Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular"

Transkript

1 Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

2 Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara TL özel usulsüzlük cezası kesilir. (VUK, m.3536)

3 Usulsüzlük cezaları, vergi ziyaına yol açacak fiilleri işlemeye yönelmiş olanları uyarma amacını taşıyan önleyici cezalardır.

4 Usulsüzlük; vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. (VUK, m. 351) Kanun koyucu burada vergi ziyaının bulunup bulunmadığına, mükellef ya da sorumlunun suç işleme kastının olup olmadığına bakılmaksızın vergi kanunlarında belirtilen şekle ve usule ilişkin bazı kurallara uymamayı cezalandırmaktadır.

5 Dünyada Tekdüzen Hesap Planı Uygulaması (Zorunlu) SMMM Mustafa Uçkaç 5

6 Dünyada Tekdüzen Hesap Planı Uygulaması (Zorunlu) FRANSA TÜRKİYE SMMM Mustafa Uçkaç 6

7 Dünyada Tekdüzen Hesap Planı Uygulaması (Öneri) İSVİÇRE A.B.D. İSPANYA ALMANYA RUSYA BELÇİKA İSVEÇ AVUSTURYA DANİMARKA SMMM Mustafa Uçkaç 7

8 Sorunlar

9 Sorunlar Hesap kodu sistematiği fonksiyonel değil; Üçlü kod sistematiği sadece «bilanço» ve «gelir tablosu» düzenlemeye yarıyor. Diğer tabloları düzenlemek mümkün değil. SMMM Mustafa Uçkaç 9

10 Sorunlar Hesap kodu sistematiği fonksiyonel değil; Üçlü kod sistematiği sadece «bilanço» ve «gelir tablosu» düzenlemeye yarıyor. Diğer tabloları düzenlemek mümkün değil. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre güncelleşme sağlanmıyor; Yıllar önce kaldırılan «nakit akım tablosu» ve «fon akım tablosu» halen devam ediyor. «Nakit akış tablosu» halen getirilmedi. SMMM Mustafa Uçkaç 10

11 Sorunlar Hesap kodu sistematiği fonksiyonel değil; Üçlü kod sistematiği sadece «bilanço» ve «gelir tablosu» düzenlemeye yarıyor. Diğer tabloları düzenlemek mümkün değil. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre güncelleşme sağlanmıyor; Yıllar önce kaldırılan «nakit akım tablosu» ve «fon akım tablosu» halen devam ediyor. «Nakit akış tablosu» halen getirilmedi. V.U.K. ve diğer vergi kanunları hükümleri ile çelişkiler giderilmiyor; Reeskont faiz gelir ve gideri, yurtdışı satışlarda cari yıl kur farklarında hasılat hesabının kullanılması, amortismana tabi iktisadi kıymet satışı gibi konularda çelişkiler devam ediyor. SMMM Mustafa Uçkaç 11

12 Sorunlar Hesap kodu sistematiği fonksiyonel değil; Üçlü kod sistematiği sadece «bilanço» ve «gelir tablosu» düzenlemeye yarıyor. Diğer tabloları düzenlemek mümkün değil. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre güncelleşme sağlanmıyor; Yıllar önce kaldırılan «nakit akım tablosu» ve «fon akım tablosu» halen devam ediyor. «Nakit akış tablosu» halen getirilmedi. V.U.K. ve diğer vergi kanunları hükümleri ile çelişkiler giderilmiyor; Reeskont faiz gelir ve gideri, yurtdışı satışlarda cari yıl kur farklarında hasılat hesabının kullanılması, amortismana tabi iktisadi kıymet satışı gibi konularda çelişkiler devam ediyor. Yeterli değil; 7B seçeneğinin Gelir Tablosu yok, hesap planı tarım - hayvancılık ve hizmet işletmelerine yeterli gelmiyor. SMMM Mustafa Uçkaç 12

13 Uyumsuzluk İşaretleri DURUN! Bu hatayı yapmayın DİKKAT! Gözden kaçırmayın 13

14 Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular

15 Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular

16 Ana Hesap Kullanımı Tek düzen hesap planında ana hesapların kullanılmaması, ihtiyaca göre alt hesap açılması gerekmektedir. 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) SMMM Mustafa Uçkaç 16

17 Alt Hesap Ayırımı Kullanılacak alt hesaplar; ana hesabın temel özelliklerine göre gerekli ayırımı yapabilecek nitelikte olmalıdır. 120 ALICILAR TL ALACAKLAR Arda Ticaret Vip Sanayi Ltd Yüksel Makine EURO ALACAKLAR Compent Trade Daily Guess Co DOLAR ALACAKLAR Yüksel Makine SMMM Mustafa Uçkaç 17

18 Alt Hesap Ayırımı Her hesabın altına 01 gibi bir kod verilerek alt hesap açılması yeterli değildir. 102 BANKALAR Bankalar 120 ALICILAR Alıcılar 153 TİCARİ MALLAR Ticari Mallar 255 DEMİRBAŞLAR Demirbaşlar 320 SATICILAR Satıcılar SMMM Mustafa Uçkaç 18

19 Yansıtma Kayıtları Maliyetlerle ilgili 7 ile başlayan hesapların kapatılmasında yansıtma hesapları kullanılmalıdır SMMM Mustafa Uçkaç 19

20 Yansıtma Kayıtları Yansıtma hesapları kullanılmadan doğrudan kayıt yapılması uygun değildir SMMM Mustafa Uçkaç 20

21 Dönem İçinde Çalışmayan Hesaplar 17, 63 ve 66 ile başlayan hesaplara dönem içinde kayıt yapılmaz. Bu hesaplara ancak dönem sonunda yansıtma hesapları aracılığıyla kayıt yapılabilir. 63 FAALİYET GİDERLERİ 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 632 Genel Yönetim Giderleri 66 FİNANSMAN GİDERLERİ 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri SMMM Mustafa Uçkaç 21

22 Ters Bakiyeler 1 ve 2 ile başlayan bilanço hesapları «borç bakiyesi» vermelidir. (Bu hesaplar dönem içinde ve dönem sonunda «alacak bakiyesi» vermemelidir.) 3 4 ve 5 ile başlayan bilanço hesapları «alacak bakiyesi» vermelidir. (Bu hesaplar dönem içinde ve dönem sonunda «alacak bakiyesi» vermemelidir..) SMMM Mustafa Uçkaç 22

23 İmalat Defteri İmalat yapan işletmeler maliyet hesaplarını 7A seçeneğini kullanıyorlarsa ve kayıtlarını «eş zamanlı kayıt sistemi» ile yapıyorlarsa «imalat defteri» tutmayacaklardır. 710 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 711 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS. 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANS. HS. 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANS. HS. SMMM Mustafa Uçkaç 23

24 İmalat Defteri İmalat yapan işletmeler maliyet hesaplarını 7A seçeneğini kullanıyorlarsa ve kayıtlarını «eş zamanlı kayıt sistemi» ile yapıyorlarsa «imalat defteri» tutmayacaklardır. GİDER ÇEŞİTLERİ 0 İLKMADDE VE MALZEME 1 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 2 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 3 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 4 ÇEŞİTLİ GİDERLER 5 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 6 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 7 FİNANSMAN GİDERLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 24

25 İmalat Defteri İmalat yapan işletmeler maliyet hesaplarını 7A seçeneğini kullanıyorlarsa ve kayıtlarını «eş zamanlı kayıt sistemi» ile yapıyorlarsa «imalat defteri» tutmayacaklardır. Örneğin; 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ İlkmadde ve Malzeme Giderleri İşçi Ücret ve Giderleri Memur Ücret ve Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Çeşitli Giderler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri SMMM Mustafa Uçkaç 25

26 7A ve 7B seçenekleri 7A ve 7B grupları adı üzerinde «bir seçenektir» ve işletme bu gruplardan birini seçerek kullanacaktır. 7A ve 7B seçeneklerinin bir arada ve karışık olarak kullanılmamalıdır. 790 İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 191 İNDİRİLECEK KDV 329 SATICILAR SMMM Mustafa Uçkaç 26

27 Kesin Mizan Kesin mizan; Gelir Tablosu Hesaplarının kapatılması ve dönem kârının bilançoya devredilmesiyle düzenlenen mizandır. Dolayısıyla kesin mizandaki ana hesap bakiyeleri bilanço kalemleriyle aynı rakamlar olmalıdır. SMMM Mustafa Uçkaç 27

28 Kesin Mizan Düzenlenen kesin mizanda 7 ve 6 ile başlayan hesaplar bakiye vermemelidir. SMMM Mustafa Uçkaç 28

29 Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular

30 Dönemsellik Kavramı Dönemsellik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. Bu kavramın işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali tablo dipnotlarında açıklanır. SMMM Mustafa Uçkaç 30

31 Dönemsellik Kavramının Uygulanması Dönemsellik kavramı özellikle GELİR TABLOSU İLKELERİ üzerinde etkilidir ve çoğu gelir ve gider ayırımı ve karşılaştırılmasında kavramın gerekleri kullanılmıştır. Dönemsellik kavramı BİLANÇO İLKELERİ üzerinde de etkili olup bir çok bilanço ilkesi bu kavramın gerektirdiği şekilde düzenlenmiştir. SMMM Mustafa Uçkaç 31

32 Kira Giderlerinin Tahakkuku Kira giderleri «kira ödemesi yapılmamış» olsa bile tahakkuk ettirilmelidir. Dönemsellik kavramı gereğince «her gider doğduğu dönemde» kayda alınır. Bilanço ilkelerine göre işletmenin bilanço tarihi itibariyle doğmuş «tüm borçları tespit edilmeli» ve bilançoda yer almalıdır. 760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR SMMM Mustafa Uçkaç 32

33 Ödenmemiş SGK Primleri Dönemsellik kavramı gereği, dönem içinde doğmuş olan tim diğer giderler gibi, SGK primleri de, ödensin ödenmesin, oluştukları tahakkuk ettirildikleri dönemin gideri olarak kayda alınmalıdır. SS ve GSS Kanunu gereği, ödenmeyen bu primler «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınacağından NAZIM HESAPLAR ile kayda alınmalıdır. Bu giderler 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabı kanalıyla bir dönem sonraya kaydırılamazlar. 900 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 901 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER SMMM Mustafa Uçkaç 33

34 Hesapların Kullanımı Her iki hesap cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken giderleri kapsamaktadır. İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler 180 ve 280 hesaplarda muhasebeleştirilir. Her yılın sonunda bir sonraki yıl giderleşecek olan tutar, 280 hesaptan 180 hesaba devredilir. Ertesi yıl içerinde 180 hesaptaki tutarlar, ilgili gider hesaplarına aktarılır. 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER Sigorta Giderleri Peşin Ödenen Kira Giderleri Defter ve Tasdik Giderleri Bakım-Onarım Sözleşme Giderleri Abonelik Giderleri 180 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER Büyük Bakım-Onarım Giderleri Abonelik Giderleri SMMM Mustafa Uçkaç 34

35 Defter ve Tasdik Giderleri İşletmelerin yılbaşından önce yaptırmış oldukları defter ve tasdik giderleri dönemin gideri değil; ertesi dönemin gideridir. Bu nedenle gider hesabında değil 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabında muhasebeleştirilecektir. 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA SMMM Mustafa Uçkaç 35

36 Sigorta Giderleri Yangın, deprem, işyeri, kasko gibi sigorta giderleri «1 yıllık süreleri» kapsaması nedeniyle sadece takvim yılına isabet eden kısmı dönemin gideri olarak kaydedilebilmektedir. Ertesi yıla isabet eden kısmı ise 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabında muhasebeleştirilecektir. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 100 KASA SMMM Mustafa Uçkaç 36

37 Sarf Malzemeleri Satın alındığında gider hesaplarına kaydedilen sarf malzemeleri (kırtasiye, yakıt, iş güvenliği malzemeleri gibi) o dönem içerisinde tüketilmemiş ise elde kalan miktar 180 hesaba değil 150 İLKMADDE VE MALZEME hesabına aktarılmalıdır. 180 ve 280 hesaplar STOK HESABI ÖZELLİĞİ taşımaz. 150 İLKMADDE VE MALZEMELER 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 37

38 Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular

39 Tam Açıklama Kavramı Tam Açıklama Kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir. SMMM Mustafa Uçkaç 39

40 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Vadesinde ödenmeyen Vergi ve diğer yükümlülükler, Erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile Vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR hesabından bu hesaba aktarılanlar 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabında izlenmelidir. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR SMMM Mustafa Uçkaç 40

41 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Vadesinde ödenmeyen Vergi ve diğer yükümlülükler, Erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile Vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR hesabından bu hesaba aktarılanlar 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabında izlenmelidir. Dolayısıyla XX tarihli BİLANÇO üzerinde 360 ve 361 hesaplarda; 360 Sadece ÖDENECEK vadesi gelmemiş VERGİ VE vergi FONLAR ve SGK 361borçları ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK gözükmelidir; KESİNTİLERİ 31 Aralık 600 C.tesiPazar VADESİ GEÇMİŞ, gününe denk ERTELENMİŞ geliyorsa Kasım VEYA ayı TAKSİTLENDİRİLMİŞ SGK primleri, Aralık ayı SGK BORÇLAR primleri, Aralık ayı KDV ve MUHTASAR vergiler, EkimKasımAralık 3 aylık MUHTASAR vergiler gibi. SMMM Mustafa Uçkaç 41

42 127 Diğer Ticari Alacaklar Hasılatı 60 grubunda kayda alınan esas faaliyet gelirlerinin elde edilmesinden doğan senetsiz veya senetli alacaklar 120 ALICILAR veya 121 ALACAK SENETLERİ hesaplarında izlenir. Ticari bir işlem olsa da, faaliyet konusu dışındaki bir işlemden doğan senetsiz veya senetli alacaklar 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR hesabında izlenmelidir. Örneğin, işletmenin aktifindeki bir demirbaşın satışından doğan alacak senetli bile olsa 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR hesabında izlenecektir. 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR SMMM Mustafa Uçkaç 42

43 Duran Varlık Satışları KDV beyannamesinde yapılan değişiklik ile duran varlık satışlarının muhasebe kaydında 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ve 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ hesaplarının kullanıldığı görülmektedir. 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR SMMM Mustafa Uçkaç 43

44 Duran Varlık Satışları KDV beyannamesinde yapılan değişiklik ile duran varlık satışlarının muhasebe kaydında 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ve 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ hesaplarının kullanıldığı görülmektedir. Ancak duran varlık satışlarının kaydında DİREKT YÖNTEM esastır ve bulunan çözüm tekdüzen muhasebe sistemine uygun değildir. 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 623 SATIŞLARIN MALİYETİ 600 YURTİÇİ ATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 255 DEMİRBAŞLAR SMMM Mustafa Uçkaç 44

45 157 Diğer Stoklar 157 DİĞER STOKLAR hesabı «yan ürün, artık ve hurda» gibi kalemlerin izlendiği hesaptır. İşletmelerin tüketim için toplu olarak aldığı kağıt, kırtasiye, temizlik malzemesi ve yakıt gibi malzemeler 150 İLKMADDE VE MALZEME hesabında izlenmelidir. SMMM Mustafa Uçkaç 45

46 SGK Primlerinde Hazine Katkısı SGK primine esas kazancın %5 oranındaki Hazine Katkısı 602 DİĞER GELİRLER hesabında izlenir. Bu işlem bir indirim değil, tahakkuk eden bir borcun bir kısmının hazine tarafından ödenmesi sonucu oluşan bir gelirdir.) 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 602 DİĞER GELİRLER SMMM Mustafa Uçkaç 46

47 SGK Primlerinde Hazine Katkısı SGK primine esas kazancın %5 oranındaki Hazine Katkısı 602 DİĞER GELİRLER hesabında izlenir. Bu işlem bir indirim değil, tahakkuk eden bir borcun bir kısmının hazine tarafından ödenmesi sonucu oluşan bir gelirdir.) Dolayısıyla tahakkuk kaydı yapılırken, hazine katkısının giderden indirerek kalan tutarın muhasebeleştirilmesi uygun değildir. 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ DİREKT DİĞER GELİRLER İŞÇİLİK GİDERLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 47

48 Dönem Kârından Kurumlar Vergisi İçin Karşılık Ayrılması Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıklar 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesabında izlenir. Gerçek kişi işletmelerin bilançolarında dönem kârından karşılık ayrılmaz ve gösterilmez. 691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI SMMM Mustafa Uçkaç 48

49 Peşin Ödenen Vergilerin Karşılık Hesabına Alınması Kurumlar vergisi için ödenen geçici vergiler dönem sonunda 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLERİ hesabına aktarılır. Böylece bilançoda tahakkuk etmemiş ancak karşılık ayrılmış Kurumlar Vergisi ve bunun için ödenen Geçici Vergi gösterilmiş olacaktır. 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR SMMM Mustafa Uçkaç 49

50 Peşin Ödenen Vergilerin Ortaklar Cari Hesabına Alınması Gerçek kişi işletmeleri, işletme kazancı üzerinden herhangi bir vergi ödemezler. Ödenen vergi, işletme sahip ya da ortaklarının kişisel vergisidir ve işletmeye ait değildir. Dolayısıyla ödenen geçici vergiler işletme sahip ya da ortaklarından tahsil edilerek tasfiye edilmelidir. 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR SMMM Mustafa Uçkaç 50

51 Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları

52 Ortaklardan Alacaklar Hesabı ve Faiz Hesaplanması «Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararları karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.» (T.T.K. m.358) Dolayısıyla ortakların şirkete borçlanmasında öncelikle bu hüküm dikkate alınmalıdır. Yukarıdaki şart yerine gelmiş ve şirket ortağa borç para vermiş ise bu defa söz konusu alacağa faiz yürütülmesi söz konusudur. Vergi idaresinin görüşü, şirketin gerçek kişi ortaklarına verdiği borçları bir finansman hizmeti sayıp adatlandırma sonucuna göre KDV li fatura düzenlenmesi gerektiği yönündedir. SMMM Mustafa Uçkaç 52

53 Ortaklara Borçlar Hesabı ve Örtülü Sermaye Kurumların ortaklarından doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için «örtülü sermaye» sayılmaktadır. (K.V.K. m ) Bu nedenle 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabının muavin defteri kontrol edilmeli ve «örtülü sermaye» kapsamına girilip girilmediği denetlenmelidir. [Öz sermaye; kurumun hesap dönemi başındaki öz sermayesini (aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkı) ifade eder. (V.U.K. m.192)] Eğer 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabı dönem içinde herhangi bir tarihte öz sermayenin üç katını aşıyorsa ÖRTÜLÜ SERMAYE ile ilgili hükümlerin kapsamına girilmiş olunacaktır. SMMM Mustafa Uçkaç 53

54 120 ve 320 Hesapların Mahsubu İşletmenin alıcı olduğu bir işletmeden aynı zamanda satın alma yapması sık karşılaşılan bir durumdur. Vergi idaresi bu tür işletmeler için 120 ve 320 hesapların ayrı ayrı yürütülmesini ve birbirlerine mahsup edilmemesi savunmaktadır. Dolayısıyla işletmede 120 ve 320 hesapların karşılıklı mahsup edilmesi söz konusu ise bu işlemin bir sözleşmeye dayandırılarak belgelendirilmesi işletme lehine olacaktır. 320 SATICILAR 120 ALICILAR SMMM Mustafa Uçkaç 54

55 Şüpheli Alacaklar ve Karşılık Ayrılması V.U.K. m.323 hükmüne göre bir alacağın «şüpheli alacak» sayılabilmesi için dava veya icra safhasında olması gerekir. Ancak herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın «tekdüzen hesap planı açıklamasında» belirtilen «perakende satış yöntemi» kullanılarak ayrılan şüpheli alacak karşılıkları «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınmalıdır. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 103 ALACAK SENETLERİ 654 KARŞILIK GİDERLERİ 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 900 K.K.E.G. 901 K.K.E.G. SMMM Mustafa Uçkaç 55

56 Sabit Kıymeti Yenileme Fonu (Özel Fonlar) Duran varlık satışlarında elde edilen kazançlar dönemin gelirlerine alınmak yerine özel bir fon hesabına alınabilir. Yenileme fonu ayrılmasındaki üç yıllık süre, aslında iki yıl vergi matrahına dahil edilmeme şeklindedir. (Yenileme fonunun iki vergilendirme dönemi için vergilendirilmeyip üçüncü vergilendirme dönemi sonunda vergi matrahına ilave edilmesi şeklinde anlaşılması gerekir.) Danıştay 3 yıllık sürenin hesabında satışın yapıldığı yılı izleyen yılı birinci yıl olarak kabul etmektedir. Elden Çıkarma 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 392 DİĞER KDV 549 ÖZEL FONLAR 3.Yıl 549 ÖZEL FONLAR 679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR SMMM Mustafa Uçkaç 56

57 Alınan Vadeli Çekler Çekte vade olmaması nedeniyle dönem sonunda 101 ALINAN ÇEKLER hesabının bakiyesi 121 ALACAK SENETLERİ veya 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR gibi bir alacak hesabına aktarılmalıdır XX tarihi C.tesi ve XX tarihleri C.tesiPazar günlerine denk geliyorsa 101 ALINAN ÇEKLER hesabı bakiye verebilir. (Bakiye tutarı günü C.tesiPazar gününe denk gelen çeklerin tutarıdır.) 121 ALACAK SENETLERİ 101 ALINAN ÇEKLER SMMM Mustafa Uçkaç 57

58 Verilen Vadeli Çekler Ayın şekilde verilen çeklerde de dönem sonunda 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabının bakiyesi 321 BORÇ SENETLERİ veya 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR gibi bir alacak hesabına aktarılmalıdır XX tarihi C.tesi ve XX tarihleri C.tesiPazar günlerine denk geliyorsa 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabı bakiye verebilir. (Bakiye tutarı günü C.tesiPazar gününe denk gelen çeklerin tutarıdır.) 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 321 BORÇ SENETLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 58

59 Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular

60 Cari Hesapların Ters Bakiye Vermesi 120 ve 320 hesaplar dönem içinde herhangi bir zamanda ve dönem sonunda ters bakiye vermemelidir. 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermemesi için «ödeme veya ödeme aracı verildiğinde» bakiye kontrolü yapılmalı ve fark varsa, bu fark kadar kısım 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI veya 340 ALINAN AVANSLAR hesabına kaydedilmelidir. 320 SATICILAR 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ 101 ALINAN ÇEKLER 120 ALICILAR 340 ALINAN AVANSLAR SMMM Mustafa Uçkaç 60

61 Cari Hesapların Ters Bakiye Vermesi 120 ve 320 hesaplar dönem içinde herhangi bir zamanda ve dönem sonunda ters bakiye vermemelidir. 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermemesi için «ödeme veya ödeme aracı verildiğinde» bakiye kontrolü yapılmalı ve fark varsa, bu fark kadar kısım 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI veya 340 ALINAN AVANSLAR hesabına kaydedilmelidir. 320 SATICILAR 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 120 ve 320 hesapların bakiye kontrolü genellikle 103 dönem VERİLEN sonlarında ÇEK VE yapılmakta ÖDEME ve eğer «ters bakiye» EMİRLERİ veriyorsa, söz konusu bakiye tutarı 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI veya 340 ALINAN AVANSLAR hesabına aktarılmaktadır. 101 ALINAN ÇEKLER Ancak söz konusu işlem tekdüzen hesap planına uygun 120 ALICILAR değildir. 340 ALINAN AVANSLAR SMMM Mustafa Uçkaç 61

62 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Çoğu kez kanunen kabul edilmeyen giderlerin 689 DİĞER O.DIŞI GİDER VE ZARARLAR hesabında veya gider hesaplarının altında bir alt hesapta muhasebeleştirildiği görülmektedir. Ancak bu tür giderler «kendi fonksiyonunda» muhasebeleştirilmeli ve altına NAZIM HESAP kaydı yapılmalıdır. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 191 İNDİRİLECEK KDV 320 SATICILAR 900 K.K.E.G. 950 K.K.E.G. SMMM Mustafa Uçkaç 62

63 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlar İşletmenin bir gün içerisinde kredi kartı ile yaptıkları satışların tutarını ertesi gün belirli bir oranda komisyon kesintisi yaparak işletmenin banka nezdindeki cari hesaplarına aktarıyorsa 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER hesabı kullanılmaktadır. Bankaya ödenen komisyon gibi ücretler gider kaydedilirken, bonus-para puan gibi promosyonlar gelir olarak kaydedilmelidir. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV SMMM Mustafa Uçkaç 63

64 Bonuslar-Parapuanlar Unutulmamalı! İşletmenin cirosu ya da kart merkezinin yürüttüğü kampanyalar nedeniyle kazanılan bonus-parapuan gibi promosyonların «gelir olarak kaydı» unutulmamalıdır. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR SMMM Mustafa Uçkaç 64

65 Bina ve Arsa Ayırımı İşletmenin bir bina satın alması durumunda, binanın üzerinde oturduğu arsanın ayrıca muhasebeleştirilmesi gerekir. Uygulamada binanın bedeli içinde arsanın bedeli de bulunmakta, ancak arsanın bedeli tam olarak bilinmemektedir. VUK değerleme ölçülerine göre «vergi değeri» üzerinden ayrıştırmak mümkündür. 252 BİNALAR 250 ARAZİ VE ARSALAR 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 65

66 Kargo Giderleri Kargo giderleri öncelikle «maliyet» veya «gider» olarak ayrıştırılmalıdır. Alınan bir ilk madde malzeme, ticari mal veya demirbaş gibi bir maddi duran varlık edinimi söz konusu ise gider olarak muhasebeleştirilmesi mümkün değildir. 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA SMMM Mustafa Uçkaç 66

67 Alıcı Hesabına Ödenen Nakliye Giderleri Bir satışta «mal veya hizmet» ile birlikte «nakliye bedeli» de fatura ediliyorsa, o nakliye için işletmenin kendi adına aldığı nakliye faturası gider değil indirim olarak gösterilir. Nakliye bedeli ayrıca alıcıdan alınıyor ve alınan bu bedel fatura üzerinde açıkça gösteriliyorsa, işletmenin aldığı nakliye faturası gider olarak kaydedilemez. 612 DİĞER İNDİRİMLER 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA SMMM Mustafa Uçkaç 67

68 Duran Varlık Ediniminde Finansman Giderleri Duran varlık ediniminde katlanılan finansman giderlerinin ilk takvim yılına isabet eden kısmı gider olarak muhasebeleştirilmez; maliyet olarak kaydedilmelidir. Finansman giderlerinin kalan kısmı, izleyen takvim yıllarında gider kaydedilebilir. 254 TAŞITLAR 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR SMMM Mustafa Uçkaç 68

69 Stok Ediniminde Finansman Giderleri Stok ediniminde katlanılan finansman giderlerinin, söz konusu stokların teslim alınmasına kadar geçen süreye isabet eden kısmı gider olarak muhasebeleştirilmez; maliyet olarak kaydedilmelidir. Stoklar teslim alındıktan sonraki sürede tahakkuk edecek finansman giderleri «gider» kaydedilebilir. 150 İLKMADDE VE MALZEME 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR SMMM Mustafa Uçkaç 69

70 Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı