GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 1"

Transkript

1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 1 1. Zeynep Hanım, işten eve erken geldiği bir gün 1 yaşındaki oğlu Mehmet in bakıcısı tarafından bir çamaşır leğenine oturtulmuş olduğunu ve leğenden çıkmak için ağladığını görür. Bakıcı, Mehmet in çevreyi karıştıracağından ve zarar göreceğinden veya sobaya uzanıp yanacağından korktuğu için böyle bir yolla onu güvenlik altına aldığını düşünmektedir. Bakıcının bu uygulaması hangi gelişim kavramına terstir ve çocukta hangi becerinin gelişimini zedeler? A) Kritik döneme ters iç denetimi zedeler B) Büyümeye ters deneyimi zedeler C) Büyümeye ters sosyalleşmeyi zedeler D) Olgunlaşmaya ters dış denetimi zedeler E) Kritik döneme ters refleksleri zedeler 2. Gelişimi etkileyen koruyucu faktörler; çocuğun gelişimini kolaylaştıran destekleyen durumlardır. Risk faktörleri ise gelişimi olumsuz yönde etkileyebilecek, tehlikeye sokabilecek durumlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gelişim açısından risk faktörleri arasında sayılamaz? A) Çocuğa aşırı uyaran verilmesi; örneğin sürekli çizgi film izlettirilmesi ya da reklam izlettirilmesi B) Çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda bilgisi az olan ebeveyn C) Üvey baba, üvey anne gibi yetiştiricilerin bulunması D) Depresyon ya da başka bir ruhsal rahatsızlık yaşamış ebeveyn E) Devletin ailenin özel gereksinimlerini sağlaması; örneğin yakıt, besin vb. 3. Annenin hastalıkları fetusu değişik yollarla etkiler. Bazı hastalıklarda özellikle virüsler, doğrudan plasentaya hücum ederek fetusun beslenmesine engel olabilir. Bazıları plasenta bariyerinden geçerek fetusa ulaşır ve doğrudan embriyo ya da fetusa zarar verebilir. Kızamıkçık, sitomegalovirüs ( CMV), frengi, difteri, tifo, sarılık, suçiçeği ve grip bu türe örnektir. Yukarıdaki parçada gelişimde etki eden durumları anlatan hangi kavrama vurgu yapılmıştır? A) Kalıtım B) Çevre C) Olgunlaşma D) Tarihsel zaman E) Öğrenme 4. Epilepsi rahatsızlığına sahip annelerin çocuklarında tavşan dudak ve yarım damak yüksek oranda görülmeye başladığında araştırmacılar epilepsinin mi yoksa epilepsi önleyici ilaçların mı buna neden olduğunu araştırdılar. Dilatin (Epilepsi önleyici ilaç) kullanan annelerin çocuklarının %10 unun yüzünde ve kol/bacak gelişiminde anomalilere rastlanırken, dilatin kullanmayanlarda normal bir gelişimin olduğu araştırmacılar tarafından gözlendikten sonra Dilatin, bir teratojenik ajan kabul edildi. Yukarıdaki parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tavşan dudak ve yarım damak gibi hücre transferi hataları kalıtsal sebeplerle meydana gelir. B) Teratojenler genler yoluyla çocuğa geçen zararlı maddelerdir. C) Anomalilerde çocuğun anne karnındaki çevresi etkili olmaktadır. D) Kalıtım yoluyla geçen rahatsızlıklar uzun süre sonra ortaya çıkabilir. E) Kalıtsal kökenli bir rahatsızlık çevresel tetikleyicilerle açığa çıkabilir. 5. Genetik kodlamanın idare ettiği, bireye özgü değişmeleri içerir. Büyüdükçe beynimiz, merkezi sinir sistemimiz gelişir ve farklılaşır; anatomimiz değişir, kimyasal ve hormonal bileşimler değişir. Örneğin beyin derece derece özelleşir. Öyle olur ki her bir hemisfer farklı psikolojik aktiviteleri idare eder hale gelir. Örneğin mekansal süreçlerin işlenmesi sağ beyin, dil ise sol beyin tarafından idare edilir. Yukarıda hangi gelişimsel kavrama vurgu vardır? A) Büyüme B) Yaşantı C) Olgunlaşma D) Öğrenme E) Kritik dönem

2 Hata Tercih Ettiği El BAŞLANGIÇ 1 Hata Denekten, öğrenci kitapçığını kullanarak, şekilde görüldüğü gibi, tercih etmediği eliyle dik çizgiler çizmesi, aynı anda tercih ettiği eliyle artı işaretleri çizmesi istenmektedir. Deneğin mümkün olduğu kadar çok çizgi ve artı işareti çizebilmesi için 15 saniyesi vardır. Deneğin aynı anda dik çizgi ve artı işareti çizdiği her defa kaydedilir. Deneğe bir tane deneme hakkı verilir ve ikinci denemesi kaydedilir Yukarıdaki çizimi gerçekleştirebilecek birinin a) Hangi dönemde olması mümkün değildir? b) Ortaya koyduğu beceri hangi gelişim alanı ile doğrudan ilgilidir? c) Ortaya koyduğu beceri gelişimin hangi kavramı ile en iyi açıklanır? sorularının yanıtı sırası ile aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) İlk çocukluk bilişsel gelişim büyüme B) İlk çocukluk psiko-motor gelişim olgunlaşma C) Son çocukluk bedensel gelişim büyüme D) Ergenlik psiko-motor gelişim olgunlaşma E) Yaşlılık psiko-motor gelişim gerileme 7. Kesitsel çalışmaların en önemli sınırlılığı kuşaklar (Kesit) arasındaki farkın her zaman, yaş ya da gelişimden kaynaklanmamasıdır. Bu farklılık ayrı kuşaklardan gelen üyeleri ayıran diğer kültürel ya da tarihsel faktörleri yansıtabilir. Buna göre kesitsel bir çalışma yapmak isteyen birinin işini zorlaştıracak durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Olgunlaşma B) Yaş C) Bölük etkisi D) Büyüme E) Hazır olma 8. Anderson ve Levin (1976), 2-4 yaş arasındaki çocukların ev ortamında annesi ve diğer çocuklarla birlikte Susam Sokağını izleme sürelerini araştırmışlar ve küçük çocukların sık sık oyuncakla oynamak ve çevredekilerle konuşmak için kalktıklarını görmüşlerdir. Daha büyük yaşlarda ise bu tür kesintiler azalmıştır. Bu araştırmadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaş ilerledikçe dikkati toplama süresi artar B) Yaş ilerledikçe bilişsel gelişimin hızı yavaşlar C) Yaş ilerledikçe biliş gelişimin hızı artar D) Yaş ilerledikçe bedensel gelişimin hızı artar E) Yaş ilerledikçe akıl yürütme artar. Hata Sayısı 4 yaşında bir çocuk olan Alpay dan labirentin başlangıç noktasından çıkış noktasına kadar arabanın çıkış yolunu ifade eden büklümlü çizgiler çizmesi çizerken de labirentin dışına çizgi taşırmaması istenmiştir. Yukarıdaki çizimde Alpay ın verilen labirentin başlangıç noktasından çıkış noktasına kadar tercih ettiği bir elle ( Sağ el) kurşun kalem kullanarak çizdiği çizgi ve yaptığı 2 hata verilmiştir. Yukarıda verilen çizimde Alpay ın hata yapma nedenini en iyi açıklayan yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Alpay amaçlı ya da istemli davranışlar yapabilecek olgunlukta olmadığı için çizgileri dışarı taşırma hatası yapmıştır. B) Alpay ın el-göz koordinasyonu ve ince motor becerileri yeterince olgunlaşmadığı için çizimde iki hata yapmıştır. C) Alpay ın zihinsel olgunluğu bu problemi çözebilecek düzeyde olmadığı için çizimde hatalar yapmıştır. D) Alpay ın kaba motor becerileri yeteri düzeyde olgunlaşmadığı için verilen çalışmada dışa taşırma hataları yapmıştır. E) Alpay ın parmakları yeteri kadar büyümediği için kalemi doğru tutamamış ve çizimde hatalar yapmıştır. 10. Bir insanın gelişiminde hücre artışı veya niceliksel artış olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Hazır olma D) Kritik dönem E) Yaş

3 11. Bizler üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz fakat çevremiz onların 2 boyutlu görüntüleriyle dolu ( Fotoğraf, TV filmi vb. ) Acaba 2 boyutlu gösterimlerle karşılaşmayan çocuklar resimsel ipuçlarını nasıl algılamaktadır. 113 beyaz ve siyah, okula giden ve gitmeyen çocukla yapılan çalışmalar resimsel derinliğin algılanmasında yalnızca okula giden ve gitmeyenler arasında değil, beyaz ve siyah öğrenciler arasında da fark bulmuştur. Kimine göre resimde bir dans kimine göre ise dövüş sahnesi vardır, yorumu görülmüştür. Bu araştırmadan çıkarılabilecek doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Görsel algılamanın gelişmesi için kritik dönem okul öncesi dönemdir. B) Okula gitme ya da gitmeme görsel algılamada tek belirleyicidir. C) Farklı kültürlerden gelmek bir resmi farklı yorumlamaya yol açabilir D) Görsel algılama gerekli olgunluğa eriştikten sonra oluşabilir E) Görsel algılama kültüre ya da eğitim olanağına göre değişmez. 12. İnsanın biyolojik donanımı yürüme davranışı için programlanmıştır. Bu söz aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisine işaret etmektedir? A) Öğrenme B) Hazır olma C) Olgunlaşma D) Büyüme E) Çevre yaşındaki Ahmet te kalp rahatsızlığı olduğu için diğer arkadaşları gibi koşamamakta, fiziksel güç ve dayanıklılık gerektiren oyunlara katılamamaktadır. Ahmet in genel sağlık durumu izin vermediği için arkadaşları gibi oyun oynayamaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en iyi açıklanır? A) Öğrenme B) Olgunlaşma C) Hazır olma D) Büyüme E) Yaş 14. Ergenlik dönemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bireyin hızlı gelişen bedenine uyumu zordur. B) Bazı kemik hastalıklarının görülebilir. C) Üreme olgunluğuna erişilen dönemdir. D) Beyin organının gelişimi ( büyüme) en hızlıdır. E) Psiko-motor becerilerin en iyi olduğu dönemdir her bir gelişim dönemi için o döneme özgü bir bütünlük ve süreklilik gösterir. Bu nedenle bir sonraki gelişim dönemine ait kazanımları gerçekleştirmek bir önceki döneme ait kazanımları gerçekleştirmekle mümkündür kavramının tanımı da buradan gelmektedir. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? A) Büyüme öğrenme B) Gelişim görevi hazırbulunuşluk C) Olgunlaşma büyüme D) Öğrenme hazır bulunuşluk E) Gelişim görevi öğrenme 16. Aşağıdakilerden hangisi 3-4 yaş grubundaki çocuklardan beklenebilecek bir psiko-motor edim değildir? A) Asker taklidi yaparak asker gibi yürüme B) Ayak değiştirerek merdiven çıkma C) Yuvarlanan topa tekme atma D) Üç tekerlekli bisiklete binme E) Atılan küçük bir topu tek elle yakalama 17. I. At yarışı oyuncuları ilk kez koşacak tayların önceden bir koşu performansları olmadığı için bu tayların anne ve babalarının koşu performanslarına bakarlar. II. Annesi ve babası AIDS olan ( Kan yolu ile bulaşan bir hastalık) bir çocuğun doğuştan AIDS olması Yukarıda verilen bilgilerde sırası ile gelişimdeki hangi kavramlara vurgu yapılmıştır? I. II. A) Yaş Kalıtım B) Kalıtım Kalıtım C) Kalıtım Çevre D) Olgunlaşma Kalıtım E) Kalıtım Bölük etkisi 18. Aşağıdakilerden hangisi gelişim durumunu ya da seyrini etkileyen normatif faktörleri örneklemez? A) Bir çocuğun erinlik döneminde hızlı büyüme atağına girmesi B) Bir bebeğin önce emekleyip sonra yürümesi daha sonra koşması C) Annesi babası boşanan bir çocuğun içe kapanması D) Menopoz döneminde kadınların biraz daha gergin olması E) Emeklilik ( yaşlılık) döneminde kişinin yaşıtları ile daha çok zaman geçirmesi

4 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 2 1. İyi bir basketbolcu olabilmek için I. Büyüme II. Olgunlaşma III. Öğrenme 4. Boy uzama Miktarı Yukarıda verilen gelişimin kavramlarından hangileri olmalıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I. ve II. E) I. II. ve III Kız Yaş 2. Bireyin çevrenin etkilerine daha açık olduğu ve hedeflenen gelişimsel görevleri daha hızlı ve daha rahat öğrenebildikleri dönemler aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır? A) Yaş B) Olgunlaşma C) Hazır olma D) Kritik dönem E) Gelişim görevi Erkek Yukarıdaki grafikte kız ve erkeklerin yaşlara göre boy uzama miktarları verilmiştir. Bu grafik gelişimin hangi ilkesi ile en iyi açıklanır? A) Gelişim nöbetleşe devam eder. B) Gelişim baştan ayağa doğrudur. C) Gelişim bir bütündür. D) Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkileri vardır. E) Gelişimin hızı her dönemde aynı değildir. 3. Erim ( olgunlaşma ) aralığı ( ranjı) her gelişim görevinde değişik olabilir. Yürüme davranışının erim aralığı yaklaşık ay = 5 ay Kimlik kazanma davranışının erim aralığı yaklaşık 3 15 yaş = 12 yıl Buna göre yürüme ve kimlik kazanma davranışlarının erim aralığı arasındaki farklılığı aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder? A) Doğumla beraber gösterilen davranışların erim aralığı darken, sonradan kazanılan davranışların erim aralığı geniştir. B) Erim aralığı dar olan davranışlar öğrenme ile geniş olan davranışlar ise olgunlaşma ile açıklanırş C) Çevreden ziyade kalıtımın etkisi altındaki davranışların erim aralığı darken, çevrenin etkisinin fazla olduğu davranışlarda erim aralığı geniştir. D) Öğrenme ürünü olan davranışların erim aralığı geniş iken bedensel büyümede erim aralığı daha dardır. E) Erim aralığı geniş olan gelişim görevleri önemsiz iken erim aralığı dar olanlar daha geniştir. 5. Piaget nin bilişsel gelişim döneminde kurumun becerilerin kazanılma yaş aralıkları verilirken; örneğin alan korunumunun 8 9 yaş aralığında kazanıldığı ifade edilir. Korunum becerilerinin doğrudan bir yaş olarak değil de yaş aralığı olarak verilmesi aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi ile en iyi açıklanır? A) Gelişim nöbetleşedir. B) Gelişimin hızı her dönemde aynı değildir. C) Gelişimde bireysel farklar vardır. D) Gelişim bir bütündür. E) Gelişimde ilk yıllar önemlidir. 6. Freud a göre kişilik gelişimi büyük ölçüde oral, anal ve fallik dönemlerde tamamlanmaktadır. Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi ile en iyi açıklanır? A) Gelişimde kritik dönemler vardır. B) Gelişimde ilk yıllar önemlidir. C) Gelişimde bireysel farklar vardır. D) Gelişim bir bütündür. E) Gelişim baştan ayağa doğrudur.

5 7. Konrad Lorenz in yaptığı araştırmalarda yaban örneklerinin basımlama (gördükleri ilk hareketli nesneyi canlıyı takip etme ) davranışı için yumurtadan çıktıktan sonraki ilk 36 saatin çok önemli olduğunu saptamıştır. Yaban örneklerindeki basımlama davranışı için ilk 36 saatin oldukça önemli olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en iyi açıklanır? A) Olgunlaşma B) Çevre C) Tarihsel zaman D) Kritik dönem E) Kuşak etkisi 8. Paylaşılmış Çevre : Kardeşlerin veya akrabaların ortak çevrelerini ifade eder. Paylaşılmamış Çevre: Kardeş veya akrabaların içinde yaşadıkları çevreden bireye has etkileri olan çevresel etmenleri ifade eder. Buna göre I. İki kardeşin de aynı okula gitmesi. II. Üçüncü toruna babaannenin daha çok ilgi göstermesi. III. Üç çocuğa da babaannenin bakması hangileri paylaşılmamış çevreyi örnekler? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I. ve II. D) II. ve III. E) I. II. ve III. 10. Babaannemiz, beni ve amcamın oğlunu büyüttü. Ancak bana ilgisi hep biraz daha fazlaydı. Bu yüzden benim özgüvenim, amcamın oğlunun özgüveninden hep daha fazlaydı. Bireyin kendisinde gördüğü bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır? A) Paylaşılmış çevre B) Mizaç C) Yetenek D) Paylaşılmamış çevre E) Kalıtım 11. Son yıllarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. AİDS, Klamidya, cinsel organda uçuk, bel soğukluğu ve frengi gibi cinsel yolla bulaşan ve anneden çocuğa geçen hastalıklar, yeni doğan bebekler üzerinde ciddi etkiler bırakmaktadır. AİDS in yeni doğan bir bebekteki etkileri ateş, kilo kaybı, uyuşukluk, ishal, zatürre ve hatta ölüm olarak gözlemlenebilir. Klamidya kendini erken doğum, ölü doğum, zatürre, göz enfeksiyonları veya körlük olarak gösterebilir. Cinsel organda uçuk bebeklerde beyin hasarına veya ölüme, bel soğukluğu ise dış gebelik ve gözlerde hasara yol açabilir. Anneden bebeğe geçen frengi ise şiddetli hastalıklara, sinir sisteminde hasara ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Yukarıda bahsedilen durum gelişimi etkileyen hangi faktörle doğrudan ilişkildir? A) Hücre transferi hataları B) Kalıtım C) Çevre D) Kan uyuşmazlığı E) Homonsal dengesizlikler 9. Doğduktan sonra evlat edinilen özdeş ikiz iki kardeş farklı ailelere verilmiştir. Bu kardeşlerden birinin adı Ali diğerinin adı Veli dir. Veli nin evlat edinildiği ailenin de öz çocukları vardır. Üvey kardeşleri ile aynı yaşta aynı olsa da şeyleri yese de, aynı okula gitse de onlardan farklı bir kişiliği oluşmuştur. Bu durumun nedeni I. Paylaşılmamış çevre II. Paylaşılmış çevre III. Mizaç Yukarıda verilenlerden hangisi olamaz? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I. ve II. E) I. ve III. 12. Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğer kavramları da içine alan daha geniş bir kavramdır? A) Olgunlaşma B) Hazırolma C) Değişim D) Gelişim E) Öğrenme 13. Uygun erkeksi ve kadınsı sosyal rolleri öğrenme aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmektedir? A) İlk çocukluk B) Son çocukluk C) Ergenlik D) Genç yetişkinlik E) Yaşlılık

6 14. Yukarıdaki çizimde görüldüğü gibi bir çocuk kendisine atılan topu göğsünü kullanmadan sadece elleriyle tutabilmiştir. Yukarıdaki örnek durumda olduğu gibi çocuğun bir nesneyi sadece elleriyle tutabilmesi gelişimin hangi ilkesi ve kavramı ile en iyi açıklanır? A) Gelişim genelden özele doğrudur Olgunlaşma B) Gelişim süreklidir Öğrenme C) Gelişim genelden özele doğrudur Büyüme D) Gelişimde bireysel farklar vardır Olgunlaşma E) Gelişim bir bütündür Hazır olma 15. 2,5 yaşında bir çocuk olan Sevgi, oyun oynadığı sırada tuvaleti geldiğinde kapı arkasına ya da bir kanepenin arkasına gitmekte ve orada tuvaletini yapmadan beklemektedir. Bu durumdan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocuk tuvalet eğitimi almaya hazırım sinyali vermektedir ve anüs kas denetimini sağlamaktadır. B) Çocuk tuvalete gitmeye utanmakta; ahlak gelişimi başlamıştır. C) Çocuk tuvalet eğitimi almaya hazır değildir; sabırla beklenmelidir. D) Çocuk anüs olgunluğuna erişmiştir ancak tuvalet eğitimi vermek için daha erkendir. E) Çocuk ince motor becerileri bakımından yetersizdir bu yüzden tuvalet eğitimi almamalıdır. 16. Görsel doğruluk örüntüler arasındaki farkı teşhis etmedeki açıklık ve netliktir. Bebeğe 2 örüntü gösterirseniz ve bebek bunlardan birine bakmayı tercih ederse bebek 2 örüntüyü ayırt ediyordur. Bebekler yalın uyarıcıları değil bir örüntü içeren uyarıcıları tercih etmektedirler. Ancak örüntünün karmaşıklığı önemlidir. Örneğin 144 kareden oluşan bir dama tahtasını değil de 4 karaden oluşanı tercih etmektedirler. Fakat algısal becerileri arttıkça 4 kareden oluşanı değil 144 kareden oluşan dama tahtasını tercih ederler. Ayrıca yaşları ilerledikçe düz örtüntüleri değil çizgili örüntüleri tercih eder hale gelirler. Yukarıda görsel algılamanın gelişimine ait verilen bilgiler gelişimin hangi ilkesi ile en iyi açıklanır? A) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır B) Gelişim baştan ayağa doğrudur C) Gelişimde kritik dönemler vardır D) Gelişim basitten karmaşığa doğrudur E) Gelişim dönemleri kesin çizgilerle ayrılamaz. 17. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ana okullarında yapılan bir etkinlik, etkinliğin amacı ve uygulanışı aşağıda verilmiştir. Etkinlik: Yarış Amacı: Karın kaslarını kuvvetlendirmek Bacakları, sırt ve omuz kaslarını geliştirmek Organların genel ahengini sağlamak Çocuğun dengeli hareket etmesini sağlamak Uygulaması: İstenilen renkteki santimlik kartonlar dağınık olarak yerlere konur ve belirlenen yönde çocuklar koşturulur. Uygulama çocukların yaşına göre zorlaştırılıp kolaylaştırılabilir. Buna göre bu etkinliklerle I. Büyüme II. İnce kas gelişimi III. Psiko-motor gelişim IV. Kaba kas gelişimi hangileri özellikle amaçlanmıştır? A) I ve II B) II ve III. C) III ve IV D) II, III, IV E) I, II, III, ve IV 18. Aşağıda verilen gelişim görevi ve gelişim görevini kazanmayı sağlayan etkinlik eşleştirmelerinin hangisinde hata yapılmıştır? A) Gelişim görevi: Okuma yazmaya hazır hâle gelme, Etkinlik: Dik, eğik çizgi çizme, yuvarlaklar oluşturma B) Gelişim görevi: Yaşıtları ile geçinmeyi öğrenme, Etkinlik: İşbirliği ve paylaşım C) Gelişim görevi: Kimlik edinme Etkinlik: Farklı meslekler hakkında bilgi edinme D) Gelişim görevi: Özbakım becerileri geliştirme, Etkinlik: Oyun hamurları ile oynamasını sağlama E) Gelişim görevi: El göz koordinasyonunu sağlama Etkinlik: Verilen şekileri, boyayı dışarı taşırmadan boyama 19. Bedensel psikomotor gelişim düşünüldüğünde aşağıdaki gelişim ilkeleri eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır? A) Akciğerin oluşumu sinir sisteminin oluşumu ve gelişiminden daha önce ve hızlıdır. Gelişim içten dışa doğrudur. B) Anne karnında bir bebeğin önce kolu sonra parmakları oluşur. Gelişim merkezden uca doğrudur. C) Bir çocuğun büyük nesneleri kavrayıp onlarla oynaması küçük nesnelerle oynamasından daha kolaydır. Gelişim genelden özele doğrudur. D) Bir bebeğin annesine bağlanması için özellikle ilk iki yıldaki deneyimleri çok önemlidir Gelişimde kritik dönemler vardır. E) Bir insan önce başının kontrolünü sonra ayaklarının kontrolünü sağlar Gelişimde bireysel farklar vardır.

7 1. Çocuğun davranışları Evlilik İlişkisi Anne baba ilişkisi Belsky, aile sistemini ve olası karşılıklı ilişkileri içeren organizasyonel bir şemayı yukarıdaki gibi göstermektedir. Buna göre çocuğun davranışlarında gelişimi etkilen hangi kavrama özellikle vurgu yapılmıştır A) Hormonlar B) Teratojenler C) Çevre D) Kalıtım E) Olgunlaşma GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 3 4. I. Tüketilen hormonlu gıdalar, genetiği ile oynanmış besinler gibi normal olmayan faktörlerle II. İklim değişikliklerinin insan genlerinde uzun vadede yarattığı değişmelerle III. Anne ve babanın çocuklarına karşı tutumları ile Günümüz geçlerinin ergenliğe daha erken girmeleri yukarıda verilen ifadelerden hangileri ile en iyi açıklanır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I. ve II. D) II. ve III. E) I. II. ve III. 2. ABD de evlat edinilmiş çocuklarla ilgili yapılan uzun süreli bir araştırmada, beyaz annelere verilmiş siyah çocukların zeka düzeylerinin onları evlat edinen anne babalardan çok biyolojik anne babalarıyla benzerlikler gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte evlat edinilmiş siyah çocukların biyolojik anne babalarından daha yüksek zeka puanları aldıkları da görülmüştür. Yukarıdaki araştırmadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Zekada, çocuğun erken yaş deneyimleri oldukça önemlidir. B) Zeka, olgunlaşmaya bağlı olarak yaş ilerledikçe gelişir. C) Zeka, kalıtım ve çevrenin ortak etkileşimi sonucu gelişir. D) Zekada kalıtımdan çok çevresel süreçler belirleyicidir. E) Zekada kalıtımın etkisi genç yetişkinliğe kadar sürer. 3. Bebeklik döneminde sahip olduğumuz tutma refleksi bir süre sonra ortadan kalkar ancak yerine iradeli tutma gelir. Bu ifade aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisine örnektir? A) Gelişimde kalıtım ve çevrenin ortak etkileri vardır. B) Gelişim kayıpları ve kazançları içererek daima ileri doğru gider. C) Gelişimde kritik dönemler vardır. D) Gelişim alanları bir bütündür. E) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. 5. Mahler, kuramında söz ettiği öncelikli sempati terimiyle yaşamın erken aylarında annenin çocuğuna sağladığı köklü bağlılık hissini kastetmektedir ve zaman içinde varlığını devam ettirerek bu duyguyu pekiştirir. Thurman ve Wordsworth büyümekte olan çocuğun doğanın bir parçası olduğu duygusunu da ( İlkel kabilelerde olduğu gibi) geliştirdiğini öne sürerler. Günümüzde televizyon, bilgisayar ve sentetik materyaller gibi yapay bir dünyanın içinde yaşayan çocuklar, doğanın bir parçası olma duygularını geliştirebilecek şansa sahip değiller;çünkü çevrelerinde doğal bir şey kalmamıştır ama ilkel kabilelerin çocukları bu konuda daha şanslıdır. Bu yüzden gittikçe daha çok sayıda çocuk büyürken kendini dünya üzerinde yalnız bırakılmış hissetmektedir. Yukarıdaki örnekte bahesedilen öncelikli sempati ve doğanın bir parçası olma hissini günümüz çocukların yaşayamaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en iyi açıklanır? A) Kritik dönem B) Tarihsel zaman C) Kalıtım D) Öğrenme E) Yaş 6. Çocukluk çağında oynanan oyunlar, çocuğun bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi hatta dil gelişimini etkiler; yeteneklerinin açığa çıkmasını ve gelişmesini sağlar. Yukarıdaki ifade gelişim hangi ilkesi ile tutarlıdır? A) Gelişim genelden özele doğrudur. B) Gelişim alanları bir bütündür C) Gelişimde bireysel ayrıcalıklar vardır. D) Gelişim normatiftir. E) Gelişim kayıpları ve kazançları içererek daima ileri doğrudur.

8 7. İnsanın bedensel gelişimi ile çevre etkisi arasında bir ilişki vardır. Gelişimin yavaş olduğu bir dönemde çevrenin de etkisi az olur. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi çevrenin etkisinin yaş dönemlerine göre etkisi açıklamaktadır. Dö: Doğum öncesi, Be: Bebeklik, İç: İlkçocukluk Sç: Son çocukluk, Er: Ergenlik, Gy: Genç Yetişkinlik, Oy: Orta Yetişkinlik, İy: İleri Yetişkinlik yaşlılık Erkek Çocukta Tartı Artımı A) Dö Be İç Sç Er Gy Oy İy B) Kız Çocukta Tartı Artımı Dö Be İç Sç Er Gy Oy İy C) Dö Be İç Sç Er Gy Oy İy D) E) Dö Be İç Sç Er Gy Oy İy Dö Be İç Sç Er Gy Oy İy 8. Yukarıdaki grafiklerde kız ve erkek çocuklarının 2 18 yaşlar arasında tartı artımları verilmiştir. Bu grafiklerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A) Kızlarda ve erkeklerde en çok kilo artış hızı ergenlik döneminde 18 yaşa denk gelmektedir. B) Bir kız çocucuğun 3 yaşında 25 kilo olması onun gelişimi açısından normal değildir. C) 8 yaşındaki bir erkek çocuğunun en az 21 kilo olması gerekmektedir. D) 10 yaşındaki kız çocuklarının kiloları en az 24 kg. en fazla ise 47 kg. civarında olmalıdır. E) 18 yaşındaki erkek çocuklarının olabileceği en yüksek kilo kızlardan fazladır.

9 Şekil I : Kum Saati, Gallahue nun Yaşam Boyu Motor Gelişim Modeli. Kum YAŞAM ENERJİSİNİ ifade etmektedir. Şekil II: Gallahue nun ters dönmüş boşalan yaşam boyu kum saati Yaşam boyu öğrenme fırsatları, sayesinde kum saati ters dönse de yeni kum eklenir 9. Gallahue nun Yaşam Boyu Motor Gelişim Modeline göre I. Kalıtsal etkiler tüm makyajını döllenme esnasında tamamladığı için kalıtımı temsil eden kabın bir kapağı vardır. II. Çevrenin etkileri yaşam boyu devam ettiği için çevre kabının kapağı yoktur. III. Her insanın psiko-motor gelişimi ifade eden kum saati aynı sürede dolar yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I. ve II. D) II. ve III. E) I. II. ve III. 10. Gallahue nun kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Birinci şekilde kum saatinin tabanındaki refleksif hareketler ve ilkel hareketler dönemine baktığımızda kumun, kum saatine öncelikle kalıtsal kaptan aktığı anlaşılır. B) Bireyin kroner kalp rahatsızlığına eğilimli olması kum saatinin ters çevrildiğinde kumların erken boşalmasına neden olur. C) Kişinin aşırı borçlarından kaynaklı stres altında bir yaşamının olması kum saatinin ters çevrildiğinde erken boşalmasına neden olacaktır. D) Kişinin yaşam boyu stresten uzak olması, spor yapması, iyi beslenmesi ve kalıtsal rahatsızlığının olmaması kum saati ters çevrildiğinde tabana kum dökülmesini engeller E) Kum saati ters çevrildiğinde dökülen kumdan daha çok kum eklemek çocukla ilgilenen eğitimci, ebeveyn ve kişinin kendi elindedir. Yukarıdaki çizimlerde Gallahue nun psiko-motor gelişim teorisini anlatan iki çizim verilmiştir. Bu çizimlerden hareketle soruları çözünüz. 11. Gallahue nun kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kişinin psikomotor gelişimini ifade eden kum saati en yaşlılık döneminde ( 80 +) ters çevrilir. B) Kişinin, diyet yapması yaşam tarzı filtresinin genişlemesine dolayısı ile kumun hızlı dökülmesine neden olur. C) Kum saatinde yaşam tarzı filtresinin olması psikomotor gelişimde kişinin dengeli beslenme, stresten uzak olma ve spor yapma gibi faktörlerin de etkili olduğunu göstermektedir. D) Kişinin ruhsal ve sosyal açıdan iyi olması yaşam tarzı filtresini daraltacak buna karşın kalıtım filtresini genişletecektir. E) Kişinin spor yapması kum saati ters çevrildiğinde yaşam boyu öğrenme kabından akan kumu azaltacak tabana dökülen kumu ise artıracaktır.

10 YANIT ANAHTARI Test A E B C C B C A B A C C C D B E C C Test E D C E C B D B B D C C B A A D C D E Test C C B C B B A A C D C Bu web sitesinde kullanılan sorular ve görsel malzemeler hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. Alpay KÖSE

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Döllenmiş yumurta fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Yaşam boyu devam eden biyolojik, bilişsel, sosyal gelişim ve kişilik gelişiminin bilimsel incelemesi Gelişim psikolojisinin başlıca

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58 Fiziksel Gelişim Bebeklik Döneminde - Fiziksel Gelişim 0-2 yaşlar arasını içeren bebeklik dönemi fiziksel açıdan pek çok temel becerinin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönem içerisinde bebeklerin hem beden

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir.

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. BÜYÜME Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. 2 BÜYÜME Örneğin doku büyümesi gerçekleşerek vücut ağırlığı ve boy uzunluğunda

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş

Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş Soru 4) Aşağıda verilenlerin hangisi prenatal dönemi sağlıklı olarak tamamlayan bir bebeğin doğum

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

Dersin Bitiminde Öğrenciler:

Dersin Bitiminde Öğrenciler: İçerik: Ünite-1 I. Gelişim ile ilgili Temel Kavramlar II. III. IV. Gelişimin Kritik Dönemleri Gelişim ile ilgili Temel İlkeler Gelişimi Etkileyen Faktörler V. Anne Babanın Çocuk Yetiştirme Tarzları VI.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Aile nedir? Toplum içindeki en küçük sosyal kurumdur. Çekirdek aile Ana, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise çeşitli akrabalardan oluşur. Aile kurumunun

Detaylı

Gelişim Gelişim Psikolojisi Büyüme Olgunlaşma Hazırbulunuşluk Düzeyi

Gelişim Gelişim Psikolojisi Büyüme Olgunlaşma Hazırbulunuşluk Düzeyi Uz. Didem İŞLEK Gelişim Gelişim Psikolojisi Büyüme Olgunlaşma Hazırbulunuşluk Düzeyi 2 şerli gruplar oluşturulur. Her bir grup görüşlerini tahtaya yazar. Tanımlamaları gereken kelimeler şunlardır: Gelişim

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

ogretiakademi 3240 SORU EĞİTİM BİLİMLERİ kpss TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

ogretiakademi 3240 SORU EĞİTİM BİLİMLERİ kpss TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI kpss 2014 EĞİTİM BİLİMLERİ ogretiyoruz serisi TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme sınıf yönetimi öğretim teknolojileri ve materyal

Detaylı

BUYUME VE GELISME. Yrd. Doc. Dr. Selcuk AKPINAR

BUYUME VE GELISME. Yrd. Doc. Dr. Selcuk AKPINAR BUYUME VE GELISME Yrd. Doc. Dr. Selcuk AKPINAR BUYUME VE GELISME Cocukluk cagi dollenme ile baslar ve ergenligin tamamlanmasina kadar devam eder. Diger butun canlilara kiyasla insanda cocukluk cagi cok

Detaylı

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2 NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınknak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prenatal motor gelişim-1: İlk hareketler, gebeliğin 7.-8. haftasında uyarıya konturlateral kaba fleksiyon şeklinde olur. 9. haftada

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 4

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEST 4 1. Yeni doğanın hareket repertuarını refleksler oluşturur fakat hareketler korteksin gelişmesinden büyük ölçüde etkilenir. Korteksin gelişmesi ve kısıtlayıcı çevresel faktörlerin azalmasıyla refleksler

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM YRD. DOÇ. DR. MÜGE YURTSEVER KILIÇGÜN 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Notları, Erzincan üniversitesi Gelişim, döllenme ile başlayan ve yaşam boyu devam eden ve hem niteliksel

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU

GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU GEBELİĞİN PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTU A R A Ş. G Ö R. Z E Y N E P K I R I K K A L E L İ Gebelik dönemi fizyolojik olduğu kadar kalıcı psikolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Anne karnında gelişen

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş aralığı çocuğun kişiliğinin ana hatlarının oluşması sebebiyle önemli bir yaş dilimidir. Bundan dolayı bu dönemdeki çocukların yaş özelliklerini bilmek

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: PSI Dersin Kodu: Gelişim Psikolojisi (Sosyoloji) 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: PSI Dersin Kodu: Gelişim Psikolojisi (Sosyoloji) 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: PSI 1074 2 Dersin Kodu: Gelişim Psikolojisi (Sosyoloji) 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar/II.yarıyıl

Detaylı

GELİŞİM TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM TEMEL KAVRAMLAR 1. Bir okulöncesi öğretmeni öğrencilerine sürekli olarak küçük şekiller çizdirmeye çalışmış ancak bunda bir türlü başarılı olamamıştır. Daha sora öğrencilerinin ilköğretim 1. sınıfta

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

TEMEL, İLK 3 YILDA ATILIYOR!

TEMEL, İLK 3 YILDA ATILIYOR! Acıbadem Hastanesi Büyüme ve Ergenlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz ile, çocuğun doğumundan itibaren vücudunda hangi hormonların ne gibi işlevleri olduğunu, ilk 3 yılın önemini ve ergenlik

Detaylı

Bazı araştırmacılar, zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların oyun türü ve düzeylerini karşılaştırmışlardır.

Bazı araştırmacılar, zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların oyun türü ve düzeylerini karşılaştırmışlardır. Engelli Çocuklar Ve Oyun Zihinsel Engelli Çocuklar Zihinsel Engel Doğum öncesinde, doğum anında ve sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak merkezi sinir sisteminde, daha doğrusu beyinde meydana gelen

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ. Anne-Babalar Okula Hazır Mıyız?

REHBERLİK SERVİSİ. Anne-Babalar Okula Hazır Mıyız? REHBERLİK SERVİSİ Anne-Babalar Okula Hazır Mıyız? OKULA GİTTİĞİNİZ İLK GÜNÜ HATIRLIYOR MUSUNUZ? Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Bu başlangıç hem onun hem de sizlerin hayatında yepyeni bir dönemin

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

ZEKA Oyunları Turnuvaları

ZEKA Oyunları Turnuvaları 2013 / 2014 SAYI: 8 Oyunları Turnuvaları ZEKA Oyunları Turnuvaları Haftanın Bazı Başlıkları Uzlaşı Sanatı KOÇ Üniversitesi Okulumuzu Ziyaret Etti ZEKA Oyunları Turnuvaları Beslenme ve Çocuk Semineri ile

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

GECE YATAK ISLATMA-GÜNDÜZ ISLATMA GECE YATAK ISLATMA

GECE YATAK ISLATMA-GÜNDÜZ ISLATMA GECE YATAK ISLATMA GECE YATAK ISLATMA-GÜNDÜZ ISLATMA GECE YATAK ISLATMA Gece yatak ıslatma sorunu insanlık tarihinde kayıtları bulunan en eski sağlık problemlerinden biridir. 5 yaşına gelmiş bir çocukta yatak ıslatma normal

Detaylı

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir.

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Konuşma gecikmesi Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Aylara göre konuşmanın normal gelişimi: 2. ay mırıldanma, yabancılara

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÇOCUK VE OYUN Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır.

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Editör: Fatma Alisinanoğlu 2. Baskı İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Özlem Şimşek - Gülhan Güven - Gözde İnal Berrin Dinç - Saide Özbey - Barış Çaycı Emre Ünal - D. Neslihan Bay Editör: Prof.

Detaylı

10/16/2011. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

10/16/2011. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Psikoloji İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Alt Dalları Klinik Psikoloji: Ağır duygusal bozuklukların tanı ve tedavisi Danışmanlık Psikolojisi :Hafif duygusal sorunlar Okul Psikolojisi:

Detaylı

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım.

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. 4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. Heyecanımız dorukta! Çanta, önlük, ders malzemeleri, kışlık giysiler, ayakkabı.

Detaylı

2-6 YASINDA MOTOR GELISIM YRD. DOC. DR. SELCUK AKPINAR

2-6 YASINDA MOTOR GELISIM YRD. DOC. DR. SELCUK AKPINAR 2-6 YASINDA MOTOR GELISIM YRD. DOC. DR. SELCUK AKPINAR Temel hareketler donemi Temel beceriler, koşma, adama, sıçrama. sekme, yakalama, fırlatma, topa ayakta vurma gibi hareketlerdir. Tüm çocuklarda bulunan

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Psikoloji İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Alt Dalları Klinik Psikoloji: Ağır duygusal bozuklukların tanı ve tedavisi Danışmanlık Psikolojisi :Hafif duygusal sorunlar Okul Psikolojisi:

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD 1943 2013 70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: 2012 Janssen Cilag

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir?

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Başka hiçbir hayvan bir dili

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ. Murat CİVELEK (Rehberlik ve Eğitim Bilimleri Uzmanı. http://www.rehberlik.biz.tr. civelek.murat@gmail.com civelek_murat@yahoo.

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ. Murat CİVELEK (Rehberlik ve Eğitim Bilimleri Uzmanı. http://www.rehberlik.biz.tr. civelek.murat@gmail.com civelek_murat@yahoo. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Murat CİVELEK (Rehberlik ve Eğitim Bilimleri Uzmanı http://www.rehberlik.biz.tr civelek.murat@gmail.com civelek_murat@yahoo.com 1 6. ÜNİTE FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR GELİŞİM 2 KPSS de bu

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Zihinsel engelli çocukların cinsel gelişim aşamaları normal çocukların cinsel gelişim aşamaları ile aynıdır. Cinsel eğitimin en büyük amacı,çocukluktan yaşamın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU. 2) Az sorunlu ya da çok sorunlu geçtiyse bu sorunların neler olduğunu kısaca yazınız:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU. 2) Az sorunlu ya da çok sorunlu geçtiyse bu sorunların neler olduğunu kısaca yazınız: ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU Çocuğun adı, soyadı: Çocuğun doğum tarihi:.../.../... Formun doldurulduğu tarih:.../.../.. DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM 1)Çocuğun doğum öncesi dönemi nasıl

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ARALIK 2014 Sevgili Veliler; Bizler Aralık ayını da dolu dolu yaşadık. Önemli gün ve haftaları büyük bir coşku, sevinçle yaşadık. Sınıf içi etkinliklerimize tüm çocuklarımız keyifle katıldılar. Etkinliklerimizle

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. M. Yelda TAN DEHB başlıca 3 alanda bozulmayı içerir: 1) Dikkat eksikliği 2) Hiperaktivite 3) Dürtüsellik Dikkat eksikliği

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM Jean Piaget ve Jerome Bruner Biliş ne demektir? Biliş; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir. Bilişsel gelişim neleri kapsar? Bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adınız: Soyadınız: Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Adres: (Ev) (İş) Telefon:(Ev): (İş) (Cep) E-mail: Eğitim Durumunuz: Mesleğiniz: KİLO

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİNDEN ERGENLİĞE ÇOCUK GELİŞİMİ. Ed tör: Prof. Dr. N lgün BAYSAL METİN

DOĞUM ÖNCESİNDEN ERGENLİĞE ÇOCUK GELİŞİMİ. Ed tör: Prof. Dr. N lgün BAYSAL METİN DOĞUM ÖNCESİNDEN ERGENLİĞE ÇOCUK GELİŞİMİ Ed tör: Prof. Dr. N lgün BAYSAL METİN Editör: Prof. Dr. E. Nilgün BAYSAL METİN DOĞUM ÖNCESİNDEN ERGENLİĞE ÇOCUK GELİŞİMİ ISBN 978-605-318-592-5 DOİ: 14527/ 9786053185925

Detaylı

BÜLTEN BEDENSEL ENGELLİ OLAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ VE EĞTİMLERİ. Ayın Konusu

BÜLTEN BEDENSEL ENGELLİ OLAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ VE EĞTİMLERİ. Ayın Konusu T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü NİSAN 2015 BÜLTEN Ayın Konusu BEDENSEL ENGELLİ OLAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ VE EĞTİMLERİ NİSAN 2015 BÜLTEN ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

PARKİNSON HASTALIĞI. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak PARKİNSON HASTALIĞI Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND

Detaylı

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI Öğrenme-Öğretme Kavramları Öğrenme Kuramları Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Temel Kavramlar Bilişsel Gelişimi

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili

5. İnsanlarda ergenlik dönemi ile ilgili 1. 1. Hücrenin yönetici molekülü 2. Kalıtsal bilgileri nesilden nesile aktaran yapı 3. Fosfat, şeker ve organik bazdan oluşan yapı 4. Canlının en büyük kalıtsal yapısı Yukarıdaki tanımları verilen kavramlar

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Risk Yüksek riskli gebeliklerin sonucu dünyaya gelenler Özel sağlık gereksinimi olan

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ. İskeletin Görevleri İskeletin Kısımları 4. SINIF. Soru 1: Vücuda şekil veren ve harekete yardımcı olan sert yapılar nelerdir?

FEN VE TEKNOLOJİ. İskeletin Görevleri İskeletin Kısımları 4. SINIF. Soru 1: Vücuda şekil veren ve harekete yardımcı olan sert yapılar nelerdir? 4. SINIF 1. İskeletin Görevleri İskeletin Kısımları Soru 1: Vücuda şekil veren ve harekete yardımcı olan sert yapılar nelerdir? 3. Soru 2: Uzunlukları ve şekilleri farklı kemiklerin bir araya gelmesi ile

Detaylı

ÜNİTE PSİKOMOTOR GELİŞİM ÇOCUK GELİŞİMİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN

ÜNİTE PSİKOMOTOR GELİŞİM ÇOCUK GELİŞİMİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN PSİKOMOTOR GELİŞİM İÇİNDEKİLER Giriş Tanımı ve önemi Temel kavramlar 0-12 Yaş Çocuklarında Psikomotor Gelişim Dönemleri Refleksif Hareketler Dönemi İlkel Hareketler Dönemi Temel Hareketler Dönemi Sporla

Detaylı

2-6 YASINDA MOTOR GELISIM YRD. DOC. DR. SELCUK AKPINAR

2-6 YASINDA MOTOR GELISIM YRD. DOC. DR. SELCUK AKPINAR 2-6 YASINDA MOTOR GELISIM YRD. DOC. DR. SELCUK AKPINAR Motor Testler Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik testi Portage Erken Çocukluk dönemi eğitim programı kontrol listesi Denver Gelişim Tarama testi

Detaylı

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram;

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; KAVRAM OLUŞTURMA: Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; ağaç,kedi,güzellik,gibi bir nesne ya da bir sembol olabilir.

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Slayt No: 22 Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır. Bebekte kulak enfeksiyonları

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Ergenlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Nelerden konuşacağız? Ergenlik nedir? Ergenlik sürecinde vücutta nasıl değişiklikler olur? Üreme organları nelerdir ve nasıl

Detaylı

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır.

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır. 1-3- Fen Bilimleri öğretmeni Yusuf tan tahtada verilen kavramları basitlik karmaşıklık özelliklerine göre eşleştirmesini istemiştir. Yusuf aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru yapmış olur? A)1-a B)1-b

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Psikoloji İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Alt Dalları Klinik Psikoloji: Ağır duygusal bozuklukların tanı ve tedavisi Danışmanlık Psikolojisi :Hafif duygusal sorunlar Okul Psikolojisi:

Detaylı

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA Hücre yapısını ve organelleri oluşturan moleküler yapılarından başlayıp hücre organelleri,hücre,doku,organ ve organ sistemlerine

Detaylı