İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri"

Transkript

1 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (1): Turkish Journal of Biological Control ISSN Orijinal araştırma (Original article) İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri Cevdet KAPLAN 1, Tevfik TURANLI 2 Determination of ladybird species (Coleoptera: Coccinellidae) in chestnut orchards in İzmir and Manisa Provinces, Turkey Abstract: This study was conducted to determine ladybird species belonging to the family Coccinellidae (Coleoptera) on chestnut trees in Ġzmir and Manisa Provinces, Turkey in 2013 and Sampling was done in 52 chestnut orchards by beating and visual checking. Sixteen coccinellid species were identified. The common and widespread species were Stethorus punctillum Weise, S. gilvifrons (Mulsant), Adalia fasciatopunctata revelierei Mulsant, A. decempunctata (L.), A. bipunctata (L.), Coccinella septempunctata (L.) and Scymnus rubomaculatus (Goeze), respectively. Keywords: Ġzmir and Manisa, Coccinellidae, ladybird, fauna, chestnut Öz: Ġzmir ve Manisa illeri kestane alanlarındaki Coccinelliae (Coleoptera) türlerini belirlemek amacıyla yürütülen bu çalıģma 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleģtirilmiģtir. Örneklemeler 52 kestane bahçesinde yapılmıģtır. Coccinellid türlerin belirlenmesinde darbe ve gözle kontrol yöntemleri kullanılmıģtır. ÇalıĢma sonucunda 16 coccinellid tür belirlenmiģtir. En yayın ve yoğun türler sırasıyla Stethorus punctillum Weise, S. gilvifrons (Mulsant), Adalia fasciatopunctata revelierei Mulsant, A. decempunctata (L.), A. bipunctata (L.), Coccinella sptempunctata (L.) ve Scymnus rubomaculatus (Goeze) olarak saptanmıģtır. Anahtar kelimeler: Ġzmir ve Manisa, Coccinellidae, gelinböceği, fauna, kestane Giriş Kestane (Castanea sativa Mill.), yurdumuzda Marmara ve Kuzey Anadolu da meģe, gürgen, kayın, ıhlamur gibi yapraklı bitki türleriyle karıģık halde Ege ve Akdeniz bölgesinde ise lokal olarak tabii yayılıģ alanına sahiptir (SubaĢı, 2004). Kestane, gıda ve ahģap sanayilerinde değerlendirilmekte olup, ayrıca Akdeniz 1 Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki koruma Bölümü, Siirt, Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bornova, Ġzmir, AlınıĢ (Received): Kabul ediliģ (Accepted):

2 Ġzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri Bölgesi'nde ekolojik ve peyzaj amaçlı kullanılan önemli bir ağaç türüdür (Santos et al. 2014). FAO kaynaklarına göre dünyada yaklaģık 2 milyon ton kestane meyve üretimi yapılmaktadır. Çin 1.7 milyon ton üretimle ilk sırada, Türkiye ise 60 bin ton kestane üretimi ile dünyada ikinci sırada yer almakta ve dünya kestane üretiminin yaklaģık %3 nü karģılamaktadır (FAO, 2012). Kestane, Türkiye genelinde adet ağaç sayısı ve tonluk üretim değerine sahiptir (Anonymous 2014). Ġzmir ve Manisa illeri Türkiye deki kestane ağaç varlığının %19.94 ünü ve üretimin ise %19.27 sini sağlamaktadır. Kestane özellikle Ġzmir ilinde birçok üreticinin temel geçim kaynağını oluģturmaktadır. Ġzmir ve Manisa illerinde kestane alanları kimyasal ilaçlamanın en az yapıldığı tarımsal üretim alanlardır. Bu alanlardaki faydalı böceklerin hem tür sayısı hem de yoğunluklarının fazla olduğu düģünülmektedir. Halk arasında Coccinellidae familyası türleri Gelin böceği Uğur böceği gibi güzelliği ifade eden adlarla bilinirler. Bu familyaya ait türlerin zararlılara karģı biyolojik mücadele çalıģmalarında kullanılmaları ve bir çok ekolojik çalıģmaya konu olmaları nedeniyle önemli bir avcı böcek grubudur. Coccinellidae familyası en fazla avcı türün bulunduğu familyadır (Uygun, 1981; Yiğit & Uygun, 1986). Dünyada 5200 civarında coccinellid türün belirlendiği bildirilmiģtir (Khan et al. 2007). Coccinellid türler genel olarak polyfagdırlar. Belirli bir ava özelleģmiģ olanları çok azdır. Bunların hem larva hem de ergin dönemleri genellikle avcıdır. Polyfag olmaları nedeniyle biyolojik mücadele de, özellikle koruma ve destekleme Ģeklindeki biyolojik mücadele programlarında kullanılabilecek önemli etmenler grubunu oluģtururlar (Uygun, 1981). Ülkemizde farklı bölge ve kültür bitkilerinde (Turunçgil, zeytin, Ģeftali, nektarin, kayısı, kiraz, Antepfıstığı, yonca vb.) Coccinellidae familyasına ait çok fazla sayıda faunistik çalıģmaya rastlanmaktadır. Bu familyaya ait türlerin çoğunluğunu avcı türler oluģturmaktadır. Birçok türün yaprakbiti, beyazsinek, koģnil, kabuklubit, unlubit, akar ve küçük arthropodlarla bazı türlerin ise fungus miselleriyle beslendikleri bildirilmektedir (Uygun 1981; Yiğit & Uygun 1986; Öncüer 1991; Tezcan & Uygun 2003; Öztürk et al. 2004; Ülgentürk et al. 2004; Bolu et al. 2007; Hepdurgun et al. 2007; BaĢar & YaĢar, 2011; Portakaldalı & Satar 2010; Hazır & Ulusoy 2012; Güven 2013; Varlı et al. 2013). Ege Bölgesinde Aydın ilinde kestane ağaçlarındaki zararlı ve yararlı faunanın tespit çalıģmaları yapılmıģtır (Karagöz & Gençsoylu, 2004) diğer illerde kestane alanlarında Coccinellidae türlerinin saptanmasına yönelik herhangi bir çalıģmaya rastlanmamıģtır. Bu çalıģma Ġzmir ve Manisa illerinde kestane alanlarında bulunan Coccinellidae familyasına ait türleri, yayılıģ alanları ve bulunma dönemlerinin ortaya konularak daha sonra yapılacak çalıģmalar ıģık tutması amacıyla ele alınmıģtır. 66

3 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control Kaplan & Turanlı 2016, 7 (1):65-78 Materyal ve yöntem Ġzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında bulunan Coccinellidae familyasına ait türleri, yayılıģ alanlarını ve bulunma dönemlerini belirlemek amacıyla çalıģma yıllarında nisan ve kasım ayları arasında yürütülmüģtür. Sürveyler, kestane yetiģtiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı Ġzmir in Beydağ, KemalpaĢa ve ÖdemiĢ ilçelerinde ve Manisa nın Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerinde yapılmıģtır. UlaĢım kolaylığı ve kestane alanların yoğunluğuna bağlı olarak bu ilçeler ve köyleri 3 alt bölgeye ayrılmıģtır (Çizelge 1). Bu alt bölgelerde 2-3 hafta da bir örnekleme yapılmıģtır. Çizelge1. ÇalıĢmanın yapıldığı alt bölgeler ve kapsadığı il, ilçe ve köyler Table 1. The sub-regions where the study was conducted and the province, town and villages covered by the sub-regions. Alt bölgeler Kapsadığı ilçeler ve köyler 1 Beydağ ( Eğridere, Çamlık, Çomaklar ve Erikli köyleri) 2 Beydağ (Adaküre ve Halıköy köyleri), ÖdemiĢ (Bıçakçı ve Pirinççi köyleri) 3 KemalpaĢa (Ovacık köyü), Turgutlu (Hacıisalar köyü), Sarıgöl (Karacaali köyü) Sürvey çalıģmaları sırasında bahçelerde incelenen ağaç sayısının belirlenmesinde Lazarov and Grigorov (1958) esas alınmıģtır. Coccinellidae türlerinin belirlenmesinde Steiner (1962) nin önerdiği darbe yöntemi uygulanmıģtır. Ayrıca göz ile kontroller de yapılmıģtır. Örnekleme için seçilen kestane bahçelerinde darbe yöntemi ile rastgele seçilen ağacın 4 farklı noktasına olmak üzere her bahçede toplam 100 darbe yapılarak örnekler toplanmıģtır. Toplanan örnekler öldürme ĢiĢelerinde etil asetat yardımıyla öldürülerek laboratuara getirilmiģtir. Saptanan coccinellid türler morfolojik özelliklerine göre ayrılmıģ ve tanı için hazırlanarak konu uzmanına gönderilmiģtir. Bulgular ve tartışma Ġzmir ve Manisa illerinde kestane alanlarında yıllarında Coccinellidae familyasına ait toplam 1191 ergin yakalanmıģtır. TeĢhisi yapılan 16 türden 14 ü avcı olup, kalan 2 tür ise fungus hifleri ile beslenmektedir (Çizelge 2). Ege Bölgesinde bugüne kadar değiģik kültür bitkilerindeki Coccinellidae türlerin tespit çalıģmaları yapılmıģtır (Öncüer 1977; Soydanbay- Tunçyürek 1970,1976; Ulu et al. 1972; Tezcan & Uygun 2003; Hepdurgun et al. 2007; Güncan et al. 2010; Güven, 2013). Ancak kestane alanlarındaki çalıģmalar sınırlı sayıda bulunmaktadır. Karagöz ve Gençsoylu, (2004) Aydın ilindeki kestane yetiģtirme alanlarındaki avcı böcek türleri belirlemiģlerdir. 67

4 Ġzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ÇalıĢma sonucunda en yayın ve yoğun türler sırasıyla Stethorus punctillum, Stethorus gilvifrons, Adalia fasciatopunctata revelierei, A. decempunctata, A. bipunctata, Coccinella septempunctata ve Scymnus rubromaculatus olarak belirlenmiģtir. Belirlenen türler yoğun olarak Beydağ ilçesindeki kestaneliklerde ve Çizelge 2. Ġzmir ve Manisa illerinde yıllarında kestane alanlarında darbe yöntemiyle belirlenen Coccinellidae (Coleoptera ) türleri, yayılıģ alanları ve sayıları Table 2. Amount of Coccinellidae (Coleoptera) species and distribution areas collected by beating method on chesnut in Ġzmir and Manisa provinces in Tür Beydağ Ödemiş Kemalpaşa Turgutlu Sarıgöl Toplam Adalia bipunctata (L.) Adalia decempunctata (L.) Adalia fasciatopunctata revelierei Mulsant Chilocorus bipustulatus (Linneaus, 1758) Coccinella septempunctata (L.) Coccinula quatuordecimpustulata (Linneaus, 1758) Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) Hipodamia variegata (Goeze) Oenopia onglobata (L.) Propylaea quatuordecimpunctata (L.) Psyllobora vigintiduopunctata (Linneaus, 1758) Stethorus punctillum Weise Stethorus gilvifrons (Mulsant) Scymnus pallipediformis Günther Scymnus rubromaculatus (Goeze) Vibidia duodecimguttata (Poda) Toplam sonrasında ise KemalpaĢa ilçesindeki alanlarda tespit edilmiģtir (Çizelge 2). Türlerin yıl içerisinde nisan ve kasım ayları arasında doğada görülmüģtür. Avcı türlerin yaprakbiti, koģnil, kırmızı örümcek ve pisillid gibi zararlı türlerin görüldüğü alanlarda daha çok temmuz ve eylül ayları arasında yoğunlaģtıkları belirlenmiģtir. Daha önce Karagöz & Gençsoylu (2004), tarafından Aydın ili kestane yetiģtirme alanlarında doğal düģman olarak Coccinellidae familyasına ait Adalia bipunctata L., A. fasciatopunctata Muls., A. decempunctata (L.), Scymnus 68

5 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control Kaplan & Turanlı 2016, 7 (1):65-78 rubromaculatus Goeze, S. subvillosus (Goeze), Scymnus spp. Exochomus quadripustulatus L., Subcoccinella quatuorpunctata (L.), Hippodamia variegata (Goeze), Coccinula quatuordecimpustulata L., Coccinella septempunctata L., Oenopia oncina (Olivieri), O. lyncea agnata (Rosenhauer), Vibidia duodecimguttata (Poda) türlerini belirlemiģlerdir. Bu çalıģma ile Chilocorus bipustulatus, Propylaea quatuordecimpunctata, Psyllobora vigintiduopunctata, Stethorus punctillum ve Scymnus pallipediformis türlerin kestane alanlarında Coccinellidae faunası için ilk kez kaydedilmiģtir. Belirlenen türlerin dağılımları, bulunma dönemeleri, yoğunlukları; türlerin avına, barınma, üreme ve iklim koģulları gibi çoğalmalarını sınırlayan biyotik ve abiyotik faktörlere bağlı olarak değiģtiği görülmüģtür. Belirlenen türlerin bulunma zamanları ve habitatları tür düzeyinde değerlendirilmiģ ve daha önce yapılan çalıģmalarla karģılaģtırılmıģtır. Chilocorinae Mulsant, 1846 Chilocorus bipustulatus (Linneaus, 1758) Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık, 04.VI.2013 (8); Turgutlu, Hacıisalar, 04.VI.2013 (5); KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (13); Turgutlu, Hacıisalar, 04.VI.2013 (7); KemalpaĢa, Ovacık, 8.VII.2014 (11); Beydağ, Halıköy-2, 10.VII.2014 (2); Beydağ, Halıköy, 07. VIII.2014 (2); Beydağ, Halıköy, 25. IX.2014 (2) (Toplam 50). Uygun (1981), bu türün kabuklubit türleriyle beslendiği belirtmektedir. Bu çalıģmada bu tür KemalpaĢa ve Turgutlu daki Parthenolecanium rufulum (Cockerell) koģnili ile bulaģık olan bahçelerde çoğunlukla elde edilmiģtir. Ġzmir ve Manisa illerinde daha önce kiraz ve Ģeftali bahçelerinde bu tür varlığı (Tezcan & Uygun 2003; Güven 2013) tarafından bildirilmiģtir. Scymninae Mulsant, 1846 Stethorus gilvifrons Mulsant, 1850 Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (3); Turgutlu, Hacıisalar 29.VII.2013 (2); Sarıgöl, Karacaali, 29.VII:2013 (3); Beydağ, Eğridere, 26.VII.2013 (1); Beydağ, Çamlık, 26.VII.2013 (2); Beydağ, Çomaklar, 26.VII.2013 (5); Beydağ, Erikli, 26.VII.2013 (3); Beydağ, Adaküre, 01.VIII.2013 (2); Beydağ, Halıköy, 01.VIII.2013 (7); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 01.VIII.2013 (3); ÖdemiĢ, Pirinççi, 01.VIII.2013 (5); Beydağ, Çamlık, 15. VIII.2013 (2); Beydağ, Çomaklar, 15.VIII.2013 (11) ; Beydağ, Erikli, 15.VIII.2013 (13); Beydağ, Adaküre, 23.VIII.2013 (5); Beydağ, Halıköy, 23.VIII.2013 (3) ; ÖdemiĢ, Bıçakçı, 23. VIII.2013 (1); ÖdemiĢ, Pirinççi, 23.VIII.2013 (1); Beydağ, Çomaklar, 10.IX.2013 (12); Beydağ, Erikli, 10.IX.2013 (5); Beydağ, Adaküre, 18.IX.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 18.IX.2013 (3); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 18.IX.2013 (3); ÖdemiĢ, Pirinççi, 18.IX.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 23.IX.2013 (19); Beydağ, Erikli, 69

6 Ġzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri 23.IX.2013 (5); Beydağ, Halıköy, 04.X.2013 (5); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 04.X.2013 (3); ÖdemiĢ, Pirinççi, 04.X.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (2); Beydağ, Halıköy Ovacık, 10.VII.2014 (1); KemalpaĢa, Ovacık, 05.VIII.2014 (3); Beydağ, Çomaklar, 07.VIII.2014 (2); Beydağ, Halıköy, 07.VIII.2014 (10); KemalpaĢa, Ovacık, 18.VIII.2014 (4); Turgutlu, Hacıisalar, 18.VIII.2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 21.VIII.2014 (6); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 21. VIII (3); KemalpaĢa, Ovacık, 01.IX.2014 (6); Turgutlu, Hacıisalar, 01.IX.2014 (4); Beydağ, Çomaklar, 09.IX.2014 (16); KemalpaĢa, Ovacık, 22.IX.2014 (6); Turgutlu, Hacıisalar, 22. IX (1); Beydağ, Halıköy, 25.IX.2014 (1) Beydağ, Çomaklar, 09.IX.2014 (36) Beydağ, Çomaklar, 25.IX.2014 (9) Beydağ, Çomaklar, 09.X.2014 (2) (Toplam 249 birey) Bu türün yaprakbiti, kırmızı örümcekler, kabuklubit ve tripslerle beslendiğ bildirilmiģtir (Uygun 1981; Göven & Özgür 1990; Yumrutepe & Uygun 1994; Aslan &Uygun 2005; Bolu et al. 2007). Bu çalıģmada bu tür koģnil, yaprakbiti ve kırmızı örümcek görülen bahçelerde elde edilmiģtir. Bu türün kestane alanlarındaki varlığı ilk kez bu çalıģma ile ortaya konulmuģtur. Stethorus punctillum Weise, 1891 Ġncelenen Materyal: Beydağ, Adaküre, 06.VI.2013 (2); Beydağ, Halıköy, 06.VI.2013 (3); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 06.VI.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (5); Sarıgöl, Karacaali, 29.VII:2013 (2); Beydağ, Eğridere, 26. VII.2013 (5); Beydağ, Çamlık, 26. VII.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 26.VII.2013 (2); Beydağ, Erikli, 26.VII.2013 (7); Beydağ, Halıköy, 01.VIII.2013 (4); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 01.VIII.2013 (4); ÖdemiĢ, Pirinççi, 01.VIII.2013 (2); Beydağ, Çamlık, 15.VIII.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 15.VIII.2013 (7); Beydağ, Erikli, 15.VIII.2013 (9); Beydağ, Halıköy, 23.VIII.2013 (3); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 23.VIII.2013 (4); ÖdemiĢ, Pırınçı, 23.VIII.2013 (1);Beydağ, Çomaklar, 10. IX.2013 (21); Beydağ, Erikli, 10. IX.2013 (11); Beydağ, Adaküre, 18.IX.2013 (5); Beydağ, Halıköy, 18.IX.2013 (11); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 18.IX.2013 (7); ÖdemiĢ, Pırınçı, 18.IX.2013 (2); Beydağ, Çamlık, 23. IX.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 23. IX.2013 (13); Beydağ, Erikli, 23.IX.2013 (7); Beydağ, Halıköy, 04.X.2013 (3); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 04.X.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 02.VI.2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 20.VI.2014 (1); KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (1); Beydağ, Çomaklar, 10.VII.2014 (1); KemalpaĢa, Ovacık, 05.VIII.2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 07.VIII.2014 (2); Beydağ, Halıköy, 07.VIII.2014 (11); KemalpaĢa, Ovacık, 18.VIII.2014 (7); Turgutlu, Hacıisalar, 18.VIII.2014 (1); Beydağ, Çomaklar, 21.VIII.2014 (11); Beydağ, Halıköy, 21.VIII.2014 (2); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 21.VIII.2014 (1); KemalpaĢa, Ovacık, 01.IX.2014 (11); Turgutlu, Hacıisalar, 01. IX (4); Beydağ, Halıköy-2, 09. IX.2014 (8); Beydağ, Çomaklar, 09.IX.2014 (40); KemalpaĢa, Ovacık, 22.IX.2014 (2); Turgutlu, Hacıisalar, 22.IX.2014 (1); Beydağ, Halıköy-2, 25.IX.2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 25.IX.2014 (19) (Toplam 282 birey) 70

7 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control Kaplan & Turanlı 2016, 7 (1):65-78 Uygun (1981), bu avcı türün en önemli avının kırmızı örümcekler olduğunu bildirmektedir. Ġzmir ilindeki varlığı daha önce Güven (2013) tarafından Ģeftali bahçelerinde bildirilmiģtir. Bu türün kestane alanlarındaki varlığı ilk defa bu çalıģma ile ortaya konulmuģtur. Scymnus pallipediformis Günther,1958 Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (1); Turgutlu, Hacıisalar 29.VII:2013 (2); Beydağ, Çomaklar, 26. VII.2013 (2); Beydağ, Erikli, 26. VII.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 01. VIII.2013 (1); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 01. VIII.2013 (1); Beydağ, Çomaklar, 15. VIII.2013 (2) ; Beydağ, Erikli, 15. VIII.2013 (1); Beydağ, Adaküre, 23. VIII.2013 (2) ; Beydağ, Halıköy, 23. VIII.2013 (2) ; ÖdemiĢ, Pırınçı, 23. VIII.2013 (1); Beydağ, Halıköy, 18.IX.2013 (1); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 18.IX.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 23. IX.2013 (1); Beydağ, Halıköy, 04.X.2013 (1); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 04.X.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 05.VIII.2014 (2); Turgutlu, Hacıisalar, 05.VIII.2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 07.VIII.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 07.VIII.2014 (5); Beydağ, Çomaklar, 09.IX.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 21.VII.2014 (2) Beydağ, Çomaklar, 09.IX.2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 25.IX.2014 (3); Beydağ, Çomaklar, 09.X.2014 (1) Beydağ, Halıköy, 09.X.2014 (2) (Toplam 49 birey). Scymnus pallipediformis in Ġzmir ilindeki varlığı daha önce Güven (2013) tarafından bildirilmiģtir. Aslan ve Uygun (2005) avcının kabuklubit ve yaprakbitleri ile beslendiğini bildirmektedirler. S. pallipediformis'in kestane alanlarındaki varlığı ilk kez bu çalıģma ile ortaya konulmuģtur. Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1778) Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (3); Turgutlu, Hacıisalar 29.VII.2013 (1); Sarıgöl, Karacaali, 29.VII:2013 (3); Beydağ, Eğridere, 26. VII.2013 (1); Beydağ, Çamlık, 26. VII.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 26. VII.2013 (1); Beydağ, Erikli, 26.VII.2013 (5); Beydağ, Adaküre, 01.VIII.2013 (1); Beydağ, Halıköy, 01. VIII.2013 (2); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 01. VIII.2013 (2); Beydağ, Eğridere, 15. VIII.2013 (2); Beydağ, Çamlık, 15. VIII.2013 (5); Beydağ, Çomaklar, 15. VIII.2013 (1); Beydağ, Halıköy, 23. VIII.2013 (1); ÖdemiĢ, Pirinçi, 23. VIII.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 18.IX.2013 (2); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 18.IX.2013 (1); Beydağ, Çomaklar, 23.IX.2013 (3); KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (2); Turgutlu, Hacıisalar, 7.VIII:2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 10.VII.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 07.VIII.2014 (3); Turgutlu, Hacıisalar, 18.VIII (1); Beydağ, Halıköy, 21.VIII.2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 09.IX.2014 (2) (Toplam 53). Scymnus rubromaculatus koģnil ve yaprakbiti bulunan kestaneliklerden elde edilmiģtir. Türün Ġzmir ve Manisa ilerindeki varlığı daha önce Tezcan & Uygun (2003) ve Güven (2013) tarafından bildirilmiģtir. Önceki bir çok çalıģmada avcının kırmızı örümcek, yaprakbiti ve kabuklu bitlerle beslendiği bildirilmektedir 71

8 Ġzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri (Elekçioğlu & ġenal, 2007; Öztürk, 2004). Bu tür daha önce Aydın ilinde kestane alanlarında Karagöz ve Gençsoylu (2004) tarafından varlığı bildirilmiģtir. Coccinellinae Latreille, 1807 Adalia bipunctata (Linneaus, 1758) Ġncelenen Materyal: Beydağ, Adaküre, 06.VI.2013 (2); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 06. VI.2013 (1); KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (3); Turgutlu, Hacıisalar 29.VII:2013 (2); Beydağ, Eğridere, 26. VII.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 26. VII.2013 (5); Beydağ, Erikli, 26. VII.2013 (3); Beydağ, Adaküre, 01. VIII.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 01.VIII.2013 (7); ÖdemiĢ, Pirinççi, 01.VIII.2013 (4); Beydağ, Eğridere, 15.VIII.2013 (1); Beydağ, Çamlık, 15.VIII.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 15.VIII.2013(2); Beydağ, Erikli, 15.VIII.2013 (7); Beydağ, Halıköy, 23. VIII.2013 (3); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 23.VIII.2013 (3); ÖdemiĢ, Pirinççi, 23. VIII.2013 (1); KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (5); Beydağ, Çomaklar, 10.VII.2014 (1); Beydağ, Halıköy Ovacık, 08.VII.2014 (5); Beydağ, Halıköy, 10.VII.2014 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 05.VIII.2014 (2); Beydağ, Halıköy, 07.VIII.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 21.VIII.2014 (6); Beydağ, Halıköy, 09.IX.2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 25.IX.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 25.IX.2014 (1) (Toplam 79 birey). Avcının yaprakbiti, kabuklubit ve pisillidlerle beslendiği bildirilmiģtir (Uygun 1981; DüzgüneĢ et al. 1982). ÇalıĢmada toplanan örnekler yaprakbiti ve koģnil ile bulaģık bahçelerden elde edilmiģtir. Ġzmir ve Manisa illerinde daha önce saptandığı Tezcan & Uygun (2003), Güven (2013) ve Güncan et al. (2010) tarafından bildirilmiģtir. Kestane alanlarındaki varlığı ise Aydın ilinde Karagöz ve Gençsoylu (2004) tarafından bildirilmiģtir. Adalia decempunctata (Linneaus, 1758) Ġncelenen Materyal: Beydağ, Adaküre, 06.VI.2013 (1); Beydağ, Halıköy, 06. VI.2013 (7); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 06.VI.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (5); Turgutlu, Hacıisalar 29.VII:2013 (2); Sarıgöl, Karacaali, 29.VII:2013 (3); Beydağ, Eğridere, 26.VII.2013 (3); Beydağ, Çamlık, 26.VII.2013 (7); Beydağ, Çomaklar, 26.VII.2013(9); Beydağ, Erikli, 26.VII.2013 (11); Beydağ, Halıköy, 01. VIII.2013(3); ÖdemiĢ, Pırınçı, 01.VIII.2013 (2); Beydağ, Çamlık, 15.VIII.2013 (1); Beydağ, Çomaklar, 15.VIII.2013 (5); Beydağ, Erikli, 15.VIII.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 23.VIII.2013 (5); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 23.VIII.2013 (1); Beydağ, Çomaklar, 20.VI.2014 (1); KemalpaĢa, Ovacık, 10.VII.2014 (4); Beydağ, Halıköy, 10.VII.2014 (5); Beydağ, Çomaklar, 10.VII.2014 (1); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 10.VII.2014 (4); ÖdemiĢ, Pirinççi, 10.VII.2014 (3); KemalpaĢa, Ovacık, 08.VII.2014 (2); Beydağ, Halıköy, 21.VIII.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 09. IX.2014 (3); KemalpaĢa, Ovacık, 22.IX.2014 (1); Turgutlu, Hacıisalar, 22.IX.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 25. IX.2014 (2) (Toplam 98) Adalia decempunctata'nın yaprakbitleri, kabuklubitler ve psillidler ile beslendiği bildirilmektedir (Uygun, 1981; DüzgüneĢ et al., 1982). Bu çalıģmada avcı koģnil, psillid ve yaprakbitlerinin olduğu bahçelerde saptanmıģtır. Ġzmir ve Manisa 72

9 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control Kaplan & Turanlı 2016, 7 (1):65-78 illerinde daha önce bu türün varlığı Tezcan & Uygun (2003), Güven (2013) ve Güncan et al. (2010) tarafından bildirilmiģtir. Kestane alanlarındaki varlığı ise Aydın ilinde Karagöz ve Gençsoylu (2004) tarafından bildirilmiģtir. Adalia fasciatopunctata revelierei Mulsant, 1866 Ġncelenen Materyal: Beydağ, Adaküre, 06.VI.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 06. VI.2013 (11); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 06. VI.2013 (8); KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (13); Turgutlu, Hacıisalar 29.VII:2013 (5); Sarıgöl, Karacaali, 29.VII:2013 (3); Beydağ, Eğridere, 26.VII.2013 (3); Beydağ, Çamlık, 26.VII.2013 (7); Beydağ, Çomaklar, 26.VII.2013 (4); Beydağ, Erikli, 26.VII.2013 (17); Beydağ, Halıköy, 01.VIII.2013 (7); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 01.VIII.2013 (2); ÖdemiĢ, Pirinççi, 01.VIII.2013 (1); Beydağ, Eğridere, 15.VIII.2013 (2); Beydağ, Çamlık, 15.VIII.2013(1); Beydağ, Çomaklar, 15.VIII.2013 (3); Beydağ, Erikli, 15.VIII.2013 (3) ;Beydağ, Halıköy, 23.VIII.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 10.IX.2013 (1); Beydağ, Halıköy, 18.IX.2013 (5); KemalpaĢa, Ovacık, 25.IX.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (8); Beydağ, Halıköy, 10.VII.2014 (10); Beydağ, Çomaklar, 10.VII.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 09.IX.2014 (1) KemalpaĢa, Ovacık, 05.VIII.2014 (3); Beydağ, Halıköy, 07.VIII.2014 (2); Beydağ, Halıköy, 07.VIII.2014 (2); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 21.VIII.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 25.IX.2014 (3) (Toplam 135). Avcının yaprakbitleri ile beslendiği bildirilmektedir (Uygun, 1981; DüzgüneĢ et al., 1982; Karaca & Uygun,1990). Bu çalıģmada koģnil ve psillid ve yaprakbitlerinin olduğu bahçelerde saptanmıģtır. Ġzmir ve Manisa illerinde daha önce bu türün varlığı Tezcan & Uygun (2003) ve Güven (2013) tarafından bildirilmiģtir. Kestane alanlarındaki varlığı ise Aydın ilinde Karagöz ve Gençsoylu, (2004) tarafından bildirilmiģtir. Coccinella septempunctata (Linneaus, 1758) Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık 24..IV.2013 (2); Turgutlu, Hacıisalar, 24.IV.2013 (3); KemalpaĢa, Ovacık, 30.V.2013 (8); Turgutlu, Hacıisalar, 30.IV.2013 (4); KemalpaĢa, Ovacık, 04.VI.2013 (5); KemalpaĢa, Ovacık 29.VII.2013 (7); Turgutlu, Hacıisalar, 29.VII:2013 (3); Sarıgöl, Karacaali, 29.VII.2013 (2); Beydağ, Adaküre, 06. VI.2013 (2); Beydağ, Halıköy, 06. VI.2013 (3); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 06. VI.2013 (5); ÖdemiĢ, Pirinççi, 06.VI.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 18.VI.2014 (2); Beydağ, Çomaklar, 20.VI.2014 (2); Beydağ, Halıköy, 07.VIII.2014 (1) ÖdemiĢ, Bıçakçı, 07.VIII.2014 (3); ÖdemiĢ, Pirinççi, 07VIII.2014 (2) (Toplam 56 birey). Ġzmir ve Manisa illerin bu türün varlığı Tezcan & Uygun (2003), Güven (2013) ve Güncan et al. (2010) tarafından kiraz, Ģeftali ve turunçgilde; Aydın ilinde ise kestane alanlarında belirlendiği bildirilmiģtir (Karagöz & Gençsoylu, 2004). Avcının, yaprakbiti ve kabuklubit gibi bir çok familyadan böcek türü ile beslendiği 73

10 Ġzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri bildirilmektedir (Horion, 1961; Uygun, 1981). ÇalıĢmada koģnil, yaprakbiti ve psillid ile bulaģık bahçelerde elde edilmiģtir. Coccinula quatuordecimpustulata (Linneaus, 1758) Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 ( 2); Beydağ, Çomaklar, 26. VII.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 01.VIII.2013 (3); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 01.VIII.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (2); Beydağ, Halıköy, 10.VII.2014 (4); Beydağ, Halıköy-2, 09. IX.2014 (1) (Toplam 17 birey). Bu tür daha önce Karagöz & Gençsoylu (2004), tarafından Aydın ili kestane yetiģtirme alanlarında tespit edilmiģtir. Bu türün yaprakbitleri ile beslenen bir tür olduğu bildirilmektedir (Horion, 1961; Aslan ve Uygun, 2005). Bu çalıģmada elde edilen örnekler yaprakbiti ile bulaģık bahçelerde toplanmıģtır. Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık, 04.VI.2013 (2); Turgutlu, Hacıisalar, 04.VI.2013 (1); Beydağ, Halıköy, 06.VI.2013 (7); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 06.VI.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 8.VII.2014 (4); Beydağ, Halıköy, 10.VII.2014 (3); Beydağ, Halıköy, 25. IX.2014 (1) (Toplam 20). ÇalıĢmada belirlenen örnekler yaprak biti, yaprak psillidi ve koģnil görülen bahçelerde elde edilmiģtir. Nitekim DüzgüneĢ et al. (1982) bu türün yaprakbiti düģmanı olduğunu bildirmektedir. Ġzmir ve Manisa illerinde kiraz ve Ģeftali ağaçlarında daha önce avcının varlığı bildirilmiģtir (Tezcan & Uygun, 2003; Güven, 2013). Hipodamia variegata (Goeze, 1777) Ġncelenen Materyal: Beydağ, Çomaklar, 20.VI.2013 (2); Beydağ, Erikli, 20. VI.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 26. VII.2013 (1); Beydağ, Halıköy, 01.VIII.2013 (2); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 01.VIII.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (5); Turgutlu, Hacıisalar 29.VII:2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (1) ; Beydağ, Çomaklar, 15.VIII.2013 (2); Beydağ, Halıköy, 23.VIII.2013 (2); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 23.VIII.2013 (2) (Toplam 26 birey). Uygun (1981), yaprakbiti türleri ile beslenen avcının çok sayıda konukçusu olduğunu bildirmiģtir. Daha önceki çalıģmalardan Tezcan & Uygun (2003), Güven (2013) ve Güncan et al. (2010), bu türü Ġzmir ve Manisa illerinde kiraz, Ģeftali ve turunçgil bahçelerinde yaprak bitleri ile bulaģık ağaçlarda belirlemiģlerdir. Kestane ağaçlarında Aydın ilinde daha önce bu türün varlığı Karagöz ve Gençsoylu (2004) tarafından bildirilmiģtir. Oenopia conglobata (Linneaus, 1758) Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (3); Turgutlu, Hacıisalar 29.VII:2013 (2); Beydağ, Çomaklar, 26.VII.2013 (1); Beydağ, Erikli, 26. VII.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 01.VIII.2013 (5); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 01.VIII.2013 (2); Beydağ, Çomaklar, 15.VIII.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 23. VIII.2013 (6); ÖdemiĢ, 74

11 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control Kaplan & Turanlı 2016, 7 (1):65-78 Bıçakçı, 23.VIII.2013 (1); ÖdemiĢ, Pırınçı, 23.VIII.2013 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 21.VIII.2014 (6) (Toplam 35 birey). Öncüer (1991), bu türün kabuklubit ve yaprakbiti predatörü olduğu belirtmektedir. Bu çalıģmada toplanan örnekler koģnil, yaprakbiti ve yaprak pisilidi ile bulaģık olan bahçelerden elde edilmiģtir. Daha önce avcının Ġzmir ve Manisa ilerinde Ģeftali, kiraz ve turunçgil bahçelerindeki varlığı Tezcan & Uygun (2003), Güven (2013) ve Güncan et al. (2010) tarafından bildirilmiģtir. Ayrıca Karagöz ve Gençsoylu (2004), tarafından Aydın ilinde kestane alanlarında da saptanmıģtır. Propylaea quatuordecimpunctata (Linneaus, 1758) Ġncelenen Materyal: Beydağ, Halıköy, 06. VI.2013 (1); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 06. VI.2013 (1); KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 01. VIII.2013 (2); Beydağ, Halıköy, 18.IX.2013 (1); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 18.IX.2013 (2); Beydağ, Çomaklar, 23. IX.2013 (3);KemalpaĢa, Ovacık, 07.VII.2014 (4); Beydağ, Halıköy, 9.IX.2014 (1) (Toplam 18). Bu türün önemli bir yaprak biti düģmanı olduğu bildirilmektedir (Uygun, 1981). Ġzmir ve Manisa illerinde P. quatuordecimpunctata'nın varlığı Tezcan & Uygun (2003) ve Güven (2013) tarafından bildirilmiģtir. Psyllobora vigintiduopunctata (Linneaus, 1758) Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık, 04.VI.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 23.VIII.2013 (6); Beydağ, Çomaklar, 23.IX.2013 (3); Beydağ, Erikli, 23.IX.2013 (1); Beydağ, Halıköy, 25. IX.2014 (2) (Toplam 15). Avcı daha önceki çalıģmalarda Ġzmir ve Manisa illerinde Ģeftali ve kiraz ağaçlarında tespit edilmiģtir (Tezcan & Uygun 2003; Güven 2013). Bu türün külleme mantarları ile beslendiği bildirilmektedir (Horion, 1961 a atfen Uygun, 1981). Ayrıca bu türün, Uygun (1981), Alkan 1946 ya atfen Ģekerpancarında zararlı bir tür olduğunu bildirmektedir. Vibidia duodecimguttata (Poda) Ġncelenen Materyal: KemalpaĢa, Ovacık, 29.VII.2014 (2); Beydağ, Çamlık, 26. VII.2013 (1); Beydağ, Çomaklar, 26.VII.2013 (3); Beydağ, Halıköy, 23. VIII.2013 (3); Beydağ, Çomaklar, 10.VII.2014 (2); KemalpaĢa, Ovacık, 10.VII.2014 (2); Beydağ, Halıköy, Ovacık, 08.VII.2014 (1); KemalpaĢa, Ovacık, 05.VIII.2014 (1); Turgutlu, Hacıisalar, 05.VIII.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 07.VIII.2014 (1); Beydağ, Halıköy, 21.VIII.2014 (1); ÖdemiĢ, Bıçakçı, 21.VIII.2014 (2) (Toplam 20). Uygun (1981), Horion, 1961 a atfen bu türün Erysiphaceae familyasından külleme fungusları ile beslendiği belirtilmektedir. Bu çalıģma ile Ġzmir ve Manisa illerinde kestane alanlarındaki Coccinellidae familyasına bağlı türler, yayılıģ alanları ve yıl içerisinde bulunma zamanları ortaya konulmuģtur. Belirlenen türler polifag predatör türler olup, biyolojik mücadelede önemli türlerdir. Kestane alanları kimyasal ilaçların en az kullandığı kültür alanlarıdır. Bu alanlardaki mevcut doğal düģmanların korunması ve desteklenmesi 75

12 Ġzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri için kimyasal ilaç kullanımından kaçınılması ve faydalı türlerin etkinliklerinin artırılması için entegre mücadele ilkelerine öncelik verilmesi gerekmektedir. Daha sonraki yıllarda yapılacak çalıģmalarda belirlenen bu türlerden önemli olan, yaygın ve yoğun türlerin etkinlikleri gibi daha ayrıntılı çalıģmaların yapılması yararlı olacaktır. Teşekkür Coccinellidae türlerinin tanısını yapan Prof Dr. Nedim UYGUN (Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Adana) a teģekkür ederiz. ÇalıĢmanın yürütülmesinde maddi destek sağlayan Ġzmir Ġl Özel Ġdare Müdürlüğüne de teģekkür ederiz. Kaynaklar Anonymous Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) Bitkisel Üretim Ġstatistikleri. (EriĢim tarihi: ). Aslan, M. M. & N. Uygun The aphidophagus Coccinellid (Col.:Coccinellidae) species in KahramanmaraĢ, Turkey. Turkisch Journal of Zoology, 29; 1-8. BaĢar, M. K. & B. YaĢar Isparta ili meyve bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35 (3): Bolu H. & N. Uygun Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstıklarında Coccoidea Türleri, YayılıĢ Alanları, BulaĢma Oranları ve Doğal DüĢmanlarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 43 (1-4): Bolu H., Ġ.Özgen, A. Bayram & M. Çınar Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde, antepfıstığı, badem ve kiraz bahçelerindeki avcı Coccinellidae türleri, yayılıģ alanları ve avları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (1/2): DüzgüneĢ Z., S. Toros, N. Kılınçer & B. Kovancı Ankara ilinde bulunan Aphidoidea türlerinin parazitoid ve predatörlerinin tespiti. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Müc. ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Yayın Şb., 251 s. Elekçioğlu, N. Z. & D. ġenal Pest and natural enemy fauna in organic citrus production in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences 1: Fao Food and Agriculture Organization of the United Nations.( Güncan, A., Z. YoldaĢ & N. Madanlar Ġzmir de Ģeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düģmanları üzerine araģtırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 34 (3): Göven, M. A. & A. F. Özgür Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Trips tabaci Lind. (Thysanoptera, Thripidae) nin populasyonuna doğal düģmanların etkisi. Türkiye 2. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, Ankara, Güven B., Ġzmir ili Ģeftali bahçelerinde bulunan predatör böceklerin yayılıģı ve bulunma oranları. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 4 (1):

13 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi Turkish Journal of Biological Control Kaplan & Turanlı 2016, 7 (1):65-78 Hazır A. & M. R. Ulusoy Adana ve Mersin illeri Ģeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2012, 3 (2): Hepdurgun B., T. Turanlı, N. Uygun & C. Kaplan Balıkesir ve Çanakkale illerinde zeytin bahçelerinde bulunan Coccinellidae türleri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, 164 s. Horion, A, A Faunistik der Mitteleuropaeischen Kaefer. Band VIII. Überlingen- Bodensee, Kommissionsverlag Buchdruckerei Ang. Feysel Karaca, Ġ. & N. Uygun, Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgillerinde zararlı Aonidiella aurantii (Maskell) (Homoptera: Diaspididae) nin doğal düģmanları ve bunların değiģik turunçgil tür ve çeģitlerinde populasyon geliģmesinin saptanması. Türkiye 2. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, Ankara, Karagöz, M. & Ġ. Gençsoylu Aydın ili kestane yetiģtirme alanlarında zararlı ve yararlı türler ve ekonomik önemleri, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Samsun, s.109. Khan I., S. Din, S.K Khalil & M.A. Rafi Survey of predatory Coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) in the Chitral district, Pakistan. Journal of Insect Science, 7 (7):1-6. Lazarov, H. & S. Grigorov, 1958, Entomologia. Zemizdat, Sofia, 453 pp. Önuçar, A. & O. Ulu Ġzmir Ġli Çevresindeki Kestane YetiĢtirme Alanlarında Fauna Tespiti ve Meyvelerde Kurtlanmaya Neden Olan Zararlılar ile SavaĢım Olanakları Üzerinde AraĢtırmalar. Türkiye Bilimsel Ve Teknik AraĢtırma Kurumu Tarım ve Ormancılı AraĢtırma Grubu, Proje No: TOAG-523, Zirai Mücadele AraĢtırma Enstitüsü, Ġzmir, 119 s. (Proje Raporu). Öncüer, C Ġzmir Ġli Meyve Ağaçlarında Zarar yapan Coccidae (Homoptera) Familyasına Bağlı Önemli Kabuklubit Türlerinin Doğal DüĢmanları, Tanınmaları, YayılıĢları ve Etkililik Durumları Üzerinde AraĢtırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 336, Bornova, Ġzmir, 129 s. Öncüer C Türkiye Bitki Zararlısı Böceklerinin Parazit ve Predatör Kataloğu. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 505, Bornova, Ġzmir, 354 s. Portakaldalı M. ve S. Satar Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerine araģtırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 50 (3): Santos C, H. Machado, I. Correia, F. Gomes, J. Gomes-Laranjo, R. Costa Phenotyping Castanea hybrids for Phytophthora cinnamomi resistance. Plant Pathol. Early View, Doi: /ppa Steiner H., Metoden zur untersuchungedes population dynamik in obstanlagen Entomophaga, 7(3), Soydanbay-Tunçyürek, C. M., Ege Bölgesi turunçgil ve incir kabuklubitlerinin parazit ve predatörleri. Bitki Koruma Bülteni, 10 (1): Soydanbay-Tunçyürek, C. M., Türkiye de bitki zararlısı bazı böceklerin doğal düģman listesi. Kısım I.. Bitki Koruma Bülteni, 16 (1): SubaĢı, B Kestane Sektör Profili. Ġstanbul Ticaret Odası, Etüt ve AraĢtırma ġubesi, 19s. Tezcan, S. & N. Uygun Ġzmir ve Manisa yöresi ekolojik kiraz üretim bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri üzerinde bir değerlendirme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 27 (1):

14 Ġzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri Ulu, O., A. Zümreoğlu & S. Sarı Ege Bölgesinde antepfıstığı zararlıları ile bunların parazit ve predatörleri üzerinde ön çalıģmalar. Zirai Mücadele Araştırma yıllığı, 6:55. Uygun N Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde taksonomik araģtırmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 157, Adana Bilimsel AraĢtırma ve Ġnceleme Tezleri, 48: 110 s. Ülgentürk, S., J. Noyes, C. Zeki & M.B. Kaydan Natural enemies of Coccoidea (Hemiptera) on orchard trees and the neighbouring areas plants in Afyon, Ankara, Burdur Isparta provinces,. Proceeding of the X International Symposium on Scale Insect Studies (19-23 Nisan 2004, Adana), 408 s. Varlı V.S., G. Sakin & T. Ö. Abacıgil Edremit körfezi (Balıkesir/Türkiye) zeytin bahçelerinde farklı tuzak yöntemleri ile toplanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Bülten, 3 (3): Yiğit A. & N. Uygun Elma ağaçlarında zararlı Akdiken Kırmızıörümceği, Tetranychus viennensis Zacher (Acarina: Tetranychidae) ile Avcısı Stethorus punctillum Weise (Col.: Coccinellidae) arasındaki iliģkiler üzerinde araģtırmalar. Türkiye 1. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, ġubat 1986, Adana, Yumruktepe, R. & N. Uygun Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde saptanan yaprakbiti (Homoptera: Aphididae) türleri ve doğal düģmanları. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, Ġzmir,

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılıģ alanları 1

Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılıģ alanları 1 Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): 127-138 Turkish Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae

Detaylı

Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar

Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2010, 50(3): 89-99 Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalıģmalar Mustafa PORTAKALDALI 1 Serdar SATAR 2 SUMMARY Research on Coccinellidae (Coleoptera)

Detaylı

Yozgat İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Saptanan Coccinellidae (Coleoptera) Türleri Üzerinde Araştırmalar

Yozgat İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Saptanan Coccinellidae (Coleoptera) Türleri Üzerinde Araştırmalar Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 33, Sayı 2, 2017 Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 33, Issue 2, 2017 Yozgat İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında

Detaylı

GİRİŞ Coccinellidae familyasına dahil üyeler rengarenk, erginleri oval ve kubbemsi şekilde, uzunlukları 1 mm ile 10 mm arasında değişen böceklerdir ve

GİRİŞ Coccinellidae familyasına dahil üyeler rengarenk, erginleri oval ve kubbemsi şekilde, uzunlukları 1 mm ile 10 mm arasında değişen böceklerdir ve HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2007, 11(1/2):39-47 J.Agric.Fac.HR.U., 2007, 11 (1/2): 39-47 GÜNEYDOĞU ve DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE ANTEPFISTIĞI, BADEM ve KİRAZ BAHÇELERİNDEKİ AVCI COCCINELLIDAE TÜRLERİ, YAYILIŞ ALANLARI

Detaylı

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 111 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının

Detaylı

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 4, 44 (1-4):69-77 ISSN 46-397 Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında bulunan avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve zararlı Agonoscena pistaciae nın populasyon

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BORNOVA (ĠZMĠR) ĠLÇESĠNDE PEYZAJ ALANLARINDAKĠ COCCINELLIDAE (COLEOPTERA: INSECTA) FAUNASI NEġE KESKĠN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Bitki Koruma Anabilim Dalı KONYA

Detaylı

Original article (Orijinal araştırma)

Original article (Orijinal araştırma) ISSN 1010-6960 Türk. entomol. derg., 2016, 40 (3):?-?? DOI: http://dx.doi.org/10.16970/ted.31978 Original article (Orijinal araştırma) İzmir ve Manisa illeri kestane ağaçlarında Parthenolecanium rufulum

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bitki ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Derya ŞENAL 2. Doğum Tarihi: 23/02/1972 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Çukurova Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Naime Zülal ELEKÇİOĞLU Ünvan Telefon 322 3441784 E-mail n.elekcioglu@bmi.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969 -Tarsus Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mustafa PORTAKALDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARTVİN ve RİZE İLLERİ COCCINELLIDAE (COLEOPTERA) FAUNASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR BİTKİ KORUMA ANA BİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi:

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 29, 3(2): 43-47 J.Agric.Fac.HR.U., 29, 3(2): 43-47 DİYARBAKIR, ELAZIĞ ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI Polydrosus roseiceps Pes. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NİN POPULASYON DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri Türk. biyo. müc. derg., 2012, 3 (1): 69-88 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri Celalettin GÖZÜAÇIK

Detaylı

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): Turkish Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article)

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): Turkish Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article) Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2015, 6 (2): 85-94 Turkish Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Chilocorus nigritus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae)

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

Levent EFĠL 1 Ahmet BAYRAM 2 Tarkan AYAZ 3 Derya ġenal 4 SUMMARY

Levent EFĠL 1 Ahmet BAYRAM 2 Tarkan AYAZ 3 Derya ġenal 4 SUMMARY BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 21, 5(3): 11-19 ġanlıurfa ili akçakale ilçesi yonca alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera) türleri ile populasyon değiģimleri ve Türkiye için yeni bir kayıt, Exochomus pubescens

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Coccinellidae ( Gelin Böcekleri )

Coccinellidae ( Gelin Böcekleri ) Coccinellidae ( Gelin Böcekleri ) Nedim UYGUN 1, Feray KARABÜYÜK 2 Coleoptera takımının Coccinellidae familyası türleri, Türkçede Gelin böceği, Hanım böceği, Uğur böceği ve Uç uç böceği gibi güzelliği

Detaylı

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2016, 6(3): ISSN X

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2016, 6(3): ISSN X DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.02586 Türk. entomol. bült., 2016, 6(3): 221-230 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Aydın İl Merkezinde turunç Citrus aurantium L. (Rutaceae) ağaçlarında

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1969 TARSUS T: 322 5512057 F: 322 5512255

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): (2006)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): (2006) www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (38): (2006) 119-125 KONYA İLİNDE KAVAKLARDA BESLENEN YAPRAKBİTLERİNİN (HOMOPTERA: APHIDIDAE) PREDATÖR VE PARAZİTOİTLERİ 1

Detaylı

Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinellidae) Üzerine Etkileri

Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinellidae) Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 53-58 Geliş Tarihi: 25.09.2003 Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera:

Detaylı

Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri bağ alanlarında bulunan Cicadellidlerin predatör ve parazitoitleri ile yayılıģ alanları 1

Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri bağ alanlarında bulunan Cicadellidlerin predatör ve parazitoitleri ile yayılıģ alanları 1 Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): 129-138 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri bağ alanlarında bulunan Cicadellidlerin predatör ve parazitoitleri

Detaylı

Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae) nin Ankara da Malus floribunda L. (Rosaceae) Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Predatörleri *

Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae) nin Ankara da Malus floribunda L. (Rosaceae) Üzerinde Popülasyon Değişimi ve Predatörleri * TARIM BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ 28, 14 () 288-2 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Aculus schlechtendali (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae) nin Ankara da Malus floribunda L. (Rosaceae) Üzerinde Popülasyon Değişimi

Detaylı

Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus

Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 21, (5): 1-11 Diyarbakır, Elazığ ve Mardin illeri badem ağaçlarında zararlı Agrilus roscidus Kiesenwetter, 1857 (Coleoptera: Buprestidae) un ergin popülasyon değiģiminin belirlenmesi

Detaylı

Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu*

Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 193-203 ISSN 1010-6960 Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) nin populasyon yoğunluğu* H. Sezin

Detaylı

Balıkesir İli Sebze Alanlarında Görülen Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları (1)

Balıkesir İli Sebze Alanlarında Görülen Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(1): 1-5 Geliş Tarihi : 22.12.2003 Balıkesir İli Sebze Alanlarında Görülen Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): Turkısh Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article)

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): Turkısh Journal of Biological Control Orijinal araştırma (Original article) Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2016, 7 (2): 111-122 Turkısh Journal of Biological Control ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Adana Ġli Balcalı ve Doğankent yörelerinde buğday tarlasında

Detaylı

Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius scutalis

Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius scutalis Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 25, 15(2): 119-123 Geliş Tarihi: 18.6.24 Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius

Detaylı

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

T A G E M. (Acarina) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI CİLT IV YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ZARARLILARI AKARLAR Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher) (Tetranychidae) İkinoktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae Koch.) (Tetranychidae) Avrupa kırmızıörümceği

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae)

Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata Fallen (Dip.: Phoridae) BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2005, 45 (1-4):1-7 ISSN 0406-3597 Türkiye faunası için yeni bir kayıt, Phalacrotophora fasciata (Fallen) (Dip.: Phoridae) Murat MUŞTU 1 Neşet KILINÇER¹ SUMMARY A new record for the

Detaylı

Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): Orijinal araştırma (Original article)

Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): Orijinal araştırma (Original article) Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): 151-155 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Fusarium subglutinans (Wollenw. & Reinking) (Hypocreales: Nectriaceae) ın Chilocorus nigritus (Fabricius)

Detaylı

Van ilinde bulunan Coccinellidae (Coleoptera)

Van ilinde bulunan Coccinellidae (Coleoptera) TUrltiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi. 26-29 ocak 1999 Van ilinde bulunan Coccinellidae (Coleoptera) familyasına bağlı predatör türlerin saptanması üzerinde araştırmalar Btilent YAŞAR* M.Salih ÖZGÖKÇE*

Detaylı

Selda TELLİ 2, Abdurrahman YİĞİT 3

Selda TELLİ 2, Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 202, 3 (2): 2-32 ISSN 246-0035 Orijinal araştırma (Original article) Turunçgil unlubiti, Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) ile bazı predatör coccinellid (Coleoptera)

Detaylı

Van Gölü havzası ceviz bahçelerindeki önemli zararlı akarlar (Acari) ve bunlar üzerinde beslenen avcıların populasyon gelişmesi 1

Van Gölü havzası ceviz bahçelerindeki önemli zararlı akarlar (Acari) ve bunlar üzerinde beslenen avcıların populasyon gelişmesi 1 Türk. entomol. derg., 9, (): - ISSN -9 Orijinal araştırma (Original article) Van Gölü havzası ceviz bahçelerindeki önemli zararlı akarlar (Acari) ve bunlar üzerinde beslenen avcıların populasyon gelişmesi

Detaylı

Şerife BAYRAM 1. Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

Şerife BAYRAM 1. Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (4) 386-393 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ankara da Karaağaç (Ulmus glabra Mill.) da Gal Yapan Yaprakbitlerinde Avcı Coccinellidae (Coleoptera), Chrysopidae ve Hemerobiidae

Detaylı

T.C BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BARTIN ĠLĠ COCCINELLIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) TÜRLERĠ

T.C BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BARTIN ĠLĠ COCCINELLIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) TÜRLERĠ T.C BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BARTIN ĠLĠ COCCINELLIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) TÜRLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAZIRLAYAN Umut SOBUTAY JÜRĠ ÜYELERĠ DanıĢman

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler*

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 213-220 ISSN 1010-6960 Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Muharrem ÇINAR** İsmail ÇİMEN***

Detaylı

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ HAZIRLAYANLAR: SEMRA DİKİLİ GÜLİZAR YILDIRIM Organik tarımda, tarımsal savaş, işletmede zararlıların yoğunluğunu azaltıcı veya bulaşmasını önleyici yada rekabet

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Bademli (Ödemiş, İzmir) Beldesi Meyve Fidanlıklarında Topraküstünde Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri İle Doğal Düşmanları 1

Bademli (Ödemiş, İzmir) Beldesi Meyve Fidanlıklarında Topraküstünde Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri İle Doğal Düşmanları 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42 (1):67-74 ISSN 1018-8851 Bademli (Ödemiş, İzmir) Beldesi Meyve Fidanlıklarında Topraküstünde Saptanan Zararlı Böcek ve Akar Türleri İle Doğal Düşmanları 1 H. Sezin

Detaylı

Infestation Rates and Natural Enemies of Mercetaspis halli (Green) (Homoptera: Diaspididae) with New Records from Turkey

Infestation Rates and Natural Enemies of Mercetaspis halli (Green) (Homoptera: Diaspididae) with New Records from Turkey Infestation rates and natural enemies of Mercetaspis halli 1 J. Ent. Res. Soc. 8(2):1-5, 2006 ISSN:1302-0250 Infestation Rates and Natural Enemies of Mercetaspis halli (Green) (Homoptera: Diaspididae)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

Research On Formicidae (Hymenoptera) Species On Citrus Trees In East Mediterranean Region Of Turkey And Relations With Some Species Of Hemiptera

Research On Formicidae (Hymenoptera) Species On Citrus Trees In East Mediterranean Region Of Turkey And Relations With Some Species Of Hemiptera DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ TURUNÇGİL BAHÇELERİNDEKİ KARINCA TÜRLERİNİN (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) SAPTANMASI VE BAZI HEMIPTERA TÜRLERİ İLE İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Research On Formicidae (Hymenoptera) Species

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ iv T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AKSARAY ĠLĠ GÜLAĞAÇ ĠLÇESĠNDEKĠ ÇEREZLĠK KABAK (Cucurbita pepo var.pepo L.) EKĠM ALANLARINDAKĠ AKAR VE BÖCEK FAUNASININ BELĠRLENMESĠ Gülbeyaz KARAKAYA

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 MUT ( MESİN ) İLÇESİNDE ZEYTİN AĞAÇLARINDA BULUNAN YARARLI BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ VE ÖNEMLİ TÜRLERİN POPULASYON DEĞİŞİMݹ Hüseyin ÇETİN² Özdemir ALAOĞLU²

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 9-14 Geliş Tarihi : 19.04.2002 Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

Güneydo u Anadolu Bölgesi antepfıstıklarında Coccoidea türleri, yayılı alanları, bula ma oranları ve do al dü manlarının belirlenmesi 1

Güneydo u Anadolu Bölgesi antepfıstıklarında Coccoidea türleri, yayılı alanları, bula ma oranları ve do al dü manlarının belirlenmesi 1 B TK KORUMA BÜLTEN 2003, 43 (1-4) :111-123 ISSN 0406-3597 Güneydo u Anadolu Bölgesi antepfıstıklarında Coccoidea türleri, yayılı alanları, bula ma oranları ve do al dü manlarının belirlenmesi 1 Halil BOLU

Detaylı

Diyarbakır ili Antep fıstığı (Pistacia vera L.) alanlarındaki yararlı böcek faunasının belirlenmesi 1

Diyarbakır ili Antep fıstığı (Pistacia vera L.) alanlarındaki yararlı böcek faunasının belirlenmesi 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2016, 267-282 ISSN 0406-3597 DOI 10.16955/bkb.56653 Diyarbakır ili Antep fıstığı (Pistacia vera L.) alanlarındaki yararlı böcek faunasının belirlenmesi 1 Abdulkadir ŞİMŞEK 2 Halil

Detaylı

Orijinal araştırma (Original article)

Orijinal araştırma (Original article) Türk. entomol. derg., 1, 6 (1): 15-146 ISSN 11-696 Orijinal araştırma (Original article) Pentamerismus oregonensis McGregor 1949 (Acari: Tenuipalpidae) in İstanbul ili park ve süs bitkilerinde dağılımı

Detaylı

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 10-14, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)

Detaylı

Turunçgil Zararlıları. Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK 2017

Turunçgil Zararlıları. Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK 2017 Turunçgil Zararlıları Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK 2017 Salyangoz ve Sümüklü Böcekler Salyangoz (Helix sp.) Sümüklü böcek (Limax sp.) Nemli yerlerde yaşarlar. Testere şeklideki dilleri ile bitkilerin meyve,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SELÇUKLU VE MERAM (KONYA) İLÇELERİNDE ORGANİK VE GELENEKSEL PATATES ÜRETİM ALANLARINDA AVCI BÖCEK TÜRLERİ Bektaş AYIK YÜKSEK LİSANS TEZİ Bitki Koruma Anabilim

Detaylı

Avcı akar Typhlodromips (Amblyseius) enab El- Badry (Acari: Phytoseiidae) ın farklı sıcaklıklarda biyolojilerinin belirlenmesi*

Avcı akar Typhlodromips (Amblyseius) enab El- Badry (Acari: Phytoseiidae) ın farklı sıcaklıklarda biyolojilerinin belirlenmesi* Türk. entomol. derg., 2007, 31 (2): 129-138 ISSN 1010-6960 Avcı akar Typhlodromips (Amblyseius) enab El- Badry (Acari: Phytoseiidae) ın farklı sıcaklıklarda biyolojilerinin belirlenmesi* Cemal KİBRİTÇİ**

Detaylı

ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ PROJELERİ 2015 UYGULAMALARI

ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ PROJELERİ 2015 UYGULAMALARI ENTEGRE VE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ PROJELERİ 2015 UYGULAMALARI 1-2015 yılında Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projeleri Ek-2 belirtilen programlar kapsamında yürütülecektir. 2-EKÜY projeleri uygulanacak

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: )

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: ) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 184-189, 2015 Tokat İli Patates ve Patlıcan Üretimi Yapılan Alanlarda

Detaylı

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1327-1335 BARTIN DA Sinapis arvensis L. (YABANİ HARDAL) ÜZERİNDE ZARAR YAPAN Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE)

Detaylı

Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması Araştırma Makalesi/Research Article Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması Ali Özpınar 1* Ali Kürşat Şahin 1 Burak Polat 1 Sakine Özpınar

Detaylı

Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon değişimi ve zararı 1

Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon değişimi ve zararı 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (3): 169-179 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Aydın ili nar bahçelerinde saptanan zararlı ve predatör türler, yayılışı, zararlı türlerden önemlilerinin popülasyon

Detaylı

Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Türler, Konukçuları ve Yayılış Alanları (1)

Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Türler, Konukçuları ve Yayılış Alanları (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(1): 57-61 Geliş Tarihi : 25.10.2005 Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına

Detaylı

İzmir de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar 1

İzmir de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar 1 Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3): 399-408 ISSN 1010-6960 Biyolojik gözlem (Biological observation) İzmir de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları

Detaylı

Kastamonu

Kastamonu Ünvanı, Adı Soyadı Doğum yeri ve tarihi Doç. Dr. Ertan YANIK Kastamonu-1972 Adres Telefon 0 414 3183474 /1248 Fax 0 414 3183682 E-mail eyanik@harran.edu.tr Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

ERZURUM VE ÇEVRESİNDE PATATESLERDE BULUNAN AVCIBÖCEK TÜRLERİ (1) Özdemir Alaoglu (2) Hikmet Özbek (2)

ERZURUM VE ÇEVRESİNDE PATATESLERDE BULUNAN AVCIBÖCEK TÜRLERİ (1) Özdemir Alaoglu (2) Hikmet Özbek (2) ERZURUM VE ÇEVRESİNDE PATATESLERDE BULUNAN AVCIBÖCEK TÜRLERİ (1) Özdemir Alaoglu (2) Hikmet Özbek (2) özet Bu araştırma ile patateslerde 6 Coccinellidae, 4 Anthocoridae, 1 Nabidae, 1 Miridae, 4 Syrphidae

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

Ġkinci gün ilk olarak Adana da çilek konusunda Türkiye nin en önemli Ģirketi haline gelen Yaltır Tarım Ürünleri A.ġ. ye ait YALEX Firmasına gidildi.

Ġkinci gün ilk olarak Adana da çilek konusunda Türkiye nin en önemli Ģirketi haline gelen Yaltır Tarım Ürünleri A.ġ. ye ait YALEX Firmasına gidildi. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri NevĢehir Toros Tarım San ve Tic. A.ġ., Doğal ve Teknolojik Soğuk Hava Depoları, Alata Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü (Mersin), Adana

Detaylı

Summary. Ziraat Yüksek Mühendisi, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Van 3

Summary. Ziraat Yüksek Mühendisi, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Van 3 Türk. entomol. derg., 2011, 35 (1): 145-154 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Van ilinde üç farklı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşidi üzerinde ikinoktalı kırmızıörümcek, Tetranychus

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞYAYLA (KARAMAN) İLÇESİNDE KİRAZ AĞAÇLARINDA BULUNAN ZARARLI BÖCEKLER, AKARLAR VE DOĞAL DÜŞMANLARININ TESPİTİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ramazan ÖZCAN YÜKSEKLİSANS

Detaylı

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR

KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR ANADOLU, J. of AARI 7 (2) 1997, 74-79 MARA KESTANE (Castanea sativa Mill.) ÇOĞALTIMINDA EN UYGUN GÖZ AŞI YÖNTEMĐ VE ZAMANININ BELĐRLENMESĐ ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ M. Kubilay ÖNAL Ege Tarımsal

Detaylı

Araştırma Makalesi. Ali GÜNCAN 1 Zeynep YOLDAŞ 2 Türkan KOÇLU 3 ÖZET. Anahtar Sözcükler: Phyllocnistis citrella, turunçgil, İzmir, zararlı durumu

Araştırma Makalesi. Ali GÜNCAN 1 Zeynep YOLDAŞ 2 Türkan KOÇLU 3 ÖZET. Anahtar Sözcükler: Phyllocnistis citrella, turunçgil, İzmir, zararlı durumu Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2009, 46 (3): 175-179 ISSN 1018 8851 Ali GÜNCAN 1 Zeynep YOLDAŞ 2 Türkan KOÇLU 3 1 Arş. Gör.,Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 35100

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2

Yusuf KARSAVURAN 2 Mustafa GÜCÜK 2 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 27, 44 (2): 33-48 ISSN 118-881 Thrips tabaci Lindeman ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) in Manisa İlinde Sanayi Domatesi Alanlarında Populasyon

Detaylı

Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar ve Predatörleri (1)

Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar ve Predatörleri (1) YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2009, 19(1): 33-37 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 24.03.2008 Kabul Tarihi: 01.12.2008 Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar

Detaylı

Ümit SERDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN. Geliş Tarihi:

Ümit SERDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN. Geliş Tarihi: CAMİLİ YÖRESİNDE (ARTVİN-BORÇKA) KESTANE SELEKSİYONU Ümit SERDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN Geliş Tarihi: 05.01.2002 Özet: Bu araştırma, Artvin in Borçka

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

ANTEPFISTIĞI ZARARLILARI

ANTEPFISTIĞI ZARARLILARI ANTEPFISTIĞI ZARARLILARI Bilimsel ismi: Kermania pistaciella Amsel Türkçe ismi: Dal Güvesi Takım: Lepidoptera Familya: Oinophilidae Yabancı dillerdeki isimleri: Pistachio Twig Borer Moth, Pistachio wood

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri

Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri Türk. entomol. derg., 005, 9 (): 301-307 ISSN 1010-6960 Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri Erhan KOÇAK* Numan BABAROĞLU* Summary The species of Sunn pest

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler

Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler Türk. biyo. müc. derg., 2012, 3 (2): 157-168 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 32200, Isparta. Ahmet AKSOY, İsmail KARACA *

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 32200, Isparta. Ahmet AKSOY, İsmail KARACA * Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 80-84, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 80-84, 2015 DOI: 10.19113/sdufbed.95150

Detaylı

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999

Ziraat Mühendisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - 2004. Tarım Ekonomisi - 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Erdinç Uysal Unvan Ziraat Mühendisi Telefon 226 8142520 (1267) E-mail euysal@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.05.1974 - Merzifon Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Hava sıcaklığı Nem Rüzgar hızı ve yönü Güneş şiddeti Yağmur miktarı Toprak nemi sıcaklığı Yaprak ıslaklığı Zamanında doğru ilaçlama Ürün ve çevrenin korunması Gereksiz ilaçlamalar

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

Sürdürülebilir tarımda biyolojik mücadelenin yeri konusunda çiftçilerin bilgi düzeyinin belirlenmesi

Sürdürülebilir tarımda biyolojik mücadelenin yeri konusunda çiftçilerin bilgi düzeyinin belirlenmesi Türk. Biyo. Mücadele Derg. 2017, 8 (1): 71-82 ISSN 2146-0035-E-ISSN 2548-1002 Orijinal araştırma (Original article) Sürdürülebilir tarımda biyolojik mücadelenin yeri konusunda çiftçilerin bilgi düzeyinin

Detaylı