T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIMLARI"

Transkript

1 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIMLARI Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Birimimizin çalışmaları, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçeve de görevleri; a-)üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b-)kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri işleri yürütmek. Bu bağlamda; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik; 1. Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlatılması. 2. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasının yapılması. 3. Yatırım programlarının hazırlanmasını, mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını, mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, ısıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm kampüs içi peyzaj çalışmalarının yapılması. 4. Tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini, yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, ihalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırılması, uygulama çalışmalarının yerinde bire bir izlenmesi ve denetlenmesi. 5. Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaların yapılması. 6. Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi. 7. Tahakkuk işlemlerinin yapılması 8. Üniversitenin yatırım bütçesinin hazırlanması. 9. Yatırım ödeneklerinin takibinin yapılması. 10. Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesinin sağlanması. 11. Şantiye düzeninin sağlanması. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasının sağlanması. 12. Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarının hazırlanarak gerçekleşmesinin sağlanması, hak edişlerin hazırlanması ve hakediş incelemesinin yapılması. 13. Geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması. 14. Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerinin yapılması. 15. Süre uzatım kararlarının hazırlanması. 16. Keşif artışlarının hazırlanması. 17. Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarının hazırlanması. 18. Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması. 19. Hakediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerinin tespit edilmesi. 20. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapların yapılması işlerini yürütmektedir.

2 ORGANİZASYON ŞEMASI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yapı İşleri Şube Müd. Etüt Proje Şube Müd. İşletme ve Bakım Şube Müd. Yazı İşleri Şube Müd. Mimarlık Birimi Planlama ve Raporlama Birimi Küçük Onarım Birimi Evrak Kayıt Birimi İnşaat Müh. Birimi İhale Birimi Elektrik İşl. Birimi Arşiv ve Dijital Arşiv Birimi Makine Müh. Birimi Proje ve İhale Dök. Haz. ve İnc. Birimi Makine Tesisat İşleri Birimi Personel İşl. Birimi Elek. Müh. Birimi Harita ve Kam. İşleri Birimi Mobilya İşl. Birimi Tahakkuk Birimi Kalorifer Birimi Ağaç ve Bahçe İşleri Birimi Araç İşletme ve Bakım Birimi

3 Deniz ATİÇ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜD. Emrullah ÖNDER ETÜT PROJE ŞUBE MÜD. Emre ERKAN İŞLETME VE BAKIM ŞUBE MÜD. M.Dahil KILIÇ YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜD. Seliha TURGUT GÜNDÜZ Ali BEGER Hamdi KARAKAYA Fedakar ÜNSAL M. Şerif YILDIZ Gülcan Evin ÖNCÜ Mehmet YOLDAŞ Abdulkadir AKBEL Tuğba KÖK Mustafa İNCEYOL Yunus TEKİN Adnan ÇEVİK Nedim AKKUŞ Muharrem KARAKAŞ Çiğdem ALDAN Nedim ŞAHİN Cebrail ÇETİN Perizade ÖNDER Sezgin DEMİR Mehmet Nuri TURAN Hayrettin URUK Abdulbaki ASLAN Serdar TÜRK Nurullah BOZKURT Şabettin BAYINDIR Ahmet TOY Musa Kazım TANİŞ Agit DAĞHAN Halit BÜYÜKBAYRAM Mehmet Tahir CAN Emrah BALPETEK Ata KARADENİZ Adnan KAYNAR Lokman İNAL Kadir AKBAŞ Veysi ARSLAN Serdar ATAŞ Mehmet Sıdık YILDIRIM Fayık YILMAZ Ali ŞENKAL Mehmet Halit İDİĞ Nasreddin TEMEŞ

4 Daire Başkanı Deniz ATİÇ Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairenin harcama yetkilisi olup stratejik plan çerçevesinde dairesinin bütçesini hazırlar ve Rektörlüğe sunar. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini genel yönetim ilkeleri doğrultusunda ve bu yönerge hükümlerine göre yürütür. Daire başkanı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden Genel Sekreterliğe karşı sorumludur. 1. Dairesine ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, görev alanına giren konularla ilgili gerekli işleyişi sağlamak. 2. Teknik ve İdari şubelerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, 3. Personelin izin işlemlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak, 4. Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, 5. Dairenin görevleri ile ilgili toplantılara katılmak. Yapı İşleri Şube Müdür Vekili Emrullah ÖNDER 1. Mevcut bina, blok ve her türlü tesisin büyük onarımlarını yapmak, 2. Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesinin sağlamak, 3. İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek, 4. Şantiye düzenini sağlamak. Kampüs düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak, 5. Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarının hazırlanarak gerçekleşmesinin sağlamak. 6. Hakedişleri hazırlamak, 7. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapların yapılması. 8. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak, çimlendirme, çiçeklendirme, yeşil alanların yürüyüş yolları, pergole ve kamelyaların yerleşimini planlamak ve uygulamak. İnşaat Mühendisi Ali BEGER İnşaat Mühendisi Serdar TÜRK İnşaat Mühendisi Mustafa İNCEYOL İnşaat Mühendisi Gülcan Evin ÖNCÜ 1. Yapılması istenen yapının, inşaat alanına uygun olup olmadığını incelemek, mühendislik hesapları yapmak, bunlarla ilgili projeler hazırlamak, gerekli malzeme ve donanımı hesaplamak. 2. İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamak. 3. Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak. 4. Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 6. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 7. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek. 8. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 9. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.

5 10. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 11. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 12. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 13. Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak. 14. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 15. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 16. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Makine Mühendisi Muharrem KARAKAŞ 1. Mekanik ve tesisat projeleri, iklimlendirme, ısıtma, soğutma sistemleri gibi ilgili işlere ait proje ve ihale dosyası hazırlamak. 2. Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak. 3. Isı yalıtımı ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili çalışma ve planlamaları yapmak, bunları rapor halinde amirlerine sunmak. 4. Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 6. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 7. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. 8. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 9. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 10. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 11. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 12. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 13. Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak. 14. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 15. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 16. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Elektrik-Elektronik Mühendisi Perizade ÖNDER Elektrik-Elektronik Mühendisi Nurullah BOZKURT 1. Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak. 2. Telefon santrallerinin planlanmasında ve tesisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gerekli teknik desteği sağlamak. 3. Hizmet alanına giren tüm sistem ve aygıtlarda gerekli ölçümlerini yapmak, standartlara uygun ve verimli çalışmalarını sağlamak. 4. Yangın ihbar sistemleri, kameralı güvenlik sistemleri, kart okuyuculu bariyer sistemleri, akıllı bina sistemlerinin planlanmasında ve tesisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gerekli teknik desteği sağlamak. 5. Bina ve çevre aydınlatma tesislerini planlamak, bakım ve işletmesini yaptırmak.

6 6. Yeni yapılacak tesislerin elektrik projelerini hazırlamak. 7. Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumluluğunu üstlenmek, gerekli manevraları planlamak ve uygulatmak. 8. Elektrik enerjisinin dağıtımı ve kullanımında gerekli tasarruf ve emniyet tedbirlerini araştırmak, ve bunları rapor halinde amirlerine sunmak. 9. Mevcut elektrik sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakımları planlamak ve uygulamak, bunlarla ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulamak ve uygulatmak. 10. İşletme ve bakım işleri ile görevli personelin mesai içi ve dışı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak. 11. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 12. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 13. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. 14. Yapılan işler ile ilgili gerekli hakedişlerini ilgili mevzuatlara uygun hazırlamak. 15. Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 16. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 17. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 18. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 19. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 20. Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak. 21. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 22. Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 23. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise İnşaat Teknikeri Abdulbaki ASLAN 1. İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamasında görev almak. 2. Hizmet alanına giren konularda mühendisin verdiği plan ve projeleri uygulamak veya uygulatmak. 3. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 4. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 5. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak. 6. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, mühendisle beraber gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 7. Amirlerinin verdiği işleri uygulamak veya uygulatmak. 8. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 9. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 10. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 11. Merkez Kampüs İnşaat işlerinin küçük onarımlarında görev almak. 12. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise

7 Etüt-Proje Şube Müdür Vekili Emre ERKAN 1. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak. 2. Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak. 3. Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak. 4. Yaklaşık maliyet, teknik şartname ve her türlü ihale dökümanı hazırlamak. 5. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.(ekap üzerinden ihale hazırlığı yapmak, ihale esnasında ve ihale sonuçlandırma işlemlerini takip ederek sözleşmeyi hazırlamak, ihale sürecinde birimdeki personelin görevlendirme işlemlerini düzenlemek) 6. Yatırım Programı, Dönem değerlendirme raporları, Y.Ö.K, Valilik, Kalkınma Bakanlığı gibi üst kurumlar tarafından istenen bilgi ve raporları tanzim etmek. 7. Üniversitenin kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. Mimar Çiğdem ALDAN 1. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.(ekap üzerinden ihale hazırlığı yapmak, ihale esnasında ve ihale sonuçlandırma işlemlerini takip ederek sözleşmeyi hazırlamak, ihale sürecinde birimdeki personelin görevlendirme işlemlerini düzenlemek) 2. Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. 3. Yapılacak bina ve her türlü tesisin imar planına veya ilgili yönetmeliklere uygun olup olmadığını incelemek. 4. Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini belirleyerek bütçe olanaklarına uygun tasarımları yapmak. 5. Yapılacak tesisler ile ilgili son durum şeklini gösteren maketler hazırlamak, üç boyutlu plan, proje ve resimler ile göstermek. 6. Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile birlikte oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak. 7. Binaların ve mekânların kullanıcılarının isteklerini ve kullanım ihtiyaçlarını saptamak. 8. Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlamak. 9. İhtiyaç duyulan dekorasyon malzemeleri ve mobilyaların, halı ve perdelerin belirlenmesi ve yerleştirilmesini sağlamak. 10. Topluma açık yeşil sahaların, spor ve oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak. 11. Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirmek. 12. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 13. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 14. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. 15. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 16. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 17. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 18. Meslek içi eğitimlere katılmak. 19. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 20. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 21. Mimar; ulusal ve uluslararası düzenlemelerle tanımlanacak yeni mesleki hizmet alanlarında da, bu düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir.

8 22. Yatırım Programı, Dönem değerlendirme raporları, Y.Ö.K, Valilik, Kalkınma Bakanlığı gibi üst kurumlar tarafından istenen bilgi ve raporları tanzim etmek. 23. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Harita Teknikeri Hamdi KARAKAYA Harita Teknikeri Sezgin DEMİR 1. Üniversitenin kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek 2. Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan incelemek. 3. Üniversite yapılarının Aplikasyon ve alım işlerini yapmak. 4. Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizmek. 5. Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapmak 6. Harita üzerinde düzeltmeleri ve renklendirme yapmak 7. Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapmak. 8. Meslek içi eğitimlere katılmak. 9. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 10. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 11. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 12. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak. 13. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 14. Amirlerin talimatları ile, ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip temininde yardımcı olmak. 15. İhale işlemlerinde çalışmak. İnşaat Teknisyeni Mehmet YOLDAŞ 1. İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini incelemek, kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenerek, kullanılan malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu incelemek. 2. Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde inşaat mahallinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak. 3. Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak İnşaat mühendisine veya İnşaat teknikerine haber vermek. 4. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 6. Üniversite yapılarında, kırılan camların değiştirilmesini sağlamak. 7. İhale işlemlerinde çalışmak. 8. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 9. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise

9 Kaloriferci Yunus TEKİN 1. Kurulu veya kurulacak kalorifer tesisatının çalışma sistemini öğrenmek, işletmeye almak, bakım ve onarımını yapmak. 2. Kalorifer kazanı üzerinde bulunan otomatik ve mekanik kontrol elemanlarını tanımak gerektiğinde onarım ve değişimini yapmak. 3. Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak. 4. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 6. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 7. İhale işlemlerinde çalışmak. 8. Yatırım Programı, Dönem değerlendirme raporları, Y.Ö.K, Valilik, Kalkınma Bakanlığı gibi üst kurumlar tarafından istenen bilgi ve raporları tanzim etmek. 9. İhalesi tamamlanmış işlerin yazışmalarını yürütmek. 10. Arşiv ve dijital arşiv düzenleme işini koordine etmek. 11. Merkez Kampüs Makine işlerinin küçük onarımlarında görev almak. İşletme ve Bakım Şube Müdürü Mehmet Dahil KILIÇ 1. Üniversite bünyesinde küçük onarımların keşif ve metrajını hazırlatarak bu onarımları yapmak. 2. Asansör, Hidrofor, Jeneratör, Trafo gibi genel hizmet veren cihazların periyodik bakımlarını takip etmek, yıllık bakım sözleşmelerini düzenlemek. 3. Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesi konularında hizmet vermek. 4. Yeşil alan, ağaç ve her türlü çevre düzenleme işlerinin bakım ve onarımını yapmak. 5. Rektörlüğe ait araçların bakım, onarım ve her türlü resmi işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Elektrik İşleri Şefi Abdulkadir AKBEL Elektrik İşleri Şefi Nedim ŞAHİN 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak.

10 11. Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak. 12. Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumlularının belirlediği manevraları uygulamak. 13. Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakım planlarına uygun çalışmalar yapmak. 14. İşletme ve bakım işleri ile görevli teknisyenlerin çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak, ve gerektiğinde bu çalışmalarda görev almak. 15. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 16. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve birim amirlerine sunmak. 17. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak. 18. Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerinin hazırlanmasında ve, gerekli teknik şartnamelerin hazırlanmasında elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerine yardımcı olmak. 19. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 20. Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 21. Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip amirlerine bildirmek. 22. Üniversitemiz merkez veya taşra yerleşkelerinde ve bağlı tüm birimlerdeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlamak ve takip etmek. Gerekli hallerde doğrudan müdahale etmek. 23. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 24. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 25. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. 26. Merkez Kampüs Elektrik işlerinin küçük onarımlarında görev almak. 27. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 28. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur. Elektrik Teknisyeni Adnan ÇEVİK Elektrik Teknisyeni Ata KARADENİZ 1. Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak kontrol mühendisine haber vermek. 2. Hizmet alanına giren konularda çalışmalara katılmak, bu çalışmalar ile ilgili gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili parça, yedek parça, malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 3. Çalışılan yerin ve çalışma alet ve avadanlıklarının, ölçü aleti ve aygıtların düzen ve temizliğini sağlamak. 4. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 5. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 6. Yerleşke içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak. 7. Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde inşaat mahallinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak. 8. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 9. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise

11 Yapı Teknik Ressamı Adnan KAYNAR 1. İş planı yapmak, 2. Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlamak, 3. El ve bilgisayarla yapı projelerini çizmek, 4. Çizicilerden çıktı almak, 5. Çizimleri kullanıma hazırlamak, 6. Bina maketleri yapmak, 7. Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmak, 8. Amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Makine Tesisat İşleri Şefi Mehmet Nuri TURAN Makine Tesisat İşleri Şefi Agit DAĞHAN 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. Mekanik projelerinin idari, özel ve teknik şartnamelerini incelemek, kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenerek, kullanılan malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu incelemek. 11. Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak Makine mühendisine haber vermek. 12. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 13. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 14. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasında görev almak. 15. Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak. 16. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 17. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. 18. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 19. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

12 Tesisat Teknisyeni Emrah PALPETEK Sözleşmeli Personel (4/C) Ahmet TOY 1. Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, 2. Birimlerindeki sıhhi tesisat, kanal, kanalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını yürütmek, 3. Kazanın ve tesisatın gerekli kontrol, bakım ve basit onarımlarını yapmak. 4. Amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 5. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Mobilya İşleri Şefi Şemsettin ERGÜN Mobilya İşleri Şefi Musa Kazım TANİŞ 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. Ağaç ve ağaç esaslı malzeme yapılmış bütün işlerin bakım onarımını yapmak. 11. Masa, sıra, dolap, raf gibi ahşap malzemelerin bakım ve onarımını yapmak. 12. Atölyede masa, dolap ve çeşitli ahşap esaslı imalatların yapmak. 13. Kapı, pencere ve dolapların cam takılması işlerini yapmak. 14. Üniversite içerisindeki muhtelif arızaların giderilmesini sağlamak. 15. Atölye temizliği ve bakımına yardımcı olmak. 16. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 17. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. 18. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 19. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur. Mobilya Teknisyeni Mehmet Tahir CAN 1. Ağaç ve ağaç esaslı malzeme yapılmış bütün işlerin bakım onarımını yapmak. 2. Masa, sıra, dolap, raf gibi ahşap malzemelerin bakım ve onarımını yapmak. 3. Atölyede masa, dolap ve çeşitli ahşap esaslı imalatların yapmak. 4. Kapı, pencere ve dolapların cam takılması işlerinin yapmak. 5. Üniversite içerisindeki muhtelif arızaların giderilmesini sağlamak. 6. Atölye temizliği ve bakımına yardımcı olmak. 7. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise

13 Kalorifer Şefi Şabettin BAYINDIR Kalorifer Şefi Halit BÜYÜKBAYRAM 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. Kurulu veya kurulacak kalorifer tesisatının çalışma sistemini öğrenmek, işletmeye almak, bakım ve onarımını yapmak. 11. Kalorifer kazanı üzerinde bulunan otomatik ve mekanik kontrol elemanlarını tanımak gerektiğinde onarım ve değişimini yapmak. 12. Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak. 13. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 14. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 15. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 16. Kazan suyunu kontrol etmek. 17. Yakıt memelerini, ateşleme çakmağını ve filtreyi mazotla yıkamak. 18. Isıtma sistemlerini açmak. 19. Brülörleri açmak. (Sigorta- ısıtma sistemi-brülör) 20. Her saat başı sorumluluğunda bulunan kazan dairelerini dolaşarak kontrol etmek. (Çalışıp çalışmadığı, su seviyesinin kontrolü, problem olup olmadığı, elektrik aksamında sıkıntı olup olmadığı v.b.) 21. Günlük mesai bitiminde yapılması gereken işlemleri yapmak (Su devir daim pompasını çalışır vaziyette bırakıp; Su motorunun dışındaki elektrik şalterlerinin kapatılarak, aydınlatma ışıklarının söndürülmesi ve kazan dairesi kapısının kilitlenerek çıkılması.) günde bir kazan dairelerinde bakım ve temizlik yapmak. (Kazanların ön kapakları açılarak içindeki borulara tel fırça ve harbi ile ikişer defa çekilerek temizlenmesi. Arka taraflarındaki kapakları açarak birikmiş toz ve kurumun temizlenmesi, temizlendikten sonra tekrar kapakların eski haline getirilmesi.) 23. Sezon sonu bakımını yapmak. (Kazan daimi temizliği deterjanla detaylı temizlik yapılır.) 24. Üniversite içerisindeki muhtelif arızaların giderilmesini sağlamak. 25. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 26. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. 27. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 28. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

14 Kaloriferci Lokman İNAL 1. Kurulu veya kurulacak kalorifer tesisatının çalışma sistemini öğrenmek, işletmeye almak, bakım ve onarımını yapmak. 2. Kalorifer kazanı üzerinde bulunan otomatik ve mekanik kontrol elemanlarını tanımak gerektiğinde onarım ve değişimini yapmak. 3. Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak. 4. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 6. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 7. Kazan suyunu kontrol etmek. 8. Yakıt memelerini, ateşleme çakmağını ve filtreyi mazotla yıkamak. 9. Isıtma sistemlerini açmak. 10. Brülörleri açmak. (Sigorta- ısıtma sistemi-brülör) 11. Her saat başı sorumluluğunda bulunan kazan dairelerini dolaşarak kontrol etmek. (Çalışıp çalışmadığı, su seviyesinin kontrolü, problem olup olmadığı, elektrik aksamında sıkıntı olup olmadığı v.b.) 12. Günlük mesai bitiminde yapılması gereken işlemleri yapmak (Su devir daim pompasını çalışır vaziyette bırakıp; Su motorunun dışındaki elektrik şalterlerinin kapatılarak, aydınlatma ışıklarının söndürülmesi ve kazan dairesi kapısının kilitlenerek çıkılması.) günde bir kazan dairelerinde bakım ve temizlik yapmak. (Kazanların ön kapakları açılarak içindeki borulara tel fırça ve harbi ile ikişer defa çekilerek temizlenmesi. Arka taraflarındaki kapakları açarak birikmiş toz ve kurumun temizlenmesi, temizlendikten sonra tekrar kapakların eski haline getirilmesi.) 14. Sezon sonu bakımını yapmak. (Kazan daimi temizliği deterjanla detaylı temizlik yapılır.) 15. Üniversite içerisindeki muhtelif arızaların giderilmesini sağlamak. 16. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 17. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. Araç İşletme Sorumlusu Makine Mühendisi Fedakar ÜNSAL 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. İş organizasyonu yapmak. 11. Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek 12. Aracın trafik muayenesinin yapılmasını sağlamak 13. Aracın motorlu taşıtlar vergisi ve sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak

15 14. Araç bakım kayıtları tutmak 15. Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak. 16. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaptırarak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak. 17. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 18. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. 19. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 20. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 21. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Araç İşletme Şefi Serdar ATAŞ 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. İş organizasyonu yapmak. 11. Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek 12. Aracın trafik muayenesinin yapılmasını sağlamak 13. Aracın motorlu taşıtlar vergisi ve sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak 14. Araç bakım kayıtları tutmak 15. Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak. 16. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak. 17. Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek. 18. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 19. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. Bilgisayar İşletmeni Veysi ARSLAN Şoför Mehmet Sıdık YILDIRIM Sözleşmeli Personel (4/C) Ali ŞENKAL Sözleşmeli Personel (4/C) Fayık YILMAZ Sözleşmeli Personel (4/C) Mehmet Halit İDİĞ Şoför Kadir AKBAŞ 1. Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.

16 2. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak. 3. Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek. 4. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. Sözleşmeli Personel (4/C) Nasreddin TEMEŞ 1. Yeşil alan, ağaç ve her türlü çevre düzenleme işlerinde çalışanları koordine etmek. 2. Her türlü bahçıvanlık işlerini yapmak. 3. Yeşil alan, ağaç işlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanın çalışır durumda bulunması için gereken faaliyetleri gerçekleştirmek. 4. İhtiyaç duyulan tüketime yönelik malzeme ve demirbaş malzeme listelerini oluşturup amirlerine bildirmek. 5. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. Yazı İşleri Şube Müdürü Seliha TURGUT GÜNDÜZ 1. Yazı işlerini ve ön mali kontrol işlerini yapmak. 2. Yapı işlerine gelen ve yapı işlerinden çıkan her türlü yazı evrak ve malzemenin defter kayıtlarını ve zimmet işlemlerini yapmak 3. Arşiv ve dijital arşiv oluşturmak. 4. Birim ve personelle ilgili her türlü yazışmayı yapmak. Personelin izin, yolluk, rapor, v.b işlemlerini takip etmek. 5. Tahakkuk ve Taşınır işlemlerini yapmak. 6. Üniversitenin yatırım bütçesinin ve birimin diğer bütçe tertiplerinin hazırlık tasarısını düzenlemek. 7. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak. 8. Birimin ihtiyaç duyduğu her türlü kırtasiye teknik ekipmanı temin etmek. Bilgisayar İşletmeni Tuğba KÖK 1. Birimin sekreterlik görevini yürütmek. 2. Birimde kullanılan bilgisayarların arıza kayıtlarını sisteme girmek. 3. Gelen ve giden evrakları kayıt altına almak. 4. Amirlerden gelen yazıları yazmak. 5. Arşiv ve dijital arşiv oluşturmak. 6. Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak. Ziraat Teknisyeni Cebrail ÇETİN 1. Öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak. 2. Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlayarak, verilen talimatlar gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek. 3. Yeşil alan, ağaç işlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanın temini için gerekli çalışmaları yapmak. 4. Gelen ve giden evrakları kayıt altına almak. 5. Amirlerden gelen yazıları yazmak. 6. Arşiv ve dijital arşiv oluşturmak. 7. Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak.

17 Tahakkuk Şefi İnşaat Teknikeri Mehmet Şerif YILDIZ 1. Tahakkuk servisindeki memurlarının iş düzenini ve motivasyonunu sağlamak, 2. Servisindeki eksiklik ve aksaklıkların zamanında giderilmesini sağlamak, 3. Muhataplarının iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak, 4. Üniversitemizin diğer birimleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürüterek, onlarla alâkalı olan tahakkukların yapılmasını sağlamak 5. İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamasında görev almak. 6. Hizmet alanına giren konularda mühendisin verdiği plan ve projeleri uygulamak veya uygulatmak. 7. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 8. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 9. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak. 10. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, mühendisle beraber gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 11. Amirlerinin verdiği işleri uygulamak veya uygulatmak. 12. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 13. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 14. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 15. Merkez Kampüs İnşaat işlerinin küçük onarımlarında görev almak. 16. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 17. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur. Bilgisayar İşletmeni Nedim AKKUŞ 1. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 2. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 3. Birimin satın alma, yolluk, maaş ve diğer harcamaları ile ilgili evrakları düzenler, yazışmaları yapar. 4. Birimde yapılacak harcamaların ödeme evraklarını hazırlayıp muhasebeye iletmek, 5. Harcamalara ilgili gerekli dosyaları tutmak, 6. Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, zamanında yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek, 7. Ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakları incelemek, hatalı olanları geri göndermek, 8. Personelin maaşları ile ilgili istediği yazıları hazırlamak, 9. Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek, 10. Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini sağlamak, 11. Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak, 12. Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak, 13. Amirlerin bilgisi olmadan yapılan ya da yapılacak ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi ve belge verilmesini önlemek,

18 14. Bütçe çalışmalarına katılmak, 15. Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenlik Kurumu na aktarmak, 16. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 17. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 18. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. Sözleşmeli Personel (4/C) Hayrettin URUK 1. Tahakkuk personeline yardımcı olmak. 2. Arşiv oluşturmak. 3. Evrak Kayıt personeline yardımcı olmak. 4. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak.

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ : Mali İşler Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan : Tuncay TAŞ/Şef Fahrettin KİREÇÇİ/Bilgisayar İşletmeni Osman GÜVEN/Memur Orhan DEVECİ/Memur GÖREVLERİ 1. Fakültede yapılacak

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No GT-078 ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Genel Sekretere bağlı görev yapar. Üniversitemiz Rektörlüğü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki bina ve arazilerin teknik

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE S T R A T E J Đ K P L A N (2011-2014)

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE S T R A T E J Đ K P L A N (2011-2014) DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI S T R A T E J Đ K P L A N (2011-2014) ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU... I- GENEL BĐLGĐLER... 1-1- Birim Tanımı........ 1-2- Görev Tanımı.........

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi UNVANI 1 1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI Üniversitenin kültürel faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ

GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Üst Yönetici/Yöneticileri Personel : Mali İşler : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğü nün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU GÖREV/İŞ TANIMI FORMU Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /Genel Hizmetler Birimi/Barınma Hizmetleri Bürosu BEKÇİ BEKÇİ Genel Hizmetler Birimi Şefi, Genel Hizmetler Birimi Şube Müdürü, Daire Üst yönetim

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2017/070 Meclis Karar Tarihi : 11.04.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 17.04.2017 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Plan

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları. Yönetim Şeması

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları. Yönetim Şeması Yönetim Şeması Daire Başkanı Hasan Basri KOÇER Yusuf KARAN Yusuf KARAN Emre KILINÇER Emre KILINÇER İhale ve İdari İşler Şube Müdürü Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürü Etüt Proje Şube Müdürü Yapı Denetim

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2013 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ Onay Tarihi : 23.03.2009 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ -Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı