YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ"

Transkript

1 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara Genel Olarak Artan enerji talebinle bağlı olarak enerji sektörü son dönemlerde yatırım için cazip sektörlerden biri haline gelirken, özellikle kredi dönüşlerinin daha kolay olabileceği hususu ve takibe düşme oranı açısından olumlu performansı, bankaların enerji sektörüne olan ilgisini artırmıştır. Bankacılık sektöründe, enerji sektörüne verilen kredilerin toplam krediler içerisindeki payı son on yılda % 1 seviyesinden % 3 seviyesine yükselirken, Türk Bankalarının son 5 yılda enerji sektörüne yaklaşık 10 milyar dolar civarında bir kaynak aktarımında bulunduğu hesaplanmaktadır. Verilen kredilerin daha çok özel bankalar aracılığı ile verildiği gözlemlense de yıllık bazda artış göz önüne alındığında kamu bankalarının sektöre ciddi katkı sağlamaya başladığı görülmektedir. Türkiye nin ekonomik büyüme trendine paralel olarak ülkenin enerji yatırımlarına ihtiyacının artarak devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda, 2020 yılında enerji sektörüne verilen kredilerin toplam krediler içinde %6-8 lik bir paya sahip olabileceği tahmin edilmektedir. Bu ise sektöre gelecek 10 yılda milyar dolar kaynak aktarılabileceği anlamına gelmektedir. Mevcut durumda enerji sektörüne yapılan yatırımların finansmanı, yurt içi bankaların kendi kaynaklarından veya uluslar arası yatırım, kalkınma bankaları ve ajanslarından yerel bankalarca sağlanan krediler ile yapılmaktadır. Yatırım projelerinin büyüklüğü göz önüne alındığında, önümüzdeki dönem sektöre yapılan yatırımların finansmanının, yerel bankaların kaynaklarından daha çok yurtdışı kaynaklardan karşılanarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Özellikle global kriz sonrasında yurtdışı kredi piyasalarında yaşanacak iyileşme, sektördeki finansman olanaklarının artması açısından olumlu bir gelişme olarak algılanmaktadır 1. Bankaların verebilecekleri krediler öz kaynakları ile sınırlandırılmış durumda oldukları için, milyon dolarlık ve daha üstü projelerde birden fazla bankanın 1 Osman Göktan, Gelişen Enerji Sektörü, Bankalar Arası İşbirliği ve Büyüme Etkisi, The Energy Repot Dergisi, Şubat 2011,s

2 katılımıyla proje finansmanları gündeme gelmektedir. Bankaların pasif durumları ise kredilerin vadelerini etkileyebilmektedir. Enerji projeleri için Eximbank destekli krediler kullanılabilmekte, projede ithalat söz konusu olduğunda ithalatın yapılacağı ülkeden Eximbank destekli krediler alınabilmektedir. Bu nedenle bankacılık sektörü ile yurtdışı piyasaların ne yönde seyir aldığı, projelerin finanse edilebilirliğini doğrudan etkilemektedir 2. Dünyada 90 lı yıllardan başlamak üzere çevre konularında toplumun tüm kesimlerinde duyarlılığın artmasıyla bankacılık sektörünün de kredi operasyonlarından dolayı çevreyi olumsuz etkileyebileceği gündeme gelmeye başlamıştır. Yine aynı tarihlerde bankaların yatırımları finanse ederken çevresel konuların dikkate alınmasının çevre mevzuatının uygulanmasında olumlu katkı yapacağı fark edilmiştir. Bu tarihten itibaren bankacılıkta çevreci yaklaşımlar adım adım ilgi görmeye başlamıştır. Bu işin öncülüğünü ise ticari bankalardan farklı bir misyona sahip olan Dünya Bankası, Uluslar arası Finans Kurumu (International Finance Corporation IFC), Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank EIB), Fransız Kalkınma Ajansı ve Alman Kakınma Bankası yapmaktadır. Uluslar arası finans kurumları olarak tanımlanan bu kurumların 2000 li yıllardan itibaren özellikle son birkaç yılda sağladıkları kredilerde çevresel kriter şartı koymaları, Türk Bankalarını da bu konuda duyarlı davranmaya zorlayan önemli bir itici güç olmuştur. Çünkü mevduatın ortalama vadensin iki ayın altında olması, Türk Bankalarını, uzun vadeli kaynak ihtiyacını yurt dışından karşılamak durumunda bırakmaktadır. Bu noktada küresel kriz dolayısıyla seküritizasyon piyasasının da yeterince çalışmadığı göz önünde bulundurulduğunda, uzun vadeli kaynak çözümünde en önemli adres olarak uluslararası finans kurumları kalmaktadır 3. Çevreci yaklaşımların bir politika tercihi haline getirilmesi bankalar için gönüllüğünün yanı sıra aynı zamanda zorunluluktur. Nitekim bankacılık sektörü için çevresel risk, kredilendirme faaliyetinden doğan çevresel konulardaki gerekli önlemlerin alınmamasıyla oluşacak ve yatırımcının karşı karşıya geleceği maddi riski finansal kuruma doğrudan veya dolaylı olarak yansıttığı risktir. Örneğin bir firmanın çevresel kirlilik ve kazadan dolayı kirleten öder prensibiyle karşı karşıya kaldığında, ödeyeceği tazminatın büyüklüğünün banka kredisini tehlikeye düşürecek boyutta 2 Fatma Güşçün Kabasakallı, Enerjiye Para Yağıyor, The Energy Repot Dergisi, Şubat 2011,s 9. 3 Kenan Şanlı, Bankalardan Çevreye Yeşil Işık, Fortune Dergisi, Haziran 2010,s

3 olması ve yatırımın devreye alınma tarihinin gecikmesi gibi nedenler kredi geri ödemelerini olumsuz etkiler. Ya da oluşacak aksaklıklar nedeniyle firmanın üretimine uzun süre ara vermek durumuyla karşı karşıya kalması halinde de bu kreditöre olumsuz yansıyacaktır Kredi Temininin Sağlanmasına Yönelik ĠĢlemler 2.1. Kredi KuruluĢuna Kredi BaĢvurusu Yatırımın önerisinin (proje fikrinin) belirlenmesinden sonra, öz fizibilitesi tamamlanan, fizibilite raporu düzenlenerek, yapılan değerlendirmelerden sonra yatırım kararı verilen projede, belirlenen kaynak ihtiyacında yabancı kaynak kullanımı söz konusu ise, kredi kuruluşlarına yabancı kaynak kullanımı için başvurulur. Kredi kuruluşlarının gerek fiyatlamada, gerekse kredi kullandırım koşullarında farklı opsiyonlar sunulması nedeniyle, yatırımcılar uygulamada birden fazla banka ile kredi görüşmeleri yapmakta, kredi görüşmeleri olumlu sonuçlanan kredi kuruluşları arasından kendisine göre en uygun olanını seçmektedirler. Kredi görüşmeleri sırasında kredi kuruluşları, yatırımcıdan fizibilite, yatırım yapacak firmanın mali verileri, yatırım yapacak firma bir gruba yada bir holdinge aitse veya böyle bir organizasyon olmasa bile ortaklık bağlamında ilişkili olduğu firmalar varsa, bu firmalarında mali moralitelerini görmek için mali tablolar varsa bağımsız denetim raporları istemektedirler. Yatırımcıların bankalarla ile ilişkisi, çek ve senet durumları, ortaklarına ilişkin bilgiler, daha önce benzer bir projede yer alıp almaması, bugüne kadar gerçekleştirdiği işler, devam etmekte olan yatırımları, varlık durumu, projeye ilişkin alınan teklifler, yapılan taşeronluk sözleşmeleri gibi pek çok konuda kapsamlı bir istihbarat çalışması yapılmaktadır. Ayrıca çevresel faktörlere ilişkin ÇED belgesi, Su Kullanım Hakkı Anlaşması, Teşvik Belgesi, Bağlantı Anlaşması gibi evraklar HES yatırımlarında geçmiş yıllarda ilişkin su ölçüm verileri, RES yatırımlarında rüzgar ölçüm verileri gibi bilgiler de başvuru sırasında istenmektedir. 4 Şanlı,a.g.m.,s.78.

4 Enerji projelerinin finansman taleplerine yönelik aranan kriterlerin başında yeterli süre ve kalitede enerji kaynağının ölçümünün yapılmış olması gelmektedir. Örneğin HES projelerinde yıllık, RES ler de ise projenin yer alacağı sahada en az 1-1,5 yıllık ölçüm yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca yatırım bütçesinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için, yatırım maliyetlerinin detaylı ve piyasa fiyatını yansıtır bir şekilde oluşturulması istenmektedir 5. Çalışmamızın bir önceki bölümünde belirtilen gerekçelerle, uygulamada bankalar geçmiş dönemlere nazaran daha fazla oranda çevresel faktörlere ilişkin evrakları istemektedirler. Söz konusu evraklar yada bilgilerin tamamlanması bu aşamada istenebileceği gibi, bu aşamadan sonra da istenebilir. Yani bir sonraki bölümde açıklanacak olan kredi kuruluşunun kredi teklifinden sonra söz konusu bilgi ve belgelerin tamamlanması istenir. Ancak her durumunda bu evraklar tamamlanmadan kredi kullandırımı söz konusu değildir. Çevresel faktörlere ilişkin dış kaynaklı kullandırılan kredilerde yabancı kredi kuruluşları daha katı bir tutum sergilemektedirler. Örneğin Kalkınma Bankası aracılığı ile Avrupa Yatırım Bankası ndan kullanılacak kredilerde kredi kuruluşu aşağıdaki evrakları isteyebilmektedir. - ÇED belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi - Çevre Tanıtım Dosyası - Çevre Yönetim Planı - Tarım Bakanlığı onaylı Balık geçidi projesi. - Halkın katılım toplantısı tutanağı - HES projelerinde aynı akarsu üzerinde bulunan başka projeler varsa, bu projeleri kapsayan kümülatif çevresel etki raporu 2.2. Kredi KoĢullarının Teklifi Kredi kuruluşu yukarıda belirtilen çalışmaları yaptıktan sonra, kredinin verilebilir olduğunu düşünüyorsa bir kredi teklifi hazırlar. Uygulamada kredi tebliği, term sheet, ön teklif adı ile de anılan bu teklifte yer alan hükümler değiştirilemez nitelikte değildir. Yine uygulamada bazı kredi kuruluşları kredi tekliflerinin başına 5 Kredi Muslukları Yenilenebilir Enerjiye Açılacak, Ekonomist Dergisi, 10 Temmuz 2011, s.59.

5 değiştirilebilir anlamına gelen endikatif ibaresini de eklemektedirler. Adı ne olursa olsun bu teklif, kredi kuruluşunun hangi koşullarda krediyi verebileceğini gösteren bir niyet mektubu mahiyetindedir. Aynı zamanda imzalanacak kredi sözleşmesinin özeti niteliğindedir. Bu teklif üzerinde kredi sözleşmesi imzalanana kadar her zaman değişiklik yapmak mümkündür. Tabi ki değişiklik yapabilmek için yatırımcının kredi teklifi üzerinde pazarlık edebilme gücünün bulunması gerekmektedir. Kredi tekliflerinin genelde bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Kredi tekliflerinde teklif edilen kredi tutarı ve oranı da yer aldığından, piyasa koşullarındaki değişkenlik düşünüldüğünde, söz konusu teklifin geçerlik süresi çok uzun sürmemektedir. Türkiye de yenilenebilir enerji yatırımları için verilen kredi tekliflerinde ana hatları ile aşağıdaki hususların bulunduğu görülmektedir. Projenin Tarafları: Borçlu, Sponsor, Kefil, Teknik Danışman, Kredi kuruluşu gibi kredi ilişkisine taraf olanlar belirtilir. Teknik danışmanın görevleri; borçlu tarafından ibraz edilen yatırım programının ve yatırım tutarının onaylanması, borçlu tarafından ibraz edilen fizibilite raporlarının, jeolojik değerlendirmenin ve elektrik üretim hesaplamalarının incelenerek uygunluğunun belirlenmesi, olası risklerin tespitidir. Daha önce ifade edildiği gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına verilen kredilerin kullandırımı genelde projenin ilerleyişine bağlı olarak verildiğinden, teknik danışman belli periyotlarla saha gider ve teknik ilerlemeyi kredi kuruluşuna raporlar. Teknik danışmanın vereceği rapora göre, kredinin sonraki dilimlerinin kullanımı gerçekleşir. Toplam Yatırım Tutarı ve Toplam Kredi Tutarı: Kredi kuruluşu tarafından krediye dayanak teşkil eden kredi tutarı belirtilir. Bu tutarın ne kadarının kredi kuruluşu tarafından ne kadarının ise firma tarafından karşılanacağı ortaya konulur. Bir başka ifadeyle kredi/öz kaynak oranı belirlenir. Kredinin vadesi ve geri ödemeler: Genellikle inşa dönemi boyunca bir kredi anapara ödemesi öngörülmez. İnşa süresi boyunca ödemesiz, inşaatın tamamlanıp gelir elde edilmeye başlandığı dönemden itibaren anapara ödemelerine başlanılır. Şu an itibariyle vadeler 8-12 yıl arasında değişmektedir. Faiz ödemelerine ilk kredi

6 kullandırımından itibaren başlanılır. Anapara ve faiz ödemelerinin periyodu genelde 6 aydır. Kredinin Faizi: Kullandırılan kredi için önerilen faiz oranı belirtilir. Faiz oranı sabit olabileceği gibi değişken de olabilir. Değişken faizler genelde Libor a endekslidir. Komisyonlar: Tahsis komisyonu, olarak anılan komisyon genelde bir sefer ve kredinin tahsisi sırasında, kredi tutarının beli bir oranı üzerinden alınan komisyondur. Taahhüt komisyonu ise; Kredi Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren hesaplanmak üzere, Kredinin iptal edilmemiş olup kullanılmayan kısmı üzerinden alınan komisyondur. Taahhüt komisyonu genelde faiz devrelerinde, faizle birlikte tahsil edilmektedir. Erken Kapama komisyonu ise bankaların farklı uygulamalarına konu ve yatırımcı ile kredi kuruluşları arasında üzerinde sıkça tartışma yaşanan bir komisyon türüdür. Erken kapama komisyonu bazı kredi kuruluşları özelinde erken kapanan kredinin belli bir yüzdesi şeklinde uygulanmaktadır. Örneğin $ olarak kullanılan kredinin, vadesi gelmemiş 30 milyon dolarlık kısmı kapatılmak isteniyorsa, erken kapama komisyonu 30 milyonun, sözleşmede belirtilen yüzdesi üzerinden ödenecektir. Bazı kredi kuruluşları ise erken kapama komisyonunu basit bir oran üzerinden hesaplamamaktadır. Bu hesaplama biçimine göre; geri ödemesiz dönem boyunca erken ödeme yapılmayacaktır. Geri ödemesiz dönem sona erdikten sonra zorunlu erken geri ödeme ve proje gelirleriyle yapılan geri ödemeler dışında kredinin kısmen veya tamamen geri ödenmesi durumunda erken ödenen tutar üzerinden belli bir oranda erken ödeme cezası tahsil edilecektir. Erken ödeme cezasının hesaplamasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Kredinin Kalan Vadesi x Kapanan TutarxOran. Erken ödeme sadece anapara +faiz ödeme dönemlerinde sözleşmede belirlenen belli bir tutarın üzerindeki ödemeler için yapılabilecektir.

7 Bir başka yöntemde ise; erken ödeme sadece anapara geri ödeme dönemlerinde ve en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilmesi şartıyla yapılabilir. Firmanın krediyi veya bir kısmını öngörülen vadeden daha kısa bir vadede geri ödemek istemesi durumunda, erken ödenecek tutarın öngörülen ödeme takvimine göre ortalama vadesi bulunur. Bu ortalama vadeye karşılık gelen Libor Swap oranına beli bir puanını eklenmesiyle bulunacak olan toplam getiri veya sabit bir oran, aynı ortalama vadeye karşılık gelen Türkiye Cumhuriyeti Eurobond getirisinin üstünde ise aradaki fark, ortalama vade ve erken ödenen tutarla çarpılarak getiri kaybının karşılığı olarak borçludan tahsil edilir. Kısmi geri ödemelerde, erken ödenen kısmın hangi vadedeki kredi ödemelerine sayılacağı banka tarafından belirlenir. Kredi kuruluşları; borçlunun ortaklık, halka arz, hisse satışı vb. durumlardan sağlayacağı fonları / gelirleri erken ödeme komisyonuna tabi tutabilmektedirler. Bu durumda bu tutarlar zorunlu erken ödemede kullanılacak olup toplam gelir / bedel üzerinden beli bir oranda zorunlu erken ödeme komisyonu tahsil edilecektir. Kredi kuruşları son dönemde, artan refinansman sebebiyle, projenin işletmeye geçmesinden önce veya işletmeye geçmesinden belli bir süre ile proje dışı kaynaklarla erken kapamaya izin vermemekte, bu sürenin bitiminde erken kapama komisyonu istemektedirler. Proje kaynakları ile zorunlu erken ödeme; proje kaynaklarından elde edilen gelirin, proje kapsamında kullanılan anapara ve faiz ödemesinin üzerinde kalan kısmının ne kadarlık bölümünün diğer anapara ve taksit ödemelerinden mahsup edileceğinin, ne kadarlık bölümünün ise serbest bırakılacağının belirlenmesidir. Cash sweep adı verilen bu uygulama ile, belirlenen oran %100 ise, elde edilen gelir, anapara ve faiz ödemesinden ne kadar fazla olursa olsun, anapara ve faiz ödemelerinden mahsup edilmektedir. Hatta bu durumda, çoğu zaman elde edilen gelir fazlası en son taksit tutarından mahsup edilmektedir. Zorunlu erken ödemelerde, aşağıda açıklanan borç servis karşılama oranının belli bir puanın üzerinde olması durumunda fazla olan kısmın belli bir yüzdesinin firmanın serbest kullanımına bırakılabileceğine yönelik belirlemeler de yapılmaktadır.

8 Borç Servis KarĢılama Oranı: Her bir takvim dönemi için net nakit akımının, borç servisine oranını ifade eder. Kredi tamamen geri ödenene kadar bu oranın belli bir limitin altına düşmemesi gerekir. Borç servisi; borçlu tarafından kredi verene yapılacak tüm anapara, faiz ve komisyonları toplamıdır. Bu oranın aşağıdaki şekilde de hesaplandığı görülmektedir. Borç Servis Karşılama Oranı: EBITDA+ KDV İadesi+ Ek konulan Sermaye (varsa) / İlgili yılda vadesi gelen uzun vadeli kredi anapara taksidi + ilgili yılda ödenmesi gereken faiz Formülde bahsi geçen EBITDA KAVRAMI; ( earnings before interest taxes depreciation and amortization) faiz ve amortisman vergi öncesi kar anlamına gelir. "EBITDA" terimi ile, belli bir döneme ve belli bir kişi veya kişiler ile ilgili olarak, onaylanmış muhasebe ilkelerine göre, söz konusu dönemdeki net gelirler ifade edilmektedir. Bu hesaplamalar aşağıdaki kalemler veya hesaplar için yapılacaktır: Toplam Faiz İlgili dönem içinde ödenen ve alınan vergiler Sabit aktiflerin amortismanı Peştemaliye, iktisap giderleri ve diğer gayri maddi aktiflerin amortismanı Söz konusu dönem içinde adı geçen kişi veya kişilerin kazançlarını saptamada kayıtlar, iptaller, azınlık faizleri ve diğer nakit olmayan giderler ve olağanüstü, tekrarlanmayan ya da istisnai olarak kabul edilen kalemlerin sonuçları dahil edilmeyecektir. Net Finansal Borçlar / EBITDA Oranı: Bazı kredi tekliflerinde (ve kredi sözleşmelerinde) borç servis karşılama oranı yanında bu oranının da kullanıldığı görülmektedir. Bu oranı şu şekilde formülize etmek mümkündür. Uzun vadeli Krediler + Uzun Vadeli Kredi Anapara+Leasing Taksidi-Hazır Değerler) / EBITDA+KDV İadesi

9 Kredi Kullandırım Ön KoĢulları: Kredi kullanılabilmesi için gerekli olan evraklar ve işlemleri ifade eder. Örneğin teknik danışman raporu,çed belgesi, teşvik belgesi, lisanslar gibi çeşitli evraklar,teklif anında hazır olmasa bile, kredi kullandırım öncesinde tamamlanırsa, kredi kullandırımı gerçekleştirilir. Kredinin Teminatları: Varsa alınacak ipotekler, kefaletler, rehinler (işletme rehni,hisse rehni), teminat mektubu, munzam senet, alacak temliki gibi teminatlar kredi kullanabilmek için istenecek teminatlardır. Hedging: Borçlunun kullandığı krediye ilişkin faiz değişken faiz oranı ise belli bir süre içinde, krediyi kullandıran banka aracılığıyla piyasa koşularında koruma amaçlı türev işlemler yapmak suretiyle hedge edeceğine ilişkin (faiz swapı) hükmü ifade eder. Kullandırılan kredinin belli bir yüzdesine isabet eden kısmına ilişkin faiz oranının hedge edileceği de belirtilebilir. Diğer Ģartlar: Proje ile ilgili olarak inşaat döneminde all risk (bütün inşaatlar sigortası) ve/veya işletme döneminde kar kaybı ve makine kırılması, yangın sigortası yaptırılması zorunlu tutulabilir. Kredi ile ilgili her türlü masrafların (teknik danışman, hukuk görüşü alınması gibi) kredi alan kuruluşa ait olacağı hükme bağlanabilir. Kredi kuruşları tarafından yatırımcıya verilen kredi teklifleri, yatırımcı tarafından incelenir, yatırımcının pazarlık gücüne bağlı olarak tekliflerdeki hükümler, kredi kuruluşları ile yapılan görüşmelerde revize edilebilir. Bu işlem sonunda yatırımcı kredi teklifini imzalar. Bundan sonra kredi kuruluşunun ilgili komitelerinde gerekli onaylar alınarak hukuksal bir metin olan kredi sözleşmesi hazırlanır Kredi SözleĢmeleri Özel Kredi SözleĢmeleri Kredi kuruluşları ile yatırımcı arasında yürütülen görüşmeler sonucu kredi kullanımına karar verilmiş ve kredi kuruluşunca da söz konusu kredi tahsis edilerek onaylanmış ise kredi sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Kredi sözleşmeleri standartlaşmış metinler değildirler. Kredi kuruluşuna, kredi temin elden projenin özelliğine göre değişiklik gösterebilmektedirler.

10 Standart bir sözleşme metni bulunmamasına rağmen yenilenebilir enerji projelerinin finansmanlarında kullanılan sözleşmelerde şu ana başlıklar altında toplayabileceğimiz hükümlerin yer aldığını görmekteyiz. 1. Özel nitelikli olan bu sözleşmelerin hemen tamamında sözleşmede kullanılan tanımlara yer verilmektedir. (Borç servisi, çevresel izinler, fizibilite raporu, geri ödemesiz dönem gibi) 2. Verilen kredinin özellikleri açıklanır. Burada; kredinin amacı, kredi verenin yükümlülükleri, kredi kullandırımının öz şartları( yeminli mali müşavir onaylı rapor, lisans belgesi gibi), kredi kullandırma talebinin nasıl yapılacağı, 3. Kreditör kuruluşça yapılacak ve/veya yaptırılacak teknik incelemenin niteliği, yapılış biçimi belirtilir. 4. Kredi anapara geri ödemeleri, isteğe bağlı ve zorunlu erken ödemelerin nasıl yapılacağı hükme bağlanır. 5. Kredinin tutarı, vadesi ve faiz oranı belirlenir. 6. Komisyonlar, masraflar, vergilerin, tazminatlar ve ücretlerin nasıl, ne zaman ve kimin tarafından ödeneceği belirtilir. Bu tip sözleşmelerde kredi kuruluşları doğmuş ve doğabilecek her türlü masrafı kredi kullanan firmaya yükleme eğilimindedirler. 7. Borçlu tarafından verilen taahhütler ve beyanlar sözleşmede yer alır. Burada özellikle, finansal tabloların sunuluşu, defter ve belgelerin incelenmesi izni, projenin tamamlanma süresi, asgari borç servis oranının karşılanması, yatırım tutarında bir artış meydana gelirse bunun öz kaynaklar aracılığı ile karşılanacağına ilişkin taahhüt, kredi verenin izni olmaksızın birleşme ve devir işlemelerinin yapılamayacağı, başka bir kredi kuruluşundan kredi verenin izni olmaksızın borçlanma yapılamayacağı, herhangi bir zamanda geri ödemesi henüz gerçekleştirilmemiş olan anapara tutarının belirlenecek kısmı üzerinden ve belirlenecek sürede gerçekleşecek kur değişiklikleriyle ilgili doğacak risklerin bertaraf edilmesi amacıyla, Risk Giderim Sözleşmesi yapılabilmesi gibi düzenlemeler yer alır.

11 8. Kredinin teminat koşulları bulunur. Alacak temliki, hisse rehni, hesap rehni, işletme rehni, ipotek gibi teminatların ne zaman ve nasıl tesis edileceği, ne zaman kaldırılacağına ilişkin hükümler yer alır. 9. Temerrüt halleri ve temerrüde düşme durumunda kredi kuruşunca yapılacak iş ve işlemler belirtilir. Borcun anapara taksiti ve faizini zamanında ödememe klasik olarak temerrüt halidir. Bunun dışında kredi sözleşmelerinde tanımlanan esaslı olumsuz etki veya diğer adıyla önemli olumuz etki durumlarının varlığı da temerrüt halidir. Esaslı olumsuz etki ile genel olarak; kredi alan yahut diğer borçluların mali durumu, ticari faaliyetleri, aktifleri veya nakit akımlarının iş bu sözleşmenin akdedildiği günkü durumuna göre olumsuz olarak etkilenmesi dolayısıyla finansman belgelerindeki ödeme yükümlülükleri dahil maddi yükümlülüklerini zamanında ve sözleşmede belirlenen usule uygun olarak yerine getirme yeteneğini ortadan kaldıran yahut zorlaştıran herhangi bir durum ifade edilmektedir. Özel olarak da; borçlu veya kefillerin aleyhinde ve bunların, Finansman Belgelerindeki taahhütlerinin ifasını açıkça zora düşürme riski içeren ve mali değeri belli bir tutarın üstünde olan üstünde olan idari veya hukuki bir sürecin başlatılmış olması, projenin veya inşaatın sözleşmede kararlaştırılan süreler içinde tamamlanamayacağına, kredi nin amaç dışında kullanıldığına veya proje yatırım tutarının sözleşme de kararlaştırılan miktarları aşacağına veya işletme dönemi performansının, borcu geri ödenmesine yeterli olmayacağına dair kredi veren nezdinde somut gerekçelerle kanaat oluşması durumları da bu etki kapsamında değerlendirilebilmektedir Genel Kredi SözleĢmeleri Bu sözleşmeler, özel kredi, sözleşmelerinin kredi kuruluşları arasında farklılık arz etse bile, standartlaşmış metinlerdir. Proje kredisi onaylanan her borçlu ile kredi kuruluşu arasında, sözleşmede belirtilen şartlar dairesinde nakdi ve/veya gayrinakdi olarak kullandırılmak üzere belirlenen limitle kredi açılmasına istinaden imzalanır. Söz konusu genel kredi sözleşmesine, özel kredi sözleşmesinde kefil olanlar varsa genel kredi sözleşmesine de kefil sıfatıyla imza atarlar.

12 Nakdi kredi dışında projeye özgü genel kredi sözleşmesi ile gayri nakdi kredi limiti tesis edilmesinin amacı, yenilenebilir enerji yatırımlarında çok sayıda kuruluşa (TEİAŞ, DSİ, EPDK gibi) teminat mektubu verilmesi veya özellikle makine ve teçhizat için akreditif yoluyla finansmanın sağlanmasıdır Proje Kredisi Bağlamında Ġmzalanan Diğer SözleĢmeler Ülkemizde, yenilenilebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullandırılan kredilerin hemen birçoğunda, kredi veren kuruluş, kredinin teminat yapısını güçlendirebilmek adına ilave bir takım teminatlar alırlar ve bunları da özel nitelikli sözleşmeler ile hukuksal bir temele oturturlar. Bu amaçla en çok kullanılan teminatlar; hisse rehni, işletme rehni ve alacak temlikidir. Bu teminatların her biri için ayrı ayrı sözleşme düzenlenir. Ancak yine ülkemizde Kalkınma Bankası uygulamasında olduğu gibi farklı bir teminat yapısı ile kredi ilişkisinin kurulduğu gözlemlenmektedir. Kalkınma Bankası nın sunmuş olduğu bu seçenekte; yatırımcı isterse hisse rehni, işletme rehni ve alacak temliki vermeden Kalkınma Bankasından (Kalkınma Bankası aracılığı ile İslam Kalkınma Bankası ndan, Dünya Bankası ndan ve Avrupa Yatırım Bankası ndan) kredi kullanabilir. Bu tür krediyi kullanabilmesi için öz koşul, en az kullanıdırılan kredi tutarı kadar, teminat mektubunu Kalkınma Bankası na vermektir. Bir başka ifadeyle Kalkınma Bankası na sadece teminat mektubu vererek proje kredisini almak imkanı vardır. Ancak uygulamada, Kalkınma Bankası na teminat mektubu veren bankaların bir bölümü, tıpkı nakit kredi veriyorlarmış gibi, kredi talep edenden işletme rehni, hisse rehni ve alacak temliki talep edebilmektedir. Şüphesiz bu durum, yani teminat mektubu talep edilen bankaya söz konusu teminatların verilmesi ve/veya verilmemesi, işletmenin mali moralitesi ile doğru orantılıdır. Bu açıklamalardan sonra, söz konusu sözleşmelere ana hatlarıyla değinelim Hisse Rehin SözleĢmesi Hisse rehin sözleşmesinde kredi veren aynı zamanda rehin alan konumundadır. Borçlu şirketin hissedarları ise rehin veren konumundadırlar. Hisse rehin sözleşmesi;borçlu ile Kredi Veren arasında imzalanmış Kredi Sözleşmesi

13 hükümleri gereğince borçlunun münhasıran anılan Kredi Sözleşmesi ve eklerinden doğmuş ve doğacak kredilerine ilişkin olmak üzere her türlü anapara, taahhüt komisyonu, faiz, gecikme faizi, gider vergisi veya her ne ad altında olursa olsun kredi veren in kredi akdi ve temerrüt faiz alacağına terettüp edecek amme alacağı, sigorta ücreti, kambiyo rizikosu, parite farkları, masraflar vesaireden doğan alacaklarının ödenmesinin teminatı olarak, rehin verenlerin sahip oldukları hisselerin tamamını rehin alana rehin ettikleri sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre; rehin alan bu rehinli hisseleri borçlu ile imzalanmış kredi sözleşmesi hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla, rehin verenlere herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın dilediği zamanda ve şekilde nakde çevirmeyi ve nakit paraları bloke etmeyi ve/veya alacaklarına mahsup etmeye yetkilidir. Sözleşmeye göre, rehin verenler, sermaye artırımı yapmadan sözleşmede ilan edilen süreye bağlı olarak rehin alandan izin almak zorundadırlar. Lisans Yönetmeliğinde 2009 yılında yapılan bir değişiklikle, hisse rehin sözleşmesinin geçerli olabilmesi için EPDK dan izin alınması uygulamasına son verilmiştir. Bundan sonra taraflar hisse rehin sözleşmelerini kendi aralarında imzalayacaklar, durumdan EDPK yı bilgilendireceklerdir. Böylelikle EDPK- Kredi Kuruluşları- Yatırımcı arasında uzayan işlemlere ve uygulamada zaman zaman sorunlara yol açan onay mekanizmasına son verilerek, kredilendirme işlemelerinde hız kazandırılmıştır ĠĢletme Rehin SözleĢmesi İşletme rehin sözleşmesi, genelde yatırıma konu olan YEK kaynaklı projenin işletmeye geçmesinden sonra taraflar arasında imzalanan bir sözleşmedir. Rehin sözleşmesi işletme adı, ve ticaret unvanı ile aynı zamanda YEK yatırımı ile alakalı sözleşmede belirtilen vasıf, marka, model, numara ve özellikleri yazılı makine, araç, alet ve motorlu araçları kapsar. Bu sözleşme, münhasıran rehin verenin rehin alandan Kredi Sözleşmesi kapsamında kullanmış olduğu kredinin anapara, faiz ve sair yasal ferilerini temin etmek üzere imzalanmaktadır. Kredi Sözleşmesi kapsamında belirtilen akdi faizler, rehin verenin temerrüdü halinde doğacak olan temerrüt faizleri ve bunların

14 vergilerinin, K.K.D.F. ve komisyonlar ile doğan her türlü masrafların, icra takip ve yargılama giderlerinin, teminatını teşkil eder Alacak Temlik SözleĢmesi Kredi kuruluşlarının üzerinde en çok durduğu konulardan birisi de alacak temliğidir. Büyük tutarlı ve uzun vadeli kredi veren kredi kuruluşu, bu vade boyunca, kredi verdiği kuruluşun elde edeceği gelirlere hakim olmak, kendi kredi anapara ve faizi garanti altında tutmak ister. Bu yüzden de YEK yatırımlarında kredi verilen firma ile alacak temlik sözleşmesi imzalanır. Temlik eden şirket, dengeleme ve uzlaştırma sistemine enerji satabileceği gibi, ikili anlaşma yoluyla diğer katılımcılara ve serbest tüketicilere enerji satabilir. Piyasa Katılım anlaşması ile sisteme elektrik satan işletme istediği an, bu sistemden çıkıp, ikili anlaşma ile elektrik satabileceğinden, kredi kuruluşu böyle bir durumun olması halinde, teminat riski üstlenmemek için, alacak temlik sözleşmesinin yanında firmadan taahhütname de almaktadır. Taahhütnamenin amacı, dengeleme ve uzlaştırma sistemi ile elektrik satan ve sattığı elektrik nedeniyle TEİAŞ tan alacaklı olan ve bu alacağı için temlik veren işletmenin, sistem dışında elektrik satması durumunda (ikili anlaşma ile) satılacak bu elektriğin de temlik edileceğini kredi kuruluşuna taahhüt etmektir. Temlik sözleşmesi ile temlik eden, alacağın temliki vasıtasıyla temlik edilen alacaklar hususundaki doğmuş ve doğacak tüm menfaatlerini, taleplerini haklarını ve onların fer ilerini teminat altına alınmış borçların ifa edilmesini teminen temlik alana devretmeyi kabul etmiştir. Elektrik satışı TEİAŞ a yapılıyorsa, alacak temlik sözleşmesinin muhatabı TEİAŞ tır ve alacak temlik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu kuruluştan temlik teyidi alınması gerekmektedir. Uygulamada temlik sözleşmesi kredi kuruluşu ile işletme arasında imzalanmakta, akabinde onay için TEAİŞ a gönderilmektedir. TEİAŞ ise kendi belirlediği temlik koşullarına uymayan temlikleri teyit etmemektedir. TEİAŞ ın öngördüğü temlik şartları ve temlik verilebilme durumları ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

15 Temlike konu alacaklar Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, dengeleme ve uzlaştırma faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklar için olmalıdır. 1. TEİAŞ ca yabancı bankalara TL transferinin yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle, sözleşmede bildirilecek banka ve hesap numarası, Türkiye de faaliyet gösteren bir banka ve hesap numarası olmalıdır. 2. TEİAŞ temlikname gereği temlik eden ve temlik alan arasında belirlenen aylık ödeme tutarını TEİAŞ nezdinde doğacak aylık net alacakların yeterli olması kaydıyla temlik borçlusu olarak, temliknamede bankası nezdindeki nolu mevduat hesabına TEİAŞ ın nakit durumu da dikkate alınarak ödeyecektir. 3. Temlikname gereği, temlik verenin TEİAŞ nezdinde doğacak alacaklarından borçları düşüldükten sonra kalan net alacak temlik alana ödenecektir. 4. Temlike konu faaliyetlerin sürekli olarak TEİAŞ tarafından yürütüleceğine dair garanti olmadığı, zira dengeleme ve uzlaştırma nakit işlemlerinin İMKB benzeri bir yöntemle Takasbank aracılığı ile yapılması için mevzuat değişikliği çalışmaları sürdüğünden böyle bir değişiklik olması halinde ve piyasa işletmecisinin yürüttüğü dengeleme ve uzlaştırma faaliyetlerine ilişkin herhangi bir tüzel kişilik değişikliği olduğu durumda temlikname hükümsüz olacaktır. 5. TEAİŞ tan doğacak alacak tutarının, temlikname gereği aylık ödenecek tutardan az olması durumunda eksik ödemeden dolayı TEİAŞ sorumlu olmayacaktır. 6. Temlik süresinin uzun yıllara sari olmaması gerekmektedir. Bu nedenle temliknamede temlik süresi ve temlik edilen tutarın belirtilmesi gerekmektedir. Temlik süresi en fazla 10 yıl ile sınırlı olacaktır. 7. Alacak bir defa temlik edilebilecek, birinci temlik sona ermeden ikinci temlik yapılmayacaktır. Temlik süresinin uzatılması ancak TEİAŞ onayı ile mümkündür. 8. Temliknamede temlik eden tüzel kişilik olacak, santral HES, RES v.b. adlarla temlik yapılmayacaktır.

16 9. Temlik eden şirketin, temlik sona erme tarihine kadar TEİAŞ tan alacağı (daha önce TEİAŞ a düzenlenen faturaların ortalama aylık net alacak tutarı *temlik yapılan ay) tutar, en fazla temlik yapılan tutar kadar olabilecektir. TEİAŞ ın onay vereceği alacak temlik teyidi ile ilgili olarak yukarıdaki şartlara uymak ve alacak temlik sözleşmesini yukarıdaki hükümleri içerecek şekilde düzenlemek, teyit süresinin uzaması ve bu bağlamda kredi kullandırım mekanizmasındaki aksamaların önlenmesi açısından son derece önemlidir.

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Dengeleme ve Uzlaştırma Faaliyetine İlişkin Alacaklar ve Haklar. Teminatlar temlik edilemez. TL-10 yıl süre. Avans ödemeleri günlük/aylık

Dengeleme ve Uzlaştırma Faaliyetine İlişkin Alacaklar ve Haklar. Teminatlar temlik edilemez. TL-10 yıl süre. Avans ödemeleri günlük/aylık Piyasa Katılımcıları Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde PMUM nezdinde belirli bir döneme

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014 879 Şube 3 Yurtdışı Şube 23 Bölge Müdürlüğü ~15.000 Çalışan 138,5 Milyar TL Aktif Büyüklük 91,5 Milyar TL Nakdi Krediler 60,5 Milyar TL Ticari Krediler

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER. 15 Haziran 2009

DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER. 15 Haziran 2009 DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 15 Haziran 2009 1 DÖVĐZ CĐNSĐ VE DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐ KULLANIMINA ĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 2 Mevcut Düzenleme Döviz geliri olan firmalar:

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

KREDİ BİLGİLERİ VE ÖDEME PLANI Ek 1

KREDİ BİLGİLERİ VE ÖDEME PLANI Ek 1 Tarih:.. Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası...... KREDİ BİLGİLERİ VE ÖDEME PLANI Ek 1 Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 Kasım 2008 Lisans Başvurusundan Ticari Faaliyete Kaynak Kullanım

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - -

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - - KREDĠ VERECEK KURULUġ : TEKSTĠL BANKASI A.ġ. TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU KREDĠ TALEBĠNDE BULUNAN HESAP NO / KREDĠ TÜRÜ IBAN N TALEP OLUNAN KREDĠ TUTARI TALEP TARĠHĠ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI Kurumlar Vergisi Kanunu nun diğer indirimler başlıklı 10. maddesine eklenen ( ı ) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek ve böylece dış kaynaklar

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı