BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI"

Transkript

1 I. YARIYIL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI SH 111 Sosyolojiye Giriş (3-3) AKTS: 3 Sosyolojiye Giriş dersinin amacı, öğrencilere, sosyal etkileşim, sosyal iletişim, sosyal değişim ve değişim süreci, sosyal yapı, sosyal uygulama, sosyal çevre ve sosyal kurum gibi kavramları ayrıntılı bir şekilde anlatmaktır. SH 113 Psikolojiye Giriş (3-3) AKTS: 3 Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Psikolojik gelişim, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal psikoloji. Sosyal hizmette psikolojinin önemi. SH 115 Sosyal Hizmetler Tarihçesi (3-3) AKTS: 4 Öğrencileri Türkiye nin sosyal refah ve sosyal hizmetler sistemlerinin tarihsel kökenleri hakkında bilgilendirmeye yönelik olan bu ders, sosyal refah kurumlarının gelişimini, yapısını ve işleyişlerini incelemekte ve sosyal hizmet mesleğinin Türkiye de ve dünyadaki oluşumunu ele almaktadır. SH 117 Felsefe ve Eleştirel Düşünme (3 3) AKTS:3 Bu derste, felsefenin temel alanları ve ana sorunları üzerinde odaklanılmaktadır. Felsefi bilginin özellikleri, felsefi bilgiyi diğer bilgilerden ayıran özellikler, bilgi felsefesi, etik, insan felsefesi, sanat felsefesi; eleştirel düşünce kavramı ve eylemi konusunda farkındalık geliştirme, olay ve olguların eleştirel bir görüşle analiz edilmesi, sentezlenmesi ve sosyal hizmette eleştirel düşüncenin önemi gibi konulara değinilmektedir. SH 119 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri (2-2) AKTS: 2 Bu derste, literatür tarama, seminer hazırlama, kaynak gösterme, rapor hazırlama ve etkili bir sunumu gerçekleştirme konusu uygulamalı olarak ele alınmaktadır. SH 181 Alan İncelemesi (1-3-2) AKTS:4 Bu dersin işleniş sürecinde öğrenciler çeşitli sosyal hizmet kurumlarını ve toplumsal yaşam alanlarını bir öğretim elemanının nezaretinde ziyaret ederler. Öğrencilerin bu ziyaretlere ilişkin değerlendirme raporu yazmaları ve okuldaki ders saatlerinde gözlemlerini paylaşmaları istenir. ENG Academic Englısh I-II (4-4) AKTS: 5 Bu ders üst-orta dil düzeyinde Genel İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar. Ayrıca, akademik yazım kurallarına uyarak paragraf düzeyinde metin yazarlar. TURK Türk Dili I- II (2-2) AKTS: 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve 1

2 hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. II. YARIYIL SH 114 Sosyal Antropoloji (2-2) AKTS: 3 Bu ders, öğrencilere sosyal/kültürel antropoloji disiplinini, tarihini, kuramlarını, yöntemini ve kapsamını tanıtmak ve kültürel çeşitliliği özellikle günümüz toplumlarına odaklanarak değerlendirmelerine yardımcı olmak amacındadır. Derste antropolojinin tarihsel art alanına, antropoloji ile bilim felsefesi arasındaki ilişkiye ve alan araştırması, katılımcı gözlem, görüşme ile alanda karşılaşan problemler, alandaki malzemenin düzenlenmesi, kültür kavramı ve ilişkili diğer kavramlara, kimlik, akrabalık, ekonomik ve siyasi örgütlenme ve benzeri konulara değinilecek ve antropolojinin sosyal hizmetler ile ilişkisi kurulacaktır. SH 116 Hukuka Giriş (3-3) AKTS: 3 Hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri, kuralları ve sosyal yaşamı düzenleyen diğer sosyal kurallar hakkında bilgiler verilecektir. Hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları, hukuk kurallarının türleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk Yargı Sistemi konuları üzerinde durulacaktır. SH 118 Sosyal Hizmete Giriş (3-3) AKTS: 5 Bu ders sosyal hizmetin temel kavramlarına giriş mahiyetindedir. Derste sosyal refah kavramı ile giriş yapıldıktan sonra sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı; bilim ve disiplin olarak sosyal hizmet; sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, amaçları, işlevleri ve ayırt edici özellikleri; sosyal hizmet mesleğinin temel unsurları; sosyal hizmetin bilgi temeli ve değer sistemi; sosyal hizmet uzmanı; dünyada ve Türkiye de sosyal hizmetin tarihçesi gibi konular işlenir. SH 120 Ekonomiye Giriş (3-3) AKTS: 3 Temel kavramlar, temel kavramlar uygulama örneği, arz ve talep modeli, talep eğrisi ve tüketici davranışları, arz eğrisi ve firma davranışları, rekabet, tekel, devlet müdahalesi, iş döngüsü, toplam arz ve talep, maliye politikaları, para ve banka, para politikaları, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret. SH 128 Müracaatçı Sistemlerini Tanıma (2-2) AKTS: 5 Sosyal değişme sürecinde toplumun farklı kesimlerinden gelen, giderek karmaşıklaşan, farklı sosyal tehlike ve risklere karşı korunmasız olan ve sosyal hizmet mesleğinin mesleki etkinlik odağında yer alan, sosyal hizmet müdahalelerine gereksinimi olan müracaatçı sistemlerinin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri ile sorunlarının analizi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. TURK Türk Dili I- II (2-2) AKTS: 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve 2

3 hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. ENG Academic Englısh I-II (2 2 3) AKTS: 5 Bu ders üst-orta dil düzeyinde Genel İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar. Ayrıca, akademik yazım kurallarına uyarak paragraf düzeyinde metin yazarlar. III. YARIYIL SH 211 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I (3 3) AKTS:4 Bu derste, bireyin içinde yaşadığı, aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar ele alınmaktadır. SH 213 Türkiye nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı (3 3) AKTS: 3 Ders, öğrencilerin içinde bulundukları sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarının farkında olmalarının genelde İletişim, özelinde de kendi alanlarında özgün ve etkin iş yapmalarının, ürün verebilmelerinin önemli bir bileşeni olduğu düşüncesi üzerinde temellenmektedir. Bu doğrultuda, ders kapsamında genel modernleşme kuram ve eleştirileri ile birlikte, Türk Modernleşmesinin özgül koşulları ve günümüze dek yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümler ele alınmaktadır. SH 215 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (3 3) AKTS:3 Bu derste Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi nin temel kavramları, tanımları ve temel unsurları, kamu hizmetleri, kamu ve özel yönetim arasındaki farklar, Türkiye kamu yönetim sistemi ve sosyal hizmetler yönetim sisteminin özellikleri; sosyal sınıflar ve siyasal iktidar, siyaset bilimi açısından devlet kavramı, demokrasi, baskı grupları, siyasal katılma ve siyaset biliminin sosyal hizmet bakımından önemi gibi konulara değinilmektedir. SH 217 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi I (4-4) AKTS: 5 Bu derste genelci sosyal hizmet uygulamasına temel olan konuların analizi yapılır. Dersin içeriğinde genelci sosyal hizmet yaklaşımının dayandığı kuramsal temeller (genel sistem teorisi ve ekolojik perspektif, problem çözme ve güçlendirme yaklaşımları v.b gibi); genelci sosyal hizmet uygulamasında mikro, mezzo ve makro düzeydeki müdahalelerin anlamı; sosyal hizmet değerleri, hedefleri ve mesleki varsayımlarının müdahale sürecine aktarılması; meslek elemanlarının rol ve işlevleri ve sahip olması gerekli beceriler ve genelci sosyal hizmet müdahalesinde planlı değişim süreci gibi konulara yer verilmektedir. ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-2) AKTS: 2 3

4 Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal in Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. ENG Academic Englısh III-IV (4-4) AKTS: 5 Bu ders orta-üst dil düzeyinde Akademik İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler akademik metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar ve akademik kelime yapısı ve kullanımı bilgileri öğrenirler ve yazılı ve sözlü ifadede kullanırlar. Ayrıca, akademik makale yazım kurallarına uyarak metin yazarlar. IV. YARIYIL SH 212 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II (3-3) AKTS: 4 Bu derste, bireyin içinde yaşadığı, aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde, insanının biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar ile genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar ele alınmaktadır. SH 214 Sosyal Hizmet Araştırması (3 3) AKTS: 5 Ders, bilimsel araştırmanın temel dayanakları; sosyal hizmet araştırmasının anlamı ve etiği; araştırma süreci ve teknikleri: problemin tanımlanması, araştırmanın amacı ve hipotez (denence), değişken türleri, araştırma türleri (modeli), araştırma evreni ve örneklem, veri toplama teknikleri, geçerlik ve güvenirliğin ölçümü; verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması; araştırma raporunun yazılması; sosyal hizmet araştırmasının değerlendirilmesi ve bulguların pratikte kullanımı gibi konuları içerir. SH 216 İstatistik (4-4) AKTS: 5 İstatistik kavramı, yönetsel kararların alınmasında istatistiğin yeri, temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, olasılık teorisi ve şans değişkenleri, tanımlayıcı örnek istatistikleri ve parametreler, bazı özel olasılık dağılımları, örnekleme teorisine giriş ve temel örnekleme yöntemleri, istatistiksel yorumlama, tahminleme yöntemleri, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizi incelenmektedir. Dersler SPSS paket programı kullanılarak yürütülmektedir. SH 218 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi II (4-4) AKTS: 5 Bu derste, bireyi tanıma, çok boyutlu değerlendirme, farklı psiko-sosyal özelliklere sahip müracaatçılarla görüşmede temel prensipler, görüşme teknikleri, müdahale teknik ve yöntemleri, aile sistemini tanıma, aileyi değerlendirme, aile sisteminin fonksiyonel disfonksiyonel özellikleri, aile içi iletişim sorunları, müdahale planı, ailelerle çalışmada sosyal hizmet müdahale becerileri, işlenmekte ve örnek vakalarla incelenmektedir. ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-2) AKTS: 2 Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda 4

5 yapılan yenilikler Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. ENG Academic Englısh III-IV (4-4) AKTS: 5 Bu ders orta-üst dil düzeyinde Akademik İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler akademik metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar ve akademik kelime yapısı ve kullanımı bilgileri öğrenirler ve yazılı ve sözlü ifadede kullanırlar. Ayrıca, akademik makale yazım kurallarına uyarak metin yazarlar. V. YARIYIL SH 311 Sosyal Politika ve Planlama (3 3) AKTS: 4 Bu ders, öğrencilere sosyal politika ve planlama konularında temel nitelikte bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Ders içeriğinde, sosyal politika ve sosyal planlama kavramlarının analizi; sosyal politika, sosyal planlama ve sosyal hizmet arasındaki kavramsal ilişki; sosyal politika ve planlamanın sosyal hizmet açısından önemi; sosyal politika ve sosyal planlama yaklaşımları; sosyal politika ve sosyal planlamayı etkileyen ulusal ve uluslararası güçler; refah kavramı çerçevesinde Türkiye nin beş yıllık kalkınma planları nın değerlendirilmesi gibi konular yer almaktadır. SH 313 İngilizce Literatürde Sosyal Hizmet (2 2) AKTS:3 Bu derste sosyal hizmetin temel kavramlarının İngilizce literatürdeki karşılıklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin İngilizce kaynaklarda sosyal hizmet terminolojisini tanıma ve kullanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders İngilizce olarak verilmektedir. SH 317 Araştırma Uygulaması I (- 4-2) AKTS:4 Bu ders, öğrencilerin bir öğretim elemanının yönetiminde, bireysel olarak veya küçük gruplar halinde bir araştırma projesini üstlenmelerine olanak sağlamaktadır. Ders, öğrencilerin, araştırma projeleri ile ilgili olarak seçtikleri konular etrafında odaklaşır. Öğrenciler, sosyal hizmete ilişkin bir sorun alanında bir araştırma projesi geliştirmekte serbesttirler. Ders süresince, öğrencilerden seçtikleri konu ile ilgili bir araştırmayı araştırma önerisi hazırlama kurallarına uygun olarak planlamaları ve veri toplama aracını geliştirerek uygulama için gerekli hazırlıkları tamamlamaları beklenir. SH 319 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi III (4-4) AKTS: 5 Bu ders sosyal hizmetin mezzo düzeydeki müdahalesi olan grup odaklı sosyal hizmeti kapsamaktadır. Derste grup dinamiği ve grup odaklı sosyal hizmet müdahalesi yöntem ve tekniklerine yönelik kuramsal bilgiler kapsamında grup türleri, grup yapısı, gruplarla çalışmada planlı değişim süreci; sosyal hizmet uygulamalarında küçük ve büyük grupların kullanılış biçimleri; sosyal hizmet uzmanının grup odaklı müdahalede rol ve fonksiyonları, grubu yönlendirme ve kayıt tutma becerileri gibi konular interaktif bir biçimde işlenecek ve uygulamalara yer verilecektir. SH 381 Sosyal Hizmet Uygulaması I (- 6 2) AKTS: 6 Bu ders alan uygulaması eğitimini içeren derslerin ilkini oluşturur. Ders süresince öğrenciler haftada 6 saat (bir gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrencilerden, Bölümce 5

6 belirlenecek korunmaya muhtaç çocuklar, suçlu çocuklar, özürlüler, yaşlılar gibi özel ihtiyaç gruplarına yönelik bir alanı etraflıca ve derinlemesine incelemeleri, bu alanda hizmet veren kuruluşlarda belirli bir program çerçevesinde katılımcı-gözlemci olarak yer almaları, gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalelerini kuram ve uygulama bütünlüğü çerçevesinde mikro, mezzo, ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve toplumu odak olarak değerlendirilmeleri ve böylece sosyal hizmet uygulaması yönünde bilgi, beceri ve içgörü kazanmaları beklenir. Öğrenciler, çalışmalarını bir eğitsel danışmanın sorumluluğunda gerçekleştirirler. VI. YARIYIL SH 312 Sosyal Hizmet Yönetimi (3 3) AKTS:4 Bu ders, öğrencilere sosyal hizmet örgütlerinin işleyişi konusunda bilgi sağlamak ve etkili bir sosyal hizmet yönetimi için gerekli ne olduğu hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin sosyal hizmet alanındaki yönetim konularını hakkıyla kavramaları beklenmektedir. Dersin içeriğinde örgüt ve yönetim kavramı ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve türleri, yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütsel çatışma ve örgütsel değişme, çağdaş yönetim anlayışının sosyal hizmete uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı gibi konular yer almaktadır. SH 314 Sosyal Hizmetlerde Bilgi Teknolojileri (2 2) AKTS: 3 Bu dersin odağında sosyal hizmet eğitimi, sosyal hizmet araştırması, sosyal hizmet yönetimi ve sosyal hizmet uygulamalarında bilgi teknolojilerinin etkin olarak kullanımı yer almaktadır. Dersin kapsamında bilgi teknolojilerinin gelişimi, eğitim sürecinde bilgi teknolojileri, sosyal hizmet yönetim süreçlerinde ve sosyal hizmet uygulama süreçlerinde bilgi teknolojileri, sosyal hizmet veri tabanı, veri tabanı güvenliği, kişisel bilgilerin korunması ve etik ilkeler ile hukuksal düzenlemeler yer almaktadır. SH 318 Araştırma Uygulaması II (- 4 2) AKTS: 5 Bu ders, SH 315 Araştırma Uygulaması I dersinin devamıdır. Bu ders, araştırma yöntemlerinin öğrenciler tarafından bir süpervizör nezaretinde sosyal hizmet alanına uygulanmasını içermektedir. Bu derste, öğrencilerin araştırma projelerini geliştirmeleri ve sonunda araştırma raporunu yazarak Bölüme teslim etmeleri beklenir. SH 320 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi IV (4-4) AKTS: 5 Bu derste, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde makro düzeyde toplum odaklı planlı değişim süreci tüm boyutlarıyla ele alınır. Bu kapsamda toplum, küçük toplum gibi temel kavramlar üzerinde durulur. Toplum planlaması, toplum kalkınması, toplum organizasyonu gibi makro düzeyde sosyal hizmet uygulamaları her yönüyle geniş bir perspektifte incelenir. SH 340 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Türkiye de yoksulluk ve eşitsizlik konularının incelendiği bu dersin içeriğinde, sosyal bir sorun olarak yoksulluk; yoksulluk sorununun belirleyicisi olarak mikro, mezzo ve makro değişkenler ve yoksulluk nedenlerinin irdelenmesi; yoksulluğun doğurguları (sonuçları); yoksulluğa neden olan sosyal risklerin azaltılmasında ve yoksullukla baş etmede sosyal hizmetin rol ve işlevi gibi konular yer almaktadır. SH 382 Yaz Stajı (- 6 2) AKTS:1 Bu ders alan uygulaması eğitimini içeren derslerin ikincisini oluşturur. Ders süresince öğrenciler yaz döneminde dört hafta boyunca bölüm tarafından saptanan alan/alanlarda 6

7 (çeşitli illerde) bizzat bulunarak bir sosyal hizmet uzmanının yanında ve akademik danışman gözetiminde alandaki sorunları saptamak, gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgilenmek, çalışmalara bizzat katılmak ve gerekli kayıtları tutmakla yükümlüdürler. VII. YARIYIL SH 481 Sosyal Hizmet Uygulaması II (- 12 4) AKTS: 12 Bu ders, alan uygulaması eğitimini içeren dersten biridir. Bu ders süresince öğrenciler haftada on iki saat (iki gün) alanda bulunurlar. Bu süre içinde öğrenciler, uygulamalarını, bir insani hizmet örgütüne yerleştirilerek kurum danışmanının idari sorumluluğu altında yerine getirirler. Ayrıca, Bölümce görevlendirilen bir öğretim elemanı, öğrenci ile kurum danışmanı arasında teorik dersler ile uygulama derslerinin içeriklerinin beklenen eğitsel deneyimler açısından ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi yönünde sorumlu kılınır. Bu ders süresince öğrenciler, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde birey, grup, aile ve toplumla sosyal hizmet uygulaması deneyimini kazanırlar. SH 411 Seminer/Vaka Tartışmaları (2-2) AKTS: 2 Bu derste öğrencilerin sosyal hizmetin mikro/mezzo/makro alanlarında karşılaştıkları ve/veya uygulama sürecinde üzerinde çalıştıkları vakaları hazırlayarak sunmaları ve vakalarla ilgili analiz ve sentez yapmaları, kuramsal ve uygulama bilgilerini birbirleriyle tartışarak, sosyal hizmet müdahalesine yönelik profesyonel bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir. VIII. YARIYIL SH 482 Blok Uygulama ( ) AKTS: 30 Sekizinci yarıyıl boyunca haftanın beş günü devam eden bu derste öğrencinin genelci sosyal hizmet uygulamasını tüm aşamalarıyla gerçekleştirmesi ve çalıştığı kuruluşun içinde bulunduğu alana ilişkin bir proje planlayarak uygulaması beklenir. Uygulama bir kuruluş ortamında bir öğretim elemanının danışmanlığı altında gerçekleşir. Kuruluşun bir elemanı gibi çalışmasının beklendiği bu süreçte, öğrencinin bir sosyal hizmet uzmanı olarak mesleki kişilik geliştirmesi ve profesyonel bir uygulayıcı olma becerisi kazanması beklenir. Öğrenci, dönem sonunda gerçekleştirdiği sosyal hizmet uygulamaları ve proje çalışmasına ilişkin çalışma raporunu detaylı bir şekilde hazırlayarak danışmanı aracılığıyla Bölüm Başkanlığı na sunar. 7

8 SEÇİMLİK DERS TANIMLARI SH 121 Oyunla İletişim (2-2) AKTS:4 Bu ders öğrencilerin oyunu bir iletişim aracı olarak kullanabilmeleri ve farklı nüfus grupları (çocuk, genç, yetişkin, yaşlı) ile oyunu profesyonel amaçlarla nasıl kullanabileceklerini öğrenmelerini amaçlamaktadır. SH 122 Edebiyat ve Sanatta Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu ders yazın sisteminde ve çeşitli sanat dallarında sosyal hizmete ilişkin olarak ele alınmış olan konuların bulunması, incelenmesi, analizinin yapılmasını içeren; öğrencinin sosyal hizmet konularıyla tanışmasını sağlama hedefinde olan bir derstir. SH123 İletişim Becerileri (2-2) AKTS:4 Bu ders, öğrencilerin iletişim biliminin temel kavramlarını tanımalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve bu becerilerini etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak amacındadır. SH 125 Yaratıcı Drama (2-2) AKTS:4 Yaratıcı drama, bireylerin doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ve yaratıcı drama tekniklerinden yararlanarak grup çalışması içinde bir düşünce, yaşantı ya da bir olayı oyunlar geliştirerek canlandırmasıdır. Bu derste, temel sosyal hizmet alanları yaratıcı drama yöntemiyle işlenmektedir. SH 126 Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk (2-2) AKTS:4 Bu derste öğrencilerin toplumsal sorunlara ilişkin duyarlılıklarını geliştirmek, toplumun bir parçası olarak sosyal sorunların çözümüne yönelik bir bakışa sahip olmaları amaçlanmaktadır. Gönüllülük kavramı çeşitli boyutlarıyla incelenmekte ve sosyal sorumluluk çalışmalarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. SH 251 Sivil Toplum ve Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Dersin içeriğinde sivil toplum örgütleri (NGO) ve gönüllük kavramları, Dünya da ve Türkiye de sivil toplum örgütlerinin tarihsel gelişimi, sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmetler yönünden önemi, sivil toplum örgütlerinin örgütsel yapısı ve işlevleri çerçevesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve becerileri gibi konular yer almaktadır. SH 252 Evde Bakım Hizmetleri ve Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Ders içeriği, özel bakıma muhtaç hale gelmiş özürlüler ve yaşlılar gibi kişiler için evde bakım hizmetlerinin türleri, evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, evde bakım hizmetlerinde sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevi, evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi gibi konuları kapsamaktadır. SH 253 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu derste, hak, adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlük kavramlarının insan hakları söyleminde ele alınış süreci, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar, insan hakları sözleşmeleri ve üç kuşak hakkın sosyal hizmet disiplini içinde nasıl konumlandığı ve hak temelli yaklaşım çerçevesinde sosyal hizmet uygulamaları etraflı bir şekilde incelenmektedir. 8

9 SH 254 Özürlülerle Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu ders, özürlülerle sosyal hizmet uygulamasının temel amacı, işlevi ve yöntemleri üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, özürlülük ve rehabilitasyon kavramlarının analizi, özürlülüğün nedenleri ve özürlü tipleri, özürlülüğün sosyal boyutu, özürlü hakları, özürlülerin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, özürlülere yönelik çağdaş hizmet modelleri, özürlülerle sosyal hizmet uygulaması, rehabilitasyon hizmetinde ekip çalışması ve sosyal hizmet uzmanının ekip içindeki rolü gibi konuları içermektedir. SH 255 Uluslar Arası Hukukta Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu derste, sosyal hizmetin çeşitli alanlarıyla ilgili olarak uluslar arası alanda geliştirilmiş ve ulusal mevzuata yol gösterici nitelikte kabul edilmiş olan mevzuat (bildirgeler, anlaşmalar, sözleşmeler, ilkeler vb.)ele alınmakta ve sosyal hizmet uygulamalarına katkısı açısından incelenmektedir. SH 256 Afetlerde Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu derste, krize müdahalenin özel bir alanı olarak afet durumları (deprem, sel baskını, kaza, savaş,vb.) ile karşı karşıya kalan birey, grup ve toplumlara yönelik sosyal hizmet uygulamaları, afet yönetimi gibi konular ele alınmaktadır. SH 257 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu derste toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri kavramlarının ortaya çıkışı, konuya ilişkin kuramlar, bedenin kültürel ve siyasal bir özne olarak inşası, sosyal hizmette feminist yaklaşım uygulamaları, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sosyal hizmetin doğrudan/dolaylı uygulama alanlarında ele alınışı ve cinsiyet eşitsizliğinin aile içindeki dinamiklere etkisi ele alınmaktadır. SH 351 Ailelerle Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Ders içeriğinde şu konular yer almaktadır: Ailede iletişim, yapı, yaşam döngüsü, sosyal çevre açısından değerlendirme; ailede çatışmalar, sorunlar ve çözüm yolları; insan farklılıkları ve aile, ailenin güçlerini ortaya çıkarma; aileye yönelik genelci sosyal hizmet uygulaması ve aile tedavisi ve planlı değişim süreci. SH 352 Çocuklarla Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu derste, Türkiye de çocuklara yönelik sosyal hizmetler, çocuklarla görüşme ilke ve teknikleri, çocuğun psiko-sosyal yönden değerlendirme, çocuklarla çalışmada temel prensipler, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarından hizmet alan çocuklarla çalışma, adli, sağlık, eğitim ve kurumlarında çocuklarla sosyal hizmet uygulamaları, aile danışmanlığı sürecinde çocuk ve aile ile çalışma, örnek vakaların analizi konularına yer verilmektedir. SH 353 Tıbbi Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu derste, sağlık kurumlarında sosyal hizmetin yeri ve önemi, yapılanması, yasal çerçeve, sağlık kurumlarında sosyal hizmet uygulamaları, mesleki roller, hastalığın birey ve ailesi üzerine etkileri, hastanın hastalığa ve tedaviye uyumunu kolaylaştıran ve bozan etkenler, tıbbın uzmanlık alanlarında kronik hastalar ve aileleri ile çalışma, taburculuk, örnek vakaların analizi konuları yer almaktadır. SH 354 Gençlerle Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu ders, gençler ve aileleri ile eko-sistem temelinde yerine getirilen sosyal hizmet uygulamaları üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriğinde, geçlerin ve ailelerinin ihtiyaç ve sorunları, Türkiye deki gençlik refahı ve hizmetler, gençlik sorunları ile ilgili, müdahale 9

10 stratejilerinin değerlendirilmesi, gençlere hizmet sunumunda vaka yönetimi gibi konular yer almaktadır. SH 355 Adli Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Adli sosyal hizmetin öğrencilere tanıtılmasına yönelik bu ders kapsamında, suçlu çocukların hakları ve ihtiyaçları; Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve İnsan Hakları Beyannamesi kapsamında çocuk-genç ve yetişkin suçlular; Türkiye de suçlu çocuklar ve yetişkinlerle ilgili adalet sistemlerinin özellikleri; her yaş ve cinsiyetteki suçlularla önleyici ve ıslah edici sosyal hizmet müdahalesi ve uygulamaları gibi konular bulunmaktadır. SH 356 Psikiyatrik Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu derste Psikiyatrik sosyal hizmet, tarihsel gelişim, mesleki roller, çocuk ve ergen psikiyatrisinde sosyal hizmet uygulamaları, erişkin psikiyatride sosyal hizmet uygulamaları, toplum ruh sağlığı merkezlerinde sosyal hizmet uygulamaları, öykü alma, görüşme becerileri, psikiyatride adli vakalarla çalışma, örnek vakaların analizi konuları incelenmektedir. SH 357 İngilizce Seminer I (-2 2) AKTS: 4 Bu derslerde sosyal hizmet ile ilgili konuları İngilizce olarak okuma, anlama ve tartışma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler basit düzeyde İngilizce mesleki metinleri okuyup anlayarak sunacaklar ve benzer konularda gerçekleştirilecek sunumları dinleyerek, tartışmalar yapacaklardır. SH 358 İngilizce Seminer II (2 2) AKTS: 4 Bu derslerde sosyal hizmet ile ilgili konuları İngilizce olarak okuma, anlama ve tartışma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler basit düzeyde İngilizce mesleki metinleri okuyup anlayarak sunacaklar ve benzer konularda gerçekleştirilecek sunumları dinleyerek, tartışmalar yapacaklardır. SH 461 Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi (2 2) AKTS: 4 Ders içeriği, özel sektördeki sosyal hizmet kuruluşlarının özellikleri, sosyal hizmet mesleğinin serbest (özel) icrası; özel sosyal hizmetin sosyal, kültürel, ekonomik, yasal ve yönetsel yanları; özel sektörde sosyal hizmetin serbest icrası için gerekli kriterlerin irdelenmesi gibi konuları kapsamaktadır. SH 463 Aile Tedavileri (2 2) AKTS: 4 Bu derste aile terapisi hareketinin tarihsel gelişimi, aile terapisinde önemli kuramcılar, aile terapisi sözlüğü, ilişki kuramı, aile sistemleri teorisi, dinamik, yapısal, eksperiyantal, bilişsel davranışçı, sistemik ve stratejik aile terapisi modelleri, bu modellerin sosyal hizmet uygulamalarında kullanımı konuları incelenmektedir. SH 465 Gerontolojik Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu ders, gerontolojik sosyal hizmet için gerekli temel bilgi ve becerileri işlemek üzere tasarlanmıştır. Ders içeriğinde gerontoloji ve gerontolojik sosyal hizmet kavramları; yaşlıları etkileyen biyolojik, psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik etkenler; yaşlıların karşılaştığı psiko-sosyal sorunlar; gerontolojik sosyal hizmet kapsamında müdahale yöntem ve tekniklerine ilişkin konular yer almaktadır. SH 467 Okul Sosyal Hizmeti (2 2) AKTS: 4 Bu derste okul sosyal hizmeti, tarihsel gelişim, yasal mevzuat, mesleki roller, öğrencinin okul başarısını etkileyen psiko-sosyal sorunlar, okul ortamında öğrenci ve ailelere yönelik sosyal 10

11 hizmet uygulamaları, farklı gelişimsel özellikleri olan öğrenciler, özel gereksinimli öğrenci ve aileleri ile çalışma, örnek vakaların analizi ele alınmaktadır. SH 469 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu derste, bağımlılık alanına ilişkin genel kavram ve tanımların yanı sıra, bağımlılığın fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik neden ve sonuçları, dinamikleri, bağımlılığa ilişkin önleyici, tedavi edici, rehabilite edici hizmetler ve bu hizmetler çerçevesinde sosyal hizmet uygulamalarının nasıl yapılandırılacağı konuları ele alınmaktadır SH 473 İnsan Ticareti ve Mültecilerle Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 İnsan ticareti ve yarattığı sorunlar, sığınmacıların ve mültecilerin bulundukları ülkelerde karşılaştıkları güçlükler, konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası politikalar ve bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmetin insan ticareti ve mültecilik konusuna yönelik müdahalesi bu dersin konularını oluşturmaktadır. SH 475 Krize Müdahale ve Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Bu ders, birey ve ailelerin karılaştıkları kriz durumlarının özel anlamı üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, kriz olaylarının psikolojik, fizyolojik ve sosyal yönleri; krizin ve kriz içindeki bireylerin özellikleri ve bunların karşılıklı etkileşimi; kriz durumlarına sosyal hizmet müdahalesi; krize müdahalede sosyal hizmet uzmanının duygusal durumu ve bu duygunun görevine etkisi gibi konuları içermektedir. SH 477 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Ders içeriği, yerel yönetim türleri ve işlevleri, yerel yönetimlerin toplum refahının oluşturulması ve geliştirilmesindeki rol ve yükümlülükleri, sosyal hizmet uzmanının yerel yönetimlerdeki rol ve işlevleri gibi konuları kapsamaktadır. SH 479 Endüstriyel Sosyal Hizmet (2 2) AKTS: 4 Ders içeriği, iş yaşamı ile ilgili belirli etkenlerin bireylerin, ailelerin ve işçilerin biopsikososyal işlevleri üzerindeki etkileri, endüstriyel sosyal hizmetin oluşumu ve kavramsal analizi, endüstriyel ortamlarda sosyal hizmet uzmanının rolü ve sahip olması gerekli temel beceriler gibi konuları kapsamaktadır. 11

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KUR TANIMLARI

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KUR TANIMLARI KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KUR TANIMLARI SHB117 Sosyal Hizmete Giriş (3 0 3) Sosyal refah kavramı, sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı, temel kavramlar ve yaklaşımlar,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI I. YARIYIL BTU 110 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları (2-2-3) Öğrencileri, bilgisayar teknolojisi ile tanıştırmayı amaçlayan

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Ders İçerikleri I. YARIYIL PDRZ101 Fizyolojik Psikoloji (3-0-3) Fizyolojik psikolojinin alanı ve

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Ders İçerikleri I. YARIYIL PDRZ101 Fizyolojik Psikoloji (3-0-3) Fizyolojik psikolojinin alanı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Ders İçerikleri I. YARIYIL PDRZ101 Fizyolojik Psikoloji (3-0-3) Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyolojisi ve anatomisi,

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS SBP101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 4 SBP102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 6 SBP103 Sosyal

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Ders Kodu Ders Adı T-U-K * Yıl Dönem AKTS Kredisi PD101 Psikolojiye

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ / 1.YARIYIL DERSLERİ SHZ 101 Sosyal Hizmete Giriş (3-0-3) AKTS 8 Sosyal hizmetin

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL OOE105 Okul Öncesi Eğitime Giriş (3-0-3) Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

0310340013 Kredi 21 30 Kredi 18 30 2. SINIF

0310340013 Kredi 21 30 Kredi 18 30 2. SINIF NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI I. ÖĞRETĠM 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310340002 İnsan

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı,anlamı,işlevi:dinlerde iman kavramı,iman-akıl ilişkisi,iman-ahlak

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Temel Matematik I 2 0 2 A Temel Matematik II 2 0 2 A Genel Biyoloji 2 0 2 A Genel Kimya 2 0 2 A Uygarlık Tarihi 2 0 2 A Türk Tarihi ve Kültürü

Detaylı