2009 YILI HDI SİGORTA TAHSİLÂT UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI HDI SİGORTA TAHSİLÂT UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 2009 YILI HDI SİGORTA TAHSİLÂT UYGULAMA ESASLARI 1-Poliçe düzenleme aşamasında tahsilâtının peşin veya taksitli yapılacağı, taksitli yapılacak ise kaç taksit yapılacağı belirlenir. Belirlenen taksit tutar ve tarihleri poliçe üzerine yazılır. 2-Poliçe priminin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatının en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. 3-Poliçe primi veya peşinatı ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz (herhangi bir hasar meydana gelmesi halinde tazminat ödenmez) 4-Hasar ödeme sırasında poliçeye ait hasar ödeme tarihine kadar ödenmeyen primler varsa hasardan indirilir. TAM ZİYA, PERT, ÇALINMA GİBİ HASARLARDA POLİÇENİN ŞİRKETİMİZE ÖDENMEYEN VE VADESİ GELMEYEN BÜTÜN TAKSİTLERİ HASARDAN TENZİL EDİLİR. TAHSİLÂT SEÇENEKLERİ (ŞEKİLLERİ) a) Primin nakit tahsili, Acente tarafından poliçe primi nakit tahsil edilmiş ise AS 400 sisteminden tahsil edilen prime ait nakit makbuzu düzenlenir acente kaşesi vurularak imzalanır sigortalıya verilir. Zorunlu branşlardaki poliçeler için prim makbuzu düzenleme zorunluluğu yoktur. Eğer makbuz kesildi ise iptali için herhangi bir süre yoktur. Zorunlu olmayan branşlardaki poliçeler için tanzim edilen makbuzlar kesildiği tarihten itibaren 14 gün içinde tarafınızdan iptal edilebilir. Sonraki günlerde iptale izin verilmez. Sistem haricinde elle düzenlenen her türlü tahsilât makbuzları kesinlikle geçersiz olup tarafımızdan kabul edilmemektedir. Hasar ihbarı yapılmış poliçe için, prim tahsilâtı yapılmamış ise ihbardan sonra tahsilâta izin verilmez. Prim tahsilâtı yapılmayan poliçeye hasar tazminat ödemesi yapılmaz. AS 400 sisteminden düzenlenen tahsilât makbuzunun HDİ SİGORTA A.Ş. ve tahsilâtı yapan acenteyi hukuki açıdan bağladığı unutulmamalıdır. b) Primin çek veya senet ile tahsili, Acente tarafından poliçe primi çek veya senet ile tahsil edilmiş ise alınan çek veya senet AS 400 sistemine girilir, poliçe üzerine yazılır. Söz konusu çek veya senet için AS 400 sisteminden çek senet alındı bordrosu düzenlenir üzerine acente kaşesi vurularak imzalanır sigortalıya verilir. Peşin ödeme esasına göre tanzim edilen poliçelere vadeli çek/senet girişi yapılamaz. c)primin kredi kartı ile tahsili, 1-Poliçe düzenleme anında kredi kartı ile tahsilât (sanal sistem) Acente poliçe düzenleme esnasında kredi kart bilgilerini sisteme girmek suretiyle poliçe priminin tahsilâtını yapabilir. Anlaşmalı kredi kartlarında sistem kart taksitlerinin tamamını blokeli tahsil eder anlaşmasız kartlarda sadece ilk taksidi tahsil eder,kalan taksitler vadesi geldikçe denenmek suretiyle tahsil edilir. Bu gibi poliçelerde AS 400 sistemi otomatik olarak poliçe üzerine (bu poliçe blokeli kredi kartı ile tahsil edildiğine dair BL veya bu poliçeye blokesiz kredi kartı alınmışsa herhangi bir not olmaz) çıkan mail-order formu imza altına alınarak saklanır. Poliçe düzenleme esnasında kredi kartı ile tahsilâtı yapılmış poliçelerin iptali durumunda iade zeyili tanzim edildiği anda kredi kartına iade seçeneği seçilirse iade tutarı poliçenin tahsil edildiği müşteri kartına otomatik olarak anında prim iadesi yapılır. Eğer iptal zeyili düzenlendiği anda kartına iade seçilmezse sonradan müşterinin kartına iade mümkün olmamaktadır. Ayrıca karta iade yapıldıktan sonra zeyillerde ikinci bir düzeltme yapılamaz. Acenteler poliçe düzenleme aşamasında kaç taksit ile tahsil etmek istediklerini aşağıdaki ölçüler içerisinde kendileri belirlerler.

2 Anlaşmalı banka kartlarında Trafik poliçeleri 5 eşit taksit Trafik harici diğer zorunlu branş ve bütün peşin poliçelerinde 3 eşit taksite kadar Diğer poliçelerde 8 eşit taksite kadar Kasko poliçelerinde 12 eşit taksite kadar taksitlendirebilirler. Kasko branşında (1 6 taksite kadar poliçede prim indirimi 9 12 taksite kadar poliçeye prim ilavesi yapılır) Acentelerimiz Kasko branşında anlaşmalı banka kredi kartlarını girmek kaydıyla tanzim edecekleri poliçelerde Peşin poliçelerde %6 2 taksitli poliçelerde %5 3 taksitli poliçelerde %4 4 taksitli poliçelerde %3 5 taksitli poliçelerde %2 6 taksitli poliçelerde %1 prim indirimi uygulayabilmektedir. 7 taksit ve 8 taksitli poliçelerde poliçe priminde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. 9 taksitli poliçelerde %2 10 taksitli poliçelerde %3 11 taksitli poliçelerde %4 12 taksitli poliçelerde %5 ilave prim ile poliçe tanzim edilebilmektedir. Bütün peşin ve zorunlu branş poliçelerinde 1 taksit Diğer branş poliçelerinde 6 eşit taksite kadar taksitlendirebilirler. (anlaşmasız banka kartlarında prime indirim veya ilave yapılmaz). NOT: KISA SÜRELİ POLİÇELERDE TAKSİT SAYISI POLİÇE BİTİM TARİHİNİ GEÇEMEZ 2-Poliçe düzenlendikten sonra kredi kartı ile tahsilât (sanal sistem) Acente tarafından poliçe düzenlendikten sonra AS 400 sisteminden sanal kredi kartları giriş menüsü kullanılarak kredi kartı bilgileri girilir (M tipi) AS 400 sistemi otomatik kredi kartı mail-order formu oluşturur söz konusu form sigortalıya imzalatılarak dosyalanır. Yine AS 400 sisteminden girilen kart için kredi kartı alındı bordrosu düzenlenir acente kaşesi üzerine imza konularak sigortalıya verilir. Acente nakit tahsil ettiği poliçeler için şirkete yapacağı ödemelerini kendi kredi kart bilgilerini girmek suretiyle sanal sistemden yapabilir (A tipi) (anlaşmalı kredi kartlarında taksitlerin tamamı blokeli olarak tahsil edilmiş olur. Anlaşmasız kartlarda sadece ilk taksit blokeli tahsil edilmiş olur) Anlaşmalı banka kartlarında Trafik poliçeleri 5 eşit taksit Trafik harici diğer zorunlu branş poliçelerinde 3 eşit taksite kadar Diğer poliçelerde 8 eşit taksite kadar taksitlendirebilirler. Bütün zorunlu branş poliçelerinde 1 taksit Diğer branş poliçelerinde 6 eşit taksite kadar taksitlendirebilirler. (Poliçe düzenlendikten sonra kredi kartı ile tahsilâtta prime indirim veya ilave yapılmaz) 3-Poliçe düzenlendikten sonra kredi kartı ile tahsilât (mail-order sistemi)

3 Acente tarafından poliçe düzenledikten sonra anlaşma yapılma şartı olmaksızın tüm kartları AS 400 sistemine girilerek (M tipi ) poliçe üzerine yazılır. Söz konusu kart için AS 400 sisteminden mail-order formunu düzenlenir sigortalıya imzalatır, şirkete fakslanır ve dosyalanır. Yine AS 400 sisteminden girilen karta ait kredi kartı alındı bordrosunu düzenlenir acente kaşesi üzerine imza koyularak sigortalıya verilir.(bu gibi girilen kartlar anlaşmalı banka kartı olsa dahi blokeli olamadığından ileri tarihlerde tahsil edilecek taksitler tahsil edilmeyebilir bu konuya acentelerimizin dikkatini çekmek isteriz) Acenteler AS 400 sistemine girdikleri kredi kartlarının ödenmiş veya ödenmemiş olduğunu sistemden her an istedikleri tarih kriterini vererek raporlayabilirler. Vadesi geldiği halde herhangi bir sebeple tahsil edilemeyen kredi kartları her gün sistemden otomatik olarak mesaj ile acentelere bildirilir. Ayrıca tahsil kabiliyeti olmayan kartlar yazılı olarak acenteye bildirilir. Bildirimi yapılan bu tahsilât tutarlarının yerine ya acente tarafından ilgili sigortalıdan nakit tahsilât yapılacak ya da başka bir kredi kartından tahsilât yapılacaksa acente tarafından yeni bir mail-order girişi yapılmalıdır. Acenteler poliçe düzenleme aşamasında kaç taksit ile tahsil etmek istediklerini aşağıdaki ölçüler içerisinde kendileri belirlerler. Anlaşmalı banka kartlarında Bütün zorunlu branş poliçelerinde 3 eşit taksite kadar diğer branş poliçelerinde 8 eşit taksite kadar taksitlendirebilir Bütün zorunlu branş poliçelerinde 1 taksit Diğer branş poliçelerinde 6 eşit taksite kadar taksitlendirebilir (Poliçe düzenlendikten sonra kredi kartı ile tahsilâtta primde indirim veya ilave yapılmaz) Sanal sistemde taksit sayısı poliçe yapıldığı üretim ayı ile başlar. Üretim ayını takip eden aylarda tahsilât yapılması halinde taksit sayısı geçen ay sayısı kadar azalır. Örneğin: Ocak ayında üretilen bir poliçeye mart ayında kredi kartı ile tahsilât yapılmak isteniyor ise taksit sayısı 8 yerine 6 olabilecektir. Anlaşmalı kredi kartlarında taksit sayısı ne olursa olsun poliçenin bütün brüt primini sorgulamakta ve banka onayı alınmaktadır. Yeni bir banka kartları ile anlaşma sağlandığında sistem üzerinden mesajla bilgi verilir. Şirketimizin anlaşma yapmış olduğu kredi kartları WORLCARD YAPI KREDİ BANKASI FORTİS BANK BONUS KART GARANTİ BANKASI DENİZBANK T.EKONOMİ BANKASI BONUS KART ŞEKERBANK MAKSİMUM KART İŞ BANKASI ZİRAAT BANKASI INGBANK ADVANTAGE KART HSBC TEKSTİLBANK HALKBANK KART FİNANS FİNANSBANK VAKIFBANK VAKIF KART ASYA KATILIM BANKASI AXSES AKBANK AYSA KART ASYA KATILIM BANKASI Sanal post uygulamasında anlaşmalı kartlarda puan ile satış yapılabilmektedir. Bu uygulama için kredi kart sahibinin puan tutarını işlem sırasında otomatik olarak sorgulanabilir. Eğer puan ile ödeme yapılmak istenirse önce puan tutarı tenzil olur sonra da kalan poliçe bakiyesi

4 Poliçe türüne göre 8 eşit veya 3-5 eşit taksite bölünerek kredi kartından blokeli çekim ile poliçe tahsilâtı tamamlanır. SİGORTA PRİMLERİNİN ŞİRKETE İNTİKALİ: Acentelerimiz; blokeli kredi kartı ile tahsil edilen poliçeler dışındaki poliçelerden vadesi ÖNCEKİ AYA AİT OLANLARI komisyonları (blokeli kart ile tahsil edilen poliçelerin komisyonları da dâhil) düştükten sonra kalan kısmını İÇİNDE BULUNULAN AYIN SON İŞ GÜNÜNE KADAR şirkete ödemek zorundadır. Bu ödemeler nakit, havale ve de acente kendi kredi kartı ile yapılabilir. Acentelerimiz şirkete ödedikleri paraları AS 400 sisteminde tahsilât işlemlerinde 17 adımından poliçelere kapatmalıdırlar. Prim borçlarını zamanında ödemeyen ve ödediği halde 17.adımdan poliçelere kapatmayan acentelerimize sistemi açtıklar anda bu durum mesaj olarak sistem tarafından 5 gün önceden otomatik bildirilir. Bildirime rağmen ödemesini yapmayan acentenin ekranı B (sadece anlaşmalı bankalar kredi kartı karşılığı poliçe kesebilen ekran) ekranına dönüştürülür. Ekranı B ye dönüştürülen acente 1 ay içinde ödemesini yapmaz ise ekranı tamamen kapatılır ve fesih yoluna gidilir. Döviz prim ödemeli düzenlenen poliçelerin tahsilâtının mutlaka ilgili döviz cinsinden ödemesinin yapılması esastır. Yeni Türk Lirası şeklinde ödemelerde o tarihindeki piyasa döviz satış kuru baz alınır. SÖZLEŞMELERDEN TAHAKKUK EDEN VERGİ VE FONLAR: 1-GİDER VERGİSİ: Şirketimiz tarafından tüm acenteler için vergi dairesine beyan edilerek ödenmektedir. Acentelerimiz beyanname vermeyecek ve sigorta gider vergisi ödemeyeceklerdir. 2-YANGIN SİGORTA VERGİSİ: Şirketimiz tarafından tüm acenteler için topluca ilgili belediyelere beyan edilerek ödenmektedir. Acentelerimiz beyanname vermeyecek ve yangın sigorta vergisi ödemeyeceklerdir. 3-GÜVENCE FONU: Şirketimiz tarafından ödenmektedir Acentelerimiz ödemeyeceklerdir. 4-TRAFİK HİZMETLERİ GELİŞTİRME FONU: Şirketimiz tarafından ödenmektedir Acentelerimiz ödemeyeceklerdir. ŞİRKET İLE ACENTE ARASINDA MUTABAKAT SAĞLAMAK İÇİN KULLANILACAK BELGELER: 1-MUTABAKAT İCMAL TABLOSU Acentelerimize her ay mutabakat icmal tablosu gönderilmektedir bu tabloda acentenin üretim rakamları vadesi gelen ve vadesi gelmeyen borçlarının aylık bazda dökümü, acenteden yapılan tahsilât tutarı ve menkul kıymet portföyü rakamları bulunmaktadır. Acentelerin rakamlarda mutabıklar ise bu formu imzalayarak 1 nüshasını klasman yapmaları diğer nüshasını şirkete göndermeleri gerekmektedir. Mutabık değiller ise hangi rakamda mutabık olmadıklarını şirkete bildirmeleri gerekmektedir. 2-ACENTE PARTAJI Acentelerimize aylık üretim ve iptallerini brüt,net primlerini vergi ve komisyonlarını poliçe bazında gösteren acente partajını AS 400 sisteminden kendileri alabilmektedirler.

5 3-KOMİSYON GİDER BELGESİ Acentelerimize her ay üretimleri ve iptalleri üzerinden tahakkuk eden komisyonlarını gösteren komisyon gider belgesi gönderilmektedir aynı belgeyi acentelerimiz AS 400 sistemden de alabilirler. 4-DEKONTLAR Acentelerimize her ay üretimlerine, iptallerine ve ödemelerine ilişkin dekontlar topluca gönderilmektedir. Acentelerimiz kendilerine gönderilen dekontları AS 400 sisteminden de alabilmektedirler. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİNİN TAHSİLÂTI Dask poliçeleri için acenteler ile her ayın 15.günü ve sonunda olmak üzere ayda 2 defa hesap mutabakatı yapılmaktadır. Yapılan mutabakat sonucunda poliçe tahsilâtları; 1)Nakit, sanal kredi kartı tahsilatı ile 2)Poliçe başlangıç tarihi itibariyle anlaşmalı kredi kartlarına 3 eşit taksitle,anlaşmasız kredi kartlarında tek çekim ile 3)Acente veya müşteri poliçe numarasını belirterek 15 gün içinde banka havaleleri ile tahsilât gerçekleştirilmektedir. Sistem Dask prim ödemesini 1 ay içerisinde yapmayan acentelerimizin poliçe kesme yetkisini kaldırmaktadır. Bu sebeple acentelerimizin ödemelerini zamanında yapmaları gereklidir.

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı