ENERJİ SEKTÖRÜMÜZÜN POZİTİF GÖRÜNÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ SEKTÖRÜMÜZÜN POZİTİF GÖRÜNÜMÜ"

Transkript

1 ENERJİ SEKTÖRÜMÜZÜN POZİTİF GÖRÜNÜMÜ Önce, bir haber aktaralım. Anadolu Ajansı nın Ocak 2015 tarihli haberi, Türkiye nin enerji ithalatı 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azalarak 54 milyar 906 milyon 87 bin dolar oldu başlığını taşıyor. Haberin devamı şöyle: Türkiye nin 2014 yılı enerji faturası belli oldu. Türkiye nin enerji ithalatı 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azalarak 54 milyar 906 milyon 87 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye geçen yıl toplam 242 milyar 223 milyon 959 bin dolarlık ithalat gerçekleştirirken, bunun 54 milyar 906 milyon 87 bin dolarlık bölümünü enerji ithalatı olarak özetlenen, 27 nci fasıl olarak adlandırılan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlar oluşturdu. Türkiye de 2013 yılında 55 milyar 917 milyon dolar olan enerji ithalatı, geçen yıl 1 milyar dolar (yüzde 1,8) azalışla 54 milyar 906 milyon 87 bin dolara geriledi. Enerji ithalatı 21,2 milyar dolarla 2005 yılında son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, 2012 yılında ise 60,1 milyar dolarla en yüksek düzeye çıktı. Söz konusu dönemde Türkiye enerji ithalatına toplamı 425,4 milyar dolar ödedi. Bu haber tabii ki sevindirici ve sektöre pozitif bakışın da bir örneği. Şimdi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın Stratejik Planı na bakalım. Özetle, Türkiye nin enerji alanındaki Stratejik Planı nda yer alan bazı yenilikler, hedefler, uygulamalar ve beklentiler şöyle: - Doğal gaz depolama kapasitesinin uzun vadede yıllık tüketimin yüzde 20 sini karşılayabilmesini sağlamak amacıyla gerekli yatırımlar başlatılacak. Depolama kapasitesi, plan dönemi sonuna kadar yıllık tüketimin en az yüzde 10 unu karşılayacak düzeye çıkarılacak. - Yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarı dönem sonunda yıllık 60 milyar kwh düzeyine ulaştırılacak. Mevcut yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisi üretim yatırımlarına dönüştürülmesi ve yeni kaynakların araştırılması sağlanacak. - Yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji ve elektrik enerjisi arzı içindeki payı artırılacak. Bu amaçla su, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyoyakıta dayalı yatırımlara önem verilmesi bekleniyor. - Nükleer enerji, elektrik enerjisi üretim portföyüne dahil edilecek. Bu konuda ilk adım, Akkuyu Nükleer Santrali. Sinop ve yeri henüz belirlenmeyen ikinci ve üçüncü nükleer santraller de bunu izleyecek. - Yurt içi ve yurt dışı ham petrol üretimimizin tüketimi karşılama oranının yüzde 13.6 ya çıkarılması sağlanacak. Bu amaçla yeni arama ve üretim faaliyetlerinin hızlandırılması çalışmaları artarak sürecek. - Konvansiyonel olmayan yöntemlerle elde edilebilecek hidrokarbon potansiyelinin (kaya gazı, ikincil üretim vb.) 104 ENDÜSTRİ OTOMASYON

2 ortaya çıkarılması sağlanacak. - Doğal gaz ithalatında yeni kaynak ülkeler ve güzergâhlar ilave edilerek kaynak ülke ve güzergâh dağılımının dengelenmesi sağlanacak. - Plan dönemi sonuna kadar doğal gaz kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 38 e indirilmesi sağlanacak. Şu anda doğalgazın elektrik üretimindeki payı yüzde arasında seyrediyor. *Nükleer enerjiye ilişkin gerekli mevzuat ve kurumsal altyapı çalışmaları tamamlanarak gerekli plan ve programlar oluşturulacak. - Nükleer santrallerde yerli yakıt olarak kullanılmak üzere uranyum ve toryum kaynaklarının aranması ve geliştirilmesi sağlanacak. Bu hedef, Türkiye nin elektrik üretim portföyüne ekleyeceği nükleer santrallerde de yerlileşmeyi hedeflediğni göstermesi açısından önemli yılından itibaren elektrik enerjisinde puant talebin ortalama talebe oranının düşürülmesini teminen serbest piyasa bazlı talep tarafı katılımı mekanizması hayata geçirilecek. - Özelleştirme planı ile uyumlu bir şekilde, 2019 yılı sonuna kadar kamu sorumluluğundaki elektrik enerjisi üretim santrallerinde ihtiyaç duyulan bakım, onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmaları tamamlanması sağlanacak. - Elektrik enerjisi dağıtımında kayıp kaçak oranının plan dönemi sonuna kadar yüzde 10 a düşürülmesi sağlanacak. Türkiye de kayıp kaçak oranı halen yüzde 15 ile Avrupa ortalamasının üzerinde. Özellikle Van gölü ve Dicle Elektrik Dağıtım bölgelerinde bu oran yüzde lerde. - Yerinde üretimin yaygınlaştırılması ve 2019 yılı sonuna kadar toplamda tüketimin en az MW lık kısmının yerinde üretimden karşılanması sağlanacak. - Tüm madencilik işlemlerinin e-devlet projesi kapsamında elektronik ortamda yürütülmesi sağlanacak. Bu konu, yerli kömür kaynaklarının değerlendirilmesi hedefine ulaşılması açısından da önem taşıyor. - Uluslararası enterkonneksiyon kapasitesinin 2019 yılı sonuna kadar 2 katına çıkarılması sağlanacak. Türkiye nin halen Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak ve Suriye ile elektrik bağlantısı var. En çok ticaret Avrupa komşularıyla yapılıyor ancak kullanılan kapasite düşük, ticaret imkânları sınırlı. - Yabancı ülkelerde hayata geçirilmesi hedeflenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Ataşeliği uygulamasıyla gelişmelerin yakından takip edilmesi ve iletişim kanallarının en üst düzeyde açık tutulması sağlanacak. Bu konu, Türkiye nin son yıllarda büyük önem verdiği enerji diplomasisi çalışmalarını kurumsal bir boyuta taşınması anlamına geliyor. - Türkiye deki imalat sanayii altyapısı göz önünde bulundurularak, enerji yatırımlarında kullanılan ekipmanlardaki yerli katkı kullanım oranları arttırılacak. Yerlileştirilecek ekipmanlara yönelik envanter ve ihtiyaç analizi yapılacak ve yerlileştirmeye ilişkin yol haritası belirlenecek. - Elektrik enerjisi üretim özelleştirmelerinin açıklanacak plana uygun şekilde tamamlanması takip edilecek. EPİAŞ ın da kurulmasıyla birlikte enerji piyasaları daha şeffaf, güvenilir ve izlenebilir hale getirilecek. - Enerji ve doğal kaynaklar sektöründeki yatırımları teşvik etmek amacıyla alternatif finansman modelleri geliştirilecek. Enerji dışı doğal kaynaklara yönelik arama faaliyetlerinin arttırılması sağlanacak. ENDÜSTRİ OTOMASYON 105

3 Bu bölümü, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü sitesinde yer alan, Türkiye nin enerji yatırımları verileriyle bağlayalım. Veriler şöyle: Doğusunda enerji kaynakları açısından ihracatçı, Batısında ise ithalatçı ülkelerle çevrili konumdaki Türkiye, büyüyen ekonomisi, dinamik bir enerji pazarı ve jeostratejik konumu itibariyle Doğu-Batı/Kuzey- Güney Enerji güzergâhlarının kesişim noktasında yer alıyor. Türkiye, mevcut uluslararası boru hatları ile hem ihtiyaçlarını karşılayıp gelir sağlıyor hem de enerji kaynaklarının transferine aracılık ederek stratejik önemini artırıyor Türkiye, dünya hidrokarbon rezervlerinin yüzde 70 inden fazlasına sahip olan Hazar Havzası, Orta Doğu ve Güney Akdeniz ülkelerine komşu konumda bulunuyor. Türkiye, bu önemli avantajını, hem söz konusu kaynaklardan enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayarak hem de bu zengin kaynakları dünya pazarlarına ulaştıracak boru hattı projeleri geliştirerek değerlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye, hayata geçirilecek uluslararası boru hattı projeleriyle Orta Asya, Hazar ve Orta Doğu bölgelerindeki zengin doğal gaz ve petrol rezervlerini Avrupa nın ana tüketim merkezlerine ulaştıran en önemli enerji köprülerinden biri olacak Son 10 yılda, dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin Çin den sonra en fazla arttığı ikinci ülke konumundaki Türkiye, önümüzdeki dönemde ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerine bağlı olarak, enerji talebi artışı bakımından dünyanın en dinamik ekonomilerinden biri olmaya devam edecek. Türkiye nin sanayi alanındaki gelişim ivmesi ve teknolojik imkânlardan daha çok yararlanması enerji kaynağı ihtiyacını artırdı. Bu ihtiyaç bağlamında, Türkiye enerjisinin % 33 ü petrolden, %28 i kömürden, %29 u doğalgazdan ve %10 u yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Bu durum Türkiye nin kaynak çeşitlendirmesini esas alan enerji politikalarındaki etkinliğini de gösteriyor. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinden yola çıkarak, ulusal enerji arz portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yükseltme ve enerji sepetine nükleer enerjiyi ekleme yolunda çalışmalarını da sürdürüyor. Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, jeotermal potansiyeli ile dünyada 7 nci, Avrupa da ise 1 inci sırada yer alıyor. Buna ek olarak, hidroelektrik kaynakları, rüzgâr ve güneş enerjisinin geliştirilmesine de öncelik veriliyor e kadar Türkiye nin toplam enerji talebinin yüzde 30 unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması öngörülüyor. Diğer yandan Türkiye, ulusal enerji bileşenine nükleer enerjinin de eklenmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 2030 a kadar Türkiye nin nükleer enerjide 10 bin MW lık kurulu güce ulaşması öngörülüyor. Bu kapsamda, Rusya ile Akkuyu da bir nükleer güç santrali tesisine yönelik Hükümetlerarası Anlaşma 12 Mayıs 2010 da imzalandı. İkinci nükleer santralin Sinop ta inşası planlanmakta olup, ülkemizde 3 üncü bir nükleer santralin kurulması da öngörülüyor. 106 ENDÜSTRİ OTOMASYON

4 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) - BTC ile, başta Azeri petrolü olmak üzere, Hazar Bölgesi nde üretilecek petrolün emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun bir boru hattı sistemi aracılığıyla Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılması amaçlanıyor da işletmeye alınan ve 1076 km si Türkiye kesimi olmak üzere toplam 1769 km uzunluğunda olan boru hattının kapasitesi yıllık 50 milyon ton. Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı (ITG) - Avrupa Birliği INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) programı kapsamında geliştirilen Güney Avrupa Gaz Ringi nin ilk aşaması olarak Türkiye ve Yunanistan doğalgaz şebekelerinin enterkoneksiyonunu içeren anlaşma 2003 te Enerji kaynakları açısından zayıf bir konumda olan Türkiye, enerji talep eden bölgeler ile kaynak arzı sağlayan coğrafyalar arasındaki stratejik konumundan etkin biçimde yararlanarak bölgesel ve uluslararası enerji politikalarının önemli aktörlerinden biri olmayı amaçlıyor. Bu hedefle Türkiye, hâlihazırda var olan ve proje/inşa aşamasında olan petrol-doğalgaz boru hatlarını birer enerji diplomasisi enstrümanı olarak işlevselleştiriyor. Bu projeler hem Türkiye nin enerji güvenliğine teminat olurken hem de arz sağlayan ve talep eden ülkelerin ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Türkiye nin petrol- Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı - Irak ın Kerkük ve diğer üretim sahalarında üretilen ham petrolün Ceyhan (Yumurtalık) Deniz Terminaline ulaştırılması amacıyla inşa edildi inç çapında, 986 km uzunluğundaki ilk hat 1976 yılında işletmeye alındı. İlk boru hattına paralel olan ve inşaat çalışmaları 1985 te başlayan ikinci boru hattı 1987 de tamamlandı. 46 inçlik bu boru hattı ile yıllık taşıma kapasitesi 70,9 milyon tona yükseltildi. doğalgaz boru hatları Ortadoğu ve Hazar Havzasındaki ülkelerin daha çok pazara ulaşması ve Avrupa nın enerji güvenliğini sağlaması açısından önem taşıyor. Türkiye ayrıca bu boru hatları ile işletim, taşımacılık, pazarlama gibi başlıklarda gelir elde edebilmenin yanı sıra uluslararası enerji piyasalarında söz sahibi oluyor. BOTAŞ tarafından uluslararası petrol iletim faaliyetleri, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ve Bakü- Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) ile yerine getiriliyor den beri Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden petrol taşımacılığı yapılırken, BTC üzerinden yapılan taşımacılık ise 2006 da başladı. imzalandı Kasım 2007 de iki ülke başbakanlarının da katıldığı açılış töreni ile birlikte Türkiye den Yunanistan a gaz arzına başlandı. Türkiye nin enerji diplomasisindeki yeni hamlesi: TANAP Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türkiye nin Gürcistan sınırından başlayarak Yunanistan sınırına uzanacak ve başlangıç olarak Azerbaycan ın Şahdeniz Sahasının 2 inci aşamasından üretilecek 16 milyar metreküp doğalgazı taşıyacak. Toplam yatırım değeri 10 milyar doların üzerinde olan TANAP ın, Türkiye yi yakın coğrafyasında enerji politikalarının merkezi yapabilecek bir potansiyele sahip olması öngörülüyor. Nihai olarak 32 milyar metreküp kapasiteye ulaşması planlanan boru hattı, yaklaşık km. uzunluğunda ve 56 inç çapında olacak. TANAP Sisteminin inşasına 2015 yılında başlanması ve Şahdeniz Sahasının 2 inci aşama üretimine paralel olarak 2018 yılı sonunda Türkiye ye ve 2019 yılı içerisinde Avrupa ya gaz arzının başlatılması planlanıyor. Ancak, TANAP ın potansiyeli sadece Azerbaycan ın sağlayacağı doğalgaz ile de sınırlı olmayacak; proje diğer Hazar Havzası ülkelerin bu sistem üzerinden enerji kaynaklarını Batı ülkelerine pazarlayabilmelerine de imkân tanıyabilecek. Türkiye ye doğalgaz arzı sağlayan uluslararası hatlar: 1. Rusya Türkiye Doğalgaz Boru Ham Petrol Taşımacılığı (Milyon Varil) Hattı (Batı Hattı) - Türkiye ye Bulgaristan sınırında Malkoçlar dan giren, Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir güzergâhını takip ederek Ankara ya ulaşan hat 845 km uzunluğunda den itibaren, artan miktarlarda doğalgaz alımına başlandı, 1993 te maksimum miktar olan 6 milyar m3/ yıl a ulaşıldı. Daha sonra hattın kapasitesi 14 Milyar m³/yıla yükseltildi. 2. İran Türkiye Doğalgaz Boru Hattı - Proje ile başta İran olmak üzere doğudaki kaynaklardan alınacak doğalgazın boru hattı ile Türkiye ye taşınması amaçlandı da imzalanan alım-satım anlaşmasına göre, doğalgaz alımı 3 milyar m3 ile başlayıp, yıllar itibarıyla artarak plato periyotta 10 milyar m3/ yıl a ulaşacak. - Yaklaşık 1491 km uzunluğundaki hat, Doğubayazıt tan başlayıp, Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara ya uzanıyor. Bir branşman da Kayseri, Konya üzerinden Seydişehir e ulaşıyor. 3. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı (BTE) - BTE, Azerbaycan ın Hazar Denizi nde bulunan Şah Deniz sahasından üretilen gazı Türkiye ye taşıyan, 690 km uzunluğundaki ve 20 Milyar m3 kapasiteli yılları arasında inşa edilen hat, 2007 ten beri faaliyet gösteriyor. ENDÜSTRİ OTOMASYON 107

5 4. Rusya Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Mavi Akım) de BOTAŞ ve Gazexport arasında imzalanan 25 yıllık Doğalgaz Alım- Satım Anlaşması kapsamında, doğalgaz Rusya dan Karadeniz geçişli bir hat ile Türkiye ye ulaşıyor. - Anlaşmaya göre, doğalgaz sevkiyatı plato periyotta 16 milyar m3/yıl seviyesine ulaşacak. 5. Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi - Avrupa doğalgaz açığının bir miktarının Türkiye üzerinden geçecek boru hatları yoluyla karşılanması amacıyla geliştirilen Nabucco Projesiyle boru hattının, Türkiye üzerinden Bulgaristan, Romanya, Macaristan ı izleyerek Avusturya ya ulaşması planlanıyor. Türkiye de ekonomi ve sanayideki gelişime paralel olarak artan enerji ihtiyacını karşılamak için hâlihazırda işletmede olan Yarımca/İzmit, Aliağa/İzmir, Kırıkkale ve Batman illerinde yer alan TÜPRAŞ a ait 4 adet rafinerinin yıllık toplam ham petrol işleme kapasitesi 28,1 milyon ton. Buna ek olarak, İzmir de Aliağa Petkim Tesisleri arazisinde yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip Star Rafinerisi nin yapım çalışmaları ise devam ediyor. Türkiye nin sahip olduğu rafineri kapasitesi ticari verilere de yansıyor yılları arasında Türkiye üzerinden petrol ve petrol ürünleri ihracatında büyük bir artış kaydedildi. Yakın coğrafyadaki enerji zengini ülkelerin petrol endüstrisi alanındaki eksiklik, Türkiye nin sahip olduğu rafineri endüstrisi imkânlarının ticari potansiyelini ön plana çıkarıyor de bin ton olan toplam petrol ihracatı 2013 te 6 kat artarak bin tona çıktı. Petrol ürünleri ihracatı çoğunlukla Almanya, İspanya ve Malta ya yapıldı. Aynı dönemde ham petrol ithalatı İran, Irak, Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Nijerya dan yapılırken, petrol ürünleri ithalatı ise daha çok Hindistan, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve Rusya dan yapılıyor. Türkiye, bir yandan çeşitli proje ve uygulamalar, Toplam Petrol İhracatı Yıl Toplam Petrol ve Petrol Ürünleri İhracatı (bin ton) Yıl Toplam Petrol İhracatı Toplam Petrol ve Petrol Ürünleri İthalatı (bin ton) Petrol Ürünleri İthalatı (bin ton) ENDÜSTRİ OTOMASYON

6 politika seçenekleri üzerinden küresel enerji diplomasisinin önemli bir aktörü olmaya çalışırken diğer yandan da enerji güvenliğini sağlamak için çaba harcıyor. Türkiye, kaynak çeşitliliğini artırmak için farklı formlarda enerji kaynaklarına da yöneliyor. Türkiye, yılları arasında BOTAŞ üzerinden çoğunlukla Rusya, Cezayir, Nijerya, İran ve Azerbaycan dan doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yaptı. yapıldı. Aynı dönemde ham petrol ithalatı İran, Irak, Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Nijerya dan yapılırken, petrol ürünleri ithalatı ise daha çok Hindistan, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve Rusya dan yapılıyor. Türkiye, bir yandan çeşitli proje ve uygulamalar, politika seçenekleri üzerinden küresel enerji diplomasisinin önemli bir aktörü olmaya çalışırken diğer yandan da enerji güvenliğini sağlamak için çaba harcıyor. Türkiye, kaynak çeşitliliğini artırmak için farklı formlarda enerji kaynaklarına da yöneliyor. Türkiye, yılları arasında BOTAŞ üzerinden çoğunlukla Rusya, Cezayir, Nijerya, İran ve Azerbaycan dan doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yaptı ile 2014 Yılları Arasında BOTAŞ ın Doğalgaz ve LNG İthalatı Yıl Miktar(9155 kcal/m 3) İthalatın Gerçekleştirildiği Ülke Rusya, Cezayir, Nijerya Rusya, Cezayir, Nijerya, İran Rusya, Cezayir, Nijerya, İran Rusya, Cezayir, Nijerya, İran Rusya, Cezayir, Nijerya, İran Rusya, Cezayir, Nijerya, İran Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Diğer Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Azerbaycan, Diğer** Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Azerbaycan, Diğer** Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Azerbaycan, Diğer** Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Azerbaycan Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Azerbaycan, Diğer** Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Azerbaycan, Diğer** Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Azerbaycan, Diğer** Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Azerbaycan, Diğer** ENDÜSTRİ OTOMASYON 109

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI

TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI REX/270 Türkiye-AB Karma Ġstişare Komitesi Istanbul, 27 Nisan 2009 Türkiye-AB Karma Ġstişare Komitesi 26. Toplantısı Ġstanbul, Türkiye 27-28 Nisan, 2009 RAPOR TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI RAPORTÖR

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

7.5. BORU HATLARI. Giriş

7.5. BORU HATLARI. Giriş 7.5. BORU HATLARI Giriş Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri

Detaylı

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır. BOTAŞ sayfa 4 sayfa 6 sayfa 8 sayfa 10 sayfa 18 Genel Müdürün Sunuşu Yünetim Kurulu ve Üst Yönetim

Detaylı

4.5. BORU HATLARI. Türkiye deki Durum

4.5. BORU HATLARI. Türkiye deki Durum 4.5. BORU HATLARI Gelişmenin temel öğelerinden biri olan enerjinin temini ve verimli şekilde kullanımı, dünya ve ülkeler düzeyinde enerji arz ve talep merkezlerinin değişik taşıma türleri ile birbirine

Detaylı

3. Ekonominin Genel Dengesi B. Yatırımlar 1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum (s. 24) Sektörel Dağılımı b) 2012 Yılı Hedefleri (s.

3. Ekonominin Genel Dengesi B. Yatırımlar 1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum (s. 24) Sektörel Dağılımı b) 2012 Yılı Hedefleri (s. 2012 YILI PROGRAMI NDA ENERJİ 3. Ekonominin Genel Dengesi B. Yatırımlar 1. Yatırımların Sektörel Dağılımı a) Mevcut Durum (s. 24) ( ) 2011 yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımları içinde madencilik,

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-428-4 TOBB Yayın No : 2014/238 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ ENERJİ MADENCİLİK 2 3 DÜNYA ENERJİ TALEBİ NÜFUS ARTIŞI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ARZ GÜVENLİĞİ KENTSEL GELİŞİM SANAYİLEŞME YERLİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Günümüzde küresel enerji politikaları,

Detaylı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı YILI 2011 PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2012 Bu raporda

Detaylı

Tablo 18: 2007 Yılı Türkiye Elektrik Üretimi. Üretim (milyon kwh) EÜAŞ 73,794 38,6. İşletme Hakkı devri 4,265 2,2. Mobil 726 0,4 16,129 8,4

Tablo 18: 2007 Yılı Türkiye Elektrik Üretimi. Üretim (milyon kwh) EÜAŞ 73,794 38,6. İşletme Hakkı devri 4,265 2,2. Mobil 726 0,4 16,129 8,4 2007 yılında 191,2 milyar kilovat/saatlik Türkiye toplam elektrik enerjisi üretiminin yüzde 33,2'si, mevcut sözleşmesi bulunan üretim tesislerinden, yüzde 48,8'i kamu mülkiyetindeki üretim tesislerinden

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Üzerine Genel Bir Değerlendirme Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 87, s. 4-14, 2005 Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Üzerine Genel Bir Değerlendirme Necip Fazıl YILMAZ* Özet Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2015-2019 STRATEJİK PLANI BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı İçindekiler 4 5 8 10 Bakan Mesajı Genel Müdürün Mesajı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sunuşu Bir Bakışta

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

Sektörün yeni oyuncusu Torunlar: Enerjide büyüyeceğiz. Enerjide MİL dönemi başlıyor. TAP, Türkiye ye Avrupa yolunu açacak ENERJİ PANORAMA

Sektörün yeni oyuncusu Torunlar: Enerjide büyüyeceğiz. Enerjide MİL dönemi başlıyor. TAP, Türkiye ye Avrupa yolunu açacak ENERJİ PANORAMA Sektörün yeni oyuncusu Torunlar: Enerjide büyüyeceğiz Enerjide MİL dönemi başlıyor TAP, Türkiye ye Avrupa yolunu açacak ENERJİ PANORAMA 1 DOLU DOLU GEÇEN 90 YIL! Türkiye ye küresel bir dünya markası olarak

Detaylı

Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3

Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3 Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3 KIRGIZİSTAN ENERJİ PİYASASINDA İŞ OLANAKLARI T.C Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği Kasım 2013 İÇİNDEKİLER... 2 1- KIRGIZİSTAN ENERJİ SEKTÖRÜNÜN

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim.

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim. BAŞKANIN MESAJI Düzenleyici Kurum olarak piyasanın sağlıklı işlemesi ve geleceğe dönük stratejilerin belirlenmesinde, piyasa izlemenin ve sağlıklı ve güncel verilerin zamanında üretilmesinin çok önemli

Detaylı

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN Muhammed Alperen YEŞİL Uzman /

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM

ENERJİ SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM GENEL GÖRÜNÜM Türkiye yi petrol okyanusları ile çevrili bir ada olarak tanımlamak mümkündür. Dünya petrollerinin % 65-75 i Türkiye nin sınırlarının bitiminde başlar.bu haliyle Ortadoğu dünyanın rakipsiz

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU

ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU EYLÜL 2012 0 S a y f a İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ...3 ŞEKİL LİSTESİ...5 GİRİŞ...7 1. DÜNYA DA ENERJİ...8 1.1 YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DÜNYADA ENERJİ... 10 2. TÜRKİYE DE ENERJİ... 12 2.1

Detaylı