Tel: Bu kitap, Hastane Temelli Çocuk Koruma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "978-92-806-4616-0. Tel: + 90 0312 454 1000. Bu kitap, Hastane Temelli Çocuk Koruma"

Transkript

1

2

3

4 Tel: Bu kitap, Hastane Temelli Çocuk Koruma

5 3 Gazi Üniversitesi Hakim

6

7 5 Türkiye Cumh. Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama

8

9

10

11

12

13 1

14 12.

15 13.

16

17 15....

18 16....

19 17.. r.

20 18... olur.

21 19..

22 20....

23 21.

24 22 1. Feigelman S. Growth, Development and Behavoir In; Nelson Textbook of Pediatrics 18th.Ed. Philadelphia: Mosby Elsevier (Ed.by) Kliegman RM, Behrman ER, Jenson HB, Stanton BF. 2007; Candeleria M, Teti DM, Black MM Multi-risk infants: predicting attachment security from sociodemographic, psychosocial, and health risk among African-American preterm infants. J Child Psychol Psychiatry Aug;52(8): Chaudron LH, Szilagyi PG, Kitzman HJ, Wadkins HI, Conwell Y. Detection of postpartum depressive symptoms by screening at well-child visits. Pediatrics Mar;113(3 Pt 1): Esernio-Jenssen D, Tai J, Kodsi S. Abusive head trauma in children: a comparison of male and female perpetrators.pediatrics Apr;127(4): Abuse Negl Jul;32(7): Malloy MH, Freeman DH. Age at death, season, and day of death as indicators of the effect of the back to sleep program on sudden infant death syndrome in the United States, Arch Pediatr Adolesc Med Apr;158(4): Nemeroff CB. Neurobiological consequences of childhood trauma.j Clin Psychiatry. 2004;65 Suppl 1:18-28 Sep;118(3): May;95(5): Galvin HK, Newton AW, Vandeven AM. Update on Munchausen syndrome by proxy. Curr Opin Pediatr Apr;17(2): Schmitt BD Seven deadly sins of childhood: advising parents about difficult developmental phases. Child Abuse Negl. 1987;11(3): Connell-Carrick K, Scannapieco M.Ecological correlates of neglect in infants and toddlers. J Interpers Violence Mar;21(3): Hershkowitz I. Delayed disclosure of alleged child abuse victims in Israel. Am J Orthopsychiatry Oct;76(4): Newton AW, Vandeven AM. Update on child maltreatment.curr Opin Pediatr Apr;21(2): Centers for Disease Control and Pr-evention (CDC). Bullying among middle school and high school students- -Massachusetts, MMWR Morb Mortal Wkly Rep Apr 22;60(15): Strasburger V., Brown B. Adolescent Medicine A Practical Guide Holland-Hall C.,Brown R. Adolescent Medicine Secrets. Questions and Answers Reveal the Secrets to Effective Care of Adolescents Neinstein LS. Adolescent Health Care. A practical Guide

25 23....

26

27

28 26...

29

30

31 29 4. Freud S, Three Essays on the Theory of Sexuality Standard Edition London:Hogart Press Main M,Solomon J, Discovery of a new, insecure disorganized /disoriented attachment pattern. Affective De- 10. Erikson EH, Chilhood and Society. New York: Norton Erikson EH, Identity and Life Cycle. W.W.Norton, New York Cicchetti D,Toth SL, A developmental psychopathology perspective on child abuse and neglect.j American Acad Child Adolesc Psychiatr. 1995; 34: Glaser D, Child abuse and neglect and the brain.a review.j Child Psychology and Psychiatr. 2000; 41(1): Glaser D, Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment):a conceptual framework.child Abuse Negl. 2002; 26: Erikson EH, Identity:Youth and Crisis. W.W.Norton, New York Kaufman J, Depressive disorders in maltreated children. J Am Academy of Child and Adolesc Psychiatr. 1991; 30(2):

32

33 2

34 32..

35

36

37 35.

38

39

40

41 39. Tam r.

42

43

44

45 tir..

46 44. Ev

47 Emekle..

48 46 Tablo 1. Cilt lezyonlarında ayırıcı tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Ekimoz Travma Diğer hastalıkların dışlanması Lokal eritem veya büller Hemofili Von Willebrand Hastalığı Henoch Schonlein Purpurası Purpura Fulminans Ehlers-Danlos sendromu Yanık Stafilokoksik impetigo Bakteriel selülit Pyoderma gangrenozum Mongol lekeleri, Eritema multiforme, Fitofotodermatitis, Fotosensitivite ve Fototoksik reaksiyonlar Soğuk ısırması Herpes zoster veya Herpes simplex Epidermolizis bülloza Kontak dermatit (allerjik veya irritan) Protrombin zamanı, parsiyel protromboplastin zamanı Von Willebrand paneli Lezyonların tipik dağılımı ve özellikleri Sepsisin dışlanması Hiperekstensibilite Klinik öykü ve özellikler Kültür, Gram boyama Kültür, Gram boyama Kültür, Gram boyama İlgili testler Allerjik öykü ve testler, oral veya topikal reaksiyonlar Klinik öykü ve özellikler Örnekleme, kültür Deri biyopsisi Klinik özellikler Tablo 2. Göz yaralanmalarında ayırıcı tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Retinal kanama Konjuktival kanama Orbital şişme Sarsma veya diğer travmalar Kanama bozuklukları Neoplazmlar Resüsitasyon Travma Bakteriel veya viral konjuktivit Şiddetli öksürük Travma Orbital veya periorbital selülit Metastatik kitle Epidural kanama Koagulasyon çalışmaları Öykü Diğer hastalıkların dışlanması Kültür, Gram boyama Öykü Diğer hastalıkların dışlanması CBC, kültür, sinüs radyografileri Radyografi, CT, Merkezi sinir sistemi muayenesi Radyografi, CT, Merkezi sinir sistemi muayenesi

49 47.. Tablo 3. Batın-göğüs bölgesi yaralanmalarında ayırıcı tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Hematüri Travma Diğer hastalıkların dışlanması Akut Batın Tablosu İdrar yolu enfeksiyonu Akut veya Kronik glomerüler hasar tipleri (glomerülonefrit) Herediter veya Ailesel böbrek hastalıkları (Ailesel benign rekürren hematüri) Diğerleri (vaskülitler, tromboz, neoplazm, anomaliler, taşlar, bakteriemi, aşırı egzersiz) Travma Gastrointestinal hastalıklar (peritonit, obstrüksiyon, inflamatuar barsak hastalığı, Meckel divertikülü) İdrar yolu hastalıkları (enfeksiyon, taşlar) Genital sorunlar (spermatik kord torsiyonu, ovariyan kist) Vasküler hasar (orak hücre krizi) Diğerleri (mezenterik adenit, herni strangülasyonu, anaflaktoid purpura, pulmoner hastalıklar, pankreatit, kurşun zehirlenmesi, diabet) Kültür Böbrek fonksiyon testleri, biyopsi Öykü Öykü, kültürler, radyolojik çalışmalar Diğer hastalıkların dışlanması Radyografi, gaita testleri ve diğerleri Kültürler, USG, intravenöz pyelografi Öykü, fiziksel muayene, USG, radyografi, laparaskopi Anjiyografi, orak hücre testleri Ön tanıya uygun tetkik ve muayeneler.

50 48. Tablo 4. Kemik kırıklarının fiziksel istismar için spesifite/özgüllük derecesi Yüksek Spesifite / Özgüllük Orta Düzey Spesifite / Özgüllük Yaygın Ama Düşük Spesifite / Özgüllük Metafiziel çentik kırıkları Çoklu veya bilateral kırıklar Subperiostal yeni kemik oluşumu Buket sapı kırığı Farklı yaşlarda kırıklar Klavikula kırıkları Kaburga kırıkları (özellikle posterior yerleşimli) Epifizyel ayrılma Uzun kemik şaft kırıkları Skapula kırıkları Omur gövde kırığı veya subluksasyonu Lineer, basit iskelet kırıkları Spinöz proçes kırıkları Sternum kırıkları Parmak kırıkları Kompleks veya çoklu iskelet kırıkları. Tablo 5. Kemik Kırıklarında Ayırıcı Tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Kırıklar (Çoklu veya iyileşmenin çeşitli evrelerinde) Metafizial Lezyonlar, Epifizial Lezyonlar veya Her İkisi Subperiostal Kemikleşme Travma Osteogenezis imperfekta Alagille sendromu Bakır eksikliği Rikets Doğum travması Hipofosfatemi Lösemi Nöroblastom Östeomyelit veya septik artrite ikincil Nörojenik duyu defisiti Travma Skorbüt Menkes sendromu Sifiliz Tenisçi dirseği Doğum travması Travma Östeogenik malignensiler Syphilis İnfantil kortikal hiperostozis (Caffey hastalığı) Osteoid osteoma Skorbüt Radyografi ve mavi sklera Diğer klinik bulguların ortaya konması, Moleküler testler İlgili testler Beslenme/diet öyküsü Doğum öyküsü Azalmış alkalen fosfataz CBC, Kemik iliği tablosu Kemik iliği, biyopsi Öykü Fiziksel muayene Beslenme/diet öyküsü Azalmış bakır ve serüloplazmin Seroloji Öykü Öykü Radyografi ve biyopsi Seroloji testleri Metafizel düzensizlik yoktur. Bilateraldir. Radyografik inceleme Aspirine cevap Beslenme/diet öyküsü

51 49. Tablo 6. Beyin Kanaması Ayırıcı Tanı Klinik Bulgular Ayırıcı Tanı Ayırıcı Tanıda Yardımcı Testler Subdural Kanama Travma (İstismar) Travma (Kaza) Doğum travması Konjenital malformasyonlar (Arteriovenöz malformasyon, Anevrizma, Araknoid kist) Yaygın damar içi pıhtılaşma Hemofili veya diğer genetik kanama bozuklukları İnfeksiyonlar (Menenjitit, Herpes simpleks) Metabolik hastalıklar (Glutarik asidüri tip 1, Menke hastalığı, Osteogenezis imperfekta, Hemofagositik lenfohistiyositozis) Radyasyon maruziyeti veya kemoterapi Tümörler Vaskülitler (Kawasaki hastalığı, kurşun toksisitesi, moyamoya hastalığı, Sistemik lupus eritematozus) Vitamin K eksikliği Öykü Radyolojik testler İmmünoessey yöntemi ile fibrinojen-fibrin yıkım ürünlerinin gösterilmesi Kanama zamanı Faktör düzeyleri Protrombin zamanı, Parsiyel protromboplastin zamanı Moleküler testler Mikrobiyolojik testler Yukarıda belirtilen testler Öykü İlgili tanısal testler Histopatolojik inceleme, Organ doku biyopsileri, Romatolojik testler, Özel testler İlgili testler ltürel uygulamala

52

53 51

54 52 orma

55 ma

56 54 atma Kasten yaralama Madde 86 - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (Ek fıkra: 31/03/ S.K./4.mad) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. (3) Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Silâhla, İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır... ak verilir. Kanunu, 2010, c. 3 s. 2952

57 55 -

58 Kötü muamele Madde (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir. gerekir. -

59 Eziyet Madde 96 - (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, İşlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. a

60 İntihara yönlendirme Madde 84 - (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Metinden çıkartılan cümle: 29/06/ S.K./10.mad) (4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar. ur etme.

61 Samsun, Turkey, Journal of Interpersonal Violence. 2011; 25(7): Ayan S, Aggressive tendency of child exposed to intrafamilial violence. Journal of Anatolian Psychiatry. 2007; 8: children in Turkey. Child Care, Health and Development, 2008; 34: : Browne K, Child Abuse and neglect in Romanian Families: A national prevalance study Copenhagen, Denmark:WHO Regional Office for Europe and other disciplinary mesures during childhood. New Zealand Medical Journal, 2006; 119: Nakamura Y, child abuse and neglect in Japan. Pediatrics International. 2002; 44: US Department of Health and Human Services, Administration on Children, Youth, and Families. Child Maltreatment Washington, DC:US Goverment Printing Office Benbenishty R, Zeira A, Astor RA, Khoury-Kassabri M, Maltreatment of primary school students by educational staff in Israel. Child Abuse Negl. 2002; 26: Lazenbatt A, Freeman R, Recognizing and reporting chlid phisical abuse: survey of primary healthcare professionls. Journal of Advanced Nursing 2006; 56(3): NSPCC, Out of Sight: An NSPCC report on Child Deaths from Abuse NSPCCC Publications Unit. London Straus MA Gellers RJ, eds. Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptions to Violence in Families, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers Dubowitz H, Bennett S, Physical abuse and neglect of children. Lancet. 2007; 369: Kaplan S., Physical abuse and neglect. In: Levis M, ed. Child and Adolescent Psychiatry A Comprehensive Textbook. Second Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 1996; and Adolescent Psychiatry. 5th Edition. Massachusetts: Blackwell Publishing. 2008; Gilbert R, Widom CS, Browne K, Fergusson D, Webb E, Janson S., Child Maltreatment 1, Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. Lancet. 2009; 373: ; 32: Hindley N, Ramchandani PG, Jones DPH., Risc factors for recurrence of maltreatment: a systematic review. Arch Dis Child.

62 ; 91: Lee SJ, Bellamy JL, Guterman NB., Fathers, physical child abuse, and neglect. Child Maltreatment. 2009; 14(3): Jacobi G, Dettmeyer R, Banaschak S, Brosig B, Herrmann B. Child abuse and neglect: diagnosis and management. Dtsch Arztebl Int. 2010; 107(13): Dergisi. 2006; 2:1-9 Ankara Knight B, Saukko P. Fatal Child Abuse, Forensic Pathology, Third Edition, , Arnold, London Newton A, Vandeven A, Update on child maltreatment Curr Opin Pediatr. 2007; 19: Sink EL, Hyman JE, Matheny T, Georgopoulos G, Kleinman P. Child abuse: the role of the orthopaedic surgeon in nonaccidental trauma. Clin Orthop Relat Res. 2011; 469 (3): Herman BE, Makoroff KL, Corneli HM. Abusive head trauma. Pediatr Emerg Care. 2011; 27(1): Peltonen K, Ellonen N, Larsen HB, Helweg-Larsen K., Parental violence and adolescent mental health. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2010; 19: Dulcan MK (ed), American Psychiatric Publish, First edition. 2010; childhood: trajectories and predictors. Pediatrics. 2004; 114(1):43-50 agressive behavior. Pediatrics. 2010; 125(5): violence, and response to disasters. Pediatric Emergency Care. 2008; 24(8): Walker CE, Bonner BL, Kaufman KL., The physically and sexually abused child, evaluation and treatment. Eds. Goldstein AP,

63 61 Kraser L, Garfield SL. Pergamon Press, NewYork Knox M., On hitting children: A review of corporal punishment in the United States. Journal of Pediatric Health Care. 2010; 24(2): Gilbert R, Alison K, Thoburn J, Sidebotham P, Radford L, Glaser D, MacMillan HL., Child Maltreatment 2, Recognising and responding to child maltreatment. Lancet. 2009; 373: Stewart A, Livingston M, Denisson S., Transitions and turning points: examining the links between child maltreatment juvenile offending. Child Abuse Negl. 2008; 32: Coleman D ve Stewart LM., Prevalence and impact of childhood maltreatment in incarcerated youth. Am J Orthopsychiatry. 2010; 80(3): Smith CA, Irelant TO, Thornberry TP., Adolescent maltreatment and its impact on young adult antisocial behavior. Child Abuse Negl. 2005; 29: Hussey JM, Chang JJ, Kotch JB., Child maltreatment in the United States: Prevalence, risk factors, and adolescent health consequences. Pediatrics. 2006; 118(3): Pelcovitz D, Kaplan SJ, DeRosa RR, Mandel FS, Salzinger S., Psychiatric disorders in adolescents exposed to domestic violence and physical abuse. Am J Orthopsychiatry. 2000; 70(3): Cheng HG, Huang Y, Anthony JC., Childhood physical punishment and later alcohol drinking consequences: evidence from a Chinese context. J Stud Alcohol Drugs. 2011; 72(1): Gal G, Levav I, Gross R., Psychopathology among adults abused during childhood or adolescence: results from the Israelbased World Mental Health. J Nerv Ment Dis. 2011; 199(4): Heim C, Shugart M, Craighead WE, Nemeroff CB., Neurobiological and psychiatric consequences of child abuse and neglect. Dev Psychobiol. 2010; 52: Mayer BW, Nimkin K, Kleinman PK., Imaging of child abuse. Pediatric Radiology. 1997; 44(3): Giardino AP, Christian CW, Giardino ER: A practical guide to the evaluation of child abuse and neglect. Thousand Oaks, Ca.: Sage. 1997; Wardinsky FD. Genetic and congenital defect conditions that mimic child abuse. J Fam Pract. 1995; 41: Ravanfar P, Dinulos JG. Cultural practices affecting the skin of children. Curr Opin Pediatr. 2010; 22(4): Newberger EH. Child physical abuse. Primary Care. 1993; 20(2): Sirotnak AP, Grigsby T, Krugman RD. Physical Abuse of Children. Pediatrics in Review. 2004; 25(8); Lo HPW, Lau HY, Li CH, So KT. Infantile cortical hyperostosis (Caffey disease): a possible misdiagnosis as physical abuse. Hong Kong Med J. 2010; 16(5): Kleinman PK. Skeletal trauma: General considerations. In: Kleinman PK, ed. Diagnostic Imaging of Child Abuse. 2nd ed. St 75. Glicklich, L.B., An historical account of enuresis. Pediatrics. 1951; 8:

64 aya er

65 63....

66

67 65...

68

69 67. lak - Diastasis ani

70 68 igmentasyon

71 cut

72

73 71 -

74 72 Tablo 7. Cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri Viral Hastalıklar Bakteriyel Hastalıklar Hepatit A virüsü (HAV) Hepatit B virüsü (HBV) Hepatit C virüsü (HCV) HTLV-1 Herpes simpleks virüs (HSV Tip I-II) Delta virüs Epstein Barr virüs HIV-1/2 itomegalovirüs İnsan papillomavirus Molluskum kontagiozum Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Haemophilus ducreyi (Yumuşak şankır) Treponema pallidum (Sifiliz) Mycobacterium tuberculosis Chlamydia trachomatis L1-3 (Lenfogranuloma venereum etkeni) Calymmatobacterium granülomatis (Granuloma inguinale etkeni) Ureaplasma urealyticum Mycoplsma hominis Mycoplasma genitalium Gardnerella vaginalis

75 73 Salmonella serotipleri Shigella serotipleri Campylobacter türleri Streptecoccus grup B Mobilincus türleri Fungal Hastalıklar Paraziter Hastalıklar Ektoparaziter Hastalıklar Candida albicans (Çoğunlukla cinsel yolla bulaşmaz) Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica Giardia İntestinalis Scabies (Uyuz) Pediculosis (Bitlenme) Tablo 8. Sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan hastalıklarda kuluçka süreleri Gonore (Neisseria gonorrhoeae) Chlamydia (Chlamydia trachomatis) Primer sfiliz (Treponema pallidum) Trikomonas (Trichomonas vaginalis) enfeksiyonu Genital Herpes Simpleks HIV Hepatit B ve C 3-4 gün olup, eğer çocuk iki yaşından küçükse istismar olasılığı hemen hemen kesin, daha büyük yaşlarda olasıdır 7-14 gün olup eğer çocuk iki yaşından küçükse ve enfeksiyon sanıkta teşhis edilmişse istismar olasılığı hemen hemen kesin, daha büyük yaşlarda muhtemeldir 90 güne kadar olup istismar olasılığı hemen hemen kesindir (Konjenital dışında) 1-4 hafta olup, istismar olasılığı hemen hemen kesindir 2-14 gün olup, istismar olasılığı muhtemeldir çoğunlukla üç ay içinde (şüphe doğurabilir) kuluçka süresi üç aya kadar (şüphe doğurabilir)

76 74 Tablo 9. Cinsel yolla bulaşan hastalık ve gebe taraması Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Treponema pallidum HIV Hepaptit B Trichomonas vagialis Gebelik Rektal, boğaz, üretral ve/veya vajinal kültür Rektal ve üretral akıntı Genital lezyon varsa karanlık saha mikroskopisi, seroloji (VDRL-RPR) olay anında ve olay anında (-) ise 6, 12, 24 hafta sonra tekrarlanmalı. Saldırganın serolojisine bakılır (mümkünse), saldırganın HIV (+) olma ihtimali varsa seroloji çocukta olay anında ve olay anında (-) ise 6, 12, 24 hafta sonra tekrarlanmalı. Saldırganın ve çocuğun serolojisine bakılır. Vajinal akıntı kültürü Postpubertal kız çocuklarında acil kontrasepsiyon öncesi bakılmalıdır. Tablo 10. Türkiye de bazı CYBE etkenlerinin tanısında referans laboratuarlarında tercih edilen testler Etken Virus Tarama testi Doğrulama testi HBV ELISA Hibridizasyon/PCR HCV ELISA PCR HSV tip1,2 ELISA Ag/DFA Ag PCR HPV Hibridizasyon PCR HIV ELISA (4. Jenerasyon) Western blot Bakteri Tarama testi Doğrulama testi C. trachomatis PCR/TMA PCR N. gonorrhoeae Kültür PCR U.urealyticum Kültür PCR T. pallidum VDRL/RPR TPHA/ELISA-IgM

77 75 Mantar Tarama testi Doğrulama testi C. albicans Kültür - Parazit Tarama testi Doğrulama testi T. vaginalis Lam lamel arası preparasyon Kültür HBV : Hepatit B virusu ELISA : Enzim immunoassay HCV : Hepatit C virusu DFA : Direkt fluoresan antikor HSV : Herpes simplex virusu PCR : Polimkeraz zincir reaksiyonu HPV TMA HIV RPR VDRL : İnsan papilloma virusu : Transkripsiyon esaslı amplifikasyon : Human immunudeficiency virus : Rapid Plasma Reagin : Venereal Diseases Research Laboratory

78 76

79 77

80

81

82 80

83 81.

84 82..

85 83.

86

87

88 86

89

90

91 89 Çocukların Cinsel İstismarı Madde (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden; a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır. (2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) (Değişik fıkra: 29/06/ S.K./12.mad) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. (7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur..

92 90 -..

93 Reşit olmayanla cinsel ilişki Madde (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) (İptal fıkra: Anayasa Mah.2005/103, 2005/89 K. ve tarihli iptal kararı ile). Cinsel taciz Madde (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. (2) (Değişik fıkra: 29/06/ S.K./13.mad) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

94

95 Müstehcenlik Madde (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, f) Bu ürünlerin reklamını yapan, Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

96

97 95 tür. Fuhuş Madde (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. (2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. (3) (Mülga fıkra: 06/12/ S.K.45.md) (4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. (5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

98 96 1. Bagley C, Genuis M, Abused to abuser: Mental health and behavioral sequels of child sexual abuse in a community sample of young adult males, unpublished manuscript Finkelhor D, Hotaling G, Lewis IA ve ark, Sexual abuse in a national survey of adult men and women: prevalen- 3. Butchart A, Harvey AP, World health organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, Preventing Child Maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. WHO Press, Geneva, Switzerland. 2006; Yates A, Sexual abuse of children. In: Wiener JM, ed. Textbook of child adolescent psychiatry. 2nd ed. Washington: American Psychiatric Press, 1997; Green A, Child sexual abuse and incest. In: Lewis M, ed. Child and adolescent psychiatry. A comprehensive textbook. 2nd ed. Baltimore, MA: Williams & Wilkins, 1996; Helen Wu Z, Berenson AB, Wiemann CM, A profile of adolescent females with a history of sexual assault in 9. Smith M, Bentovim A, Sexual Abuse. Rutter M, Taylor E ve ark. (Ed) Child and Adolescent Psychiatry-Modern Approaches, Blackwell Science, 1994; Swenson CC, Chaffin M, Beyond psychotherapy: Treating abused children by changing their social ecology. Aggress Violent Behav 2006; 11: Bilimler bildirisi, Antalya Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT, Childhood sexual abuse, adolescent sexual behaviors and sexual 15. Hedin LW, Physical and sexual abuse against women and children. Curr Opin Obstet Gynecol, 200; 12: Sachs C, Wheeler M, Examination of the sexual assault victim. In Roberts JR, Hedges JR (eds), Clinical procedures in emergency medicine. Philedelphia, 2010; tarihi: 01/05/ Adams JA, Evolution of a classification scale: medical evaluation of suspected child abuse. Child maltreat 2001; 6: Swanson L, Biaggio MK, Therapeutic perspectives on father-daughter incest. Am J Psychiat, 1985; 142: Binder RL, McNiel DE, Goldstone RL, Is adaptive coping possible for adult survivors of childhood sexual 21. Kendall-Tackett K, Meyer-Williams L, Finkelhor D, Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis 2, New York: Brunner/ Mazel, 1989; 12-33

99 ; 1: Rind B, Tromovitch P, A meta-analytic review of findings from national samples on psychological correlates of 25. Fossati A, Madeddu F, Maffei C, Borderline personality disorder and childhood sexual abuse: A meta-analytic Anadolu Psikiyatri Dergisi 2001; 2: Kaplan SJ, Child and adolescent sexual abuse. In: Lewis M, ed. Child and Adolescent Psychiatry, a comprehensive textbook, 3nd ed, Philadelphia, Lippincott Williams&Wilkins, 2002; Wolfe DA, A developmental perspective of the abused child. Child Abuse: Implications for Child Development 31. Briere J, Elliott DM, Prevalence and psychological sequelae of self- reported childhood physical and sexual abuse in a general population sample of men and women. Child Abuse Negl, 2003; 27: Chu JA, The revictimization of adult women with histories of childhood abuse. J Psychother Pract Res, 1992; 1: Finkelhour D, Browne A, The traumatic impact of child sexual abuse: A conceptualization. Am J Orthopsychiat, 1985; 55: Russell DE, The Secret Trauma - Incest in the Lives of Girls and Women. New York, NY: Basic Books, Inc., Publishers Van der Kolk BA, Perry JC, Herman JL, Childhood origins of self-destructive behavior. Am J Psychiat, 1991; 148: Herman J, Trauma and Recovery. New York: Basic Books Cosentino C, Meyer-Bahlburg H, Alpert J ve ark, Sexual behavior problems and psychopathology symptoms 39. Tebbutt J, Swanston H, Oates RK ve ark, Five years after child sexual abuse: persisting dysfunction and problems of prediction. J Am Acad Child Adolesc Psychiatr, 1997; 36: report childhood sexual abuse. Br J Psychiat, 1996; 169: Pelcovitz D, Kaplan S, Goldenberg B, Post-traumatic stress disorder in physically abused adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiat, 1994; 33: Kendler KS, Bulik CM, Cilberg J ve ark, Childhood sexual abuse and adult psychiatric and substance use disorders in women: an epidemiological and cotwin control analysis. Arch Gen Psychiat, 2000; 57: Ruggiero KJ, McLeer SV, Dixon JF, Sexual abuse characteristics associated with survivor psychopathology. Child Abuse Negl, 2000; 24: Silverman AB, Reinherz HZ, Giaconia RM, The long-term sequelae of child and adolescent abuse: A longitudi-

100 Jumper SA, A meta-analysis of the relationship of child sexual abuse to adult psychological adjustment. Child Abuse Negl, 1995; 19: Klonsky ED, Moyer A, Childhood sexual abuse and non-suicidal self injury: meta-analysis. Br J Psychiat, 2008; 192: Eckenrode J, Laird M, Doris J, School performance and disiplinary problems among abused and neglected children. Dev Psychol, 1993; 29: Sparato J, Mullen PE, Impact of child sexual abuse on mental health. Br J Psychiat, 2004; 184: Kelly RJ, Wood JJ, Gonzalez LS ve ark, Effects of mother-son incest and positive perceptions of sexual abuse 51. Briggs F, Hawkins RMF, A comparison of the childhood experiences of convicted male child molesters and men who were sexually abused in childhood and claimed to be nonoffenders. Child Abuse Negl, 1996; 20: 52. Hiebert-Murphy D, Distress among mothers whose children have been sexually abused: the Role of a history 54. Burns BJ, Phillips SD, Wagner HR ve ark, Mental health need and access to mental health services by youth 55. Kessler RC, Berglund P, Demler O ve ark, Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disor- 56. Edinburg LD, Saewyc EM, A novel intensive home visiting intervention for runaway, sexually exploited girls. J Spec Pediatr Nurs, 2009; 14: Ringeisen H, Casanueva CE, Urato M ve ark, Mental Health Service use during transition to adulthood for adolescents reported child welfare system. Psychiatric Service, 2009; 60:

101 99....

102 ihmali akla getirir.

103 r.

104 102.

105 103..

106 tir

107 105 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali Madde (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (3) Velâyet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadî sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddî ve manevî özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlâk, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

108 106..

109

110 108.. Terk suçu Madde 97 - (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi hâline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur.. html

111 109

112 Dubowitz H, Newton RR, Litrownik AJ, Lewis T, Briggs EC, Thompson R, English D, Lee LC, Feerick MM. Examination of a conceptual model of child neglect. Child Maltreat. 2005; 10(2): Harrington D, Zuravin S, DePanfilis D, Ting L, Dubowitz H. The neglect scale: confirmatory factor analyses in a low-income sample. Child Maltreat ; 7(4): Runyan D, Wattam C, Ikeda R, Hassan F, Ramiro L. Child abuse and neglect by parents and other caregivers. In: Krug EG and World Health Organization, eds. World Report on Violence and Health. 2nd ed. Geneva: World Health Organization. 2002; Polat S, Tasar A, Ozkan S, Yeltekin S, Cuhaci Cakir B, Akbaba S, Sahin F, Camurdan AD, Beyazova U. Perceptions and attitudes of mothers about child neglect in Turkey. Infants&Young Children. 2010; 23(2): Tenney-Soeiro R, Wilson C. An update on child abuse and neglect. Curr Opin Pediatr. 2004; 16: Flaherty EG, Stirling J, The Committee On Child Abuse And Neglect. American Academy of Pediatrics. Clinical 8. Dubowitz H. Tackling child neglect: A role for pediatricians. Pediatr Clin N Am. 2009; 56: Munkel WI,. Neglect and Abandonment. In: Monteleone JA, Brodeur AE, eds. Child Maltreatment. A Clinical Guide and Reference. 2nd ed. St. Louis: GW Medical Publishing, Inc. 1998; McDonald KC. Child abuse: approach and management. Am Fam Physician. 2007; 75: A. Fogel, ve G. F. Melson, Child Development Individual, Family and Society, St Paul, Kitabevi, Ankara. 2008; 1366

113

114 112.

115 113 Duygusal İstismar - Aşağılama - Ad takma - Azarlama - Alay etme - Suçlama - Düşmanca davranma - Uygun olmayan davranışlara teşvik etme, yönlendirme (hırsızlık v.b.) - Tehdit içeren davranışlar: - Gözdağı vererek disiplin - Yaralama /ölümle tehdit - Sıra dışı davranışlara maruz bırakma - Özkıyımla tehdit - Evlilik içi şiddet - Suçlama - Terk etme - Çocuğun, akranlarıyla ya da yetişkinlerle iletişim ve etkileşimini engellemek, izole etmek, hapsetme - Uygunsuz sorumluluk yüklemek - Yaşa uygun sosyalleşmenin engellenmesi - Çocukla rolleri (sorumlulukları)değişme - Çocuğun gelişmesinin engellenmesi Duygusal İhmal - Dışlama - Önemsememe - Yok sayma - Temel gereksinimlerin karşılamama - İlgisiz olma - Duygusal karşılıktan mahrum bırakma - Pozitif duygulanım göstermeme Uygun olmayan davranışlara duyarsız kalma - Korumama - Çocuğun, akranlarıyla ya da - Yetişkinlerle iletişim ve etkileşimi için fırsat yaratmamak.

116

117

118

119 117..

120 118..

121 119

122 120

123 121

124 122

125

126

127

128

129 127

130

131

132

133 131

134 132

135 133

136

137

138

139 137 olara.

140 138

141 139

142 140.

143 141.

144 142...

145 143

146 144.. gellemektir

147 145.

148 146

149 147

150 148

151 3

152 150...

153 151.. gerektir.

154 152.

155 153.

156 154

157 155

158 156 oyun

159 157

160 158

161 159

162 160 ilir.

163 161.

164 162

165 163.

166 164

167 165 muyla gelir..

168 166 1 lere v

169 167

170 168

171 169

172 170

173 171

174 172 2

175 173

176 174

177 175

178 176

179 177

180 178

181 179

182 180 Sorumlu Kurumlar - Sosyal inceleme - Acil müdahale - Faili bulunması ve cezalandırılması - Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması - Mağdurun/tanığın korunmasına yönelik tedbirlerin alınması - Uygulama kurumları - Denetim kurumları Kurumlar - Merkezi koordinasyon (Adalet Bakanlığı) - İl koordinasyonu (Valilik, SHÇEK)

183 181

184

185 183 ÇOCUK / AİLESİ Şikayet Koruma Talebi KOLLUK İhbar İhbar SHÇEK (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı CUMHURİYET SAVCILIĞI İhbar Genel Ceza Mahkemesi Çocuk Mahkemesi Aile Mahkemesi Failin cezalandırılması tekleyici tedbirlerin uygulanması kurulması 4320 sayılı Yasa Saldırgan ailedense Uzaklaştırılması Tedavi olması Rahatsız etmemesi Şekil 1. Mağdur çocuğa ilişkin adli sürecin işleyişi

186 184 -

187 185

188 186 -

189 187

190 188 -.

191 İŞLEYİŞ SHÇEK Acil koruma talebi kararı BAKIM / BARINMA İhbar Sosyal inceleme Koruma talebi kararı HASTANE Bilirkişi raporu Bilirkişi incelemesi MAHKEME DİĞER TEDBİRLER Bilirkişi raporu Bilirkişi incelemesi Mağdurun dinlenmesi POLİS / SAVCI DENETİM Şekil 2. Koruma tedbirleri sürecinin işleyişi

192 190

193 191

194 192.

195 193

196 194

197 195 me

198 196 getirmekle yükü

199

200 198 Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme Madde 46 - (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır: a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler. b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler. c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler. (2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan çekinemez.

201 199 Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi Madde (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır. (2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır. (3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır

202 200 kir

203

204 202

205 203

206 204

207 205

208

209 4

210 208

211 209 Tıp Fakültesi Üniversite Çocuk Koruma Birimi Hastanesi Hukuk Fakültesi SBF Hemşirelik Bölümü ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Diş Hekimliği Fakültesi AEF Eğitim Bilimleri Bölümü... Fakültesi Şekil 3. Çocuk koruma merkez ve biriminin üniversite ve hastane içinde kurulum şeması

212 210

213 211

214 212

215 213

216 214.

217 215.

218 216.

219

220 Marmara Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Ankara Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi Hacettepe Üniversitesi Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE ÇOCUKLARI KORUYUCU TEDBİRLER Toplumumuzda giderek artan suç işlenme olaylarında sıkça rastlanan ve son günlerde gündeme damgasını vuran yazılı ve görsel basından da takip

Detaylı

Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu

Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Van 2 Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece Şube Müdürlüğü, İstanbul 3 Mersin Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Aile İçi Şiddet Domestic Violence

Aile İçi Şiddet Domestic Violence Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):204-222 doi:10.5455/cap.20120413 Aile İçi Şiddet Domestic Violence Aslıhan Okan İbiloğlu ÖZET Aile içi şiddet, hem kentsel hem

Detaylı

Çocuk İstismarında Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri

Çocuk İstismarında Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):67-78 doi: 10.5455/cap.20131231120555 Çocuk İstismarında Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri Residential Treatment Centers for

Detaylı

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım Yayına hazırlayanlar Prof.Dr. E. Tolga Dağlı Prof.Dr. Mehmet Akif İnanıcı Ankara, 2011 Hastane Temelli

Detaylı

Çocuk İstismarı Nedenlerinin İncelenmesi

Çocuk İstismarı Nedenlerinin İncelenmesi ARŞİV 2003; 12: 396 Çocuk İstismarı Nedenlerinin İncelenmesi Uzm. Dr. S. Erhan DEVECİ* Doç. Dr. Yasemin AÇIK* Çocuk istismarı nedenlerinin değerlendirilebilmesi için ortaya konulan ekolojik model, çocuk

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

ÇOCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI ÇCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI *Bu çalışma Benim için İnsan Hakları Projesi kapsamında 29.05.2014 tarihinde yapılan sunum esnasında

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Fatih YAĞMUR* Özet / Abstract Çocuk istismarı bir yetişkinin çocuğa karşı fiziksel veya psikolojik bakımdan kötü muamelesidir. Dört ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar;

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri SUNUŞ Çocuk istismarı konusu son yıllarda giderek tıbbın da önemli bir konusu haline geldi. Önceleri adli yaklaşımlarla ya da sosyal hizmetler tarafından çözümlenecek,

Detaylı

Çocuk İstismarı ve İhmali Terimleri

Çocuk İstismarı ve İhmali Terimleri Çocuk İstismarı ve İhmali Terimleri SUNUŞ Çocuk istismarı konusu son yıllarda giderek tıbbın da önemli bir konusu haline geldi. Önceleri adli yaklaşımlarla ya da sosyal hizmetler tarafından çözümlenecek,

Detaylı

Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım

Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım Şevki SÖZEN 1, Ercüment AKSOY 2 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi,

Detaylı

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi

Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik özellikleri ve ruhsal değerlendirmesi 136 Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının Araştırma / Original article Adli değerlendirme için yönlendirilen küçük yaşta evlendirilmiş kız çocuklarının sosyodemografik

Detaylı

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU Hazırlayan Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu Katkıda bulunanlar Ece Koyuncu Ayşen Ufuk Sezgin Filiz Kardam Altan Sungur Haziran 2009, ANKARA

Detaylı

Yeni Türk Ceza Kanunu nun Kadınlara Đlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri

Yeni Türk Ceza Kanunu nun Kadınlara Đlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri Yeni Türk Ceza Kanunu nun Kadınlara Đlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri Av. Fatma BENLÝ GĐRĐŞ 2005 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu,

Detaylı

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu - UNICEF BM Binası

Detaylı

Sağlık Çalışanları ve İşyerınde Şiddet

Sağlık Çalışanları ve İşyerınde Şiddet Derleme /Review TAF Prev Med Bull 2012; 12(3):315-326 Sağlık Çalışanları ve İşyerınde Şiddet [Healthcare Workers and Workplace Violence] ÖZET İşyerinde şiddet, dünya genelinde yaygın ve endişe verici bir

Detaylı

Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız *

Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız * Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 1(2):10-114 Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız * Dr. Işıl VAHİP 1, Dr. Özge DOĞANAVŞARGİL 2 ÖZET Amaç: 1) Psikiyatri hastaları arasında yaşam boyu fiziksel eş

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) İçin Acil Profilaksi Uygulamaları

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) İçin Acil Profilaksi Uygulamaları Derleme Review 143 (CYBH) İçin Acil Profilaksi Uygulamaları Practice of Urgent Prophylaxis for Sexually Transmitted Infection (STI)s Selda Sayın Kutlu 1, Mustafa Serinken 2 1 Pamukkale Üniversitesi Tıp

Detaylı

Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları

Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları Araflt rma Makalesi / Research Article 230 Doi: 10.4274/npa.y6242 Mental Findings in Trauma Victims İsmail Özgür CAN1, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER1, Halis ULAŞ1, Gökmen KARABAĞ1, Can CİMİLLİ2, Serpil SALAÇİN1

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. GELİŞİMSEL PEDİATRİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. GELİŞİMSEL PEDİATRİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ GELİŞİMSEL PEDİATRİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 08.04.2014 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. MÜFREDAT TANITIMI 3 3. TEMEL

Detaylı

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ ISSN:106-111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: C0056 SOCIAL SCIENCES Gülay Günay Received: October 2010 Özgün Bener Accepted: January 2011 Karbük University

Detaylı

Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi

Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):357-364 Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi [Identifying and Evaluating Elder Abuse and Neglect] ÖZET Son yıllarda yaşlı nüfusun hızlı artışı,

Detaylı

KADININ YASAL HAKLARI

KADININ YASAL HAKLARI KADININ YASAL HAKLARI EL KİTAPÇIĞI Düzenleyenler: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARIN YASAL BOYUTUNUN TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI > Erdem Özkara 1 > İlker Tepe 2 > Uğur Kavaklı 1 > İsmail Özgür Can 1 > Veli Özer Özbek 2 1 Dokuz Eylül

Detaylı

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB2013470401 Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Dilek Bilgiç Çelik 1, Gülseren Dağlar 1, Gülbahtiyar Demirel 1 ÖZET: Adolesanda jinekolojik

Detaylı

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB2013470401 Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Dilek Bilgiç Çelik 1, Gülseren Dağlar 1, Gülbahtiyar Demirel 1 ÖZET: Adolesanda jinekolojik

Detaylı

Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing

Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing K L İ N İ K Y A Z I Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing DİLEK ÇİLİNGİR* SEVİLAY HİNTİSTAN** Geliş Tarihi: 14.11.2011, Kabul Tarihi: 21.05.2012 ÖZET

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU. Bazı hükümleri alınmıştır

TÜRK CEZA KANUNU. Bazı hükümleri alınmıştır Kanun No : 5237 Kabul Tarihi: 26 Eylül 2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 25611 TÜRK CEZA KANUNU Bazı hükümleri alınmıştır Ceza Kanununun Amacı MADDE 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini,

Detaylı

Nefret Suçları Yasa Taslağı

Nefret Suçları Yasa Taslağı Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu Nefret Suçları Yasa Taslağı Koordinasyon: Sosyal Değişim Derneği, İstiklal Caddesi, Bekar Sokak, 16/3, 34435 Beyoğlu / İstanbul Tel: 0212-292 34 39 Faks: 0212-292

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı