TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY"

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Mehmet Tekin- İnşaat Taahhüt, Sakarya Mah. Yıldız Sk. Demirci İşhanı No: 37/3 BURSA İHALEYİ YAPAN İDARE: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İzmir Yolu 21.Km.Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/67842 İhale Kayıt Numaralı Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı (21.Kısım) İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı (21.Kısım) ihalesine ilişkin olarak Mehmet Tekin- İnşaat Taahhüt ün tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2989 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: ihale üzerinde bırakılan istekli olan Yiğit Eğitim Araçları İnş. Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının: Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı (21.Kısım) şeklinde belirtildiği, Anılan Şartnamenin Teklif ve sözleşme türü başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan düzenlemede ise isteklilerin tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceğinin ve ihale sonucu ihale üzerinde bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağının belirtildiği görülmüştür. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, incelemeye konu ihaleye 15 teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda Ata Mimarlık Mühendislik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ticaret sicil gazetesi ile imza 1

2 sirkülerinin fotokopi olması ve iş deneyim belgesi kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenmemiş olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli kabul edilen 14 teklif dikkate alınarak ,56 TL lik bir sınır değer hesaplandığı, Yiğit Eğitim Araçları İnş. Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Akaygil Yapı Restorasyon Mim. San. Tic. ve Ltd. Şti.- Aslan Karakaş Müh.İnş. Taah. Tic. Ortak Girişimi nin sınır değerin altında teklif verdiğinin tespit edildiği, Söz konusu isteklilere gönderilen tarihli yazıda: 4734 sayılı Kanunun 38.maddesinde belirtilen; a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar, c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususları ile ilgili belgeler ile Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 inci maddesi gereğince toplam teklif bedelini oluşturulan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenilen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak üniversitemize göndermeniz gerekmektedir. ifadesine yer verildiği ve yazı ekinde inşaat ve tesisata ilişkin açıklama istenilen iş kalemleri listesi ve açıklama istenmeyen analiz girdileri listesi nin gönderildiği, Akaygil Yapı Restorasyon Mim. San. Tic. ve Ltd. Şti.- Aslan Karakaş Müh.İnş. Taah. Tic. Ortak Girişimi tarafından idarece belirlenen süre içerisinde açıklama sunulmadığı, Yiğit Eğitim Araçları İnş. Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idarece belirlenen süre içerisinde açıklama sunulduğu, sunulan açıklamanın ihale komisyonunca yeterli görüldüğü ve tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Yiğit Eğitim Araçları İnş. Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Kurumu sınır değer hesaplama aracı kullanılarak yapılan hesaplamada sınır değerin ,62 TL olduğu, idarece belirlenen sınır değerin ise ,56 TL olarak belirlendiği anlaşılmış olup, ,62 TL olan sınır değer esas alındığında aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılması gereken isteklilerin değişmediği belirlenmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği nin Aşırı düşük teklif değerlendirmesi başlıklı 45 inci maddesinde İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında; a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri, b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve 2

3 söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların üzerine, kendi belirledikleri kar ve genel gideri ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun kar ve genel gider hariç birim fiyatını kullandıklarını ve kendi belirledikleri kar ve genel gider tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için ( ) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır. Örneğin; isteklinin, 150 dozlu demirsiz beton iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının poz numaralı birim fiyatını (2010 B.F: 97,86 TL) teklif etmesi, 200 dozlu demirsiz beton iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının poz numaralı birim fiyatının (2010 B.F: 104,00 TL) üzerinde 105,00 TL teklif vermesi, 250 dozlu demirsiz beton iş kalemi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının poz numaralı birim fiyatının kar ve genel gider hariç tutarına, (110,13/1,25=88,10 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşılığı eklemek suretiyle 103,96 TL (88,10 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatları aşağıdaki örnek listede gösterildiği şekilde tablo halinde göstermesi durumunda; bu üç iş kalemi için analiz düzenlemesi zorunlu değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatları kullanılarak oluşturulan teklif birim fiyat listesi (Örnek) Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatları Teklif Kar Kar ve ve Teklif genel Teklif Sıra Poz genel edilen İş kaleminin adı gider edilen No No Birim fiyatı alınan gider kar ve dahil birim kurum/kuruluş hariç genel birim fiyat birim gider fiyat fiyat (TL) (TL) (TL) (TL) dozlu Bayındırlık ve İskan demirsiz beton Bakanlığı 97,86 97, dozlu Bayındırlık ve İskan demirsiz beton Bakanlığı 104,00 105, dozlu Bayındırlık ve İskan demirsiz beton Bakanlığı 110,13 88,10 15,86 103,96 İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur. İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir. 3

4 Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak ( ) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir (Değişik: 20/8/ R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir. İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler; a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, b. Fiyat teklifleri, c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri, d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar, e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları, g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir. İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları ( ) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır. Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/ R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka 4

5 bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı; a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin, b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin, altında olamaz. Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim. ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin altında olmadığını beyan ederim. ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; ( ) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir. açıklaması yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 45 inci maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlara aşağıda yer verilmiştir: Anılan istekli tarafından tarihli yazı ekinde aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, yazı ekinde toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli, açıklama istenilen 30 iş kaleminden 25 adetine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlanmış birim fiyatlarının kullanıldığını gösterir liste, 3 adetine ilişkin olarak proforma fatura kullanılmak suretiyle hazırlanan analiz ve 2 adetine ilişkin olarak da malzeme ve montaj bedeli ayrı ayrı belirtilmek suretiyle oluşturulmuş proforma faturanın sunulduğu tespit edilmiştir. 5

6 Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu hesap cetvelinde (imalat listesi) öngördüğü miktarlar ile idarenin sorgulamaya konu ettiği iş kalemleri için öngördüğü metrajlar arasındaki fark bakımından yapılan kıyaslama aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir: Sıra No Açıklama istenilen kalem İdarenin metrajı İsteklinin öngördüğü metraj İdare ile isteklinin öngördüğü metraj arasındaki fark /13 222,15 m 2 212,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,57 düşük / ,66 m ,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,97 düşük /1 377,26 m 2 360,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,58 düşük /A3 335 m 2 319,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,78 düşük /1 562,855 m 2 536,000 m 2 İdarenin metrajından % 4,77 düşük /1 1274,34 m ,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,66 düşük /193A 499,83 m 2 476,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,77 düşük /1 1439,55 m ,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,83 düşük /MK 933,24 m 2 890,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,63 düşük /A 179,22 m 2 172,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,03 düşük / ,709 ton 217,00 ton + İdarenin metrajından + 70 ton 68 ton % 3,95 düşük. 12 MSB.678/A adet 975 adet İdarenin metrajından % 4,69 düşük. 13 ULÖZ.ALMGÜNEŞ 597,32 kg 568,00 kg İdarenin metrajından % 4,91 düşük. 14 ULÖZ.COMPCEPHE 705,41 m 2 672,00 m İdarenin metrajından % 4,74 düşük. 15 ULOZ.DECKKAPLA 362,74 m 2 345,00 m 2 İdarenin metrajından MA % 4,89 düşük. 16 Y /1A 320,67 m 2 305,00 m 2 İdarenin metrajından % 4,89 düşük. 17 Y /2A 60,84 m 2 59,00 m 2 İdarenin metrajından % 3,02 düşük. 18 Y ,486 ton 14,000 ton İdarenin metrajından % 3,35 düşük. 19 Y ,760 ton 17,000 ton İdarenin metrajından % 4,28 düşük. 20 Y kg 2500 kg İdarenin metrajından % 4,43 düşük. 6

7 21 Y kg kg + İdarenin metrajından 450 kg 430 kg % 4,20 düşük. 22 Y /F 3694,57 kg 3560,00 kg İdarenin metrajından % 3,64 düşük m m 2 İdarenin metrajından % 4,00 düşük m m 2 İdarenin metrajından % 4,17 düşük m 2 4 m 2 Aynı m m 2 İdarenin metrajından % 2,50 düşük mt 485 mt Aynı adet 1 adet Aynı. 29 ÖZL-1 52 adet 52 adet Aynı. 30 ROOFTOP 1 adet 1 adet Aynı. Yukarıda yer verilen tabloda da görüleceği üzere, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu hesap cetvelinde yer alan açıklama istenilen iş kalemlerine ait miktarların idarece belirlenen miktarlarla karşılaştırılması sonucunda, iş kalemlerine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli ile idarece belirlenen imalat miktarları arasında çok küçük farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların anahtar teslimi götürü bedel işlerde kabul edilebilir bir oranda olduğu anlaşıldığından, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. -Açıklama istenilen ULÖZ.ALMGÜNEŞ poz adı ile düzenlenen Alüminyum Güneş Kırıcı Yapılması iş kalemi için analiz düzenlendiği ve söz konusu analizde kâr ve genel gider dahil 15,45 TL birim fiyat öngörüldüğü, anılan poz için Taştanlar Müh. Mim. Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş proforma faturanın sunulduğu, sunulan proforma faturada 1kg alüminyum güneş kırıcı yapılması için KDV hariç TL birim fiyat verildiği, anılan proforma faturada İncelemiş olduğumuz projeye göre, hazırlamış olduğumuz proforma faturadaki fiyatlara malzeme, işçilik ve nakliye dahil edilmiştir. Proforma faturada belirtilen iş kalemlerini; teknik şartnameye ve mahal listesine uygun olarak imalat ile montajını tamamlayarak yukarıda belirtilen fiyata anahtar teslimi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. ifadesinin yer aldığı görülmüştür. Bununla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan üncü maddesindeki Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir. açıklaması uyarınca anılan poz için istekli tarafından analiz düzenlenmesi gerekmemekle birlikte, düzenlenen proforma faturada malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekirken bunun yapılmadığı, malzeme, işçilik ve nakliye dâhil fiyat verildiği tespit edildiğinden, söz konusu proforma faturanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, bahsi geçen istekli tarafından anılan poz için düzenlenen analizin, imalat konusu malın üretiminde kullanılacak olan girdileri malzeme işçilik ve makine ve diğerleri başlığı altında ayrıca belirtmediği, sadece malzeme girdisi adı altında 7

8 alüminyum güneş kırıcı yapılması girdisinin belirlendiği görüldüğünden, söz konusu analizin mevzuata uygun düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. - Açıklama istenilen ULÖZ.COMPCEPHE poz adı ile düzenlenen 0,5 mm Alüminyum Kompozit Cephe Kaplama Yapılması (Konstürksüyon Dahil) iş kalemi için analiz düzenlendiği ve söz konusu analizde kâr ve genel gider dahil 104,03 TL birim fiyat öngörüldüğü, anılan poz için Taştanlar Müh. Mim. Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş proforma faturanın sunulduğu, sunulan proforma faturada 1 m 2 kompozit panel kaplanması için KDV hariç 101,00 TL birim fiyat verildiği, anılan proforma faturada İncelemiş olduğumuz projeye göre, hazırlamış olduğumuz proforma faturadaki fiyatlara malzeme, işçilik ve nakliye dahil edilmiştir. Proforma faturada belirtilen iş kalemlerini; teknik şartnameye ve mahal listesine uygun olarak imalat ile montajını tamamlayarak yukarıda belirtilen fiyata anahtar teslimi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. ifadesinin yer aldığı görülmüştür. Bununla birlikte Kamu İhale Genel Tebliği nin yukarıda yer alan üncü maddesindeki Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir. açıklaması uyarınca anılan poz için istekli tarafından analiz düzenlenmesi gerekmemekle birlikte, düzenlenen proforma faturada malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekirken bunun yapılmadığı, malzeme, işçilik ve nakliye dâhil fiyat verildiği tespit edildiğinden, söz konusu proforma faturanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan bahsi geçen istekli tarafından anılan poz için düzenlenen analizin, imalat konusu malın üretiminde kullanılacak olan girdileri malzeme işçilik ve makine ve diğerleri başlığı altında ayrıca belirtmediği, sadece malzeme girdisi adı altında 0.5 mm alüm.kompozit cephe kapl. girdisinin belirlendiği görüldüğünden, söz konusu analizin mevzuata uygun düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. -Açıklama istenilen ULOZ.DECKKAPLAMA poz adı ile düzenlenen Ahşap Deck Döşeme Kaplaması (Kalınlık 2 cm) iş kalemi için analiz düzenlendiği ve ve söz konusu analizde kâr ve genel gider dahil 133,90 TL birim fiyat öngörüldüğü, anılan poz için Alkent Yapı Market San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş proforma faturanın sunulduğu, sunulan proforma faturada 1 m 2 ıroko deck uygulaması (2cm) için KDV hariç 130,00 TL birim fiyat verildiği, anılan proforma faturada İncelemiş olduğumuz projeye göre, hazırlamış olduğumuz proforma faturadaki fiyatlara malzeme, işçilik ve nakliye dahil edilmiştir. Proforma faturada belirtilen iş kalemlerini; teknik şartnameye ve mahal listesine uygun olarak imalat ile montajını tamamlayarak yukarıda belirtilen fiyata anahtar teslimi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. ifadesinin yer aldığı görülmüştür. Bununla birlikte Kamu İhale Genel Tebliği nin yukarıda yer alan üncü maddesindeki Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir. açıklaması uyarınca anılan poz 8

9 için istekli tarafından analiz düzenlenmesi gerekmemekle birlikte, düzenlenen proforma faturada malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekirken bunun yapılmadığı, malzeme, işçilik ve nakliye dâhil fiyat verildiği tespit edildiğinden, söz konusu proforma faturanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan bahsi geçen istekli tarafından anılan poz için düzenlenen analizin, imalat konusu malın üretiminde kullanılacak olan girdileri malzeme işçilik ve makine ve diğerleri başlığı altında ayrıca belirtmediği, sadece malzeme girdisi adı altında deck kaplama yapılması (2cm) girdisinin belirlendiği görüldüğünden, söz konusu analizin mevzuata uygun düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun tevsik edilmediği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yiğit Eğitim Araçları İnş. Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere: Anılan Kanun un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi. Mahmut GÜRSES Başkan Erkan DEMİRTAŞ Ahmet ÖZBAKIR Mehmet Zeki ADLI Hasan KOCAGÖZ Mehmet AKSOY 9

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 18.10.2010

Detaylı

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 23.09.2013 Karar No : 2013/UH.II-3716

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI Ömer KÖSE * I. GİRİŞ Kamu ihalelerine giren firmalar, ihaleyi kazanmak için teklif vermektedirler. Firmaların verdikleri teklifler, yapılan çeşitli ölçümlemeler

Detaylı

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI Oğuz ÇALIK Kamu İhale Kurumu Daire Başkanı Sayıştay Uzman Denetçisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine göre

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Arıtem İnşaat

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen;

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen; 47- İSTEKLİ FİRMALARIN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gereğince tebliğ tarihinden 3 işgünü içinde istekli firmaların belgelere dayanarak yazılı açıklama yapması

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği,

EĞİTİM KONULARI. 3) Birim fiyat teklif cetveline göre fatura ve işçi ücret bordrosunun nasıl düzenleneceği, EĞİTİM KONULARI 1) Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalesi ile personel çalıştırılmasına dayalı olmayan (mamul yemek) hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinin

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ

BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün.

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25.

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Proyapı Mühendislik Müşavirlik A.Ş., Mustafa

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Piramit

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Advanced Bıonıcs İşitme Cihazları Tic. Ltd. Şti., Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:65/7 Bakırköy/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Advanced Bıonıcs İşitme Cihazları Tic. Ltd. Şti., Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:65/7 Bakırköy/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan : Mahmut GÜRSES Üyeler :II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Advanced Bıonıcs İşitme Cihazları

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı