K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü"

Transkript

1 K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAZIRLAYANLAR: Sevilay Borak, Hülya Özkaya, Nilüfer Engin, Nejla Gültekin LEFKOŞA 2005

2 İ Ç İ N D E K İ L E R I.BÖLÜM Sayfa no: 1. GİRİŞ VE GENEL AÇIKLAMALAR AVRUPA KONSEYİ ORTAK KRİTERLERİ A1 - C2 BAŞARI DÜZEYLERINE İLIŞKIN GENEL TABLO İKİNCİ YABANCI DİL ÖĞRENİMİNİN ÖNEMİ 4 2. YABANCI DİL DERSİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLARI 5 3. ORTA ÖĞRETİMDE ALMANCA DERSİNİN AMAÇLARI DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ DİNLEME KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZEL ÜRETİM OKUMA YAZILI ANLATIM DİĞER ÖĞRETİM ÖNERİLERİ ÖĞRETİM VE YÖNTEMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLAR 17 II. BÖLÜM 1. 6., 7., VE 8. SINIFLARIN DERS İÇERİKLERİ VE AMAÇLARI SINIF DERS İÇERİKLERİ DİNLEME OKUMA KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZEL ÜRETİM YAZILI ANLATIM KONU ALANLARI YÖNTEM VE ÖĞRENME TEKNİKLERİ 22

3 3. 7. SINIF DERS İÇERİKLERİ DİNLEME OKUMA KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZEL ÜRETİM YAZILI ANLATIM KONU ALANLARI YÖNTEM VE ÖĞRENME TEKNİKLERİ SINIF DERS İÇERİKLERİ DİNLEME OKUMA KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZEL ÜRETİM YAZILI ANLATIM KONU ALANLARI 31 YÖNTEM VE ÖĞRENME TEKNİKLERİ

4 1. GİRİŞ VE GENEL AÇIKLAMALAR Dil insanlar, milletler ve ülkeler arasında iletişim sağlayan köprüdür. Uluslararası platformda bilim, teknoloji ve bilgi ağı hızla gelişmektedir. Şayet, sosyal ve kültürel bir varlık olan insan bu ağda yerini almak istiyorsa, artık tek bir yabancı dil kafi değildir. Anadil aracılığı ile edinilen bilgi, beceri, ahlaki yargılama, eleştirel yargılama ve cevreyi değerlendirme ve irdeleme yetenekleri yabancı dil öğrenimiyle pekiştirilerek bilinmeyene karşıda hoşgörüş (tolerans) yaratmaktadır. Yabancı dil eğitimi insanımızın uluslararası çalışma ve bilim dünyasındaki gerekli olan rekabet gücünü artırır. Kendi üretiği bilim bilgi ve değerleri yabancı dil sayesinde diğer ülke ve kültüre ait insanlara aktarırken aynı anda da diğer insanların üretiği değerler, bilim, bilgi, ve teknolojiyide ancak bu yolla edinir. Yeterli seviyede yabancı dil bilen kültürlü insanımız dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından izleyebilecek ve gelişme sürecimizde olumlu katkılarda buluna bilecektir. Aynı zamanda da her türlü gelişmeyi özümseyerek ülkemizin uluslararası seviyede en iyi bir şekilde temsil edilmesinde aktif rol alabilecektir. Birleşip bütünleşmeye yönelen dünya, oluşturan uluslararası kuruluslar da yabancı dil öğrenmenin kaçınılmazlığını göstermektedir. Aurupa birliğinin temeli 1949 atılmış ve takip eden yıllarda sırasıyla İngilizce, Fransızca, Almanca ve diger katılan ülkelerin dileri resmi diler olmuştur yılında başlatılan Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi ile Avrupa Birliği dil öğrenim ve öğretimde ortak standartları amaclamaktadır. Kurulacak olan iletişim, ilişki ve paylaşımlar sayesinde Avrupa ve Dünya ile Bütünleşme kolaylaşacaktır. Ülkemizde dil öğrenimine önemverilmektedir. Yabancı dil eğitim sistemimizde yıllardan beri yer almaktadır ve önemini artırarak muhafaza etmektedir AVRUPA KONSEYİ ORTAK KRİTERLERİ (1): (1) Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Kriterleri: öğrenme, öğretme, muhakeme etme, 2002 Avrupa Konseyi Strazburg (Counsil for Cultural Co-operation Education Committee Modern Languages Division)

5 YABANCI DİL ÖĞRENMEDE ÇOK DİLLİLİK VE DİLİ KULLANABİLME İLKELERİ Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için, yabancı dil dersinin uygulanmasına dair, karşılaştırılabilir standartlar getiren Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri hazırlanmıştır. Bu çalışma, dile ilişkin düzey basamaklarını (A1-C2) tanımlayan, ulaşılabilir ve kontrol edilebilir hedefler koyan ve tüm Avrupa ülkeleri tarafından tanınan bir araç niteliğindedir. Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri bu nedenle, tüm yabancı dil dersi öğretim programlarının hazırlanmasında başvurulabilecek bir kaynaktır. Orta öğretim sınıfları, 2. yabancı dil dersi olarak Almanca için geliştirilen bu programın temeli de bu kriterlere dayanmaktadır. Bu kriterler, bağlayıcı değil belirleyici bir özellik taşımaktadır. Bu nedenle, amaçlanan düzeylere ulaşılabilmesi için yöntem ve içerikle ilgili açıklamalar bu kılavuzda yapılmamıştır. İçeriğin ve yöntemlerin somutlaştırılması öğretim programının görevidir. Bu kılavuzda, Avrupa genelinde başarılı bir yabancı dil öğreniminin ve öğretiminin sağlanması için çok dillilik ve dili kullanabilme ilkeleri ön koşul olarak belirlenmiştir. Yabancı dil dersi, temel eğitim ilkelerinden biri olan öğrendiğini kullanabilme ilkesinin etkin bir şekilde uygulanmasına imkân tanımaktadır A1 - C2 BAŞARI DÜZEYLERINE İLIŞKIN GENEL TABLO Aşağıda Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri nden alınan genel tablo bulunmaktadır. Öğrencinin yabancı dil öğrenme sürecindeki başarısı, A1-C2 başarı düzeylerinde belirtilen temel, bağımsız ve yetkin dil kullanımı tanımları ile açıklanmaktadır.

6 Yetkin Dil Kullanımı C2 C1 Okuduğu ya da duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Yazılı ve sözlü kaynaklara dayanan bilgileri özetleyebilir ve bu sırada nedenleri ve açıklamaları anlamlı bir şekilde tekrar ifade edebilir. Kendini doğal, akıcı ve tam olarak ifade edebilir ve karmaşık konularda ince anlam farklılıklarına dikkat çekebilir. Çeşitli zor, uzun metinleri anlayabilir ve açık olmayan anlamları da kavrayabilir. Kendini, sık sık kelime aramak zorunda kalmadan, doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili, toplumsal, meslekî ya da öğrenim hayatında etkili ve yerinde kullanabilir. Kendini, karmaşık konularda açık, uygun ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir ve bu sırada çeşitli araçları, metnin bütünlüğüne uygun bir şekilde kullanabilir. Bağımsız Dil Kullanımı B2 B1 Somut ve soyut konulara yönelik karmaşık metinlerin temel içeriğini anlayabilir; kendi uzmanlık alanında yapılan tartışmaları da anlayabilir. Anadilini konuşanlar ile her iki taraf için de fazla çaba gerektirmeden doğal ve akıcı bir şekilde anlaşabilir Geniş kapsamlı bir konuya ilişkin görüşlerini açık ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir soruyla ilgili görüş bildirebilir ve çeşitli olasılıkların olumlu ve olumsuz yönlerini gösterebilir. Temel bilgileri, yalın ölçünlü dil (Standardsprache) kullanıldığında ve aile, okul, boş zamanlar gibi bilinen konular söz konusu olduğunda anlayabilir. Yapılan seyahatlerde dil alanında karşılaşılan durumlarla başa çıkabilir. Bilinen konular ve kişisel ilgi alanları hakkında kendisini, yalın ve bütünlüğü sağlayacak şekilde ifade edebilir. Deneyimleri ve olaylarla ilgili bilgi verebilir, hayallerini, ümitlerini ve hedeflerini tarif edebilir, plan ve görüşlerle ilgili kısa gerekçeler gösterebilir ya da açıklamalar getirebilir.

7 Temel Dil Kullanımı A2 Konunun anlamıyla doğrudan doğruya bağlantılı cümleleri ve sık kullanılan ifade biçimlerini anlayabilir (kişi ve aile ile ilgili bilgi, alışveriş, iş, yakın çevre gibi). Basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Yani bilinen ve sık karşılaşılan konularda, basit ve dolaysız anlatım ve bilgileri kullanabilir. Temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri basit araçlarla tarif edebilir. A1 Somut gereksinimlerin karşılanmasını amaçlayan, bilinen ve olağan ifadeleri ve çok basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve diğer insanlara sorular sorabilir (örn. nerede oturduklarını, ne tür insanlar tanıdıklarını ya da ne gibi şeylere sahip olduklarını) ve bu tarzdaki sorulara cevap verebilir. İletişimde bulunduğu kişi yavaş, anlaşılır konuştuğunda ve yardım etmeye hazır olduğunda kolaylıkla iletişim kurabilir İKİNCİ YABANCI DİL ÖĞRENİMİNİN ÖNEMİ Günümüzün küreselleşen dünyasında, özellikle Avrupa için, sadece bir yabancı dil bilmek yeterli değildir. Gerçi İngilizce Avrupa da gittikçe daha fazla kabul görse de, kültürler arası iletişim ancak birden fazla Avrupa dilinin öğrenilmesiyle gerçekleşebilmektedir. Avrupa Konseyi de, Avrupa Konseyi Ortak Kriterlerini temel alan çok dillilik konseptini bu nedene dayandırmaktadır. Ülkemizin bir turizm ülkesi olarak tanımlaya bileceğimizden çok dillilik kavramı dahada önem kazanmaktadır. Yine Akdeniz ülkelerine gelen turistlerin menşelerini inceledigimizde ilk sirayı alan Alman veya Almanca konuşulan turistlerdir. Ülkemizde, ilk ve orta öğretim aşamasında İngilizceden sonra, ikinci yabancı dil olarak genellikle Almanca öğrenilmektedir. Bu iki dilin dil ve dil bilgisine ilişkin ortak özelliklerinin olması, Almanca nın öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Almanca dan sonra İngilizce öğreniminin de benzer şekilde daha kolay gerçekleşeceğini söylemek mümkündür.

8 2. YABANCI DİL DERSİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLARI Yabancı dil dersi, öğrencinin öğrendiğini kullanabilme becerisini kendi dil alanı sınırlarının ötesine geçirerek geliştirmesine olanak tanır; öğrencilere, o ana kadar sahip oldukları deneyimlerinin dışında kalan kültürleri tanıtarak, kültürler arası iletişime katkı sağlar. Hoşgörülü olma ve yabancı olanı kabul etme gibi değerlerin aktarılmasında etkili olan yabancı dil dersi, kişinin diğer kültürlerle empati kurmasını sağlar. Diğer kültürü tanımak, kişinin ufkunu genişletir ve barış içinde yaşamanın ön koşulunu oluşturur. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hızla artan gelişme ve küreselleşme, yabancı dil öğrenmeye duyulan gereksinimin artmasına ve niteliğinin değişmesine yol açmıştır. Çocuklar artık çok erken yaşlarda, gerek televizyon gibi iletişim araçları ile gerekse ülkemizin turistik özelliği nedeniyle ana dillerinin dışında başka dillerin de varlığından haberdar olmaktadırlar. Bu durum dikkate alınmalı, modern bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak yabancı dil öğretiminde buna uygun amaçlar belirlenmeli, yöntemler seçilmeli ve geliştirilmelidir. Bunun sonucunda oluşan yeni öğrenme kültürü kalıcı olmalı ve yaşam boyu öğrenme olgusuna dayanmalıdır. Başarılı bir yabancı dil öğrenimi, yalnızca alanda bilimselliği kesin olarak kanıtlanan, dil bilgisi ya da işlevselliği açısından belli bir gelişim basamağı izlenerek oluşturulan öğretime değil, daha çok öğrenme olgusunun öznesi olan öğrencinin kendisine bağlıdır. Bu nedenle, bütün insanlar için aynı oranda, en iyi verimi sağlayan, tek ve değişmez bir yabancı dil öğrenme ve öğretme yönteminin olmadığı söylenebilir. Yabancı dil dersi, öğrenci merkezli olarak düzenlenmeli ve dil öğrenme süreçlerini her yönü ile irdelemelidir. Anlama ve öğrenme süreçleri, öğrencilerin kendilerine sunulan yeni konuları, var olan ön bilgilerine göre yorumladıkları etkin süreçlerdir. Öğrenme, öncelikle algılama ve yorumlama, yeni öğrenilenin önceden var olana eklenmesi gibi süreçleri içeren anlama eylemi ile başlar. Ders içerikleri, öğrencinin bilgisi ve sahip olduğu öğrenme stratejileri çerçevesinde işlenmelidir.

9 Bütün öğrenme süreçleri, bireysel planlama ve sorumluluk alma ilkelerine göre tanımlanır. Bu da başarılı öğrenmenin, ancak öğrencinin, öğrendiklerini bağımsız olarak planlayabilecek ve bunlarla ilgili sorumluluk alabilecek duruma gelmesi ile sağlanacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle yabancı dil dersi, diğer derslerden bağımsız bir ders olarak düşünülmemeli, proje çalışmalarına yer vermeli, diğer derslerle ilişkilendirilmelidir. Ders, daima öğrencinin var olan gerçekliğinden hareket etmeli, öğrencinin merakını uyandırmalı ve diğer ülkelerin günlük yaşam ve kültürlerini anlayabilmesini desteklemelidir. Böyle bir yaklaşım, öğrencinin ilgisini uyandıran, keyif almasını sağlayan, yaratıcılığını destekleyen, öğrencinin neyi bilip bilmediğini ortaya çıkaran içerik ve yöntemlerin kullanımını gerektirir. Yabancı dil dersi, hedef gruba ve bu grubun özelliklerine uygun öğretim yöntem ve tekniklerine göre düzenlenmelidir. Bu amaçla; Öğrenciler için anlamlı ve özgün içerikler seçilmeli, Kişilik gelişimine katkıda bulunabilecek ve yabancı dili kullanabilmeyi sağlayacak beceriler geliştirilmeli, Dil bilgisi odaklı yöntem yerine yaratıcılığı, esnekliği, açıklığı, sorun çözme bilincini ve eleştiri becerisini geliştiren iletişime dayalı öğrenme biçimlerine geçilmeli, Öğrencilerin bireysel farklılıkları; yani çeşitli öğrenme tipleri (işitsel öğrenme tipi, ''işit - taklit et'' öğrenme tipi, görsel öğrenme tipi) dikkate alınarak, çeşitli öğrenme fırsatları yaratılmalı ve bunun, öğrenme sürecinin ön koşulu olması sağlanmalı, Derste öğretim biçimleri ve proje uygulamaları dönüşümlü olarak kullanılmalı, Çok yönlü yöntemler kullanılmalı ve kendi kendine öğrenme teknikleri uygulanmalı (çalışmaya katılarak öğrenme, söyleşi: daire şeklinde oturarak oluşturulan tartışma grupları, röportaj teknikleri gibi), Bilgisayar gibi modern bilişim araçları kullanılmalıdır.

10 Öğrenciler öğrenmeyi olabildiğince bağımsız gerçekleştirmeli ve bunun sorumluluğunu taşıyabilmelidir. Böylelikle öz denetim ve sosyal bağlamdaki grup denetimi, giderek öğretmen denetiminin yerine geçmelidir. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin bu anlamda uygulanabilmesi, ancak öğretmenlerin tüm öğrencilerin kendi sorumluluklarını alabilmelerini sağlayan öğrenme ortamlarını yaratmaları ile mümkündür. Öğretmen öğrencileri yalnızca destekler, materyalleri hazır hâle getirir ve karşılaşılan zorlukların çözümünde yardımcı olur. 3. ORTA ÖĞRETİMDE ALMANCA DERSİNİN AMAÇLARI İkinci yabancı dil olarak Almanca dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Program, Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri nde formüle edilen, yabancı dil konusunda uluslararası platformda geçerliliği olan niteliklerle ilgili amaçlara dayandırılmaktadır. Ayrıca bu standart tanımlarla, iletişim kurabilen Avrupa vatandaşı modeline götüren yolun açılması da amaçlanmaktadır DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ Yabancı dil öğretiminde dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört temel dil becerisini geliştirme esas olduğu için bu bölümün alt başlıkları olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma öğretimleri ele alınmış ve sınıf içi uygulamalara yer verilmiştir. Ancak becerilerin bütüncül bir yaklaşımla verilmesinin iletişimci yaklaşımın temel ilkelerinden biri olduğu unutulmamalıdır DİNLEME Dinleme öğretiminde amaç, öğrencilerin hedef dildeki sesleri tanımasını, bir bütünlük içinde yer alan vurgulama ve tonlamaların sebep olduğu anlam değişikliklerini fark etmesini ve en önemlisi de konuşmacıdan gelen mesajı tam ve doğru olarak anlamasını sağlamaktır. Normal hızla konuşulduğunda, konuşmacıdan gelen mesajın anlaşılmasında küçük ayrıntılardan ziyade asıl mesajın alınmış olması çok önemli olmaktadır. Ayrıca dinleyicinin seçici olması

11 zaten etkin bir iletişimde temeldir. Yani her şeyi değil, mesajın anlaşılmasında dikkatini vererek gerekli noktaları algılama çok önemlidir. Dinleme alıştırması yaparken metnin iki ya da en çok üç kez tekrarlanması gerekir. Metin sınıfın seviyesine uygun olarak seçilmiş ise daha fazlasına gerek kalmayacaktır KARŞILIKLI KONUŞMA Yabancı dil öğretiminde genel amaçlardan biri, belki de en önemlisi öğrencilerin öğrendikleri dili anlaşılır biçimde konuşabilmesidir. Konuşma, bilişsel becerilerin yanı sıra psiko-motor becerilere bağlı olarak gelişmektedir. Konuşma öğretimi yabancı dil öğretiminin her aşamasında yapılmalıdır. Konuşma öğretiminde özellikle soru-cevap tekniğinin kullanılmasına, ikili ya da grup çalışmalarına sık sık yer verilmelidir. Konuşma becerisini kazanan kişilerin yalnızca dilin kurallarını ve kelimelerin doğru telâffuzunu öğrenmeleri yeterli olmamakta; sözel olmayan jest, mimik gibi bazı davranışları da bilmeleri gerekmektedir. Doğal iletişimde kısa cevapların hatta bazen sözel olmayan cevapların da çok geçerli olduğu düşünülürse başlangıç seviyesinde olan bir öğrencinin bile bu şekilde anlamlı iletişim kurması onu yüreklendirebilir. Özellikle başlangıç seviyesinde çoğu sözle yapılması istenen eylemler, klişeler hâlinde öğretilebilir SÖZEL ÜRETİM Telâffuz seslerin ve kelimelerin söyleniş biçimidir. Ancak doğal iletişim sürecinde seslerin tek tek özelliklerini öğrenmekten çok diğer seslerle bir arada nasıl söylenildiğini bilmek önem kazanmaktadır. Bu sebeple kelimelerin, deyimlerin ve hatta daha uzun birimlerin söylenişlerini öğrenmek, sesleri teker teker öğrenmekten çok daha önemlidir. Ayrıca anlamı tamamen değiştiren ses üstü (suprasegmental) ögeler vurgu, tonlama gibi doğru şekilde modellenemezler ise iletişimi bozan ögeler hâline dönüşüp öğrencide kalıcı hâle gelebilirler. Ancak telâffuz öğretimi sorun olan durumlarda yapılmalı bağlantısız olarak işlenmemelidir. Telâffuz öğretimi öğretmenin, kendisinin ve öğrencilerinin konuşmalarını kaydederek sınıfta dinletmesi ya da hedef dilde televizyon programlarının izlettirilmesi şeklinde olabilir.

12 3.1.4 OKUMA Okuma, bilişsel davranışlarla psikomotor becerilerin ortak çalışmasıyla yazılı sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir. Okuma işi gözlerin ve ses organlarının çeşitli hareketleri ve zihnin yazılı sembolleri algılamasıyla başlar. Okuma yoluyla yazar ile okuyucu arasında bir ilişki kurulmaktadır. Okuyucudan, bir yazarın iletmek istediği mesajın ne olduğunu anlaması istenir. Okumanın belirli özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki okunan metinden anlam çıkarılmasıdır. Eğer kişi bir metni okuduğunda anlam çıkaramıyorsa bu gerçek anlamda okuma değildir. Özellikle yabancı dil öğretiminde bu tür okumalar belli kelimeleri seslendirmenin ötesine geçemez. Bu anlamda okuma bir metnin ya da kelimeler grubunun söylenmesi olarak görülmektedir. Yani yazılı bir metni hiçbir anlam çıkarmadan sadece kelimeleri doğru söyleyebilmek amacıyla okumak gerçek anlamda okuma değildir. Bir başka kişinin okuduğunu dinlemek ve anlamak da okuma sayılmaz. Yabancı dil sınıflarında çoğu kez öğretmen bir metni okurken öğrenciler de onu dinlemektedirler. Bu durumda öğretmen ne okuduğunu kendisi görmekte öğrenciler de yalnızca dinleme yetilerini geliştirmektedirler. Bu çalışma okumadan çok telâffuzu geliştirmeye dönük olmaktadır. Okuma öğretiminin amacı; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yabancı dil seviyelerine göre farklılık gösterebilir. Okumada esas amacın, yazarın vermeye çalıştığı mesajın ne olduğunu anlama olduğu vurgulanmalıdır. Özellikle yabancı dil metinlerinde yazılan her kelime ve cümlenin anlamını tam olarak çıkarmak güç olabilir; ancak yazarın ne söylemek istediği anlaşılırsa okuma amacına ulaşmış demektir YAZILI ANLATIM Yabancı dil öğretiminde, dört temel dil becerisi zincirinin son halkasının yazma becerisi olduğu kabul edilmekte, belki bu sebeple bu becerinin geliştirilmesi sona kalmaktadır. Kimi yabancı dil öğretmenleri de yazmayı sınıf içi öğretim etkinliğinden çok sınıf dışında bir ödev olarak değerlendirmektedirler. Oysa dil öğretiminde sözlü iletişim kadar yazılı iletişim de önemli olmakta ve bu becerinin geliştirilmesine konuşma kadar önem verilmesi gerekmektedir. İletişimci oyunlar yolu ile yazma alıştırmaları son derece eğlenceli hâle

13 getirilebilir ve yazma becerisi başlangıç seviyesinden itibaren etkin bir biçimde geliştirilmeye başlanabilir. Sözlü iletişim kurarken yapılan dil yanlışlıkları hoşgörü ile karşılanırken yazılı iletişim kurmada aynı hoşgörü gösterilmemekte, dili doğru ve düzgün kullanma önemli olmaktadır. Dili ve o dilin kurallarını doğru kullanmanın yanı sıra bir mesajı doğru olarak anlatabilme de çok önemli olmaktadır. Bu sebeple yazma becerisini mekanik bir süreç olarak değil, anlama, düşünme, geliştirme ve üretme alt becerileri olarak algılamak ve değerlendirmek gerekir. Sınıf içi uygulamalarda yazma becerisini geliştirmeye dönük çalışmalara yer verilmeli, özellikle her seviyede noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir DİĞER ÖĞRETİM ÖNERİLERİ Derste uygulanan iletişime dayalı yaklaşım ve orta öğretimin yabancı dil dersindeki öğrenme olgusu, öğrenciyi yönlendirme ilkesi ile belirlenmektedir. Yönlendirilen öğrencinin, yalnızca yaparak ve yaşayarak öğrendiği ve benimsediği şeyler kalıcı olabilir ve gerektiğinde bunları kullanabilir. Almanca dersinde, genel ve meslekî alanlardaki iletişim amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli dil araçları konuya uygun bağlamlarda verilmektedir. Bunun içine algılamaya ve üretime yönelik dinleme, konuşma, okuma, yazma becerileri tüm dil alanları için geçerli olan sözcük dağarcığı, anlam bilimi, söz dizimi, vurgu, telâffuz, yazım kuralları, ses bilimi, dil bilgisi gibi alanlar olduğu gibi öğrenilen dili konuşma becerisine götüren dil öğrenme stratejileri de girmektedir. Almanca dersinin iletişim becerisine yönelik amaçları aşağıda belirtilen alanlardaki gibidir: Dili kullanma: Dinleme, konuşma, okuma, yazma, etkileşim becerilerini kazanır Dil bilgisi ile ilgili yapıları kavrar Sözcüklerle ilgili esasları kavrar

14 Anlatımda deyimlerden yararlanır Dili öğrenilen ülkeye ilişkin bilgileri edinme ve kültürler arası empati becerisi geliştirme: Diğer kültürle karşılaşma, yani, alışılagelmiş düzenin genel geçerliliğinin olmadığı, dünyanın farklı değerlere göre de biçimlendirilebileceği, bir kültürde var olan değerlerin başka kültürlerde de olması gerekmediği bilincini geliştirir Almanca konuşulan ülkelerin tarih, toplum ve kültürünü tanıma ve bunları anlayabilmek amacıyla irdeler Almanca yazılı eserlerden yararlanır Günlük yaşamda karşılaştığı durumlarla başeder Hedef dilin kültürünü tanır ve irdeleme sırasında kendi kimliğini geliştirir Farklı olana hoşgörü ve saygı göstererek diğer kültürlere karşı empati geliştirir Yöntem ve öğrenme becerisini geliştirme Öğrenme ve çalışma tekniklerini kullanır (öğrenci tarafından maksatlı ve plânlı kullanılan, öğretmeye zemin hazırlayan, yönlendiren ve kontrol etmeye yarayan, öğrenme sürecinde karşılaşılan zorlukları azaltan ve öğrencinin özgüvenini sağlayan ve öğrenilecek bilgiyi daha uzun süre bellekte tutabilmeyi sağlayan teknikler) İş birliğini gerektiren çalışma tekniklerini kullanır Ana dil ile, öğrenilen yabancı dilin ya da daha önce öğrenilen 1. yabancı dilin öğretiminde kullanılan yöntemleri yansıtır Ana dilde ya da daha önce öğrenilen 1. yabancı dil öğreniminde edinilen bilgileri yansıtır; yani daha önce öğrenme sırasında izlenen adımların ve öğrenme sürecinin farkına vararak bağımsız öğrenmeyi gittikçe daha fazla gerçekleştirir ve edinilen öğrenme deneyimini diğer öğrenme alanlarına aktarır Yüksek öğrenim ve meslekleri tanımaya yönelik beceri geliştirme: Örneğin; staj, başvuru, büro iletişimi (elektronik mektup) gibi alanlara yönelik terminolojiyi edinir, iş yazışmalarına hazır olur Araçları kullanma becerisi geliştirme: Kütüphane ve dokümantasyon merkezlerinden yararlanır Modern bilgi teknolojilerinin olanaklarını derste ve ders dışında kullanır; elektronik mektup ( ), internet ve veri bankalarından yararlanır Bu araçlara eleştirel yaklaşır

15 Farklı dersleri birleştiren öğrenme, yani diğer derslerdeki alan becerisinden yararlanma: Yabancı dili, diğer derslerin konu alanlarıyla ilişkilendirerek öğrenir; diğer derslerle ortak proje çalışmaları yapar Sunu becerisi geliştirme: Tek başına ya da ortaklaşa hazırlanan çalışmaların sonuçlarını sunar 4. ÖĞRETİM VE YÖNTEMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER Erken yaşta yabancı dil edinimi, ağırlıklı olarak taklide dayanır. Orta öğretimdeki dil öğrenimi ise, bilişsel edinim ve karşılaştırmalı düşünme yetisinin etkisiyle gerçekleşir. Bu durum, Almanca yı ana dil ile karşılaştırmanın yanı sıra özellikle birinci yabancı dil olan İngilizce ile de karşılaştırmayı gerektirir. Böylelikle derste, Almancanın İngilizceyle olan benzerliğinden, pek çok sözcük ve dil bilgisi yapılarından faydalanılabilir. Hedef dil Almanca nın yalnızca ana dil ile değil, 1. yabancı dil ile de bilinçli bir şekilde karşılaştırılmasına, benzerlik ve farklılıkların ortaya konulmasına fırsat verilmelidir. Bu sırada olumsuz/başarısız aktarıma; yani İngilizcenin etkisiyle, yeni öğrenilen yabancı dilde yanlışlar yapılabileceğine, dikkat çekilmelidir. Ancak yine de olumlu aktarım; yani İngilizce ile hedef dil arasındaki benzerliklerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı olasılığı daha yüksektir. Bu iki dilin birbirine olan yakınlığı, Almanca daki bir çok sözcüğün ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmakta ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 2. yabancı dil dersinde öncelikle anlama ön plandadır ve bu da öğrencilerin daha zor ve ilgisini çeken metinlere geçişini hızlandıracaktır. Ayrıca 1. yabancı dilin öğrenilmesi sırasında edinilen stratejilerden 2. yabancı dilin öğreniminde de faydalanılabilinir. Bu nedenle, yabancı dil öğreniminin kendisi Almanca dersinin de temeli olmalıdır. Ancak bunu yaparken her iki dildeki benzerlik ve farklılıklardan doğan hatalar önceden belirtilmelidir.

16 Önemli dil yapılarının verilmesi ve pekiştirilmesinden sonra, daha çok dili öğrenilen ülkenin kültürünün ve iletişim becerisinin irdelenmesi ön plana çıkmaktadır. Ders öğrenci ve davranış merkezli olmalıdır. Dilde mükemmellik ve deyimlerle donatılmış anlatım becerisi, orta öğretimin amaçlarındandır. İleride iş hayatına atılacak olan öğrencinin, işi gereği kendisinden yazılı iletişimde bulunması da istenebileceği göz önünde bulundurularak öğrenciye sözlü anlatım becerisinin yanı sıra yazılı anlatım becerisinin de kazandırılmasına önem verilmelidir. Derste olabildiğince işlevsel tek dillilik ilkesine uyulmalıdır. Ama bu, dersin asıl hedefi hâline getirilmemelidir. Yabancı dil dersi genellikle ana dil zemini üzerinde gerçekleşir. Ama bu durum, gereğinden fazla ana dile sarılmaya da neden olmamalıdır. Hedef dildeki açıklamaların içeriği açıkça anlaşılmadığı, öğrenme sürecinin tek dillilikten dolayı desteklenmekten çok engellendiğinin belirlendiği durumlarda, örneğin, tek dillilik nedeniyle yanlış anlamalar olabileceği tehlikesi belirdiğinde, açıklamalar ana dilde yapılmalıdır. Hazırlık sınıfından itibaren öğrenciler iki dilli ya da basit tek dilli sözlüklerle çalışmayı öğrenmelidirler. Almanca dersinin amacı, hem çeşitli metin türleriyle (dinleme ve okuma) hem de sözlü ve yazılı dille (konuşma ve yazma) yaratıcı çalışmayı sağlayan iletişimsel becerileri kazandırmaktır. Yeni öğrenilmekte olan dil ögeleri, hiçbir zaman tek başına değil, gerçek yaşama dayandırılarak belli bir bütünlük içinde verilmelidir. Dil bilgisi yapıları, söylenmek istenilenlerin ayrıntılı bir şekilde anlatımlarının sağlanması için öğrenilmektedir. Dil bilgisinin işlevi öğrencinin iletişim becerisine katkıda bulunmaktır. Almanca dersi, dil ile ilgili yapıların ve uygun sözcüklerin öğrenimi için yeni sözcük dağarcığının kavranılması (örneğin, sözcük ve sözcük gruplarının alan ve sıralarına göre sınıflandırılması) gibi metnin kavranılmasını (örneğin, metnin bölümlerine ayrılması) da kolaylaştıran öğrenme stratejilerini kazandırır. Amaç, öğrencinin dili olabildiğince bağımsız, otonom ve yaratıcı bir biçimde kullanmasına yardımcı olmak ve böylece başka alanlarda da uygulanabilen çalışma ve öğrenme tekniklerini kazandırmaktır. Almanca dersinde özellikle araçları kullanma becerisinin kazandırılması da büyük önem taşımaktadır. Hedef olan, araç kullanımı ve farklı branşları birbiriyle ilişkilendirebilen dersler, internet kullanımı ile proje çalışmalarının yapılmasına olanak sağlar. Internet kullanımı ve internet üzerinden farklı kişilerle iletişim kurmak ve oradaki bilgiye ulaşmak da proje çalışmaları bağlamında

17 değerlendirilir. Günümüzün modern elektronik araçları, hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle ister diğer ülkelerle ilişki kurma (elektronik mektup projeleri), bilgi alma ve bu bilgileri değerlendirmede (internet taraması ve veri bankalarının kullanımı), ister öğrencinin kendi yapmış olduğu çalışma sonuçlarını sunmada olsun, derste bu araçlara mutlaka yer verilmelidir. Orta öğretimde, ikinci yabancı dil dersinde temel araç ders kitabıdır. Bunun yanında, Hazırlık sınıfı sonunda ders kitabındaki konulara göre seçilmiş, anlamı bilinmeyen bazı sözcük ve yapıların önceden açıklandığı okuma metinleri ya da basit düzeyde okuma kitapları (lektürler) derste kullanılabilir. Öğrenimlerinin ileriki yıllarında ise öğrenciler giderek ders kitabından bağımsız, dil ve içerik yönünden daha zor farklı metinleri okuyabilmelidirler. Öğretim programı esas alınarak, okulun özelliği göz önünde bulundurularak programı geliştirmek, ders kitabında bulunan konuları sınırlandırmak, değiştirmek ve ek materyaller hazırlamak zümre öğretmenlerinin görevidir. Öğrencilerin Almanca öğrenme isteği ve okuma sevinci, bu yaş grubu öğrencilerine hitap edecek kitaplardan oluşan bir sınıf kitaplığı ya da okul kütüphanesinde bu kitaplar için ayrıca oluşturulacak bir bölümle desteklenebilir. 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dil becerisini ölçmede iletişimsel yaklaşım zaman zaman bütüncül yaklaşıma benzemektedir. Her iki yaklaşımda da söylenenin biçiminden çok anlamı önemlidir. Bununla birlikte iki yaklaşım arasında kimi temel farklılıklar vardır. İletişimsel testlerin amacı, iletişimde dilin nasıl kullanıldığını ölçmektir. Bir başka deyişle öğrencilerin doğal hayatta karşılaşabilecekleri durumlara uygun dil işlevlerine yöneliktir. Başarının ölçülmesinde, gramer yönünden doğruluktan çok iletişimin ne derece işlevsel ve etkili olduğu önemlidir. İletişimsel testlerle farklı dil becerilerini ölçme girişimi bölünebilirlik varsayımına dayanır. İletişimsel ölçme, öğrencinin iletişim yetisini farklı açılardan değerlendirmeye çalışır. Örneğin, öğrenci doğal bir ortamda konuşma açısından dilde başarısız olduğu hâlde okuma ve anlamada oldukça yüksek başarı sergileyebilir. Bu bakımdan, iletişimsel ölçme büyük ölçüde

18 yetenek testlerinde kullanılmaktadır. Böylece iletişimsel testler yalnızca bir ölçüte dayanmaktan çok, dil yeterliliğini çeşitli ölçütlere göre ölçmektedir. İletişimsel yaklaşımda dil becerilerinin ayrı ayrı ölçülmesinin doğal hayata çok az uyduğu düşünülmektedir. Örneğin, okuma ender olarak salt akademik çalışmaya yönelik bir beceri olarak düşünülebilir. İletişimsel testler, özgün materyal kullanımına önem verdiği için kullanıldığı ülkenin kültürünü özellikle yansıtması gerekir. Test içeriğinin testi alan gruba uygun olmasının yanı sıra işle ilgili metnin (task sets) de doğal hayatı yansıtması, genellikle belli bir ülkeye ya da kültüre özgü olması gerekmektedir. Sonuç olarak, iletişimci testler niceliksel (quantitative) değerlendirme yerine niteliksel (qualitative) değerlendirmeyi gündeme getirmiştir. Öğrencilerin farklı becerilerdeki başarı (performance) seviyesini göstermek için bir sistem kullanılmaktadır. Bu sisteme göre öğrencinin göstereceği her bir başarı seviyesinin ayrıntılı olarak açıklanması; testi uygulayan kişinin özenle hazırlanmış ölçütlere göre karar vermesini sağlayarak puanlamanın güvenirliğinin artmasına yardımcı olur. Bu yaklaşımın dil başarısını ölçmeye daha insanî bir boyut getirmesi de en az bunun kadar önemlidir. Nitel değerlendirmeler, nicel değerlendirmeden bir başka açıdan daha üstündür. Kısa yazılı açıklamalar biçiminde sunulduğunda nitel değerlendirmeler,, testi alan kişilere ve öğretmenlere, performansın belirlenmesi ve problem olan konularda gereksinim duyulan rehberlik işlevini de yerine getirir. Öğretmen, öğrencinin tutum ve başarısını aşağıdaki ölçek ve etkinliklerle değerlendirir: İzleme testleri Başarı testleri Öğrencinin sınıf içinde yaptığı yazılı ve sözlü proje sunuşları Öğrencinin derse, ikili çalışmalara ve grup çalışmalarına etkin katılımı Görsel - işitsel araçları dikkatle izleme, kullanma ve düzenli defter tutma. Yabancı dile ilişkin tutum ve davranışlarında gösterdiği gelişme İzleme testleri (quiz vb.) öğrencinin öğrendiği hedef dilde gösterdiği gelişmeyi sürekli olarak izlemeye dayanır.başarı testleri ise, öğrencinin belli bir süre sonundaki birikiminin

19 yoklanmasıdır. İzleme testlerini öğretmen, ölçmek istediği dil becerilerine göre ya bütüncül olarak ya hedef dildeki tek bir beceriyi ya da bilgiyi ölçen testler biçiminde hazırlayabilir. Diğer bir deyişle öğretmen, hem dört beceriyi hem de dil ve kelime bilgisini ya da yalnızca dil bilgisini ölçen bir izleme testi hazırlayabilir. Ancak başarı testleri bütüncül yaklaşıma göre dört dil becerisini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. 6. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLAR A. GÖRSEL ARAÇLAR B. İŞİTSEL ARAÇLAR 1. Kitaplar 1. Radyo 2. Yazı Tahtaları 2. CD ler 3. Resimler 3. Teyp ve kasetler 4. Gerçek Eşyalar ve Modeller 5. Projektörler ve Grafikler C. GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLAR 1. Film Makinası ve Hareketli Filmler 2. Kapalı Devre Televizyon 3. Video ; VCD ; DVD 4. Bilgisayarlı Video 5. Bilgisayar Dil Programları 6. Internet 1. 6., 7., VE 8. SINIFLARIN DERS İÇERİKLERİ VE AMAÇLARI Öğrenciler, Almancayı ikinci yabancı dil olarak öğrenirken daha önceki dil öğrenimleri sırasında edinmiş oldukları deneyimlerden yararlanabilmektedirler (örneğin İngilizce dersinde öğrendikleri yöntemler).6.,7. ve 8.. sınıflarda, gelişim psikolojileri ve öğrenim deneyimleri sayesinde öğrencilerin dil bilinci gelişir ve edinmiş oldukları dil becerileri, daha hızlı bir öğrenmeyi sağlar. İkinci yabancı dilin öğrenilmesinde gerçekleşen öğrenme, başlangıç aşamasında bile birinci yabancı dilin öğrenilmesinden farklı olarak, bilişsel stratejiler düzeyindedir.

20 Dersin temelini, okutulacak ders kitabı oluşturur. Ama yine de öğretim programında yer alan konu ve içeriklerin, ne ölçüde ek materyallerle daha iyi desteklenebileceği de sürekli olarak düşünülmelidir. Almanca öğretmenlerinin, öğretim programını temel alarak çalıştıkları okulun özelliklerine uygun bir yıllık plan geliştirmeleri,iletişimci bir yaklaşimı benimsemeleri, her öğrencinin derse etkin bir şekilde katılımını hedeflemeleri, dört dil becerisini (dinleme-okuma-yazma-konuşma) esas almaları, bireysel öğrenme farklılıklarını göz önünde bulundurmaları,öğretim materyallerini yaş, ilgi ve bilgi düzeyine göre seçmeleri ve okullarındaki İngilizce öğretmenleriyle gerek uygulanan metot ve konular açısından gerekse tekrarlara yer vermemek açısından sıkı bir iş birliği içerisinde olmaları önerilmektedir.

21 2. 6. SINIF DERS İÇERİKLERİ İletişim Becerileri (A1 Düzeyi) DİNLEME Konuşmalarda sık sık kullanılan selamlaşma, vedalaşma veya özür gibi yapıları anlayabilir. Çok yavaş ve dikkatli bir şekilde uzun aralar verilerek konuşulduğunda konuşmacıyı anlayabilir. Rakamları,fiyatları anlayabilir. Kişilere ait yaş, yaşadıği yer,hobileri, sahip oldukları ve genel yaptığı şeylere ilişkin bilgileri anlayabilir. Bildik durumlarda kısa, basit ve net yönergeleri anlayabilir. -Hecelenerek söylenen sözcükleri, özellikle isimleri ve adresleri anlayabilir OKUMA Gazete ve dergilerde yer alan kişilere ait yaş ve yaşadığı yere ilişkin bilgileri anlayabilir. Günlük hayatta karşılaşılan ve bildik simgeler veya renkler ile yazılmış kelimeleri tabela, afiş ve ilanları okuyup anlayabilir. Afişlerdeki konser yada filmin nerede olduğunu saptayıp saat kaçta başlayacağını anlayabilir. Giriş formu, otel kayıt formu gibi belgeleri anlayabilir; ad, soyad, doğum tarihi ve uyruk gibi kişisel bilgileri anlayabilir. Bir yerden bir yere nasıl gidileceği gibi yazılı kısa ve basit yön tariflerini takip edebilir. Günlük hayattan bahseden metinlerde geçen sözcükleri ve basit cümleleri anlayabilir. Kartpostalardaki bayram kutlamaları gibi kısa ve basit mesajları anlayabilir. Basit metinleri Wer? warum? wann? Wo? gibi sorular yönelterek anlayabilir.

22 KARŞILIKLI KONUŞMA Tanışma, selamlaşma ve vedalaşmaya ilişkin kalıp ifadeleri kullanabilir. Çok bildik ve günlük konularda basit konuşmaları başlatıp karşılık vererek basit soru ve cevaplar üretebilir. Kendini basit bir şekilde ifade edebilir. Konuşmasını destekleyen jest ve mimiklerle küçük alışverişler yapabilir. Rakam, miktar, fiyat ve saat ile ilgili ifadeleri kullanabilir. Herhangi birşeyi isteyebilir ve istenilen birşeyi verebilir. Kişilere nerede yaşadıkları, kimleri tanıdıkları ve sahip oldukları şeylere ilişkin sorular sorabilir ve bu tür soruları yavaş ve açık sorulduğunda cevaplayabilir. Hal hatır sorma gibi basit sohbetler yapabilir. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri söyleyebilir SÖZEL ÜRETİM Adres, telefon numarası, uyruk, yaş, aile ve hobiler gibi kişisel bilgileri verebilir. Yaşadığı yeri ve çevreyi tanımlayabilir. Basit bir dille günlük hayatta neler yaptığına ilişkin bilgi verebilir. Resimleri basit bir dille betimleyebilir YAZILI ANLATIM Meslek, yaş, adres ve hobilerine ilişkin bir form doldurabilir. Doğum günü, yılbaşi, bayram için kısa tebrik kartları yazabilir. Bulunduğu yeri ve buluşma yerini belirten bir not yazabilir. Yaşadığı yer ve yaptığı işe ilişkin basit tümceler yazabilir.

23 Basit cümle kalıplarını kullanarak bildik konularda yazı yazabilir.(hatıra defteri, diyalog yazma) 2.2. KONU ALANLARI Bir eğitim öğretim yılı boyunca, her bir sınıfta işlenebilecek konular aşağıdaki konu alanlarına göre belirlenir. İşlenecek her konuda Almanca konuşan ülkeler hakkında ülke bilgisine yer verilecek ve öğrencinin öğrendiği yabancı dilin ülkesini tanimasına ve kendi dünyasıyla karşılaştırılmasına olanak verilmelidir. Aşağıdaki konular, belli bir işleyiş sırasına göre verilmemiştir. Begrüßung Vorstellung Schule Zahlen und Uhrzeiten Tiere und Leute Freizeit Hobbys Familien Termine, Daten, (Geburtstag, Weinachten) Reisen Berufe 2.3. YÖNTEM VE ÖĞRENME TEKNİKLERİ Öğretim programına uygun hazırlanmış ders kitabı, dersin temelini oluşturur.öğrenciler, başarılı buldukları öğrenme tekniklerini denemeli, kendileri için en uygun öğrenme yollarını bulmalı ve bunu temel alarak kendi başlarına öğrenmeye devam etmelidir. Görsel : afişlerden, panolardan, resimli öykülerden faydalanır

24 İşitsel-Görsel: Almanca ses kasetleri ve video kasetlerinden, bilgi teknoloji araçlarından faydalanır SINIF DERS İÇERİKLERİ İletişim Becerileri (A1 (+) Düzeyi) DİNLEME Somut gereksinimlerin karşılanmasını amaçlayan bilinen ve olağan ifadeleri ve çok basit cümleleri anlaşılır, yavaş ve ölçünlü dil kullanıldığında anlayabilir (resimlerle). Standart dilin anlaşılır ve yavaş konuşulduğu ve bildik olayların işlendiği metinlerin konularını anlayabilir (dinleyici olarak televizyondaki resim içerikli haberleri, hava durumunu). Bildiği bir konuda geçen isim, rakam, fiyat ve tarihleri anlayabilir OKUMA Güncel yaşamın alanlarını ve ihtiyaçlarını ilgilendiren ve sık kullanılan sözcük ve yapılardan oluşan, enternasyonal sözcükler içeren, basit ve açık metinlerin ana fikrini anlayabilir (kısa gazete makalelerini, kısa, basit hikâye ve şiirleri, afişleri, ilânları). Uzun metinlerin sadece ilgisini çeken yerlerinden bilgi edinebilir (anahtar sözcükler). Basit metinleri ''Wer? Warum? Wann? Wo?'' gibi sorular yönelterek anlayabilir. Bildiği bir konuda geçen isim, rakam, fiyat ve tarihleri, sözcükleri ve basit ifadeleri (otobüs tarifeleri, bilgi levhaları vb.) anlayabilir

25 KARŞILIKLI KONUŞMA Diyalog hâlinde olduğu kişi yavaş konuştuğunda tekrar etmesini ve farklı şekilde ifade etmesini isteyerek basit düzeyde iletişim kurabilir. Ezberlenmiş, basit ifade ve cümlelerle, olağan ve somut gereksinimlerin söz konusu olduğu bildik durumların üstesinden gelebilir. (aile hakkında konuşabilir, alışveriş yapabilir, yol tarif edebilir vs.). Bildik durumlarda, sorulan sorulara tepki vermek ya da kendisi de soru sormak için basit sözcükleri, olağan kullanılan ifadeleri ve basit yapıları kullanabilir. Selâmlaşma, vedalaşma ve nezaket kuralları ile ilgili basit kalıpları anlayabilir ve bunları kullanarak iletişim kurabilir. - Herhangi birşeyin tekrar edilmesini ya da harflerle kodlanmasını isteyebilir SÖZEL ÜRETİM Bildik olağan durumlarda ön hazırlık yaparak kendini basit sözcüklerle kurulmuş cümle yapılarıyla ifade edebilir (kendini ve başkasını tanıtma, konuşma planları hazırlama, yakın çevreyi tanıtma). Alfabedeki harfleri, bildik sözcükleri, deyimleri (rakamlar, tarihler vs.) ve cümle kalıplarını anlaşılabilecek şekilde seslendirerek ifade edebilir. Önce, sonra, daha sonra, sonunda gibi basit anahtar sözcükleri kullanarak bir olayı gerçekleşme sırasına göre anlatabilir. Sözcük ve sözcük gruplarını ''und'', ''oder'', weil'' und dann'' gibi basit bağlaçlarla bağlayabilir.

26 3.1.5.YAZILI ANLATIM -Basit cümle yapılarını ve cümle kalıplarını kullanarak bildik konularda yazı yazabilir (sınıf tablosu, hatıra defteri, diyalog yazma). Sosyal ilişkileri güçlendiren kısa metinler yazabilir ( tebrik kartı, ). Yazılarında, bazı önemli yazım kurallarını, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyecek şekilde kullanabilir. 3.2.KONU ALANLARI Bir eğitim öğretim yılı boyunca, her bir sınıfta işlenebilecek konular aşağıdaki konu alanlarına göre belirlenir. İşlenecek her konuda Almanca konuşan ülkeler hakkında ülke bilgisine yer verilmeli ve öğrencinin öğrendiği yabancı dilin ülkesini tanimasına ve kendi dünyasıyla karşılaştırılmasına olanak verilmelidir. Aşağıdaki konular, belli bir işleyiş sırasına göre verilmemiştir. Familienfeste Konzerte Gesund sein / krank sein Berufe Essen und Trinken Jugendliche Reisen Natur Kunst Literatur Träume / Wünsche 3.3.YÖNTEM VE ÖĞRENME TEKNİKLERİ Hazırlık sınıfında uygulanan yöntemleri ve öğrenme tekniklerini pekiştirir Bağımsız etkileşimde daha ileri düzeye ulaşır:

27 Serbest konuşma ve yazmaya götüren çalışmalar yapar Öğrenme araçlarını kendi başına kullanmayı sağlayan metotları kullanır (kütüphane, ses kasetleri, CD, bilgisayar) Sunuş: Anlatım metinlerini dramatize eder SINIF DERS İÇERİKLERİ İletişim Becerileri (A2 Düzeyi) DİNLEME Günlük konuşmaları eğer konuşmacı açık, yavaş ve doğrudan konuşursa anlayabilir. Yavaş ve açık konuşulduğunda bir tartışmanın ana konusunu anlayabilir. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri anlayabilir. Kısa, basit mesajların ve duyuruların temel konusunu anlayabilir. Bulusma noktasına nasıl ulaşılacağını basit kelimelerle anlayabilir. Bildik durumlarda kullanılan bilgileri ve sayısal verileri anlayabilir Kısa ve belirgin olarak sunulan günlük sıradan haberlerin önemli bölümünü anlayabilir. Kısa ve basit anons ve duyuruların temel konusunu anlayabilir. Zaman zaman bazı sözcük ve deyimlerin tekrarını istemek zorunda kalınsa da konusmayı takip edebilir. Kısa bir öyküyü anlayabilir ve sonra ne olacagina dair varsayımlar olusturabilir.

28 Bir televizyon programında ki temel ifadeleri resimler veya görüntüler ile değerlendirerek anlayabilir OKUMA Günlük yaşamın anlatıldığı ya da sorgulandığı kişisel bir mektubu anlayabilir. Arkadaştan gelen örneğin buluşma zamanını belirten mesajları anlayabilir. Sosyal etkinlikler ve afişlerdeki gerekli bilgileri anlayabilir. Fikir sahibi olduğu konulara ilişkin kısa metinleri yazılıysa içeriğini büyük ölçüde anlayabilir. Basit güncel metinlerde spesifik ve çıkması muhtemel bilgileri çıkartabilip anlayabilir. Sık sık karşılaşılan tabela ve afişlerdeki yazıları anlayabilir. Günlük hayatta karşılaşılan broşürlerdeki en onemli bilgiyi anlayabilir. İlgi alanına giren metinlerde geçen bilinmeyen sözcük ve deyimlerin anlamını tahmin edebilir KARŞILIKLI KONUŞMA Ne istediğini belirtip fiyat sorarak basit alışverişler yapabilir. Bir harita yada şehir planına bakarak yön tarifi yapabilir. Davette bulunabilir ve gelen davetlere cevap verebilir.

29 Ne yapılacağı, nereye gidileceği gibi, buluşma planlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunabilir. Kişilere bos zamanlarında neler yaptıklarını sorabilir ve bu tur soruları cevaplıyabilir. Sıradan güncel bir konuşmada basit bir biçimde fikrini soyliyebilir, hoslandığı hoslanmadigi seyleri ifade edebilir. Yapılacak bir seyehatle ilgili bilgi alabilir. Yiyecek içecek bir şeyler sipariş edebilir. Sıradan resmi bir gorüşmede önemli bilgileri anlayabilir ve sorulduğunda cevap verebilir. Bir konuşmada basit soruları yanıtlıyabilir ve basit söylemlere uygun davranabilir SÖZEL ÜRETİM Planları hedef ve davranışlarıyla, nedenleriyle açıklıyabilir. Kısa bir yazıyı metne sadık kalarak sözlü olarak basit bir dille anlatabilir. Anlaşılabilir bir biçimde rakamlarla ilgili ifadeler verebilir. Kısa ve basit bir biçimde yaşadığı tecrübeleri olayları ve aktiviteleri anlatabilir. Korku ve sevinç gibi duyguları basit bir biçimde ifade edebilir ve yanıtlıyabilir. Olaylari ana hatlariyla anlatabilir. Eğitim durumunu anlatabilir. Planları hakkında basit bir şekilde konusabilir. Bildik durumlarda kisa bilgiler verebilir ve verilen bilgileri anlayabilir.

30 Tanıdık kişileri ve bildik şeyleri anlaşılır biçimde tarif edebilir. Kisisel tecrubeler, yasanilan olaylar ve aktivitelerhakkinda cok basit sekilde yazabilme Guncel konularda kendi fikrini de belirterek yazabilme Ve ancak cunku gibi sozcuklerle baglanmis bsit tumceler yazabilme YAZILI ANLATIM Kişisel tecrübeler, yaşanılan olaylar ve aktiviteler hakkında çok basit şekilde yazabilir. Ve, ancak, çünkü gibi sözcüklerle bağlanmış basit tümceler yazabilir. Kişisel veya eğitim durumu içeren basit formları doldurabilir. Kişisel tecrübeler, yaşanılan olaylar ve aktiviteler hakkinda basit olarak yazışabilir. Bildik konularda mesela örneğine bakarak bir özgeçmiş yazabilir. Guncel konularda kendi fikrini belirterek yazabilir Kısa ve basit bir biçimde planları ve yapılması gerekenleri yazabilir.. Bir mektupta: temel selamlama, hitap, istek ya da teşekkür ifadelerini kullanabilir. Ailesini, okulunu, hobilerini içeren bilgilerle kendisini tanıtabilir. Kısa kullanılmış bilgileri, sorunları iletebilir ve açıklayabilir. Basit ilanlar yazabilir. Basit yapılandırılmış bir öyküyü, detayları peş peşe sıralıyarak yazabilir KONU ALANLARI Bir eğitim öğretim yılı boyunca, her bir sınıfta işlenebilecek konular aşağıdaki konu alanlarına göre belirlenir. İşlenecek her konuda Almanca konuşan ülkeler hakkında ülke bilgisine yer verilmeli ve öğrencinin öğrendiği yabancı dilin ülkesini tanimasına ve kendi dünyasıyla karşılaştırılmasına olanak verilmelidir. Aşağıdaki konular, belli bir işleyiş sırasına göre verilmemiştir. Freundschaft Orientierung in der Stadt Reisen

31 Über Vergangenheit sprechen Medien Sport Körper Kleidung Essen und Trinken Gefühle Wohnung-Haus Wetter 4.3.YÖNTEM VE ÖĞRENME TEKNİKLERİ Bağımsız olarak çalışabilmede daha ileri düzeye ulaşır: Serbest konuşur ve yazar Öğrenme araçlarını kendi başına kullanır (ses kasetleri, bilgisayar) Sözcük dağarcığı: Sözcük türetir. Deyimleri kullanır. Anlaşılır iki dilli ve basitleştirilmiş tek dilli sözlüklerle çalışır. Çeşitli konularla ilgili sözlü ve yazılı bilgiler verir(kısa rapor verme)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi ve T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (YABANCI DİL ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ UYGULAMALARININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ Doktora

Detaylı

E- Öğrenme Modeliyle Yabancılara Uzaktan Türkçe Öğretiminde Bildirişim

E- Öğrenme Modeliyle Yabancılara Uzaktan Türkçe Öğretiminde Bildirişim E- Öğrenme Modeliyle Yabancılara Uzaktan Türkçe Öğretiminde Bildirişim Fatih Mehmet Türker 1 1 İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul fatihmehmetturker@gmail.com Özet: Günümüzde

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM 1

ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM 1 ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 1.GİRİŞ Ülkemizde İlahiyat Fakültelerinde, İlköğretim Din Kültür v Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümlerinde ve İmam-Hatip Liselerindeki meslek dersleri

Detaylı

YABANCI DĠLLER FRANSIZCA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

YABANCI DĠLLER FRANSIZCA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DĠLLER FRANSIZCA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

YABANCI DĠLLER ARAPÇA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

YABANCI DĠLLER ARAPÇA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DĠLLER ARAPÇA SEVĠYE A1 MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR)

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) ANKARA, 2006 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM? 1 Doç.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM? 1 Doç.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 ARAPÇAYI NASIL ÖĞRETELİM? 1 Doç.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Öğretim programının unsurlarından, eğitim durumları veya öğretim süreçleri, "belirlenen amaçlara nasıl ulaşılır?" sorusunun cevabı olan, öğretmen

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

OBM (ORTAK BAŞVURU METNİ) BAĞLAMINDA DİL ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

OBM (ORTAK BAŞVURU METNİ) BAĞLAMINDA DİL ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ OBM (ORTAK BAŞVURU METNİ) BAĞLAMINDA DİL ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Doktora Tezi ELİF

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı 14.04.2011 tarih ve 37 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2011

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki

Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere tabiidir. Sabancı Üniversitesi ndeki eğitiminiz süresince tüm düzenlemelere ait güncel bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI İLE TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı