İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı"

Transkript

1 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı I

2 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı MUĞLA VALİLİĞİ İL OLUŞUNUN 100. YILINDA MUĞLA STRATEJİK PLANI II

3 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı VALİNİN MESAJI 1284 yılından buyana 725 yıldır Türklere ev sahipliği yapan Muğla ve yöresi 1913 yılına kadar Menteşe Beyliği olarak adlandırılırken bu tarihten itibaren Muğla adıyla anılmaya başlanmıştır. 30 Ekim 1913 yılında Aydın dan ayrılarak müstakil bir il olmuştur yılında il oluşunun 100. yılını kutlayacağımız İlimizin, 2013 yılında nasıl bir görünüm kazanması nasıl bir Muğla olması yönünde hayallerimizi zorladık, Valiliğimiz öncülüğünde MEÇEV ve Muğla Üniversitesi işbirliği ile bir arama konferansı düzenleyerek İl Oluşunun 100. Yılında Nasıl Bir Muğla Görmek İstiyoruz? sorusuna cevap arayarak önceliklerimizi belirledik. Çalışmanın hazırlanmasında ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, işadamları, basın mensupları ve vatandaşlarımızın da görüşüne başvurulmuş ve onların katkılarıyla geleceğe yönelik 5 yıllık bir stratejik plan hazırlanmıştır. Bu plan hazırlanırken öncelikle ilimizin mevcut durumu ve potansiyellerini değerlendirme imkanlarımız veya değerlendirememe nedenlerimiz üzerinde durulmuştur yılına yönelik bu çalışmanın ana amacı; Kırsal ve kıyısal bütünleşmesini sağlamış, kültürel ve doğal dokusunu koruyan, her bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı sektörel uyum içerisinde gerçekleştirmiş, eğitim, kültür, turizm, üretim ve ihracat merkezi Muğla. olarak belirlenmiştir. Bütün bunlar planlanırken bir ilin kalkınmasında olmazsa olmazlardan birisi de üretimin arttırılmasıdır. Üretimde artış sağlayabilmek için yatırım yapmanın zorunlu olduğu bir gerçektir yılı startejik planının diğer bir amacı da, üretim artışını gerçekleştirebilmek için kıt kaynakların planlı bir şekilde yatırıma dönüştürülmesini sağlamaktır. Muğla ilimiz özellikle turizm potansiyeli, doğal güzelliği, tarihi ve kültürel varlıkları, eğitimli insan potansiyeli ve yer altı zenginlikleri açısından Türkiye nin önde gelen illerinden biridir km sahil şeridiyle ve 131 adet cennet koyuyla dünyanın incilerinden birisi olan İlimiz tek başına bu özellikleriyle geleceğe yönelik bir startejik planının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Şu anda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen insanlara bir şekilde hizmet sunabilen ilimiz uzun vadede bu hizmetlerini devam ettirebilmesi ve ülkemizin gayri safi milli hasılasına katkısını arttırarak sürdürebilmesinin mutlaka bir plan dahilinde olması gerektiği bir gerçektir. Bu mantıksal düşünce çerçevesinde Valiliğimizin öncülüğünde hazırlanmış olan 2013 yılı Muğla startejik planının ilimiz ve ülkemiz için büyük yararlar sağlayacağına inanıyorum. Bu planın hazırlanmasında katkıları bulunan başta İhracat Genel Müdürü Sn. Ali BOĞA ya, çalışmanın Maderatörlüğünü yapan Sn. Niyazi İLTER e, partnerimiz olan MEÇEV ve Muğla Üniversitesi ne, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, iş adamlarımıza, basın mensuplarımıza ve değerli Muğlalılara teşekkür eder planın Muğla mıza ve ülkemize faydalı olmasını dilerim. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Muğla Valisi III

4 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı İÇİNDEKİLER MUĞLA VALİSİ NİN MESAJI BÖLÜM I GİRİŞ I 1 BÖLÜM II MUĞLA Muğla nın İl Olma Senedi 2 5 BÖLÜM III KULLANILAN YÖNTEM VE METODOLOJİ 7 BÖLÜM IV IV.A IV.B IV.C IV.D DURUM ANALİZİ VE MÜDAHALE ALANLARI Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Öneriler Belirlenen Müdahale Alanları BÖLÜM V 18 V.A V.B İL OLUŞUNUN 100. YILINDA MUĞLA STRATEJİK PLANI Stratejik Planın Genel Amacı Stratejik Hedefler Stratejik Hedef 1 (İşbirliği ve Koordinasyon) Stratejik Hedef 2 (Eğitim) Stratejik Hedef 3 (Planlama) Stratejik Hedef 4 (Tanıtım ve Pazarlama) Stratejik Hedef 5 (Yatırım ve Üretim) EK.1 EK.2 EK.3 EK.4 EKLER Arama Konferansı Davetli ve Katılımcı Listesi Durum Analizi-Güçlü-Zayıf Yanlar Durum Analizi-Öneriler Stratejik Amaç Ana Faaliyet Formları IV

5 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı I. BÖLÜM GİRİŞ Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı gelişim ve değişim, kıt olan kaynakların doğru ve etkin kullanımı ilkesinden hareketle kalkınma ve yönetişimin sürdürülebilir olmasının önemini ortaya koymuş, bu yeni anlayış çerçevesinde ise yönetimin ayrılmaz bir parçası olan planlama çok daha fazla önem kazanmıştır. Stratejik Plan, uzun vadeli düşünmeyen ve sorunlara kalıcı çözümler yerine günü kurtarmaya çalışan zihniyetlere yeni ufuklar açmakta, daha da önemlisi stratejik amaçlara ulaşmada izleme ve değerlendirme mecburiyetini getirmektedir. Bu konu, yapılan yatırımların ne ölçüde sağlıklı olduğunu ortaya koyacak ve yeni yatırımlar için temel bir döküman olacaktır. Bu yeni anlayış ile birlikte katılımcılığın ön plana çıktığı bu dönemde gerek kamu gerekse de özel sektör ve sivil toplum örgütlerine bir hayli görev düşmektedir. Kamu yönetiminin kendini yenilemek zorunda olduğu gibi özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da değişim ve gelişme sürecine girmeli ve kendilerini yenilemelidirler. Artık her şeyi yönetimin başındakilerden beklemek devrinin geride kaldığı herkes tarafından bilinmeli ve insanlar yaşadıkları şehrin sorunlarına çözüm üretmede kendilerine de bir şeyler düştüğünü görmelidirler. Bu kapsamda, Muğla Eğitim Çevre Koruma ve Dayanışma Vakfı (MEÇEV), 30 Ekim 1913'te il olan ve 2013 yılında 100. yılını kutlayacak olan Muğla nın kalkınma hamlesi için 2009 ile 2013 yılları arasını kapsayan İl Oluşunun 100. Yılında Muğla isimli bir proje başlatmıştır. Bu çerçevede 1 Kasım 2008 tarihinde Muğla Valiliği nce koordine edilen ve Muğla Üniversitesi nin evsahipliği yaptığı ve İlimizin tüm paydaşlarının katıldığı bir arama konferansı düzenlemiştir. Arama konferansında İl Oluşunun 100. Yılında Nasıl Bir Muğla Görmek İstiyoruz? sorusuna cevap aranmıştır. İl oluşunun 100. yılında Muğla yı hak ettiği yere ulaştırma hedefi ışığında hazırlanan Plan, Muğla nın geleceğine yönelik bir bakış açısıdır. İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı, sonuçların planlandığı, kararlı, düzenli, disiplinli ve sistemli çalışmayı sağlayıp uygulamaları değerlendirme ve denetlemelerde temel oluşturacaktır. 1

6 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı II. BÖLÜM MUĞLA Muğla nın Türklerin eline geçmesi, Uç Beylerden Menteşe Bey tarafından 1284 de gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra bölge "Menteşe" adıyla anılmaya başlanmıştır. Osmanlı topraklarına 1391 yılında Yıldırım Bayezit tarafından katılan bölge, 1402 de Timur un hakimiyetine girmiş ve Timur tarafından Menteşe Beyliği ne verilmiştir. II. Murat döneminde ise tekrar Osmanlı İmparatorluğu nun bir parçası olmuştur tarihinde Saruhan, İzmir, ve Menteşe Sancakları Kütahya dan alınarak Aydın Eyaleti ne bağlanmıştır yılında Menteşe Sancağı 5 ilçe, 3 bucak ve 329 köyden meydana gelmektedir. Menteşe Sancağı Aydın eyaletinden ayrılarak 30 Ekim 1913 te il olmuş ve Muğla adını almıştır. Muğla adının Selçuklu Sultanı Kılıçarslan ın komutanlarından Muğlu Bey den gelmekte olduğu söylenmektedir. Kurtuluş savaşı sırasında, Muğla ve yöresi düzenlemiş olduğu Kocahan Mitingi, kurmuş olduğu Vatan Müdafaa Cemiyeti, Serdengeçtiler Müfrezesi, Muğla Kuvayi Milliyesi gibi direniş komiteleri ve örgütleri ile İtalyanlar a karşı yapılan mücadelenin en şanlı örneklerini vermiştir. Kurulan direniş örgütleri Aydın cephesinde 57. Tümen den gönüllülerle birlikte düşmana ağır kayıplar verdirmişlerdir. 1920'de Ankara'da açılan 1. Dönem Büyük Millet Meclisi ne ise 6 milletvekiliyle katılan Muğla milli mücadelede üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiştir. 27 derece - 13 dakika ve 29 derece - 46 dakika doğu boylamlarıyla 36 derece - 17 dakika ve 37 derece - 33 dakika kuzey enlemleri arasında yer alan Muğla, doğusunda Antalya, kuzey doğusunda Burdur, kuzeyinde Denizli, batısında Aydın illeri, güneyinde ise Ege Denizi ve Akdeniz ile çevrilidir. Dağların kıyıya dik olması nedeniyle girintili ve çıkıntılı bir sahil şeridine sahip olan Muğla, Ege Denizi ve Akdenide km uzunluğa sahip kıyıları ile en uzun sahil şeridine sahip olan ilimizdir. Ege ve Akdeniz Bölgelerimizin en seçkin köşesinde toprakları olan Muğla nın Fethiye ve Dalaman ilçeleri Akdeniz Bölgesine, ilin geriye kalan büyük bölümü ise Ege Bölgesine dahildir km2 yüzölçümüne sahip ilin Merkez ilçeyle birlikte toplam 12 ilçesi bulunmaktadır yılı sonu nüfus büyüklüğü itibarıyla 24 üncü sırada yer alan Muğla nın nüfusu kişi olup, erkek ve bayandan oluşmaktadır. Nüfusun %40,5 i şehirlerde %59,5 i ise kırsal bölgelerde yaşamaktadır. İl nüfusu Ege Bölge nüfusunun %8,2 sini oluşturmaktadır. 2

7 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı Son 30 yılda ülkemiz ekonomik ve sosyal gelişiminde yaşanan değişim ve dönüşümün çarpıcı örnekleri arasında yer alan Muğla ili, 1980 ler sonrasında gelişen turizm sektörü ile birlikte ülke genelinde ön plana çıkmıştır. Kent merkezinde Osmanlı döneminden kalma mimari doku halen korunmakta olup, Tarihi Muğla Evleri ile birlikte hanlar ve dini yapılar bu mimarinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Muğla ilinin turizm sektörü daha çok Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Bodrum, Milas ve Marmaris gibi ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden oluşmaktadır. Muğla, Türkiye nin yıllık toplam turizm gelirlerinin yaklaşık dörtte birlik bölümünü tek başına karşılamaktadır. İlin ekonomik göstergelerinde ilk sırayı turizm sektörü almaktadır den fazla yatak adedine sahip ilde 585 seyahat acentası, kapasitesi ile 15 marina bulunmaktadır. Muğla ilinde sanayi tarıma dayalıdır ve sanayi kuruluşlarının %80 i devlet kuruluşudur. İl toplam orman alanı hektardır. Tarım alanı ise hektardır ve bunun %54 ü sulanmaktadır. Başlıca tarımsal ürünleri zeytin, domates, narenciye, badem, tütün, pamuk, su ürünleri ve baldır. Yaylalarda ve yüksek kesimlerde hububat ve tahıl yetiştirilmektedir. Kültür balıkçılığında Türkiye deki üretimin %70 inin, balda %14 unun, bademde %13 ünün, zeytinde ise %8 den fazlasının gerçekleştirildiği ilde kayıtlı çiftçi sayısı den fazladır kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı varlığına sahip Muğla da 2006 yılında ton süt, ton kırmızı et, yaklaşık 108 milyon adet yumurta, 377 ton balmumu ve ton bal üretimi gerçekleştirilmiştir. İldeki okur-yazar oranı %93 civarında olup, gerek içerisinde yer aldığı Ege Bölgesi ortalamasının gerekse de Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Ayrıca, ilkokul ve lise okullaşma oranları ile üniversite mezunu nüfusun 22 yaş üstü nüfusa oranı da Ege Bölgesi ve Türkiye ortalamalarından fazladır. Toplamda ise eğitim alanında Türkiye de en gelişmiş 6 ncı il konumundadır. Sağlık alanında Türkiye nin 10 uncu gelişmiş ilidir. Muğla ili 3x210 MW.lik Yatağan, 3x210 MW lik Kemerköy ve 2x210 MW lik Yeniköy Termik Santralleri kanalıyla, ülkemiz elektrik üretimine yılda 12 milyar KW/h.lık elektrik enerjisi katkısında bulunmaktadır. Muğla nın en önemli madenleri krom, zımpara, mermer, boksit ve linyittir. Feldispat bölgenin önemli ihracat kalemidir. 3

8 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı 2007 yılında 189 milyon dolar ihracat ve 90 milyon dolar ithalat yapılarak, toplamda 99 milyon dolar net ihracat gerçekleştirilmiştir. Muğla meydana getirdiği gayri safi hasılası ile Türkiye ekonomisi içinde %1,6 paya sahiptir. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verilerine göre Muğla ili Türkiye de 81 il arasında 13. sırada, Ege Bölgesi genelinde ise 2. sırada yer almaktadır. Gelişim derecelerine göre yapılan grupsal sınıflandırmada Muğla ili belirlenen 5 gruptan İkinci Derecede Gelişmiş İller Grubu içerisinde yer almaktadır. Muğla iline ait kamu yatırım harcamalarının gelişimine bakıldığında ilin Türkiye toplam kamu yatırım harcamalarından aldığı payın %2,5 ten %1 lere düştüğü görülmektedir. Ege Bölgesi kamu yatırım harcamalarındaki payı da %28,8 ten %20 lere gerilemiştir. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından yayımlanan İller arası Rekabetçilik Endeksi verilerine göre İlimiz Türkiye deki 81 il içinde en rekabetçi 19. ildir. Ayrıca ilimiz Türkiye de kişi başına sabit telefon hattı sayısına göre 1. sırada 5 yıldızlı otel yatak kapasitesi açısından 2. sırada, kişi başına (mesken) elektrik tüketimi miktarında 3. sırada ve kişi başına YTL mevduat bakımından 4. sırada yer almaktadır. İl sınırları içerisinde yer alan liman ve havalimanı, ilimizin rekabetçililiğine olumlu katkısı olan unsurlardır. İlimizin Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksine göre iller arasındaki sıralamadaki yeri 10.luktur. Diğer taraftan, göze çarpan bir başka unsur ise, ilimizde kapanan şirket sayısındaki değişim oranı, açılan şirket sayısındaki değişim oranından fazla olmasıdır. Bu olumsuz unsur, Muğla nın 81 il içinde Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Endeksi nde 54. sırada kalmasına neden olmuştur. Ayrıca, yine Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik Endeksi ne göre ilimiz 30. sırada yer almıştır. İlin Kişi Başına Sabit Telefon Hattı Sayısı in An ta ly a Ar tv ka le Es ki şe hi r Ç an ak İz m ir İs ta nb ul An ka ra Ba l ık es ir Ya lo va M uğ la Kaynak: İller arası Rekabetçilik Endeksi (Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) 4

9 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı Başbakanlık Devlet Arşivler Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ndan Temin Edilen Muğla nın İl Olma Senedi 5

10 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı III. BÖLÜM 6

11 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı KULLANILAN YÖNTEM VE METODOLOJİ MEÇEV, 30 Ekim 1913'te il olan ve 2013 yılında il oluşunun 100. yılını kutlayacak olan Muğla nın kalkınma hamlesi için il oluşunun 100. yılında nasıl bir Muğla görmek itiyoruz sorusuna cevap arayan yılları arasını kapsayan bir çalışma başlatmıştır. Bu çerçevede 1 Kasım 2008 tarihinde Muğla Valiliği nin koordinasyonu ve Muğla Üniversitesi nin ev sahipliğinde ilin bütün paydaşlarının katılımı ile bir arama konferansı düzenlemiştir. Arama konferansı sonucunda hazırlanan 100. Yılında Muğla Stratejik Planı ile, önümüzdeki 5 yıllık dönemde, Muğla ile ilgili tüm kesimlere rehberlik etmek üzere izlenmesi gereken yol haritasının oluşturulması ve geleceğe dönük bir vizyon ortaya konulması hedeflenmiştir. Söz konusu planda, Muğla nın içinde bulunduğu güncel sorunlar ve bunlara ilişkin kısa vadeli çözümler yerine, yapısal sorunları tesbit ederek il oluşunun 100. yılında bunları çözmüş ve bir marka olmuş Muğla için alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Planın başarıya ulaşması için, içeriği kadar kullanılacak yöntemin, belirlenecek hedefler, performans kriterleri ve süreler çerçevesinde uygulamanın başarısının ölçülebilirliği, sürdürülebilirliği ve katılımcılığı esas alacak bir yöntem olması büyük önem arzetmektedir. Bu çerçevede, mevcut stratejik planın hazırlanmasında, katılımcı proje planlama tekniklerinden birisi olan ve günümüzde bir çok ulusal ve uluslar arası kuruluşca yaygın olarak kullanılan ve temelini Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı nın oluşturduğu Amaca Yönelik Proje Planlama tekniği kullanılmıştır. Anılan yöntemle, Plan kapsamında üretilecek projelerin bütünsel yaklaşım anlayışıyla ele alınması, tüm proje aşamalarında paydaşların etkin katılımının sağlanması, projeleri hazırlayanların ve uygulayanların fikirlerini sistematik bir şekilde düzenlemeleri, projenin uygulanmasında önem arz eden hususları formüle etmeleri ve bu hususların belirgin ve standartlaşmış bir biçimde tespit edilmesi, projenin izleme ve değerlendirme aşamalarında yapılan düzenlemeleri de kolaylaştırarak, planlamanın her aşamasında kontrol edilebilmesi amaçlanmaktadir. Öte yandan Amaca Yönelik Proje Planlama tekniği, gerek hazırlık, gerekse uygulama aşamalarında katılımcılığı ön plana çıkararak, sağladığı sürekli izleme olanağı vasıtasıyla gerekli görüldüğü hallerde, stratejik planda revizyona gidilebilmesine imkan tanımaktadır. 7

12 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı Söz konusu çalışma süresince, ilk olarak, hazırlanması amaçlanan 100. Yılında Muğla Stratejik Planı nın genel amacının ne olması gerektiği üzerinde durulmuş, bu amaçla yapılan grup çalışması neticesinde genel amaç, İnsanların mutlu yaşadığı, kırsal ve kıyısal bütünleşmesini sağlamış, kültürel ve doğal dokusunu koruyan, her bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı sektörel uyum içerisinde gerçekleştirmiş, eğitim, kültür, turizm, üretim ve ihracat merkezi Muğla şeklinde tanımlanmıştır. Proje planlama grubu çalışmasının ikinci aşamasında ise, belirlenen genel amaç da gözönünde tutularak, Muğla nın mevcut durumu hakkında Durum Analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analiz kapsamında önce, 100. yılında yapısal sorunlarını çözmüş ve marka olmuş bir Muğla ya kavuşmak için ilin mevcut Güçlü Yanları hakkında bir çalışma yapılmıştır. Durum Analizi nin ikinci bölümünde, insanların mutlu yaşadığı, kırsal ve kıyısal bütünleşmesini sağlamış, kültürel ve doğal dokusunu koruyan, her bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı sektörel uyum içerisinde gerçekleştirmiş, eğitim, kültür, turizm, üretim ve ihracat merkezi Muğla hedefine ulaşmamızdaki ilin Zayıf Yanlar ının ne olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Durum Analizi nin son bölümünde ise, genel amacımıza ulaşmamız için neler yapılması gerektiği sorusu sorulmuş, ve katılımcıların bu konuda Öneriler ini iletmeleri istenmiştir. Katılımcılardan gelen öneriler sınıflandırıldıktan sonra, yukarıda ifade edilen stratejinin genel amacına ulaşmak için yapılması gereken faaliyet, düzenleme ve projeler işbirliği ve koordinasyon, planlama, tanıtım ve pazarlama, eğitim, merkezi ve yerel yönetimler, üretim, yatırım, çevre, turizm ve tarım olmak üzere toplam on başlık altında toplanmıştır. Söz konusu öneriler, Hedefe Yönelik Proje Planlaması tekniğinin bir gereği olarak, yine katılımcılar tarafından önceliklendirilmiştir. Bu önceliklendirme, mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve plan hedeflerinin 2013 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi gereği dikkate alınarak yapılmıştır. Bu çerçevede, planın beş Müdahale Alanı ; işbirliği ve koordinasyon, tanıtım ve pazarlama, eğitim, planlama ile yatırım olarak tespit edilmiştir. Ancak yatırımın üretimden ayrı düşünülemeyeceği gerçeği göz önüne alınarak yatırım ve üretim birleştirilmiştir. Proje Planlama Grubu çalışmasının son aşamasında ise, belirlenen öncelikli alanlar da dikkate alınarak, planın beş Stratejik Hedefi ve her bir Amacın Ulaşılması Öngörülen Hedefleri, Performans Göstergeleri ile Varsayım/Riskleri tespit edilmiştir. Belirlenen Stratejik Amaçlara ilişkin olarak hazırlanan Mantıksal Çerçeve Matrisleri ise Ek-4 te sunulmaktadır. Bundan sonraki aşamada, her bir stratejik amaca ilişkin ulaşılması öngörülen hedefleri gerçekleştirmek üzere yapılması gereken faaliyetlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla, Çalışma Grupları Valilikçe oluşturulacaktır. Çalışma grupları 8

13 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı ağırlıklı olarak ilin mozayiğini temsil eden ve ilgili stratejik hedef kapsamında Muğla nın sorunlarını kendi sorunları bilen, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin birlikte çalışacağı gruplar olacaktır. Çalışma grupları Stratejik Plan Koordinasyon Kurulu Başkanı sıfatı ile Vali tarafından yönetilecektir. Her çalışma grubunun sorumlu bulundukları stratejik hedefin gerçekleştirilmesi için her ay düzenli olarak bir araya gelmesi, stratejik hedefin gerçekleşmesi önündeki engelleri kaldırmak için plan ve projeler yaparak gerek görülmesi durumunda Valilik Onayı ile çalışmalarını sürdürmeleri öngörülmektedir. Çalışma grupları, faaliyetlerinin Stratejik Planın genel amaca uygun yürüyüp yürümediği ve ortaya çıkan sorunların çözümü için Valilik Makamı nın belirleyeceği periyotlarla koordinasyon kurul toplantısına davet edilecektir. IV. BÖLÜM 9

14 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Stratejik Planı DURUM ANALİZİ VE MÜDAHALE ALANLARI IV.A GÜÇLÜ YANLAR Eğitim Doğal, Tarihi ve Kültürel Zenginliği Tarihi-Doğal Yapısı ve Batıya Açılan Kapı Olması Doğal Kaynakları Tarımsal Ürün Çeşitliliği İnsan Potansiyeli Müteşebbis İnsan Kaynağı Tarım Turizm Maden-Mermer Ekoloji Rasyonel İnsan Potansiyeli Sosyal Yapı İnsan Kaynağının Kalitesi 10

15 IV.B ZAYIF YANLAR IV.B.1 İşbirliği ve Koordinasyon Sektörler arasında Uyumsuzluk Sektörel Çatışma ve Rant Biraraya Gelememek Denetim Kıyı Kullanan Sektörler Arasında Rekabet İnsanlar Arasında İşbirliği Zayıflığı Takım Çalışmasına Yatkın Olmamak İletişimsizlik Ekonomik Örgütlenmenin Yetersizliği Fırsatların Koordinasyonunda Yetersizlik Potansiyeli Değerlendirme Becerisi IV.B.2 Planlama Plansızlık Altyapı ve Planlama Eksikliği Politika Noksanlığı Savurganlık Ülkesel Politikaların Yetersizliği IV.B.3 Merkezi ve Yerel Yönetimler Kötü ve Beceriksiz Yerel Yönetim Bürokratik Engeller Mevzuat Eksikliğinin Yarattığı Boşluklar IV.B.4 Yatırım Yatırım Eksikliği Altyapı Eksikliği Kaynak Yetersizliği Üretme Yerine Varlığını Saklama

16 IV.B.5 Tanıtım ve Pazarlama Tanıtım eksikliği Pazarlama Amatörlüğü Yatırım-Tanıtım-Organizasyon Eksikliği IV.B.6 Tarım Verim, Kalite ve Pazarlama Eksikliği Tarımsal Üretimde Rekabet IV.B.7 İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yetersizliği Kalifiye, Yetişmiş Eleman Yetersizliği IV.B.8 Çevre Orman Yangınları Doğaya Yapılan Tahribat Çevre Bilinci Eksikliği Çevre Kirliliği IV.B.9 Eğitim Bilinçsizlik Bilimsel Çalışmaların Yapılmaması Eğitimsizlik ve Savurganlık IV.B.10 Demografi ve Sosyal Yapı Yoğun Kırsal Nüfus Özgüven Eksikliği Önyargılı Yaklaşım Üretmeden Kazanım Edinme Yargısı Atalet ve Kabullenme

17 Kalifiye Olmayan Göç Kırsal ve Kıyı Arası Anlayış ve Gelir Farklılığı Muğla nın İlçelerle Kaynaşamaması Bireyselcilik IV.B.11 İstihdam İşsizlik IV.B.12 Gelir Dağılımı Kırsal Kesimdeki Gelir Düşüklüğü Kent ve Kırsalda Gelir Dengesizliği Kaynaklara Bağlı Fırsatların Dağılım Eşitsizliği

18 IV.C ÖNERİLER IV.C.1 İşbirliği ve Koordinasyon Kurumlar Arası Diyalog İşbirliği- Ben Değil Biz Anlayışı Sivil İnsiyatifin Öne Geçmesi Bölge İnsanında Dayanışma Ruhunun Canlandırılması Sektörel Koordinasyonun Sağlanması Sektörler Arası Kuralların Belirlenmesi Sektörler Arası İlişkilerin Koordinasyonu İçin Komisyon Kurulması Üniversite, Yerel Yönetim ve Özel Sektör İşbirliği Sektörel Uyumun Sağlanması IV.C.2 Eğitim Eğitim Bilgili Deneyimli Birleştirici İnsan Gücü Oluşturulması Her Alanda İşin Ehli Kişilerin Bulunması Sosyal ve Ekonomik Birlikte Çalışma Bağlamında Bilinci Artırıcı Çalışmalar Yapılması Kitlesel Eğitim İlköğretim okullarında Bilinçlendirme Çalışmaları Yürütülmesi Eğitme Daha Fazla Kaynak Ayrılması İşgücü Kalitesinin Bilim ve Eğitimle Artırılması Sağlam Devlet Yapısı Fırsat Eşitliği Kültürel Mirasa Sahip Çıkılması IV.C.3 Planlama En Geniş Katılımın Sağlandığı Kısa ve Uzun Vadeli Planlamanın Yapılması Yasaların ve Planların Uygulanabilirliği Önce Ülke Sonra Muğla Özelinde Master Planların Hazırlanması Kırsal ve Kıyısal Planlama Yapılması ve Eksiksiz Uygulanması Bu Güne Kadar Üretilmiş ama Uygulanmamış Projelerin Envanterinin Çıkarılması Çevresel, Kültürel, Sektörel Envanterlerin Hazırlanması Önem Seviyesine Göre Sektörlerin Belirlenip, Sektörel Planlama Yapılması Farklı Ekonomik Alanlar Oluşturulması Realist Planlar Oluşturulması Planlama Koordinasyon ve İşbirliğiyle Kaynakaların Doğru Kullanımı

19 Önceliklerin Belirlenmesi Altyapısı ile Başlayan Tam Uyumlu Kentsel Bir Planlamanın Yapılması IV.C.4 Yatırım Yatırım ve Altyapının Sağlanması Enerji ve Ulaşım Altyapısının Sağlanması İç ve Dış Pazarın Genişletilmesi IV.C.5 Tanıtım ve Pazarlama Pazarlama ve Tanıtım Stratejilerinin Geliştirilmesi Sektörel Uyumun Sağlanması ve Tanıtımının İyi Yapılması İç ve Dış Pazarın Genişletilmesi IV.C.6 Merkezi ve Yerel Yönetimler Yetki Devri ve Yasal Düzenlemelerin Yapılması Uygulamaların Takibi ve Denetlenmesi Merkezi Yönetimden Yeterli Desteğin Sağlanması Bürokratik Engellerin Kaldırılması İçin Mevzuatların Gözden Geçirilmesi Genel ve Yerel Yönetimler ile Sektörlerin Çatışmadan Çalışmalarının Sağlanması Yerel Yönetimle Koordinasyonun Güçlendirilmesi Merkezi Yönetimden Altyapı ve Eğitim İçin Kaynak Sağlanması IV.C.7 Çevre Alternatif Enerji Kaynaklarına Yönelinmesi Doğanın Korunmasına Fayda Sağlayan Sektörlere Maddi Katkı Sağlanması Çevre Bilincinin Yaygınlaşması Eksik Arıtma Tesislerinin Tamamlanması Çarpık Yapılaşmasının Engellenmesi Kıyı Tahsis Alanlarının Belirlenmesi

20 IV.C.8 Tarım Modern Tarım Tekniklerinin Kullanılması Tarımda Örgütlenmenin Teşvik Edilmesiyle Rekabet Gücünün Artırılması Tarımda Geleneksel Değerlendirilmesi Üretimlerin Yaşatılması ve Bunun IV.C.9 Üretim Güvenli ve Kaliteli Gıda Üretiminin Sağlanması İhracata Yönelik Kaliteli ve Standartlara Uygun Üretim Yapılması IV.C.10 Turizm Turizmin Öncelikli Sektör Haline Getirilmesi Turizm Altyapısının Oluşturulması Turizmde

21

22 IV.D BELİRLENEN MÜDAHALE ALANLARI 1. İşbirliği ve Koordinasyon 2. Eğitim 3. Planlama 4. Yatırım ve Üretim 5. Tanıtım ve Pazarlama

23 V. BÖLÜM İL OLUŞUNUN 100. YILINDA MUĞLA STRATEJİK PLANI V.A STRATEJİK PLANIN GENEL AMACI Kırsal ve kıyısal bütünleşmesini sağlamış, kültürel ve doğal dokusunu koruyan, her bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı sektörel uyum içerisinde gerçekleştirmiş, eğitim, kültür, turizm, üretim ve ihracat merkezi Muğla. İklimi ve coğrafyasıyla ülkemizin turizm, tarım ve ticarete en elverişli illerden birisini teşkil eden Muğla ili, bir çok alanda mevcut potansiyelini değerlendirememiştir. İl oluşunun 100. yılında mevcut potansiyelinin turizme, tarıma, ticarete ve teknolojiye dönüşmesi için ise sektörleri harekete geçirecek, devlete ivme kazandıracak, sanayiüniversite-sivil toplum birlikteliğini tetikleyecek bu stratejik plan hazırlanmıştır. Bütün plan ve programlarda olduğu gibi Muğla stratejik planının da temel amacı öncelikle Muğla nın kendine has özellikleri çerçevesinde tespit edilen güçlü ve zayıf yanlara, ilin ihtiyaçlarına ilişkin olarak bir farkındalık oluşturmak, bu bilinçle hareket edecek kurum ve kuruluşlara sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmış bir Muğla için bir yol haritası çizmektir.

24 V.B STRATEJİK HEDEFLER 1. İşbirliği ve Koordinasyon: Stratejik planın genel amacına ulaşmak için belirlenen stratejik hedeflere ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmaktadır. Stratejik Hedef 1. Bölgeler ve sektörler arası işbirliği ve uzlaşmanın sağlanması; uyum ve verimliliğin arttırılması adına paydaşların ortak hedefler doğrultusunda eşgüdüm ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi. Ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Muğla nın da en büyük sorunlarından birisi işbirliği ve koordinasyon eksikliğidir. Bu kapsamda, kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversite arasında iletişimi, uzlaşmayı ve işbirliğini arttırıcı mekanizmaların oluşturulması öncelikli hedefimizi teşkil etmektedir. Ulaşılması Öngörülen Hedefler 1.1. Muğla nın kalkınmasında öncelikli sektör ve paydaşların belirlenmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Muğla Valiliği, İlgili kamu kurum ve kuruluşları, Muğla Üniversitesi, MEÇEV ve yerel yönetimler İlgili Sektörler: Turizm, Tarım, Madencilik, Ulaştırma ve Ormancılık İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Çeşitli Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları Süre: 0-2 Yıl ( ) Performans Göstergesi/leri: Çoğulcu katılımcılıkla oluşturulacak olan komisyonun belirlenmiş ve belirlenecek olan görev ve faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması Riskler: Eşgüdüm ve işbirliğini sağlayacak olan kurul gönüllü temelde oluşturulacağı için sürdürülebilir işbirliğinin sağlanamaması 1.2. İletişimin sağlanması, işbirliği ve uzlaşma yollarının aranması Sorumlu Kuruluş/lar: Muğla Valiliği, Muğla Üniversitesi, MEÇEV, yerel yönetimler

25 İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: GETOB, FODER, BODER, Mermerciler Derneği, Arıcılar Birliği, Su Ürünleri Derneği, Orman Bölge Müdürlüğü, Ziraat Odaları Süre: 0-2 Yıl Performans Göstergesi/leri: Ortak paydada buluşmanın sağlanması Riskler: Koordinasyon sürecinde ortaya çıkabilecek liderlik sorunu 1.3. Sektörlerde üretim, kalite ve verimliliğin arttırılmasına yönelik katkı için koordinasyon sağlanması Sorumlu Kuruluş: Muğla Valiliği, Muğla Üniversitesi, MEÇEV, yerel yönetimler İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Belirlenecek sektörlerin il ve ülke düzeyindeki yetkili ve ilgili kurum ve kuruluşları Süre: 0-2 Yıl Performans Göstergesi/leri: Sektörlerde birim üretim/çalışan başına verimlilik artış oranı Riskler: Koordinasyonda ortaya çıkması muhtemel aksaklıklar

26 2. Eğitim: Stratejik Hedef 2. Geçmişine, milli ve manevi değerlerine, insan haklarına özümsemiş, ve bölgenin çevreye saygılı, uzlaşma sektörel ihtiyaçlarına kültürünü uygun, aynı zamanda dünyadaki değişimleri anlayıp yorumlayabilecek düzeyde bilgili, çağın teknolojisinden faydalanabilme yeteneğine sahip iyi ve bilinçli bireyler yetiştirilmesi yılına girerken Muğla için oluşturulacak tüm stratejilerin ve planların etkin bir şekilde uygulanabilmesini teminen insan kaynaklarına yapılacak yatırım hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Muğla ilinin kendine has özellik, öncelik ve ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirilmesi için yerel/mesleki eğitim planlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Ulaşılması Öngörülen Hedefler 2.1. Eğitim için gerekli fiziksel altyapının geliştirilmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Muğla Valiliği, Muğla Üniversitesi ve yerel yönetimler İşbirliği Yapılacak Kişi ve Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, özel sektör, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve yerel medya Süre: 0-5 Yıl ( ) Performans Göstergesi/leri: Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, her kademedeki okullaşma oranının yükseltilmesi Riskler: Kaynak yetersizliği 2.2. Sektör yöneticileri ile çalışanlarının yetiştirilmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Muğla Valiliği, Muğla Üniversitesi ve meslek kuruluşları İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: İlgili özel sektör kuruluşları ve yerel medya Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Eğitim süresi ve miktarı, sahip olunan teknolojik donanım, laboratuar, gerekli araç-gereç oranı, iş gücü verimlilik artışı

27 Riskler: Eğitime ilgisizlik ve güvensizlik, bilgi ve kaynak eksikliği 2.3. Rehberlik ve yönlendirmenin geliştirilmesi, sektörle eğitim kurumlarının işbirliği Sorumlu Kuruluş/lar: Muğla Valiliği, Muğla Üniversitesi ve meslek kuruluşları İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Özel sektör, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ve yerel medya Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Toplumun ve velilerin bilinçlendirilmesi, rehber eğiticilerin sayılarının ve saygınlığının arttırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu eleman sayısının yetiştirilmesi ve sektöre katkısı Riskler: Güvensizlik, sahiplenme duygusundaki eksiklik 2.4. Hayat boyu öğrenme programlarının uygulanması, mesleki ve teknik eğitim kurslarının yaygınlaştırılması Sorumlu Kuruluş/lar: Muğla Valiliği ve bütün Muğla nın dinamikleri İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Özel Sektör ve yerel medya Süre: 0-2 Yıl Performans Göstergesi/leri: Bireye ömür boyu verilen eğitimin miktarı, kalitesi ve çeşitlerindeki artış Riskler: Bilgilendirme eksikliği ve bu konuda ulusal politikaların olmaması 2.5. Yerel kültür-sanat ve el becerilerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik ve Üniversite İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Yerel yönetimler, Muğla da temayüz etmiş ilgililer ve araştırmacılar Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Sunulan alternatifler ve bundan yararlanan insan sayısı ve ortaya çıkarılan yerel kültür-sanat ve el becerileri Riskler: Kaynak kişilere ulaşılamaması veya onların ortadan kalkması

28 2.6. Özel öğretimin desteklenmesi ve teşviki Sorumlu Kuruluş/lar: Muğla Valiliği ve bütün Muğla nın dinamikleri İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Üniversite, yerel yönetimler ve vakıflar Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Eğitimdeki yüzde payı Riskler: Ticari hırs, hoşgörüsüzlük, kamu ve STK ların desteklememesi, ideolojik saplantılar

29 3. Planlama Stratejik Hedef 3. Mevcut potansiyelimizi tespit edip sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde 100. yıla kadar tüm planlamasını bitirmiş Muğla. Muğla nın kendine has özelliklerinin ön plana çıkarılarak avantajlı olduğu sektörlerde somut eylem planlarının ve yol haritalarının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir. Turizm, tarım, madencilik, doğal ve kültürel mirasta bir çok avantaja sahip olan Muğla nın potansiyelini tam anlamıyla harekete geçirebilmesi için sektörel bazda çok iyi tasarlanmış plan ve programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ulaşılması Öngörülen Hedefler 3.1. Alternatif turizm çeşitlerine ilişkin uygulamaların arttırılması, altyapının geliştirilmesi, nitelikli personel eğitiminin sağlanması, kıyı planlamasının yapılması Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik, Belediyeler, bütün yerel yönetim, özel sektör ve meslek kuruluşları İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Belediyeler, Deniz Ticaret Odaları, TURSAB, Oteller, Rehberler Birliği, Ticaret Odaları Süre: 0-2 Yıl Performans Göstergesi/leri: Turist sayısı ve gelir artışı Riskler: Yetersiz ve eğitimsiz personel, ekonomik kriz ve terör 3.2. Tarımsal üretimin planlanması, alternatif üretim tekniklerinin belirlenmesi, tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Ziraat Odaları, Ziraat Bankası, Üniversite, Kooperatifler, Üretici Birlikleri ve dernekleri Süre: 0-5 Yıl

30 Performans Göstergesi/leri: İyi tarım uygulamalarına geçen çiftçi sayısı, tarımsal üretimin sanayide kullanımının artışı, tarımsal ihracat gelirinin artması. Riskler: Doğal afetler ve bilinçsiz uygulamalar Muğla nın doğal taşta üretim ve işleme merkezi haline getirilmesi, üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesi, maden ocaklarının verimliliğinin arttırılması Sorumlu Kuruluş/lar: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Valilik İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Üniversite, Mermerciler Derneği, Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Üniversite-sektör işbirliğinin gerçekleştirilmesi, Doğaltaş Araştırma ve Geliştirme Merkezinin işlerlik kazandırılması, sektörler arası uyum. Riskler: Sektörler arası çatışmanın devamı Muğla nın kongre merkezi haline getirilmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik,TURSAB, İlgili Tüm Bakanlıklar İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: DTM, Muğla Valiliği, Muğla Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odaları Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Muğla da düzenlenecek fuar ve kongre sayısının artması Riskler: Lobi faaliyetlerinin yapılamaması ve ekonomik kriz 3.5. Kültürel ve doğal mirasın korunması amacıyla bir envanter oluşturulması ve söz konusu envanterin ülkenin turizmine katkı sağlayacak duruma getirilmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Valilik, yerel yönetimler Süre: 0-5 Yıl

31 Performans Göstergesi /leri: Envanterin çıkarılması Riskler: Rant Kavgası, Kaynak Yetersizliği 3.6. Orman alanlarının fonksiyonel olarak planlanması (ekolojik, sosyal, ekonomik, askeri bakış açılarıyla) Sorumlu Kuruluş/lar: Çevre ve Orman Bakanlığı İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Belediyeler, turizm kuruluşları, Ormancılar Derneği, Mühendisler Odası, ÖÇK Süre: + 5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Ormanların korunması ve arttırılması, orman köylüsünün bilinçlenmesi Riskler: Usulsüz işgal, yangın, hastalıklar, doğal afet 3.7. Yat imalatının geliştirilmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyeler, İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Yerel yönetimler Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi /leri: Yat inşa alanlarının tespiti ve alt yapısının tamamlanması. Riskler: Rant Kavgası, sektör çatışması

32 4. Tanıtım ve Pazarlama Stratejik Hedef 4. Muğla nın kültürel ve doğal güzellikleri ile ürünlerinin çağdaş tekniklerle yurtiçi ve yurtdışı hedef pazarlarda tanıtımının yapılması ve pazarlama kanallarının iyileştirilmesi. Muğla, iklimi, coğrafyası ve kültürel varlıkları ile ülkemizin önde gelen illerinden biridir. Ancak, tanıtım ve pazarlama alanındaki yetersizlik nedeniyle Muğla hak ettiği yeri alamamaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite ile işbirliği içerisinde kamu kurumlarının liderliğinde tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekmektedir. Ulaşılması Öngörülen Hedefler 4.1. Kültürel, tarihi ve doğal değerlerin tanıtımı ve pazarlanması Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik ve yerel yönetimler İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Turizm Altyapı Birlikleri, Belediyeler, Otelciler Birliği, TURSAB, Acenteler, Ticaret Odaları DTM, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Muğla nın tanıtım ve pazarlama göstergelerinin artması Riskler: Kaynak yetersizliği 4.2. Turizmin çeşitlerinin tanıtım ve pazarlanmasının geliştirilmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik, Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Turizm Altyapı Birlikleri, Belediyeler, Oteller Birliği, TURSAB, Acenteler, Ticaret Odaları Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Turist sayısı ve turizm gelirindeki artış, web sitesi ziyaretçi sayıları, kalış süresi, kırsal kesimde pansiyon ve butik otel sayısının artması Riskler: Küresel kriz, doğal afetler, güvenlik problemleri Tarımsal ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması

33 Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik, Tarım İl Müdürlüğü, Üretici Örgütleri İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: İhracatçı Birlikleri, STK lar Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Üretimin artması, ürün değerinin artması Riskler: Küresel kriz, kayıtlı tarımın arttırılamaması Sanayi ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması Sorumlu Kuruluş/lar: Ticaret ve sanayi odaları İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Mermerciler Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşları Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Ürün değerlerinin ve istihdamın artması Riskler: Yeterli tanıtım ve organizasyonun yapılamaması 5. Yatırım ve Üretim

34 Stratejik Hedef 5. Kıyı ve kırsal dengesi de dikkate alınarak Muğla İlinin yatırım ve üretim düzeyinin Stratejik Plan dahilinde arttırılması. Muğla ilinin kalkınması kapsamında yapılacak tüm çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önkoşulu gerekli altyapının hazır olmasından geçmektedir. Bu çerçevede, altyapı oluşumunun sağlanabilmesi için tarımda, ulaşımda, sanayide ve şehir altyapısına ilişkin çalışmalarda kullanılmak üzere çevreye duyarlı yatırımların da Muğla ya çekilmesi olmazsa olmaz hedefimizdir. Ulaşılması Öngörülen Hedefler 5.1. Tarımsal üretimde modern tekniklerin uygulanması Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik, DSİ, İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Birlikler, Muğla Üniversitesi Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Birim alan başına verimliliğin arttırılması Riskler: Tercihlerin yanlış kullanılması, kaynak yetersizliği 5.2. Kanalizasyon, arıtma ve içme suyu gibi altyapı çalışmalarının geliştirilmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Valilik, Belediyeler ve İl Özel İdaresi İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Üniversite, Özel Sektör, turizm altyapı/ hizmet birlikleri Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: İçilebilir su miktarının arttırılması, çevre kirliliğinin azaltılması Riskler: Maliyetlerin yüksekliği, kaynak yetersizliği Alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların arttırılması

35 Sorumlu Kuruluş/lar: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Valilik İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Merkezi ve yerel yönetimler, Üniversite Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Toplam enerji üretiminde temiz enerji kaynaklarının oranının artması. Riskler: Maliyetler 5.4. Toplu taşımaya yönelik raylı sisteme öncelik verilmesi Sorumlu Kuruluş/lar: Belediye, İller Bankası İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Özel Sektör-Kamu Ortaklığı, Üniversite Süre: 0-5 Yıl Performans Göstergesi/leri: Trafik problemlerinin, yakıt ve ulaşım giderlerinin azalması Riskler: Sorumlu ve ilgili kurumların isteksizliği, tercihlerin yanlış kullanılması

36 EK-1.1 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla yı Nasıl Görmek İstiyoruz? Arama Konferansı Davetli Listesi* Yüksel ÖZDEN Muğla Milletvekili Mehmet Nil HIDIR Muğla Milletvekili Gürol ERGİN Muğla Milletvekili Ali ARSLAN Muğla Milletvekili Fevzi TOPUZ Muğla Milletvekili Metin ERGUN Muğla Milletvekili İzzet AKKOYUN İstanbul Muğla İl ve İlçeleri Kült ve Dayanışma Dern Başk Esat KARAÖZ İzmir Muğlalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail BAYKAL Ankara Muğlalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Orman Bölge Müdürlüğü Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Turizm İl Müdürlüğü İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Tarım İl Müdürlüğü Mermerciler Derneği Başkanlığı Mimarlar Odası Başkanlığı Muğla Ticaret Odası Başkanlığı Marmaris Ticaret Odası Başkanlığı Bodrum Ticaret Odası Başkanlığı Fethiye Ticaret Odası Başkanlığı Ticaret Borsası Başkanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Muğla Belediye Başkanlığı Bodrum Belediye Başkanlığı Marmaris Belediye Başkanlığı Fethiye Belediye Başkanlığı Dr. Beyhan Korkut Dalaman Belediye Başkanı Milas Ziraat Odası Başkanlığı Fethiye Ziraat Odası Başkanlığı Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanlığı Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanlığı Bodrum Türsab Temsilciliği Marmaris Türsab Temsilciliği Fethiye Tursab Temsilciliği FETOB Başkanlığı GETOB Başkanlığı BODER Başkanlığı Ahmet Karataş BOSİAD Başkanı Ünal TÜRKEŞ Hamdi Yücel GÜRSOY İlkay OYGAK Port Göcek Genel Md. Ahmet VARONLU TUİ Grubu Hamdi GÜVENÇ ATM Dış Hatlar Gnl.Müdürü Erman ŞAHİN Doğan TUGAY Yeşil Marmaris Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Başkanı

37 48. Ziya ERCAN Emlak Müş.Dern.Bşk. 49. Hasan DEMİR Muhasebeciler Odası Bşk. 50. Av. Gültekin AKÇA AKP İl Başkanı 51. Süleyman USLU CHP İl Başkanı 52. Ferhat KIRTAŞ MHP İl Başkanı 53. Özcan ÖZGÜR Gazeteci 54. Süleyman GİRGİN Maden-İş Sendikası Başkanı * Davetler Muğla Valiliği nce yapılmıştır.

38 EK-1.2 İl Oluşunun 100. Yılında Muğla yı Nasıl Görmek İstiyoruz? Arama Konferansı Katılımcı Listesi Moderatör Niyazi İLTER Sosyal Fiziki Altyapı Dairesi Başkanı Ahmet ALTIPARMAK Muğla Valisi Ali BOĞA MEÇEV-Ankara Prof.Dr. Şener OKTİK M.Ü. Rektörü Dr. Mestan YAYMAN Muğla Vali Yardımcısı İsmail BAYKAL MEÇEV-Ankara Seyit Ali TOPAL MEÇEV-Ankara Selçuk ÇATALÇAM MEÇEV-Ankara Ahmet BİLGİN MEÇEV-Ankara İzzet AKKOYUN Muğlalılar Derneği Serter KARATABAN Muğlalılar Derneği Mustafa KOLCU Muğlalılar Derneği Haydar ÖKTEN Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Gökhan KARACA İl Tarım Müdürlüğü Gündüz NALBANTOĞLU Bodrum Deniz Ticaret Odası Bşk. Sadi ÇİDEM Jeofizik Mühendisi-Fethiye Belediyesi adına Adil KOÇASLAN Orman Mühendisi-Orman Bölge Müdürlüğü Şükrü AYYILDIZ Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bşk. Neşe GÖKBEL Gökbel Turizm Acentası-Bodrum TÜRSAB İsmet Kamil ÖNER Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi Bülent KARAKUŞ Muğla Ticaret Odası Başkanı Akif ARICAN Fethiye Ticaret Odası Başkanı Mustafa AKSAN Milli Eğitim Müdürü Hasan MENGİ Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Kıvanç ESENDEMİR BOSİAD İlkay OYGAK Port Göcek Genel Müdürü Hamdi GÜVENÇ ATM Dış Hatlar Gnl. Müdürü Özcan ÖZGÜR Gazeteci Süleyman GİRGİN Maden-İş Sendikası Başkanı Prof.Dr. Atilla ÇOLAK M.Ü. Yatağan M.Y.O.Md. Doç.Dr. Nurgün OKTİK M.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Yrd.Doç.Dr. Cafer TOPALOĞLU M.Ü.Tur.İşl.Y.O. Yrd.Doç.Dr.Abuzer KIZIL M.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Doç.Dr. İlkay KUŞÇU M.Ü.Mühendislik Fak. Vali ÇELİK İl Özel İdaresi Tarım Hizm. Soykan GÜLTEKİN Kılıç Holding Filiz MUTLU İl Kült.Turizm Md. Yrd. Yasin GÜNDEN Aytekin ÇAKIR Muğla Üniversitesi Osman Nuri DEMİR Fethiye Ziraat Odası Başk. Yeşim DAKİKOĞLU Yeşim Bar-Datça Deniz DAKİKOĞLU Yeşim Bar Mert AKÇA Sirio Binali PELLEGRİNİ Turizm-İnşaat Osman İLHAN Türk-İş-Maden-İş Doç.Dr. Taçnur BAYGAR M.Ü Su Ürünleri Onur AKTAŞ İl Planlama ve Koord. Md. Uzman Yrd. Ömer GÜRKAN Muğla Üniversitesi Sadi ÇİDEM Fethiye Acil Afet Yön. Mrk. Md. Raporlama Ekibi 49. Hasan ÖNOĞUL Dış Ticaret Müst. 50. Filiz Kayacı BOZ Dış Ticaret Müst.

39

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU KALKINMA AJANSLARI Kalkinma Bakanligi - IDAD 1 / 14 A. BEŞERİ VE SOSYAL GÖSTERGELER

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; İçindekiler 1. KKTC Sanayi Strateji Belgesi Hakkında... 3 2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve SWOT Sonuçları... 3 3. KKTC Sanayi Strateji Haritası... 4 4. Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu...

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ÇORUM UN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ÇORUM GENEL BİLGİLER Nüfus; Çorum: 532.080 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bartın I. Sektörel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA

İSTATİSTİKLERLE AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA İSTATİSTİKLERLE AYDINDENİZLİMUĞLA SUNUŞ Küreselleşme ile ortaya çıkan yeni yönetim modelleri ile birlikte de de bu alanda bir değişim yaşanmaya başlamıştır Bu kapsamda; yerel kaynakların yerinde ve etkin

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı