T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R"

Transkript

1 T.C. Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında kentsel sit alanı içerisinde yer alan Sarıca Paşa Mahallesi, Kadirhane Sokak Selçuk Hatun Camine cephe veren 410 ada, 44 parselde şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan tescilsiz taşınmaza ait hazırlanan kazı raporunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gün ve 2898 sayılı yazısı ve ekleri, raportörün raporu Kurulumuzun gün ve 1881 sayılı kararı okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında kentsel sit alanı içerisinde yer alan Sarıca Paşa Mahallesi, Kadirhane Sokak, Selçuk Hatun Camine cephe veren 410 ada, 44 parselde şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan tescilsiz taşınmazda Kurulumuzun gün ve 1881 sayılı kararı gereği hazırlanan kazı raporunun değerlendirilmesi sonucunda; elde edilen yeni bilgi ve belgelerden dolayı taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline Kurulumuzun gün ve 1881 sayılı kararının iptaline, kalıntıların korunmasına yönelik gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi.

2 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez ilçesi, sit alanı dışında kalan, Hacılarezanı Mahallesi, Kurulumuzun tarih ve 768 sayılı kararlarıyla tescilli, 1955 ada, 12 parselde yer alan Büyük Sinagog Vakfı Tüzel Kişiliği Mülkiyetine kayıtlı bulunan Musevi Mezarlığının (Maşatlık) ve bitişiğinde bulunan 11 parselin etrafının panel çit malzeme ile çevrilmesi istemine ilişkin Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 2319 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez ilçesi, sit alanı dışında kalan, Hacılarezanı Mahallesi, Kurulumuzun tarih ve 768 sayılı kararlarıyla tescilli, 1955 ada, 12 parselde yer alan Büyük Sinagog Vakfı Tüzel Kişiliği Mülkiyetine kayıtlı bulunan Musevi Mezarlığının (Maşatlık) ve bitişiğinde bulunan 11 parselin etrafının panel çit malzeme ile çevrilmesi için hazırlanan vaziyet planında sınırları belirlenen alanda önerilen panel çit detayının uygun olduğuna karar verildi.

3 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne ili, Merkez ilçesi, Kurulumuzun gün ve 1492 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit alanında kalan, mülkiyeti Trakya Üniversitesi adına kayıtlı bulunan, Karaağaç mahallesi, 89 pafta, 860 ada, 10 parselde yer alan 1. grup yapı olarak tescilli 1 nolu İstasyon Binasına ait Kurulumuzun gün ve 1619 sayılı kararı gereği hazırlanan pencere rölövelerinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Trakya Üniversitesi Rektörlüğü nün gün ve / /20279 sayılı yazısı,kurulumuzun gün ve 1933 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu,dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili, Merkez ilçesi, Kurulumuzun gün ve 1492 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit alanında kalan, mülkiyeti Trakya Üniversitesi adına kayıtlı bulunan, Karaağaç mahallesi, 89 pafta, 860 ada, 10 parselde yer alan 1. grup yapı olarak tescilli 1 nolu İstasyon Binasına ait Kurulumuzun gün ve 1619 sayılı kararı gereği hazırlanan pencere rölövelerinin uygun olduğuna, onarılması ya da tamamen değiştirilmesi talep edilen pencerelerin tespitinin yapılarak plana işlenmesi, ayrıntılı araştırma ve etüd yapılarak hazırlanacak pencerelere ait restorasyon projelerinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

4 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan, Yakşifakih mahallesi, 68 ada, 1 parselde, Hazine mülkiyetine kayıtlı, Kurulumuzun tarih ve 2033 sayılı kararı ile rölövesi, Kurulumuzun tarih ve 2239 sayılı kararı ile restitüsyon ve restorasyon projeleri uygun bulunan 2. grup yapı olarak tescilli İstiklal Ortaokulunun bahçesinde bulunan 4 (dört) adet ağacın kesilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısı, Kurulumuzun tarih ve 404 sayılı kararı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan, Yakşifakih mahallesi, 68 ada, 1 parselde, Hazine mülkiyetine kayıtlı, Kurulumuzun tarih ve 2033 sayılı kararı ile rölövesi, Kurulumuzun tarih ve 2239 sayılı kararı ile restitüsyon ve restorasyon projeleri uygun bulunan 2. grup yapı olarak tescilli İstiklal Ortaokulunun bahçesinde bulunan 4 (dört) adet ağacın Orman İşletme Müdürlüğü raporu doğrultusunda kesilmesinde sakınca olmadığına, okul bahçesinin uygun yerlerine (okula ve bahçe duvarına zarar vermeyecek şekilde) 4 (dört) adet bölge dokusuna uygun ağacın dikilmesine, uygulama sonrası Kurul Müdürlüğümüze bilgi verilmesine karar verildi.

5 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit etkileme geçiş alanında kalan, Göl Mahallesi, 548 ada, 22 parselde yer alan, Şahabettinpaşa Vakfı mülkiyetine kayıtlı, 1.grup yapı olarak tescilli Hasan Sezai Baba Mescidinin bahçesinde bulunan 2 (iki) adet ağacın kesilmesi istemine ilişkin Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü nün tarih ve 2306 sayılı yazısı, Kurulumuzun tarih ve 1255 sayılı kararı, tarih ve 2426 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit etkileme geçiş alanında kalan, Göl Mahallesi, 548 ada, 22 parselde yer alan, Şahabettinpaşa Vakfı mülkiyetine kayıtlı, 1.grup yapı olarak tescilli Hasan Sezai Baba Mescidinin bahçesinde bulunan 2 (iki) adet ağaçtan sedir ağacının kaldırılmasına, çitlenbik ağacının ise cami, türbe ve hazirenin bütünleşmiş elemanı olduğundan kaldırılmasının uygun olmadığına karar verildi.

6 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Dilaverbey Mahallesi, 28 ada,1 parselde,şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan tescilli sivil mimarlık örneği taşınmazın sol ön kısmı yakıldığından, tehlike arz etmesi sebebiyle yıkılması istemine ilişkin İlgilisinin tarihli başvurusu, Kurulumuzun tarih ve 1730 sayılı, tarih ve 192 sayılı, kararları ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Dilaverbey Mahallesi, 28 ada,1 parselde, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan tescilli sivil mimarlık örneği taşınmazın sol ön kısmı yakıldığından, tehlike arz etmesi sebebiyle yıkılması isteminin değerlendirilmesi sonucunda, Koruma Yüksek Kurulunun tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda Belediyesince gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınmasına, taşınmaza ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin de ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

7 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında kentsel sit alanı içinde resmi yapı örneği olarak tescilli yapıya cephe veren, Yakupkilari Mahallesi, 39 pafta, 437 ada, 82 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaza ait hazırlanan cins değişikliği ve yola terk folyesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının gün ve EDİ / sayılı yazısı, Kurulumuzun gün ve 1881 sayılı, gün ve 2367 sayılı, gün ve 1623 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında kentsel sit alanı içinde resmi yapı örneği olarak tescilli yapıya cephe veren, Yakupkilari Mahallesi, 39 pafta, 437 ada, 82 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaza ait hazırlanan cins değişikliği ve yola terk folyesinin yerinde görülmesine karar verildi.

8 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında kentsel sit alanı içinde 1.Etap koruma bölgesinde kalan, Çavuşbey Mahallesi, 67/1 pafta, 207 ada, parsellerde, şahıs mülkiyetine kayıtlı taşınmazlara ait hazırlanan tevhit-yola terk folyesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının gün ve EDİ / sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında kentsel sit alanı içinde 1.Etap koruma bölgesinde kalan, Çavuşbey Mahallesi, 67/1 pafta, 207 ada, parsellerde, şahıs mülkiyetine kayıtlı taşınmazlara ait hazırlanan tevhit-yola terk folyesinin çevredeki dokuyu oluşturan mevcut parsel büyüklükleri dikkate alınarak uygun olmadığına karar verildi.

9 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar planında kentsel sit ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 99 ada, 1 parselde yer alan tescilli taşınmazda izinsiz uygulama yapılmasına ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının tarih ve 4696 sayılı yazısı, Kurulumuzun tarih ve 1531 sayılı, tarih ve 878 sayılı, tarih ve 3442 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar planında kentsel sit ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 99 ada, 1 parselde yer alan tescilli taşınmazda izinsiz uygulama yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına, izinsiz uygulamanın kaldırılmasına; * Etur A.Ş nin tarih ve 12 sayılı yazısında belirtilen rölövenin ivedilikle Kurulumuza sunulmasına; * İlgililer tarafından hazırlanacak restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

10 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne ili, Merkez, sit alanı dışında, Ortaçukur mahallesi, Acı Türbe sokağı, 137 pafta, 742 ada, 21 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı olup, tescilli anıt eser Acı Çeşme ye cephe veren ve Kurulumuzun gün ve 1670 sayılı kararı ile mimari projesi uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan tadilat projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının gün / /4394 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili, Merkez, sit alanı dışında, Ortaçukur mahallesi, Acı Türbe sokağı, 137 pafta, 742 ada, 21 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı olup, tescilli anıt eser Acı Çeşme ye cephe veren ve Kurulumuzun gün ve 1670 sayılı kararı ile mimari projesi uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan tadilat projesinin; 1 nolu cephenin uygulanması koşuluyla 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna karar verildi.

11 Toplantı Tarihi-No: Karar Tarihi ve No: T.C Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Yeni İmaret Mahallesi, Kışlai Humayun Mevkii, 218 pafta, 1395 ada, 3 parselde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, Milli Savunma Bakanlığı na tahsisli olan Şükrüpaşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi olarak isimlendirilen ve anıt eser (1.grup yapı) olarak tescilli Kıyık (Dört Kaya) Tabyasının onarılmasına yönelik hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projeleri ile restitüsyon+restorasyon raporunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı nın tarih ve sayılı, Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü nün tarih ve / sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1239 sayılı, tarih ve 1211 sayılı, tarih ve 1261 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Yeni İmaret Mahallesi, Kışlai Humayun Mevkii, 218 pafta, 1395 ada, 3 parselde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, Milli Savunma Bakanlığı na tahsisli olan Şükrüpaşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi olarak isimlendirilen ve anıt eser (1.grup yapı) olarak tescilli Kıyık (Dört Kaya) Tabyasının yerinde görülmesine karar verildi.

12 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Dilaverbey Mahallesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 81 ada, 1 parselde yer alan tescilli taşınmazın tehlike arz ettiğine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı nın tarih ve 1599 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Dilaverbey Mahallesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 81 ada, 1 parselde yer alan tescilli taşınmazda Koruma Yüksek Kurulunun tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği Belediyesince gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin alınmasına, taşınmaza ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

13 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Toplantı Yeri EDİRNE Edirne ili, Enez ilçesinde yer alan, Kurulumuzun gün ve 1005 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanında kalan, Gaziömerbey Mahallesi, Kaleiçi mevkii, 50L-1C pafta, 4 ada, 25 parselde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 699 sayılı kararı ile güncellenmiş rölöve, rölöve detay paftası, kalemişi rölöve paftası ve dönem analiz paftası ile raporları, gün ve 867 sayılı kararı ile restitüsyon projesi uygun bulunan, gün ve 1017 sayılı kararı ile restorasyon projesi, müdahale ve detay paftası ile raporları uygun bulunan, 1. Grup yapı olarak tescilli Fatih Camiine (Ayasofya Kilisesi) ait yeniden hazırlanan rölöve, rölöve analiz paftası, restitüsyon ve restorasyon projesinin ve raporlarının değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün gün ve /2067 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun aldığı gün ve 819 sayılı, gün ve 1892 sayılı, gün ve 2198 sayılı, gün ve 2510 sayılı, gün ve 2614 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili, Enez ilçesinde yer alan, Kurulumuzun gün ve 1005 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanında kalan, Gaziömerbey Mahallesi, Kaleiçi mevkii, 50L-1C pafta, 4 ada, 25 parselde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 699 sayılı kararı ile güncellenmiş rölöve, rölöve detay paftası, kalemişi rölöve paftası ve dönem analiz paftası ile raporları, gün ve 867 sayılı kararı ile restitüsyon projesi uygun bulunan, gün ve 1017 sayılı kararı ile restorasyon projesi, müdahale ve detay paftası ile raporları uygun bulunan, 1. Grup yapı olarak tescilli Fatih Camiine (Ayasofya Kilisesi) ait yeniden hazırlanan rölöve, rölöve analiz paftası, restitüsyon ve restorasyon projesinin ve raporlarının değerlendirilebilmesi için yerinde görülmesi gerektiğine karar verildi.

14 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Enez İlçesi, Gaziömerbey Mahallesi,Kalealtı Mevkii, Kurulumuzun tarih ve 3634 sayılı kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen (14. yy. mezar şapeli ile aynı parselde bulunan) 3 ada, 9 parselde yer alan 2863 sayılı yasa kapsamına girebilecek nitelikte olmayan yapının yıkılması istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün tarih ve /2979 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Enez İlçesi, Gaziömerbey Mahallesi,Kalealtı Mevkii, Kurulumuzun tarih ve 3634 sayılı kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen (14.yy. mezar şapeli ile aynı parselde bulunan) 3 ada, 9 parselde yer alan 2863 sayılı yasa kapsamına girebilecek nitelikte olmayan yapının Müze Müdürlüğü denetiminde yıkılmasının uygun olduğuna karar verildi.

15 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Toplantı Yeri EDİRNE Edirne ili, Keşan ilçesinde yer alan, Büyükcami mahallesi, 35 pafta, 518 ada, 9 parselde yer alan, şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1566 sayılı kararı ile sınırları belirlenen tescilli Gazi İlköğretim Okulunun koruma alanında kalan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1718 sayılı kararı ile yolaterk folyesi uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Keşan Belediye Başkanlığının gün ve 936 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili, Keşan ilçesinde yer alan, Büyükcami mahallesi, 35 pafta, 518 ada, 9 parselde yer alan, şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1566 sayılı kararı ile sınırları belirlenen tescilli Gazi İlköğretim Okulunun koruma alanında kalan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1718 sayılı kararı ile yolaterk folyesi uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan projenin uygun olmadığına, H:6.50m.olacak şekilde hazırlanacak mimari proje ile tescilli yapıyı da içine alacak şekilde enkesit ve siluet paftalarının Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

16 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Sarayiçi Mevkii, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı olan, Kurulumuzun tarih ve 3822 sayılı kararıyla sınırları belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, 157 pafta, 788 ada, 1 parselde yer alan tescilli Saray Mutfaklarına doğalgaz temin etmek amacıyla kazı yapılması için hazırlanan projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün tarih ve /2981 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Sarayiçi Mevkii, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı olan, Kurulumuzun tarih ve 3822 sayılı kararıyla sınırları belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, 157 pafta, 788 ada, 1 parselde yer alan tescilli Saray Mutfaklarına doğalgaz temin etmek amacıyla kazı yapılması için hazırlanan projenin değerlendirilmesi sonucunda,saray mutfaklarına doğalgaz hattı çekilmesinin prensipte uygun olduğuna, ancak yapılacak kazı çalışmasına ilişkin ayrıntılı teknik raporun (kazı derinliği-genişliği vb) ve kazı başkanının görüşü ile alternatif güzergahlarla birlikte yeniden hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, Kurul kararı alınmadan uygulama yapılmamasına karar verildi.

17 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yeniimaret Mahallesi, Kurulumuzun tarih ve 1019 sayılı kararıyla 1/2000 ölçekli haritada sınırları belirlenen tarihi sit alanı içerisinde,maliye hazinesi mülkiyetinde kayıtlı Trakya Üniversitesine tahsisli olan, 766 ada, 106 parselde yer alan Kurulumuzun tarih ve 1019 sayılı kararıyla Resmi Yapı olarak (R-27) tescil edilen Süvari Pavyonlarında (Tunca Meslek Yüksekokulu olarak kullanılan) basit onarım yapılması, yerleşkenin kuzeyinde yer alan betonarme eski tuvalet binasının onarılarak halıcık atölyesi olarak kullanılması istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve / /4622 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, Kurulumuzun tarih ve 1966 sayılı kararı gereği, alan içerisindeki Tunca Meslek Yüksekokuluna doğalgaz alt yapı bağlantı yapılması ve kazan dairesindeki tesisatın yenilenmesi istemi tarihinde yerinde incelendi,yapılan incelemeler ve görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Yeniimaret Mahallesi, Kurulumuzun tarih ve 1019 sayılı kararıyla 1/2000 ölçekli haritada sınırları belirlenen tarihi sit alanı içerisinde, maliye hazinesi mülkiyetinde kayıtlı Trakya Üniversitesine tahsisli olan, 766 ada, 106 parselde yer alan Kurulumuzun tarih ve 1019 sayılı kararıyla Resmi Yapı olarak (R-27) tescil edilen Süvari Pavyonlarında (Tunca Meslek Yüksekokulu olarak kullanılan) *Koruma Yüksek Kurulunun tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda basit onarım yapılmasının uygun olduğuna, *Halıcılık atölyesi olarak kullanılmak üzere onarımı talep edilen eski tuvalet binasına ait bilgibelgelerin Belediyesinden temin edildikten sonra konunun değerlendirilmesine, *Tunca Meslek Yüksekokuluna doğalgaz alt yapı bağlantısı için kazı çalışmasının Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasının uygun olduğuna, *Tescilli tarihi yapıların içerisinde yer aldığı Tarihi Sit alanı ile ilgili ileri dönük kullanım kararlarını da içeren planı, değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

18 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, sit alanı dışında, Bakanlığımız Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 22/ gün ve 52 sayılı kararı ile tescilli 38 pafta, 150 ada, 14, 15 ve 17 parsellere bitişik konumda yer alan, 38 pafta, 150 ada, 18 parsel ve 38 pafta, 150 ada, 29 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmazların tevhid işlemine esas tarih ve 205 sayılı encümen kararı gereğince hazırlanan folyenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2190 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, sit alanı dışında, Bakanlığımız Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 22/ gün ve 52 sayılı kararı ile tescilli 38 pafta, 150 ada, 14, 15 ve 17 parsellere bitişik konumda yer alan, 38 pafta, 150 ada, 18 parsel ve 38 pafta, 150 ada, 29 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmazların tevhid işlemine esas tarih ve 205 sayılı encümen kararı gereğince hazırlanan folyenin uygun olduğuna karar verildi.

19 Toplantı Tarihi-No: Karar Tarihi ve No: T.C Toplantı Yeri EDİRNE Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Ayaspaşa Mahallesi, 23 ada, 2 parselde Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1189 sayılı kararıyla restitüsyon ve restorasyon projeleri uygun bulunarak restorasyon uygulamalarına başlanan 1. grup yapı olarak tescilli Ayaspaşa Camiine ait hazırlanan restorasyon tadilat projesi ile çevre düzenleme projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü nün tarih ve /655/SGB:26802( ) sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 834 sayılı, tarih ve 1866 sayılı, tarih ve 2176 sayılı, tarih ve 1817 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Ayaspaşa Mahallesi, 23 ada, 2 parselde Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1189 sayılı kararıyla restitüsyon ve restorasyon projeleri uygun bulunarak restorasyon uygulamalarına başlanan 1. grup yapı olarak tescilli Ayaspaşa Camiine ait hazırlanan restorasyon tadilat projesinin uygun olduğuna, çevre düzenleme projesinin uygun olmadığına, düzeltildiği şekilde, siluetleriyle birlikte ve hazirenin de işlenerek yeniden hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

20 Toplantı Tarihi-No: Karar Tarihi ve No: T.C Toplantı Yeri EDİRNE Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi (Antik Perinthos Kenti) İlçesi, Kalekapı Mevkiinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 2417 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 1. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan Perinthos Bazilikası ve bitişiğindeki aşağı şehir surları için Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1780 sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan üst örtü mimari konsept ve bazilika çevresi peyzaj projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün tarih ve /903 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 3006 sayılı, tarih ve 3402 sayılı, tarih ve 1512 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi (Antik Perinthos Kenti) İlçesi, Kalekapı Mevkiinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 2417 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 1. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan Perinthos Bazilikası ve bitişiğindeki aşağı şehir surları için Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1780 sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan üst örtü mimari konsept ve bazilika çevresi peyzaj projesinin 3. önerisinin uygun olduğuna, uygulamanın müze denetiminde yapılmasına karar verildi.

21 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Kamaradere Mevkiinde, Kurulumuzun gün ve 2417 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 2 pafta, 9178 parselin 13 nolu bağımsız bölümünde Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gün ve 805 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Kamaradere Mevkiinde, Kurulumuzun gün ve 2417 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 2 pafta, 9178 parselin 13 nolu bağımsız bölümünde yer alan taşınmazda 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı niteliği taşıyabilecek herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanılmadığı belirtildiğinden yapılan sondaj kazısının uygun olduğuna karar verildi.

22 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Geren Mevkiinde, Kurulumuzun gün ve 2417 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 49O-ID pafta, 273 ada, 4 parselde Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gün ve 806 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Geren Mevkiinde, Kurulumuzun gün ve 2417 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 49O-ID pafta, 273 ada, 4 parselde yer alan taşınmazda 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı niteliği taşıyabilecek herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanılmadığı belirtildiğinden yapılan sondaj kazısının uygun olduğuna karar verildi.

23 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Kiremitlik Mevkiinde, Kurulumuzun gün ve 2417 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 15 pafta, 1075 parselde Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gün ve 836 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Kiremitlik Mevkiinde, Kurulumuzun gün ve 2417 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 15 pafta, 1075 parselde yer alan taşınmazda 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı niteliği taşıyabilecek herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanılmadığı belirtildiğinden yapılan sondaj kazısının uygun olduğuna karar verildi.

24 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Kiremitlik Mevkii, Kurulumuzun gün ve 2417 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan, şahıs mülkiyetine kayıtlı olan, 15 pafta, 1076 parselde Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gün ve 837 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Mermerkuyu Mevkii, Kurulumuzun gün ve 2417 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Marmara Ereğlisi Koruma Amaçlı İmar Planında 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı,15 pafta, 1076 parselde yer alan taşınmazda 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı niteliği taşıyabilecek herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanılmadığı belirtildiğinden yapılan sondaj kazısının uygun olduğuna karar verildi.

25 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Toplantı Yeri EDİRNE Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde, Kurulumuzun gün ve 1188 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanlarına ait Kurulumuzun gün ve 2549 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında plan değişikliği yapılması istemine ilişkin Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gün ve /906 sayılı yazısı, Kurulumuzun gün ve 1249 sayılı, gün ve 3013 sayılı, gün ve 3064 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde, Kurulumuzun gün ve 1188 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanlarına ait Kurulumuzun gün ve 2549 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna karar verildi.

26 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : EDİRNE Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Liman Mevkii, Kurulumuzun tarih ve 2549 sayılı kararı uygun bulunan yine Kurulumuzun tarih ve 1249 sayılı kararı ile değişikliği onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında III. derece arkeolojik sit alanında kalan, 118 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ile 2095, 4798, 4800, 4801, 8123, 8125, 8130, 8132, 8134, 8136, 8138, 8140, 8142, 8145, 8166, 8215 ve 8122, 8144, 4803, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 8141, 6802, 6803, 8131, 8139, 8124, 6800, 2093, 8135, 8137 parsellerde Kurulumuzun tarih ve 1928 sayılı kararı gereği hazırlanan paftaların değerlendirilmesi istemine ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının tarih ve 5216 sayılı yazısı, Tekirdağ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı, tarih ve 607 sayılı yazıları, Kurulumuzun tarih ve 1878 sayılı, tarih ve 1737 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Liman Mevkii, Kurulumuzun tarih ve 2549 sayılı kararı uygun bulunan yine Kurulumuzun tarih ve 1249 sayılı kararı ile değişikliği onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında III. derece arkeolojik sit alanında kalan, 118 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ile 2095, 4798, 4800, 4801, 8123, 8125, 8130, 8132, 8134, 8136, 8138, 8140, 8142, 8145, 8166, 8215 ve 8122, 8144, 4803, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 8141, 6802, 6803, 8131, 8139, 8124, 6800, 2093, 8135, 8137 parsellerde Kurulumuzun tarih ve 1928 sayılı kararı gereği hazırlanan paftaların değerlendirilmesi sonucunda; 8135 ve 2093 parsellerin bulunduğu Yük Terminali İdari ve Sosyal Hizmet Alanı olarak tanımlanmış alanda imar uygulaması ve yapılanmaya yönelik çalışmalara devam edilebileceğine, bu alan içerisinde Müze Müdürlüğünce ortaya çıkarılan yapı kalıntılarının tesciline yönelik evraklar ile kalıntıların rölöve ve konservasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, Otopark ile Gümrük Hizmet Alanı olarak tanımlanmış alanlarda ki arkeolojik kazılara Üniversitenin ilgili bölümleriyle birlikte devam edilmesine, kazı sonrasında hazırlanacak bilimsel raporun Kurulumuza sunulmasından sonra ilgili alanın değerlendirilebileceğine karar verildi.

27 T.C. Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan mülkiyeti hazineye ait olup bakanlığımıza tahsisli 65 ada 1 parselde 1. grup yapı olarak tescilli hizmet binamızda basit onarım kapsamında zemin ahşaplarının sistire ve cilasının yapılması iç mekanda kalem işlerine dokunmadan bozulan kısımların boyasının yapılması, doğalgaz dönüşümünün yapılmasına ilişkin raportörün raporu okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan mülkiyeti hazineye ait olup Bakanlığımıza tahsisli 65 ada 1 parselde 1. grup yapı olarak tescilli hizmet binamızda basit onarım kapsamında zemin ahşaplarının sistire ve cilasının yapılması iç mekanda kalem işlerine dokunmadan bozulan kısımların boyasının yapılmasının uygun olduğuna ve ekli planda gösterildiği şekliyle doğalgaz projesinin hazırlanarak kurulumuza sunulmasına karar verildi

28 Toplantı Tarihi-No: Karar Tarihi ve No: T.C Toplantı Yeri KIRKLARELİ Kırklareli İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında yer alan, Karaca İbrahim Mahallesi, Kurupaşa Çeşme Mevkii, Kurtuluş Caddesi, 15 ada, 101 (eski parseller) parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli Kocahıdır Çeşmesi ile Kocahıdır İlkokulu Binasına cephe veren taşınmaz üzerinde istenen yapılanmaya ait değişiklik yapılarak yeniden hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 2635 sayılı, tarih ve 2909 sayılı, tarih ve 3191 sayılı, tarih ve 3470 sayılı, tarih ve 1106 kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında yer alan, Karaca İbrahim Mahallesi, Kurupaşa Çeşme Mevkii, Kurtuluş Caddesi, 15 ada, 101 (eski parseller) parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli Kocahıdır Çeşmesi ile Kocahıdır İlkokulu Binasına cephe veren taşınmaz üzerinde istenen yapılanmaya ait değişiklik yapılarak yeniden hazırlanan mimari projenin uygun olmadığına, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1106 sayılı kararının geçerli olduğuna karar verildi.

29 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Toplantı Yeri KIRKLARELİ Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Yapraklı Mahallesi, 275 ada, 20 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli Kadı Emin Ali Çelebi Camiine ve Çeşmesine cephe veren, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 255 sayılı kararı ile yola terk folyesi, gün ve 1479 sayılı kararı ile yol düzenlemesine ait imar plan tadilatı uygun bulunan taşınmaz üzerinde yer alan yapının yıkılarak yerine yeni inşaat yapılmasına yönelik hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesine ilişkin Koruma Bölge Kurulumuzun aldığı gün ve 1944 sayılı karar gereği taşınmaz günü dosyası ile birlikte yerinde incelendi, Kırklareli Belediye Başkanlığının gün ve sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun aldığı gün ve 823 sayılı, gün ve 927 sayılı, gün ve 1028 sayılı, gün ve 1184 sayılı, gün ve 1722 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Yapraklı Mahallesi, 275 ada, 20 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli Kadı Emin Ali Çelebi Camiine ve Çeşmesine cephe veren, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 255 sayılı kararı ile yola terk folyesi, gün ve 1479 sayılı kararı ile yol düzenlemesine ait imar plan tadilatı uygun bulunan taşınmaz üzerinde yer alan yapının yıkılarak yerine yeni inşaat yapılmasına yönelik hazırlanan mimari projenin prensipte uygun olduğuna, tarihi çevreye uygun hazırlanacak alternatifli cephe önerileri ile birlikte Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

30 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Toplantı Yeri KIRKLARELİ Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 265 ada, 84 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Kurulumuzun gün ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen eski un fabrikası olarak tescilli 38 ada, 5 parselin koruma alanı içinde kalan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 928 sayılı kararı ile yoldan ihdasen tevhit ve bedelsiz yola terk edilmelerine yönelik hazırlanan folye, gün ve 1545 sayılı kararı ile de parsel üzerinde yer alan tescilsiz yapının yıkımı uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığının gün ve /4343 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 265 ada, 84 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Kurulumuzun gün ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen eski un fabrikası olarak tescilli 38 ada, 5 parselin koruma alanı içinde kalan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 928 sayılı kararı ile yoldan ihdasen tevhit ve bedelsiz yola terk edilmelerine yönelik hazırlanan folye, gün ve 1545 sayılı kararı ile de parsel üzerinde yer alan tescilsiz yapının yıkımı uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilebilmesi için; Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen koruma alanı içinde kalan parsellere ait; mevcut duruma ilişkin analiz paftalarının hazırlanmasına, tescile yönelik tespit işlemlerinin yapılmasına, yapılanmaya ilişkin talebin bundan sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

31 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Toplantı Yeri KIRKLARELİ Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 42 ada, 92 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Kurulumuzun gün ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen eski un fabrikası olarak tescilli 38 ada, 5 parselin koruma alanı içinde kalan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1405 sayılı kararı ile parsel üzerinde yer alan tescilsiz yapının yıkımı, gün ve 1547 sayılı kararı ile de tevhit, yola terk ve yoldan ihdas folyesi uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığının gün ve /4460 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 42 ada, 92 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Kurulumuzun gün ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen eski un fabrikası olarak tescilli 38 ada, 5 parselin koruma alanı içinde kalan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1405 sayılı kararı ile parsel üzerinde yer alan tescilsiz yapının yıkımı, gün ve 1547 sayılı kararı ile de tevhit, yola terk ve yoldan ihdas folyesi uygun bulunan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilebilmesi için; Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen koruma alanı içinde kalan parsellere ait; mevcut duruma ilişkin analiz paftalarının hazırlanmasına, tescile yönelik tespit işlemlerinin yapılmasına, yapılanmaya ilişkin talebin bundan sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

32 Toplantı Tarihi-No: Karar Tarihi ve No: T.C Toplantı Yeri KIRKLARELİ Kırklareli İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 42 ada, 94 (eski parseller) parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen tescilli un fabrikası (38 ada, eski 5 yeni 8 parsel) koruma alanı içerisinde yer alan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığının tarih ve 4461 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1549 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 42 ada, 94 (eski parseller) parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen tescilli un fabrikası (38 ada, eski 5 yeni 8 parsel) koruma alanı içerisinde yer alan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilebilmesi için; Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 590 sayılı kararı ile sınırları belirlenen koruma alanı içinde kalan parsellere ait; mevcut duruma ilişkin analiz paftalarının hazırlanmasına, tescile yönelik tespit işlemlerinin yapılmasına, yapılanmaya ilişkin talebin bundan sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

33 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Toplantı Yeri KIRKLARELİ Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 734 ada, 19 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli Karakaş camii bitişiğinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1573 sayılı kararı ile yola terk folyesi ve mevcut yapının yıkımı talebi uygun bulunan taşınmaza hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Koruma Bölge Kurulumuzun aldığı gün ve 1982 sayılı kararı gereği taşınmaz günü dosyası ile birlikte yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, sit alanı dışında kalan, Karakaş Mahallesi, 734 ada, 19 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli Karakaş camii bitişiğinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1573 sayılı kararı ile yola terk folyesi ve mevcut yapının yıkımı talebi uygun bulunan taşınmaza hazırlanan mimari projenin; tescilli caminin yan cephesinde sağır duvar oluşturması nedeniyle uygun olmadığına karar verildi.

34 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : KIRKLARELİ Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Haticehatun Mahallesi, 46 pafta, 174 ada, 3 parselde bulunan, 94 ada, 20 parsel üzerinde bulunan tescilli Camiye cephe veren konumda yer alan, şahıs mülkiyetinde bulunan taşınmazın yola terk işlemine esas tarih ve 568 sayılı kararı gereğince hazırlanan folyenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 3672 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Haticehatun Mahallesi, 46 pafta, 174 ada, 3 parselde bulunan, 94 ada, 20 parsel üzerinde bulunan tescilli Camiye cephe veren konumda yer alan, şahıs mülkiyetinde bulunan taşınmazın yola terk işlemine esas tarih ve 568 sayılı kararı gereğince hazırlanan folyenin uygun olduğuna karar verildi.

35 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : KIRKLARELİ Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Kurulumuzun gün ve 1735 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Sokullu Külliyesi Koruma alanı içerisinde yer alan, şahıs mülkiyetine kayıtlı, 201 Ada, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların tevhid işlemine esas tarih ve 2014/343 sayılı encümen kararı gereğince hazırlanan folyenin değerlendirilmesi istemine ilişkin ilgilisinin dilekçesi ve Lüleburgaz Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 5192 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Kurulumuzun gün ve 1735 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Sokullu Külliyesi Koruma alanı içerisinde yer alan, şahıs mülkiyetine kayıtlı, 201 Ada, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların tevhid işlemine esas tarih ve 2014/343 sayılı encümen kararı gereğince hazırlanan folyesi için Kurulumuzun tarih ve 43 sayılı kararının geçerli olduğuna karar verildi.

36 Toplantı Tarihi-No : Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : KIRKLARELİ Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kale Mahallesinde, 2.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 187 ada, 14 parselde yer alan tescilsiz taşınmazda yapılan kaçak kazının değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 1876 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kale Mahallesinde, 2.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 187 ada, 14 parselde yer alan tescilsiz taşınmazda kaçak kazı yapanlar hakkında Müze Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulduğundan yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.313 Toplantı Tarihi-No :14.05.2014-99 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No :14.05.2014-1700 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Dilaverbey Mahallesi, 14 pafta, 102 ada, 4 parselde yer alan, şahıs mülkiyetine

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 22.00.01 T.C. Toplantı Tarihi-No : 02.04.2014-94 Karar Tarihi ve No : 02.04.2014-1616 Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.278 Toplantı Tarihi-No : 04.02.2015-127 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 04.02.2015-2144 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016/239 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.01.2016/5320 BURSA Bursa ili, Nilüfer ilçesi,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 36.00.834 Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2014-62 Karar Tarihi ve No : 30.10. 2014-671 KARS Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 193 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, Mülkiyeti Kars Belediyesine

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 19/12/2013-995 Nevşehir İli, Avanos İlçesi nde, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.11.1998 gün ve 953 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avanos Çömlekhaneler

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Karar Tarihi ve No : 28.05.2014-542 KARS Kars İli, Merkez, 224 ada, 15 parselde kayıtlı Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmanın Mimari Uygulama projesine ilişkin,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 26/09/2013-853 Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ulukışla Beldesi, sınırları içerisinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 25.04.2008

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. 64. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ : ERZURUM TARİH : 3031/01/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Alanı ve Derecesi Nereden Geldiği

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 92-20.11.2014 K arar No. ve Tarihi : 1277-20.11.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesinde bulunan Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ Sıra No ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 2829. TOPLANTI GÜNDEMİ İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Sit Alanı ve Derecesi İLİ: ERZURUM TARİHİ : 2728/09/2012 Nereden Geldiği Temsilci

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Doyran Yaylası, Oklukaya Tepe, Üçtepe ve Üçtepelerde bulunan antik yerleşim alanına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016-162 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.06.2016-2087 ŞANLIURFA Şanlıurfa-Habur

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/ Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 01/10/2016-170 Karar Tarihi ve No : 01/10/2016-3093 TOKAT/NİKSAR Dosya No : 60.02.24 Tokat İli, Artova İlçesi, Kızılca

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015-151 Toplanti Yeri Karar Tarih ve no : 26.02.2015-3017 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.07.2015-1677 KAYSERİ Yozgat ili, Sorgun

Detaylı

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Toplantı No. ve Tarihi : 78-24.04.2014 Karar No. ve Tarihi : 1014-24.04.2014 Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.08.2015-3510 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11. Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.2014-139 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 19.11.2014-2792 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1504-27.03.2015 KAYSERİ Yozgat İli, Sorgun

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 3410/1-1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 20.08.2015/4740 Bursa Bursa ili,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 8.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 26.12.2011 ALANYA

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 8.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 26.12.2011 ALANYA 8.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 26.12.2011 ALANYA 1-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan Side Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi : 25-26/07/2013-45 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 25/07/2013-793 KIRŞEHİR Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.03.1984 gün ve 177

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 10.05.2010 MANAVGAT 1-Antalya İli, İbradı İlçesinde kısmen Maşata Yaylası Turizm Merkezinde kalan Ürünlü Köyünde, Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespitine yönelik çalışmaların Koruma

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı no ve tarih : 72-06.02.2014 K arar no ve tarih : 930-06.02.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Köyünde, sit alanı dışında kalan, tapunun 184 ada, 1 parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği

Detaylı

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı//KAYSERİ) Toplantı Tarihi ve saati : 06 Şubat 2014 Perşembe- 09.30 Molu Mahallesi Camii Tespit- 184 1 Köy

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Detaylı

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI :. TOPLANTI YERİ : SİT VE PAFTA ADA PARSEL MÜLKİYETİ 1 FETHİYE İZİNSİZ UYGULAMA 141 4 HAZİNE KENTSEL-III ARK SİT 2 FETHİYE

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ :ERZURUM TARİH :27-28/02/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Sit Alanı ve Derecesi Nereden

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016-173 Karar Tarihi ve No : 23.11.2016-2247 ŞANLIURFA Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yalınca Mahallesi sınırları

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /G Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /G Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 720.18/G Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015-139 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 04.09.2015-3601 İZMİR İzmir

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 118 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu TOPLANTI TARİHİ :25.02.2015 TOPLANTI SAATİ :10.30 1 Sivas Merkez 2 Sivas Merkez 3 Sivas Merkez 4 Sivas Merkez 5 Sivas Merkez 6 Sivas Merkez 7 Sivas Merkez 8 Sivas Merkez 9 Sivas Merkez 10 Sivas Merkez

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 38.08/190 Toplantı No. Ve T arihi: 65-12.12.2013 T oplantı Y eri K arar No. Ve Tarihi : 846-12.12.2013 Kayseri İli, Talas İlçesi, Han Mahallesi nde ve kentsel sit alanında bulunan, Talas Koruma Amaçlı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR T oplantı no ve ta rih : 96-15.01.2015 Toplantı Y eri K arar no ve tarih : 1354-15.01.2015 KAYSERİ 2863 sayılı Kanununun 58. Maddesi uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 02.10.2014 tarih, 190866 sayılı

Detaylı

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR : 85-23.07.2014 : 1110-23.07.2014

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR : 85-23.07.2014 : 1110-23.07.2014 Toplantı No. ve Tarihi Karar No. ve Tarihi T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI : 85-23.07.2014 : 1110-23.07.2014 KAYSERİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 17 pafta, 254

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No : ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde,

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, toplam 2.094,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 31.00.1701 TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2015-144 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı No. ve T arihi : 94-18.12.2014 K arar No. ve Tarihi : 1311-18.12.2014 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2011 yılında başlatılan ve Kalkınma Bakanlığınca 2016 yılına kadar bütçelendirilen

Detaylı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 135. Toplantı Gündemi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 135. Toplantı Gündemi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 135. Toplantı Gündemi. TOPLANTI YERİ : Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü TOPLANTI ADRESİ : Emek Mah. Nar Yolu No:

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi : 1416-13.02.2015 KAYSERİ Yozgat ili, Boğazlıyan

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih:

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih: imar Komisyonu Kararı Sayı: 9 Tarih: 24.02.2017 Kemal ERSOY" un 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 586 adada Aydın Sokak'tan cephe alan taşınmazlarda kat yüksekliği

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 16.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 16.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.04.2012 1-Antalya İli, Döşemealtı İlçesinde Kırkgöz Su Kaynakları I. Derece Doğal Sit Alanından başlayarak Yukarıkaraman Mahallesine ulaşan ve Yukarıkaraman Mahallesi I.ve III. Derece

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- % Konu: M uratpaşa, Selçuk Mah. 155 ada 16 parsel. * A EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 27.04.275 KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.03.2014-68 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.03.2014-828 GAZİANTEP Gaziantep

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç.

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ. Sit Türü Derecesi Grubu. Çerçeve Koruma İmar Planı Geç. TOPLANTI TARİHİ: 18.12.2012 TOPLANTI SAATİ: 10.30 SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 38 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ S No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Türü Nereden geldiği No 14 Merkez

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/672-754 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN Delice-Samsun

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 01.06.4 Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016-201 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi

Detaylı

Kentsel Sit. Kamusal Hizmetler Koruma Alanı. Kentsel Sit. Sayfa 1 / 10

Kentsel Sit. Kamusal Hizmetler Koruma Alanı. Kentsel Sit. Sayfa 1 / 10 ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 109-110-111 SAYILI ESKİŞEHİR-AFYONKARAHİSAR-BİLECİK GÜNDEMİ NO İLİ İLÇESİ KONUSU PAFTA ADA PARSEL MÜL. SİT ALANI VE DER. TOPLANTI YERİ: ESKİŞEHİR TOPLANTI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya B û yükşeh ir B elediyesi Planlam a Ş u b e M üdürlüğ ü S a y ı: 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -E.1 5 0 8 T a rih : 0 1.0 6.2 0 1 7 1 9 :2 9 D o sya N u m a ra sı: 2 0 1 7-1 0 1 8 6 9 T.C. ANTALYA

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 11.03/15 Toplantı Tarih ve no : 22.05.2015-162 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 11.03/15 Toplantı Tarih ve no : 22.05.2015-162 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 11.03/15 Toplantı Tarih ve no : 22.05.2015-162 Toplantı Yeri Karar Tarih ve no : 22.05.2015-3255 ESKİŞEHİR Bilecik

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 27.08.168 TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.08.2014-76 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.08.2014-908 GAZİANTEP Gayrimenkul

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2016-146 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.04.2016-3916 DİYARBAKIR Dosya No :

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 134.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 134.TOPLANTI GÜNDEMİ 134.TOPLANTI GÜNDEMİ 17.08.2010 1-Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kozağacı Köyü sınırları içerisinde Tyriaion Antik Kentine ait yapı temel ve duvar kalıntıları ile Çağman Tepesinde birçok kaya kabartmasının

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 293 ADA 5, 6, 7, 8, 10, 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2016 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde

Detaylı

ESKİ ESER DURUMU ANALİZ SONUÇ RAPORU KADIKÖY İLÇESİ HASANPAŞA MAHALLESİ

ESKİ ESER DURUMU ANALİZ SONUÇ RAPORU KADIKÖY İLÇESİ HASANPAŞA MAHALLESİ ESKİ ESER DURUMU ANALİZ SONUÇ RAPORU KADIKÖY İLÇESİ HASANPAŞA MAHALLESİ 14.09.2005 TESCİLİ ÖNERİLEN KORUNMASI GEREKLİ YAPILAR 449 ADA 40 PARSEL YAPI ALANI: 40x3=120 m2 KAT ADEDİ: 1+2 YAPI CİNSİ: AHŞAP

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No :21.03.2014-93 Karar Tarihi ve No :21.03.2014 1914 KARAR Toplantı Yeri: KONYA Elektrik üretimi gerçekleştirmek

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05. 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05.2011 1-Antalya İli, Gazipaşa ilçesi, Yakacık (eski Kaledran) Köyü sınırları içerisinde kalan Antalya Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2010 tarih 3815 sayılı kararı ile tescil edilen

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

2-Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Beldesinde, 4678 parselde bulunan yapının tescil talebinin değerlendirilmesi.(50.07.3.

2-Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Beldesinde, 4678 parselde bulunan yapının tescil talebinin değerlendirilmesi.(50.07.3. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 131. Toplantı Gündemi. TOPLANTI YERİ : Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü TOPLANTI ADRESİ : Emek Mah. Nar Yolu No:

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Sayı : 26219312-301.01-2633 02/12/2016 Konu : MBB Meclis Toplantısı İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN Muğla

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 14.08.2015/121 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.08.2015/4015 ANTALYA Antalya İli, Akseki İlçesi,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 4.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Balbey Mahallesi, 361 ada 17 parselde, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve anıt eser olarak tescilli

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü *BD848729772* T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 13019137-301.05.01-15/05/2015 Konu : Meclis Kararları İlanı (Mayıs 2015) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE Meclisimizin Mayıs

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.00/588 Y.ŞAŞMAZ Toplantı Tarihi ve No : 22.04.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.00/588 Y.ŞAŞMAZ Toplantı Tarihi ve No : 22.04. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.00/588 Y.ŞAŞMAZ Toplantı Tarihi ve No : 22.04.2016-185 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 22.04.2016-3029 SAFRANBOLU

Detaylı