DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit, Sandviç Teoremi, Sonsuzda Limit ve Sonsuz Limitler/ Süreklilik Tanımı, Sürekli Fonksiyonların Özellikleri, Kapalı Aralıkta Süreklilik, Ara değer Teoremi ve Uygulaması/ Türev Tanımı, Bazı Türevler, Diferansiyel ve Türev Kuralları, Zincir Kuralı, Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri/ Ortalama Değer Teoremi, Artan-Azalan Fonksiyonlar, Rolle Teoremi/ Yüksek Basamaktan Türevler, Kapalı Türetme, Transandant Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar ve Türevleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Doğal Logaritmanın Özellikleri, Genel Üstel Fonksiyon-Logaritmik Türetme, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Ters Hiperbolik Fonksiyonlar/ Türevin Uygulamaları, Ekstremumlar, Kritik Noktalar ve Sınıflaması, İç bükeylik ve Büküm Noktaları, Birinci Türev ve İkinci Türev Testi / Basit Eğri Çizimleri, Lineer Yaklaşım, Taylor Formülü, Bazı Fonksiyonların Taylor Açılımları/ Belirsiz Şekiller,L Hospital Kuralı/ Eğri Çizimleri, Parametrik Eğriler, Kutupsal Koordinatlar, Kutupsal Eğri Çizimi/ İntegral, Temel Alan Problemi, Riemann Toplamları, Belirli İntegralin Özellikleri, Ortalama Değer Teoremi, Temel Teorem, Belirsiz İntegral, Değişken Dönüşümü, Trigonometrik İntegraller, Düzlem Bölgelerin Alanları. Calculus: A Complete Course, Robert A. Adams, Fifth Edition, Addison Wesley Longman Toronto Diğer Kaynaklar Konuları içeren diğer kaynaklar. FİZ -101 FİZİK I Fizik ve Ölçme,Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası 1.Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık 1.Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri:Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık 2.Fizik, 1.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık

2 Temel Matematik bilgisi ile Diferansiyel ve İntegral Hesap konuları KİM-101 GENEL KİMYA Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bilesikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giris ve redox tepkimeleri. Gazlar. Termokimya.Atomun elektron yapısı.periyodik çizelge ve atom özellikleri. Kimyasal baglar. Sıvılar katılar ve moleküller arası özellikler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal denge. Asitler ve bazlar.çözünürlük ve iyon dengeleri. Entropi ve serbest enerji. Elektrokimya. 1. R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Genel Kimya 1-2. _lkeler ve Modern Uygulamalar, Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Sekizinci Baskı, Palme Yayıncılık, C.E.Mortimer, Modern Üniversite Kimyası I-II, Çeviri Editörü: T.Altınata, Çaglayan Yayınevi, B.H.Mahan, Üniversite Kimyası I-II, Çeviri: C.Senvar, E.Edgüer, Hacettepe Ünv. Yayınları, E.Erdik, Y.Sarıkaya, Temel Üniversite Kimyası, Hacettepe-Tas kitapcılık, MF-BİL101 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Programlamaya Giriş / Algoritma ve Akış Şemaları / Matlab de Programlama / Matlab de Grafik / Matlab de Veri Tabanı / Sembolik Matlab / Simulink Giriş Ders Notu Var 1. Deniz Dal, Matlab Uygulamaları 2. Using MATLAB Version 6, The Mathworks Inc., Mastering MATLAB 6, Prentice Hall, MATLAB Programing for Engineers, Brooks/Cole, MATLAB for Engineers, Addison-Wesley Publishing Company, Matlab Kılavuzu, Papatya Yayıncılık, 2006, 7. Kolay Anlatımı ile İleri Düzeyde MATLAB , Türkmen Yayınevi,

3 EEM-101 Elk- Elek Müh. Giriş Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temel ilkeleri, uygulama alanları, iş sahaları, mezunların durumu, uygulamadaki yönetmelik ve mevzuatlar, bölüm öğretim elemanlarının çalışma alanları ve verdikleri derslerin özellikleri. Öğrenimleri sırasında karşılaşacakları zorluklar ve bunların nasıl aşılacağı, mesleki etik kurallarına uyma. Ders Notu Var Dick White and Roger Doering, Electrical Engineering Uncovered, 2nd Edition, Prentice Hall. OZD-101 YABANCI DİL-I Okuma parçaları ve alıştırmalar, Dinleme parçaları ve alıştırmalar, Çeviri çalışmaları, Belirli bir konuda yazı kaleme alma, Belirli bir konu üzerinde münazara yapma. Ders Notu Var 1. Kirn, E. Hartmann, P. 2002; Interactions 2 Reading, McGraw Hill, New York 2. Dick White and Roger Doering, Electrical Engineering Uncovered, 2nd Edition, Prentice Hall. OZD-103 TÜRK DİLİ 1 Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması 1. Ders notları. 2. Yusuf Çotuksöken, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili 1. ve 2. Cilt, Papatya Yayıncılık, İstanbul Doğan Aksan, Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Bilgi Yayınları, İstanbul

4 1. T. Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yayınları, Ankara. 2. Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınları, Ankara. 3. Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, Bilgi Yayınevi, 4. Basım, Ankara Ömer A. Aksoy, Dil Yanlışları, Adam Yayıncılık, İstanbul Feyza Hepçilingirler, Türkçe Off, Remzi Yayınları. 6. Talat Tekin-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri/ Giriş, Simurg Yayınları, İstanbul MF-101 TEKNİK RESİM İzdüşüm kavramı, görünüş çıkarma, dik izdüşüm, kesit görünüşler, perspektif, ölçülendirme, yüzey işaretleri, tolerans, açınım ve arakesitler 1. Giesecke, E. Frederick, et. al., Technical Drawing (13th Edition), Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J., Şen, İ.Z., ve Özçilingir, N., Teknik Resim-Temel Bilgiler, Deha Yayıncılık, İstanbul, Şen, İ.Z., ve Bora, H., Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım AutoCAD 2008, Deha Yayıncılık, İstanbul, MAT-102 MATEMATİK-II İntegrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, İndirgeme Formülleri, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Rasyonel Fonksiyonların İntegrallerine Dönüştürülebilen İntegraller, Köklü Fonksiyonların İntegralleri (Ters Değişken Dönüşümü)/ Dönel Cisimlerin Hacimleri, Eğri Uzunluğu, Dönel Yüzeylerin Alanları/ Improper İntegraller/ Diziler-Seriler, Dizilerde Limit, Yakınsaklık, Seriler, Serilerin Yakınsaklığı, Geometrik, Teleskopik ve Harmonik Seriler, n. Terim Testi,Pozitif Terimli Seriler, İntegral Testi, Mukayese Testi, Limit Mukayese Testi, Oran ve Kök Testleri, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Alterne Seri Testi, Kuvvet Serileri, Taylor ve Mclaurin Serileri/ Vektörler ve Vektörel Fonksiyonlar, Vektörlerde İşlemler, Doğru ve Düzlem Denklemleri, Bir Değişkenli Vektörel Fonksiyonlar, Vektörel Fonksiyonların Türevleri/ Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Geometrik Yorum, Limit, Süreklilik, Kısmi Türevler, Teğet Düzlem, Normal Doğru, Yüksek Basamaktan Türevler, Zincir Kuralı, Homojen Fonksiyonlar, Lineer Yaklaşımlar, Türetilebilirlik, Diferansiyel, Gradyen, Doğrultu Türevi, Örtük (Implicit) Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Örtük Fonksiyon Teoremi, Taylor Serileri ve Yaklaşımlar, Ekstremumlar ve Yerel Ekstremumlar, Kritik Noktaların Sınıflandırılması, İkinci Türev Testi, Kısıtlı Bölgelerde Ekstremumlar, Lagrange Çarpanları/ Çok Katlı İntegraller, İki Katlı İntegraller, İki Katlı İntegralin Özellikleri, Kartezyen Koordinatlarda İki Katlı İntegral, Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı İntegral ve Değişken Dönüşümü, Yüzey Alanları 4

5 Calculus: A Complete Course, Robert A. Adams, Fifth Edition, Addison Wesley Longman Toronto Konuları içeren diğer kaynaklar. FİZ-102 FİZİK-II Elektrik alan. Gauss yasası. Elektriksel potansiyel. Sığa ve dielektrikler. Akım ve direnç. Doğru akım devreleri.manyetik alanlar.manyetik alan kaynakları. Faraday yasası. İndüklenme. Alternatif Akım Devreleri. Elektromanyetik dalgalar. Serway R. A. and Jewett J. W. 1999;Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics : : Temel türev bilgisi, Temel integral bilgisi, Temel vektör bilgisi. EEM-102 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Temel kavramlar: Akım gerilim ilişkileri ve ölçülmesi. Yük,ve akı tanımları. Devre diyagramları. Devre yasaları: Kirchoff''un gerilim yasası, Kirchoff''un akım yasası. Enerji ve elektriksel güç.aktif devre, pasif devre ve kayıpsız devre tanımları.analiz yöntemleri :Düğüm denklemleri yöntemi, çevre akımı ve dal akımı yöntemleri. Toplamsallık özelliği. Enerji depolayan elemanlar: Kapasite ve endüktans. İki uçlu ve dört uçlu (iki kapılı) devre elemanları: Direnç, endüktans, kapasite, ideal transformatör, fiziksel transformatör, jiratör devre elemanları ve bağımlı kaynaklar ve devre diyagramları. Thevenin ve Norton eşdeğerleri. AC devre analiz teknikleri: Ortalama, etkin değer hesabı. Fazörler. Empedans ve admitans tanımları. Fazör diyagramları ve rezonans.ac devrelerde güç hesapları (ani güç ve ortalama güç).maksimum güç transferi. Üç fazlı devreler. Ders Notu Var 1. Electric-Circuits-9th-James-Nilsson Prentice Hall; 9 edition (January 13, 2010) 2. Rizzoni, G., Principles and Applications of Electrical Engineering, McGraw-Hill 3. Roadstrum and Wolaver, Electrical Engineering: For All Engineers, Wiley Books. 4. Paul, C., Nasar, S.A., and Unnewahr, L., Introduction to Electrical Engineering, McGraw-Hill 5. Smith, Circuits, Devices and Systems, Wiley Books. 5

6 MF-102 OLASILIK VE İSTATİSTİK Olasılık ve istatistiğe giriş / Olasılık kavramları / Rastlantı değişkenleri / Olasılık dağılımları (ayrık ve sürekli) / Marcov zincirleri / Örnekleme / Parametre kestirimi / Lineer regresyon / Hipotez testi Ders Notu Var 1. İstatistiğe Giriş II / Olasılık ve Tümdengelimci İstatistik, Merih İpek, Beta Basım Yayım 2. Olasılık, Fahamet Akın, Ekin Kitabevi Yayınları, Temel İstatistik, Doç. Dr. Fazıl Güler, Beta Basım Yayım, Probability And Statistics for Engineers, Mehmetçik Beyazıt, Beyhan Oğuz, Birsen Yayınevi. EEM-104 E&E İÇİN MALZEME BİLGİSİ Malzeme çeşitleri (metaller, seramikler, polimerler, yarıiletkenler), malzemelerin özellikleri (mekaniksel, ısıl, elektriksel, optik), iletken ve yalıtkan malzemeler, iletim hattı iletkenleri ve yeraltı kabloları, direnç ve özdirenç, iletken ve iletkenlik, kablo ve iletkenlerin akım taşıma kapasiteleri, sigortalar, yalıtkanlar, kablolarda ısınma, tesisatta kullanılan yalıtkan kablolar ve borular, tesisat devreleri ve tesisat çekim yöntemleri, anahtarlar ve uygulamaları, aydınlatma armatürleri, elektrik sayaçları, elektrik tesisatında güvenlik sistemleri. Ders Notu Var Lecture notes, powerpoint presentations,kasap, S.O., 2006, Electronic Materials. Principle of Electronic Materials and Devices, McGraw-Hill OZD-102 YABANCI DİL-II Bölümle ilgili okuma parçaları ve dil bilgisi çalışmaları; kelime ve iki dil arasında çeviri aktiviteleri; dinleme etkinlikleri; bölümle ilgili güncel konular ile yapılan münazaralar. Ders Notu Var 6

7 1. Velioğlu, A., Kandiller, B. 1996; Reader at work-1-2, METU, Ankara 2. Malarcher C., Janzen A. 2004; Reading for the Real World 1-2, Great Britain OZD-104 TÜRK DİLİ-II Örnek edebi ve güncel metinlerin okunması, yazılı ve sözlü anlatım 1. Ders notları. 2. Yusuf Çotuksöken, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili 1. ve 2. Cilt, Papatya Yayıncılık, İstanbul Tahsin Yücel, Söylemlerin İçinden, YKY, İstanbul Macit Gökberk, Değişen Dünya-Değişen Dil, YKY, İstanbul T. Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yayınları, Ankara. MF-102 GÖRSEL PROGRAMLAMA Algoritmalar, akış diyagramları, bilgisayar programlamaya giriş, Visual C programlama dilinin genel yapısı ve kavramları, Visual C programlama dili ile yazılım geliştirmenin temelleri, Visual C de ifadeler ve operatörler, problem çözme, atama ve girdi/çıktı komutları, seçim yapıları ve döngüler, fonksiyonlar. Ders Notu Var : 7

8 2.SINIF DERS İÇERİKLERİ EEM-201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Diferensiyel denklemler ve temel kavramlar. Matematiksel model olarak diferensiyel denklemler. (Adikısmi diferensiyel denklemler, diferensiyel denklemlerin derece ve mertebesi. Diferensiyel denklemlerin elde edilişi).diferensiyel denklemlerin genel, özel ve tekil çözümleri. Varlık-Teklik teoremleri. Yön alanları ve çözüm eğrileri. Değişkenlerine ayrılabilen, homojen, tam ve tam şekle dönüştürülebilen diferensiyel denklemler. Lineer diferensiyel denklem, Bernoulli diferensiyel denklemi ve uygulamalar (nüfus modeli, ivme-hız modeli, ısı problemleri). Değişken değiştirme yöntemi. İndirgenebilir denklemler (Değişkenlerden birini içermeyen ve lineer olmayan diferensiyel denklemler). n-inci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin genel çözüm teorisi (çözümlerin lineer bağımsızlığı, homojen denklemler için süperpoziyon prensibi, özel ve genel çözüm kavramları). n-inci mertebeden sabit katsayılı homojen diferensiyel denklemlerin genel çözümleri. Sabit katsayılı homojen olmayan denklemler ve çözüm yöntemleri. (Belirsiz katsayılar yöntemi Parametrelerin değişimi yöntemi). Başlangıç ve sınır değer problemleri. (Sınır değer problemleri için özdeğerler, öz fonksiyonlar. Fiziksel uygulamalar, mekanik titreşimler, Elektrik devreleri). Değişken katsayılı homojen ve homojen olmayan diferensiyel denklemler (Cauchy-Euler, Legendre diferensiyel denklemleri). Mertebe düşürme yöntemi. Diferensiyel denklemlerin adi nokta civarında seriler yardımıyla çözümü. Laplace ve ters Laplace dönüşümleri. Sabit ve değişken katsayılı başlangıç değer problemleri ile Delta-Dirac ve öteleme fonksiyonlarını içeren diferensiyel denklemlerin Laplace yöntemiyle çözümleri. Diferensiyel denklem sistemleri. Yüksek mertebeden diferensiyel denklemlerin birinci mertebeden sisteme dönüştürülmesi. Homojen diferansiyel denklem sistemlerin özdeğer, özvektör yöntemi ile çözümü. Homojen olmayan sabit katsayılı diferensiyel denklem sistemlerinin çözümleri. Laplace dönüşümlerinin diferensiyel denklem sistemlerine uygulanışı. Diferensiyel denklemler için sayısal çözüm yöntemleri (Euler ve Runge-Kutta yöntemi). Ders Notu Var 1. Elementary to Differential Equations and Boundary Value Problems. William E. Boyce and Richard C.DiPrima, Fifth Edition. 2. Introduction To Ordinary Differential Equations, Shepley L. Ross, Fourth Edition, Bu konuda yayınlanmış diğer kaynaklar. 3. Edwards, C.H., Penney, D.E. (Çeviri Ed. AKIN, Ö). 2006; Diferensiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri (Bölüm 1-7), Palme Yayıncılık, Ankara. 4. KREYSZIG, E. 1997; Advenced Engineering Mathematics, New York. Türev/İntegral 8

9 EEM-203 LİNEER SİSTEM TEORİSİ Matris tanımı, Matrislerde toplama ve çarpma/ Bir kare matrisin transpozesi, Bazı Özel Matrisler/Denk matrisler, Bir matrisin rankı, /Determinantlar ve özellikleri, Laplace açılımı/ Ek matris, bir matrisin tersi/ Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm yöntemleri/ Vektörler/ Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık/ Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri, Cayley - Hamilton Teoremi Ders Notları 1) Anton Howard, Elementary Linear Algebra, ) Göksel Ağargün, Hülya Özdağ, Lineer Cebir ve Çözümlü Problemler, )Bernard Kolman, David, R, Hill, Uygulamalı lineer Cebir Prof.Dr.Ömer Akın, Palme Yay., 2002 EEM-205 ANALOG ELEKTRONİK Yarı iletkenler: p tipi yarı iletkenler, n tipi yarı iletkenler, p-n eklemi. Diyotlar: Açık devreli p-n eklemi, V-I karakteristiği, V-I karakteristiğinin sıcaklığa bağımlılığı, diyot direnci, diyot kapasitesi, zener diyotlar, yük eğrisi kavramı, lineer diyot modeli, diyod anahtarlama zamanları, zener diyot gerilim regülatörü,kırpıcı devreler, doğrultucular, diğer diyot devreleri, kapasitör filtreleri, küçük işaret analizi. BJT Eklem transistorü kurulumu, ortak baz, ortak emitör ve ortak kolektör yapıları, aktif kesim ve doyum bölgeleri, transistör kazançları transistör anahtarlama zamanları, BJT' nin çalışma noktası, kutuplama kararlılığı, tekil kutup veya emitör kutup, ICO VBE ve β değişimlerine karşı dengeşleme. JFET Eklem alan etkili transistör, V-I karakteristiği, iyileştirilmiş MOSFET, tüketici MOSFET, MOSFET dönüştürücü, MOSFET lojik kapıları, tamamlayıcı MOSFET, JFET' in çalışma noktası Ders Notları 1. Boylestad, R. / Nashelsky, L.1972, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice-HALL. 2. Millman, J. 1985,MICROELECTRONICS Digital and Analog Circuits and Systems, McGraw- HILL. 3. Elektronik Analiz ve Tasarım - Prof. Dr. Halit PASTACI, Demircioğlu, Türen, 2000, Electronic Circuits: Solved Problems. 9

10 EEM-207 EDT LAB : Avometre, Osilatör ile Osiloskop Tanıtımı ve Kirchoff Yasalarının Gerçeklenmesi; Çok-uçlu Devre Elemanı Modelleme; RC, RL ve RCL Devrelerinde Geçici Cevabın İncelenmesi; Doğru ve Alternatif Akım Devrelerinde Sürekli Halin İncelenmesi; Devrelerin Thevenin-Norton Eşdeğerinin Bulunması; Çarpımsallık, Toplamsallık ve Karşılılık Teoremlerinin İncelenmesi Elektrik Devre Temelleri Laboratuar Föyü Ders Notları : EEM-102 EEM-209 SİNYALLER VE SİSTEMLER : Giriş, Sürekli zaman sistemlerin zaman tanım bölgesi analizleri; Ayrık zamanlı sistemlerin zaman tanım bölgesi analizleri; Sürekli zamanlı Fourier Serisi (CTFS); Ayrık Fourier dönüşümü (DFT); Hızlı Fourier dönüşümü (FFT); CTFS ve DFT nin matematiksel temelleri; Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü (DTFT); Sürekli Zamanlı Fourier dönüşümü (CTFT); Bazı fonksiyonların Fourier dönüşümleri; Örnekleme ve yeniden-kurma (Rekonstrüksiyon); Laplace Dönüşümü; Z-Dönüşümü; Ayrık Zamanlı filte tasarımı. 1. Signals and Systems, A. Oppenheim, A. Willsky, S. H. Nawab, Prentice-Hall, System Analysis and Signal Processing, P. Denbigh, A-Wesley, Signals and Systems, S. Haykin and B. Van Veen, Wiley, Türev ve İntegral Bilgisi ÜSS-201 SOSYAL SEÇMELİ 1 Mühendislik Fakültesi dışındaki fakültelerden Üniversite bünyesinde açılması uygun görülen derslerden alınacaktır. 10

11 OZD-201 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI 1 : Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl).Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. Ve II. Meşrutiyet,Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı 1. Azak, Namık Kemal vd. 2006; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Derya Kitabevi, Trabzon. 1. Çapa, Mesut-Çiçek, Rahmi. 2006; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Derya Kitabevi, Trabzon. 2. Turan, Refik vd. 2009; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara. 3. Atatürk, M.Kemal. 2005; Nutuk, Mavi Yelken Yayınları, İstanbul. 4. Eroğlu, Hamza. 1982; Türk İnkılâp Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul. EEM-202 SAYISAL DEVRE TASARIMI Sayı Sistemleri ve Kodlar /Boole Cebri ve Lojik Kapılar / Boole Fonksiyonları ve Sadeleştirme Teknikleri / Kombinasyonel Lojik Devreler / Aritmetik İşlemler ve Devreleri / Çok Fonksiyonlu Devreler / Kod Dönüştürücüler ve Kodlayıcılar / MUX ve DEMUX Devreleri / Flip-Flop lar ve Data Kaydediciler / Senkron Sayıcı Devreleri / Asenkron Sayıcı Devreleri / Özel Sayıcı Devreleri / Sayıcı Devreleri ve Uygulamaları / Kaydırıcı Kaydediciler Mantık Devreleri 1. Mano, M.M., Digital Design, Prentice Hall, William Kleitz, Digital Electronics, Prentice Hall, Garrod & Borns, Digital Logic, Saunders College Publishing,

12 EEM-204 ANALOG ELEKTRONİK LABORATUVARI Osiloskop İle Ölçmeler/ Diyot Karakteristiğinin Ölçümü /Zener Diyot Karakteristiğinin Ölçümü / Transistör Karakteristiğinin Ölçümü / Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular / Gerilim Regülatörü / Transistörlü Tek Katlı Amplifikatör / Çok Katlı Amplifikatör / Geribeslemenin Amplifikatörün Frekans Cevabına Etkisi / Operasyonel Amplifikatör / Ölçü Amplifikatörü Deneyi / Operasyonel Amplifikatör ile Akım-Gerilim ve Gerilim-Akım Dönüştürücü / Operasyonel Amplifikatör ile Aktif Filtreler / Operasyınel Amplifikatör ile Kare-Üçgen Osilatör /555 Entegresi ile Kare ve Üçgen Dalga Osilatörü 1. Analog Elektronik Laboratuvarı Deney Föyü 2. Elektronik Problemler ve Deneyler - Prof. Dr. Halit PASTACI Lessons in Electrical Circuit, Volume III Semiconductors 2003, Tony R. Kuphaldt : EEM-205/EEM-207 : EEM-206 DEVRE ANALİZİ Durum değişkenleri analizi: Durum değişkenlerine giriş, Doğrusal zamanla değişmeyen devrelerde durum denklemlerinin yazılması ve uygulamaları. Doğrusal zamanla değişen ve doğrusal olmayan devrelerde durum denklemlerinin yazılması ve uygulamaları. Durum denklemlerinin t ve s bölgesinde çözümleri. Durum geçiş matrisi, öz ve zorlanmış çözümler, tam çözüm transfer fonksiyonu matrisi. Kararlılık analizi.iki kapılı devre sistemleri : Z parametreleri ve ikili özelliğine sahip devrelerin T eşdeğeri. Y parametreleri ve ikili özelliğine sahip devrelerin PI eşdeğeri. Z ve Y parametreleri arasındaki dönüşüm, h parametreleri, g parametreleri, iletim parametreleri. RLC devrelerinin başlangıç değerleri ve sürekli durum ve geçici durum. Ders Notları 1. Bogart, Thedore F. ; 1992; Electric Circuits. 2. Nilsson, James W. ; 1993, Electric Circuits. 3. Carlson, Bruce; 1996; Circuits. 4. Anday, Fuat; 1988; Devre Sentezine Giriş. 5. Tokad, Yılmaz; 1987; Devre Analizi Dersleri Kısım II. 6. Acar, Cevdet; 1995; Elektrik Devrelerinin Analizi. 12

13 EEM-208 NÜMERİK ANALİZ Nümerik Analiz, Hata Analizi / Taylor Serisi ve Sonlu Farklar / Enterpolasyon / Eğri Uydurma / Lineer Denklem Sistemleri / Lineer Olmayan Denklem Sistemleri / Kök Bulma / Sayısal Türev / Sayısal İntegral / Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü. Ders notları var. 1. Sayısal Analiz, B. ÇAĞAL, Seç Yayınları, Sayısal Analiz, E.S. TÜRKER, E. CAN, Değişim Yay, Schaum s Outline of Numerical Analysis, F., SCHEID 4. Mühendisler için sayısal yöntemler, Steven CHAPRA, Literatür Yay, Applied Numerical Methods using Matlab, Wiley Interscience, Numerical Analysis Using Matlab and Excel, Orchard Pub, 2007 YOK YOK EEM-210 ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Çok değişkenli fonksiyonlar;yüzeyler; Vektör analizi; Çizgisel, Yüzeysel ve Hacim integralleri üzerine hatırlatmalar; Elektromagnetik teorinin dayandığı temel varsayımlar; Elektrostatik; Coulomb yasası; Elektrostatik alan ve Potansiyel; Gauss ve Poisson denklemleri; Yüzeysel yük; Dirac distribüsyonu; Alan ve Bünye denklemleri; Sınır şartları; Yüzeysel yüke etki eden kuvvet; Logaritmik potansiyel; Görüntü metodu; Elektrostatik enerji; Kapasite ve Kondansatör kavramı; Magnetostatik; Lorentz kuvveti; Akım elemanı, Biot-Savart yasası, Vektör potansiyel; Bir ortamda magnetostatik olay, Alan ve Bünye denklemleri; Ampere formülü, Magnetik enerji; Temel bağıntılar EM alanların izafiliği; Maxwell denklemleri; Gerilim endüksiyon (Faraday yasası) ve Uygulamaları. 1. Cheng, David K. 1992; Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Addison-Wesley. 2. Köksal, A. 2006; Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Palme Yayıncılık. 1. Ulaby, F. T. 2006; Fundamentals of Applied Electromagnetics, Prentice-Hall. 2. Sadiku, M. 2000; Elements of Electromagnetics, Oxford University Press. Yardımcı Ders Kitapları: 1. Engineering Electromagnetics, W.H. Hayt, McGraw-Hill Int, Book Company, Electricity and Magnetism, E. M. Purcell, Berkeley Physics Course, McGraw-Hill, Electricity and Magnetism, A. N. Matveev, Mir Publishers, Moscow, Electromagnetics, K. D. A. Fleisch, McGraw-Hill, Electromagnetics, Schaum s Outline Series, McGraw_Hill 6. Introductory Mathematics for Engineers, A. D. Myskis, Mir Publishers, Multiple Integrals, B. M. Budak, S. V. Famin, Field Theory and Series, Mir Publishers, Advanced Engineering Mathematics, E. Kreyszig,, John Wiley Int. Ed.,

14 YOK YOK EEM-214 ENERJİ DÖNÜŞÜM TEMELLERİ Enerji türleri; Enerji dönüşümü: temel kavramlar;alanlar kuramı ve enerji dönüşümü ilişkileri; Dönüşüm diyagramı, Enerji dönüşümü türleri ve biçimleri; Algılayıcı ve dönüştürücüler; Elektromanyetik enerji dönüşümü temelleri: Elektrostatik ve elektromanyetik dönüştürücüler; Manyetik devre ve malzemeler; Manyetik ve elektrik alanda enerji; Kuvvet ve moment uyartımlı sistemler; Elektrik makinalarının temel modelleri, İlkel makinalar ve eşdeğer devreler; Transformatörler. 1. Energy Conversion: Systems, Flow Physics and Engineering, R. Decher, Oxford University Press, New York, Yardımcı Ders Kitapları: 3. Principles of Energy Conversion, A. W. Culp, Mc Graw Hill, New York, Direct Energy Conversion, S. W. Angrist, Allyn and Bacon, Boston, Energy Conversion: Electric Motors and Generators, R. Ramshaw, R.G. Van Heeswijk, Saunders College, Florida, Elektromekanik Enerji Dönüşümü Problemleri, M. Akbaba, Çağlayan Kitapevi, İstanbul, YOK YOK OZD-202 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI 2 Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici İlkeler. 1. Mumcu, A., Özbudun, E., Feyzioğlu, T., Ülken, Y., Çubukçu, A. 1992, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara 2. Atatürk, M. K., 2005, Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul 1. Alpargu, M., Özçelik, İ., Yavuz, N., 2003; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 14

15 EEM-212 ELEKTRONİK DEVRELER İşlemsel yükselteçler eşdeğer devreler ve OPAMP uygulamaları, osilator, sinozoidal dalga üreteçleri, negatif ve pozitif geri besleme kavramları, Berkhausen kriteri, osilator tasarım yöntemleri, Colpitts ve Hartley osilatörleri, Wien köprü osilatörleri, kare dalga ve üçgen dalga üreteçleri ve bunların tasarım teknikleri. Multivibratörler, tek kararlı, çift kararlı, kararsız devreler. Schmitt tetikleyicisi, zamanlayıcı devreler ve 555 IC, aktif filtreler, Butterworth ve Chebishev aktif filtreleri ve cevapları, güç yükselteçleri, A, AB, C ve D sınıfı güç yükselteçleri, UJT transistorleri ve uygulamaları, tristör, triak ve diak elemanları, elektronik devre tasarım yöntemleri ve önemli noktalar. Ders Notu Var 1. Schubert T and Kim E. 1996; John Wiley and Sons, New York 2. Millman J and Halkias C. 1972; Integrated Electronics, McGraw Hill, USA 3.SINIF DERS İÇERİKLERİ EEM-301 ELEKTRİK MAKİNALARI 1 Enerji Dönüşümü ile İlgili Genel İlkeler ve Tanımlar / Bir ve İki Uyarmalı Sistemlerde Enerji Dönüşümü / Doğru Akım Makinelerinin Yapısı ve Uyarma Şekilleri / Doğru Akım Makinelerinin Elektriksel Eşdeğer Devreleri ve Endüi Reaksiyonu / Doğru Akım Makinelerinin Geçici ve Sürekli Çalışma Gerilim Denklemleri / Doğru Akım Makinelerinde Ani Moment İfadelerinin Çıkartılması / Doğru Akım Makinelerinde Kayıplar ve Verim / Doğru Akım Makinelerinde Hız Kontrol Yöntemlerine Genel Bakış / Transformatörlerin Genel Yapıları, Çeşitleri ve Çalışma Prensiplerinin İncelenmesi / Bir Fazlı Transformatörün Boşta Çalışmasının Açıklanması ve Yüklü Çalışan Bir Transformatörde Sekonder Büyüklüklerin Primer Büyüklüklere İndirgenmesi / Bir Fazlı Transformatörlerin Eşdeğer Devrelerinin Çıkartılması ve Fazör Diyagramlarının Çizimi / Bir Fazlı Transformatörlerde Kısa Devre Çalışmanın İncelenmesi ile Kayıp ve Verim İfadelerinin Çıkartılması / Bir Fazlı Transformatörlerin Kapp Diyagramını Çizerek Değişik Çalışma Koşullarının Açıklanması / Bir Fazlı İki Transformatörün Paralel Çalışması ve Oto transformatörler Ders Kitabı 1. Elektrik Makineleri I, İ. ŞENOL, N. BEKİROĞLU, O. AYBAR Analysis of Electric Machinery, P.C.KRAUSE Dynamic of Electric Machinery, C.M.ONG The Electric Machines Problem Solver, M.FOGIEL : : Temel Matematik, Elektromanyetik Alan Bilgisi 15

16 EEM-303 MİKROİŞLEMCİLER Sabit ve kayan noktalı aritmetik, mikroişlemci/mikrodenetleyici, CPU, ALU, kaydediciler, bellek haritası, Assambler, Compiler, Linker, PIC16Fxx, 68HCxx, 8031, MSP430Fxx işlemcilerinin tanıtımı, MSP430Fxx işlemci assambler emir takımları, emir icrası, program akışı, kesme ve UART, SCI, SPI, DMA, TIMER ve bu yapıların uygulamaları. Ders Kitabı 1. Yazici, Rifat, 1998, Mikrobilgisayar Donanim ve Yazilimi, KTU Yayinlari 2. Erdun, Hakan, 1999, Uzman C/C Programlama, Beta Yayinlari 3. MSP430 Users Guide, Texas Instruments İlave Kaynak 1. PIC16FXX Data Sheet, Microchip 2. 80C51 Cypress Data Sheet 3. MSP430F169 data sheet, Texas Instruments : : EEM-305 KONTROL MÜH. GİRİŞ Kontrol sistemlerinin tarihçesi.tarihte kullanılan otomatik kontrol sistemleri; Temel kumanda mantığı, geri-besleme ve otomatik kontrol kavramlarının verilmesi; Kontrol ve Otomasyon mühendisliği ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları; Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinin diğer mühendislik dalları ile olan ilişkisi; Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinin bilimsel ve endüstriyel çalışma alanları; Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde akademik kariyer yapma: lisansüstü eğitim ve araştırma çalışmaları; Kontrol ve otomasyon teknolojilerinin tanıtılması Ders Kitabı 1. Process Automation Handbook - A Guide to Theory and Practice, J. Love, The Electrical Engineering Handbook, Second Edition, R.C. Dorf, CRC & IEEE Press, Otomatik Kontrol Sistemleri, B. Kuo, 7. Basım dan Çeviri, A. Bir, Literatür Yayıncılık, : : EEM-309 HABERLEŞME 1 Mesaj sinyallerinin matematiksel gösterimi.genlik ve açı modülasyonu teknikleri: Genlik modülasyonu, çift yan bant, tek yan bant, artık yan bant modülasyonu, frekans modülasyonu. Süperheterodin alıcılar. Evre kilitlemeli döngüler. Frekans bölmeli çoklama. Genlik ve açı modülasyonu sistemlerinde gürültü Ders Notu Var. 16

17 1. Lathi, B. P.,1998, "Modern Digital and Analog Communication systems ", Oxford University Press. 2. Hsu, H. P., 2003, "SCHAUM's Outline of Theory and Problems of Analog and Digital Communications", McGraw-Hill. : : EEM-313 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 1 Güç yarı iletken anahtarları ve karakteristikleri. Güç dönüştürücü tanımları ve sınıflama. VTA yöntemi. Orta uçlu ve köprü doğrultucuları: ideal olmayan akım aktarımı, harmonikler, giriş güç faktörü, faydalanma faktörü, sargı kullanımı ve doğrultucu transformatörlerdeki dengesizlikler. Uygulamalar. Ders Notu Var. 1. Şen, P. C. 1997, Principles of electric machines and power electronics, John Wiley and Sons 2. Williams,B. W 1987, Power electronics : devices, drivers, and applications, Macmillan Education Ltd. 3. Ramshaw, R. 1973, Power electronics thyristor controlled power forelectric motors, Chapman and Hall, (Distributed in the U. S. A. by Halsted Press) 4. Rashid, M. H. 1988, Power electronics circuits, devices, and applications, Prentice-Hall 5. Bose, B. K.1992, Modern power electronics evolation, technology, and applications, IEEE : : EEM-311 SAYISAL ELEKTRONİK LAB. Kombinasyonel Devreler / Kod Dönüştürücüler / Seri Toplama / Paralel Toplama / Binary Çarpma ve Çıkartma / Saat Darbe Üreticileri / Yol seçiciler ve Yol çoklayıcılar / Öncelikli Kodlayıcılar / 4 Bit Aritmetik Lojik Birim / TTL-CMOS Arabirimleme / Flip-Flop lar / Sayıcılar / İleri-Geri Sayıcılar / Kaydırıcı Kaydediciler / Kaskat Devre Tasarımı / RAM(Rasgele Erişilebilir Bellek) Devreleri / DAC(Sayısal-Analog Dönüştürücü) Devreleri / ADC (Analog-Sayısal Dönüştürücü) Devreleri / Kontrol Devreleri / Algoritmik Durum Makine Tasarımı / Step Motor Kontrol devreleri 1. Mantık Devreleri 2. Sayısal Elektronik Laboratuvarı Deney Föyü 1. Mano, M.M., Digital Design, Prentice Hall, William Kleitz, Digital Electronics, Prentice Hall, Garrod & Borns, Digital Logic, Saunders College Publishing, 1991 EEM

18 EEM-307 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ Zamanla değişen alanlar, Maxwell denklemleri, dalga denklemi ve çözümü, düzgün düzlem dalgalar ve enerjinin yayılımı, ışınım, klavuzlanmış dalgalar. 1. Cheng, David K. 1992; Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Addison-Wesley. 2. Köksal, A. 2006; Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Palme Yayıncılık. Yardımcı Ders Kitapları 1. Ulaby, F. T. 2006; Fundamentals of Applied Electromagnetics, Prentice-Hall. 2. Sadiku, M. 2000; Elements of Electromagnetics, Oxford University Press. EEM-304 MİKROİŞLEMCİ LAB. PIC16Fxx, 68HCxx, 8031, MSP430Fxx işlemcilerinin tanıtımı, MSP430Fxx işlemci assambler emir takımları, emir icrası, program akışı, kesme ve UART, SCI, SPI, DMA, TIMER ve bu yapıların uygulamaları. Ders Kitabı 1. Mikroişlemci Laboratuvarı Deney Föyü 2. Yazici, Rifat, 1998, Mikrobilgisayar Donanim ve Yazilimi, KTU Yayinlari 3. Erdun, Hakan, 1999, Uzman C/C Programlama, Beta Yayinlari 4. MSP430 Users Guide, Texas Instruments İlave Kaynak 1. PIC16FXX Data Sheet, Microchip 2. 80C51 Cypress Data Sheet 3. MSP430F169 data sheet, Texas Instruments : EEM-303 : EEM-306 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Yüksek gerilimin tanımı, üretimi ve ölçümü. Yüksek Gerilimin uygulandığı sistemlerin incelenmesi. Çok tabakalı sistemler. Yüksek Gerilimde deşarj olayları, korona. Yalıtkan malzemelerin dielektrik kaybı ve ölçümü. 1. Çözümlü Problemlerle Yüksek Gerilim Tekniği, Cilt1, Doç. Dr. Özcan KALENDERLİ, Prof. Dr. Celal KOCATEPE, Elk. Yük. Müh. Oktay ARIKAN, Birsen Yayınevi,

19 2. Yüksek Gerilim Tekniği, Cilt1, Prof. Dr. Muzaffer ÖZKAYA, İ.T.Ü, 1988 (veya Birsen Yayınevi, 1996). 3. Y.G.T., Cilt 2, Prof. Dr. Muzaffer ÖZKAYA, İ.T.Ü, 1988 (veya Birsen Yayınevi, 1996). 4. Y.G.T., Cilt 1, Prof. Dr. İzzet GÖNENÇ, İ.T.Ü., Y.G. Tekniğinde Deşarj Olayları, Prof. Dr. Muzaffer ÖZKAYA, İ.T.Ü, Y.G. Tekniğinde Ölçme, Prof. Dr. Muzaffer ÖZKAYA, İ.T.Ü, E.Kuffel, W.S.Zaengl, J.Kuffel, High Voltage Engineering: Fundamentals, Newnes-UK, M. Abdel-Selam, H. Anis, A. El-Morshedy,R.Radwan, High Voltage Engineering: Theory and Practice, Marcel Dekker- NewYork, T.J.Gallagner, A.J.Pearmain, High Voltage: Measurement, Testing and Design, John Wiley&Sons, EEM-310 ELEKTRİK MAK LAB Dönem Boyunca Yapılacak Deneyler Hakkında Açıklamaların Yapılması Deneylerde Kullanılacak Ölçü Aletlerinin Tanıtılması ve Devreye Bağlantı Şekillerinin Açıklanması / Doğru Akım Şönt Motorun Mekanik Kayıplarının Dettmar Metoduyla Ayrılması / Doğru Akım Şönt Generatörün Boşta ve Yüklü Çalışma Karakteristiklerinin Çıkartılması / Doğru Akım Kompound Generatörün Ters ve Düz Kompound Çalıştırılarak İç ve Dış Karakteristiklerinin Çıkartılması / Doğru Akım Seri Motorun Yük Karakteristiğinin İncelenmesi / Doğru Akım Serbest Uyarmalı Bir Generatörün Direkt Yüklenerek Verim Hesabının Yapılması / Bir Fazlı Transformatörün Transformasyon Oranının Bulunması / Bir Fazlı Transformatörün Kapp Metoduyla Regülasyon ve Veriminin Bulunması / İki Bir Fazlı Transformatörün Paralel Bağlanması / Üç Fazlı Transformatörlerin Boşta ve Kısa Devre Çalışma Deneylerinin Yapılarak Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması / Üç Fazlı Transformatörlerde Üçgen-Yıldız Bağlantının Gerçekleştirilmesi 1. Elektrik Makineleri Laboratuvarı Deney Föyü 2. Elektrik Makineleri Deneyleri, N. BEKİROĞLU, İ. ŞENOL, O. AYBAR 1. Analysis of Electric Machinery, P.C.KRAUSE 2. Dynamic of Electric Machinery, C.M.ONG 3. The Electric Machines Problem Solver, M.FOGIEL : : Elektrik Makinaları dersi konuları 19

20 EEM-312 KONTROL LAB. Denetleyici sistemlerinin bilgisayar ara yüz bağlantılandırılması; P, PI, PD ve PID tipi denetim sistemlerinin ters sarkaç, top-çubuk sistemi üzerinde uygulanması. DC motor kontrol sistemi üzerinde hız ve pozisyon denetim uygulamaları. Bağlantılı sıvı tank sistemi üzerinde basınç ve sıvı seviye denetimi uygulamaları. Kontrol Laboratuarı Deney Föyü Yardımcı Ders Kitapları 1. Feedback Control of Dynamic Systems, G. F. Franklin, J. D. Powell and A. E. Naeini, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Modern Control Systems, R. C. Dorf and R. H. Bishop, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Control Systems: Principles and Design, M. Gopal, Mc Graw Hill, Control Systems Engineering, N. Nise, John Wiley & Sons, USA, Control System Design, G. C. Goodwin, S. F. Graebe and M. E. Salgado, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Automatic Control Systems, B.C. Kuo and F. Golnaraghi, John Wiley & Sons, USA, Modern Control Theory, W. L. Brogan, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Modern Control Engineering, K. Ogata, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, : EEM-305 : Kontrol Mühendisliğine Giriş dersi konuları EEM-302 ELEKTRİK MAKİNALARI 2 Senkron Makinelerin Genel Yapıları, Çalışma Prensipleri ile Bir Fazlı ve Üç Fazlı Senkron Makinelerin Elektriksel Eşdeğer Devrelerinin Çıkartılması / Senkron Makinede Kutuplaşma ile Silindirik Rotorlu Senkron Makinede Uyarma Alanının İncelenmesi / Senkron Makinede Stator Sargılarının İncelenmesi / Senkron Makinede Stator Sargılarında Endüklenen Gerilim İfadesinin Çıkartılması / Silindirik Rotorlu Senkron Makinelerin Gerilim Denklemleri ve Fazör Diyagramlarının Çıkartılması / Silindirik Rotorlu Senkron Makinede Güç ve Moment Bağıntılarının Çıkartılması / Silindirik Rotorlu Senkron Makinede Aktif ve Reaktif Güç Ayarının İncelenmesi / Asenkron Makinelerin Genel Yapıları, Çeşitleri ve Çalışma Prensiplerinin İncelenmesi / Asenkron Makinelerde Güç Akış Diyagramı ve Güçlerin Bulunması / Asenkron Motorun Boşta ve Kısa Devre Çalışmasının İncelenmesi / Eşdeğer Devre ve Fazör Diyagramlarının Çıkartılması / Asenkron Motorun Moment İfadesi ile Moment-Kayma Karakteristiğinin İncelenmesi / Asenkron Makine Karakteristiklerinin Ossanna Daire Diyagramı ile İncelenmesi / Asenkron Motorun Devre Parametrelerin Bulunması ve Ossanna Daire Diyagramı ile İlgili Sayısal Uygulamalar 1. Elektrik Makineleri II, N., BEKİROĞLU, İ., ŞENOL 20

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

Bildiri Özetleri Kitabı

Bildiri Özetleri Kitabı 1. Ulusal Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı 12-13 Ekim 2012 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Çatallanma & Kaos ve Matematiksel Sinir Bilimi Bildiri leri Kitabı 1. ULUSAL

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratej ler Çıkmış Sorular

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ T. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEEL HABERLEŞE TEORİSİ HAZIRLAYAN: enk ÖZÇALIŞKAN ÖDEV SORULUSU : Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ DALI ELAZIĞ,

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 EK-2 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin

Detaylı

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 3 CİLT SYI (63-7) BULNIK MNTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULNMSI rş. Grv. Emre KIYK nadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Y.O., Eskişehir ekiyak@anadolu.edu.tr

Detaylı