Kötüye Giden Ekonomide BT Harcamaları: Akılcı Yatırımlar Rekabet Avantajı Sağlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kötüye Giden Ekonomide BT Harcamaları: Akılcı Yatırımlar Rekabet Avantajı Sağlar"

Transkript

1 Kötüye Giden Ekonomide BT Harcamaları: Akılcı Yatırımlar Rekabet Avantajı Sağlar Ekonomi, dünya çapında gündem tartışmalarının ve şirket yöneticilerinin başlıca konusu halindedir. IDG Research, bugünkü ekonomik koşulların CIO ların satın alma kararlarını nasıl etkilediğini keşfediyor. Araştırma IDG Research Services tarafından gerçekleştirilmiştir Sponsor Ekonomik belirsizliğin olduğu bu tür durumlarda, akılıcı teknoloji kararlarıyla, CIO lar rekabet avantajı yakalayabilir hatta arayı bile açabilirler. Joseph Staples, Interactive Intelligence Kıdemli Başkan Yardımcısı Özet Her ölçekteki şirketler kendilerini bugünkü finansal belirsizliklere ve yarının ne getireceğine göre hazırlamaktadırlar. Ancak şu anki ekonomik gerilemenin teknoloji yatırımlarında nasıl bir etkisi oldu? CIO lar harcamalarını yavaşlattılar mı? Odaklarını değiştirdiler mi?

2 IDG Research Services tarafından yapılan en son araştırmaya göre, çoğu şirket rotalarını değiştirmemiştir. Bir çok BT lideri harcamalarını kısmamıştır. Aksine, araştırma sonuçları göstermiştir ki; BT girişimleri uzun vadede maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin geliştirilmesi için en emin yol olarak ortaya çıkıyor -ve bu çalışmalar ekonomik havanın en kötü durumda olduğu zamanlarda bile işletmeye yardım ederken eknominin normale döneceği zamanlar için de sağlıklı bir pozisyonu garanti altında alıyor. Araştırmanın en önemli sonuçları arasında şunlar yer almaktadır; Çoğu şirket ya haracamalarında hiç bir değişiklik yapmamış ya da BT harcamalarını arttırmıştır. Çoğunluk, bilanço karını etkileyen ve sağlam ROI sağlayan girişimlere yatırım yapmaktadır. IP telefonculuğu yatırımları istikrarlı durumda olup, şirketlerin üçte ikisi yapılandırmanın bir aşamasında bulunmaktadır. Indianapolis te bulunan işletme iletişimi ve yazılım sağlayıcısı Interactive Intelligence Inc. in dünya çapında pazarlamasından sorumlu kıdemli başkan yardımcı Joseph Staples, bu durumu şu biçimde açıklıyor: Teknolojiye yapılan stratejik yatırımlar her zaman önemlidir, ancak ekonomik olarak zorlu zamanlarda daha da güçlü hale gelmektedir. Ekonomik belirsizliğin olduğu bu tür durumlarda, akılıcı teknoloji kararlarıyla, CIO lar rekabetçi olarak bir avantaj yakalayabilir hatta arayı bile açabilirler. İşler Yavaşladı Ama BT Harcamaları Yavaşlamadı Benzin fiyatları tüm zamanların en üst seviyesinde, finansal sıkıntılar bir çok endüstriye eziyet çektiriyor ve ABD işletmeleri ekonomik baskıyı hissediyor. Kesintiler aşırı durumlara varmış durumda, öyleyse Birleşik Amerika nın teknoloji yatırımlarında çabuk bir etki beklenebilir. Araştırmaya katılanlara göre, bu doğru değil. Camden, NJ nin -Cooper Üniversitesi Hastanesi bazlı, Güney New Jersey ve Delaware Valley de, sağlık hizmeti, tıbbi eğitim ve klinik araştırma sağlayan- kıdemli direktörü ve teknolojiden sorumlu Başkanı (CTO) Michael Sinno; Teknolji ve ekonomi arasında doğrudan bir bağlantı göremiyorum, aksine, teknoloji yatırımlarını harekete geçiren ticari nedenler ve değerlerdir diyor. 75 uzmanlık alanından 550 den fazla doktor ile birlikte, Cooper hızlı bir büyüme yaşıyor. Sinno, bu durumu; Sonuç olarak, yeni teknolojiler ön plana çıkarılıyor şeklinde açıklıyor. Örneğin kablosuz yerel iletişim ağı üzerinden ses, yeni altyapı tesisi ile konuşlandırılmaktadır. Ve bu da ekonominin şu anki durumuna bakılmaksızın gerçekleşmektedir. Bu düşünce IDG Research araştırmasının katılımcıları arasında yankı bulmaktadır. Katılımcıların yüzde 73 ü şu anki ekonomik koşulların büyümelerini yavaşlattığını itiraf etse de, benze bir oran (yüzde 71) BT harcamalarında hiç bir değişiklik olmadığını veya arttığını belirtmişlerdir. Bu harcamalar hiç bir suretle isteksizce olmamaktadır. Ekonomik kısıtlamalar, daha itinalı karar almaları gerektirir ve bu da CIO ların gerçekten fark yaratcak yatırımlara odaklanmasına neden olmaktadır. Aslında, katılımcılar teknoloji konuşlandırmaya devam etmenin yavaş ekonomik zamanlarda verimliliği geliştirmeyi ve maliyetleri azaltmayı sağladığını veya sağlayacığını ve bunun da en önemli avantajları olduğuna inanmaktadırlar. Bu katılımcıların yüzde 80 i tarafından belirtilmiştir. Teknolji ve ekonomi arasında doğrudan bir bağlantı göremiyorum, aksine, teknoloji yatırımlarını harekete geçiren ticari nedenler ve değerlerdir Michael Sinno, kıdemli direktör, CTO, Cooper Üniversitesi Hastanesi Tüm bunlar akılcı karar almaya indirgenmektedir. CIO lar, satın almalarını, ilerleyen ekonomilere göre, daha fazla enine boyuna düşünmelidirler. Ekonomik gerileme dönemlerinde, uzun vadede işe en büyük etkiyi gösterecek ve en güçlü ROI getirecek yatırımlara öncelik vermelidirler.

3 Maliyet Düşürmeyi Göz Önünde Tutarak Akılcı Yatırım İş yatırıma gelince, Sinno; hastanelerin kesinlikle maliyetleri düşürmeyi ve verimliliği arttırmayı göz önüne almaları gerektiğini söylüyor. Bu konuyu İkisi de geçerli işi güçlendirici etmenlerdir, şeklinde açıklıyor. Fakat, açıkça daha fazlası da var. IDG Research, teknoloji satın alımlarının arkasında geniş bir yarar açığının olduğunu tespit etmiştir. Katılımcıların büyük bir yüzdesi, yatırımlarını bilanço karına etki eden ve işe keskin dönüşler vaat eden girişimlere dayandırmaktadırlar. Önümüzdeki 12 ay içinde, kurumlar kritik teknoloji yatırımlarından kazanmayı planlandıkları en önemli fayda olarak, harcama tassaruflarını (yüzde 53), onu takiben modern ticari işlemleri (yüzde 48) ve arttırılmış kullanıcı verimliliğinı (yüzde 47) sıralamaktadırlar. Beklenen diğer ticari faydalar arasında, artan karlılık, gelişmiş çeviklik ve artan müşteri bağlılığı sıralanabileceği gibi aynı zamanda işbirliği ve rekabate yönelik avantaj sağlama yer almaktadır. Örneğin, katılımcılara hangi teknolojilere ilave parasal kaynak tahsis edecekleri sorulduğunda, ticari süreç otomasyonu ve işbirliği araçları listelerinde en üst sırada yer almaktadır. Interactive Intelligence dan Staples konuyla ilgili şunları söylemektedir: İkisi de maliyet tasarrufu ve verimlilik sağladığı gibi aynı zamanda kurum içindeki ve dışındaki tüm iletişimi geliştiren teknolojiler ve araçlar da içermektedir. BT sorumluluğu büyük ölçüde iki önceliği yansıtır. İlki iş sürecini daha verimli hale getirecek yeni teknolojileri belirlemek ve uygulamak, ikincisi ise bunu maliyet etkin bir şekilde yapmaktır. İşletmeler, en önemli süreçleri otomatikleştirerek, az zamanda daha çok iş çıkarmakta, kaynaklardan kısmakta ve hesapsız maliyetlerden tasarruf etmektedirler. İşbirliği araçları bunun aynısını insanlar için yapmaktadır. Ofis içindeki ve dışındaki çalışanları hareket halindeki çalışanlar, uzaktaki çalışanlar, birimsel çalışma grupları ve şube yerleri- birbirine bağlamak günümüzün dağınık, bilgi merkezli ortamında işlerin daha hızlı, daha iyi ve daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bağlanabilirlik olmadan, işletme durağan hale gelir ve rekabet getireceği ikramiyesiyle birlikte kaçar gider. CIO lar bu işbirliği ve bağlanbilirlik yatırımlarının ekonomik zorluklarda bile çok önemli olduğunu bilirler. IP Telefonculuğu Yatırımları Elemeleri Geçti Kuşkusuz ki bu hesaba uyan pek çok teknoloji bulunmaktadır. Fakat katılımcıların üçte ikisinden fazlasının konuşlandırmada bir aşamada olduğunu kaydettiği bir tanesi IP telefonculuğu- göze çarpmaktadır. Ayrıca, BT liderlerinin yüzde 61 i planlanmış uygulamalar ile hala daha ileri gitmektedirler. Aşağıdaki şekiller IDG Research tarafından 2007 de gerçekleştirilen benzer bir çalışmasında belirtildiği gibi, şimdiki ve planlanan konuşlandırmaları yansıtmaktadır. Staples bu konuyla ilgili şunları söylemektedir; Son 24 ayın en hararetli konusu olan IP telefonculuğu, konuşlandırma açısından ciddi bir düşüş göstermemiştir, büyük ihitmalle bunun nedeni, faydalarının genel BT harcamalarının bütün önceliklerini yansıtmasıdır. IP telefonculuğu, iletişimin tüm yönlerini birleştiren, işletmenin sistemlerle ve son kullanıcı araçlarına daha geniş bir biçimde bütünleşmesini sağlayan, çoklu ortam etkileşimlerinin daha kolay idare eden, iş gücü hareket kabiliyetini sağlamlaştıran ve hatta güvenliği geliştiren bir platform sağlar. Çalışanları koridorun sonunda ya da dünyanın ucunda dahi olsa- tek kesintisiz girişime bağlayan en verimli yollardan biri haline dönüşmüştür. Ve bilgi çalışanlarının kontrolü almasını sağlayacak güce sahiptir, böylece çalışanlar e-postaları, sesli postaları, sohbetleri ve faksları idare edip yöneltebilir ve daha verimli bir şekilde işbirliği yapıp, iletişim kurabilirler.

4 IP telefonculuğu aynı zamanda BT yönetimi verimliliğini de sunar. Doğru yapıldığına, birleşik IP iletişim platformu, sistemin bütün yönlerinin, daha az kaynak ve tek bir ara yüz kullanarak yönetilmesini sağlar. Çoklu iletişim donanımı sistemlerinin mirasının yerine geçmektedir modası geçmiş PBX ve sesli mesaj sistemleri şimdi ederlerinden daha fazla iş yapmaktadırlar. Ve zamandan ve bant genişliğinden tasarruf ederek, CIO lar, ekonomi düzeldiği zaman ihtiyaç duyacakları uzun vadedeki maliyet azaltmaları için uzun bir yol katetmiş duruma gelmektedirler. Bu nedenle, IP telefonculuğu konuşlandırılmasının tüm hızıyla ilerlemeye devam etmesinin arkasıdaki ilk nedenin olası bir maliyet azalması olduğu, beklenmeyen bir durum değildir. Katılımcıların yüzde 65 i paradan tasarruf edeceklerini belirtirken yüzde 45 i verimliliği arttıracağını belirtmiştir. Sinno, iki ayaklı bir strateji uygulayarak, IP telefonculuğu yatırımlarına devam etmeyi planladığını belirtmiştir: ilk olarak, IP telefonculuğunu bünyesinde barındıran yeni bir yapı. İkinci olarak, modası geçmiş temel sistemlerin yerini IP telefonculuğuyla değiştirmeye odaklanarak ve aynı zamanda mevcut bakım sözleşmeleri ile kapsanan PBX leri de gelcekte taşımayı planlayarak, geçişler kenardan başlayarak merkeze doğru ilerleyecek. Spesifik olarak, Sinno, modası geçmiş temel sistemleri desteklemek için yapılan maliyetlerden kurtulma, kaynak sağlamlaştırılması ve uzun mesafe ücretlerinde azalma gibi faydalara dikkat çekmektedir. Sonuç: katılımcıların yüzde 44 ü IP telefonculuğu yatırımlarının, uzun vadede maliyet tasarrufu sağlayıp, ekonomik durgunluğu aşmalarına yardım edeceğine inanmaktadır. Güçlü maliyet tasarrufları ile beraber, katılımcılar IP telefonculuğu yatırımının sonucu olarak, yönetime harcanan personel zamanının azalması, çalışanların herhangi bir yerden işbirliği yapabilmesi ve bağlantı kurabilmesi ve çalışanların verimliliğini arttırması gibi diğer ekonomik gelişmelerden de bahsetmişlerdir. Katılımcılar aynı zamanda rekabetçi bir avantaj veya pazar payı elde edebilme, müşteri bağlılığı ve akılda kalma gibi ikincil kazanımları da işaret etmektedirler. Staples şunları söylüyor; sıkıntılı ekonomik zamanlara rağmen, IP telefonculuğu yatırımına devam eden CIO lar arayı kapayabilir veya liderliklerini arttırabilirken rakipleri arakasına yaslanıp Wall Street Journal okuyorlar. Son 24 ayın en hararetli konusu olan IP telefonculuğu, konuşlandırma açısından ciddi bir düşüş göstermemiştir, büyük ihitmalle bunun nedeni, faydalarının genel BT harcamalarının bütün önceliklerini yansıtmasıdır. Joseph Staples, Interactive Intelligence Kıdemli Başkan Yardımcısı

5 Zorlu Ekonomide IP Telefonculuğundan Dolar ve Sent Üretmek Akılcı teknoloji yatırımları yapmak, şu anki ekonomik fırtınayı atlatmak için en önemli etmendir. IP telefonculuğu güçlü ROI vaat etmesi nedeni ile bekleneni vermektedir. IP çözümleri, aşağıdakileri gerçekleştirerek, bir kurumun ses tekenolojisi ile birleşip daha düşük maliyetlerle sahip olmayı sağlamaktadır: Telefon görüşmelerini paylaşılmış ses/veri hatları üzerinden dağıtırken telefon masraflarını azaltmak için IP iletişim ağlarını arttırarak. Modası geçmiş, PBX donanımı mirasının yerini alarak ve böylece pahalı bakım sözleşmelerini ve çoğu zaman bu sistemelere eziyet veren karmaşık sistmeleri ortadan kaldırarak. Çok noktalı miras araçlara kıyasla tüm iletişim bileşenlerini tek bir noktadan yönetilmesini sağlayıp, yönetim yükünü azaltarak. Taşıma, ekleme ve telefon araç ve servislerinin değişimi için harcanan emeği azaltarak. Bunlara ek olarak, IP telefonculuğu aşağıdakileri gerçekleştirerek iş iletişimlerini ve müşteri deneyiminin biçimini değiştirmektedir: Sayıları artan uzaktaki ve hareket halindeki çalışanları işlerini verimli şekilde yapması için gereken araçlarla donatarak. Sayıları artan çalışanları, mesai arkadaşlarına, müşterilere, ve bayilere karşı daha müsait olmasını ve daha çok cevap vermesini sağlayan işbirliğini güçlendirerek. Müşteriye dönük iletişimleri geliştirip, gelir yaratan veya müşteri memnuniyeti sağlayan ROI ların farkına varılmasını sağlayarak. Yürüyen anahtar iş süreci görevleri ile bütünleşerek, bu süreçlerin daha büyük otomasyonunun ve herkesin içinde olduğu daha verimli iletişimlerin sonucu olarak, zamandan ve paradan tasarruf etmek. Denklemdeki bu veri göstergeleriyle IP telefonculuğuna yatırım yapmanın neden CIO lar için sadece bu ekonomik fırtınaya değil aynı zamanda gelcek olanları da atlatmaya yönelik hazırlık yapmanın akıllıca bir yolu olduğu kolayca görülebilmektedir. Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) dünya çapında, irtibat merkezi otomasyonu için birleşik ticari iletişim çözümleri, işletme IP telefonculuğu ve işletme gönderimi sağlayıcısıdır. Şirket 1994 yılında kurulmuş olup

6 3.000 den fazla müşterisi bulunmaktadır. Interactive Intelligence, Software Magazine in dünya çapında en iyi 500 yazılım ve servis sağlayıcısı, NetworkWorld ün Kuzey Amerika daki en iyi 200 ağ iletişimi satıcısı, BusinessWeek in en hızlı büyüyen 50 şirket ve FORTUNE Small Business Magazine in en hızlı büyüyen en iyi 100 şirket listesinde yer almıştır. Interactive Intelligence Indianapolis, Indiana dan yönetilir. Dünya çapında altı kurumsal ofise ve Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik te ilave satış ofislerine sahiptir. Interactive Intelligence a numaralı telefondan veya adresinden ulaşılabilir; internet üzerinden

Çağrı Merkezinin Sanallaştırılması ve Merkezileştirilmesi

Çağrı Merkezinin Sanallaştırılması ve Merkezileştirilmesi Çağrı Merkezinin Sanallaştırılması ve Merkezileştirilmesi Giriş Günümüzde ticari işletmeler içerisindeki her tesiste, birçok Otomatik Çağrı Dağıtıcısı (Automatic Call Distributor ACD) kurulumu ve bakımı

Detaylı

Sıradaki büyük dalgaya hazır mısınız?

Sıradaki büyük dalgaya hazır mısınız? KÜRESEL İNŞAAT ARAŞTIRMASI 2013 Sıradaki büyük dalgaya hazır mısınız? kpmg.com/building KPMG International 2013 KPMG International Cooperative ( KPMG International ). KPMG International müşteriye hizmet

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ www.microsoft.com/turkiye/dynamics CRM: İçindekiler Giriş... 3 PAZARIN PERDE ARKASI... 3 BAŞARI İÇİN PLANLAMA... 3 Zorlu Bir Ekonomide CRM'nin Rolü... 4 CRM: KOLAYLAŞTIRICI

Detaylı

Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur

Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Amerika Genel Merkezi Cisco Systems, Inc. San Jose, CA Asya Pasifik Genel Merkezi Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Avrupa Genel Merkezi Cisco Systems International BV Amsterdam, Hollanda Cisco'nun

Detaylı

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler Şehirler için sürdürülebilir gelişme Sürdürülebilir Şehir www.siemens.com.tr/sehirler İçindekiler Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3001 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1954 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ (Ünite 1, 4, 5, 6) Doç.Dr. R. Ayhan YILMAZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın

Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın Daha İlgili ve Değerli Bağlantılar Yeniliği, Üretkenliği, Verimliliği ve Müşteri Deneyimini Güçlendirecektir Joseph Bradley Joel Barbier

Detaylı

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği Birleşik iletişim uygulamalarındaki değişiklikler, çoğu kuruluş için UM'yi doğru seçenek haline getirmektedir. Marty Parker Müdür, UniComm Consulting, LLC Ağustos 2009 da Yenilendi Özet: Birleşik Mesajlaşma,

Detaylı

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak Joseph Bradley Jeff Loucks James Macaulay Richard Medcalf Lauren Buckalew Yönetici Özeti BYOD'nin (Kendi

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

Türkiye nin Yatırımcı İlişkileri Uygulamaları 2014 Anketi

Türkiye nin Yatırımcı İlişkileri Uygulamaları 2014 Anketi Türkiye nin Yatırımcı İlişkileri Uygulamaları 2014 Anketi Analiz & Görünüm İçindekiler Editörlerden Mektup...3 Yöntem...4 Temel Bulgular...5 1. İyi desteklenmeyen ve yetersiz kaynak aktarılan Yİ departmanları...

Detaylı

Yeniliğe Hazırlanma: Birleşik İletişim ile BT de Organizasyon Değişikliğinin Başarıyı Yakalamaya Nasıl Yardımcı Olacağını Kavrama

Yeniliğe Hazırlanma: Birleşik İletişim ile BT de Organizasyon Değişikliğinin Başarıyı Yakalamaya Nasıl Yardımcı Olacağını Kavrama Yeniliğe Hazırlanma: Birleşik İletişim ile BT de Organizasyon Değişikliğinin Başarıyı Yakalamaya Nasıl Yardımcı Olacağını Kavrama İçindekiler Giriş... 1 Birleştirme ve Değiştirme... 2 Microsoft ve Birleşik

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 SAYI: 69 "Operasyonel ve günlük kiralama firmaları için değer yaratmayı sürdüreceğiz" Ali Haydar BOZKURT Toyota Türkiye Pazarlama ve

Detaylı

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. R.Burak ARDA 507011028

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ TURİZM DESTEK KOMİTESİ 2. TOPLANTI RAPORU (BERLİN, 13 MART 2009)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ TURİZM DESTEK KOMİTESİ 2. TOPLANTI RAPORU (BERLİN, 13 MART 2009) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ TURİZM DESTEK KOMİTESİ 2. TOPLANTI RAPORU (BERLİN, 13 MART 2009) 1. Önsöz Bu raporda BMDTÖ nün 13 Mart 2009 da Berlin de ITB vasıtasıyla yapılan 2. toplantısının

Detaylı

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CSCO öngörüleri IBM İş Değerleri Enstitüsü IBM Üst Düzey Yönetici Araştırmasından Üst Düzey Tedarik

Detaylı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Olağan Genel Kurul Gündemi Olağan Genel Kurul Gündemi Sunuş 1 Olağan Genel Kurul Gündemi 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız

Detaylı

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin B Ü L T E N Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin İzlenmesi Gereken On Strateji Genel bakış Başarılı mühendislik kuruluşlarında ortak olan iki önemli konu şunlardır: Bilgisayar destekli tasarım (CAD) teknolojisini

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Türkiye deki KOBİ lere Finansal Olmayan Kapsamlı Hizmetler Sağlama: Banka ve Müşterileri İçin Başarı Öyküsü Türk Ekonomi Bankası (TEB) VAKA ÇALIŞMASI IFC nin güvenilir olduğunu düşündüğü kaynaklara dayanan

Detaylı

aktüel Fark Her Perakendeci Marka Olabilir mi? Yatırımcılar 2010 dan Umutlu Raf Sistemlerinde Tercihimiz Astaş Kalitesinde Astaş

aktüel Fark Her Perakendeci Marka Olabilir mi? Yatırımcılar 2010 dan Umutlu Raf Sistemlerinde Tercihimiz Astaş Kalitesinde Astaş Prof. Dr. Acar Baltaş Değerlerle kriz yönetimi Yıl 2010 SAYI: 6 ASTAŞ IN ÜCRETSİZ BÜLTENİDİR aktüel Fark Astaş Kalitesinde Raf Sistemlerinde Tercihimiz Astaş Her Perakendeci Marka Olabilir mi? Yatırımcılar

Detaylı

HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER. Üst Düzey Yöneticilerin KAMUDA BÜYÜK VERİ FIRSATI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SAP ÇÖZÜMLERİ

HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER. Üst Düzey Yöneticilerin KAMUDA BÜYÜK VERİ FIRSATI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SAP ÇÖZÜMLERİ SAYI 12 / 2015 Üst Düzey Yöneticilerin HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER KAMUDA BÜYÜK VERİ FIRSATI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SAP ÇÖZÜMLERİ YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR: SAP S/4HANA ... ÖNSÖZ BÜYÜMENİN VE SADELEŞMENİN

Detaylı

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 A Publication of the World Economic Forum T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 11.02.2014 ANKARA YAYIN NO: 389

Detaylı

Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme

Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme KPMG Türkiye 2014 Otomotiv Yöneticileri Araştırması Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme 2018 Öngörüleri kpmg.com.tr Araştırma Hakkında Araştırmanın amacı Türkiye otomotiv sektörü yöneticilerinin

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı