AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA REHBERİ İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA REHBERİ İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER GENEL OLARAK AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI Aşırı düşük teklif sorgulamasında Kamu İhale Kanununun getirdiği genel sistematik nedir? Aşırı düşük tekliflerin sorgulanması niçin gereklidir? Kanunun getirdiği genel sistematiğin aşırı düşük tekliflerin reddedilmesi yönünde olduğu söylenebilir mi? Aşırı düşük teklif sorgulaması yapmanın temel şartı nedir? Aşırı düşük teklifleri tespit etmek kimin görevidir? Aşırı düşük teklif sorgulaması ihale komisyonu dışında uzman bir komisyon tarafından yapılabilir mi? Komisyon aşırı düşük teklifleri değerlendirirken hangi kriterleri esas alacaktır? Belgeye dayalı olmayan açıklamalar kabul edilebilir mi? Kamu İhale Kurulunca kabul edilmeyen aşırı düşük teklif açıklamaları nelerdir? İhale komisyonunun aşırı düşük teklif sorgulaması yapmaksızın ihaleyi sonuçlandırması mümkün müdür? Aşırı düşük teklif sorgulaması tüm istekliler için eş zamanlı mı yapılmalıdır? İhale komisyonu aşırı düşük olarak tespit ettiği teklifleri sorgulama yapmaksızın doğrudan değerlendirme dışı bırakabilir mi? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması gereken bazı belgelerin teklif kapsamında sunulmuş olması istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine engel midir?

2 1.14.Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerden kalite belgesi istenmesi mümkün müdür? Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucu komisyon hangi kararları alabilir? Açıklama yapmayan veya açıklaması yeterli görülmeyen isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi? Açıklama yapmayan veya açıklaması yeterli görülmeyen istekli yasaklanacak mıdır? İsteklilerden açıklama talebinde bulunduktan sonra ikinci bir defa daha açıklamada bulunmaları talep edilebilir mi? İstekliler diğer isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını inceleyebilirler mi? Aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen istekli şikayet ve itirazen şikayette bulunabilir mi? İstekliler diğer isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaların yeterli olmadığı gerekçesiyle şikayet ve itirazen şikayette bulunabilirler mi? Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin taşıması gereken özellikler nelerdir? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki bilgi eksiklikleri tamamlatılabilir mi? Kısmi teklife açık ihalelerde aşırı düşük teklif sorgulaması nasıl yapılmalıdır? İKİNCİ BÖLÜM YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE TEMEL KAVRAMLAR Anahtar teslimi götürü bedel ihale nedir? Teklif birim fiyatlı ihale nedir? İş grubu nedir?

3 1.4.İş kalemi nedir? Mahal listesi nedir? Ön proje nedir? Kesin proje nedir? Uygulama projesi nedir? Sıralı iş kalemleri/grupları listesi nedir? Sıralı analiz girdileri tablosu nedir? Analiz nedir? Yapım işi bünyesinde hem uygulama projesi yapılabilen hem de uygulama projesi yapılamayan kısımlar varsa ne şekilde ihaleye çıkılmalıdır? AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA ESAS OLMAK ÜZERE İDARECE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Yapım işleri ihalelerinde isteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenebilir mi? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına esas olmak üzere idare tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir? Teklif birim fiyatlı işlerde aşırı düşük sorgulamasına esas olmak üzere idare tarafından isteklilere verilmesi gereken belgeler nelerdir? Anahtar teslimi götürü bedel işlerde aşırı düşük teklif sorgulamasına esas olmak üzere idare tarafından isteklilere verilmesi gereken belgeler nelerdir? İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilmesi gereken analiz formatı bütün iş kalemleri/iş gruplarını kapsayacak şekilde düzenlenebilir mi? Aşırı düşük sorgulamasına esas olmak üzere idare tarafından hazırlanan sıralı iş kalemleri/grupları listesi ve sıralı analiz girdileri tablosu ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilecek mi?

4 3. YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİT EDİLMESİ Yapım işlerinde Yapım İşlerinde Sınır Değer Hesaplama Aracı nın kullanılması zorunlu mudur? Sınır değerin tespitinde yaklaşık maliyetin önemi nedir? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif sınır değeri hesaplanırken hangi teklifler sınır değer hesabına katılmaz? Hangi durumda yeniden bir sınır değer tespit edilmeksizin ilk sınır değer dikkate alınarak ihale sonuçlandırılır? Hangi durumda yeniden bir sınır değer tespit edilmelidir? Yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklifler tespit edilirken yaklaşık maliyete göre hangi teklifler hesaba dahil edilmez? Yaklaşık maliyetin %40 - %120 aralığında geçerli teklif bulunmaması durumunda sınır değer nasıl hesaplanır? Sınır değerin yaklaşık maliyetin %40 ının altında çıkması durumunda ne yapılmalıdır? Yapım işlerinde yaklaşık maliyetin %40 ının altındaki teklifler sorgulanmaksızın doğrudan değerlendirme dışı bırakılabilir mi? Yapım işlerinde sınır değerin altında kalan teklifler sorgulanmaksızın doğrudan değerlendirme dışı bırakılabilir mi? Yapım işlerinde sınır değerin üzerindeki teklif sahiplerine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılabilir mi? Yapım işlerinde sınır değere eşit olan teklif sahiplerine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılabilir mi? Yapım işlerinde teklifin sınır değerin altında olmamasına rağmen, cetveldeki bazı kalemlerin fiyatlarının aşırı düşük olduğu gerekçesiyle sorgulama yapılabilir mi?

5 3.14.Yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altındaki teklif sahibine ihalenin bırakıldığı durumlarda alınacak kesin teminat tutarı nedir? AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI KAPSAMINDA İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Yapım işlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında ihale komisyonu tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir? Yapım işlerine ait aşırı düşük teklif sorgulaması hangi kalemler veya gruplar üzerinden yapılmalıdır? Açıklama istenilen analizlerde işçilik gideri tutarları analiz toplamının %3'üne eşit veya altında olduğu durumlarda da açıklama istenecek mi? Anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilen yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerden hangi belgeler istenir? Teklif birim fiyat üzerinden ihale edilen yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerden hangi belgeler istenir? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen yazıda açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerinin belirtilmesi gerekli midir? Açıklama istenilen iş kalemleri/gruplarına açıklama istenilmeyen iş kalemlerinin de dahil edilerek değerlendirme yapılması mümkün müdür? Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenmeyen iş kalemlerine ait açıklamada bulunulması durumunda söz konusu iş kalemlerine ait analizler komisyonca incelenir mi? Yapım işlerine ait aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerce öngörülen kar oranları sorgulanabilir mi? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması için isteklilere kaç günlük süre verilmelidir?

6 4.11.Aşırı düşük teklif açıklaması için verilen süre istekliler için farklı olabilir mi? Aşırı düşük teklif açıklaması için ek süre verilebilir mi? İsteklilerce sunulan analizlerde hesaplama hatası yapılırsa komisyonca ne yapılmalıdır? Aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilmeyecek istekliler hangileridir? AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASININ CEVAPLANDIRILMASI Yapım işlerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına esas olmak üzere istekliler tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir? Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda hangi belge sunulmalıdır? Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda hangi belge sunulmalıdır? İsteklilerce yapılan açıklamaların idare tarafından verilen analiz formatına uygun olması açıklamanın geçerlilik şartı mıdır? Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan yapım ihalesinde, aşırı düşük teklif açıklamasına konu olan iş kalemlerine ait metrajların belirtilmesi gerekli midir? Anahtar teslimi götürü bedel işlerde idarenin yaklaşık maliyetinde yer alan bir iş kaleminin isteklinin açıklama kapsamında sunduğu hesap cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmemesi açıklamanın kabulüne engel midir? Anahtar teslimi götürü bedel işlerde isteklilere verilen pursantaj listesinde olmayan fakat ihale dokümanı kapsamındaki diğer belgelerde bulunan iş kalemleri isteklilerce sunulan hesap cetvelinde gösterilmeli midir?

7 5.9.Anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilen yapım işlerinde isteklinin metrajları ile idarenin metrajları arasında fark olabilir mi? Aşırı düşük teklif açıklamalarında istekliler kamu kurumlarının hazırladığı birim fiyatları kullanmak zorunda mıdır? İhalede alt yüklenici çalıştırmayacağını beyan eden isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını üretici şirket belgeleri ile yapması mümkün müdür? Yapım işlerinde hangi iş kalemleri/iş grupları için malzeme ve montaj bedeli şeklinde açıklama yapılabilir? Yapım işlerine ait analizlerde yer alan işçilik fiyatları asgari ücretin altında belirlenebilir mi? Nitelikli işçilikler için öngörülen saatlik çalışma ücreti, saatlik asgari ücrete eşit öngörülebilir mi? Saatlik asgari ücret nasıl hesaplanır? YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN BELGELENDİRİLMESİ Yapım işlerine ait aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler nelerdir? Yapım işlerinde yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması durumunda isteklilerce ne yapmalıdır? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmenin Tebliğe uygun olması, ancak hayatın olağan akışına uygun olmaması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmenin hayatın olağan akışına uygun olmadığının anlaşılması durumunda İhale komisyonunca ne yapılmalıdır?

8 6.5.Yapım işlerinde geçmiş yıllarda yapılan hakedişlerin aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılması mümkün müdür? Aşırı düşük teklif açıklamalarının geçmiş döneme ait maliyet ortalamaları esas alınarak muhasebe ve defter kayıtlarına dayandırılması mümkün müdür? YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE KAMU BİRİM FİYATLARI İLE AÇIKLAMA YAPILMASI İsteklilerin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatlarına dayandırmaları durumunda ayrıca analiz sunmaları gerekli midir? Analiz sunulmasının zorunlu olmaması sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen rayiçlerin kullanılmasında mı söz konusudur? İsteklilerin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatlarına dayandırmaları durumunda nelere dikkat etmelidirler? Aşırı düşük teklif açıklamasında bazı kalemler için bir kurumun belirlediği birim fiyatlara diğer bazı kalemler için de başka bir kurumun belirlediği birim fiyatlara dayanılarak açıklama yapılabilir mi? Hangi durumda istekliler tarafından cari yıl birim fiyatları yerine önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir? İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatları yayımlanmış olmasına rağmen önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları ile açıklama yapılabilir mi? YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE PROFORMA FATURA VE FİYAT TEKLİFİ İLE AÇIKLAMA YAPILMASI Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura sunulması durumunda nasıl açıklama yapılmalıdır? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura sunulması durumunda hangi belgelerin idareye sunulması gerekmektedir?

9 8.3.Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma faturada Tebliğde yer verilen ibarenin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması mümkündür? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi sunulması durumunda nasıl açıklama yapılmalıdır? Harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamaları nasıl yapılacaktır? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi sunulması durumunda hangi belgelerin idareye sunulması gerekmektedir? Yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde Tebliğde yer verilen ibarenin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması mümkündür? Proforma fatura veya fiyat teklifi kimlerden alınır? Tekliflerin geçerlilik süresi ile proforma fatura/fiyat teklifindeki geçerlilik süresi aynı olmak zorunda mıdır? Proforma fatura veya fiyat teklifi alınan kişinin proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterip göstermediği komisyonca araştırılabilir mi? Proforma fatura, fiyat teklifi ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında ilgili malın teknik özelliklerinin belirtilmesi gerekir mi? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma fatura veya fiyat teklifinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu mudur? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma fatura ve fiyat teklifi alma yazıları söz konusu işin proforma fatura veya teklif yazısı alınan kişilere yaptırılmasını gerektirir mi? Proforma fatura ve fiyat teklifi alma yazısı ile açıklama yapılması durumunda maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6) numaralı tutanaklar idareye sunulmalı mıdır?

10 8.15.Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma fatura veya fiyat teklifinin notere onaylattırılması suretiyle açıklama yapılabilir mi? YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE DİĞER BELGELENDİRME YÖNTEMLERİYLE AÇIKLAMA YAPILMASI Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleriyle açıklama yapılması durumunda hangi belge sunulmalıdır? Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleriyle açıklama yapılması durumunda hangi belge sunulmalıdır? Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlarla açıklama yapılması durumunda hangi belge sunulmalıdır? İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda hangi belge sunulmalıdır? İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırdığı hangi durumda maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek yoktur? İsteklinin açıklamalarını ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın almasına dayandırması durumunda hangi belge sunulmalıdır? Açıklamaların stokta bulunan mallara dayandırılması durumunda hangi belge sunulmalıdır? YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TUTANAKLAR Yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında düzenlenen tutanaklardan hangileri idareye sunulacaktır? Yapım işlerinde maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanakları kim tarafından düzenlenmelidir?

11 10.3.Yapım işlerinde maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının serbest muhasebeci tarafından düzenlenmesi mümkün müdür? Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının bazı sayfalarının imzasız ve kaşesiz olması belgenin geçerliliğini etkiler mi? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmede meslek mensubundan istenen tutanaklar veya istekliler tarafından sunulan tutanaklar arasında uyumsuzluğun tespit edilmesi durumunda açıklama kabul edilecek mi? Meslek mensubundan istenen tutanaklar/istekliler tarafından sunulan tutanaklar arasında uyumsuzluğun tespit edilmesi durumunda komisyonca ayrıca neler yapılmalıdır? İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurumca yapılan incelemede proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları istenebilir mi? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmenin hayatın olağan akışına uygun olmadığının anlaşılması durumunda Kurumca ne yapılır? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında meslek mensubundan istenen tutanaklar/istekliler tarafından sunulan tutanaklar arasında uyumsuzluğun tespit edilmesi durumunda Kurumca ayrıca neler yapılır? Yapım işlerinde maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanakları hangi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmelidir? Maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanakları hangi durumda bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir? Geçici vergi beyanname dönemleri nelerdir? Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde ihale usulüne göre hangi tarihler esas alınmalıdır? Belli istekliler arasında ihalelerde son geçici vergi beyanname dönemi nasıl tespit edilir?

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HİZMET ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI HİZMET ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASININ GENEL ESASLARI Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulamasına esas olmak üzere Kurumca belirlenmiş bir kriter var mıdır? Hizmet alımlarında kalem bazında sorgulama yapılabilir mi? Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif olarak tespit edilen teklifler sorgulama yapmaksızın doğrudan değerlendirme dışı bırakabilir mi? Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması için en az kaç gün verilmelidir? Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması için yazılan talep yazısında hangi unsurlara yer verilmelidir? HİZMET ALIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN BELGELENDİRİLMESİ Hizmet alımlarına ait aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler nelerdir? Hizmet alımlarına ait yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması durumunda isteklilerce ne yapmalıdır? Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmenin Tebliğe uygun olması, ancak hayatın olağan akışına uygun olmaması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi? Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmenin hayatın olağan akışına uygun olmadığının anlaşılması durumunda ihale komisyonunca ne yapılmalıdır? Tebliğde sayılan belgelendirme yöntemleri tüm hizmet alımlarını kapsamakta mıdır?

13 2.6.Hizmet alımlarında envanter defteriyle açıklama yapılabilir mi? Hizmet alımlarında alış ve satış faturalarıyla açıklama yapılabilir mi? Hizmet alımlarında stok tespit tutanağıyla açıklama yapılabilir mi? Hizmet alımlarında birim maliyet cetveli ile açıklama yapılabilir mi? Hizmet alımlarında demirbaş defteri ile açıklama yapılabilir mi? Hizmet alımlarında noter onaylı sözleşme ile açıklama yapılabilir mi? Hizmet alımlarında kira sözleşmesi ile açıklama yapılabilir mi? HİZMET ALIM İHALELERİNDE PROFORMA FATURA VE FİYAT TEKLİFİ İLE AÇIKLAMA YAPILMASI Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura sunulması durumunda nasıl açıklama yapılmalıdır? Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura sunulması durumunda hangi belgelerin idareye sunulması gerekmektedir? Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma faturada yukarda yer verilen ibarenin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması mümkündür? Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi sunulması durumunda nasıl açıklama yapılmalıdır? Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi sunulması durumunda hangi belgelerin idareye sunulması gerekmektedir?

14 3.6.Hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde yukarda yer verilen ibarenin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması mümkündür? Proforma fatura veya fiyat teklifi kimlerden alınır? Tekliflerin geçerlilik süresi ile proforma fatura/fiyat teklifindeki geçerlilik süresi aynı olmak zorunda mıdır? Proforma fatura veya fiyat teklifi alınan kişinin proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterip göstermediği komisyonca araştırılabilir mi? Proforma fatura, fiyat teklifi ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında ilgili malın teknik özelliklerinin belirtilmesi gerekir mi? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma fatura veya fiyat teklifinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu mudur? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma fatura ve fiyat teklifi alma yazıları söz konusu işin proforma fatura veya teklif yazısı alınan kişilere yaptırılmasını gerektirir mi? Proforma fatura ve fiyat teklifi alma yazısı ile açıklama yapılması durumunda maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6) numaralı tutanaklar idareye sunulmalı mıdır? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma fatura veya fiyat teklifinin notere onaylattırılması suretiyle açıklama yapılabilir mi? HİZMET ALIM İHALELERİNDE DİĞER BELGELENDİRME YÖNTEMLERİYLE AÇIKLAMA YAPILMASI İsteklilerin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat tekliflerine dayandırması durumunda nasıl belgelendirme yapmaları gerekir? İsteklilerin açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlara

15 dayandırması durumunda nasıl belgelendirme yapmaları gerekir? İsteklilerin açıklamalarını perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarına dayandırması durumunda nasıl belgelendirme yapmaları gerekir? İsteklilerin açıklamalarını ticaret borsalarında oluşan fiyatlara dayandırması durumunda nasıl belgelendirme yapmaları gerekir? İsteklilerin açıklamalarını yaş sebze ve meyve için toptancı halinde oluşan fiyatlara dayandırması durumunda nasıl belgelendirme yapmaları gerekir? HİZMET ALIMI İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TUTANAKLAR Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında düzenlenen tutanaklardan hangileri idareye sunulacaktır? Hizmet alımlarında maliyet/satış tutarı tespit tutanakları kim tarafından düzenlenmelidir? Hizmet alımlarında maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının serbest muhasebeci tarafından düzenlenmesi mümkün müdür? Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının bazı sayfalarının imzasız ve kaşesiz olması belgenin geçerliliğini etkiler mi? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmede meslek mensubundan istenen tutanaklar veya istekliler tarafından sunulan tutanaklar arasında uyumsuzluğun tespit edilmesi durumunda açıklama kabul edilecek mi? Meslek mensubundan istenen tutanaklar/istekliler tarafından sunulan tutanaklar arasında uyumsuzluğun tespit edilmesi durumunda komisyonca ayrıca neler yapılmalıdır?

16 5.7.İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurumca yapılan incelemede proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları istenebilir mi? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmenin hayatın olağan akışına uygun olmadığının anlaşılması durumunda Kurumca ne yapılır? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında meslek mensubundan istenen tutanaklar/istekliler tarafından sunulan tutanaklar arasında uyumsuzluğun tespit edilmesi durumunda Kurumca ayrıca neler yapılır? Hizmet alımlarında maliyet/satış tutarı tespit tutanakları hangi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmelidir? Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları hangi durumda bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir? Geçici vergi beyanname dönemleri nelerdir? Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde ihale usulüne göre hangi tarihler esas alınmalıdır? Belli istekliler arasında ihalelerde son geçici vergi beyanname dönemi nasıl tespit edilir? PERSONEL ÇALIŞTIRMASINA DAYALI OLAN/OLMAYAN HİZMET ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı nedir? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında idarelerce dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Hangi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak ihale edilecektir? Hangi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir? Tebliğde sayılmayan hizmetlerin personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmet ayrımı nasıl yapılacak?

17 6.6.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları bir arada ihale edilebilir mi? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerine ait aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecek unsurlar nelerdir? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerine ait aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması gereken unsurlar nelerdir? Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında aşırı düşük sorgulaması kapsamında amortisman için sorgulama yapılır mı? Hizmet alımlarına ait aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerce öngörülen kar oranları sorgulanabilir mi? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilebilir mi? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında asgari işçilik maliyeti hangi unsurlardan oluşmaktadır? Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında asgari maliyet var mıdır? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif olarak kabul edilip sorgulanması gereken teklifler hangileridir? Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmesi gerekir mi? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde sözleşme ve genel giderler % kaç olarak öngörülmelidir? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde sözleşme ve genel giderler %3 den daha az öngörülmesi mümkün müdür?

18 6.18.Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde sözleşme ve genel giderler % kaç olarak öngörülmelidir? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içerisinde hangi unsurlar yer almaktadır? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler hangi unsurlar üzerinden hesaplanmaktadır? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan unsurlar ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenebilir mi? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde giyim giderleri ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenebilir mi? Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyim giderleri sponsorluk sözleşmesinin sunulması mümkün müdür? TEMİZLİK, GÜVENLİK VE YEMEK HİZMETİ ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMSI Temizlik hizmeti alımlarına ait aşırı düşük teklif açıklamalarında hangi malzeme bedellerinin belgelendirilmesi gerekir? Özel güvenlik hizmet alımlarına ait aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecek unsurlar nelerdir? Özel güvenlik hizmet alımlarına ait aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilecek unsurlar nelerdir? Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hangi belgeler sunulmalıdır? Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası için sigorta acentelerinden alınan poliçe veya proforma faturanın YMM veya SMMM onaylı olması gerekir mi?

19 7.6.Yemek hizmeti alımı ihalelerine ait aşırı düşük teklif sorgulamasında belge sunulması istenmeyecek unsurlar nelerdir? DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MAL ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI MAL ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI sayılı Kanun gereği mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekli midir? Mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak Kurum tarafından belirlenmiş bir kriter var mıdır? İdareler mal alımlarında neye göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapacaklardır? Mal alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması için en az kaç gün verilmelidir? Mal alımlarına ait aşırı düşük sorgulamasında yapım işleri için belirlenmiş sorgulama kriterlerinin uygulanması mümkün müdür? KAYNAKLAR EKLER

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 İçindekiler KISALTMALAR 15 BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 I. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 17 1. Anahtar teslimi götürü bedel

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI Ömer KÖSE * I. GİRİŞ Kamu ihalelerine giren firmalar, ihaleyi kazanmak için teklif vermektedirler. Firmaların verdikleri teklifler, yapılan çeşitli ölçümlemeler

Detaylı

AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMASI

AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMASI AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMASI İhale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük

Detaylı

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen;

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen; 47- İSTEKLİ FİRMALARIN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gereğince tebliğ tarihinden 3 işgünü içinde istekli firmaların belgelere dayanarak yazılı açıklama yapması

Detaylı

45- AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER TESPİT EDİLİR.

45- AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER TESPİT EDİLİR. 45- AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER TESPİT EDİLİR. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında (temizlik, bakım, kaloriferci, aşçılık, özel güvenlik, ziyaretçi danışma yönlendirme, berber, teknisyen yardımcısı

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2013/025 Gündem No : 5 Karar Tarihi : 25.03.2013 Karar No : 2013/UY.I-1467 Şikayetçi: Hüseyin Saraç, ERCİYESEVLER MAH. ENGİNAR

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:18 42040 Meram/KONYA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:18 42040 Meram/KONYA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler : II. Başkan Kazım ÖZKANAli Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Rifat Yüzbaşıgil Arel İnş.

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Sıra No Yapılan Düzenleme Eski Düzenleme

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ nin Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Maddeleri

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ nin Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Maddeleri KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ nin Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Maddeleri (30.07.2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklikler işlenmiştir.) (Değişik: 30/07/2010-27657

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Mehmet Tekin- İnşaat Taahhüt, Sakarya Mah. Yıldız Sk.

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı)

Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı) Toplantı No: 2016/031 Gündem No: 5 Karar Tarihi: 25.05.2016 Karar No: 2016/UH.III-1366 Şikayetçi: Apron Proje Mühendislik Müşavirlik İnş. Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-22.8.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 inci maddesi başlığı

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Heltaş İnş.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2161 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2161 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Adabağ Yapı

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılmış olup idarenin 18/11/2011 tarihli yazısı postaya aynı gün verilmiş istekli firmaya

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: İbrahim ÖNCEL, Hamidiye Mah. 203.Sokak Bilsel

Detaylı

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI Oğuz ÇALIK Kamu İhale Kurumu Daire Başkanı Sayıştay Uzman Denetçisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine göre

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hangi durumlar aritmetik hata olarak kabul edilir? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/062 Gündem No : 21 Karar Tarihi : 27.09.2010 Karar No : 2010/UH.I-2880 Şikayetçi : Karahan Group İnş. Nak.

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Setyol Madencilik A.Ş., Şerefiye Mah. İrfan Baştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A Blok Kat: 5 No: 32 VAN

BAŞVURU SAHİBİ: Setyol Madencilik A.Ş., Şerefiye Mah. İrfan Baştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A Blok Kat: 5 No: 32 VAN TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Setyol Madencilik

Detaylı

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir?

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Bahattin IŞIK- Sayıştay Uzman Denetçisi (E.Kamu İhale Kurulu Üyesi ve Hizmet Grup

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı (Kastamonu-Safranbolu) Ayr-Boyalı Yolu Km: Arasının Yapım İşi İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı (Kastamonu-Safranbolu) Ayr-Boyalı Yolu Km: Arasının Yapım İşi İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Atlasyol Yol Maden

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER BAŞVURU SAHİBİ: Mehmet Besni (Besni İnşaat)-Besni Proje Taah. İnş. San. ve Tic.

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Cm Yol İnş. Pet. Tur. Mad. Eml. Gıda San. Tic.

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü, 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No: Yıldırım/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü, 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No: Yıldırım/BURSA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Deha

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı İhale ilanı öncesi işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve İhale dokümanının

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1961 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1961 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Asil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hoşdere Cad. Nazilli Sok. No: 13/6 Çankaya/ANKARA

BAŞVURU SAHİBİ: Asil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hoşdere Cad. Nazilli Sok. No: 13/6 Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Asil İnşaat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret ve Taahhüt

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/61048 İhale Kayıt Numaralı Bilecik Merkez Y.İ.B.O. Kapalı Spor Salonu Yapım İşi İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/61048 İhale Kayıt Numaralı Bilecik Merkez Y.İ.B.O. Kapalı Spor Salonu Yapım İşi İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :II. Başkan Kazım ÖZKAN,Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Alve İnşaat İnş. Mlz. Gıda

Detaylı

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI KAPSAMINDA HİZMET ALIMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU KAPSAMDA SERBEST MUHASEBECİLERİN YENİ DURUMU

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI KAPSAMINDA HİZMET ALIMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU KAPSAMDA SERBEST MUHASEBECİLERİN YENİ DURUMU AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI KAPSAMINDA HİZMET ALIMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU KAPSAMDA SERBEST MUHASEBECİLERİN YENİ DURUMU Cevdet BOZKURT* 30 * 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YAPIM ĠġLERĠ ĠHALELERĠNDE AġIRI DÜġÜK TEKLĠF DEĞERLENDĠRMESĠNDE KARġILAġILAN ZORLUKLAR

YAPIM ĠġLERĠ ĠHALELERĠNDE AġIRI DÜġÜK TEKLĠF DEĞERLENDĠRMESĠNDE KARġILAġILAN ZORLUKLAR Murat ARAPGİRLİ YAPIM ĠġLERĠ ĠHALELERĠNDE AġIRI DÜġÜK TEKLĠF DEĞERLENDĠRMESĠNDE KARġILAġILAN ZORLUKLAR 1. GĠRĠġ Kamunun mal ve hizmet alma ile yapım işleri yaptırma yöntemlerinden birisi ihale usulüdür.

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI Mustafa BAŞARAN Sayıştay Denetçisi GİRİŞ: 26.12.2008

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi ne faks ile bildirim yapılmıştır. Bildirim tarihi tebliğ tarihi sayıldığından aynı gün idare tarafından bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği,

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği, EĞİTİM KONULARI 1) Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalesi ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan (mamul yemek) hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER BAŞVURU SAHİBİ: Ka Tasarım İnş. Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Uncalı Mah. Uncalı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

1- KAMU İHALE MEVZUAT I

1- KAMU İHALE MEVZUAT I 1- KAMU İHALE MEVZUAT I 1- İdarelerin, idari iş ve işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirmesi gerekmekte olup, ihale sürecinin başlangıcından, sözleşmenin imzalanmasına kadar

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

Üretim Konusuna İlişkin Olarak Yapılacak Üretim Konusu Mal Alımları Hizmet Alımları 1-1- 2-3-

Üretim Konusuna İlişkin Olarak Yapılacak Üretim Konusu Mal Alımları Hizmet Alımları 1-1- 2-3- Ek-O.1 İdarenin adı : Faaliyet gösterdiği sektör: Ticari/sınai faaliyetinin tanımı: Üretim Konusuna İlişkin Olarak Yapılacak Üretim Konusu Mal Alımları Hizmet Alımları 1-1- 1-1- 1-1- 1- Ana Faaliyet Konusuna

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: York İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çekirge Cad.

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

12 HAZİRAN 2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12 HAZİRAN 2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12 HAZİRAN 2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1934 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1934 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Mau Yapı İnş. A.Ş. - Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

BAŞVURU SAHİBİ: Mau Yapı İnş. A.Ş. - Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ Kamu Ġhale Kurumundan: KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1-22.8.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġhale Genel Tebliğinin 38 inci maddesi baģlığı

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI Ömer KÖSE * I-GİRİŞ İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe sahip olması ve sahip olunan mali yeterliğin

Detaylı

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret 46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi aşırı düşük teklif açıklamasında İşçilik

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Efa Turizm ve Seyahat Acentası Limited Şirketi,

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Kılıçkaya Hes İşletme Müdürlüğü 2017 ve 2018 Yılları Personel Taşıma İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Kılıçkaya Hes İşletme Müdürlüğü 2017 ve 2018 Yılları Personel Taşıma İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan : Şinasi CANDAN, Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: S.S.46 Nolu Suşehri Minibüsçüler

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI

HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI İhale ilanı öncesi işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve İhale dokümanının hazırlanması ihale onayının

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ KISALTMALAR... 13 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 14 1.1. İhale süreci nedir?... 14 1.2. Çerçeve anlaşma nedir?... 14 1.3. Münferit sözleşme süreci nedir?...

Detaylı

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI 44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ĠĢ deneyimini gösteren belgeler (DeğiĢik 3/7/2009 27277 R.G. / 2. md.)

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri SÜRÇ L KİTABI SK 08 03-51 17.11.2017 Rev 02 1/16 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma ü 08-03-51 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Üniversitemizin

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı