HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ"

Transkript

1 RAW MATERIALS INDEX F. Elvan KARAYEL Veri Analisti

2 İçindekiler Hammadde fiyat farkı Pik, Sfero ve Çelik Döküm Hammaddeleri Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? 1.Oranlar 2. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Ergitme ve Üretim Proses Kayıpları 3.Fiyat Farkının Kur İle Hesabı Tablo 1 :Hammadde Fiyatları (TL/ton) Kaynaklar Grafik 1: Rus Piki Teklifleri Değişimi Grafik 2: Çelik Piki Fiyatları Tablo 2: CAEF Avrupa Hammadde Endeksi Grafik 3: CAEF Avrupa Endeksi / EUROFER Endeks Açıklaması Tablo 3: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi Grafik 4: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi Grafik 5: Assofond Hammadde Fiyat Grafiği Grafik 6: Feaf Hammadde Fiyat Grafiği Tablo 4: TÜİK- Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Tablo 5: TÜİK- Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Grafik 7: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Grafik 8: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Tablo 6: TEDAŞ Elektrik Tarifeleri Mukayesesi Grafik 9: Elektrik Fiyatları Değişimi Tablo 7: TCMB Döviz Kurları(Euro) Tablo 8: TCMB Döviz Kurları(USD) Grafik 10. TCMB Döviz Kurları Tablo 9.TUIK Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi Grafik 11: TUIK Yurtiçi Fiyat Endeksi Grafik 12: TÜİK ÜFE Yıllık Grafik 13: TUIK Metal Döküm Hizmetleri, Sanayi ve Üretici Fiyat Enflasyonu Grafik 14: TÜİK Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Contents Raw Material Extra Charge Grey Cast Iron, Ductile Cast Iron and Steel Castings Raw Materials Raw material Prices and Index for Extra Charge Calculation of the Raw Material Extra Charge 1.Ratios 2.Calculation of the Raw Material Extra Charge - Melting and Production Process Losses 3.Calculating Extra Charge Using Exchange Rates Table 1: Raw Material Prices (TL/ton) References / Sources Chart 1: Russian Basic Pig Iron Prices (USD / ton) - CIF Marmara Region, Low Mn. Chart 2: Basic Pig Iron Prices (USD / ton) - FOB, Black Sea sports Table 2: CAEF Metallic Material Index Chart 3: CAEF Metallic Material Index EUROFER Scrap Price Index Remarks Table 3: EUROFER Scrap Price Index Chart 4: EUROFER Scrap Price Index (Please refer to Remarks section) Chart 5: Assofond Raw Material Prices (Euro / ton) Chart 6: FEAF Raw Material Prices (Euro / ton) Table 4: Industry Electricity Prices by Consumption Bands Tablo 5: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands Chart 7: Turkish Statistical Institute - Industry Electricity Prices by Consumption Bands Chart 8: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands Table 6: TEDAŞ Electricity Tariffs Chart 9: Electricity Price Changes Table 7: EBRD Exchange Rates(Euro) Table 8: EBRD Exchange Rates(USD) Chart 10: EBRD Exchange Rates Table 9: TURKSTAT Producer Price Index Chart 11: TURKSTAT Domestic PPI Chart 12: TURKSTAT Anual Change of PPI Chart 13: TURKSTAT Metal Foundry Facility, Industrial and Producer price Inflation Chart 14: TURKSTAT Domestic PPI

3 Hammadde Fiyat Farkı Dökümhaneler uzun süreli sözleşmeler ile yaptıkları üretimlerde, üretimin en önemli girdisi olan metalik hammaddelerin piyasalarda oluşan fiyat değişimleri karşısında üretimi devam ettirmek amacıyla çözümler üretmektedirler. Faaliyetin devamı ve müşterilere sevkiyatları aksamaması amacıyla 2003 yılında Avrupa Dökümhaneleri Birliği öncülüğünde İspanya, İtalya ve Almanya ile beraber Tüm Avrupa ülkelerinde ana sanayi ve dökümhaneler arasında Hammadde Fiyat Farkı uygulaması başlatılmıştır. Avrupalı ana sanayilere çalışan Dökümhaneler de müşterilerinden CAEF in her ay yayınladığı Avrupa Metalik Malzeme Endeks ine bağlı olarak Hammadde Fiyat Farkını dönemler halinde hesaplayarak talep etmektedirler. Pik, Sfero ve Çelik Döküm Hammaddeleri Pik, Sfero ve Çelik Döküm Üretiminde: 1000 Ton üretim için 1100 ila 1200 Ton arasında hurda, pik ve alaşım malzemelerinden oluşan temel metalik hammaddeler kullanılmaktadır. Üretilecek malzemenin özelliklerine göre dökümhanelerde piyasadan temin edilen hurda ve pik demirine alaşım malzemeleri katkıları ile istenen metalurjik özellikler elde edilir. Bu çalışmaya Alaşım Malzemeleri henüz eklenmemiştir. Grafit Karbon Verici, FeSiMg, FeSi, FeMo, FeV ve bunun gibi önemli metalik alyaj malzemeleri üzerindeki çalışmalar tamamlandığında eklenecektir. Raw Material Extra Charge Foundries for their longterm sales agreement try to find solutions to hedge against metallic raw materials price changes. To secure the continuance of production and avoid delays in deliveries, in 2003 The European Foundry Association (CAEF) together with Spain, Italy and Germany, pioneered the implementation of Raw Material Extra Charge between primary industries and foundries within Europe. Upon the implementation of Raw Material Extra Charge, the foundries supplying European primary industries claim the extra charges from their customers which is calculated on the basis of the CAEF Metallic Material Index published on a monthly basis. Grey Cast Iron, Ductile Cast Iron and Steel Castings Raw Materials In the production of grey cast iron, ductile cast iron and steel castings: For an output of tons of cast material, approximately to tons of metallic raw materials - scrap, pig and casting alloys are used. Depending on the characteristics of the output, the foundries formulate the right mixture for the required metallurgical specifications by adding up casting alloys to the scrap and pig iron supplied from the market. In the present analysis, alloy materials (carbon graphite, FeSiMg, FeSi, FeMo, FeV and similar metallic alloys) are not included. Metal Hammadde temin etmeden döküm yapmak mümkün değildir. 1

4 Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinde oluşturulan komisyon, Dernek üyesi firmalardan ve hammadde üreticilerinden aldığı veriler doğrultusunda 2008 yılının Mayıs ayından itibaren Avrupa da uygulandığı şekliyle Türkiye Metalik Malzeme Fiyat Farkı Endeksi yayınlayacaktır. Endeks in temel aldığı veriler söz konusu hammaddelerin hesaplanan dönemde fabrikalarımıza maliyet bedellerinin Türkiye ortalaması alınarak hesap edilmektedir. Bilgiler Ankara, İzmir, Samsun, Konya illeri ile Marmara Bölgesindeki Tüdöksad Üyeleri Dökümhanelerden aylık periyotlarla toplanan veriler ile hesaplanmaktadır. Dönemin ortalaması ve dönemin en yüksek fiyatı tabloda listelenmiştir. Tablo düzenli olarak her ayın sonunda toplanan veriler ile hesaplanacak ve sonraki ayın ilk haftası internet adresinde yayınlanacaktır. Raw Material Prices and Index for Extra Charge A commission within TÜDÖKSAD is regularly collecting information from TÜDÖKSAD members and raw material suppliers. Beginning from the May 2008, TÜDÖKSAD analyzes and publishes this information on a monthly basis as the Turkish Metallic Raw Materail Price Index for Extra Charge, implemented in the same way as in Europe. The basic data in the Index is the average total cost of metallic materials at the foundry door. The Index values are based on the monthly collected information from the TÜDÖKSAD members located in Ankara, İzmir, Samsun, Konya and Marmara region. The average price and the maximum price of the raw material for the given period are given on the table. The Index is regularly updated on a monthly basis and previous month data is posted every first week of the coming month at Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? 1.Oranlar Değişik proseslere ve parça özelliklerine bağlı olarak bileşenler değişebilmektedir. Aşağıdaki oranlar hesaplamalarda temel alınmıştır. Gri Pik Döküm Sfero Döküm Çelik Döküm % 50 Hurda fiyatı % 25 Hematit pik fiyatı % 25 Çelik Piki fiyatı % 50 Sfero Piki fiyatı % 50 Hurda fiyatı % 100 Hurda fiyatı Calculation of the Raw Material Extra Charge 1.Ratios Depending on the characteristics of the casting and different processes the components may vary. In the Index, the values calculated are based on the ratios specified here in. The value takes into account: Grey Cast Iron Ductile Cast Iron Steel Castings 50 % Scrap price 25 % Pig iron hematite price 25 % Basic Pig Iron Price 50 % Pig iron for ductile iron Price 50 % Scrap price 100 % Steel scrap price 2

5 2. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Ergitme ve Üretim Proses Kayıpları Her dökümhanenin kendine özgü proses kayıpları olmaktadır. Hesaplamalarda ergitilmek üzere ocaklara atılan hammadde ağırlığı ile satılan ürün ağırlığı arasındaki fark ergitme ve proses kaybı olarak değerlendirilmektedir. Genellikle %10 kabul edilebilen bir değer olmakla beraber, ince kesitli, manifold, fren parçaları ve knuckle gibi ürünlerde %20 ye kadar çıkabilmektedir. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Formülü Örnek 1 Sfero Döküm için Aralık 2010-Aralık 2011 arası Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10); Tablo 1.den (7). sütunda Aralık 2010 ve Aralık 2011 değerleri bulunur Aralık 2010 döküm hammadde maliyeti Aralık 2010 satırı, Sfero Döküm sütunu (820) 820 X 100 / (100-10) = 911 Aralık 2011 ortalama hammadde maliyeti, Aralık 2011 satırı, Sfero Döküm sütunu (1.040) X 100 / (100-10) = Fark: = 245 TL / ton Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Formülü Örnek 2 Sfero Döküm için Nisan 2008-Mayıs 2008 arası Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10); Tablo 1.den (7). sütunda Nisan 2008 ve Mayıs 2008 değerleri bulunur Nisan 2008 döküm hammadde maliyeti Nisan 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Mayıs 2008 ortalama hammadde maliyeti, Mayıs 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (972) 972 X 100 / (100-10) = Fark = 180 TL / ton 2.Calculation of the Raw Material Extra Charge - Melting and Production Process Losses Every foundry has endemic melting and process losses. In the calculations, the difference between the raw material weight and the castings sold is assumed to be the melting and production process loss.the 10 % is a generally accepted ratio for melting and process loss. However, this ratio may increase to up to 20 % in the productionof car knuckle joint parts, manifolds, brake parts and similar products. Calculation of the Raw Material Extra Charge Example 1 Extra charge for ductile cast iron for the period December December 2011 (Melting Loss 10 %); From the table 1 column 7, we extract December 2010 and December 2011 values Raw Material Cost on Castings December 2010 from the table, we use the value at the raw December 2010 and ductile iron column (820) 820 X 100 / (100-10) =911 Raw Material Average Cost December 2011 from the table, we use the value at the raw December 2011 and ductile iron column (1.040) X 100 / (100-10) = Difference: = 245 TL / ton Calculation of the Raw Material Extra Charge Example 2 Extra charge for ductile cast iron for the period May May 2008 (Melting Loss 10 %); From the table 1 column 7, we extract April 2008 and May 2008 values Raw Material Cost on Castings April 2008 from the table, we use the value at the raw April 2008 and ductile iron column (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Raw Material Average Cost May 2008 from the table, we use the value at the raw May 2008 and ductile iron column (972) 972 X 100 / (100-10) = Difference: = 180 TL / ton to be charged. 3

6 Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Formülü Örnek 3 Sfero Döküm için Nisan 2008-Ekim 2008 arası Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10); Tablo 1.den (7) sütunda Nisan 2008 ve Ekim 2008 değerleri bulunur. Nisan 2008 döküm hammadde maliyeti Nisan 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Ekim 2008 ortalama hammadde maliyeti, Ekim 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (677) 677 X 100 / (100-10) = 752 Fark: = (-) 148 TL / ton 3. Fiyat Farkının Kur İle Hesabı Bu çalışmada tüm değerler TL olarak hesaplanmıştır. Euro veya USD ye çevirmek için örneklerde olduğu gibi dönem arası fark TL olarak bulunduktan sonra ilgili tarihe ait kura bölünerek hesap edilebilir. TCMB resmi kurları için: Örnek 1 de bulunan 478 TL fark Mayıs 2007 ortalama Euro kuru 1, / 1,8095 = 264,16 Euro olarak bulunur Mayıs 2008 ortalama Euro kuru 1, / 1,9496 = 245,18 Euro olarak bulunur. Calculation of the Raw Material Extra Charge Example 3 Extra charge for ductile cast iron for the period April October 2008 (Melting Loss 10 %); From the table 1 column 7, we extract April 2008 and October 2008 values Raw Material Cost on Castings April 2008 from the table, we use the value at the raw April 2008 and ductile iron column (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Raw Material Average Cost October 2008 from the table, we use the value at the raw October 2008 and ductile iron column (677) 677 X 100 / (100-10) = 752 Difference: = (-)148 TL / ton to be charged 3. Calculating Extra Charge Using Exchange Rates In the current analysis, all values are in TL / ton. To convert the value calculated in TL, initially the difference between the periods is calculated as set forth in the previous examples,then the value is converted either to Euro or to USD by using the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) Exchange Rates. CBRT Exchange Rates can be downloaded from: To convert the extra charge (difference) calculated in the Example 1 (478 TL ): Average exchange rate of Euro in May 2007 is 1,8095 (Table 3): 478 TL / 1,8095 = 264,16 Euro / ton Average exchange rate of Euro in May 2008 is 1,9496 (Table 3): 478 TL / 1,9496 = 245,18 Euro / t 4

7 Tablo 1. Hammadde Fiyatları (TL/ton) - Table 1. Raw material prices (TL/ton) * Dönem/ Period Hurda / Scrap (1) Ort. (Avg) Max Sfero Piki / Ductile Iron (2) Ort. (Avg) Max Hematit Pik/ Hematite Pig (3) Ort. (Avg) Çelik Piki / Basic Pig Iron (4) Sfero Döküm /Ductile Casting (5) Pik Döküm / Gray Casting (6) Çelik Döküm / Steel Casting (7) / / / / / / / / / / / / ORT/AVG / / / / / / / / / / / / ORT/AVG / / / / / / / / / / / / Max Ort. (Avg) Max * Tablodaki fiyatlar döküm maliyetini göstermemektedir. Detaylara bir sonraki sayfadan erişebilirsiniz. 5

8 Kaynaklar References / Sources Hurda Fiyatı (1) Çolakoğlu Metalurji A kalite fiyatı ve Türkiye genelindeki dökümhanelerce satın alınan paketli veya dökme, kaplamasız, DKP sac hurdalarının maliyet fiyatlarının günlük hesap edilmiş, ağırlıklı aylık ortalaması Sfero Piki (2) İthal kaynaklardan temin edilen Sfero pikinin güncel fiyatlar ve bağlanan sözleşmeler ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması Hematit Piki (3) İsdemir, Kardemir ve ithal kaynaklı pikin güncel fiyatlar ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması Çelik Piki (4) İsdemir, Kardemir ve ithal kaynaklı pikin güncel fiyatlar ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması Scrap Prices (1) Çolakoğlu Metalurji Steel Scrap, A quality average monthly price. Pig Iron for Ductile Iron (2) Imported pig iron for ductile iron average price (cost of pig iron at the foundry door) Pig Iron Hematite (3) Pig iron hematite average price supplied from İsdemir, Kardemir and imported (cost of pig iron hematite at the foundry door) Basic Pig Iron (4) Basic pig iron average price supplied from İsdemir, Kardemir and imported. (cost of pig iron at the foundry door) Sfero Döküm Hammadde Maliyeti (5) Ortalama % 50 sfero piki ve % 50 hurda ile hesaplanan malzeme maliyeti Ductile Cast Iron Raw Material Cost (5) Raw material cost on castings calculated with the assumption of 50 % pig iron for ductile iron price and 50 % scrap price Pik Döküm Hammadde Maliyeti (6) Ortalama % 50 hurda ile % 25 hematit ve %25 çelik piki ile hesaplanan malzeme maliyeti Grey Cast Iron Raw Material Cost (6) Raw material cost on castings calculated with the assumption of 50 % scrap price, 25 % pig iron hematite price and 25 % basic pig iron price Çelik Döküm Hammadde Maliyeti (7) % 100 hurda ile hesaplanan malzeme maliyeti Steel Castings Raw Material Cost (7) Raw material cost on castings calculated with the assumption of 100 % Steel scrap price 6

9 Grafik 1: Rus Menşeli Düşük Manganlı Çelik Piki Teklifleri USD/T, CIF, Marmara Chart 1: LowMn Pig Iron from Russian Suppliers $/T, CIF, Marmara Ports Grafik 2: Çelik Piki Fiyatları USD/T, FOB, Karadeniz Chart 2: Basic Pig Iron Prices (USD/ton) - FOB, Black Sea ports 7

10 Tablo 2: CAEF Avrupa Hammadde Endeksi / Table 2: CAEF Metallic Material Index 1.Fiyatlar Euro / ton - Prices (Euro / ton) Aylar , , , , , ,26 358, ,12 355, ,64 358, ,96 360, ,73 355, ,82 346, ,87 2. Endeks / Index Aylar , , , , , ,59 247, ,66 245, ,63 247, ,16 249, ,86 245, ,99 238, ,48 CAEF Avrupa Dökümhaneleri Birliği Ortalama Hammadde Fiyatları % 25 Hafif Hurda; % 25 Ağır Hurda; % 25 30x30x30 cm. paketli DKP Hurda; % 25 Döküm Piki The European Foundry Association (CAEF) Average Raw Material Prices: 25 % average of the light steel scrap; 25 % heavy steel scrap/rails 40 cm; 25 % scrap packages 30x30x30 cm; 25 % pig iron 8

11 Grafik 3: CAEF Avrupa Metalik Fiyat Endeksi Chart 3: CAEF Metallic Material Index (Euro / ton) - (June 2003 = 100) CAEF Yıllık Ortalama Fiyat Endeksi (Euro / ton) CAEF Metallic Material Index Yearly Averages (Euro / ton) 9

12 EUROFER Endeks Açıklaması Eurofer Hurda Fiyatı Endeksi Almanya, Fransa İtalya İspanya ve İngiltere pazarındaki demir çelik hurda fiyatı değişimlerini 3 kategoride incelemektedir. Tablo ve grafikte yazan değerler hurda fiyatı değildir! 2001 yılı ortalama fiyatı 100 kabul eden bir endeks değerine göre hesaplanmaktadır. Örnek olarak, Mart 2010 New Arisings değeri 255 dir ve bu rakam hurdanın fiyatı değildir. Aynı şekilde Şubat 2010 değeri 221 olarak belirlenmiştir. İki dönem arasındaki fark hesaplanıp ( = 34) Mart ayında fiyatta 34 Euro artış oldu demek de doğru değildir. The EUROFER Scrap Price Index is referential price information on three categories of steel scrap (demolition, new arisings and shredded scrap) based on bid and ask prices collected from major participants in Germany, France, Italy, Spain and the UK. The values in tables and figures are not scrap prices but an index value calculated on the basis of the average price in Euro / ton in the year 2001(2001=100). For example New Arisings value in March 2010 is 255. It is not the scrap price, it is the index value. Similarly, the difference between the February and March 2010 values is 34 ( = 34). However, this does not reflect the price increase of 34 Euro. Example: Hesaplama Örneği Mart 2009 hurda fiyatı 290 Tablodan: Mart 2009: 163, Mart 2010: 255 okunur. Mart 2010 hurda fiyatını hesaplamak için basit orantı kurularak: 255 x 290 / 163 = 454 bulunur. Dikkat edilmesi gereken, hurda fiyatıdır Endeks değerleri oranı vermektedir. Yani Mart 2009 da hurda fiyatı 290 iken endeks 163 hesaplanmıştır. Buna göre Mart 2010 da endeks 255 ise hurda fiyatı da 454 olmaktadır. Endeksteki değişim 92 birim iken hurda fiyatındaki değişim 164 olmuştur. March 2009 scrap price is 290. From the table, the index values are: 163 (March 2009), 255 (March 2010). To calculate the scrap price in March 2010, we use direct proportion: 255 x 290 / 163 = 454 The scrap price on March 2009 is 290 and the index value is 163. And the index value being 255 on March 2010, the scrap price becomes 454. While the index value change is 92, the increase in scrap price is 164. EUROFER Scrap Price Index - Remarks 10 0

13 Tablo 3: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi / Table 3: EUROFER Scrap Price Index (Please refer to Remarks section) Ocak/Jan Şubat/Feb Mart/March Nisan/April Mayıs/May Haz./June Tem./July Ağust/Agust Eylül/Sept Ekim/Octo Kasım/Nov Aralık/Dec Ort./Avg Grafik 4: Eurofer Avrupa Hurda Fiyatı Endeksi 2001=100 New Arisings Monthly Averages in Euros 11 0

14 Grafik 5: Assofond (İtalya) Hammadde Fiyat Grafiği (Euro / ton) Chart 5: Assofond (Italy) Raw Material Prices (Euro / ton) Grafik 6: Feaf Hammadde Fiyat Grafiği / Hurda ve Pik Fiyatları (Euro/ton) Chart 6: FEAF Raw Material Prices (Euro / ton) Feaf - Spain Raw Material Prices (Euro / ton) scrap basic pig iron pig iron hematite 12 0

15 Tablo 4: Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Table 4 : Industry Electricity Prices by Consumption Bands Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Industry Electricity Prices by Consumption Bands Nihai kullanıcı ortalama birim fiyatı (1) End-user average price (1) Tüketim aralıkları (Kuruş/kWh) Consumption bands Yıllık Değişim (MWh) I. Dönem I. Period II. Dönem II. Period I. Dönem I. Period II. Dönem II. Period I. Dönem I. Period Change YOY T < 20 26,8 28,6 28,2 27,6 27,2 20 T < ,4 27,1 27,3 27,4 27,6 500 T < ,8 25,8 26,0 25,8 26, T < ,2 23,6 24,9 24,0 24, T < ,0 20,8 22,3 21,9 23, T ,8 20,9 22,0 21,3 21,3 T > ,6 20,2 21,7 20,5 21,5-3,55% 1,06% -0,03% -3,08% 3,96% -2,93% -0,97% Tablo 5: Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Table 5: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands Tüketim aralıkları Consumption bands (m 3 ) Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands I. Dönem - I. Period Nihai kullanıcı ortalama birim fiyatı (1) II. Dönem - II. Period End-user average price (1) I. Dönem - I. Period (Kuruş/m 3 ) Yıllık Değişim II. Dönem - I. Dönem - Change YOY II. Period I. Period T < T < T < T < T ,3 93,1 100,5 99,6 100,1-0,40% 77,2 89,3 100,9 97,4 99,4-1,50% 74,3 86,1 91,6 90,2 90,6-1,11% 74,8 86,1 89,4 88,5 88,6-0,86% 73,6 85,4 89,0 88,1 88,9-0,08% 13 0

16 Grafik 7: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Chart 7: Turkish Statistical Institute - Industry Electricity Prices by Consumption Bands Grafik 8: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Chart 8: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands 14 0

17 Tablo 6. TEDAŞ Elektrik Tarifeleri Mukayesesi/ Table 6.TEDAŞ Electricity Tariffs Çift Terimli Tarife/ Binomial Tariff Tarih /Date SANAYİ GÜÇ BEDELİ DAĞITIMA GÖMÜLÜ / INDUSTRIAL POWER FEE GROUNDED DISTRIBITION PRK TZ/ PRK Single Count Değer Value Değişim Change PRK Günd/ PRK Daily Değer Value Değişim Change PRK Puant /PRK Peak Değer Value ,543 0,54% 18,417 0,53% 33,370 Değişim Change PRK Gece /PRK Night Değer Value Değişim Change Kayıp/ Loss Değer Value Değişim Change Dağıtım/ Distrubition Değer Value Değişim Change PSH Değer Value Değişim Change 0,30% 7,633 1,30% 2,786-9,66% 1,371 29,58% 0,740-11,69% ,444 4,99% 18,319 5,00% 33,271 5,00% 7,535 5,01% 3,084 39,78% 1,058-0,78% 0,838 37,94% 0,48% ,567 0,87% 17,447 0,87% 31,688 0,48% 7,176 2,15% 2,206-2,06% 1,066 2,15% 0,608-19,91% 0,87% 0,48% ,416-1,02% 17,296-1,03% 31,537 7,176-0,57% 7,025-2,52% 2,253 3,62% 1,044 0,62% 0,759 33,30% 0,87% 0,48% ,447 17,595-0,73% 17,476-0,74% 31,716 7,176-0,41% 7,206-1,77% 2,174-13,85% 1,037 24,36% 0,569 29,67% 2,15% ,447 17,725 7,176 0,87% 0,06% 17,606 0,06% 31,847 2,15% 0,03% 7,337 0,14% 2,524 1,00% 0,834-2,90% 0,439-2,25% ,715 2,206 0,87% -0,02% 17,596-0,02% 31,836 2,15% -0,01% 7,326-0,04% 2,499-4,42% 0,859 8,02% 0,449 0,78% ,688 17,718 0,29% 17,599 0,29% 2,206-2,06% 31,840-0,16% 7,330 0,70% 2,614 41,85% 0,795-42,55% 0,445 13,04% 31,688 2, ,770 0,48% 7,04% 17,651 7,04% -2,06% 31,891 7,33% 7,381 6,16% 1,843 8,99% 1,385-0,50% 0,394-1,63% 1, ,601 0,48% 0,00% 16,489 0,00% -2,06% 29,714 0,00% 6,953 0,00% 1,691 0,00% 1,392 0,00% 0,401 0,00% 7,176 1, ,601 2,15% 7,176 10,66% 16,489 10,66% 29,714 1,066 10,66% 6,953 10,66% 1,691 9,93% 1,392-4,78% 0,401 3,34% ,002 2,15% 0,11% 14,902 0,11% 26,852 2,15% 0,06% 6,284 0,26% 1,538-16,35% 1,461 20,72% 0,388 7,00% 0,608 2,15% 2,15% 2,206 0,608-19,91% Grafik 9. Elektrik 2,206 Fiyatları Değişimi (Dağıtıma 0,608 gömülü Sanayi Çift Terimli) -2,06% -19,91% Chart 9. Electricity Price Changes (Shared Distribution Industrial Binomial) -2,06% 1,066 1,066 PRK TZ/ 2,15% PRK Single 2,15% Count 0,608 0,608-19,91% -19,91% PRK Günd/ PRK Daily -19,91% Kayıp/ Loss Dağıtım/ Distrubition PRK Puant /PRK Peak PSH PRK Gece /PRK Night tarihleri arasındaki üçer aylık dönemler baz alınmıştır. 15

18 Tablo 7. TCMB Aylık Ortalama Satış Döviz Kurları (Euro) Table 7. EBRD Monthly Average Selling Rate of Exchange (Euro) DÖNEM/ PERIOD Tablo 8. TCMB Aylık Ortalama Satış Döviz Kurları (USD) Table 8. EBRD Monthly Average Selling Rate of Exchange (USD) DÖNEM/ PERIOD Grafik 10. TCMB Döviz Kurları / Chart 10. EBRD Exchange Rates 16

19 Tablo 9. TUIK Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi * Table 9. TURKSTAT Domestic Producer Price Index* Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Jan. Feb. March April May June July August Sep. Oct. Nov. Dec ,51 123,83 124,14 126,54 130,05 135,28 136,45 135,43 135,11 135,73 135,33 135, ,09 136,37 137,70 138,80 139,34 139,19 139,28 140,47 141,90 141,71 142,98 143, ,80 147,48 152,16 159,00 162,37 162,90 164,93 161,07 159,63 160,54 160,49 154, ,16 156,97 157,43 158,45 158,37 159,86 158,74 159,40 160,38 160,84 162,92 163, ,94 167,68 170,94 174,96 172,95 172,08 171,81 173,79 174,67 176,78 176,23 178, ,75 185,90 188,17 189,32 189,61 189,62 189,57 192,91 195,89 199,03 200,32 202, ,10 202,91 203,64 203,81 204,89 201,83 201,20 201,71 203,79 204,15 207,54 207, ,91 206,65 208,33 207,27 209,34 212,39 214,50 214,59 216,48 217,97 219,31 221, ,10 232,27 233,98 234,18 232,96 233,09 234,79 235,78 237,79 237,65 Grafik 11. TUIK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi/Chart 11. TURKSTAT PPI * Grafik 12. TÜİK ÜFE YILLIK / Chart 12.TURKSTAT Yearly % 17

20 Grafik 13. TÜİK Metal Döküm Hizmetleri ve Yurtiçi Üretici Fiyat Enflasyonu Chart 13. TURKSTAT PPI Inflation (metal casting services, domestic producer prices) Grafik 14. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi / Chart 14. PPI Index (2003=100)* * TÜİK tarafından, geçmişte Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve ÜFE olarak kullanılan endekslerin yerine 2014 yılı itibariyle Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılacaktır. Raporumuz bu verilere göre güncellenmiştir. 18

Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1

Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1 ODTÜ Gelişme Dergisi, 39 (Ağustos), 2012, 179-196 Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1 Altan Aldan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi

Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi Erol AYDIN*, Yılmaz ARAL**, Mehmet Ferit CAN***, Yavuz CEVGER****, Engin SAKARYA*****, Sinem İŞBİLİR******

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Nisan 2015 Sayı:211

AYLIK BÜLTEN Nisan 2015 Sayı:211 AYLIK BÜLTEN Nisan 2015 Sayı:211 BIST 100 Endeksi Mart ayına 84.000 seviyesinden başlarken, FED faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesi ve yurtiçi faiz indirimi tartışmalarının etkisiyle ayın ilk yarısında

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri Özet

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri Özet Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 569 B. A. EŞİYOK 63 1 Türkiye Kalkınma Bankası nda Kd. Uzman Ekonomist. Ali.Esiyok@kalkinma.com.tr. Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ Araş.Gör. Cihan KIZIL * Doç.Dr. Fuat ERDAL Özet Bir ülke mal ve hizmetlerinin uluslararası rekabet gücünün göstergelerinden

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

FUAR GIFA 2015 E DOĞRU SAYI 33 EKİM - KASIM - ARALIK 2014 TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR TUDOKSAD.ORG.TR DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİ

FUAR GIFA 2015 E DOĞRU SAYI 33 EKİM - KASIM - ARALIK 2014 TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR TUDOKSAD.ORG.TR DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİ TÜDÖKSAD ÜYELER YILSONU YEMEĞİNDE BULUŞTU FUAR GIFA 2015 E DOĞRU RÖPORTAJ İÇİMİZDEN BİRİ: ÖZER DOĞANSOYSAL TÜRKDÖKÜM SAYI 33 EKİM - KASIM - ARALIK 2014 TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı na İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı

12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı na İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı 12. Uluslararsı Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı na İtalyan Firmalarının Resmi Katılımı Italian Official Participation at 12 th International Iron-Steel and Foundry

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI 2014-2/ YIL/3 SAYI/14 Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls Sıcak daldırma galvaniz kaplamada görünüm sorunları / Appearance

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2006 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Endüstri-İçi Ticaretin Analizi

Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Endüstri-İçi Ticaretin Analizi 386 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2010 Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Endüstri-İçi Ticaretin Analizi Murat Ozan Başkol, Uludağ Üniversitesi Abstract Intra-Industry

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı