Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Kodu ve Adı. EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3"

Transkript

1 EEM601 Wigner-Ville ve Zaman-Frekans İşaret Analizi (3-0) 3 Analog sistemlerde güç ve enerji. Doğrusal olmayan ve zamanla değişen sistemler. Durağan olmayan çok bileşenli işaretlerin yapıları ve model örnekleri. Zaman-frekans tekniklerinin tanıtımı. Kısa süreli Fourier (STFT) dönüşümü. Wigner-Ville (WV) zaman-frekans tekniği. W-V nin temel özellikleri, enerji dağılımı ve zaman ve frekans sınır değerleri. Belirsiz-domeyn (Ambiguity domain) ve bu domeynde işaretn filtrelenmesi. Kernellerin özellikleri ve tasarımı. W-V nin STFT ile karşılaştırması. W-V ile yapay ve biyolojik sinyallerin gösterimi ve değerlendirilmesi. EEM602 Dalgacık Teorisi ve Çok Boyut Çözünürlüklü İşaret Analizi(3-0) 3 Bazı temel dönüşümler. Genel olarak dalgacık tanımlama ve bazı önemli dalgacık formları ve özellikleri. Kestirme ve Laplacian Pyramid ayrıştırma. Dalgacığın parametrelerinin tahmin edilmesi. Bilgiyi adaptif olarak gürültüden arındırma. Sıkıştırma. Sentez problemlerinde dalgacık uygulamaları, modelleme ve yeniden oluşturma. Bazı sentetik ve biyolojik işaretlerin dalgacık metoduyla ayrıştırılması ve gösterimi. Dersin özet ve değerlendirmesi. EEM603 Sayısal İşaret ve Sistemlerde Dönüşümler (3-0) 3 Ayrık-zaman işaret, dizge ve sistemlerin tanıtımı. Zamanla-değişmeyen sistemler (LTI). Birim örnek tepkisi, nedensellik ve kararlılık. Konvolosyon. Korrelasyon. Örnekleme ve örtüşme (Aliasing) kavramı. Sistem tanımlama (fark denklemi, sistem fonksiyonu, dürtü fonksiyonu ve transfer fonksiyonu.). Ayrık zaman işaretlerin Fourier dönüşümü, özellikleri ve ters Fourier dönüşümü. Ayrık-Fourier dönüşümü, özellikleri ve ters ayrık Fourier dönüşümü. z-dönüşümü. Ters z- dönüşümü. Komplex z-düzlemi, ve sistem kararlığı. Fourier dönüşümü ile z- dönüşümü arasındaki ilişki. Bazı özel işaretlerin (sistem ve fonksiyonların) Fourier, ve z-dönüşümü. Reel problemler ve bu problemlerin çözümü. EEM604 Sayısal Filtreler (3-0) 3 Sistem tanımlama ve filtre kavramı. Sayısal filtre yapıları ve kategorileri. Ayrık formda I ve II filtre yapıları. Filtre parçalarının kaskad ve paralel bağlantıları. Sonsuz impuls tepkili filtre IIR ve Sonlu impuls tepkili filtre FIR tasarım teknikleri. Lineer-faz FIR filtreleri ve bunların tasarımı. Ayrık-zaman Filtrelerin çeşitli uygulamaları ve filtre seçimi. Pencereleme ve yöntemleri. Ters filtreleme ve uygulamaları. Minimum faz sistemleri. Ters filtreleme için problemi formülize etme FIR filtre uygulaması ve Hilbert dönüşümü uygulaması. Ters filtrelemede gürültü etkisi.

2 EEM605 Ayrık Kontrol Sistemlerinin Tasarımı (3-0) 3 Kontrol sistemlerinin zaman tanım bölgesi analizi. Zaman yanıtı ile s- ve z- düzleminde kutupların yerleri arasındaki ilişki. Frekans tanım bölgesi analizi. Ayrık kontrol sistemlerinin tasarımı: seri kompanzasyon yöntemleri, ayrık kontrolörler, ayrık PID kontrolör tasarımı. Sonlu zaman kontrolör tasarımı. Genelleştirilmiş kontrolör tasarımı. Durum geribeslemeli sistem tasarımı. Maksimum ilkesiyle tasarım. Optimal doğrusal ayrık regülatör tasarımı. Ayrık durum izleyicileri tasarımı. Dayanıklı sistem tasarımına giriş. EEM606 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri (3-0) 3 Doğrusal olmayan kontrol sistemlerine giriş. Doğrusal olmayan sistemlerin analizi: Faz düzlemi analizi; doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin kararlılığı ve Lyapunov teoremi, ileri kararlılık kuramı, açıklayıcı fonksiyon yöntemiyle analiz. Doğrusal olmayan kontrol sistem tasarımı: Geribeslemeli doğrusallaştırma, kayma modunda kontrol, uyarlamalı kontrol. Çok girişli fiziksel sistemlerin kontrolü. EEM607 Çok Değişkenli Kontrol Kuramı (3-0) 3 Ön matematik bilgiler; halkalarda matrisler ve matris denklemleri. Lineer sistemler; dinamikler, geri besleme, kararlılık, transfer matrisleri. Durum geri beslemesi; dinamik atama, sonlu zaman regülatörü. Durum kestirme ve gözleyici tasarımı. Çıkış geri beslemesi, dinamik atama. Dinamik kontrolörler ve eşdeğer yapılar. Model eşleme ve etkileşimsiz kontrol problemi. EEM608 Sistem Tanıma (3-0) 3 Modelleme kavramı, model tipleri ve örnekler. Matematiksel modelleme ve sistem tanıma işlemlerinin karşılaştırılması. Sistem tanıma işleminin akış şeması, temel tanımlar ve kavramlar. Sistem tanımada parametrik olmayan yöntemler; geçiş, frekans, korelasyon ve spektral analiz. Sistem tanımada parametrik yöntemler; Doğrusal regresyon, en küçük kareler kestirimi. Giriş işaretleri ve sürekli uyaran işaretler. Model yapıları ve kestirimi. Öngörü hatası yöntemleri, yapay değişkenler yöntemleri. Yenilemeli sistem belirleme yöntemleri, kapalı çevrimli sistemlerde tanıma işlemi. Model yapısı belirleme ve model doğrulama.

3 EEM609 Parametre Belirsizliği İçeren Sistemlerin Kontrolü (3-0) 3 Polinom aileleri için kararlılık testleri; ızgaralama yöntemi, test kümeleri, Bialas teoremi, değer kümesi yaklaşımı, Kharitonov teoremi, kenar teoremi, izdüşüm teoremi, ağaç yapılı ayrıştırma. Dayanıklılık derecesinin belirlenmesi; kutup renklendirme, Barmish kararlılık fonksiyonu, Tyspkin Polyak eğrisi ve kararlılık yarıçapı. Kontrol çevrimlerinin dayanıklılık analizi; kutu teoremi. Gama kararlılığı. Tasarım yöntemleri; dayanıklı Orantı-Tümlev-Türev (PID) kontrolör tasarımı, dayanıklı kutup atama yöntemleri. EEM610 Optimal Kontrol Kuramı (3-0) 3 Optimizasyonun tanımı. Ekstremum hesabı ve parametre optimizasyonu. Lagrange çarpanları. Davranış ölçütleri. Dinamik programlama.varyasyonlar hesabı ve Pontryagin minimum prensibi. Eşitlik ve eşitsizlik koşulları altında dinamik optimizasyon. Hamilton-Jacobi-Bellmann denklemi. Matris Riccati denklemi. Zamanda ayrık kontrol sistemlerinde optimizasyon. Optimal kontrol probleminin sayısal çözüm yöntemleri. EEM611 Uyarlamalı Kontrol Sistemleri (3-0) 3 Uyarlamalı kontrolü gerektiren etkenler, tanımlar ve sınıflandırmalar. Model referans uyarlamalı kontrol sistemleri. Sürekli ve ayrık-zamanlı sistemlerin model referans uyarlamalı kontrol tasarımı. Model referans uyarlama stratejileri kullanarak parametre belirleme. Uyarlamalı durum gözleme ve parametre belirlemenin eş-zamanlı yapılması. Parametre kestirimi için yinelemeli yöntemler. Öz-ayarlamalı regülatörler ve diğer uyarlamalı kontrol teknikleri. Uygulamalar. EEM612 Dayanıklı Kontrol Sistemleri (3-0) 3 Çevrim şekillendirme, ağırlıklı duyarlılık ve karışık duyarlılık. Çok giriş çok çıkışlı sistemlerde dayanıklılık. Genelleştirilmiş süreç kavramı ile sistem gösterilimi. Tek giriş tek çıkışlı sistemlerde başarımı sınırlandıran etkenler. Çok giriş çok çıkışlı sistemlerde başarımı sınırlandıran etkenler. Tek giriş tek çıkışlı sistemlerde belirsizlik ve dayanıklılık. Yapılanmış belirsizlikler ve yapılanmış tekil değer (m). DK iterasyon yöntemi ile kontrolör tasarımı. EEM613 Alternatif Akım Sürücülerin Analizi (3-0) 3 Alternatif akım makinelerinin uzay-fazör modelleri. Senkron makinelerde vektör denetimi. Asenkron makinelerin vektör denetimi. Moment Kontrollü sürücüler. Senkron makinelerde moment kontrolü. Asenkron makinelerde moment kontrolü.

4 EEM614 Elektrik Makinelerinin Genel Teorisi (3-0) 3 Elektrik makinelerinin temelleri. Elektrik makinelerinin genel teorisi. Devre ve elektrik makinelerinde dönüşüm teknikleri. Elektrik makinelerinin dinamik ve kalıcı rejim denklemleri. Elektrik makinelerinin dengeli dengesiz çalışma prensipleri. Elektrik makinelerinin modelleri, çözüm ve hesaplama teknikleri. EEM615 Güç Elektroniği Sistemlerinin Analizi (3-0) 3 Güç elektroniği devrelerinin kaynağa ve yüke göre davranış özelliklerinin iyileştirilmesi. Doğrultucularda güç faktörünü iyileştirme. Eviricilerde özel modülasyon teknikleri. Güç elektroniği devre modelleri ve geçiş fonksiyonlarının elde edilmesi. Güç elektroniği sistemlerinde modern kontrol yöntemleri ve donanımları. Statik ve dinamik kontrol sistemlerinin tasarımı ve bilgisayarla simülasyonu. EEM616 Polimerlerin Elektriksel Özellikleri (3-0) 3 Polimerlere giriş. Statik alanlarda polimerler. Dielektrik gevşeme. Polimerlerde elektronik iletim. Elektriksel özelliklerin ölçülmesi. Dielektrik kırılma. Statik yükler. İyonik iletim, tanecikli ve moleküler kompozitler. Kendiliğinden iletken polimerler. Elektro-aktif ve iletken polimerlerin uygulamaları. EEM617 Gazlarda Elektrik Boşalmaları (3-0) 3 Temel prosesler. Gerilim-Akım karakteristikleri. Spark Kırılımı. Elektron çığı. Towsend boşalması. Paschen Kanunu, Geiger-Müller tübü. Glow boşalması. Ark boşalması. Ark uygulamaları. EEM618 Mühendisler İçin Kısmi Diferansiyel Denklemler (KDD) (3-0) 3 Terminoloji. KDD karakteristikleri ve tipleri. Fourier serileri ve dönüşümleri. Sturm-Liouville ve Sınır değer problemler. Green fonksiyonları. Fonksiyonel analiz, dağılımlar, Hilbert ve Sobolev uzayları. Eliptik denklemlerin çözümü. Parabolik denklemlerin çözümü. Hiperbolik denklemlerin çözümü. EEM619 Güç Sistemlerinde Harmonikler (3-0) 3 Tanımlar ve temel kavramlar, elektrik enerji kalitesi, harmoniklerin şebekede oluşturduğu olumsuzluklar, Fourier ve Laplace dönüşümleri, lineer olmayan yükler ve sistem davranışı, matematik yöntemler, harmonik oluşturan devreler (anahtarlamalı güç kaynakları, motor kontrolünde güç elektroniği devreleri. yenilenebilir enerji üretimi, ark fırını, vs), harmoniklerin elektrik şebekesinde yayılması, paralel ve seri rezonans, matematik modeller ve benzetim, harmoniklerin analizi, harmoniklerin süzülmesi, pasif ve aktif filtreler, diğer enerji kalitesi iyileştirme yöntemleri.

5 EEM620 Güç Sistemlerinde Geçici Rejimler (3-0) 3 Temel kavramlar, enerji iletim hattı parametreleri, iletim hatlarının modellenmesi, yürüyen dalgalar, karakteristik model, enerji iletim hatlarında geçici hal hesabında kullanılan dönüşüm yöntemleri, matematiksel hat modelinin çeşitli uygulamaları, toprak dönüşlü bir iletkenli iletim sistemi, toprak iletkeninin seri empedans ve şönt admitans matrisine etkileri, çok iletkenli enerji sisteminin çok-uçlu eleman yardımı ile modellenmesi ve Pi-matrisinin dönüşümü, farklı karakteristikte çok iletkenli sistemlerin birbirleri ile bağlanması, manevra aşırı gerilimlerin EMTP de incelenmesi, yıldırım aşırı gerilimlerinin EMTP de incelenmesi, kısa devre olaylarının EMTP de incelenmesi. EEM621 Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi (3-0) 3 Temel kavramlar, şebeke hesapları, yük akışı ve kontrol, üç fazlı sistemlerde yük akışı, AC-DC yük akış, arıza durumlarının incelenmesi, stabilite, geçici rejim analizi, harmonikler, modal dönüşüm teknikleri, nümerik entegral yöntemleri. EEM622 Güç Sistemlerinde Özel Konular (3-0) 3 Modal dönüşüm, iletim hatlarının karakteristik modeli, düğüm denklemleri yöntemi, EMTP programı, frekans domeninde modelleme, s-domeninde analiz, güç sistemlerinde sıralı anahtarlama, yıldırım aşırı gerilimleri, MATLAB ile benzetim, doğrusal olmayan elemanlar ve kompanzasyon yöntemi, elektrik arkının benzetimi, güç sistemlerinin durum uzayı yöntemi ile modellenmesi. EEM623 Lineer Sistem Analizi (3-0) 3 Lineer zamanla değişmeyen diferansiyel sistem gösterimi; durum geçiş fonksiyonunun çözümü, transfer fonksiyonu matrisi. Sistemin doğal modlarına ayrıştırılması. Lineer diferansiyel sistemlerde problemin gerçekleştirilmesi; cebirsel eşdeğer, kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik. Bir sistemin darbe cevap matrisinin minimal gerçekleştirilmesi. Sistem kararlılığı ile ilgili temel sonuçlar. EEM624 Varyasyonel Hesaplama Yöntemleri (3-0) 3 Varyasyon hesabı. Euler denklemi. Hamilton prensibi ve Lagrange denklemleri. Sturm-Liouville problemleri, yaklaşım teknikleri.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS GÜZ YARIYILI İÇERİKLERİ EE 501 DOĞRUSAL SİSTEMLER-I Doğrusal Uzaylar: Alanlar, doğrusal bağımsızlık, temel, doğrudan toplam dekompozisyonu, ölçülendirilmiş

Detaylı

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2

EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 EE 101 Elektrik Mühendisliğine Giriş (2-0)2 Elektrik Mühendisliği dallarının uzman öğretim üyeleri tarafından öğrencilere seminerler verilerek tanıtılması. Bu dallar şu şekilde sıralanabilir: Devre ve

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri 1.Sınıf Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (2 0 0 2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün tanıtımı. Mühendislik mesleğinin

Detaylı

YDZx121 Yabancı Dil I (2+0)

YDZx121 Yabancı Dil I (2+0) BLM1005 Bilgi Teknolojileri ve Algoritmalara Giriş (2+2) Bu ders öğrencilere çok yönlü bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak için temel bilgisayar kavramlarını, klavye / kelime işlem programı uygulamalarını,

Detaylı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi D.Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Kredi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi D.Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Kredi Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi D.Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Kredi EST501 Yüksek Lisans Semineri - - - EST502 Doktora Semineri - - - EST503 Mühendisler İçin Deneysel

Detaylı

TRD121 Türk Dili I (2+0)

TRD121 Türk Dili I (2+0) BLM110 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (1+2) Bu ders öğrencilere çok yönlü bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak için temel bilgisayar kavramlarını, klavye / kelime işlem programı uygulamalarını, hesap

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Fizik I (4 0 4) (AKTS:5) Fizikteki temel büyüklükler ve birim sistemleri.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1.

ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. ZKÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. YARIYIL DERSLERĠ EEM101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş ( 3 + 0)

Detaylı

Değerlendirmeler sonucunda;

Değerlendirmeler sonucunda; KARAR 1: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın 03.06.2011 tarih ve B.30.2.İYE.0.72.03.00/2254 sayılı oluru ile Enstitü Senatosuna sunulan Mühendislik Fakültesi nin 12.05.2011 tarih ve 5/4 sayılı Fakülte

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ MEK1001 MATEMATİK I (4 2) AKTS:6 Kompleks Sayılar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Çeşitli Uygulamaları, Fonksiyonlar ve Grafik Çizimi, Trigonometri ve Hiperboller, Diferansiyel

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

KODU DERSĠN ADI Z/S T U K AKTS

KODU DERSĠN ADI Z/S T U K AKTS OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSLERĠ GÜZ DÖNEMĠ DERSLERĠ KODU DERSĠN ADI Z/S T U K AKTS EEM 501 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 6

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MAT101 MATEMATİK 1 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek Değişkenli

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF EEM 101 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Oryantasyonu (0+2) 1: Üniversitenin kuralları ve öğrencilerin sorumlulukları. Bölüm öğretim üyeleri, araştırma alanları ve devam eden projelerin tanıtılması.

Detaylı

03/03/2015 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ders İçerikleri 03/03/2015

03/03/2015 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ders İçerikleri 03/03/2015 T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 3 Elektrik Enerjisi Kullanımının

Detaylı

ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 1 ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) Program Tanımı ve Açıklaması; Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i Yüksek Lisans Programının misyonu yeni bilgi üretmek, bilimsel araştırmalarda

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri

İstanbul Üniversitesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 25 Ağustos 2015 Programın eğitim dili %70 Türkçe %30 İngilizcedir. İngilizce olarak verilen dersleri ve AKTS leri görmek için

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ GENEL MATEMATİK 1 (3+0+0) Reel ve kompleks sayılar. Reel dizi ve seriler. Tek değişkenli fonksiyonlar.

Detaylı

2203103 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ

2203103 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ I. YARIYIL 2203101 MATEMATİK-I (2-0-2) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir fonksiyonun

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-0 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ MAT101 Analiz I Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 5 (4-0-2) AKTS: 6 Matematik Analizin temel kavramları,

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ GÜZ YARIYILI ESM 1062 MATEMATİK-I (T:4,U:0, L:0, AKTS:5) Dersin İçeriği: Fonksiyonlar, ters fonksiyon, basit eğrilerin

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ MAT183 MATEMATİK I (4-0) 4 Reel ve kompleks sayılar. Reel dizi ve seriler. Tek değişkenli fonksiyonlar. Limit. Süreklilik. Düzgün süreklilik.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı