T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit ve kentsel sit etkileme geçiş alanı ile bu alan içerisinde kalan ve Kurulumuzun gün ve 1469 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanlarına ait hazırlanan revizyon koruma amaçlı imar planı analiz çalışmalarının değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının gün ve 410 sayılı yazısı, Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı, gün ve 1125 sayılı, gün ve 1221 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit ve kentsel sit etkileme geçiş alanı ile bu alan içerisinde kalan ve Kurulumuzun gün ve 1469 sayılı kararı ile sınırları belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanlarına ait hazırlanan revizyon ve ilave koruma amaçlı imar planı analiz çalışmalarının uygun olduğuna, tescil edilmesi önerilen yapıların yerinde görülmesine karar verildi.

2 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Edirne ili, Merkez, Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel ve 3. Derece arkeolojik sit alanında kalan, Dilaverbey mahallesi, Cumhuriyet caddesi, 4 pafta, 15 ada, 55 parselde özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan 2. Grup sivil mimarlık örneği olarak tescilli bulunan taşınmaza ait hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının gün ve / /1370 sayılı yazısı, Kurulumuzun gün ve 1494 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili, Merkez, Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel ve 3. Derece arkeolojik sit alanında kalan, Dilaverbey mahallesi, Cumhuriyet caddesi, 4 pafta, 15 ada, 55 parselde özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan 2. Grup sivil mimarlık örneği olarak tescilli bulunan taşınmaza ait hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin uygun olmadığına, Koruma Yüksek Kurulunun gün ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda yeniden hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

3 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Edirne ili, Merkez ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan, Sabuni Mahallesi, 23 pafta, 405 ada, 4 parselde, mülkiyeti Çelebi Sultan Mehmet Vakfı adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 2532 sayılı kararı ile rölövesi, gün ve 2678 sayılı kararı ile de 1. Grup yapı olarak grup tayini yapılan ve rölöve analiz paftası, restitüsyon ve restorasyon projesi ile raporları uygun bulunan tescilli Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasına ait hazırlanan tadilatlı restorasyon projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü nün gün ve /627 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili, Merkez ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan, Sabuni Mahallesi, 23 pafta, 405 ada, 4 parselde, mülkiyeti Çelebi Sultan Mehmet Vakfı adına kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 2532 sayılı kararı ile rölövesi, gün ve 2678 sayılı kararı ile de 1. Grup yapı olarak grup tayini yapılan ve rölöve analiz paftası, restitüsyon ve restorasyon projesi ile raporları uygun bulunan tescilli Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasına ait hazırlanan tadilatlı restorasyon projesinin uygun olduğuna, uygulamanın 2863 sayılı yasanın 10. Maddesi doğrultusunda yapılmasına, uygulama sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

4 MÜDÜRLÜĞÜ KARAR Toplantı Tarihi -No : Karar Tarihi ve No : Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Kurulumuzun gün ve 1492 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit alanında kalan, Kurulumuzun gün ve 854 sayılı kararı ile 1. Grup yapı olarak belirlenen, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, Trakya Üniversitesine tahsisli, 89 Pafta, 860 Ada, 8 Parselde yer alan tescilli (İstasyon Binası) taşınmazda basit onarım yapılması ve KUDEB tarafından değerlendirilebilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün / / 1256 sayı ve tarihli yazısı ve ekleri, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan incelemeler sonucunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Kurulumuzun gün ve 1492 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit alanında kalan, Kurulumuzun gün ve 854 sayılı kararı ile 1. Grup yapı olarak belirlenen, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, Trakya Üniversitesine tahsisli, 89 Pafta, 860 Ada, 8 Parselde yer alan tescilli (İstasyon Binası) taşınmazda Koruma Yüksek Kurulu nun tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda basit onarımının (çatı onarımı, sıva tamiri, tesisat onarımları vb.) yapılabileceğine, uygulama sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine, taşınmazdaki ahşap pencerelerin aslına uygun olarak değiştirilmesi talebinin ise; pencerelere ait rölöve ve detayların Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

5 Toplantı Tarihi-No : / 94 Karar Tarihi ve No : / 1620 Edirne İli, Merkez İlçesi, Mumcular Mahallesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı kentsel sit ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan, mülkiyeti Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği Merkezine ait tescilli (2.grup) 183 ada 1 parsel (ENV-304) ve tescilsiz 183 ada 4 parsel, şahıs mülkiyetinde kayıtlı tescilli 183 ada 2 parsel (ENV-303) sayılı taşınmazlarda tevhid-ifraz folyelerinin değerlendirilmesi talebine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gün ve 514 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Mumcular Mahallesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı kentsel sit ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan, mülkiyeti Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği Merkezine ait tescilli (2.grup) 183 ada 1 parsel (ENV-304) ve tescilsiz 183 ada 4 parsel, şahıs mülkiyetinde kayıtlı tescilli 183 ada 2 parsel (ENV-303) sayılı taşınmazlarda tevhid-ifraz folyelerinin; yerinde incelendikten sonra değerlendirilmesine karar verildi.

6 Toplantı Tarihi-No : / 94 Karar Tarihi ve No : / 1621 Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında, Kentsel Sit alanında kalan, 253 ada 111 parselde tescilli sivil mimarlık örneğine (ENV-320) bitişik konumda, Fatih İlim Eğitim ve Kültür Hizmetleri Yardım Derneği mülkiyetine kayıtlı, 253 ada, 50 ve 121 (e: ) sayılı parsellere ait tevhid ve yola terk folyesinin değerlendirilmesi talebine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 649 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında, Kentsel Sit alanında kalan, 253 ada 111 parselde tescilli sivil mimarlık örneğine (ENV-320) bitişik konumda, Fatih İlim Eğitim ve Kültür Hizmetleri Yardım Derneği mülkiyetine kayıtlı, 253 ada, 50 ve 121 (e: ) sayılı parsellere ait tevhid ve yola terk folyesinin; uygun olmadığına, oluşacak kütlenin kentsel sit alanı içindeki dokuya etkisi sebebiyle tevhiden ifraz folyesinin hazırlanıp Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

7 Toplantı Tarihi-No : / 94 Karar Tarihi ve No : / 1622 Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında, Kentsel Sit etkileme geçiş alanında kalan, Çavuşbey mahallesi, tescilli 66 pafta, 1375 ada 56 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı, Anadolu Teknik lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek lisesi parselinde yola terk kapsamında yapılmak istenen ifraz işleminin değerlendirilmesine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 199 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında, Kentsel Sit etkileme geçiş alanında kalan, Çavuşbey mahallesi, tescilli 66 pafta, 1375 ada 56 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı, Anadolu Teknik lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek lisesi parselinde yola terk kapsamında yapılmak istenen ifraz işleminin; yerinde incelendikten sonra değerlendirilmesine karar verildi.

8 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Edirne ili, Merkez ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içinde ve ticaret bölgesinde kalan, Yakupkilari Mahallesi, 39 pafta, 437 ada, 82 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli Halk Eğitim Binasına cephe veren taşınmaz üzerinde yer alan tescilsiz üç katlı yapının yıkılması istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının gün ve (203)/777 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun aldığı gün ve 1881 sayılı kararı, gün ve 2367 sayılı kararı, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili, Merkez ilçesinde yer alan, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içinde ve ticaret bölgesinde kalan, Yakupkilari Mahallesi, 39 pafta, 437 ada, 82 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli Halk Eğitim Binasına cephe veren taşınmaz üzerinde yer alan tescilsiz üç katlı yapının 2863 sayılı yasa kapsamına girecek özellikler taşımaması nedeniyle yıkılmasında sakınca olmadığına, her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde Kurulumuz izni alınması gerektiğine karar verildi.

9 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Edirne ili, Merkez, Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan ve tescilli yapıya cephe veren Sarıcapaşa mahallesi, 39 pafta, 436 ada, 20 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaza ait hazırlanan tadilat projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının gün ve / /1105 sayılı yazısı, gün ve / /1617 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili, Merkez, Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan ve tescilli yapıya cephe veren Sarıcapaşa mahallesi, 39 pafta, 436 ada, 20 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmazda Kurul izni alınmaksızın inşai ve fiziki müdahalede bulunulması nedeniyle ilgilileri hakkında yasal soruşturma açılmasına, tadilat projesinin 1. Alternatif cephe önerisinin tashih edildiği şekliyle uygulanması koşuluyla uygun olduğuna karar verildi.

10 Toplantı Tarihi-No: Karar Tarihi ve No: T.C Edirne İli, Merkez İlçesi, Sabuni Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 30 pafta, 631 ada, 11 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içinde yer alan korunması gerekli sivil mimarlık örneği (2. grup yapı) olarak tescilli taşınmaza ait Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1499 sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile rölöve+restitüsyon+ restorasyon raporunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı nın tarih ve / /1324 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Sabuni Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 30 pafta, 631 ada, 11 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanı içinde yer alan korunması gerekli sivil mimarlık örneği (2. grup yapı) olarak tescilli taşınmaza ait Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 1499 sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile rölöve+restitüsyon+ restorasyon raporunun uygun olduğuna, uygulamanın Koruma Yüksek Kurulu nun tarih ve 680 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapılmasına, uygulama sonrasında hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

11 Toplantı Tarihi-No : / 94 Karar Tarihi ve No : /1626 Edirne İli, Merkez İlçesi, Abdurrahman Mahallesi, sit alanı dışında kalan, 22 pafta, 599 ada 5 parsel üzerinde bulunan tescilli anıtsal mimarlık örneği Süle Çelebi Camii ne cephe veren konumda, 599 ada parsellerde, şahıs mülkiyetine kayıtlı, Kurulumuzun gün ve 1219 sayılı kararı gereği hazırlanan plan tadilatının değerlendirilmesine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gün ve 1362 sayılı yazısı, Plan ve raportörün raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Abdurrahman Mahallesi, sit alanı dışında kalan, 22 pafta, 599 ada 5 parsel üzerinde bulunan tescilli anıtsal mimarlık örneği Süle Çelebi Camii ne cephe veren konumda, 599 ada parsellerde, şahıs mülkiyetine kayıtlı, Kurulumuzun gün ve 1219 sayılı kararı gereği hazırlanan plan tadilatının; yerinde incelendikten sonra değerlendirilmesine karar verildi.

12 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Edirne ili, Merkez ilçesi, sit alanı dışında, Kurulumuzun gün ve 3391 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Hıdırlık Tabyası koruma alanında kalan, Yıldırım mahallesi, 2097 ada, 3 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının gün ve / /875 sayılı yazısı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne ili, Merkez ilçesi, sit alanı dışında, Kurulumuzun gün ve 3391 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Hıdırlık Tabyası koruma alanında kalan, Yıldırım mahallesi, 2097 ada, 3 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin; 2.alternatif cephe önerisinin uygulanması koşuluyla uygun olduğuna karar verildi.

13 Toplantı Tarihi-No : / 94 Karar Tarihi ve No : / 1628 Edirne İli, Merkez İlçesi, Kuşçudoğan Mahallesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı kentsel sit alanı içerisinde yer alan, 252 ada 15 parselde yer alan (ENV-315) Sivil Mimarlık Örneğine bitişik konumda yer alan, 252 ada 15 ve 46 sayılı parsellerde, Maliye Hazinesi mülkiyetinde ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazların tevhid-yola terk ve cins değişikliği talebine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gün ve 1481 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Kuşçudoğan Mahallesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı kentsel sit alanı içerisinde yer alan, 252 ada 15 parselde yer alan (ENV-315) Sivil Mimarlık Örneğine bitişik konumda yer alan, 252 ada 15 ve 46 sayılı parsellerde, Maliye Hazinesi mülkiyetinde ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmazların tevhid-yola terk ve cins değişikliği folyesinin; uygun olduğuna, uygulamadan sonra tapu bilgilerinin Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.

14 Toplantı Tarihi-No : / 94 Karar Tarihi ve No : /1629 Edirne İli, Merkez İlçesi, Babademirtaş Mahallesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı kentsel sit alanı içerisinde yer alan, 253 ada 3 parselde A-113 envanter nolu tescilli Çeşme den dolayı 1.Etap Koruma Bölgesi içerisinde yer alan, 253 ada 10 parselde, şahıs mülkiyetine kayıtlı taşınmazın yola terki talebine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün gün ve 1369 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Babademirtaş Mahallesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı kentsel sit alanı içerisinde yer alan, 253 ada 3 parselde A-113 envanter nolu tescilli Çeşme den dolayı 1.Etap Koruma Bölgesi içerisinde yer alan, 253 ada 10 parselde, şahıs mülkiyetine kayıtlı taşınmazın yola terki talebinin; hazırlanmakta olan Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı sonrası değerlendirilmesine karar verildi.

15 Toplantı Tarihi-No : / 94 Karar Tarihi ve No : /1630 Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1492 sayılı kararı ile uygun bulunan Karaağaç Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, şahıs mülkiyetinde, 90 pafta, 896 ada 3 sayılı taşınmazın ifraz ve yola terk folyelerinin değerlendirilmesi talebine ilişkin mal sahibinin tarihli dilekçesi ve Edirne Belediye Başkanlığı Encümeninin gün ve 2014/97 sayılı kararı ve raportörün raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1492 sayılı kararı ile uygun bulunan Karaağaç Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, şahıs mülkiyetinde, 90 pafta, 896 ada 3 sayılı parselin ifraz ve yola terk folyelerinin; uygun olduğuna, uygulamadan sonra tapu bilgilerinin Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.

16 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Edirne İli, Merkez İlçesi, bir kısmı Elçili Köyü sınırları içerisinde bir kısmı da Orhaniye Köyü sınırları içerisinde yer alan (Elçili Köyü kuzeydoğu sınırı F17 a-03b pafta, 276 parsel içinde, Orhaniye Köyü F17a-03b pafta, 2595 parsel içinde) tarla vasıflı Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetine kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan, Kurulumuzun tarih ve 2454 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Kartaltepe Tümülüsünde yapılan kaçak kazının değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğünün tarih ve /567 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli,Merkez İlçesi, bir kısmı Elçili Köyü sınırları içerisinde bir kısmı da Orhaniye Köyü sınırları içerisinde yer alan (Elçili Köyü kuzeydoğu sınırı F17 a-03b pafta, 276 parsel içinde, Orhaniye Köyü F17a-03b pafta, 2595 parsel içinde) tarla vasıflı Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetine kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Kurulumuzun tarih ve 2454 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Kartaltepe Tümülüsünün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, *Taşınmazda koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine * Tümülüste kaçak kazı yapanlar hakkında Müze Müdürlüğü tarafından yasal soruşturma açıldığından yeniden yasal soruşturma açılmasına gerek olmadığına,kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.

17 Toplantı Tarihi-No: Karar Tarihi ve No: T.C Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, sit alanı dışında, Muradiye Cami Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 35 pafta, 493 ada, 38 (eski 2) parselde 2. Murat Vakfı mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu nun tarih ve 8337 sayılı kararı ile korunması gerekli eski eser olarak tescil edilen, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 3124 sayılı kararı ile tescilinin devamına karar verilen Muradiye Camii ne ait hazırlanan rölöve, hasar analizi paftası, restitüsyon projesi, restorasyon projesi, müdahale paftası, rölöve+restitüsyon+restorasyon raporu, sanat tarihi raporu ile çevre düzenleme projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü nün tarih ve /382 sayılı, tarih ve /426 sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 15 sayılı, tarih ve 557 sayılı, tarih ve 657 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, sit alanı dışında, Muradiye Cami Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 35 pafta, 493 ada, 38 (eski 2) parselde 2. Murat Vakfı mülkiyeti adına kayıtlı bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu nun tarih ve 8337 sayılı kararı ile korunması gerekli eski eser olarak tescil edilen, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 3124 sayılı kararı ile tescilinin devamına karar verilen Muradiye Camiinin; Koruma Yüksek Kurulunun tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 1. grup yapı olduğuna, hazırlanan rölöve, hasar analizi paftası, restitüsyon projesi, restorasyon projesi, müdahale paftası, rölöve+restitüsyon+restorasyon raporu, sanat tarihi raporu ile çevre düzenleme projesinin uygun olduğuna, uygulamanın 2863 sayılı Yasanın 10. maddesi doğrultusunda yapılmasına, uygulama sonrasında hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

18 Toplantı Tarihi-No : / 95 Karar Tarihi ve No : /1633 Edirne İli, Süloğlu ilçesi, sit alanı dışında kalan, Süloğlu Küküler köyü arasında Müdürlüğümüzce tespit edilen 20 adet Tümülüsün 1/25000 ölçekli harita üzerinde düzenlenmiş sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ile ilgili raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Edirne İli, Süloğlu İlçesi, Küküler Köyü, sit alanı dışında kalan, sayılı parsellerde Küküler A tümülüsü, sayılı parsellerde Küküler B tümülüsü, 1696 sayılı parselde Küküler C tümülüsü, sayılı parsellerde Küküler D tümülüsü, sayılı parsellerde Küküler E tümülüsü, sayılı parsellerde Küküler F tümülüsü, 1045 sayılı Mera parselinde Küküler G tümülüsü, 291 sayılı parselde Küküler H tümülüsü, sayılı parsellerde Küküler I tümülüsü, sayılı parsellerde Küküler T tümülüsü ve 1060 nolu Mera ve 497 nolu parsellerde yer alan Küküler J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S tümülüslerinin, 1/25000 lik harita üzerinde düzenlenmiş sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kurulumuzun tarih ve 3421 sayılı kararı ile belirlenen 1.derece ve 3.derece arkeolojik sit sınırlarının iptaline, * Taşınmazlarda koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1.derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

19 Toplantı Tarihi-No : / 95 Karar Tarihi ve No : / 1634 T.C Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, Kurulumuzun gün ve 6952 sayılı kararı ile uygun bulunan koruma amaçlı imar planında kentsel sit alanı içinde, şahıs mülkiyetine kayıtlı, 2.grup yapı olarak tescilli 88 ada, 16 parsel ve bitişiğinde yer alan 47 parsele ait hazırlanan tevhid ve yoldan ihdas folyesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığının gün ve 1256 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, Kurulumuzun gün ve 6952 sayılı kararı ile uygun bulunan koruma amaçlı imar planında kentsel sit alanı içinde, şahıs mülkiyetine kayıtlı, 2.grup yapı olarak tescilli 88 ada, 16 parsel ve bitişiğinde yer alan 47 parsele ait hazırlanan tevhid ve yoldan ihdas folyesinin; uygun olduğuna, uygulamadan sonra oluşacak parselde tescilin devamına, tapu bilgilerinin Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.

20 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, Kurulumuzun gün ve 6952 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan, Camiikebir Mahallesi, 113 ada, 70 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, sivil mimarlık örneği olarak tescilli yapı parseli bitişiğinde yer alan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığının gün ve sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun gün ve 1006 sayılı kararı, gün ve 1399 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, Kurulumuzun gün ve 6952 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan, Camiikebir Mahallesi, 113 ada, 70 parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, sivil mimarlık örneği olarak tescilli yapı parseli bitişiğinde yer alan taşınmaza ait hazırlanan mimari projenin Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Hükümlerine (çıkma boyutları ve cephe malzeme bilgileri) uygun olmaması nedeniyle uygun olmadığına, plan hükümleri doğrultusunda yeniden hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

21 Toplantı Tarihi-No: Karar Tarihi ve No: T.C Kırklareli İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında yer alan, Haticehatun Mahallesi, İstanbul Caddesi, 201 ada, 23 (eski 8-9 parseller) parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde istenen yapılanmaya ait Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 3024 sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan mimari projenin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 2634 sayılı, tarih ve 2908 sayılı kararları ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında yer alan, Haticehatun Mahallesi, İstanbul Caddesi, 201 ada, 23 (eski 8-9 parseller) parselde şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde istenen yapılanmaya ait Koruma Bölge Kurulumuzun tarih ve 3024 sayılı kararı gereği yeniden hazırlanan mimari projenin 3. cephe önerisinin düzeltildiği şekilde uygulanması koşulu ile uygun olduğuna karar verildi.

22 Toplantı Tarihi-No : Karar Tarihi ve No : Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, Kurulumuzun gün ve 6952 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan, Tellakzade Mahallesi, Küçük Yayla Mevkii, 128 ada, Kurulumuzun gün ve 646 sayılı kararıyla sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen 96 parsel ile bitişiği 95 parselde yer alan, mülkiyeti Kırklareli Belediyesi adına kayıtlı bulunan taşınmazlara ait hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığının gün ve sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulumuzun aldığı gün ve 1107 sayılı kararı, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; Kırklareli ili, Merkez İlçesinde, Kurulumuzun gün ve 6952 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında kalan, Tellakzade Mahallesi, Küçük Yayla Mevkii, 128 ada, Kurulumuzun gün ve 646 sayılı kararıyla sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen 96 parsel ile bitişiği 95 parselde yer alan, mülkiyeti Kırklareli Belediyesi adına kayıtlı bulunan taşınmazlara ait hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin uygun olmadığına, Koruma Yüksek Kurulunun gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yeniden hazırlanması gerektiğine karar verildi.

23 MÜDÜRLÜĞÜ KARAR Toplantı Tarihi -No : Karar Tarihi ve No : Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, sit alanı dışında kalan, Meri İmar Planında Ticaret Alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 94 ada, 28 ve 5 no lu parsellerin imarının Özel Sağlık Tesis Alanı ve Otoparkı olarak değiştirilecek şekilde plan tadilatının yapılması istemine ilişkin Kırklareli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün sayı ve tarihli yazısı ve ekleri, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan incelemeler sonucunda; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, sit alanı dışında kalan, Meri İmar Planında Ticaret Alanında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı bulunan, 94 ada, 28 ve 5 no lu parsellerin imarının Özel Sağlık Tesis Alanı ve Otoparkı olarak değiştirilecek şekilde hazırlanan plan tadilatının ve plan açıklama raporunun düzeltildiği şekli ile uygun olduğuna karar verildi.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 126.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 126.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde orman alanında bulunan ve Antalya Koruma Kurulunun 25.06.1998 tarih ve 3858 sayılı kararı ile tescilli ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 06.05.2013 Karar Numarası : 62

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 06.05.2013 Karar Numarası : 62 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT M.35.3.TOR.0.10/10-9/86 Birleşim No : 1. Oturum No : 1. MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi HUKUK KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisinin

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KARATAY İLÇESİ MEVLANA KÜLLİYESİ VE PİRİ MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ CİVARI KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI REVİZYONU VE İLAVE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI PAFTA NO: M29A11D1A- M29A11D1B K Ö:1/1000 LEJAND

Detaylı

BASINA ve KAMUOYUNA DUYURULUR

BASINA ve KAMUOYUNA DUYURULUR T.C. ADALAR BELEDİYESİ BASINA ve KAMUOYUNA DUYURULUR 06 Ocak 2014 tarihli Adalar Postası adlı blog sayfasında, kamuoyuna duyurulduğu da belirtilen, İstanbul Adalar İlçesi ve CHP yle ilgili Açık Mektup

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU

Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU Sıra No Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 1 09/01/2009 / 01 2 09/01/2009 / 02 3 09/01/2009 / 03 4

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 03.01.2013 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, aşağıda ada parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI OCAK AYI İL ENCÜMENİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ NO SU ÖZÜ 07/01/2015 1 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Merkez Karakaş Mh. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

9.21. Haydarpaşa Garı ve Liman Alanı

9.21. Haydarpaşa Garı ve Liman Alanı 9.21. Haydarpaşa Garı ve Liman Alanı 4 Aralık 2004 günlü gazetelerde Haydarpaşa Manhattan olacak başlığı altında Haydarpaşa Limanı ve çevresi için hazırlanmakta olan bir proje ile Haydarpaşa Garı ve Limanını

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 110 Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama imar planlarımızda BL-6

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ'NDE ESKİCE ÇİFTLİĞİ'NDE YER ALAN 2 ADET ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ (106 ADA 19 PARSEL İLE 106 ADA 22 PARSEL) İLE 1 ADET TARLA NİTELİKLİ

Detaylı

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı