KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI"

Transkript

1 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİ KASIM 2012 YATIRIM ve ĠġLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Dünya Turizm Trendi ve 2030 Vizyonu

3 UNWTO 2030 VİZYONU RAPORU 1.8 Milyar Turist 2 Trilyon $ Gelir Alternatif Turizme Artan Talep

4 2011 de Türkiye ye Gelen Yabancı Sayısında 9 % ARTIŞ

5 ULUSLARARASI TURİST SAYISI Milyon (%) SIRALAMA / FRANSA ABD İSPANYA ÇİN ITALYA İNGİLTERE TÜRKİYE 26.3 * 27.1* 2.8* 8 ALMANYA MALEZYA MEKSİKA Source: World Tourism Organisation (UNWTO), 2010, * MoCT 2010 MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM General Directorate of Investment and Establishments

6 ÜLKELERE GÖRE TÜRKĠYE ye GELEN YABANCI ZĠYARETÇĠ

7 KOMġU ÜLKELERDEN TÜRKĠYE ye GELEN YABANCI ZĠYARETÇĠ SAYILARI Ülkeler Iran Suriye Suudi Arabistan Yunanistan

8

9 2023 TURİZM STRATEJİSİ TÜRKĠYE TURĠZM STRATEJĠSĠ (2023) TEMEL HEDEFLER Sürdürülebilir Turizm gelişmesi sağlamak, Turizmi çeşitlendirmek suretiyle 12 ay turizm yapmak, bölgesel dengeli kalkınma sağlamak, 2023 de Dünyanın 5. Turizm Destinasyonu, Avrupanın 1. Turizm Destinasyonu olmak, 2023 de 65 milyon ziyaretçi + 50 milyon USD turizm geliri sağlamak. 9

10 TÜRKĠYE de TURĠZM ÇEġĠTLĠLĠĞĠ

11 SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİ POTANSİYELİMİZ

12 2000 li yıllarda nüfusunun % 17 si 65 yaģın üzerinde olan Avrupa da bu oranın 2025 yılında % 20 lere yükseleceği tahmin edilmektedir. Özellikle alım gücü çok yüksek olan 3. kuģak olarak anılan 50 yaģ ve üzeri kiģiler, sağlıkta önleyici tedavi ve zinde kalma arzusu ile sürekli artan yüksek kaliteli wellness olanaklarına yönelik talep oluģturmaktadır.

13 SAĞLIK TURİZMİ 2012 de 180 milyar $ hacim 35 in üzerinde ülke yılda 1 milyon medikal turist ağırlıyor (Kaynak: Deloitte Center for Health Solutions, 2008 ) Global Sağlık Endüstrisi Çok Yakında 350 milyar $ 200 milyar $ Spa & Wellness İlgili (Kaynak: Global Health Summit Report, 2008 )

14 TÜRKİYE de SAĞLIK TURİZMİ Türkiye de yılda yabancıya sağlık hizmeti verilmekte, yabancı sadece medikal hizmet almak için gelmekte, yılda 1 milyar USD gelir yaratılmakta. KDV indirimleri ve diğer teşviklerle, 1 milyon ziyaretçi + 8 milyar USD gelir hedeflenmekte. Türkiye de JCI (Joint Comission International)dan akredite 42 özel hastane ve toplamda takriben 500 özel & 900 kamu hastanesi var de Türkiye ilk 7 ülke arasında olacaktır. ABD de 50 milyon sigortasız, AB de 65 yaş üzeri nüfus %20 dir. Türkiye: deneyimli personel, tesis, fiyat, iklim, ulaşım vb avantajlar + vize kolaylıklarına sahip 14

15 TERMAL TURİZM Termal suların yıkanma amaçlı kullanımı dışında insan sağlığı, eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanılmasıdır.

16 JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİMİZ

17 ÜLKEMİZİN JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİ Ülkemizde debileri lt/sn arasında değiģen 1300 dolayında termal kaynak bulunmaktadır. Kaynak zenginliği açısından Dünyada ilk 7 ülke arasında Avrupa da ise 1. sırada yer almaktadır. Ayrıca Avrupa da kaplıca kullanımı bakımından Ġtalya(300) ve Almanya(260) dan sonra Türkiye 240 adet kaplıca ile 3.sırada bulunuyor. Bu Kaplıcalardan 70 adedi Turizm Merkezi, 4 adedi ise Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi ilan edilmiģtir.

18 TERMAL TURİZMİN AVANTAJLARI 12 ay turizm yapma imkanı, Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaģılması, Yüksek oranda ve sürekli istihdam oluģturulması, Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluģturarak bölgesel dengeli turizm geliģmesinin sağlanması, Termal tesislerde insan sağlığını iyileģtirici aktiviteler yanı sıra sağlıklı - zinde insan yaratma, eğlence ve dinlenme olanaklarının da bulunması, Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır. Bölgesel (az geliģmiģ yörelerde) ekonomik kalkınma, Yüksek iç turizm talebi olması, YaĢlanan Avrupa nüfus yapısı, Türki Cumhuriyetleri ve Ortadoğu Ülkeleri Potansiyeli.

19 (70)

20 Termal Turizm Master Planı Termal Turizm Master Planı kapsamında ülkemizin sahip olduğu jeotermal potansyelin ekonomiye kazandırılması ve termal konaklama tesisi, kür merkezi ve kür parkı entegrasyonun sağlanmaya çalıģıldığı nitelikli yatak kapasitemizin artırılması amacıyla 40 yeni Turizm Merkezi ilanı ve 50 Çevre Düzeni Planı onayı gerçekleģtirilmiģtir. Hazırlanan çevre düzeni planlarında Güney Ege Bölgesi kapsamında , Güney Marmara Bölgesi kapsamında , Frigya Bölgesi kapsamında ve Orta Anadolu Bölgesi kapsamında olmak üzere dört bölgede toplam planlı yatak kapasitesi oluģturulmuģtur.

21 TERMAL TURİZM MASTER PLANLARI

22 TERMAL TURİZM ÇDP-ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI

23 TERMAL TURİZMDE HEDEF KISA DÖNEM : YATAK ORTA DÖNEM : YATAK UZUN DÖNEM : YATAK AB de 1. DÜNYADA 5. TERMAL TURİZM DESTİNASYONU OLMAK

24 TERMAL TURİZM MASTER PLANI DÖNEMİNDE YATAK SAYISI ARTIŞI 2006 TERMAL TESİSLER Otel Sayısı Yatak Sayısı Otel Sayısı 2011 Yatak Sayısı Turizm Yatırım Belgeli Turizm İşletme Belgeli Belediye Belgeli TOPLAM

25 ÜLKELERE GÖRE TERMAL TESİSLERDE ZİYARET / GECELEME Country of Residence Bakanlık Belgeli Number of Arrivals Nights Spent Average Length of Stay Country of Residence Belediye Belgeli Number of Arrivals Nights Spent Average Length of Stay Grand Total Grand Total Turkey Turkey Total Foreign Total Foreign Total Europe Total Europe Syria Germany Germany France Norway U.S.A Greece Poland UK Belgium Italy Sweden UIS Spain U.S.A UIS Netherlands Japan France Russian Fed Japan Danmark Russian Fed Slovakia

26 TERMAL TURĠZM TESĠSLERĠ TERMAL OTEL + KÜR MERKEZĠ + KÜR PARKI (tedavi + terapi) (rekreasyon/dinlenme/eğlence)

27 TERMAL TURİZM YATIRIMLARINDA YENİ VİZYON: TERMAL TURİZM KENTLERİ TERMAL TURĠZM KENTLERĠ; ile jeotermal potansiyeli ile birlikte turizm potansiyeli yüksek bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geliģtirilerek bu bölgeler içinde termal kaynaklı tesisler baģta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları vb. turizm türleri ile bütünleģmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de iliģkilendirilmesi hedeflenmektedir.

28 YURTDIġI ÖRNEĞĠ- BAD FÜSSĠNG - ALMANYA Therme I Europa Therme Therme II Johannesbad Therme III

29 YURTDIġI ÖRNEĞĠ- BAD FÜSSĠNG - ALMANYA TERMAL OTEL KÜR MERKEZĠ GOLF SAHASI KÜR PARKI

30 ÖRNEK TERMAL TURĠZM KENTĠ ÇALIġMASI Denizli Termal KTKGB Akköy Gölemezli Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı Günübirlik Turizm Tesis Alanları Kür Merkezleri Golf Alanları

31 YURTDIŞINDA TERMAL TURİZM TESİSLERİ

32 YURTDIŞINDA TERMAL TURİZM MERKEZLERİ

33 YURTDIŞINDA TERMAL TURİZM MERKEZLERİ

34 YURTDIŞINDA TERMAL TURİZM

35 YURTDIŞINDA TERMAL TURİZM

36 TERMAL TURİZM TESİSLERİ Istanbul YALOVA TERMAL TURĠZM MERKEZĠ

37 TERMAL TURİZM TESİSLERİ Balçova Termal Otel, İzmir Altınyunus Turistik Tesisleri, İzmir

38 TERMAL TURİZM TESİSLERİ Herakles Termal Otel, Denizli Pamukkale, Denizli

39 TERMAL TURİZM TESİSLERİ Umut Termal Otel, Sarayköy-Denizli

40 TERMAL TURİZM TESİSLERİ Lidya Sardes Otel, Salihli-Manisa

41 TERMAL TURİZM TESİSLERİ Oruçoğlu Termal, Afyon Asya Pamukçu Termal, Balıkesir

42 TERMAL TURİZM TESİSLERİ Kangal Balıklı Kaplıca, Sivas

43 TEŞEKKÜRLER