Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci El kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci El kitabı"

Transkript

1 Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci El kitabı

2 KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER I. Hazırlık Okulu Misyonu ve Vizyonu... 3 II. Genel Esaslar ve Uygulamalar Öğrenci Kabul ve Kayıt Fırsat Eşitliği İlkesi... 3 III. Akademik Takvim... 4 IV. Hazırlık Okulu Hakkında Bilgi İşleyiş ve Kurallar Ders Kitapları Ders İçerikleri Sınav ve Değerlendirme Ders saatleri Ofis Saatleri İngilizce Yeterlik Sınavı Sınav Sonuçlarına İtiraz Muafiyet BYS Sınıf Değişikliği Talebi Olağandışı Durumlarda Derslerin İptali V. Kampüs ve Öğrenci Hizmetleri Ulaşım Yiyecek / İçecek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Fotokopi Merkezi Öğrenci Toplulukları Öğrenci İşleri Birimi Bilgi İşlem Destek Birimi Sosyal Medya Birimi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Konferans Salonu ve Bilgi & Öğrenme Merkezi Güvenlik Nereye Gitmeliyim / Kime Sormalıyım? VI. Öğrenci Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Hakları Öğrenci Davranış Kuralları

3 3. Sınav Kuralları Devamsızlık EKLER EK 1 Öğrenci ġikâyet Formu EK 2 Sınav Kuralları Bu Öğrenci El Kitabı ndaki belirtilen usül ve esaslardan birinin ya da bir bölümünün yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, tüzük, yönerge ile çelişmesi durumunda kanun, yönetmelik, tüzük, yönerge hükümleri uygulanır. Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi ve ilgili kurulları gerekli gördüğü hallerde bu Öğrenci El Kitabı nda belirtilen esaslarda yetkisi dâhilinde bulunan değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu na hoş geldiniz. Bu el kitabı sizleri Hazırlık Okulu nun misyonu, yapısı ve kuralları ile ilgili bilgilendirmek için hazırlandı. 2

4 I. Hazırlık Okulu Misyonu ve Vizyonu Kadir Has Üniversitesi nde eğitim dili İngilizcedir.İngilizce Hazırlık Okulu nun misyonu, öğrencilerine, kendi programlarındaki dersleri ve ilgili eğitim kaynaklarını takip edebilecek ve sosyal hayatta kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek akademik düzeyde İngilizce öğretmektir. Hazırlık Okulu dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri verirken aynı zamanda öğrencileri üniversite yaşamının güzelliklerine ve gerektirdiklerine hazırlar. Amacımız öğrencileri İngilizce becerileri yönünden üniversiteye hazırlarken, Kadir Has Üniversitesi ndeki deneyimlerinden de en iyi ölçüde faydalanmalarını sağlamaktır. Hazırlık Okuluİngilizce dil eğitimi konusunda dünyadaki gelişmeleri ve teknolojileri sürekli izleyip, uygun ve yararlı görülenleri uygulayarak, üniversitemiz öğrencilerine dünya standartlarında kaliteli İngilizce dil eğitimi hizmeti verme vizyonuna sahiptir. II. Genel Esaslar ve Uygulamalar 1. Öğrenci Kabul ve Kayıt Öğrenciler Üniversiteye YÖK yönetmeliklerine uygun olarak kabul edilirler. Kabulü takiben öğrenciler Üniversite nin kayıt prosedürlerine uymalıdır. 2. Fırsat EĢitliği Ġlkesi Hazırlık Okulu çeşitliliğe değer verir ve öğrencileri, çalışanları ve topluluğu için eşitlik ve saygı dolu bir ortam sunmayı arzular. Hiçbir şahsa ırk, din, cinsiyet, yaş, engellilik, köken veya cinsel tercihe dayalı ayrım yapılmaz. Öğrenci alım, giriş, kayıt ve öğrenciliğe son verme ile ilgili tüm kararlar tamamen liyakate dayanır. Bu ilke Hazırlık Okulu nun her birimi için geçerlidir. Bu ilkenin uygulanmasında herhangi bir eksikliğe dair şikâyet, öğrenci şikâyetesaslarına uygun olarak dosyalanır. 3

5 III. Akademik Takvim 10 Eylül 2012 İngilizce Yeterlik Sınavı 17 Eylül 2012 Öğrenci Uyum Programı 18 Eylül Ocak 2013 Güz Dönemi 18 Eylül 2012 Ders Başlangıcı *1-5 Ekim 2012 Quiz 1 *30 Ekim -2 Kasım 2012 Quiz 2 15 Kasım 2012 Mid-Term Sınavı *3-7 Aralık 2012 Quiz 3 *24-28 Aralık 2012 Quiz 4 9 Ocak 2013 Ders Bitimi 10 Ocak 2013 Final Sınavı 15 Ocak 2013 İngilizce Yeterlik Sınavı Ocak 2013 Sömestr Tatili 28 Ocak Mayıs 2013 Bahar Dönemi 28 Ocak 2013 Ders Başlangıcı *11-15 Şubat 2013 Quiz 1 *4-8 Mart 2013 Quiz 2 21 Mart 2013 Mid-Term Sınavı *8-12 Nisan 2013 Quiz 3 *29 Nisan -3 Mayıs 2013 Quiz 4 16 Mayıs 2013 Ders Bitimi 17 Mayıs 2013 Final Sınavı 21 Mayıs 2013 İngilizce Yeterlik Sınavı 27 Mayıs Temmuz 2013 Yaz Modülü 27 Mayıs 2013 Ders Başlangıcı *10-14 Haziran 2013 Quiz 1 *1-5 Haziran 2013 Quiz 2 17 Temmuz 2013 Ders Bitimi 18 Temmuz 2013 Final Sınavı 23 Temmuz 2013 İngilizce Yeterlik Sınavı *Sınavların kesin gün ve saatleri dönem içerisinde duyurulacaktır. 4

6 Akademik Yılı Önemli Tarihler Resmi Tatiller Resmi Tatiller Ekim Pazartesi: Cumhuriyet Bayramı - 24 Ekim Çarşamba: Arife (Yarım gün) - 25 Ekim Perşembe: Kurban Bayramı - 26 Ekim Cuma: Kurban Bayramı IV. Hazırlık Okulu Hakkında Bilgi 1. ĠĢleyiĢ ve Kurallar - 1 Ocak Salı: Yılbaşı - 23 Nisan Salı: Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı Hazırlık Okulu nun başlıca hedefi öğrencilerin İngilizce bilgilerini ana dal programlarını izleyecek düzeye çıkartmaktır ve bu doğrultuda Hazırlık Okulu nda modüler (kur) sistem eğitimi uygulanmaktadır. Hazırlık Okulu nda 2 (iki) birleşik ve 1 (bir) tek modül eğitimi verilmektedir. Seviye Tespit sınavına göre İngilizce düzeyleri belirlenen öğrenciler aşağıdaki gibi gruplandırılarak Hazırlık Okulu eğitimlerine başlarlar. A1-A2: Başlangıç (Beginner) - Alt orta (Elementary) A2-B1: Alt Orta (Elementary) - Orta (Intermediate) B1-B2: Orta (Intermediate) - Üst Orta (Upper Intermediate) B2-C1: Üst Orta (Upper Intermediate) - İleri (Advanced) Güz Dönemi Sonunda; A1-A2 öğrencileri; 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler arası puan almaları durumunda A2- B1 seviyesinden devam ederler arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler. 5

7 A2-B1 öğrencileri; 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler arası puan almaları durumunda B1-B2 seviyesinden devam ederler arası puan almaları durumunda Ġngilizce Yeterlik sınavına girerler. B1-B2 öğrencileri; 45 ortalamanın altında kaldıkları takdirde bulundukları seviyeyi tekrar ederler arası puan almaları durumunda Ġngilizce Yeterlik sınavına girerler arası puan almaları durumunda Ġngilizce Yeterlik sınavına girerler. B2-C1 öğrencileri; Ġngilizce Yeterlik sınavına girerler. A2-B1, B1-B2 veya B2-C1seviyelerinden başlayan öğrencilerden modül sonunda Genel başarı durumu en az 60 (altmış) olan öğrenciler Güz dönemi sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik (Proficiency) sınavına girmeye hak kazanırlar ve sınavdan başarılı oldukları takdirde 2.Yarıyılda (Bahar dönemi) eğitimlerine bağlı bulundukları fakültelerde devam ederler. 2. Ders Kitapları Hazırlık Okulu'nda eğitim yılı boyunca kullanılacak kitaplar ilk hafta yayınevlerince kurulan standlardan temin edilebilir. Kitapların okuldaki standlardan temin edilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır, ancak yayınevleri burada satılan kitapların piyasadaki en düşük fiyattan satılmasını garanti etmektedirler. Korsan ve fotokopi kitap kullanımı yasalara göre suç sayıldığından, öğrencilerin orijinal kitap kullanmaları zorunludur. Ayrıca, öğrencilerin yıl boyunca kullandıkları şifreleri, korsan kitaplarda bulunmamaktadır. Hazırlık Okulu nun programı, öğrencilerin yabancı dille daha iç içe olmalarını sağlamak ve onlara daha fazla pratik yapma imkânı tanımak için birtakım internet platformları ile desteklenmektedir ( Kitaplarla gelen şifrelerle bu sitelere giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin çalışmaları ve ilerlemeleri öğretim elemanları tarafından 6

8 dikkatle takip edilir ve değerlendirilir. Portfolyolarıyla birlikte, öğrencilerin bu platformlar üzerinden yaptıkları çalışmalar modül sonu başarı notlarına %5 oranında etki etmektedir. Seviyelere göre kullanılacak olan kitaplar aşağıdaki gibidir: A1-A2 Language Leader Elementary (LLE) Language Leader Pre-intermediate (LLP) North Star 2: Reading &Writing (NS2) Reading &Writing Booklets (RWB) A2-B1 Language Leader Pre-intermediate (LLP) Language Leader Intermediate (LLI) North Star 2: Reading &Writing (NS2) Reading &Writing Booklets (RWB) North Star 3: Reading &Writing (NS3) North Star 3:Listening&Speaking (NS3) B1-B2 Language Leader Intermediate (LLI) North Star 3: Reading &Writing (NS3) North Star 3:Listening&Speaking (NS3) North Star 4: Reading &Writing (NS4) B2-C1 Language Leader Intermediate (LLI) North Star 4: Reading &Writing (NS4) North Star 4:Listening&Speaking (NS4) Proficiency Exam Preparation Pack 7

9 3. Ders Ġçerikleri Programımız dil becerilerinin geliştirilmesini vurgular.herseviyede öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri verilir. Ders içerikleri, öğrencilerin tüm becerileri hem bütünleşik olarak hem de ayrıştırılmış olarak çalışabilecekleri bir şekilde oluşturulmuştur. Dersler süresince öğrenciler hedef dilin, dilbilgisi ve kelime kullanımları da dâhil olmak üzere, genel öğelerini öğrenirler. Bu ders kapsamında öğrenciler, dili öğrenme ve anlama aşamasından sonra öğrendiklerini davranışa dönüştürürler. Öğrenciler, hedef dili ders kitapları, çalışma kâğıtları, aktiviteler ve diyaloglarla pekiştirirler. Öğrenciler hedef dildeki okuma-anlama yeteneklerini, okuma tekniklerini ve kelime bilgilerini modül seviyelerine göre belirlenen bilimsel yazılar, öyküler, edebi metinler, makaleler, şiirler ve gazete haberleri yazımlar okuyarak geliştirirler. Bunun yanı sıra, öğrenciler Hazırlık Okulu nda yazılı anlatım becerilerini geliştirirler. Sınıf içi aktiviteler, ödevler, "portfolio" ve ek çalışmalar da öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri açısından büyük bir dikkatle uygulanmaktadır. Dinleme-anlama ve konuşma yetenekleri de ders kitapları ve şarkılar, resimler gibi interaktif araçlar kullanarak geliştirilmektedir. Bu çalışmalar sunumlar ve sınıf içi tartışmalarla pekiştirilir. Öğrenciler ders dışında internet üzerinden sunulmuş aktiviteleri kullanarak da dil becerilerini geliştirebilirlerken aynı zamanda ofis saatlerinde okutmanlarından da destek alabilirler. 4. Sınav ve Değerlendirme Öğrencilerinin eğitimlerine bir sonraki seviyede devam edip etmeyeceği, dönem sonu başarı ortalamalarına bağlı olarak belirlenir. 8

10 Bu başarı ortalaması aşağıdaki verilere göre hesaplanır: Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 (%25) Quiz 4 Midterm (%15) Final (%30) Konuşma Becerisi (%10) Portfolio (%10) MyLab (%5) Derse Katılım (%5) 16. haftanın sonunda öğrencinin başarı ortalaması 60 veya üzeri ise öğrenci eğitimine bir sonraki seviyede devam eder. Fakat, öğrencinin başarı ortalaması 45 ve 59 arasında ise, öğrenci eğitim görmüş olduğu son seviyeyi bir sonraki 8 hafta boyunca tekrar eder. Başarı ortalaması 45 in altında olan öğrenciler ise 16 haftalık eğitimin tümünü tekrar alır. Yaz modülü zorunlu olup, 8 haftadan oluşur. A1-A2 modüllerini tamamlamamış öğrenciler, yaz modülüne katılamazlar. Bu öğrenciler, gelecek akademik yılda bir dönem boyunca Hazırlık Okulu nda eğitim görmeye devam ederler. Quiz ler Quizler3,6, 11ve 14. haftada gerçekleşir. Bu quiz ler yapıldığı tarihe kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Midterm Sınavı Midterm sınavı, konuşma becerisi dışında, her dönemin 8. haftasına kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. 9

11 Final Sınavı Final sınavı, konuşma becerisi dışında, her dönemin 16. haftasına kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Bu sınav öğrencilerin konuşma becerisini de ölçmektedir. KonuĢma Becerisinin Değerlendirilmesi Dönem içinde öğrencilerin konuşma becerisi, iki esas üzerinden değerlendirilir. - KonuĢma Projeleri: Her seviyede, öğrencilerin bir proje hazırlaması ve bu projeyi sınıfta sunmaları beklenir. Bu sunumlar; seviyelere bağlı olarak, grup halinde veya bireysel şekilde gerçekleştirilebilir. - KonuĢma Kulübü Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Okulu nda öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek amacı ile kurulmuş konuşma klubü bulunur. Bu klüpte, öğrenciler okutmanlar ile hem günlük hem akademik konularda sohbet ve diyaloglar kurarlar. Bunun yanı sıra, Kadir Has Üniveristesi nde konuşma dili İngilizce olup, tüm öğrencilerin sınıf içinde ve dışında okutmanları ile İngilizce konuşması beklenmektedir. Portfolio "Portfolio"lar, öğrencilerin yazı ödevleri ve çalışmalarının dosyalanması ile oluşur. "Portfolio"lar, ders içeriğindeki tüm yazı yazma ödevleri ile ders esnasında yazılmış kompozisyonları içerir. 10

12 MyLab Öğrenciler, kitapların yanı sırakitapları destekleyen internet aktivitelerini de yapmakla sorumludurlar. Online laboratuvara giriş Language Leader kitapları ile birlikte verilen kodlarla (Access Code) kullanıcı adı ve şifrelerini oluşturup sisteme kayıt olurlar. Aynı fiziki sınıflarda olduğu gibi sanal sınıflarda çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimizin MyLab kayıtlarını yapabilmeleri için kitaplarının içinden çıkan Access Code ları atmamaları, kaybetmemeleri gerekir. Giriş yapıldıktan sonra her sınıfa atanmış Course-ID ile sınıfa eklenir ve çalışmalar yapılır. Müfredata paralel olarak, her hafta yapılması beklenen ünite ve alıştırmalar okutmanlar tarafından duyurulur ve öğrencilerin bu süreçteki performansı yine okutmanlarca raporlanarak online ödevler genel modül notunun %5 ini oluşturur. 11

13 Derse Katılım Hazırlık Okulu öğrencileri, quiz ler ve sınavlardaki başarılarına ek olarak, ders içinde gösterdikleri performanslara göre değerlendirilirler ve her modül sonunda öğretmen değerlendirme notu alırlar. Bu değerlendirmede öğrencilerin devamsızlıkları, derse katılımları, ödevlerine gösterdikleri hassasiyet ve sınıf içi iletişimleri baz alınır. Değerlendirme notu bir öğrencinin modül geçme notunu %5 oranında etkilemektedir. 5. Ders Saatleri Öğrenciler haftada beş gün derslere girerler. Bir gün içerisinde her biri 50 şer dakikalık toplam beş ders vardır. Dersler hafta içi her gün da başlar. 6. Ofis Saatleri Öğrencilerin, okutmanlar tarafından belirlenen ofis saatlerinden faydalanmaları beklenir. İngilizce konusunda yardım almaları gerektiğinde ya da soruları olduğunda ofis saatlerinde okutmanları ile görüşebilirler. Her okutmanın haftalık programı ofis kapısında bulunur. Buradan bilgi alınarak ofis saatleri için okutmanlardan randevu alınabilir. 7. Ġngilizce Yeterlik Sınavı Yılda 4 kez yapılan İngilizce Yeterlik sınavı dört bölümden oluşmaktadır. - Yazma (Writing) Bölümü %30 - Okuma (Reading) Bölümü %30 - Dinleme (Listening) Bölümü %25 - Konuşma (Speaking) Bölümü %15 Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşamada yazma, okuma ve dinleme becerileri test edilir. 2.Aşamada konuşma becerileri test edilir. 12

14 Her akademik yılın başında yapılan Eylül ayındaki Yeterlik Sınavına tüm öğrenciler girebilir. Yıl içerisinde Ocak / Mayıs / Temmuz aylarında yapılan sınavlara ise en az B1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler (B1 Seviyesinden 60 başarı notu alan öğrenciler) ve devam Ģartını yerine getirmiģ olan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı na girmeye hak kazanır. Bulundukları Akademik Yıl içerisinde başarısız olan tüm öğrencilerin, bir sonraki Akademik Yıl Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlik (Proficiency) Sınavı na girme hakları vardır ve bu sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar. Öğrenciler İngilizce Yeterlik (Proficiency) başarı puanlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. Sınıflarında alacakları güz ve bahar dönemi İngilizce derslerinden muafiyet alırlar. Güz Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 101) 2. Sınıf (EL 201) Bahar Dönemi: İngilizce 1.Sınıf (EL 102) 2. Sınıf (EL 202) derslerinden muaf tutulurlar. İngilizce Yeterlik (Proficiency) notları öğrencilere harf notu olarak duyurulur. ĠNGĠLĠZCEYETERLĠK SINAV PUANLARI MUAFĠYET A BAŞARILI (EL ) A90-94 BAŞARILI (EL ) B80-89 BAŞARILI (EL ) C70-79 BAŞARILI(EL 101) D60-69 BAŞARILI FF 59 ve altı BAŞARISIZ TEKRAR SINAVA GİRMELİDİR. 13

15 8. Sınav Sonuçlarına Ġtiraz Sınav sonuçları ve ortalamalara itiraz, sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde yapılabilir. Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, imzalı bir dilekçenin bölüm sekreterliğine teslim edilmesi yoluyla yapılır. 9. Muafiyet Hazırlık Okulu programından muaf olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı alarak belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı bulundukları fakültelerin 1. sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar. TOEFL: 79 (IBT) IELT:5,5 TOEFL sınav sonucu ile İngilizce Hazırlık Okulu programından muafiyet için, sadece Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş TOEFL sınav merkezlerinin sınav sonuç belgeleri esas alınır. (02 Mart 2011 tarih 2011/04 toplantı sayılı Senato ve 24 Mart 2011 tarih 2011/03 sayılı Mütevelli Heyeti Toplantısında TOEFL sınav sonucuyla İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için Amerikan Kültür Merkezi Ankara Şubesi, Amerikan Kültür Merkezi İzmir Şubesi, Boğaziçi Üniversitesi, ayrıca yurtdışı merkezler olarak da: ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada TOEFL sınav merkezi sınav sonuç belgelerinin esas alınmasına ve bu öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi ne TOEFL Score Recipient Code 7524 ile başvurmalarına ve bu şekilde olmayan başvuruların kabul edilmemesine karar verilmiştir.) Başka bir Yükseköğretim kurumunun İngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce Hazırlık Okulu ndan muaf tutulmaları talebi ile başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavı ve İngilizce Hazırlık Okulu eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına ilgili birim Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayan öğrencilerin Üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavına girmesi ve söz konusu sınavdan senato tarafından belirlenen puanı alması gerekmektedir. 14

16 10. BYS BYS, Hazırlık Okulu öğrencilerinin başarılarını gözlemlemek ve kaydetmek amacıyla kurulmuş online veri tabanıdır. Öğrenciler, https://bys.khas.edu.tr/ adresine girerek, öğrenci numaraları ve üniversite kayıt işlemleri sırasında kendilerine verilen BYS şifreleri ile BYS sistemine girebilirler. BYS şifrelerini kaybeden veya unutan öğrenciler, Cibali Kampüsü ndeki Öğrenci İşleri nden bu şifrelerini alabilirler. Giriş yaptıktan sonra ilgili modül ve ders seçilir. Hazırlık Okulu modülü seçilerek tüm bilgilere ulaşılabilir. BYS ile sınav notları öğrenilip ve devamsızlık takip edilebilir. Özellikle dönem içinde gerçekleştirilen sınav ve diğer ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları sadece BYS de duyurulur. 15

17 11. Sınıf DeğiĢikliği Talebi Öğrenciler, seviyelerine göre sınıflara yerleştirildikten sonra hiçbir koşulda sınıfları değiştirilemez. Bulundukları seviyede zorluk çeken öğrencilerin bu konuyu en kısa zamanda okutmanları ile görüşmeleri gerekmektedir. 12. OlağandıĢı Durumlarda Derslerin Ġptali Hazırlık Okulu ders iptalinin gerçekleşmesini desteklememektedir. Ancak öğrencilerin güvenliklerini etkileyen durumlarda dersler iptal edilebilmektedir. Bu durumlar, elverişsiz hava koşulları, protesto yürüyüşleri, deprem ve bunun gibi olağandışı durumlardır. Bu durumlarda ders saatleri yeniden düzenlenmekte ve öğrenciler de bu düzenlemeden haberdar edilmektedir. Bu gibi olağandışı durumlarda öğrencilerin derse gelmeden önce web sitemizdeki duyurular kısmını takip etmeleri tavsiye edilmektedir. V. Kampüs ve Öğrenci Hizmetleri 1. UlaĢım Üniversitenin Hazırlık Okulu na sağladığı bir öğrenci servis hizmeti yoktur. Öğrenciler okula ulaşmak için, hazırlık binasına yürüme mesafesinde olan otobüs ve metrobüs duraklarını ve metroyu kullanabilirler. Daha detaylı ulaşım bilgisine, üniversitenin web sayfasından ulaşabilirler. 27.html 2. Yiyecek / Ġçecek Hizmetleri Öğrenci ve okutmanlarımızın yoğun bir şekilde kullandıkları, keyifli bir ortamda, kaliteli bir hizmet alarak lezzetli yemekler yiyebilecekleri kafeterya, Hazırlık Okulu binasının teras katında yer almakta, İstanbul un hızlı ve yorucu temposunda öğrencilere temiz havalı ve hatta Marmara Denizi manzaralı bir dinlence sunmaktadır. Civardaki restoran ve kafeteryalara göre uygun fiyatta, güvenilir ve lezzetli yemekler sunan kafeterya, öğle yemeği hizmeti sunmaktadır. Cibali deki Kadir Has Kampüsü nde olduğu gibi, Hazırlık Okulu ndaki kafeterya da Yemekhane firması tarafından işletilmektedir. 16

18 3. Sağlık Hizmetleri Hazırlık Okulumuzun öğrencilerinin gerekli durumlarda başvurarak muayene, acil tıbbi müdahale, hemşirelik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceği Mediko-Sosyal Birimi okul binasında yer almaktadır. Bu birim ihtiyaç durumunda reçete yazar ve acil durumlarda ilaç tedarik eder. Acil durumlarda hastanelere ulaşım için araç temin eder. Hafta içi her gün 09:00 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 4. Fotokopi Merkezi Öğrenciler çeşitli fotokopi ihtiyaçları ve materyal ofisi tarafından hazırlanmış ders veya ekstra çalışma materyallerini almak için ikinci katta bulunan fotokopi merkezinden faydalanabilirler. Kadir Has Üniversitesi korsan ve fotokopi kitaba kesinlikle karşı olduğundan, bu birimde ders kitaplarının fotokopisi yapılmaz. 5. Öğrenci Toplulukları Toplulukların amacı öğrencilerin akademik ve özel yaşamlarını zenginleştirmektir. Bu sayede öğrenciler kendilerini sosyal bir ortamda geliştirme şansı elde ederler. Ayrıca mesleki yaşamları için gerekli deneyimi de kazanırlar. Hazırlık Okulu öğrencileri, yayım çalışmaları ile drama çalışmaları gibi topluluklarda faaliyet gösterebilirler. Yayım çalışmaları topluluğunun ilk projesi olan Under Construction yayını Mart 2012 tarihinde ilk sayısını çıkartmıştır. Under Construction yılda iki defa basılacak, içeriğini öğrencilerin ve okutmanların oluşturduğu İngilizce bir yayındır. Yayın biriminin ileride gerçekleştirmeyi hedeflediği projeler arasında alternatif yayıncılık üzerine yapılacak atölye çalışmaları, fanzin ve el yapımı kitap atölyeleri gibi öğrencilere yönelik İngilizce yönetilecek projeler bulunmaktadır. Drama çalışmaları topluluğu ise eğitim dönemi başlangıcında öğrencilere duyurular yapılarak herhangi bir seçme yapılmaksızın görev almak isteyen öğrencilerden bir grup oluşturur. Öğrencilerden herhangi bir sahne tecrübesi beklenmez ve performans sanatlarının herhangi birine yeteneği ya da ilgisi olan herkes çalışmalara katılabilir. İlk haftalarda grup birbirini tanıma, birlikte çalışma, genel sahne eğitimi üzerine çalışmalar yapar. Bu çalışmalar haftada en az bir gün ve İngilizce olarak yapılmaktadır. Daha sonraları ise öğrenciler ve 17

19 okutmanlar bir oyun metni seçer ve bu metin üzerinde sırasıyla okuma provaları ve seçmeler yapılır. Seçmelerden sonra öğrencilerin daha yoğun olarak çalışacağı provalar başlar ve dönem ortasında diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin izleyeceği bir oyun çıkarılır. Oyun Bahçelievler deki Hazırlık Okulu ve Cibali deki Kadir Has Kampüsü nde birden fazla olmak üzere sergilenir. Bu birimin çalışmalarının amacı ders dışında da öğrencilerin İngilizceyi kullanmalarını desteklemek ve okul saatleri dışında eğlenerek yeni şeyler öğrenmelerini sağlamaktır. 6. Öğrenci ĠĢleri Birimi Hazırlık Okulu Öğrenci İşleri, öğrencileri tüm akademik ve idari konularda bilgilendirir ve öğrencilerin Hazırlık Okulu eğitimi ile ilgili tüm bilgi ve gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olur. Öğrenciye akademik ve idari konularda gerekli yönlendirmeyi yaparak öğrenci, okutmanlarve çalışanlar arasındaki iletişime yardımcı olur. Öğrencilere Hazırlık Okulu ile ilgili genel bilgilendirme yaparak öğrencilerin gelişim ve ilerleyebilmelerini sağlayabilmek için gerekli yönlendirmeleri sağlar. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Sorumlusu Nilgün Aşıkkutlu ya ulaşarak bilgi alınabilir. 7. Bilgi ĠĢlem Destek Birimi Eğitim teknolojilerini olabildiğince etkin bir şekilde kullanan Hazırlık Okulumuzda öğrencilerin ve akademik kadromuzun bilgisayar ve diğer teknik ekipmanlar konusundaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Bilgi İşlem Birimi, deneyimli ve yardımsever ekibiyle öğrencilerimize üniversitemize kayıt olduklarında verilen dizüstü bilgisayarlarıyla ilgili teknik sorunlarında yardımcı olur; derslerde ve ders dışı faaliyetlerde akademik kadromuzun kullanacakları bilgisayar, projektör, hoparlör gibi teknik ekipmanları tedarik eder, dersliklerdeki sabit teknik altyapının bakım ve onarımını yapar; kurumumuz bünyesinde öğrenci ve çalışanlarımıza ücretsiz olarak sunulan İnternet hizmetinin sürekliliğini temin eder; Sosyal Medya Birimi ile koordine bir şekilde ders materyallerinin dijital ortama aktarılmasında etkin çalışmalar yürütür. 18

20 8. Sosyal Medya Birimi Günlük hayatın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya ortamlarında öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak, güncel duyuru ve gelişmeleri paylaşmak, kurumumuza erişimi sürekli kılmak amacıyla İnternet ortamında çalışmalar yürütür. Kadir Has Üniversitesi nin sosyal medya araçlarına verdiği önemi Hazırlık Okulu çalışmalarına yansıtmayı kendisine misyon edinen Sosyal Medya Birimi nin başlıca çalışmaları şunlardır: Ders kitaplarımızın etkileşimli online aktiviteleri (MyLab) ile ilgili kayıt, teknik destek ve değerlendirme çalışmalarını yürütür. Bilgi Yönetim Sistemi nin (http://bys.khas.edu.tr) Hazırlık Okulu öğrenci ve akademik personeli tarafından etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Kurumumuzun web sitesi (http://prep.khas.edu.tr) içeriğini ve güncellemelerini takip eder Kurumumuzun resmi Facebook, Youtube ve Twitter hesaplarını yönetir; öğrenci ve velilerin soru, görüş ve yorumlarını takip eder. Akademik kadromuzun İngilizce Eğitimi alanında kişisel gelişimine katkıda bulunacak online bilgilendirme, seminer ve webiner fırsatlarını takip eder ve ilgilenenlerle paylaşır. Sosyal Medya Birimi nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında sorumlu olduğu ve yönettiği hesaplar şunlardır: - Kurumsal Web Sitesi: - Kurumsal Facebook Sayfası: - Kurumsal Twitter Hesabı: - Kurumsal Youtube Kanalı: 19

21 9. Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Merkezi Üniversite hayatı, öğrencinin bireysel ve akademik anlamda kendini geliştirdiği ve geleceğini şekillendirdiği önemli bir süreçtir. Bu süreç, farklı alanlardaki pek çok problemi beraberinde getirebilir. Çoğu öğrenci bu problemlerin üstesinden gelebilmek ve kendini tanımak için bir uzmana ihtiyaç duyabilir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi nin amacı gizlilik ilkesine bağlı kalarak öğrencilere akademik ve bireysel hedeflerine ulaşmaları için güven ortamında psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Gizlilik ilkesiyle ilgili detaylı bilgi ön görüşmede verilmektedir. Hazırlık Okulu na kayıtlı bütün öğrenciler psikolojik danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir. Görüşmelerin aksamaması için randevu sistemiyle çalışılmaktadır. Öğrenciler, randevu almak ya da işleyişle ilgili soruları iletmek için görüşmeye gelebilir ya da aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirler. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile ilgili bilgiler Blackboard ta sağlık bölümünden takip edilebileceği gibi Uzman Psikolog Gizem Hancı ya adresinden ulaşılabilir. 10. Konferans Salonu ve Bilgi & Öğrenme Merkezi Konferans salonu, okulumuza yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin çeşitli birimlerinden davet edilen öğretim üyelerinin seminer ve sunumlarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin sunumları ve toplantılar için de uygun bir mekândır. Özellikle teknolojik altyapısından faydalanmak isteyen okutmanlar bazı derslerini bu salonda gerçekleştirebilmektedirler. Teknolojik altyapısını her geçen gün yenileyerek çağın eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek yeterliklere ulaşmayı amaçlayan Hazırlık Okulu, neredeyse tüm büyük dersliklerinde sabit olarak kullanılabilen projektör, hoparlör ve taşınabilir bilgisayarların ötesinde, akıllı tahta ve yansı gibi farklı eğitim teknolojilerinin de yer aldığı Bilgi & Öğrenme Merkezinde öğrencilere özellikle dinleme yeteneklerini geliştirme ve interaktif öğrenme imkanları sunmaktadır. 20

22 11. Güvenlik İstanbul gibi nüfusu ve günlük koşturmacısı bol olan büyük bir şehrin merkezinde yer alan okulumuzda, öğrencilere güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmak için girişçıkışlarda kart kontrolü, bina çevresi güvenliği, park alanı kontrolü gibi çalışmaları yürüten bir güvenlik ekibi, 07:00 19:00 saatleri arasında tam kadro olarak, sonrasında ise nöbet usulüne göre çalışmaktadır. Güvenlik personelinin yürüttüğü hassas çalışmaların yanı sıra, binamız her katında bulunan kapalı devre kamera sistemi ile 7/24 gözlenmektedir. Tüm bunların yanında kurumumuzun bir bütün halinde deprem ve yangın gibi afetlere hazırlanmaları için gerekli eğitim ve tatbikatlar düzenlenmektedir. 21

23 12. Nereye Gitmeliyim / Kime Sormalıyım? 22

24 VI. Öğrenci Hak ve Sorumlulukları 1. Öğrenci Hakları Hazırlık Okulu, öğrencilerinin: Hazırlık Okulu tarafından sunulan akademik ve/veya akademik olmayan olanaklara erişim hakkına Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken veya fiziksel engeline bakılmaksızın eşitlik haklarına Gerektiğinde Hazırlık Okulu tarafından adil bir değerlendirme sürecine YÖK ün ve Hazırlık Okulu nun yürürlükte olan ilkeleri ve kanunları çerçevesinde düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olduğunu öğrenci hakkı olarak tanır ve kabul eder. Hazırlık Okulu bireylerin sorgulama, düşünme ve ifade etme özgürlüğüne sahip oldukları bir yerdir. Ancak bu özgürlükten faydalanmak, Hazırlık Okulu bünyesindeki herkesin hakkına saygı duyulmasını gerektirmektedir. Bu Öğrenci Davranış Kuralları, Hazırlık Okulu içerisinde yüksek davranış standardını yakalamak amacıyla oluşturulmuştur. Ders işleyişine kasten engel olma, Hazırlık Okulu malına zarar verme ve Üniversite nin kendi nizami işlerine müdahale gibi davranışlara tolerans gösterilmez. Öğrencilerden Hazırlık Okulu'nun bir eğitim kurumu olarak işleviyle tutarlı davranışlar içerisinde hareket etmeleri beklenir. 2. Öğrenci DavranıĢ Kuralları Hazırlık Okulu nda Modüler sistem eğitimi uygulanmaktadır ve eğitim dahilinde her modül sonunda öğrencilerin sınıfları ve hocaları Hazırlık Okulu nun belirlemiģ olduğu kriterlere göre değişir. Hiçbir şekilde öğrenci isteği üzerine sınıf değişikliği söz konusu değildir. Dakik olmak zorunludur. Tüm öğrenciler ders başlamadan ve öğretim görevlisi derse girmeden sınıfta olmak zorundadır. Derse geç kalan öğrenciler, bu durum sınıf düzenini bozacağından derse alınmayacaklardır. Bu durumda öğrenciler bir sonraki dersi beklemek zorundadırlar. 23

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011 2012 0 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm Sayfa 1. Hazırlık Sınıfı Misyonu 4 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon ġeması

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

ogr ABI 2015-2016 www.meliksah.edu.tr

ogr ABI 2015-2016 www.meliksah.edu.tr Y ogr OKULU ABI 2015-2016 www.meliksah.edu.tr İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 I. HAZIRLIK OKULU HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 II. GENEL ESASLAR... 6 III. HAZIRLIK OKULU UYGULAMALARI... 7 A- ORYANTASYON (TANITIM GÜNÜ)...

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI

SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI CIA Sertifikalı Ġç Denetçi CCSA CFSA CGAP Sertifikalı Özkontrol Değerlendirme Uzmanı Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi Sertifikalı Kamu Denetçisi SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI Ġç Denetim Enstitüsü (IIA)

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF UNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF UNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF UNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı