T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIMLARI"

Transkript

1 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIMLARI Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Birimimizin çalışmaları, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçeve de görevleri; a-)üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b-)kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri işleri yürütmek. Bu bağlamda; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik; 1. Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlatılması. 2. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasının yapılması. 3. Yatırım programlarının hazırlanmasını, mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını, mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, ısıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm kampüs içi peyzaj çalışmalarının yapılması. 4. Tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini, yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, ihalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırılması, uygulama çalışmalarının yerinde bire bir izlenmesi ve denetlenmesi. 5. Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaların yapılması. 6. Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi. 7. Tahakkuk işlemlerinin yapılması 8. Üniversitenin yatırım bütçesinin hazırlanması. 9. Yatırım ödeneklerinin takibinin yapılması. 10. Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesinin sağlanması. 11. Şantiye düzeninin sağlanması. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasının sağlanması. 12. Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarının hazırlanarak gerçekleşmesinin sağlanması, hak edişlerin hazırlanması ve hakediş incelemesinin yapılması. 13. Geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması. 14. Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerinin yapılması. 15. Süre uzatım kararlarının hazırlanması. 16. Keşif artışlarının hazırlanması. 17. Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarının hazırlanması. 18. Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması. 19. Hakediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerinin tespit edilmesi. 20. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapların yapılması işlerini yürütmektedir.

2 ORGANİZASYON ŞEMASI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yapı İşleri Şube Müd. Etüt Proje Şube Müd. İşletme ve Bakım Şube Müd. Yazı İşleri Şube Müd. Mimarlık Birimi Planlama ve Raporlama Birimi Küçük Onarım Birimi Evrak Kayıt Birimi İnşaat Müh. Birimi İhale Birimi Elektrik İşl. Birimi Arşiv ve Dijital Arşiv Birimi Makine Müh. Birimi Proje ve İhale Dök. Haz. ve İnc. Birimi Makine Tesisat İşleri Birimi Personel İşl. Birimi Elek. Müh. Birimi Harita ve Kam. İşleri Birimi Mobilya İşl. Birimi Tahakkuk Birimi Kalorifer Birimi Ağaç ve Bahçe İşleri Birimi Araç İşletme ve Bakım Birimi

3 Deniz ATİÇ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜD. Emrullah ÖNDER ETÜT PROJE ŞUBE MÜD. Emre ERKAN İŞLETME VE BAKIM ŞUBE MÜD. M.Dahil KILIÇ YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜD. Seliha TURGUT GÜNDÜZ Ali BEGER Hamdi KARAKAYA Fedakar ÜNSAL M. Şerif YILDIZ Gülcan Evin ÖNCÜ Mehmet YOLDAŞ Abdulkadir AKBEL Tuğba KÖK Mustafa İNCEYOL Yunus TEKİN Adnan ÇEVİK Nedim AKKUŞ Muharrem KARAKAŞ Çiğdem ALDAN Nedim ŞAHİN Cebrail ÇETİN Perizade ÖNDER Sezgin DEMİR Mehmet Nuri TURAN Hayrettin URUK Abdulbaki ASLAN Serdar TÜRK Nurullah BOZKURT Şabettin BAYINDIR Ahmet TOY Musa Kazım TANİŞ Agit DAĞHAN Halit BÜYÜKBAYRAM Mehmet Tahir CAN Emrah BALPETEK Ata KARADENİZ Adnan KAYNAR Lokman İNAL Kadir AKBAŞ Veysi ARSLAN Serdar ATAŞ Mehmet Sıdık YILDIRIM Fayık YILMAZ Ali ŞENKAL Mehmet Halit İDİĞ Nasreddin TEMEŞ

4 Daire Başkanı Deniz ATİÇ Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairenin harcama yetkilisi olup stratejik plan çerçevesinde dairesinin bütçesini hazırlar ve Rektörlüğe sunar. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini genel yönetim ilkeleri doğrultusunda ve bu yönerge hükümlerine göre yürütür. Daire başkanı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden Genel Sekreterliğe karşı sorumludur. 1. Dairesine ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, görev alanına giren konularla ilgili gerekli işleyişi sağlamak. 2. Teknik ve İdari şubelerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, 3. Personelin izin işlemlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak, 4. Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, 5. Dairenin görevleri ile ilgili toplantılara katılmak. Yapı İşleri Şube Müdür Vekili Emrullah ÖNDER 1. Mevcut bina, blok ve her türlü tesisin büyük onarımlarını yapmak, 2. Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesinin sağlamak, 3. İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek, 4. Şantiye düzenini sağlamak. Kampüs düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak, 5. Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarının hazırlanarak gerçekleşmesinin sağlamak. 6. Hakedişleri hazırlamak, 7. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapların yapılması. 8. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak, çimlendirme, çiçeklendirme, yeşil alanların yürüyüş yolları, pergole ve kamelyaların yerleşimini planlamak ve uygulamak. İnşaat Mühendisi Ali BEGER İnşaat Mühendisi Serdar TÜRK İnşaat Mühendisi Mustafa İNCEYOL İnşaat Mühendisi Gülcan Evin ÖNCÜ 1. Yapılması istenen yapının, inşaat alanına uygun olup olmadığını incelemek, mühendislik hesapları yapmak, bunlarla ilgili projeler hazırlamak, gerekli malzeme ve donanımı hesaplamak. 2. İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamak. 3. Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak. 4. Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 6. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 7. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek. 8. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 9. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.

5 10. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 11. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 12. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 13. Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak. 14. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 15. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 16. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Makine Mühendisi Muharrem KARAKAŞ 1. Mekanik ve tesisat projeleri, iklimlendirme, ısıtma, soğutma sistemleri gibi ilgili işlere ait proje ve ihale dosyası hazırlamak. 2. Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak. 3. Isı yalıtımı ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili çalışma ve planlamaları yapmak, bunları rapor halinde amirlerine sunmak. 4. Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 6. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 7. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. 8. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 9. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 10. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 11. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 12. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 13. Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak. 14. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 15. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 16. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Elektrik-Elektronik Mühendisi Perizade ÖNDER Elektrik-Elektronik Mühendisi Nurullah BOZKURT 1. Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak. 2. Telefon santrallerinin planlanmasında ve tesisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gerekli teknik desteği sağlamak. 3. Hizmet alanına giren tüm sistem ve aygıtlarda gerekli ölçümlerini yapmak, standartlara uygun ve verimli çalışmalarını sağlamak. 4. Yangın ihbar sistemleri, kameralı güvenlik sistemleri, kart okuyuculu bariyer sistemleri, akıllı bina sistemlerinin planlanmasında ve tesisinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gerekli teknik desteği sağlamak. 5. Bina ve çevre aydınlatma tesislerini planlamak, bakım ve işletmesini yaptırmak.

6 6. Yeni yapılacak tesislerin elektrik projelerini hazırlamak. 7. Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumluluğunu üstlenmek, gerekli manevraları planlamak ve uygulatmak. 8. Elektrik enerjisinin dağıtımı ve kullanımında gerekli tasarruf ve emniyet tedbirlerini araştırmak, ve bunları rapor halinde amirlerine sunmak. 9. Mevcut elektrik sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakımları planlamak ve uygulamak, bunlarla ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulamak ve uygulatmak. 10. İşletme ve bakım işleri ile görevli personelin mesai içi ve dışı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak. 11. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 12. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 13. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. 14. Yapılan işler ile ilgili gerekli hakedişlerini ilgili mevzuatlara uygun hazırlamak. 15. Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 16. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 17. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 18. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 19. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 20. Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak. 21. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 22. Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 23. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise İnşaat Teknikeri Abdulbaki ASLAN 1. İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamasında görev almak. 2. Hizmet alanına giren konularda mühendisin verdiği plan ve projeleri uygulamak veya uygulatmak. 3. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 4. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 5. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak. 6. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, mühendisle beraber gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 7. Amirlerinin verdiği işleri uygulamak veya uygulatmak. 8. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 9. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 10. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 11. Merkez Kampüs İnşaat işlerinin küçük onarımlarında görev almak. 12. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise

7 Etüt-Proje Şube Müdür Vekili Emre ERKAN 1. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak. 2. Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak. 3. Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak. 4. Yaklaşık maliyet, teknik şartname ve her türlü ihale dökümanı hazırlamak. 5. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.(ekap üzerinden ihale hazırlığı yapmak, ihale esnasında ve ihale sonuçlandırma işlemlerini takip ederek sözleşmeyi hazırlamak, ihale sürecinde birimdeki personelin görevlendirme işlemlerini düzenlemek) 6. Yatırım Programı, Dönem değerlendirme raporları, Y.Ö.K, Valilik, Kalkınma Bakanlığı gibi üst kurumlar tarafından istenen bilgi ve raporları tanzim etmek. 7. Üniversitenin kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. Mimar Çiğdem ALDAN 1. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.(ekap üzerinden ihale hazırlığı yapmak, ihale esnasında ve ihale sonuçlandırma işlemlerini takip ederek sözleşmeyi hazırlamak, ihale sürecinde birimdeki personelin görevlendirme işlemlerini düzenlemek) 2. Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. 3. Yapılacak bina ve her türlü tesisin imar planına veya ilgili yönetmeliklere uygun olup olmadığını incelemek. 4. Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini belirleyerek bütçe olanaklarına uygun tasarımları yapmak. 5. Yapılacak tesisler ile ilgili son durum şeklini gösteren maketler hazırlamak, üç boyutlu plan, proje ve resimler ile göstermek. 6. Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile birlikte oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak. 7. Binaların ve mekânların kullanıcılarının isteklerini ve kullanım ihtiyaçlarını saptamak. 8. Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlamak. 9. İhtiyaç duyulan dekorasyon malzemeleri ve mobilyaların, halı ve perdelerin belirlenmesi ve yerleştirilmesini sağlamak. 10. Topluma açık yeşil sahaların, spor ve oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak. 11. Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirmek. 12. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 13. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 14. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. 15. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 16. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 17. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 18. Meslek içi eğitimlere katılmak. 19. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 20. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 21. Mimar; ulusal ve uluslararası düzenlemelerle tanımlanacak yeni mesleki hizmet alanlarında da, bu düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir.

8 22. Yatırım Programı, Dönem değerlendirme raporları, Y.Ö.K, Valilik, Kalkınma Bakanlığı gibi üst kurumlar tarafından istenen bilgi ve raporları tanzim etmek. 23. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Harita Teknikeri Hamdi KARAKAYA Harita Teknikeri Sezgin DEMİR 1. Üniversitenin kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek 2. Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan incelemek. 3. Üniversite yapılarının Aplikasyon ve alım işlerini yapmak. 4. Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizmek. 5. Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapmak 6. Harita üzerinde düzeltmeleri ve renklendirme yapmak 7. Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapmak. 8. Meslek içi eğitimlere katılmak. 9. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 10. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 11. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 12. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak. 13. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 14. Amirlerin talimatları ile, ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip temininde yardımcı olmak. 15. İhale işlemlerinde çalışmak. İnşaat Teknisyeni Mehmet YOLDAŞ 1. İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini incelemek, kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenerek, kullanılan malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu incelemek. 2. Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde inşaat mahallinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak. 3. Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak İnşaat mühendisine veya İnşaat teknikerine haber vermek. 4. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 6. Üniversite yapılarında, kırılan camların değiştirilmesini sağlamak. 7. İhale işlemlerinde çalışmak. 8. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 9. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise

9 Kaloriferci Yunus TEKİN 1. Kurulu veya kurulacak kalorifer tesisatının çalışma sistemini öğrenmek, işletmeye almak, bakım ve onarımını yapmak. 2. Kalorifer kazanı üzerinde bulunan otomatik ve mekanik kontrol elemanlarını tanımak gerektiğinde onarım ve değişimini yapmak. 3. Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak. 4. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 6. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 7. İhale işlemlerinde çalışmak. 8. Yatırım Programı, Dönem değerlendirme raporları, Y.Ö.K, Valilik, Kalkınma Bakanlığı gibi üst kurumlar tarafından istenen bilgi ve raporları tanzim etmek. 9. İhalesi tamamlanmış işlerin yazışmalarını yürütmek. 10. Arşiv ve dijital arşiv düzenleme işini koordine etmek. 11. Merkez Kampüs Makine işlerinin küçük onarımlarında görev almak. İşletme ve Bakım Şube Müdürü Mehmet Dahil KILIÇ 1. Üniversite bünyesinde küçük onarımların keşif ve metrajını hazırlatarak bu onarımları yapmak. 2. Asansör, Hidrofor, Jeneratör, Trafo gibi genel hizmet veren cihazların periyodik bakımlarını takip etmek, yıllık bakım sözleşmelerini düzenlemek. 3. Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesi konularında hizmet vermek. 4. Yeşil alan, ağaç ve her türlü çevre düzenleme işlerinin bakım ve onarımını yapmak. 5. Rektörlüğe ait araçların bakım, onarım ve her türlü resmi işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Elektrik İşleri Şefi Abdulkadir AKBEL Elektrik İşleri Şefi Nedim ŞAHİN 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak.

10 11. Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak. 12. Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumlularının belirlediği manevraları uygulamak. 13. Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakım planlarına uygun çalışmalar yapmak. 14. İşletme ve bakım işleri ile görevli teknisyenlerin çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak, ve gerektiğinde bu çalışmalarda görev almak. 15. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 16. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve birim amirlerine sunmak. 17. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak. 18. Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerinin hazırlanmasında ve, gerekli teknik şartnamelerin hazırlanmasında elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerine yardımcı olmak. 19. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. 20. Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 21. Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip amirlerine bildirmek. 22. Üniversitemiz merkez veya taşra yerleşkelerinde ve bağlı tüm birimlerdeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlamak ve takip etmek. Gerekli hallerde doğrudan müdahale etmek. 23. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 24. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 25. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. 26. Merkez Kampüs Elektrik işlerinin küçük onarımlarında görev almak. 27. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 28. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur. Elektrik Teknisyeni Adnan ÇEVİK Elektrik Teknisyeni Ata KARADENİZ 1. Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak kontrol mühendisine haber vermek. 2. Hizmet alanına giren konularda çalışmalara katılmak, bu çalışmalar ile ilgili gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili parça, yedek parça, malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 3. Çalışılan yerin ve çalışma alet ve avadanlıklarının, ölçü aleti ve aygıtların düzen ve temizliğini sağlamak. 4. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 5. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 6. Yerleşke içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak. 7. Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde inşaat mahallinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak. 8. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 9. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise

11 Yapı Teknik Ressamı Adnan KAYNAR 1. İş planı yapmak, 2. Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlamak, 3. El ve bilgisayarla yapı projelerini çizmek, 4. Çizicilerden çıktı almak, 5. Çizimleri kullanıma hazırlamak, 6. Bina maketleri yapmak, 7. Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmak, 8. Amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Makine Tesisat İşleri Şefi Mehmet Nuri TURAN Makine Tesisat İşleri Şefi Agit DAĞHAN 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. Mekanik projelerinin idari, özel ve teknik şartnamelerini incelemek, kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenerek, kullanılan malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu incelemek. 11. Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak Makine mühendisine haber vermek. 12. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 13. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 14. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasında görev almak. 15. Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak. 16. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 17. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. 18. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 19. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

12 Tesisat Teknisyeni Emrah PALPETEK Sözleşmeli Personel (4/C) Ahmet TOY 1. Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, 2. Birimlerindeki sıhhi tesisat, kanal, kanalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını yürütmek, 3. Kazanın ve tesisatın gerekli kontrol, bakım ve basit onarımlarını yapmak. 4. Amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 5. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Mobilya İşleri Şefi Şemsettin ERGÜN Mobilya İşleri Şefi Musa Kazım TANİŞ 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. Ağaç ve ağaç esaslı malzeme yapılmış bütün işlerin bakım onarımını yapmak. 11. Masa, sıra, dolap, raf gibi ahşap malzemelerin bakım ve onarımını yapmak. 12. Atölyede masa, dolap ve çeşitli ahşap esaslı imalatların yapmak. 13. Kapı, pencere ve dolapların cam takılması işlerini yapmak. 14. Üniversite içerisindeki muhtelif arızaların giderilmesini sağlamak. 15. Atölye temizliği ve bakımına yardımcı olmak. 16. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 17. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. 18. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 19. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur. Mobilya Teknisyeni Mehmet Tahir CAN 1. Ağaç ve ağaç esaslı malzeme yapılmış bütün işlerin bakım onarımını yapmak. 2. Masa, sıra, dolap, raf gibi ahşap malzemelerin bakım ve onarımını yapmak. 3. Atölyede masa, dolap ve çeşitli ahşap esaslı imalatların yapmak. 4. Kapı, pencere ve dolapların cam takılması işlerinin yapmak. 5. Üniversite içerisindeki muhtelif arızaların giderilmesini sağlamak. 6. Atölye temizliği ve bakımına yardımcı olmak. 7. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise

13 Kalorifer Şefi Şabettin BAYINDIR Kalorifer Şefi Halit BÜYÜKBAYRAM 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. Kurulu veya kurulacak kalorifer tesisatının çalışma sistemini öğrenmek, işletmeye almak, bakım ve onarımını yapmak. 11. Kalorifer kazanı üzerinde bulunan otomatik ve mekanik kontrol elemanlarını tanımak gerektiğinde onarım ve değişimini yapmak. 12. Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak. 13. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 14. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 15. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 16. Kazan suyunu kontrol etmek. 17. Yakıt memelerini, ateşleme çakmağını ve filtreyi mazotla yıkamak. 18. Isıtma sistemlerini açmak. 19. Brülörleri açmak. (Sigorta- ısıtma sistemi-brülör) 20. Her saat başı sorumluluğunda bulunan kazan dairelerini dolaşarak kontrol etmek. (Çalışıp çalışmadığı, su seviyesinin kontrolü, problem olup olmadığı, elektrik aksamında sıkıntı olup olmadığı v.b.) 21. Günlük mesai bitiminde yapılması gereken işlemleri yapmak (Su devir daim pompasını çalışır vaziyette bırakıp; Su motorunun dışındaki elektrik şalterlerinin kapatılarak, aydınlatma ışıklarının söndürülmesi ve kazan dairesi kapısının kilitlenerek çıkılması.) günde bir kazan dairelerinde bakım ve temizlik yapmak. (Kazanların ön kapakları açılarak içindeki borulara tel fırça ve harbi ile ikişer defa çekilerek temizlenmesi. Arka taraflarındaki kapakları açarak birikmiş toz ve kurumun temizlenmesi, temizlendikten sonra tekrar kapakların eski haline getirilmesi.) 23. Sezon sonu bakımını yapmak. (Kazan daimi temizliği deterjanla detaylı temizlik yapılır.) 24. Üniversite içerisindeki muhtelif arızaların giderilmesini sağlamak. 25. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 26. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. 27. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 28. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

14 Kaloriferci Lokman İNAL 1. Kurulu veya kurulacak kalorifer tesisatının çalışma sistemini öğrenmek, işletmeye almak, bakım ve onarımını yapmak. 2. Kalorifer kazanı üzerinde bulunan otomatik ve mekanik kontrol elemanlarını tanımak gerektiğinde onarım ve değişimini yapmak. 3. Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak. 4. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 5. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 6. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. 7. Kazan suyunu kontrol etmek. 8. Yakıt memelerini, ateşleme çakmağını ve filtreyi mazotla yıkamak. 9. Isıtma sistemlerini açmak. 10. Brülörleri açmak. (Sigorta- ısıtma sistemi-brülör) 11. Her saat başı sorumluluğunda bulunan kazan dairelerini dolaşarak kontrol etmek. (Çalışıp çalışmadığı, su seviyesinin kontrolü, problem olup olmadığı, elektrik aksamında sıkıntı olup olmadığı v.b.) 12. Günlük mesai bitiminde yapılması gereken işlemleri yapmak (Su devir daim pompasını çalışır vaziyette bırakıp; Su motorunun dışındaki elektrik şalterlerinin kapatılarak, aydınlatma ışıklarının söndürülmesi ve kazan dairesi kapısının kilitlenerek çıkılması.) günde bir kazan dairelerinde bakım ve temizlik yapmak. (Kazanların ön kapakları açılarak içindeki borulara tel fırça ve harbi ile ikişer defa çekilerek temizlenmesi. Arka taraflarındaki kapakları açarak birikmiş toz ve kurumun temizlenmesi, temizlendikten sonra tekrar kapakların eski haline getirilmesi.) 14. Sezon sonu bakımını yapmak. (Kazan daimi temizliği deterjanla detaylı temizlik yapılır.) 15. Üniversite içerisindeki muhtelif arızaların giderilmesini sağlamak. 16. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 17. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. Araç İşletme Sorumlusu Makine Mühendisi Fedakar ÜNSAL 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. İş organizasyonu yapmak. 11. Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek 12. Aracın trafik muayenesinin yapılmasını sağlamak 13. Aracın motorlu taşıtlar vergisi ve sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak

15 14. Araç bakım kayıtları tutmak 15. Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak. 16. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaptırarak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak. 17. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 18. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. 19. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. 20. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. 21. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise Araç İşletme Şefi Serdar ATAŞ 1. Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak, 2. Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak, 3. Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, 4. Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek, 5. Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, 6. Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek, 7. Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 8. Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek, 9. Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak. 10. İş organizasyonu yapmak. 11. Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek 12. Aracın trafik muayenesinin yapılmasını sağlamak 13. Aracın motorlu taşıtlar vergisi ve sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak 14. Araç bakım kayıtları tutmak 15. Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak. 16. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak. 17. Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek. 18. Yapılan tüm çalışmaları kayıt altına almak. 19. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. Bilgisayar İşletmeni Veysi ARSLAN Şoför Mehmet Sıdık YILDIRIM Sözleşmeli Personel (4/C) Ali ŞENKAL Sözleşmeli Personel (4/C) Fayık YILMAZ Sözleşmeli Personel (4/C) Mehmet Halit İDİĞ Şoför Kadir AKBAŞ 1. Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.

16 2. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak. 3. Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek. 4. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. Sözleşmeli Personel (4/C) Nasreddin TEMEŞ 1. Yeşil alan, ağaç ve her türlü çevre düzenleme işlerinde çalışanları koordine etmek. 2. Her türlü bahçıvanlık işlerini yapmak. 3. Yeşil alan, ağaç işlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanın çalışır durumda bulunması için gereken faaliyetleri gerçekleştirmek. 4. İhtiyaç duyulan tüketime yönelik malzeme ve demirbaş malzeme listelerini oluşturup amirlerine bildirmek. 5. Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak. Yazı İşleri Şube Müdürü Seliha TURGUT GÜNDÜZ 1. Yazı işlerini ve ön mali kontrol işlerini yapmak. 2. Yapı işlerine gelen ve yapı işlerinden çıkan her türlü yazı evrak ve malzemenin defter kayıtlarını ve zimmet işlemlerini yapmak 3. Arşiv ve dijital arşiv oluşturmak. 4. Birim ve personelle ilgili her türlü yazışmayı yapmak. Personelin izin, yolluk, rapor, v.b işlemlerini takip etmek. 5. Tahakkuk ve Taşınır işlemlerini yapmak. 6. Üniversitenin yatırım bütçesinin ve birimin diğer bütçe tertiplerinin hazırlık tasarısını düzenlemek. 7. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak. 8. Birimin ihtiyaç duyduğu her türlü kırtasiye teknik ekipmanı temin etmek. Bilgisayar İşletmeni Tuğba KÖK 1. Birimin sekreterlik görevini yürütmek. 2. Birimde kullanılan bilgisayarların arıza kayıtlarını sisteme girmek. 3. Gelen ve giden evrakları kayıt altına almak. 4. Amirlerden gelen yazıları yazmak. 5. Arşiv ve dijital arşiv oluşturmak. 6. Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak. Ziraat Teknisyeni Cebrail ÇETİN 1. Öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak. 2. Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlayarak, verilen talimatlar gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek. 3. Yeşil alan, ağaç işlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanın temini için gerekli çalışmaları yapmak. 4. Gelen ve giden evrakları kayıt altına almak. 5. Amirlerden gelen yazıları yazmak. 6. Arşiv ve dijital arşiv oluşturmak. 7. Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak.

17 Tahakkuk Şefi İnşaat Teknikeri Mehmet Şerif YILDIZ 1. Tahakkuk servisindeki memurlarının iş düzenini ve motivasyonunu sağlamak, 2. Servisindeki eksiklik ve aksaklıkların zamanında giderilmesini sağlamak, 3. Muhataplarının iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak, 4. Üniversitemizin diğer birimleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürüterek, onlarla alâkalı olan tahakkukların yapılmasını sağlamak 5. İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamasında görev almak. 6. Hizmet alanına giren konularda mühendisin verdiği plan ve projeleri uygulamak veya uygulatmak. 7. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. 8. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. 9. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak. 10. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, mühendisle beraber gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. 11. Amirlerinin verdiği işleri uygulamak veya uygulatmak. 12. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. 13. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. 14. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. 15. Merkez Kampüs İnşaat işlerinin küçük onarımlarında görev almak. 16. Yukarıda belirtilen iş ve işlemleri zaman ve bilgi birikimi yettiği ölçüde yapar, diğerlerini ise 17. Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur. Bilgisayar İşletmeni Nedim AKKUŞ 1. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 2. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak. 3. Birimin satın alma, yolluk, maaş ve diğer harcamaları ile ilgili evrakları düzenler, yazışmaları yapar. 4. Birimde yapılacak harcamaların ödeme evraklarını hazırlayıp muhasebeye iletmek, 5. Harcamalara ilgili gerekli dosyaları tutmak, 6. Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, zamanında yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek, 7. Ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakları incelemek, hatalı olanları geri göndermek, 8. Personelin maaşları ile ilgili istediği yazıları hazırlamak, 9. Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek, 10. Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini sağlamak, 11. Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak, 12. Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak, 13. Amirlerin bilgisi olmadan yapılan ya da yapılacak ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi ve belge verilmesini önlemek,

18 14. Bütçe çalışmalarına katılmak, 15. Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenlik Kurumu na aktarmak, 16. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek, 17. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 18. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak. Sözleşmeli Personel (4/C) Hayrettin URUK 1. Tahakkuk personeline yardımcı olmak. 2. Arşiv oluşturmak. 3. Evrak Kayıt personeline yardımcı olmak. 4. Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISI 10/08/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISI 10/08/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No:203 BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISI 10/08/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 32 Yusuf KOÇ, Ö.Faruk

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Yol Bakım Onarım Şefliği Park ve Bahçeler Şefliği Fen İşleri Büro Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler GEBZE BELEDİİYESSİİ DESSTEK HİİZMETLERİİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIIŞŞMA YÖNETMELİİĞİİ BİİRİİNCİİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı: a)

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Bilgi İşlem Müdürü Şef Yazılım Servisi Donanım ve Teknik Servis İdari İşler Servisi Kent Bilgi Sistemi Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Planlama ve Kentsel Tasarım Şefliği Evrak Büro Şefliği T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı