4/6/2017. Kıvam sınıfları ve özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4/6/2017. Kıvam sınıfları ve özellikleri"

Transkript

1 BETON YAPI MALZEMESİ Beton; çimento, agrega, su ve katkı maddelerinin belirli oranlarda homojen olarak karıştırılması ile elde edilen, başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun hidratasyonusebebiyle katılaşıp, istenilen şekli alarak sertleşen bir yapı malzemesidir. Beton; Çimento hamuru (harç), Agrega, Agrega-çimento hamuru arayüzeyi olmak üzere üç fazlı kompozitbir malzemedir. Betonun bileşenleri içinde çimento gerek ekonomik gerek teknolojik özellikleri açısından farklı bir yere sahiptir. Beton Karışımını Oluşturan Bileşenler: Geleneksel bir beton karışımının bileşenleri: Çimento Agrega Su Katkı Maddeleri: Kimyasal ve mineral katkılar Her tür betoniçerisinde oluşan birmiktarhavaboşluğu. Bileşenlerin fonksiyonu: ÇİMENTO: Bağlayıcılık İRİ AGREGA: Yükleri taşıyan iskelet yapı İNCE AGREGA: Boşlukları doldurma, dolgu görevi SU: Hidratasyonu başlatmak ve işlenebilirlik sağlamak KATKI : Taze ve sertleşmiş betonun özellikleri (işlenebilirlik, dayanım, dayanıklılık, geçirimsizlik) geliştirmek. 1 2 Betonun içerisindeki hava, genellikle, betonun karılması ve yerleştirilmesinden sonra oluşan (istenmeden) boşluklarda yer almaktadır. Bu tür boşluklardaki hava, hapsolmuş hava olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, elde edilecek sertleşmiş betonun donmaçözülmedayanıklılığınıartırmak amacıyla, betonkarışımının üretilmesi esnasında kullanılan hava sürükleyici katkı maddelerinin yardımıyla bir miktar sürüklenmiş hava kabarcığı/boşluğuözelolarak (istenerek) beton içinde oluşturulmaktadır. Beton, yapılarda yük taşıyan, diğer bir ifadeyle esas taşıyıcı bir yapı malzemesidir. Taşıyıcı özellik, çimento ile birbirine bağlanan iri tanelerin yükü taşıyıp aktararak taşıyıcı bir iskelet yapı oluşturması nedeniyledir. Beton, mekanik özellikleri arasında basınç dayanımı yüksek olmasına rağmen çekme dayanımının zayıf olması nedeniyle yapılarda donatı ile takviye edilmiş (betonarme: donatılı beton) 3 olarak kullanılmaktadır. Genel olarak avantajları: Yapıda, taşıyıcı sistem olarak kullanıldığında, yüksek dayanımlı ve doğal etkilere (deprem, yangın, aşınma vs.) dayanıklı olması, Yapımının bir sanayi gerektirmemesi, İstenilen şekli alabilmesi ve kolay işlenebilme. Maliyetinin ucuzluğu Genel olarak dezavantajları; Atmosfer etkilerine geçirimli, Birim ağırlığının fazla olması Yıkıntı değerinin olmaması. Çimento, su ve agreganın ilk karıştırıldığındaki (priz başlangıç süresine kadar) kolayca şekil verilebilen (plastik) haline taze beton denir. 4 1

2 Birkaç saat (priz başlangıç süresinden hemen sonra) içinde beton katı hale geçerek günlerce devam eden bir süreç ile birlikte sertliği artar ve dayanım kazanır. Belirli bir süre sonunda yeterince dayanım kazanmış betona sertleşmiş beton denir. Beton hangi amaç için üretilirse üretilsin istenilen özellikleri sağlayabilmesi için üç temel özelliğe sahip olması istenir. 1. İşlenebilirlik(işlenebilme özelliği) ve kıvam: Taze betonun, üretim, taşıma ve kalıba yerleştirme sırasında ayrışmaması ve homojenliğini kaybetmemesi ve kalıplarda kolaylıkla yayılarak mümkün olduğu kadar az boşluk bırakarak yerleşebilme özelliği işlenebilirlikolarak tanımlanmaktadır. Taze betonun üretim sürecinde yeterli işlenebilirlikve uygun kıvamda olması gerekmektedir. 5 İşlenebilme özelliğini etkileyen faktörleri, Çimento ve katkı maddelerinin türü ve miktarı, Karma suyu miktarı, (su/çimento oranı) İnce ve iri agrega miktarları ile yüzey ve tane şekilleri olarak sayabiliriz. Taze betonun işlenebilir olması için kolay karıştırılmalı ve yerleştirilmeli, karışırken, taşınırken ve yerleştirilirken bileşenleri ayrışmamalı, homojenliğini yitirmemelidir. İşlenebilir bir betonun özelliklerinin başında kohezyon gelir. Kohezyonlutaze betonda, içindeki iri agrega tanelerinin karışma, taşıma ve yerleşme sıralarında kütleden ayrılıp, dağılması yani segregasyonolayı meydana gelmez. Segregasyonyapan bir beton ise homojen olamaz. İri agregalar bir yanda, çimento harcı bir yanda toplanır ve betondaki dayanım dağılımı çok farklılık gösterir. 6 Kohezyonla paralellik gösteren bir diğer özellik taze betonun kararlılığıdır (stabilite). Kararlı bir betonda agrega segregasyonu dışında su da ayrışmaz. Suyun kütleden ayrılmasına terleme (su kusma) denilmektedir. Terlemenin bir nedeni segregasyondur. İri taneler dibe çökünce su yüzeye çıkar. Terleme özellikle yerine yerleştirilmiş taze betonda önemlidir. Beton dökülüp üstü mastarlandıktanhemen sonra terleme başlar ve bir saat içinde yüzeydeki su kaybolur. Terleme erken rötreyleilişkilidir. Ayrıca yüzeye yakın kısımda daha sulu ve ince taneli beton oluşması sonucu dayanım yönünden tabakalaşmameydana gelir. Yüzeye yakın beton tabakası düşük dayanımlı olur. Agrega içinde çok ince tanelerin bulunmaması (0,50 mm, 0,25mm gibi) bu özellikleri olumsuz etkiler. Betonda %5 i aşmayacak oranda siltkullanılarak, çimento dozajını artırarak veya daha ince öğütülmüş çimento kullanılarak terleme azaltılabilmektedir. 7 Taze betonda kohezyonu ve kararlığı etkileyen birleşim parametreleri: su/çimento, agrega/çimento ve su miktarıdır. Kıvam:Betonun akıcılığı ile veya kendi ağırlığı altında hareket edebilme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Kıvam özelliğine en önemli etki yapan faktör karışım suyu miktarıdır. Kuru kıvama sahip betonun akıcılığı yani kalıp içinde hiç bir kuvvete maruz kalmadan hareket etme kabiliyeti çok düşüktür. Taze betonun kıvamının deneysel olarak değerlendirilmesi için en çok kullanılan slumpçökme deneyidir. Taze betonun işlenebilmesi için uygun kıvamda olması gerekir. Taze betonun kıvamı, Karışım suyu miktarına, Uygun bir kıvamın elde edilmesi için su ihtiyacını tayin eden agreganın tane şekli ve granülometrisine, Çimentonun türü ve miktarına, bağlıdır. 8 2

3 Kıvam sınıfları ve özellikleri 9 2. Dayanım: Betonun kullanılacağı çevresel ortam ve maruz kalacağı yük tipleri gözönünde tutularak, betonun en az ne büyüklükte bir dayanıma sahipolmasıgerektiğinin bilinmesi, betontasarımı için çok önemlidir. Betonun basit mekanik dayanım değerleri arasında en yüksek olanı basınç, en düşük olanı çekme dayanımıdır. Betonun çekme dayanımı, basınç dayanımının %8-%14 arasındadır. Betonun basınç dayanımı, betonun diğer fiziksel ve mekanik özellikleri ile paralellik gösterir. Yüksek basınç dayanımlı bir beton kompasitesiyüksektir, serttir, su geçirimliliği düşük, dış etkilere dayanıklı ve aşınma dayanımı yüksektir. Bu nedenle betonda aranan diğer türdeki dayanımlar arasında en çok aranılanı basınç dayanımıdır. Betondayanımı, betonu oluşturanmalzemelerin özeliklerive kullanıldıklarıoranlarileyakındanilgilidir. 10 Betonun basınç dayanımının zamana bağlı olarak devamlı bir artma gösterir. Enaz3 veya daha fazla numunenin ortalamabasınç dayanımı (f cm ) değerleri kullanılarak istatiksel bir büyüklük olan ve beton sınıfının tayininde kullanılan karakteristik basınç dayanımı (fck) belirlenir. f cm = f ck x σ(ts 500), σ: Standard sapma Karakteristik dayanımdeğeri, beton sınıflarınagöre standartlarda (TS EN 206-1) tanımlanan dayanım değerleri ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırmasonucundaüretilen betonun sınıfı belirlenir. Belirlenen beton sınıfı ise betonarme projelerde öngörülen projedayanımı ile karşılaştırılmaktadır. Basınç dayanımı deneysel olarak standart silindir (150 mm çap, 300 mm yükseklik) veya küp (150 mm) numunelerde yapılan basınç deneyi ile belirlenir. Basınç dayanımı, üretimi izleyen 28. günde belirlenir. Beton numuneleri deney gününe kadar 20 C sıcaklıkta, kirece doygun su içinde saklanır

4 Beton sınıfları ve dayanımları 13 Betonda kullanılan malzemelerle ilgili olarak beton dayanımını etkileyen faktörler: Kullanılan agreganın en büyük tane boyutu, Agrega gradasyonu, Agregaların yüzey pürüzlülüğü ve tane şekilleri, Çimento tipi, Hava miktarını ve hidratasyonuetkileyecek kimyasal katkıların tipleri ve miktarları. Beton Dayanımı Etkileyen Faktörler: a) Çimento ile ilgili faktörler: Çimento türü, miktarı, ve basınç dayanımıdır. Çimentonun mineralojik yapısı, betonun bileşiminde çok önemli bir yer tutar. Bileşimdeki karma oksitlerin (C 3 S, C 2 S, C 3 A, C 4 AF) oranları etkilidir. Çimento dozajının yüksek olması dayanımı artırır, ancak dayanıma etkiyen asıl faktör su/çimento oranıdır. 14 Beton içindeki çimento hamuru, agrega taneleri arasında kalan boşlukları yeterince dolduracak miktarda olmalıdır. Çimento dozajı için önerilen minimum değer: D: Maksimum agrega tane çapı (mm) b) Beton karma suyu ve temas suyu (su/çimento oranı): Beton, sertleşme sırasında ve sertleşmeden sonra da ara sıra veya her an su ile temastadır. Bu nedenle suyun beton üzerine olan etkisi, karma ve temas suyu olarak ele alınabilir. Beton üretiminde kullanılan karma suyunun fonksiyonları: Bağlayıcı maddenin hidratasyonunu sağlar. Kum ve iri agrega tanelerini ıslatır. Betonun işlenebilme özeliğinin istenilen düzeyde olmasına yardım eder. 15 Beton üretiminde karma suyunun optimum miktarda olması gerekmektedir. Optimum miktardan daha az su kullanılması halinde; Yeter miktarda su bulunmamasından dolayı çimento hidratasyonunu tam bir şekilde yapamayacaktır.. Agrega tanelerinin yüzeyleri tamamen ıslanmayacak, bu tane ile çimento arasındaki aderansızayıflatacaktır. Betonun işlenebilme özeliği yeterli bir düzeyde olmayacak ve dayanımı düşük olacaktır. Optimum miktardan daha fazla su kullanılması halinde; Çimento hamurunun dayanımı azalacak Fazla su betonun sıkışmasına engel olarak boşlukları artıracak ve bu etkiler de dayanımın azalmasına yol açacaktır Beton özelliklerini olumsuz yönde etkileyecek yabancı maddeler içinde bulunmayan bütün doğal kaynaklı sular beton üretiminde 16 kullanılabilir. 4

5 Beton karma suyunda en tehlikeli faktör, fazla miktarda sülfat iyonlarının bulunmasıdır. Bu hal, suyun önemli miktarda magnezyum sülfat (MgS0 4 ) ihtiva ettiğini gösterir. MgS04 tuzu, prizden önce çimentonun serbest kireciyle reaksiyona girerek magnezyum hidroksit ve jips oluşturduğu için zararlıdır. Kullanılan suyun içerisinde fazla miktarda bulunabilecek yabancı maddeler, hidratasyonürünlerinin oluşumunu olumlu veya olumsuz yönde etkilediği gibi priz süresini de etkiler. Karma suyunun çok fazla veya çok eksik olması dayanımı büyük ölçüde azaltır. Uygulamada betonu işleyebilmek, yerleştirebilmek için agreganın yüzeyinde fazladan bir su tabakası oluşturulması gerekmektedir. Halbuki suyun asıl görevi çimentonun hidratasyonunu sağlamaktır. Çimentonun hidratasyoniçin gerekli olan su, çimento ağırlığının yaklaşık %14'ü kadardır. Hidrate çimento taneleri arasında kalacak adsorplanmışjel suyunu da buna katarsak gerekli su ancak %25 değerine varır. 17 Ancak işlenebilmenin sağlanması için betona katılan su nedeniyle, su/çimento oranı nadiren %40 altına düşer, genelde %50-%65 arasında bir değer alır. Pratik gerekler sonucu katılan su, teorik açıdan gerekli olan değerin çok üstündedir. Hidratasyonve jel yapı için lüzumlu olan suyun üzerinde kullanılan bu su, ilerde buharlaşarak, beton içinde çoğunluğu kılcal olan boşlukların oluşmasına neden olacaktır. Betonda kullanılan su/çimento veya su/(çimento+puzolan) oranı (su/bağlayıcı maddeler oranı), beton dayanımını doğrudan etkileyen birfaktördür. Su/çimento veyasu/bağlayıcımadde oranı oranı arttıkça daha düşük dayanımlı betonlar elde edilmektedir. Su/çimento (s/ç) oranı betonun basınç dayanımı ile birlikte dış (çevre) iklim faktörlerine karşı dayanıklılığında önemli rol oynar. Beton karışım hesabında s/ç oranı, çeşitli iklim (çevre) şartlarına ve basınç dayanımına göre seçilir. 18 Su/çimento oranının basınç dayanımına etkisi: Seçilen s/ç oranı beton özelliğine göre değişiklik gösterir. Betonun döküleceği ve servis vereceği ortam şartları, önemli dış iklim etmeni altında ise s/ç oranının azaltılması gerekir. 19 S/Ç oranı, taze betonun işlenebilirliğiüzerinde oldukça etkilidir. Betonda s/ç oranı, dayanımla ters orantılı olarak değişir. Karışımda kullanılan s/ç oranı küçüldükçe betonun dayanımı artar ve kılcal boşlukların miktarı azalır. Su/çimento oranı düşük olması nedeniyle yerine yerleştirilemeyen betonda oluşacak boşluklar da dayanımı azaltır. Örneğin gerekenden %20 fazla su konması halinde dayanım %30 azalırsa, %20 eksik konması halindeki azalma %60'ı bulabilir. c) Agrega etkisi: Betonun mekanik özelliklerine en çok etki eden çimento agrega arasındaki aderansdır. Aderansın kuvvetli oluşu, betonun dayanımını iyi yönde etkilemekle beraber plastik davranışlarını da kısıtlar. Kuvvetli aderans için agreganın sahip olması gereken bazı özellikleri: Agrega taneleri dayanıklı olmalıdır. Çimentonun priz yapmasını geciktirici, sertleşmesini ve bileşimini engelleyici, boşluk yapan ve beton donatısını korozyona uğratan zararlı madde içermemelidir. 20 5

6 Agrega granülometrisiöyle ayarlanmalıdır ki çimento kumun boşluklarını, kumda çakılın (iri agreganın) boşluklarını dolduracak şekilde olmalıdır. d) Dış Etkiler (Kür koşulları): Kür (çevre) koşulları, katılaşma ve sertleşme sürecinde çimentonun hidrastasyonuyavaşlatma ve hızlandırma etkisi göstererek betonun erken dayanımını etkili olmaktadır. Katılaşma ve sertleşme sürecinde betona uygulanan çevre koşullarına (dış etkilere) kür koşulları denir. Kür koşulları: Sıcaklık, Rutubet (nem), Buhar kürü, Basınçlı buhar kürü olmak üzere farklı şekillerde olabilmektedir. 21 Nemi yüksek tutmak, hatta ortamı neme doygun tutmak kaydıyla sıcaklık 60 o C nin üstüne çıkarılarak betondaki dayanım artışı hızlandırılabilir. Bu işleme ısıl işlem veya atmosfer basıncında buhar kürü denir. Bu yöntemlerle beton çok kısa sürede (1-2 gün) istenilen dayanıma erişir. Prefabrik beton yapı elemanlarının üretiminde bu yöntemlerden yararlanılır. Gerekli sertleşme (dayanım) süreleri olgunluk derecesi kavramına dayanılarak saptanabilir. Olgunluk Derecesi (O.D.), sıcaklık ve zamanın etkisini birlikte belirten bir büyüklüktür. Olgunluk derecesinin uygulama alanı beton kalıbının alınma süresini belirlemektir. Qi: Betonun sıcaklığı, bu sıcaklık çevrenin sıcaklığı olarak alınır. ti : Qisıcaklığında geçen gün (veya saat) cinsinden zamandır. 22 Formüle göre dış ortam sıcaklığı -10 o C olgunluk derecesi sıfır olur, yani betonun dayanım kazanmadığı anlamına gelir. 7 gün 20 o C sıcaklıkta kalan bir betonun olgunluk derecesi, 7x24x(20+10)= 5040 C xsaat dir. 7 gün 20 o C de kalan betonun kalıbının alınmasına müsaade ediliyorsa, bunun anlamı kalıp alma için olgunluk derecesinin 5040 Cxsaatolmasının gerektiğidir. e) Ortam nemi faktörü: Bağıl nem %50'nin altına düştüğünde betondaki suyun buharlaşması, hidratasyoniçin gerekli suyun azalması problemi ortaya çıkar. Özellikle taze betonda ilk günlerde hidratasyon daha çok ve hızlı olduğundan karışım suyu kaybı daha da önemlidir. Bu nedenle betonlar üretimi izleyen 3-4 gün süresince sulanırlar ve nemli tutulurlar. Buharlaşmanın fazlalığı sadece hidratasyonu etkilemekle kalmaz erken rötre(plastik rötre) olayını da önemli ölçüde artırır, çatlaklı bir yapının oluşmasına yol açar, yetersiz hidratasyon 23 yapmış, boşluklu (çatları artmış) bir betonun dayanımının düşük olacağı ortadadır. En elverişsiz ortam koşulları, sıcaklık derecesinin yüksek ve havanın kuru olması durumudur. Bu koşullar, ilk günlerde dayanımın çok düşük değerler almasına neden olduğu gibi, betonun önemli derecede rötreyapmasına yol açar. Betonda rötremiktarının artması ile de bu malzemede çatlaklar meydana gelir. Çatlakların oluşması ise hem mekanik ve kimyasal dayanımını azaltır. Nem düşüklüğünün veya kuru havanın dayanıma olan zararlı etkilerini şu önlemleri almak suretiyle azaltılabilir. a) Betonun yüzeyi, yaş çuval, telis bezi, plastik örtü gibi malzemelerle veya ıslak kumla nemli tutulabilir. Betonun yüzeyi sık sık (sıcak havalarda günde en az 2 defa) sulanabilir. Bu işlemler en az 7 gün sürmelidir. b) Beton yüzeyindeki buharlaşmayı önlemek amacıyla geçirimsiz 24 bir tabaka ile kaplanır. 6

7 Bu tabaka, koruyucu emülsiyon halindeki sıvı kimyasallar fırça ile betonun yüzeyine sürülerek meydana getirilir. c) Rutubetin (nem) etkisinden daha az etkilenen çimento kullanılabilir. Çimentoların su tutma özeliği vardır. Bu özelik ne kadar yüksek ise buharlaşma yolu ile betonu terk eden su miktarı o kadar azdır ve böyle bir çimento ortam neminin etkisinden yapısında suyu tutmasıyla daha az zarar görür. Su tutma kabiliyeti en düşük çimentolar, cüruf ve puzolanlı çimentolardır. Yapının şekline ve türüne göre rutubetin etkisi değişmektedir. Yüzey/hacim oranı büyük (dış ortama açık olan yüzeyleri fazla) olan yapılardaki betonlarda örneğin yollarda, hava meydanlarında bu etki daha önemlidir. Bu bakımdan yukarıdaki önlemler özellikle bu tip yapılardaki betonlarda için titizlikle uygulanmalıdır. Standartlarda, rutubet ve sıcaklık faktörleri dikkate alarak beton numunelerinin deney gününe kadar (7 ve 28 gün) 20 o C 25 sıcaklıkta su içinde saklanmasını öngörülmektedir. 3. Dış etkilere dayanıklılık (durabilite, kalıcılık): Dayanıklılık, üretim sonrasısertleşmiş betonun çevresel etkilere (fiziksel, kimyasal ve mekanik) dayanıklı olması ve dayanımını kaybetmemesi olarak tanımlanabilir. Fiziksel etkiler: Donma-çözülme, ıslanma-kuruma, yüksek sıcaklık gibi etkilerdir. Bu etkiler sonucu oluşan boy ve hacim değişimi nedeniyle betonda çatlaklar oluşmakta ve ilerleyebilmektedir. Kimyasal etkiler: Sülfatlı, klorlu, asitli sular, alkali-silika reaksiyonu gibi etkilerdir. Mekanik etkiler: Aşınma, kavitasyon, tekrarlı yükleme, çarpma etkisi, deprem etkisi, aşırı yükleme. Dayanıklı bir beton, maruz kaldığı hava (iklim) şartlarına, kimyasal tesirlere ve dış mekanik etkilere karşı dayanımını kaybetmeyen betondur. 26 Beton ve betonarme taşıyıcı elemanlardaki durabilite problemleri; Betonda artan çatlak oluşumu ve yayılımı ile dayanım azalması ve zamanla yüzeysel parçalanmalar, Betonarme elemanda ise donatının korozyonu şeklinde meydana gelmektedir. Betonun hizmet süresince maruz kalacağı farklı dış etkiler, betonun iç yapısında neden olduğu kimyasal çözülme, genleşme ve iç gerilmeler sonucu boşlukların ve çatlakların artması ile geçirimsizlik ve dayanım özelliklerinde önemli oranda azalmalar meydana getirebilmektedir. Bu özelliklerdeki azalmalar sonucu, betonda çatlakların ilerlemesi ve büyümesine bağlı olarak yüzeysel veya ileri boyutta parçalanmalar ve dökülmeler meydana gelebilmektedir. Betonarme taşıyıcı elemanlarda ise dış etkiler (klor, karbondioksit difüzyonu) nedeniyle donatıda oluşan korozyon, donatı ile beton arasındaki aderansıazaltığıiçin betonarme elemanın yük taşıma kapasitesinin azalmasına neden olmaktadır. 27 Ayrıca artan korozyon düzeyine bağlı olarak betonarme elemanda deprem gibi etkiler nedeniyle artan deformasyonlar sonucu yapı elemanında veya yapıda bölgesel veya tamamen göçme ve yıkılmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle dayanıklılığın, dayanım kadar hatta bazen daha da önemli aranan bir özelik olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Yeterlidayanıklılığısağlayabilmekamacıyla, çevreden gelebilecek etkilerin türüne göre, betontasarım aşamasında alınabilecek önlemlerden bazıları; Sülfatlısularlavetopraklarlatemasedecek betonların üretiminde sülfatlaradayanıklıporttand çimentosu gibi, içerisindec 3 A karma oksiti daha az olan çimentolar, cüruflu çimentolar veya öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu gibi mineral katkılar kullanılabilir. 28 7

8 Mikroskobik hava boşlukları, betondaki kılcal boşlukları ve su geçirgenliğini azaltması nedeniyle betonun donma-çözülme dayanımını artırmaktadır. Ancak bu boşluklar, betonun basınç dayanımında biraz azalma meydana getirmektedir. Suyun ve kimyasal sıvıların beton içerisine girişini azaltabilmek içindahaazkapilerboşluklubetonlar gerektiğinden, beton karışımında su/çimento oranı mümkün olduğu kadar düşük tutulmaya çalışılır. TS EN 206-Çevresel etki sınıfı Sülfat etkisi Sülfat etkisi hasarı Şiddetli donma-çözülme olaylarına veya tuzlara(klor etkisi) maruz kalacak betonlarda mikroskobik hava habbecikleri/boşlukları (%2- %6) oluşturan katkı maddeleri yardımıyla hava sürüklenmiş beton üretiletimi yapılabilir Basınç Dayanımlarına Göre Betonlar Betonlar, 28 günlük basınç dayanımlarına göre; Düşük dayanımlı beton: Beton sınıfı C 20'den daha az olan betonlardır. Normal dayanımlı beton: Beton sınıfı, C20-C40 arası olan betonlardır. Yüksek dayanımlı beton: Beton sınıfı, C40 dan büyük olan betonlardır. C20/25 beton sınıfı: Suya doygun koşullarda 28 gün kür edilen; Silindir (15x30cm) cinsinden minimum 20 MPa, Küp (15x1515cm) cinsinden minimum 25 MPa basınç dayanımına sahip olan betonu ifade eder. 31 TS EN 206-1: Beton basınç dayanım sınıfları (Normal beton) Basınç dayanımı sınıfı C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 C 55/67 C 60/75 C 70/85 C 80/95 C 90/105 C 100/115 En düşük karakteristik silindir dayanımı f ck,sil N/mm En düşük karakteristik küp dayanımı f ck,küp N/mm

9 Üretildikleri yerlere göre betonlar: Betonlar üretildikleri yere göre, şantiye ve santral betonu olmak üzere iki temel gruba ayrılabilir. a) Şantiye Betonu: Beton bileşenlerinin şantiyede karıştırılması sonucu elde edilen ve şantiyenin ihtiyacına yönelik üretilen betona şantiye betonu denir. Genellikle bu betonlar, şantiyede iki şekilde karıştırılarak üretilmektedir. 1) Kürek veya betoniyerle üretimdir. Küçük tadilat, tamirat amaçlı betondur. Sadece küçük hacimli karışımlarda uygulanır. Betoniyerle karıştırma beton bileşenleri hesaplanan oranlarda betoniyere (karıştırıcıya) şantiyede konur ve istenilen beton kıvamı elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırma işleminde betonyerin hızı ve karıştırma süresi etkili rol alır. Şantiyede beton santralında üretilen betonlar ise; şantiyenin beton ihtiyacını karşılamak için kurulan mobil beton santralıdır. Bu santrallerin ücret karşılığı beton satışı yapılmaz sadece kendi beton ihtiyaçlarını karşılamak amaçlıdır. Ticari beton santralına göre genelde daha küçük kapasitelidir. Bu tip beton santrallerine mobil santralde denir. b) Santral Betonu (Hazır beton): Hazır beton üretiminde, beton santralı, otomasyon sistemi ve trasmikserana üretim unsurlarını oluşur. Genellikle beton santralleri bunkerli ve yıldız tipi olarak iki tiptir. Bunkerlisantrallarde farklı boyuttaki agregalar santralın uygun bir yerindeki bunkerlerde depolanır. Depodaki malzemeler hareketli bant sistemi ile santralın karıştırma kazanına aktarılır. Çimento ise ayrı bir bunkerden hava ile temas etmeyecek şekilde düzenlenmiş bir sistemle karıştırma kazanına ulaştırılır Yıldız tipi santrallardesantralın uygun bir yerinde yıldız şeklinde depolanan çakıl ve kum belirli hacimdeki kovalar yardımı ile alınarak santralın karıştırma kazanına aktarılır. Çimento ise bunkerden hava ile temas etmeyecek şekilde düzenlenmiş bir sistemle karıştırma kazanına ulaştırılır. Harmanlama için tipik malzeme bunkerlerinin diziliği: Hazır betonun trasmikserile karıştırılması, uzun taşıma mesafesi için ideal olup, gecikmelerden daha az etkilenir. Transit (hareket halinde) karıştırmada su, karıştırmanın başlamasından hemen önce miksere ilave edilmelidir. Trasmikser de karıştırma iki yöntemle yapılır. a) Kuru Karıştırma: Santralden çıkışı kuru olan karışımdır. Karışımda kullanılan malzemeler; çimento, agrega ve gerektiğinde çok ince malzeme ile katı (mineral) katkı maddesidir. Karışım suyu ve sıvı katkı (akışkanlaştıcı) maddesi trasmikserde ilave edilir. b) Yaş Karıştırma: Santralden çıkışı yaş olan karışımdır. Bütün beton bileşim elamanı santralde karıştırılan karışımdır. Su/çimento oranı istenilen şekilde ayarlanabilir. Bu karışımda betonun priz başlangıç süresine kadar kalıba dökülmesi ve yerleştirilme işleminin tamamlanması gerekir

10 Şematik olarak hazır beton tesisi: Agrega bunkerleri Çimento siloları Transmikser Betonun dökülmesi ve yerleştirilmesi: Beton malzemelerinin karışım oranlarının bulunması, betonun karılması ve taşınması gibi işlemler tam olarak yerine getirilmiş olsalar dahi, taze betonun yapıdaki yerine yerleştirilmesi işlemi uygun tarzda yapılmadığı takdirde, betondan beklenilen kaliteyi elde edebilmek mümkün değildir. Yerleştirmenin de kendine göre önemli kuralları vardır. Dökme yerine getirilen beton yatay yüzeylerde önce yayılır. Bu yayılma vibratörle yapılmamalıdır, yoksa segregasyon meydana gelir. Beton akıcı, akıcı-plastik kıvamda ise şişlenerek yerleştirilir. Şişlemeden amaç daha çok hava boşluklarını kapatmak, havanın dışarı çıkmasını sağlamaktır. Plastik ve kuru-plastik betonlarda vibrasyon uygulanır. Dalıcı vibratörler en yaygın araçlardır, frekansları devir/dakika mertebesindedir. Dalıcı çapları da mm dir. Taze betonun beton pompası ve oluklarla dökülmesi:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

Taze betonun beton pompası ve oluklarla dökülmesi: Taze betonun vinç ve kova ile dökülmesi:

Taze betonun beton pompası ve oluklarla dökülmesi: Taze betonun vinç ve kova ile dökülmesi: Betonun dökülmesi ve yerleştirilmesi: Beton malzemelerinin karışım oranlarının bulunması, betonun karılması ve taşınması gibi işlemler tam olarak yerine getirilmiş olsalar dahi, taze betonun yapıdaki yerine

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri Agrega Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri

16.05.2012. Üretim Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir? Hazır Beton Santralı Üretim Süreci Beton Sınıfları. Betonun Diğer Özellikleri Agrega Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane

Detaylı

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici,

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Öğr. Gör. Cahit GÜRER

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-9 Beton (Concrete) Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 27 Aralık-2007 Beton inşaat mühendisliği alanında en önemli yapı malzemelerinden biridir. Betonu önceden şekil verebildiğimiz

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, %

3/21/2017. P = Her bir elekten geçen kümülatif malzeme miktarı, % Agrega/agrega karışımı incelik modülü: Abrams, incelik modülü (Im) ile agrega granülometrisini bir formülle tek bir değere dönüştürmüş ve betonda su miktarının hesaplanmasında kıvam yanında bu faktörden

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR VAKUMLU BETON Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ VAKUMLU BETON Beton üretiminin en önemli ve zor problemi su miktarının

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP Beton Çakıl, Kum gibi Agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana

Detaylı

Betonlarda rötre türleri çok çeşitlidir, farklı nedenlere dayanan rötre türleri vardır.

Betonlarda rötre türleri çok çeşitlidir, farklı nedenlere dayanan rötre türleri vardır. 13.05.2011 1 Hacim büzülmesi. Betonlarda rötre türleri çok çeşitlidir, farklı nedenlere dayanan rötre türleri vardır. Sadece rötre kelimesi kullanıldığında anlaşılan hidrolik rötre dir. Beton teknolojisinde

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri:

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri: LABORATUVAR ORTAMINDA BETON ÜRETİMİ: Laboratuvar koşullarında genel olarak iki şekilde beton üretimi ve karıştırma yapılabilir. Bunlar; kürekle ve betoniyer denilen karıştırma cihazları kullanılarak yapılmasıdır.

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

4. SU 4.1 GİRİŞ Karışım suyu: Kür Suyu (Bakım Suyu): Yıkama Suyu:

4. SU 4.1 GİRİŞ Karışım suyu: Kür Suyu (Bakım Suyu): Yıkama Suyu: 1 4. SU 4.1 GİRİŞ Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik kullanım amaçları vardır. Bu amaçların her birinde, özellikle beton karışımının hazırlanmasında, kullanılacak suyun uygun kalitede olması, beton

Detaylı

4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar

4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar 4.3.6.e Süper akışkanlaştırıcı katkılar Bu katkılar normal akışkanlaştırıcılara benzer ancak etkileri çok daha fazladır. Normalde oldukça düşük su/çimento oranlı betonlar süperakışkanlaştırıcı kullanılarak

Detaylı

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları

Tasarım Aşaması. TS EN 934-2 Beton Katkıları Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları 1 Tasarım Aşaması TS EN 934-2 Beton Katkıları Betonun karışımına giren ve betona istenilen yönde yön veren hammaddelerdir. TS EN 934-2 göre, Tanım: Taze ve/veya

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu ÇİMENTO SU KATKILAR Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu İÇERİK Çimento tanım, tarif ve standartlar Çimento tipleri, sınıflandırılması Çimento üretimi Betonda kullanılan

Detaylı

TS EN 206 STANDARDI KAPSAMINDA BETON ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLÜ

TS EN 206 STANDARDI KAPSAMINDA BETON ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLÜ TS EN 206 STANDARDI KAPSAMINDA BETON ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLÜ BEKİR CENK Jeoloji Mühendisi Beton Laboratuvarlar Sorumlusu ENGİN DEMİR Yük. Kimyager Şirket Müdür Yardımcısı HAZIR BETON NEDİR? NASIL ÜRETİLİR?

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Agrega, çimento ve suyun uygun oranlarda bir araya gelmesi ile meydana gelen yapay taş oluşumuna beton diyoruz. Beton; çimento hamuru, agrega ve

Agrega, çimento ve suyun uygun oranlarda bir araya gelmesi ile meydana gelen yapay taş oluşumuna beton diyoruz. Beton; çimento hamuru, agrega ve 29.03.2011 1 Agrega, çimento ve suyun uygun oranlarda bir araya gelmesi ile meydana gelen yapay taş oluşumuna beton diyoruz. Beton; çimento hamuru, agrega ve agregaçimento hamuru arayüzeyi olmak üzere

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI

YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM HESABI 6 YAPI MALZEMESĐ ÖRNEK KARIŞIM IM HESABI ÖRNEK 1: Veriler: Ilıman bir bölgede yapılacak bir betonarme yapıda betonyer ve vibratör kullanılarak C25/30 sınıfı beton üretilecektir. Beton aşağıda özellikleri

Detaylı

BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE DÜRABİLİTESİ. Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Anabilim Dalı

BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE DÜRABİLİTESİ. Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Anabilim Dalı BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE DÜRABİLİTESİ Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Anabilim Dalı BETONUN TAŞINMASI VE KALIPLARA İLETİLMESİ PREFABRİK BETON-BETONARME ELEMANLARIN

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Mikro Yapı Nedir? Mikro yapı gözün göremediği 0.2 mm altındaki yapıyı ifade etmektedir. Mikro yapıyı çimentolu

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter SICAK HAVADA BETON

Detaylı

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA KARBONATLAŞMA Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Karbonatlaşma Nedir? Çimento hidratasyon ürünleri özellikle (Kalsiyum Hidroksit) zamanla havadaki ve yağmur sularındaki karbondioksit ile birleşir

Detaylı

Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak,

Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak, SU Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak, Kür suyu olarak, yerine yerleştirilmiş olan betonun yüzeyini

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kendiliğinden yayılan şap uygulamaları; İşçilik maliyeti düşük Hızlı sertleşen Yüksek mukavemetli

Detaylı

Hazır beton, Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış, plastik ve sertleşmemiş durumdaki betondur.

Hazır beton, Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış, plastik ve sertleşmemiş durumdaki betondur. DEPREM VE HAZIR BETON HAZIR BETON NEDİR? Beton, agrega ( ince ve kaba agrega ), çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun

Detaylı

TAZE BETONUN ÜRETİMİ VE TAŞINMASI

TAZE BETONUN ÜRETİMİ VE TAŞINMASI TAZE BETONUN ÜRETİMİ VE TAŞINMASI İstenilen kalitede beton elde edebilmek için, önce beton karışımında yer alacak malzeme özelliklerinin önceden bilinmesi, malzemelerin standartlara uygun olmaları ve bu

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri

Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Ocak, 2017 Kimyasal Katkı Nedir? Kimyasal katkılar, betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek

Detaylı

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi Deney No: 3 Deney Adı: Agregalarda Elek Analizi Deneyin yapıldığı yer: Yapı Malzemeleri Laboratuarı Deneyin Amacı: Agrega yığınındaki taneler çeşitli boyutlardadır. Granülometri, diğer bir deyişle elek

Detaylı

Rötre olayı, hem beton tazeyken, hem de sertleşmiş durumdayken oluşabilen bir olaydır.

Rötre olayı, hem beton tazeyken, hem de sertleşmiş durumdayken oluşabilen bir olaydır. RÖTRE ( BÜZÜLME ) Beton içerisindeki suyun fiziksel ve kimyasal nedenlerle azalması ( kaybolması ) sonucunda betonun boyunda ve hacminde yer alan küçülmeye " rötre " denilir. Rötre olayı, hem beton tazeyken,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON ÜRETİMİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BETONUN ÜRETİM AŞAMALARI: 1. MALZEME TEMİNİ

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 (Mart2012) Standardı na göre Soğuk Hava: Beton dökümü esnasında ortalama hava sıcaklığının art arda 3 gün süre ile +5ºC nin

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonun dayanıklılığını etkileyen ve fiziksel - kimyasal reaksiyonlara sebep olan olaylar şunlardır: Çiçeklenme Sülfat Saldırısı Alkali Silika Reaksiyonu Deniz Suyu

Detaylı

MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır.

MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır. MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır. Ambarlarda saklanacak malzemeleri üç grupta sıralayabiliriz; Korunacak, istiflenecek

Detaylı

BETONDA PLASTİK RÖTRE. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA PLASTİK RÖTRE. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA PLASTİK RÖTRE Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Plastik Rötre Nedir? Taze betonun yüzeyinde yerleştirildikten hemen sonra oluşan çatlaklardır. Daha çok yatay yüzeylerde oluşur. Genellikle buharlaşma

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : 2-3 : 3-9 DEĞİŞİK

Detaylı

YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU YAPI MALZEMESİ 8 OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33)

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) 1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) Deneye tabi tutulacak malzeme de aranılacak en önemli özellik alındığı kaynağı tam olarak temsil etmesidir. Malzeme kaynağın özelliğini temsil

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Malzeme

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Malzeme İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Malzeme 1 Malzeme Bilimi : Atom : Elementlerin özelliklerini kaybetmeden bölünebilen en küçük parçasıdır. Atom fiziği dalındaki son gelişmeler cisimler içinde daha başka parçacıkların

Detaylı

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining

Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri. Place in the Ready Mixed Concrete Production of Aggregate Mining 8.Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Kütahya-Türkiye 8.International Aggregates Symposium, 13-14 October 2016, Kütahya-Turkey Agrega Madenciliğinin Hazır Beton Üretimindeki Yeri Place in

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme Betonda Dayanıklılık - 2000 li yıllarda Beton algısı değişmeye başlamıştır - Yüksek Mukavemete odaklanmanın

Detaylı

BÖLÜM 4. ZEMĐN BETONLARININ ÖZELĐKLERĐ

BÖLÜM 4. ZEMĐN BETONLARININ ÖZELĐKLERĐ BÖLÜM 4. ZEMĐN BETONLARININ ÖZELĐKLERĐ 4.1 ÖNEMLĐ BETON ÖZELĐKLERĐ Başarılı bir endüstriyel zemin döşemesi için uygun beton bileşimi oldukça önemlidir. Beton şartnamesi ve üretim süreci için aşağıdaki

Detaylı

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON

Detaylı

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Basınç Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (psi) Kürlemenin Beton Dayanımına Etkisi - Betonun prizini alması ve dayanım kazanması

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-2 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Mayıs,2013 1 SICAK HAVANIN TARİFİ Sıcak hava, TS 1248 (Anormal Hava Koşullarında Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları) standardına göre

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ. PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ PERDAHLAMA ve KÜRK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU BETON YÜZEYY ZEYİNİN N PERDAHLANMASI Beton yüzeyinin y perdahlanması

Detaylı