Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): Turkish Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): Turkish Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article)"

Transkript

1 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): Turkish Journal of Biological Control ISSN Orijinal araştırma (Original article) Chilocorus nigritus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae) un Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Aonidiella aurantii (Maskell)'ye karģı salım çalıģmaları ve adaptasyonu Derya ġenal 1, Nedim UYGUN 2 Mass-release and adaptation of Chilocorus nigritus (Fabricius)(Coleoptera: Coccinellidae) to Aonidiella aurantii (Maskell) in the East Mediterranean Region of Turkey Abstract: Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae), is one of the most important pests on citrus. Although red scale has natural enemies in the East Mediterranean Region of Turkey, they are not sufficient to control the pest. Chilocorus nigritus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae), which is an effective predator of red scale in different regions of the world, was imported from California, USA to Adana, Turkey. In this study, the massrearing of C. nigritus was carried out in a climate control chamber and its adaptation to A. aurantii in citrus orchards was investigated in the East Mediterranean Region of Turkey between 2001 and In order to determine the extent of adaptation of C. nigritus, its adult and egg stages were released into citrus orchards infested with scale insects. After a certain time the release, there were no predators detected. Furthermore, predators reared in cages under semi-field conditions were able to survive in summer but in winter no individuals survived. It was therefore concluded that C. nigritus could not adapt to the citrus orchards of East Mediterranean Region of Turkey. Keywords: Chilocorus nigritus, mass releasing, adaptation, Aonidiella aurantii Öz: Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) turunçgillerin en önemli zararlılarından biridir. Bu zararlının Doğu Akdeniz Bölgesi nde parazitoit ve predatörleri olmasına rağmen, bunlar zararlıyı tam olarak baskı altına almada yeterli değildir. Bu nedenle diğer bazı ülkelerde zararlıyı baskı altına aldığı bilinen avcı böcek Chilocorus nigritus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae) Kalifornia dan Adana'ya getirtilmiģtir. Bu çalıģmada, C. nigritus'un kitle üretimi iklim odasında gerçekleģtirilmiģ ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turunçgil bahçelerinde A. aurantii'ye karģı yılları arasında adaptasyonu araģtırılmıģtır. 1 Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Bilecik 2 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Adana Sorumlu yazar (Corresponding author) AlınıĢ (Recieved): Kabul ediliģ (Accepted):

2 Chilocorus nigritus'un doğaya adaptasyonu Chilocorus nigritus un doğaya adaptasyonunu belirlemek amacıyla, avcının ergin ve yumurta dönemleri kabuklubit ile bulaģık turunçgil bahçelerine salınmıģtır. Salımlardan sonra yapılan kontrollerde avcının herhangi bir dönemine rastlanmamıģtır. Ayrıca avcı yarı doğal koģullarda kafesler içerisinde takip edilmiģtir. Yaz süresince kafeslerde avcıya rastlanırken, kıģ aylarında tüm bireylerin öldüğü belirlenmiģtir. Yapılan salım çalıģmaları sonucunda C. nigritus bölgeye yerleģmemiģtir. Anahtar kelimeler: Chilocorus nigritus, salım, adaptasyon, Aonidiella aurantii GiriĢ Son yıllarda tüm dünyada tarım alanlarında önemli kayıplara neden olan hastalık, zararlı, nematod ve yabancı otlarla savaģımda Entegre Mücadele çalıģmalarına ağırlık verilmektedir. Entegre mücadele programı içerisinde ise öncelik biyolojik mücadele uygulamalarınındır. Biyolojik mücadele çalıģmaları, doğada var olan doğal düģmanların korunması ve desteklenmesi, kitle halinde üretilerek salınması ve ekosistemde zararlıyı baskı altına alabilecek doğal düģman türleri mevcut değilse dıģarıdan ithal edilerek yerleģtirilmesi Ģeklinde uygulanmaktadır (Lodos 1991; Uygun 1991; Öncüer 1995; Uygun et al. 2010). Biyolojik mücadele içerisinde farklı etmen gruplarının yeralmasına rağmen, Coleoptera takımından gelin böceği veya uğur böceği olarak bilinen Coccinellidae familyasına bağlı türler önemli bir yer tutmaktadır. Bu türlerin avlarını yaprakbitleri, kabuklubitler, unlu ve mumlu bitler, beyazsinekler, yaprakpireleri, kırmızıörümcekler vb. zararlılar oluģturur (Uygun 1981). Bu familyadan Uzak Doğu kökenli Chilocorus nigritus (Fabricius) kabuklubitlerin önemli bir avcısı olup bazı bölgelerde yayılma özelliği göstermekte ve salımı yapılan yerlerde kabuklubitleri kontrol altına alabilmektedir (Samways 1984). Woglum (1913) Hindistan ın değiģik bölgelerinde turunçgillerde zararlı olan kırmızı kabuklubit, Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) üzerinde bu avcı böceğin oldukça önemli bir etkiye sahip olduğuna iģaret etmiģtir. Aynı zamanda Hindistan da, Tirumala et al. (1954) turunçgillerde A. aurantii nin de dahil olduğu değiģik kabuklubitlerin mücadelesinde zararlının farklı dönemlerine karģı etkisinden dolayı coccinellidler arasında C. nigritus un en etkili avcı olduğuna değinmektedirler. Turunçgil yetiģtiriciliğinin yapıldığı birçok yerde olduğu gibi ülkemizde de özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında A. aurantii ana zararlılar arasında yer almaktadır. Doğada bu zararlının Chilocorus bipustulatus (L.), Rhyzobius lophantae (Blaisdell) ve Aphytis melinus DeBach gibi doğal düģmanlarının olmasına karģın değiģik nedenlerle zararlı tam olarak baskı altına alınamamaktadır (Samways 1985). Avcı böcek C. nigritus un, A. aurantii nin populasyonunu baskı altına almada yardımcı olabileceği düģünülerek 1986 yılında Kaliforniya (A.B.D.) dan Prof. Dr. Nedim UYGUN tarafından Türkiye ye getirilerek çalıģmalara baģlanmıģtır. 86

3 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control ġenal &Uygun 2015, 6 (2): Bu çalıģmada, birçok kültür bitkisinde zararlı olan kabuklubitlerin biyolojik mücadelesinde önemli bir avcı olarak bilinen C. nigritus un Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında ekonomik anlamda önemli zararlara neden olan A. aurantii ye karģı salım çalıģmaları yürütülerek avcının bölgeye adaptasyon durumu araģtırılmıģtır. Materyal ve yöntem Aspidiotus nerii ve Aonidiella aurantii'nin kitle üretimi Aspidiotus nerii (Bouché) ile A. aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae)'nin üretimleri, C. nigritus un kitle üretim ve adaptasyon çalıģmalarında kullanılmak üzere gerçekleģtirilmiģtir. A. nerii'nin üretimi patates yumruları (Solanum tuberosum L.), A. aurantii'nin üretimi ise bal kabağı (Cucurbita moschata Duch.) üzerinde, 26±1 C sıcaklık ve uzun gün (16:8) aydınlatmalı üretim odalarında yürütülmüģtür. Chilocorus nigritus'un kitle üretimi Kaliforniya (A.B.D.) dan Prof. Dr. Nedim UYGUN tarafından 1986 yılında getirtilen Chilocorus nigritus'un kitle üretimi, üzerinde havalanmayı sağlayan tüllerle kaplı kavanozlarda yapılmıģtır. Üretim kavanozlarının içerisine, A. nerii ile bulaģık patatesler yerleģtirilmiģ ve C. nigritus un ergin bireyleri bu kavanozlara aktarılmıģtır. Avcının yumuģak dokulu yüzeylere yumurta bırakması nedeniyle kavanozların içerisine küçük polyester lif parçaları yerleģtirilmiģtir. Kavanoz içerisinde C. nigritus populasyonun artmasıyla erginler emgi tüpüyle toplanmıģ ve yeni hazırlanmıģ üretim kavanozlarına aktarılmıģtır. Üretim kavanozlarının içerisindeki besin durumuna göre A. nerii ile bulaģık patatesler eskileriyle değiģtirilerek avcı üretiminin devamlılığı sağlanmıģtır. Üretim çalıģmaları, 26±1 C sıcaklık ve uzun gün (16:8) aydınlatmalı iklim odalarında gerçekleģtirilmiģtir. Chilocorus nigritus un Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerine adaptasyon çalıģmaları Doğu Akdeniz Bölgesi'ne C. nigritus un yerleģip yerleģmeyeceğini saptamak amacıyla çalıģmalar, 2001 ve 2002 yıllarında A. aurantii ve diğer diaspidid türleriylele bulaģık yedisi Adana'da ve üçü Hatay'da olmak üzere on farklı turunçgil bahçesinde yürütülmüģtür. Salımlar ilaçlama yapılmayan bahçelerde gerçekleģtirilmiģtir. Adana'da belirlenen birinci bahçeye Çizelge 1.'de de görüldüğü gibi kırmızı kabuklubitin her üç dölüne karģı, ikinci bahçeye birinci ve ikinci dölüne, üçüncü bahçeye ise sadece birinci dölüne karģı iki yıl süreyle periyodik salımlar yapılmıģtır. Salımlar her bahçeden kabuklubitlerle bulaģık 5 ağaça uygulanmıģ ve salımlarda C. nigritus'un ergin ve yumurtaları kullanılmıģtır. 87

4 Chilocorus nigritus'un doğaya adaptasyonu Adana ve Hatay'da seçilen diğer yedi bahçede ise periyodik olmayan ergin ve yumurta salımları yapılmıģtır. Çizelge 1. Aonidiella aurantii'nin döllerine göre Chilocorus nigritus un ergin ve yumurtalarının salım tarihleri. Table 1. Dates of mass releasing of Chilocorus nigritus adults and eggs according to generations of Aonidiella aurantii. Salım tarihleri Bahçe 1 Bahçe 2 Bahçe A. aurantii 1. döl A. aurantii 2. döl A. aurantii 3. döl Toplam A. aurantii 1. döl A. aurantii 2. döl A. aurantii 3. döl Toplam Genel Toplam - Salım yapılmadı 750 ergin ergin ergin 3000 yumurta ergin 1000 yumurta ergin ergin 1000 yumurta 1000 ergin 2000 yumurta ergin 500 ergin 1000 yumurta Chilocorus nigritus un ergin salımları için pupadan yeni çıkmıģ ve olgunlaģma besinini almıģ yaklaģık 10 ar günlük bireyler ağaç baģına en az 50 adet gelecek Ģekilde uygulanmıģtır. Yumurta salımı için ise 48 saat içerisinde polyester lifler üzerine bırakılmıģ en az 100 er adet yumurta kullanılmıģtır. Daha önce A. aurantii ile bulaģık olarak belirlenmiģ olan ağaçlara erginler, kutular içinde getirilerek salınmıģtır. Üzerinde yumurta bulunan polyester lifler ise yine kabuklubitle bulaģık olan yaprak, sürgün, dal veya gövdelere ataç veya raptiye ile tutturulmuģtur (Samways & Mapp 1983). Chilocorus nigritus un bahçeye yerleģip yerleģmediğini belirlemek amacıyla salım yapılan dönemlerden itibaren 15 gün arayla darbe yöntemi (Steiner 1962) kullanılarak kontroller yapılmıģtır. Belirlenen herbir ağaçtan 7 dala 3 darbe vurularak örnekleme aleti içine düģen C. nigritus ve diğer avcılar sayılarak kayıtları tutulmuģtur. 88

5 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control ġenal &Uygun 2015, 6 (2): Chilocorus nigritus un Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yarı doğal koģullarda Aonidiella aurantii ve Aspidiotus nerii üzerinde adaptasyon çalıģması Yarı doğal ortamlarda C. nigritus un geliģme durumunun araģtırılması için çalıģmalar, 2002 ve 2004 yılları arasında Çukurova Üniversitesi nin turunçgil bahçelerinde yürütülmüģtür. Bahçe içerisine tülle kaplı 4 adet kafes yerleģtirilmiģ ve herbirinin içerisine avcıya doğal bir ortam sağlanabilmesi amacıyla toprak ile bitki artıkları konulmuģtur. Kafeslerden ikisine besin olarak A. nerii nin tüm dönemleri ile bulaģık patates yumruları, diğer ikisine ise A. aurantii nin tüm dönemleriyle bulaģık kabak yerleģtirilmiģtir (ġekil 1.). ġekil 1. Açık alanda kafesler içerisinde Chilocorus nigritus'un geliģmesini belirlemek amacıyla oluģturulan düzenek. Figure 1. The assembly created in order to determine the development of Chilocorus nigritus within the cages in citrus orchard. Kafes içerisine her iki besinin de bulunduğu yarı doğal koģullara, ilkbahar aylarında C. nigritus un yumurta ve ergini birarada bırakılmıģ ve ekim ayına kadar haftada bir, kıģ aylarında ise iki haftada bir olmak üzere bireylerin geliģmesi gözlenmiģtir. Kafesler içerisindeki kabuklubitlerin durumuna göre zaman zaman A. nerii ile bulaģık patates ve A. aurantii ile bulaģık kabak ilave edilerek eskiler ortamdan uzaklaģtırılmıģtır. Böylece C. nigritus'un yarı doğal koģullarda adaptasyonu araģtırılmıģtır. Bulgular ve tartıģma Chilocorus nigritus un Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerine adaptasyonu Önemli bir diaspidid avcısı olan C. nigritus un Adana'daki üç turunçgil bahçesinde A. aurantii'nin üç dölüne karģı 2001 ve 2002 yıllarında salımı yapılmıģ ve periyodik aralıklarla yerleģip yerleģmediği kontrol edilmiģtir. Birinci bahçeye A. aurantii'nin birinci, ikinci ve üçüncü dölüne karģı iki yılda toplam 1500 ergin, 3000 yumurta; ikinci bahçeye kabuklu bitin birinci ve ikinci dölüne karģı

6 Chilocorus nigritus'un doğaya adaptasyonu ergin, 2000 yumurta; üçüncü bahçeye ise birinci dölüne karģı 500 ergin, 1000 yumurta salımı (Çizelge 1.) yapılmasına karģın turunçgil bahçelerinde yerleģmediği saptanmıģtır. Materyal ve yöntem bölümünde belirtildiği gibi periyodik salımların dıģında ayrıca Samandağ (Hatay)'da üç bahçeye toplam 1100 ergin ve Adana'daki dört bahçeye de toplam 2890 ergin ve 2120 yumurta periyodik olmayan Ģekilde uygulanmıģtır. Salımlardan sonraki kontrollerde Samandağ'daki bahçelerde yaz aylarında birkaç C. nigritus ergini saptanmıģ olup, kıģ aylarında avcının herhangi bir dönemine rastlanmamıģtır. Adana'da yapılan kontrolerde ise hem yaz hem de kıģ aylarında C. nigritus elde edilememiģtir. Chilocorus nigritus un Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yarı doğal koģullarda Aonidiella aurantii ve Aspidiotus nerii üzerinde adaptasyonu Materyal ve yöntem bölümünde belirtildiği gibi C. nigritus'un yarı doğal koģullarda adaptasyonunu belirlemek amacıyla hazırlanan kafesler bir turunçgil bahçesine yerleģtirilmiģ ve iki yıl ( ) süreyle takip edilmiģtir. Her iki yılda da yaz aylarında yapılan kontrollerde avcının yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri saptanmıģ, ancak kıģ aylarında ve ertesi ilkbaharda herhangi bir canlı birey saptanmamıģtır. Sonuç olarak, gerek Adana'daki üç turunçgil bahçesine A. aurantii'nin dölleri dikkate alınarak yapılan periyodik salım ve kontrollerde, gerekse Adana ve Samandağ'daki turunçgil bahçelerine yapılan periyodik olmayan iki yıllık salım çalıģmalarında ve gerekse de bahçe içerisinde kafeslerde oluģturulan yarı doğal koģullarda C. nigritus'un Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kıģı geçiremediği belirlenmiģtir. Chilocorus nigritus, bugüne kadar dünyanın bir çok ülkesinde farklı kabuklubit türlerine karģı mücadele amaçlı ithal edilerek üretilmiģ ve salımları yapılmıģtır. Yapılan salım çalıģmaları sonucunda belirli bölgelere baģarıyla adapte olup kabuklu bitleri kontrol altına alırken, bazı alanlarda aynı baģarıyı göstermemiģtir. Vesey-Fitzgerald (1941) Hindistan'dan ġeysel'e 1938 yılında C. nigritus'u getirtmiģ ve hindistan cevizinde zararlı olan kabuklubit türlerinden Pinnaspis buxi, Ischnaspis longirostris ve Chrysomphalus ficus'a karģı 1940 yılında salımlarını yapmıģtır. Salım sonrasında C. nigritus bölgeye yerleģerek kabuklu bit türlerinin kontrolünde etkili olmuģtur. Hindistan ve Çin'den, 1910 ve 1948 yıllarında C. nigritus Kaliforniya ve Florida (A.B.D.) eyaletlerine getirtilerek turunçgil alanlarında zararlı olan A. aurantii'ye karģı salınmıģ, ancak avcının yerleģmesi baģarısızlıkla sonuçlanmıģtır (Woglum 1913, Smith & Flanders 1949). Chilocorus nigritus Mauritius'dan 1947 yılında Bennet & Hughes (1959) tarafından Carulaspis minima (Targ.) ve Insulaspis (Lepidosaphes) newsteadi (Sulc)'ye karģı Bermuda'ya, 1970 yılında Greathead & Pope (1977) tarafından da Madagaskar'a getirtilmiģtir. Ancak yapılan kotrollerde C. nigritus un Bermuda ve 90

7 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control ġenal &Uygun 2015, 6 (2): Madagaskar a yerleģmediği ortaya konmuģtur. Omkar & Pervez (2003)'de avcının salımının yapıldığı ülkeler arasında Ġsrail ve Uganda'nın yer aldığını ancak avcının bu ülkelere de yerleģmediğini bildirmektedirler. Samways et al. (1999) CLIMEX programı yardımıyla yapılan tahminlerde C. nigritus un Ecological Index değerinin oldukça düģük çıkması nedeniyle iklimsel özelliklere bağlı olarak Ġsrail e yerleģemeyeceğini belirtmektedirler. Omkar & Pervez (2003), Uygun & ġekeroğlu (1987)'nun yayınını referans göstererek C. nigritus'un Türkiye'de yerleģtiğine değinmektedirler. Ancak, Uygun & ġekeroğlu (1987)'nun çalıģmasında, C. nigritus'un A. aurantii'nin mücadelesi için getirtilerek laboratuvarda kitle üretiminin gerçekleģtirildiğinden söz edilmektedirler. Adı geçen çalıģmada, C. nigrirus'un araziye salımından ve yerleģmesinden bahsedilmemektedir. Sonuç Aonidiella aurantii'nin biyolojik mücadelesinde kullanabilmek amacıyla kitle üretimi ve turunçgil bahçelerine salımı yapılan C. nigritus'un Doğu Akdeniz Bölgesi'ne yerleģmediği belirlenmiģtir. Ayrıca avcı kafes içerisinde yarı doğal koģullarda da takip edilmiģ olup, benzer sonuçlar alınmıģtır. Ponsonby & Copland (1996) C. nigritus'un 18 o C'de ergin öncesi dönemlerini tamamlayamadığını ve geliģme eģiğinin de 16.6 olduğunu bildirmektedirler. ġenal (2006)'da C. nigritus'un 34 o C'de yumurta bırakmadığını, 26 o C'de % 80 nem düzeyinde ergin öncesi dönemlerde % oranında ölümlerin meydana geldiğini ve geliģme eģiğinin 16.7 olduğunu belirtmektedir. Literatür bildiriģlerinden ve bu çalıģmadan ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde C. nigritus'un salım yapılan bölgelere adapte olamamasının nedeni, avcının yüksek ve düģük sıcaklıklara toleransının düģük olmasına bağlanabilir. Ancak, daha kesin karara varabilmek için her türlü biyotik ve abiyotik faktörler dikkate alınarak daha ayrıntılı çalıģmaların yapılmasında yarar vardır. TeĢekkür Bu çalıģma, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Bitki Koruma Anabilim Dalı'nda yürütülmüģ olan doktora tezinin bir bölümü olup, Çukurova Üniversitesi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri birimi tarafından desteklenmiģtir (FBE.2002.D.189). Kaynaklar Bennett F.D. & I.W. Hughes Biological control of insects pests in Bermuda. Bull. Ent. Res. 50, Greathead D.J. & R.D. Pope Studies on the biology and taxonomy of some Chilocorus spp. (Coleoptera: Coccinellidae) preying on Aulacaspis spp. (Hemiptera: 91

8 Chilocorus nigritus'un doğaya adaptasyonu Diaspididae) in East Africa, with the description of a new species. Bulletin of Entomological Research Lodos N Türkiye entomolojisi. Cilt 1. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 282, Ġzmir, 365 s. Omkar R.B. & A. Pervez Ecology and biocontrol potential of a scale-predator, Chilocorus nigritus. Biocontrol Science and Technology, Vol: 13, No: 4, Öncüer C Tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri ve ilaçları. Ege Üniversitesi Basımevi, Ġzmir, 326 s. Ponsonby D.J. & M.J.W. Copland Effect of temperature on development and immature survival in the scale insect predator, Chilocorus nigritus (F.) (Coleoptera: Coccinellidae). Biocontrol Science and Technology, 6, Samways M.J. & J. Mapp A new method for the mass-introduction of Chilocorus nigritus (F.) (Coccinellidae) into citrus orchards. The Citrus and Subtropical Fruit Journal, October, 4-6. Samways M.J Biology and economic value of the scale predator Chilocorus nigritus (F.) (Coccinellidae), Biocontrol News and Information, June, Vol. 5, No 2, Samways M.J Relationship between red scale, Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae), and its natural enemies in the upper and lower parts of citrus trees in South Africa. Bull. Ent. Res., 75, Samways M.J., R. Osborn, H. Hastings & Hattingh Global climate change and accuracy of prediction of species geographical ranges: Establishment success of introduced ladybirds (Coccinellidae, Chilocorus spp.) worldwide. Journal of Biogeography, 26, Smith H.S. & S.E. Flanders (1949) Recent introductions of entomophagous insects into California. J. Econ. Ent. 42, Steiner H Anleitung zum integrierten pflanzenschutz im apfelan bau (O.I.L.B) Lanolesanstalt für Pflanzenschutz Stutgart. 7, ġenal D., Avcı böcek Chilocorus nigritus (Fabricus) (Coleoptera: Coccinellidae) un bazı biyolojik ve ekolojik özellikleri ile doğaya adaptasyonu üzerine araģtırmalar. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Adana, 127s. Tirumala R. V., A. L. David & K.R. Mohan Attempts at the utilisation of Chilocorus nigritus Fab. (Coleoptera: Coccinellidae) in the Madras State. Indian Journal of Entomology 16, Uygun N Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde taksonomik araģtırmalar. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 157. Adana. Uygun N. & E. ġekeroğlu Çukurova ya ithal edilen bazı doğal düģmanların biyolojik savaģta kullanılma olanakları. Türkiye I. Entomoloji Kongresi, Ekim, Ġzmir, Uygun N Ülkemizde biyolojik mücadele. Tarım Orman ve KöyiĢleri Bakanlığı Dergisi, 63: Uygun N., M.R. Ulusoy & S. Satar Biyolojik mücadele. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1 (1): Vesey-Fitzgerald D Progress of the control of coconut-feeding Coccidae in Seychelles. Bulletin of Entomological Research, 32,

9 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control ġenal &Uygun 2015, 6 (2): Woglum R.S Report on a trip to India and The Orient in search of the natural enemies of the citrus white fly. United States Department of Agriculture, Bureau of Entomology, Bulletin No. 120, 58 pp. 93

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Derya ŞENAL 2. Doğum Tarihi: 23/02/1972 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Naime Zülal ELEKÇİOĞLU Ünvan Telefon 322 3441784 E-mail n.elekcioglu@bmi.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969 -Tarsus Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılıģ alanları 1

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılıģ alanları 1 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): 127-138 Turkish Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1969 TARSUS T: 322 5512057 F: 322 5512255

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Derya ŞENAL DOKTORA TEZİ AVCI BÖCEK Chilocorus nigritus (FABRICIUS) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN BAZI BİYOLOJİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE DOĞAYA ADAPTASYONU

Detaylı

Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): Orijinal araştırma (Original article)

Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): Orijinal araştırma (Original article) Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): 151-155 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Fusarium subglutinans (Wollenw. & Reinking) (Hypocreales: Nectriaceae) ın Chilocorus nigritus (Fabricius)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi:

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 29, 3(2): 43-47 J.Agric.Fac.HR.U., 29, 3(2): 43-47 DİYARBAKIR, ELAZIĞ ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI Polydrosus roseiceps Pes. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NİN POPULASYON DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SERPİL DEMİR ASPIDIOTUS NERII BOUCHE (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) VE PARAZİTOİDİ APHYTIS MELINUS DeBach (HYMENOPTERA: APHELINIDAE) UN FARKLI

Detaylı

Araştırma Makalesi. Ali GÜNCAN 1 Zeynep YOLDAŞ 2 Türkan KOÇLU 3 ÖZET. Anahtar Sözcükler: Phyllocnistis citrella, turunçgil, İzmir, zararlı durumu

Araştırma Makalesi. Ali GÜNCAN 1 Zeynep YOLDAŞ 2 Türkan KOÇLU 3 ÖZET. Anahtar Sözcükler: Phyllocnistis citrella, turunçgil, İzmir, zararlı durumu Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2009, 46 (3): 175-179 ISSN 1018 8851 Ali GÜNCAN 1 Zeynep YOLDAŞ 2 Türkan KOÇLU 3 1 Arş. Gör.,Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 35100

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri

İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (1): 65-78 Turkish Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae

Detaylı

Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius scutalis

Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius scutalis Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 25, 15(2): 119-123 Geliş Tarihi: 18.6.24 Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 111 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Selda TELLİ 2, Abdurrahman YİĞİT 3

Selda TELLİ 2, Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 202, 3 (2): 2-32 ISSN 246-0035 Orijinal araştırma (Original article) Turunçgil unlubiti, Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) ile bazı predatör coccinellid (Coleoptera)

Detaylı

Türk. biyo. müc. derg., 2014, 5 (2): Orijinal araştırma (Original article)

Türk. biyo. müc. derg., 2014, 5 (2): Orijinal araştırma (Original article) Türk. biyo. müc. derg., 2014, 5 (2): 111-120 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Domates güvesi, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) nın mücadelesinde zararlı ile bulaşık yaprakların

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Ünvan Mühendis-Doçent Telefon (322) 344 17 84 E-mail s_oztemiz@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1971 -Adana EĞİTİM BİLGİLERİ Doçent Üniversite Adı Akademik

Detaylı

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV DÖNÜŞÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV DÖNÜŞÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV DÖNÜŞÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Mehmet KEÇECİ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 29 Ocak 2014, Ankara 1.. Sunum İçeriği Giriş Asya Turunçgil Psillidinin Tanımı, Zararı

Detaylı

Biyolojik mücadele. Nedim UYGUN 1, M. Rifat ULUSOY 1, Serdar SATAR 1. Biological control

Biyolojik mücadele. Nedim UYGUN 1, M. Rifat ULUSOY 1, Serdar SATAR 1. Biological control Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (1): 114 ISSN 21460035 Biyolojik mücadele Nedim UYGUN 1, M. Rifat ULUSOY 1, Serdar SATAR 1 Biological control Abstract: In this article, the reasons of giving emphasis on

Detaylı

Infestation Rates and Natural Enemies of Mercetaspis halli (Green) (Homoptera: Diaspididae) with New Records from Turkey

Infestation Rates and Natural Enemies of Mercetaspis halli (Green) (Homoptera: Diaspididae) with New Records from Turkey Infestation rates and natural enemies of Mercetaspis halli 1 J. Ent. Res. Soc. 8(2):1-5, 2006 ISSN:1302-0250 Infestation Rates and Natural Enemies of Mercetaspis halli (Green) (Homoptera: Diaspididae)

Detaylı

Coccidoxenoides perminutus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) un Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) üzerinde yaģam çizelgesi

Coccidoxenoides perminutus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) un Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) üzerinde yaģam çizelgesi Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): 153-166 Turkısh Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Coccidoenoides perminutus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae)

Detaylı

Orijinal araştırma (Original article)

Orijinal araştırma (Original article) Türk. entomol. derg., 2012, 36 (1): 83-92 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Turunçgil bahçelerinde kullanılan bazı ilaçların yaprakbiti parazitoitlerinden Lysiphlebus confusus Tremlay

Detaylı

Doğu Akdeniz Bölgesi nde altıntop bahçelerinde Turunçgil unlubiti [(Planococcus citri) (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae)] nin popülasyon değişimi 1

Doğu Akdeniz Bölgesi nde altıntop bahçelerinde Turunçgil unlubiti [(Planococcus citri) (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae)] nin popülasyon değişimi 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2017, 57(2): 123-136 ISSN 0406-3597 DOI 10.16955/bitkorb.322376 Doğu Akdeniz Bölgesi nde altıntop bahçelerinde Turunçgil unlubiti [(Planococcus citri) (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae)]

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK Cheilomenes propinqua (Mulstant) (COLEOPTERA:COCCINELLIDAE) NIN GELİŞME VE ÜREME GÜCÜNE ETKİLERİ BİTKİ KORUMA

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar

Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2010, 50(3): 89-99 Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar Mustafa PORTAKALDALI 1 Serdar SATAR 2 SUMMARY Research on Coccinellidae (Coleoptera)

Detaylı

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları

Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Türkiye de yeni bir sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae) nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları Mustafa AVCI 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) nin önemli bir parazitoidi Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae) in

Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) nin önemli bir parazitoidi Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae) in Türk. biyo. müc. derg., 2011, 2 (1): 3-10 ISSN 2146-0035 Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) nin önemli bir parazitoidi Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae) in Doğu Akdeniz

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1327-1335 BARTIN DA Sinapis arvensis L. (YABANİ HARDAL) ÜZERİNDE ZARAR YAPAN Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE)

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19122

Archived at http://orgprints.org/19122 EĞĠRDĠR (ISPARTA) KOġULLARINDA ORGANĠK ÇĠLEK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2016, 6(3): ISSN X

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2016, 6(3): ISSN X DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.02586 Türk. entomol. bült., 2016, 6(3): 221-230 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Aydın İl Merkezinde turunç Citrus aurantium L. (Rutaceae) ağaçlarında

Detaylı

142 Turunçgil bahçelerindeki önemli parazitoit ve predatörlere bazı ilaçlarının etkileri

142 Turunçgil bahçelerindeki önemli parazitoit ve predatörlere bazı ilaçlarının etkileri Türk. biyo. müc. derg., 2013, 4 (2): 141-154 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Bazı tarımsal savaş ilaçlarının turunçgil bahçelerindeki önemli parazitoit ve predatörlere etkilerinin

Detaylı

Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus

Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 21, (5): 1-11 Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus Kiesenwetter, 1857 (Coleoptera: Buprestidae) un ergin popülasyon değiģiminin belirlenmesi

Detaylı

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları.

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı, adı : ERBEY, Mahmut Uyruğu : T.C. Doğum tarihi ve yeri : 28.11.1977 Elazığ Medeni hali : Evli, 1 çocuklu Telefon : 0 (386) 280 46 66 0 533 436 05 23 Faks : 0 (386) 280

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49 (2): 55-66 Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 İnanç ÖZGEN 2 Yusuf KARSAVURAN

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

Research On Formicidae (Hymenoptera) Species On Citrus Trees In East Mediterranean Region Of Turkey And Relations With Some Species Of Hemiptera

Research On Formicidae (Hymenoptera) Species On Citrus Trees In East Mediterranean Region Of Turkey And Relations With Some Species Of Hemiptera DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ TURUNÇGİL BAHÇELERİNDEKİ KARINCA TÜRLERİNİN (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) SAPTANMASI VE BAZI HEMIPTERA TÜRLERİ İLE İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Research On Formicidae (Hymenoptera) Species

Detaylı

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 91-98 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde

Detaylı

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): Turkısh Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article)

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): Turkısh Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article) Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): 111-122 Turkısh Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Adana Ġli Balcalı ve Doğankent yörelerinde buğday tarlasında

Detaylı

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde,

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, Türk. Bit. Kor. Derg. (ı982) 6: 105-109 ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, ~aıkım fiüvesi (l obes ia botra na![biff and Den.) üa: rortricidae )'nin zararı üzerinde gözlemler N. Kacar*

Detaylı

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinellidae) Üzerine Etkileri

Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinellidae) Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 53-58 Geliş Tarihi: 25.09.2003 Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera:

Detaylı

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul Fen ve Mühendislik Dergisi 1, Cilt 4, Sayı 2 143 PAMUKTA BEYAZSİNEK, Bemisia tabaci GENN. (HOM., ALEYRODIDAE) MÜCADELESİNDE BÖCEK GELİŞME DÜZENLEYİCİLERİ (BUPROFEZIN VE PYRIPROXYFEN)'NİN KULLANIM OLANAKLARI

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi Türk. entomol. bült., 11, 1 (): 79-9 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 139 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKKAT! Kapak sayfasının tamamı koyu yazılmalı T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14 punto, tek aralık, sayfanın en üst kısmından başlamalı, Seminer başlığı 12 punto, tek aralık, tümü büyük

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Türk. biyo. müc. derg., 2014, 5 (2): Orijinal araştırma (Original article)

Türk. biyo. müc. derg., 2014, 5 (2): Orijinal araştırma (Original article) Türk. biyo. müc. derg., 2014, 5 (2): 121-136 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Diyarbakır ili mercimek ve domates alanlarında zararlı olan canavar otu türleri (Orobanche spp.) ve Phytomyza

Detaylı

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0020 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2009 Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010 Yafes Yıldız

Detaylı

Turunçgil Zararlıları. Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK 2017

Turunçgil Zararlıları. Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK 2017 Turunçgil Zararlıları Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK 2017 Salyangoz ve Sümüklü Böcekler Salyangoz (Helix sp.) Sümüklü böcek (Limax sp.) Nemli yerlerde yaşarlar. Testere şeklideki dilleri ile bitkilerin meyve,

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)] nin Bazı Morfolojik Özellikleri

Kavun sineği [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)] nin Bazı Morfolojik Özellikleri Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: )

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: ) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 184-189, 2015 Tokat İli Patates ve Patlıcan Üretimi Yapılan Alanlarda

Detaylı

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 10-14, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)

Detaylı

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary Türk. entomol. derg., 2012, 36 (3): 391-399 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Gryon monspeliensis (Picard) (Hymenoptera: Scelionidae) in Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera:

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ HAZIRLAYANLAR: SEMRA DİKİLİ GÜLİZAR YILDIRIM Organik tarımda, tarımsal savaş, işletmede zararlıların yoğunluğunu azaltıcı veya bulaşmasını önleyici yada rekabet

Detaylı

SOME BİOLOGİCAL CHARACTERS of CHİLOCORUS KUWANAE SİLVESTRİ

SOME BİOLOGİCAL CHARACTERS of CHİLOCORUS KUWANAE SİLVESTRİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ AVCI BÖCEK CHİLOCORUS KUWANAE SİLVESTRİ (COLEOPTERA: COCCİNELLİDAE) NİN UNASPİS EUONYMİ (COMSTOCK) (HEMİPTERA: DİASPİDİDAE) ÜZERİNDE BAZI

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU **

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU ** Türk. entomol. derg., 4, 28 (4): 253-266 ISSN -69 Mustafakemalpaşa (Bursa) da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon

Detaylı

ÖRNEKLEME VE SAYıM YÖNTEMLERİ

ÖRNEKLEME VE SAYıM YÖNTEMLERİ ÖRNEKLEME VE SAYıM YÖNTEMLERİ EKONOMİK ZARAR SEVİYESİ Herhangi bir zararlının ekonomik zarara neden olan en düşük populasyon yoğunluğuna ekonomik zarar seviyesi adı verilir. Zararlı populasyonunun bu seviyeye

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000-

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 03 Temmuz 1979 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 19 Mayıs

Detaylı

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 50-57 AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 4, 44 (1-4):69-77 ISSN 46-397 Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında bulunan avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve zararlı Agonoscena pistaciae nın populasyon

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: FINDIK ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 DALKIRAN [Xyleborus dispar (Fabr.)] ve DALDELEN [Lymantor coryli (Perris) (Col.: Scolytidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU...

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları T A G E M. Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları T A G E M. Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı I İÇİNDEKİLER Sayfa No FINDIK ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 DALKIRAN [Xyleborus dispar (Fabr.)] ve DALDELEN [Lymantor coryli (Perris) (Col.: Scolytidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU...

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 27, 44 (2): 33-48 ISSN 118-881 Thrips tabaci Lindeman ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) in Manisa İlinde Sanayi Domatesi Alanlarında Populasyon

Detaylı

Turunçgil yaprak galerigüvesi, Phyllocnistis citrella (Stainton, 1856) (Lepidoptera: Gracillariidae) nın parazitoiti Citrostichus phyllocnistoides

Turunçgil yaprak galerigüvesi, Phyllocnistis citrella (Stainton, 1856) (Lepidoptera: Gracillariidae) nın parazitoiti Citrostichus phyllocnistoides BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2013, 53(4):191-198 ISSN 0406-3597 Turunçgil yaprak galerigüvesi, Phyllocnistis citrella (Stainton, 1856) (Lepidoptera: Gracillariidae) nın parazitoiti Citrostichus phyllocnistoides

Detaylı

Levent EFĠL 1 Ahmet BAYRAM 2 Tarkan AYAZ 3 Derya ġenal 4 SUMMARY

Levent EFĠL 1 Ahmet BAYRAM 2 Tarkan AYAZ 3 Derya ġenal 4 SUMMARY BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 21, 5(3): 11-19 ġanlıurfa ili akçakale ilçesi yonca alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera) türleri ile populasyon değiģimleri ve Türkiye için yeni bir kayıt, Exochomus pubescens

Detaylı

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ SAYFA NO : 1/8 Sıra No Dergi Adı Mevcut Sayılar Adet 1 Journal of Dairy Science 1986 January 1 1986 February 1 1986 March 1 1986 April 1 1986 May 1 1986 June 1 1986 July 1 1986 August 1 1986 September

Detaylı

Ġkinci gün ilk olarak Adana da çilek konusunda Türkiye nin en önemli Ģirketi haline gelen Yaltır Tarım Ürünleri A.ġ. ye ait YALEX Firmasına gidildi.

Ġkinci gün ilk olarak Adana da çilek konusunda Türkiye nin en önemli Ģirketi haline gelen Yaltır Tarım Ürünleri A.ġ. ye ait YALEX Firmasına gidildi. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri NevĢehir Toros Tarım San ve Tic. A.ġ., Doğal ve Teknolojik Soğuk Hava Depoları, Alata Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü (Mersin), Adana

Detaylı

AVCI BÖCEK Anthocoris nemoralis (F.) (HETEROPTERA: ANTHOCORIDAE) İN LABORATUVAR VE DOĞA KOŞULLARINDA GELİŞİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

AVCI BÖCEK Anthocoris nemoralis (F.) (HETEROPTERA: ANTHOCORIDAE) İN LABORATUVAR VE DOĞA KOŞULLARINDA GELİŞİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR HR.Ü.Z.F.Dergisi, 5, 9 (2): 81-87 J.Agric.Fac.HR.U., 5, 9 (2): 81-87 AVCI BÖCEK Anthocoris nemoralis (F.) (HETEROPTERA: ANTHOCORIDAE) İN LABORATUVAR VE DOĞA KOŞULLARINDA GELİŞİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. İslam SARUHAN \ İkizdere - RİZE DERECE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENĠM ALANI

Yrd. Doç.Dr. İslam SARUHAN \ İkizdere - RİZE DERECE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENĠM ALANI 1 ÖZGEÇMĠġ 1. GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç.Dr. İslam SARUHAN T.C. KĠMLĠK NO 25703437090 DOĞUM TARĠHĠ ve YERĠ YAZIġMA ADRESĠ TEL: 0362 3121919/1351 0535 9478905 02.05.1972 \ İkizdere - RİZE Ondokuz

Detaylı

Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini, 1863 (Hemiptera: Aphididae) nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki popülasyon gelişimi

Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini, 1863 (Hemiptera: Aphididae) nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki popülasyon gelişimi BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 16, 56(2): 125-134 ISSN 6-3597 Nar Yaprakbiti, Aphis punicae Passerini, 1863 (Hemiptera: Aphididae) nin Şanlıurfa ili nar bahçelerindeki popülasyon gelişimi Mehmet MAMAY 1 ABSTRACT

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BORNOVA (ĠZMĠR) ĠLÇESĠNDE PEYZAJ ALANLARINDAKĠ COCCINELLIDAE (COLEOPTERA: INSECTA) FAUNASI NEġE KESKĠN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Bitki Koruma Anabilim Dalı KONYA

Detaylı