SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönetmelik No: 204 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ MAYIS

2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ İ Ç İ N D E K İ L E R Madde No. Sayfa No. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 1 1 Kapsam 2 1 Dayanak 3 1 Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Teşekkül Mal Varlıklarına Uygulanan Sigortalar ve Sigortalama Şekilleri Teşekkül tarafından yaptırılacak sigortalar 5 2 Sigortalama şekilleri 6 2 Dahili fon kapsamında değerlendirilecek sigortalar 7 3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Sigortaya Esas Rayiç Değer Tespiti, Sigorta Talebi ve Değerlendirilmesi Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun kuruluşu 8 3 Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun görevleri 9 4 Sigortaya esas rayiç değerlerin tespiti ile ilgili esaslar 10 4 Sigorta talebi 11 5 Taleplerin değerlendirilmesi 12 5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dahili Fon Dahili fon kapsamı ve uygulama esasları Dahili fonun kaynakları ve idaresi 14 6 Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri 15 7 BEŞİNCİ BÖLÜM Sigorta İşlemleri Sigorta ihalesi 16 7 Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıkları 17 7 Hasar ihbarı ve hasarın artmasını önleyici tedbirler 18 7 Hasarın belgelendirilmesi 19 8 Hasarın tespiti, hasar tespit tutanağının hazırlanması Hasar bedellerinin tahsili 21 9 Sigorta kapsamından çıkarma 22 9 ALTINCI BÖLÜM Yangın Sigortaları Yangın sigortasının konusu ve kapsamı Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar Hasar dosyasında bulunacak belgeler

3 YEDİNCİ BÖLÜM Emtia ve Kıymet Nakliyat Sigortaları Madde No. Sayfa No. A. Emtia nakliyat sigortası konusu ve kapsamı Emtia nakliyat sigortası taleplerinde yer alacak bilgiler Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar Hasar dosyasında bulunacak belgeler B. Kıymet nakliyat sigortasının konusu ve kapsamı Para ve kıymetli evrak nakliyat abonman sigorta taleplerinde yer alacak bilgiler Hasar dosyasında bulunacak belgeler SEKİZİNCİ BÖLÜM Kaza Sigortaları A. Kara taşıtları kasko sigortasının konusu ve kapsamı Kasko sigorta taleplerinde yer alacak bilgiler Kasko sigortalarının yaptırılması Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar Hasar dosyasında bulunacak belgeler Aracın çalınması halinde zararın dahili fondan ödenmesi Dahili fonda hasar bedelinin rücu edilmesi B. Zorunlu Sigortalar Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası kapsamı ve konusu Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının kapsamı ve konusu Karayolları Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasının konusu ve kapsamı Hırsızlık sigortaları konusu ve kapsamı Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar Hasar dosyasında bulunacak belgeler Cam kırılmasına karşı sigorta konusu ve kapsamı Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar Hasar dosyasında bulunacak belgeler DOKUZUNCU BÖLÜM Mühendislik Sigortaları A. Montaj all risks sigortalarının konusu ve kapsamı Hasar dosyasında bulunacak belgeler B. İnşaat all risks sigortasının konusu ve kapsamı Hasar dosyasında bulunacak belgeler C. Elektronik cihaz sigortasının konusu ve kapsamı Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar Hasar dosyasında bulunacak belgeler Ç. Makine kırılması sigortalarının konusu ve kapsamı Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar Hasar dosyasında bulunacak belgeler

4 ONUNCU BÖLÜM Hurda ve Sovtajın Tasfiyesi ile Çeşitli ve Son Hükümler Madde No. Sayfa No. Dahili fondan hurda ve sovtajın tasfiyesi Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki işlemler GEÇİCİ MADDE 1 22 Yürürlük Yürütme Sigorta İşleri Yönetmeliği; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 6/4/2007 tarih ve 198/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmiş ve 22 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Yayımlanmıştır.

5 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Teşekkülün taşınabilir ve taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetlerinin, oluşabilecek risklere karşı sigortalanmasında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen: a) Aşkın sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin üstünde olması durumunu, b) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi, c) Eksik sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin altında olması durumunu, ç) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, d) İşletme: Genel Müdürlüğün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini, e) Merkez teşkilatı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dahil olmak üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini, f) Muafiyet: Sigortalının, sigorta sözleşmesi çerçevesinde rizikonun gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zararın önceden tespit edilmiş belli bir miktarını veya yüzdesini ya da zararın, belirlenen miktar veya yüzdenin üzerinde gerçekleşmesi halinde tamamını üstlenmesini, g) Sovtaj: Sigortaya konu menfaatin zarara uğraması neticesinde tekrar faydalanılması mümkün olan malların, parçaların veya enkazın ekonomik değerini, ğ) Taşra teşkilatı: merkez dışındaki işletme, maden, alım-satım, ihracat müdürlükleri ve diğer birimleri, 1

6 h) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını, ı) Üçüncü şahıs: Diğer kurum, kuruluş, firma ve müşteriler ile diğer gerçek kişileri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşekkül Mal Varlıklarına Uygulanan Sigortalar ve Sigortalama Şekilleri Teşekkül tarafından yaptırılacak sigortalar MADDE 5 (1) Teşekkülce yaptırılacak sigortalar aşağıda belirtilmiştir. a) Yangın sigortaları (yıldırım, infilak dahil) b) Nakliyat sigortaları: 1) Emtia nakliyat sigortaları; yurt içi nakliyat sigortaları, yurt dışı (ithalatihracat) nakliyat sigortaları. 2) Kıymet (para ve kıymetli evrak) nakliyat sigortaları; yurt içi, yurt dışı. c) Kaza sigortaları: 1) Kasko sigortaları; kısmi kasko sigortaları, tam kasko sigortaları. 2) Zorunlu mali sorumluluk sigortaları; kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortaları (trafik sigortaları), depolama ve taşıma tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortaları, 3) Motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortaları, 4) Hırsızlık sigortaları, 5) Cam kırılması sigortaları. ç) Mühendislik sigortaları; inşaat all risks sigortaları, montaj all risks sigortaları, makine kırılması sigortaları, elektronik cihaz sigortaları. Sigortalama şekilleri MADDE 6 (1) Sigortalama şekilleri aşağıda belirtilmiştir. a) Dahili fon; riski az olması nedeniyle sigorta kapsamı dışında tutulan mal varlıklarının, bu Yönetmelikte açıklanan ve sigorta tekniğinin kabul ettiği risklere karşı, Teşekkülce karşılık ayrılarak Genel Müdürlük merkezinde ve işletme müdürlüklerinde oluşturulan fondan yapılan sigortaları. b) Sigorta; yapılacak ihale sonucunda sigorta şirketi ile imzalanacak sözleşme ile dahili fon kapsamı dışında kalan Teşekkülün mal varlıklarında olabilecek risklere karşı teminat alınması. 2

7 Dahili fon kapsamında değerlendirilecek sigortalar MADDE 7 (1) Dahili fon ile yapılacak sigortalar aşağıda belirtilmiştir. a) Yangın ve yangın ek teminatları kapsamında değerlendirilen sigortalar, b) İthalat ve ihracat nakliyat sigortaları ile yurt içi gemi nakliyat sigortaları haricindeki emtia nakliyat sigortaları (nakliyat all risks sigortaları), c) Kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinin kasko sigortaları, ç) Kasa hırsızlık sigortaları hariç hırsızlık sigortaları, d) Cam kırılması sigortaları, e) Elektronik cihaz sigortaları, f) Makine kırılması sigortaları. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Sigortaya Esas Rayiç Değer Tespiti, Sigorta Talebi ve Değerlendirilmesi Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun kuruluşu MADDE 8 (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere teşekkül merkez ve taşra teşkilatında sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun teşkil edilmesi ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonu; a) Merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığının Koordinatörlüğünde, Satınalma Dairesi Başkanlığından iki, Mali İşler Dairesi Başkanlığından iki ve diğer daire başkanlıklarından birer eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşturulur. b) Taşra teşkilatında; 1) İşletme müdürlüklerinde; işletme müdürünce, işletme müdür yardımcısının başkanlığında, ticaret müdürlüğünden iki, muhasebe müdürlüğünden bir, ilgili birimden bir eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşturulur. 2) Alım-satım ve ihracat müdürlüklerinde; Alım-Satım ve İhracat Müdürlerince, müdür yardımcısının başkanlığında, "muhasebe ve personel servisi", "ticaret servisi" ve "idari ve sosyal işler servisi"nden görevlendirilecek elemanlardan oluşturulur. 3) Maden müdürlüğü, başmühendislik, kontrol şeflikleri ile kiraya verilen tesislerde; bu birimlerin bağlı olduğu Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde, Satınalma Dairesi Başkanlığı ve bağlı olduğu Daire Başkanlıklarından birer eleman, ilgili birimden bir eleman ve gerek duyulması halinde komisyonda yer alacak teknik elemanlardan, oluşturulur ve bu komisyonlar, her yıl Mart ayının ilk haftasında teşkil ettirilir. 3

8 Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun görevleri MADDE 9 (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında oluşturulacak sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortalanması gerekli görülen varlıkların dahili fon veya sigorta ayrımı ile bu varlıkların maruz kalabileceği uygun risklerin tespitini yapmak, b) Sigorta değerinin eksik ve aşkın sigorta kapsamına girmemesi için söz konusu mal varlıklarının sigortaya esas piyasa rayiç değerlerini belirlemek, c) Kullanım tarzlarına göre ihtiyari mali sorumluluk sigortaları yapılacak araçlar ile bu araçların; kaza başına maddi tazminat limiti ile ölüm hali ve tedavi giderleri dahil bedeni tazminatın şahıs başına ve kaza başına azami limitlerini Türk Parası olarak belirlemek. (2) Komisyonlar; Teşekkül mal varlıklarının bir sonraki yıla ait sigortalarına ilişkin sigorta rayiç değerleri ile risk tespiti çalışmalarını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tamamlayarak, düzenleyecekleri dahili fon ve sigorta talep tablolarını, ilgili birim amirince onaylanmasını takiben, en geç Nisan ayı sonuna kadar Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderirler. Sigortaya esas rayiç değerlerin tespiti ile ilgili esaslar MADDE 10 (1) Mal varlıklarının sigortaya esas rayiç değer tespiti ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Arsa bedeli hariç binalar ile bina muhteviyatı; her türlü döşeme ve demirbaşlar ile elektrik aksamı dahil makine ve teçhizatların sigortaya esas değerleri piyasa rayiç değeri üzerinden ve/veya bu varlıkların bir önceki yıla ait sigorta değerlerinin, Resmî Gazete de yayımlanan bir önceki yılın yeniden değerleme oranında artırılarak bulunacak değerlerden, ikinci fıkrada belirtilen oranlarda amortisman tenzil edilerek sigortaya esas rayiç değerleri tespit edilir. b) Kara nakil vasıtalarının sigortaya esas rayiç bedelleri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde belirtilen değerler üzerinden, kasko değer listesinde bulunmayan araçlar ile iş makinelerinin sigortaya esas bedelleri ise piyasa rayiç değerleri üzerinden tespit edilir. c) Cam, ayna, flexiglasslar ve vitrayların sigortaya esas rayiç değerleri piyasa rayiç değerleri üzerinden tespit edilir. ç) Emtia grubuna giren tüm üretim girdisi hammaddeler, satılmak üzere üretilen mamul ve yarı mamul ürünler, yakıtlar ile ambarlardaki malzemelerin mevcutlarında azalma veya artmaya göre cari yıl içindeki değerlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de dikkate alınarak, azami mal mevcutlarının fiili değerlerinin toplamı üzerinden sigortaya esas değerleri tespit edilir. (2) Elektrik aksamı dahil makine-teçhizat için; yüzde beş (%5), bina ve bina muhteviyatı döşeme ve demirbaşlar için; yüzde ikibuçuk (%2,5) oranında amortisman tenzil edilir. (3) Amortisman oranları gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca değiştirilir. 4

9 Sigorta talebi MADDE 11 (1) Sigorta talebinin bildirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Bina, bina muhteviyatı; döşeme ve demirbaşlar ile makine-teçhizat, emtia, kara nakil vasıtaları ve iş makineleri, kasa muhteviyatı, para ve kıymetli evrak (abonman), cam, ayna, plexiglasslar ve vitraylar ile yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin sigortaya esas bilgileri dahili fon ve sigorta talep tabloları ile, b) Kara nakil vasıtalarına, ihtiyari mali sorumluluk sigortası istenmesi halinde, talep, kara nakil vasıtaları kasko sigorta talep tablosuna eklenerek, c) Nakliyat sigortası yaptırılacak emtia veya kıymet (para ve kıymetli evrak) ile ilgili bilgiler sevkten önce daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere, telefon veya faksla, ç) Yıl içersinde satın alınarak girişi yapılan mal varlıklarının kapsadığı sigorta talep tabloları ile, Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilir. Taleplerin değerlendirilmesi MADDE 12 (1) Sigorta ve dahili fon talepleri; mal varlıklarının sigortaya esas rayiç bedelleri ile uygun risklerin istenip istenmediği ve dahili fon-sigorta ayırımının, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden, Satınalma Dairesi Başkanlığınca incelenerek, dahili fon ve sigorta kapsamında sigortalanacak mal varlıklarının sigortaya esas toplam değerleri tespit edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dahili Fon Dahili fon kapsamı ve uygulama esasları MADDE 13 (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında dahili fon ile sigortalamada aşağıdaki esaslar uygulanır; a) Riski az olan mal varlıklarının dahili fon kapsamında sigortalanması esastır. b) Dahili fon kapsamına alınması kesinleşmiş mal varlıklarının, dahili fon talep tablolarında tespit edilerek işaretlenen risklere karşı sigortalanması ile ilgili işlemler yönetim kurulu kararını müteakip gerçekleştirilir. c) Satınalma Dairesi Başkanlığınca; yönetim kurulu kararıyla birlikte, dahili fon talep tabloları ilgili işletme müdürlüklerine gönderilerek, kendi bünyelerinde mevcut dahili fondan sigorta primlerinin ayrılmasıyla, mal varlıklarının sigortası başlar ve bir yıl süreyle devam eder. ç) İşletme müdürlükleri haricindeki diğer taşra teşkilatı birimlerinin mal varlıkları ile merkez teşkilatı mal varlıklarının dahili fon talep tablolarında belirtilen risklere karşı sigortalanması; Satınalma Dairesi Başkanlığınca her sigorta branşında fon mektubu kesilerek ve fon mektupları prim tutarlarının Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi suretiyle, dahili fondan sigortaları yapılarak güvence altına alınır. 5

10 d) Yıl içerisinde dahili fondan sigortası yenilenecek mal varlıkları ile yeni sigortaları yapılacak olan mal varlıklarının talep konusu riskleri de ilgili birimlerce tespit edilerek, merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinin ilgili birimlerine yazı ile bildirimde bulunulur. Bu birimlerce, Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya muhasebe birimlerine prim mahsubunun bildirilmesiyle, varlıkların dahili fondan sigortası yapılır. e) Bir yıldan az, kısa süreli dahili fonda; tespit edilen fiyatlara, gün hesabı uygulanarak kısa süreli sigortalar yaptırılır. f) Dahili fondan yapılan sigortalarda muafiyet uygulanmaz. g) Dahili fon primleri; ihaleyi kazanan sigorta şirketinin teklifinde, branşlara göre belirlenen sigorta fiyatlarının altında kalmaması kaydıyla, Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. ğ) Dahili fondan sigortalanan varlıklarda meydana gelen hasar bedelleri; gerçekleşen riskin sigorta genel şartlarına uygun olması ve sigorta tekniğinin gerektirdiği belgeleri ihtiva eden dosyanın hazırlanması halinde, yetki limitleri dahilinde onaylanarak ödeme kararı kesinleşir. h) Bir kaza sonucu olmayıp normal kullanmadan kaynaklanan bozulma, yıpranma, tamir ve parça değiştirilmesi gibi masraflar dahili fondan temin edilmez. ı) Çalınan mallar bulunmuş ancak, kısmi hasara uğramış ise bu hasarın, takdir edilen bedeli dahili fondan tazmin edilir. Dahili fonun kaynakları ve idaresi MADDE 14 (1) Dahili fonunun kaynakları ve idaresi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Teşekkülün merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında işletme müdürlükleri dışında, Teşekkülün hiç bir birimi dahili fon oluşturamaz ve bu fonlardan sigorta yapamaz. b) Dahili fonun kaynakları; fonda birikmiş kaynaklar, dahili fondan temin olunan sigortalar için ayrılan primler, dahili fondan tazmin edilip de olayda kusurlu bulunan gerçek ve tüzel kişilere rücu edilerek tahsil edilen hasar bedelleri ile fondan hasar tazminatı yapılmış ancak, kullanılmayacak durumda bulunan hurda halindeki varlıkların satışından elde edilen meblağlardan oluşur. c) Fonda birikmiş ve birikecek meblağlar, sigorta türlerine göre ayrı ayrı kayıtları tutularak işletmelerde muhasebe müdürlüklerince, Genel Müdürlükte ise Mali İşler Dairesi Başkanlığınca "Dahili Fon" adı altında açılacak tek bir hesapta toplanır ve hesap mahsupları da bu hesaptan yapılır. ç) Dahili fona ait işlemler, merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığı ile Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinde sigorta işlerinden sorumlu birim ile muhasebe müdürlüklerince yerine getirilir. d) İşletme müdürlüklerince, yıl içerisinde yapılan dahili fona ait prim toplamı ile fondan tazmin edilen toplam hasar bedelleri ve diğer bilgiler cari yıl sonunda Genel Müdürlüğe rapor edilir. 6

11 Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri MADDE 15 (1) Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri; Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Sigorta ihalesi BEŞİNCİ BÖLÜM Sigorta İşlemleri MADDE 16 (1) Sigorta ihalesi; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıkları MADDE 17 (1) Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıklarının sigortalanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Teşekkül adına kiralanan mal varlıkları; kira sözleşmesinde belirtilmek suretiyle kiraya veren veya kiralayan tarafından, kira süresince sigorta ile teminat altına alınır. b) Teşekkül tarafından kiraya verilen mal varlıklarının; kira sözleşmesinde yer verilecek hüküm çerçevesinde, kiracı tarafından prim ödenmek suretiyle Teşekkül adına kira sözleşmesi süresince sigortaları yaptırılır. Bu sigortalar Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Hasar ihbarı ve hasarın artmasını önleyici tedbirler MADDE 18 (1) Dahili fon ve sigorta ile teminat altına alınmış kıymet ve varlıklarda; hasar, ziya, sirkat, noksanlık, kaza ve mali mes'uliyet gibi risklerin gerçekleşmesi durumunda, sigortalı birimce veya sigortalı varlıktan sorumlu personel tarafından ihbarın yapılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Dahili fon veya sigorta ile teminat altına alınmış varlık veya kıymetlerdeki hasarın daha fazla artmasını önlemek, olayın oluş şeklini belirlemek ve gerçekleşmiş hasar durumunun bir tutanak ile tespit edilmesini sağlamak amacıyla; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer ilgili kurum, kuruluş veya birimler derhal haberdar edilerek, olay daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere telefon veya faks ile merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına, b) Taşra teşkilatında ise, işletme müdürlükleri ilgili birimlerine iletilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanır. (2) Satınalma Dairesi Başkanlığınca, riskin gerçekleştiği hususu sigorta şirketine bildirilir ve durumun tespiti için hasar mahalline veya onarımın yapılacağı mahale sigorta eksperi istenir. (3) Hasar meydana geldikten sonra tehlikeye maruz kalan varlıklarda gerekli güvenlik ve kurtarıcı tedbirler alınarak hasarın artması önlenir. Sigortalı varlıkların durumları, kurtarma ve güvenlik tedbiri sonucu gerçekleşen değişiklikler hariç aynen muhafaza edilir. 7

12 Hasarın belgelendirilmesi MADDE 19 (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın belgelendirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigorta veya dahili fondan teminat altına alınmış varlıklarda riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen hasarın oluş şekli, sigorta branşına göre; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan hasar raporu veya tutanağının tanzimi talep edilerek belgelendirilir. b) Adli birimler ile diğer resmi kurum veya kuruluşlardan hasar raporunun temin edilemediği durumlarda, sigortalı birim yetkililerince hasar tutanağı hazırlanır. Ancak, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalar ile hırsızlık, silahlı gasp ve soygun hadiselerinde adli makamlardan rapor tanzimi zorunludur. c) Birim yetkililerince hazırlanacak hasar tutanağında; 1) Olayın meydana geldiği mahal, gün ve tespit edilmiş ise saati, 2) Hasarın oluş şekli, 3) Hasar sonucu zarar gören varlıkların tespiti ile ilgili hususlar yer alır. Hasar tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tutanağının aslı ile birlikte iki nüshası merkezde; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır. ç) Emtia nakliyat sigortası kapsamında teminat altına alınmış ithal/ihraç veya yurt içi sevk edilen mallarda hasar veya noksanlık varsa; 1) Gemi ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, gemi acentesi ile mutabık kalınarak konşimentosuna şerh yazılır. 2) Tren ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, istasyon şefi ile birlikte müşterek bir zabıtla tespit edilir. 3) Kamyon ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, sevk irsaliyesine hasar ve noksanlıkla ilgili şerh yazılarak, araç şoförü ile birlikte imzalanarak teslim ve tesellüm tutanağına hasarlı mal miktarı kaydedilir. 4) Nakliye firması ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, teslim kağıdına şerh yazılarak, firma ile sigortalı birim yetkililerince müşterek olarak zabıt tutulur. Hasarın tespiti, hasar tespit tutanağının hazırlanması MADDE 20 (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın tespiti ve hasar tespit tutanağının hazırlanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortalı varlıklarda meydana gelen hasarlar eksper ile birlikte sigortalı birim yetkililerince tespit edilir. Sigorta eksperinin görevlendirilmediği durumlarda, sigortalı birimin amirince Hasar Tespit Komisyonu teşkil edilerek hasarın tespiti yapılır ve hasar tespit tutanağı düzenlenir. b) Dahili fonda; hasar ihbarının yapılmasını takiben, sigortalı birimin amirince Hasar Tespit Komisyonu teşkil edilerek hasarın tespiti yapılır ve hasar tespit tutanağı düzenlenir. 8

13 (2) Hasar tespit tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tespit tutanağının aslı ile birlikte iki nüshası merkezde Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır. Hasar bedellerinin tahsili MADDE 21 (1) Hasar bedellerinin tahsili ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortada; 1) Riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen hasarlara ilişkin, hasar dosyasının Satınalma Dairesi Başkanlığına intikal etmesini takiben, bu Yönetmelik hükümleri, sigorta ihale sözleşmesi hükümleri ile sigorta genel şartları çerçevesinde gerekli değerlendirilme yapılarak, hasar dosyası sigorta şirketine iletilir. 2) Sigorta şirketinden tahsil edilen hasar bedeli sigortalı birim adına alacak kaydı için Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazılır ve hasar dosyası kapatılır. b) Dahili fonda; 1) İlgili belge ve bilgileri ihtiva eden hasar dosyasının tamamlanmasını takiben, hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri çerçevesinde ilgili makamca onaylanmasını müteakip ödeme kararı kesinleşir. 2) Kesinleşmiş hasar veya noksanlık bedelinin dahili fondan tahsil edilerek ilgili birim adına alacak kaydı için merkez teşkilatında; Mali İşler Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinin muhasebe müdürlüklerine yazılır ve hasar dosyası kapatılır. 3) Teşekkül varlıklarında hasar veya noksanlığın meydana gelmesinde, hakiki ve hükmi şahısların bir kusuru varsa, Teşekkül zararının tahsiline ait işlemlere başlanmak üzere, bunlar hakkında gerekli adli ve idari işlemin yapılması için hasar dosyası Hukuk Müşavirliğine gönderilir ve alınan tazminat dahili fona alacak kaydedilir. Sigorta kapsamından çıkarma MADDE 22 (1) Sigortalı varlıkların sigorta kapsamından çıkartılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Sigortalı varlıklarının satılması, devir edilmesi, hasar sonucu kullanılmaz hale gelerek hurdaya ayrılması veya gerek görülen diğer hallerde; sigorta poliçesinin iptali ve işlemeyen günlere isabet eden prim tutarının tahsili için ilgili sigorta şirketine bildirimde bulunulur. b) Dahili fon kapsamındaki mal varlıklarının, bu maddenin (a) bendinde belirtilen hallerde, dahili fon mektubu iptal edilerek, işlemeyen günlere isabet eden prim tutarı dahili fona alacak kaydedilir. ALTINCI BÖLÜM Yangın Sigortaları Yangın sigortasının konusu ve kapsamı MADDE 23 (1) Teşekkülün; tesis, işletme, idari, teknik ve sosyal binaları ile depoların ve bunların dahilinde ve haricinde bulunan tesisat, teçhizat, makine, alet ve edevat, demirbaş malzeme, mefruşat, büro malzemeleri, stok malzemeler ve para 9

14 kasalarında bulunan; para, pul, hisse senedi ile kıymetli evrakların ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde yangın ve sigortacının kabulü halinde ek teminatlar dahilinde sigortalarının yaptırılmasıdır. (2) Teşekkülde; emtia grubuna giren tüm üretim girdisi hammaddeler, satılmak üzere üretilen mamul ve yarı mamul ürünler, yakıtlar ile ambarlardaki malzemelerin mevcutlarında azalma veya artmaya göre cari yıl içindeki değerlerde meydana gelebilecek değişiklikler de dikkate alınarak azami mal mevcudunun fiili değeri üzerinden yangın abonman sigortası ile teminat altına alınır. Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar MADDE 24 (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir. a) Hasarın meydana geldiği yer, gün, saat ve süresi, b) Hasarın meydana geliş sebepleri ve varsa sebep olanları, c) Yangının önlenmesi ve söndürülmesi, malların kurtarılması, muhafazası ve tehlikenin genişlemesini önlemeğe yönelik tedbirler için yapılan masraf miktarı, ç) Yangın sonucu hasara uğrayan kıymetlerin ayrıntılı listesi ve yaklaşık bedelleri ile varsa kurtarılan malların tahmini değerleri ve tekrar kullanılıp kullanılamayacağı hususları, d) Sigorta bedeli, e) Olayla ilgili itfaiye, polis veya jandarma ile diğer ilgili resmi makamların düzenlediği adli raporların veya bu raporların temin edilememesi durumunda ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenen hasar tutanağının tarih ve numarası, Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 25 (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Sigorta hasarlarında; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsubunun bildirim fotokopisi, b) Olayla ilgili itfaiye, polis veya jandarma ile diğer ilgili resmi makamların düzenlediği adli raporlar veya bu raporların temin edilememesi durumunda ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenen hasar tutanağı, c) Yangının meydana geldiği yerin fotoğrafları, ç) Fırtına hasarlarında; meteoroloji raporu, d) Malın giriş-çıkış faturaları, e) Yenisi alınan veya onarılan mallar ile koruma ve kurtarma için yapılan masrafların fatura asılları, 10

15 f) Olayı müteakip, Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak tahkikat sonucunda verilecek takipsizlik kararı veya olayda kusurlu bulunan personel ya da üçüncü şahıslar haklarında mahkemece verilecek karar, g) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler. YEDİNCİ BÖLÜM Emtia ve Kıymet Nakliyat Sigortaları A. Emtia nakliyat sigortası konusu ve kapsamı MADDE 26 (1) Teşekkülün; deniz, kara, demir ve hava yolu taşıtları ile ithal ve/veya ihraç edeceği, yurt içinde nakledeceği malzeme, ham madde, dökme ve/veya ambalajlı olarak sevk edilecek her türlü emtia, kimyasal maddeler ile yatırım konusu makine, ekipman ve yedek parçalar ile sigortalının kullanımında bulunan, tamir-bakım ve diğer herhangi bir nedenle yurt içinde başka bir mahale veya yurt dışına gönderilecek olan makine, ekipman ve yedek parçaların gidiş-dönüş olarak, Teşekkülün ilgili birimlerine teslimine kadar ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde nakliyat all risks sigortalarının yaptırılmasıdır. Emtia nakliyat sigortası taleplerinde yer alacak bilgiler MADDE 27 (1) Emtia nakliyat sigortası taleplerinde aşağıdaki bilgiler bulunur; a) Sigortalı adı, b) Emtianın cinsi, c) Emtianın miktarı, ç) Ambalaj şekli, d) Parça adedi, e) Nereden sevk edileceği, f) Nereye sevk edileceği, g) Nakil vasıtası cinsi, ğ) Nakil vasıtası kamyonsa; plaka no, gemi ise; ismi ve imal yılı, uçak ve tren ise; seyri sefer numaraları, h) Sevk tarihi, ı) Sigorta bedeli. Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar MADDE 28 (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir. a) Nakil vasıtasının cinsi, b) Malın yükleme ve boşaltma yeri, 11

16 c) Malın cinsi, parça adedi, ağırlığı ve sigorta değeri, ç) Hasar ve noksanlığın oluş şekli, d) Noksanlık ve hasar hali bulunan malların parça adedi, ambalaj durumu, ağırlığı, bunlarda tespit olunan yaklaşık noksanlık ve hasar miktarı, e) Hasarlı malın kullanma imkanı olup olmadığı, kullanılması mümkünse kıymeti, f) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun mahiyet ve masrafları ile varsa kurtarma masrafları. Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 29 (1) Hasar dosyasının, ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Yurt içinde sevk edilen emtia hasarlarında; 1) Sigorta kapsamındaki hasarlarda, poliçe ve zeyilname aslı, dahili fonda ise fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi, 2) Malın sevk faturası ve irsaliyesi, 3) Çeki listesi, 4) Nakliyeci sevk irsaliyesi ve faturası, 5) Kamyon taşımasında trafik kaza raporu, 6) Hasar fotoğrafları. b) İthal edilen emtia hasarlarında; 1) Poliçe ve zeyilname aslı, 2) Malın sevk faturası, 3) Çeki listesi, 4) Konşimento (deniz-uçak), 5) Hamule senedi (karayolu), 6) Gümrük giriş beyannamesi, 7) Çetele defteri (dökme-supalan), 8) Kamyon tartı fişleri (gemi/liman-liman/işletme), 9) Yükleme-boşaltma draft surveyi (dökme yüklerde), 10) Yükleme-boşaltma analiz raporu (dökme yüklerde), 11) Satış sözleşmesi, 12) Nakliyeci taşıma sözleşmesi (kamyon), 12

17 13) Hasar fotoğrafları. c) İhraç edilen emtia hasarlarında; 1) Poliçe ve zeyilname aslı, 2) Malın sevk faturası, 3) Çeki listesi, 4) Konşimento (deniz-uçak), 5) Hamule senedi (karayolu), 6) Gümrük çıkış beyannamesi, 7) Döviz alım belgesi, 8) Poliçede belirtilen LLOYDS eksperine müracaat, 9) Hasar fotoğrafları. (2) Bu maddenin fıkra ve bentlerinde sayılan belgelerin dışında, sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler de hasar dosyasında yer alır. B. Kıymet nakliyat sigortasının konusu ve kapsamı MADDE 30 (1) Yurt içine ve yurt dışına sevk edilecek veya yurt dışından getirilecek nakit para ve kıymetli evrak, altın, gümüş ile döviz ve efektifin; ziya ve sirkate karşı, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde kıymet nakliyat sigortalarının yaptırılmasıdır. (2) Yapılacak olan kıymet sevkiyatlarının sigorta teminatı; taşınacak kıymetin banka şubelerinden çıktığı anda başlar, Teşekkülün ilgili birimlerince tesellümü yapılıp teslim alınınca biter. Ancak, söz konusu kıymet sevkiyatının ilgili bankaca güvencesini temin edeceğine ilişkin bir sözleşme mevcutsa bu kapsamdaki kıymet sevkiyatlarının ayrıca sigortaları yaptırılmaz. Para ve kıymetli evrak nakliyat abonman sigorta taleplerinde yer alacak bilgiler MADDE 31 (1) Para ve kıymetli evrak sigorta talepleri "Kıymet Abonman Sigortası Talep Tablosu"nda belirtilerek Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir ve sigorta taleplerinde aşağıdaki bilgiler bulunur. a) Kıymet sevkiyatının nereden nereye yapılacağı, b) Kıymet sevkiyatının hangi vasıta ile gerçekleştirileceği aracın markası ve plaka numarası, c) Kıymet sevkiyatı sırasında güvenlik görevlilerinin bulunup bulunmadığı, ç) Yıl içerisinde yapılacak toplam kıymet miktarı (global kıymet miktarı), d) Bir seferde yapılacak azami kıymet miktarı. 13

18 Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 32 (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Sigorta poliçe ve zeyilname aslı, b) Adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, c) Çalınan veya gasp edilen para veya kıymetli evrak ve benzeri kıymetlerin listesi, ç) Yok olan veya noksan çıkan kıymetlere ait bordro suretleri, nakliyeci firmalarca yapılan sevkiyatlarda sevk irsaliyesi, teslim tesellüm tutanağı ve benzeri belgeler, d) Yok olan veya noksan çıkan kıymetlerin ve faillerinin bulunup bulunamadığına ilişkin adli makamlardan alınacak yazı, e) Adli makamlarca yapılan tahkikat neticesinde ilgili memurlar hakkında verilmiş mahkeme kararı veya savcılık takipsizlik kararı, f) Ziya veya sirkate uğramış kıymetlerin kurtarılması için masraf yapılmış ise bunlara ait belgeler, g) Muhasebe çıkış kayıtları (bordro ve benzeri diğer belgeler), ğ) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler. SEKİZİNCİ BÖLÜM Kaza Sigortaları A. Kara taşıtları kasko sigortasının konusu ve kapsamı MADDE 33 (1) Teşekküle ait olup, karayolunda veya iş yerlerinde kullanılmakta olan motorlu taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin; ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır. Kasko sigorta taleplerinde yer alacak bilgiler MADDE 34 (1) Kasko sigortaları "Sigorta veya Dahili Fon Kara Nakil ve İş Makineleri Kasko Sigorta Talep Tablolarında" aşağıdaki bilgiler kapsamında talep edilir. a) Birimi, b) Aracın markası ve tipi, c) Aracın modeli ve imal yılı, ç) Aracın kullanım tarzı, d) Aracın motor ve şasi numarası, 14

19 e) Aracın plaka numarası, f) Aracın sigorta değeri, g) Eski sigorta poliçesinin numarası, başlangıç ve bitiş tarihi. Kasko sigortalarının yaptırılması MADDE 35 (1) Kasko sigortaları; tam kasko, muafiyetsiz ve kıymet kazanma tenzili teminatı olacak şekilde düzenlenir. Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar MADDE 36 (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir. a) Trafik Kaza Tespit Raporu veya bu raporun temin edilemediği hallerde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanağının tarih ve numarası, b) Olay yeri, günü ve saati, c) Kazanın oluş şekli ve sebepleri, ç) Aracın kullanım tarzı, markası, modeli, motor numarası, plaka numarası, d) Sigorta değeri, e) Hasarın tamiri için yapılması gerekli olan yaklaşık masraf tutarı, f) Hasarlı vasıta veya iş makinesi hurda halinde ise hurda kıymetleri, g) Gerekli güvenlik ve kurtarıcı tedbirler yapılmışsa bunların neler olduğu ve yapılan masraflar tutarı, ğ) Mali sorumluluğu gerektiren bir durum var ise beyanı, h) Kazaya üçüncü şahıslar sebep olmuşsa bunların isim ve adresleri ile araç veya araçlarının sigortalı bulunduğu sigorta şirketinin adı, poliçesinin tarih ve numarası. Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 37 (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilnamenin, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildiriminin fotokopisi, b) Trafik Kaza Tespit Raporu veya bu raporun temin edilemediği hallerde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanağı, c) Gerekli güvenlik ve kurtarıcı tedbirlere ilişkin masraflara ait faturaların asılları, ç) Alkol raporu, 15

20 d) Ehliyet fotokopisi, e) Araç veya iş makinesinin ruhsat fotokopisi ile tescil ve trafik belge fotokopileri, f) Hasar fotoğrafları, g) Taşıt veya iş makinesi görev emri fotokopisi, ğ) Hasarın tamiri için yapılan masraflara ait makbuz veya faturalar, h) Hırsızlık hasarlarında; müracaat ve görgü tespit tutanağı, ifade tutanağı, aracın bulunamadığına ilişkin adli birimlerden alınan belge, vergi dairesinden ve trafik tescil şubesinden alınacak olan aracın ilişik kesme belgeleri, ı) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler. Aracın çalınması halinde zararın dahili fondan ödenmesi MADDE 38 (1) Dahili fon kapsamında sigortalanan taşıt ve iş makinesinin çalınması halinde aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar sonuç vermediği takdirde, dahili fondan değeri ödenir. (2) Çalınan aracın, zarar tazmininden önce bulunması halinde, araç hasara uğramış ise bu hasara ilişkin tespit edilecek kıymeti dahili fondan ödenir. (3) Çalınan aracın, zararın ödenmesinden sonra bulunması halinde ise; söz konusu araç ilgili birimine teslim edilir. Ancak, dahili fondan ödenen tazminat tutarı, dahili fon hesabı alacağına kaydedilerek muhasebeleştirilir. Dahili fonda hasar bedelinin rücu edilmesi MADDE 39 (1) Dahili fon kapsamında sigorta ettirilen kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinin kaza yapmaları halinde; hasar bedelinin rücu edilmesi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Teşekküle ait kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinde meydana gelen kaza, Trafik Kaza Tespit Raporunda belirtilen kusur oranına, bu raporun düzenlenme imkanının bulunmadığı halde ise işletme yetkililerince oluşturulacak hasar tespit komisyonunca tespit edilecek olan kusur oranına göre rücu işlemi yapılır. b) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre veya yürürlükte bulunan Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller" maddesinde belirtilen hükümler haricinde, Teşekküle ait nakil vasıtalarında kusur oranına isabet eden hasar bedelleri dahili fon hesabından ödenir. c) Ödenen hasar tazminatı, vasıta kullanmasına engel bir hali bulunmayan Teşekkül personeline, kaza raporunda veya işletme yetkililerince oluşturulacak hasar tespit komisyonu raporunda belirlenecek olan kusur oranına tekabül eden meblağın beşte biri oranında rücu edilir. Rücu edilmeyen beşte dört oranında hasar bedeli ise dahili fondan ödenir. Rücu edilen meblağ en fazla on taksitte kusurlu personelden tahsil edilerek dahili fona alacak kaydedilir. Gerekli görülen hallerde, ilgili personel hakkında disiplin takibatı yapılır. Ancak, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre veya Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller" maddesinde belirtilen hükümlerden birisini işlemiş olması nedeniyle hasara sebebiyet vermiş personele, söz konusu kaza neticesinde fondan ödenmiş 16

21 olan hasarın tamamı rücu edilerek, tahsil edilen tazminat dahili fona alacak kaydedilir. Ödemede herhangi bir indirim yapılmaz ve taksit süresi altı aydan fazla olamaz. ç) Aracın, kazada üçüncü şahıslara zarar vermesi halinde, açılacak dava neticesinde kesinleşecek olan mahkeme kararına göre işlem yapılır. B. Zorunlu Sigortalar Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası kapsamı ve konusu MADDE 40 (1) Teşekküle ait motorlu araçların işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir varlığın zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, Karayolları Trafik Kanunu na göre işletene düşen hukuki sorumluluğun, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalanmasıdır. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının kapsamı ve konusu MADDE 41 (1) Teşekkülde yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretilmesi, depolanması ve nakledilmesi esnasında bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sigortalının sorumluluklarının, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalanmasıdır. Karayolları Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasının konusu ve kapsamı MADDE 42 (1) Teşekküle ait araçların kullanılmasından doğan ve aracın işletenine ait olan hukuki sorumluluğun, zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında veya bu sigortanın limitleri üstünde kalan kısmının, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalanmasıdır. Hırsızlık sigortaları konusu ve kapsamı MADDE 43 (1) Teşekküle ait mal varlıklarının belirtilen sigortalı yerlerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüse karşı, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır. Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar MADDE 44 (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir. a) Adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanaklarının tarih ve numarası, b) Hasar ve ziyanın mahiyeti, c) Sigorta bedeli, ç) Çalınan veya hasara uğrayan malların miktarı ile yaklaşık bedellerini gösterir liste, d) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun mahiyet ve masrafları ile varsa kurtarma masrafları. 17

22 Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 45 (1) Hasar dosyasının ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi, b) Adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, c) Olayı müteakip, Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak tahkikat sonucunda verilecek takipsizlik kararı veya olayda kusurlu bulunan personel ya da üçüncü şahıslar haklarında mahkemece verilecek karar, ç) Çalınan malların bulunamadığına ilişkin adli birimlerden alınacak yazı, d) Çalınan malların giriş faturaları veya demirbaş kayıtları, e) Çalınan veya hasara uğrayan malların miktarını ve bedelini gösterir liste, f) Hasar fotoğrafları, g) Hasarın tamiratı ile hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise masraflara ait fatura asılları, ğ) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler. Cam kırılmasına karşı sigorta konusu ve kapsamı MADDE 46 (1) Teşekküle ait cam, ayna, plexiglasslar ile vitrayların ani, beklenmedik ve harici etkenler sonucunda kırılması ile meydana gelen ziya ve hasarlarının, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalanmasıdır. Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar MADDE 47 (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir. a) Gerek görüldüğü durumlarda; adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise ilgili birim yetkililerince düzenlenecek hasar tutanağının tarih ve numarası, b) Hasar ve ziyanın mahiyeti, c) Sigorta bedeli, ç) Yeniden yerine konması gereken aksamın yaklaşık bedeli, Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 48 (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi, 18

23 b) Gerek görüldüğü durumlarda; adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise ilgili birim yetkililerince düzenlenecek hasar tutanağı, c) Fatura asılları, ç) Hasar fotoğrafları, d) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler. DOKUZUNCU BÖLÜM Mühendislik Sigortaları A. Montaj all risks sigortalarının konusu ve kapsamı MADDE 49 (1) Teşekkülce müteahhit firmalara ihale ile yaptırılacak veya idarece yapılacak olan tüm makine ve tesisat, muhtelif silo ve tanklar, soğuk hava depoları, enerji santralleri ve trafoları ve benzeri montaj konusunu teşkil eden ve montaj sahasında bulunan varlıkların; ilgili sigorta genel şartları ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır. Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 50 (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Poliçe ve zeyilname fotokopileri, b) Sözleşme fotokopisi, c) Teknik servis raporu, ç) Fatura aslı, d) Olayın oluşu itibarıyla özellik arz eden belgeler (meteoroloji raporu, itfaiye raporu ve benzeri gibi), e) Gerek görüldüğü durumlarda; adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise işletme yetkilileri ve müteahhit firma yetkililerince ortaklaşa düzenlenen hasar tutanağı, f) Hasar fotoğrafları, g) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler. B. İnşaat all risks sigortasının konusu ve kapsamı MADDE 51 (1) Teşekkülce müteahhit firmalara yaptırılacak veya idarece yapılacak olan tesis, lojman, köprü, tünel, baraj ve benzeri her türlü projeyi kapsayan inşaatlar ile bu inşaatlarda kullanılacak olan makine ve teçhizatların; ilgili sigorta genel şartları ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır. 19

24 Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 52 (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Poliçe ve zeyilname fotokopileri, b) Sözleşme fotokopisi, c) Hak ediş raporları, ç) Fatura aslı, d) Olayın oluşu itibarıyla özellik arz eden belgeler (meteoroloji raporu, itfaiye raporu ve benzeri gibi), e) Gerek görüldüğü durumlarda; adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise işletme yetkilileri ve müteahhit firma yetkililerince ortaklaşa düzenlenen hasar tutanağı, f) Hasar fotoğrafları, g) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler. C. Elektronik cihaz sigortasının konusu ve kapsamı MADDE 53 (1) Elektronik cihaz olarak kabul edilen Teşekküle ait elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır. Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar MADDE 54 (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir. a) Sigorta bedeli, b) Gerek görüldüğü durumlarda, adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanaklarının tarih ve numaraları, c) Yeniden yerine konması gereken aksamın yaklaşık bedeli, ç) Hasar ve ziyanın mahiyeti, d) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun mahiyet ve masrafları ile var ise kurtarma masrafları. Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 55 (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi, 20

25 b) Gerek görüldüğü durumlarda, adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanakları, c) Yetkili servis raporu, ç) Fatura aslı, d) Olayın oluşu itibarıyla özellik arz eden; meteoroloji raporu, itfaiye raporu ve benzeri belgeler, e) Hasar fotoğrafı, f) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun masraflarına ait fatura asılları, g) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler. Ç. Makine kırılması sigortalarının konusu ve kapsamı MADDE 56 (1) Makine kırılması poliçesi ile bu poliçenin ayrılmaz ekini teşkil eden ekli listelerde sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesislerin, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır. Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar MADDE 57 (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir. a) Sigorta bedeli, b) Gerek görüldüğü durumlarda, adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanaklarının tarih ve numarası, c) Yeniden yerine konması gereken aksamın yaklaşık bedeli, ç) Hasar ve ziyanın mahiyeti, d) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun mahiyet ve masrafları ile var ise kurtarma masrafları. Hasar dosyasında bulunacak belgeler MADDE 58 (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir. a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi, b) Gerek görüldüğü durumlarda, adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanakları, 21

26 c) Teknik servis raporu, ç) Fatura aslı, d) Hasar fotoğrafı, e) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun masraflarına ait fatura asılları, f) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler. ONUNCU BÖLÜM Hurda ve Sovtajın Tasfiyesi ile Çeşitli ve Son Hükümler Dahili fondan hurda ve sovtajın tasfiyesi MADDE 59 (1) Hasara uğramış mal varlıklarının, yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda, söz konusu hasarın tamirinin ekonomik olmaması veya yapılan masrafın bu malın piyasa rayiç değerini aşmasının söz konusu olduğu hallerde; hasarlı mal pert-total (hurda) olarak değerlendirilir. Hasarlı malın satılmasında menfaat var ise hasar tespit komisyonunca hasarlı malın bedeli (sovtajı) tespit edilerek bir tutanakla belgelendirilir. Bu tutanak esas alınarak, hasarlı malın satışı yapılır ve bedeli dahili fona gelir kaydedilir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 60 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili her türlü tereddütleri gidermeye yönetim kurulu yetkilidir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki işlemler GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce; vadesi bitmemiş teminatı devam eden sigorta poliçelerinin vade bitim tarihine kadar, açık hasar dosyalarının ise ilgili sigorta şirketinden tahsil edilip kapatılıncaya kadar olan işlemler bu Yönetmeliğin Resmî Gazete de yayımlandığı tarihten önce yürürlükte olan mevzuata göre yapılır. Yürürlük MADDE 61 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 62 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür. 22

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme, Değişiklik Esasları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; SİVİL - TİCARİ RİZİKOLAR YANGIN HASARLARINDA İtfaiye raporu (Onaylı). İtfaiye müdahale etmemişse detaylı beyan, Yangın Polis veya Jandarmaya bildirilmişse tanzim ettikleri başvuru ve görgü tespit tutanakları

Detaylı

ÖZENBAŞ SİGORTA. Hasar anında yapılacak işlemler

ÖZENBAŞ SİGORTA. Hasar anında yapılacak işlemler ÖZENBAŞ SİGORTA Hasar anında yapılacak işlemler Hasarın gerçekleşmesiyle birlikte, sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Sigorta şirketi

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

Hasar Durumunda Gerekli Evraklar

Hasar Durumunda Gerekli Evraklar Hasar Belgeleri Hasar Durumunda Gerekli Evraklar Kasko Hasarları Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Mesuliyet) Hasarları Ölüm veya Yaralanma Hasarları Yangın Hasarları Dahili Su Ve Sel-Su Baskını Hasarları

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA YÖNERGESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA YÖNERGESİ TEİAŞ Yönetim Kurulunun 17.03.2005 Tarih ve 9-38 Sayılı Kararı yla Yürürlüğe Girmiştir. TEİAŞ Yönetim Kurulunun 10/05/2010 Tarih ve 12-133 Sayılı Kararı yla Yürürlüğe Girmiştir. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KAPSAMI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerine ait bulunan menkul ve gayri menkullerin Nakliyat, Yangın

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu nun sahibi

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI 1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI Yeşil Kart Sertifikası na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

Oto Kaza Branşı Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Oto Kaza Branşı Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler Oto Kaza Branşı Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler Kısmi Hasarlar Poliçe fotokopisi Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması 1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi çıkış kaydedilir.

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve Sigorta Sektörü 5 Nisan 2011 1 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ömrünü

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI 2008 GÜNDEM & Mclennan Grup Şirketleri ve Kaynakları Türkiye İnşaat-Montaj Sigortası Tanımı Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller Mutlak İstisnalar Muafiyetler

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme 2 Dilekçe Hakkı 3 4 5 6 7 Adli Şikayet ve İhbar Müracaatları Soyad Vakfı Yeşilkart Tahkikat İşlemleri Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi,

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPASİTE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı TMO nin her türlü maddi duran varlığı ve iş gücüne ait kapasitesinin değerlendirilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A.

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

Makine Kırılması & Elektronik Cihaz Branşı

Makine Kırılması & Elektronik Cihaz Branşı Makine Kırılması & Elektronik Cihaz Branşı Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar, Ekspertiz raporu/teklif/fatura Garanti belgesi (garanti süresi içinde ise) Fotoğraflar İmza sirküleri,

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 Devlet Bakanlığından: TEBLİĞ TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ajansa ait taşınır malların

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Yapılacak işlerle ilgili ayrıntılar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Yapılacak işlerle ilgili ayrıntılar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 2016 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİN TANIMI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatına ait ekli icmal tablosunda belirtilen taşınır-taşınmaz mal varlıkları

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı