TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI PANELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI PANELİ"

Transkript

1 TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI PANELİ KARŞILAİTIRILABİLİR FİYAT YÖNTEMİ VE UYGULAMASI DÜZELTME İŞLEMLERİ VE KARŞILAŞILAN HUSUSLAR HAZİNE ZARARI VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR NADİR GÜLHAN

2 KARŞILAŞTIRILABİLİR FİYAT YÖNTEMİ

3 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-1 Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir. İşlemlerin karşılaştırılabilir nitelikte olması gerekmektedir. Örneğin; kontrol altındaki işlemlerde satış fiyatının nakliye ve sigorta dahil teslim fiyatı olduğu, kontrol dışı işlemlerde ise satışların nakliye ve sigorta hariç teslim fiyatından benzer koşullar altında gerçekleştiği durumlarda düzeltme yapılmalıdır. Nakliye ve sigortadaki farklılıklar fiyat üzerinde kesin ve tespit edilebilir etkiler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, kontrol dışı işlemdeki satış fiyatını belirlemek amacıyla teslimdeki bu farklılığın fiyat üzerindeki etkisi düzeltilmelidir.

4 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-2 İşlemler arasında, ölçülebilir nitelikte küçük farklılıklar varsa, bu farklılıklar düzeltilerek yöntemin uygulanması mümkündür. Ancak, farklılıkların büyük olması ya da farklılıkların ölçülebilmesinin mümkün olmaması halinde bu yöntemin uygulanabilmesi mümkün olamayacaktır. Dış emsal araştırmasında, emsal alınacak işlem fiyatının aralarında ilişki bulunmayan kişiler arasında gerçekleşmesi gerekmektedir. Çünkü karşılaştırılabilir fiyat yönteminin kanunda yer alan tanımında, emsale uygun fiyatın aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı olduğu açıkça belirtilmiştir.

5 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-3 KONTRAT ŞARTLARININ DÜZELTİLMESİ Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uygulanması durumunda bu yöntemde mal ve hizmetin niteliklerindeki farklılıklar çok daha önemli olduğundan bu unsur çok daha detaylı ve kapsamlı analiz edilmelidir. Çünkü ortaya çıkacak farklılıkların tespiti ve bu farklılıklar sonucu düzeltimlerin yapılıp yapılamaması ve düzeltimlerin yapılacak olduğu durumda nasıl yapılacağı bu unsurun doğru ve kapsamlı analiziyle ortaya çıkacaktır. Ancak, örneğin, uygulanacak yöntem işleme dayalı net kar marjı yöntemi ise mal ve hizmetin özelliklerinin ayrıntılı analizine gerek duyulmayacaktır. 1- Vade Farkları: İlişkili kişilere yapılan satışlar ile ilişkisiz kişilere yapılan satışlarda vade farklılığı bulunması durumunda, vade farklarının düzeltilmesi gerekmektedir. Tebliğ de ilişkisiz kişiye peşin satış yapılırken ilişkili kişiye yapılan satışın vadeli olduğuna ilişkin örnek yer almasına karşın bu durumun tersinin geçerli olması durumunda da düzeltme işlemi yapılması gerekmektedir. İlişkili kişilere yapılan peşin satış fiyatı ile ilişkisiz kişiye yapılan vadeli satışın karşılaştırılabilir hale getirilmesi için vadeli satışın peşin satışa indirgenmesi gerekmektedir.

6 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-4 Transfer fiyatlandırma açısından yapılması gereken bu işlem örtülü sermaye açısından da yapılmalıdır. Çünkü, örtülü sermaye düzenlemeleri kapsamında ilişkili kişiler arasındaki piyasa koşulları ve ticari teamülleri aşan vadeler nedeniyle ortaya çıkan borçlar örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınacak ve bu şekilde hesaplanan örtülü sermaye tutarına isabet eden vade farkları tespit edilerek örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilecektir. Vade Farklarını Ortadan Kaldırma Yöntemleri: a- Tüm vadeli satışların peşin fiyata indirgenmesi gerekmektedir. b- İlişkili işlemlere uygulanan vadenin ilişkisiz işlemlerde uygulanan vade ile eşitlenmesidir ki OECD Rehberi nin bölümü işlemlerin bu yönde yapılmasını çağrıştıran açıklamalar içermektedir. c- İlişkisiz işlemlere uygulanan vadenin ilişkili işlemlere uygulanan vade ile eşitlenmesi. 2- Garantili Satışlar: İlişkili kişiler ile ilişkisiz kişilere yapılan satışlar arasında garanti açısından farklılıklar varsa bunların düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemi, garanti hizmeti için işlemin fiyatına yansıtılan ilave farkın tespiti gerekir. Garantinin kapsam ve süre bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

7 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-5 3- Nakliye ve Sigorta Giderleri: Nakliye ve sigorta, malın fiyatında önemli değişikliklere sebep olduğu için bunlar için malın fiyatına ilave edilen tutarın düzeltilmesi gerekmektedir. 4- Teslim Süresi: İlişkili kişilere yapılan satışların teslim süresi, ilişkisiz kişilere yapılan teslim sürelerinden farklılık arz ediyorsa bu durumda aradaki farklılığın giderilmesi gerekmektedir. 5- Cezai Şart ve Tazminatlar: Yapılan kontratta, ilişkili kişilerle ilişkisiz kişiler arasında malın / işlemin vasfına ya da teslim sürecine ilişkin cezai bir şart ya da tazminat farklılığı bulunması durumunda bu farklılığın da ortadan kaldırılması gerekmektedir. 6- Peşin Ödeme ve Avanslar: İlişkili kişilerle ilişkisiz kişiler arasında malın / işlemin öncesinde satın alan tarafından finansman teminin sağlanmasına ilişkin farklılık bulunması durumun bu farklılığın düzeltilmesi gerekmektedir. Bu farklılığın giderilmesinde işletmenin kullandığı yabancı kaynakların ortalama maliyetleri kullanılan süre çerçevesinde esas alınabilecektir.

8 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-6 Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemine İlişkin Örnek: Türkiye'de tam mükellef kurum olarak otomobil yedek parça üretimi alanında faaliyet gösteren (A) A.Ş., ürettiği alternatörlerin %37,5 ini ilişkisiz (Y) A.Ş. ye, %62,5 ini ise ilişkili olduğu (B) A.Ş. ye satmıştır. Şirketin 2012 yılındaki satışları, bu satışlara ilişkin bilgiler ve düzeltilmiş emsal bedel aşağıdaki gibidir: (Vade: Şirket, diğer satışlarında ilişkisiz kişilere yaptığı vadeli satışlara 30 gün için %1 vade farkı uygulamaktadır. (B) A.Ş. 'ye vade farkı uygulanmamıştır.) (Alınan Avans: teslimattan 180 gün önce peşin olarak alınmıştır. Şirketin kullandığı yabancı kaynakların 30 günlük ortalama maliyeti %1'dir.)

9 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-6 Bilgiler İlişkili (B) A.Ş. İlişkisiz (Y) A.Ş. Birim Fiyat (TL) (B) Satış Miktarı (adet) (C ) Vade* (gün) (D) 180 gün Peşin Satışa İlişkin Nakliye Giderleri (TL) (E ) ,00 0,00 Satışa İlişkin Sigorta Giderleri (TL) (F) ,00 0,00 Alınan Avans** (TL) (G) 0, ,00 Toplam Satış Tutarı (TL) (H) , ,00 Birim Mamul Başı Nakliye (TL) (I=E/C) 4,00 0,00 Birim Mamul Başı Sigorta (TL) (J=F/C) 1,20 0,00 Birim Başı Vade Farkı (TL) [K=(H*0,01*6)/C] 12,00 0,00 Birim Başı Avans Tutarı (TL) [L=(G*0,01*6)/C] 1,60 0,00 Düzeltilmiş Birim Fiyat (TL) (B+I+J+K+L) 218,80 200

10 KARŞILAŞTIRILABILIR FIYAT YÖNTEMI-7 Yukarıda yer alan örnekte, Şirket in ürettiği alternatörleri ilişkili (B) A.Ş. ye ilişkisiz (Y) A.Ş. ye 200,00 TL ye satmaktadır. Nakliye giderleri, sigorta giderleri, uygulanan vade süresi ve teslimattan önce alınan avanslara ilişkin yapılan düzeltmeler sonucunda ilişkili kişiye yapılan satışın karşılaştırılabilir (kontrol dışı) fiyatının (CUP) 218,80 TL olduğu sonucuna varılmaktadır. Buna göre, Şirket in kurumlar vergisi matrahına, [(218,80 200,00) * ] = ,00 TL nin kanunen kabul edilmeyen gider olarak eklenmesi gerekmektedir. (Yapılması gereken diğer işlemler ihmal edilmiştir.) Yukarıdaki düzeltme işlemlerinde, vade farklarının hesaplanmasında, yukarıda da belirtildiği üzere, İlişkili işlemlere uygulanan vadenin ilişkisiz işlemlerde uygulanan vade ile eşitlenmesi yöntemi benimsenmiştir, ki OECD Rehberi nin bölümü işlemlerin bu yönde yapılmasını çağrıştıran açıklamalar içermektedir. Diğer yöntemlerin (Tüm vadeli satışların peşin fiyata indirgenmesi ve İlişkisiz işlemlere uygulanan vadenin ilişkili işlemlere uygulanan vade ile eşitlenmesi) yöntemlerinin uygulanması durumunda sonuç daha farklı olacaktır. Bu konuda mevzuatımızda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

11 TF YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ

12 DÜZELTME İŞLEMLERI-1 Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 1 SNTFGT uyarınca, TF yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarı kâr payı geliri olarak dikkate alınacak olup, şartların varlığı halinde iştirak kazançları istisnasından yararlanılacak ve düzeltme işlemi gerçekleşecektir. Düzeltme yapılabilmesi için ilgili tutarın örtülü kazanç dağıtan mükellef tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu tutar ödendikten sonra, TF yoluyla örtülü kazanç dağıtılan mükellefin, bu düzeltmeleri ilgili dönem beyannameleri üzerinde yapması gerekmektedir.

13 DÜZELTME İŞLEMLERI-2 Düzeltme Çeşitleri: Düzeltmeyi yapacak olan mükellef açısından TF yoluyla kazanç dağıtan ve TF yoluyla kazanç dağıtılan tarafından yapılacak düzeltmeler olarak iki gruba ayırabiliriz. Düzeltmenin yapılacağı zaman açısından da; beyandan önce, beyannamede ve beyandan sonra yapılacak düzeltmeler olarak üçe ayırabiliriz. Son olarak, kullanılacak yönteme göre; düzeltme işlemleri: hesaben düzeltme, işlemin düzeltilmesi, beyannamede düzeltme, VUK 116 ve takip eden maddelerine göre düzeltme ve pişmanlık yoluyla düzeltme olarak gruplandırılabilir.

14 DÜZELTME İŞLEMLERI-3 Düzeltme İşlemlerine İlişkin Özellikli Durumlar: 1- Zararlı Firmalarda Verginin Ödenme Şartı Sağlanmamaktadır: TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımında bulunan mükellefler, söz konusu tutarları KKEG olarak dikkate aldıklarında, cari ya da geçmiş yıl zararları ya da farklı nedenlerle kurumlar vergisi tarhiyatına muhatap olmuyorlarsa, bu durumda örtülü kazancın dağıtıldığı mükellef nezdinde düzeltme yapılması söz konusu olamayacaktır. Çünkü düzeltmenin kanuni şartlarından birisi de tahakkuk edecek vergilerin kesinleşmesi ve ödenmesidir. Ancak KKEG olarak yazılan tutar kısmen ya da tamamen sonraki yıllarda tahakkuk sağlıyorsa, ilgili yılda düzeltme işlemi yapılabilecektir. Burada ayrıca, zarar eden işletmenin kar dağıtımında bulunamayacağı için, mükerrer vergilemeyi önleme amacı taşıyan 5-1-a istisnasının uygulanmasına de gerek yoktur. Zira daha önce vergilenmemiş bir kazanç için çifte vergilendirme öne sürülemez. Konuyla ilgili yaşanan ilk uyuşmazlıklarda ilk derece mahkemeleri düzeltmenin yapılmasının mümkün olmadığı yolunda kararlar vermişlerdir. (Örneğin İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin E:2009/3539 K:2011/546 sayılı kararı)

15 DÜZELTME İŞLEMLERI-4 2- Düzeltme İşlemi KDV yi Kapsamaz: Örtülü sermaye olarak kabul edilen tutar üzerinden hesaplanan ve ortak şirketçe elde edildiği varsayılan miktar bu anlamda iştirak kazancı veyahut gerçek kişi tarafından elde edildiği varsayılan kısım menkul sermaye iradı niteliğindedir. Dolayısıyla dağıtılmış kar payı tutarının, kar payının KDV ye tabi olmadığı yönünde görüşler (Ankara YMM Odası'nın tarih ve 2007/7 sayılı kararı) mevcuttur. Ancak, -örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye gelir ve kurumlar vergisine ilişkin vergi güvenlik müesseseleri olduğu, diğer vergi kanunlarını kapsamadığı -düzeltme işleminin yalnızca gelir ve kurumlar vergisi yönünden yapılması gerektiği, -örtülü olarak dağıtılan kazancın kar payı sayılacağı gerçekte bir kar payı olmadığı, -yapılan işlemin gerçek hayatta finansman hizmeti olduğu ve bu nedenle üzerinden KDV hesaplanması gerektiği, yönündeki savlar; İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin tarih ve E:2010/849 sayılı kararında da örtülü sermaye sayılan borçların kar payı olarak addedilmesinin KDV düzeltmesini kapsamadığı yönündeki kararıyla da oybirliğiyle kabul edilmiştir. Ancak İstanbul Vergi Mahkemesi nin, tarih ve E. 2009/2268, K. 2010/1502 sayılı Kararı oybirliğiyle bu kararın tam aksi yönündedir.

16 DÜZELTME İŞLEMLERI-5 3- Düzeltme Gerçek Kişiler Açısından MSİ dir: Hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış sayılan kar payı dolayısıyla tam mükellef gerçek kişi GVK nın 75 inci maddesinden hareketle, menkul sermaye iradı elde etmiş sayılacak mıdır? Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesine ilişkin GVK hükümleri uygulanacak mıdır? GVK nın 2 nci maddesinde GVK da aksine hüküm olmadıkça gelire giren kazanç ve iratların, gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, yasa ile belirlenen ayrık durumlar hariç olmak üzere, bizim gelir vergisi sistemimiz gerçek gelirin vergilendirilmesini esas almıştır. KVK nın 13/6 maddesinde, dağıtılmış kar payı veya ana merkeze aktarılan tutar sayılır denilmiş ve devamında daha önce yapılan vergilendirme işlemlerinin buna göre düzeltileceği hüküm altına alınmıştır. İşlemin karşı tarafı açısından konu ele alındığında, elde edilmiş kar payı veya ana merkeze aktarılan tutar söz konusu olmaktadır. Gerçekte bir gelir elde edilmemiş bile olsa, GVK nın 2 nci maddesinden daha sonra yürürlüğe giren KVK nın 13/6 maddesi hükmü, bizi bu sonuca ulaştırmaktadır. Ancak bu durumun, gerçek gelirin vergilendirilmesini esas alan gelir vergisi sistemini zedelediğini ve bazı durumlarda çarpık sonuçlara yol açabildiğini belirtmek isteriz.

17 DÜZELTME İŞLEMLERI-6 4- Şirket Sermayesine Katılmadan Düzeltmede Yer Alan İştirak Kazanç İstisnasından Yararlanılamaz: 5520 sayılı Yasa nın 12 ve 13. maddelerine göre; örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz tutarları ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü yoldan dağıtılan kazanç tutarları, şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı sayılacaktır. Söz konusu kâr payı tutarları elde eden açısından şartların varlığı halinde iştirak kazançları istisnasından yararlandırılacaktır. Kanımızca, 5520 sayılı Yasa nın 12. ve 13. maddelerinde, elde edilen kâr paylarının her halükarda istisna olduğuna dair bir düzenleme ve belirleme yapılmadığından, 5520 sayılı Yasa nın 5/1/a maddesinde yer verilen istisna şartlarının bulunmadığı durumlarda kurumlar vergisi açısından elde edilen kâr payının vergiden istisna edilmesine yasal olarak olanak bulunmamaktadır. Örneğin; (A) A.Ş., ortağının ortak olduğu (B) A.Ş. ye örtülü kazanç dağıtımında bulunması durumunda, (B) A.Ş. (A) A.Ş. nin ortağı olmadığı için KVK 5-1-a da yer alan iştirak kazancı istisnasından yararlanamayacak ve bu tutarı temettü kazancı olarak matrahına ekleyecektir.

18 DÜZELTME İŞLEMLERI-7 5- Düzeltme İşlemleri Sadece Matrahta Değişikliğe Neden Olacak, Varlık ve Borçlar Aynı Kalacaktır: TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi sadece gelir/kurumlar vergisi matrahına etki etmelidir. Örneğin, ilişkili kişiden emsale nazaran yüksek bedelle mal satın alınması durumunda, örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi yalnızca, örtülü olarak dağıtılan kısmın KKEG olarak dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bunun dışında işletmenin stoklarının değiştirilmesi gibi bir uygulama söz konusu olmayacaktır. Benzer şekilde ortaktan emsale nazaran yüksek bedelle satın alınan binanın aktif tutarında da herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Buna paralel olarak binanın alımı için düzenlenen damga vergisinin de emsal bedele uyarlanarak ilave tarhiyat ya da vergi iadesi yapılması söz konusu olmayacaktır. Benzer şekilde örtülü sermaye sayılan borçların da sermaye eklenmesi, özel hukuk ilişkisinde bunların sermaye addedilmesi gibi bir uygulama yapılmayacaktır.bu uygulamaların yapılmamasının arkasında yatan temel etmen örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye müesseselerinin muvazaa olmamasıdır. Yapılan tüm işlemler gerçek hayatta tüm sonuçlarıyla geçerlidir, yalnızca kurumlar/gelir vergisi matrahında değişikliğe gidilmesi gerekmektedir.

19 DÜZELTME İŞLEMLERI-8 Düzeltme İşlemlerine İlişkin Örnek: A.Ş. çimento ticaretiyle uğraşmaktadır. Şirket 2012 yılında; torba çimentoyu torbası 10 TL +KDV fiyatla (KDV oranı %18) ortağı (B) A.Ş. den, adedini ise torbası 10 TL+KDV fiyatla gerçek kişi ortağı olan Bay (M) nin ortağı olduğu (C) A.Ş. den satın almıştır. 3- Ayrıca (A) A.Ş.; gerçek kişi ortağı olan ve makine ticaretiyle uğraşan Bay (N) den TL + KDV (KDV oranı %18 dir) bedelle bir makine satın almıştır. Satın alınan çimentoların tamamı 2012 yılında satılmıştır. Satın alınan makine için ise %20 oranında amortisman ayrılmıştır.

20 DÜZELTME İŞLEMLERI-9 Yapılan vergi incelemesi sonucunda (A) A.Ş. nin satın aldığı çimentoların emsal bedelinin 5 TL olduğu tespit edilmiş, Şirket adına 3000 torba alım için emsale nazaran fazladan ödenen 3000 * 5 TL = TL KKEG olarak matraha eklenmeli, söz konusu tutar üzerinden TL KV tahakkuk ettirilmelidir. (geçici vergi ihmal edilmiştir) Ayrıca Şirket tarafından indirim konusu yapılan (15000 * 0,18 ) = TL KDV nin, KDVK nın 30/d maddesi uyarınca indirimler arasından çıkarılması gerekmektedir. (B) ve (C) A.Ş. Nin her ikisi de tam mükellef kurum olduğu için dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca incelemede, Bay (N) den satın alınan makinenin emsal bedelinin ise TL olduğu tespit edilmiştir. Mükellef kurum örtülü olarak dağıttığı TL, KKEG olarak dikkate alınması ve bu tutara isabet eden 2000 TL kurumlar vergisi tarh edilmesi gerekmektedir.. Ayrıca KDVK 30/d uyarınca, TL örtülü kazanç tutarına isabet eden 1800 TL tutarındaki KDV nin indirimler arasından çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca (A) A.Ş. adına, Bay (N) ye örtülü olarak dağıtılan kazancın brüte iblağ edilmesi neticesinde ortaya çıkan matrah üzerinden üzerinden GVK 94 maddesi uyarınca %15 oranında (10000/0,85*0,15) = 1764 TL gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir.

21 DÜZELTME İŞLEMLERI-10 (B) A.Ş. açısından yapılacak düzeltmede, (A) A.Ş. tarafından örtülü olarak dağıtılan kar payları KVK 5-1-a maddesi uyarınca iştirak kazançları istisnasından yararlanacaktır. (A A.Ş. Adına tahakkuk eden vergilerin kesinleşmesi ve ödenmesi şartıyla) Buna göre, (1000*5)=5000 TL nin ticari kazançtan çıkarılarak iştirak kazançları istisnası olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak, satışa ilişkin hesaplanan (10000*0,18)= 1800 TL KDV için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. Zira söz konusu düzeltme işlemi KDV yi kapsamamaktadır. (C) A.Ş. ise, (A) A.Ş. nin sermayesine iştirak etmediği için KVK 5-1-a da yer alan iştirak kazancı istisnasından yararlanamayacak, örtülü olarak dağıtılan (2000*5)=10000 TL nin ticari kazançtan çıkarılarak iştirak (temettü) kazancı olarak kurumlar vergisi matrahına ilave edilmesi gerekmektedir. KDV konusunda ise, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, daha önce hesaplanmış olan (20000*0,18)=3600 TL için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

22 DÜZELTME İŞLEMLERI-11 Bay (N) nin düzeltme işlemleri açısından ise, Bay (N) nin makine satışına ilişkin daha önce ticari kazanç olarak beyan ettiği TL nin örtülü kazanç tutarına isabet eden 10000TL lik kısmını ticari kazançtan çıkarılması ve GVK 86-1-c maddesi dikkate alınmak suretiyle beyannamesine menkul sermaye iradı olarak eklenmesi gerekmektedir. Beyannameye dahil edilmesi durumunda TL nin yarısı GVK 22 maddesi uyarınca gelir vergisinden istisna olacak, (A) A.Ş. adına yapılan gelir vergisi tevkifatının da verginin hesaplanması sırasında mahsup edilecek vergi olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bay (N) nin makine satışı üzerinden hesapladığı KDV için ise, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, herhangi bir düzeltme yapılmaması gerekmektedir.

23 DÜZELTME İŞLEMLERI-12 Örnekte dikkat çeken bir diğer husus ise, satın alınan makine için TL üzerinden %20 oranında amortisman ayrılarak giderleştirilmesidir. Burada makinenin bilanço değerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. Makinenin maliyet bedeli olan TL üzerinden her yıl amortisman ayrılmaya devam edilecektir. Bu noktada akla gelecek bir diğer soru ise, makine alımında örtülü olarak dağıtılan TL nin tamamının ilgili yılda KKEG olarak dikkate alınmasına karşın bu tutarın yalnızca 2500 TL lik kısmının giderleştirilmiş olmasıdır. Bu duruma ilişkin yazılı mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Örtülü kazanç dağıtımı için gider yazılma şartının aranıp aranmayacağı vergi yazınında da tartışmalı bir konudur. Bizim görüşümüze göre, düzenlemenin amacı örtülü kazanç aktarımının engellenmesidir ve aktarılan kazancın vücut bulduğu varlığın giderleştirilmesinin bir önemi yoktur. Eğer gider yazılma kıstası dikkate alınacak olsaydı, hiçbir gider boyutu bulunmayan arsa ve arazilerin emsale aykırı fiyatlar üzerinden ilişkili kişilerden alınıp satılması yoluyla kazancın vergisiz olarak dağıtılmasının önüne geçilemeyecektir.

24 HAZİNE ZARARI

25 HAZINE ZARARI-1 Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. -İşlem iki tam mükellef kurum arasında gerçekleşirse, -İşlem tam mükellef kurum ve yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcileri arasında gerçekleşirse, -İşlem bir yabancı kurumun Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilciliğinin bir diğer yabancı kurumun Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilciliğiyle arasında gerçekleşirse, işlemin tarafları ilişkili kişi ise, transfer fiyatlandırması hükümleri uygulanacak ancak hazine zararı kriteri aranacaktır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. 2 SNTFGT uyarınca serbest bölgeler için hazine şartı aranmayacağı zımni olarak belirtilmiştir.

26 HAZINE ZARARI-2 Her Türlü Vergiden Ne Anlaşılmalıdır? 1. Görüş: İlgili madde hükmünde yer alan her türlü vergi toplamı ifadesinden, gelir üzerinden alınan vergilerin, yani kurumlar açısından bakıldığında, sadece kurumlar vergisi ile kurum kazancı üzerinden yapılan stopajın anlaşılması gerekmektedir. Diğer vergi türlerine atıfta bulunulmaması, genel ifadelerin kullanılması sebebiyle genişletici yorumlar yapmaktan kaçınılması gerektiği belirtilmektedir. 2. Görüş: Bu görüşü benimseyenler Kanun un lafzı ile hareket edilmesi gerektiğini ve maddenin lafzında her türlü vergi denilmek suretiyle, kapsama sadece kurumlar vergisinin değil, kurumlar vergisi dışındaki diğer vergilerin de dâhil edilmek istendiğini savunmaktadırlar. İlişkili şirketlerin kendi aralarında transfer fiyatlandırılması yoluyla yaptıkları vergi planlaması işlemlerinde elde ettikleri vergi avantajının doğrudan veya dolaylı vergiler açısından bir ayrım yapılmadan değerlendirilmesi gerektiğine emsallere aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde oluşan Hazine zararının tüm vergi türleri için geçerli olacağını ileri sürmektedirler. Ayrıca madde gerekçesinde gelir, kurum ve her türlü vergi ibaresi kullanılması da 2. görüşü desteklemektedir.

27 HAZINE ZARARI-3 Ancak,Damga Vergisi, Her Tür Vergi nin Kapsamı Dışında olduğu kanaatindeyiz.damga Vergisi Kanunu nun 1. maddesi uyarınca Kanun a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Bu kağıtlar bir bedel içeriyorsa vergi bu bedel üzerinden nispi olarak hesaplanmaktadır. İlişkili tam mükellef kurumlar arasında yapılan yurtiçi işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerde damga vergisinin, diğer işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlarda olduğu gibi sözleşmede yer alan bedel üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle, bedelin daha sonra yapılacak bir inceleme sonucunda, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak düşük belirlendiğinin tespit edilmesi halinde, damga vergisi açısından Hazine zararının varlığından bahsedilemez. Çünkü damga vergisi kağıt üzerinden alınan bir vergi olup, kağıdın imzalandığı aşamada kağıtta yer alan bedel üzerinden ödenmek suretiyle damga vergisi yükümlülüğü yerine getirilmiştir. Zira damga vergisi, kişilerin hukuk önünde korunmasının bedeli olan bir işlem vergisidir ve burada sağlanan koruma emsal bedel üzerinden değil, kağıt üzerinde yazan bedeldir.

28 HAZINE ZARARI-4 Hazine Zararında Özellikli Durumlar: 1- KV Açısından Hazine Zararı Yok, KDV Açısından Var ise, KV Açısından da İşlem Tesis Edilecek mi? (Ya da Tam Tersi) TFYÖKD müessesesi esasen kurumlar vergisi matrahını koruma amacı güden bir müessesedir. Bu müessese kurulurken eleştiri için hazine şartı getirilmiş ve her tür vergi bu kapsama dahil edilmiştir. Ancak, belirlenen fiyatın emsale aykırı olması durumunda, hazine zararı hangi vergi açısından doğuyorsa, ilgili vergiye ilişkin eleştiri getirilmesi kanaatindeyiz. Zira, aksi bir uygulama mükellefin herhangi bir vergi türü itibariyle yol açtığı hazine zararı için tüm vergi türleri itibariyle cezalı tarhiyata muhatap kalması gibi bir sonuç doğuracaktır ki ne TFYÖKD ne de hazine zararı uygulaması bu amacı gütmektedir.

29 HAZINE ZARARI-5 2- Hazine Zararı Uygulamasında ATİK Alımı, Stokta Mal Kalması, KKEG, Gelecek Yıla Ait Giderler, İstisnalar, İndirimler vb. Dikkate Alınacak mı? Her iki kurumun kar beyan etmesi emsale aykırı bedelli satışa isabet eden farkı aşması halinde hazine zararı yoktur diyebilmek için örtülü kazanç dağıtımına konu tutarın tamamen bir kurumda gelir unsuru taşımaktayken diğer kurumda mutlak olarak gider unsuru taşıması halinde mümkündür. Aksi halde gelir unsuru olan ve matraha eklenen tutarın karşı işletme bünyesinde mutlak gider unsuru taşımadığı hallerde (KKEG olması, ATİK niteliğinde olması, dönem sonu stoklarda yer alması, gelecek yıllar ait giderler hesabına aktarım vb.) her iki kurumda kar beyanı bulunsa bile hazine zararı oluşacaktır. (Bu durum ileride örnek yardımıyla ayrıntılandırılacaktır.)

30 HAZINE ZARARI-6 3- Aynı Dönemde Hem Kurum Kazancına Eleştiri Yapılıyor, Hem de TFYÖKD Eleştirisi Yapılıyorsa Hazine Zararı Nasıl Dikkate Alınacak? Bu durum, sadece aynı dönem için değil, farklı dönemlerde yapılacak ayrı tarhiyatlar (ikmalen, re sen ve idarece) için de geçerlidir. Zira, hesaplamaların ilk yapıldığı anda, birden fazla matrah farkı üzerinden işlem tesis edildiğinde, Hazine zararı hangi tutar üzerinden hesaplanacaktır. Kanaatimizce ilk olarak tüm matrah farklarına ilişkin işlemlerin tamamlandıktan sonra ortaya çıkan nihai durum üzerinden değerlendirmesi yapılması gerektiğidir. Çünkü, esas olması gereken matrah üzerinden yapılacak işlemler üzerinden hazine zararının tespitidir. Kanunda da hazine zararı emsale aykırı işlem nedeniyle tahakkuk etmesi gereken verginin eksik ya da geç tahakkuk etmesi olarak tanımlanmıştır. Buradan hareketle eksik ya da geç tahakkukun sadece emsale aykırı işlem nedeniyle oluşması gerektiği sonucuna varmaktayız. Ancak, diğer hususlara yönelik tarhiyatlara ilişkin yargı mercilerinde idare aleyhine olası kararlarda hazine zararı hesaplamasının geçerliğini yitireceğini ve mükellefin bu duruma itiraz hakkının doğacağını da belirtmeliyiz.

31 HAZINE ZARARI-6 Örnek: (A) A.Ş. ve (B) A.Ş. nin her ikisinin de TL kurumlar vergisi matrahı bulunmakta ve bu tutar üzerinden TL (toplam TL) KV ödemişlerdir. (A) A.Ş. nin, emsali TL olan bir işlemi TL bedelle ve aşağıdaki alternatiflerle (B) A.Ş. İle gerçekleştirdiğini varsayalım. (İşlemde A A.Ş. satıcı, B A.Ş. ise alıcıdır.) 1-İşlem bir hizmettir ve (B) A.Ş. aldığı hizmetin tamamını gider hesaplarına kaydetmiştir. 2-İşlem emtia satışıdır ve emtianın tamamı (B) A.Ş. nin stoklarında kalmıştır. 3- İşlem hizmettir, ancak (B) A.Ş. İşlem bedelinin tamamını KKEG olarak dikkate almıştır. 4- İşlem makine alımıdır ve (B) A.Ş. Makine için %10 oranında amortisman ayırmıştır. 5- İşlem arsa satışıdır. 6- İşlem finansman hizmetinin faizidir ve (B) A.Ş. nezdinde tamamı örtülü sermaye olduğu için KKEG yazılmıştır. 7- İşlem hizmettir, ancak işlem bedelinin %80 i gelecek yıllara ait giderler hesabına aktarılmıştır.

32 HAZINE ZARARI-7 (A) A.Ş. nin matrahına TL eklenmek suretiyle her bir alternatif için oluşan Ödenmesi Gereken Vergi Tutarları ve Hazine Zararı Tutarları aşağıdaki gibidir: S.N İşlem Türü (A).A.Ş.'ni n Düzeltilmiş Matrahı (A) A.Ş. Tahakkuk (B).A.Ş.'ni n Düzeltilmiş Matrahı (B) A.Ş. Tahakkuk Toplam Ödenmesi Gereken Hazine Zararı 1 Tamamı Gider , , , , ,00 0,00 2 Stokta Kalma , , , , , ,00 3 KKEG , , , , , ,00 4 ATİK-Amortismanlı , , , , , ,00 5 ATİK-Amortismansız , , , , , ,00 6 Örtülü Sermaye , , , , , ,00 7 Gel. Yıll. Ait Gider , , , , , ,00

33 SON NADİR GÜLHAN

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/ 74 İstanbul,19 Kasım 2007 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER 2010 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr Bu rehber,

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA REHBER 2010 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr Bu rehber,

Detaylı

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü Örtülü Sermaye Uygulamasında Borç Veren Tam Mükellef Kurumun Elde Ettiği Faiz Gelirinin Tamamı Her Zaman İştirak Kazancı İstisnası Şeklinde Düzeltilebilir mi? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com.tr 02 NİSAN 2015 1 1- YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1 İÇİNDEKİLER Başlarken 2 Finansal Kiralama Yoluyla Binek Otomobili Edinilmesi - M. Bahattin AKÇAY 3 Bu makalede sözleşme sonunda kiracıya devrin öngörüldüğü finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında edinilen

Detaylı

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com.tr 12 MART 2015 1 1- YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DEĞERLEME

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Tarih : 28.05.2013 Sayı : 39044742-KDV.17-787 Konu : Kiraya verilen gayrimenkullerin

Detaylı

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f)

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com İSTANBUL - 04 ARALIK 2012 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM : DÖNEM SONU

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 25/06/2013 Sayı : 62030549-125[30-2012/367]-918 Konu : Yurt dışından alınan

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

İSKONTOLARIN MUHASEBESİ VE DENETİMİ ACCOUNTING AND AUDITING OF DISCOUNTS

İSKONTOLARIN MUHASEBESİ VE DENETİMİ ACCOUNTING AND AUDITING OF DISCOUNTS İSKONTOLARIN MUHASEBESİ VE DENETİMİ ACCOUNTING AND AUDITING OF DISCOUNTS Dr. Şeref DEMİR * Öz Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme

Detaylı