KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ"

Transkript

1 EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.5.metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 10.Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.11.okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 13.Metne ilişkin sorulara cevap verir.15.metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. 18.Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 22.Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 28.Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 30.Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.4. Söz varlığını zenginleştirme:4. 3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 1.Okuma planı yapar. 2.Farklı türlerde metinler okur. 1. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 1.Konuşurken nefesini ayarlar. 2.İşitilebilir bir sesle konuşur.3.kelimeleri doğru telaffuz eder. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 1.Konuşma konusu hakkında araştırma yapar. 8.Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar. 12.Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 2. Planlı yazma:10. Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur.12. Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3. Farklı türlerde metinler yazma: 1. Olay yazıları yazar.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme:2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır 1. Fiilimsiler ile ilgili uygulama: 1.1Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Yazma: 10,11 Dil bilgisi: 12

2 EKİM 3. (30 EYLÜL-4 EKİM 2013) DOĞA VE EVREN ORMANDA İLK YOLCULUK Okuma Performansı Ölçeği Değerlendirm e 1.Okuma kurallarını uygulama: 1.2. Akıcı biçimde okur.1.5.okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2.okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metindeki anahtar kelimeleri belirler anlatımın kimin ağzında yapıldığını belirler metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar.2.21 Kendini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar.2.24 Metnin öncesi veya sonrasına ait kurgular yapar.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.4 Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.8.Ailesiyle okuma saatleri düzenler. 1. Konuşma kurallarını uygular: 1.1 Konuşmaya uygun ifadelerle başlar Konuşmasında sebep sonuç ilişkileri kurar.1.11konuşmasında amaç-sonuç ilişkisi kurar.1.13 Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.4 Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1 Konuşma konusu hakkında araştırma yapar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.2. Anlamadıklarını ve merak ettiklerini sorar. 1. Yazma kuralların uygulama: 1.4 Standart Türkçe ile yazar. 1.7 Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 2.Planlı yazma: 2.6 Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 2.8 Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun giriş yapar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3.Farklı türlerde metinler yazma: 3.1 Olay yazıları yazar. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.8 Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. 6.Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama: 1.2. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 1,2,3,4 Yazma: 5 Dil Bilgisi: 6,7

3 EKİM 4. (7-11 EKİM2013) DOĞA VE EVREN KARA TOPRAK Şiir Okuma Performansı İzleme Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.4 Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 1.5.okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.13.metne ilişkin sorulara cevap verir. 20. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. 25. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. 27. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 31. Metnin yazarı ve şairi hakkında bilgi verir. 3. Okuduğu metni değerlendirme: 3.1 Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1 Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbirleriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.4 Standart Türkçe ile konuşur. 1.7 Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 1.9 Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1 Konuşma konusu hakkında araştırma yapar. 3.7 Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanır Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 4. Kendi konuşmasını değerlendirme: 4.2 Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4.3 Konuşmasını sunum tekniği yönünden değerlendirir. 4.4 Konuşmasını sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir. 1. Yazma kurallarını uygulama:1.2düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar.2. Planlı yazma: 2.2Yazacaklarının taslağını oluşturur Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.4 Şiir yazar. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.4 Şiir defteri tutar. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama:6.2noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama: 1.3. Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1,2,3,4,5 Konuşma: 6 Yazma:7,8 Dil bilgisi:9

4 EKİM 5. VE 6. (21- EKİM-1 KASIM 2013) DOĞA VE EVREN BÜLENT İN DÜŞLERİ Düşünce Yazısı Yazma Becerisi Ölçeği 29 EKİM CUMHURİYET BRAMI 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.1 Sesini ve beden dilini etkili kullanır. 1.2 Akıcı biçimde okur.1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2.5.Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 2.8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısına fark eder. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.6 Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.1.Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. 1.4.Standart Türkçe ile konuşur.1.9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.1.10.konuşmasında sebep sonuç ilişkisi kurar. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.9 Dinleyiciyle göz teması kurar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma:3.5 Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar Standart Türkçe ile yazar Tekrara düşmeden yazar Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: 2.3. Yazısını bir ana fikir etrafında planlar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2 Düşünce yazıları yazar.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.3Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.9 Yazdıklarından arşiv oluşturur.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama: 1.4. Cümlede fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 1,2,3,4,5,6 Yazma: 8,9 Dil bilgisi: 11

5 KASIM 7. (4-8 KASIM 2013) DOĞA VE EVREN KA DÖNGÜSÜ Dinleme/izleme Performansı Ölçeği Tema Sonu Soruları BİRİNCİ DÖNEM 1. YAZILI 1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama: 1.2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır. 2.Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme: 2.1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder. 2.3.Dinlediklerinin izlediklerinin konusunu belirler. 2.4.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur Dineldiklerini/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.2.14 Dinlediklerini/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.4. Söz varlığını zenginleştirme:4.5dinlediklerindeki/izledikleri ndeki geçen kelime deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma: 5.1 Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerini dinleyici/izleyici olarak katılır.5.2şiir, hikaye, masal dinletilerine katılır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.12Tekrara düşmeden konuşur.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.3 Kelimeleri doğru telaffuz eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.12 Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Planlı yazma: 2.8Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun giriş yapar. 2.9.Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazıya konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici başlık bulur Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2Düşünce yazıları yazar. 1.Fiilimsilerle ilgili uygulama: 1.1 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 1.2Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 1.3Fiilimsiler özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1.4Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime ve kelime gruplarını bulur. 1,2 Yazma:3 Dil bilgisi:4

6 KASIM 8. (11-15 KASIM 2013) ATATÜRK ATATÜRK ÜN ONUNCU YIL NUTKU. Konuşma Performansı Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Dinlenenin/ izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar. 2.23Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 3. Okuduğu metni değerlendirme:3.1 Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4. Söz varlığını zenginleştirme : 4.1Kelimeler arasında anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.4.3: Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.2Şiir, hikâye, masal dinletilerine katılır. 5.6 Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 5.7 Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. 1. Konuşma kurallarını uygulama:1.7karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 1.8 Konuşmasında nezaket kurallarına uyar. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.2 İşitilebilir bir sesle konuşur.2.3 Kelimeleri doğru telaffuz eder2.6yapmacılıktan, taklit ve özentiden uzak bir seslekonuşur.2.8canlandırmalarda sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanır. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma:3.1 Konuşma konusu hakkında araştırma yapar. 3.2 Konuşma metni hazırlamak 3.3 Konuşmasını bir ana fikri etrafında planlar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır 4. Kendi konuşmasını değerlendirme: 4.1 Konuşmasını içerik yönünden değerlendirir, 4.2 Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4.4Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.11 Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2.planlı yazma: 2.1 Yazma konusunu hakkında araştırma yapar Yazısını bir ana fikir etrafında planlar.2.12 Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2 Düşünce yazıları yazar. 4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1 Yazdıklarını biçim ve içerik açısından değerlendirir. 4.2 Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4.3 Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.7Okul dergisi ve gazetesi için yazılar hazırlar.6. Yazım ve noktalama kurallarınıuygulama:6.1 Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6.2 Noktalama işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları uygulama: 2.1.Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5,6 Dil bilgisi: 7,8 ATATÜRKÇÜLÜK 1. Atatürk ün eserleri 2. Atatürk ün yazdığı eserler KASIM ATATÜRK Ü ANMA SI 5 DERS SAATİ+2 ETÜT DERSİ

7 KASIM 9. VE 10. (18-29 KASIM 2013) ATATÜRK ATAT Ü R K Ç Ü D Ü Ş Ü N C E D E A K I L C I L I K, B İ L İ M V E E Ğ İ T İ M Okuma Performansı Ölçeği 1.Okuma kurallarını uygulama: 1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.2.3metninkonusunu belirler. 2.4Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2.5Metindeki yardımcı fikirleri/ duyguları belirler Metne ilişkin sorulara cevap verir Metne ilişkin sorular oluşturur. 2.16Metnin planını kavrar. 2.19Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1 Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak anlamca ilişkili kelimelere örnekler verir. 4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim, atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.3 Süreli yayınları takip eder. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.4.Standart Türkçe ile konuşur Konuşmasında sebep sonuç ilişkisi kurar.1.11konuşmasında amaç-sonuç ilişkisi kurar. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.8.Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 2. Planlı yazma:2.12 Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları uygulama:2.2 Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5,6 Dilbilgisi: 7,8,9,10,11 ATATÜRKÇÜLÜK 6. Atatürk ün akılcılık ve bilime verdiği önem 7. Atatürk ün millî eğitim konusundaki görüşleri 9. Atatürk ün Türk dili ve edebiyatına verdiği önem 1. DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 31.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı na Gezi(TÜYAP) 5 DERS SAATİ+2 ETÜT DERSİ

8 ARALIK 11. (2-6 ARALIK 2013) ATATÜRK TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Tema Sonu Soruları Atatürkçülük Teması Performans Ölçeği 1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama: 1.4 Dinleme/izleme yöntem ve teknikleri kullanılır.2. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme: 2.1 Dinlemenin/izlemenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır. 2.2 Dinlediklerindeki/izlediklerinde anahtar kelimeleri fark eder. 2.3 Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 2.7 Dinlediklerinde ve izlediklerinde sebep- sonuç ilişkilerini belirler Dinlediklerine/ izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.6 Dinlediklerinden/ izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma: 5.3 Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.3 Bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirir. 1.5 Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.1.6 Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 1.7 Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.9 Dinleyicilerle göz teması kurar. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1 Konuşma konusu hakkında araştırma yapar.3.3 konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar. 3.4.Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler Konuşmasında dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınır Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.4 Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimler kullanır. 1. Yazma kurallarını uygulama:1.11 Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: 2.3 Yazısını bir ana fikir etrafında planlar.2.4 Yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler.2.8 Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun giriş yapar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2 Düşünce yazıları yazar. uygulama: 2.1 Cümlenin temel ögeleri ve özelliklerini kavrar.2.2 Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. 2.3 Cümlede vurgulanmak istenen ifadeye belirler. Dinleme: 1,2,3,4,5,6 Yazma: 7 Dil bilgisi:8 ATATÜRKÇÜLÜ K 10.Türkiye nin dünya üzerindeki yerinin önemi 5 DERS SAATİ+2 ETÜT DERSİ

9 ARALIK 12. (9-13 ARALIK 2013) HAK VE ÖZGÜRLÜKLER DÜNYA YALNIZ BİZİM DEĞİL Grup Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.2Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 2.9Metindeki amaç- sonuç ilişkisini fark eder.2.10.okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 2.13Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1 Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak anlamca ilişkili kelimelere örnekler verir5. Okuma Alışkanlığı kazanma: 5.6 Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.7Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur 1.9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.6,Yapmacılıktan, taklit ve özentiden uzak bir sesle konuşur2.7 Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.2 Konuşma metni hazırlamak3.7 Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanır.3.12 Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.4 Standart Türkçe ile yazar2. Planlı yazma:2.12 Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma:3.3 Bildirme yazıları yazar.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1 Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama:6.1 Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6.2 Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları uygulama: 2.4 Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 1,2,3,4 Yazma: 5,6 Dil bilgisi 7,8

10 ARALIK 13. (16-20 ARALIK 2013) HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PULSUZ DİLEKÇE Okuma Performansı Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metindeki anahtar kelimeleri belirler Okuduklarını kendi cümleleriyle kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 2.13Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metni oluşturan unsurlar arasında geçiş ve bağlantıları fark eder Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.33 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim, atasözlerini cümle içinde kullanır5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.5Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitabevlerinden faydalanır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.6 Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.2. Konuşma metni hazırlar.3.3. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi konuşmasını değerlendirme: 4.1. Konuşmasını içerik yönünden değerlendirir. 5.Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.3. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. 1. Yazma kurallarını uygulama 1.3. Elektronik ortamdaki yazışmalarda biçim ile ilgili kurallara uyar.1.4. Standart Türkçe ile yazar.2. Planlı yazma: Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3. Farklı türlerde metinler yazma:3.1. Olay yazıları yazar.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.4 Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4 Dil bilgisi: 5,6

11 ARALIK 14. (23-27 ARALIK 2013) HAK VE ÖZGÜRLÜKLLER DEMOKRASİ Şiir Okuma Performansı İzleme Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metne ilişkin sorulara cevap verir Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder Şiir dilinin farklılığını ayırt eder Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.3. Okuduğu metni değerlendirme: 3.1. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.3.2. Metni içerik yönünden değerlendirir4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.7. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur Beğendiği kısa yazıları ezberler. 1.Konuşma kurallarını uygulama: 1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümlelerkurar.1.10.konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kur Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.9. Dinleyicilerle göz teması kurar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.3. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kısımları uygun şekilde düzenler Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.3. Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.5. İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1,2,3,4 Yazma: 5,6,7 Dil bilgisi: 8,9 ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE BAĞLANTILAR Rehberlik ve psikolojik danışma (Kazanım 15: Verdiği kararın sorumluluğu üstlenir.)

12 OCAK 15. (30 ARALIK OCAK 2014) HAK VE ÖZGÜRLÜKLLER KARDELENLER Yazma Performansı Ölçeği BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.1. Sesini ve beden dilini etkili kullanır.1.2. Akıcı biçimde okur Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.2.2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler.2.3. Metnin konusunu belirler.2.4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.2.5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.2.6. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.2.8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar Okuduğu metne farklı başlıklar bulur Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.1. Okuma planı yapar.5.6.okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.8. Konuşmasında nezaket kurallarını uyar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.2. İşitilebilir bir sesle konuşur Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama yapar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.3. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5.kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.3. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. 1.Yazma kurallarını uygulama: 1.1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder.1.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar1.10. Tekrara düşmeden yazar Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3.farklı türlerde metinler yazma: Düşünce yazıları yazar. 4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 1,2,3,4,5 Yazma: 6,7 Dil bilgisi: 8

13 OCAK 17. VE 18. (13-24 OCAK 2014 HAK VE ÖZGÜRLÜKLLER HAKSIZLIK KUTUSU Tema Sonu Soruları Hak ve Özgürlükler Teması Performans Ölçeği Ürün Dosyası (Portfolyo) Ölçeği YARI YIL TATİLİ (24 Ocak-10 Şubat 2014) Değerlendir me 1.Dinleme/izleme kurallarını uygulama: 1.4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır 2. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme: 2.1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.2.2. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.2.3. Dinlediklerinin /izlediklerinin konusunu belirler.2.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.2.5. Dinlediklerindeki /izlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir Dinlediklerinde /izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir Dinlediği /izlediği metne farklı başlıklar bulur Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma: 5.3. Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.4. Standart Türkçe ile konuşur Tekrara düşmeden konuşur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.1. Konuşurken nefesini ayarlar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma:5.4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır 1.Yazma kurallarını uygulama 1.4. Standart Türkçe ile yazar.2. Planlı yazma: 2.1. Yazma konusu hakkında araştırma yapar.2.5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır.2.8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar.2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.1. Olay yazıları yazar.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.2. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır.5.3. İlgi alanına göre yazar Yazma yarışmalarına katılır. uygulama: 5. İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.6. Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 1,2,3,4 Yazma: 5,6 Dil bilgisi: 7,8,9

14 ŞUBAT 19. (10-14 ŞUBAT 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ YA G R A H A M B E L L T E L E F O N U G E L İ Ş T İ R M E S E Y D İ? Münazara Formu 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.2.2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler.2.3. Metnin konusunu belirler.2.4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.2.8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.4.4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.1. Okuma planı yapar Süreli yayınları takip eder. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.3. Bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirir Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır Konuşmasında nezaket kurallarını uyar Konuşmasında sebepsonuç ilişkileri kurar Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1. Konuşma konusu hakkında araştırma yapar.3.2. Konuşma metni hazırlar Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma:5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.9. Yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar.2. Planlı yazma: Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kısımları uygun şekilde düzenler Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.3. Bildirme yazıları yazar.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.6. Beğendiği sözleri, metinleri ve şiirleri derler.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4 Dil bilgisi:5,6

15 ŞUBAT (17-26 ŞUBAT 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ B İ L G İ N Ç O C U K Düşünce Yazısı Yazma Becerisi Ölçeği Değerlendir me 1.Okuma kurallarını uygulama: 1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin konusunu belirler Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metni oluşturan unsurlar arasındaki bildiren ifadelerle tamamlanır2.19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.4. Söz varlığını zenginleştirme:4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.2. Farklı türlerde metinler okur. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.8. Konuşmasında nezaket kurallarını uyar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi konuşmasını değerlendirme:4.1. Konuşmasını içerik yönünden değerlendirir Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder.1.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar.1.8. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar.1.9. Yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar.2. Planlı yazma: 2.5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır.2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2. Düşünce yazıları yazar.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: Yazma yarışmalarına katılır.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama:6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9 Yazma: Dil bilgisi:12,13

16 ŞUBAT-MART 21. VE 22. (27- ŞUBAT- 7 MART 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ S U L A R Şiir Okuma Performansı İzleme Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.2. Akıcı biçimde okur.1.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder.1.4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metne ilişkin sorulara cevap verir.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.7. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.1. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar.1.2. Konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri kullanır Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.4. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.2. Konuşma metni hazırlar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi konuşmasını değerlendirme:4.2. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar.1.3. Elektronik ortamdaki yazışmalarda biçim ile ilgili kurallara uyar.1.4. Standart Türkçe ile yazar.1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.1.6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır.1.7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 2.Planlı yazma: 2.8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar.2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kısımları uygun şekilde düzenler Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma:5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama:6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. uygulama: 2.7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 1 Yazma:2, 3,4 Dil bilgisi: 5,6

17 MART 23. (10-14 MART 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ B İ L İ M İ N S A N L A R I N E İ Ş E Y A R A R? Yazma Performansı Ölçeği 12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.4. Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.2. İşitilebilir bir sesle konuşur.2.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1.Yazma kurallarını uygulama: 1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 2. Planlı yazma: 2.8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar.2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kısımları uygun şekilde düzenler Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.9. Yazdıklarından arşiv oluşturur.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 8. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5 Dil bilgisi: 6

18 MART 24. ( MART 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ Y E N İ T R E N L E R N A S I L O L U Y O R? Tema Sonu Soruları İKİNCİ DÖNEM BİRİNCİ SINAV 18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ 1.Dinleme/izleme kurallarını uygulama: 1.2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.1.3. Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş bildirmek için uygun zamanda söz alır.1.4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır2. Dinleneni /izleneni anlama ve çözümleme: 2.1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.2.5. Dinlediklerindeki /izlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler Dinlediklerinde/izlediklerinde amaçsonuç ilişkilerini belirler2.10. Dinlediklerini /izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir Dinlediklerinde /izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 3.Dinlediklerini /izlediklerini değerlendirme: 3.1. Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirir.3.2. Dinlediklerini/izlediklerini içerik yönünden değerlendirir.3.3. Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirir. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir4.4. Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1. Konuşma konusu hakkında araştırma yapar Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma:5.4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.1.6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır.1.7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.2.planlı yazma:2.12. Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme:4.1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir.4.2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. uygulama7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.8. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. Dinleme: 1,2,3 Yazma: 4 Dil bilgisi:5

19 MART 25. (24-28 MART 2014) TOPLUM HATI Ş U Ç I L G I N T Ü R K L E R Konuşma Performansı Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin konusunu belirler Metne ilişkin sorulara cevap verir Metne ilişkin sorular oluşturur Metnin planını kavrar Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.2. Farklı türlerde metinler okur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.2. İşitilebilir bir sesle konuşur.2.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 2. Planlı yazma: 2.1. Yazma konusu hakkında araştırma yapar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.3. Bildirme yazıları yazar.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.3. İlgi alanına göre yazar.5.8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır Yazma yarışmalarına katılır.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.9. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5 Dil bilgisi: 6

20 NİSAN 26. (31 MART-4 NİSAN 2014) TOPLUM HATI M İ S A F İ R L İ K L E R İ M İ Z Yazma Performansı Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.2. Akıcı biçimde okur.1.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin konusunu belirler Metne ilişkin sorular oluşturur Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.5. Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitap evlerinden faydalanır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.4. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır 1.Yazma kurallarını uygulama: Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: 2.6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 1,2 Yazma: 3,4 Dil bilgisi:5

21 NİSAN 27. (7-11 NİSAN 2014) ATATÜRK ATAT Ü R K T E N S O N M E K T U P Şiir Okuma Performansı İzleme Ölçeği 1.Okuma kurallarını uygulama: 1.4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler Metne ilişkin sorulara cevap verir Metne ilişkin sorular oluşturur Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Şiir dilinin farklılığını ayırt eder Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma:5.6. Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 2. Konuşma kurallarını uygulama: 1.4. Standart Türkçe ile konuşur Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1. Yazma kurallarını uygulama:.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar.1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.2. Planlı yazma: 2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder Yazma yarışmalarına katılır.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulaıma: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. uygulama: Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5,6 Dil bilgisi: 7 ATATÜRKÇÜLÜK 4. Atatürk ün kişiliği ve özellikleri 5. Atatürk ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşleri 5 DERS SAATİ+2 ETÜT DERSİ

22 NİSAN 28.. (14-18 NİSAN 2014) TOPLUM HATI ÜÇ ALTIN YUMURTA Yazma Performansı Ölçeği İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler Metne ilişkin sorular oluşturur Metnin planını kavrar Metni oluşturan unsurlar arasındaki bildiren ifadelerle tamamlanır2.21. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar Şiir dilinin farklılığını ayırt eder Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.4. Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.7. Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma5.3. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.6. Beğendiği sözleri, metinleri ve şiirleri derler.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. uygulama: 2.9. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5 Dil bilgisi: 6

23 NİSAN 29. (21-25 NİSAN 2014) TOPLUM HATI E R G E N E K O N D E S T A N I Konuşma Performansı Ölçeği Yazma Performansı Ölçeği 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.1. Sesini ve beden dilini etkili kullanır.1.2. Akıcı biçimde okur Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin konusunu belirler Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler Metne ilişkin sorular oluşturur Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.3. Okuduğu metni değerlendirme: 3.1. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.7. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır Tekrara düşmeden konuşur.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.4. Standart Türkçe ile yazar Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. uygulama: Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder. 1,2,3,4 Yazma: 5 Dil bilgisi:6,7,8

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

*** Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

*** Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ İLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI İLİŞKİSİ Turkish Teaching Curriculum and Specific Area Abilities of Turkish Nail GÜNEY * Talat AYTAN ** Mesut

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 8. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Sözcükte Anlam Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam)/ Sözcükler Arası Anlam İlişkisi/ Sözcük Gruplarında Anlam/ Deyimler ve Atasözleri/Söz Sanatları

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati GİRİŞ Eğitim bireyin kendi yaşantısında elde edebileceği davranış ve kazanımların olumlu bir yönde gelişmesi için düzenlenen

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE)

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE) TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 28 EYLÜL 2015 20 KASIM 2015 EYLÜL 28 EYLÜL - O9 EKİM 2015 20 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama, 5, 8, 11, 13 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1 2. Kendini Sözlü

Detaylı

TÜRKÇE GİRİŞ UZAK HEDEFLER

TÜRKÇE GİRİŞ UZAK HEDEFLER TÜRKÇE haftalık 5, yıllık toplam 185 ders saati GİRİŞ En yaygın ve çok yönlü iletişim aracı olan konuşma hayatın her alnında büyük öneme haizdir. Anadili öğretimi, her seviyedeki öğrencilerin karşılaşacakları

Detaylı

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF TÜRKÇE 6. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

Haftada 5, Yıllık Toplam 185 Ders Saati

Haftada 5, Yıllık Toplam 185 Ders Saati TÜRKÇE Haftada 5, Yıllık Toplam 185 Ders Saati GİRİŞ Eğitim bireyin kendi yaşantısında elde edebileceği davranış ve kazanımların olumlu bir yönde gelişmesi için düzenlenen bir öğrenme ve öğretme sürecidir.

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan)

Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul/Şube Özel Net Ortaokulu Öğretmen - Okul Şube İstatistikleri Katılan Sayısı PUAN (Ort.) ANA DERS LİSTESİ (Ortalama Net) Okul DYO-YYO-BYO (%) Sırası Türkçe

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU PROGRAMIN ADI : ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI BEP BAŞLAMA TARİHİ: ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI : BEP BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS

Detaylı

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE EYLÜL : 16.09.2013 27.09.2013 1. 1. TEMA AÇIKLAMALA R GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3 Dinlediğini anlama: 1, 4, 6, 14 Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Velilerimiz, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri KAZANIMLAR. Bilim ile güzel sanatların farklılığını belirler.. İnsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yerini belirler.. Güzel sanatların

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr) Okt.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I TÜR101 1 2+0 2 2 Ön

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. Amaç

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Müzik Öğretimi SNF210 1+2 2

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

YAZMA BECERİSİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR KİTAP İNCELEMESİ

YAZMA BECERİSİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR KİTAP İNCELEMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 54, ERZURUM 2015, 727-777 YAZMA BECERİSİ AÇISINDAN ÖRNEK BİR KİTAP İNCELEMESİ Öz Tazegül DEMİR ATALAY Yazma becerisi ilkokuldan liseye kadar ders öğrenme

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012 2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MÜZİK 6. SINIF YILLIK PLANI. Drama, tartışma, sorucevap,

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2012 2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MÜZİK 6. SINIF YILLIK PLANI. Drama, tartışma, sorucevap, AY HAFTA SÜRE 2.Hafta EYLÜL EYLÜL 1.Hafta AY HAFTA SÜRE KAZANIM A.1. İstiklal Marşı nı anlamına uygun söyler. KONU BAŞLIĞI Ne Mutlu Bana! gürü m ÖĞRENME ALANI ARAÇ-GEREÇ MATERYALLER İstiklal marşımıza

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

3-SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

3-SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI 3-SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı, Soyadı :... Doğum Tarihi, Yeri :... Anne/Baba Adı :... Ev Adresi :... Engel Durumu :... R.A.M Kaynaştırma Dosya No :... Rapor

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr) Okt.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim veterbiye Kurulu Başkanlığı TÜRKÇE DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA2015 1 İÇİNDEKİLER TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3 PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI 4 PROGRAMIN

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI Türkçe Matematik Hayat Bilgisi *Dinlemek için hazırlık yapar, dikkatini yoğunlaştırır. *Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. *Dinlediklerinde ne, nerede,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA Amaç KAM 332 dersinin sonunda, öğrenciler okuma becerileri konusunda kendilerine güvenlerini ve bağımsızlıklarını temel

Detaylı

TÜRKÇE Haftalık ders sayısı 6, yıllık toplam 222 ders saati

TÜRKÇE Haftalık ders sayısı 6, yıllık toplam 222 ders saati TÜRKÇE Haftalık ders sayısı 6, yıllık toplam 222 ders saati GİRİŞ Dördüncü sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı uzak hedefler, genel hedefler, kategori ve alt kategoriler, özel hedefler, kazanımlar,

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı :... Doğum Tarihi,Yeri :... Anne / Baba Adı :... Ev Adresi :... Engel Durumu : Otizm R.A.M Kaynaşt. Dosya No :... Rapor No :...

Detaylı

TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1

TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1 EYLÜL 5. EYLÜL 4. EYLÜL 3. TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 203-204 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) KAZANIMLAR ETKİNLİK

Detaylı

TÜRKÇE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

TÜRKÇE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR TÜRKÇE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR e, l, a, t, i, n, o, r, m, u, k, ı, y, s, d, ö, b, ü, ş, z, ç, g, c, p sesleri çeşitli interaktif uygulamalarla desteklenerek öğrenildi. Oyun hamurlarıyla içerisinde e, l,

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 271-290 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Özet Bayram BAŞ Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR KENDİMİ TANIYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda Küçük Farklar (Kişisel eşyalar kullanılarak insanlardaki farklılıklara

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz.

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz. İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU VELİ BÜLTENİ 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE Dinleme kurallarının neler olduğunu hatırlayacağız. Okurken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat edeceğiz. Şiirlerin ana duygusu,

Detaylı

AKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AKTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU 05-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL 8-0 5-9 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN LÜK YAŞAMDAKİ

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Yıldız Yenen Avcı MEB y_yenen@hotmail.com Özet Bu çalışmada Açık Öğretim Ortaokulu ile Örgün

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ;

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ; MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI DERS TÜRKÇE

ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI DERS TÜRKÇE BİREYSELEŞTİRİLMİŞ ÜNİTE VE TÜM HİZMET PLANI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI DERS TÜRKÇE UZUN DÖNEMLİ AMAÇ KISA DÖNEMLİ AMAÇ ÖĞRETİMSEL AMAÇLAR İLEŞİTİM 1, Sözcükleri doğru kullanır. 1. Söylenen sözcüğü tekrar eder.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul: Öğretmen: Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ KATEGORİLER KAVRAMLAR Kırmızı Kırmızı Kırmızı Kırmızı Yeşil Kahverengi

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ DÜNYANIN İŞLEYİŞİ. (10 Şubat - 21 Mart 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ DÜNYANIN İŞLEYİŞİ. (10 Şubat - 21 Mart 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ DÜNYANIN İŞLEYİŞİ (10 Şubat - 21 Mart 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 10 Şubat - 21 Mart 2014 tarihleri arasında işlediğimiz dördüncü temamıza

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI Okul Adı :.............. Tarih :.............. Yaş Grubu (Ay) : 60 72 AY Konu : Satranç ve Bilgisayarla Tanışma Öğretmen Adı : Nilgün DİRİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI

Detaylı

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EYLÜL Okul Adı Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu : 60 72 Ay : Tuğba Pektezel Bilişsel Gelişim: Kazanım

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı