12: Moleküller Arası Kuvvetler : Sıvılar ve Katılar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12: Moleküller Arası Kuvvetler : Sıvılar ve Katılar"

Transkript

1 12: Moleküller Arası Kuvvetler : Sıvılar ve Katılar

2 Moleküller Arası Kuvvetler: Moleküller arasındaki kuvvetler, bileşikleri bir arada tutan molekül-içi çekim kuvvetleri kadar kuvvetli değildirler. Öte yandan bu kuvvetler, kaynama ve erime noktası, buhar basınçları ve viskozite gibi fiziksel özellikleri kontrol edebilecek kadar güçlüdürler. Van der Waals Kuvvetleri adı altında toplanırlar. Van der Waals Kuvvetleri: Anlık ve İndüklenmiş Dipoller Dipol Dipol Etkileşimleri Hidrojen Bağı

3 Anlık ve İndüklenmiş Dipoller: Apolar bir molekülde anlık elektron yer değişimi, moleküle anlık dipol moment kazandırır. Eğer bu anlık dipol başka bir polar moleküle yaklaşırsa o molekülde de yük ayrılmasını sağlayarak iki molekül arasında çekim meydana getirir. Bir atom ya da moleküldeki yük dağılımı polarlanabilirlik terimi ile adlandırılır. Polarlanabilirlik eğilimi arttıkça molekülün kutuplanabilirliği de artar. Kutuplanabilirlik de atom ya da molekül hacmi ile orantılı olarak artar. Büyük moleküllerde çekirdekten uzaktaki elektronlar daha gevşek tutulduğundan bu elektronlar kolayca hareket ederek molekülün kutuplaşmasını sağlar.

4 Bileşik Kutuplanabilirlik, Molekül Kütlesi Kaynama Noktası, 10x -25 cm 3 o C H O CH CCl Kutuplanabilirlik kapasitesi artan molekül diğer molekülü de etkileyerek moleküller arası çekim kuvvetlerinin kurulmasını kolaylaştırır. Moleküller arası çekim arttıkça moleküllerin birbirinden uzaklaşması zorlaşır böylece erime ve kaynama noktaları yükselir. Düz zincirde elektronlar daha kolay hareket ederek, molekülü daha kolay kutupladıklarından moleküller arası kuvvetler daha güçlüdür.

5 Dipol Dipol Etkileşimleri: Polar moleküllü bileşiklerde moleküller, bir molekülün pozitif ucu ile diğer molekülün negatif ucu birbirine yönelecek şekilde istiflenirler. Polar moleküller dipol momente sahip olduklarından moleküller arası çekim kuvvetleri daha kuvvetli, kaynama noktaları da daha yüksektir.. N 2 O 2 NO μ = 0 μ = 0 μ = D KN: o C KN: o C KN: o C

6

7 Hidrojen Bağı: Bir molekülde oksijen, azot veya flor gibi elektronegatif bir atoma bağlı hidrojenin kısmi artı yükle yüklenmesi sonucu, başka veya aynı moleküldeki elektonegatif atom ile yaptığı kuvvetli bağdır.

8 HF, H 2 O ve NH 3 moleküllerinde bağlar H bağıdır ve diğer moleküller arası çekim kuvvetlerinden daha kuvvetlidir.

9 Yakıt olarak kullanılan bütan mı kullanılan aseton mu yoksa çözüzü olarak daha önce kaynar

10 Suda Hidrojen Bağı: Suda her bir su molekülü dört su molekülüyle H bağı yaparak suyun düzgün dört yüzlü yapısını oluşturur. Su dondukça moleküllerin daha sıkı istiflenmesi gerekir. Ancak su buz tutarken, esnek olmayan fakat aralıklı yapısını bozmadan katı hale gelir. Bu nedenle buzun hacmi azalamadığından yoğunluğu küçülür. Buz erirken ise bu bağların bazıları kırılır ve kristal yapı bozularak moleküller bağların esnekliğinden dolayı biraz daha yaklaşır ve birim hacimde daha fazla su molekülü bulunur ve suyun yoğunluğu artar.

11 Su Parafin

12 Hidrojen Bağının Viskoziteye Etkisi: Hidrojen bağının sadece kaynama noktasına değil viskoziteye de etkisi vardır. Bir alkol molekülünde OH grubu sayısı arttıkça daha fazla hidrojen bağı yapacağından molekülde çekim kuvvetleri artar ve molekül daha viskoz hale gelir.

13 Moleküller Arası ve Molekül İçi Hidrojen Bağı:

14 Van der Waals Kuvvetlerini Özeti: London Dağılma Kuvvetleri (anlık dipol) bütün moleküllerde vardır. Bu kuvvetler elektronların hareketinden kaynaklandığından molekül kütlesi dolayısıyla elektron sayısısı arttıkça kuvvetlerin büyüklüğü de artar. Moleküldeki kalıcı dipol moment dağılma kuvvetlerinin etkisini arttırır. Kalıcı dipol, erime ve kaynama noktası ile buharlaşma entalpisine de etkiler. Molekül kütleleri çok farklı atomlardan oluşmuş bileşiklerde moleküller arası dağılma kuvvetleri dipol kuvvetlerinden daha önemlidir. Molekül Dipol moment % Dağılma % Dipol H buh kj/mol KN (K) F HCl HBr HI

15 2. Sıvıların Bazı Özellikleri: Yüzey Gerilimi: Sıvının içerisindeki her bir molekül, komşu moleküllerce eşit, fakat zıt yönlerde çekildikleri için, bu moleküllerin üzerlerine tesir eden toplam kuvvet sıfır olur. Ancak yüzeydeki sıvı moleküllerinin sadece bir tarafı diğer sıvı molekülleriyle çevrili olduğu için, bunlar içeriye doğru net bir kuvvetle çekilirler ve yüzeyde daha az molekül kalmaya çalışır yani sıvılar yüzey alanlarını azaltmaya çalışır. Yüzey alanını arttırmak için gerekli enerjiye yüzey gerilimi (γ) denir ve birimi j/m 2 dir. Sıcaklıkla taneciklerin kinetik enerjisi dolayısıyla hareketi arttığından çekim kuvvetleri azalır, böylece yüzey gerilim de azalır.

16

17 Kohezyon Kuvvetleri: Benzer moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinin ölçüsüdür. Adezyon Kuvvetleri: Farklı moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinin bir ölçüsüdür. Su ve cam arasındaki çekim kuvvetleri (adezyon), suyun kendi çekim kuvvetlerinden (kohezyon) baskın geldiğinden, su camda ilerleyerek ıslatır. 20 o C de su ve civanın yüzey gerilimleri γ su : 7.28 j/m 2 γ civa : 47.2 j/m 2 Civanın moleküller arası çekim kuvvetleri (kohezyon) çok fazla olduğundan yayılmak yerine kendi içinde toplanır. Ya da su yağlı bir yüzeye düştüğünde suyun kendi çekim kuvvetleri yağ-su çekim (adezyon) kuvvetlerine baskın geldiğinden ıslatmaz.

18

19 Suya Deterjan Katılması: 1. Deterjan çözeltisi yağı (kiri) çözerek yüzeyleri temizler. 2. Deterjan suyun yüzey gerilimini düşürerek ıslanmayı sağlar. Deterjan molekülleri suyun yüzeyinde toplanarak suyun yüzeydeki kendi çekim kuvvetlerini zayıflatır. Viskozite: Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Moleküller arası çekim kuvvetlerinin bir sonucudur. Sıvıların kohezyon kuvvetleri ne kadar büyük olursa sıvının viskozitesi de artar. Sıcaklıkla moleküllerin hareketi arttığından viskozite azalır.

20 Buharlaşma Entalpisi: Moleküllerin sıvı yüzeyinden gaz ya da buhar hale geçişine buharlaşma denir. Buharlaşma aşağıdaki durumlarda daha hızlıdır; Yüksek sıcaklıkta moleküllerin hareketi arttığından çekim kuvvetleri azalır ve buharlaşma daha kolay olur. Yüzey alanı genişlediğinde (düşük yüzey gerilim) sıvı yüzeyinde daha fazla molekül bulunduğundan buharlaşabilecek molekül sayısı artar. Moleküller arası kuvvetler azaldığında çekim kuvvetleri de azalır ve buharlaşma hızlanır. Buharlaşma Entalpisi (j/g, cal/g) : Belirli miktar sıvının sabit sıcaklıkta buharlaşması için gerekli ısı miktarıdır. 1 mol sıvının sabit sıcaklıkta buharlaşması için gerekli ısı miktarı ise Molar Buharlaşma Entalpisidir (j/mol, cal/mol). Moleküller arası çekim kuvvetlerinin artmasıyla artar.

21 buh Bazı buharlaşma entalpileri

22 Suyun normal KN daki L buhar, hafifçe soğutulan bir yüzeyde yoğunlaştırılıyor. Açığa çıkan ısı miktarını hesaplayınız. Normal kaynama noktasında buhar sıvı su ile dengeye geldiğinde, buhar 1 atm basınçtadır. Bu durumda elimizdeki 100 o C de ve 1 atm basınçta L lik bir gazdır.

23 2,35 g dietileter (Ma: g/mol) in 298 K de buharlaşması için ne kadar ısı gerekir.

24 Buhar Basıncı: Kapalı kapta buharlaşan sıvı durumunda kapta sıvı ve buhar aynı anda bulunur. Buharlaşma devam ettikçe buhar fazındaki moleküller tekrar sıvı faza dönmeye başlar. Sıvı buhar dönüşüm miktarı eşitlendiğinde sistem dinamik denge dedir denir. Sıvısıyla dinamik dengede bulunan buharın yaptığı basınç o sıvının buhar basıncıdır. Sıcaklıkla buhar basıncı artar. Sıvı miktarına bağlı değildir.

25

26 Buhar Basıncının Ölçülmesi: Bir sıvının buhar basıncı ölçülürken genellikle sıvıya ölçülecek sıcaklıkta inert gaz gönderilerek, inert gazın sıvı buharıyla doygunlaştırılması esasına dayanır ve ideal gaz eşitliği uygulanarak sıvının buhar basıncı hesaplanır. Buhar Basıncı Denklemi: Clausius Clapeyron Denklemi H buh : j/mol R: j/mol.k

27 1360 o C de 113 L helyum gazı aynı sıcaklıktaki eritilmiş Ag içerisinden geçirilmiştir. Gaz gümüş buharı ile doyarken, sıvı gümüş ün kütlesi g azalmıştır. Bu sıcaklıkta sıvı gümüş ün buhar basıncı nedir? Dalton kısmi basınçlar yasasına göre gümüşün buhar basıncı 113 L lik hacmi tek başına işgal etmesi halindeki basıncı olarak verilir.

28 ÇEŞİTLİ SICAKLIKLARDA SUYUN BUHAR BASINCI

29 H3 Bir kimyasal tepkime sonucunda 50 o C de 525 ml hacimli bir balonda bulunan g su, yalnız buhar halindemi, yanız sıvı haldemi yoksa sıvı buhar dengesi halinde mi bulunur? Cevabınızı kanıtlayınız Sadece su olsaydı d= 1g/mL den hacim ml Sadece buhar olsaydı Buhar basıncı

30 Slayt 29 H3 HAKKI;

31 Bir kimyasal tepkime sonucunda 50 o C de 525 ml hacimli bir balonda bulunan g su, yalnız buhar halindemi, yanız sıvı haldemi yoksa sıvı buhar dengesi halinde mi bulunur? Yukarıdaki sorudaki mevcut su ve su buharı kütleleri nedir?

32 Buhar Basıncı Denklemi: Clausius Clapeyron Denkleminin uygulanması Aşağıdaki tablolardaki verileri kullanarak suyun 35 o C deki buhar basıncını bulunuz?

33 Bazı buharlaşma entalpileri buh ÇEŞİTLİ SICAKLIKLARDA SUYUN BUHAR BASINCI

34 Yukarıdaki tablolardaki verileri kullanarak suyun 35 o C deki buhar basıncını bulunuz? Verilen sıcaklıkta (T 1 ) bilinmeyen ve isten buhar basıncı P 1 =? Verilen çizelgelerden P 2 ve T 2 için bir sıcaklık seçelim Örneğin 40 o C

35 Metanolun 21.2 o C de ki buhar basıncı 100 mmhg ise 25 o C deki buhar basıncı nedir?

36 Kaynama ve Kaynama Noktası: Açık bir kapta ısıtılan sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklık kaynama noktası dır. Kaynama noktasında buharlaşma sıvının iç kısımlarında da kabarcık oluşumu şeklinde gözlenir bu olaya da kaynama denir. 1 atm basınç altındaki kaynama sıcaklığı normal kaynama noktasıdır. Kaynama noktası basınçla doğru orantılı olarak değişir. Örnek: Düdüklü tencerelerde yüksek basınç altında sıcaklık yaklaşık o C ye yükselir.

37 1. Suyun ısı kapasiyesi büyük olduğundan gelen ısı su tarafından alınır 2. Su kaynadığı sürece gelen ısı buharlaşma için kullanılır ( H buh ) 3. Bardakta su olduğu sürece suyun sıcaklığı KN nın üzerine çıkamaz

38 Kritik Nokta: Eğer sıvılar kapalı kapta ısıtılırsa kaynama olmadan basınç arttıkça sıvını sıcaklığı da artmaya devam eder. Bu artış sıvı ile buhar fazlarının ayırt edilemediği tek bir faz durumuna gelmesine kadar devam eder. Sıvı ile buharın tek faz gibi göründüğü sıcaklık Kritik Sıcaklık (T k ), basınç ise Kritik Basınç (P k )olarak adlandırılır. Kritik sıcaklığın üzerinde buhara basınç uygulansa da sıvılaştırılamaz.

39

40 Aşağıdaki maddeleri beklenen KN larına göre sıralayınız Bu maddelerden 3 tanesi apolardır. Bunlarda dağılma kuvvetlerinin büyüklüğü ve dolayısıyla KN ları molekül kütlesine bağlı olarak artar. Polardır. Hem Ma bakımından hemde Moleküler arası kuvvetler bakından N 2 ve Cl 2 den daha büyüktür. Bu nedenle N 2 ve Cl 2 den daha yüksek KN na sahip olmalıdır. CCl 4 e göre molekül kütlesi çok düşüktür. ( akb). Bu durumda beklenen sıra

41 Aşağıdaki maddeleri beklenen KN larına göre sıralayınız

42 3. Katıların Bazı Özellikleri: Erime, Erime Noktası ve Erime Isısı: Bir katı ısıtıldıkça taneciklerin hareketi artarak kristal yapının bozulmasına neden olur. Belli bir sıcaklığa gelindiğinde ise tanecikler bir biri üzerinden kayarak katı sıvılaşmaya başlar. Bu olay erime, erimenin olduğu sıcaklık ise erime sıcaklığı olarak adlandırılır. Erime sıcaklığında katı sıvı dengededir ve erime sıcaklığı ile donma sıcaklığı aynı değerdir. Erime boyunca sıcaklık sabit kalır, tüm katı eridikten sonra sıcaklık artmaya başlar. Süblimleşme: Katının sıvı faza geçmeden gaz fazına geçmesidir. H süb = H eri + H buh

43 Iyot un süblimleşmesi H4

44 Slayt 42 H4 HAKKI;

45 4. Faz Diyagramları: Maddelerin en kararlı hallerin mevcut bulunduğu sıcaklıkbasınç değerleri hakkında bilgi veren grafiklerdir. Grafikte çizgiler dengedeki iki fazı, bölgeler ise kararlı tek fazı gösterir. İyodun Faz Diyagramı: Iyotun faz diyagramı OD: Erime eğrisi (E.N. Üzerine basıncın etkisini gösterir. Bu nokta katı-sıvı ve gaz fazının dengede olduğu tek sıcaklıktır) OC: Buhar basıncı eğrisi OB: Süblimleşme eğrisi o C normal kaynama noktası 1 atm in altında o C de katı-sıvı-gaz birlikte bulunur. Kritik Nokta

46 CO 2 in Faz Diyagramı: Normal şartlarda (1atm) CO 2 sıvılaşmaz katı gaz geçişi olur, Bu nedenle kuru buz olarak adlandırılır. Kuru buz 1 atm de düşük sıcaklıkta gaz halinde olduğundan soğutma amaçlı kullanılır. 5.1 atm basınçta ancak sıvılaşabilir.

47 Suyun Faz Diyagramı: Suyun diğerlerinden farkı, OD erime eğrisinin negatif eğimli (sola eğik) olmasıdır. Yani basınç arttıkça erime noktası düşer. Oysa katıları sıkıştırdıkça daha çabuk yani erime noktasından daha büyük sıcaklıklarda donması gerekir. Bu durum buzun donarken hacim genişlemesinden dolayıdır.

48 Süper Kritik Akışkan: Maddeler belli bir sıcaklık (kritik sıcaklık, T k ) ve basınç (kritik basınç, P k ) değerlerinin üzerinde ne sıvı ne de gaz olarak adlandırılamayan bir hal alırlar. Bu fazın yoğunluğu sıvınınki gibi yüksek fakat viskozitesi gazınki gibi düşüktür. T k değerlerinin üzerindeki sıcaklıklarda basıncı ne kadar arttırırsak arttıralım sıvılaşma gerçekleşmez. Fazlar ve Faz Geçişleri: Faz, bir sistemin diğer kısımlardan kesin sınırlarla ayrılmış, fiziksel olarak farklı homojen kısımlarıdır. Sabit basınç çizgisi (izobar) boyunca sıcaklık arttırılırsa madde ısı soğurur. Sabit sıcakılık çizgisi (izoterm) boyunca basınç arttırılırsa hacim azalır.

49 13: Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri

50 1. Çözelti Türleri: Çözeltiler, iki ya da daha fazla bileşenden oluşan homojen karışımlardır ve çözeltinin özellikleri karışımın her yerinde aynıdır. Çözeltinin miktarca fazla olan bileşeni çözücü, çözücüde içindeki miktarca az olan diğer bileşen ise çözünen olarak adlandırılır. Çözünen miktarı fazla ise derişik çözelti, çözünen miktarı çok az ise seyreltik çözelti olarak adlandırılır. 2. Çözelti Derişimi: Derişim, bir çözeltideki çözünen miktarının bir ölçüsüdür.

51 Kütle Yüzdesi: 100 g kütleli çözeltideki çözünen miktarını belirtir. Örnek: Kütlece %5 lik NaCl çözeltisi; 95 g su ve 5 g NaCl içerir. Hacim Yüzdesi: 100 ml çözeltideki çözünen hacmini belirtir. Örnek: Hacimce %25 lik alkol çözeltisi; 25 ml alkol suda çözünerek 100 ml ye tamamlanır. Kütle / Hacim Yüzdesi: 100 ml çözeltideki çözünenin gram miktarını belirtir. Çok küçük derişimler için ppm, ppb ve ppt birimleri verilir. ppm: mg/l (10-3 g/l) ppb: μg/l (10-6 g/l) ppt: ng/l (10-9 g/l) Örnek: %5 lik NaCl çözeltisi (kütle/hacim ): 5 g NaCl suda çözülerek 100 ml ye tamamlanır.

52 Mol Kesri (x) ve Mol Yüzdesi: Mol kesri bir karışımdaki bileşenin mol sayısının toplam mol sayısına oranıdır. Mol yüzdesi ise mol kesrinin 100 le çarpılması ile bulunur A ve B bileşenlerinden oluşan çözeltide; A nın mol kesri B nin mol kesri x A + x B = 1 Molarite: 1 L çözeltide çözünmüş maddenin mol miktarını belirtir. Hacim sıcaklıkla arttığı için çözeltinin hazırlandığı sıcaklık ile çalışma sıcaklığının aynı olması gerekir. Molalite: 1000 g çözücüde çözünen maddenin mol sayısını belirtir.

53 H5 10 ml Etanolün (CH 3 CH 2 OH) (d=0.789 g/ml) suda çözünmesi ve hacminin su ile 100 ml ye tamamlanası işlemiyle; g/ml yoğunluğa sahip bir etanol-su karışımı hazırlanmıştır. Etanolün 1- hacim yüzdesi 2- kütle yüzdesi 3- kütle/hacim yüzdesi 4- mol kesri 5- mol yüzdesi 6- molaritesi 7- molalitesi 1- HACİM YÜZDESİ

54 Slayt 51 H5 HAKKI;

55 10 ml Etanolün (CH 3 CH 2 OH) (d=0.789 g/ml) suda çözünmesi ve hacminin su ile 100 ml ye tamamlanası işlemiyle; g/ml yoğunluğa sahip bir etanol-su karışımı hazırlanmıştır. 2- kütle yüzdesi

56 10 ml Etanolün (CH 3 CH 2 OH) (d=0.789 g/ml) suda çözünmesi ve hacminin su ile 100 ml ye tamamlanası işlemiyle; g/ml yoğunluğa sahip bir etanol-su karışımı hazırlanmıştır. 3- kütle/hacim yüzdesi

57 10 ml Etanolün (CH 3 CH 2 OH) (d=0.789 g/ml) suda çözünmesi ve hacminin su ile 100 ml ye tamamlanası işlemiyle; g/ml yoğunluğa sahip bir etanol-su karışımı hazırlanmıştır. 4- mol kesri

58 10 ml Etanolün (CH 3 CH 2 OH) (d=0.789 g/ml) suda çözünmesi ve hacminin su ile 100 ml ye tamamlanası işlemiyle; g/ml yoğunluğa sahip bir etanol-su karışımı hazırlanmıştır. 5- mol yüzdesi 6- molaritesi 7- molalitesi

59 MOLARİTENİN MOL KESRİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Laboratuvarda kullanılan amonyağın (NH 3 ) molaritesi: 14.8 M ve yoğunluğu d= g/ml) dir. Bu çözeltide amonyağın mol kesri nedir NOT: bu tür sorularda çözelti hacmi verilmezse, istenilen bir hacim seçilebir. 1L hacim olarak seçilebilir ve işlem kolaylığı sağlar 1- Amonyağın mol sayısı bulunur

60 2- suyun mol sayısı bulunur 3- Amonyağın mol kesri bulunur

61 3. Moleküller Arası Kuvvetler ve Çözünme Çözünürlük, belirli miktar çözücüde belli sıcaklıkta çözünebilen maksimum madde mikatrıdır. Çözünme işlemi moleküller arası kuvvetlerin bir sonucudur. Çözelti Entalpisi ( H çözl ): Çözelti oluşurken meydana gelen ısı değişimidir. Endotermik veya ekzotermik olabilir. Çözünme sırasında aşağıdaki enerji değişimleri meydana gelir; a. Çözücü molekülleri arasındaki kuvvetleri yenmek için gerekli enerji H a > 0 b. Çözünen molekülleri arasındaki kuvvetleri yenmek için gerekli enerji H b > 0 c. Çözücü ve çözünen molekülleri birbirine yaklaşırken dışarı enerji verilir H c < 0 Toplam enerji değişimi H çözl = H a + H b + H c H çözl < 0 ise ekzotermik H çözl > 0 ise endotermik

62 Karışımlarda Moleküller Arası Kuvvetler: Çözelti entalpisinin değeri çözeltideki çözücü - çözücü, çözünen - çözünen ve çözücü - çözünen çekim kuvvetlerine bağlıdır. A A B B A B 1. A-A, B-B ve A-B çekim kuvvetleri eşit büyüklükte ise oluşan çözelti ideal çözeltidir ve çözücü ile çözünen molekülleri gelişigüzel karışarak homojen bir karışım oluşturur. H c = -( H a + H b ) H çözl = 0 2. A-B çekim kuvvetleri, A-A ve B-B çekim kuvvetlerinden büyükse ideal olmayan çözelti oluşur. H c > ( H a + H b ) H çözl < 0 3. A-B çekim kuvvetleri, A-A ve B-B çekim kuvvetlerinden küçükse ideal olmayan çözelti oluşur. H c < ( H a + H b ) H çözl > 0 4. A-B çekim kuvvetleri, A-A ve B-B çekim kuvvetlerinden çok küçükse bileşenler karışmaz ve heterojen karışım oluşur. Benzer benzeri çözer

63 İyonik Çözeltilerin Oluşumu: İyonik çözeltilerde çözünen iyonları çözücü molekülleri tarafından sarılır. Bu sırada su molekülleri ile iyonlar arasında iyondipol etkileşimi oluşur. İyon dipol etkileşimleri, kristaldeki çekim kuvvetlerini yenecek kadar büyükse çözünürlük gerçekleşir. Çözünen iyonlarının çözücü molekülleri tarafından sarılması hidratasyon olarak adlandırılır. Hidratasyon sırasında enerji açığa çıkar. Çözünürlük genellikle endotermik bir olaydır ve üç basamakta gerçekleşir. NaCl ün sudaki çözünürlüğü için; NaCl(k) Na + (g) + Cl - (g) H örg > 0 Na + (g) Na + (suda) H hid < 0 Cl (g) Cl (suda) H hid < 0 NaCl(k) Na + (suda) + Cl (suda) H çözl = H örg + H hid + H hid = 5 kj

64 4. Çözelti Oluşumu ve Denge: Çözelti oluşumu sırasında çözücü ve çözünen arasında bir denge söz konusudur. Çözünme işlemi her madde için sınırlıdır. Okların uzunlukları çözünme ve çökelme hızlarını gösterir. (a) Çözünen madde çözücü içine konduğu anda çözünme başlar. (b) Bir süre sonra çökelme hızı önemli bir değere ulaşır. (c) Çözünme ve çökelme hızları eşit olduğu zaman çözelti doygun hale gelir (Dinamik denge).

65 Verilen bir sıcaklıkta normal olarak mümkün olan en fazla çözünen içeren çözeltiye doygun çözelti denir. Doygun çözeltinin derişimi, çözünenin bulunduğu çözücüdeki çözünürlüğünü verir. Verilen koşullarda çözebileceğinden daha az çözünen taşıyan çözeltiye doymamış çözelti denir. Doymuş bir çözeltiden daha fazla çözünen içeren çözeltiye aşırı doymuş çözelti denir. Belli sıcaklıkta doymuş çözelti daha fazla ısıtıldığında içinde daha fazla madde çözünür ve aşırı doymuş hale getirilir. Aynı çözelti geri soğutulduğu zaman ise fazla kristal çökmeden kalabilir. Aşılama yapılarak fazla kristal çöktürülür. Aşılama: aşırı doymuş çözeltiye çözünen kristallerinden birkaç kristal eklenerek çökmenin sağlanması işlemi.

66 Çözünürlüğün Sıcaklığa Bağımlılığı: Çözünürlük genellikle (%95) endotermik bir olay olduğundan sıcaklıkla artar. Çözünürlük entalpisi ekzotermik olan maddelerde ise sıcaklıkla çözünürlük azalır. Çözünürlükteki bu değişim doygunluğa yakın çözeltiye çözünen eklendiğinde görülen değerdir. Çözünme ısısı ekzotermik olmasına karşın sıcaklıkla çözünürlük artabilir.

67

68 60 o C desi 200 g suya 95 g NH 4 Cl tuzunun ilavesiyle hazırlanan bir çözelti 20 o C ye soğutulursa kaç gr amonyum klorür çöker? Tablodan 20 derecede amonyum kolür tuzunun sudaki çözünürlüğü bulunur 37 g NH 4 Cl / 100 g H 2 O

69 5. Gazların Çözünürlükleri: Sıcaklığın Etkisi: Çoğu gazın sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla azalır. Organik çözücülerde ise genellikle sıcaklıkla gazların çözünürlüğü artar. Basıncın Etkisi: Gazların çözünürlüğüne basıncın etkisi Henry Yasası ile açıklanır. Bu yasaya göre, bir sıvının içerisinde bir gazın çözünürlüğü sıvı üzerindeki gazın basıncı ile doğru orantılıdır. C = k x P gaz k: sıcaklığa bağlı Henry sabiti Örnek: Soda yüksek basınç altındaki CO 2 gazını içerir. Kapak açıldığında basınç azalmasına bağlı olarak gazın çözünürlüğü düşer ve şişeden kabarcıklar halinde uzaklaşır.

70

71 0 o C de ve 1 atm oksijen basıncında, O 2 (g) gazının sudaki çözünürlüğü 48.9 ml/ml dir. Oksijen gazının havadaki normal kısmi basıncında yani atm de doymuş bir sulu çözeltide O 2 nin maritesi ne olmalıdır? Çözünen maddenin konsantrasyonu SORULAN C = k x P gaz atm? 0 o C de ve 1 atm de oksijen gazının çözünürlüğü verilmiştir Buradan çözünen gazın konsantrasyonu ( C) bulunabilir O 2 gazı için k sabiti hesaplanabilir

72

73 6. Çözeltilerin Buhar Basınçları: Uçucu sıvıların birbirinden ayrılması sıvıların buhar basınçlarının farklılığına dayanır. Bir çözücü (A) ile çözünen (B) sistemini ele aldığımızda çözünen maddenin çözücünün buhar basıncını düşürdüğünü görürüz. İdeal Çözeltide bu durum Roult Yasası ile aşağıdaki gibi açıklanır. P A = x A P o A P B = x B P o B P A : Çözeltideki çözücünün kısmi buhar basıncı P o A: Saf çözücünün buhar basıncı x A :Çözeltideki çözücünün mol kesri x A + x B = 1 Roult Yasası x çözücü > 0.98 olduğu çok seyreltik ideal olmayan çözeltilerdeki çözücüler için de doğru sonuç vermektedir.

74 Saf benzen ve tolüenin 25 o C deki buhar basınçları sırasıyla 95.1 ve 28.4 mmhg dır. Benzen ve tolüenin her ikisinde mol kesri 0.5 olan bir çözelti hazırlanırsa; benzen ve tolüenin bu çözeltideki kısmi basınçları ne olur, toplam buhar basıncı ne olur? P A = x A P o A

75 Sıvı Buhar Dengesi: İdeal Çözeltiler P benz = x benz P o benz P benz = 0.5 x 95 = 47.5 mmhg P tol = x tol P o tol P tol = 0.5 x 28.4 = 14.2 mmhg P top = = 61.7 mmhg 3 noktası; x benz = x tol = 0.5 bileşimli sıvının buhar basıncı 4 noktası; aynı basınçta sıvısı ile dengede olan buharın bileşimi

76 Ayrımsal Damıtma: Sıvıları kayama noktaları farkından yararlanarak safsızlıklarından kurtarma yada sıvıları bir birinden ayırma işlemidir. Kaynayan çözelti buharları ayırma kolonunda dağılırlar. Kolonun üs kısmında sıcaklık düşük, alt kısmında yüksektir. Damıtma boyunca kolonun üst kısmına kayna noktası düşük olan bileşenin buharları ulaşarak soğutucuda yoğunlaşarak ayrılır. Yüksek kaynama noktalı bileşen ise damıtma balonuna geri döner.

77 Sıvı Buhar Dengesi: İdeal Olmayan Çözeltiler (Azeotroplar) İdeal olmayan çözeltilerde kaynama noktası ya ideal çözelti halinde daha yüksek (buhar basıncı düşük) ya da daha düşüktür (buhar basıncı yüksek). Minimum Kaynama Noktalı Azeotrop Saf suyun kaynama noktası 100 o C, saf propanolün kaynama nokatsı 97 o C dir. Kütlece %71.69 propanol içeren supropanol karışımı ise her iki bileşenin kaynama noktasından daha düşük bir kayna noktası veren bileşime sahiptir. Bu noktada sıvı faz ile buhar fazı aynı bileşime sahiptir.

78 7. Osmotik Basınç (π): Suda, uçucu olmayan glikoz, üre gibi bileşiklerin çözünmesiyle oluşan çözeltilerde çözünen tür çözücünün buhar basıncını düşürür. Şeker çözeltisinin buhar basıncı, saf çözücününkinden küçük olduğundan zarın her iki tarafındaki basıncın eşitlenmesi için saf çözücüden diğer tarafa geçiş olur (osmoz). Zar büyük molekülleri geçiremez. Çözelti derişimi her iki tarafta eşitlenene kadar geçiş devam eder.

79 Eğer çözelti kısmına osmotik basınçtan daha fazla bir basınç uygulanırsa ters osmoz olayı gerçekleşir ve çözelti kısmından saf çözücü kısmına su akışı gerçekleşir. Ters osmoz olayı özellikle atık suların temizlenmesinde ya da deniz suyundan içme suyu elde edilmesinde kullanılır.

80 25 0 C de M C 12 H 22 O 11 (sakkaroz) çözeltisinin osmotik basıncı nedir?

81 125 ml sinde 1.5 g sakkaroz içeren çözeltinin osmotik basıncı nedir?

82 1.08 g kan plazma proteini (serum albümini) içeren 50 ml sulu çözeltinin osmotik basıncı 298 K de 5.85 mmhg dır; albümin proteininin mol kütlesi nedir?

83 8. Elektrolit Olmayan Çözeltilerde; Donma Noktası Alçalması (Kriyoskopi) ve Kaynama Noktası Yükselmesi (Ebülyoskopi) Kriyoskopi ve ebülyoskopi çözünen taneciklerin (atomlar, moleküller, iyonlar) sayısına bağlıdır. Çözeltide çözünen parçacıklar, çözeltinin buhar basıncının saf çözücüye göre daha düşük olmasına neden olur. Çünkü çözünen molekülleri çözücü moleküllerinin yüzeyden ayrılmasını zorlaştırır. Sonuç olarak çözeltinin kaynama noktası saf çözücüden daha yüksek, donma noktası ise daha düşük olur.

84 Aşağıdaki eşitlikler, derişimi 1m dan düşük, elektrolit olmayan seyreltik çözeltiler için kullanılır. ΔT d = -K d x m ΔT k = K k x m T: sıcaklık farkı m : molalite K : sabit (çözücüye ait) D.N düşmesi ve K.N yükselmesi sabitleri dn o : Saf çözücünün donma noktası kn o : Saf çözücünün kaynama noktası dn: Çözeltinin donma noktası kn : Çözeltinin kaynama noktası

85 DONMA NOKTASI DÜŞMESİ VE KAYNAMA NOKTASI YÜKSELMESİ SABİTLERİ

86 Nikotin tütün yapraklarından elde edilen bir sıvıdır o C de donmaya başlayan sulu nikotin çözeltisinin molalitesi nedir? ΔT d ΔT d = -K d x m ΔT k = K k x m d d

87 2- bu çözelti g suda g nikotinin çözünmesi ile hazırlandığına göre, nikotinin mol kütlesi nedir?

88 3- Yanma analizinde nikotinin kütlece %74.03 C, %8.7 H ve %17.27 N içerdiği bulunmuştur. Molekül formülü nedir?

89 9. Elektrolit çözeltiler: ΔT d = -K d x m ΔT k = K k x m Kolligatif özellikler: Elektrolit çözeltiler iyonlaştıkları için çözeltilerinde tanecik sayısı elektrolit olmayanlara göre daha fazladır. Bu nedenle ölçülen değerlerle hesaplanan değerler farklıdır. Aradaki fark Van t Hoff (i) faktörü ile verilir. Üre, şeker, gliserin gibi elektrolit olmayan (iyonlaşmayan) çözeltiler için i=1 dir. Kuvvetli elektrolit (tamamen iyonlaşan) çözeltilerde ise; NaCl için i = 2 (iki iyon verir), MgCl 2 için i =3 (üç iyon verir) tür. Zayıf elektrolit (az iyonlaşan) CH 3 COOH için ise 2 > i >1 şeklindedir.

90 m MgCl 2 sulu çözeltisinin donma noktasını öngörünüz?

91 İyonlar Arası Çekimler: Elektrolit çözeltilerde zıt iyonlar birbiri etrafında yönelecek şekilde dağılırlar. İyonlar çözeltide hareket ederken bağımsız halde değil etraflarındaki iyon atmosferi ile birlikte hareket ederler. Çok seyreltik olmayan çözeltilerde iyonlar bireysel hallerine göre iyonların hızı azalır. NaCl için i=1 olması gerekirken i=1.94 olarak bulunur. Bu durumda derişim de iki tür olarak verilir. İyon etkileşimi olmayan çözeltiler için stokiyometrik derişim, elektrolit çözeltiler için etkin derişim (aktiflik). Örnek: 0.585g NaCl alıp 1 L ye tamamladığımız çözeltinin stokiyometrik derişimi 0.01M iken, etkim derişimi M olabilmektedir.

92 10. Kolloidal Karışımlar: Kolloidal sistemler, homojen görünümlü heterojen karışımlardır. Dağılma ortamında dağılan taneciklerin boyutu nm arasındadır. Tanecikler küre, çubuk, disk ya da iplik yumakları şeklinde olabilir. Dağılma ortamı ve dağılan faz katı, sıvı, gaz olabilir. Sadece gaz-gaz karışımları homojen olduğunda kolloidal sistem oluşturamaz. Kolloidal tanecikler büyük boyutlu olduklarından yüzeylerine çözeltideki iyonları adsorblayabilirler (yüzeyde tutunma). Yüzeyde adsorblanan iyonlar birbirlerini iterek kolloidal taneciklerin bir araya gelmesini engelleyerek çökelmenin önüne geçilir. Boyutları nedeniyle yarı geçirgen zarlardan geçemezler. Çözeliye elektrolit ilavesinde aşırı elektriksel yük pıhtılaşmaya yani taneciklerin çökelmesine neden olur.

93 Işık gerçek çözeltiden geçirildiğinde görülmezken daha büyük taneciklere sahip kolloidal sistemlerden geçirildiğinde ışık kolloidal tanecikler tarafından saçıldığından görülebilir.

94 Kolloidal Çözelti Türleri Dağılan Faz Dağılma Ortamı Tür Örnekler Katı Sıvı Sol Kil,Fe 2 O 3 ün sulu çözeltileri Sıvı Sıvı Emülsiyon Yağ-su karışımı, süt, mayonez Gaz Sıvı Köpük Krema Katı Katı Katı sol Renkli cam Sıvı Katı Katı emülsiyon Jeller Gaz Katı Katı köpük Sünger taşı, lav Katı Gaz Aerosol Duman Sıvı Gaz Aerosol Sis

95

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

6.PPB (milyarda bir kısım) Kaynakça Tablo A-1: Çözelti Örnekleri... 5 Tablo B-1:Kolloidal Tanecikler... 8

6.PPB (milyarda bir kısım) Kaynakça Tablo A-1: Çözelti Örnekleri... 5 Tablo B-1:Kolloidal Tanecikler... 8 İçindekiler A. ÇÖZELTİLER... 2 1.Çözünme... 2 2.Homojenlik... 4 3.Çözelti... 5 4.Çözünürlük... 5 Çözünürlüğe Sıcaklık Ve Basınç Etkisi... 6 B. KARIŞIMLAR... 7 1.Çözeltiler... 7 2.Kolloidal Karışımlar...

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Aeresol. Süspansiyon. Heterojen Emülsiyon. Karışım. Kolloidal. Çözelti < 10-9 m Süspansiyon > 10-6 m Kolloid 10-9 m m

Aeresol. Süspansiyon. Heterojen Emülsiyon. Karışım. Kolloidal. Çözelti < 10-9 m Süspansiyon > 10-6 m Kolloid 10-9 m m Aeresol Süspansiyon Karışım Heterojen Emülsiyon Kolloidal Çözelti < 10-9 m Süspansiyon > 10-6 m Kolloid 10-9 m - 10-6 m Homojen Çözelti Dağılan Faz Dağılma Fazı Kolloid Tipi katı katı,sıvı,gaz sol katı

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

Kimyafull Gülçin Hoca

Kimyafull Gülçin Hoca KOLLİGATİF ÖZELLİKLER Kimyafull Gülçin Hoca Buhar basıncının düşmesi Kaynama sıcaklığının yükselmesi Donma sıcaklığının düşmesi Ozmotik basınç A) BUHAR BASINCI DÜŞMESİ RAOULT yasası: Bir çözeltiyi oluşturan

Detaylı

Sıvılar ve Katılar. Maddenin Halleri. Sıvıların Özellikleri. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN

Sıvılar ve Katılar. Maddenin Halleri. Sıvıların Özellikleri. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sıvılar ve Katılar MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sıcaklık düşürülürse gaz moleküllerinin kinetik enerjileri azalır. Bu nedenle, bir gaz yeteri kadar soğutulursa moleküllerarası

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER»

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» Uygun bir çözücü içerisinde bir ya da birden fazla maddenin çözündüğü veya moleküler düzeyde disperse olduğu tektür (homojen: her tarafta aynı oranda çözünmüş veya dağılmış

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ

KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ KOLLİGATİF ÖZELLİKLER Çözeltinin derişimine bağlı özelliklerine KOLİGATİF ÖZELLİK denir. Kaynama noktası Buhar basıncı Donma noktası Osmotik Basınç Çözünen Madde çözündüğünde:

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. kimyaci_glcn_hoca SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK SIVI ÇÖZELTİLER H 2 O, CH 3 CI, HF, H 2 S gibi moleküller; *Sıvılar ise polardır. * Bu tür maddeler dipol dipol etkileşimi oluşturur *Birbiri içerisinde *Çözelti:Çözünen +

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜK Belirli sıcaklık ve basınçta genelde 100 g suda çözünen maksimum madde miktarına çözünürlük denir. Çözünürlük t C de X gr / 100 gr su olarak ifade

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

KARIŞIMLAR. Çözünme: En az iki maddenin birbiri içinde homojen bir şekilde dağılmasına çözünme denir.

KARIŞIMLAR. Çözünme: En az iki maddenin birbiri içinde homojen bir şekilde dağılmasına çözünme denir. ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTİLER KARIŞIMLAR Çözünme: En az iki maddenin birbiri içinde homojen bir şekilde dağılmasına çözünme denir. Çözelti: Boyutu 10 nanometreden küçük olacak şekilde dağılmış maddelerin oluşturduğu

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR KOLİGATİF ÖZELLİKLER Uçucu olmayan maddelerin çözeltilerinin bazı fiziksel özellikleri; saf çözücününkinden farklıdır. Bu çözeltiler hazırlanırken,

Detaylı

KARIŞIMLAR HOMOJEN KARŞIMLAR 1.ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTİLER:

KARIŞIMLAR HOMOJEN KARŞIMLAR 1.ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTİLER: KARIŞIMLAR HOMOJEN KARŞIMLAR 1.ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTİLER: Kimyasal tepkimeler arasında, çözelti ve çözelti tepkimeleri önemli yer tutmaktadır. Bir maddenin başka bir madde içinde, gözle görülemeyecek kadar

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir.

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. KARIŞIMLAR Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. 1-HETEROJEN KARIŞIMLAR (ADİ KARIŞIMLAR) Karışımı oluşturan maddeler karışımın her

Detaylı

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL NİTELİKLERİ

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL NİTELİKLERİ GIDALARIN BAZI FİZİKSEL NİTELİKLERİ 1 Gıdaların bazı fiziksel özellikleri: Yoğunluk Özgül ısı Viskozite Gıdaların kimyasal bileşimi ve fiziksel yapılarına bağlı olarak BELLİ SINIRLARDA DEĞİŞİR!!! Kimyasal

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ. Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir.

SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ. Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir. SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir. Yüzeydeki molekül için durum farklıdır Her yönde çekilmediklerinden

Detaylı

Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu

Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu Yeryüzündeki yaşam su içinde ortaya çıkmış ve canlıların karalar üzerine yayılışından önceki 3 milyar yıl boyunca su içinde

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI IN SINIFLANDIRILMASI Doğadaki maddelerin çoğu saf halde bulunmaz. Çevremizde gördüğümüz maddeler genellikle karışım halindedir. Soluduğumuz hava, yediğimiz çikolata, kek, içtiğimiz meyve suyu, süt hatta

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR?

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? KARIŞIMLAR KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine

Detaylı

Nanolif Üretimi ve Uygulamaları

Nanolif Üretimi ve Uygulamaları Nanolif Üretimi ve Uygulamaları Doç. Dr. Atilla Evcin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çözelti Özellikleri Elektro-eğirme sırasında kullanılacak çözeltinin özellikleri elde edilecek fiber yapısını

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir.

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir. Sayfa 1 / 6 01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme 04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar) Etkileşimi 04.02. Dipol-İndüklenmiş

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

SU Dr. Fatih Büyükserin

SU Dr. Fatih Büyükserin SU Dr. Fatih Büyükserin SU Organizma ağırlığının yüzde % 70 ini oluşturur Su molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri ve suyun az da olsa iyonlaşma eğilimi Biyomoleküllerin yapı ve görevlerinin oluşmasında

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

0102-GENEL KİMYA-II, ÇÖZELTİLER Dr. A. KOÇ, İÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü

0102-GENEL KİMYA-II, ÇÖZELTİLER Dr. A. KOÇ, İÜ, Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİLER 1. Çözünme ve Çözelti Birçok kimya laboratuarında, reaksiyonların çoğu çözelti fazında gerçekleştirilir. Çünkü çözelti ortamında, atom, iyon ve molekül daha rahat hareket edebilir. Çözelti başlıca,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri

Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Suyun Fizikokimyasal Özellikleri Su bitkinin yaşamında yaşamsal bir rol oynar. Bitki tarafından yapılan her gram başına organik madde için kökler tarafından 500 gr su alınır. Bu su, bitkinin bir ucundan

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve İNŞAAT MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI 08.01.015 Soru No 1 3 4 5 6 Toplam Puan Alınan Puan I II III IV Top Adı-Soyadı: Numarası:

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!! 9. SINIF 4. ÜNĐTE KARIŞIMLAR

EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!! 9. SINIF 4. ÜNĐTE KARIŞIMLAR EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!! 9. SINIF 4. ÜNĐTE KARIŞIMLAR KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ ve GÜNLÜK HAYATLA ĐLĐŞKĐSĐ ŞEKERĐN ÇAYDA YA DA BAŞKA BĐR SIVIDA KARIŞTIRILDIĞINDA KAYBOLMASI, KĐMYADA ÇÖZÜNME OLGUSUYLA AÇIKLANABĐLĐR.

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler

Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddeyi Oluşturan Tanecikler a) Saf Madde : Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir. Elementler

Detaylı

SUYUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

SUYUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ SUYUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Suyun Yaşamsal Önemi! Su neden önemlidir? Hayat suda başlamış ve suda gelişmiştir, Canlı

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2 GERÇEK GAZLAR Gazların davranışlarını açıklayan kinetik teoriye göre; 1. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. 2. Gaz

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ Bileşikler ve Formülleri Bilinen yaklaşık 120 çeşit element vardır. Bu elementlerin yaklaşık % 90 ı tabiatta bulunur. Ancak bugün bilinen yaklaşık 30 milyon bileşik vardır. Buna

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç)

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Kçç) ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI Çözeltiler doymuşluklarına göre üçe ayrılırlar: 1- Doymamış çözeltiler: Belirli bir sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ)

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS SORUMLUSU : PROF. DR. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN Mustafa HORUŞ 20040023 ANKARA/2008

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI ANKARA,2008 KONU ANLATIMI ÇÖZELTĐLER Đki ya da daha fazla kimyasal maddenin herhangi

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF.DR.ĐNC NCĐ MORGĐL SINIF:11 DERS SAATĐ:4 KĐMYASAL REAKSĐYONLAR Sulu çözeltilerde olan reaksiyonlar Sulu çözeltilerde çökelme ve çözünme ile ilgili kurallar Gaz çıkışıışı olan

Detaylı

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler İçindekiler 4-1 Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Eşitlikler 4-2 Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar.

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. KİNETİK GAZ KURAMI Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. Varsayımları * Gazlar bulundukları kaba göre ve aralarındaki

Detaylı

GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I

GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I RAPOR NO: 1 GRUP NO: 3 KONU: Bazı gıdalarda dondurma prosesi ve donma noktası alçalmasının tespiti ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: Doç. Dr. Nesimi AKTAŞ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w)

ÇÖZELTİLERDE YÜZDELİK İFADELER. Ağırlıkça yüzde (% w/w) ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İki veya daha çok maddenin çıplak gözle veya optik araçlarla yan yana fark edilememesi ve mekanik yollarla ayrılamaması sonucu oluşturdukları karışıma çözelti adı verilir. Anorganik kimyada,

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKANLAR FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKANLAR Alkanların Fiziksel Özellikleri Alkan bileşikleri apolar yapılı moleküllerden oluşur. Bu yüzden molekülleri arasında zayıf London kuvvetleri bulunmaktadır.

Detaylı

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar.

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Kinetik ve Potansiyel Enerji Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar. Işıma veya Güneş Enerjisi Isı Enerjisi Kimyasal Enerji Nükleer Enerji

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı