T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR"

Transkript

1 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 193 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, Mülkiyeti Kars Belediyesine ait taşınmazın tescil işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün gün ve 2279 sayılı Uzman Raporu, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün gün ve 2476 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 193 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, Mülkiyeti Kars Belediyesine ait taşınmazın tescil işlemine ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına; karar verildi.

2 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, Kentsel Sit Alanı İçerisinde kalan, tapunun 349 ada 28 parsel numarasında kayıtlı parselin tevhid talebine ilişkin; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün gün ve 4513 sayılı yazısı, Müdürlüğü nün gün ve 2283 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, Kentsel Sit Alanı İçerisinde kalan, tapunun 349 ada 28 parsel numarasında kayıtlı parselin tevhid talebinin uygun olduğuna, tevhid evraklarının ilgili idarelerce onaylanmasından sonra tescil edilecek yeni parsel bilgilerinin Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

3 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi, 14 Pafta, 333 ada, 16 parselde kayıtlı, Kentsel Sit Alanı İçerisinde bulunan tescilli taşınmazın basit onarım talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 88 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 299 sayılı kararı, Birgül ÜSTEBAY ın tarihli dilekçesi ve ekleri, Müdürlüğü nün gün ve 2322 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi, 14 Pafta, 333 ada, 16 parselde kayıtlı, Kentsel Sit Alanı İçerisinde bulunan tescilli taşınmazın basit onarım talebine ilişkin; yapı taş cephesinin temizlenmesi ve yapı dış kapısının aynı malzeme ile onarılmasının uygun olduğuna, onarım sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; karar verildi.

4 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi 323 ada, 5 parselde kayıtlı, mülkiyeti Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait olan, tescilli yapılara cephe veren ve Kentsel Sit içerisinde bulunan tescilsiz taşınmazın izinsiz yıkımına ilişkin; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 4810 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 2347 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi 323 ada, 5 parselde kayıtlı, mülkiyeti Kafkas Teknik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait olan taşınmazda yapılan izinsiz uygulamalara yönelik, izinsiz uygulamaları yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9., 57. ve 65. Maddeleri ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 720 sayılı İlke Kararı uyarınca yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, bitişik parselde yer alan tescilli yapıya zarar vermemek koşuluyla ilgili belediyesinin denetiminde yıkılmasının uygun olduğuna;

5 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesinde, Kentsel Sit Alanı İçerisinde kalan, Fethiye Camii yanında bulunan trafo binasının Mimari Projesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 122 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 156 sayılı kararı, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün gün ve 5106 sayılı yazısı ve Müdürlüğü nün gün ve 2477 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesinde, Kentsel Sit Alanı İçerisinde kalan, Fethiye Camii yanında bulunan trafo binasının Revize Trafo Mimari Projesinin uygun olduğuna, uygulamanın ilgili Belediyesi tarafından denetlenmesine, uygulama sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; karar verildi.

6 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı İçerisinde kalan, tapunun 324 ada 21 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın restore edilerek arkada kalan alanda butik otel ve dükkan yapılması için hazırlanmış olan mimari uygulama projesi ile Restitüsyon Projesine ilişkin; Kars İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü nün gün ve 5492 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün gün ve 2222 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı İçerisinde kalan, tapunun 324 ada 21 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın restore edilerek arkada kalan alanda butik otel ve dükkan yapılması için hazırlanmış olan mimari uygulama projesi ile Restitüsyon Projesinin ifade edilmesinde kot, ölçü ve malzeme eksiklikleri olduğu, projelerin proje çizim tekniklerine uygun olarak hazırlandıktan sonra tekrar Kurulumuza iletilmesine; karar verildi. BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI M. Faruk SOYDEMİR Bülent EKŞİ ÜYE ÜYE ÜYE Murat TURAN Yrd.Doç.Dr.Sezin SEZER Nevzat Utkan ILICALI ÜYE ÜYE ÜYE Dr.Murat ÖZYABA Doç.Dr.Yusuf ÇETİN Kars Belediye Temsilcisi

7 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 224 ada 13 parsel numarasında kayıtlı Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan taşınmazın yıkım işlemine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 592 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 614 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün gün ve 947 sayılı yazısı, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün gün ve 2455 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; nun tarih ve 614 nolu kararının iptaline, Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde özel mülkiyete ait tapunun 224 ada 13 parsel numarasında kayıtlı Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan taşınmazın yıkıldığı, her ne kadar Müdürlüğü nce tescil işlemleri başlatıldığı, bu süreçte Kars Belediyesinden görüş sorulduğu, Kars Belediyesinin sorulan görüşten önce ilgili maliklerin talebi üzerine taşınmaza ilişkin yıkım izni verdiği, tescil için kurum görüşü talep eden yazı Kars Belediyesine ulaştıktan sonra ilgili belediyesince yıkım izninin iptal edildiği anlaşılmışsa da; Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı da dikkate alınarak, söz konusu taşınmaz tescilli yapı olmasa da, Kentsel Sit Alanı içerinde kalması sebebiyle yıkım izni verilmeden önce Kars Belediyesi tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulumuzdan izin alması gerektiğinden, yıkım izni veren ilgili Belediye yetkilileri hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9.,57. ve 65. Maddeleri uyarınca yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, tespit ve tescil işlemlerine başlanırken inceleme yapılacak alanların Müdürlüğümüzce ilgili Belediyesine yazı ile bildirilerek, Kentsel Sit Alanı içerisinde olsun olmasın bu alanlara ilişkin yıkım, ruhsat ve her türlü izin ve uygulamaların verilmeden / yapılmadan önce Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz e yazı ile sorulması hususunda ilgili belediyenin uyarılmasına, nun gün ve 592 sayılı kararı ile tescil edilen taşınmazın tescilinin kaldırılmasına; karar verildi.

8 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 226 ada 51 parselde bulunan Mülkiyeti özel mülkiyet olan tespit ve tescil işlemleri Müdürlüğümüzce devam eden taşınmazın yıkılmasına ilişkin; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün gün ve 4007 sayılı yazısı ve eki, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 630 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 948 sayılı yazısı, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı, Müdürlüğü nün gün ve 2154 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; muz un gün ve 630 nolu kararımızın iptaline, Kars İli, Merkez, Yeni Mahallesi, 226 ada,51 parselde yer alan yapı hakkında, tarih ve 733 sayılı Müdürlüğümüzün yazısı ile ilgili belediyeden tescil işlemine ilişkin kurum görüşünün sorulduğu, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 4007 sayılı cevabi yazısından, Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahallesi, 226 ada,51 parselde, Kentsel Sit alanı içerisinde yer alan özel mülkiyete ait olan yapının; mal sahipleri tarafından yıkıldıktan sonra parsele kendileri tarafından tarih yapı izin ruhsatı tanzim edildiği, bu ruhsata göre inşaatın bir kısmının yapıldığı tespit edilmiş olup, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı da dikkate alınarak, söz konusu taşınmaz tescilli yapı olmasa da, Kentsel Sit Alanı içerinde kalması sebebiyle yıkım izni verilmeden ve yapı ruhsatı verilmeden önce hazırlanması gereken mimari projelere ilişkin, Kars Belediyesi tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulumuzdan izin alması gerektiğinden, yıkım izni ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulumuz tarafından onaylanmış mimari proje bulunmadan yapı ruhsatı veren ilgili Belediye yetkilileri hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9.,57. ve 65. Maddeleri uyarınca yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, karar verildi.

9 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 222 ada 25 parselde kayıtlı tescilli taşınmazın yıkılmasına ilişkin; nun gün ve 438 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 658 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün gün ve 2213 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 222 ada 25 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazın yıkılmasına ilişkin; izinsiz uygulamaları yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. ve 65. maddeleri uyarınca yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereğince gerek kültür varlığı niteliği gerekse sivil mimarlık örneği olarak kültürel çevreye olan katkılarından dolayı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve ilgili belediye arşivindeki mevcut belgelerden (fotoğraf, her türlü özgün yazılı, sözlü, görsel arşiv belgesi vb.)yararlanmak suretiyle kendi parselinde daha önce bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe özelliğinde, aynı kitle ve gabaride, özgün plan şeması, malzeme ve yapım tekniği kullanılarak kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı Rekonstrüksiyon(yeniden yapma) projesinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına;

10 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, Cumhuriyet ve Ordu Caddesi Mevkiinde 221 ada, 1 parseldeki okul binasına ait mimari uygulama projelerine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 1996 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 506 sayılı kararı, Kars Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı ve Müdürlüğü nün gün ve 2549 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, Cumhuriyet ve Ordu Caddesi Mevkiinde 221 ada, 1 parseldeki okul binasına ait Mimari Uygulama Projelerinin uygun olduğuna; uygulama sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; karar verildi.

11 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Ortakapı Mahallesi nde yer alan ve Kars Merkez Kentsel Sit alanını içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait olan, tapunun 8 pafta, 324 ada 1 nolu parselinde kayıtlı tescilli taşınmaza yönelik basit onarım talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun tarih ve 1286 kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun tarih ve 1541 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2010 sayılı kararı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2053 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 76 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 134 sayılı kararı, Kars Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün gün ve 6931 sayılı yazısı, Müdürlüğü nün tarih ve 2396 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi nde yer alan ve Kars Merkez Kentsel Sit alanını içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait olan, tapunun 8 pafta, 324 ada 1 nolu parselinde kayıtlı tescilli taşınmazın çatısının özgün haline uygun olarak aynı ebatta, aynı formda yapılmak üzere basit onarım kapsamı içerisinde onarılmasının uygun olduğuna, onarım sonunda hazırlanacak rapor ve fotoğrafların ilgili Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

12 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez, Yeni Mahalle, Necatibey Sokak, 227 ada 45 parselde kayıtlı mülkiyeti Özbarış Gıda İnş.San. ve Tic.ltd.Şti.ne ait taşınmaza inşaat yapımı için Yapı Ruhsatı talebine ilişkin; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün gün ve 4474 sayılı yazısı, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün gün ve 5101 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 2519 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez, Yeni Mahalle, Necatibey Sokak, 227 ada 45 parselde kayıtlı mülkiyeti Özbarış Gıda İnş.San. ve Tic.ltd.Şti.ne ait taşınmaza yönelik hazırlanan Mimari Uygulama Projesinin görüşülmesi talebine ilişkin; Kurulumuza sunulan Mimari Uygulama Projesinin uygun olduğuna, uygulamanın müellif tarafından denetlenmesine ve bitiminde uygulamanın bu kurul kararıyla onaylı projesine uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellif tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine,

13 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Şehit Yusuf Bey Caddesi, tapunun14 pafta, 332 ada, 56 parsel numarasında kayıtlı olan mülkiyeti Beşir MOR a ait olan tescilli taşınmazın içerisinde dokusuna uygun olarak alt zemin, duvar boyaları, wc fayansları ve kapılarını ayrıca çatının akmakta olan küçük bir bölümünün sacını değiştirmek istediğine dair Cennet MOR un tarihli dilekçesi, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 1307 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 2444 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Şehit Yusuf Bey Caddesi, tapunun14 pafta, 332 ada, 56 parsel numarasında kayıtlı, özel mülkiyete ait olan tescilli taşınmazın, 660 nolu İlke Kararı gereği Grubunun II olarak belirlenmesine ve tescilli yapıya ait talep edilen onarımların değerlendirilmesi için yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine;

14 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçe, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi, 324 ada, 34 parselde kayıtlı mülkiyeti Pota İşletme Genel Müdürlüğü ne ait olan tescilli taşınmaz bitişiğinde olan yapının depreme dayanıklı olmadığından yıkılması için gerekli iznin verilmesini konu alan Kars PTT Başmüdürlüğü nün gün ve 1016 sayılı yazısı, Müdürlüğü nün tarih ve 2343 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçe, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi, 324 ada, 34 parselde kayıtlı, mülkiyeti Pota İşletme Genel Müdürlüğü ne ait olan katlı betonarme yapının depreme dayanıklı olmadığından yıkılması için gerekli iznin verilmesi talebine ilişkin, söz konusu binanın tescilli olmadığı ve tescil özelliği taşımadığı görülmüş olup, yapının yıkım işleminin ilgili Belediyesinin denetiminde yapılmasının uygun olduğuna;

15 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi, Kentsel Sit Alanı İçerisinde kalan, tapunun 8 pafta 323 ada 60 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın basit onarım talebine ilişkin; Kars İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü nün gün ve 5492 sayılı yazısı, Müdürlüğü nün gün ve 2222 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, Ordu Caddesi, Kentsel Sit Alanı İçerisinde kalan, tapunun 8 pafta 323 ada 60 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın çatısının özgün haline uygun olarak aynı form ve aynı ebatta onarımının yapılmasının uygun olduğuna, uygulama sonrası ilgili Belediyesi tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; karar verildi.

16 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Merkez İlçe, İstasyon Mahallesi, 194 ada, 73 parselde kayıtlı taşınmazın Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkım talebine ilişkin; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün gün ve 4932 sayılı yazısı, Müdürlüğü nün tarih ve 2353 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçe, İstasyon Mahallesi, 194 ada, 73 parselde kayıtlı taşınmazın Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkım talebine ilişkin, söz konusu betonarme binanın tescilli olmadığı ve tescil özelliği taşımadığı görülmüş olup, söz konusu binanın tescilli olmadığı ve tescil özelliği taşımadığı görülmüş olup, yapının yıkım işleminin ilgili Belediyesinin denetiminde yapılmasının uygun olduğuna;

17 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Susuz İlçesinde bulunan Kurulumuzun gün ve 267 sayılı kararı ile projeleri onaylanan Kars Baraj Gölü Etki Alanında kalan Çamçavuş Demir Köprüsü Belgeleme ve Koruma Çalışmaları işine ait revize, restorasyon uygulama projelerine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 375 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 204 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 267sayılı kararı, nun gün ve 1324 sayılı kararı, nun gün ve 373 sayılı kararı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün gün ve 2545 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Susuz İlçesinde bulunan Kurulumuzun gün ve 267 sayılı kararı ile projeleri onaylanan Kars Baraj Gölü Etki Alanında kalan Çamçavuş Demir Köprüsü Belgeleme ve Koruma Çalışmaları işine ait Revize Restorasyon Taşıma Projesinin uygun olduğuna; karar verildi.

18 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Akyaka İlçesi, Kayadöven Köyü, 104 ada, parsel numaralarında kayıtlı bulunan özel mülkiyete ait mezarlık alanının tescil talebine ilişkin; Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün gün ve 1460 sayılı yazısı, Kars Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün tarih ve 2936 sayılı yazısı, Akyaka Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü nün tarih ve 240 sayılı yazısı, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün gün ve 5836 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarih ve 395 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 2488 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Akyaka İlçesi, Kayadöven Köyü, 104 ada, parsel numaralarında kayıtlı bulunan özel mülkiyete ait mezarlık alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

19 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 226 ada, 11 parselinde kayıtlı, tescilli Sarıkamış İstasyon Binasının taşınmazın basit onarım yapılması talebine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 633 sayılı kararı, Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı, Müdürlüğü nün gün ve 2525 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 226 ada, 11 parselinde kayıtlı, tescilli taşınmazın taşıyıcı unsurlara dokunulmaksızın çatı kiremit örtüsü kaldırılarak trapez saç levha ile değiştirilmesine, mevcut ambar olan mekana mutfak tezgahı yapılmasına ve tüm iç mekanlarda boya işlemi yapılmasına yönelik basit onarım taleplerinin uygun olduğuna, uygulama sonrasına ilişkin ilgili Belediyesince hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; karar verildi.

20 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karaurgan Köyü, 183 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı bulunan hazine mülkiyetindeki taşınmazın tescil talebine ilişkin; Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarih ve 1494 sayılı yazısı, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün tarih ve 4483 sayılı yazısı, Kars Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün gün ve 2872 sayılı yazısı, Sarıkamış Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü nün gün ve 685 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 2487 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karaurgan Köyü, 183 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı bulunan hazine mülkiyetindeki taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

21 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesin, 206 ada, 1 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait olan taşınmazın tescil talebine ilişkin; Sarıkamış Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü nün tarih ve 544 sayılı yazısı, Kars Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün tarih ve 3579 sayılı yazısı, Müdürlüğü nün gün ve 663 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 1495 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesin, 206 ada, 1 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait olan taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

22 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Orta Mahallesi, 44 ada, 9 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait olan mezarlık alanının tescil talebine ilişkin; Iğdır Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün tarih ve 1624 sayılı yazısı, Tuzluca Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü nün tarih ve 647 sayılı yazısı, Tuzluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün gün ve 470 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 1536 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Orta Mahallesi, 44 ada, 9 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun I olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

23 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Iğdır ili, Tuzluca İlçesi, 2 pafta,21 ada,10 parseldeki, mülkiyeti Resul KÜÇÜKARAS a ait, tescilli kapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 664 sayılı kararı, Müdürlüğü nün gün ve 2550 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Iğdır ili, Tuzluca İlçesi, 2 pafta,21 ada,10 parseldeki, mülkiyeti Resul KÜÇÜKARAS a ait, tescilli kapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince uygulamanın müellif tarafından denetlenmesine, bitiminde Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellif tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine; karar verildi.

24 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 124 ada, 13 parselde kayıtlı, mülkiyeti Tuzluca Belediyesine ait olan mezarlık alanının tescil talebine ilişkin; Iğdır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün gün ve 582 sayılı yazısı, Iğdır Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün tarih ve 1624 sayılı yazısı, Tuzluca Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü nün tarih ve 647 sayılı yazısı, Tuzluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün gün ve 470 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 1536 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 124 ada, 13 parselde kayıtlı, mülkiyeti Tuzluca Belediyesine ait olan taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun I olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

25 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Kayabeyi Köyü, tapunun 105 ada, 62 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait olan Kayabeyi Kilise Kilisesinin (Camii) çatı örtüsündeki taşların düşmekte olduğu ve bu yüzden yağmurun içeri aktığı, taşınmazın tescil kaydı bulunduğundan dolayı herhangi bir tamiratın taraflarınca yapılamadığı bu yüzden gerekli tadilatın Bakanlığımızca yapılması talebine ilişkin; Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarih ve 314 sayılı yazısı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarih ve 2287 sayılın kararı, Müdürlüğü nün tarih ve 2448 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Ardahan İli, Çıldır İlçesi, Kayabeyi Köyü, tapunun 105 ada, 62 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait olan Kayabeyi Kilisesinin (Camii) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun 660 nolu İlke kararı gereği yapı grubunun I olarak belirlenmesine; söz konusu Tescilli Kilisedeki (Camii) güvenlik önlemlerinin ilgili idaresince alınmasına;

26 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Ardahan ili, Merkez İlçesi, Ölçek Köyü, 143 ada, parsellerde kayıtlı, mülkiyeti hazineye ait olan Kilise Kalıntısının tescil talebine ilişkin; Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarih ve 1613 sayılı yazısı, Ardahan Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün tarih ve 1465 sayılı yazısı, Ardahan Valiliği Tapu Müdürlüğü nün gün ve 1664 sayılı yazısı, Ardahan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün gün ve 4263 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 2486 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Ardahan ili, Merkez İlçesi, Ölçek Köyü, 143 ada, parsellerde kayıtlı, mülkiyeti hazineye ait olan Kilise Kalıntısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun I olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

27 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Ardahan ili, Merkez İlçesi, Ölçek Köyü, 143 ada, 90 parselde kayıtlı, mülkiyeti hazineye ait olan Kurgan Mezar alanının tescil talebine ilişkin; Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarih ve 1613 sayılı yazısı, Ardahan Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün tarih ve 1464 sayılı yazısı, Ardahan Valiliği Tapu Müdürlüğü nün gün ve 1663 sayılı yazısı, Ardahan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü nün gün ve 4262 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 2485 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Ardahan ili, Merkez İlçesi, Ölçek Köyü, 143 ada, 90 parselde kayıtlı, mülkiyeti hazineye ait olan Kurgan Mezar alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun I olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

28 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : KARS Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, 23 pafta, 45 ada, 17 parsel mülkiyeti Hüseyin AYDIN a ait tescilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin; Iğdır Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü nün gün ve 945 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının gün ve 2555 sayılı raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, 23 pafta, 45 ada, 17 parsel mülkiyeti Hüseyin AYDIN a ait tescilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun olduğuna; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun gün ve 680 sayılı ilke kararı gereğince uygulamanın müellif tarafından denetlenmesine, bitiminde Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına ilişkin müellif tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesine; karar verildi.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Karar Tarihi ve No : 28.05.2014-542 KARS Kars İli, Merkez, 224 ada, 15 parselde kayıtlı Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmanın Mimari Uygulama projesine ilişkin,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. 64. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ : ERZURUM TARİH : 3031/01/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Alanı ve Derecesi Nereden Geldiği

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016/239 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.01.2016/5320 BURSA Bursa ili, Nilüfer ilçesi,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015-151 Toplanti Yeri Karar Tarih ve no : 26.02.2015-3017 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ Sıra No ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 2829. TOPLANTI GÜNDEMİ İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Sit Alanı ve Derecesi İLİ: ERZURUM TARİHİ : 2728/09/2012 Nereden Geldiği Temsilci

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016-162 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.06.2016-2087 ŞANLIURFA Şanlıurfa-Habur

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı no ve tarih : 72-06.02.2014 K arar no ve tarih : 930-06.02.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Köyünde, sit alanı dışında kalan, tapunun 184 ada, 1 parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.07.2015-1677 KAYSERİ Yozgat ili, Sorgun

Detaylı

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 22.00.01 T.C. Toplantı Tarihi-No : 02.04.2014-94 Karar Tarihi ve No : 02.04.2014-1616 Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.08.2015-3510 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.313 Toplantı Tarihi-No :14.05.2014-99 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No :14.05.2014-1700 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Dilaverbey Mahallesi, 14 pafta, 102 ada, 4 parselde yer alan, şahıs mülkiyetine

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi : 25-26/07/2013-45 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 25/07/2013-793 KIRŞEHİR Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.03.1984 gün ve 177

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.213 T.C. Toplantı Tarihi-No : 12.11.2014-118 Karar Tarihi ve No : 12.11.2014-2005 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.278 Toplantı Tarihi-No : 04.02.2015-127 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 04.02.2015-2144 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11. Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.2014-139 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 19.11.2014-2792 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No : ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde,

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 26/09/2013-853 Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ulukışla Beldesi, sınırları içerisinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 25.04.2008

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 92-20.11.2014 K arar No. ve Tarihi : 1277-20.11.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesinde bulunan Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/ Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 01/10/2016-170 Karar Tarihi ve No : 01/10/2016-3093 TOKAT/NİKSAR Dosya No : 60.02.24 Tokat İli, Artova İlçesi, Kızılca

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ :ERZURUM TARİH :27-28/02/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Sit Alanı ve Derecesi Nereden

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 19/12/2013-995 Nevşehir İli, Avanos İlçesi nde, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.11.1998 gün ve 953 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avanos Çömlekhaneler

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.01.2016-4603 AYDIN Aydın İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 20.08.2015/4740 Bursa Bursa ili,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /G Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /G Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 720.18/G Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015-139 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 04.09.2015-3601 İZMİR İzmir

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 10.05.2010 MANAVGAT 1-Antalya İli, İbradı İlçesinde kısmen Maşata Yaylası Turizm Merkezinde kalan Ürünlü Köyünde, Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespitine yönelik çalışmaların Koruma

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 3410/1-1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

Detaylı

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Toplantı No. ve Tarihi : 78-24.04.2014 Karar No. ve Tarihi : 1014-24.04.2014 Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi : 1416-13.02.2015 KAYSERİ Yozgat ili, Boğazlıyan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 38.08/190 Toplantı No. Ve T arihi: 65-12.12.2013 T oplantı Y eri K arar No. Ve Tarihi : 846-12.12.2013 Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesi nde ve kentsel sit alanında bulunan, Talas Koruma Amaçlı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016-173 Karar Tarihi ve No : 23.11.2016-2247 ŞANLIURFA Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yalınca Mahallesi sınırları

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1504-27.03.2015 KAYSERİ Yozgat İli, Sorgun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Doyran Yaylası, Oklukaya Tepe, Üçtepe ve Üçtepelerde bulunan antik yerleşim alanına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 01.06.4 Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016-201 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/672-754 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN Delice-Samsun

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 76.03.04 Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016-99 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 17.05.2016-1338 KARS Iğdır İli, Tuzluca

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı No. ve T arihi : 94-18.12.2014 K arar No. ve Tarihi : 1311-18.12.2014 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2011 yılında başlatılan ve Kalkınma Bakanlığınca 2016 yılına kadar bütçelendirilen

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR T oplantı no ve ta rih : 96-15.01.2015 Toplantı Y eri K arar no ve tarih : 1354-15.01.2015 KAYSERİ 2863 sayılı Kanununun 58. Maddesi uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 02.10.2014 tarih, 190866 sayılı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 Amaç BİRİNCİ

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, toplam 2.094,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 31.00.1701 TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2015-144 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ

Detaylı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. SUÇ DUYURUSUNDA : Mimarlar Odası Başkanlığı (İstanbul Büyükkent Şubesi) Kemankeş Cad. No: No:31 Beyoğlu-İSTANBUL

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. SUÇ DUYURUSUNDA : Mimarlar Odası Başkanlığı (İstanbul Büyükkent Şubesi) Kemankeş Cad. No: No:31 Beyoğlu-İSTANBUL İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN VEKİLİ ŞÜPHELİLER : Mimarlar Odası Başkanlığı (İstanbul Büyükkent Şubesi) Kemankeş Cad. No: No:31 Beyoğlu-İSTANBUL : Av. Berna ÇELİK (Aynı Adres)

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2016-146 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.04.2016-3916 DİYARBAKIR Dosya No :

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 8 sayfa PLANLAMA ALANININ

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 27.08.168 TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.08.2014-76 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.08.2014-908 GAZİANTEP Gayrimenkul

Detaylı

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR : 85-23.07.2014 : 1110-23.07.2014

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR : 85-23.07.2014 : 1110-23.07.2014 Toplantı No. ve Tarihi Karar No. ve Tarihi T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI : 85-23.07.2014 : 1110-23.07.2014 KAYSERİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 17 pafta, 254

Detaylı