TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI PANELİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI PANELİ"

Transkript

1 TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI PANELİ KARŞILAİTIRILABİLİR FİYAT YÖNTEMİ VE UYGULAMASI DÜZELTME İŞLEMLERİ VE KARŞILAŞILAN HUSUSLAR HAZİNE ZARARI VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR NADİR GÜLHAN

2 KARŞILAŞTIRILABİLİR FİYAT YÖNTEMİ

3 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-1 Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir. İşlemlerin karşılaştırılabilir nitelikte olması gerekmektedir. Örneğin; kontrol altındaki işlemlerde satış fiyatının nakliye ve sigorta dahil teslim fiyatı olduğu, kontrol dışı işlemlerde ise satışların nakliye ve sigorta hariç teslim fiyatından benzer koşullar altında gerçekleştiği durumlarda düzeltme yapılmalıdır. Nakliye ve sigortadaki farklılıklar fiyat üzerinde kesin ve tespit edilebilir etkiler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, kontrol dışı işlemdeki satış fiyatını belirlemek amacıyla teslimdeki bu farklılığın fiyat üzerindeki etkisi düzeltilmelidir.

4 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-2 İşlemler arasında, ölçülebilir nitelikte küçük farklılıklar varsa, bu farklılıklar düzeltilerek yöntemin uygulanması mümkündür. Ancak, farklılıkların büyük olması ya da farklılıkların ölçülebilmesinin mümkün olmaması halinde bu yöntemin uygulanabilmesi mümkün olamayacaktır. Dış emsal araştırmasında, emsal alınacak işlem fiyatının aralarında ilişki bulunmayan kişiler arasında gerçekleşmesi gerekmektedir. Çünkü karşılaştırılabilir fiyat yönteminin kanunda yer alan tanımında, emsale uygun fiyatın aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı olduğu açıkça belirtilmiştir.

5 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-3 KONTRAT ŞARTLARININ DÜZELTİLMESİ Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uygulanması durumunda bu yöntemde mal ve hizmetin niteliklerindeki farklılıklar çok daha önemli olduğundan bu unsur çok daha detaylı ve kapsamlı analiz edilmelidir. Çünkü ortaya çıkacak farklılıkların tespiti ve bu farklılıklar sonucu düzeltimlerin yapılıp yapılamaması ve düzeltimlerin yapılacak olduğu durumda nasıl yapılacağı bu unsurun doğru ve kapsamlı analiziyle ortaya çıkacaktır. Ancak, örneğin, uygulanacak yöntem işleme dayalı net kar marjı yöntemi ise mal ve hizmetin özelliklerinin ayrıntılı analizine gerek duyulmayacaktır. 1- Vade Farkları: İlişkili kişilere yapılan satışlar ile ilişkisiz kişilere yapılan satışlarda vade farklılığı bulunması durumunda, vade farklarının düzeltilmesi gerekmektedir. Tebliğ de ilişkisiz kişiye peşin satış yapılırken ilişkili kişiye yapılan satışın vadeli olduğuna ilişkin örnek yer almasına karşın bu durumun tersinin geçerli olması durumunda da düzeltme işlemi yapılması gerekmektedir. İlişkili kişilere yapılan peşin satış fiyatı ile ilişkisiz kişiye yapılan vadeli satışın karşılaştırılabilir hale getirilmesi için vadeli satışın peşin satışa indirgenmesi gerekmektedir.

6 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-4 Transfer fiyatlandırma açısından yapılması gereken bu işlem örtülü sermaye açısından da yapılmalıdır. Çünkü, örtülü sermaye düzenlemeleri kapsamında ilişkili kişiler arasındaki piyasa koşulları ve ticari teamülleri aşan vadeler nedeniyle ortaya çıkan borçlar örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınacak ve bu şekilde hesaplanan örtülü sermaye tutarına isabet eden vade farkları tespit edilerek örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilecektir. Vade Farklarını Ortadan Kaldırma Yöntemleri: a- Tüm vadeli satışların peşin fiyata indirgenmesi gerekmektedir. b- İlişkili işlemlere uygulanan vadenin ilişkisiz işlemlerde uygulanan vade ile eşitlenmesidir ki OECD Rehberi nin bölümü işlemlerin bu yönde yapılmasını çağrıştıran açıklamalar içermektedir. c- İlişkisiz işlemlere uygulanan vadenin ilişkili işlemlere uygulanan vade ile eşitlenmesi. 2- Garantili Satışlar: İlişkili kişiler ile ilişkisiz kişilere yapılan satışlar arasında garanti açısından farklılıklar varsa bunların düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemi, garanti hizmeti için işlemin fiyatına yansıtılan ilave farkın tespiti gerekir. Garantinin kapsam ve süre bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

7 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-5 3- Nakliye ve Sigorta Giderleri: Nakliye ve sigorta, malın fiyatında önemli değişikliklere sebep olduğu için bunlar için malın fiyatına ilave edilen tutarın düzeltilmesi gerekmektedir. 4- Teslim Süresi: İlişkili kişilere yapılan satışların teslim süresi, ilişkisiz kişilere yapılan teslim sürelerinden farklılık arz ediyorsa bu durumda aradaki farklılığın giderilmesi gerekmektedir. 5- Cezai Şart ve Tazminatlar: Yapılan kontratta, ilişkili kişilerle ilişkisiz kişiler arasında malın / işlemin vasfına ya da teslim sürecine ilişkin cezai bir şart ya da tazminat farklılığı bulunması durumunda bu farklılığın da ortadan kaldırılması gerekmektedir. 6- Peşin Ödeme ve Avanslar: İlişkili kişilerle ilişkisiz kişiler arasında malın / işlemin öncesinde satın alan tarafından finansman teminin sağlanmasına ilişkin farklılık bulunması durumun bu farklılığın düzeltilmesi gerekmektedir. Bu farklılığın giderilmesinde işletmenin kullandığı yabancı kaynakların ortalama maliyetleri kullanılan süre çerçevesinde esas alınabilecektir.

8 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-6 Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemine İlişkin Örnek: Türkiye'de tam mükellef kurum olarak otomobil yedek parça üretimi alanında faaliyet gösteren (A) A.Ş., ürettiği alternatörlerin %37,5 ini ilişkisiz (Y) A.Ş. ye, %62,5 ini ise ilişkili olduğu (B) A.Ş. ye satmıştır. Şirketin 2012 yılındaki satışları, bu satışlara ilişkin bilgiler ve düzeltilmiş emsal bedel aşağıdaki gibidir: (Vade: Şirket, diğer satışlarında ilişkisiz kişilere yaptığı vadeli satışlara 30 gün için %1 vade farkı uygulamaktadır. (B) A.Ş. 'ye vade farkı uygulanmamıştır.) (Alınan Avans: teslimattan 180 gün önce peşin olarak alınmıştır. Şirketin kullandığı yabancı kaynakların 30 günlük ortalama maliyeti %1'dir.)

9 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-6 Bilgiler İlişkili (B) A.Ş. İlişkisiz (Y) A.Ş. Birim Fiyat (TL) (B) Satış Miktarı (adet) (C ) Vade* (gün) (D) 180 gün Peşin Satışa İlişkin Nakliye Giderleri (TL) (E ) ,00 0,00 Satışa İlişkin Sigorta Giderleri (TL) (F) ,00 0,00 Alınan Avans** (TL) (G) 0, ,00 Toplam Satış Tutarı (TL) (H) , ,00 Birim Mamul Başı Nakliye (TL) (I=E/C) 4,00 0,00 Birim Mamul Başı Sigorta (TL) (J=F/C) 1,20 0,00 Birim Başı Vade Farkı (TL) [K=(H*0,01*6)/C] 12,00 0,00 Birim Başı Avans Tutarı (TL) [L=(G*0,01*6)/C] 1,60 0,00 Düzeltilmiş Birim Fiyat (TL) (B+I+J+K+L) 218,80 200

10 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-7 Yukarıda yer alan örnekte, Şirket in ürettiği alternatörleri ilişkili (B) A.Ş. ye ilişkisiz (Y) A.Ş. ye 200,00 TL ye satmaktadır. Nakliye giderleri, sigorta giderleri, uygulanan vade süresi ve teslimattan önce alınan avanslara ilişkin yapılan düzeltmeler sonucunda ilişkili kişiye yapılan satışın karşılaştırılabilir (kontrol dışı) fiyatının (CUP) 218,80 TL olduğu sonucuna varılmaktadır. Buna göre, Şirket in kurumlar vergisi matrahına, [(218,80 200,00) * ] = ,00 TL nin kanunen kabul edilmeyen gider olarak eklenmesi gerekmektedir. (Yapılması gereken diğer işlemler ihmal edilmiştir.) Yukarıdaki düzeltme işlemlerinde, vade farklarının hesaplanmasında, yukarıda da belirtildiği üzere, İlişkili işlemlere uygulanan vadenin ilişkisiz işlemlerde uygulanan vade ile eşitlenmesi yöntemi benimsenmiştir, ki OECD Rehberi nin bölümü işlemlerin bu yönde yapılmasını çağrıştıran açıklamalar içermektedir. Diğer yöntemlerin (Tüm vadeli satışların peşin fiyata indirgenmesi ve İlişkisiz işlemlere uygulanan vadenin ilişkili işlemlere uygulanan vade ile eşitlenmesi) yöntemlerinin uygulanması durumunda sonuç daha farklı olacaktır. Bu konuda mevzuatımızda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

11 TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ

12 DÜZELTME İŞLEMLERI-1 Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 1 SNTFGT uyarınca, TF yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarı kâr payı geliri olarak dikkate alınacak olup, şartların varlığı halinde iştirak kazançları istisnasından yararlanılacak ve düzeltme işlemi gerçekleşecektir. Düzeltme yapılabilmesi için ilgili tutarın örtülü kazanç dağıtan mükellef tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu tutar ödendikten sonra, TF yoluyla örtülü kazanç dağıtılan mükellefin, bu düzeltmeleri ilgili dönem beyannameleri üzerinde yapması gerekmektedir.

13 DÜZELTME İŞLEMLERI-2 Düzeltme Çeşitleri: Düzeltmeyi yapacak olan mükellef açısından TF yoluyla kazanç dağıtan ve TF yoluyla kazanç dağıtılan tarafından yapılacak düzeltmeler olarak iki gruba ayırabiliriz. Düzeltmenin yapılacağı zaman açısından da; beyandan önce, beyannamede ve beyandan sonra yapılacak düzeltmeler olarak üçe ayırabiliriz. Son olarak, kullanılacak yönteme göre; düzeltme işlemleri: hesaben düzeltme, işlemin düzeltilmesi, beyannamede düzeltme, VUK 116 ve takip eden maddelerine göre düzeltme ve pişmanlık yoluyla düzeltme olarak gruplandırılabilir.

14 DÜZELTME İŞLEMLERI-3 Düzeltme İşlemlerine İlişkin Özellikli Durumlar: 1- Zararlı Firmalarda Verginin Ödenme Şartı Sağlanmamaktadır: TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımında bulunan mükellefler, söz konusu tutarları KKEG olarak dikkate aldıklarında, cari ya da geçmiş yıl zararları ya da farklı nedenlerle kurumlar vergisi tarhiyatına muhatap olmuyorlarsa, bu durumda örtülü kazancın dağıtıldığı mükellef nezdinde düzeltme yapılması söz konusu olamayacaktır. Çünkü düzeltmenin kanuni şartlarından birisi de tahakkuk edecek vergilerin kesinleşmesi ve ödenmesidir. Ancak KKEG olarak yazılan tutar kısmen ya da tamamen sonraki yıllarda tahakkuk sağlıyorsa, ilgili yılda düzeltme işlemi yapılabilecektir. Burada ayrıca, zarar eden işletmenin kar dağıtımında bulunamayacağı için, mükerrer vergilemeyi önleme amacı taşıyan 5-1-a istisnasının uygulanmasına de gerek yoktur. Zira daha önce vergilenmemiş bir kazanç için çifte vergilendirme öne sürülemez. Konuyla ilgili yaşanan ilk uyuşmazlıklarda ilk derece mahkemeleri düzeltmenin yapılmasının mümkün olmadığı yolunda kararlar vermişlerdir. (Örneğin İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin E:2009/3539 K:2011/546 sayılı kararı)

15 DÜZELTME İŞLEMLERI-4 2- Düzeltme İşlemi KDV yi Kapsamaz: Örtülü sermaye olarak kabul edilen tutar üzerinden hesaplanan ve ortak şirketçe elde edildiği varsayılan miktar bu anlamda iştirak kazancı veyahut gerçek kişi tarafından elde edildiği varsayılan kısım menkul sermaye iradı niteliğindedir. Dolayısıyla dağıtılmış kar payı tutarının, kar payının KDV ye tabi olmadığı yönünde görüşler (Ankara YMM Odası'nın tarih ve 2007/7 sayılı kararı) mevcuttur. Ancak, -örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye gelir ve kurumlar vergisine ilişkin vergi güvenlik müesseseleri olduğu, diğer vergi kanunlarını kapsamadığı -düzeltme işleminin yalnızca gelir ve kurumlar vergisi yönünden yapılması gerektiği, -örtülü olarak dağıtılan kazancın kar payı sayılacağı gerçekte bir kar payı olmadığı, -yapılan işlemin gerçek hayatta finansman hizmeti olduğu ve bu nedenle üzerinden KDV hesaplanması gerektiği, yönündeki savlar; İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin tarih ve E:2010/849 sayılı kararında da örtülü sermaye sayılan borçların kar payı olarak addedilmesinin KDV düzeltmesini kapsamadığı yönündeki kararıyla da oybirliğiyle kabul edilmiştir. Ancak İstanbul Vergi Mahkemesi nin, tarih ve E. 2009/2268, K. 2010/1502 sayılı Kararı oybirliğiyle bu kararın tam aksi yönündedir.

16 DÜZELTME İŞLEMLERI-5 3- Düzeltme Gerçek Kişiler Açısından MSİ dir: Hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış sayılan kar payı dolayısıyla tam mükellef gerçek kişi GVK nın 75 inci maddesinden hareketle, menkul sermaye iradı elde etmiş sayılacak mıdır? Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesine ilişkin GVK hükümleri uygulanacak mıdır? GVK nın 2 nci maddesinde GVK da aksine hüküm olmadıkça gelire giren kazanç ve iratların, gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, yasa ile belirlenen ayrık durumlar hariç olmak üzere, bizim gelir vergisi sistemimiz gerçek gelirin vergilendirilmesini esas almıştır. KVK nın 13/6 maddesinde, dağıtılmış kar payı veya ana merkeze aktarılan tutar sayılır denilmiş ve devamında daha önce yapılan vergilendirme işlemlerinin buna göre düzeltileceği hüküm altına alınmıştır. İşlemin karşı tarafı açısından konu ele alındığında, elde edilmiş kar payı veya ana merkeze aktarılan tutar söz konusu olmaktadır. Gerçekte bir gelir elde edilmemiş bile olsa, GVK nın 2 nci maddesinden daha sonra yürürlüğe giren KVK nın 13/6 maddesi hükmü, bizi bu sonuca ulaştırmaktadır. Ancak bu durumun, gerçek gelirin vergilendirilmesini esas alan gelir vergisi sistemini zedelediğini ve bazı durumlarda çarpık sonuçlara yol açabildiğini belirtmek isteriz.

17 DÜZELTME İŞLEMLERI-6 4- Şirket Sermayesine Katılmadan Düzeltmede Yer Alan İştirak Kazanç İstisnasından Yararlanılamaz: 5520 sayılı Yasa nın 12 ve 13. maddelerine göre; örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz tutarları ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü yoldan dağıtılan kazanç tutarları, şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı sayılacaktır. Söz konusu kâr payı tutarları elde eden açısından şartların varlığı halinde iştirak kazançları istisnasından yararlandırılacaktır. Kanımızca, 5520 sayılı Yasa nın 12. ve 13. maddelerinde, elde edilen kâr paylarının her halükarda istisna olduğuna dair bir düzenleme ve belirleme yapılmadığından, 5520 sayılı Yasa nın 5/1/a maddesinde yer verilen istisna şartlarının bulunmadığı durumlarda kurumlar vergisi açısından elde edilen kâr payının vergiden istisna edilmesine yasal olarak olanak bulunmamaktadır. Örneğin; (A) A.Ş., ortağının ortak olduğu (B) A.Ş. ye örtülü kazanç dağıtımında bulunması durumunda, (B) A.Ş. (A) A.Ş. nin ortağı olmadığı için KVK 5-1-a da yer alan iştirak kazancı istisnasından yararlanamayacak ve bu tutarı temettü kazancı olarak matrahına ekleyecektir.

18 DÜZELTME İŞLEMLERI-7 5- Düzeltme İşlemleri Sadece Matrahta Değişikliğe Neden Olacak, Varlık ve Borçlar Aynı Kalacaktır: TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi sadece gelir/kurumlar vergisi matrahına etki etmelidir. Örneğin, ilişkili kişiden emsale nazaran yüksek bedelle mal satın alınması durumunda, örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi yalnızca, örtülü olarak dağıtılan kısmın KKEG olarak dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bunun dışında işletmenin stoklarının değiştirilmesi gibi bir uygulama söz konusu olmayacaktır. Benzer şekilde ortaktan emsale nazaran yüksek bedelle satın alınan binanın aktif tutarında da herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Buna paralel olarak binanın alımı için düzenlenen damga vergisinin de emsal bedele uyarlanarak ilave tarhiyat ya da vergi iadesi yapılması söz konusu olmayacaktır. Benzer şekilde örtülü sermaye sayılan borçların da sermaye eklenmesi, özel hukuk ilişkisinde bunların sermaye addedilmesi gibi bir uygulama yapılmayacaktır.bu uygulamaların yapılmamasının arkasında yatan temel etmen örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye müesseselerinin muvazaa olmamasıdır. Yapılan tüm işlemler gerçek hayatta tüm sonuçlarıyla geçerlidir, yalnızca kurumlar/gelir vergisi matrahında değişikliğe gidilmesi gerekmektedir.

19 DÜZELTME İŞLEMLERI-8 Düzeltme İşlemlerine İlişkin Örnek: A.Ş. çimento ticaretiyle uğraşmaktadır. Şirket 2012 yılında; torba çimentoyu torbası 10 TL +KDV fiyatla (KDV oranı %18) ortağı (B) A.Ş. den, adedini ise torbası 10 TL+KDV fiyatla gerçek kişi ortağı olan Bay (M) nin ortağı olduğu (C) A.Ş. den satın almıştır. 3- Ayrıca (A) A.Ş.; gerçek kişi ortağı olan ve makine ticaretiyle uğraşan Bay (N) den TL + KDV (KDV oranı %18 dir) bedelle bir makine satın almıştır. Satın alınan çimentoların tamamı 2012 yılında satılmıştır. Satın alınan makine için ise %20 oranında amortisman ayrılmıştır.

20 DÜZELTME İŞLEMLERI-9 Yapılan vergi incelemesi sonucunda (A) A.Ş. nin satın aldığı çimentoların emsal bedelinin 5 TL olduğu tespit edilmiş, Şirket adına 3000 torba alım için emsale nazaran fazladan ödenen 3000 * 5 TL = TL KKEG olarak matraha eklenmeli, söz konusu tutar üzerinden TL KV tahakkuk ettirilmelidir. (geçici vergi ihmal edilmiştir) Ayrıca Şirket tarafından indirim konusu yapılan (15000 * 0,18 ) = TL KDV nin, KDVK nın 30/d maddesi uyarınca indirimler arasından çıkarılması gerekmektedir. (B) ve (C) A.Ş. Nin her ikisi de tam mükellef kurum olduğu için dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca incelemede, Bay (N) den satın alınan makinenin emsal bedelinin ise TL olduğu tespit edilmiştir. Mükellef kurum örtülü olarak dağıttığı TL, KKEG olarak dikkate alınması ve bu tutara isabet eden 2000 TL kurumlar vergisi tarh edilmesi gerekmektedir.. Ayrıca KDVK 30/d uyarınca, TL örtülü kazanç tutarına isabet eden 1800 TL tutarındaki KDV nin indirimler arasından çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca (A) A.Ş. adına, Bay (N) ye örtülü olarak dağıtılan kazancın brüte iblağ edilmesi neticesinde ortaya çıkan matrah üzerinden üzerinden GVK 94 maddesi uyarınca %15 oranında (10000/0,85*0,15) = 1764 TL gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir.

21 DÜZELTME İŞLEMLERI-10 (B) A.Ş. açısından yapılacak düzeltmede, (A) A.Ş. tarafından örtülü olarak dağıtılan kar payları KVK 5-1-a maddesi uyarınca iştirak kazançları istisnasından yararlanacaktır. (A A.Ş. Adına tahakkuk eden vergilerin kesinleşmesi ve ödenmesi şartıyla) Buna göre, (1000*5)=5000 TL nin ticari kazançtan çıkarılarak iştirak kazançları istisnası olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak, satışa ilişkin hesaplanan (10000*0,18)= 1800 TL KDV için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Zira söz konusu düzeltme işlemi KDV yi kapsamamaktadır. (C) A.Ş. ise, (A) A.Ş. nin sermayesine iştirak etmediği için KVK 5-1-a da yer alan iştirak kazancı istisnasından yararlanamayacak, örtülü olarak dağıtılan (2000*5)=10000 TL nin ticari kazançtan çıkarılarak iştirak (temettü) kazancı olarak kurumlar vergisi matrahına ilave edilmesi gerekmektedir. KDV konusunda ise, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, daha önce hesaplanmış olan (20000*0,18)=3600 TL için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

22 DÜZELTME İŞLEMLERI-11 Bay (N) nin düzeltme işlemleri açısından ise, Bay (N) nin makine satışına ilişkin daha önce ticari kazanç olarak beyan ettiği TL nin örtülü kazanç tutarına isabet eden 10000TL lik kısmını ticari kazançtan çıkarılması ve GVK 86-1-c maddesi dikkate alınmak suretiyle beyannamesine menkul sermaye iradı olarak eklenmesi gerekmektedir. Beyannameye dahil edilmesi durumunda TL nin yarısı GVK 22 maddesi uyarınca gelir vergisinden istisna olacak, (A) A.Ş. adına yapılan gelir vergisi tevkifatının da verginin hesaplanması sırasında mahsup edilecek vergi olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bay (N) nin makine satışı üzerinden hesapladığı KDV için ise, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, herhangi bir düzeltme yapılmaması gerekmektedir.

23 DÜZELTME İŞLEMLERI-12 Örnekte dikkat çeken bir diğer husus ise, satın alınan makine için TL üzerinden %20 oranında amortisman ayrılarak giderleştirilmesidir. Burada makinenin bilanço değerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. Makinenin maliyet bedeli olan TL üzerinden her yıl amortisman ayrılmaya devam edilecektir. Bu noktada akla gelecek bir diğer soru ise, makine alımında örtülü olarak dağıtılan TL nin tamamının ilgili yılda KKEG olarak dikkate alınmasına karşın bu tutarın yalnızca 2500 TL lik kısmının giderleştirilmiş olmasıdır. Bu duruma ilişkin yazılı mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Örtülü kazanç dağıtımı için gider yazılma şartının aranıp aranmayacağı vergi yazınında da tartışmalı bir konudur. Bizim görüşümüze göre, düzenlemenin amacı örtülü kazanç aktarımının engellenmesidir ve aktarılan kazancın vücut bulduğu varlığın giderleştirilmesinin bir önemi yoktur. Eğer gider yazılma kıstası dikkate alınacak olsaydı, hiçbir gider boyutu bulunmayan arsa ve arazilerin emsale aykırı fiyatlar üzerinden ilişkili kişilerden alınıp satılması yoluyla kazancın vergisiz olarak dağıtılmasının önüne geçilemeyecektir.

24 HAZİNE ZARARI

25 HAZINE ZARARI-1 Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. -İşlem iki tam mükellef kurum arasında gerçekleşirse, -İşlem tam mükellef kurum ve yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcileri arasında gerçekleşirse, -İşlem bir yabancı kurumun Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilciliğinin bir diğer yabancı kurumun Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilciliğiyle arasında gerçekleşirse, işlemin tarafları ilişkili kişi ise, transfer fiyatlandırması hükümleri uygulanacak ancak hazine zararı kriteri aranacaktır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. 2 SNTFGT uyarınca serbest bölgeler için hazine şartı aranmayacağı zımni olarak belirtilmiştir.

26 HAZINE ZARARI-2 Her Türlü Vergiden Ne Anlaşılmalıdır? 1. Görüş: İlgili madde hükmünde yer alan her türlü vergi toplamı ifadesinden, gelir üzerinden alınan vergilerin, yani kurumlar açısından bakıldığında, sadece kurumlar vergisi ile kurum kazancı üzerinden yapılan stopajın anlaşılması gerekmektedir. Diğer vergi türlerine atıfta bulunulmaması, genel ifadelerin kullanılması sebebiyle genişletici yorumlar yapmaktan kaçınılması gerektiği belirtilmektedir. 2. Görüş: Bu görüşü benimseyenler Kanun un lafzı ile hareket edilmesi gerektiğini ve maddenin lafzında her türlü vergi denilmek suretiyle, kapsama sadece kurumlar vergisinin değil, kurumlar vergisi dışındaki diğer vergilerin de dâhil edilmek istendiğini savunmaktadırlar. İlişkili şirketlerin kendi aralarında transfer fiyatlandırılması yoluyla yaptıkları vergi planlaması işlemlerinde elde ettikleri vergi avantajının doğrudan veya dolaylı vergiler açısından bir ayrım yapılmadan değerlendirilmesi gerektiğine emsallere aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde oluşan Hazine zararının tüm vergi türleri için geçerli olacağını ileri sürmektedirler. Ayrıca madde gerekçesinde gelir, kurum ve her türlü vergi ibaresi kullanılması da 2. görüşü desteklemektedir.

27 HAZINE ZARARI-3 Ancak,Damga Vergisi, Her Tür Vergi nin Kapsamı Dışında olduğu kanaatindeyiz.damga Vergisi Kanunu nun 1. maddesi uyarınca Kanun a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Bu kağıtlar bir bedel içeriyorsa vergi bu bedel üzerinden nispi olarak hesaplanmaktadır. İlişkili tam mükellef kurumlar arasında yapılan yurtiçi işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerde damga vergisinin, diğer işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlarda olduğu gibi sözleşmede yer alan bedel üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle, bedelin daha sonra yapılacak bir inceleme sonucunda, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak düşük belirlendiğinin tespit edilmesi halinde, damga vergisi açısından Hazine zararının varlığından bahsedilemez. Çünkü damga vergisi kağıt üzerinden alınan bir vergi olup, kağıdın imzalandığı aşamada kağıtta yer alan bedel üzerinden ödenmek suretiyle damga vergisi yükümlülüğü yerine getirilmiştir. Zira damga vergisi, kişilerin hukuk önünde korunmasının bedeli olan bir işlem vergisidir ve burada sağlanan koruma emsal bedel üzerinden değil, kağıt üzerinde yazan bedeldir.

28 HAZINE ZARARI-4 Hazine Zararında Özellikli Durumlar: 1- KV Açısından Hazine Zararı Yok, KDV Açısından Var ise, KV Açısından da İşlem Tesis Edilecek mi? (Ya da Tam Tersi) TFYÖKD müessesesi esasen kurumlar vergisi matrahını koruma amacı güden bir müessesedir. Bu müessese kurulurken eleştiri için hazine şartı getirilmiş ve her tür vergi bu kapsama dahil edilmiştir. Ancak, belirlenen fiyatın emsale aykırı olması durumunda, hazine zararı hangi vergi açısından doğuyorsa, ilgili vergiye ilişkin eleştiri getirilmesi kanaatindeyiz. Zira, aksi bir uygulama mükellefin herhangi bir vergi türü itibariyle yol açtığı hazine zararı için tüm vergi türleri itibariyle cezalı tarhiyata muhatap kalması gibi bir sonuç doğuracaktır ki ne TFYÖKD ne de hazine zararı uygulaması bu amacı gütmektedir.

29 HAZINE ZARARI-5 2- Hazine Zararı Uygulamasında ATİK Alımı, Stokta Mal Kalması, KKEG, Gelecek Yıla Ait Giderler, İstisnalar, İndirimler vb. Dikkate Alınacak mı? Her iki kurumun kar beyan etmesi emsale aykırı bedelli satışa isabet eden farkı aşması halinde hazine zararı yoktur diyebilmek için örtülü kazanç dağıtımına konu tutarın tamamen bir kurumda gelir unsuru taşımaktayken diğer kurumda mutlak olarak gider unsuru taşıması halinde mümkündür. Aksi halde gelir unsuru olan ve matraha eklenen tutarın karşı işletme bünyesinde mutlak gider unsuru taşımadığı hallerde (KKEG olması, ATİK niteliğinde olması, dönem sonu stoklarda yer alması, gelecek yıllar ait giderler hesabına aktarım vb.) her iki kurumda kar beyanı bulunsa bile hazine zararı oluşacaktır. (Bu durum ileride örnek yardımıyla ayrıntılandırılacaktır.)

30 HAZINE ZARARI-6 3- Aynı Dönemde Hem Kurum Kazancına Eleştiri Yapılıyor, Hem de TFYÖKD Eleştirisi Yapılıyorsa Hazine Zararı Nasıl Dikkate Alınacak? Bu durum, sadece aynı dönem için değil, farklı dönemlerde yapılacak ayrı tarhiyatlar (ikmalen, re sen ve idarece) için de geçerlidir. Zira, hesaplamaların ilk yapıldığı anda, birden fazla matrah farkı üzerinden işlem tesis edildiğinde, Hazine zararı hangi tutar üzerinden hesaplanacaktır. Kanaatimizce ilk olarak tüm matrah farklarına ilişkin işlemlerin tamamlandıktan sonra ortaya çıkan nihai durum üzerinden değerlendirmesi yapılması gerektiğidir. Çünkü, esas olması gereken matrah üzerinden yapılacak işlemler üzerinden hazine zararının tespitidir. Kanunda da hazine zararı emsale aykırı işlem nedeniyle tahakkuk etmesi gereken verginin eksik ya da geç tahakkuk etmesi olarak tanımlanmıştır. Buradan hareketle eksik ya da geç tahakkukun sadece emsale aykırı işlem nedeniyle oluşması gerektiği sonucuna varmaktayız. Ancak, diğer hususlara yönelik tarhiyatlara ilişkin yargı mercilerinde idare aleyhine olası kararlarda hazine zararı hesaplamasının geçerliğini yitireceğini ve mükellefin bu duruma itiraz hakkının doğacağını da belirtmeliyiz.

31 HAZINE ZARARI-6 Örnek: (A) A.Ş. ve (B) A.Ş. nin her ikisinin de TL kurumlar vergisi matrahı bulunmakta ve bu tutar üzerinden TL (toplam TL) KV ödemişlerdir. (A) A.Ş. nin, emsali TL olan bir işlemi TL bedelle ve aşağıdaki alternatiflerle (B) A.Ş. İle gerçekleştirdiğini varsayalım. (İşlemde A A.Ş. satıcı, B A.Ş. ise alıcıdır.) 1-İşlem bir hizmettir ve (B) A.Ş. aldığı hizmetin tamamını gider hesaplarına kaydetmiştir. 2-İşlem emtia satışıdır ve emtianın tamamı (B) A.Ş. nin stoklarında kalmıştır. 3- İşlem hizmettir, ancak (B) A.Ş. İşlem bedelinin tamamını KKEG olarak dikkate almıştır. 4- İşlem makine alımıdır ve (B) A.Ş. Makine için %10 oranında amortisman ayırmıştır. 5- İşlem arsa satışıdır. 6- İşlem finansman hizmetinin faizidir ve (B) A.Ş. nezdinde tamamı örtülü sermaye olduğu için KKEG yazılmıştır. 7- İşlem hizmettir, ancak işlem bedelinin %80 i gelecek yıllara ait giderler hesabına aktarılmıştır.

32 HAZINE ZARARI-7 (A) A.Ş. nin matrahına TL eklenmek suretiyle her bir alternatif için oluşan Ödenmesi Gereken Vergi Tutarları ve Hazine Zararı Tutarları aşağıdaki gibidir: S.N İşlem Türü (A).A.Ş.'ni n Düzeltilmiş Matrahı (A) A.Ş. Tahakkuk (B).A.Ş.'ni n Düzeltilmiş Matrahı (B) A.Ş. Tahakkuk Toplam Ödenmesi Gereken Hazine Zararı 1 Tamamı Gider , , , , ,00 0,00 2 Stokta Kalma , , , , , ,00 3 KKEG , , , , , ,00 4 ATİK-Amortismanlı , , , , , ,00 5 ATİK-Amortismansız , , , , , ,00 6 Örtülü Sermaye , , , , , ,00 7 Gel. Yıll. Ait Gider , , , , , ,00

33 SON NADİR GÜLHAN

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI Ramazan BİÇER I. Giriş Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe girerken, diğer bazı hükümler gibi Transfer Fiyatlaması Uygulaması

Detaylı

E.1987/4073, K.1988/3511)

E.1987/4073, K.1988/3511) Transfer fiyatlandırması düzenlemelerimizde Hazine zararı kavramı Elif Çetin I. Giriş 5422 sayılı (mülga) Kanunu nun 17. maddesinde yer alan Örtülü Kazanç müessesinin uluslararası vergi hükümleri ile uyum

Detaylı

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Hazırlayan: A. ŞEREF ACAR EKSPER YMM A.Ş. 1 İLGİLİ HESAP DÖNEMİ İÇİN ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILIR 2 HEM ORTAK OLDUĞU KURUMLARA HEMDE SÖZ KONUSU KURUMA

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Uygulamalarında. İştirak Kazancı İstisnası Ve Sınırları. Ali ÇAKMAKCI

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Uygulamalarında. İştirak Kazancı İstisnası Ve Sınırları. Ali ÇAKMAKCI Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Uygulamalarında İştirak Kazancı İstisnası Ve Sınırları Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com I-Transfer Fiyatlandırmasında

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE PwC Gündem Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Örtülü Sermaye Yaratabilecek Hallerin İrdelenmesi Kanunun Firmalara Etkisi Soru & Cevap 5520 SAYILI

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI KAVRAMI VE UYGULAMALI ÖRNEKLERLE DÖNEMSEL AÇIDAN ANALİZİ

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI KAVRAMI VE UYGULAMALI ÖRNEKLERLE DÖNEMSEL AÇIDAN ANALİZİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI KAVRAMI VE UYGULAMALI ÖRNEKLERLE DÖNEMSEL AÇIDAN ANALİZİ Hakan KEKLİKÇİ (*) Lebib Yalkın, Mart 2010 I-GİRİŞ 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesi Transfer

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

HOŞGELDİNİZ ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

HOŞGELDİNİZ ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR HOŞGELDİNİZ ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 2 ÖRTÜLÜ SERMAYE Kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

1- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Esası

1- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Esası İÇİNDEKİLER 1- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Esası... 1 2- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Mevzuatı... 1 3- Emsallere Uygunluk İlkesi... 6 4- Emsallere

Detaylı

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir.

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir. TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI VE YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRILMASI RAPORU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 1-İlişkili kişiler arasındaki

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Kurumların, ilişkili kişileri ile gerçekleştirmiş olduğu mal

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI Tanım: Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırmadır. Bu yöntemle

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA KATILIM PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK VERİLMESİ HALİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE KDV UYGULAMASI Uygulamada sıkça karşılaşılan

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü

Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI KAPSAMINDA YAPILACAK KARŞI KURUM DÜZELTMESİNİN ZAMANAŞINI SÜRELERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Genel Tebliğler Transfer Fiyatlandırması ile ilgili Sayılı Sirküler

Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Genel Tebliğler Transfer Fiyatlandırması ile ilgili Sayılı Sirküler ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Yasal Dayanaklar 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Ve Örtülü Sermaye Konusunda Kurumun. Mali Zararının Bulunmasının Veya Matrahının Çıkmamasının

Transfer Fiyatlandırması Ve Örtülü Sermaye Konusunda Kurumun. Mali Zararının Bulunmasının Veya Matrahının Çıkmamasının Transfer Fiyatlandırması Ve Örtülü Sermaye Konusunda Kurumun Mali Zararının Bulunmasının Veya Matrahının Çıkmamasının I-İştirak Kazancı İstisnası: İştirak Kazancı İstisnasına Etkisi Ali ÇAKMAKCI Yeminli

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Müessesesinde Düzeltme İşlemleri ve Değerlendirilmesi

Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Müessesesinde Düzeltme İşlemleri ve Değerlendirilmesi Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Müessesesinde Düzeltme İşlemleri ve Değerlendirilmesi NUSRET BULUT Eski Hesap Uzmanı Özet 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLAMASI UYGULAMASI ŞUBAT 2010 İSMMMO - TESMER 1

ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLAMASI UYGULAMASI ŞUBAT 2010 İSMMMO - TESMER 1 ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLAMASI UYGULAMASI ŞUBAT 2010 1 VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ Örtülü sermaye, Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, Kontrol edilen yabancı şirket, Zararlı

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ 5 TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ Giriş: Bilindiği üzere, 5520 sayılı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: TARİH : 12/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/90 KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: Sirkülerimizde; 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 19.04.2013-15:49:01 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-12:27:33 Vergi Kimlik 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

Detaylı

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı.

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/31 09/03/2017 Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI I. GİRİŞ 5422 sayılı eski Kurumlar Vergisi Kanunu nun (K.V.K.) 15. maddesinde,

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No:

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması

şeklinde sınıflandırmak mümkündür. A. Uyumlu Mükellefe İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi Uygulaması GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN VERGİ AVANTAJLARI Yukarıdaki damga vergisi oranlarının güncel olduğu dikkate alındığında uyarınca

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Kayseri Sanayi Odası Faruk Sabuncu PwC Şirket Ortağı, YMM 3 Nisan 2007 İçerik I II Değiştirilen hükümler Getirilen

Detaylı

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü Örtülü Sermaye Uygulamasında Borç Veren Tam Mükellef Kurumun Elde Ettiği Faiz Gelirinin Tamamı Her Zaman İştirak Kazancı İstisnası Şeklinde Düzeltilebilir mi? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi. TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortak

İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi. TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortak İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortak E. Hesap Uzmanı Giriş: 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 28.04.2017-16:29:46 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No 198079 İrtibat Tel No 312

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BEŞİKTAŞ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : - Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Dar Mükellef Temsilcisinin Ticaret

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 15.04.2011-09:32:18 Vergi Kimlik Numarası 1880006507 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 27.04.2016-12:01:06 Vergi Kimlik 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları*

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Kurumlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri II 27 Nisan 2006 Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İçerik Kontrol Edilen

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ

BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ BÜTÜN YÖNLERİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI UYGULAMASI VE MUHASEBESİ Adana, 25.06.2013 İbrahim GÜLER Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı I- GENEL AÇIKLAMALAR 4842 Sayılı

Detaylı

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması 6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler 19.09.2016 /2016-68 /Transfer Fiyatlandırması 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 20.04.2017-14:11:07 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 02.05.2017-15:36:53 Vergi Kimlik Numarası 4110456013 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KPMG TÜRKİYE KPMG TRANSFER FİYATLANDIRMASI TÜRKİ İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR YE DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK. Ocak 2008 DENETİM/VERGİ/DA

KPMG TÜRKİYE KPMG TRANSFER FİYATLANDIRMASI TÜRKİ İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR YE DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK. Ocak 2008 DENETİM/VERGİ/DA KPMG TÜRKİYE KPMG TRANSFER FİYATLANDIRMASI TÜRKİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR YE DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK Ocak 2008 DENETİM/VERGİ/DA TRANSFER FİYATLANDIRMASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1) TRANSFER

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DIŞKAPI VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-16:39:54 Vergi Kimlik Numarası 6130008594 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 25.04.2014-12:53:31 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.03.2015 Sayı: 2015/064 Ref: 4/064

SİRKÜLER İstanbul, 23.03.2015 Sayı: 2015/064 Ref: 4/064 SİRKÜLER İstanbul, 23.03.2015 Sayı: 2015/064 Ref: 4/064 Konu: YURTDIŞINDAN GELEN GRUP İÇİ HİZMET (MANAGEMENT FEE) FATURALARINDA HİZMETİN GERÇEKTEN ALINDIĞININ İSPAT EDİLMESİ, İSPAT EDİLEMEMESİ HALİNDE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-17:18:45 Vergi Kimlik 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-16:37:23 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-14:58:07 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 3880035186 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazancın KDV si Düzeltilmeli mi?

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazancın KDV si Düzeltilmeli mi? Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazancın KDV si Düzeltilmeli mi? MUHİTTİN ESEN Eski Hesap Uzmanı Özet Gelir İdaresi Başkanlığı yayımlamış olduğu sirküler ile transfer fiyatlandırması

Detaylı

Özelge: Kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkulün, kiralanması ve satışının KDV, KV ve Vergi Usul Kanunu karşısındaki durumu hk.

Özelge: Kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkulün, kiralanması ve satışının KDV, KV ve Vergi Usul Kanunu karşısındaki durumu hk. Özelge: Kredi kullanılarak satın alınan gayrimenkulün, kiralanması ve satışının KDV, KV ve Vergi Usul Kanunu karşısındaki durumu hk. Sayı: Tarih: 31/08/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2704 T.C. GELİR

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ İNCELENMESİ

GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ İNCELENMESİ GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ SERMAYE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 5 GRUP ŞİRKETLERİ (*) ARASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİNİN ÖRTÜLÜ SERMAYE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 1 - GİRİŞ Bu çalışmamızda 5520

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ Mustafa Çamlıca Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2010 Kar payı stopajı Kar payı stopajı Şube stopajı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xxi

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 KAPSAM 1- Kar Payı/Avans Kar Payı Dağıtımının Vergilendirilmesi 2- Ortaklık Paylarının Devrinden Kaynaklı

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2017 2. Dönem Onay Zamanı : 14.08.2017-18:41:38

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNER NOTLARI

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNER NOTLARI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNER NOTLARI (Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Örneği) Ali PINAR S.M. Mali Müşavir Bağımsız Denetçi İstanbul Meslekte Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Eminönü, 05.04.2017

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

TRANSFER FĐYATLANDIRMASI YOLUYLA KAR DAĞITIMI DAHA MI AVANTAJLI?

TRANSFER FĐYATLANDIRMASI YOLUYLA KAR DAĞITIMI DAHA MI AVANTAJLI? TRANSFER FĐYATLANDIRMASI YOLUYLA KAR DAĞITIMI DAHA MI AVANTAJLI? Erdoğan Öcal YMM, PricewaterhouseCoopers (Ortak) Bilindiği gibi, transfer fiyatlandırması Türk Vergi Sistemine eski (5422 sayılı) Kurumlar

Detaylı