AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tıp Fakültesi Bünyesinde 2006 Yılına Ait Devam Eden Proje Bulunmamaktadır. Tıp Fakültesi Bünyesinde 2007 Yılına Ait Devam Eden Proje Bulunmamaktadır Devam Eden Projelerin Listesi Proje No Proje Adı Proje Yürütücüsü Başlangıç Süre Bitiş Proje Bütçesi Harcanan 08.TIP.10 Retinyl palmitatin larengeal mukozal lezyonlar üzerine etkisi Doç. Dr. Erdoğan OKUR , ,65 08.TIP.12 İdiyopatik mental retardasyonlu çocuklarda subtelomerik yeniden düzenlenmelerin araştırılmasında MLPA tekniğinin etkinliğinin araştırılması ve fenotip -genotip ilişkisi Prof. Dr. Faruk ALPAY , ,20 08.TIP TIP.26 İnmemiş testis tanısı konmuş çocukların Y-kromozom mikrodelesyonu, MTHFR gen polimorfizmleri ve kromozom düzensizlikleri açısından değerlendirilmesi Visfatin geni polimorfizmlerinin diabetik nefropati ile ilişkisinin araştırılması Prof. Dr. Necat ĠMĠRZALIOĞLU Doç. Dr. Serap DEMĠR , , , ,80 Toplam: , ,01 Proje No Proje Adı Proje Yürütücüsü Başlangıç Süre Bitiş Proje Bütçesi Harcanan 09.TIP.02 Yenidoğan Sepsisinin Tanı ve İzleminde CRP ve Lökosit Sayısının Töliner Skorlaması ile Prof. Dr. Faruk Karşılaştırılması(tez) ALPAY , ,00 09.TIP.05 Fototerapi Uygulanan Ratların Testislerinde Meydana Gelen Histopatolojik ve Ultra Strüktürel Yard. Doç. Dr. Adnan Değişikliklerin ve Uygulanan Pentoksifilinin bu Değişiklikler Üzerine Etkilerinin NARCI Değerlendirilmesi(TEZ) , ,92 09.TIP TIP TIP TIP.18 Obeziteye Yatkınlık Yapan Gen Varyantlarının Araştırılması: İlişkilendirme Çalışması(TEZ) Tip 1 Diyabetli 3-18 Yaş Arası Hastalarda Adiponektin ve Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi(TEZ) Rat Siyatik Sinir İskemi-Reperfüzyon Hasarına Alfa Lipoik Asidin Koruyucu Etkisi WNT4 Geninin Gonadal Geliþimdeki Rolünün Kriptorşidizm Tanısı Konan Çocuklarda WNT4 Geni Mutasyon Analizi ile Araştırılması 2009 Devam Eden Projelerin Listesi Yard. Doç. Dr. M.Ali SÖZEN Yard. Doç. Dr. Tolga Altuğ ġen Doç. Dr. Ahmet SONGUR Yard. Doç. Dr. Adnan NARCI , , , , , , , ,18

2 09.TIP TIP TIP TIP.22 Vitamin B12 Eksikliği Tespit Edilen Hastalarda MTHFR 677C/T Polimorfizmi ve Homosistein Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 13-cis Retinoik Asid ve Melatoninin Neuroblastoma Hücrelerinin Morfolojileri ve Viabiliteleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması Helicobacter pylori'nin Mide Progenitor Hücreleri ve APUD Hücreler Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin İmmunohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi KOAH'lılarda Beta 2 Agonist Tedavisinin İstirahat Metabolizma Hızı,Günlük Fiziksek Aktivite Düzeyi ve Vücut Kompozisyonuna Etkilerinin Araştırılması Yard. Doç. Dr. Nazlı ġensoy Yard. Doç. Dr. Murat TOSUN Prof. Dr. Yüksel ARIKAN Doç. Dr. Mehmet ÜNLÜ , , , , , , , ,00 09.TIP.24 Rat ve Fare Beyninde Massa İntermedia'nın Histolojik Yapısının ve Hücre Sayısının Histometrik ve Stereolojik Metodlarla Hesaplanması,massa interhalamica asimetrisinin değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Nuket MAS ,00 0,00 09.TIP.25 Şizofreni Hastalarında Aerobik ve Anaerobik Egzersiz Kapasiteleri,Solunum Fonksiyonları ve Vücut Kompozisyonunun Araştırılması Doç. Dr. Kağan ÜÇOK , ,00 09.TIP.26 Psöriazisli Hastalarda Aerobik Egzersiz Kapasitesi,Günlük Fiziksek Aktivite,İstirahat Metabolizma Hızı,Vücut Kompozisyonu ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması Doç. Dr. Reha DEMĠREL , ,20 09.TIP TIP.29 Afyonkarahisar'da Koyunlar ve Sığırlar ile Hayvancılıkla Uğraşanlarda ve Kasaplarda Brucella Prevelansı'nın Araştırılması Kronik Rinosinüzitte Uygulanan Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Koku Alma Duyusu Üzerine Etkisi Doç. Dr. Zafer ÇETĠNKAYA Yard. Doç. Dr. Abdullah AYÇĠÇEK , , , ,20 09.TIP.31 İdiyopatik veya Sendromik Mental Retardasyonlu Çocuklarda Subtelomerik Yeniden Düzenlemelerin Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) metodu ve array CGH (karşılaştırmalı Genomic Hibridizasyon)analizi ile incelenmesi ve MCT8 gen mutasyonunun mental Prof. Dr. Necat ĠMĠRZALIOĞLU , ,54 09.TIP TIP TIP.34 Endoplazmik reticulum (ER) stresi aracılı B-hücre apoptozisi üzerine antidiyabetik ajan kafeik asitin etkisinin deneysel ER stres modeli oluþturulan INS-1E (832/13) beta hücre kültüründe araştırılması On pump kalp cerrahisi yapılan hastalarda cross klemp süresiyle neopterin düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi(tez) Nöroendoskopik Yönetmel Torakal Diskektomi ve Füzyon İşleminin Açık Cerrahi İşlem ile karşılaştırılması Doç. Dr. Sefa ÇELĠK , ,08 Prof. Dr. Ahmet ÇEKĠRDEKÇĠ Yard. Doç. Dr. Selim KARABEKĠR ,00 918, , ,00 Toplam: , , Devam Eden Projelerin Listesi Proje No Proje Adı Proje Yürütücüsü Başlangıç Süre Bitiş Proje Bütçesi Harcanan 10.TIP.01 Ratlarda Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Olarak Gelişen Serebrum ve Serebellumdaki Değişiklikler Üzerine Kuersetin,Balık Omega-3 Yağ Asitleri ile Melatonin Etkileri Doç. Dr. Ahmet SONGUR , ,00 10.TIP TIP.05 Deneysel Laminektomi SonrasI Epidural Fibrozisin Önlenmesinde Triamsinolone asetonid ve clioquinol'ün etkisi Farklı İntrabdominal Basınç Değerlerinin,Basınç Sürelerinin Akut Pankreatit Şiddeti Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Yard. Doç. Dr. Adem ASLAN Doç. Dr. CoĢkun POLAT , , , ,50

3 10.TIP.06 Çocuklarda İntrakorporeal,ekstrakorporeal ve karışık teknikle yapılan laparoskopik apendektomilerin maliyet ve postoperativ komplikasyonlar açısından karşılaştırılması Doç. Dr. Didem BASKIN EMBLETON , ,96 10.TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP TIP.25 Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyon Hastalığında Complement Factor H(Y402H) ve rs , LOC387715/HTRA1 ve rs , Complement component 3 (r102g),varyantlarının İlişkilendirme Çalışması Alfa Lipoik Asit ve Metilprednizolonun Spinal Kord İskemi-Reperfüzyon Yaralanmasında Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Yard. Doç. Dr. Yasemin SOYSAL Endometriyal Karsinomun Geliþiminde Mast Hücresinin Rolünün ve Angiogenezis ile İlişkisinin Doç. Dr. Mehmet Araştırılması YILMAZER Açık radikal ve basit nefrektomiler ile laparoskopik radikal ve basit nefrektomilerin Yard. Doç. Dr. Mutlu peroperatif,erken postoperatif,onkolojik ve fonksiyonel sonuçları ile komplikasyon oranlarının ATEġ karşılaştırılması Prof. Dr. Mehmet CPAP Eğitiminin CPAP Uyumuna ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Araştırılması ÜNLÜ Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Birlikteliğinde İnflamatuar Mediatörler Ceruleinin Ýndüklediði Akut Pankreatit Üzerinde quercetinin Koruyucu Etkisi Diabetes Mellituslu Hastaların İşitme Fonksiyonlarının Yüksek Frekans Odyometrisi ile Değerlendirilmesi Volatil Anesteziklerin DNA Hasarı Üzerine Etkileri Kronik Böbrek Hastalığında KLOTHO ve VDR Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması Akut İshal Yakınmalı Çocuklardan İzole Edilen Rotavirus ve Noroviruslerin Genotiplendirilmesi , ,39 Doç. Dr. Olcay ESER , ,50 Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN Yard. Doç. Dr. Abdullah AYÇĠÇEK Doç. Dr. Remziye GÜL SIVACI Prof. Dr. Necat ĠMĠRZALIOĞLU Doç. Dr. Mustafa ALTINDĠġ , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Toplam: , ,86

4 Kalan 763,35 373, ,64 996, ,99 Kalan 5.532, ,08 15,20 390,40 154,84-0,18

5 383, ,92 3,48 52, ,00 64,00 0,00 5,26 4, ,46 0, ,00 700, ,50 Kalan 0,00 482,53-0,50

6 0,04 372,88-328, ,86 0,04-960,00-781, , , , ,26 0, ,41

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ 25-29 Eylül 2012 PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Trabzon http://www.fizyoloji2012.org

Detaylı

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 19-20 şubat 1972 de Ankara da düzenlenen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 1. Ulusal Fizyoloji Kongresi nden günümüze

Detaylı

2010 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2010 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Sıra Bölüm Proje No Proje Adı Unvanı Proje Başlangıç Bitiş No Yöneticisi Tarihi Tarihi 1 Tıp 2006-063 Brusellozun Hızlı Tanısında Prob Hibridizasyon Yönteminin Önemi. Hörü GAZİ 2006 2009 Ege Bölgesi'nden

Detaylı

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr.

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr. 2007-2014 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA

Detaylı

MODÜL KODU : PED2022 MODÜL ADI : Çocuk Güvenliği İçin Danışmanlık MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Serpil Uğur BAYSAL MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 Projenin başında, sorumlu öğretim

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER KURULLAR...4 13. USK YA GENEL BAKIŞ...6 GENEL BİLGİLER...10 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS KROKİSİ...12 BİLİMSEL PROGRAM...

İÇİNDEKİLER KURULLAR...4 13. USK YA GENEL BAKIŞ...6 GENEL BİLGİLER...10 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS KROKİSİ...12 BİLİMSEL PROGRAM... PROGRAM KİTAPÇIĞI 1 İÇİNDEKİLER KURULLAR...4 13. USK YA GENEL BAKIŞ...6 GENEL BİLGİLER...10 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS KROKİSİ...12 BİLİMSEL PROGRAM...14 POSTER SUNUMLAR LİSTESİ...28 SOSYAL PROGRAM...36

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ

TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ 6-9 Nisan 05 Maxx Royal Otel, Belek - Antalya TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ - 994 TURKISH RHINOLOGIC SOCIETY BİLDİRİ KİTABI TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ Dr. Sabri Uslu Kongre Bas kanı Dr. Raşit

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİ BİLİMLER DERNEĞİ 35. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ 2009 ÖZET KİTABI

TÜRK FİZYOLOJİ BİLİMLER DERNEĞİ 35. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ 2009 ÖZET KİTABI TÜRK FİZYOLOJİ BİLİMLER DERNEĞİ 35. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ 2009 1 TÜRK FİZYOLOJİ BİLİMLER DERNEĞİ 35. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ 2009 ÖZET KİTABI 30 EYLÜL 3 EKİM 2009 GAZİ ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org -75- PS-0 DİYABETE DİRENÇLİ NOR FARELERİN PANKREAS VE KARACİĞERLERİNDE YÜKSEK GLUT EKSPRESYONU, DİYABETİK AJAN STREPTOZOTOSİNE KARŞI AŞIRI DUYARLILIK NEDENİDİR Sevim Kahraman, Gülsüm Özlem Elpek, Çiğdem

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve toloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu 08:00-13:00 TOTBİD EŞGÜDÜM

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sıhhiye, 0600, Ankara Tel: 03 30 47 - Gsm: 0530 0 88 98 Faks: 03 309 765 E-posta:

Detaylı

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ 19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI KATILIMLI 22-25 HAZİRAN 2009 TRABZON 19 th NATIONAL ELECTRON MICROSCOPY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPITION 22-25 JUNE 2009 TRABZON, TURKEY ÖZET

Detaylı

KAPAK ve AFİŞ TASARIMI: Dr. Turgut TOPAL Altan ÖZOĞUL Ali TAŞDELEN

KAPAK ve AFİŞ TASARIMI: Dr. Turgut TOPAL Altan ÖZOĞUL Ali TAŞDELEN KAPAK ve AFİŞ TASARIMI: Dr. Turgut TOPAL Altan ÖZOĞUL Ali TAŞDELEN ÖNSÖZ Değerli Kongre Katılımcıları; Cumhuriyet imizin kuruluşunun 80.yıl dönümüne denk gelen 29.Ulusal Fizyolojik Bilimler kongremize

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK MALİGNANSİLERİNDE KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLE- RİN SİTOGENETİ K, FISH VE RT- PCR İLE GÖSTERİLMESİ:

ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK MALİGNANSİLERİNDE KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLE- RİN SİTOGENETİ K, FISH VE RT- PCR İLE GÖSTERİLMESİ: 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Genetik Anabilim Dalı 2 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıbbi Biyoloji

Detaylı

SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR TÜSAD 35. ULUSAL KONGRESİ - SOLUNUM 2013 BİLDİRİ ÖZET KİTABI

SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR TÜSAD 35. ULUSAL KONGRESİ - SOLUNUM 2013 BİLDİRİ ÖZET KİTABI SÖZLÜ SUNUMLAR SS-00 AKCİĞER KANSERLİ HASTALARA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN YAŞAM KALİTESİ Sulhattin Arslan, Ayşenaz Özcan, Berna Kömürcü 3, Deniz Köksal, Baykal Tülek 4, Ülkü Yılmaz, Hülya Bayız, Makbule

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

LEPTİN RESEPTÖR GENİ VE NÖROPEPTİD Y GENİ POLİMORFİZMLERİNİN OSAHS İLE İLİŞKİSİ

LEPTİN RESEPTÖR GENİ VE NÖROPEPTİD Y GENİ POLİMORFİZMLERİNİN OSAHS İLE İLİŞKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LEPTİN RESEPTÖR GENİ VE NÖROPEPTİD Y GENİ POLİMORFİZMLERİNİN OSAHS İLE İLİŞKİSİ İlknur ÇINAR YÜKSEK LİSANS TEZİ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADIYAMAN POPULASYONUNDA IL-1β -511C/T POLİMORFİZMİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI FATIMA KÜBRA KAYA

Detaylı

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S00 PEDİATR İK ALL TEDAVİSİNDE İLK ÇOK MERKEZLİ TEDAVİ PROTOKOLÜ: BFM-TR ALL 000 Lebriz Yüksel Soycan, Gönül Aydoğan, Çetin

Detaylı

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Düzenleme Kurulu Ýçindekiler Önsöz...iii Bilimsel Program...iv Sözel Sunumlar... Poster Sunumlarý...9 Önsöz -iii- Bilimsel Program -iv- Bilimsel Program -v- Bilimsel Program -vi- Kurs Programý -vii-

Detaylı

Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009

Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009 ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 2 Y I L Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! A tatürk

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARDA SEMPTOM DEĞERLENDİRİLMESİ

YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARDA SEMPTOM DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARDA SEMPTOM DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Canan KAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL, 2012

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM TNF-ALFA, IL-6, IL1Ra DÜZEYLERİNİN VE CTLA-4 GEN POLİMORFİZMİNİN TEDAVİ YANITI,

Detaylı