Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler"

Transkript

1 Habib Bank Limited İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi 2005 Faaliyet Raporu

2 Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Banka nın yönetim organları müdürler kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır. Müdürler kurulu: Aşağıdaki şahıslar yürürlükteki mevzuata uygun olarak Müdürler kurulu başkan ve üyeliklerine atanmışlardır. Şebnem Türkay, Müdürler Kurulu Başkanı Ahmed Yawar Khan, Müdürler Kurulu Üyesi Mehmet Öztürk, Müdürler Kurulu Üyesi Genel müdür ve yardımcıları: Aşağıdaki şahıslar yürürlükteki mevzuata uygun olarak atanmış ve 2005 yılı içerisinde bu görevlerini ifa etmişlerdir. Şebnem Türkay, Genel Müdür Ahmed Yawar Khan, Genel Müdür Yardımcısı Müdürler kurulu başkan ve üyeleri Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi A. Şebnem Türkay Müdürler Kurulu Başkanı Ahmed Yawar Khan Müdürler Kurulu Üyesi Mehmet Öztürk Müdürler Kurulu Üyesi

3 Tarihsel Gelişim Merkezi Pakistan da olan Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi (Banka), 6224 ve 7129 sayılı kanunlar uyarınca, Ocak 1983 te İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ve Kasım 1984 te de İzmir Şubesi ile Türkiye de bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. Faaliyetlere ilişkin karar 3 Nisan 1983 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Habib Bank Limited yönetimi, 15 Ekim 1994 tarihi itibariyle, İzmir Şubesi nin faaliyetlerini İstanbul Türkiye Merkez Şubesi nin faaliyetleriyle birleştirme kararı almıştır. Böylelikle, İzmir Şubesi nin tüm gerçekleşmiş ve şarta bağlı varlık ve yükümlülükleri işletmenin sürekliliği ilkesi doğrultusunda, 14 Ekim 1994 tarihindeki defter değeriyle İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ne aktarılmıştır. Birleşmeden sonraki faaliyetler İstanbul Türkiye Merkez Şubesi adı altında sürdürülmektedir. Sermaye Yapısı 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, Banka nın nominal sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 2,833 YTL dir (2004: 2,833 YTL). İstanbul da bir şube ile hizmet veren Banka nın sermayesinin tamamı merkezi Karaçi, Pakistan da bulunan Habib Bank Limited e aittir. Banka nın çıkarılmış hisse senedi bulunmamaktadır

4 Genel Müdür ün Mesajı 2005 yılı Bankacılık sektörünün hızla büyüdüğü, yerli bankaların bir çoğunun yabancı ortaklık veya satış görüşmeleri yaptığı ve kısmen sonuçlandırdığı bir sene olmuştur. Türkiye nin Avrupa Birliği üyelik görüşmelerine başladığı sene olan 2005, Türkiye ekonomisinin de daha sağlamlaştığı, güvenin arttığı bir dönemdir. Enflasyon başarıyla düşürülmeye devam etmiş, Türkiye ekonomisi beklenilenin üzerinde %7.6 oranında büyümüş, bekleyen önemli özelleştirmelerin bir çoğu başarıyla gerçekleştirilebilmiştir. Artan istikrar, hızla düşen faizler ve olumlu beklentiler bankaların kar potansiyelini kısmen daraltmış olmakla birlikte bankalar bu açığı büyüyerek kapatmışlardır. Orta ve uzun vadeli krediler ve proje finasmanlarının yanı sıra, gayri menkul finansmanı ve bireysel krediler canlanan talep ile birlikte hızla büyümüştür. Bankamız, ağırlıklı olarak Pakistan-Türkiye arasında köprü vazifesi gören ve ticaret finansmanı odaklı bir şubedir yılında Pakistan Türkiye arasındaki ticareti finanse etmeye devam etmiş, bunun yanı sıra orta-büyük ölçekli ulusal şirketlere gayri nakdi ve nakdi krediler açarak üretime katkıda bulunmuştur. Bankamızın, 2006 yılındaki hedefleri ticaret finansmanında aldığı payı arttırmak, Pakistan-Türkiye arasındaki ticareti kolaylaştıracak faliyetlerine ağırlık vermek olacaktır. Orta ölçekli ulusal firmaların finansmanına öncelik verilecektir. İç kontrol ve risk yönetimi konularına daha fazla eğileceğimiz bir sene olmasını beklediğimiz 2006 da bilançomuzun geçen seneye oranla en az %40 büyütülmesi hedeflerimiz arasında olacaktır nın Bankamız ve sektöre başarı getirmesi dileklerimle tüm personelimize katkılarından dolayı teşekkür ederim.

5 Finansal Göstergeler AKTİFLER (000 YTL) Artış Nakit Değerler % Bankalar 14,400 8, % Menkul Değerler 4,560 7, % Krediler 1,582 4, % Takipteki Krediler 1,146 1, % Zorunlu Karşılıklar 1,171 1, % Reeskontlar 567 1, % Sabit Kıymetler 1,376 1, % Diğer Aktifler % AKTİF TOPLAMI 25,564 26, % PASİFLER (000 YTL) Artış Mevduat 974 1, % Bankalara Borçlar 12,273 11, % Faiz ve Gider Reeskontları % Karşılıklar % Diğer Pasifler 1,931 1, % Ödenmiş Sermaye 2,833 2, % Geçmiş Yıllar Karı 2,700 2, % Dönem Karı % Diğer Özkaynak 4,941 4, % PASİF TOPLAMI 25,564 26, % GELİR TABLOSU (000 YTL) Artış Faiz Gelirleri 2,301 3, % Faiz Giderleri % Net Faiz Gelirleri 1,815 3, % Faiz Dışı Gelirler 799 1, % Faiz Dışı Giderler 3,145 3, % - Net Kar Zarar %

6 AKTİFLER Diğer Aktifler Zorunlu Karşılıklar Krediler Menkul Değerler Nakit ve Bankalar Aktiflerin %11 i kredilerden oluşmaktadır. Krediler, 2005 yılı boyunca azalış göstermekle beraber, TP kredilerin yabancı para kredilere oranı artmıştır. Banka mızın menkul kıymetleri, TP ve yabancı para cinsinden devlet tahvillerinden oluşmaktadır. Menkul kıymetlerin tutarı toplamda önemli miktarda azalmıştır. Menkul kıymetlerdeki azalmanın temel nedeni itfa olan yabancı para cinsinden devlet tahvillerinin yerine Banka mızın yatırım politikası doğrultusunda yeni alım yapılmaması olmuştur yılı menkul kıymet alımlarının tamamı TP devlet tahvillerinden oluşmuştur. Aktiflerin %59 u ise Nakit ve Bankalardan oluşmaktadır. Nakit Değerler 668 (Bin YTL) Bankalar ise 14,400 (Bin YTL) den oluşmaktadır. Nakit ve Bankalar hesabımızda 2004 yılına göre %67 lik artış meydana gelmiştir.

7 PASİFLER Özkaynak Diğer Pasifler Bankalara Borçlar Mevduat Banka mızın mevduat toplama fonksiyonu çok sınırlıdır. Aktif ve pasifteki kalemlerin hem artışı hem de azalışı tamamen yurtdışından alınan kredilerle açıklanabilir. Sağlanan kaynaklar ağırlıklı olarak yurtiçi bankalara plase edilmiş, kaynak maliyeti ile plasman geliri arasındaki marj bankamız tarafından gelir olarak değerlendirilmiştir Banka mızın pasif büyüklüğünün %48 ini yurtdışı grup bankalarından, ülke limiti çerçevesinde alınan krediler oluşturmaktadır. Özkaynaklarımızın detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. (000 YTL) Artış Ödenmiş Sermaye 2,833 2, % Geçmiş Yıllar Karı 2,700 2, % Dönem Karı % Diğer Özkaynak 4,941 4, % Toplam Özkaynak 9,943 10, %

8 GELİR TABLOSU Faiz Dışı Giderler Faiz Dışı Gelirler Faiz Giderleri Faiz Gelirleri Aralık 2005 hesap döneminde net faiz geliri 1,815 YTL (2004: 3,049 YTL) ve net ücret ve komisyon gelirleri 215 YTL (2004: 911 YTL) gelir kalemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Faiz gelirlerinin içerisindeki dağılım gözönünde bulundurulduğunda Banka mızın faiz gelirinin en önemli kaynakları bankalardan ve menkul değerlerden alınan faizlerdir. Faiz giderlerinin ise en büyük bölümünü yurtdışı bankalardan kullanılan kredilere ödenen faizler oluşturmaktadır. Faiz dışı gelirlerin içerisindeki, net ücret ve komisyon geliri bankanın kullandırdığı gayri nakdi kredilerin (akreditifler ve teminat mektupları) komisyonlarından oluşmaktadır. NAZIM HESAPLAR (000 YTL) Artış Teminat Mektupları 5,177 4, % Akreditifler 4,574 7, % Emanet ve Rehinli Kıymetler 30,875 27, % TOPLAM 40,626 39, %

9 SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar (1) Özkaynak Özkaynak/ (RAV+PRET)* ,610 12,529 10,144 10, ŞUBE VE PERSONEL SAYISI Sayı Çalışan Sayısı Yurtiçi şube 1 16 Yurtdışı temsilcilikler - - Yurtdışı şube - - Banka'nın dış denetimi Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından yapılmaktadır.

10 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot 31 Aralık Aralık 2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI Kasa Efektif Deposu T.C. Merkez Bankası Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR ,820 8,580 14,400 2,135 6,344 8, Bankalar 5,820 8,580 14,400 2,135 6,344 8, Yurtiçi Bankalar 5,820 6,963 12,783 2,135 5,227 7, Yurtdışı Bankalar - 1,617 1,617-1,117 1, Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) ,024 1,276 3, ,275 1, Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler 2,024 1,276 3, ,275 1,931 VI. KREDİLER ,409 1,319 2,728 4,455 1,497 5, Kısa Vadeli 1, ,582 2,774 1,497 4, Orta ve Uzun Vadeli Takipteki Krediler 363 2,357 2,720 1,896-1, Özel Karşılıklar (-) (325) (1,249) (1,574) (215) - (215) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) ,260 1,260 2,427 2,800 5, Devlet Borçlanma Senetleri - 1,260 1,260 2,427 1,764 4, Devlet Tahvili - 1,260 1,260 2,427 1,764 4, Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler ,036 1,036 IX. İŞTİRAKLER (Net) Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR ,149 1, ,642 1,676 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI , Kredilerin Menkul Değerlerin , Diğer XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) ,327-1,327 1,379-1, Defter Değeri 2,093-2,093 2,122-2, Birikmiş Amortismanlar ( - ) (766) - (766) (743) - (743) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer Birikmiş Amortismanlar ( - ) (348) - (348) (320) - (320) XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ XIX. DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI 10,924 14,640 25,564 11,817 14,690 26,507

11 Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 31 Aralık Aralık 2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT ,520 1, Bankalararası Mevduat Tasarruf Mevduatı Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Diğer Kuruluşlar Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı ,520 1, Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar III. ALINAN KREDİLER ,273 12,273-11,751 11, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler - 12,273 12,273-11,751 11, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 12,273 12,273-11,751 11,751 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR VI. MUHTELİF BORÇLAR , VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) Finansal Kiralama Borçları Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI Mevduatın Alınan Kredilerin Repo İşlemlerinin Diğer XII. KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Kıdem Tazminatı Karşılığı Vergi Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XV. ÖZKAYNAK LAR , ,943 10,513-10, Ödenmiş Sermaye 2,833-2,833 2,833-2, Sermaye Yedekleri 4, ,941 4,980-4, Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Diğer Sermaye Yedekleri 4,677-4,677 4,677-4, Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düz.Kay.Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 2,169-2,169 2,700-2, Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 2,700-2,700 2,249-2, Dönem Net Kâr ve Zararı (531) - (531) PASİF TOPLAMI 10,314 15,250 25,564 11,022 15,485 26,507

12 31 Aralık Aralık 2004 TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 1,079 8,672 9,751 1,380 10,320 11,700 I. GARANTİ ve KEFALETLER ,079 8,672 9,751 1,380 10,320 11, Teminat Mektupları 1,079 4,098 5,177 1,380 2,621 4, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 1,079 4,098 5,177 1,380 2,621 4, Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 4,574 4,574-7,699 7, Belgeli Akreditifler - 4,574 4,574-7,699 7, Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Diğer Cayılamaz Taahhütler Repo işlemleri Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Para ve Faiz Swap İşlemleri Swap Para Alım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para ve Faiz Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V) ,375 25,500 30,875 6,975 20,418 27,393 IV. EMANET KIYMETLER 5,375 25,500 30,875 6,975 20,418 27, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler 5,375 25,500 30,875 6,975 20,418 27, Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 6,454 34,172 40,626 8,355 30,738 39,093

13 Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/ /12/2005) (01/01/ /12/2004) I. FAİZ GELİRLERİ ,301 3, Kredilerden Alınan Faizler TP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Alınan Faizler Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 1,045 1, T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan 1,045 1, Yurtdışı Bankalardan Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler 774 1, Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 406 1, Diğer Faiz Gelirleri - - II. FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Bankalar Mevduatına Tasarruf Mevduatına Resmi Kuruluşlar Mevduatına Ticari Kuruluşlar Mevduatına Diğer Kuruluşlar Mevduatına Döviz Tevdiat Hesaplarına Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara Yurtdışı Bankalara Diğer Kuruluşlara Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri - - III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 1,815 3,049 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer - - V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) Kambiyo Kâr/Zararı (Net) VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2,614 4,177 X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) , XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) ,148 1,742 XII. FAALİYET KÂR/ZARARI (IX-X-XI) (583) 1,946 XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON ZARARI - 1,218 XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XII+XIII+XIV) (583) 728 XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) (277) 16.1 Cari Vergi Karşılığı - (316) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XV-XVI) (531) 451 XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) - - XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVII+XVIII) (531) 451 HİSSE BAŞINA KAR / (ZARAR) (-.001 YTL nominal için tam YTL olarak) ( )

14 BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi nin 1 Ocak-31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na: Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi nin (Banka) 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait kâr ve zarar cetveli, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, aşağıda 3. paragrafta belirtilen husus dışında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, bağımsız denetimin, mali tablolarda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve açıklamalara ilişkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve doğrulanmasının yanısıra, uygulanan muhasebe standartlarının ve yönetim tarafından yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun değerlendirilmesini içermektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Bilanço dipnotu de belirtildiği gibi Banka nın Mayıs 2002 ve Ağustos 2004 tarihleri arasında zorunlu karşılıkları eksik tesis etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak TCMB nin incelemesi devam etmekte olup kararı beklenmektedir. Rapor tarihi itibariyle TCMB Banka ya bir bildirimde bulunmadığı için bu konunun mali tablolar üzerindeki olası etkileri belirlenememiştir. Gerçekleştirmiş olduğumuz bağımsız denetim sonucunda, yukarıda üçüncü paragrafta belirtilen hususun mali tablolar üzerindeki muhtemel etkileri haricinde, ilişikteki mali tabloların, Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi nin 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 nci maddesi ve bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 20 Ocak 2006 Anonim Şirketi

15 İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok. No: Şişli Istanbul Telefon : Faks : E-Site : İrtibat E-Posta : Mali Tablolar Web Site Linki:

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 22 Nisan 2005

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço 31 Aralık 2005 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Bin Yeni Türk Lirası) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 12/31/2005 12/31/2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5.1.1 110,036

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ODEA BANK A.Ş. HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Odea Bank A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve T.T. Sicili Gazetesi nin 20 Nisan 2012 tarih, 8053 sayılı nüshasında yayınlanmış olan Konsolide ve Konsolide

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Finansal Tablolara İlişkin Rapor

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Finansal Tablolara İlişkin Rapor BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Finansal Tablolara İlişkin Rapor Asya Katılım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının ( Grup ) 31

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR I. Bağımsız Sınırlı

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 16 Şubat 2006 Bu rapor 88 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu II. Kamuya

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları bağımsız denetim raporu, konsolide finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar bağımsız denetim raporu ING Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ING Bank

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank

Detaylı