BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 MİSYON... 4 VİZYON... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 YETKİ... 4 GÖREV... 4 SORUMLULUKLAR... 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Bilgisayarlar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları İdari Personel İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Sunulan Hizmetler Network Alt Yapısı İyileştirilerek Sisteme Getirildi (FSO - RF) Sunucu Sistemleri Kuruldu Öğrenci İşleri Otomasyonu Bakım ve Destek Hizmetleri Personel Otomasyonu Bakım ve Destek Hizmetleri Maaş Otomasyonu Bakım ve Destek Hizmetleri Hakediş Otomasyonu Bakım ve Destek Hizmetleri Kütüphane Otomasyonu Bakım ve Destek Hizmetleri İhtiyaç Duyulan Lisanslar Temin Edildi Güvenlik Sistemleri Kuruldu Sarf Malzemeleri Temini Yapılarak Sürdürülebilir Şekilde Karşılandı Akıllı Tahtalar

3 WEB Portalı Kurulumu Bakım ve Destek Sanal Santral Kurulumu Wireless Mail MAİL sistemi kuruldu ve yapılandırıldı Eduroam SSL VPN Bilgi İşlem Risk Raporu Hazırlandı Altunizade İSMAM Binası Data Altyapısı ve Sistem Odasının Yapılması Security EBYS (ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ) NAC (NETWORK ACCESS CONTROL) Riverbed ( Maltepe Göztepe Yerleşkesi Arası) Sistem Odası Ortam İzleme ve Erken Algılama Sistemi Yeni Bilgisayar ve Yazıcı Teminleri Uzem Stüdyosu Kurulum Aşamaları Help Desk Baskı Sistemleri Kurulumu Laboratuvarlar Hukuk, Mevzuat ve İçtihat Yazılımı Temini D- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

4 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANININ SUNUŞU Üniversitemizin 2013 Stratejik Planı çerçevesinde öngörülen hedeflere ulaşmak ile birimimize ayrılan bütçenin etkin ve verimli kullanmak üzere faaliyetlerimizi değerlendirmek adına bu faaliyet raporu hazırlanmıştır. Çok hızlı gelişen bilişim dünyasındaki gelişmeleri anında takip ederek Üniversitemizin bilgisayar altyapısını güncel tutmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemizin ağ ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Öğrencilere mesai saatleri içerisinde internete girebilecekleri ve araştırmaları hakkında çıktı alabilecekleri laboratuvar hizmeti verilmektedir. Üniversitemiz bilgisayar cihazlarına teknik servis hizmeti verilmektedir. Tüm bunlara ilaveten devamlı büyüyen Üniversitemizin internet altyapısını hızlı ve güvenli tutmak üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Tüm bu faaliyetlerin ve beklenmeyen durumların ortaya çıkması halinde oluşacak faaliyetlerin yürütülmesinde kullandığımız fiziki mekânların, personelin, araç ve gereçlerin niteliğini ve niceliğini göstermek amacıyla bu rapor hazırlanmıştır. Şakir SELVİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 3

5 I GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyacağı teknolojiyi, günümüzün en son bilişim tekniklerini kullanarak onlara sürdürülebilir bir şekilde sunmaktır. VİZYON Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda örnek alınan lider bir eğitim kurumu olabilmesinin sağlanmasında ihtiyaç duyacağı bilişim teknolojilerin kendisinin önünü açan bir araç olmasını sağlamak amacı ile bilişim alanında gerekli planlamayı yapan, uygulayan ve desteği eksiksiz sağlayabilen bir birim olmaktır. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR YETKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizde sürdürülebilir bir bilgi sistemleri alt yapısı kurmak ve bütün organizasyonun bundan faydalanması amacı ile diğer birimlerle koordinasyonu sağlamakla yetkilidir. Bu çerçevede aşağıda ifade edilen görevleri ifa eder. GÖREV Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 124 sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK nın 34 maddesinde ifade edilen a)üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, b) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek. görevleri verilmiş olup Üniversite içerisinde Network, sistem ve yazılım alt yapılarının planlanması, uygulanması ve sürdürülebilir şekilde bakım ve onarım tedbirlerinin alınması ile yedeklenmesi ve korunması çalışmalarını yürütmektir. 4

6 SORUMLULUKLAR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 124 sayılı Yüksek öğretim üst kuruluşları ile Yüksek öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesive Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ve diğer mevzuatın Üniversitemize Yüklemişolduğu Bilişim ve Teknoloji alanında alınması gereken tedbirleri almakla sorumludur. C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1 FİZİKSEL YAPI 1.1 EĞİTİM ALANLARI Eğitim Alanı Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. 4 Diğer Lab. Toplam 5

7 1.2 HİZMET ALANLARI İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Başkanlık Makamı Teknik Servis Çalışma Odası Sistem Odası G.K Sistem Odası M.K Sistem Odası Ü.K Toplam AMBAR ALANLARI Ambar Sayısı: 2Adet Ambar Alanı: 80 m2 6

8 2 ÖRGÜT YAPISI Şakir SELVİ Daire Başkanı Şube Müdürü Şef Programcı Programcı Programcı Programcı Programcı Programcı Çözümleyici Çözümleyici Memur Bilgisayar İşl. Bilgisayar İşl. Veri Haz. ve Kont. İşl. Teknisyen Yrd. Teknisyen Yrd. Hizmetli 7

9 3 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 3.1 YAZILIMLAR - Öğrenci İşleri Otomasyonu - Personel Otomasyonu - Maaş Otomasyonu - Hakediş Otomasyonu - Kütüphane Otomasyonu 3.2 BİLGİSAYARLAR Masaüstü bilgisayar sayısı: Stokta 73 Adet, Ofiste 13 Adet Taşınabilir bilgisayar sayısı: Stokta 97 Adet, Ofiste DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon Stokta 27, Ofiste 1 Faks Stokta 1, Ofiste 2 Fotoğraf makinesi Stokta 3, Ofiste 1 Tarayıcılar Stokta 2, Ofiste 3 Yazıcılar Stokta 30, Ofiste 5 4 İNSAN KAYNAKLARI 4.1 İDARİ PERSONEL İdari Personel (Kadroların Doluluklarına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Yardımcı Hizmetleri Sınıfı Toplam

10 4.1.1 İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde %33,3 %33,3 %33, İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %33,3 %33,3 %33, İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Üzeri Kişi Sayısı 1 2 Yüzde %33,3 %66,6 9

11 5 SUNULAN HİZMETLER NETWORK ALT YAPISI İYİLEŞTİRİLEREK SİSTEME GETİRİLDİ (FSO RF) Göztepe, Ünalan ve Maltepe laboratuvarı tek bir çatı halinde birleştirildi. Göztepe, Ünalan arası FSO (Free Space Optics) ile 1000 Mega bit olarak çalışmaktadır. Maltepe binası merkeze 15 Mega bit ile bağlı. Bütün network Göztepe lokasyonu üzerinden toplanmakta ve dışarıya güvenli bir şekilde bu noktadan çıkış yapılmaktadır. Üniversitemiz Güney Kampüs ve Kuzey Kampüs arasında D 100 karayolu geçmesi sebebiyle binadan binaya kablolu erişim sağlanamamaktadır. Bu sebepden dolayı yeni hizmete giren Tıp binası, T Blok, Kütüphane, Fen Laboratuvarı, I Blok, Mühendislik Laboratuvarı ve Güvenlik noktalarına kablosuz bir şekilde lazer ve radio frekans cihazı ile ağ ve telefon hatları taşınmış olup, şuan aktif olarak çalışmaktadır. SUNUCU SİSTEMLERİ KURULDU Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı sunucular için yapılan planlama çerçevesinde 3 yıllık sunucunun ihtiyacını karşılayacak sunucular temin edilerek bu sunucular üzerinde oluşturulan sanallaştırma mimarisi ile hali hazırda kurulması zorunlu olan sunucular yedekli bir şekilde hizmete alınmıştır. Toplamda 60 adet sunucu mevcut olup aktif çalışmaktadır. 10

12 ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BAKIM VE DESTEK HİZMETLERİ Öğrencilerin iş ve işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında günümüz teknolojisi ile yürütebilmesini sağlayacak bir öğrenci işleri otomasyonu hizmete alınmış olup bakım ve destek hizmetleri yapılmaktadır. Bu otomasyon aynı zamanda WEB sayfamız aracılığıyla bütün öğrencilerimize de hizmet vermektedir. PERSONEL OTOMASYONU BAKIM VE DESTEK HİZMETLERİ Personel Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve Akademik ve İdari personelin özlük işlerinin sistematik güvenli, hızlı ve teknolojik olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla personel otomasyonumuz devreye alınmış olup bakım ve destek hizmetleri yapılmaktadır. 11

13 MAAŞ OTOMASYONU BAKIM VE DESTEK HİZMETLERİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve Akademik ve İdari personelin maaş işlemlerinin güvenli ve sürdürülebilir yürütülebilmesi amacı ile maaş otomasyonu temin edilmiş olup bakım ve destek hizmetleri yapılmaktadır. HAKEDİŞ OTOMASYONU BAKIM VE DESTEK HİZMETLERİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve yapım işlerinde hak edişlerin sistematik ve doğru bir şekilde hesaplanması ve takip edilebilmesi amacı ile hakediş otomasyonu temin edilerek hizmete alınmıştır. 12

14 KÜTÜPHANE OTOMASYONU BAKIM VE DESTEK HİZMETLERİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan kütüphanemizin envanterinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, dijital dokümanların sisteme entegre edilmesi ve kütüphane dokümanlarına uzaktan erişimin sağlanarak sağlıklı bir şekilde kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesini sağlayan kütüphane otomasyonu temin edilmiş olup bakım ve destek hizmetleri yapılmaktadır. İHTİYAÇ DUYULAN LİSANSLAR TEMİN EDİLDİ Üniversitemiz ihtiyacı olan yazılım lisanslarının bir kısmı temin edilerek diğer bir kısmı kiralanarak gerekli lisanslar temin edilmiştir. Bu sayede kullanılan yazılımlar lisanslanarak hem verilerin güvenliği sağlandı hem de hukuki olarak üniversitemiz risk altında olmaktan kurtarılmıştır. Lisans süresi dolmuş olan yazılımların lisansları yenilenmiştir. GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULDU Üniversitemizin sanal ortamda güvenliği sağlamak amacıyla 5651 sayılı yasanın da gereklerini sağlayan bu çerçevede log kaydı, güvenli uzak bağlantı, spam, antivirüs ve firewall hizmetlerini sağlayan bütüncül bir güvenlik sistemi temin edilerek hizmete alınmıştır. 13

15 SARF MALZEMELERİ TEMİNİ YAPILARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE KARŞILANDI Üniversitemiz ihtiyacı olan toner, kartuş, cd, mouse vb. bilgisayar ve çevre birimlerine ait sarf malzemeleri temin edilerek üniversitemiz genelinde bu ihtiyaç karşılanmıştır. AKILLI TAHTALAR Üniversitemizde eğitime başlanmasından dolayı oluşturulan sınıflarımız için 28 adet akıllı tahta temin edilerek sınıflarımıza montajları yapılmıştır yılı itibariyle 14 adet akıllı tahta daha temin edilerek montajları yapılmıştır. Bunu yanı sıra akıllı tahta kenarlarına konulacak şekilde 30 adet Manyetik Tahta temin edilmiş ve montajları yapılmıştır. WEB PORTALI KURULUMU BAKIM VE DESTEK Kurumumuzun dışa açılan penceresi olan web sayfası yönetilebilir bir mimaride tasarlanarak alt birimlerinde entegre sayfaları ile hizmete alınmıştır. Yeni portalımız içerisinde enteraktif uygulamalara da sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunuma hazırlanmış, geliştirilerek sürdürülebilir şekilde Web sayfası 2013 yılı boyunca yayında kalması sağlanmıştır. 14

16 SANAL SANTRAL KURULUMU Türk Telekom ile yapılan protokol çerçevesinde üniversitemize geliştiriciliğini Türk Telekom un yürüttüğü (ip) mimarisine sahip sanal santral devreye alınmıştır. Bu bağlamda temin edilen 3000 numaranın maliyet unsuru da göz önüne alınarak yıllara sarih birimler bazındaki planlaması yapılarak kuruluş aşamasında 276 adedi aktif hale getirilmiştir. Bu süreç 2013 yılı içerisinde de devam ederek toplamda 380 adet telefonumuz dağıtılarak hizmete sunulmuştur. WİRELESS Göztepe hizmet binamız ve Maltepe hizmet binamızda oluşturulan alt yapımızda yüksek hızda ve geniş alanlarda wireless yayınını yapabilen kontrollü yönetilebilir bir wireless mimarisi hayata geçirilmiştir yılı içerisinde de desteği verilen alan geliştirilerek sürdürülebilir şekilde devam sağlandı. Maltepe binasını etkin Eğitim Öğretim başlayabilmesi amacıyla 3 noktada fotokopi hizmeti veren alanlar oluşturulmuştur. 15

17 MAİL MAİL SİSTEMİ KURULDU VE YAPILANDIRILDI. Mail domaini üzerinde yayın yapan mail sistemimiz kurularak devreye alınmıştır. Bu bağlamda kurumda görev yapan bütün personelimize mail hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimiz domaini üzerinde yayın yapan mail sistemimiz kurularak devreye alınmıştır. EDUROAM. Eduroam; kablosuz kullanıcıların misafir olarak gittikleri yurtiçi ve yurtdışı Eduroam üyesi kurumlarda kolay ve güvenli internet hizmeti alabilmeleri için geliştirilmiştir. Eduroam; üniversite personelimizin ve öğrencilerimizin misafir olarak gittikleri yurtiçi ve yurtdışı Eduroam üyesi kurumlarda kolay ve güvenli internet hizmeti alabilmeleri için geliştirilmiştir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi kablosuz ağına bağlanmak için üniversite personelimizin kullandığı medeniyet.edu.tr uzantılı mail ve üniversite öğrencilerimizin kullandığı ismu.edu.tr uzantılı mail kullanıcı adı ve parolaları ile kolay bir şekilde bağlanabilirler. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kuzey Kampüs, Maltepe ve Altunizade Yerleşkeleri Eduroam Alanı 16

18 SSL VPN Üniversite personelimizin e kütüphane hizmetinden yararlanabilmeleri için devreye alınan SSL VPN in kullanıcı sayısı 50 kişiden 200 kişi daha eklenerek 250 kişiye arttırılmıştır. Böylece yaşanan tıkanıklar giderilmiş olup, aynı anda daha fazla kullanıcının rahat bir şekilde bu hizmetten yararlanmasını sağlamış bulunmaktayız. BİLGİ İŞLEM RİSK RAPORU HAZIRLANDI İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak hedeflediğimiz bilişim teknolojileri seviyesine güvenilir adımlarla ilerlemekteyiz. Tabiiki bu kadar yüksek hızla büyüyen bir üniversitenin, yeni kurulacak olan her binasının teknolojik altyapısını kurarak faaliyete geçirmek, bu süreçten sonra da faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak oldukça zor ve iyi bir ekip çalışmasıyla olabilmektedir. Tüm bu faaliyetler sürecinde birçok riskle karşılaşma ihtimalimiz gözardı edilmemelidir. Risk Raporu, bilim ve teknolojinin üniversitemiz sistemine ve bilimsel değerlerine katkısını ortaya koymayı amaçlamıştır. ALTUNİZADE İSMAM BİNASI DATA ALTYAPISI VE SİSTEM ODASININ YAPILMASI İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nca, Altunizade İSMAM binası data altyapısı ve sistem odası kurum aşamaları tamamlanmış olup İSMAM binası açılışı yapılmıştır. 17

19 E MAİL SECURİTY Security, istenmeyen e posta ve e postadan gelen virüsleri ağınıza ulaşmadan önce durdurmak için sürekli güncel koruma sağlayan ve bakım gerektirmeyen bir çözümdür. Üretkenliği ve bant genişliğini telafi etmemize, istenmeyen e postaları durdurma ve e posta ile birlikte gelebilecek kötü amaçlı yazılımları engelleme konusunda bize yardımcı olan bir programdır. 18

20 EBYS (ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), üniversitemizde yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır. EBYS ile, gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayarak; * Yazışmaların standartlaşması, * Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması, * Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi, * Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi, hedeflenmektedir tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ortak olarak Ankara Maliye Bakanlığı İle yapılan görüşmeler sonrasında EBYS ye geçiş sürecinde Maliye Bakanlığının kullanmakta olduğu programın deneme test sunucusu oluşturulmuş olup, görüşme yaptığımız 7 firmanın EBYS ile ilgili yazılımları da incelenerek kurumumuza uygun yazılım tespit çalışmalarımız sürdürülmektedir. Aynı zamanda Rektörümüz Prof. Dr. Hamit OKUR un da katılımlarıyla 5 firma ile toplantılar yapıldı ve EBYS ye geçiş için adımlar atıldı. NAC (NETWORK ACCESS CONTROL) NAC (Network Access Control), kullanıcı odaklı, ağ tabanlı erişim kontrolüdür. NAC kelime anlamı itibari ile ağa erişimi kontrol altına almak demektir. NAC altyapısı ile birlikte, sistemimize dahil olan misafir kullanıcıların kimlik bilgileri alınarak, kritik sunucularımızdan ve ağımızdan izole bir şekilde internete çıkmaları sağlanmıştır. Kurum çalışanlarımızın ise envantere dahil olan cihazları engellemeye maruz kalmadan ağ erişimine dahil olmaktadır. Kurum çalışanlarımızın herhangi bir envanter dışı cihaz ile bağlanmak istediklerinde medeniyet uzantılı mail kullanıcı adı ve şifreleri ile ağ erişimine güvenli bir şekilde dahil olmaktadırlar. 19

21 RİVERBED ( MALTEPE GÖZTEPE YERLEŞKESİ ARASI) WAN ( Geniş Alan Ağı ) Optimizasyon cihazıdır. Maltepe Yerleşkesi ile Güney Kampüs Rektörlük Binası arasında konumlandırılan iki Riverbed cihazı sayesinde Maltepe Yerleşkesi ile Güney Kampüs binaları arasındaki internet %96 ya kadar hızlandırılmıştır. Böylelikle rektörlik binamızdan maltepe yerleşkesine önemli sunucularımızın yedeklerinin tutulduğu maltepe yerleşkemizde sunucu yedek hızı %96 ya kadar arttırılmış olup, yedekleme yapıldığı anda maltepe binamızda internet hız problemi yaşanmamaktadır. SİSTEM ODASI ORTAM İZLEME VE ERKEN ALGILAMA SİSTEMİ Sistem odasındaki sensör vasıtasıyla odadaki nemi, ısıyı, dumanı, sıvıyı, ortamdaki havayı emerek bir lazer ünitesinden geçirip havadaki maddelerin durumuna göre önceden mail atarak haber veren erken algılama sistemidir. Üniversitemizde aktif olarak çalışmaktadır. 20

22 YENİ BİLGİSAYAR VE YAZICI TEMİNLERİ 2013 yılı içerisinde 100 adet siyah yazıcı, 14 adet lazer yazıcı, 20 adet renkli yazıcı, 5 adet fotokopi makinesi ve 200 adet masaüstü bilgisayar, 103 adet dizüstü bilgisayar temin edilmiştir. UZEM STÜDYOSU KURULUM AŞAMALARI UZEM stüdyo kurulum aşamaları devam etmektedir. Bu hususta ihale yapıldı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca ihalenin iptaline karar verildi. Yeni yılda ihale süreci tekrar başlatılacaktır. HELP DESK Kurum çalışanlarımızın bilgisayar sistemleri ile ilgili yaşadığı problemleri bir portal üzerinden talep açarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki personelimize iletmelerini sağlayan yardım masası sistemidir. Bu sistem ile takip edilebilir, raporlanabilir bir arıza talep formudur. BASKI SİSTEMLERİ KURULUMU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde baskı sistemleri odası kurulumu tamamlandı. Bununla ilgili baskı makineleri kısmen temin edildi. 21

23 LABORATUVARLAR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Kütüphane binalarına gerekli malzemeler temin edilerek laboratuvar kurulumu tamamlandı. HUKUK, MEVZUAT VE İÇTİHAT YAZILIMI TEMİNİ Yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış Kanunlar, yürürlükteki Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler, Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler in kullanım kolaylıklarını öğrenebilmek için ve belirtilen konular hakkında bilgi sahibi olabilmek adına Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nca Hukuk, Mevzuat ve İçtihat Yazılımı temin edilmiştir. 22

24 D DİĞER HUSUSLAR Başkanlığımızda 1 Şube Müdür Vekili görevlendirilmiştir. Başkanlığımızda 2 Tekniker görevlendirilmiştir. Başkanlığımızda 1 Mühendis görevlendirilmiştir. Başkanlığımızda 1 Teknisyen görevlendirilmiştir. III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1 Bütçe Giderleri 2013 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 866,400,00 727,390, PERSONEL GİDERLERİ 78,000,00 77,906, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 12,000,00 11,634, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 126,400,00 121,308, CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 650,000,00 516,540,

25 2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 3- MALİ DENETİM SONUÇLARI 4- DİĞER HUSUSLAR B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1 Faaliyet ve Proje Bilgileri 2 Performans Sonuçları Tablosu 3 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5 Diğer Hususlar 24

26 IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A ÜSTÜNLÜKLER Teknolojik Değişime kolay adapta olan, ekip çalışması yapabilen bir birimdir. VLAN destekli Gigabit omurga üzerinde uzaktan yönetilebilen network aktif cihazlarıyla domain yapısının sağlam bir yapıya oturtulması mümkün olmuştur. Sanallaştırma teknolojisi kullanılarak enerji ve yer tasarrufu sağlanması, kaynakların daha verimli kullanılması, yönetimsel işlemlerin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Cloud Computing (Bulut Bilgi İşlem), "yeni nesil BT kaynak" olarak nitelendirilen bu teknoloji ile yakında ilgileniyoruz ve geçiş işlemleri için çalışmalarımız sürüyor. B ZAYIFLIKLAR Fiziksel mekân problemi, Kalifiye personel eksikliği, Maddi imkânların kısıtlılığı. C DEĞERLENDİRME Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak Main Frame, Network, Web, Bakım ve programlar ile ilgilenmekteyiz. Main Frame ve ağ yapıları konusunda maddi imkânsızlıklara ve akademik müdahale taleplerine rağmen Üniversitemiz diğer Üniversite ve kamu kuruluşları ile kıyaslandığında çok iyi durumdadır. Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin tamir ve bakımı konusunda yetki ve sorumluluk Başkanlığımızda olduğu için problemsiz ve seri bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. dezavantajdır. Programlarımızın(Kütüphane,Personel,Tahakkuk,Öğrenci İşleri) dışarıdan satın alınması bir Sanallaştırma teknolojisini etkin kullanarak mevcut BT kaynaklarımızı daha verimli kullanılması sağlanılmıştır. Bu konuda ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. V ÖNERİ VE TEDBİRLER 5018 sayılı Kanun la getirilen değişiklikler sonucunda birimler kendi mali yönetimi baş başa bırakılmıştır. Dolayısıyla bundan sonra bilgisayar ve sarf malzemeleri alımında yol gösterici faaliyetlerimiz olacaktır. Zaten birimler kendi istekleri ve görüşleri doğrultusunda hareket ederek kendi beğenilerine göre mal aldığından kuruma mal olmuş bir bilgisayar ve malzeme alımı standardı oluşturulamamıştır. Stratejik planda ulaşılmak istenen hedeflere sağlam ve standart bir bilgisayar donanımı yapısıyla ulaşılacağı aşikârdır. Standardın oluşturulmasında ve uygulanmasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na aktif ve etkin bir görev verilip denetleme mekanizması oluşturulması ve birimlerin alımlarını yaparken buna uymasının sağlanması stratejik hedeflere ulaşmamızda etkin bir rol oynayacaktır. 25

27 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (İstanbul ) Şakir SELVİ Bilgi İşlem Daire Başkanı 26

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1- GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri....... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 4 ORGANİZASYON

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

2012 İDARE FAALİYET RAPORU

2012 İDARE FAALİYET RAPORU KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU Manas ın Vasiyetleri: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olma, Toplumda Hoşgörü, Uyum, Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme, Milli Haysiyet

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 Sayılı

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı