Sayın Dr. Ömer MADRA, Gazeteci Yazar ve Açık Radyo Yönetmeni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Dr. Ömer MADRA, Gazeteci Yazar ve Açık Radyo Yönetmeni"

Transkript

1 Sayın Dr. Ömer MADRA, Gazeteci Yazar ve Açık Radyo Yönetmeni 4 Temmuz 28 tarihinde saat 22: de NTV de, Sayın Oğuz Haksever in düzenleyip yönettiği, Küresel Gerçekler: Yarın İçin Şimdi adlı açık oturumda; uygarlıklar yaratan ve 21.yüzyılda da aynı işlevi sürdüren KÖMÜR konusunda, sadece internet bilgi kırıntılarından hareket ederek yapmış olduğunuz bilim dışı açıklama ve ileri sürdüğünüz tüm değerlendirmelerinizin hiçbirine, yıllarca bu sektörde bilim üreterek kömürün taşıdığı işlevleri ortaya koyan bilim adamları olarak, katılmadığımızı burada belirtmek isteriz. Böylesi bilimdışı bir üslûp kullanarak yapmış olduğunuz açıklama ve değerlendirmelerinizi derin üzüntüyle karşıladığımızı özellikle vurgulamak isteriz. Enerji konusunun gerek küresel ölçekte ve gerekse Türkiyemiz açısından, bilimsel ve teknik olarak araştırılması, politika üretimi ve sürdürülebilir kalkınmada enerji ve çevre konularında uzun yıllardır çalışmaktayız. Bu çalışmalarımız, kitap ve teknik raporlar halinde kamuoyunun dikkatlerine sunulmuştur (Arıoğlu-Yüksel, 1984; Arıoğlu-Tokgöz, 1993; Arıoğlu, 1994, 1996; Tokgöz-İzibelli, 1995; Arıoğlu-Yılmaz, 1997-a,b,c,d, 21, 22 a,b,c; Önder-Arıoğlu-Yılmaz-23; Yılmaz-Arıoğlu-23; Yılmaz-23; Tokgöz-25 a,b; Tokgöz, 26; Tokgöz-27a,b; Tokgöz, 28 ve M.M.O., 28). Akademik ve mesleki sorumluluğumuz gereği, konu ile ilgili önemli bazı analitik irdeleme ve değerlendirmelerimizi dikkatlerinize sunuyoruz: Dünyada fosil yakıtlardan kömürün, petrol ve doğal gaz rezervlerine göre daha eşit oranda dağıldığı, enerji kaynakları olmayan ya da kısıtlı olan veya tükenme sınırına ulaşmış olan ülkeler için giderek önem kazandığı bir gerçektir [(Şekil 1(a), Arıoğlu, 1994, 1996; Tokgöz, 25, 27 a,b ve 28]. Dünya kömür rezervi toplamı (taşkömür + linyit) 97.3 milyar ton, toplam kömür üretimi ise 4.9 milyar ton olarak rapor edilmektedir (IEA, 27-c). Dünya kömürlerinin statik ömrü 18 yıl, dinamik ömrü ise yaklaşık 152 yıl olarak hesaplanmaktadır. Dinamik ömür, petrolde 49 yıl, doğal gaz da ise 38 yıl olarak hesaplanmaktadır [(Şekil 1(b) Tokgöz, 25, 27 a,b ve 28; Arıoğlu 1994 ve 1996;]. Gerek rezerv boyutu gerekse coğrafi bölge itibarıyla petrol ve doğalgaza oranla gerek dünyada gerekse ülkemizde de çok daha yaygın bulunan kömürün, 2 li yılların ortaları ve sonrasında da birincil enerji kaynakları arasında güçlü bir konumu olacağı gerçeği burada oldukça önemlidir. Bu gerçeği özellikle, ilgili programda tarafınızdan Dünyada ve Türkiye de yeterli kömür rezervlerinin olmadığı yönünde ileri sürdüğünüz yanlış değerlendirmenize, yeterli ve gerekçeli bir yanıt olarak dikkatlerinize sunuyoruz. Ülkemizdeki kömür rezervi ise son arama çalışmalarıyla toplam 9 milyar tonun üzerinde olup, dinamik ömrü ise yaklaşık 8-1 yıl ile ülkemizin enerji ihtiyacına cevap verebilecek büklüktedir. Bu rakamların sondaj ve aramalarla daha da artacağı yönünde önemli bulgular vardır (MTA, 1993 ve 22). Dünyada fosil yakıtla çalışan termik santraller verimlerine (η) göre incelendiğinde; Rusya : % , CIS: % , Orta ve Doğu Avrupa: % gibi oldukça düşük verimlerle çalıştırılmaktadır. Bu düşük verim, rehabilite edilemeyen termik santralların

2 eski yakma teknolojilerinden kaynaklanmakta ve CO 2 emisyonunu da arttırmaktadır [Şekil 1(c)] (Tokgöz, 21, 25, 27a ve 27b ) yılları arası dünya elektrik enerjisi üretim projeksiyonunu incelendiğinde; özellikle kömürün birincil enerji kaynakları arasında ön plana çıktığı açıkça görülmektedir (Bkz. Şekil -1d). Doğalgaz da ise, 22 yılına kadar üretimin artacağı ve anılan bu yılda mevcut rezervlerindeki dinamik ömrüne bağlı tükenme ile bir kırılma noktasından sonra gerileyeceği görülmektedir (Bkz. Şekil -1d). (Bkz. Arıoğlu-Yüksel, 1984; Arıoğlu- Tokgöz, 1993; Arıoğlu, 1994, 1996; Tokgöz-İzibelli, 1995; Arıoğlu-Yılmaz, 1997-a,b,c ve d, 21, 22 a,b,c; Önder-Arıoğlu-Yılmaz, 23; Yılmaz-Arıoğlu-23; Yılmaz, 23; Tokgöz, 25-a,b, Tokgöz, 26, Tokgöz, 27-a,b ve Tokgöz, 28 ). Özellikle Çin in kömürde %1.55 olan rezerv kullanım oranı [(üretim/rezerv)x1] ile kömür üretiminde dünyada ilk sırada, ürettiği CO 2 emisyonu ile ABD den sonra 4.8 milyar ton mertebesiyle de ikinci sırada yer almaktadır. Çin in 24 yılı değerinin CO 2 emisyonunun 199 yılına göre artış oranı ise % 112 (1.12 kat) olarak hesaplanmıştır. Hindistan, Çin den sonra dünyada ikinci sırada yer alan kömür üretici ülkedir. Hindistan ın kömür rezerv kullanım oranı ise %.45 dir. Türkiye nin rezerv kullanım oranı ise %.4 mertebesindedir. Çin ve Hindistan, Kyoto sözleşmesine imza koymayan ülkeler arasındadır. 25 yılında milyar ton olan dünya toplam CO 2 emisyonunun yaklaşık %1 ini (241.9 milyon ton) Türkiye üretmiştir. Türkiye nin son 15 yılda ( döneminde) ürettiği toplam 2.85 milyar ton CO 2 emisyonunu, ABD sadece 6 ayda, AB ise 1 yıl içinde üretmiştir (Şekil 1) yılları dünya CO 2 emisyonu yaklaşık milyar ton olarak kestirilmiştir yılları hedeflenen emisyon indirimi 1.88 milyar ton CO 2 olarak hesaplanmıştır (Tokgöz, 27a ve 27b) [Şekil 1(e)]. 25 yılında Türkiye 3.4 ton CO 2 / fert mertebesiyle, 4.22 ton CO 2 / fert olan dünya ortalamasının yaklaşık 1.5 kat altında yeralmıştır. Burada dikkat çeken önemli bir husus; Avustralya ve AB üyesi 7 ülkenin fert başına CO 2 emisyonları Türkiye den oldukça yüksek olmasına karşılık; Portekiz (+%27), Yunanistan (+%25), İspanya (+ % 15), İrlanda (+ %13), İzlanda (+%1), Avustralya (+%8), İsveç (+%4) ve Norveç in (+%1) yük paylaşımı ndan (burden sharing) yararlandırılıp emisyon artımına izin verilmesidir. Türkiye bu durumu, Kyoto sözleşmesine imza koymadan önce olası yükümlülükleri açısından dikkatle gözden geçirmelidir. Türkiye de döneminde salınan toplam 2.85 milyar ton CO 2 emisyonun.93 milyar tonu ormanlarımız tarafından bağlanmıştır (Şekil 2). Elektrik üretiminden kaynaklanan CO 2 emisyonunda, özellikle 1997 yılı sonrası üretilen - bağlanan değerler arasındaki paralellik veya bire-bir ölçeğe yakın bir ilişki son derece dikkat çekicidir. Diğer bir anlatımla, ormanlarımız elektrik enerjisi üretiminden kaynaklanan CO 2 emisyonunu tamamını bağlayabilmiştir.

3 [η], TERMİK SANTRAL VERİMLERİ, (%) (c) [η]min=25.5 [η]max= 21.2 [η]min=16.7 [η]min= 42.1 % [η]max= 37.7 % 4 TURKİYE RUSYA OECD PASİFİK [η]= 29 (min) - 34(max) % [η] max= 28. % ORTA VE DOĞU AVRUPA 5 [η]max= 39.4 [η]min= 36.8 % [η] max= 26. % 1 CIS [η]min= 19.4 AVRUPA ABD [η] max= 36.6 % 1. [η] = 61.8e -,43[C], r 2 = [η] = 45.42e -,75[C], r 2 = [η] = 14.25e,32[C], r 2 = [η] = 32,768e,13[C], r 2 =, [η] = 91,63e -,114[C], r 2 =,71 6. [η] = 5.76e -,7[C], r 2 = [C], TERMİK SANTRAL KAPASİTESİ, (GWe) t = (1 / a) x ln [ (a x R / P) +1 ] 3 [η]min= 33.9 % 6 DÜNYA ELEKTRİK ÜRETİMİ (x Milyar KWh) (d) KÖMÜR DOĞAL GAZ PETROL CO2 EMISYONU (Gt = Milyar ton) CO 2 =.29[t] [t] r = HEDEFLENEN İNDİRİM (28-212) = 1.88 Gt CO PROJEKSİYONU KYOTO PARTİLERİNİN HEDEFLEDİĞİ İNDİRİM (e) DÜNYA ÜLKELERİ CO 2 EMİSYON İSTASYONLARI VE ÜRETİMLERİ (25) (t =1) (t =14) YILI KYOTO ANTLAŞMASI DÜZEYİ [t], DİNAMİK ÖMÜR (yıl) [R D.GAZ] =154x1 9 ton (b) [t KÖMÜR ] = 152 yıl [t PETROL] = 49 yıl [t D.GAZ] = 38 yıl [R PETROL] = 25x x1 9 varil (211x 1 9 tce) [R], REZERV (x1 9 ton) PETROL DOĞAL GAZ x1 9 varil (248x1 9 tce) KÖMÜR a = 1.5 % a = 2.5 % a = 3. % a = Üretim artış hızı, (%) P = Üretim miktarı, (ton/ yıl) [R kömür] = 97x1 9 ton Dünya CO 2 Emisyon İstasyonları WORLD STATIONARY ve Üretimleri EMISSIONS (Mt CO2/yıl) (milyon ton/year) KUZEY AMERİKA 6.71 Gt (24) 6 76 G t (25) AVRUPA(27) 4.12 Gt (24) 4.8 Gt (25) TÜRKİYE.29 G t (IEA-26).241 G t (TURKSTAT- 26) RUSYA : 1.52 Gt (24) 1.54 Gt (25) GÜNEY ASYA India: 1.1 G t (24) 1.15 G t (25) PASİFİK Japonya: 1.2 Gt (24) 1.21 Gt (25) DOĞU ASYA China: 4.8 Gt (24) 5.1 Gt (25) (a) KUZEY AMERİKA ORTA VE GÜNEY AMERİKA PETROL 11.6x1 9 vrl D.GAZ 751.6x1 9 vrl KÖMÜR x1 9 vrl BATI AVRUPA ORTA -DOĞU AVRUPA ve BDT AFRİKA AFRICA ORTA DOĞU 995.4x1 9 varil (24 x 1 9 tce) ASYA DEĞERLENDİRME NOTLARI: TOPLAM CO 2 ÜRETİCİ KAYNAK İSTASYONU(2) = adet (>.1 Mt CO2/yıl) TOPLAM CO 2 ÜRETİMİ (25) = Gt CO 2 (IEA, 27) TOPLAM CO 2 ÜRETİMİ (2) = 23.5 Gt CO 2 FOSİL YAKIT BAZLI TOPLAM SANTRAL SAYISI(2) = adet FOSİL YAKIT BAZLI TOPLAM CO 2 ÜRETİMİ (2) = Gt CO 2 (1Gt=1milyar ton) Dünyada.1 milyon tondan daha fazla CO 2 üreten fosil yakıt (kömür, doğal gaz, petrol) bazlı istasyon sayısı toplam 7887 adettir. Bu toplamın % 63 ünü enerji santralları, %15 çimento sanayi, % 8 rafineriler, % 6 petrokimya, %3.4 demir çelik sanayi oluşturmaktadır. 25 yılında, dünya toplam CO 2 emisyon üretimi Gt (milyar ton) olarak gerçekleşmiştir (IEA-27). Türkiye bu üretimden yaklaşık.29 milyar ton (IEA-27) ile %.88 (~% 1) gibi oldukça düşük bir pay almıştır (LUCF indirimi hariç). Dünyada büyük oranda CO 2 emisyonu üreten belli başlı ülkeler 25 yılı verilerine göre sırasıyla: ABD: 5.82 Gt, Çin: 5.1 Gt, Avrupa (27 ülke): 4.8 Gt, Rusya: 1.54 Gt, Japonya: 1.21 Gt, Hindistan 1.15 G t. N. TOKGOZ Şekil yılına ait, dünya fosil enerji kaynaklarının rezerv - üretim - tüketim büyüklükleri ile CO 2 emisyonlarının genel bir değerlendirmesi (Tokgöz,27 ve 28).

4 4 Σ SALINAN GHG = 3.58 milyar ton ( Dönemi) CO2 EMISYONU ( Milyon ton) Σ SALINAN CO = 2.85 milyar ton ( Dönemi) Σ (BAĞLANAN CO 2 ) LUCF =.93 milyar ton ( Dönemi) "LUC F" TARAFINDAN BAĞLANAN CO 2 EMISYO NU "LUCF " TARAFINDAN BAĞLANAN Σ CO 2 =.93 milyar ton ( dönemi) 5 ELEKTRİK ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN CO 2 EMISYONU YILLAR N. TOKGÖZ Şekil 2. Türkiye nin 26 yılı GHG verilerine göre döneminde üretilen-bağlanan" CO 2 emisyonları ile elektrik üretiminden kaynaklanan CO 2 emisyonları (LUCF: Arazi Kullanımında Değişim ve Ormancılık) (Tokgöz, 27ave b) Küresel ve bölgesel coğrafyalar açısından değerlendirildiğinde; kömürün, petrol ve doğal gaz rezervlerine göre daha eşit oranda dağıldığı, enerji kaynakları olmayan ya da kısıtlı olan veya tükenme sınırına ulaşmış olan ülkeler için olağanüstü önem kazandığı bir gerçektir. Kömür ve su, ülkemizin de önemli ve yerli birincil enerji kaynaklarıdır. Kömüre dayalı termik santrallar için gerekli yakıt ihtiyacı kendi öz kaynaklarımızdan sağlandığında enerji arzı, daha güvenilir ve ucuz olmaktadır. Daha da önemlisi, kömürün maliyeti için ödenen paralar yurt içinde kalarak katma değer yaratmaktadır. Doğal gazda ise, son derece riskli ve bölgesel ilişkilerde baskı yaratıcı yabancı kaynak bağımlılığı ile durum bunun tam tersidir. Burada, Kyoto Protokolünün koyduğu kurallarla taraf ülkeleri enerji, sanayi, ulaşım ve tarım politikalarında fosil yakıt bağımlılığını azaltmaya zorlayan bir yaptırımlar bütünü olduğu ve Türkiye nin Kyoto protokolünü imzalayarak taraf olması durumunda; Kyoto madde 2 paragraf 1-a (v) e göre termik santraller, çimento fabrikaları rafineriler gibi sera gazı salımı yoğun olan sektörlere hiçbir teşvik, vergi muafiyeti, sübvansiyon vb. verilemeyeceği gerçeği de gözardı edilmemelidir. Zira bu durum, kısa veya uzun vadede gerçekleştirilecek mevcut santrallarımızın temiz yakma teknolojileriyle CO 2 salımlarını azaltacak şekilde yeniden yapılandırılmalarını engellemekle kalmayıp, Türkiye de bugün için % 25-3 arasında gerçekleşen kömüre dayalı enerji eldesini de ortadan kaldıracaktır. Bu durum ise, ülkemiz için ithâl kaynağa (özellikle doğal gaza) daha fazla yatırım ve daha fazla dış borca yönlenmek demektir. Yine ilgili programdaki tartışma sırasında, çevre ile ilgili olarak, temiz kömür teknolojisinin olmadığı tarafınızdan ifade edilmiştir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde, çevre sorunları açısından uygun yöntemler ile uygun sınır değerleri sağlayacak kömür hazırlama, yıkama ve yakma konuları yanında, özellikle CO 2 emisyonunun termik santral baca gazlarından yakalanması ve depolanması (CO 2 Capture and Storage, see in IPCC, 25) konusunda oluşturulan son teknolojik birikimlerin de hızla artması, kömürün

5 önümüzdeki yüzyılın en gözde enerji kaynağı olacağı yönünde çok kuvvetli bilimsel bir bulgudur (Bkz,; Tokgöz, 28; MMO, 28; IEA, 27, a,b,c; Tokgöz, 27 a ve b; Tokgöz, 25 a ve b; IPCC, 25; Arıoğlu-Yılmaz, 22 c, Tokgöz 21). CO 2 salımlarını azaltacak teknolojiler konusunda ülkemizde özellikle, CO 2 in yeraltında depolanabilirliği ile ilgili ciddi bilgi noksanı vardır. Öncelikli olarak, CO 2 in yeraltında depolanmasında jeolojik depolama saha envanterinin ivedilikle oluşturulması kaçınılmazdır. Bu amaçla, MTA ve TPAO nun bugüne kadar gerçekleştirdiği 8-1 m den daha derin sondajlar bu konu kapsamında titizlikle irdelenmelidir. Özellikle karstik oluşumlar, tuzlu formasyonların yeraldığı derin sedimanter oluşumlar, bazalt ve organik materyal olarak şeyller, ekonomik olarak işletilemeyen kömür damarları, üretimi sona ermiş yeraltı maden işletmeleri, bu açıdan elverişli ortamlar olarak dikkat çekmektedirler. Ülkemizin gerek makro ekonomik ölçekte, gerekse enerji konusunda büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu bilinmektedir. Ve bu bağımlılık, yıldan yıla artan bir trendle bugün için % 7 mertebesini aşmıştır. Bu önemli tespit gözönünde tutulduğunda; ülkemizin mevcut ulusal enerji kaynakları olan kömür, su ve jeotermal, rüzgar ve güneş, vb (yenilenebilir enerji) kaynaklarını, jeopolitik ve jeostratejik konumu gereği arz güvenliği açısından öncelikli ve maksimum ölçüde kullanmak zorundadır. Bizim çok uzun yıllardan beri yaptığımız tespitlere göre, doğalgaz ve petrol üretimi orta vadede devam edecektir. Fakat bunların üretim maliyetlerinin ne olacağı konusu önemle irdelenmelidir. Üretim maliyetlerinin gerek yakın gerekse orta vadede bu her iki enerji kaynağı için uluslararası piyasada artacağı yönündedir. Nitekim, süregelen fiyat artışları da bunun açık bir göstergesidir. Yine burada bir fikir vermek açısından, enerjide birim maliyetleri ve ulusal ekonomik kayıplarımızı somut olarak irdeleyip ortaya koymak zorunda olduğumuzu burada önemle belirtmek isteriz. Bu konuda yaptığımız bir önemli değerlendirmeyi burada dikkatlerinize sunarak Sizinle paylaşmak isteriz. Aşağıdaki Şekil-3, yılları arasında birim enerji üretim maliyetlerini (cent/kwh) enerji kaynağı bazında ortaya koyan ve doğal gazdaki akıl dışılığı belgeleyen önemli bir değerlendirmedir. Net Birim Enerji Üretim Maliyeti (cent/kwh) Oranlar (%) İTHÂL ELEKTRİK (3.62 cent/kwh) (2) Başa baş doğrusu = 1 LİNYİT Sıvı Yakıt Linyit Doğal gazın kullanımına başlanması (1986) SIVI YAKIT DOĞALGAZ MOBİL SANTRALLAR (12.8 cent/kwh) 2) OTOPRODÜKTÖRLER (5.3 cent/kwh) (2) Doğalgaz Linyit Çeşitli Giderler (% 6) Malzeme (% 3) İşçilik (% 15) Amortisman (% 17) LİNYİT DOĞALGAZ Amortisman (% 7.8) Çeşitli Giderler (%.7) Yakıt (% 89.7) Yakıt (% 59.4) Vergi (%.2) 1995 yılı sonrası linyit ile doğalgazın birim enerji üretim maliyeti, linyitin lehine artmaya başlamıştır. Şekil 2. Türkiye de döneminde enerji kaynaklarına göre birim enerji maliyetleri (cent/kwh) (Kaynak: Arıoğlu-Yılmaz, 22-c; Tokgöz, 25 b)

6 Bir ülkenin kalkınma sürecini tamamlamadan sürdürülebilirlik ilkesinden söz etmesi veya bu ilkeyi enerji ve çevre konularına taşıması doğru bir yaklaşım kabûl edilemez. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilirlikten önce kalkınmadan söz etmek için doğal kaynaklarımızın üretiminde yatırımlarda israfı önlemek için çevre koruma harcamalarını da dikkate alan ciddi - tutarlı planlamalar gerekmektedir (Zanbak, 27; Tokgöz, 25, 27a ve 27b). Özellikle, ulusal enerji politikalarının ana hatları belirlenirken ülkenin jeostratejik ve jeopolitik gerçeklerini dikkate alan ve kendi öz kaynaklarına enerji - ekonomi - ekoloji anlayışı ile yönelen ciddi planlamalar gerekmektedir. Türkiye ekonomisinin bütün sektörlerindeki enerji verimliliği potansiyelini değerlendirilmeden, su ve kömür potansiyeli ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumu dikkate almak yerine, abartılmış enerji talebi öngörüleriyle dışa bağımlılığımızı gerek yakıt gerekse teknolojisiyle daha da arttıracak olan doğalgaz ve nükleer enerji gibi mega-enerji yatırımlarına hızla yönelinmesi, fevkalâde düşündürücü ve ürkütücüdür. Yanlış enerji politikaları ve çevre yaptırımlarına sığınarak, 1995 yılından bu yana, ahlâki boyutları henüz sorgulanamayan doğalgaz olgusunun sadece ekonomik boyutta neler kaybettirdiği, kamuoyu tarafından oldukça iyi bilinmektedir. Devasa dış borçlar altında bulunan ve ulusal sermaye stoğunu bir türlü arttıramayan güzel ülkemiz için bu durum çok vahimdir. Tam bu noktada şu soru sorulmalıdır: Ne yapılabilir? Çözüm çok basittir. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi çerçevesinde, Türkiye nin geçmiş yıllardaki enerji performanslarını bir kez daha dikkatle değerlendirilerek, aşağıdaki enerji payı dağılımlarına göre yerli enerji kaynaklarımızı esas alan bir enerji politikası ivedilikle hedef alınmalıdır. Su : % 35 Kömür : % 35 Yenilenebilir : % 25 (% 1 Jeotermal, %15 Rüzgar, Güneş, vd) Petrol : % 5 Ülkemizin küresel iklim değişikliği konusunda özellikle Kyotonun artık bir aritmetik hesap oyunu olarak değerlendirilme gerçeğinden hareketle; bir akademik altyapılı gazeteci yazar ve radyo yayın yönetmeni olarak ileri süreceğiniz bundan sonraki değerlendirmelerinizi; yalnızca duygusal ölçekte değil, yukarıda özetlemeye çalıştığımız enerji çevre konularını, bilgiyi ve veri analizini esas alan yeni açılımlarla irdeleyerek işlemeniz kamuoyumuzu doğru bilgilendirme adına, konuya fevkalâde anlamlı ve yararlı katkılar koyacaktır. Bu vesile ile, konu ile ilgili yeni açılımlarınızı ivedilikle ve merakla beklediğimizi belirtir, saygılar sunarız. Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (Maden Mühendisi) İTÜ Maden Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Müh. Nuray TOKGÖZ (Maden Mühendisi) İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Tel: Te l: (17598) Fax: Fax: Ce p:

7 KAYNAKLAR Arıoğlu, Ergin, Yüksel, A. (1984). Türkiye Linyit Madenciliği Sorunları ve Çözüm Önerileri, Birsen Yayınevi, İstanbul. Arıoğlu, E., Tokgöz, N., (1993). Ülkemiz Linyit Yataklarında Gerçekleştirilen Sondaj Çalışmalarına Ait Geometrik Büyüklükler ve Teknolojik Analiz Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. İTÜ Maden Fakültesi, (42 s.), Aralık, İstanbul. Arıoğlu, E., (1994). Ülkemizin Linyit Sektörüne Genel Bakış, Dünyada ve Türkiye de Özelleştirme, Dünyada ve Türkiye de Özeleştirme, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yayını, Bölüm VI, ISBN: X. ( ), Ankara. Arıoğlu, E., (1996). General Outlook for Worldwide Hard Coal Mining and the Evaluation of the Zonguldak Coal Enterprise/Turkey. Privatization in the UK and Turkey with particular reference to the Coal Sector, (Ed. Dartan, M.), University of Marmara Publication No: 578, European Community Institute, ISBN , (25-248), Istanbul. Arıoğlu, Ergin, Yılmaz, A.O, (1997-a) Döneminde Linyit Sektörümüzün Kısa İstatistiksel Değerlendirilmesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul. Arıoğlu, Ergin, Yılmaz, A.O, (1997-b). Doğalgaz ve Konutlarda Enerji Tasarrufu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul. Arıoğlu, Ergin, Yılmaz, A.O, (1997-c). Doğalgaz ve Konutlarda Enerji Tasarrufu, İnşaat-Malzeme, Sayı 12, Yıl 1 Kasım. Arıoğlu, Ergin, Yılmaz, A.O, (1997-d) Döneminde Makro Ekonomik Göstergelerle Türkiye Ekonomisi ve Madencilik Sektörümüzün İstatistiksel Değerlendirilmesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.. Arıoğlu, Ergin, Yılmaz, A.O, (21) Döneminde Türkiye Ekonomisi nin Kısa Bir Değerlendirilmesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Aralık. Arıoğlu, E; Yılmaz, A.O. (22-a). Dünyada Taşkömürü Madenciliğine Genel Bakış ve Zonguldak Taşkömürü Havzası nın Değerlendirilmesi, 13. Kömür Kongresi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Zonguldak. Arıoğlu, E; Yılmaz, A.O. (22-b). Türkiye Linyit Madenciliğinin Değerlendirilmesi, Tunçbilek Belediyesi II. Linyit Festivali, Garp Linyitleri İşletmesi Eğitim Sitesi, Tuçbilek-Kütahya. Arıoğlu, E; Yılmaz, A.O. (22-c). Ülkemiz Madencilik-Enerji Sektörünün Değerlendirilmesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Eylül. IPCC, 25. Carbon dioxide Capture and Storage. Intergovernmental Panel on Climate, Special Report, (Edits: Mertz, b., Davidson, O., Coninck, H., Loas, M., Meyer, L). Cambridge University Press, ISBN: , 431 p. IEA, 27-a. CO 2 Emissions From Fuel Combustion , International Energy Agency Statistics, 559 p. France. (http://www.iea.org/statistics/) IEA, 27-b. Key World Energy Statistics, International Energy Agency, 82 p. France. (http://www.iea.org/statistics/) IEA, 27-c. Coal Information, Statistics, International Energy Agency, (Part, I, II and III), France. (http://www.iea.org/statistics/) MTA, Linyit Envanteri. (356 s.), Ankara. MTA, 22. Türkiye Tersiyer Kömürlerinin Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri, (42 s), Ankara. M.M.O, (28). Kömür, TMMOB, Maden Mühendisleri Odası, http//www.maden.org.tr.

8 Önder, İ., Arıoğlu, E., Yılmaz, A.O. (23). Türkiye Ekonomisi: Genel Perspektif, Sorunlar, Öneriler ve Madencilik Sektörümüzün Kısa Değerlendirilmesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Mayıs,. Tokgöz, N., İzibelli, Ü., (1995). İstanbul Ağaçlı Bölgesi Kömür Yataklarının Kısa Bir Tanıtımı. Hava Kirliliği ve Kömür Gerçeği Kitabı, (Editör: Arıoğlu, E.), Türkiye Maden Mühendisleri Odası Yayını, Mayıs, (74-9). İstanbul. Tokgöz, N., Kantarcı, M. D., (2). Trakya daki, Saray ve Sinekli Kömürlerinin Termik Santrallarda Değerlendirme Olanaklarının Enerji Üretimi-Hava Kirliliği Açısından İrdelenmesi, 1. Ulusal Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Ekim-2, s: , Ankara. Tokgöz, N., (21). A Conception Model of Thermic Power Plant and General Evaluation Based on the Energy Production - Air Pollution Parameters, Proceedings of Second International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, September 21 ISBN (134-14). Tokgöz, N., (25-a). General Outlook of World Main Energy Resources and Numerical Approach for Prediction of SO 2 Emission Value. Energy Sources, Vol: 27, No.7, ( ). Tokgöz, N., (25-b). Trakya nın Sanayileşmesinde Kömür Madenciliğin Önemi ve Enerji Sorunu İçin Çözüm Önerileri, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi, Ekim 25, ( ), ISBN: , Edirne. Tokgöz, N., (27-a). Numerical Analysis of Worldwide CO 2 Emissions and Effects on Atmospheric Warming in Turkey, 2 th. World Energy Congress, November 27 Roma / Italy. Tokgöz, N., (27-b). Dünya CO 2 Emisyonlarının Fosil Enerji Kaynakları Bazında Genel Bir Değerlendirmesi ve Türkiye deki Atmosferik Isınma Üzerinde Etkisi, TMMOB, Ölçü Dergisi, Haziran Sayısı, ( ) Tokgöz, N., (28). Fosil Yakıtlara Bağlı 25 Yılı Dünya CO 2 Emisyonları ve Türkiye nin Atmosferik Isınmasında Etkisi Üzerine Bir Araştırma 25 Yılı D Sanayide Karbon Emisyonu, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Nisan, Ankara Yılmaz, A.O., Arıoğlu, E. (23). Elektrik Üretiminde Linyit Sektörümüzün Yeri ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye 18. Uluslararası Madencilik Kongresi TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Antalya, 1-13 Haziran. Yılmaz, A.O., (23). Ülkemiz Enerji Sektörüne Genel Bakış, Enerji Üretiminde Kömürün Yeri ve Önemi, Türkiye IV Enerji Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara. Zanbak, C. (27). Sürdürülebilir Kalkınma ve Madencilik, Türkiye de Doğal Kaynaklardan Yararlanma Sorunları, 2. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Nisan 27, (11-19) Ankara.

ÜLKEMİZİN ENERJİ ÜRETİMİNDE KÖMÜR GERÇEĞİ VE KÜRESEL- BÖLGESEL ÖLÇEKLİ ATMOSFERİK ISINMADAKİ ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

ÜLKEMİZİN ENERJİ ÜRETİMİNDE KÖMÜR GERÇEĞİ VE KÜRESEL- BÖLGESEL ÖLÇEKLİ ATMOSFERİK ISINMADAKİ ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME ÜLKEMİZİN ENERJİ ÜRETİMİNDE KÖMÜR GERÇEĞİ VE KÜRESEL- BÖLGESEL ÖLÇEKLİ ATMOSFERİK ISINMADAKİ ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Dr. Müh. Nuray TOKGÖZ İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği

Detaylı

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ İLE TUNÇBİLEK HAVZASI KÖMÜRLERİ

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ İLE TUNÇBİLEK HAVZASI KÖMÜRLERİ TUNÇBİLEK BELEDİYESİ ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ İLE TUNÇBİLEK HAVZASI KÖMÜRLERİ Bölüm I Doç. Dr. Müh. ALİ OSMAN YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü TRABZON Bölüm II Doç.

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası. İstanbul Şubesi. Çalışma Raporu, No: 4

TMMOB Maden Mühendisleri Odası. İstanbul Şubesi. Çalışma Raporu, No: 4 TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Çalışma Raporu, No: 4 DOĞAL GAZ VE KONUTLARDA ENERJİ TASARRUFU Dünya rezervleri,dinamik kullanım süreleri, ısı ekonomisi bakımından yerli kömürlerimizle kullanım

Detaylı

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Ekonomisi ve Ankara İline Ait SWOT Analizi

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Ekonomisi ve Ankara İline Ait SWOT Analizi T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türkiye de Yenilenebilir Enerji Ekonomisi ve Ankara İline Ait SWOT Analizi YÜKSEK LİSANS TEZİ Ediz MUTLU 0810142002 Anabilim Dalı: İktisat Programı:

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: TÜRKİYE - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İLİŞKİLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: TÜRKİYE - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İLİŞKİLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: TÜRKİYE - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İLİŞKİLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI Doç. Dr. Murat Türkeş İklimbilimci Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, PK 401, Ankara

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları

Detaylı

Giriş kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz çeşitlendirmek kaynak çeşitliliğini ve jeopolitik gerçekleri enerji güvenliği planlama

Giriş kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz çeşitlendirmek kaynak çeşitliliğini ve jeopolitik gerçekleri enerji güvenliği planlama Dünyada ve Türkiye de Enerji, Türkiye nin Enerji Kaynakları ve Enerji Politikaları A. Necdet Pamir Mayıs 2003 Giriş Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin sürükleyici unsuru ve en temel gereksinimlerinden

Detaylı

[Tarihi seçin] NÜKLEER SANTRALLER VE ÜLKEMİZDE KURULACAK NÜKLEER SANTRALE İLİŞKİN BİLGİLER. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No:1

[Tarihi seçin] NÜKLEER SANTRALLER VE ÜLKEMİZDE KURULACAK NÜKLEER SANTRALE İLİŞKİN BİLGİLER. ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No:1 [Tarihi seçin] NÜKLEER SANTRALLER VE ÜLKEMİZDE KURULACAK NÜKLEER SANTRALE İLİŞKİN BİLGİLER ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No. İçindekiler 2 Kısaltmalar 4 Giriş 5 Soru 1. Nükleer

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU HİDROLİK ENERJİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU HİDROLİK ENERJİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU HİDROLİK ENERJİ

Detaylı

Kömürün Geleceği Dr. Nejat Tamzok KÖMÜRÜN GELECEĞĠ. Dr. NEJAT TAMZOK nejattamzok@yahoo.com

Kömürün Geleceği Dr. Nejat Tamzok KÖMÜRÜN GELECEĞĠ. Dr. NEJAT TAMZOK nejattamzok@yahoo.com KÖMÜRÜN GELECEĞĠ Dr. NEJAT TAMZOK nejattamzok@yahoo.com Ocak 2012 KÖMÜRÜN GELECEĞĠ * Dr. Nejat Tamzok nejattamzok@yahoo.com ÖZET Kömür, insanlık tarihinin önemli bir kesitinde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın

Detaylı

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği)

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) Nisan 2015 Hazırlayan Önder Algedik Kapak resimleri, Afşin-Elbistan-B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar Kömür Havzası ndan alınmıştır. 6 Şubat 2011'de Santralde

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

ENERJİ VE KÖMÜR RAPORU

ENERJİ VE KÖMÜR RAPORU TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VE KÖMÜR RAPORU TMMOB Maden Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Temmuz 2015 ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU Mehmet GÜLER : Başkan Fatih TÜTÜNLÜ : Üye Adem HANCI : Üye Emre

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özge AVCI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜRKİYE 11. ENERJİ KONGRESİ SONUÇLARI

TÜRKİYE 11. ENERJİ KONGRESİ SONUÇLARI TÜRKİYE 11. ENERJİ KONGRESİ SONUÇLARI Nurel KILIÇ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından; üç yılda bir düzenlenen geleneksel Türkiye Enerji Kongrelerinin 11 ncisi 21-23 Ekim 2009 tarihleri

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ve GELECEK VİZYONU

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ve GELECEK VİZYONU TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ve GELECEK VİZYONU BAHTİYAR DURSUN KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ve GELECEK

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN DURUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK RAPOR

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN DURUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK RAPOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN DURUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK RAPOR İklim Değişikliği Koordinasyon Kuruluna (İDKK) sunulmak üzere, İDKK üyelerinin de

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Enerji Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ENERJİ... 4 ARKA PLAN...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YENİLENEBİLİR ENERJİ EKONOMİSİ : TÜRKİYE (MODELLEME),İSRAİL VE İSPANYA ÖRNEĞİ Nigar GÖKPINAR YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Araştırma Makalesi Elektrik Üretimine Bağlı Karbondioksit Emisyonunun Bölgesel Olarak Belirlenmesi ve Uzun Dönem Tahmini S. Yeşer ASLANOĞLU, Merih AYDINALP

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Günümüzde küresel enerji politikaları,

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ENERJİ TÜKETİMİ - BİYODİZEL

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ENERJİ TÜKETİMİ - BİYODİZEL GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26 28 Nisan 2006, Şanlıurfa. Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, 26 28 April 2006, Şanlıurfa, Turkey. TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ENERJİ TÜKETİMİ

Detaylı

T.C GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ NE OLMALIDIR? (26 27 OCAK 2006) Harp Akademileri

Detaylı

TEŞEKKÜR Tez yazımının tüm aşamalarında beni her zaman destekleyen, engin bilgi ve deneyimiyle bana yol gösteren, güven aşılayıcı, özverili ve

TEŞEKKÜR Tez yazımının tüm aşamalarında beni her zaman destekleyen, engin bilgi ve deneyimiyle bana yol gösteren, güven aşılayıcı, özverili ve TEŞEKKÜR Tez yazımının tüm aşamalarında beni her zaman destekleyen, engin bilgi ve deneyimiyle bana yol gösteren, güven aşılayıcı, özverili ve sabırlı tutumuyla bu tezin oluşmasında büyük rolü ve katkısı

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ HAMMADDELERİ POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLEBİLİRLİGİ

TÜRKİYE ENERJİ HAMMADDELERİ POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLEBİLİRLİGİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C.16, S.1, SS.81-92, Y 2003 TÜRKİYE ENERJİ HAMMADDELERİ POTANSİYELİNİN DEGERLENDİRİLEBİLİRLİGİ EVALUATION STUDIES OF ENERGY RAW MATERIAL POTENTIAL OF TURKIYE

Detaylı

COĞRAFÎ BAKIMDAN TÜRKİYE NİN ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

COĞRAFÎ BAKIMDAN TÜRKİYE NİN ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 27 ÖZET COĞRAFÎ BAKIMDAN TÜRKİYE NİN ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AKBULUT, Gülpınar TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Bu çalışmada ana amacımız, jeopolitik ve jeostratejik yönden dünyanın en önemli coğrafyaları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE İÇİN KÖMÜRÜN ÖNEMİ

AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE İÇİN KÖMÜRÜN ÖNEMİ AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE İÇİN KÖMÜRÜN ÖNEMİ MUSTAFA YÖRÜKOĞLU Maden Yük. Müh., TKİ Genel Müdürlüğü ÖZET Toplumların kalkınmasında önemli etkenlerden biri olan elektrik enerjisi, çeșitli kaynaklar vasıtasıyla

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ TEMİN, İLETİM VE TÜKETİM POLİTİKALARI. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Merkez Doğal Gaz Komisyonu

TÜRKİYE DOĞAL GAZ TEMİN, İLETİM VE TÜKETİM POLİTİKALARI. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Merkez Doğal Gaz Komisyonu TÜRKİYE DOĞAL GAZ TEMİN, İLETİM VE TÜKETİM POLİTİKALARI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Merkez Doğal Gaz Komisyonu Ülkemizde yurt içi kaynaklardan doğal gaz üretimiyle ilgili ilk uygulamalar, TPAO bünyesinde

Detaylı