ÜRÜN GELİŞTİRME VE AKTÜERYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN GELİŞTİRME VE AKTÜERYA"

Transkript

1 ÜRÜN GELİŞTİRME VE AKTÜERYA BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI * Birim Organizasyon Şemasının SYP deki yeri; Garanti Emeklilik (AS-IS) Organizasyon Aktüerya ve Uyum 1

2 ÜRÜN GELİŞTİRME VE AKTÜERYA BİRİM MÜDÜRÜ Bağlı Olduğu Yetkili Stratejik Planlama : Genel Müdür Yardımcısı-Ürün Geliştirme ve Aktüerya, MIYPA ve Görev Tanımı Şirket ürün geliştirme ve aktüerya süreçlerinin belirlenmesini, verimli olarak hazırlanmasını, şirket stratejilerine uygun şekilde yönetilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, İş planını hazırlamak ve takip etmek, birim bütçesini hazırlamak. 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlar. Yapılan işlemleri kontrol eder, imzalar, denetler. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturur. 2. Genel Müdürlük tarafından belirlenen zamanlarda ve kriterlerde kendisine doğrudan bağlı çalışanların performanslarını değerlendirir. 3. Performans, verimlilik, işe uygunluk gibi kriterleri göz önüne alarak kendisine bağlı çalışanların gelişme ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ilgili eğitimlerin verilmesini ve işbaşında eğitilmelerini sağlar. Çalışanlarını motive eder. 4. Çalışanların yıllık izinlerini, Şirket prosedürlerine uygun olarak ve Bölüm ün faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanmalarını sağlar. 5. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korur, geliştirir ve temsil eder. 6. Sektör ve Şirketteki değişiklikleri yakından takip ederek kendisine bağlı personeli bu konuda bilgilendirir. 1. Şirketin hedefleri ve politikaları doğrultusunda, ürün geliştirme ve aktüerya projelerini planlamak, uygulamaya geçirilmesini sağlamak 2. Şirketin mevcut ürün geliştirme ve aktüerya süreçlerinde verimliliği artırmak, ürün geliştirme ve aktüerya konularında Şirket içinde yürütülen projeleri yönetmek, 3. Şirketin Ürün Geliştirme ve Aktüerya Birimi ne ait yıllık bütçesini hazırlamak, Yönetim onayına sunmak, bütçe takip etmek, 4. Kendisine bağlı birimin hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak. 5. Şirket içi ve dışında yapılan toplantı ve görüşmelerde sorumluluk alanına giren konularda şirketi ve birimini temsil etmek. 6. Yapılan işlemleri kontrol etmek, imzalamak, denetlemek. 7. Sorunlar karşısında gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak. 8. Sektör ve Şirketteki değişiklikleri yakından takip ederek kendisine bağlı personeli bu konuda bilgilendirmek. 9. Kendi uzmanlık alanı ile ilgili gelişmeleri ve değişiklikleri yakından takip etmek 10. Üst Yönetim tarafından talep edilen rapor / sunum / bilgi edinilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak 2

3 RİSK DEĞERLENDİRME VE REASÜRANS YÖNETMENİ Bağlı Olduğu Yetkili : Ürün Geliştirme ve Aktüerya Birim Müdürü 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak. Yapılan işlemleri kontrol etmek, denetlemek. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak, 2. Genel Müdürlük tarafından belirlenen zamanlarda ve kriterlerde kendisine doğrudan bağlı çalışanların performanslarını değerlendirmek, 3. Performans, verimlilik, işe uygunluk gibi kriterleri göz önüne alarak kendisine bağlı çalışanların gelişme ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ilgili eğitimlerin verilmesini ve işbaşında eğitilmelerini sağlamak. Çalışanlarını motive etmek, 4. Çalışanların yıllık izinlerini, Şirket prosedürlerine uygun olarak ve Bölüm ün faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanmalarını sağlamak, 5. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve temsil etmek, 6. Sektör ve Şirketteki değişiklikleri yakından takip ederek kendisine bağlı personeli bu konuda bilgilendirmek, 1. Müşteriden gelen ikraz taleplerinin poliçe ve mevzuat kapsamında değerlendirilmesini sağlamak; ödeme durumu söz konusu olduğunda, gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, dönem sonunda ikraz geri ödemelerini takip etmek ve gerektiğinde re sen iştira yapmak, 2. Risk değerlendirme kapsamında, gelen başvuruyu (trete anlaşmaları ve riziko kabul şartnamesi gibi kural ve bilgiler dahilinde), gerekli olduğu durumlarda sağlık incelemelerini, finansal beyan durumunu ve diğer raporları / bilgileri göz önünde bulundurarak değerlendirmek, 3. Risk değerlendirme faturaları kapsamında, gerekli işlemlerin yapılmasını, ilgili Birim/Servis'lere yönlendirilmesini ve sonuçlarını takip etmek, 4. Yılda bir yayınlanan Risk Değerlendirme Yönetmeliği'ni hazırlamak, 5. Reasürans anlaşmalarını hazırlamak; ilgili çalışmaları yürütmek, 6. Dönem sonu işlemleri kapsamında ilgili çalışmaları kontrol etmek, gerekli raporları hazırlamak, 7. Yıllık olarak yapılan bütçe planlaması ve yıl içinde yapılan revizeler için ilgili çalışmaları hazırlamak, 8. Şirket projelerinde gerekli görev ve sorumlulukları üstlenmek, 9. Reasürans cari işlemlerinin (aylık, 3 aylık raporların hazırlanması, cari hesap talebi, yılsonu işlemleri...vb.) gerçekleştirilmesini sağlamak, takibini yapmak, 10. Şirket i resmi ve özel kurumlara karşı resmi olarak temsil etmek ve ilgili raporların hazırlanmasını sağlamak, 3

4 11. Şirket Üst Yönetimi ve diğer Birimler'den istenen çalışmaları ve raporları hazırlamak; gerekli bilgi akışı ve iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütmek, 12. Mevcut reasürans yenilemelerinin yapılması ve yeni ürün çalışmaları kapsamında reasürans ihtiyacının değerlendirilmesi ve anlaşmalarının hazırlanması, 4

5 RİSK DEĞERLENDİRME VE REASÜRANS YETKİLİSİ Bağlı Olduğu Yetkili : Risk Değerlendirme ve Reasürans Yönetmeni 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlar. Yapılan işlemleri kontrol etmek, denetlemek. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak, 2. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve temsil etmek, 1. Dönem sonu işlemleri kapsamında ilgili çalışmaları gerçekleştirmek, gerekli raporları hazırlamak, 2. Reasürör bakiyeleri konusunda reasürörler ile mutabakat yapmak, ekstrelerin hazırlanmasını sağlamak, gerekli ödemelerin çıkılmasını sağlamak, 3. Reasürans cari işlemlerini (aylık, 3 aylık raporların hazırlanması, cari hesap talebi, yılsonu işlemleri...vb.) gerçekleştirmek, takibini yapmak, 4. Risk Değerlendirme İşlemleri kapsamında manuel risk değerlendirmeye düşen başvuruları sonuçlandırmak: Değerlendirmeler olumlu olduğunda, sisteme poliçeleştirme kodu koymak, Kişi kara listede ise kara listeye ilgili red kodunu koymak, 5. Fatura işlemleri kapsamında, Risk değerlendirme aşamasında, ihtiyari reasürans gerektiren durumlardaki başvuru belgelerini, tercüme faturalarını kontrol ederek, Muhasebe Servisi ne yönlendirmek, 6. Şirketin, Resmi ve Özel Kurumlar la paylaştığı raporlar için gerekli çalışmaları yapmak, 7. Şirket Üst Yönetimi ve diğer Birimler'den istenen raporları hazırlamak, zamanında ve istenen kapsamda ilgili kişilere iletmek, 8. Aylık olarak tazminat ödeme listesini Mali İşlere göndermek, ödenen dosya kontrollerini yapmak, tutarsızlık varsa açıklamaları ile birlikte mali işlere bilgi vermek, 9. İhtiyari Reasürans ve Sub-Standart Risk Değerlendirme işlemlerini, Reasürör ile birlikte yürütmek, 5

6 AKTÜERYA YÖNETMENİ Bağlı Olduğu Yetkili : Ürün Geliştirme ve Aktüerya Birim Müdürü 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak. Yapılan işlemleri kontrol etmek, denetlemek. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak, 2. Genel Müdürlük tarafından belirlenen zamanlarda ve kriterlerde kendisine doğrudan bağlı çalışanların performanslarını değerlendirmek, 3. Performans, verimlilik, işe uygunluk gibi kriterleri göz önüne alarak kendisine bağlı çalışanların gelişme ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ilgili eğitimlerin verilmesini ve işbaşında eğitilmelerini sağlamak. Çalışanlarını motive etmek, 4. Çalışanların yıllık izinlerini, Şirket prosedürlerine uygun olarak ve Bölüm ün faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanmalarını sağlamak, 5. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve temsil etmek, 6. Sektör ve Şirketteki değişiklikleri yakından takip ederek kendisine bağlı personeli bu konuda bilgilendirmek, 1. Hazine Müsteşarlığı na gönderilen Hayat Tarifeleri ve Bireysel Emeklilik Planları ile ilgili işlemleri yürütmek, gerekli raporları hazırlamak, kontrol etmek ve işlem onaylarını vermek, 2. Şirket içinde yapılan ürün ile ilgili test çalışmalarının sorumlusu olmak, ihtiyaç analizi dokümanlarının hazırlanmasında birimlere destek vermek; ilgili Birimler le koordinasyonu sağlayarak test aşamasına katılmak, 3. Her yıl grup hayat demolarını revize etmek, 4. Yıllık olarak tarife / ürün kırılımında karlılık analizini çıkarmak, 5. Şirket denetimlerinde, Birim in sorumluluğundaki denetimleri koordine etmek; Birim in sorumluluğu dışındaki denetimlere destek vermek, 6. Ay ve yıl kapama işlemlerini gerçekleştirmek, takibini ve kontrollerini yapmak, 7. Fon birim değerlerini sisteme girilmesini takip etmek, kar payına konu teşkil eden portföy getirisinin ve fon blokaj işlemlerinin mevcut varlıkların mevzuat kapsamında takibini ve kontrolünü yapmak, 8. Bireysel Pazarlama, Kurumsal Pazarlama, Broker Acenteler ve Ürün Geliştirme ve Stratejik Planlama Birimleri tarafından dizayn edilen ürünler konusunda teknik destek sağlamak, 9. İhtiyaç halinde Hayat ve Bireysel Emeklilik ürünlerinin karlılık analizlerini yapmak, irat çalışmalarını yürütmek, 10. Reasürans anlaşmalarının hazırlanmasında ve karlılık analizi çalışmalarında destek olmak, 11. Şirket ihtiyaçlarına göre belirlenen yurt içi ve yurt dışı araştırmaları yürütmek, ilgili Birimler le bilgi paylaşımında bulunmak, 6

7 12. Birim de yapılan iştira hesaplarını ve müşteriye giden ihbarname ile ilgili hesapları kontrol etmek, 13. Müşteri şikayetleri ve denetimler sonucu tespit edilen ceza ödemeleri ile ilgili hesaplamaları onaylamak, 14. Şirketi resmi / özel kurumlara ve Reasürörler e karşı resmi olarak temsil etmek; ilgili raporları hazırlamak, 15. Şirket Üst Yönetimi ve diğer Birimler'den istenen çalışmaları ve raporları hazırlamak; gerekli bilgi akışını ve iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütmek, 16. Şirketin yıl sonunda hazırlamış olduğu İş Planı na ilişkin, Birim sorumluluğu kapsamındaki çalışmaların yürütülmesini sağlamak, 17. Yıllık Faaliyet Raporu nun hazırlanması kapsamında, Birim le ilgili bilgileri temin etmek; Birim Müdürü onayı ile taslağı ilgili kişi/birim lere yönlendirmek, nihai rapor oluşturulduğunda ilgili Birim e görüş bildirmek, 18. Solvency II çalışmaları için gerekli analizleri ve raporları hazırlamak, 19. Şirket içinde talep edilen mevzuat görüş taleplerini karşılamak, mevzuat değişikliklerinde gerekli aksiyonları almak ve koordinasyonu sağlamak, 20. Yıllık olarak yapılan bütçe planlaması ve yıl içinde yapılan revizeler için ilgili çalışmaları hazırlamak, 21. Haymer ve EGM çalışmalarının koordinasyonunu yürütmek, 22. Devlet katkısına ilişkin cezai durumlarda sistemsel olarak yapılan cezaların doğruluğunu kontrol etmek 23. Devlet katkısı ile ilgili Şirketin tüm birimlerinin organize edilmesi, diğer birimlerden Devlet katkısına ilişkin gelen soruların mevzuat kapsamında cevaplanması, Şirket adına Devlet Katkısı ile ilgili, EGM ve Hazine Müsteşarlığı ile gerekli yazışmaların sağlanması 7

8 AKTÜERYA YETKİLİSİ Bağlı Olduğu Yetkili : Aktüerya Yönetmeni 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, kendisine delege edilen gerekli işlemlerini yerine getirmek, gerekli kontrolleri yapmak ve periyodik takibini yapmak, 2. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve temsil etmek, 1. Hazine Müsteşarlığı na gönderilen Hayat Tarifeleri ve Bireysel Emeklilik Planları ile ilgili işlemleri yürütmek, gerekli raporları hazırlamak, 2. Haymer ve EGM de ürün tanımlaması işlemlerini yürütmek, 3. Şirket içinde yapılan ürün ile ilgili test çalışmalarına katılmak, ihtiyaç analiz dokümanını hazırlamak; ilgili Birimler le koordinasyonu sağlayarak test aşamasına katılmak, 4. Hayat ürünleri için demoları hazırlamak ve bakımını yapmak, 5. Tarife / ürün kırılımında karlılık analizlerini yapmak, 6. Şirket denetimlerinde, Birim in sorumluluğundaki denetimleri koordine etmek; Birim in sorumluluğu dışındaki denetimlere destek vermek, 7. Ay ve yıl kapama işlemlerini gerçekleştirmek, takibini yapmak, 8. Fon birim değerlerini sisteme girmek, kar payına konu teşkil eden portföy getirisinin ve fon blokaj işlemlerinin mevcut varlıkların mevzuat kapsamında takibini ve kontrolünü yapmak, 9. Bireysel Pazarlama, Kurumsal Pazarlama, Broker Acenteler ve Ürün Geliştirme ve Stratejik Planlama Birimleri tarafından dizayn edilen ürünler konusunda teknik destek sağlamak, 10. Yılda bir kez Birikimli Hayat Sigortası sahiplerine gönderilen ve şirketin birikimli hayat portföyünün getirisini içeren bilgilendirmelerle ilgili işlemleri yürütmek, 11. Birim le ilgili sistem tanımlarını, kontrollerini gerçekleştirmek, 12. Risk poliçelerine ait iştira için gerekli belgeleri hazırlamak, 13. Şirket ihtiyaçlarına göre belirlenen yurt içi ve yurt dışı araştırmaları yürütmek, ilgili Birimler le bilgi paylaşımında bulunmak, 14. Müşteri şikayetleri ve denetimler sonucu tespit edilen ceza ödemeleri ile ilgili hesaplamaları yapmak, 15. Şirket in, Hazine Müsteşarlığı / SDK / EGM / Merkez Bankası gibi Resmi Kuruluşlar, Özel Kurumlarla paylaştığı raporlar için gerekli çalışmaları yapmak, 16. Şirket içinden ve dışından gelen yazılı/sözlü teknik görüş taleplerini karşılamak, 17. Şirketin yıl sonunda hazırlamış olduğu İş Planı na ilişkin, Birim sorumluluğu kapsamındaki çalışmaları yürütmek, 18. Şirket Üst Yönetimi ve diğer Birimler'den istenen çalışmaları ve raporları hazırlamak, 8

9 ŞİRKET DOKTORU Bağlı Olduğu Yetkili : Ürün Geliştirme ve Aktüerya Birim Müdürü 1. Checkup Anlaşmalı Kuruluşları ile yapılan işlemleri kontrol etmek, denetlemek. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak, 2. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve temsil etmek, 1. İşyeri Hekimliği : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın yayınlamış olduğu İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 2. Tıbbi Danışmanlık : Anlaşmalı Checkup Kuruluşları ile ilgili planlama, organizasyon, yürütme, kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek, Garanti Emeklilik Sigortalı Adayları nın check up tıbbi değerlendirme raporlarını hazırlamak; sonuçlarını Üst Yönetim ve ilgili Birimler le paylaşmak; ilgili raporları sisteme kaydetmek, Sağlık sorunu olan sigortalı adaylarının checkup a düşmeyen hayat sigortaları için, sağlık beyan formlarını incelemek; tıbbi değerlendirme raporlarını hazırlamak, sisteme kaydetmek, Tazminat dosyalarının tıbbi değerlendirmelerini yapmak, Diğer Birimler in ihtiyaç duyduğu konularda tıbbi danışmanlık hizmeti vermek, 9

10 ÜRÜN GELİŞTİRME YÖNETMENİ Bağlı Olduğu Yetkili : Ürün Geliştirme ve Aktüerya Birim Müdürü 7. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak. Yapılan işlemleri kontrol etmek, denetlemek. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak. 8. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve temsil etmek. 1. Ürün geliştirmek amacıyla, şirket içi/dışı olmak üzere tüm kanallardan gelen iç/dış müşteri taleplerini almak, değerlendirmek; sektördeki gelişmeler hakkında Türkiye deki ve dünyadaki örnekleri ve rakip şirketleri izlemek, araştırmalar yapmak, 2. Tespit edilen ihtiyaçlar ve araştırmalar doğrultusunda, yeni ürün fikirleri geliştirmek; tasarlanacak ürünün teminat, şartlar, komisyon dağılımı, hukuki yapısı ve diğer detayları için ilgili birimlerle çalışarak taslağını oluşturmak, Üst Yönetim in ürün ile ilgili görüşleri alınarak gerekiyorsa taslakta revizyon yapmak ve son haline getirerek ürün için nihai onayları almak, yeni ürün le ilgili form ve ilgili yazılı evrakların içerikleri ile ürün kartlarını hazırlamak 3. Mevcut ürünlerle ilgili kullanılan ürün/hizmetin ihtiyacı karşılama düzeyleri göz önünde bulundurularak, gereken revizyon ve iyileştirme çalışmalarını yapmak, 4. Yeni ürün ve mevcut ürünlerde yapılacak değişiklikler için, toplam maliyet, fiyat, karlılık, başabaş nokta analizleri ile değerlendirerek ön fizibilite çalışmaları yapmak, bu doğrultuda ilgili Birimler le ile koordineli şekilde uygun müşteri, kanal ve ürün ilişkisini kurmak, 5. Üst Yönetim tarafından onaylanan yeni ürünün, sistem tasarım çalışmasının tamamlanması ve sürecinin tanımlanması için Bilgi Teknolojileri ve Süreç Geliştirme Birimi ne gerekli bilgileri iletmek; tanımlanan ürünün test çalışmalarına destek vermek, 6. Yeni ürüne ilişkin eğitim dokümanlarının hazırlanması konusunda İnsan Kaynakları Birimi ne destek vermek, 7. Bölge Müdürlükleri ve diğer Birimler den gelen mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili talep ve şikayetleri değerlendirmek, 8. Üst yönetim, şirket ihtiyacı, ve çalışılan kurumlar için analiz, rapor ve araştırma ile sunumları hazırlanmak, 9. Sektörlerle ilgili tüm kurum ve kuruluşların takibi; ulaşılan bilgilerin derlenip toparlanması ve etkin bir şekilde şirket içinde aktarılması. Rapor ve analizlerin hazırlanması. Satış kadrolarının bu analizleri kullanarak satış yaratabilmeleri. Türkiye de ve dünyadaki Bireysel Emeklilik ve Hayat sektöründeki gelişmeleri ve rakipleri yakından izlemek; şirket hedef pazarını tanımak; ürünler ile ilgili tahmin ve projeksiyonlarda bulunmak. 10. Yeni çıkan ürünlerin ve mevcut ürünlerini performansını, sürecini, aksayan noktaların olup olmadığının tespitini periyodik olarak yapmak. 10

11 ÜRÜN GELİŞTİRME YETKİLİSİ Bağlı Olduğu Yetkili : Ürün Geliştirme Yönetmeni 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonda görev almak. Yapılan işlemleri kontrol etmek. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak. 2. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve temsil etmek. 1. Ürün geliştirmek amacıyla, şirket içi/dışı olmak üzere tüm kanallardan gelen iç/dış müşteri taleplerini almak, değerlendirmek; sektördeki gelişmeler hakkında Türkiye deki ve dünyadaki örnekleri ve rakip şirketleri izlemek, araştırmalar yapmak, 2. Tespit edilen ihtiyaçlar ve araştırmalar doğrultusunda, yeni ürün fikirleri geliştirmek; tasarlanacak ürünün teminat, şartlar, komisyon dağılımı, hukuki yapısı ve diğer detayları için ilgili Birimler le çalışarak taslağını oluşturmada görev üstlenmek, yeni ürünle ilgili form ve ilgili yazılı evrakların içeriklerini hazırlamak, 3. Mevcut ürünlerle ilgili kullanılan ürün/hizmetin ihtiyacı karşılama düzeyleri göz önünde bulundurularak, gereken revizyon ve iyileştirme çalışmalarını yapmak, 4. Üst Yönetim tarafından onaylanan yeni ürünün, sistem tasarım çalışmasının tamamlanması ve sürecinin tanımlanması için Bilgi Teknolojileri ve Süreç Geliştirme Birimi ne gerekli bilgileri iletmek; tanımlanan ürünün test çalışmalarına destek vermek, 5. Yeni ürüne ilişkin eğitim dökümanlarının hazırlanması konusunda İnsan Kaynakları Birimi ne destek vermek, 6. Bölge Müdürlükleri ve diğer Birimler den gelen mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili talep ve şikayetleri değerlendirmek; 7. Garanti Bankası ve gecom'da yer alan ürün bankasındaki ürün kartlarının herhangi bir değişiklik anında revize edilmesi. Yeni eklenecek ürün kartı varsa bilgisinin eklenmesi. 8. BES ve Hayat ürün rekabet Analizlerinin hazırlanması, raporlarının hazırlanması, periyodik olarak gecom'da yer alan ürün bankasına eklenmesi. 9. Garanti Bankası internet ve Garanti Emeklilik internet sayfalarındaki ürün metinleri ile ilgili değişikliklerin ilgili birimlere iletilerek yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek. 10. Üst yönetim, şirket ihtiyacı, ve çalışılan kurumlar için analiz, rapor ve araştırma ile sunumların hazırlanması 11. Yeni çıkan ürünlerin ve mevcut ürünlerini performansını, sürecini, aksayan noktaların olup olmadığının tespitini periyodik olarak yapmak. 11

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Denetim Komitesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanmasının sağlanması,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

COFACE SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

COFACE SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI COFACE SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI AMAÇ: Şirket içi risk ve denetim mekanizmalarının, yönetim komiteleri aracılığı ile güçlendirilmesi şirketin amaç ve hedeflerine ulaşması

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI İÇİNDEKİLER 1.... 3 1.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi... 5 1.2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI...2 III.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı