2005 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 25 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 22 Nisan 26 1

2 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Görevleri Kamu İhale Kurumunun İhale Sürecini Denetleme Görevi Kamu İhale Kurumunun İhale Mevzuatını Düzenleme Görevi ÖRGÜT ŞEMASI VE ÖRGÜTSEL YAPILANMA Örgüt Şeması Örgütsel Yapılanma İNSAN KAYNAKLARI YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU İKİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMUNUN 25 YILI FAALİYETLERİ 2.1. DÜZENLEME FAALİYETLERİ Eşik Değerlerin Güncellenmesi Sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsam Başlıklı 2 nci si Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar Sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar Başlıklı 3 üncü si Kapsamında Yapılan Çalışmalar İkincil Mevzuat Çalışmaları Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

4 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Yapılan Değişiklikler Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ Yasaklama Kararı Verilmesi ve Uygulanması Konusunda Yapılan Değişiklikler DENETLEME FAALİYETLERİ Kamu İhale Kurulu Kararlarının Sınıflandırılması Sonuçlar ve Değerlendirme EĞİTİM FAALİYETLERİ İhale Uygulamaları Eğitim Programları Seminer ve Konferans Çalışmaları Sektörel Eğitim Programları Sürekli Eğitim Programları (Cuma Etkinlikleri) Yurt Dışı Eğitim Programları Kamu Alımları Konusunda Eğitim ve İşbirliği Protokolü ULUSLARARASI ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler KAMU İHALE BÜLTENİ İhale İlanlarının Kamu İhale Bülteninde Yayımlanması Protokol Uygulaması Kamu İhale Bülteni Abonelik İşlemleri KAMU SATINALIMLARINDA ELEKTRONİK DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI E-ihale Projesinde İşbirliği Protokolleri Düzenlenen Forumlar ve İştirak Edilen Toplantılar DİĞER FAALİYETLER Kamu Satınalma Sürecinde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) Bendine İlişkin Düzenleme Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar Yapılan Basın Toplantıları ve Açıklamalar

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMU ALIMLARINA İLİŞKİN 25 YILI VERİLERİ 3.1. ALIMLARIN/İŞLERİN TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI İhale Usullerine Göre Doğrudan Temin Yolu ile Yapılan Alımlara Göre İstisnalar Kapsamında Yapılan Alımlara Göre İHALELERİN İHALE USULLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Toplam Alımların/İşlerin Sınıflandırılması Doğrudan Temin Yolu ile Yapılan Alımların/İşlerin Usullerine Göre Sınıflandırılması İstisna Kapsamında Yapılan Alımların/İşlerin Usullerine Göre Sınıflandırılması SÖZLEŞME BEDELİ-YAKLAŞIK MALİYET ORANLARI Sözleşme Bedeli-Yaklaşık Maliyet Oranları (Genel SB/YM) Eşik Değerlere Göre Sözleşme Bedeli/Yaklaşık Maliyet Oranları (Genel SB/YM) İHALELERİN KURUMSAL BAZDA SINIFLANDIRILMASI Adet Bazında Sınıflandırılması(Genel) Tutar Bazında Sınıflandırılması(Genel) İHALELERİN BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI İHALELERİN FİNANSMAN TİPİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI İHALELERİN BÖLGELERE GÖRE SINIFLANDIRILMASI (GENEL) İHALE TÜRLERİNE GÖRE BÖLGESEL SINIFLANDIRMA Mal Alımları Hizmet Alımları Yapım İşleri İHALE USULLERİNE GÖRE BÖLGESEL SINIFLANDIRMA Açık İhale Usulüne Göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne Göre Pazarlık Usulüne Göre İHALELERİN YÜKLENİCİ TÜRLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI İhalelerin Yüklenici Uyruklarına Göre Sınıflandırılması

6 3.11. İHALELERE VERİLEN ORTALAMA TEKLİF SAYILARI İHALELERİN EŞİK DEĞERLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASI FİYAT AVANTAJI UYGULANAN İHALELERİN SINIFLANDIRILMASI FİYAT FARKI VERİLEN İHALELERİN SINIFLANDIRILMASI AVANS VERİLEN İHALELERİN SINIFLANDIRILMASI YABANCI İSTEKLİLERE AÇIK OLAN İHALELERİN SINIFLANDIRILMASI YILLARA SARİ İHALELERİN SINIFLANDIRILMASI SÖZLEŞME TÜRLERİNE GÖRE İHALELERİN SINIFLANDIRILMASI KAMU ALIMLARININ 4734 SAYILI KANUNUN 62(ı) MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İhale Usulüne Göre Bakanlık/Kurum Bazında Sınıflandırılması(Genel)

7 SUNUŞ Kamu alımları konusunda saydamlık, verimlilik ve rekabeti arttıran aynı zamanda hesap verebilirliği sağlayan yeni kamu alımları sistemi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmiş ve 23 yılı başından itibaren de uygulamaya konulmuştur sayılı Kanun ile kamu harcaması gerektiren mal alımları, hizmet alımları, danışmanlık hizmet alımları ve yapım işleri ihalelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, kamu ihaleleri sonucunda yapılması gereken sözleşmeler ile ilgili hususların ayrı bir kanun ile düzenlenmesi öngörülmüş ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu da tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun ile verilen görevleri yapmak üzere oluşturulan Kamu İhale Kurumunun temel misyonunu ve başlıca görevlerini; bütün kamu ihale mevzuatını hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen sürede idarelerce yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayetleri incelemek ve sonuçlandırmak, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, haklarında yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak, ihale ilanlarının yayınlandığı Kamu İhale Bültenini hazırlamak, basılı ve elektronik ortamda yayınlamak oluşturmaktadır. Kamu İhale Kurumu ile; kamu alımları ile ilgili alanın düzenlenmesiyle ilgili görev ve yetkilerin tek bir elde toplanması, şikayetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümlenmesiyle ilgili yargı aşaması öncesinde bir sürecin kurulması sağlanmıştır. Kurumun karar organı; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere on üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. Kamu İhale Kurumu; Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Yeni bir kurum olmasına karşın Kamu İhale Kurumu, bilişim teknolojisini en iyi kullanan kamu kurumlarından biri olmayı başarmıştır sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanmasını bilgi teknolojileri desteği ile sağlamak, kolaylaştırmak, hızlandırmak, kamu kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ilişkin olarak ihale ilanlarını hazırlamak ve Kamu İhale Bülteninde yayınlamak, bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak, sonuçlarını raporlamak ve yayımlamak, teyit taleplerine ilişkin işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla İhale Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Kamu alımlarına yönelik değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi, düzenleme ve uygulamalara yol gösterecek verilerin detaylı olarak elde edilmesi, kamuoyunun hızlı ve etkili olarak bilgilendirilmesi, idarenin ihale işlemlerine ilişkin bilgi akışının hızlandırılması, yeknesaklığın sağlanması ve e- ihaleye ait alt yapının uygun hale getirilmesi amacıyla bilgi teknolojileri kullanılarak İhale Bilgi Sisteminin bir sonraki aşaması olan İhale Kontrol Sistemi Projesi 24 yılında hazırlanarak geliştirilmiş ve 25 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Elektronik kamu satınalma sistemleri; kamu satınalma sürecindeki ilkeleri koruyarak, süreçte uyulması gereken esas ve usullerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesi, alıcı ve satıcının en az iş yükü ve maliyetle satınalma işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla 7

8 oluşturulan Kamu Satınalma Platformu 25 yılı Kasım ayı içerisinde devreye alınmış olup İdare Girişi, İstekli Girişi ve Vatandaş Girişi olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. Böylece, Türkiye çapında ilk defa tüm kamu alımlarının elektronik ortamda tek merkezde kayıt altına alınması, ülkemiz kamu alımları tablosuna ilişkin gerçek verilere ulaşılması ve bu veriler ışığında yine Türkiye de ilk defa kamu alımları konusunda bir harita çıkarılması, ihale onayından sözleşme imzalanmasına kadar geçen ihale sürecinin takip edilmesi sağlanmıştır. Kamu İhale Kurumunun nihai hedefi; tüm ihale usulleri ile yapılan kamu alımlarının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu şekilde alıcı ve satıcı arasına bilgisayar konularak tüm işlemlerin bilgisayarda tanımlanan kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır. Tüm aşamaları ile e-alımın gerçekleştirilmesi, hukuki, ticari ve kamu boyutunda ülkemizin e- devlete geçiş çalışmaları ve dolayısıyla gerekli alt yapının hazır olması ile doğrudan bağlantılıdır. Elektronik ortamda ihale yapılması ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkelerinden olan saydamlık ilkesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması sağlanmış olacak, devlete ve devletin yaptığı işlere güven artmış olacaktır. Kamu alımlarına ilişkin ihale ilanları, 24 yılı başından itibaren Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan Kamu İhale Bülteninde yayınlanmaktadır. İhale sürecinin birinci ve en önemli adımı olan ihale ilanları, ihale düzenleyen idarelerce elektronik ortamda bilgisayar desteğinde Kurumumuzca hazırlanan İlan Hazırlama ve Gönderme Programı kullanılarak hatasız veya en az hata ile düzenlenmekte ve Kurum tarafından yapılan ön incelemeyi müteakip yayınlanmaktadır. Böylece, ilanların kanun ve uygulama yönetmelikleri doğru uygulanarak hazırlanması ve ilandaki eksikliklerden kaynaklanan ihale iptallerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Hedef kitlemizin sayıca fazla ve coğrafi olarak dağınık oluşu, uygulayıcılara zaman ve mekan gözetilmeksizin sürekli ve düşük maliyetli, standart eğitim verilmesi ve bu eğitimin elektronik ortamda düzenleme gereğini ortaya çıkarmıştır. E- İhale Eğitim ve E-İhale Destek olmak üzere iki bölümden oluşan E-Öğrenme projesi ile 1 binin üzerinde istekli ve idareye ulaşılmıştır. İhale Uygulamaları Eğitim ve Destek Projesi (E-Öğrenme) ile Türkiye de ilk defa bir yasa ve ilgili mevzuat elektronik ortama taşınmıştır. Kamu İhale Kurumunun amacı, düzenlediği sektörün önünde gitmek, ona rehberlik etmek, sektörün ufkunu ve vizyonunu açmaktır. Hedefimiz kurumsal performansımızı üstlendiğimiz misyona ve sorumluluklara yakışır şekilde her geçen yıl daha üst seviyelere ulaştırmaktır. 8 Adnan ZENGİN Kamu İhale Kurumu Başkan Vekili

9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE GÖREVLERİ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile oluşturulan Kamu İhale Kurumu nun; teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile hizmet birimleri ve bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, personelin nitelikleri, sayı ve unvanları, atanması, ücret ile diğer mali ve sosyal hakları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir sayılı Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna; a. İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak, b. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek, c. İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak, d. Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak, e. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak, f. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, g. İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak, 9

10 h. Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, ı. Kamu İhale Kurumu nun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak, görev ve yetkileri verilmiştir Kamu İhale Kurumunun İhale Sürecini Denetleme Görevi Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kanun kapsamındaki idareler tarafından yapılan ihalelerde mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla; ihale sürecinde aday, istekli veya istekli olabileceklerin yapacakları şikayet başvuruları ve diğer hukuka aykırılık iddialarıyla ilgili olarak yapılan şikayetleri inceleyerek karara bağlanmasına ilişkin görevini yerine getirmektedir. Şikayet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan inceleme ve denetlemeler, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile değişik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. İhalelere ilişkin olarak adaylar, istekli veya istekli olabilecekler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette bulunulması gerekmektedir. İdareler tarafından, şikayetin verilmesini izleyen 3 gün içerisinde gerekçeli kararın verilmesi gerekmektedir. Bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici işlemler de belirtilir ve karar bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen 7 gün içinde bildirilir. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme sürecinin bitimi veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabilir. Şikayet, dava açılması öncesi kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur ve Kamu İhale Kurumu tarafından verilen kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilmektedir. 25 yılı içinde, ihale sürecinde aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından Kurumumuza bulunulan şikayet başvurularına istinaden Kamu İhale Kurulu tarafından adet uyuşmazlık kararı, adet ara karar olmak üzere adet karar alınmıştır. 1

11 Uyuşmazlık kararlarının 665 adeti mal alımı, 1.11 adeti hizmet alımı, 73 adeti ise yapım işleri ihalelerine, Ara kararların ise 31 adeti mal alımı, 516 adeti hizmet alımı, 379 adeti ise yapım işleri ihalelerine ilişkindir Kamu İhale Kurumu nun İhale Mevzuatını Düzenleme Görevi Kamu İhale Kurumu nun uygulamayı yönlendirme görevi kapsamında, Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından 4734 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda Kamu İhale Kurulu tarafından 25 yılında 9 adet Yönetsel ve 264 adet Düzenleyici Karar alınmış bulunmaktadır ÖRGÜT ŞEMASI VE ÖRGÜTSEL YAPILANMA ÖRGÜT ŞEMASI ( tarihi itibariyle) ÖRGÜTSEL YAPILANMA Kamu İhale Kurumu nun hizmet birimleri, Kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Daire başkanlıkları bünyesinde hizmetin niteliğine göre grup başkanlıkları veya birim müdürlükleri ve diğer alt servisler bulunmaktadır. Hizmet birimlerinin bağlı bulunacakları Başkan Yardımcısının belirlenmesine Başkan yetkilidir. 11

12 Kurumun hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir Ana Hizmet Birimleri Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı, Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı, Hizmet Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı, Araştırma, Geliştirme ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Danışma birimleri Kurum Müşavirliği, Başkanlık Müşavirliği, Hukuk Danışmanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı Yardımcı hizmet birimleri: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kurul Özel Büro Müdürlüğü, Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü, Savunma Uzmanlığı İNSAN KAYNAKLARI Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülmektedir. Kurum personeli, ücret, mali ve sosyal haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Kurum personelinin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnameye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve diğer düzenlemeler çerçevesinde Kurul tarafından belirlenmektedir. Kurumun kuruluş aşamasında ihtiyaç duyulacak personelin temin edilebilmesi amacıyla 4761 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 4734 sayılı Kanuna eklenen Geçici 6 ncı madde ile kamu ihale uzmanı olarak yapılacak atamaların usul ve esasları belirlenmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise; Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındaki kadrolarına, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlarda çalışan personelin

13 tarihine kadar kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile atanabilecekleri hükme bağlanmıştır. Kamu İhale Kurumu nun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde Kurumda görev alacak personelin unvan sayıları belirlenmiştir. Toplam 377 olan Kurum kadrolarına yukarıda belirtilen madde hükmü doğrultusunda tarihi itibariyle; kurumlar arası nakil yolu ile 16, görevlendirme şekliyle 19, sınav ile 17, 657 sayılı Kanunun 92. maddesine göre 2, 657 sayılı Kanunun 93. maddesine göre 1, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 1 kişi olmak üzere 2 personelin ataması yapılmıştır tarih ve 2575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun uyarınca 2 adet Tabip kadromuzdan bir tanesi iptal edilmiş, dolayısı ile 377 olan kadro sayısı 376 ya düşmüştür tarihi itibariyle toplam 376 adet kadronun 2 adeti dolu, 176 adeti boştur. TOPLAM KADRO (376) DOLU - BOŞ GRAFİĞİ DOLU KADRO; 2 BOŞ KADRO; DOLU KADRO KADRO DURUMU BOŞ KADRO DOLU / BOŞ KADRO ORANI BOŞ KADRO 47% DOLU KADRO 53% 13

14 ATAMA TÜRLERİ SAYI KURUMLARARASI NAKİL GÖREVLENDİRME SINAV (AÇIKTAN ATAMA) SINAV (KURUMLARARASI NAKİL) 657 S.KANUN 92.MADDE 657 S.KANUN 93.MADDE 3713 S. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU tarihi itibariyle 2 olan mevcudumuzun 124 ü erkek, 76 sı kadın personelden oluşmaktadır. CİNSİYETLERİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI SAYI ERKEK 124 CİNSİYETİ KADIN 76 14

15 Grafikten de görüleceği üzere, personelimizin %93 ü üniversite-yüksekokul mezunu olup, toplam personelimizin %18 i bir veya birkaç konuda yüksek lisans yapmıştır. PERSONEL EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ YÜKSEK LİSANS 1 ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ (3 YIL) YÜKSEK OKUL 1 1 LİSE 1 ORTAOKUL PERSONEL EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ (ORAN) ÜNİVERSİTE 7% YÜKSEK LİSANS 18% ENSTİTÜ (3 YIL) 1% ORTAOKUL 1% LİSE 5% YÜKSEK OKUL 5% 15

16 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL) Önceki dönem Cari Dönem A- BRÜT SATIŞLAR , ,5 1- Yurtiçi Satışlar , ,5 2- Yurtdışı Satışlar,, 3- Diğer Gelirler,, B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 3., 5.25, 1- Satıştan İadeler (-) 3., 5.25, 2- Satış İskontoları (-),, 3- Diğer İndirimler,, C- NET SATIŞLAR , ,5 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,16 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-),, 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , ,6 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,56 4- Diğer Satışların Maliyeti (-),, BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,34 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,81 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-),, 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-),, 3- Genel Yönetim Giderleri (-) , ,81 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,53 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,95 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri,, 2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri,, 3- Faiz Gelirleri , ,8 4- Komisyon Gelirleri,, 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar,, 6- Menkul Kıymet Satış Karlar,, 7- Kambiyo Karlar ,48, 8- Reeskont Faiz Gelirleri 796,8, 9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,15 G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 5.773,31, 1- Komisyon Giderleri (-),, 2- Karşılık Giderleri (-),, 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-),, 4- Kambiyo Zararları (-) 5.773,31, 5- Reeskont Faiz Giderleri (-),, 6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-),, H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-),, 1- Kısa Vadeli Borçlamna Giderleri (-),, 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-),, OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,48 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,69, 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar,, 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,69, J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , ,29 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-),, 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 6.181, ,1 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,19 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,19 K- DÖNEM KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ.(-) , ,58 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,61 16

17 İKİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMUNUN 25 YILI FAALİYETLERİ 2.1. DÜZENLEME FAALİYETLERİ EŞİK DEĞERLERİN GÜNCELLENMESİ 4734 sayılı Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi başlıklı 67 nci maddesi uyarınca her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınmak suretiyle güncellenmektedir. Eşik değerler ve parasal limitler, Kanunun 67 nci maddesi çerçevesinde bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak güncelleştirilmiş ve buna ilişkin olarak tarih ve 2575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25/1 sayılı Kamu İhale Tebliği tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eşik değerler ve parasal limitler aşağıda liste halinde yer almaktadır SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO DÖNEMİ MADDE 8 DEĞERİ EŞİK DEĞERLER DÖNEMİ DEĞERİ EŞİK DEĞERLER TL. YTL. YTL , , , , , , 17

18 PARASAL LİMİTLER PARASAL LİMİTLER MADDE 3 (g) TL. YTL. YTL , , MADDE 13(b) , , , 99.39, , , MADDE 21 (f) , , MADDE 22(d) , 8.252, , , MADDE , , , , MADDE 53(j) , , , 245, MADDE 62(h) , 99.4, 18

19 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN KAPSAM BAŞLIKLI 2 NCİ MADDESİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Sayı Karar Numarası Karar Tarihi İdare/Konu Karar Sonucu 1 25/DK.D /DK.D /DK.D Bursa İli Çevre Koruma Vakfı 473 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Gereğince Yetkili Kuruluşların Piyasa Gözetim ve Denetimi Faaliyetleri Kapsamında Numune ve Test Yaptırılması Hizmet Alımları Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.nin Tanker Sigortaları Kanun Kapsamı Dışında/ Ancak 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına tabi olduğu Kanun Kapsamı Dışında Kanun Kapsamı Dışında 4 25/DK.D /DK.D T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin mamul mal alımları harcama kalemine konulan ödeneklerden karşılanan mal ve hizmet alımları Devlet Tiyatroları Vakfı Kanun Kapsamında Kanun Kapsamı Dışında/ Ancak 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına tabi olduğu 19

20 6 25/DK.D ANÇEVA Çevreci Yatırımlar ve Dönüşümü San.Tic.A.Ş. Kanun Kapsamı Dışında/ Ancak 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına tabi olduğu 7 25/DK.D Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Vakfı Kanun Kapsamı Dışında 8 25/DK.D Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünün Fueloil ve Kalorifer Yakıtı İhtiyacı Kanun Kapsamında 9 25/DK.D TCDD hatlarında işletilmekte olan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait vagonlar ile üçüncü şahıslara kiraya verilen vagonların kaza ve yangın sigortaları ile üçüncü şahıslara kiraya verilen büfe ve benzeri yerlerin yangın sigortalarına ilişkin sigorta hizmet ihaleleri TCDD tasarrufuna verilmesi ve ödemenin TCDD tarafından yapılması durumunda; TCDD nin bu sigorta ihalelerini 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilmesi/ Kiracılar tarafından sigorta primlerinin ödenmesi durumunda, sigorta hizmeti alım işlemlerinin bu şahısların tabi olduğu alım esasları çerçevesinde bu kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiği 1 25/DK.D /DK.D Kurum İdarecisi sıfatıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu nun teknik işlerini yürüten şirketin, reasürans teminatı satın alma işlemi Merkez Bankası mensuplarına verilen öğle yemeği için yapılan alımlar Kanun Kapsamında Kanun Kapsamında 2

21 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İSTİSNALAR BAŞLIKLI 3 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sayı Karar Numarası Karar Tarihi İdare/Konu Karar Sonucu 1 25/DK.D Halktaş Fatih Belediyesi İnş. Akaryakıt Tem. Eğt. Otopark İşl. İç ve Dış Tic. A.Ş. 2 25/DK.D Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (f) bendi kapsamında olduğu 3 25/DK.D Bodrum Belediyesi Gıda San. Tur. ve Tic. A.Ş. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 4 25/DK.D YEYPAŞ Yerel Yönetimler Gaz Paz. İnş. Tur. Nak. Rek. Taah. Tic. ve San. A.Ş. 5 25/DK.D İNTAŞ İnş. Nak. Tur. Taah. Tic. ve San. A.Ş. 6 25/DK.D Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü 7 25/DK.D Yeni Yüreğir İmar İnş. ve Özel Sağlık Hiz. A.Ş. 8 25/DK.D Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 9 25/DK.D İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic.A.Ş. 1 25/DK.D TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 21

22 11 25/DK.D GOPAŞ Gaziosmanpaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. A.Ş /DK.D İSTEM Isparta Taşımacılık Tur. Tem. ve Müh. Hiz. Tic. Ltd. Şti /DK.D TRT Genel Müdürlüğü 14 25/DK.D Marmara Teknokent A.Ş /DK.D Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş /DK.D Çan Belediye Başkanlığı Oskot İşletme Müdürlüğü 17 25/DK.D Sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen hizmetlerle ilgili mal ve hizmet alımları 18 25/DK.D Çevre ve Orman Bakanlığından yapılacak fidan alımları 19 25/DK.D ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi 2 25/DK.D Konya Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi 21 25/DK.D Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. Talepte bulunan Kuruluşun 3 (g) bendinde belirtilen istisna kapsamında olmadığı 3 (f) bendinde belirtilen istisna kapsamında olmadığı 3 (a) bendi kapsamında olduğu 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 22

23 22 25/DK.D İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 23 25/DK.D Kent Anonim Şirketi Karşıyaka Özel Eğitim Kültür Sanat Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş /DK.D Özbelsan Makine Araç Gereç Konut Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 25 25/DK.D Safaş İnş.Tur. Çev. Hiz. ve Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sarıgazi Asfalt Yat. San. Tic. Ltd. Şti.) 26 25/DK.D Ulu-Bel Ulucak İmar Teknik Turizm Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi /DK.D Sarayköy Jeotermal Doğalgaz Isıtma Tur. Tar. Gıda Hayvancılık İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş /DK.D Adana Valiliği Tarım İl Müdürlüğünce, Doğu Akdeniz Zeytin Birliği tarafından üretilen zeytin fidanlarının 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında alınıp alınamayacağı 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (a) bendi kapsamında olduğu 23

24 29 25/DK.D Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek ve Desteklenecek Arama-Araştırma ve Geliştirme Projeleri İle İlgili Mal ve Hizmet Alımları 3 25/DK.D Göcek Marina İmar Ltd. Şti /DK.D Erzurum Büyükşehir Belediyesi Er-Tansa Tic. Ltd.Şti /DK.D ATABETON İnş. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti /DK.D BELSAN İmar İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş /DK.D Esenlik İmar İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti /DK.D BELSO Soğuk Hava Deposu İşletmeciliği ve Gıda San. A.Ş /DK.D Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 37 25/DK.D Fırıntaş Termal Tur. İnşaat ve Gıda San. A.Ş /DK.D Motaş Malatya Belediyesi Otobüs Terminali Ulaş Hiz. Makine San. A.Ş /DK.D Megsaş Malatya Belediyesi Ekmek Fabrikası Gıda San A.Ş. 4 25/DK.D Marmara Teknokent A.Ş /DK.D Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 3 (f) bendi kapsamında olduğu 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 24

25 42 25/DK.D Kars Beltaş Teknik Hizmetler San Tic A.Ş /DK.D Türk Telekomünikasyon A.Ş /DK.D İstanbul Halk Ekmek A.Ş. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi /DK.D İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş /DK.D İzgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İZMİT/KOCAELİ) 47 25/DK.D Rize Belediyesi Ribelsan Ltd. Şti /DK.D Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi /DK.D İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. 5 25/DK.D Polatlı Belediyesi Doğalgaz, İmar Katı ve Sıvı Yakıt Nakliye Tic. Ltd. Şti /DK.D Erzurum Büyükşehir Belediyesi Er-Tansa Tic. Ltd.Şti /DK.D Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü 53 25/DK.D Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (KOCAELİ) 54 25/DK.D Bursa İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi (BİNTED) 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 25

26 55 25/DK.D TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 56 25/DK.D İstanbul Deniz Otobüsleri San.Tic. A.Ş /DK.D BELTUR Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme Ticaret Anonim Şirketi 58 25/DK.D TRT Genel Müdürlüğü 59 25/DK.D Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 6 25/DK.D BELKO Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 61 25/DK.D Kızılcahamam Jeotermal Tur. İnş. Sey. Tem. San. ve Tic. A.Ş /DK.D TEKEL Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 63 25/DK.D Katılım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 64 25/DK.D BELPLAS Ankara Termoplastik Anonim Şirketi 65 25/DK.D Reşadiye Belediye Başkanlığı Re- Jeotermal İşletmesi 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. Talepte bulunan Kuruluşun 3 (g) bendinde belirtilen istisna kapsamında olmadığı 26

27 66 25/DK.D Mersin Belediye Başkanlığı Macit Özcan Spor Kompleksi İşletmesi 67 25/DK.D Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 68 25/DK.D TOBAŞ Toplu Konut - Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık ve Proje A.Ş /DK.D İNTAŞ İnşaat Madencilik Nakliyat Turizm Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. 7 25/DK.D İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. (İSFALT) 71 25/DK.D İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 72 25/DK.D Konya, Sanat, Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 73 25/DK.D Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi 74 25/DK.D İSTOT İzmir Su Oyunları Termal Turizm Otelcilik Ticaret Ltd. Şti /DK.D Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri - Sosyal Hiz. - Gıda ve İhtiyaç Mad. Tic. A.Ş /DK.D Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Talepte bulunan Kuruluşun 3 (g) bendinde belirtilen istisna kapsamında olmadığı 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. İstisna talebinin bu haliyle değerlendirilmesinin mümkün olmadığı 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 27

28 77 25/DK.D İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu ler Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 78 25/DK.D İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi 79 25/DK.D İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi 8 25/DK.D Kozturtaş Kozaklı Merkezi Isıtma ve Termal Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş /DK.D TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 82 25/DK.D Tübitak Marmara Teknokent Anonim Şirketi 83 25/DK.D Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 84 25/DK.D Çipaş, Çine Gıda Mad. ve Yem Paz. Elekt. Müh. İnş. ve Çöp. Top. Hiz. San. Tic. A.Ş /DK.D TOBAŞ Toplu Konut Büyükşehir Bel.İnş. Eml. Mimarlık ve Proje A.Ş /DK.D Tarsus İmar Ticaret Ltd. Şti /DK.D Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi /DK.D İzmir Metro A.Ş. 3 (g) gereğince talep değerlendirildi. 28

29 İKİNCİL MEVZUAT ÇALIŞMALARI Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişikliklere ikincil mevzuatın uyumlu hale getirilmesi çalışmaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar çerçevesinde Uygulama Yönetmelikleri ile bu yönetmeliklerin eki tip şartnameler, standart ihale dokümanları ve tip sözleşmelerde yapılan değişiklikler, - Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler, - İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte yapılan değişiklikler, - Kanunun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda idarelerce uyulması gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan 24 yılı Kamu İhale Genel Tebliği nde yapılan değişiklikler, - Kanunun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklık getirilmesi ve bu hususlarda idarelerce uyulması gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kamu İhale Genel Tebliği ve bu tebliğde yapılan değişiklikler, - İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ, - Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ, - Kamu İhale Bülteni (Basılı, Elektronik ve Ticari) Abonelik Usul ve Şartları ile İdarelerle Kurumumuz arasında Protokol Yapılmasına İlişkin Duyurular, Kurumumuz tarafından 25 yılı içerisinde hazırlanmış ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 25 yılı içerisinde çıkarılmış bulunan ikincil mevzuatın adı, karar tarihi ve sayısı ile konuları aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır. BAKANLAR KURULU KARARLARI: KONUSU : 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN FİYAT FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR KARAR TARİH /SAYI : / 8771 R.GAZETE TARİH/SAYI : /

30 YÖNETMELİKLER: YÖNETMELİK : HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / YÖNETMELİK : YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / 2573 YÖNETMELİK : HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / 2573 YÖNETMELİK : KAMU İHALE KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / YÖNETMELİK : KAMU İHALE KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / YÖNETMELİK : KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / YÖNETMELİK : MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : /

31 YÖNETMELİK : HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / YÖNETMELİK : MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / YÖNETMELİK : YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMAYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / YÖNETMELİK : DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / YÖNETMELİK : İHALELERE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURULARA AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / YÖNETMELİK : YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA ÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : / 264 YÖNETMELİK : HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.GAZETE TARİH/SAYI : /

32 TEBLİĞLER: TEBLİĞ NO : 24 YILI KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ R.GAZETE TARİH/SAYI : / TEBLİĞ NO : 24 YILI KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ R.GAZETE TARİH/SAYI : / TEBLİĞ NO : 25/1 R.GAZETE TARİH/SAYI : / 2575 TEBLİĞ KONUSU : EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO : 24 YILI KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ R.GAZETE TARİH/SAYI : / 2571 TEBLİĞ NO : KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ R.GAZETE TARİH/SAYI : / (DEĞİŞİKLİK : / 2599) / 2611) TEBLİĞ NO : İHALELERE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURULARA AİT TEBLİĞ R.GAZETE TARİH/SAYI : / TEBLİĞ NO : KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ R.GAZETE TARİH/SAYI : /

33 TEBLİĞ NO : KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ R.GAZETE TARİH/SAYI : / 2611 TEBLİĞ NO : YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞ R.GAZETE TARİH/SAYI : / 2638 KAMU İHALE KURUMU DUYURULARI DUYURU NO : 5 R.GAZETE TARİH /SAYI : / KONUSU : ELEKTRONİK KAMU İHALE BÜLTENİ 25 YILI ABONELİK DUYURUSU DUYURU NO : 6 R.GAZETE TARİH /SAYI : / 258 KONUSU : PROTOKOL DUYURUSU DUYURU NO : 7 R.GAZETE TARİH /SAYI : / KONUSU : İHALE İLANLARINI TİCARİ AMAÇLI OLARAK BASILI VE/VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA YENİDEN YAYINLAMAK AMACIYLA KAMU İHALE BÜLTENİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DUYURU NO : 8 R.GAZETE TARİH /SAYI : / 2627 KONUSU : BASILI KAMU İHALE BÜLTENİ ABONELİK USUL VE ŞARTLARI 33

34 DUYURU NO : 9 R.GAZETE TARİH /SAYI : / 2627 KONUSU : ELEKTRONİK KAMU İHALE BÜLTENİ ABONELİK USUL VE ŞARTLARI DUYURU NO : 1 R.GAZETE TARİH /SAYI : / 2627 KONUSU : İHALE İLANLARINI TİCARİ AMAÇLI OLARAK BASILI VE/VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA YENİDEN YAYINLAMAK AMACIYLA KAMU İHALE BÜLTENİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ŞARTLAR Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatında yapılan değişikliklere esas teşkil etmesi amacıyla yapı denetiminde karşılaşılan sorunlar ile yapılması gereken düzenleme çalışmaları, - İş deneyim belgelerinin ve mezuniyet belgelerinin tevsik eder belge olarak kullanılması ile iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hususlar, - Aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasına ilişkin hususlar, - Yapım işlerinde en düşük bedelli teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmesinin yarattığı sorunlar, - Kendi başına proje bütünlüğü olan benzer nitelikli birden fazla yapım işinin ihalelerinin bir paket halinde yapılabilirliği, - Yapım işlerinde benzer iş gruplandırılması, başlıkları ile ilgili olarak sektör temsilcileri ile tarihinde Kurumumuzda bir toplantı düzenlenmiş ve bu konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcilerinden görüş alınmıştır. Gerek Kuruma ulaşan görüş isteme yazıları, gerekse şikayet başvuruları ve bunlar yanında sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda gündeme getirilen hususlara ilişkin taraf görüşleri çerçevesinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılması gereği ortaya çıkmıştır. 34

35 Bu çerçevede; tarih ve 2573 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişiklikle; ihalelerde isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin istenmesi ile ilgili tereddütleri gidermek üzere değişiklik yapılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişiklikle; - Birim fiyat teklif esasına göre ihale yapılmasına, - Yaklaşık maliyet hesaplanmasına, - Yapım işlerinde kısmi teklif uygulamasına, - Ekonomik ve mali yeterliği gösteren belgelere, - İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumunu gösteren belgelere, - Yapım işlerinde istenebilecek kalite sistem belgelerine, - İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine, - İhale komisyonunun çalışmalarına, - Konsorsiyumların ihalelere katılmalarına, ilişkin düzenlemeler getirilmiş, bu düzenlemeler çerçevesinde tip dokümanlar ve standart formlarda değişiklikler yapılmıştır tarih ve 264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle; mühendis ve mimarların denetim faaliyeti nedeniyle aldıkları iş deneyim belgelerinin değerlendirme kriterinde değişiklik yapılmıştır Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle, Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında yapılacak hizmet alımlarına ilişkin ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin düzenlemeler yapılmıştır tarih ve 2573 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle, isteklinin iş hacmini gösteren belgelere yönelik düzenlemeler yapılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle, Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve ortak girişimlere yönelik düzenlemeler yapılmıştır tarih ve 2616 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle, Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik değerlendirmesine ilişkin ek madde düzenlenmiştir. 35

36 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle, Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve ortak girişimlere yönelik düzenlemeler yapılmıştır Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğinde; a) Diğer Uygulama Yönetmelikleri ile paralel olarak; - İhale Komisyonlarına ve İdareye sorumluluk ve yetkilerinin hatırlatılması, - Ticaret Sicili Gazetesi suretlerine ilişkin tereddütlerin giderilmesi, - Banka mektuplarıyla ilgili serbest mevduata ilişkin netliğin sağlanması ve düzenlenme tarihi için açıklama yapılması, - Konsorsiyumlara yönelik ayrıntılı ve gerekli belirlemelerin yapılması, - Yılın ilk 3 ayında yapılan ihalelerde sunulması gerektiği durumlarda bilançolarla ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sıkıntıların önlenmesi, - Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir veya tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgelerin hangi yılda alınması gerektiğine yönelik açıklamaların yapılması, - Zorunlu bilgi ve belgelerin sunulmasına ilişkin hükümlere yer verilmesi hususu, - Belli istekliler arasında ihalelerde 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen davet sürelerine uyularak ihaleye davet mektubu gönderileceği hususunun hatırlatılması, - İhaleye katılan aday veya isteklilerin 4734 sayılı Kanun un 1 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarıyla ilgili olarak ihale tarihi itibariyle durumlarını yansıtması gerektiği hususunun vurgulanması, 36

37 - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın suretlerinin isteyenlere verilmesine ilişkin net bir düzenleme yapılarak olası ihtilafların önüne geçilmesinin sağlanması, - İhale üzerinde kalan isteklinin veya şartları oluştuğunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin 4734 sayılı Kanunun 1 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına dair sunmaları gereken belgeleriyle ilgili olarak ihale tarihi itibariyle durumlarını yansıtması gerektiği hususunun vurgulanması, - Sözleşmelerin kaç nüsha veya suret düzenlenmesi gerektiği hususunun açıklığa kavuşturulması, - Ek İdari Şartnamelerde de Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere paralel gerekli düzenlemeler ile uygulamayı netleştirici değişikliklerin yapılması, - Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere uygun olarak bazı Standart Formlarda da gerekli değişikliklerin yapılmasının sağlanması, b) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine münhasır olmak üzere; - İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin olarak özellikle özel sektöre yapılan taahhütlerde uygulamada ortaya çıkan belirsizliklerin giderilmesine yönelik açıklık getirilmesi, - Ayrıca 4734 sayılı Kanun un 22 nci maddesinin (a), (b), (c) bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form öngörülerek Kanun un 22 nci maddesinin anılan bentleri kapsamında yapılacak alımlara, Kanunun koyduğu sınırlar çerçevesinde bir düzen getirilmeye çalışılması, - Ek İdari Şartnamelerde ve Tip Sözleşmede, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte de yapılacak değişikliklere paralel düzenlemelerin yapılması, amacıyla düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeler uygulama yönetmeliği eki olan tip idari şartnameler, tip sözleşmeler ve standart formlara da yansıtılmıştır. 37

SUNUŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6. 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri...6

SUNUŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6. 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri...6 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri...6 1.2. ÖRGÜT ŞEMASI VE ÖRGÜTSEL YAPILANMA...8 1.2.1. Örgüt Şeması...8

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

43-c) 5. sırada teklif veren Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin İş Hacmini Gösteren Belgeleri incelenir.

43-c) 5. sırada teklif veren Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin İş Hacmini Gösteren Belgeleri incelenir. 43-c) 5. sırada teklif veren Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin İş Hacmini Gösteren Belgeleri incelenir. 60 61 62 63 64 65 GELİR TABLOSU 2010 BRÜT SATIŞLAR 650.859,00

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Varyap Mad. Nak. İnş.

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Tunc Turizm ve Sey. Sos. Hizm. Gıda

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU 3 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

KAMU İHALE SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

KAMU İHALE SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KAMU İHALE SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 DERSİN İÇERİĞİ İhale Usulleri İhale Uygulamaları İş Alma Usulleri Teklif Verme Teklif Hazırlama Sürecinin Planlaması Teklif Hazırlama

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI Nitelikler: İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek ve bunlara uygun amirlerin talimatlar doğrultusunda işlemler yapmak, Gerekli

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu

Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu Türkiye de Kamu Alımları ve Kamu İhale Kurumu Abdullah KORKMAZ Daire Başkanı abdullahkorkmaz@kik.gov.tr Ankara, 3 Eylül 2012 Uluslararası İlişkiler ve AB ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 1. Türkiye

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2007 Yılı I.Yarıyıl HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Buğra POYRAZ İstatistikçi 31.07.2007 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İHALE BÜLTENİ (İHALE İLANLARI) İSTATİSTİKLERİ

KAMU İHALE BÜLTENİ (İHALE İLANLARI) İSTATİSTİKLERİ BAŞLIK DÖNEM KAMU İHALE BÜLTENİ (İHALE İLANLARI) İSTATİSTİKLERİ 2004 Yılı 9 Aylık ( 01.01.2004-30.09.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Alp SARPAY Araştırmacı

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI HEALTH INDUSTRY EMPLOYERS ASSOCIATION OF TURKEY. İçindekiler

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI HEALTH INDUSTRY EMPLOYERS ASSOCIATION OF TURKEY. İçindekiler İçindekiler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ihalelere girebilmek için EKAP a kayıt zorunlu hale geldi. Tebligatlar elektronik olarak EKAP a kayıtlı olduğunuz mail adreslerinize yapılacak. EKAP ta düzenlenmeyen

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ERCİİYES ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı