BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI"

Transkript

1 (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI Burdur, 2014

2 Hedefler Burdur Ticaret ve Sanayi Odası belirlediği stratejik amaçlara aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda ulaşacaktır. Strateji 1: Burdur Ticaret ve Sanayi kimliğinin daha ön plana çıkarılması, Hedefler: 1. Sanayi ve hizmet sektöründe işletmelerin desteklenmesi, 2. Tarımsal ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi, 3. Teşvik destek sistemine uygun olarak bölgeye yeni yatırımların çekilmesi, 4. Bölgede devlet desteklerinin artırılması, bölgesel ve sektörel üstünlüklerin gözetilmesi 5. Bölgede ulaşım ağının güçlendirilmesi, 6. Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için Ar-Ge projelerine önem verilmesi ve özgün üretim modellerinin geliştirilmesi, 7. Bölgede şirketleşme kültürünün geliştirilmesi ve kurumsallaşma çalışmalarının hızlandırılması, 8. Yetişmiş ara eleman ihtiyacını gidermek için mesleki eğitim eksikliğinin giderilmesi, Strateji 2: Burdur ın inanç, kültür ve doğa turizm kimliğinin geliştirilmesi, Hedefler: 1. Doğal çevrenin, tarihi ve turistik değerlerin korunarak turizmin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, 2. Burdur un fuarlar, konferanslar, toplantılar vasıtasıyla tanıtılması ve buna bağlı etkinliklerle ticari potansiyelinin geliştirilmesi, 3. İldeki mevcut olan stratejik planında yer alan iş sektörlerinin geliştirilmesi, 4. İlin ticari potansiyelini küresel ticari pazarının önceliklerine göre yeniden yapılandırarak markalaşma çalışmalarının desteklenmesi. Strateji 3: Burdur da her türlü gelişime destek olacak faaliyetlerin, Hedefler: 1. Yerel inisiyatiflerin beklenti ve memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi, 2. Burdur ve çevresinde, işletmelerin kendi arasında ve işletmelerle halk arasında bütünleşmenin gerçekleştirilmesi, 3. İldeki insan kaynaklarının geliştirilmesi, 4. Avrupa Birliği ve diğer kurumların verdiği hibe programlarına yönelik proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi. Strateji 4: Burdur Ticaret ve Sanayi Odası iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve hizmet, servis ve katkıların sürdürülebilirliğin sağlanması. Hedefler:

3 1. Kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi, 2. Yurtiçinde ve yurtdışında oda ve borsalar ile işbirliğinin geliştirilmesi, 3. Katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi. Hedeflere Uygun ler ve Performans Göstergeleri Burdur Ticaret ve Sanayi Odası stratejik amaçlar doğrultusunda oluşturmuş olduğu hedeflere uygun olarak faaliyetler belirlemiş ve bu faaliyetlerin hangi yıl olacağı, hangi kuruluş veya birimle gerçekleştirileceği ve faaliyetlerin performans göstergeleri belirtilmiştir. leri gerçekleştirecek olan sorumlu / sorumlular, yönetim kurulu, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı tarafından atanacaktır. STRATEJİ 1: Burdur Ticaret ve Sanayi kimliğinin daha ön plana çıkarılması, Hedef 1.1: Sanayi ve hizmet sektöründe işletmelerin desteklenmesi Yapılacak ler Oda üyelerinin iletişim bilgilerinin güncellenmesi Üniversite ile Burdur daki lokomotif sektörler hakkında seminerlerin Girişimcilik ile ilgili eğitim/seminer vs. b) Burdur Belediyesi c) Mali Müşavirler Odası a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlgili Kuruluşlar a) ABİGEM b) KOSGEB c) İŞKUR 2014 Tüm üyelerin eksik veya değişmiş olabilecek iletişim bilgilerinin güncellenmesi 2014 Her yıl en az 1 adet seminer 2014 a) Düzenlenen girişimcilik eğitimi ve verilen danışmanlık hizmetlerinin sayısı b) Yılda 1 defa girişimcilik eğitimlerinin c) Yeni girişimcilerin artan sayısı

4 Mesleki eğitimlerin verilmesi (Dış Ticaret, Çağrı merkezi elemanı yetiştirme) KOBİ ler, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek okulları ve araştırma enstitüleri arasında AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi KOBİ lere uygun şartlarda kredi desteği sağlanması İŞKUR ile birlikte Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Eğitimi nin İGEME ile birlikte Dış Ticaret Eğitimi nin KOBİ lerin modern işletmecilik teknikleri, yeni teknolojiler, yüksek kalite standartları konularında desteklenmesi Süt ve süt ürünleri kümelenme çalışmalarının başlatılması a) ABİGEM b) İŞKUR a) ABİGEM b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi c) İl Milli Eğitim d) TÜBİTAK e) Yerel İdareler a)yerel Bankalar b) KOSGEB a)abigem c) İŞKUR a) İGEME b) EİB İlgili Kuruluşlar a) ABİGEM b) KOSGEB c) TSE a) ABİGEM b) Süt ve süt ürünleri yetiştiricileri 2014 a) Verilen mesleki eğitimlerin sayısı b) Her yıl en az 1 defa mesleki eğitimlerin 2014 a) Yılda en az 1 defa AR-GE konusunda eğitim verilmesi b) AR-GE Çalışması için seçilen pilot KOBİ lerin sayısı 2014 Antlaşma imzalanan finansman kuruluşu sayısı 2014 Eğitime katılanların sayısı 2014 Her yıl en az 1 kez Dış Ticaret Eğitimi nin 2014 a) Verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sayısı b) Kalite belgelerinde artışın sağlanması c) Yenilikçi projelerin ilde ivme kazanması yılı Haziran ayında süt ve süt ürünleri kümelenme çalışmalarının sonuçlandırılarak raporun

5 Odanın dış ülkelerin yerel temsilcilikleri ile işbirliği için ilişkiler kurması İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile birlikte KKYDP hakkında seminerinin a) ABİGEM b) BUTSO İlgili Kuruluşlar a) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 2014 a) Bir AB ülkesinin Ticaret Odası ile işbirliğine gidilmesi b) Yakın komşu ülkelerin Ticaret Odaları ndan biriyle işbirliğine gidilmesi 2014 Seminere katılanların sayısı İŞKUR ile Genç Girişimcilik Eğitiminin verilmesi AR-GE çalışmaları ile ilgili Mermer AR-GE proje pazarı etkinliğinin Burdur sektörleri ilgili istatistikî verilerin TOBB desteğiyle Burdur da İŞGEM kurulması için girişimlerde bulunulması a) İŞKUR b) ABİGEM a) ABİGEM b) TUBİTAK İlgili Kuruluşlar a) TOBB b) TUİK c) DPT d) İGEME e) ABİGEM a) TOBB b) BUTSO c) KOSGEB 2014 Kendi işini kuran kişilerin sayısı 2014 AR-GE yapan mermer işletmeleri sayısı 2014 Sektörlere ait istatistiki verilerin bulunduğu raporun ve her yıl güncellenmesi 2014 İŞGEM in kurulması

6 Sektöründe marka birliğinin ön plana çıkarılması 2014 Markalaşmanın önemi ile ilgili seminerler Kredi Garanti Fonu temsilciliğinin açılması için destek verilmesi II. Organize Sanayi Bölgesinin kurulması 2014 Kredi Garanti Fonu temsilciliğinin açılması 2014 Hedef 1.2: Tarımsal ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi Yapılacak ler Tarıma dayalı sanayinin desteklenm esi a) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 2014 Uygulanan Kırsal Kalkınma Projelerinde Artışın sağlanması Organik tarımının ve seracılığın desteklenmesi a) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık b) Kalkınma Ajansı c) Çevre Bakanlığı d) BUTSO 2014 a)organik tarım ve seracılık alanlarının belirlenmesi b)organik tarım ve seracılık alanlarında artışın sağlanması c)organik ürünlerin çeşitliliğinin sağlanması d)organik ürünler pazarının kurulması

7 Kırsal nüfusun gelirini artırıcı tarımsal faaliyetlerin in desteklenm esi Tarımla ilgili AB fonları ve mevcut fon kaynaklarının araştırılarak WEB sitesinde yayınlanması a) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık c) Halk Eğitim Merkezleri d) İş Kur İl e) ABİGEM f) Kalkınma Ajansı e) İŞKUR a)gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı b)merkezi Finans İhale Birimi c) BUTSO 2014 a)her yıl en az bir meslek okul ile işbirliğine gidilerek eğitim verilmesi b) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile işbirliğine gidilerek her yıl bir eğitim programının gerçekleştirilmesi c) Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliğine gidilerek her yıl bir eğitim programının gerçekleştirilmesi d) İŞKUR ile işbirliğine gidilerek her yıl bir eğitim programının gerçekleştirilmesi 2014 Tarımla ilgili fonların araştırılması

8 Hedef 1.3: Teşvik destek sistemine uygun olarak bölgeye yeni yatırımların çekilmesi Yapılacak ler Yeni teşvik sisteminde bölgede desteklenen ana sektörlerde yeni yatırım imkanlarının ve yatırımcıların araştırılması a)burdur Valiliği b)defterdarlık, Milli Emlak c) BUTSO d) Burdur ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları f) Yerel Yönetimler 2014 a) Görüşme yapılan yatırımcı sayısı b) Yeni Yatırımların sayısında artışın sağlanması c) Her yıl yapılacak en az bir tanıtım toplantısı d) Teşvik Sistemini ve yatırım imkânlarının tanıtımına yönelik materyallerin (broşür, CD gibi) e) Yatırıma açık olabilecek arazilerinin envanterinin çıkarılması Hedef 1.4: Bölgede devlet desteklerinin artırılması, bölgesel ve sektörel üstünlüklerin gözetilmesi Yapılacak ler İşletmelere yönelik tüm kamu teşvikleri konusunda oda üyelerinin bilgilendirilmesi a)butso 2014 Teşviklerle ilgili bilgilerin Web sitesi ve BUTSO bülteni ile duyurulması Hedef 1.5: Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için Ar-Ge projelerine önem verilmesi ve özgün üretim modellerinin geliştirilmesi Yapılacak ler TÜBİTAK ve benzeri kuruluşların destek verdiği AR-GE projeleri hazırlama kapasitesinin artırılması a)tübitak b) ABİGEM c) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi d)ttgv 2014 a) Yenilik ve Ar-Ge destekleri konularında verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sayısı b) TÜBİTAK a sunulan proje sayısı c) TTGV ye sunulan proje sayısı d) SANTEZ için hazırlanan proje sayısı

9 1.6.2 Teknoloji geliştirme bölgesinin kurulması için çalışmaların yapılması a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi b) İl Sanayi ve Ticaret 2014 Teknoloji geliştirme bölgesinin kurulması için çalışmalarının başlatılması Hedef 1.6: Bölgede şirketleşme kültürünün geliştirilmesi ve kurumsallaşma çalışmalarının hızlandırılması Yapılacak ler Ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi Şirket Sahiplerine, yöneticilerine ve elemanlarına kurumsallaşma ile ilgili eğitimler verilmesi Şirket birleşmelerinin özendirilmesi a) ABİGEM b) BUTSO Üyeleri c) KOSGEB a)kosgeb b) ABİGEM c) BUTSO Üyeleri Üyeleri b) ABİGEM c) KOSGEB 2014 a) Ortaklık kültürünün geliştirilmesine yönelik en az bir adet eğitim verilmesi b) Seçilen girişimcilerle 1 adet toplantı yapılması 2014 Şirket sahiplerine, yöneticilerine ve elemanlarına kurumsallaşma ile ilgili 1 adet eğitim verilmesi 2014 Şirket birleşmeleri ile ilgili seminer Hedef 1.7: Yetişmiş ara eleman ihtiyacını gidermek için mesleki eğitim eksikliğinin giderilmesi Yapılacak ler Bölgenin sektörel işgücü envanteri çıkarılarak, ara eleman ihtiyacının belirlenmesi İlgili Kuruluşlar a) İŞKUR b) Mesleki Kuruluşlar c) ABİGEM 2014 Burdur işgücü raporunun

10 1.8.2 AB hibe fonları ve benzeri programlar için mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik nitelikli projeler İlgili Kuruluşlar a) ABİGEM b) Mesleki Kuruluşlar c) İl Milli Eğitim d) Sivil Toplum Kuruluşları e) Yerel Yönetimler STRATEJİ 2: Burdur ın inanç, kültür ve turizm kimliğinin geliştirilmesi, 2014 a) Her teklif çağrısı için en az bir proje ve ortaklık kurulması b) İlgili kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi Hedef 2.1: Doğal çevrenin, tarihi ve turistik değerlerin korunarak turizmin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması Yapılacak ler Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi kullanımının yaygınlaştırılması a)dsi Bölge b)enerji Bakanlığı c) Çevre İl 2014 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi için 1 adet seminer etkinliği yapılması Yöresel el sanatlarının geliştirilmesi a)kültür ve Turizm İl b)yerel Yönetimler c)halk Eğitim Merkezleri d)kız Meslek Lisesi e) İl Kadın Girişimciler Kurulu f) Genç Girişimciler Kurulu 2014 Geleneksel el sanatlarının canlandırılmasına yönelik 1 adet eğitim verilmesi

11 2.1.3 Turizmin çeşitlendirilmesi (kültür, doğa) a) Burdur Valiliği b)yerel Yönetimler c)halk Eğitim Merkezleri d)turizm Dernekleri e) Kültür ve Turizm İl 2014 a) Turizm envanterinin b) Bölgede her yıl % 10 oranında artan turist sayısı c) Alternatif turizm alanında faaliyete geçen işletme sayısın artması d) Turizm potansiyelinin Tanıtımı için materyallerinin e) En az 1 adet bölgesel turizm kongresinin Çevre bilincinin geliştirilmesi için düzenlenecek olan etkinliklerinin desteklenmesi a)çevre ve Orman İl b)kültür ve Turizm İl c) Burdur Belediyesi d)mehmet Akif Ersoy Üniversitesi e)diğer Yerel Yönetimler 2014 a) Her yıl çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla bir adet toplantı yapılması b) Çevre ve Orman İl ile düzenlenecek olan etkinliğin desteklenmesi Turizm projelerini destekleyecek ulusal ve uluslar arası finansman kuruluşlarının belirlenmesi ilgili Kuruluşlar a)çevre ve Orman İl b)kültür Ve Turizm İl c)burdur Belediyesi d) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2014 Turizm faaliyetlerini destekleyen finansman kuruluşlarının belirlenmesi ve bir toplantı

12 2.1.6 Burdur ili Turizm Eylem Planının Hazırlanmasına destek verilmesi ilgili Kuruluşlar a) Burdur Valiliği b)kültür Ve Turizm İl c) Burdur Belediyesi d) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2014 Burdur İli Turizm Eylem Planı Raporu nun Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin niteliklerini geliştirecek eğitimlerin b)kültür ve Turizm Bakanlığı c)tursab 2014 Her yıl en az 1 eğitim programının Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma fonundan yararlanarak projelerin b) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014 Burdur da Turizm ile ilgili projenin Burdur tarihi binalarının tanıtımı için fotoğraf yarışmasının c) Burdur Ticaret Borsası d) Burdur Valliği e) Burdur Belediyesi 2014 Yarışma sonucunda birinciye ödül verilmesi

13 Hedef 2.2: Burdur turizmin fuarlar, konferanslar, toplantılar vasıtasıyla tanıtılması ve buna bağlı etkinliklerle turizm potansiyelinin geliştirilmesi Yapılacak ler Burdur Turizmi ile ilgili seminer veya konferans a)kültür ve Turizm Bakanlığı b)tobb c)burdur Valiliği 2014 Turizm ile ilgili her sene 1 adet seminer/konferans Hedef 2.3: İldeki turizm ve sera tarımı gibi iş sektörlerinin geliştirilmesi Yapılacak ler Sera tarımı ile ilgili toplantı b)il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğ ü 2014 Yılda 1 defa toplantı Hedef 2.4: İlin turizm potansiyelini küresel turizm pazarının önceliklerine göre yeniden yapılandırarak markalaşma çalışmalarının desteklenmesi Yapılacak ler Turizm işletmelerinin markalaşma çalışmalarının desteklenmesi b)il Kültür ve Turizm 2014 Türkiye de ve Dünya da marka olmuş Burdur a ait turizm işletmelerinin sayısı

14 2.4.2 Türkçe ve İngilizce olarak Burdur Turizminin tanıtımı hakkında kitapçık çıkarılmasına destek verilmesi b)il Kültür ve Turizm c) Burdur Valiliği d) Burdur Belediyesi 2014 Burdur Turizmini tanıtacak kitapçığın STRATEJİ 3: Burdur da her türlü gelişime destek olacak faaliyetlerin Hedef 3.1: Yerel inisiyatiflerin beklenti ve memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi Yapılacak ler Burdur da ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iletişim ve diyalogun geliştirilmesine yönelik aktiviteler a) Burdur Valiliği b) BUTSO c) BTB d) Yerel Yönetimler e) Sivil toplum kuruluşları f) Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2014 İlgili kuruluşların bir araya gelmesi ile Burdur sektörlerinde karşılaşılan problemlerin görüşülmesi Burdur ili Oda ve Borsa yönetimlerinin toplantısına katılım a) Burdur Valiliği b) BUTSO c) Ticaret Borsası d) Yerel Yönetimler e) Sivil toplum kuruluşları f) Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2014 Her yıl 2 defa yapılacak olan toplantıların BUTSO ve ATB tarafından organize edilmesi

15 Hedef 3.2: Burdur ve çevresinde, işletmelerin kendi arasında ve işletmelerle halk arasında bütünleşmenin gerçekleştirilmesi Yapılacak ler Üyelerin bir araya geldikleri yeni ağ ve platformların oluşturulması İl Kadın Girişimciler Kurulu b) BUTSO İl Genç Girişimciler Kurulu c) Mesleki Kuruluşlar d) Sivil toplum kuruluşları 2014 a) Kadın Girişimciler Kurulu nun geliştirilmesi b) Genç Girişimciler Kurulu nun geliştirilmesi c) İhracatçı üye portföyünün oluşturulması Ödül Töreninin 2014 Ödül töreninde verilen ödül sayısı Yurt içi sektörel fuarlara katılım Yurt dışı sektörel fuarlara katılım Fuar katılımcılarına yemek b) Defterdarlık 2014 Yılda en az 2 defa sektörel fuarlara katılımın olması yılında belirlenecek olan bir yurt dışı fuarına katılım 2014 Uluslar arası Mermer ve Doğaltaş Fuarı katılımcılarına yemek Spor oyunlarının 2014 Her yıl BUTSO tarafından spor oyunlarının

16 TSE temsilciliğinin personel sayısının artırılması Eğitim ve yardım kurumlarına destek verilmesi b) TSE Hedef 3.3: İldeki insan kaynaklarının geliştirilmesi 2014 TSE çalışan sayısının 2 kişiye çıkarılması Yapılacak ler Kadın işgücünün desteklenmesi a) BUTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu b) Halk eğitim merkezi c) Burdur Valiliği d) Yerel Yönetimler 2014 a) Yılda bir defa kadın işgücünün artırılması ile ilgili seminer, konferans b) Kadın işgücünün % 2 oranında artırılması Genç Girişimcilerin desteklenmesi a) BUTSO Genç Girişimciler Kurulu b) Halk eğitim merkezi c) Burdur Valiliği d) Yerel Yönetimler 2014 Yılda bir defa genç girişimci işgücünün artırılması ile ilgili seminer, konferans

17 Hedef 3.4: Avrupa Birliği ve diğer kurumların verdiği hibe programlarına yönelik proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesi Yapılacak ler Hibe Programlarına yönelik projelerin ve yararlanıcı kuruluşlarla işbirliği yapılması a) Burdur Valiliği b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi c) Yerel Kurum ve Kuruluşlar 2014 Her yıl hazırlanan ve kabul edilen proje sayısı STRATEJİ 4: Burdur Ticaret ve Sanayi Odası iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve hizmet, servis ve katkıların sürdürülebilirliğin sağlanması Hedef 4.1: Kurumsal yapının ve kurum kültürünün geliştirilmesi Yapılacak ler Akreditasyon sistemindeki öz değerlendirmenin yapılması Akreditasyon sisteminin denetlenmesi TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Siteminin Denetlenmesi TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesinin yenilenmesi a) TOBB b) Akreditasyon Kuruluşu c) BUTSO a) TSE b) BUTSO a) TSE b) BUTSO 2014 Her yıl kurum içi öz değerlendirme yapılması ve notlandırılması yılda bir yapılan denetleme sonucunda geçer not alınması 2014 Her yıl yapılan denetleme soncunda geçer not alması 2014 Belgenin yenilenmesi Üye memnuniyetinin sağlanması 2014 Yılda 1 kez müşteri memnuniyeti anketinin ve değerlendirme sonucunun %75 oranında olumlu olması

18 BUTSO yeni hizmet binasının proje ve hazırlık çalışmalarının yapılması BUTSO Hizmet binasının taşınması İlgili Ku r u lu şlar 2014 Yeni hizmet binası için proje 2014 Bina inşaat gideri Hizmet Binası için alınan kredinin geri ödenmesi b) Banka 2014 Hizmet binasının taşınması sırasında anlaşmalı bankadan kredi alınması BUTSO bünyesinde yeni birimlerin kurulması a) TOBB 2014 Kurulacak olan yeni birimlerin faaliyet alanlarının geliştirilmesi Odanın örgütsel yapısının güçlendirilmesi b) ABİGEM 2014 a) Görev tanımlarının revize edilmesi b) Performans ölçme değerlendirme sisteminin kurulması TOBB bünyesinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına katılım a) TOBB b) BUTSO 2014 Genel Kurul sonucunda alınan kararların uygulanması TOBB tarafından gönderilen eğitim ve sosyal yardımının dağıtılması Personelin yurt içi ve /veya yurt dışı deneyimlerinin arttırılması a) TOBB b) BUTSO a) TOBB b) BUTSO 2014 a) Her yıl ilköğretimde okuyan çocuklar için kırtasiye yardımının dağıtılması b) Ramazan ayı için gönderilen sosyal yardım paketinin dağıtılması 2014 Personelin yurt içi ve yurt dışında deneyimlerini artıracak etkinliklere katılması Dijital arşivin revize edilmesi ve geliştirilmesi a) TOBB b) BUTSO 2014 Her yıl dijital arşivin revize edilmesi

19 Eğitim bursu verilmesi Odaya yeni araç alınması 2014 Hedef 4.2: Yurtiçinde ve yurtdışında oda ve borsalar ile işbirliğinin geliştirilmesi Yapılacak ler Bölgesel ve ulusal diğer Oda ve Borsalarla iletişim güçlendirilmesi a) TOBB b) Bölgesel ve ulusal Oda ve Borsalar c) Yurtdışı Oda ve Borsalar 2014 a) Bölgesel odalarla her yıl bir ortak toplantının yapılması b) Ulusal odalarla işbirliklerinin yapılması Yurtdışı ziyaretlerinin yapılması ve yabancı oda ve borsalarla iletişim ve işbirliklerinin güçlendirilmesi a) TOBB b) Yurtdışı Oda ve Borsalar 2014 Yılda 1 kez yönetim kurulunun belirleyeceği kişilerin iş seyahatine çıkması ve Uluslararası odalarla işbirliklerinin yapılması Hedef 4.3: Katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi Yapılacak ler Web sitesinin sürekli güncellenmesi İlgili Birim/ ler a) Bilgi İşlem 2014 a) Web sitesindeki bilgilerin güncelliğinin sağlanması b) Etkinlikler ile ilgili haberlerin web sitesinde yer alması

20 Meslek Komitelerinin daha aktif çalışmasının sağlanması Oda toplantılarının ve ilgili birimlerin faaliyetlerinin devam ettirilmesi BUTSO için sosyal sorumluluk raporunun BUTSO tanıtım CD sinin İlgili Birim/ ler a) Meslek Komiteleri İlgili Birim/ ler a) Meslek Komiteleri b) Meslek Komiteleri Müşterek Kurulu c) İl Kadın Girişimciler Kurulu d) İl Genç Girişimciler Kurulu İlgil i Kuruluşlar a) ABİGEM 2014 a) Her meslek grubunun kendi grubuyla yılda 2 kez toplantı yapmalarının ve fikir alışverişinde bulunmalarının sağlanması b) Meslek gruplarıyla yemekli toplantıların yapılması 2014 a) Meslek komitelerinin daha aktif bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve toplantıda alınan kararların yönetim kuruluna bildirilmesi b) Yılda 2 kez düzenlenen Meslek Komiteleri Müşterek Kurulu toplantısında alınan kararların yönetime bildirilmesi c) İl Kadın Girişimciler Kurulunun daha aktif şekilde çalışmasının sağlanması ve alınan kararların yönetim kuruluna bildirilmesi d) Genç Girişimciler Kurulunun daha aktif şekilde çalışmasının sağlanması ve alınan kararların yönetim kuruluna bildirilmesi yılında sosyal sorumluluk raporunun 2014 BUTSO Tanıtım CD sinin

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak Borsa Meclisi Yönetim Kurulu Genel Sekreter Kalite/Akreditasyon Basın Yayın Bilgi İşlem Sorumlusu İnsan Kaynakları/ Personel Politika Temsil Tescil Muamelat Sayfa 1 / 5 2017 yılı iş planı faaliyet sorumlular

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

IPA Kapsamında Hibe Programları

IPA Kapsamında Hibe Programları IPA Kapsamında Hibe Programları 22 Kasım 2016 Erzurum Avrupa Birliği nden Sağlanan Yardımlar I. Mali Protokoller Dönemi (1963-1980) II. MEDA Programı (1996-2001) III. IV. Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006):

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

www.tosyovsamsun.org 2006-2008 dönemi faaliyetlerimiz ve hedeflerimiz.

www.tosyovsamsun.org 2006-2008 dönemi faaliyetlerimiz ve hedeflerimiz. www.tosyovsamsun.org 2006-2008 dönemi faaliyetlerimiz ve hedeflerimiz. Saygılarımızla Tosyöv Samsun Destekleme Derneği yön.kur Samsun OMU Mühendislik Fakültesi bünyesinde,işadamları ile buluşması kurum

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ Bilgi Notu 2017 Programın Amacı: a. Tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması b. Tasarım şirket/ofislerinin tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Temmuz 31 Aralık 2013 www.vantso.org.tr İMAJ ÇALIŞMASI «Gelin Hep Birlikte Değişime Ortak Olalım» YATIRIM DESTEK OFİSİ Oda, Üyelerinin Danışmanı Olacaktır S.B. Sayfa

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı