YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER"

Transkript

1 YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora, (Ortalama: / 100) Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Yüksek Lisans, (Ortalama: 3.67 / 4) Galatasaray Üniversitesi- Hukuk Fakültesi, (Ortalama: 3.28 / 4) Galatasaray Üniversitesi- Fransızca Hazırlık, (Hazırlık sınıfları ikincisi) Antalya Anadolu Lisesi, (Ortalama: 4.92 / 5) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Özel Hukuk Galatasaray Üniversitesi 2006 Doktora Özel Hukuk Galatasaray Üniversitesi

2 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Marka Rehni Sözleşmesi ve Uygulanacak Hukuk Doç. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal Doktora Tezi Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Faydalı Modelin Korunması ve Faydalı Modelin Korunmasına Uygulanacak Hukuk Prof. Dr. Hamdi Yasaman Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Yrd. Doç. Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Dr. Anabilim Dalı 2011 Şirket avukatı 3P Prodüksiyon Post Prodüksiyon Limited Şirketi Öğretim Görevlisi Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avukat Tüzüner Hukuk Bürosu Arş. Gör. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Ekim- Stajyer Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Hukuk Departmanı Haziran Avukat 2005 İdari Görevler: Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı Koordinatörü Yönetilen Yüksek Lisans Bitirme Projeleri ve Tezleri: Okan Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı nda kayıtlı Çağla Üreden in Yüklemeli Bağışlama başlıklı tezi yönetilmektedir. Okan Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı nda kayıtlı Canan Hazal Yıldırım ın Haksız Rekabet Hâlinde Açılacak Hukuk Davaları başlıklı projesi yönetilmiş; proje tarihinde teslim edilmiştir. 2

3 Savunmasında Jüri Üyeliği Yapılan Yüksek Lisans Tezleri: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı nda kayıtlı Özkan Bilgin in Kimya Alanındaki Patentlerde Yenilik (La nouveauté de inventions brevetés dans le domaine de la chimie) başlıklı yüksek lisans tezinin savunma sınavı, tarihinde saat da yapılmıştır. Söz konusu yüksek lisans tezi savunma sınavına, Prof. Dr. İ. Hamdi Yasaman ve Doç. Dr. Tolga Ayoğlu yanı sıra, jüri üyesi olarak katılmak mümkün olmuştur. Yayınlar: A- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler: Vakıf Üniversitelerinin ve Vakıf Üniversitelerinden Yararlanan Öğrencilerin Tüketici Hukukunun Süjeleri Bakımından Değerlendirilmesi, 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu, Kasım 2012, İstanbul, 30 Kasım 2012 ( ), Doğuş Üniversitesi, Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi; 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu Ses Çözümleri ve Makaleleri Tüketici Hukuku Açıklamaları, Düzenleyenler: Tokbaş Hakan-Üçışık Fehim, Ankara, 2013, s Subliminal Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması ve Konuya İlişkin Kanun Taslağı, 3. Tüketici Hukuku Sempozyumu, Kasım 2013, 22 Kasım 2013 ( ), Doğuş Üniversitesi, Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi, sempozyum gerçekleşmiştir. Bildirilerin basılması beklenmektedir. Kamu İhale Hukuku nda Fransa Örneği, 1. Kamu İhale Hukuku Kongresi, Mart 2014, 28 Mart 2014 ( ), Doğuş Üniversitesi, Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi, sempozyum gerçekleşmiştir. Bildirilerin basılması beklenmektedir. B- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: Dava Hakkı Unsuru Olarak Hak, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2007, S. 2, İstanbul, s Elektronik Tebligatın Kalitatif Yöntemle İncelenmesi, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2011, S. 4, Ankara, s Elektronik Tebligatın Adaletin Kalitesine Katkıları, İzmir Barosu Dergisi, Y. 2012, S. 1, s

4 Farazî Sözleşme İlişkisi Hakkında Bir Yargıtay Kararının Tazminat Hukukunun Esasları Çerçevesinde İncelenmesi, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2012, S. 2, s Hizmet İlişkisinde Rekabet Yasağı Kaydının Yer İtibariyle Sınırlandırılması, Gaziantep Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, Y. 2012/Eylül, s Karayoluyla Eşya Taşıma Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve İş Görme Amacı Güden Sözleşmelerle İlişkisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2012, S. 101(Temmuz/Ağustos), s On Altı Yaşını Doldurmuş Kişinin Evlenmesine İzin Verilmesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.11, C.11, S.1, Ocak 2012, s Türk ve İslâm Hukuku Bakış Açısında Evlenmenin Hukukî Niteliği Hakkında Bir İnceleme, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2013, S. 1, s Kumar ve Bahis Borcu Hakkında De Lege Ferenda Düşünceler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2013, S. 107 (Temmuz/Ağustos), s Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu nda Bilinçli Boşluk Bırakılması, Prof. Dr. Aydın Zevkliler e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, Özel Sayı-2013, C. III, İzmir, 2013, s Soybağının Tespiti Davasında Genetik Analize İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2013, C. 62, S , s Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Bakan Kurumlar ve Nafaka Yükümlüsü Hısımlar, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2014, C. 9, S , s C- Diğer Yayınlar: 1- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler: Nakliye Sözleşmeleri, Lojistik, Dış Ticaret ve Hukuk Buluşması, Okan Üniversitesi Tuzla Akfırat Kampüsü Konferans Salonu, , Elektronik Tebligat, Dijital Ekonomi E-Ticaret Zirvesi ve Fuarı 11, Yükselen Yeni Ekonomi, 1-2 Aralık 2011 Hilton Convention Center İstanbul, Paylaşım Kürsüsü, 1 Aralık 2011, Türk ve İslâm Hukuku nda Evlenmenin Hukukî Niteliği, Ulusal Aile Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2010, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kayseri, Sabancı Kültür Merkezi, 16 Mayıs 2012,

5 Korunmaya Muhtaç Yaşlılara Bakan Kurumların Nafaka Yükümlüsü Hısımlardan Masraflarını İsteyebilmesi, 2013 Yılında Ülkemizde Yaşlı Hakları ve Yaşlı Hukuku, KASEV Vakfı Çalışmaları 4 üncü Yaşlı Hakları Paneli, KASEV Vakfı Kadir-Rezan Has Huzurevi Bakımevi İşletmesi, , Kitaplar: Marka Rehni Sözleşmesi ve Uygulanacak Hukuk, Vedat Kitapçılık, 1. Baskı, İstanbul, Faydalı Modelin Korunması ve Faydalı Modelin Korunmasına Uygulanacak Hukuk, Vedat Kitapçılık, 1. Baskı, İstanbul, Aile Hukuku Pratik Çalışmaları, Vedat Kitapçılık, 1. Baskı, İstanbul, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları, Vedat Kitapçılık, 1. Baskı, İstanbul, Hakemli Olmayan Dergiler: Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Güncel Hukuk, Y. 2012, S. 4, s (Yrd. Doç. Dr. Özlem Tüzüner-Arş. Gör. Deniz Gedik-Arş. Gör. Oğuzhan Keskin). Yargıtay Hukuk Dairelerinin Eşcinsellik Hakkında Tutumu, Güncel Hukuk Dergisi, Mart 2014/3-123, s Verdiği Dersler: A- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ UNVANIYLA VERİLEN DERSLER Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bilgi Sistemleri, 2009 Güz, Borçlar Hukukunun Temelleri, HUK281. Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bilgi Sistemleri, 2010 Bahar, Ticarî İşletme Hukukunun Temelleri, HUK284. Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Hakla İlişikler ve Reklamcılık-Gastronomi-Muhasebe Bilgi Sistemleri-Spor Bilimleri-Turizm ve Otelcilik-Bilgisayar ve İletişim Sistemleri, 2009 Güz, Hukukun Temelleri, HUK181. Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Hakla İlişikler ve Reklamcılık-Gastronomi-Muhasebe Bilgi Sistemleri-Spor Bilimleri-Turizm ve Otelcilik-Bilgisayar ve İletişim Sistemleri, 2010 Bahar, Hukukun Temelleri, HUK181. 5

6 B- YARDIMCI DOÇENT DOKTOR UNVANIYLA VERİLEN DERSLER Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2011 Güz, Borçlar Hukuku Özel Hükümler-I, HUK303. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2012 Bahar, Borçlar Hukuku Özel Hükümler-II, HUK304. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2012 Bahar, Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, HUK372. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2011 Güz, Borçlar ve Ticaret Hukukunun Ekonomik Analizi, HUK502. Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, 2011 Güz, Özel Hukuk Bilgisi- I, MADL105. Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, 2012 Bahar, Özel Hukuk Bilgisi-II, MADL104. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2012 Bahar, Fikrî ve Sınaî Hakların Hukukî ve Ekonomik Analizi, HUK515. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2012 Bahar, Uluslararası Taşıma Hukuku, HUK558.1 Okan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik-Fotoğraf-Sanat ve Tasarım Yönetimi, 2011 Güz, İletişim Hukuku ve Telif Hakları Hukuku-1, HUK289. Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 2011 Güz, İletişim Hukuku, HUK291. Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe ve Finansal Yönetim, 2011 Güz, Borçlar Hukukuna Giriş, HUK283. Okan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, 2011 Güz, Fikri Haklar ve Tasarım Hukuku, HUK488. Okan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Yönetimi, 2011 Güz, İletişim Hukuku ve Telif Hakları-II, HUK290. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2012 Yaz Okulu, Medenî Hukuk-I (Yaz Okulu), HUK103. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2012 Güz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I, HUK201. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2012 Güz, Medenî Hukuk-I, HUK113. 6

7 Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2012 Güz, Hukuk Bilgi Kaynaklarına Erişim, HUK112. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2012 Güz, Tüketici Hukuku, HUK203. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2012 Güz, Borçlar ve Ticaret Hukukunun Ekonomik Analizi, HUK502. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2012 Güz, Tüketici Hukuku, HUK357. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2013 Bahar, Fikrî ve Sınaî Hakların Hukukî ve Ekonomik Analizi, HUK515. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2013 Bahar, Uluslararası Taşıma Hukuku, HUK558.1 Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2013 Bahar, Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II, HUK201. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2013 Bahar, Medenî Hukuk-II (Aile Hukuku), HUK113. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2013 Bahar, Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, HUK372. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2013 Yaz Okulu, Medenî Hukuk-I (Yaz Okulu), HUK103. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2013 Güz, Tüketici Hukuku, HUK203. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2013 Güz, Borçlar ve Ticaret Hukukunun Ekonomik Analizi, HUK502. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2013 Güz, Tüketici Hukuku, HUK357. Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, 2013 Güz, Medenî Hukuk-I, MADL105 (1. Öğretim). Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, 2013 Güz, Medenî Hukuk-I, MADL105 (2. Öğretim). Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, 2013 Güz, Borçlar Hukuku, MADL217. Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Programı, 2013 Güz, Borçlar Hukuku, MADL217. 7

8 Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2014 Bahar, Miras Hukuku-II, HUK 419. Okan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2014 Bahar, Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, HUK 372. Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, 2014 Bahar, Medenî Hukuk- II, MADL104 (1. Öğretim). Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, 2014 Bahar, Medenî Hukuk- II, MADL104 (2. Öğretim). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2014 Bahar, Fikrî ve Sınaî Hakların Hukukî ve Ekonomik Analizi, HUK515. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2014 Bahar, Uluslararası Taşıma Hukuku, HUK558.1 Yabancı Diller: Fransızca ve İngilizce Foreign Language Proficiency Exam = 2014-YDS 6 Nisan 2014 (100 / 72,5) Inter-University Board Foreign Language Examination = 2009-ÜDS 4 October 2009 (100 / 75) Foreign Language Proficiency Examination for State Employees = 2007-KPDS 6 May 2007 (100 / 67) Burslar ve Ödüller: Bourse de l Institut Français, Collège de Cannes (Cannes Collage), Stage Linguistique, 2000 summer Scholarship from Turkish Air Association and Canadian Air Force, Canada/Quebec, 2001 summer Meslekî Yetkiler: Avukatlık Ruhsatı (İstanbul Barosu) *Yrd. Doç. Dr. kadrosuna geçilmesiyle levhanın geçici olarak kaldırılması talep edilmiştir. CMK Eğitimi (İstanbul Barosu) Marka Vekili (2007/Aralık marka vekilliği sınavı Türkiye birincisi) Patent Vekili (2007/Aralık patent vekilliği sınavı Türkiye ikincisi) *Marka ve patent vekilliği sınavları kazanıldıktan sonra, ücreti yatırılmamıştır. 8

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

2-AKADEMİK BİLGİLER. Lisans İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Maliye BölümüFakültesi/Maliye

2-AKADEMİK BİLGİLER. Lisans İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Maliye BölümüFakültesi/Maliye 1970 Ankara doğumlu, MERSİN Gülnar nüfusuna kayıtlı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölümünde 2002 yılından itibaren Öğretim Görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.Derneğimizin 31 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Genel Kurulunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı