RAPOR FORMATI I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Biyorasyonel İnsektisitlerin Bazı Lepidoptera Türleri Üzerine Etkileri Özet Bu çalışmada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAPOR FORMATI I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Biyorasyonel İnsektisitlerin Bazı Lepidoptera Türleri Üzerine Etkileri Özet Bu çalışmada"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Biyorasyonel İnsektisitlerin Bazı Lepidoptera Türleri Üzerine Etkileri Proje Yürütücüsünün İsmi Prof. Dr. Cem ÖZKAN Yardımcı Araştırmacıların İsmi Arzu SAKA Hilal MORAN Mehmet Ali MERT Vedat MUTLU Ali Rıza GÜNAL Proje Numarası 11Ö Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Rapor Tarihi Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara - " 2012 " 1

2 RAPOR FORMATI I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Biyorasyonel İnsektisitlerin Bazı Lepidoptera Türleri Üzerine Etkileri Özet Bu çalışmada sentetik kökenli insektisitlere alternatif olabilecek biyorasyonel preparatlardan dört tanesinin (Lazer, Spiruzit Neu, Neem Azal, ve Bacillus thuringiensis) bazı önemli zararlı lepidopterlere [Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), Ephestia cautella (Lepidoptera: Pyralidae), Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) ve Heliothis armigera (Lepidoptera: Noctuidae)] denenerek toksik etkileri belirlenmiştir. Ayrıca denemelerde kullanılan bu ilaçların E. kuehniella, E. cautella, P. interpunctella, S. littoralis ve H. armigera erginlerine davranışsal etkisi, hava akışlı Y tüp olfaktometre kullanılarak ilk kez belirlenmiştir. Denenen biyosyonel preparatların toksik ve davranışsal etkileri önemli ölçüde etkili bulunmuştur. Effect of Biorational Inseticide on Some Lepidoptera Species Abstract In this study, toxic effects of some biorational insecticides (Lazer, Spiruzit Neu, Neem Azal, ve Bacillus thuringiensis) which could be the alternative to synthetic insectices were defined on some important lepidopteran pests such as Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), Ephestia cautella (Lepidoptera: Pyralidae), Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) ve Heliothis armigera (Lepidoptera: Noctuidae). In addition, behavioral effects of these biorational pesticedes were defined with the use of Y tupe olfactometre. Toxic and behaviolaral experiments were indicated that these biorational insecticides significantly affect the pests. 2

3 II. Amaç ve Kapsam Pestisitlerin kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. M.Ö lere ait bir papirüs üzerinde bit, pire ve eşek arılarına karşı insektisitlerin hazırlanışına dair kayıtlar bulunmuştur. 19.yy da zararlılara karşı inorganik pestisitler kullanılmış, 1940 lardan sonra pestisit üretiminde organik kimyadan faydalanılmış, DDT ve diğer iyi bilinen insektisit ve herbisitler keşfedilmiştir. Bue kadar 6000 kadar sentetik bileşik patent almasına karşın, bunlardan 600 kadarı ticari kullanım olanağı bulmuştur. Ülkemizde tarımı yapılan kültür bitkileri, sayıları 200 ü aşan hastalık ve zararlının tehdidi altında olup yeterli savaşım yapılmadığı için toplam ürünün yaklaşık 1/3 i kayba uğramaktadır. Bu kayıpların önlenmesi bakımından pestisitlerin daha uzun yıllar büyük bir kullanım potansiyeline sahip olacağı kuşkusuzdur. Formülasyon olarak ton civarında olan pestisit kullanımımızda en yoğun kullanılan gruplar sırasıyla herbisitler, insektisitler, fungusitler ve yağlardır. Bununla beraber, yoğun ve bilinçsiz pestisit kullanımının sonucunda gıdalarda, toprak, su ve havada kullanılan pestisitin kendisi ya da dönüşüm ürünleri kalabilmektedir. Hedef olmayan diğer organizmalar ve insanlar üzerinde olumsuz etkileri görülmektedir. Pestisit kalıntılarının önemi ilk kez 1948 ve 1951 yıllarında insan vücudunda organik klorlu pestisitlerin kalıntılarının bulunmasıyla anlaşılmıştır. Pestisitlerin bazıları toksikolojik açıdan bir zarar oluşturmazken, bazılarının kanserojen, sinir sistemini etkileyici ve hatta mutasyon oluşturucu etkiler saptanmıştır. Pestisit kalıntılarının en önemli kaynağı gıdalardır. Bu nedenle 1960 yılında FAO ve WHO Pestisit Kalıntıları Kodeks Komitesi ni kurmuşlar ve bu komitenin çalışmaları sonucu konu ile ilgili tanımlamalar yapılmış, bilimsel araştırma verilerine dayanılarak gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı değerleri saptanmıştır. Ülkemizde de tarımsal ürünlerde kullanılan pestisitlerin gıdalarda bulunması müsaade edilebilir maksimum miktarları ürün ve ilaç bazında belirlenmiştir. Tarla ve depo koşullarında tarımsal ürünlere zarar veren böceklere karşı çevre dostu birçok ücadele yöntemi (kültürel önlemler, fiziksel mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik savaşım yöntemleri vb) bulunmasına karşın üreticilerimiz tarafından en fazla kabül gören mücadele yöntemi genellikle sentetik kökenli insektisitlerin kullanıldığı kimyasal mücadeledir. Diğer taraftan bir agroekosisteme sentetik kökenli bir insektisit uygulandığında, insektisit sadece zararlı böcekleri değil, öncelikle ekosistemdeki zararlıların populasyonlarını baskı altında tutan doğal düşmanları (parazitoit ve predatör) doğrudan ve dolaylı etkileyebilmektedir. Böylece doğal denge bozulmakta, tür çeşitliliği azalmakta ve daha önceden problem olmayan yeni bazı zararlılar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda yeni zararlılara karşı ek ilaçlamalar yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Buna ilaveten yukarıda da bahsedildiği gibi pestisitlerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri de dikkate alındığında tarımsal üretimde kimyasal preparatların sınırlandırılması ve alternatif savaşım yöntemlerinin uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu çalışmada da sentetik kökenli insektisitlere alternatif olabilecek biyorasyonel preparatlardan dört tanesinin (Lazer, Spiruzit neu, Neem azal, ve Bacillus thuringiensis) bazı önemli zararlı lepidopterlere [Ephestia kuehniella (Lepidoptera:Pyralidae), Ephestia cautella (Lepidoptera: Pyralidae), Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) ve Heliothis armigera (Lepidoptera: Noctuidae)] denenerek etkinliği belirlenmiştir. Ayrıca denemelerde kullanılan bu ilaçların E. kuehniella, E. cautella, P. interpunctella, S. littoralis ve H. armigera erginlerine davranışsal etkisi, hava akışlı Y tüp olfaktometre kullanılarak ilk kez belirlenmiştir. 3

4 III. Materyal ve Yöntem Böcek Kültürlerinin Yetiştirilmesi Ephestia kuehniella nın yetiştirilmesi Ephestia kuehniella Zeller nın üretiminde Özkan (1999) un önerdiği kitle üretim yöntemi kullanılmıştır. Konukçunun yetiştirme ortamı olarak, 25±ºC, % nisbi nem koşulların sağlandığı böcek yetiştirme odası kullanılmıştır. Konukçunun yetiştirilmesinde ağırlık olarak 2:1 oranında hazırlanan buğday unu ve kaba buğday kepeği kullanılmıştır. Olası arthropod ve hastalık bulaşmaları önlemek amacıyla hazırlanan konukçu besini 60ºC ye ayarlı etüvde 3 süre tutularak steril edilmiştir. Konukçu yetiştirme kabı olarak üzeri tülbent ile kaplı 52 cm uzunluk, 36 cm genişlik, 7 cm yükseklikteki plastik kaplar kullanılmıştır. Her bir kaba steril besinden 2000 g aktarılarak, üzerine yaklaşık 4000 adet ungüvesi yumurtası (0.074 g) ekimi gerçekleştirilerek yukarıda belirtilen iklim koşullarında gelişmeye bırakılmıştır. Gelişmesini tamamlayarak çıkış yapan ergin konukçular yumurtlatma kaplarına alınarak çiftleşmeleri ve yumurta bırakmaları sağlanmıştır. Yumurtlatma kaplarından yumurtaların alınmasında yumurtaya zarar vermeyen uygun fırçalar kullanılmıştır. Yumurtaların toplanması ise lük olarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Mevcut konukçu kültürün sürekliliğini sağlamak amacıyla her üç de yeni bir kültürü açılmıştır. Konukçu yetiştiriciliğinde kullanılacak materyaller (petri yetiştirme kapları, cam petriler, fırça, pens vs) ise % 1 lik hipoklorit ile steril edilmiştir. Şekil 1. Ephestia kuehniella nın yetiştirilmesi Ephestia cautella nın yetiştirilmesi Cadra cautella Walker, 25±1 ºC sıcaklık, %60-70 oransal nem, 16 aydınlık 8 karanlık koşulların sağlandığı iklim odasında yetiştirilmiştir. C. cautella nın üretiminde Wyniger (1974) tarafından, Galleria mellonella için önerilen besi ortamı değiştirilerek kullanılmıştır. Buğday kepeği, mısır unu, kuru maya, bal, süt tozu, gliserin (2: 1: 0.25: 0.50: 0.25: 0.25 ) oranlarında karıştırılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan besin karışımı kullanılmadan önce 60 ºC sıcaklığa ayarlı bir etüvde 3 süre ile tutulmuştur. Yetiştirmede kullanılan diğer materyaller (plastik kaplar, yumurtlatma kapları ve fırça ) ise %1 lik sodyum hipoklorit çözeltisinde her kullanım öncesi dezenfekte edilmiştir. Steril edilen 15x20x7.5 cm boyutlarındaki plastik yetiştirme kapları içerisine 400g besin karışımı konularak üzerine yumuşak uçlu bir fırça ile temizlenmiş 0-24 lik yaklaşık 1000 adet C. cautella yumurtası homojen olarak dağıtılmıştır. Bu yetiştirme kapları klimatize edilmiş üretim odasında gelişmeye bırakılmıştır. Gelişmesini tamamlayarak çıkış yapan erginler bir aspiratör yardımı ile yumurtlatma kaplarına alınmıştır. Daha sonra bu yumurtlatma kapları plastik küvetler içerisindeki beyaz kağıtlar üzerine yetiştirilmiştir (Şekil 2). Kültürün sürekliliğini sağlamak için 24 te bir alınan C. cautella yumurtaları ile her yeni kültür açılacaktır. 4

5 Şekil 2. Ephestia cautella nın yetiştirilmesi Plodia interpunctella nın yetiştirilmesi Plodia interpuctella Hubner nın, 25 ± 1 ºC sıcaklık, % oransal nem, 16 aydınlık : 8 karanlık koşulların sağlandığı iklim odasında yetiştirilmiştir. P. interpunctella nın üretiminde Wyniger (1974) tarafından önerilen besi ortamı değiştirilerek kullanılmıştır. Buğday kepeği, mısır unu, kuru maya, bal, süt tozu, gliserin (2: 1: 0.25: 0.50: 0.25: 0.25) oranlarında karıştırılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan besin karışımı kullanılmadan önce 60 ºC sıcaklığa ayarlı bir etüvde 3 süre ile tutulmuştur. Plastik yetiştirme kapları (15 x 20 x 7.5 cm) içerisine 400g besin karışımı konularak üzerine yumuşak uçlu bir fırça ile temizlenmiş 0-24 lik yaklaşık 1000 adet P. interpunctella yumurtası homojen olarak dağıtılmıştır. Bu yetiştirme kapları klimatize edilmiş üretim odasında gelişmeye bırakılmıştır. Gelişmesini tamamlayarak çıkış yapan erginler bir aspiratör yardımı ile yumurtlatma kaplarına alınmıştır (Şekil 3). Daha sonra bu yumurtlatma kapları plastik küvetler içerisindeki beyaz kağıtlar üzerine yerleştirilmiştir. Kültürün sürekliliğini sağlamak için 24 te bir alınan P. interpunctella yumurtaları ile her yeni kültür açılmıştır (Özkan 2005). Şekil 3. Plodia interpunctella nın yetiştirilmesi Spodoptera littoralis in yetiştirilmesi Spodoptera littoralis Boisd. in yetiştirilmesindeki tüm aşamalar 25±1ºC sıcaklık, % orantılı nem ve 16:8 (aydınlık: karanlık) ışıklanma süresinin sağlandığı böcek yetiştirme odasında yürütülmüştür. Yetiştiricilikte kullanılan plastik küvetler, tülbentler, petri kapları %10 luk sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmiştir. yapan kelebekler, tüm yetiştiricilik aşamalarında kullanılan 15 x 20 x 7.5 cm boyutlarındaki plastik kaplara aktarılacaktır. Kelebeklerin beslenme ihtiyaçları için %20 lik şekerli su solüsyonu 6 cm çaplı petri kapları içindeki pamuğa emdirilmiştir. Petri kapları her plastik kaba 1 adet olacak şekilde yerleştirilmiş ve şeker solüsyonu lük olarak yenilenmiştir. Plastik kaplar içerisine ayrıca kelebeklerin yumurta bırakması için 3 cm genişliğinde, zikzak olarak kıvrılmış aydınger kağıtları yerleştirilmiştir. Yumurtalar dezenfeksiyon amacıyla %1.5 lik teknik formaldehit solüsyonu ve ardından saf su ile yıkanacak yaklaşık yarım, kaba kurutma kağıdı üzerinde kurutulmuştur (Grossniklaus-Bürgin et al. 1994). Kurutma işleminden sonra yumurtalar inkübasyon süresinin izlenmesi için, 8 cm çaplı petri kaplarından yapılan nemli hücrelere, her birinde 7-8 adet yumurta kümesi bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. Abdel-Fattah et al. (1977) S. littoralis larvalarının en kısa larva döneminin marul, börülce, hint yağı, tatlı patates ve 5

6 lahana ile beslenenlerde görüldüğünü bildirmiştir. Bu amaçla Spodoptera larvaları marul ile beslenmiştir. Yumurta kümeleri lük olarak kontrol edilmi, çıkış yapan larvalar 1 numaralı samur fırça yardımıyla marul yaprakları üzerine aktarılmıştır. Beslenen ve dönemi ilerleyen larvalar, gerek besin açısından rekabete girmemeleri gerekse kalabalık etkisiyle olası mikrobiyal bulaşıklıkların tüm bireylere hızla yayılmaması için seyreltilerek, içinde besin bulunan plastik küvetlere aktarılmıştır. Bu aktarımda, plastik kapların zemini cm kalınlığında talaş ile kaplanacak ve her küvete larva yerleştirilmiştir (Şekil 4). Şekil 4. Spodoptera littoralis in yetiştirilmesi Heliothis armigera nın yetiştirilmesi Helicoverpa armigera, 25±1 C sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve de 16 aydınlık ile 8 karanlık (16A:8K) fotoperiyot koşulların sağlandığı iklim odasında yetiştirilmiştir. H. armigera nın yetiştirilmesinde aşağıdaki yapay besin ortamından yararlanılmıştır. H. armigera larvalarının beslendiği yapay besinin içeriği aşağıda verilmiştir: Kuru fasulye ıslantıktan sonra 205 g Kuru maya 35.0 g Askorbik asit 3.5 g Sorbik asit 1.1 g Methyl p-hidroksibenzoat 2.2 g (=para aminobenzoik asit ) Buğday embryosu 70 g Agar 14.0 g Saf su ml Ayçiçeği yağı 5 ml Formaldehyde 2.5 ml Bu besinde larvalar 1. ve 2. dönemde 10 arlı gruplar halinde, 3.dönemden itibaren ise bireysel olarak yetiştirilmiştir. Gelişmesini tamamlayan olgun larvalar, içinde 15 cm yüksekliğinde toprak bulunan saydam plastik kutulara alınarak pupa olmaları sağlanmıştır. Pupadan çıkış yapan ve çiftleşen ergin kelebeklerin %10 luk ballı su karışımı ile beslenerek yumurta bırakmaları sağlanmıştır. Şekil 5. Heliothis armigera nın yetiştirilmesi 6

7 İlaç Etki Denemeleri Denemelerde E. kuehniella, E. cautella, P. interpunctella, S. littoralis ve H. armigera nın genç ve olgun dönem larvaları, pupa ve ergin dönemleri kullanılmıştır. Biyorasyonel preparatlardan ise Laser, Spruzit Neu, Neem Azal ve Bacillus thrungiensis için belirlenen dozlar aşağıda verilmiştir (Tablo1). Tablo 1. Denemelerde kullanılan ilaçlar, dozlar, böcek türü ve dönemi İnsektisit Doz Böcek Türü ve Dönemi Laser (Spinosad-Dow AgroSciences) 1ppm, 1.5ppm, 2ppm 1ppm, 1.5ppm, 2ppm 1ppm, 1.25ppm, 1.5ppm, 2ppm 1ppm, 1.5ppm, 2ppm Ephestia kuehniella (üçüncü dönem larva) Ephestia kuehniella (beşinci dönem larva) Ephestia kuehniella (pupa) Ephestia kuehniella (ergin) 1ppm, 1.5ppm, 2ppm 1ppm, 1.5ppm, 2ppm 1ppm, 1.25ppm, 1.5ppm, 2ppm 1ppm, 1.5ppm, 2ppm Ephestia cautella (üçüncü dönem larva) Ephestia cautella (beşinci dönem larva) Ephestia cautella (pupa) Ephestia cautella (ergin) 1ppm, 1.5ppm, 2ppm 1ppm, 1.5ppm, 2ppm 1ppm, 1.5ppm, 2ppm 1ppm, 1.5ppm, 2ppm Plodia interpunctella (üçüncü dönem larva) Plodia interpunctella (beşinci dönem larva) Plodia interpunctella(pupa) Plodia interpunctella (ergin) 25ml/da, 30ml/da, 60ml/da 30ml/da, 60ml/da 30ml/da, 60ml/da 30ml/da, 60ml/da Spodoptera littoralis (üçüncü dönem larva) Spodoptera littoralis (beşinci dönem larva) Spodoptera littoralis (pupa) Spodoptera littoralis (ergin) 12.5ml/da 12.5ml/da 12.5ml/da 12.5ml/da Heliothis armigera (üçüncü dönem larva) Heliothis armigera (beşinci dönem larva) Heliothis armigera (pupa) Heliothis armigera (ergin) Spruzit Neu (Pyrethrum- Neudorff) 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da Ephestia kuehniella (üçüncü dönem larva) Ephestia kuehniella (beşinci dönem larva) Ephestia kuehniella (pupa) Ephestia kuehniella (ergin) 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da Ephestia cautella (üçüncü dönem larva) Ephestia cautella (beşinci dönem larva) Ephestia cautella (pupa) Ephestia cautella (ergin) 7

8 Neem azal (azadirachtin- Trifolio- MGmBH) Bacillus thrungiensis (Dipel DF- BİOSCİENCES 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 20ml/da, 300ml/da,600ml/da, 1200ml/da,2400ml/da 20ml/da, 300ml/da,600ml/da, 1200ml/da,2400ml/da 600ml/da, 20ml/da, 600ml/da 1200ml/da 1200ml/da 1200ml/da 1200ml/da 150ml/da, 300 ml/da, 600 ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 150ml/da, 300ml/da, 600ml/da 300ml/da, 600ml/da, 1200ml/da 300ml/da, 600ml/da, 1200ml/da 600ml/da, 1200ml/da 300ml/da, 600ml/da, 1200ml/da 300ml/da 300ml/da 300ml/da 300ml/da 100gr/da, 200gr/da,300gr/da 100gr/da, 200gr/da,300gr/da 100gr/da, 200gr/da,300gr/da 100gr/da, 200gr/da,300gr/da 100gr/da, 200gr/da,300gr/da 100gr/da, 200gr/da,300gr/da Plodia interpunctella (üçüncü dönem larva) Plodia interpunctella (beşinci dönem larva) Plodia interpunctella(pupa) Plodia interpunctella (ergin) Spodoptera littoralis (üçüncü dönem larva) Spodoptera littoralis (beşinci dönem larva) Spodoptera littoralis (pupa) Spodoptera littoralis (ergin) Heliothis armigera (üçüncü dönem larva) Heliothis armigera (beşinci dönem larva) Heliothis armigera (pupa) Heliothis armigera (ergin) Ephestia kuehniella (üçüncü dönem larva) Ephestia kuehniella (beşinci dönem larva) Ephestia kuehniella (pupa) Ephestia kuehniella (ergin) Ephestia cautella (üçüncü dönem larva) Ephestia cautella (beşinci dönem larva) Ephestia cautella (pupa) Ephestia cautella (ergin) Plodia interpunctella (üçüncü dönem larva) Plodia interpunctella (beşinci dönem larva) Plodia interpunctella(pupa) Plodia interpunctella (ergin) Spodoptera littoralis (üçüncü dönem larva) Spodoptera littoralis (beşinci dönem larva) Spodoptera littoralis (pupa) Spodoptera littoralis (ergin) Heliothis armigera (üçüncü dönem larva) Heliothis armigera (beşinci dönem larva) Heliothis armigera (pupa) Heliothis armigera (ergin) Ephestia kuehniella (üçüncü dönem larva) Ephestia kuehniella (beşinci dönem larva) Ephestia cautella (üçüncü dönem larva) Ephestia cautella (beşinci dönem larva) Plodia interpunctella(üçüncü dönem larva) Plodia interpunctella(beşinci dönem larva) 8

9 ) 25gr/da, 50gr/da,100gr/da, 300gr/da,400gr/da, 500gr/da 50gr/da, 100gr/da, 200gr/da, 300gr/da, 400gr/da, 500gr/da 100gr/da 100gr/da Spodoptera littoralis (üçüncü dönem larva) Spodoptera littoralis (beşinci dönem larva) Heliothis armigera (üçüncü dönem larva) Heliothis armigera (beşinci dönem larva) Tablo 1 de belirtilen bu dozlar beş farklı böceğin genç ve olgun dönem larvaları, pupaları ve erginleri üzerine püskürtme yöntemiyle uygulanmıştır. Larva ve ergin denemelerinde 24, 48 ve 72 ara ile ölü-canlı sayımları yapılmıştır. Bacillus thrungiensis te etki şekli uzun olduğu için sayımlar 120. ve 148. lerde de yapılmıştır. Ayrıca tüm denemelerde ilaç uygulaması yapılmış zararlı böceğin pupadan ergin çıkışları kontrol edilerek, çıkış oranları ve varsa anormallikler belirlenmiştir. Bacillius thuringiensis adlı bakteri böceklerin sadece larva dönemine etkili olduğu için denemelerde böceklerin pupa ve ergin dönemleri kullanılmamıştır Denemeler, her bir ilaç ve dozu- her bir lepidopter türü ve dönemi için uygun sayıda ve tekerrürde gerçekleştirilmiştir. Bütün uygulamalarda, kontrolde saf su uygulaması gerçekleştirilmiştir. Hava Akışlı Y tüp Olfaktometre Denemeleri Denemelerde ele alınan ilaçlarla gerçekleştirilen seçim testinde 25 ±1 C sıcaklık, % orantılı nem koşulların sağlandığı iklim odasında gerçekleştirilmiştir. Seçim testinde hava akışlı Y tüp olfaktometre kullanılmıştır (Akol vd. 2003, Şekil 6). Seçim testi E. kuehniella, E. cautella, P. interpunctella, S. littoralis ve H. armigera nın ergin bireyleri ile gerçekleştirilmiştir. Denemelerde ergin lepidopterler için Neem Azal, Spruzit Neu, Laser ve Bacillus thrungiensis in uygulama dozları kullanılmıştır. Her bir ilacın uygulama dozu kurutma kağıdına emdirilip ve kurumaya bırakılmıştır. Kurutma kağıdı yaklaşık 1 kuruduktan sonra beher içerisine yerleştirilmiştir. Kontrol olarak ise saf su kullanılmıştır. Denemeler 10 bireyle 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Ergin Lepidopter Şekil 6. Hava akışlı Y tüp olfaktometre düzeneği (Akol vd. 2003) 9

10 IV. Analiz ve Bulgular Bazı biyorasyonel preparatların (laser, spruzit neu, neem azal ve Bacillus tuhrigensis) tarımda önemli bazı lepidoptera türleri (Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia cautella, Spodoptera littoralis ve Heliothis armigera) üzerine etkileri iki farklı deneme (ilaç etki denemeleri ve hava akışlı Y tüp olfaktometre denemeleri) ile belirlenmiştir. İlaç etki denemelerinde elde edilen sonuçlara Archsin transformasyonu uygulandıktan sonra MİNİTAB paket programında varyans analizi gerçekleştirilmiştir.olfaktometre testinden elde edilen değerlere ise MİNİTAB paket programında Z testti uygulanmıştır. I-İlaç Etki Denemeleri Bu deneme farklı biyorasyonel preparatları (laser, spruzit, neem azal ve Bacillus tuhrigensis) tarımda önemli bazı lepidoptera türlerinin farklı biyolojik dönemlerine (üçüncü dönem larva, beşinci dönem larva, pupa ve ergin) uygulanmıştır. Deneme sonuçları aşağıda verilmiştir. a) LASER a1) Laser in Plodia interpunctella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1 ppm) Uygulanan 1 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Plodia interpunctella nın üçüncü dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=46.31, P= 0.000) (Tablo 2). Tablo 2. Laser in Plodia interpunctella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1 ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) (+5 ölü) 18 (+1 ölü) A2 (n=30) (+4 ölü) 29 (+10 ölü) A3 (n=30) (+5 ölü) 30 (+6 ölü) B1 (n=30) (+2 ölü) 29 (+2 ölü) B2 (n=30) (+5 ölü) 28 (+5 ölü) B3 (n=30) (+7 ölü) 28 (+3 ölü) C1 (n=30) (+6 ölü) 30 (+4 ölü) C2 (n=30) (+5 ölü) 29 (+1 ölü) C3 (n=30) (+8 ölü) 30 (+2 ölü) KONTROL 1(n=30) 1 1 (+0 ölü) 1 (+0 ölü) KONTROL 2(n=30) 0 0 (+1 ölü) 6 (+5 ölü) 6 20 KONTROL 3(n=30) 0 0 (+0 ölü) 3 (+3 ölü) A 11.1 B a2) Laser in Plodia interpunctella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Plodia interpunctella nın üçüncü dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=146,54, P=0.000) (Tablo 3). Tablo 3. Laser in Plodia interpunctella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1 5 7 (+2 ölü) 9 (+2 ölü) 9 90 A2 3 4 (+1 ölü) 8 (+4 ölü) 8 80 A3 3 5 (+2 ölü) 9 (+4 ölü) 9 90 B1 4 8 (+4 ölü) 9 (+1 ölü) 9 90 B2 5 5 (+0 ölü) 7 (+2 ölü) A B3 2 6 (+4 ölü) 9 (+3 ölü) 9 90 C1 5 9 (+4 ölü) 9 (+0 ölü) 9 90 C2 6 7 (+1 ölü) 9 (+2 ölü) 9 90 C3 4 6 (+2 ölü) 9 (+3 ölü) 9 90 KONTROL (+3 ölü) 3 (+0 ölü) 3 30 KONTROL (+1 ölü) 3 (+0 ölü) B KONTROL (+2 ölü) 7 (+0 ölü) 7 70 Aynı sütundaki farklı büyük harfi olan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P 0.05) 10

11 a3) Laser in Plodia interpunctella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Uygulanan 2ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Plodia interpunctella nın üçüncü dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=56,88, P=0.000) (Tablo 4). Tablo 4. Laser in Plodia interpunctella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1 1 7 (+6 ölü) 9 (+2 ölü) 9 90 A2 6 7 (+1 ölü) 9 (+2 ölü) 9 90 A3 6 8 (+2 ölü) 10 (+2 ölü) B1 7 7 (+0 ölü) 10 (+3 ölü) B2 8 8 (+0 ölü) 10 (+2 ölü) A B3 2 3 (+1 ölü) 8 (+5 ölü) 8 80 C1 3 6 (+3 ölü) 9 (+3 ölü) 9 90 C2 6 8 (+2 ölü) 9 (+1 ölü) 9 90 C3 6 8 (+2 ölü) 9 (+1 ölü) 9 90 KONTROL (+3 ölü) 3 (+0 ölü) 3 30 KONTROL (+1 ölü) 3 (+0 ölü) KONTROL (+2 ölü) 7 (+0 ölü) 7 70 a4) Laser in Plodia interpunctella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1ppm) Uygulanan 1ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Plodia interpunctella nın beşinci dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=14.05 P=0.004) (Tablo 5). Tablo5. Laser in Plodia interpunctella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) 5 19 (+14 ölü) 24 (+5 ölü) A2 (n=30) 4 13 (+9 ölü) 14 (+1 ölü) A3 (n=30) 4 21 (+17 ölü) 21 (+0 ölü) B1 (n=30) (+14 ölü) 27 (+1 ölü) B2 (n=30) 3 13 (+10 ölü) 15 (+2 ölü) A B3 (n=30) 4 16 (+12 ölü) 17 (+1 ölü) C1 (n=30) 3 10 (+7 ölü) 12 (+2 ölü) C2 (n=30) 2 7 (+5 ölü) 11 (+4 ölü) C3 (n=30) 4 22 (+18 ölü) 22 (+0 ölü) KONTROL 1(n=30) 1 1 (+0 ölü) 2 (+1 ölü) KONTROL 2(n=30) 2 2 (+0 ölü) 2 (+0 ölü) B KONTROL 3(n=30) 3 3 (+0 ölü) 5 (+2 ölü) a5)laser in Plodia interpunctella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Plodia interpunctella nın beşinci dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=27.67, P=0.000) (Tablo 6). Tablo 6. Laser in Plodia interpunctella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) 5 9 (+4 ölü) 13 (+4 ölü) A2 (n=30) 7 13 (+6 ölü) 17 (+4 ölü) A3 (n=30) 5 17 (+12 ölü) 21 (+4 ölü) B1 (n=30) 8 13 (+5 ölü) 15 (+2 ölü) B2 (n=30) 1 12 (+11 ölü) 14 (+2 ölü) A B3 (n=30) (+1 ölü) 15 (+3 ölü) C1 (n=30) 2 9 (+7 ölü) 13 (+4 ölü) C2 (n=30) 8 20 (+12 ölü) 23 (+3 ölü) C3 (n=30) 2 9 (+7 ölü) 16 (+7 ölü) KONTROL 1(n=30) 1 1 (+0 ölü) 2 (+1 ölü) KONTROL 2(n=30) 2 2 (+0 ölü) 2 (+0 ölü) B KONTROL 3(n=30) 3 3 (+0 ölü) 5 (+2 ölü)

12 a6)laser in Plodia interpunctella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Uygulanan 2ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Plodia interpunctella nın beşinci dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=11.01, P=0.008) (Tablo 7). Tablo7. Laser in Plodia interpunctella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) 5 8 (+3 ölü) 10 (+2 ölü) A2 (n=30) 6 19 (+13 ölü) 22 (+3 ölü) A3 (n=30) 6 16 (+10 ölü) 19 (+3 ölü) B1 (n=30) 6 18 (+12 ölü) 23 (+5 ölü) B2 (n=30) 7 13 (+6 ölü) 15 (+2 ölü) A B3 (n=30) 1 6 (+5 ölü) 10 (+4 ölü) C1 (n=30) 1 8 (+7 ölü) 14 (+6 ölü) C2 (n=30) 7 14 (+7 ölü) 18 (+4 ölü) C3 (n=30) 6 24 (+18 ölü) 28 (+4 ölü) KONTROL 1(n=30) 1 1 (+0 ölü) 2 (+1 ölü) KONTROL 2(n=30) 2 2 (+0 ölü) 2 (+0 ölü) B KONTROL 3(n=30) 3 3 (+0 ölü) 5 (+2 ölü) a7)laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1ppm) Uygulanan 1ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER, Plodia interpunctella pupalarından ergin çıkış oranını kontrole göre önemli ölçüde etkilemiştir (df=1, F=108.84, P=0.000) (Tablo 8). Tablo 8. Laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1ppm) Tekerrür A (+2Ç) (+2Ç) (+2Ç) A (+2Ç) (+2Ç) (+1Ç) (+1Ç) A (+3Ç) (+3Ç) (+1Ç) (+1Ç) B (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) B (+1Ç) (+4Ç) (+1Ç) B (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) C (+1Ç) (+2Ç) (+1Ç) C (+2Ç) (+2Ç) (+2Ç) (+1Ç) C (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) KONTROL (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+4Ç) (+1Ç) (+1Ç) KONTROL (+1Ç) (+1Ç) (+4Ç) (+4Ç) KONTROL (+1Ç) (+2Ç) (+2Ç) (+5Ç) Ç: Pupadan ergin çıkışı Toplam Toplam (%) (%) B 100 A 12

13 a8)laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5ppm spinozad etkili maddeli LASER, Plodia interpunctella pupalarından ergin çıkış oranını kontrole göre önemli ölçüde etkilemiştir (df=1, F=77.55, P=0.000) (Tablo 9). Tablo 9. Laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1.5ppm) Tekerrür Toplam Toplam (%) A (+1Ç) (+3Ç) (+2Ç) A (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+1Ç) (+2Ç) A (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) (+1Ç) B (+2Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) B (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+3Ç) (+1Ç) B (+1Ç) (+2Ç) (+2Ç) (+2Ç) C (+02Ç) (+2Ç) (+2Ç) (+1Ç) C (+1Ç) (+3Ç) C (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+2Ç) (+1Ç) KONTROL (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+4Ç) (+1Ç) (+1Ç) KONTROL (+1Ç) (+1Ç) (+4Ç) (+4Ç) KONTROL (+1Ç) (+2Ç) (+2Ç) (+5Ç) Ç: Pupadan ergin çıkışı Çık (%) B 100 A a9)laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (2ppm) Uygulanan 2 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER, Plodia interpunctella pupalarından ergin çıkış oranını kontrole göre önemli ölçüde etkilemiştir (df=1, F=108.77, P=0.000) (Tablo 10). Tablo10. Laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (2ppm) Tekerrür Toplam Toplam (%) A (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+1Ç) (+1Ç) A (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+1Ç) A (+1Ç) (+2Ç) (+4Ç) (+1Ç) B (+1Ç) (+2Ç) (+2Ç) (+2Ç) B (+2Ç) (+2Ç) (+3Ç) B (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) (+1Ç) C (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+1Ç) C (+3Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) C (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+1Ç) KONTROL (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+4Ç) (+1Ç) (+1Ç) KONTROL (+1Ç) (+1Ç) (+4Ç) (+4Ç) KONTROL (+1Ç) (+2Ç) (+2Ç) (+5Ç) Ç: Pupadan ergin çıkışı (%) B 100 A 13

14 a10) Laser in Plodia interpunctella nın ergin dönemine kontakt toksisitesi (1ppm) Uygulanan 1 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Plodia interpunctella nın ergin dönemindeki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=93.87, P=0.000) (Tablo 11). Tablo11. Laser in Plodia interpunctella nın ergin dönemindeki kontakt toksisitesi (1ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1 2 5 (+3 ölü) 6 (+1 ölü) 6 60 A2 2 4 (+2 ölü) 7 (+3 ölü) 7 70 A3 3 5 (+2 ölü) 8 (+3 ölü) 8 80 B1 4 8 (+4 ölü) 9 (+1 ölü) 9 90 B2 4 7 (+3 ölü) 9 (+2 ölü) 9 90 B3 3 7 (+4 ölü) 8 (+1 ölü) 8 80 C1 2 3 (+1 ölü) 7 (+4 ölü) 7 70 C2 1 4 (+3 ölü) 8 (+4 ölü) 8 80 C3 6 8 (+2 ölü) 8 (+0 ölü) 8 80 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) A 0 B a11)laser in Plodia interpunctella nın ergin dönemine kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Plodia interpunctella nın ergin dönemindeki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=41.33 P=0.000) (Tablo 12). Tablo12. Laser in Plodia interpunctella nın ergin dönemindeki kontakt toksisitesi (1.5ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1 3 7 (+4 ölü) 8 (+1 ölü) 8 80 A2 5 7 (+2 ölü) 8 (+1 ölü) 8 80 A3 4 8 (+4 ölü) 8 (+0 ölü) 8 80 B1 4 5 (+1 ölü) 7(+2 ölü) 7 70 B2 3 4 (+1 ölü) 6 (+2 ölü) 6 60 B3 6 7 (+1 ölü) 9 (+2 ölü) 9 90 C1 6 6 (+0 ölü) 9 (+3 ölü) 9 90 C (+5 ölü) 10(+0 ölü) C3 7 8 (+1 ölü) 9 (+1 ölü) 9 90 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) A 0 B 14

15 a12)laser in Plodia interpunctella nın ergin dönemine kontakt toksisitesi (2ppm) Uygulanan 2 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Plodia interpunctella nın ergin dönemindeki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (Tablo 13). Tablo13. Laser in Plodia interpunctella nın ergin dönemindeki kontakt toksisitesi (2ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam Ölüm(%) A1 6 6 (+0 ölü) 10 (+4 ölü) A2 6 6 (+0 ölü) 10 (+4 ölü) A3 3 8 (+5 ölü) 10 (+2 ölü) B1 4 4 (+0 ölü) 10 (+6 ölü) B2 5 7(+2 ölü) 10 (+3 ölü) B3 6 7 (+1 ölü) 10 (+3 ölü) C1 5 6 (+1 ölü) 10 (+4 ölü) C (+3 ölü) 10 (+0 ölü) C3 6 6 (+0 ölü) 10 (+4 ölü) KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 * yüzde değerleri en üst ve en alt sınırda olduğu için istatislik yapılamamıştır a13)laser in Ephestia kuehniella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1 ppm) Uygulanan 1 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia kuehniella nın üçüncü dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=38.38, P=0.000) (Tablo 14). Tablo14. Laser in Ephestia kuehniella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1 ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) 3 11 (+8 ölü) 16 (+5 ölü) A2 (n=30) 8 25 (+17 ölü) 27 (+2 ölü) A3 (n=0) 5 14 (+9 ölü) 22 (+8 ölü) B1 (n=30) 8 23 (+15 ölü) 26 (+3 ölü) B2 (n=30) 4 18 (+14 ölü) 21 (+3 ölü) B3 (n=30) 3 16 (+13 ölü) 21 (+5 ölü) C1 (n=30) 5 19 (+14 ölü) 22 (+3 ölü) C2 (n=30) 8 22 (+14 ölü) 27 (+5 ölü) C3 (n=30) 6 16 (+10 ölü) 20 (+4 ölü) KONTROL 1(n=30) 4 5 (+1 ölü) 7 (+2 ölü) KONTROL 2(n=30) 0 0 (+0 ölü) 2 (+2 ölü) KONTROL 3(n=30) 1 1 (+0 ölü) 3 (+2 ölü) A 13.3 B 15

16 a14)laser in Ephestia kuehniella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia kuehniella nın üçüncü dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=29.55, P=0.000) (Tablo15). Tablo15. Laser in Ephestia kuehniella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) 0 18 (+18 ölü) 20 (+2 ölü) A2 (n=30) 4 17 (+13 ölü) 22 (+5 ölü) A3 (n=30) 8 21 (+13 ölü) 27 (+6 ölü) B1 (n=30) 7 23 (+16 ölü) 24 (+1 ölü) B2 (n=30) 8 22 (+14 ölü) 30 (+8 ölü) B3 (n=30) 1 25 (+24 ölü) 28 (+3 ölü) C1 (n=30) 7 19 (+12 ölü) 22 (+3 ölü) C2 (n=30) 4 20 (+16 ölü) 25 (+5 ölü) C3 (n=30) 7 19 (+12 ölü) 22 (+3 ölü) KONTROL 1(n=30) 4 5 (+1 ölü) 7 (+2 ölü) KONTROL 2(n=30) 0 0 (+0 ölü) 2 (+2 ölü) KONTROL 3(n=30) 1 1 (+0 ölü) 3 (+2 ölü) A 13.3B a15)laser in Ephestia kuehniella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Uygulanan 2 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia kuehniella nın üçüncü dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=23.33, P=0.001) (Tablo 16). Tablo 16. Laser in Ephestia kuehniella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) 5 19 (+14 ölü) 27 (+8 ölü) A2 (n=30) 8 16 (8 ölü) 21 (+5 ölü) A3 (n=30) 8 21 (+13 ölü) 26 (+5 ölü) B1 (n=30) (+12 ölü) 24 (+2 ölü) B2 (n=30) (+8 ölü) 30 (+10 ölü) B3 (n=30) 6 14 (+8 ölü) 21 (+7 ölü) C1 (n=30) 8 22 (+14 ölü) 24 (+2 ölü) C2 (n=30) (+8 ölü) 21 (+3 ölü) C3 (n=30) 1 14 (+13 ölü) 30 (+16 ölü) KONTROL 1(n=30) 4 5 (+1 ölü) 7 (+2 ölü) KONTROL 2(n=30) 0 0 (+0 ölü) 2 (+2 ölü) KONTROL 3(n=30) 1 1 (+0 ölü) 3 (+2 ölü) A 13.3B a16) Laser in Ephestia kuehniella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1ppm) Uygulanan 1 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia kuehniella nın beşinci dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=19.19, P=0.001) (Tablo 17). Tablo 17. Laser in Ephestia kuehniella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) (+2 ölü) 17 (+2 ölü) A2 (n=30) (+2 ölü) 19 (+3 ölü) A3 (n=30) (+6 ölü) 21 (+4 ölü) B1 (n=30) (+3 ölü) 16 (+2 ölü) B2 (n=30) 5 5 (+0 ölü) 8 (+3 ölü) A B3 (n=30) (+10 ölü) 23 (+1 ölü) C1 (n=30) 3 6 (+3 ölü) 7 (+1 ölü) C2 (n=30) 9 11(+2 ölü) 13 (+2 ölü) C3 (n=30) (+4 ölü) 17 (+2 ölü)

17 KONTROL 1(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 2(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 3(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 0B a17) Laser in Ephestia kuehniella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia kuehniella nın beşinci dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=84.93, P=0.000) (Tablo 18). Tablo 18. Laser in Ephestia kuehniella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) (+5 ölü) 30 (+2 ölü) A2 (n=30) (+6 lü) 28 (+6 ölü) A3 (n=30) 7 16 (+9 ölü) 24 (+8 ölü) B1 (n=30) (+9 ölü) 30 (+7 ölü) B2 (n=30) 6 14 (+8 ölü) 29 (+15 ölü) B3 (n=30) 4 14 (+10 ölü) 27 (+13 ölü) C1 (n=30) 5 17 (+12 ölü) 30 (+13 ölü) C2 (n=30) 4 15 (+11 ölü) 28 (+13 ölü) C3 (n=30) 8 20 (+12 ölü) 30 (+10 ölü) KONTROL 1(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 2(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 3(n=30) 0 0(+0 ölü) 0 (+0 ölü) A 0B a18) Laser in Ephestia kuehniella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Uygulanan 2ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia kuehniella nın beşinci dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=92.36, P=0.000) (Tablo 19). Tablo 19. Laser in Ephestia kuehniella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) (+7 ölü) 30 (+5 ölü) A2 (n=30) (+6 ölü) 30 (+9 ölü) A3 (n=30) (+7 ölü) 29 (+7 ölü) B1 (n=30) 7 15 (+8 ölü) 30 (+15 ölü) B2 (n=30) 9 17 (+8 ölü) 26 (+9 ölü) B3 (n=30) 9 16 (+7 ölü) 30 (+14 ölü) C1 (n=30) 5 11 (+6 ölü) 25 (+14 ölü) C2 (n=30) 6 14 (+8 ölü) 28 (+14 ölü) C3 (n=30) 9 15 (+6 ölü) 29 (+14 ölü) KONTROL 1(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 2(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 3(n=30) 0 0(+0 ölü) 0 (+0 ölü) A 0B 17

18 a19) Laser in Ephestia kuehniella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1ppm) Uygulanan 1ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER, Ephestia kuehniella pupalarından ergin çıkış oranını kontrole göre etkilememiştir (df=1, F=0.00, P=0.957) (Tablo 20). Tablo 20. Laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1ppm). Tekerrür Toplam Toplam (%) A1(n=15) ,7 (+1Ç) (+5Ç) (+2Ç) (+2Ç) A2 (n=15) (+8Ç) (+OÇ) (+OÇ) (+1Ç) A3 (n=15) (+8Ç) (+1Ç) B1 (n=15) ,3 (+1Ç) (+2Ç) (+2Ç) (+1Ç) (+2Ç) B2 (n=15) ,7 (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+3Ç) (+1Ç) B3 (n=15) ,3 (+1Ç) (+4Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) C1 (n=15) ,7 (+7Ç) (+OÇ) C2 (n=15) (+1Ç) (+3Ç) (+5Ç) C3 (n=15) (+4Ç) (+3Ç) (+2Ç) KONTROL ,3 (n=15) (+1Ç) (+3Ç) (+2Ç) (+4Ç) (+1Ç) KONTROL ,3 (n=15) (+4Ç) (+1Ç) (+3Ç) KONTROL (n=15) (+3Ç) (+1Ç) (+2Ç) Aynı sütundaki farklı büyük harfi olan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. (P 0.05). Ç: Pupadan ergin çıkışı (%) 56.3A 55.53A a20) Laser in Ephestia kuehniella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1.25ppm) Uygulanan 1.25ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER, Ephestia kuehniella pupalarından ergin çıkış oranını kontrole göre etkilememiştir (df=1, F=0.39 P=0.546) (Tablo 21). Tablo21. Laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1.25ppm). Tekerrür Toplam Toplam (%) A1(n=15) ,7 (+1Ç) (+3Ç) (+4Ç) (+3Ç) A2 (n=15) ,3 (+2Ç) (+2Ç) (+3Ç) (+1Ç) A3 (n=15) ,7 (+2Ç) (+1Ç) (+5Ç) (+1Ç) (+1Ç) B1 (n=15) ,3 (+5Ç) (+2Ç) (+1Ç) B2 (n=15) ,7 (+2Ç) (+1Ç) (+1Ç) B3 (n=15) ,3 (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) (+2Ç) (+1Ç) C1 (n=15) ,7 (+0Ç (+1Ç) (+1Ç) (+5Ç) (+2Ç) (+1Ç) C2 (n=15) (+3Ç) (+1Ç) (+5Ç) C3 (n=15) (+2Ç) (+2Ç) (+5Ç) (+1Ç) (+2Ç) KONTROL ,3 (n=15) (+1Ç) (+3Ç) (+2Ç) (+4Ç) (+1Ç) KONTROL ,3 (n=15) (+4Ç) (+1Ç) (+3Ç) KONTROL (n=15) (+3Ç) (+1Ç) (+2Ç) Aynı sütundaki farklı büyük harfi olan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P 0.05). Ç: Pupadan ergin çıkışı (%) 60.74A 55.53A 18

19 a21) Laser in Ephestia kuehniella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER, Ephestia kuehniella pupalarından ergin çıkış oranını kontrole göre etkilememiştir (df=1, F=0.24, P= 0.635) (Tablo 22). Tablo 22. Laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (1.5ppm). Tekerrür Toplam Toplam (%) A1(n=15) (+1Ç) (+3Ç) (+2Ç) A2 (n=15) ,7 (+4Ç) (+1Ç) (+2Ç) A3 (n=15) ,3 (+3Ç) (+4Ç) (+2Ç) (+2Ç) B1 (n=15) ,7 (+4Ç) (+2Ç) (+3Ç) (+1Ç) B2 (n=15) ,3 (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) (+2Ç) (+1Ç) B3 (n=15) ,3 (+2Ç) (+1Ç) (+2Ç) C1 (n=15) ,7 (+0Ç (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) (+2Ç) C2 (n=15) ,7 (+1Ç) (+4Ç) (+2Ç) C3 (n=15) ,3 (+1Ç) (+4Ç) (+3Ç) KONTROL ,3 (n=15) (+1Ç) (+3Ç) (+2Ç) (+4Ç) (+1Ç) KONTROL ,3 (n=15) (+4Ç) (+1Ç) (+3Ç) KONTROL (n=15) (+3Ç) (+1Ç) (+2Ç) Aynı sütundaki farklı büyük harfi olan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P 0.05). Ç: Pupadan ergin çıkışı (%) 54.81A 55.53A a22) Laser in Ephestia kuehniella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (2ppm) Uygulanan 2ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER, Ephestia kuehniella pupalarından ergin çıkış oranını kontrole göre etkilememiştir (df=1,f=0.06, P=0.809) (Tablo 23). Tablo 23. Laser in Plodia interpunctella nın pupa dönemindeki kontakt toksisitesi (2ppm). Tekerrür Toplam Toplam (%) A (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) (+2Ç) A (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) (+2Ç) (+1Ç) (+2Ç) A (+2Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+2Ç) B (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) B (+3Ç) B (+1Ç) (+1Ç) C (+0Ç (+1Ç) (+1Ç) (+3Ç) C (+1Ç) (+2Ç) (+6Ç) C (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) KONTROL (+1Ç) KONTROL (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+1Ç) (+5Ç) KONTROL (+1Ç) (+1Ç) Aynı sütundaki farklı büyük harfi olan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P 0.05). Ç: Pupadan ergin çıkışı Ç 55.55A 36.67A 19

20 a23) Laser in Ephestia kuehniella nın ergin dönemine kontakt toksisitesi (1ppm) Uygulanan 1ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia kuehniella nın ergin dönemindeki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=41.29, P=0.000) (Tablo 24). Tablo 24. Laser in Ephestia kuehniella nın ergin dönemindeki kontakt toksisitesi (1ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1 4 7 (+3 ölü) 9 (+2 ölü) 9 90 A2 6 8 (+2 ölü) 9 (+1 ölü) 9 90 A3 5 9 (+4 ölü) 9 (+0 ölü) 9 90 B1 2 5 (+3 ölü) 7 (+2 ölü) 7 70 B2 5 5 (+0 ölü) 8 (+3 ölü) 8 80 B3 5 7 (+2 ölü) 10 (+3 ölü) C1 4 7 (+3 ölü) 8 (+1 ölü) 8 80 C2 3 5 (+2 ölü) 7 (+2 ölü) 7 70 C3 3 4 (+1 ölü) 9 (+5 ölü) 9 90 KONTROL (+2 ölü) 2 (+0 ölü) 2 20 KONTROL (+1 ölü) 1 (+0 ölü) 1 10 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) A 10B a24) Laser in Ephestia kuehniella nın ergin dönemine kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia kuehniella nın ergin dönemindeki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=55.47, P=0.000) (Tablo 25). Tablo 25. Laser in Ephestia kuehniella nın ergin dönemindeki kontakt toksisitesi (1.5ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1 4 6 (+2 ölü) 9 (+3 ölü) 9 90 A2 4 6 (+2 ölü) 10 (+4 ölü) A3 3 6 (+3 ölü) 8 (+2 ölü) 8 80 B1 0 5 (+5 ölü) 9 (+4 ölü) 9 90 B2 4 7 (+3 ölü) 9 (+2 ölü) 9 90 B3 4 8 (+4 ölü) 9 (+1 ölü) 9 90 C1 6 7 (+1 ölü) 10 (+3 ölü) C2 2 7 (+5 ölü) 10 (+3 ölü) C3 5 9 (+4 ölü) 10 (+1 ölü) KONTROL (+2 ölü) 2 (+0 ölü) 2 20 KONTROL (+1 ölü) 1 (+0 ölü) 1 10 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 a25) Laser in Ephestia kuehniella nın ergin dönemine kontakt toksisitesi (2ppm) A Uygulanan 2ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia kuehniella nın ergin dönemindeki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=58.28, P=0.000) (Tablo 26). Tablo 26. Laser in Ephestia kuehniella nın ergin dönemindeki kontakt toksisitesi (2ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1 5 7 (+2 ölü) 10 (+3 ölü) A2 4 5 (+1 ölü) 10 (+5 ölü) A3 3 9 (+6 ölü) 10 (+1 ölü) B1 3 6 (+3 ölü) 9 (+3 ölü) 9 90 B2 4 8 (+4 ölü) 10 (+2 ölü) B3 3 8 (+5 ölü) 10 (+2 ölü) C1 3 7 (+4 ölü) 9 (+2 ölü) 9 90 C2 4 6 (+2 ölü) 8 (+2 ölü) 8 80 C3 4 8 (+4 ölü) 9 (+1 ölü) 9 90 KONTROL (+2 ölü) 2 (+0 ölü) 2 20 KONTROL (+1 ölü) 1 (+0 ölü) 1 10 KONTROL (+0 ölü) 0 (+0 ölü) B 94.44A 10B

21 a26)laser in Ephestia cautella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1ppm) Uygulanan 1ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia cautella nın üçüncü dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=29.06, P=0.000) (Tablo 27). Tablo 27. Laser in Ephestia cautella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) 5 11 (+6 ölü) 17 (+6 ölü) A2 (n=30) 5 11 (+6 ölü) 15 (+4 ölü) A3 (n=30) 3 14 (+11 ölü) 19 (+5 ölü) B1 (n=30) 7 11 (+4 ölü) 16 (+5 ölü) B2 (n=30) 4 11 (+7 ölü) 20 (+9 ölü) A B3 (n=30) 4 8 (+4 ölü) 12 (+4 ölü) C1 (n=30) 4 11 (+7 ölü) 15 (+4 ölü) C2 (n=30) 6 18 (+12 ölü) 20 (+2 ölü) C3 (n=30) 6 11 (+5 ölü) 15 (+4 ölü) KONTROL 1(n=30) 2 8 (+6 ölü) 8 (+0ölü) KONTROL 2(n=30) 5 7 (+2 ölü) 7 (+0ölü) B KONTROL 3(n=30) 1 1 (+0 ölü) 1 (+0 ölü) a27) Laser in Ephestia cautella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia cautella nın üçüncü dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=44.52, P=0.000) (Tablo 28). Tablo 28. Laser in Ephestia cautella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) 6 16 (+10 ölü) 23 (+7 ölü) A2 (n=30) (+12 ölü) 27 (+2 ölü) A3 (n=30) 9 18 (+9 ölü) 21 (+3 ölü) B1 (n=30) (+10 ölü) 24 (+4 ölü) B2 (n=30) 9 18 (+9 ölü) 19 (+1 ölü) A B3 (n=30) (+11 ölü) 27 (+5 ölü) C1 (n=30) 8 16 (+8 ölü) 21 (+5 ölü) C2 (n=30) (+12 ölü) 28 (+4 ölü) C3 (n=30) (+10 ölü) 24 (+4 ölü) KONTROL 1(n=30) 2 8 (+6 ölü) 8 (+0ölü) KONTROL 2(n=30) 5 7 (+2 ölü) 7 (+0ölü) B KONTROL 3(n=30) 1 1 (+0 ölü) 1 (+0 ölü) a28) Laser in Ephestia cautella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Uygulanan 2 ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia cautella nın üçüncü dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=22.00, P=0.001) (Tablo 29). Tablo 29. Laser in Ephestia cautella nın üçüncü dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) (+16 ölü) 27 (+1 ölü) A2 (n=30) 8 16 (+8 ölü) 23(+7 ölü) A3 (n=30) (+11 ölü) 2 5(+1 ölü) B1 (n=30) 9 17 (+8 ölü) 24 (+7 ölü) B2 (n=30) (+7 ölü) 22 (+4 ölü) B3 (n=30) (+0 ölü) 1 0(+0 ölü) C1 (n=30) 9 18 (+9 ölü) 21 (+3 ölü) C2 (n=30) (+8 ölü) 24 (+2 ölü) C3 (n=30) 6 11 (+5 ölü) 19 (+8 ölü) KONTROL 1(n=30) 2 8 (+6 ölü) 8 (+0ölü) KONTROL 2(n=30) 5 7 (+2 ölü) 7 (+0ölü) KONTROL 3(n=30) 1 1 (+0 ölü) 1 (+0 ölü) A 17.76B

22 a29) Laser in Ephestia cautella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1ppm) Uygulanan 1ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia cautella nın beşinci dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=15.92, P=0.003) (Tablo 30). Tablo 30. Laser in Ephestia cautella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam lüm (%) A1(n=30) 1 3 (+2 ölü) 8 (+5 ölü) 8 26,7 A2 (n=30) 0 1 (+1 ölü) 8 (+7 ölü) 8 26,7 A3 (n=30) 0 2 (+2 ölü) 9 (+7 ölü) 9 30 B1 (n=30) 0 4 (+4 ölü) 18 (+14 ölü) B2 (n=30) 0 8 (+8 ölü) 17 (+9 ölü) 17 56, A B3 (n=30) 0 5 (+5 ölü) 15 (+10 ölü) C1 (n=30) 0 4 (+4 ölü) 12 (+8 ölü) C2 (n=30) 0 2 (+2 ölü) 7 (+5 ölü) 7 23,3 C3 (n=30) 1 3 (+2 ölü) 7 (+4 ölü) 7 23,3 KONTROL 1(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 2(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 0B KONTROL 3(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 a30) Laser in Ephestia cautella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Uygulanan 1.5ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia cautella nın beşinci dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmamıştır (df=1, F=4.29, P=0.065) (Tablo 31). Tablo 31. Laser in Ephestia cautella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (1.5ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam A1(n=30) 0 0 (+0 ölü) 1 (+1 ölü) A2 (n=30) 0 0 (+0 ölü) 1 (+1 ölü) A3 (n=30) 0 1 (+1 lü) 1 (+0 ölü) B1 (n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 B2 (n=30) 0 3 (+3 ölü) 3 (+0 ölü) 3 10 B3 (n=30) 0 1 (+1 ölü) 2 (+1 ölü) C1 (n=30) 0 2 (+2 ölü) 3 (+1 ölü) 3 10 C2 (n=30) 0 0 (+0 ölü) 2 (+2 ölü) C3 (n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 1(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 2(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 3(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 Aynı sütundaki farklı büyük harfi olan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P 0.05). a31) Laser in Ephestia cautella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) 22 Uygulanan 2ppm dozunda spinozad etkili maddeli LASER in Ephestia cautella nın beşinci dönem larvalarındaki ölüm oranı kontrole göre önemli bulunmuştur (df=1, F=8.23, P=0.017) (Tablo 32). Tablo 32. Laser in Ephestia cautella nın beşinci dönem larvalarında kontakt toksisitesi (2ppm) Tekerrür Ölüm Toplam Toplam Ölm (%) A1(n=30) 3 7 (+4 ölü) 8 (+1 ölü) A2 (n=30) 1 3 (+2 ölü) 9 (+6 ölü) 9 30 A3 (n=30) 2 2 (+0 ölü) 4 (+2 ölü) B1 (n=30) 0 4 (+4 ölü) 7 (+3 ölü) B2 (n=30) 1 2 (+1 ölü) 2 (+0 ölü) B3 (n=30) 3 7 (+4 ölü) 11(+4 ölü) C1 (n=30) 2 5 (+3 ölü) 7 (+2 ölü) C2 (n=30) 1 6 (+5 ölü) 6 (+0 ölü) 6 20 C3 (n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 1(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 2(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) 0 0 KONTROL 3(n=30) 0 0 (+0 ölü) 0 (+0 ölü) A 0A 20A 0B

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUK ENTEGRE MÜCADELEDE BİYOTEKNİK YÖNTEMLER Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR Entegre Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yöntemleri İlaçların yaygın ve

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞ Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö 12.

Detaylı

Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK

Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK PESTİSİTLERİN SUCUL BİTKİLERİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ Grup: Aziziye Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMAN Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK İnsanlar kolay veya parasız sahip oldukları nimetlerin değerini

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞIM Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

PROJENİN ADI: PESTİSİTLERİN (TARIM İLAÇLARI) SU BİTKİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ. PROJE DANIŞMANI: Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMAN

PROJENİN ADI: PESTİSİTLERİN (TARIM İLAÇLARI) SU BİTKİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ. PROJE DANIŞMANI: Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMAN PROJENİN ADI: PESTİSİTLERİN (TARIM İLAÇLARI) SU BİTKİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ PROJE DANIŞMANI: Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER: ALİ GÖZÜBÜYÜK, İSHAK ATICI GRUP ADI: GRUP AZİZİYE PROJENİN

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica )

EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica ) Ekin kambur biti ergin ve larvası EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica ) Ergin, esmer kırmızı renkli 2.5-3 mm boyda ve silindirik şekillidir. Baş, göğsün altına eğik durduğu için kamburumsu bir görünüşe

Detaylı

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler. ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ĐLAÇLAMA HACMĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ AMACIYLA AKSU U.L.V. CĐHAZLARI ÜZERĐNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

Böcekler. Tür sayısı: 8oo ooo Zararlı tür sayısı: Önemli hasar meydana getiren: 500

Böcekler. Tür sayısı: 8oo ooo Zararlı tür sayısı: Önemli hasar meydana getiren: 500 Böcekler Tür sayısı: 8oo ooo Zararlı tür sayısı: 10 000 Önemli hasar meydana getiren: 500 Üreme hızı Küçük hacim Uçabilme Dirençli türler Sıradışı bir örnek Bir domates bitkisinde 24 000 aphid Phyloloxera

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

NOHUT HASTALIKLARI VE ZARARLILARI

NOHUT HASTALIKLARI VE ZARARLILARI NOHUT HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Antraknoz, nohut sineği ve yeşil kurt hakkında bilgiler verilecektir. Nohut antraknozu, Ascochyta rabiei adlı mantar tarafından meydana getirilen, Dr. Metin BABAOĞLU Ziraat

Detaylı

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ HAZIRLAYANLAR: SEMRA DİKİLİ GÜLİZAR YILDIRIM Organik tarımda, tarımsal savaş, işletmede zararlıların yoğunluğunu azaltıcı veya bulaşmasını önleyici yada rekabet

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

ÖZET Doktora Tezi BAZI BİTKİSEL KÖKENLİ EKSTRAKT VE İNSEKTİSİTLERİN CHELONUS OCULATOR PANZER (HYMENOPTERA: BRACONIDAE), BRACON HEBETOR SAY (HYMENOPTER

ÖZET Doktora Tezi BAZI BİTKİSEL KÖKENLİ EKSTRAKT VE İNSEKTİSİTLERİN CHELONUS OCULATOR PANZER (HYMENOPTERA: BRACONIDAE), BRACON HEBETOR SAY (HYMENOPTER ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BAZI BİTKİSEL KÖKENLİ EKSTRAKT VE İNSEKTİSİTLERİN CHELONUS OCULATOR PANZER (HYMENOPTERA: BRACONIDAE), BRACON HEBETOR SAY (HYMENOPTERA: BRACONIDAE),

Detaylı

E. Takım: Lepidoptera. 1. Familya: Pyralidae 2. Familya: Galleriidae 3. Familya: Tineidae 4. Familya: Gelechiidae

E. Takım: Lepidoptera. 1. Familya: Pyralidae 2. Familya: Galleriidae 3. Familya: Tineidae 4. Familya: Gelechiidae E. Takım: Lepidoptera 1. Familya: Pyralidae 2. Familya: Galleriidae 3. Familya: Tineidae 4. Familya: Gelechiidae 1. Familya: Pyralidae a) Ephestia kuehniella (Zell.)(Değirmen güvesi) b) Ephestia elutella

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM Namık Kemal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü

Yard.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM Namık Kemal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Yard.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM Namık Kemal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tekirdağ 2015 a) Atrap b) Emgi şişesi c) Işık tuzakları d) Renk tuzakları e) Feromon tuzakları f) Çukur tuzaklar (Pit-Fall) g) Besin

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR 2015 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR Bitki Koruma Ürünleri 1 Bitki Koruma Ürünü Nedir? İlaç Seçimi ve Hazırlanması BKÜ Kullanırken Uyulması Gereken Kurallar BKÜ Kullanımı

Detaylı

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ Dr. Aydan Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Farklı Besinlerin Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae) nın Cinsiyet Oranı, Yumurta Verimi ve Ömrü Üzerine Etkileri

Farklı Besinlerin Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae) nın Cinsiyet Oranı, Yumurta Verimi ve Ömrü Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.),, ():-6 Geliş Tarihi :.4. Farklı Besinlerin Yeşilkurt, Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera:Noctuidae) nın Cinsiyet

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 1. GİRİŞ Kimyasalların zirai mücadele ve bitki gelişiminde yaygın olarak kullanımı insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle tarımsal zararlı ve hastalık etmenlerine karşı uygulanabilir

Detaylı

Gübre Kullanımının Etkisi

Gübre Kullanımının Etkisi 1 Gübre Kullanımının Etkisi Tarımsal üretimi artırmanın en kolay yollarından biri gübre Dünyada gübre kullanımı sürekli artıyor. En çok tüketilen azotlu ve fosforlu gübreler Kirlilik açısından ahır gübresi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU Dr. Suat KAYMAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Dünya

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı

Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Hava sıcaklığı Nem Rüzgar hızı ve yönü Güneş şiddeti Yağmur miktarı Toprak nemi sıcaklığı Yaprak ıslaklığı Zamanında doğru ilaçlama Ürün ve çevrenin korunması Gereksiz ilaçlamalar

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir?

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir? 1) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağlardaki ana hastalıktır? a) Kav b) Kurşuni küf c) Ölü kol d)külleme 2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel hormon değildir? a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae)

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) Dişinin abdomeni gayet iri olup, ucundaki sarı renkli kıl demeti nedeniyle, bu zararlıya Altın kelebek ismi verilmiştir

Detaylı

Gıda Güvenliği, GDO lar ve Sağlıklı Beslenme. Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Ph.D.)

Gıda Güvenliği, GDO lar ve Sağlıklı Beslenme. Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Ph.D.) Gıda Güvenliği, GDO lar ve Sağlıklı Beslenme Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Ph.D.) SAĞLIKLI BESLENME Vücudumuzda dakikada 10 milyon hücre ölür ve bir o kadarı da yenilenir. Ortalama 100 günde (beyin ve

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ (2. BÖLÜM)

PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ (2. BÖLÜM) TARIM İLAÇLARI Dünyada üretilen tarımsal üretimin bugün için mevcut bitki koruma faaliyetlerinin sürdürülmesine karsın %36 sı bitki hastalıkları, zararlı böcekler, nematotlar ve yabancı otlar nedeniyle

Detaylı

ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI BESİN ORTAMLARINDA YETİŞTİRİLEN DEĞİŞİK KONUKÇULARDA KOİNOBİONT PARAZİTOİT VENTURIA CANESCENS (HYM.: ICHNEUMONIDAE) NİN

ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI BESİN ORTAMLARINDA YETİŞTİRİLEN DEĞİŞİK KONUKÇULARDA KOİNOBİONT PARAZİTOİT VENTURIA CANESCENS (HYM.: ICHNEUMONIDAE) NİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI BESİN ORTAMLARINDA YETİŞTİRİLEN DEĞİŞİK KONUKÇULARDA KOİNOBİONT PARAZİTOİT VENTURIA CANESCENS (HYM.: ICHNEUMONIDAE) NİN GELİŞİMİ NİLÜFER

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant etkisi

Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant etkisi Türk. entomol. derg., 2009, 33 (1): 23-30 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Asetonun fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)] erginlerine fumigant

Detaylı

MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz.

MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz. MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz.2015 - Ankara Pestisit kalıntısı nedir? Pestisitlerin kullanımı sonucunda; tarımsal

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları Sayfa No: ZEYTİN ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 ZEYTİN FİDANTIRTILI [Palpita unionalis (Hübn.) (Lep.: Pyralidae) ] STANDART

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 6 BAĞDA YABANCI OT VE KÜSKÜTE

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Tükettiğimiz gıdaların güvenilirliği hayati derecede önemlidir Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz gıdalar

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

BİYOTEKNİK YÖNTEMLER

BİYOTEKNİK YÖNTEMLER BİYOTEKNİK YÖNTEMLER Zararlıların biyolojisi, fizyolojisi ve davranışları üzerine etkili olan bazı yapay veya doğal maddeler kullanarak onların, yani zararlıların normal özellikleri bozulmak suretiyle

Detaylı

Organik Gıdalarda Gıda Güvenliği. Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü MANİSA

Organik Gıdalarda Gıda Güvenliği. Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü MANİSA Organik Gıdalarda Gıda Güvenliği Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü MANİSA Organik Gıda; Yetiştirilmesinde ve işlenmesinde tohumdan son

Detaylı

HATİCE BAYRAKTAR ÇEVRE MÜHENDİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HATİCE BAYRAKTAR ÇEVRE MÜHENDİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HATİCE BAYRAKTAR ÇEVRE MÜHENDİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kent Zararlıları olarak tanımlanan karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, tahtakurusu, hamamböceği,fare vb. gibi vektörlerin (taşıyıcı) popülasyonlarının

Detaylı

SICAKLIK AYNI TÜRÜN DİĞER BİREYLERİ YAĞMUR / NEM RAKİPLER BÖCEK POPÜLASYONU IŞIK BESİN RÜZGAR DOĞAL DÜŞMANLAR PESTİSİT

SICAKLIK AYNI TÜRÜN DİĞER BİREYLERİ YAĞMUR / NEM RAKİPLER BÖCEK POPÜLASYONU IŞIK BESİN RÜZGAR DOĞAL DÜŞMANLAR PESTİSİT BÖCEK ÖKOLOJİSİ BÖCEK ÖKOLOJİSİ Ökoloji, "Organizmaların yaşama yerlerinde incelenmesi"dir. Ökoloji, genel olarak, "Organizma veya organizma gruplarının, çevreleri ile karşılıklı etkileşimlerinin araştırmasından

Detaylı

TOHUM ÜRETİMİ ve EKOLOJİ Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Tarl

TOHUM ÜRETİMİ ve EKOLOJİ Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Tarl TOHUM ÜRETİMİ ve EKOLOJİ Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarl Tohum Üretim Açısından Bitkilerin büyüme ve tohum üretimi yalnızca kendi genetik yapısında değildir. Aynı

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I II İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 ASPİR TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 5 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI

Detaylı

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Emine OLHAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü GDO GMO Transgenik Biyoteknolojik yöntemlerle

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: AMBAR ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 AMBARLARDA ZARARLI BÖCEKLER FÜMİGASYON STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 AMBARLARDA ZARARLI BÖCEKLER KORUYUCU STANDART İLAÇ

Detaylı

"ARI ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ve TÜKETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ "

ARI ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ve TÜKETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ "ARI ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ve TÜKETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ " 5 Temmuz 2012 İstanbul Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlık Yaşam Platformu Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam

Detaylı

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU **

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU ** Türk. entomol. derg., 4, 28 (4): 253-266 ISSN -69 Mustafakemalpaşa (Bursa) da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: İNCİR ve NAR ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 İNCİR BAHÇELERİNDE EKŞİLİK BÖCEKLERİ [Carpophilus spp. (Col.: Nitidulidae)] BESİ TUZAĞI UYGULAMASI STANDART DENEME METODU...

Detaylı

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 10-14, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)

Detaylı

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI S1 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin etiket renkleri hangi mevzuata göre düzenlenmektedir? A) Bitki Koruma Ürünlerinin

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

F. Takım: Coleoptera

F. Takım: Coleoptera F. Takım: Coleoptera 1. Familya: Dermestidae a)anthrenus museorum L. (Çekmece böceği) b)trogoderma granarium Everst. (Khapra böceği) a)anthrenus museorum L. (Çekmece böceği) Erginleri 3 mm. kadar olan

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

BU BELGE İSPANYA NIN ARAGON EYALETİNDE BULUNAN GENEL GIDA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİTKİ KORUMA MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

BU BELGE İSPANYA NIN ARAGON EYALETİNDE BULUNAN GENEL GIDA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİTKİ KORUMA MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. BU BELGE İSPANYA NIN ARAGON EYALETİNDE BULUNAN GENEL GIDA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİTKİ KORUMA MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Centro de Protección Vegetal Genel Gıda Müdürlüğü

Detaylı

TAVUK GÜBRESİ KURUTUCU

TAVUK GÜBRESİ KURUTUCU Dorset POLLO TAVUK GÜBRESİ KURUTUCU Tavuk gübresinin kurutulması Kümes içerisindeki hava ile Dış ısı kaynağı ile Kompakt ve düşük bakım maliyetli Ön kurutmasız İnce tozda yüksek oranda azalma Pelet üretimi

Detaylı

Bal Arılarında Bazı Kimyasal İlaçların Varroosise Karşı Etkileri

Bal Arılarında Bazı Kimyasal İlaçların Varroosise Karşı Etkileri Bal Arılarında Bazı Kimyasal İlaçların Varroosise Karşı Etkileri Onur Girişgin, Mehmet Özüiçli, Levent Aydın Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bursa - TÜRKİYE VARROOSİS

Detaylı

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1

Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde araştırmalar 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 91-98 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğa koşullarında Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin biyolojisi üzerinde

Detaylı

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon.

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon. ARTFONİL 48 g/l Ethephon Ürün Detayları: Sera veya açıkta yetiștirilen hibrit çeșitlerde sadece yeșil olgunluk așamasına gelmiș domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PARAZİTOİT BRACON HEBETOR SAY. (HYMENOPTERA : BRACONIDAE) İLE KONUKÇULARI PLODIA INTERPUNCTELLA HUBNER (LEPIDOPTERA : PYRALIDAE) VE EPHESTIA KUEHNIELLA

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul Fen ve Mühendislik Dergisi 1, Cilt 4, Sayı 2 143 PAMUKTA BEYAZSİNEK, Bemisia tabaci GENN. (HOM., ALEYRODIDAE) MÜCADELESİNDE BÖCEK GELİŞME DÜZENLEYİCİLERİ (BUPROFEZIN VE PYRIPROXYFEN)'NİN KULLANIM OLANAKLARI

Detaylı

Türkiye nin Bazı Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Organofosfatlı İnsektisidlerden Metil Paration ve Diazinona Karşı Gelişmiş Direnç

Türkiye nin Bazı Karasinek (Musca domestica L.) Populasyonlarında Organofosfatlı İnsektisidlerden Metil Paration ve Diazinona Karşı Gelişmiş Direnç Türkiye Parazitoloji Dergisi 28 (4): 21-214 24 Türkiye nin Bazı Karasinek (Musca domestica L.) ında Organofosfatlı İnsektisidlerden Metil Paration ve Diazinona Karşı Gelişmiş Direnç Şengül YAMANEL, Şükran

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) 15-20 ISSN:1309-0550 Neem Azal T.S ve Neemix 4.5 preratlarının Arboridia adanae

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

Osmangazi (Bursa) İlçesi Bursa Siyahı İncir Bahçelerinde Bulunan Pyralidae Familyası (Lepidoptera) Türleri ve Bulaşıklılık Oranları *

Osmangazi (Bursa) İlçesi Bursa Siyahı İncir Bahçelerinde Bulunan Pyralidae Familyası (Lepidoptera) Türleri ve Bulaşıklılık Oranları * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 115-127 Osmangazi (Bursa) İlçesi Bursa Siyahı İncir Bahçelerinde Bulunan Pyralidae Familyası (Lepidoptera) Türleri ve Bulaşıklılık Oranları * Kıymet Senan COŞKUNCU

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YUMURTA-LARVA PARAZİTOİTİ CHELONUS OCULATOR PANZER (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) İLE HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) ARASINDA BAZI

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01

Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01 Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01 Mikrobiyel açıdan temiz olması gereken tüm yüzeylerde mikrobiyel kontaminasyonun belirlenmesinde kullanılan basit ve etkili bir araçtır. Plastik Petri

Detaylı

Uzm. Sedat EREN Mayıs-2017 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN Mayıs-2017 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR ENTEGRE MÜCADELEDE BİYOTEKNİK YÖNTEMLER Uzm. Sedat EREN Mayıs-2017 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR Entegre Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yöntemleri İlaçların yaygın ve bazen de

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları T A G E M. Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları T A G E M. Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı I İÇİNDEKİLER Sayfa No FINDIK ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 DALKIRAN [Xyleborus dispar (Fabr.)] ve DALDELEN [Lymantor coryli (Perris) (Col.: Scolytidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU...

Detaylı

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK Dünya nüfusundaki hızlı artış ile teknolojik gelişmeler insanları tarımsal

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI Sadettin KOCABUĞA Koordinatör Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Görevler, Projeler ve Mevcut Durum Yürütülmekte Olan Önemli Çalışmalar Toplantı

Detaylı

BAZI BİTKİSEL EKSTRAKTLARIN Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) NIN FARKLI BİYOLOJİK DÖNEMLERİNE ETKİSİ

BAZI BİTKİSEL EKSTRAKTLARIN Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) NIN FARKLI BİYOLOJİK DÖNEMLERİNE ETKİSİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI 2013-YL-015 BAZI BİTKİSEL EKSTRAKTLARIN Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) NIN FARKLI BİYOLOJİK DÖNEMLERİNE

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: FINDIK ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 DALKIRAN [Xyleborus dispar (Fabr.)] ve DALDELEN [Lymantor coryli (Perris) (Col.: Scolytidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU...

Detaylı

Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler. Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara

Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler. Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara Konu başlıkları Biyosidaller Bitki koruma Ürünleri Veteriner ve Tıbbi Ürünler Ara ürünler ve örnekler

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

VII- DEPOLANMIŞ ÜRÜN ÇEŞİDİNE GÖRE ZARARLILARLA SAVAŞ

VII- DEPOLANMIŞ ÜRÜN ÇEŞİDİNE GÖRE ZARARLILARLA SAVAŞ VII- DEPOLANMIŞ ÜRÜN ÇEŞİDİNE GÖRE ZARARLILARLA SAVAŞ A. Depolanmış Hububat Zararlıları İle Savaş 1. Ürün ambara konulmadan önce dikkat edilecek hususlar 2. Ürün ambara alınırken dikkat edilecek hususlar

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2014 2015 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşında tüketimi, etinin sucuk salam gibi ürünlerde dana

Detaylı