Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsallarında Güvenli Çalışma Koşullarının Geliştirilmesi: Akyatan Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsallarında Güvenli Çalışma Koşullarının Geliştirilmesi: Akyatan Örneği"

Transkript

1 Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsallarında Güvenli Çalışma Koşullarının Geliştirilmesi: Akyatan Örneği Mehmet Hakkı Bilgitekin( 1 ), Ayşe Oruç( 2 ), Doğan Kazım Bıyıklı( 3 ), Bilal Emiroğlu( 4 ) 1 Kocaeli Üniversitesi, İzmit MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Kocaeli, Türkiye 2 WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye 3 Bağımsız Danışman, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı, Londra, İngiltere 4 İstanbul Teknik Üniversitesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye Özet: Deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarında araştırma, izleme ve koruma çalışmaları, alan ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Bu çalışmalar 1988 yılından bu yana ülkemizde gelişerek devam etmektedir. Alan ekiplerinde görev alan kişi sayısı ortalama 4-12 arasında değişmektedir. Ekip sayısı; kumsalın yapısına, uzunluğuna, yapılan araştırma ve koruma çalışmalarının kapsamına ve diğer koşullarına göre belirlenir. Gece ve gündüz ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, toplanan verilerin uluslararası düzeyde güncel ve güvenilir metotlarla toplanması önemlidir. Aynı zamanda alanda çalışan ekiplerin güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik temel prensiplerin geliştirilmesi hassasiyetle ele alınması gereken bir diğer konudur. Saha çalışmalarında, çeşitli tehlikelere karşı gerekebilecek, acil durum planlaması ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesi, daha sonraki alan çalışmalarında kullanılmak üzere düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bildiri ile Akyatan Kumsalı örnek olarak ele alınmakta; alan ekiplerinin güvenli çalışma koşullarının geliştirilmesine yönelik temel prensipler ve alan çalışması yürütülen diğer kumsallarda da uygulanabilecek öneriler sunulmaktadır. Anahtar Sözcükler: Deniz Kaplumbağası, Güvenli Çalışma Koşulları, Acil Durum Planlaması, İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsallarında Güvenli Çalışma Koşullarının Geliştirilmesi: Akyatan Örneği 1 Giriş Nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik ulusal ölçekte yapılan çalışmalar 1980 li yılların sonlarına doğru yoğunluk kazanmıştır yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin çeşitli tedbirler alınmaya başlanmıştır. Bakanlar Kurulu kararının çevre ile ilgili tedbirler bölümünün 26. maddesinde Deniz Kaplumbağalarının yumurta bıraktıkları 17 önemli yuva bölgesinin koruma altına alınması ile, deniz kaplumbağaları popülasyonlarının ve çevredeki zararlı etkilerin uzun süreli kontrolünü sağlayacak bir program başlatılacaktır. hükmü çerçevesinde yerel ve ulusal ölçekte bu tedbirler alınmaya başlanmıştır. 1 Deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla 1989 yılında deniz kaplumbağaları çalışmaları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmuş ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı nın koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarla, konu ile ilgili araştırma ve bilimsel yayınlar derlenerek koruma tedbirleri geliştirilmiştir. Bu tedbirlerin uygulanmasını izlemek amacıyla Şubat l990 da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın koordinatörlüğünde Deniz Kaplumbağaları İzleme-Değerlendirme Komisyonu kurulmuş ve 1991 yılında Çevre Bakanlığı nın kurulması ile birlikte koordinatörlüğü Çevre Bakanlığı üstlenmiştir. Komisyon, periyodik aralıklarla 1

2 toplantılar ve yerinde inceleme çalışmaları yapmış, deniz kaplumbağalarını ve yuvalama alanlarını tehdit eden faktörleri tespit ederek, korumaya yönelik tedbirler geliştirmiştir yılında Deniz Kaplumbağaları İzleme-Değerlendirme Komisyon toplantısında yuvalama alanlarının korunması için alınan kararlar Çevre Bakanlığı genelgesi olarak ilgili mercilere uygulanması yönünde talimatlarla iletilmiş, genelge 2009 yılında güncellenerek ilgili kurumlara iletilmiştir. 3 Deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik tedbirler geliştirilirken, yuvalama kumsallarında görevli ve gönüllü olarak gece ve gündüz alanda çalışan ekiplerin güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik bir çalışma henüz yapılmamıştır. Saha çalışmalarında, çeşitli tehlikelere karşı gerekebilecek, acil durum planlaması ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesi, daha sonraki alan çalışmalarında kullanılmak üzere düzenlenmesi önemle ele alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada, Akyatan Kumsalı örnek alınarak, önce çalışılan alan ve iş koşulları tanıtılmış, iş güvenliği kavramları üzerinde durulmuş ve yuvalama kumsallarında muhtemel tehlikeler ve genel tedbirler irdelenmiştir. Aynı zamanda çalışmada alan ekibine yönelik alanda güvenli çalışma eğitimleri üzerinde durulmuş, Akyatan çalışma alanı için risk sınıflandırması yapılarak, çalışma alanı için önerilerde bulunulmuştur Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Adana nın Karataş ilçesi sınırlarında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1987 yılında Yaban Hayatı Koruma ve Üretme Sahası ilan edilmiştir. Bu statü 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası na dönüştürülmüştür. 4 Alan, aynı zamanda Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan tarihli 2738 sayılı kararla 1. Derecede Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir hektarlık bir alanı kaplayan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası nda, Akyatan Gölü ile Akdeniz arasında yer yer genişliği 3-4 km, uzunluğu 22 km'yi bulan Türkiye'nin en büyük kumulları yer almaktadır. Bu kumullar, dünya çapında nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağasının (C. mydas) Akdeniz deki en önemli yuvalama kumsallarındandır. Kumullarla sınır oluşturan Akyatan Ormanı (2.018 ha.) yılları arasında kumul ağaçlandırma projesiyle oluşturulmuştur. Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanları nda alanın kaynak değerlerine zarar verebilecek tüm faaliyetler yasaktır. Eğitim, bilimsel ve koruma amaçlı faaliyetlerle, doğa fotoğrafçılığı, kontrollü günübirlik gezilere izin verilmektedir. 5 Korunan alana en yakın yerleşim olan Kapıköyü, Adana ya 49 km ve kendine en yakın yerleşim olan İnnaplıhöyük köyüne 4 km uzaklıktadır. 75 haneli ve yaklaşık 320 nüfuslu köyün temel geçim kaynağı tarımdır. Lagün kıyısından ağaçlandırma alanı sınırına kadar olan tarım alanlarında ağırlıklı olarak karpuz ve yerfıstığı yetiştirilmekte; kısmen hayvancılık da yapılmaktadır. Lagün çevresi ile tarla ve orman alanlarına toprak yollarla ulaşılmaktadır. Lagün ile deniz arasındaki geniş kumullarda, çalılık alanlarda ve ormanda, yaban domuzu (Sus scrofa) ve çakal (Canis aureus) yaygın olarak görülür. Lagün kıyılarında ve eski nehir kollarının oluşturduğu küçük göllerin bulunduğu yerlerde, kuyruk süren (Herpetes ichneumon) yaygın olarak görülür. Ayrıca saz kedisi (Felis chaus), porsuk (Meles meles), oklu kirpi (Hystrix indica), sivri fare (Crocidura suovales), çöl sıçanı (Meriones tristrami) ve tilki (Vulpes vulpes) alanda yaşayan diğer yaban türleri arasındadır. 6 2

3 Akyatan Lagünü, ülkemizin uluslararası öneme sahip sulak alanlarındandır. Özellikle, şiddetli soğukların Anadolu ya egemen olduğu dönemlerde, Anadolu yaylasındaki göllerin donmasıyla alandaki su kuşu sayısı büyük oranda artmakta; lagün, kışlama alanı görevi üstlenmektedir. Gölün sazlık kıyıları böcekler açısından da son derece zengindir yılında Ramsar Alanı (No: 943) ilan edilmiştir. Akyatan Gölü, aynı zamanda Önemli Kuş Alanı dır (ÖKA No: 77). 6 Lagündeki yaşam ortamlarının çeşitliliği, kumul bitki örtüsü, ağaçlandırma alanı bitki örtüsü, sazlıkkamışlık, tuzcul bitki örtüsü, tatlısu bitki örtüsü gibi farklı ekolojik istekleri olan bitki türlerinin gelişmesine olanak sağlamaktadır Alanda Yürütülen Çalışmalar Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) arasında 2007 yılında imzalanan 5 yıllık İşbirliği Protokolü kapsamında yapılan alan çalışmaları sırasında, deniz kaplumbağası yuvaları, çakallara karşı kumun altına yerleştirilen kafeslerle koruma altına alınmaktadır. 6 Akyatan Kumsalı nın özel nitelikleri gereği korunan bir alan olması nedeniyle, kumsalda gözlenen insan etkisi oldukça azdır. Alanda deniz kaplumbağalarına yönelik en büyük sorunlar; doğal predasyon, denizden kumsala gelen çöplerin yoğunluğu, kaçak olarak alana giren balıkçıların kumsalda gelişigüzel bıraktıkları eski ağlar ve misinalar, zaman zaman Karataş ve Adana dan kamp kurmaya ve/veya balık tutmaya gelenlerin kumsalda ışık yakmaları ve yine alana kaçak olarak giren insanların kumsala araçla girişleridir. Araştırma bölgesindeki deniz kaplumbağası alan çalışmaları, 01 Haziran tarihinde başlayıp 15 Eylül tarihinde sona ermektedir. 6 2 Materyal ve Metod Bu çalışma kapsamında, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) arşivinde yer alan yılları arasındaki Deniz Kaplumbağası Komisyonu toplantı tutanakları ve genel kararların yer aldığı resmi yazışmalar gözden geçirilmiş; ele alınan konular ve toplantı sonuçlarında alınan kararlar arasında, alanda çalışan ekiplerin güvenli çalışma koşullarının geliştirilmesine yönelik bir maddeye rastlanmamıştır. Bu sebeple konuya dikkat çekmek üzere bir çalışma yürütülmesinin gerektiği değerlendirilmiştir. Daha ayrıntılı bir bilimsel araştırmanın uygun koşullar sağlandığında yapılmasına karar verilerek, alan gözlem amacıyla Haziran 2009 da ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette alandaki çalışma koşulları, çevresel koşullar, tehlike unsurları ve halihazırda alınan tedbirler incelenmiştir. Ayrıca WWF Türkiye Proje Sorumlusu, ekip lideri ve yerel alan sorumlusu ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler ve alan gözlemleri sonucu risklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki denklem ve yöntem kullanılmıştır. Risk değerlendirmesi için kullanılan denklem: Risk = Tehlikenin Olma Olasılığı x Tehlikenin Şiddeti (vereceği hasar) dır. 3

4 Kantitatif bir analiz amacıyla, her tehlike için, karşılaşma sıklığı ile ifade edilebilen Olasılık Değeri aşağıdaki şekilde kullanılmıştır: (Bu katsayılar değişken olup farklı çalışmalarda farklı katsayılar kullanılabilir) 1=(On yılda bir kez) 2=(Yılda bir kez) 3=(Ayda bir kez) 4=(Haftada bir kez) 5=(Günde bir kezden fazla) Tehlike sebebiyle ortaya çıkacak olayın şiddeti, görülecek zararın büyüklüğünü etkilemektedir. Şiddet düzeyi, risk değerinin hesaplanması yada risk matrislerinin oluşturulması amacıyla ihmal edilebilir den, felâket boyutuna kadar derecelendirilebilmektedir. Potansiyel zarara da subjektif bir değer verilerek aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir: 1=(Projenin işleyişine engel olmayan, çalışanlarda rahatsızlık yaratmayan tehlike) 2=(Projenin işleyişine engel olmayan, çalışanlarda minör rahatsızlık oluşturan tehlike) 3=(Projenin işleyişine kısmen engel olan veya çalışanlarda major rahatsızlık oluşturabilecek tehlike) 4=(Projenin işleyişine engel oluşturan veya çalışanlarda sağlık sorunlarına yol açabilecek tehlike) 5=(Projenin sonlanmasına neden olacak veya proje çalışanlarında ölüm ya da kalıcı sağlık sorunları ile sakatlığa yol açabilecek tehlike) Bu çalışmada Akyatan Kumsalı için aynı değerler kullanılmıştır. Risk düzeyinin görselleştirilebilmesi ve kolaylıkla anlaşılabilmesi için, belirlenen olasılık ve şiddet değerlerine göre, bir risk matrisi oluşturulmuştur. Risk değerlendirmesi sonucunda, tehlikelere karşı tespit edilen risk kategorisine göre önlem alınır. Bu çalışmada risk kategorileri aşağıdaki puanlamaya göre değerlendirilmiştir. 1-4 puan: Düşük risk düzeyi 5-10 puan: Orta risk düzeyi puan: Ciddi risk düzeyi puan: Yüksek risk düzeyi Bu durumda, Yüksek düzeydeki riskler, acil ilgi gerektiren tehlike türlerine işaret etmektedir; Ciddi riskler üst seviyede yönetim ilgisini, Orta düzey yönetim sorumluluğunu gerektirmektedir, Düşük düzeydeki risklerin rutin prosedürler ile yönetilmesi mümkündür. 7 3 Bulgular 3.1. Alan Kampındaki Çalışma Koşulları ve Güvenlik İş güvenliğini etkileyen olayların ve kazaların nedenleri incelendiğinde çoğunlukla basit bir etkenle karşılaşılmakta ve büyük olayların genellikle küçük hatalardan kaynaklandığı görülmektedir. Zarar 4

5 görme nedenlerinin çoğunluğunda insan faktörü ne bağlı bir hataya rastlanılmakta; hatalar kişi ile sınırlı kalmayıp, kişinin görevlendirildiği iş sebebiyle de açığa çıkabilmektedir. Bu sebeple, insanlara verilen görevlerin de analizi gerekmektedir. İş Güvenlik Analizi, bir çalışma ortamındaki pozisyonlara ait görevleri ve bu görevler sebebiyle karşılaşılabilecek tehlikeleri inceleyen bir metodolojidir. 7 Bu metodolojide, görev belli bir amaç doğrultusunda yürütülen iş faaliyetlerini, pozisyon ise organizasyonda bir kişiye verilen sorumluluk ve görevleri ifade etmektedir. İş güvenlik analizi, çalışma ortamındaki her bir işin niteliği, çalışan için ek bir tehlike oluşturup oluşturmadığı, işin yapılacağı çevre ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplanması, toplanan verilerin sistematik şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve söz konusu tehlikelere karşı kontrol tedbirlerinin belirlendiği süreçtir. 7 İş güvenlik analizinde, işin en önemli yönleri ortaya çıkarılarak iş tanımlanır ve çözümlenir. Bu analiz sonunda, çalışanların görev ve sorumlulukları, çalışanın işini yaparken ne gibi tehlikelerle karşılaşabileceği, bu iş için hangi kişilik ve eğitsel/ zihinsel/ fiziksel özelliklere sahip olması gerektiği tespit edilir. 7 Haziran 2009 da yapılan alan çalışması ve proje koordinasyon ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki koşullar belirlenmiştir: çalışma döneminde kamptaki çalışma ekibi ortalama kişiden oluşmuştur. Alan çalışmaları sabah saat 05:00 civarında başlayıp, iş yoğunluğuna göre saat 11:00-12:30 a kadar devam etmiştir. Temmuz ayında, gece vakitlerinde sıcaklık ölçerlerin yuvalara yerleştirilmesi amacıyla alan çalışması yapılmıştır. Kumsalda GSM bazlı mobil telefonlarla iletişim kurulması mümkün olmamıştır. Proje Ekibi tarafından, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında kullanma izni alınan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ne ait 3 adet telsizin ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü nün uygun bir telsiz kanalının güvenlik amaçlı kullanıldığı, sabit kamp binası yakınında bulunan yangın gözlem istasyonunda Adana Merkez ile telsiz bağlantısının bulunduğu görülmüştür. Kamp alanına yaklaşık 50 m uzaklıkta bulunan yangın kulesinde dönüşümlü olarak 3 personelin görev yaptığı tespit edilmiştir. Kamp alanında çalışma ekibinin kullanımına tahsis edilmiş ufak bir bina, bir tuvalet, küçük bir mutfak, küçük bir depo odası, çatıda çardak, dışarıda ayrı bir duş, elektrik bağlantısı ve buzdolabının mevcut olduğu görülmüştür. Yeraltı suyunun çıkartılması için jeneratörden sağlanan elektrik kullanılmaktadır. Bu su sadece temizlik amaçlı kullanılmakta olup, içme suyu satın alınan damacanalar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Kamp alanı aynı zamanda yaban hayatı sahası içinde bulunduğu için, zaman zaman engerek yılanı görüldüğü, yaban domuzu ve çakalların kamp çadırlarının çok yakınına kadar gelebildiği proje ekibi tarafından ifade edilmiştir. Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ve kamp ekibinin ulaşım vasıtası olarak kullandığı Toyota marka 1987 model araç, 2009 sezonu sonunda eskime ve yıpranma nedeniyle kullanım dışı kaldığı, ihtiyaç halinde Akyatan da kullanılmak üzere araç temin edildiği ancak şu anda alanda kullanılacak bir vasıtanın olmadığı WWF proje sorumlusu tarafından ifade edilmiştir. 9 5

6 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası etrafındaki alanlar özel arazi olup, tarım amaçlı kullanılan bu araziye su içmek gibi çeşitli nedenlere giren yaban hayvanlarının vurulabildiği ifade edilmiştir. Kaçak avlanma amacıyla, zaman zaman denizden ve karadan çalışma alanına girişlerin görüldüğü, bu izinsiz girişlerin Jandarma teşkilatı tarafından takip edildiği ve kamp alanının devriye güvenlik ekiplerince bazen ziyaret edildiği, alan ekibinde görev alanların isimlerinin Tuzla Jandarma Karakolu ve SOS Ambulans firması veri tabanına bildirildiği WWF proje sorumlusu tarafından ifade edilmiştir. 9 Kamp alanında içinde temel malzemeler olan bir ilk yardım kutusu mevcut olduğu, her çalışma dönemi başında bu malzemelerin kontrol edilip yenilendiği görülmüştür. En yakın sağlık ocağı, kamp alanına yaklaşık 25 km uzaklıktaki Tuzla da bulunmaktadır. Ekip Lideri nde, alan çalışmasında görev alan herkesin kan grubu bilgisi ile sağlık problemleri hakkında bilgi bulunan katlımcı bilgi formları bulunmaktadır. Bu alanda sezon boyunca sürekli çalıştırılanlar için İş Yasası ve Sosyal Güvenlik Kanunu gereğince işe giriş işlemleri yapılarak yasal sigorta güvencelerinin sağlandığı, buna ek olarak, sürekli çalışanlara ferdi kaza sigortası yaptırılmak suretiyle, özel sigortalama güvencesi sağlandığı WWF proje sorumlusu tarafından ifade edilmiştir Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsallarında Muhtemel İş Tehlikeleri ve Genel Tedbirler Muhtemel İş Tehlikeleri Çalışma alanı ve çalışma koşulları ile ilgili veriler, deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarında gerçekleştirilen faaliyetlerde çok sayıda tehlike ile karşılaşılabileceğini göstermektedir. Bu tehlikeler arasında hava şartları ve olaylarından, çalışma ortamının fiziksel özelliklerinden, biyolojik etmenlerden, kimyasal madde/ kirlilik tehditlerinden, insan kaynaklı ve kasti olaylardan, psikolojik sebeplerden, yaban hayatından, deniz çevresinin olumsuzluklarından, iletişim problemlerinden, çalışma araçlarından, yerleşim yerlerine uzaklık sebebiyle yaşam zorluklarından, gıda çeşitlerinden veya konaklama türünden kaynaklanabilecek, yangın, şiddetli atmosferik olaylar, deprem gibi çalışma güvenliğini etkileyebilecek, çeşitli unsurlar bulunmaktadır Akyatan Çalışma Alanı İçin Risk Sınıflandırması Her çalışma alanı, kendine özgü tehlikeleri ve risk düzeylerini içermekte ve geliştirilecek risk kontrol tedbirleri için ayrı ve çalışma alanına özgü bir risk değerlendirmesinin yapılmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte, bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen Akyatan Çalışma Alanı incelemesi dikkate alınarak, muhtemel iş tehlikesi türleri ile risk sınıflandırması aşağıya çıkarılmıştır. Maruziyet Kaynaklı Tehlikeli Durumlar Güneş ve ultraviyole yanıkları Sıcaklık çarpması Sıcaklık yorgunluğu ve stresi Rüzgar Kimyasal, biyolojik, radyoaktif madde ile temas Deniz tuzu Elektrik çarpması Boğulma Beslenme Kaynaklı Tehlikeler Gıda zehirlenmesi Yetersiz/ dengesiz beslenme Dehidratasyon (Su kaybı) Biyolojik ve Kimyasal Tehlikeler Zehirli sürüngen ve böcekler Yabani kara ve deniz hayvanları 6

7 Kişisel temizlik ve hijyen problemleri Bulaşıcı hastalıklar Uzaklık,Mahrumiyet Kaynaklı Tehlikeler Kaybolma İletişim ve ulaştırma problemleri Karanlık ve sis Sosyal ve Psikolojik Olumsuzluklar İzolasyon Ekipte gruplaşmalar ve çatışmalar Çevresel değerlerle uyuşmazlıklar Yorgunluk, dikkat bozuklukları Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı Mekanik Tehlikeler Kamp yerleşimi Takılma, kayma, düşme İş aleti kazaları, emniyetli çalışma yüklerinin aşılması Elle çalışma ve kaldırma işleri Uygunsuz pozisyonda çalışma Ulaştırma kazaları Kasıtlı Olaylar ve Diğer Kişilerin Sebep Olabileceği Tehlikeler Avcılar ve silahlı kişiler Cinsel saldırı Saldırgan kişiler Hırsızlık Yangın ve Patlama Tehlikeleri Orman ve çalı yangınları Pişirme araçlarından kaynaklanan patlama ve yangınlar Çadır ve konaklama tesisi yangınları Olağandışı Tabiat Olayları, Yıldırım düşmesi Aşırı yağış, dolu ve sel baskını Deprem Hortum Tablo - Risk Matrisi 7

8 4 Tartışma Akyatan Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsalı nda ve benzeri alanlarda güvenli çalışma koşullarının sağlanıp sağlanmadığı sorgulanmalıdır. Bu alanlarda çalışma yürütmüş akademik personelin bir bölümüne, 10,11, 12 çalışma ortamının güvenliği için aldıkları tedbirler, halihazırda dikkate alınan güvenlik kriterleri, çalışma alanında iş tehlikesi olarak düşünülen hususlar ve iş tecrübesi ile edinilen kazanımlar hakkındaki soruların cevapları değerlendirilmiştir. Bu sorgulamaya cevap olarak gönderilen bilgiler aşağıdaki şekilde derlenmiştir: Ağrı kesiciler, amonyak, yanık kremi, yara bandı gibi temel ilaçlardan oluşan ilkyardım kiti hazır bulundurulmaktadır. Ekip sorumlusunun temel ilk yardım bilgisine sahip olması sağlanmaktadır. Ekip üyeleri arasında telsizle haberleşme sağlanmaktadır. Ekibin kullanımı için mutlaka bir araç tahsisi yapılmaktadır. En yakın sağlık kuruluşlarının yeri, iletişim bilgileri, nasıl ulaşılacağı tespit edilmekte ve ekip üyelerine duyurulmaktadır. Çalışma alanında tek başına hareket etmeye müsaade edilmemekte, eşli çalışma sistemi uygulanmaktadır. Bir çok yerde yüzmeye izin verilmemektedir. Alkol ve benzeri maddelerin kullanımına izin verilmemektedir. Çalışanların alerjik durumları ve sağlık problemleri sorulmakta ve buna yönelik tedbirler alınmaktadır. Kaplumbağa rehabilitasyon merkezlerinde mutlaka eldiven ve önlük giyilmesi istenmektedir. Yangın tehlikesine karşı, sıklıkla uyarılar yapılmaktadır. Besin zehirlenmesinin önüne geçmek için buzdolaplarındaki yiyecekler haftalık kontrolden geçirilip temizlenmektedir. İlaç, alkol, formaldehit gibi maddeler ayrı, ayrı dolaplarda etiketlenerek saklanmaktadır. Ekip üyelerinin iletişim bilgileri liste haline getirilmekte ve herkesin sürekli yanında taşıması istenmektedir. Herhangi bir acil durumda ekip liderine ve yardımcısına mutlaka haber verilmesi istenmektedir. Çalışanların aşırı sıcakta çalışma ve güneş yanığına karşı kişisel önlem alınması istenmektedir. Kumsalda sandaletsiz, ayakkabısız yürümeye izin verilmemektedir. Alanda çalışmaya başlanmadan önce ekibin karşılaşabilecekleri tehlikeler kendilerine söylenerek, önlem almaları istenmektedir. Örneğin zararlı bitkiler ve akrep, yılan gibi zararlıların nerelerde bulundukları, sokmalara ve ısırmalara karşı pratik tavsiyeler verilmektedir. Kene ve benzeri haşerelere karşı dikkatli olunması, köpeklerle karşılaşıldığında nasıl davranılacağı söylenmektedir. Yukarıda verilen bilgiler, çalışma alanına, alanda sorumlu ekip liderinin bilgi ve deneyimine, risk algısına göre değişiklik göstermektedir. Nitekim, alınan tedbirlerin yeterli olmadığı, her alan için konuyla ilgili standart bir metodoloji uygulanmasının gerektiği, her alan için alana özgü koşulların ayrıca dikkate alınmasının gerektiğine yönelik yaptığımız gözlemi destekler nitelikte bir akademisyenin verdiği bilgiler 12 aşağıda özetlenmiştir: 8

9 Deniz kaplumbağaları araştırma projelerinde iş sağlığı ve güvenliği, acil durum planlamasına yönelik veya çalışanlara yönelik standartların iyileştirilmesi konularında şu ana kadar ciddi bir tedbir alınmamıştır. Arazi çalışmalarında, özellikle arazi şartlarında çadırlarda kalanlara ve yerleşim yerlerinden uzakta bulunanlara yönelik herhangi bir önlem alınmamaktadır. Yukarıda bahsedilen konular aynı zamanda alanlar projelendirilirken göz önüne alınmamaktadır. 5. Sonuç ve Öneriler Çalışma ekibinde görevli personelin sağlığı ile doğal hayatın ve çevrenin korunması, ekip yöneticisi ve ortak çalışma düzeni içindeki tüm şahısların müşterek sorumluluğudur. Muhtemel tehlikelere bağlı olarak, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinin azaltılması için, çalışma ortamında risk azaltma ve acil durum planlama çalışmaları yapılmalıdır. Bu kapsamda Risk ve Güvenlik Yönetimi anlayışıyla güvenli çalışma kurallarının ortaya konması, personel eğitiminin her aşamasında vurgulanması ve çalışmalarda öncelikli olarak tatbik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Alandaki potansiyel tehlikelerin muhtemel etkilerini en aza indirmek üzere, alan çalışmasına başlamadan önce, güvenli çalışma disiplini sağlanmalıdır Alan Sağlık ve Güvenlik Planı (ASGP) İdeal bir Alan Sağlık ve Güvenlik Planı içerisinde, Çalışma alanının tanımlandığı, topoğrafyasının, iletişim ve ulaştırma bilgilerinin, hakim hava şartlarının, çevre ile ilgili malumatın verildiği bilgilendirme bölümü, Her çalışma alanı, görev türü ya da etkinlik için, tehlikelerin tanımı, sağlık ve güvenlik analizi ile, ilgili acil durum prosedürleri, Kullanılacak iş ekipmanı ve koruyucu kişisel malzemelerin tanımları ve özellikleri, Mevcut ilk yardım tedbirleri, Çalışanlarda aranacak yeterlik ve eğitimler yer almalıdır. Çalışma alanı yerleşim planları, riskler ve güvenlikle ilgili temel faktörlerin farkındalığı açısından önemli bir araçtır. Bu yerleşim planları, organizasyon merkezinde, yerel acil müdahale ve güvenlik birimlerinde, çalışma alanında bulunmalıdır. Sahadaki değişiklikler dikkate alınarak güncellenmelidir Karşılıklı Sorumluluklar Her boyuttaki alan çalışmasında görev alanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması sorumluluğu, organizasyon yönetimi içinde genel olarak, hiyerarşinin en üst düzeyindeki otoriteye aittir. Bu otorite, çalışma alanındaki güvensiz iş ve işlemleri izlemek ve yönetmekle görevlendirilmiş bir yetki pozisyonunu oluşturmalı, çalışanların güvenlik tedbiri talep etmemeleri halinde dahî, bu sorumluluğu yerine getirmelidir. Organizasyon otoritesinden başlayarak ekip liderine kadar, organizasyon sorumlulukları genel olarak şu konuları kapsamalıdır: Çalışanların sağlığının, alan çalışmasına uygunluklarının (örn. alerjiler) araştırılması, Ekip liderinin çalışmaları ve çalışma şartlarındaki değişiklikleri izleyerek güvenlik koşullarını sürekli geliştirmesi, Güvenlik ve müdahale araçlarının kullanımı için eğitim verilmesi, 9

10 İş ortamındaki güvenliğin artırılması ve iş mevzuatı gereklerinin sağlanması için tedbirler geliştirilmesi, Alan değerlendirme raporu ile alan güvenlik planının hazırlanması, Bununla birlikte, ekip üyeleri de, Tedarik edilen yada önerilen güvenli araçları / kıyafetleri kullanmak, Tanımlanmış prosedürleri izlemek/ ekip liderinin talimatlarına uymak, Herhangi bir güvensiz durumu derhal ekip liderine bildirmek, sorumluluklarını taşımalılar Genel Tedbirler Günlük çalışma ve görev dağılımı, tüm ekip üyelerinin katılımıyla yapılmalı; görev ayrıntıları yazılı hale getirilmeli ve güvenli çalışma koşulları gözden geçirilerek vurgulanmalıdır. Çalışanların aşağıda belirtilen temel kuralları bilerek uygulamaları zorunlu tutulmalıdır: Alanda, alana özgü tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi, risk kontrol mekanizmalarının titizlikle tespit edilmesi ve takibi, değişen koşullarda bu değerlendirmelerin güncellenmesi gerekmektedir. Çalışma şartlarının sağlık ve güvenlik üzerindeki potansiyel tehlikelerinin değerlendirildiği sağlık ve güvenlik planı incelenerek öngörülen tedbirler öğrenilmelidir. Çalışanlar, biçimsel olarak önceden kararlaştırılmış iletişim prosedür ve formatlarını kullanmalıdır. Ortam ve çalışma şartlarından kaynaklanabilecek tehlikelere ilişkin tüm bilgiler edinilmeli ve dikkate alınmalıdır. Görevler, koruyucu malzemelerin yetersiz kaldığı, eğitim/yeterlilik düzeyinin uyuşmadığı, kişisel kapasitenin aşılmasını gerektiren ya da tanımlı güvenlik düzeylerinin dışında kalan çalışma ortamlarında sürdürülmemelidir. Kamp alanından bireyler yalnız başına ayrılmamalı; ekip çalışanları gideceği yer ve tahmini dönüş saatini kamp alanından ayrılmadan önce bildirmelidir. Çalışmalarda kişisel koruyucu malzeme ile çalışma şartlarının gerektirdiği kıyafetler kullanılmalıdır. Ekip üyeleri, sert ve kapalı ayakkabı giyme konusunda uyarılmalıdır. Çalışmalarda, eldiven, güneşten koruyucu krem, başı sıcaktan koruyan şapka ya da siperlik, gözlük gibi malzemeler kullanılmalıdır. Çalışma alanına yeterli içme suyu götürülmeli ve çalışma sırasında bol su içilmelidir. Tuz kaybı takviye edilmelidir. Beslenme düzenine ve içeriğine dikkat edilmelidir. Çalışma sırasında, normalin çok üzerindeki seviyelerde bakterilere maruz kalınacağına dikkat edilerek hijyen ve kişisel temizliğe önem verilmelidir. Aşırı sıcak, ıslak ya da rüzgârlı ortamlar gibi uç çalışma şartlarında özel tedbirler uygulanmalıdır. Çalışma sırasında yorgunluk, stres, kızgınlık ve benzeri durumlar yaşanabileceği; çalışma ortamının bu durumların şiddetini artırabileceği hatırlanmalıdır. Çalışan kendi fiziksel sınırlarını zorlayacak işleri yapmaya kalkışmamalı, çalışmasında iş aletlerinden gerektiği şekilde yararlanmalı, yeterince dinlenmeli ve sosyal aktivitelere zaman ayırmalıdır. Çalışma mevkii ve düzeni için verilen talimatlara dikkatle uyulmalı; iş güvenliğini etkileyebilecek durumlar gecikmesizin en seri şekilde ekip liderine bildirilmelidir. Acil durum planı ve talimatları bilinmeli ve uygulanmalıdır. 10

11 5.4. Alan Ekibi Eğitimi Alan ekibinin genel işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, sertifikalı temel ilkyardım eğitimi, telsiz kullanma eğitimi, yangın söndürücüsü kullanma eğitimi, kampçılık eğitimi, acil durum planlama eğitimi almasının uygun olacağı düşünülmektedir. Ekip liderlerinin, ayrıca, stresle başa çıkma, temel yaşam desteği, acil durumlara yönelik karar verme bilgi ve becerisine sahip olmaları faydalı olacaktır. Alan ekibinin alanda çalışmaya başlamadan önce eğitime tabi tutulması, eğitimin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının yapılması önerilmektedir. Alan sağlık ve güvenlik planının, kontrol formlarının, acil durum planının, güvenlik bilgi formunun, güvenli çalışma kılavuzunun hazırlanması, bu belgelerin çalışanlarca bilindiğinden emin olunması gerekir. Acil durum planlama sisteminin belirli aralıklarla çeşitli düzeydeki tatbikatlar aracılığı ile test edilmesi, olası sorun ve darboğazların belirlenerek daha sonra yapılacak risk değerlendirmelerinde kullanılmak üzere raporlanması önerilmektedir. KAYNAKLAR 1-30 Ekim 1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete. 2 -Ekmekçi İ., (2006), Türkiye de Deniz Kaplumbağalarını Koruma Çalışmaları, Birinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 4-5 Aralık 2003, İstanbul, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, ISBN Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi, (2009), 2009/10 Tarih ve Sayı, Ankara. 4 -Bakanlar Kurulu Kararı, (2005), 2005/9453 Tarih ve Sayı, Ankara. 5 -Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik, (2004) 08/11/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete, Ankara. 6 -Yılmaz, C., Türkozan, O. ve Oruç, A., (2008). Tuzla, Akyatan ve Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Kumsalları Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas ve Caretta caretta) ve Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Popülasyonlarının Araştırılması, İzlenmesi ve Korunması Çalışması, (Kasım 2008). WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı). ISBN: Özkılıç Ö., (2005), İş Sağlığı, Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını, Ankara. 8 -Bıyıklı K. D., (2009), Haziran-2009 Alan Çalışması Notları, 9 - Ayşe Oruç, (2009). 17 Kasım 2009 Saat 18:30 Görüşme Notları 10 -Doç.Dr. Şükran Yalçın Özdilek (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) tarihinde saat 10:00 da alınan e-posta. 11 -Doç.Dr. Yakup Kaska (Pamukkale Üniversitesi) tarihinde saat 10:00 da alınan e- posta. 12 -Dr. Hakan Durmuş (Dokuz Eylül Üniversitesi) tarihinde saat 10:00 da alınan e- posta. 11

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İŞVEREN: Aşağıda bilgileri yazılı olan şirket bu sözleşmenin bir tarafı olup bundan sonra işveren olarak adlandırılacaktır. Belirtilen adres ve elektronik posta adresi

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI ZEKAİ DÜZGÜN - İSG UZMANI (ÇANKAYA İŞ GÜVENLİĞİ) İBRAHİM ERTAN - İSG UZMANI (ERSA ÜRETİM MÜDÜRÜ) FÜSUN ÇELEBİ - İSG UZMANI

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ .0 AMAÇ : BAŞAKŞEHİR 'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,.0 KAPSAM : BAŞAKŞEHİR N'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Sayı : 24301423-918-E.251760 08.01.2016 Konu: İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi a)

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA

ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA 1 / 8 ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI ANKARA Tel : 435 90 16 Faks : 435 80 28 11.12.2013 KONU SAYI : T13/3142 : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri Teklifin İletileceği Firma Yetkilisi Teklif Bilgileri

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse OHSAS 18001 Yönetim Sistemi çalışmaları paralel yürütülmüştür.

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

FINE KINNEY METODU RİSK = İHTİMAL X FREKANS X ETKİ

FINE KINNEY METODU RİSK = İHTİMAL X FREKANS X ETKİ Kullanımı kolay, yaygın olarak kullanılan bir metottur. FIN KINNY MTODU = İHTİMAL X FRKANS X TKİ Tablo -İhtimal Skalası İhtimal: Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimali 0, 0, 0 Pratik Olarak

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER Yıldız OSGB olarak; iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer deneyimli personellerinizle iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ TANIM İşyerlerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş güvenliği

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi. Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi. Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sağlık hizmetleri.. Birbirine ulalı binlerce sürecin oluşturduğu bir sistem içindeyiz..

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Makina Plus Sıva Alçısı Kullanım Alanları: Her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, gazbeton vb.)

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu On Adımda Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Okul Bilinçlendirme

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde yapılan ve/ya ODTÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılardan

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı