Sağlık alanında ülkemizde kısaca neden reforma ihtiyaç duyulduğunu ve bu reformun neleri içerdiğini ortaya koymak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık alanında ülkemizde kısaca neden reforma ihtiyaç duyulduğunu ve bu reformun neleri içerdiğini ortaya koymak"

Transkript

1 SAĞLIKTA REFORM NELERİ İÇERMELİDİR Dr.Mehmet İnan Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı GİRİŞ Sağlık alanında yıllarca çözüm bekleyen en önemli unsur, sağlıkta bir düzenin olmaması, dolayısı ile bir kaos ortamıdır. Bu ortamdan yıllarca en büyük sıkıntıyı hastalar çekmiştir. Sınırların açılması ile birlikte hastaların bir kısmı çözüm yollarını Kıbrıs Rum kesiminde aramışlardır ( Republic of Cyprus Embasy 2005 ). Bu sağlık sorunlarının bir patlama noktasına gelmemesinde önemli bir subap görevi görmüştür. Sağlıkta bu durumun değişmesi ve yasalarla oluşturulup, denetlenen bir sistemin kurulması gerekmektedir. Bu da sağlıkta reform ile mümkündür. AMAÇ Sağlık alanında ülkemizde kısaca neden reforma ihtiyaç duyulduğunu ve bu reformun neleri içerdiğini ortaya koymak Anahtar kelimeler: K.K.T.C., Sağlık Reformu Sağlık Alanında Reforma Neden İhtiyaç Vardır Günümüzde refah devleti krizi tartışmalarında öne çıkan en önemli sorun sürekli yükselen mali yüküyle sağlık harcamalarıdır. Özellikle, yaşlı nüfusun artışı ile demografik yapılar değişmiş ve teknolojinin ve farmakolojinin gelişmesiyle maliyetler yükselmiştir. Sistemi yeniden yapılandırma ve maliyetleri kısma çalışmaları, sağlık sistemi reformlarının ana meselesi haline gelmiştir (Kayder, yoldağ, Üstündağ, 2004 ). Sağlık sistemi reformu ile amaçlanan bir yandan tüm nüfusu kapsayan bir modelin yerleştirilmesi, bir yandan da sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki yükün azaltılması ve sosyal devlet yapılanmasının dünyadaki eğilimler yönünde dönüştürülmesidir. Reform hem hastalar hende sağlık çalışanları için önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Sağlık reformu üç önemli unsur üzerine kurulmalıdır: Sağlık hizmetinin sunumu ile finansmanı birbirinden ayrılmalı. Bireye yönelik ve topluma yönelik sağlık hizmetleri birbirinden ayrı yapılandırılmalı. Birinci basamak sağlık hizmeti bu amaca uygun eğitilmiş kişilerce hizmete uygun tasarlanmış ve donatılmış ortamlarda sunulmalıdır.

2 Reform hastalara neleri getirmelidir: Sağlık hizmetine erken ulaşabilme ve beklemeden çağdaş anlamda güvenli, yeterli sürede, hizmeti alabilme olanağı bu randevu sistemi, yakın yerde ulaşabileceği sağlık merkezleri ile mümkündür. Hekim seçme hakkı ile birlikte hasta haklarının uygulamaya konulması ve mağduriyet durumunda hak arama araçlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çağdaş ve güvenli ortamlarda sağlık hizmeti alabilecekleri ortamlar yani yeni devlet hastaneleri ve özel hastaneler gerekirki bu sağlıkta bu güne kadar yapılmış ve halen daha yapılması devam eden önemli unsurlardan biridir. Huzurlu, mutlu ve kendini geliştiren sağlık personeli ile karşılaşma imkanı hastalara sunmalıdır. Bu çalıştığı kurumda insanca, statüsü ve ihtiyaçlarına uygun aldığı risk faktörleri, bilgi ve beceri birikiminin doğrultusunda ücret alan, bir kurumdan diğerine koşuşturmayan, dinlenme ve eğitim için zaman ayıran sağlık personeli ile ancak mümkündür. Reformu sağlık çalışanına ne sağlamalıdır: Güvenli ve çağdaş çalışma ortamı, modern ve yerinden yönetimli hastaneler. Emeğinin karşılığını alabileceği düzenlemeler, Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecekleri ortamlar ve bölünmemiş enerji. Birkaç yerde birlikte çalışma ihtiyacı ortadan kalkmalıdır. Reform Nasıl Gerçekleşmelidir: Her şeyden önce sağlık hizmetleri veren kamu ve özel sağlık kuruluşları bir sistemin bütünü olarak algılanmalıdır. Birbirleri ile yeri geldiğinde rekabet eden ama daha çok dayanışma gösteren bir anlayışla ele alınmalıdır. Kamu sağlık kuruluşlarının özel sağlık kuruluşları ile tek farkı altyapılarının devlet olanakları ile yapılmış olması, personel kadrosunun genel bütçeden çıkması ve sağık alanında gerekli her yatırım ihtiyaçlar doğrultusunda kar-zarar düşünülmeden yapılması olmalıdır. Bunun haricinde hepsi sağlık bakanlığında oluşan bir ekip tarafından yasalarla oluşturulan standartlara uyulması için denetlenmeli, kamu hastaneleride özerk olmalı, çalışanlar ürettikleri hizmete paralel olarak daha çok kazanabilmelidirler. Bunlar nasıl olacaktır? Genel Sağlık Sigortası Fonu (GSSF) (Yasa gerekir.) Ücret ve veya gelir seviyesine dayalı primlerle finanse edilen, genel ve fon yararına düzenlenen vergilerle desteklenen bütünleştirilmiş bir kamu finans sistemi oluşturulmalıdır.

3 Genel sağlık sigortası mutlaka adına uygun şekilde toplumun olabildiği kadar çok bireyi içine almalıdır. Bu yasa gerektirir. Kamu çalışanlarının sağlık harcamalarına katkı yapmasına direnç gösterme olasılığı vardır. Bunun aşılmasına ihtiyaç vardır. Hak sahipleri (yani tüm vatandaşlar) bu hizmetlerden hem kamu hemde özel sağlık kuruluşlarından yararlanmalıdırlar. GSSF yıllardır toplumun gündemindedir.(kttb, 1999,16. Siber 1999,19. KTTB, 2002,3) Bu yasa ile bir sağlık fonu oluşturulmalı ve hastalar kamu sağlık kuruluşlarından hizmet alırken çok az bir katkı ile sağlık harcamaları fon tarafından karşılanmalıdır. Bu fon Özel sağlık kuruluşlarından da hastaların sağlık hizmeti almalarına olanak sağlamalıdır. Hastalar özel sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri halinde hizmet alırken daha fazla katkı koymaları gerekmektedir. Tüm malzemeler, ilaç, gereç, hizmetler ICD-10 VEYA CPT4 gibi teşhis ve tedavi prosedürleri, ortak kodlama sistemleri de içerecek şekilde sağlık bilgi standartları oluşturulmalıdır. Sağlık yasası (yasa gerektirir): Sağlıkta kamu çalışanlarına yönelik olarak bir yasa çıkarılmalı, Bu yasa ile birlikte, hastane yönetimlerinin özerkleşmesi sağlanmalı. Kamu hastanelerindeki personel ihtiyaçlarının ve istihdamının kamu hizmeti komisyonundan ayrı bir şekilde ele alınacağı bir düzenleme yapılmalıdır. Bu yasada hasta şikayetlerinin nasıl değerlendirilip ele alınacağı belirtilmelidir. Hastanede çalışma saatleri tam güne çekilmelidir. Bununla birlikte kamuda çalışanlar yalnız kamuda özelde çalışanlar ise yalnız özelde çalışmalıdır. Kamu çalışanlarının özel kliniklerinde veya hastanelerinde de ayni zamanda çalışması kamuda verdikleri hizmetleri olumsuz etkilemektedir. Ayrıca yoğun dikkat ve çalışma gerektiren sağlık iş kolunda hekimlerin farklı kurumlarda dolaşması hem gereğinden fazla enerji harcamalarına hemde her iki alandaki hizmetlerini aksatmalarına yol açmaktadır. Bu sayede hekimler yalnızca bir kurumda hizmet vermeli, o kurumun gelişmesine katkı sağlamalıdırlar. Kamuda verdikleri hizmet özel klinikleri ve hastaneleri açısından bir rekabet oluşturan mevcut durumda hekimlerden kamuda ki yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirilmesi beklenmemelidir. Döner Sermaye (yasa gerekir) Kamu sağlık çalışanları verdikleri hizmete orantılı olarak oluşturulacak döner sermayeden pay almalıdırlar. Bu iş verimliliğini artıracak az çalışanın az çok kazananın çok kazanacağı bir sistem oluşturacaktır. Döner sermaye uygulamasının olumsuz yanları, istismarlar, indikasyonsuz ameliyatlar gibi noktalar için önlemler geliştirilmelidir. Hasta Hakları Yasası (yasa gerektirir) Hasta hakları konusunda çağdaş normlardan oluşmuş tüm uygulamaları içeren bir çalışma gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının Görev ve Hizmetleri Yeniden Tanımlanmalıdır:

4 Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü şu görevlerden sorumlu olmalıdır: Genel sağlık politikalarının ve sağlık standartlarının tesbit edilmesi,genel koordinasyon ve denetiminin sağlanması, Bakanlıkca oluşturulan ekiplerce hem kamu hemde özel sağlık kuruluşları periyodik olarak mevcut yasalar kapsamında denetlenmelidir. (Bu konuda mevcut yasa geliştirilerek işletilmelidir). Örgütde genel halk sağlığını koruyucu, standart ve norm koyucu bir yapının oluşturulması, Örgütün herhalükarda doğrudan hizmet sunan bir kuruluş yapısı kaybetmemesi. Her şehirde yerel yönetimlerinde kontrolüne verilen özerk hastanelerle birlikte, yaygın sağlık ocakları ile ada üzerinde yaygın ağ oluşturulmalıdır. Çevreye yönelik hizmetlerde koruyucu sağlık hizmetleri devlet tarafından sunulmalıdır. Bulaşıcı hastalıklardan korunma, aile planlaması, okul sağlığı, kanserle savaş ve kanser tedavileri, AIDS proğramı ve transplantasyon vs. hizmetler devlet kontrolü altında gerçekleştirilmeli ve bu hizmetler vergi ile finanse edilmelidir. Sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasında yerelleştirme, başka bir ifadeyle desantralizasyon gerçekleştirilmelidir. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında yerel yönetimlerde yer almalıdır. Sağlık bakanlığının oluşturacağı bir plan ile tüm KKTC de ihtiyaç olan yoğun bakım, kan bankası, ambulans hizmetleri, yatak sayısı, bölgelerde doktor sayısı, teşhiste ileri radyolojik teknoloji planlanmalı, gerek kamuya gerekse özele yapılacak sağlık yatırımları (teşviklerle) bu çerçevede planlanmalıdır. Ülkemizde sağlık alanında plansızlıktan kaynaklanan ciddi bir israf vardır. Bu israf yalnızca ilaç alanında değildir. Hem alt yapı hemde sağlık teknolojisi anlamında da israf vardır. Kamuda tam gün çalışılmadığı için mevcut olanaklar günde 3-4 saat hastaların olanağına sunulmuştur. Buda ciddi bir israftır. Sonuç: Hastalar sağlık açısından genel olarak sigortalanacak Hastalar sigortaları sayesinde hem kamu hemde özel hekimlere gidebilecekler. Merkezi planlama sayesinde sağlıkta tüm ihtiyaçlar israf azaltılarak gerçekleştirilecek. Sağlıkta en üst derecede uygun standartlar aranacak ve bu çerçevede hem özel hem kamu sağlık kuruluşları denetlenecektir. Kamu ve özel arasında oluşacak rekabet ortamı hastaların sağlık hizmeti alırken bu hizmetin kalitesi artacak Her doktor çalıştığı kadar kazanacak Her sağlık personeli kurumlarını geliştirmek için söz sahibi olacak GSS sayesinde sağlıkla ilgili istatistikler tutulabilecek, böylece artan nufüs da öngörülerek ileriye yönelik sağlık planlaması daha iyi yapılabilecek Sağlık alanında ekonomi yüksek oranda kayıt altına alınacak Kaynaklar: 1-Contributions of the Republic of Cyprus to the Economic Development of Cypriots of Turkish Ethnic Origin, EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS IN SWEDEN :March 2005

5 2- Çağlar Keyder, Çağrı Yoltar, Nazan Üstündağ: Dünya sağlık sistemleri dönüşümü perspektifinden, Türkiye de sağlık hizmetleri kullanıcılarının sorunları, tercihleri ve alternatif sağlık modelleri Proje Ekibi Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, KTTB nin Genel SağlıK Sigortası Fonu Yasa Tasarısı Konusundaki Görüşleri, Hekimce 6-23,1999 sayfa Rifat Siber, Sosyal Güvenlik ve sağlık: Hekimce 6-21:1999 sayfa19. 5-Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı, Hekimce 9-33:2002 sayfa 3

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 1 Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış 19 Türk Sağlık Sistemi

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU. SWOT ANALİZİ (Güçlü ve Zayıf Yönler; Fırsat ve Tehditler) & (Main Drivers: Temel İtici Güçler)

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU. SWOT ANALİZİ (Güçlü ve Zayıf Yönler; Fırsat ve Tehditler) & (Main Drivers: Temel İtici Güçler) EK-21 TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU SWOT ANALİZİ (Güçlü ve Zayıf Yönler; Fırsat ve Tehditler) & (Main Drivers: Temel İtici Güçler) Güçlü yönleri 1- Türkiye yaş ortalaması açısından genç bir nüfusa

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 1 Daire Başkanlığı Nisan 2012

Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 1 Daire Başkanlığı Nisan 2012 1 T. C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Aylık Bülten Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 1 Sayı: 10 Daire Başkanlığı Nisan 2012 BAŞLARKEN İnsanların yaşamları boyunca kendi iradeleriyle

Detaylı

GİRİŞ GENEL ÇERÇEVE. Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle toplumsal eğitim ve bilinçlendirmeyle sorunun çözümü yönünde oldukça mesafe

GİRİŞ GENEL ÇERÇEVE. Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle toplumsal eğitim ve bilinçlendirmeyle sorunun çözümü yönünde oldukça mesafe GİRİŞ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıklarının önemli bir sorun olarak karşımıza çıkması, sanayileşmenin gelişimi ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli düzenleme ve

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R İÇİNDEKİLER: GİRİŞ Giriş s. 1 1. İlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 6 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ömür GENÇ

Detaylı

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği

Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2010 Cilt: 47 Sayı: 549 A. B. YERELİ - İ. KOBAL - A. M. KÖKTAŞ 5 Türkiye de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği Özet Ahmet Burçin YERELİ 1 İsmail KOBAL

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Berna BALCI İZGİ * The Last Developments In Turkish Social Security System Abstract Social security is a universal need from the first human

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM ÖNERİSİ NE İLİŞKİN DİSK İN DEĞERLENDİRME RAPORU (6 EKİM 2004) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM ÖNERİSİ NE İLİŞKİN DİSK İN DEĞERLENDİRME RAPORU (6 EKİM 2004) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM ÖNERİSİ NE İLİŞKİN DİSK İN DEĞERLENDİRME RAPORU (6 EKİM 2004) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

SAĞLIKTA 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI ÖNERİLERİ

SAĞLIKTA 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI ÖNERİLERİ 26 SAĞLIKTA 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI ÖNERİLERİ Bu raporun basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. MÜSİAD Cep Kitapları: 26 ISBN 978-975-7215-89-9 Baskı MAVİ OFSET Tel: 0212 549 25 30

Detaylı