DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER. 15 Haziran 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER. 15 Haziran 2009"

Transkript

1 DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 15 Haziran

2 DÖVĐZ CĐNSĐ VE DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐ KULLANIMINA ĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 2

3 Mevcut Düzenleme Döviz geliri olan firmalar: Yurtiçinden döviz cinsi ve dövize endeksli kredi kullanabilmektedir. Döviz geliri olmayan firmalar: Yurtiçinden döviz cinsi kredi kullanamamaktadır. Ancak dövize endeksli kredi kullanabilmektedir. Tüketiciler: Yurtiçinden ve yurtdışından döviz cinsi kredi kullanamamaktadır. Ancak yurt içinden dövize endeksli kredi kullanabilmektedirler. Firmalar döviz geliri bulunmasına bakılmaksızın yurt dışından her türlü ticari ve mesleki faaliyetin finansmanı amacıyla kredi temin edebilmektedir. 3

4 Mevcut Durumun Ortaya Çıkardığı Sorunlar Mevcut kısıtlamalar nedeniyle firmalar döviz cinsi kredi ihtiyaçlarını yurtdışındaki bankalardan veya yurtiçi bankaların yurtdışındaki şube ve temsilciliklerinden hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın karşılayabilmektedir. Nitekim 2009 yılı Mart ayı itibarıyla reel sektörün Türk bankalarının yurtdışı şube ve iştiraklerinden kullandığı döviz cinsinden kredi tutarı 35 milyar ABD Dolarıdır. Bu durum bu tür kredilerin dış borç şeklinde görülmesine yol açmakta ve Türkiye nin risk primini olumsuz etkilemektedir. 4

5 Mevcut Durumun Ortaya Çıkardığı Sorunlar (Devam) Firmalar yurtdışından döviz kredisi kullanabilmek için döviz mevcutlarını teminat amaçlı olarak daha fazla oranda yurtdışı bankalar nezdinde tutmak zorunda kalmakta ve bu durum yurtiçi kaynakların yurtdışında tutulmasına yol açmaktadır. Mevcut sistemde yurtdışından döviz cinsi borçlanmalar nedeniyle firmaların kur riski sağlıklı bir biçimde izlenememekte ve yönetilememektedir. Mevcut sistemde tüketiciler her ne kadar döviz cinsi kredi kullanamasa da dövize endeksli kredi kullanabilmeleri nedeniyle kur riskine açık bulunmaktadır. 5

6 Yeni Düzenleme ile Getirilenler Döviz geliri olan firmalar: Bu gruptaki firmalar yurtiçinden döviz cinsi ve dövize endeksli kredi kullanmaya devam edecektir. Ayrıca bu grupta yer alan firmaların kullanabileceği döviz cinsi kredilerde daha önce 18 ay olan vade sınırı kaldırılacaktır. Döviz geliri olmayan firmalar: Tüketiciler: Bu gruptaki firmalar ortalama vadesi bir yıldan uzun olmak üzere 5 milyon ABD Doları ve üzerinde yurtiçinden döviz kredisi kullanabilecektir. Bu firmalar, Türkiye deki bankalarda bulundurulacak döviz ve/veya belirli nitelikleri haiz yabancı para menkul kıymetleri teminat göstermek suretiyle, teminat tutarı kadar vade sınırı olmadan ticari ve mesleki amaçlı yurtiçinden döviz kredisi kullanabilecektir. Bu firmalar vade ve tutar sınırlaması olmadan dövize endeksli kredi kullanmaya devam edecektir. Bugüne kadar yurtiçinden ve yurtdışından döviz cinsi kredi kullanamayan tüketiciler yeni düzenleme ile dövize endeksli kredi de kullanamayacaktır. 6

7 Yeni Düzenlemenin Getireceği Yararlar Yurtiçi bankalar nezdindeki döviz mevcutları reel kesimin ihtiyaçlarına daha fazla oranda aktarılabilecek ve yurtiçi kredi hacmi büyüyecektir. Yurtiçi bankalardan döviz kredisi kullanabilmek amacıyla döviz mevcutlarının yurtiçi bankalarda tutulması teşvik edilmiş olacaktır. Firmaların kur riskinin izlenmesi ve yönetilmesi kolaylaşacaktır. Tüketicilerin kur riski üstlenmelerinin önüne geçilmiş olacaktır. Dış borç stokunun olduğundan daha yüksek görünmesinin önüne geçilecek ve Türkiye nin risk primi azalmış olacaktır. 7

8 KREDĐ KARTLARINA ĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 8

9 Niçin Yeni Düzenlemeye Đhtiyaç Var Kredi kartları borçları son dönemlerde diğer kredilere göre daha hızlı artmaktadır. Kredi kartı borçlarındaki artış hem tüketicileri hem de bankacılık sektörünü olumsuz etkilemektedir. Kredi kartlarının rasyonel bir biçimde kullanılmaması önemli bir sorundur. Hem mevcut borçların büyümesinin önlenmesi hem de geleceğe yönelik sağlıklı bir yapı oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 9

10 Kredi Kartı Sayısı K re d i K a rtı S a y ıs ın ın G e liş im i (A d e t) T o p l a m K r e d i K a r t ı Sa y ıs ı N is a n Kaynak: BKM 10

11 Kredi Kartı TGA larının Gelişimi Kredi Kartlarının TGA ya Dönüşüm Oranı (% ) Yaşanmakta olan küresel kriz kredi kart borçlularının borçlarını ötelemeleri hatta temerrüde düşmeleri sürecini hızlandırmıştır Nitekim TGA oranı yüzde 9 a yükselmiştir. Kaynak: TCMB-EVDS TGA ya dönüşüm oranı = Tahsili Gecikmiş Alacaklar(TGA) / (Krediler + TGA) 11

12 Kredi Kartının Temel Kullanım Alanları Kredi Kartı üye işyerlerinde nakde ihtiyaç olmaksızın mal ve hizmet satın alma imkanı sağlayan bir ödeme aracıdır. Ancak, nakit çekme ve ödemelerin ertelenmesi imkanları nedeniyle kredi aracı olarak da kullanılabilmektedir. Kredi kartları getirdiği taşıma ve ödeme kolaylıklarının yanısıra kayıtdışılıkla mücadelede önemli bir unsurdur. Ancak kredi kartının doğru ve amacına uygun kullanımında şu hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir: Kredi kartı borcu borçla çevirme, borçları öteleme aracı değildir. Kredi kartının sürekli olarak nakit ve kredi ihtiyacını karşılamakta kullanılmaması gereklidir. Farklı ihtiyaçlar için bankacılık sistemimizde taşıt, konut ve ihtiyaç kredileri imkanı vardır. Kredi kartı borç bakiyesi tamamen ödenmediği taktirde dünyanın her yerinde en pahalı kredidir. 12

13 Yeni Düzenlemenin Ana Unsurları Yıllık Kredi Kartı Kullanım Bedeli Asgari Ödeme Tutarı Temerrüde düşmüş kredi kartı borçlarının yapılandırılması 13

14 Yıllık Kullanım Bedeli Mevcut Durum: Kredi kartlarına yıllık kullanım bedeli uygulanıp uygulanamayacağı hususunda belirsizlik vardır. Yıllık kullanım bedeline ilişkin uygulamalar ve müşterilerin bilgilendirilmesi konularında netleştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni düzenlemeye göre yıllık kredi kartı kullanım bedeli; TL ye kadar kullanım limitli kredi kartları için 35 TL ye kadar, TL ve daha fazla bir tutarda kullanım limitli kredi kartları için limitin % 1 ini geçmeyecek şekilde bankaların belirleyebilecekleri tutar. 14

15 Asgari Ödeme Tutarı Mevcut Durum: Asgari ödeme tutarı dönem borcunun asgari yüzde 20 si. Yeni Düzenleme: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının olumlu görüşünü alarak; Asgari ödeme tutarını yüzde otuza kadar arttırmaya veya yüzde ona kadar azaltmaya yetkili olacaktır. Belirtilen sınırlar dahilinde asgari ödeme oranını kart hamili grupları itibariyle farklılaştırabilecektir. 15

16 Temerrüde Düşmüş Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması-1 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ödeme ihtarı çekilmiş, icra takibi başlatılmış, ya da banka tarafından takip olunan krediler grubunda sınıflandırılmış kredi kartı borçları için yeni bir ödeme planına bağlama imkanı getirilmektedir. Uygulama Bankalara ve Varlık Yönetim Şirketlerine olan temerrüde düşmüş kredi kartı borçlarını kapsayacaktır. Bu tür kredi kartı borçluları, yeniden yapılandırmaya ilişkin çıkarılacak kanunun yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde bankalara ya da bankaların avukatlarına veya varlık yönetim şirketlerine ya da temsilcilerine başvurmaları halinde aşağıda belirtilen esaslar dahilinde bu imkandan yararlanabileceklerdir. 16

17 Temerrüde Düşmüş Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması-2 Kredi kartı borcunun temerrüde düştüğü tarihteki anapara ve faiz tutarına 31 Mayıs 2009 tarihine kadar geçen sürede makul bir artış uygulanarak ödemeye esas borç tutarı hesaplanacaktır. Uygulanacak artış oranı TCMB tarafından bankaların 3 aya kadar vadeli mevduata uyguladıkları faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması esas alınarak belirlenecektir. Bu şekilde belirlenecek ödemeye esas borcun müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi durumunda herhangi bir ilave faiz hesaplaması yapılmayacaktır. 17

18 Temerrüde Düşmüş Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması-3 Kart hamilinin taksitle ödemeyi tercih etmesi durumunda, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ödemeye esas borç tutarı, 6 aylık vade için 1,04 12 aylık vade için 1,08 24 aylık vade için 1,18 36 aylık vade için 1,26 katsayısı ile çarpılarak geri ödenecek toplam borç hesaplanacak ve ay sayısına bölünerek aylık taksitler belirlenecektir. Ödeme planın imzalanması halinde Borç icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarının tamamı, Nisbi kanuni vekâlet ücretinin ise belli bir oranı kabul edilen plan çerçevesinde ödenecektir. 18

19 EK: ENDEKS KATSAYISI HESAPLAMASI 19

20 Endeks Katsayısı Hesaplaması Endeks Değerlerinin Elde Edilişi Endeks katsayıları için bankalarca Merkez Bankası na bildirilen ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları kullanılmaktadır. Bankacılık sektörü yıllık bileşik ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları öncelikle basit faiz oranına dönüştürülmekte daha sonra bu değerin 12'ye bölünmesi ile aylık basit faiz oranları elde edilmektedir. 20

21 Endeks Katsayısı Hesaplaması Aylık Endeks Katsayı Tablosu 2009 Mayıs ayından geriye doğru her bir ay için elde edilen aylık basit faiz oranı bir önceki ayın endeks katsayı değerine eklenerek ilgili ayın katsayısı hesaplanmaktadır. 21

22 Endeks Katsayısı Hesaplaması Endeks Katsayı Örnek Hesaplama Örnek 1 (*) 1) Temerrüt tarihi: Mayıs ) Temerrüt tutarı: TL. 3) Aylık %5,5 gecikme faizi varsayımıyla ödenmesi gereken borç tutarı: TL. 4) Yeni hesaplamaya göre ödeme planına esas borç tutarı (anapara*endeks katsayısı): 1.000*1,5025=1.502,50 TL. Peşin ödeme: 1.502,50 TL. 6 aylık vade durumunda: (1.502,50*1,04)=1.562,60 Taksit tutarı (1.562,60/6)=260,43 12 aylık vade durumunda: (1.502,50*1,08)=1.622,70 Taksit tutarı (1.622,70/12)=135,23 24 aylık vade durumunda: (1.502,50*1,18)=1.772,95 Taksit tutarı (1.772,95/24)=73,87 36 aylık vade durumunda: (1.502,50*1,26)=1.893,15 Taksit tutarı (1.893,15/36)=52,59 (*) Ayrıca faiz üzerinden hesaplanacak vergi ve fonlar da ödenecektir. 22

23 Endeks Katsayısı Hesaplaması Endeks Katsayı Örnek Hesaplama Örnek 2 (*) 1) Temerrüt tarihi: Kasım ) Temerrüt tutarı: TL. 3) Aylık %5 gecikme faizi varsayımıyla ödenmesi gereken borç tutarı: TL. 4) Yeni hesaplamaya göre ödeme planına esas borç tutarı (anapara*endeks katsayısı): 1.000*1,0812=1.081,20 TL. Peşin ödeme: 1.081,20 TL. 6 aylık vade durumunda: (1.081,20*1,04)=1.124,45 Taksit tutarı (1.124,45/6)=187,41 12 aylık vade durumunda: (1.081,20*1,08)=1.167,70 Taksit tutarı (1.167,70/12)=97,31 24 aylık vade durumunda: (1.081,20*1,18)=1.275,82 Taksit tutarı (1.275,82/24)=53,16 36 aylık vade durumunda: (1.081,20*1,26)=1.362,84 Taksit tutarı (1.362,84/36)=37,84 (*) Ayrıca faiz üzerinden hesaplanacak vergi ve fonlar da ödenecektir. 23

TBMM (S. Sayısı: 411)

TBMM (S. Sayısı: 411) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 411) Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile istanbul Milletvekili Esfender Korkmaz'ın; Tokat Milletvekili

Detaylı

Finansal Kriz Döneminde Türkiye de Kredi Kartları

Finansal Kriz Döneminde Türkiye de Kredi Kartları Prof. Dr. Sudi Apak Arş. Gör. Güneş Yılmaz Finansal Kriz Döneminde Türkiye de Kredi Kartları Prof. Dr. Sudi APAK Arş. Gör. Güneş YILMAZ Beykent Üniversitesi, ĐĐBF. Özet Kredi kartları kullanım amaçları

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28948 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 12 Kasım 2013 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Eylül 2013) i İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti...

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TÜRKİYE HALK

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU Aşağıda Bankamızın değişken faizli konut finansmanına ilişkin güncel bilgi ve koşullarına

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 9703 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

(TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli

(TR) A (TR) A1. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu Gerekçesi. Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 1 Kasım 2013 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. Derecelendirme Notu: Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun Vadeli (TR) A Görünüm: Stabil Derecelendirme Notu (Ulusal):

Detaylı

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU Aşağıda Bankamızın sabit faizli konut finansmanına ilişkin güncel bilgi ve koşullarına

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YABANCI PARA POZİSYON AÇIĞI: Türkiye Örneği Araştırma Genel Müdürlüğü Mali Araştırmalar Müdürlüğü Cafer KAPLAN Cafer.Kaplan@tcmb.gov.tr AĞUSTOS 2002

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU Aşağıda Bankamızın sabit faizli konut finansmanına ilişkin güncel bilgi ve koşullarına

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA

Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA Eda TOPUZ Cumhuriyet İÖO Karacabey / BURSA Misyonumuz Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin

Detaylı

2015 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI. 10 Aralık 2014. Ankara

2015 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI. 10 Aralık 2014. Ankara 2015 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI 10 Aralık 2014 Ankara 1 GENEL DEĞERLENDİRME 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede 2015-2016 yılları için

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 500.000.000.-TL nominal değerli banka bonolarının satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu banka bonoları, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı