PLASTİK MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI Prof.Dr.AYşegül AKDOĞAN EKER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLASTİK MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI. 28.04.2009 Prof.Dr.AYşegül AKDOĞAN EKER"

Transkript

1 PLASTİK MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

2 PLASTİK MALZEMELERİN GERİ KAZANDIRILMASI Kullanım dışı kalan plastik atık malzeme lerin tekrar kullanıma geri kazandırılması işlemi günümüzde büyük önem kazanmaktadır. Plastiklerin geri dönüşümün başlıca avantajları; - Hammadde ihtiyacının azalması, - Nüfus artışı ile beraber ortaya çıkan tüketimin doğal dengeyi bozmasının önlenmesi, -Atık ların çevreyi kirletmelerinin önlenmesi, -Plastiği sıfırdan üretmek yerine atık kullanımı ile enerji tasarrufunun sağlanması,

3 PLASTİK MALZEMELERİN GERİ KAZANDIRILMASI Doğal kaynakların hızla yok olması, çevrenin hızlı bir şekilde kirlenmesi ve bunların yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinin belirginleşmesi ile çevrenin korunması ile ilgili kaygılar artmıştır. Çevre faktörü göz önüne alınmadan gerçekleştirilen endüstriyel gelişmeler bugün yaşanan olumsuzlukların temelini oluşturmaktadır. Enerji, mineraller ve diğer doğal kaynakların önlem alınmadan hızlı bir şekilde yok edilmesi, kişi başına düşen tüketimin hızlı bir şekilde artması önemli global bir sorundur. Dünya nüfusu hızla artmaktadır, bu artış özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha belirgindir.

4 Gelişmiş ülkelerin bu pazarlarda pay kapma ve payını arttırma eylemi kendi açılarından kısa dönemde başarılı olmaktadır ancak gelişmekte olan ülkelerde çevre bilincinin yetersiz oluşu ve çevreyi koruma ile ilgili yasaların da çok az veya hiç olmaması nedeni ile yeryüzünün bu bölgelerinin hızla kirlenmesinin, bunun da global bir çevre sorunu haline gelip gelişmiş ülkeler de dahil tüm ülkeleri etkileyeceğinin tahmin edilmesi zor olmadığından çevrenin korunması gerekmektedir. Katı atıklar da çevre ile ilgili önemli sorunlar arasında yer almaktadırlar. Önümüzdeki yıllarda toplam yıllık plastik üretiminin milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu yüksek miktarda üretim ve buna bağlı olarak tüketim polimer atık sorununu da beraberinde getirmiştir. Plastik atık sorununa çöp merkezlerine uygun depolama, geri kazanım, yakma gibi yöntemlerle çözüm aranmaktadır.

5 Plastiklerin Kullanım Alanları Çizelge 1 Plastiklerin kullanım alanları ve payları

6 KATI ATIKLARDAN PLASTİKLERİN GERİ KAZANILMASI Bu sorunun giderilmesi amacı ile çeşitli ülkelerce geliştirilmiş politikalar başlıca üç temele oturtulabilir: Atığın kaynağında önlenmesi veya azaltılması Katı atıklar içinde yer alan çeşitli maddelerin geri döndürülmesi ve yeniden kullanımı Yeniden kullanılmayacak kısmın emniyetli bir biçimde yok edilmesi veya depolanması Bu politikaların oluşturulmasına neden olan katı atıklarla ilgili hususlar ise şöyle özetlenebilir: Katı atıkların gömüleceği alanların tükenmesi veya sayılarının ve kapasitelerinin azalması Katı atıkların yakılması ile ilgili çeşitli sorunların bulunması ve yakılmaya karşı oluşan kamuoyu baskıları Hidrokarbon kaynaklarının sorumsuzca kullanılmasına karşı duran bilim çevreleri Dünya atmosferinin ısınmasına katkıda bulunan emisyonların giderek artması Yer altı sularının kirlenmesinin yarattığı sorunlar ve bu konuda oluşan kamuoyu baskıları

7 Plastik Tüketimi Çizelge 2 Bölgeler ve ülkeler bazında dünya plastik tüketimi (1000 metrik ton

8 Ambalaj Malzemelerinin Geri Toplanması Çizelge 3 Avrupa da katı atıklardaki ambalaj malzemelerinin geri toplama, yeniden kullanma oranları ( 1998)

9 KATI ATIKLARDAN PLASTİKLERİN GERİ KAZANILMASI Evrensel katı atıkların işlenme yöntemi Avrupa da dahi halen ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık katı atıklardaki plastiklerin geri kazanım yöntemlerine de yansımaktadır. Örneğin katı atıkların Fransa da %32 si, İsveç te %50 si, Danimarka da %65 i ve İsviçre de % 80 i enerji üretimi için kontrollü bir şekilde yakılırken İngiltere de yaklaşık %80 i toprağa gömülmektedir. Almanya da ise daha şimdiden oldukça ileri hedefleri olan katı atıklardaki değişlik maddelerin geri toplanarak malzeme olarak kullanımı uygulaması başlamış bulunmaktadır. Plastiklerin katı atıklardan geri kazanılıp yeniden kullanımı için bir Avrupa ortalamasından söz etmek mümkün olabilmektedir. Şekil 1 de katı atıklardan plastiklerin geri kazanım hedefleri özet olarak gösterilmektedir

10 Şekil 1 Batı Avrupa için katı atıklardan plastiklerin geri kazanılması hedefleri

11 Plastiklerin Katı Atıklardan Plastik Malzeme Olarak Geri Kazanılması Geri kazanım uygulamasına en yatkın plastikler PVC, PE, PET, PP dir. Plastiklerin katı atıklardan plastik malzeme olarak geri kazanılmasının belli aşamaları şunlardır. Plastiklerin katı atıklardan toplanması Gerekiyor ise toplanan atıkların sıkıştırılıp yoğunlaştırılması Yoğunlaştırılan atık plastiklerin sınıflandırılarak işlenmeleri Plastiklerin katı atıklardan sağlıklı bir şekilde toplanması, plastiklerin malzeme olarak geri kazanımının temelini oluşturmaktadır. Plastiklerin katı atıklardan elle toplanması geri kazanılmış plastiğin maliyetini arttırmaktadır, bu nedenle de bazı hallerde zorunlu ve ekonomik hayatı etkileyen uygulamalara gidilmektedir. Her iki durumda da iyi bir toplama sisteminin geliştirilmesi esastır. Plastiklerin hacim/ağırlık oranlarının yüksek oluşu bu atıkların etkin bir şekilde ve ekonomik olarak toplanarak değerlendirilmesinde ciddi bir problem oluşturmaktadır. Bunun giderilmesi için kamyon üzerine yerleştirilmiş plastik sıkıştırma makineleri ile veya belli noktalara konulmuş sabit makinelerle plastiklerin sıkıştırılarak toplanması sistemi batı ülkelerinde giderek yaygınlaşmaktadır

12 Katı atıklardan toplanan plastiklerin sınıflandırılmasındaki temel amaç geri kazanılan plastiğin mümkün olabildiğince saf olarak elde edilebilmesidir. Toplanan plastik atıkların elle tasnif edilmesinin başlıca dezavantajları şu şekilde sıralanabilir: Elle tasnif oldukça pahalıdır. Elle tasnif esnasında işçiler istenmeyen kimyasallara maruz kalabilirler. Bu nedenle işçi sağlığı ve güvenliği açısından bazı ilave önlemlerin alınması gerekir. Birbirine çok benzeyen PVC ve PET gibi malzemeler elle tasnif esnasında hatalara sebebiyet verebilir. Otomatik tasnifte önce bir ultrasonik sensör plastiğin bant üzerindeki konumunu belirler, bir IR sistem plastik türünü saptar, bir otomatik kamera ile renk belirlenir ve bilgisayar yardımı ile bu veriler birleştirilir. Son yıllarda PVC ve PET malzemelerin de ayrımı için X-ışımlı sistemler uygulanmaya başlamıştır. Şekil 2 de atık PVC için uygulanan yeniden kullanım sistematiği gösterilmiştir.

13 Şekil 2 PVC için uygulanan yeniden kullanım sistematiği

14 Çizelge 4 Katı atıklardaki plastiğin kaynağı ve geri kazanılan plastiğin potansiyel kullanım alanları

15 Çizelge 4 Katı atıklardaki plastiğin kaynağı ve geri kazanılan plastiğin potansiyel kullanım alanları

16 Ülkemizde ambalaj uygulamaları için en yaygın olarak kullanılan plastikler PS, AYPE, YYPE, PVC, PET dir ve bu plastikler geri toplanmaları ve yeniden kullanımları mümkün olan plastiklerdir. PET Ve AYPE şişelerinin geri toplanıp yeniden kullanılmasında Türkiye Avrupa ülkelerinden çok daha başarılıdır. Ayrıca diğer plastiklerin geri toplanıp kullanılmalarında da %30-35 batı ülkelerinden daha iyi durumdadır. Katı atıklar tarafından çevrenin kirletilmesini önlemek ve atık malzemeyi geri toplayarak yeniden kullanmayı teşvik etmek ve destek olmak üzere gerekli mevzuat ülkemizde mevcuttur. Geri kazanılmış plastikler tıp ve gıda sektöründe asla kullanılmazlar.

17 Türkiye de Atık Plastiklerin Geri Kazanımı Bugün ülkemizin pek çok yerinde gerek modern teknolojiyi kullanan gerekse eski sistemle çalışıp hurda plastikleri yeniden değerlendiren sanayii grubu ve bu gruba hurda toplayan ekipler oluşmuştur. Rekabet ortamı çok sayıda plastik imalatçısının granül olarak isimlendirdiği hurda plastik kullanarak maliyetleri düşürmeye yöneltmiştir. Bu nedenle her kademede hurda plastiklerin toplanarak değerlendirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Sera örtüleri, gübre torbaları dışında işyeri ve ailelerin diğer bir deyişle küçük kesimin çöpe attıkları hurdaların yaklaşık %60 ı toplanmakta ve plastik hurdacılarına satılmaktadır. Geri kalan kısmının ise ilgililerce değerlendirildiği tahmin edilmektedir. Atık plastikler durumunda tek fark, hurda plastiğin toplanması, sınıflandırılması ve temizlenmesidir. Bu hurdalar toplayıcı tarafından bir ön tasnife, daha sonra hurda işleyiciler tarafından ikinci bir tasnif işlemine tabi tutulurlar. Ayırma işlemleri ülkemizde genellikle el ve gözle yapılmakta olup zaman içinde otomatik makinelerin kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. Plastik hurdaların büyük kısmı sera filmi ve gübre/kimyasal madde torbalanması gibi kısa ömürlü uygulamalarda tüketilen alçak yoğunluklu poli etilen (AYPE) olup geri kazanım oranı yüksektir. Geri kazanılan AYPE nin bir kısmı çöp torbası, poşet, levha ve plakalar gibi ikincil uygulamalarda kullanılır. Boru ve fittings gibi çok daha uzun ömürlü uygulamalarda kullanılan polivinil klorür (PVC) için geri kazanım oranı daha düşüktür. Ancak PVC şişelerin kullanımdan sonra yeniden granül veya toz haline getirilerek şişe dışı uygulamalarda kullanımı ülkemizde başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemizde plastik şişelerin geri dönüştürülmesi için ilk fabrika Sabancı A.Ş. Tarafından kurulmuştur. Daha sonra yüksek yoğunluklu poli etilen den (YYPE) imal edilmiş şişe ve kap atıklarını geri dönüştürerek yeniden şişe, kap, plastik eşya, telefon kablosu, su kanalizasyon, yağmurlama borusu, katlanabilir hortum, poşet ve endüstriyel varil vb.üretiminde kullanılabilecek hammadde haline getirmmek için Yeşil Plastik adı verilen bir fabrika kurulmuştur. Yeşil plastik fabrikasının saatteki kapasitesi 900kg, yıllık kapasitesi 5000tondur (1997 verilerine göre). Fabrika, kullandığı suyu arıtmakata ve arıttığı suyun %75 ini tekrar kullanmakta, üretim atıklarının %90 nını kullanılabilecek hale getirerek satmakta ve çöpü en aza indirmektedir. YYPE den yapılan kasalar ve büyük bidonlar ve polipropilen (PP) atıklarında özellikle şeffaf PP atıkların geri dönüşümünü yapmakatadır.

18 Çizelge 5 Türkiye de plastik türü bazında ambalajlama malzemesi kullanımı

19 Çizelge 6 Türkiye de plastik türü bazında ambalajlama malzemesi kullanımı

20 Çizelge 7 Türkiye de ambalaj malzemesi olarak üretilen plastiklerin toplam tüketim içindeki payı

21 Geri Kazanım Yöntemleri Kimyasal Geri Kazanım (Kimyasal Rejenerasyon) Bu konuda kullanılan en yaygın yöntem, atık polimerin atık polimerin depolimerize edilerek tekrar monomerleri veya petrokimyasal diğer hammaddeleri/sıvı yakıtı elde etmek olarak özetlenebilir. Bu yöntemle elde edilecek ürünler ve uygulanacak teknikle polimerin türüne göre farklı olmaktadır. Örneğin poliesterler (PET), poliamidler ve poliüretanların hepsi tersinir kabul edilen kondensasyon tepkimeleri ile elde edilirler. Bu polimerlerin monomere dönüştürülmesi ve elde edilen monomerlerden polimerin yeniden üretimi söz konusu olabilmektedir. Buna karşın YYPE, AYPE, PP, PVC gibi polimerlerden monomer yerine diğer petrokimyasallar veya yakıt değeri olan sıvı ürünler elde edilmektedir. Şekil 3 de depolimerizasyonda izlenen yollar şematik olarak sunulmuştur. Şekilde, A yolu izlendiğinde kimyasal ve ısı depolimerizasyonu, B yolu izlendiğinde ise sıvılaştırma ve gazlaştırma teknikleri kullanılmaktadır.

22 Geri Kazanım Yöntemleri Şekil 3 Plastiklerin depolimerizasyonunda izlenen yollar

23 Geri kazanılmış plastiklertıp ve gıda sektöründe asla kullanılmazlar.

24 BİYOLOJİK OLARAK PARÇALANABİLEN POLİMERLER Biyolojik olarak güneş ışınları ile veya kimyasal yöntemler ile parçalanabilen plastiklerdir. 1. Güneş Işınları ile Parçalanabilen Plastikler Karbonil veya hidroperoksit grupları içeren polimer maddeler UV ışımasına uğradıklarından fotokimyasal tepkimelerle parçalanabilmektedirler. Bu nedenle en sık uygulanan tekniklerden birisi poliolefin türünden polimerlere katalizör ve/veya peroksit katarak polimer zincirinde karbonil veya hidroperoksit gruplarının oluşumunun hızlandırılmasıdır.

25 Güneş Işınları ile Parçalanabilen Polimerler Şekil 4 Işıkla parçalanabilen polimerler

26 Güneş Işınları ile Parçalanabilen Polimerler Şekilde ifade edilen Norrish 1 ve 2 şeklindeki tepkime gruplarından ilkinin sonucunda karbonil grubu genellikle karbon monoksit kaybetmekte ve polimer zinciri aktif karbon atomları ile sonlanmış iki parçaya bölünmektedir. Oluşan lüçük zincirler aktif karbon atomu nedeni ile foto oksitlenerek yeni karbonil gruplarının oluşmasına ve daha ileri giden zincir parçalanmalarına yol açmaktadır. Norrish 2 ise karbonil grubu ve çift bağ içeren daha kısa zincirlere yol açmaktadır. Her iki kısa zincir de karbonil grubu ve çifte bağ nedeni ile süratle foto oksitlenip parçalanmayı hızlandırarak sürdürmektedir. UV ışıması halinde ise karbonil grupları içeren polietilen parçalanmaktadır.

27 Çizelge 8 Parçalanabilir polimerlerin ticari uygulamaları

28 Nişasta Katkılı Termoplastikler Nişasta tabiatta özellikle toprakta bulunan mikro organizmalar tarafından yenmekte ve polimer matrisinin parçalanması sonucunda da plastiğin parçalanma süreci kısaltılmaktadır. Şekil 5 Nişasta katkılı polimerler

29 Doğal Olarak Parçalanabilen Biyo Polimerler Biyo polimerler Şekil 6 da görüldüğü gibi toprakta bulunan bakterilerce süratle tüketilerek basit kimyasal maddelere dönüştürülürler. Şekil 6 Bakteriyel olarak parçalanabilir polimer

30 Doğal Olarak Parçalanabilen Biyo Polimerler İnsanlar tarafından ilk kullanılan polimerik malzemeler doğal polimerlerdir. Bunlar doğada biyodegregasyon ile parçalanabilirler. Bu polimerlerin hemen hepsi yenilenebilir doğal kaynaklardan elde edilebilmektedir. Doğal polimerlerin yerini günümüzde sentetik polimerler almıştır. Geridönüşüm en ilginç yöntem olmasına karşın özellikle gıda ve tıp alanlarında kullanılamaz olması alternatif çözümlerin bulunmasını gerektirir. Bu çözümlerden özellikle son yıllarda önem kazananı doğada parçalanabilen polimerlerin kullanımıdır. Doğada parçalanabilen polimerler kullanımları sonunda atık durumuna geldiklerinde doğada parçalanarak düşük molekül ağırlığında bileşiklere (monomerler) ve ardından da CO2, H2O ve CH4 e dönüşürler. Doğada parçalanabilen sentetik polimerlere örnek olarak polialkin esterler, polihidroksi asitler, poliamid esterler, polivinil esterler, polivinil alkol, polanhidritler, polifosfazonlar, poliaspartik asit, polietilen süksinat (PESU) ve polibutil süksinat (PBSU) gösterilebilir. PESU ve PBSU nun seçilen özellikleri D-AYPE (doğrusal alçak yoğunluklu polietilen) ile beraber Çizelge 9 ve Çizelge 10 da gösterilmiştir.

31 Çizelge 9 PESU ve PBSU nun bazı özellikleri

32 Doğal Olarak Parçalanabilen Biyo Polimerler Örnekleri verilen doğada parçalanabilen polimerlerle ilgili üretici firmalar, isimleri ve yaklaşık fiyatları Çizelge 10 da gösterilmiştir. Bu polimerler özellikle tarımsal faaliyetler için örtü malzemelerinin, çöp ve alışveriş torbalarının, tek kez kullanılacak yiyecek ve içecek kaplarının, hijyenik, tıbbi, kozmetik malzemelerin üretiminde önemli bir kullanım potansiyeline sahiptirler. Ancak üretim kapasiteleri bağıl olarak çok düşük olduğundan ekonomik açıdan yeterli Pazar payına ulaşamamışlardır. Çizelge 10 PESU ve PBSU ve D-AYPE filmlerin bazı özellikleri

33 Çizelge 11 Doğada parçalanabilen polimerler ve yaklaşık birim fiyatları

34 Çizelge 12 Doğada parçalanabilen polimerler ve yaklaşık birim fiyatları

Plastiklerin Kullanımı ve Etkileri

Plastiklerin Kullanımı ve Etkileri Plastiklerin Kullanımı ve Etkileri Plastik sözcüğü, "biçimlendirme" anlamındaki Yunanca plastikos sözcüğünden gelmektedir. Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da

Detaylı

www.kimyamuhendisi.com ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PLASTİKLER

www.kimyamuhendisi.com ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PLASTİKLER ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PLASTİKLER Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması,bu atıkların katı ayırma atık tesislerinde işlenerek özelliklerine göre daha homojen gruplara sınıflandırılması,atıkların

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

PLASTİKLER. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOGLU. Birinci Baskı

PLASTİKLER. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOGLU. Birinci Baskı PLASTİKLER Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOGLU Birinci Baskı Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-51-3 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM

AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM Dr. Sema ÖZGÜR 05.04.2006 1 Ambalaj nedir? İçine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını ve taşınmasını kolaylaştıran, istediğimiz miktarda ürünü saklayabildiğimiz

Detaylı

Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu 2014 Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Bu rapor DİTAM tarafından yürütülen Diyarbakır İli Hammadde Potansiyelinin Açığa Çıkarılması Projesi kapsamında Diyarbakır ilinde yan sanayi yatırımı

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ KÂĞIT SANAYİ SEKTÖR RAPORU

DOĞU MARMARA BÖLGESİ KÂĞIT SANAYİ SEKTÖR RAPORU DOĞU MARMARA BÖLGESİ KÂĞIT SANAYİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Hülya YORULMAZ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.GİRİŞ... 6 1.1 SEKTÖR TANIMI... 6 1.1.1. Kâğıt Üretim

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DAHA İYİ BİR ÇEVRE İÇİN PLASTİKLERİ GERİ KAZANALIM Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (e-mail:mozturk@cevreorman.gov.tr) İSTANBUL-2005-1 - PLASTİKLER VE GERİ KAZANILMASI

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI Bir inşaat projesinde ilk kazmanın vurulması ile beraber hafriyat toprağı, inşaat molozu gibi bertarafı gereken atıklar oluşmaya başlamaktadır. 12 İnşaat, yıkıntı atıklarının

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

HURDA GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİSİ VE YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI

HURDA GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİSİ VE YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI HURDA GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİSİ VE YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI Mehmet Fatih Taşkın *, Mehmet Faruk Yaren *, Özer Uygun *, Ahmet Alp * *Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ÖZET Geri dönüşüm terim olarak,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimine,

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimine, ENVITEC ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İŞL. İTH. İHR. NAK. MAK. İML. ve TİC. SAN. LTD. ŞTİ. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Nisan 2010 RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimine, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMA TASLAĞI Kasım-1997 1 GİRİŞ Daha rahat bir yaşam sürdürebilmek,

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAKIM ATIKLARINI TEMİZLEME 524KI0106

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAKIM ATIKLARINI TEMİZLEME 524KI0106 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAKIM ATIKLARINI TEMİZLEME 524KI0106 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur.

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU EK 2A Ülkemizde modern anlamda demir-çelik üretimine yönelik girişimler, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlamış ve ilk demir-çelik tesisi, 1930 lu yıllarda Kırıkkale de kurulmuştur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı