Hiperglisemik Hastaya Yaklaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hiperglisemik Hastaya Yaklaşım"

Transkript

1 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Hiperglisemik Hastaya Yaklaşım SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, Mart 2011

2 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Bülent ERBİL Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Son Güncellenme Tarihi:

3 Olgu 1 10 yıldır Tip2 DM olan, 62 yaşında erkek hasta bilinç bulanıklığı nedeniyle acil servise getiriliyor. Fizik muayene; GD orta, letarjik, Ateş:37.8 C Yatak başı kan şekeri: 357mg/dl, BK: İdrar; dansite: 1030, glukoz: 1000mg/dl, Keton: 150mg/dl (4+), lökosit (+2) Kan gazı: ph: 7.1, serum potasyum seviyesi 3.1 meq/dl Hastaya bikarbonat mı yoksa potasyum mu verilmelidir?

4 Olgu 2 32 yaşında insülin kullanan tip 1 diyabet hastası kontrollerinde kan şekeri 420 mg/dl ölçülmesi üzerine acil servise başvurmuş. İdrar ketonu +2 ve ph: 7.28 olarak görülmüş. Hastanın ortalama sıvı açığı nedir? Hastaya nasıl bir sıvı tedavisi verirsiniz?

5 Olgu 3 40 yaşında kadın, evde kan şekerini 560 mg/dl ölçerek acil servise başvuruyor. +2 keton, Ph 7.30 Hastaya 6 ünite/saat insülin veriyorsunuz 2 saat sonra kontrol kan şekeri 185 mg/dl, keton +2 Böyle bir hastanın acil serviste tedaviye nasıl devam ederdiniz?

6 Kaynaklar

7 Sunum Planı DM genel bakış Diyabetik Ketoasidoz (DKA) Acil servise anormal glukoz değeri Hiperglisemi

8 Diyabetes Mellitus (DM) En yaygın endokrin hastalık Yüksek serum glukoz düzeyi ve bozulmuş karbonhidrat ve lipit metabolizması Akut komplikasyonlar Hipoglisemi, DKA, Hiperglisemik Hiperosmolar Nonketotik Koma (HHNK)... DM hastalar acil serviste nondiyabetik hastalardan 3 kat fazla maliyetli ve 4 kat fazla hastaneye yatış oranı

9 Hiperglisemi Acil Servis Başvurusu Hiperglisemik aciller DKA Hiperglisemik Hiperosmolar Nonketotik Durum (HHND) Acil servise anormal glukoz değeri ile başvuran hastalar Yeni Başlangıçlı Hiperglisemi/Tanı Konulmamış Diyabet Önceden Tanı Almış DM Şiddetli Hiperglisemi Diğer durumlar Glikokortikoid-İlişkili Diyabet Yanlış kapiller glukoz yüksekliği

10 Diyabetik Ketoasidoz (DKA) DM ün hayatı tehdit eden akut bir komplikasyonu DKA göreceli insülin eksikliği ve kontrregülatör veya katabolik hormonların artımıyla gelen hücresel açlığa bir cevaptır Mortalite; yaşlılarda, renal hastalık, eşlik eden enfeksiyon, koma ve hipotansiyon varlığında yüksek

11 Patofizyoloji İnsülin Eksikliği Glukagon Fazlalığı Hiperglisemi Osmotik Diürez Dehidratasyon Prerenal Azotemi Kötüleşmiş Hiperglisemi Keton Oluşumu Elektrolit dengesizlikliği ve geniş anyon gaplı metabolik asidoz

12 Yönetim Stratejisi Hipergliseminin / ketozun ve asidozun tanınması Sıvı resusitasyonu İnsülin yerine koyma tedavisi Elektrolit yerine koyma tedavisi Sodyum, potasyum Ketozun ve asidozun düzeltilmesi Tedavi komplikasyonlarının önlenmesi Hipoglisemi, hipopotasemi, beyin ödemi DKA nedeninin bulunması Gerekli hastaların yatırılması

13 Öykü Klasik semptomlar Susuzluk Poliüri, polidipsi Noktüri Ek hastalıklarla ilişkili semptomlar Ateş Dizüri Diğer semptomlar Yaygın güçsüzlük Kırgınlık/letarji Bulantı/kusma Terlemede azalma Yorgunluk Anoreksi veya iştah artışı Konfüzyon Terleme Göğüs ağrısı Abdominal ağrı Nefes darlığı

14 Öykü Polidipsi, poliüri, polifaji, görme bulanıklığı, güçsüzlük, kilo kaybı, bulantı, kusma, abdominal ağrı.. Karın ağrısı ağrı tüm vakaların ½ sinde (özellikle çocuklarda)

15 Muayene Genel bulgular Hasta görünümü Kuru cilt Nefes darlığı Kuru mukoza Deri turgorunda azalma Refleksler azalma Vital bulgular Taşikardi Hipotansiyon Taşipne Hipotermi Ateş (enfeksiyon varsa) Spesifik bulgular Ketotik nefes (aseton kokusu) Kusmaul solunum ile takipne Konfüzyon Koma Abdominal hassasiyet Bilinç değişikliği*

16 Etyoloji Tetikleyici Nedenler Enfeksiyonlar % 40 (en sık idrar yolu enfeksiyonu) Tedavi / diyet uyumsuzluğu (%25) Yeni tanımlanmış, öncesi bilinmeyen diyabet (%15) Fiziksel veya emesyonal stresler (%20) Myokard İnfarktüsü (MI) Serebrovaküler Olay (SVO) Komplike gebelik Travma Stres Madde kullanım (kokain) Hipertiroidizm İlaçlar: steroid, tiazidler, antipsikotikler, sempatomimetikler Sıcakla ilişkili hastalıklar GIS kanaması Pulmoner emboli Pankreatit Cerrahi Yoğun karbonhidratlı içeceklerinin çok kullanımı Akromegali İdiyopatik (20-30%) Dental abse İnsülin pompası tıkanıklığı

17 Ayırıcı tanılar Alkolik Ketoasidoz Hiperglisemik Hiperosmolar Nonketotik Koma Laktik Asidoz Metabolik Asidoz Açlık ketoasidozu Septik şok Dikkat edilmesi gereken diğer problemler Toksisite, (Salisilat, Etilen glikol, Metanol, isopropil alkol, kloral hidrat, paraldehid, siyanid) 3. trimestirde gebeler (açlık) Post iktal durum Değişmiş mental durum Hipoglisemiyle olan abdominal ağrı Asidoz? Üremi Akut hipoglisemik koma Kateter ilişkili trombus, özellikle çocuklarda femoral santral kataterler Abdominal aciller Yeni başlangıçlı böbrek yetmezliği olan metformin kullanan hastalarda tip B (aerobik) laktik asidoz gelişme riski vardır.

18 Laboratuvar Glukoz >250 mg/dl Na K Her 100 gr glukoz artışında Na değerine 1.6mEq eklenmeli ph da 0.1 düşüş K da 0.6 meq/lt artış Bikarbonat Asidozun derinliğini değerlendirmede CBC WBC> enfeksiyon Kan gazı Arteriyal/venözn Keton (serum/idrar) Yeterli böbrek fonksiyonu asidozdan daha uzun sürebilir Beta hidroksibutirat (serum) Tedaviye cevabı izlemede kullanılabilir

19 Laboratuvar İdrar analizi Keton/glukoz/infeksiyon Amilaz Pankreatit olmadan yüksek Osmolarite 2xNa+ glukoz/18 + BUN/2.8 Komada >330 mosm/kg H2O Fosfor Hipofosfatemi riski varsa BUN Artmış Anyon gap Normalden yüksek

20 Tekrarlayan testler Laboratuvar K düzeyi başlangıç ve tedavisi süresince 1-2 saatte, glukoz ve diğer elektrolitler her 2 saatte veya agresif sıvı tedavisi boyunca Başlangıç fosforu düzeyi düşükse tedavi süresince her 4 saatte gözlenmeli Yüksek glukoz düzeyi Yüksek trigliserid düzeyi Yüksek keton düzeyi dilüsyonel hiponatremi yanlış glukoz düzeyi yalancı kreatinin yüksekliği

21 Diğer Testler Görüntüleme Çalışmaları Akciğer grafisi BT: serebral ödem gibi mental durum değişikliği olan hastalarda özellikle çocuklarda ayırıcı tanıda EKG

22 Yönetim-Tedavi DKA Tanımla!!! Hidrasyon İnsülin Elektrolit anormalliklerini düzelt Asidozu düzelt Altta yatan kolaylaştırıcı nedenleri araştır ve düzelt

23 Diyabetik Ketoasidoz Tedavisi DKA Tanımla!!! Serum glukoz düzeyi Elektrolitler Keton Kan gazı Endike ise CBC, idrar analizi, Akciğer filmi, EKG (hipo-hiperkalemi, MI) Hastaların %18 i normoglisemik DKA (kan glukoz < 300 mg/dl)

24 Diyabetik Ketoasidoz Tedavisi Tedavide amaç Glukoz <200 mg/dl, HCO3 ] 18 Venöz ph >7.3. Metabolik bozukluğu saat içinde düzelt Tedavi önceliği En önce ve en önemlisi volüm K eksikliğini doğrulamak Sonra insülin

25 Diyabetik Ketoasidoz Tedavisi Hidrasyon Laboratuvar beklemeden hızla başlanır 1 2 L Normal Salin (NS) İV, 1 3 saate (yeterli kan basıncı ve nabız, idrar çıkışı..) Başlangıç tedavisi sonrası ml/saat NS Devamı 0.45% NS Pratik yol 0-2 saat 2 L 2-6 saat 2 L 6-12 saat 2 L Çocuklarda: 20 ml/kg NS ilk bir saat içinde

26 Diyabetik Ketoasidoz Tedavisi İnsülin Hipokalemi dışlandıktan sonra (K >3.3 meq/l) Amaç glukozu mg/dl/saat düşürmek Bolus: U/kg İV regüler insulin..? 0.1 U/kg regüler insulin İV Cevap vermezse infüzyon dozu iki katına çıkarılabilir veya İV bolus ( U/kg) İnsülin ketonüri temizlenene ve anyon gap düzelene kadar devam et

27 Diyabetik Ketoasidoz Tedavisi Elektrolit anormalliklerini düzeltilmesi Potasyum DKA tedavisi süresince hipopotasemi riski Yeterli renal fonksiyonu sağlayın ve EKG görün ph da 0.1 düşüş K da yaklaşık 5 meq/l yükselme DKA tedavisi uygulanan hastalarda ortalama 1. meq K düşüşü görülür Sodyum NS ve 0.45% NS ile düzelt Magnezyum Osmotik diürez nedeniyle 1 2 g MgSO4

28 Diyabetik Ketoasidoz Tedavisi Asidozu düzeltilmesi Rutin olarak önerilmez Seçilmiş vakalarda alkali tedavi fayda sağlayabilir Ciddi asidoz (ph 6.9) Düşük kardiyak kontraktilite ve periferik vazodilatasyon, Yaşamı tehdit eden hiperkalemi ve koma Eğer ph 7.0 ise ilk litre sıvısına meq/l NaHCO3 ekle ph 7.1 e düzelt Venöz ph her dakikada bir düzelene kadar takip ph 7.0 ve agresif sıvı tedavisine rağmen DKA düzelmiyorsa diğer metabolik asidoz nedenlerini düşün

29 Yönetim-Tedavi Eğer hasta kusuyor ve bilinç değişikliği düşün!!! entübasyon Hipovolemik şok agresif izotonik sıvı resüsitasyonu vazopresörlerden daha etkili Diğer olası şok nedenlerine dikkat et (sepsis, MI.) Vital bulguların yakın takibi Santral venöz katater veya Swan-Ganz kateteri düşün

30 Tedavi Zaman Yorum Temel hikaye ve muayene Monitör, glukoz, EKG, idrar keton IV 1.yol NS bolus 2.yol ½ NS Elektrolit, CBC, Fosfat, Ca, Mg düzeyi gönder, kan idrar kültürü düşün Tüm kritik hastalarda arterial kan gazı veya venöz ph düşün İkinci litre NS ni 500mL/saat 0 30 dk glukoz >400, idrar keton +, DKA kabul et Nedenleri araştır, enfeksiyon EKG (enfarkt) Foley katater, gerekliyse Akış şemasına başla, vital bulgular, bilinç durumu, kan şekeri, elektrolit, anyon gap, venöz ph, aldığı/çıkardığı izlemi, insülin miktarı Detaylı hikaye/muayene yap Başlangıç K>5.3 ise saatte 0.1 U/kg insülin, hızlı K tekrarı 3.3<K<5.3 ve idrar çıkışı varsa IV ½ NS 40mEq KCl/L, 250 ml/h ve saatte 0.1 U/kg insülin Başlangıç elektrolitleri; ozmolalite, anyon gap, glukoz, düzeltilmiş Na, K kontrol et Başlangıç K sonraki tedaviyi belirler K tedavisine başlamadan önce yeterli idrar çıkışı gereklidir 1 saat Opsiyonel: 0.1 U/kg IV bolus insülin

31 Tedavi Zaman Yorum K<3.3 ise 30 dk insülini durdur IV2 yol ½ NS+60mEq KCl/L 250 ml/h K>3.3 olunca sonrasında 0.1 U/kg/saat insülin glukoz mg/dL olduğunda ikinci IV sıvıyı D5½NS KCl/L değiştir Amaç: 2 L NS infüzyonu İnsülin infüzyonu KCl meq/saat ½NS içinde IV 1 NS ml/saat IV 2 ½NS( veya D5½NS) meq KCl/L ml/saat K>4.0 olduğunda IV 2 yolu KCl 20 meq/saat değiştir 1 saat 2 saat 3 saat mannitol edin glukoz, elektrolit, anyon gap tekrarla Anyon gap >25 veya glukoz >800 veya belirgin komorbiditede Yoğun Bakım Ünitesine yatırmayı düşün Anyon gap<25 ve glukoz <800 ve belirgin komorbitide bulgusu yoksa servise veya diyabetik üniteye göndermeyi düşün Pulse oksimetre gerekliyse glukoz, elektrolit, anyon gap, venöz ph, mental durum, aldığı/çıkardığı tekrar kontrol... Fosfat, Mg, Ca ilk sonuçları kontrol et Hasta veya anyon gap düzelmiyorsa tanı, tanımlanmamış enfeksiyonu araştır (prostatit, perirektal apse) Çocuklarda ve yeni başlangıçlı diyabetlerde fazla serbest sudan kaçın, serebral ödem gelişimi için monitörize et ve yatak başı

32 Mg replasmanı düşün (2 gram MgSO4 (IV1 yol) Amaç: ilk 4 saat içinde 3-4 L Tedavi Zaman Yorum 3 saat Elektrolit, glukoz, Anyon Gap tekrar kontrol 4.saatte tekrarla Oral potasyum, fosfat ve magnezyum replasmanı gerekli ise düşün En az 12 saat veya anyon gap düzelene kadar insülin infüzyonu 4 saat Geç komplikasyonlar: Refrakter asidoz (sepsis, insülin antikorlar) Serebral ödem Vasküler tromboz (nadir) Mukormukosis (nadir)

33 Konsültasyon Dahiliye konsültasyonu Kritik hastalarda yoğun bakım konsültasyonu Stabilize olmayan hastalarda endokrinoloji konsültasyonu Çocuklarda serebral ödem durumunda pediatrik endokrinoji veya yoğun bakım konsültasyonu Yüksek riskli gebelerde obstetrik konsültasyonu

34 Hastaneye Yatış ve Taburculuk Çoğu hasta hastaneye yatırılmalıdır Başlangıçta yoğun bakım ünitesi veya ara bakım üniteleri Acil servisten taburcu Orta dereceli asidoz ve sıvı/elektrolit bozukluğu acil serviste stabilize edilebilir Bazı çocuklar (başlangıç ph>7,35, bikarbonat >20 meq/l) 3-4 saatlik tedavi sonrası oral sıvıyı tolere edebilin, Acil servis tedavisi ile bulguları çözülmüş Hastaneye yatış gerektirmeyen tetikleyici nedeni olan Güvenilir bir bakıcı ile yakın takipte taburcu olabilir. Primer hekimi, endokrinolog tarafından sıkı takip

35 Morbidite/Mortalite Morbiditenin çoğu iatrojenik Yüksek mortalite Yüksek serum osmolalitesi, BUN ve glukoz ve düşük serum bikarkonat düzeyi; Sepsis Pulmoner ve kardiovasküler komplikasyonlar, (MI) Genç erişkinde ve çocuklarda fatal serebral ödem

36 Spesifik Durumlar Çocuklar Serebral ödem bulguları nedeniyle, baş ağrısı ve mental durum değişikliğine alert olunmalı Gebe hastalar DKA ile ilişkili fetal mortalite %30 Maternal hiperglisemi, asidoz ve elektrolit dengesinin düzeltilmesi ilk önceliklidir İnsülin pompalı hasta Pompa kapatılır diğer hastalar gibi tedavi et

37 Komplikasyonlar Akut hastalık ilişkili Hava yolu kaybı Sepsis MI Hipovolemik şok Tedavi ilişkili Hipopotasemi Hipoglisemi Pulmoner ödem Serebral ödem Hipofosfatemi

38 DKA klinik manifestasyonu Hiperglisemi, Volüm kaybı Asidoz Sonuçlar Yeterli sıvı resüsitasyonu tedavide öncelikli basamak Hipovolemik şokta agresif izotonik sıvı resüsitasyonu vazopresörlerden daha etkili İnsülin başlamadan önce K değerini görün Diğer olası şok nedenlerine dikkat et (sepsis, MI.) Vital bulguların yakın takibi, akış şeması tutun

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

Alkol Aşırı Alımı OLGU 1 OLGU 3 OLGU 2 OLGU 4 TOKSİSİTE. Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009. En sık sebep; etanol metanol izopropranolol etilen glikol

Alkol Aşırı Alımı OLGU 1 OLGU 3 OLGU 2 OLGU 4 TOKSİSİTE. Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009. En sık sebep; etanol metanol izopropranolol etilen glikol OLGU 1 Alkol Aşırı Alımı Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009 19 yaş,bayan öğrenci Bilinç değişikliği, uyandırılamamış FM:Konfüze, soğuk terli, nistagmus(+) TA:90/50 mmhg Nb:130/dk LAB: Glikoz 72 mg/dl, Lökositoz

Detaylı

ÇOCUK KLİNİKLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011

ÇOCUK KLİNİKLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİKLERİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Perihan YETİM Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm.Dr. Murat ÖZSARAÇ Ege

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr.Esra TUNÇ YRD.DOÇ.Dr.Latif DURAN

SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr.Esra TUNÇ YRD.DOÇ.Dr.Latif DURAN SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ Dr.Esra TUNÇ YRD.DOÇ.Dr.Latif DURAN KOMPARTMANLAR ELEKTROLİTLER ELEKTROLİTLER Vücuttaki herhangi bir elektrolitin artışı: i. Vücutta fazla miktarda olmasına ii. Kompartmanlar arası

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI En sık görülen metabolik bozuklardan biri olan Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu gelişen kronik hiperglisemi

Detaylı

SIVI ve ELEKTROLİTLER

SIVI ve ELEKTROLİTLER SIVI KOMPARTMANLARI SIVI ve ELEKTROLİTLER Total vücut suyu, total vücut ağırlığının %60 ı İntraselüler (ICF) ve ekstraselüler (ECF) sıvı ECF; intravasküler ve interstisyel sıvı Dr.Mehmet AYRANCI Fırat

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1

Detaylı

2 3 GENEL CERRAHİ GENEL CERRAHİ

2 3 GENEL CERRAHİ GENEL CERRAHİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Hastanede Yatan Çocukların Nutrüsyonununu değerlendirilmesi. Yaş için kilosu Standardlarla karşılaştırma Akut hidrasyondaki değişiklik yanıltabilir

Hastanede Yatan Çocukların Nutrüsyonununu değerlendirilmesi. Yaş için kilosu Standardlarla karşılaştırma Akut hidrasyondaki değişiklik yanıltabilir NÜTRÜSYONEL SİSTEM Hastanede Yatan Çocukların Nutrüsyonununu değerlendirilmesi Metodoloji Kilo kaybı hikayesi Olağan endikasyon Malnütrüsyon için risk faktorü mü Yaş için kilosu Standardlarla karşılaştırma

Detaylı

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU İmmün sistem; insan vücudunun yabancı maddelere karşı temel savunma mekanizmalarından birisidir. Normal olarak, immün sistem

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker TİP 1 DM Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker SUNUM PLANı Genel bakış Epidemiyoloji Patofizyoloji Etiyoloji Klinik; Belirti ve bulgular Tanı Takip İnsülin tedavisi

Detaylı

GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Şef. Uz. Dr. İsmail EKİZOĞLU GEBELİĞİN 24-28. HAFTALARINDA YAPILAN ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ HEMġĠRELĠK UYGULAMA PROTOKOLLERĠ

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ HEMġĠRELĠK UYGULAMA PROTOKOLLERĠ Bu protokoller, HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Diyabet Eğitim Komitesi tarafından Prof. Dr. Nevin Dinçağ, Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. Rüveyde Bundak ve Doç. Dr. ġeyda Özcan ın desteğiyle

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı