Tel: Bu kitap, Hastane Temelli Çocuk Koruma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "978-92-806-4616-0. Tel: + 90 0312 454 1000. Bu kitap, Hastane Temelli Çocuk Koruma"

Transkript

1

2

3

4 Tel: Bu kitap, Hastane Temelli Çocuk Koruma

5 3 Gazi Üniversitesi Hakim

6

7 5 Türkiye Cumh. Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama

8

9

10

11

12

13 1

14 12.

15 13.

16

17 15....

18 16....

19 17.. r.

20 18... olur.

21 19..

22 20....

23 21.

24 22 1. Feigelman S. Growth, Development and Behavoir In; Nelson Textbook of Pediatrics 18th.Ed. Philadelphia: Mosby Elsevier (Ed.by) Kliegman RM, Behrman ER, Jenson HB, Stanton BF. 2007; Candeleria M, Teti DM, Black MM Multi-risk infants: predicting attachment security from sociodemographic, psychosocial, and health risk among African-American preterm infants. J Child Psychol Psychiatry Aug;52(8): Chaudron LH, Szilagyi PG, Kitzman HJ, Wadkins HI, Conwell Y. Detection of postpartum depressive symptoms by screening at well-child visits. Pediatrics Mar;113(3 Pt 1): Esernio-Jenssen D, Tai J, Kodsi S. Abusive head trauma in children: a comparison of male and female perpetrators.pediatrics Apr;127(4): Abuse Negl Jul;32(7): Malloy MH, Freeman DH. Age at death, season, and day of death as indicators of the effect of the back to sleep program on sudden infant death syndrome in the United States, Arch Pediatr Adolesc Med Apr;158(4): Nemeroff CB. Neurobiological consequences of childhood trauma.j Clin Psychiatry. 2004;65 Suppl 1:18-28 Sep;118(3): May;95(5): Galvin HK, Newton AW, Vandeven AM. Update on Munchausen syndrome by proxy. Curr Opin Pediatr Apr;17(2): Schmitt BD Seven deadly sins of childhood: advising parents about difficult developmental phases. Child Abuse Negl. 1987;11(3): Connell-Carrick K, Scannapieco M.Ecological correlates of neglect in infants and toddlers. J Interpers Violence Mar;21(3): Hershkowitz I. Delayed disclosure of alleged child abuse victims in Israel. Am J Orthopsychiatry Oct;76(4): Newton AW, Vandeven AM. Update on child maltreatment.curr Opin Pediatr Apr;21(2): Centers for Disease Control and Pr-evention (CDC). Bullying among middle school and high school students- -Massachusetts, MMWR Morb Mortal Wkly Rep Apr 22;60(15): Strasburger V., Brown B. Adolescent Medicine A Practical Guide Holland-Hall C.,Brown R. Adolescent Medicine Secrets. Questions and Answers Reveal the Secrets to Effective Care of Adolescents Neinstein LS. Adolescent Health Care. A practical Guide

25 23....

26

27

28 26...

29

30

31 29 4. Freud S, Three Essays on the Theory of Sexuality Standard Edition London:Hogart Press Main M,Solomon J, Discovery of a new, insecure disorganized /disoriented attachment pattern. Affective De- 10. Erikson EH, Chilhood and Society. New York: Norton Erikson EH, Identity and Life Cycle. W.W.Norton, New York Cicchetti D,Toth SL, A developmental psychopathology perspective on child abuse and neglect.j American Acad Child Adolesc Psychiatr. 1995; 34: Glaser D, Child abuse and neglect and the brain.a review.j Child Psychology and Psychiatr. 2000; 41(1): Glaser D, Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment):a conceptual framework.child Abuse Negl. 2002; 26: Erikson EH, Identity:Youth and Crisis. W.W.Norton, New York Kaufman J, Depressive disorders in maltreated children. J Am Academy of Child and Adolesc Psychiatr. 1991; 30(2):

32

33 2

34 32..

35

36

37 35.

38

39

40

41 39. Tam r.

42

43

44

45 tir..

46 44. Ev

47 Emekle..

48 46 Tablo 1. Cilt lezyonlarında ayırıcı tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Ekimoz Travma Diğer hastalıkların dışlanması Lokal eritem veya büller Hemofili Von Willebrand Hastalığı Henoch Schonlein Purpurası Purpura Fulminans Ehlers-Danlos sendromu Yanık Stafilokoksik impetigo Bakteriel selülit Pyoderma gangrenozum Mongol lekeleri, Eritema multiforme, Fitofotodermatitis, Fotosensitivite ve Fototoksik reaksiyonlar Soğuk ısırması Herpes zoster veya Herpes simplex Epidermolizis bülloza Kontak dermatit (allerjik veya irritan) Protrombin zamanı, parsiyel protromboplastin zamanı Von Willebrand paneli Lezyonların tipik dağılımı ve özellikleri Sepsisin dışlanması Hiperekstensibilite Klinik öykü ve özellikler Kültür, Gram boyama Kültür, Gram boyama Kültür, Gram boyama İlgili testler Allerjik öykü ve testler, oral veya topikal reaksiyonlar Klinik öykü ve özellikler Örnekleme, kültür Deri biyopsisi Klinik özellikler Tablo 2. Göz yaralanmalarında ayırıcı tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Retinal kanama Konjuktival kanama Orbital şişme Sarsma veya diğer travmalar Kanama bozuklukları Neoplazmlar Resüsitasyon Travma Bakteriel veya viral konjuktivit Şiddetli öksürük Travma Orbital veya periorbital selülit Metastatik kitle Epidural kanama Koagulasyon çalışmaları Öykü Diğer hastalıkların dışlanması Kültür, Gram boyama Öykü Diğer hastalıkların dışlanması CBC, kültür, sinüs radyografileri Radyografi, CT, Merkezi sinir sistemi muayenesi Radyografi, CT, Merkezi sinir sistemi muayenesi

49 47.. Tablo 3. Batın-göğüs bölgesi yaralanmalarında ayırıcı tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Hematüri Travma Diğer hastalıkların dışlanması Akut Batın Tablosu İdrar yolu enfeksiyonu Akut veya Kronik glomerüler hasar tipleri (glomerülonefrit) Herediter veya Ailesel böbrek hastalıkları (Ailesel benign rekürren hematüri) Diğerleri (vaskülitler, tromboz, neoplazm, anomaliler, taşlar, bakteriemi, aşırı egzersiz) Travma Gastrointestinal hastalıklar (peritonit, obstrüksiyon, inflamatuar barsak hastalığı, Meckel divertikülü) İdrar yolu hastalıkları (enfeksiyon, taşlar) Genital sorunlar (spermatik kord torsiyonu, ovariyan kist) Vasküler hasar (orak hücre krizi) Diğerleri (mezenterik adenit, herni strangülasyonu, anaflaktoid purpura, pulmoner hastalıklar, pankreatit, kurşun zehirlenmesi, diabet) Kültür Böbrek fonksiyon testleri, biyopsi Öykü Öykü, kültürler, radyolojik çalışmalar Diğer hastalıkların dışlanması Radyografi, gaita testleri ve diğerleri Kültürler, USG, intravenöz pyelografi Öykü, fiziksel muayene, USG, radyografi, laparaskopi Anjiyografi, orak hücre testleri Ön tanıya uygun tetkik ve muayeneler.

50 48. Tablo 4. Kemik kırıklarının fiziksel istismar için spesifite/özgüllük derecesi Yüksek Spesifite / Özgüllük Orta Düzey Spesifite / Özgüllük Yaygın Ama Düşük Spesifite / Özgüllük Metafiziel çentik kırıkları Çoklu veya bilateral kırıklar Subperiostal yeni kemik oluşumu Buket sapı kırığı Farklı yaşlarda kırıklar Klavikula kırıkları Kaburga kırıkları (özellikle posterior yerleşimli) Epifizyel ayrılma Uzun kemik şaft kırıkları Skapula kırıkları Omur gövde kırığı veya subluksasyonu Lineer, basit iskelet kırıkları Spinöz proçes kırıkları Sternum kırıkları Parmak kırıkları Kompleks veya çoklu iskelet kırıkları. Tablo 5. Kemik Kırıklarında Ayırıcı Tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Kırıklar (Çoklu veya iyileşmenin çeşitli evrelerinde) Metafizial Lezyonlar, Epifizial Lezyonlar veya Her İkisi Subperiostal Kemikleşme Travma Osteogenezis imperfekta Alagille sendromu Bakır eksikliği Rikets Doğum travması Hipofosfatemi Lösemi Nöroblastom Östeomyelit veya septik artrite ikincil Nörojenik duyu defisiti Travma Skorbüt Menkes sendromu Sifiliz Tenisçi dirseği Doğum travması Travma Östeogenik malignensiler Syphilis İnfantil kortikal hiperostozis (Caffey hastalığı) Osteoid osteoma Skorbüt Radyografi ve mavi sklera Diğer klinik bulguların ortaya konması, Moleküler testler İlgili testler Beslenme/diet öyküsü Doğum öyküsü Azalmış alkalen fosfataz CBC, Kemik iliği tablosu Kemik iliği, biyopsi Öykü Fiziksel muayene Beslenme/diet öyküsü Azalmış bakır ve serüloplazmin Seroloji Öykü Öykü Radyografi ve biyopsi Seroloji testleri Metafizel düzensizlik yoktur. Bilateraldir. Radyografik inceleme Aspirine cevap Beslenme/diet öyküsü

51 49. Tablo 6. Beyin Kanaması Ayırıcı Tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Subdural Kanama Travma (İstismar) Travma (Kaza) Doğum travması Konjenital malformasyonlar (Arteriovenöz malformasyon, Anevrizma, Araknoid kist) Yaygın damar içi pıhtılaşma Hemofili veya diğer genetik kanama bozuklukları İnfeksiyonlar (Menenjitit, Herpes simpleks) Metabolik hastalıklar (Glutarik asidüri tip 1, Menke hastalığı, Osteogenezis imperfekta, Hemofagositik lenfohistiyositozis) Radyasyon maruziyeti veya kemoterapi Tümörler Vaskülitler (Kawasaki hastalığı, kurşun toksisitesi, moyamoya hastalığı, Sistemik lupus eritematozus) Vitamin K eksikliği Öykü Radyolojik testler İmmünoessey yöntemi ile fibrinojen-fibrin yıkım ürünlerinin gösterilmesi Kanama zamanı Faktör düzeyleri Protrombin zamanı, Parsiyel protromboplastin zamanı Moleküler testler Mikrobiyolojik testler Yukarıda belirtilen testler Öykü İlgili tanısal testler Histopatolojik inceleme, Organ doku biyopsileri, Romatolojik testler, Özel testler İlgili testler ltürel uygulamala

52

53 51

54 52 orma

55 ma

56 54 atma Kasten yaralama Madde 86 - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (Ek fıkra: 31/03/ S.K./4.mad) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. (3) Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Silâhla, İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır... ak verilir. Kanunu, 2010, c. 3 s. 2952

57 55 -

58 Kötü muamele Madde (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir. gerekir. -

59 Eziyet Madde 96 - (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, İşlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. a

60 İntihara yönlendirme Madde 84 - (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Metinden çıkartılan cümle: 29/06/ S.K./10.mad) (4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar. ur etme.

61 Samsun, Turkey, Journal of Interpersonal Violence. 2011; 25(7): Ayan S, Aggressive tendency of child exposed to intrafamilial violence. Journal of Anatolian Psychiatry. 2007; 8: children in Turkey. Child Care, Health and Development, 2008; 34: : Browne K, Child Abuse and neglect in Romanian Families: A national prevalance study Copenhagen, Denmark:WHO Regional Office for Europe and other disciplinary mesures during childhood. New Zealand Medical Journal, 2006; 119: Nakamura Y, child abuse and neglect in Japan. Pediatrics International. 2002; 44: US Department of Health and Human Services, Administration on Children, Youth, and Families. Child Maltreatment Washington, DC:US Goverment Printing Office Benbenishty R, Zeira A, Astor RA, Khoury-Kassabri M, Maltreatment of primary school students by educational staff in Israel. Child Abuse Negl. 2002; 26: Lazenbatt A, Freeman R, Recognizing and reporting chlid phisical abuse: survey of primary healthcare professionls. Journal of Advanced Nursing 2006; 56(3): NSPCC, Out of Sight: An NSPCC report on Child Deaths from Abuse NSPCCC Publications Unit. London Straus MA Gellers RJ, eds. Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptions to Violence in Families, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers Dubowitz H, Bennett S, Physical abuse and neglect of children. Lancet. 2007; 369: Kaplan S., Physical abuse and neglect. In: Levis M, ed. Child and Adolescent Psychiatry A Comprehensive Textbook. Second Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 1996; and Adolescent Psychiatry. 5th Edition. Massachusetts: Blackwell Publishing. 2008; Gilbert R, Widom CS, Browne K, Fergusson D, Webb E, Janson S., Child Maltreatment 1, Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet. 2009; 373: ; 32: Hindley N, Ramchandani PG, Jones DPH., Risc factors for recurrence of maltreatment: a systematic review. Arch Dis Child.

62 ; 91: Lee SJ, Bellamy JL, Guterman NB., Fathers, physical child abuse, and neglect. Child Maltreatment. 2009; 14(3): Jacobi G, Dettmeyer R, Banaschak S, Brosig B, Herrmann B. Child abuse and neglect: diagnosis and management. Dtsch Arztebl Int. 2010; 107(13): Dergisi. 2006; 2:1-9 Ankara Knight B, Saukko P. Fatal Child Abuse, Forensic Pathology, Third Edition, , Arnold, London Newton A, Vandeven A, Update on child maltreatment Curr Opin Pediatr. 2007; 19: Sink EL, Hyman JE, Matheny T, Georgopoulos G, Kleinman P. Child abuse: the role of the orthopaedic surgeon in nonaccidental trauma. Clin Orthop Relat Res. 2011; 469 (3): Herman BE, Makoroff KL, Corneli HM. Abusive head trauma. Pediatr Emerg Care. 2011; 27(1): Peltonen K, Ellonen N, Larsen HB, Helweg-Larsen K., Parental violence and adolescent mental health. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2010; 19: Dulcan MK (ed), American Psychiatric Publish, First edition. 2010; childhood: trajectories and predictors. Pediatrics. 2004; 114(1):43-50 agressive behavior. Pediatrics. 2010; 125(5): violence, and response to disasters. Pediatric Emergency Care. 2008; 24(8): Walker CE, Bonner BL, Kaufman KL., The physically and sexually abused child, evaluation and treatment. Eds. Goldstein AP,

63 61 Kraser L, Garfield SL. Pergamon Press, NewYork Knox M., On hitting children: A review of corporal punishment in the United States. Journal of Pediatric Health Care. 2010; 24(2): Gilbert R, Alison K, Thoburn J, Sidebotham P, Radford L, Glaser D, MacMillan HL., Child Maltreatment 2, Recognising and responding to child maltreatment. Lancet. 2009; 373: Stewart A, Livingston M, Denisson S., Transitions and turning points: examining the links between child maltreatment juvenile offending. Child Abuse Negl. 2008; 32: Coleman D ve Stewart LM., Prevalence and impact of childhood maltreatment in incarcerated youth. Am J Orthopsychiatry. 2010; 80(3): Smith CA, Irelant TO, Thornberry TP., Adolescent maltreatment and its impact on young adult antisocial behavior. Child Abuse Negl. 2005; 29: Hussey JM, Chang JJ, Kotch JB., Child maltreatment in the United States: Prevalence, risk factors, and adolescent health consequences. Pediatrics. 2006; 118(3): Pelcovitz D, Kaplan SJ, DeRosa RR, Mandel FS, Salzinger S., Psychiatric disorders in adolescents exposed to domestic violence and physical abuse. Am J Orthopsychiatry. 2000; 70(3): Cheng HG, Huang Y, Anthony JC., Childhood physical punishment and later alcohol drinking consequences: evidence from a Chinese context. J Stud Alcohol Drugs. 2011; 72(1): Gal G, Levav I, Gross R., Psychopathology among adults abused during childhood or adolescence: results from the Israelbased World Mental Health. J Nerv Ment Dis. 2011; 199(4): Heim C, Shugart M, Craighead WE, Nemeroff CB., Neurobiological and psychiatric consequences of child abuse and neglect. Dev Psychobiol. 2010; 52: Mayer BW, Nimkin K, Kleinman PK., Imaging of child abuse. Pediatric Radiology. 1997; 44(3): Giardino AP, Christian CW, Giardino ER: A practical guide to the evaluation of child abuse and neglect. Thousand Oaks, Ca.: Sage. 1997; Wardinsky FD. Genetic and congenital defect conditions that mimic child abuse. J Fam Pract. 1995; 41: Ravanfar P, Dinulos JG. Cultural practices affecting the skin of children. Curr Opin Pediatr. 2010; 22(4): Newberger EH. Child physical abuse. Primary Care. 1993; 20(2): Sirotnak AP, Grigsby T, Krugman RD. Physical Abuse of Children. Pediatrics in Review. 2004; 25(8); Lo HPW, Lau HY, Li CH, So KT. Infantile cortical hyperostosis (Caffey disease): a possible misdiagnosis as physical abuse. Hong Kong Med J. 2010; 16(5): Kleinman PK. Skeletal trauma: General considerations. In: Kleinman PK, ed. Diagnostic Imaging of Child Abuse. 2nd ed. St 75. Glicklich, L.B., An historical account of enuresis. Pediatrics. 1951; 8:

64 aya er

65 63....

66

67 65...

68

69 67. lak - Diastasis ani

70 68 igmentasyon

71 cut

72

73 71 -

74 72 Tablo 7. Cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri Viral Hastalıklar Bakteriyel Hastalıklar Hepatit A virüsü (HAV) Hepatit B virüsü (HBV) Hepatit C virüsü (HCV) HTLV-1 Herpes simpleks virüs (HSV Tip I-II) Delta virüs Epstein Barr virüs HIV-1/2 itomegalovirüs İnsan papillomavirus Molluskum kontagiozum Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Haemophilus ducreyi (Yumuşak şankır) Treponema pallidum (Sifiliz) Mycobacterium tuberculosis Chlamydia trachomatis L1-3 (Lenfogranuloma venereum etkeni) Calymmatobacterium granülomatis (Granuloma inguinale etkeni) Ureaplasma urealyticum Mycoplsma hominis Mycoplasma genitalium Gardnerella vaginalis

75 73 Salmonella serotipleri Shigella serotipleri Campylobacter türleri Streptecoccus grup B Mobilincus türleri Fungal Hastalıklar Paraziter Hastalıklar Ektoparaziter Hastalıklar Candida albicans (Çoğunlukla cinsel yolla bulaşmaz) Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica Giardia İntestinalis Scabies (Uyuz) Pediculosis (Bitlenme) Tablo 8. Sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan hastalıklarda kuluçka süreleri Gonore (Neisseria gonorrhoeae) Chlamydia (Chlamydia trachomatis) Primer sfiliz (Treponema pallidum) Trikomonas (Trichomonas vaginalis) enfeksiyonu Genital Herpes Simpleks HIV Hepatit B ve C 3-4 gün olup, eğer çocuk iki yaşından küçükse istismar olasılığı hemen hemen kesin, daha büyük yaşlarda olasıdır 7-14 gün olup eğer çocuk iki yaşından küçükse ve enfeksiyon sanıkta teşhis edilmişse istismar olasılığı hemen hemen kesin, daha büyük yaşlarda muhtemeldir 90 güne kadar olup istismar olasılığı hemen hemen kesindir (Konjenital dışında) 1-4 hafta olup, istismar olasılığı hemen hemen kesindir 2-14 gün olup, istismar olasılığı muhtemeldir çoğunlukla üç ay içinde (şüphe doğurabilir) kuluçka süresi üç aya kadar (şüphe doğurabilir)

76 74 Tablo 9. Cinsel yolla bulaşan hastalık ve gebe taraması Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Treponema pallidum HIV Hepaptit B Trichomonas vagialis Gebelik Rektal, boğaz, üretral ve/veya vajinal kültür Rektal ve üretral akıntı Genital lezyon varsa karanlık saha mikroskopisi, seroloji (VDRL-RPR) olay anında ve olay anında (-) ise 6, 12, 24 hafta sonra tekrarlanmalı. Saldırganın serolojisine bakılır (mümkünse), saldırganın HIV (+) olma ihtimali varsa seroloji çocukta olay anında ve olay anında (-) ise 6, 12, 24 hafta sonra tekrarlanmalı. Saldırganın ve çocuğun serolojisine bakılır. Vajinal akıntı kültürü Postpubertal kız çocuklarında acil kontrasepsiyon öncesi bakılmalıdır. Tablo 10. Türkiye de bazı CYBE etkenlerinin tanısında referans laboratuarlarında tercih edilen testler Etken Virus Tarama testi Doğrulama testi HBV ELISA Hibridizasyon/PCR HCV ELISA PCR HSV tip1,2 ELISA Ag/DFA Ag PCR HPV Hibridizasyon PCR HIV ELISA (4. Jenerasyon) Western blot Bakteri Tarama testi Doğrulama testi C. trachomatis PCR/TMA PCR N. gonorrhoeae Kültür PCR U.urealyticum Kültür PCR T. pallidum VDRL/RPR TPHA/ELISA-IgM

77 75 Mantar Tarama testi Doğrulama testi C. albicans Kültür - Parazit Tarama testi Doğrulama testi T. vaginalis Lam lamel arası preparasyon Kültür HBV : Hepatit B virusu ELISA : Enzim immunoassay HCV : Hepatit C virusu DFA : Direkt fluoresan antikor HSV : Herpes simplex virusu PCR : Polimkeraz zincir reaksiyonu HPV TMA HIV RPR VDRL : İnsan papilloma virusu : Transkripsiyon esaslı amplifikasyon : Human immunudeficiency virus : Rapid Plasma Reagin : Venereal Diseases Research Laboratory

78 76

79 77

80

81

82 80

83 81.

84 82..

85 83.

86

87

88 86

89

90

91 89 Çocukların Cinsel İstismarı Madde (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden; a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır. (2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) (Değişik fıkra: 29/06/ S.K./12.mad) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. (7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur..

92 90 -..

93 Reşit olmayanla cinsel ilişki Madde (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (İptal fıkra: Anayasa Mah.2005/103, 2005/89 K. ve tarihli iptal kararı ile). Cinsel taciz Madde (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. (2) (Değişik fıkra: 29/06/ S.K./13.mad) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

94

95 Müstehcenlik Madde (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, f) Bu ürünlerin reklamını yapan, Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

96

97 95 tür. Fuhuş Madde (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. (2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. (3) (Mülga fıkra: 06/12/ S.K.45.md) (4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. (5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

98 96 1. Bagley C, Genuis M, Abused to abuser: Mental health and behavioral sequels of child sexual abuse in a community sample of young adult males, unpublished manuscript Finkelhor D, Hotaling G, Lewis IA ve ark, Sexual abuse in a national survey of adult men and women: prevalen- 3. Butchart A, Harvey AP, World health organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, Preventing Child Maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. WHO Press, Geneva, Switzerland. 2006; Yates A, Sexual abuse of children. In: Wiener JM, ed. Textbook of child adolescent psychiatry. 2nd ed. Washington: American Psychiatric Press, 1997; Green A, Child sexual abuse and incest. In: Lewis M, ed. Child and adolescent psychiatry. A comprehensive textbook. 2nd ed. Baltimore, MA: Williams & Wilkins, 1996; Helen Wu Z, Berenson AB, Wiemann CM, A profile of adolescent females with a history of sexual assault in 9. Smith M, Bentovim A, Sexual Abuse. Rutter M, Taylor E ve ark. (Ed) Child and Adolescent Psychiatry-Modern Approaches, Blackwell Science, 1994; Swenson CC, Chaffin M, Beyond psychotherapy: Treating abused children by changing their social ecology. Aggress Violent Behav 2006; 11: Bilimler bildirisi, Antalya Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT, Childhood sexual abuse, adolescent sexual behaviors and sexual 15. Hedin LW, Physical and sexual abuse against women and children. Curr Opin Obstet Gynecol, 200; 12: Sachs C, Wheeler M, Examination of the sexual assault victim. In Roberts JR, Hedges JR (eds), Clinical procedures in emergency medicine. Philedelphia, 2010; tarihi: 01/05/ Adams JA, Evolution of a classification scale: medical evaluation of suspected child abuse. Child maltreat 2001; 6: Swanson L, Biaggio MK, Therapeutic perspectives on father-daughter incest. Am J Psychiat, 1985; 142: Binder RL, McNiel DE, Goldstone RL, Is adaptive coping possible for adult survivors of childhood sexual 21. Kendall-Tackett K, Meyer-Williams L, Finkelhor D, Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis 2, New York: Brunner/ Mazel, 1989; 12-33

99 ; 1: Rind B, Tromovitch P, A meta-analytic review of findings from national samples on psychological correlates of 25. Fossati A, Madeddu F, Maffei C, Borderline personality disorder and childhood sexual abuse: A meta-analytic Anadolu Psikiyatri Dergisi 2001; 2: Kaplan SJ, Child and adolescent sexual abuse. In: Lewis M, ed. Child and Adolescent Psychiatry, a comprehensive textbook, 3nd ed, Philadelphia, Lippincott Williams&Wilkins, 2002; Wolfe DA, A developmental perspective of the abused child. Child Abuse: Implications for Child Development 31. Briere J, Elliott DM, Prevalence and psychological sequelae of self- reported childhood physical and sexual abuse in a general population sample of men and women. Child Abuse Negl, 2003; 27: Chu JA, The revictimization of adult women with histories of childhood abuse. J Psychother Pract Res, 1992; 1: Finkelhour D, Browne A, The traumatic impact of child sexual abuse: A conceptualization. Am J Orthopsychiat, 1985; 55: Russell DE, The Secret Trauma - Incest in the Lives of Girls and Women. New York, NY: Basic Books, Inc., Publishers Van der Kolk BA, Perry JC, Herman JL, Childhood origins of self-destructive behavior. Am J Psychiat, 1991; 148: Herman J, Trauma and Recovery. New York: Basic Books Cosentino C, Meyer-Bahlburg H, Alpert J ve ark, Sexual behavior problems and psychopathology symptoms 39. Tebbutt J, Swanston H, Oates RK ve ark, Five years after child sexual abuse: persisting dysfunction and problems of prediction. J Am Acad Child Adolesc Psychiatr, 1997; 36: report childhood sexual abuse. Br J Psychiat, 1996; 169: Pelcovitz D, Kaplan S, Goldenberg B, Post-traumatic stress disorder in physically abused adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiat, 1994; 33: Kendler KS, Bulik CM, Cilberg J ve ark, Childhood sexual abuse and adult psychiatric and substance use disorders in women: an epidemiological and cotwin control analysis. Arch Gen Psychiat, 2000; 57: Ruggiero KJ, McLeer SV, Dixon JF, Sexual abuse characteristics associated with survivor psychopathology. Child Abuse Negl, 2000; 24: Silverman AB, Reinherz HZ, Giaconia RM, The long-term sequelae of child and adolescent abuse: A longitudi-

100 Jumper SA, A meta-analysis of the relationship of child sexual abuse to adult psychological adjustment. Child Abuse Negl, 1995; 19: Klonsky ED, Moyer A, Childhood sexual abuse and non-suicidal self injury: meta-analysis. Br J Psychiat, 2008; 192: Eckenrode J, Laird M, Doris J, School performance and disiplinary problems among abused and neglected children. Dev Psychol, 1993; 29: Sparato J, Mullen PE, Impact of child sexual abuse on mental health. Br J Psychiat, 2004; 184: Kelly RJ, Wood JJ, Gonzalez LS ve ark, Effects of mother-son incest and positive perceptions of sexual abuse 51. Briggs F, Hawkins RMF, A comparison of the childhood experiences of convicted male child molesters and men who were sexually abused in childhood and claimed to be nonoffenders. Child Abuse Negl, 1996; 20: 52. Hiebert-Murphy D, Distress among mothers whose children have been sexually abused: the Role of a history 54. Burns BJ, Phillips SD, Wagner HR ve ark, Mental health need and access to mental health services by youth 55. Kessler RC, Berglund P, Demler O ve ark, Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disor- 56. Edinburg LD, Saewyc EM, A novel intensive home visiting intervention for runaway, sexually exploited girls. J Spec Pediatr Nurs, 2009; 14: Ringeisen H, Casanueva CE, Urato M ve ark, Mental Health Service use during transition to adulthood for adolescents reported child welfare system. Psychiatric Service, 2009; 60:

101 99....

102 ihmali akla getirir.

103 r.

104 102.

105 103..

106 tir

107 105 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali Madde (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (3) Velâyet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadî sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddî ve manevî özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlâk, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

108 106..

109

110 108.. Terk suçu Madde 97 - (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi hâline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur.. html

111 109

112 Dubowitz H, Newton RR, Litrownik AJ, Lewis T, Briggs EC, Thompson R, English D, Lee LC, Feerick MM. Examination of a conceptual model of child neglect. Child Maltreat. 2005; 10(2): Harrington D, Zuravin S, DePanfilis D, Ting L, Dubowitz H. The neglect scale: confirmatory factor analyses in a low-income sample. Child Maltreat ; 7(4): Runyan D, Wattam C, Ikeda R, Hassan F, Ramiro L. Child abuse and neglect by parents and other caregivers. In: Krug EG and World Health Organization, eds. World Report on Violence and Health. 2nd ed. Geneva: World Health Organization. 2002; Polat S, Tasar A, Ozkan S, Yeltekin S, Cuhaci Cakir B, Akbaba S, Sahin F, Camurdan AD, Beyazova U. Perceptions and attitudes of mothers about child neglect in Turkey. Infants&Young Children. 2010; 23(2): Tenney-Soeiro R, Wilson C. An update on child abuse and neglect. Curr Opin Pediatr. 2004; 16: Flaherty EG, Stirling J, The Committee On Child Abuse And Neglect. American Academy of Pediatrics. Clinical 8. Dubowitz H. Tackling child neglect: A role for pediatricians. Pediatr Clin N Am. 2009; 56: Munkel WI,. Neglect and Abandonment. In: Monteleone JA, Brodeur AE, eds. Child Maltreatment. A Clinical Guide and Reference. 2nd ed. St. Louis: GW Medical Publishing, Inc. 1998; McDonald KC. Child abuse: approach and management. Am Fam Physician. 2007; 75: A. Fogel, ve G. F. Melson, Child Development Individual, Family and Society, St Paul, Kitabevi, Ankara. 2008; 1366

113

114 112.

115 113 Duygusal İstismar - Aşağılama - Ad takma - Azarlama - Alay etme - Suçlama - Düşmanca davranma - Uygun olmayan davranışlara teşvik etme, yönlendirme (hırsızlık v.b.) - Tehdit içeren davranışlar: - Gözdağı vererek disiplin - Yaralama /ölümle tehdit - Sıra dışı davranışlara maruz bırakma - Özkıyımla tehdit - Evlilik içi şiddet - Suçlama - Terk etme - Çocuğun, akranlarıyla ya da yetişkinlerle iletişim ve etkileşimini engellemek, izole etmek, hapsetme - Uygunsuz sorumluluk yüklemek - Yaşa uygun sosyalleşmenin engellenmesi - Çocukla rolleri (sorumlulukları)değişme - Çocuğun gelişmesinin engellenmesi Duygusal İhmal - Dışlama - Önemsememe - Yok sayma - Temel gereksinimlerin karşılamama - İlgisiz olma - Duygusal karşılıktan mahrum bırakma - Pozitif duygulanım göstermeme Uygun olmayan davranışlara duyarsız kalma - Korumama - Çocuğun, akranlarıyla ya da - Yetişkinlerle iletişim ve etkileşimi için fırsat yaratmamak.

116

117

118

119 117..

120 118..

121 119

122 120

123 121

124 122

125

126

127

128

129 127

130

131

132

133 131

134 132

135 133

136

137

138

139 137 olara.

140 138

141 139

142 140.

143 141.

144 142...

145 143

146 144.. gellemektir

147 145.

148 146

149 147

150 148

151 3

152 150...

153 151.. gerektir.

154 152.

155 153.

156 154

157 155

158 156 oyun

159 157

160 158

161 159

162 160 ilir.

163 161.

164 162

165 163.

166 164

167 165 muyla gelir..

168 166 1 lere v

169 167

170 168

171 169

172 170

173 171

174 172 2

175 173

176 174

177 175

178 176

179 177

180 178

181 179

182 180 Sorumlu Kurumlar - Sosyal inceleme - Acil müdahale - Faili bulunması ve cezalandırılması - Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması - Mağdurun/tanığın korunmasına yönelik tedbirlerin alınması - Uygulama kurumları - Denetim kurumları Kurumlar - Merkezi koordinasyon (Adalet Bakanlığı) - İl koordinasyonu (Valilik, SHÇEK)

183 181

184

185 183 ÇOCUK / AİLESİ Şikayet Koruma Talebi KOLLUK İhbar İhbar SHÇEK (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı CUMHURİYET SAVCILIĞI İhbar Genel Ceza Mahkemesi Çocuk Mahkemesi Aile Mahkemesi Failin cezalandırılması tekleyici tedbirlerin uygulanması kurulması 4320 sayılı Yasa Saldırgan ailedense Uzaklaştırılması Tedavi olması Rahatsız etmemesi Şekil 1. Mağdur çocuğa ilişkin adli sürecin işleyişi

186 184 -

187 185

188 186 -

189 187

190 188 -.

191 İŞLEYİŞ SHÇEK Acil koruma talebi kararı BAKIM / BARINMA İhbar Sosyal inceleme Koruma talebi kararı HASTANE Bilirkişi raporu Bilirkişi incelemesi MAHKEME DİĞER TEDBİRLER Bilirkişi raporu Bilirkişi incelemesi Mağdurun dinlenmesi POLİS / SAVCI DENETİM Şekil 2. Koruma tedbirleri sürecinin işleyişi

192 190

193 191

194 192.

195 193

196 194

197 195 me

198 196 getirmekle yükü

199

200 198 Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme Madde 46 - (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır: a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler. b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler. c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler. (2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan çekinemez.

201 199 Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi Madde (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır. (2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır. (3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır

202 200 kir

203

204 202

205 203

206 204

207 205

208

209 4

210 208

211 209 Tıp Fakültesi Üniversite Çocuk Koruma Birimi Hastanesi Hukuk Fakültesi SBF Hemşirelik Bölümü ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Diş Hekimliği Fakültesi AEF Eğitim Bilimleri Bölümü... Fakültesi Şekil 3. Çocuk koruma merkez ve biriminin üniversite ve hastane içinde kurulum şeması

212 210

213 211

214 212

215 213

216 214.

217 215.

218 216.

219

220 Marmara Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Ankara Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi Hacettepe Üniversitesi Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip

Detaylı

Ergen Psikiyatri Kliniği nde. Cinsel Suç Mağdurları. Sorunlara Yaklaşım

Ergen Psikiyatri Kliniği nde. Cinsel Suç Mağdurları. Sorunlara Yaklaşım Ergen Psikiyatri Kliniği nde Cinsel Suç Mağdurları ve Sorunlara Yaklaşım Cinsel Suç mağdurları: 15 yaşını tamamlamamış olgular 15 1818 yaş arasındaki olgular 18 yaşını tamamlamış olgular Onbe ya n tamamlamam

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi Türk Ceza Kanunu Kadına yönelik şiddet ve ve ev-içi şiddetle ilgili eylemler aynı zamanda Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil edebilir. Bu durumda failin cezalandırılması için ayrıca ceza davası açılması

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD Yasal düzenleme Mağdurun rızasının varlığında C.Savcısının

Detaylı

Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Ýstismarýn Psikiyatrik Sonuçlarýný Etkileyen Faktörler

Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Ýstismarýn Psikiyatrik Sonuçlarýný Etkileyen Faktörler ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Ýstismarýn Psikiyatrik Sonuçlarýný Etkileyen Faktörler The Factors of Affecting Psychiatric Consequences of Sexual Abuse in Children and Adolescents Yasemin Yulaf 1,

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Çocuk istismar ve ihmali: psikiyatrik yönleri

Çocuk istismar ve ihmali: psikiyatrik yönleri DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:82-86 Çocuk istismar ve ihmali: psikiyatrik yönleri Yasemen Taner 1, Bahar Gökler 2 1Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARINDA RAPOR HAZIRLAMA

ÇOCUK İSTİSMARINDA RAPOR HAZIRLAMA ÇOCUK İSTİSMARINDA RAPOR HAZIRLAMA Doç. Dr. Gürol CANTÜRK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı RAPOR Kişinin beden ve ruh sağlığının tespiti amacıyla düzenlenen belge. I- Tıbbi Raporlar

Detaylı

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklar genç erişkin (seksüel aktif) çiftlerin hastalığıdır. Tedavi sırasında, çiftlerin hastalığı olduğu hatırlanmalı ve tüm

Detaylı

Çocuk İstismarı ve İhmali. Child Abuse and Neglect

Çocuk İstismarı ve İhmali. Child Abuse and Neglect Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt:34, Sayı: 1, (70-74) Çocuk İstismarı ve İhmali Yaşar Tıraşçı, Süleyman Gören ÖZET Çocuk istismarı bir yetişkinin çocuğa karşı fiziksel veya psikolojik bakımdan kötü muamelesidir.

Detaylı

Çocukların Ġhmal ve Ġstismardan Korunmasında Hukuk

Çocukların Ġhmal ve Ġstismardan Korunmasında Hukuk Çocukların Ġhmal ve Ġstismardan Korunmasında Hukuk Avukat Hatice Kaynak Çocuk Ġstismarını ve Ġhmalini Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 25 Mart 2011 Ankara Sapık üvey babadan öğretmeni kurtardı BURSA`da

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

Uz. Dr. Ahsen KAYA İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, 12.01.2013 1

Uz. Dr. Ahsen KAYA İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, 12.01.2013 1 Uz. Dr. Ahsen KAYA İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, 12.01.2013 1 Sunum İçeriği Tanım Görülme Sıklığı Yaygınlığı Çocuk İstismarı Türleri - Fiziksel İstismar (tanım, şüpheli durumlar, tanı koyma,

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Medaim YANIK, 1 Mine ÖZMEN 2

Medaim YANIK, 1 Mine ÖZMEN 2 140 Yanık ve Özmen Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda çocukluk çağı kötüye kullanım/ihmal yaşantıları ile intihar, kendine fiziksel zarar verme ve dissosiyatif belirtiler arasındaki ilişki Medaim

Detaylı

TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi)

TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi) TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi) İşyerinde uygulanan psikolojik moral manevi taciz olarak tanımlanmakta, işyerinde yıldırma sonucu yaratan her türlü uygulama mobbing olarak değerlendirilmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Fatih YAĞMUR* Özet / Abstract Çocuk istismarı bir yetişkinin çocuğa karşı fiziksel veya psikolojik bakımdan kötü muamelesidir. Dört ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar;

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE KADIN TÖRE SAİKİYLE İŞLENMESİ, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ OLARAK DÜZENLENDİ

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE KADIN TÖRE SAİKİYLE İŞLENMESİ, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ OLARAK DÜZENLENDİ 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE KADIN TÖRE SAİKİYLE İŞLENMESİ, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ OLARAK DÜZENLENDİ Töre saikiyle işlenmesi, kasten öldürme suçunun cezada artırım yapılmasını gerektiren

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

KIZAMIKÇIK. German measles; 3 gün hastalığı; Kızamıkcık belirtileri nelerdir?

KIZAMIKÇIK. German measles; 3 gün hastalığı; Kızamıkcık belirtileri nelerdir? KIZAMIKÇIK German measles; 3 gün hastalığı; Kızamıkcık döküntü ve ateşle seyreden bulaşıcı viral bir hastalıktır. Kızamıkçık aşı ile önlenebilen bir hastalıktır. Kızamıkçık bağışıklık bırakır, geçiren

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Psikolojik Danışma ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Psikolojik Danışma ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. S. Gülfem Çakır Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 07058, Antalya E-posta glfmcakir@gmail.com; sgcakir@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106626 Faks

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Utku BEYAZIT 1 KUZEY KIBRIS ÖRNEKLEMİNDE ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Utku BEYAZIT 1 KUZEY KIBRIS ÖRNEKLEMİNDE ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 449-456 Utku BEYAZIT 1 KUZEY KIBRIS ÖRNEKLEMİNDE ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR OLGULARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde klinik özellikler ve intihar girişimi ile ilişkili risk etmenleri

Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde klinik özellikler ve intihar girişimi ile ilişkili risk etmenleri Marmara Medical Journal (2013) 26:11-16 DOI: 10.5472/MMJ.2012.02518.1 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde klinik özellikler ve intihar girişimi ile ilişkili

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org ORİJİNAL MAKALE/ORIGINAL ARTICLE J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(1):44-8 Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Cinsel İstismar Mağduru Çocuk ve Ergen Olgularımızın Sosyodemografik ve Klinik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

The Assesment of Demographic Characteristics, Familial Variable and Mental Disorders in Child and Adolescent Sexual Abuse Cases

The Assesment of Demographic Characteristics, Familial Variable and Mental Disorders in Child and Adolescent Sexual Abuse Cases Cilt 19, Sayı 3, 2014 ÇOCUK VE ERGEN CİNSEL İSTİSMAR OLGULARINDA İSTİSMAR İLE İLİŞKİLİ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, AİLESEL DEĞİŞKENLERİN VE RUHSAL BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ The Assesment of Demographic

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI HUKUKU KLİNİKLERİ HAKKINDA. Prof. Dr. Gülriz Uygur

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI HUKUKU KLİNİKLERİ HAKKINDA. Prof. Dr. Gülriz Uygur ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CİNSEL İSTİSMARI KLİNİĞİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN TCK NIN CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR ve AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR BÖLÜMLERİ HAKKINDA KANUN TASLAĞI

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

B.Sc. METU Psychology 1979. Department. Ufuk University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology. Department

B.Sc. METU Psychology 1979. Department. Ufuk University, Faculty of Arts and Sciences, Psychology. Department Assist. Prof. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Clinical Psychology Phone: (312) 586 74 17 e-mail: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Address: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara

Detaylı

TOKSOPLAZMA. Toksoplazma nasıl bulaşır? Toksoplazma nedir? Toksoplazma nerede bulunur?

TOKSOPLAZMA. Toksoplazma nasıl bulaşır? Toksoplazma nedir? Toksoplazma nerede bulunur? TOKSOPLAZMA Toksoplazma enfeksiyonu ( Toksoplazmoz ) özellikle immun sistemi düşük kişiler ve anne karnındaki bebekler için tehlikeli olan paraziter bir hastalıkdır. Toksoplazma nasıl bulaşır? Parazit

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur.

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Ayşe Devrim Başterzi Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Epidemiyoloji ve eğitim mi? Eğitim ve epidemiyoloji mi?

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) İçin Acil Profilaksi Uygulamaları

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) İçin Acil Profilaksi Uygulamaları Derleme Review 143 (CYBH) İçin Acil Profilaksi Uygulamaları Practice of Urgent Prophylaxis for Sexually Transmitted Infection (STI)s Selda Sayın Kutlu 1, Mustafa Serinken 2 1 Pamukkale Üniversitesi Tıp

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Tanısal Algoritmalar. Dr. Melek DEMİR PAÜTF-Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Tanısal Algoritmalar. Dr. Melek DEMİR PAÜTF-Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Tanısal Algoritmalar Dr. Melek DEMİR PAÜTF-Tıbbi Mikrobiyoloji AD. içerik CYBE tanısal yaklaşımlar Sendromlar- tanısal yaklaşımlar Sifiliz laboratuvar tanı algoritmasında

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir.

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir. İSHAL Diare; Enterit; Bir gün içinde üç den fazla sulu yumuşak dışkılama ya ishal denir. Vücuttan su ve tuz kaybı olur. İshal; bebekler, çocuklar ve yaşlılar için çok tehlikeli ve ölümcül olabilir. İshaller:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Unvan Alan Üniversite Yıl Y.Doçent Adli Bilimler Bilim Dalı Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2010 Doçent

Unvan Alan Üniversite Yıl Y.Doçent Adli Bilimler Bilim Dalı Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2010 Doçent 1 2.2 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı : Tanıl M. Başkan 2- Doğum Tarihi : 8 Nisan 1969 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1991

Detaylı

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Şatır T., Pektaş A., Mırsal N., Yılmaz

Detaylı

Hasta kişi ile cinsel temas, Gebelerde anneden bebeğe geçiş ( konjenital Sifilis ), Kan teması ile bulaşır.

Hasta kişi ile cinsel temas, Gebelerde anneden bebeğe geçiş ( konjenital Sifilis ), Kan teması ile bulaşır. SİFİLİS Frengi; Lues; Sifilis cinsel yolla bulaşan bulaşıcı mikrobik enfeksiyon hastalığıdır. Tedavi edilmez ise beyin, sinir, göz ve iç organlarda ciddi hasarlar yaparak ölüme neden olur. Sifilis Treponema

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Nevrotik iştahsızlık; Yeme bozukluğu; Anoreksi;

Nevrotik iştahsızlık; Yeme bozukluğu; Anoreksi; ANOREKSİYA NERVOSA Nevrotik iştahsızlık; Yeme bozukluğu; Anoreksi; Anoreksi bir yeme bozukluğudur. Kişilerin aşırı kilolu olduklarına yönelik takıntıları sonucu ortaya çıkan iştahsızlık ve egzersiz yapma

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismara Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Olgu Analizi

Çocuklarda Cinsel İstismara Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Olgu Analizi Çocuklarda Cinsel İstismara Bağlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Olgu Analizi Post-Traumatıc Stress Dısorder Due to Sexual Abuse in Children: Case Analysis Gülçin BOZKURT 1 Coşkun YORULMA 2 Duygu SÖNMEZ

Detaylı

BLUMİA NERVOSA. Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa neden olur?

BLUMİA NERVOSA. Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa neden olur? BLUMİA NERVOSA Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa bir yeme bozukluğudur. Blumiada kontrolsüz yeme atakları görülür. Hastalar bu ataklardan sonra yediklerinin kendilerine zarar vereceği kilo

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : gsaltukoglu@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : gsaltukoglu@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : gsaltukoglu@fsm.edu.tr

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı istismarı sıklığı

Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı istismarı sıklığı 536 Dicle Tıp Dergisi / C. Zeren ve ark. Çocukluk çağı istismarı 2012; 39 (4): 536-541 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0196 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

Geliş Tarihi / Received: , Kabul Tarihi / Accepted: ABSTRACT

Geliş Tarihi / Received: , Kabul Tarihi / Accepted: ABSTRACT 318 Dicle Tıp Dergisi / Ş. Şimşek ve ark. Cinsel istismar sonrası stres bozukluğu 2011; 38 (3): 318-324 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.03.0040 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME ÇOCUK GELİŞİMİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME ÇOCUK GELİŞİMİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER FİZİKSEL GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Fiziksel Gelişimin Değerlendirilmesi Boy Uzunluğuna İlişkin Persentil Eğrileri Kiloya İlişkin Persentil Eğrileri Baş Çevresi Uzunluğuna İlişkin Persentil Eğrileri

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi 27 Eylül 2013, İzmir Açıklama 2012-2013

Detaylı

Meningokok Aşısını Her Çocuğa Yapalım mı?

Meningokok Aşısını Her Çocuğa Yapalım mı? Meningokok Aşısını Her Çocuğa Yapalım mı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014, Antalya İnvaziv meningokok hastalığı (IMH) Önemli hastalık yüküne sahiptir Tedavi

Detaylı

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11].

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11]. 5. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BİLİŞİM SUÇLARI 5.1. Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen Bilişim Suçları TCK da bilişim suçları, esas olarak bilişim alanında suçlar ve özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

Detaylı