LİBRA WEB OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİBRA WEB OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 LİBRA WEB OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU Genel Bilgi 2 Sorgulama 3 Karma Sorgulama Komutları 8 Anahtar Sözcükler 9 Yeni Yayınlar 10 Özel Koleksiyonlar 11 Kütüphane Koleksiyonu 11 Materyal Türlerine Göre 12 Dillerine Göre 12 Alanlarına Göre 13 Konu Sınıflarına Göre 13 Ödünç Kayıtları 14 Güncel Duyurusu 15 Fazla Sayılar 16 Kütüphane İşbirliği 16 Sağlama İstekleri 16 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 1

2 LĠBRA WEB OTOMASYON GENEL BĠLGĠ LIBRA, LIBRary Automation sözcüklerinin kısaltmasından adını alan bir kütüphane otomasyonu yazılımıdır. Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nın kütüphanecilik faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütülmesi ve izlenmesi için geliştirilen KYBELE yazılımından edinilen tecrübeler ile geliştirilmiştir. Microsoft. NET ortamında C# dili ile yazılmıştır. LIBRA yazılımı, yalnız kataloglama, tarama ve ödünç verme gibi kütüphane işlemlerini destekleyen klasik bir kütüphane otomasyonu yazılımı olarak değil, referans bölümünden yönetim kademesine kadar her seviyeye hizmet edecek bir yönetim bilgi sistemi olarak tasarlanmıştır. LIBRA sayesinde kütüphane yöneticileri personelinin işlem performanslarını değerlendirebilmekte, koleksiyonlarının gelişimini yönlendirebilmekte, üst yönetime kütüphane faaliyetleri hakkında sağlıklı ve doğru raporlar sunabilmektedir. Her alanda hizmeti kolaylaştırmayı hedef alan LIBRA yazılımı ile, materyal isteklerinin kütüphaneye gelmesinden, bütçeleme, sipariş, faturalama, kataloglama ve ödünç aşamalarına kadar her adım gerçekleştirilebilmektedir. Dinamik bir yazılım olan LIBRA, zaman içinde gelişen teknolojilere ve gereksinimlere göre kendini yenilemektedir. Kullanıcılar e-posta aracılığı ile kendileri ile ilgili gelişmelerden haberdar edilebilmekte, web sayfaları aracılığı ile üzerlerine kayıtlı materyalleri görüp, gerektiğinde süre uzatabilmektedir. Güncel bilgi duyurusu hizmeti ile kullanıcılar ilgilendikleri konularda kütüphaneye gelen kaynaklardan kısa sürede haberdar olabilmektedir. LIBRA yazılımı, RFID sistemine uyumludur. 3M Shelf Check in/out donanımı ile kullanıcıların kendi kendilerine ödünç ve iade işlemleri yapabilmelerini desteklemektedir. LIBRA, web servisleri aracılığı ile Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)'a on-line veri aktarımını desteklemektedir. Keza, kurumsal portal yazılımlarına kullanıcı üzerindeki materyaller ve güncel bilgi duyurusu abonelikleri hakkında bilgi verebilmektedir. Bilindiği üzere, bibliyografik künye bilgilerinin bilgisayarlarda anlaşılır biçimde tutulabilmesi için MARC (MAchine Readable Cataloging) standartları geliştirilmiştir. LIBRA Sistemi, ağırlıklı olarak MARC 21 standardına dayalıdır. MARC 21'de bulunan bazı alanlar, veri giriş işlemlerinde kolaylık sağlaması için değiştirilmiştir. Bununla birlikte sistem bütünü ile MARC 21'e uyumlu transfer dosyaları hazırlayabilecek yetenektedir. K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 2

3 LIBRA programına adresini ya da Sinop Üniversitesi web sayfasından kütüphane alanına oradan da Libra Katalog Tarama yolunu kullanarak da girmek mümkündür. Otomasyon programı açıldığında ilk olarak program aşağıda görülen anasayfa gelecektir. Ekran Görüntüsü-1 SORGULAMA Katalog taraması yapmak için ana menüde Sorgulama seçeneği tıklanır. Sorgu dizgisinin ve parametrelerin girileceği aşağıdaki pencere açılır. Taramada kullanılacak dizgide Türkçe karakterler varsa, bunların aynen girilmesi zorunludur. Ekran Görüntüsü-2 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 3

4 Bu pencerede sorgu dizgisi ilgili kutucuğa girilir. Aynı kutucukta son girilen sorgu dizgileri de seçilebilir durumdadır. Katalog kutucuğunda sorgulanacak katalog seçilebilir. Dizin kutucuğundan seçilecek dizin adı, sorgulama yöntemini belirler. LIBRA sisteminde 3 tip sorgulama yapılabilir: Anahtar sözcük sorgulaması: Sistemdeki bibliyografik künye erişim uçlarında geçen sözcükler anahtar sözcük olarak adlandırılır. Sorgu dizgisi olarak en çok 8 sözcük istenen sırada girilir. Tarama başlatıldığında bu sözcüklerin erişim uçlarında geçtiği bibliyografik künyeler sözcük kombinasyonlarına göre taranır. Sonuçta hangi kombinasyonda kaç künye olduğu listelenir. Karma sorgulama: Taranacak dizin ve tarama dizgisinin bir ilişki işareti ile birlikte verildiği sorgulama yöntemidir. Aynı komutta birden fazla sorgu komutu VE ve YA DA işaretleri ile birleştirilebilir. Sonuçta verilen koşullara uygun künyeler doğrudan listelenir. BaĢlık sorgulaması: Dizin listesinde yukarıda belirtilen 2 seçeneğin dışında kalan erişim ucu dizinlerinden biri seçildikten sonra o dizinde aranacak dizgi verilir. Sonuçta verilen dizgiye uyan erişim uçları ve o erişim ucu ile ilgili kaç künye olduğu listelenir. Eğer anahtar sözcük sorgulaması yapılmışsa, aşağıdaki örnek sonuç penceresi gelir. Bu pencerede künye listesine erişmek için ilgilenilen sözcük kombinasyonunun bulunduğu satır tıklanır. Ekran Görüntüsü-3 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 4

5 Künye listesi aşağıdaki örnek penceredeki gibidir. Künyenin yer numarası, yazar adı, eser adı ve materyal türüne göre yayım sıklığı, fiziksel yapı bildirimi vb. bilgiler listelenir. Eğer bibliyografik künye hakkında ayrıntılı bilgiler görmek istenirse, ilgili künyenin olduğu satır tıklanmalıdır. Ekran Görüntüsü-4 Ayrıntılı bibliyografik künye görünümü örnek penceresi aşağıdadır. Ekran Görüntüsü-5 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 5

6 Burada dikkat edilecek husus, sorgulanan materyalin hangi kütüphanede yer aldığı ve ödünç durumudur. Ekran Görüntüsü-6 Sorgulanan materyal Merkez Kütüphanede bulunup ödünç alınabilir durumdadır. Ekran Görüntüsü-7 Sorgulanan materyal Eğitim Fakültesi Kütüphanesinde bulunup tarihine kadar ödünç alınamaz. Kütüphane kullanıcısı, ödünç durumda bulunan materyali ayırtmak istiyorsa, T.C. Kimlik numarasını yazarak Rezerve Et butonuna basması gerekir.en fazla 5 adet materyal rezerve edilebilir. Ekran Görüntüsü-8 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 6

7 Materyal kullanıcı adına rezerve edildi uyarısını gördüğümüzde ayırtma işlemi tamamlanmış olur.(rezerve işlemi yapabilmek için Kütüphaneye üye olunması gereklidir.) Ekran Görüntüsü-9 Eğer başlık sorgulaması yapılırsa, açılacak sonuç penceresi örneği aşağıdadır. Bu listede bulunan başlık ve bununla ilintili künye sayıları listelenir. Listelenen başlıkla ilgili bakınız ya da ayrıca bakınız ilintisi kurulan başka başlıklar varsa onlar da listelenir. İlintili başlıkların gösterilmesi istenmiyorsa, sorgu giriş penceresinden Ġlintileri gösterme seçeneği seçilmelidir. Ekran Görüntüsü-10 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 7

8 KARMA SORGULAMA Her bir karma sorgu komutu DizinAdı İlintiİşareti SorguDizgisi üçlüsünden oluşur. DizinAdı aşağıdakilerden biri olabilir: Dizin kodu Kısaltması Açıklaması KSNF KSNF Konu sınıfı kodu KTIP KTIP Materyal türü KGNL KGNL Konu alanı kodu MARC MARC MARC alan kodu KKOD KKOD Künye kayıt numarası KONU K Konu başlığı DIZI D Dizi adı YAZAR Y Yazar, kurum, konferans vb. ad başlığı ANABILIM A Tez ana bilim-ana sanat dalı adı YER YE Hiyerarşik yer başlığı TEKNIK T Teknik detay başlığı TAKSONOMI TA Taksonomi başlığı MATERYAL M Fiziksel materyal başlığı SYAYIN SY Makalenin yayımlandığı süreli yayın başlığı YEVI YEV Yayınevi adı BASLIK B Eser adı STNO ST ISBN, ISSN vb. standart numara YYIL YY Yayım yılı SNFNO S Yer numarası YDIL YD Yayım dili (tur, eng vb.) KOLEK KOL Koleksiyon kodu KUTUPHANE KU Bulunduğu kütüphane kodu ESKIYENI E Eski-yeni yayın işareti (E ya da Y) Tablo-1 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 8

9 İlintiİşareti aşağıdakilerden biri olabilir: İşaret Açıklaması = EĢit ya da gibi <> EĢit değil ya da gibi değil < Küçük > Büyük <= Küçük-eşit >= Büyük-eşit Tablo-2 SorguDizgisi taranacak dizinin niteliğine göre sayısal ya da alfasayısal olabilir. Sayısal olmayan dizgiler içinde * (HERHANGİ BİR DİZGİ anlamında) ve? (HERHANGİ BİR KARAKTER anlamında) işaretleri kullanılabilir. Ancak bu işaretler sorgu dizgisinin ilk 3 karakteri içinde geçemez. Alfasayısal sorgu dizgilerin daima * bittiği varsayılır. Birden fazla sorgu komutu aralarına & (VE anlamında) ya da (VEYA anlamında) işareti ile birleştirilebilir. Bu işaretlerin birlikte kullanıldığı durumlarda VE işareti VEYA işaretine göre öncelikle değerlendirilir. ANAHTAR SÖZCÜKLER En fazla 8 anahtar sözcük verilebileceği yukarıda belirtilmişti. Aksi belirtilmedikçe her anahtar sözcük yalnızca verildiği biçimde aranır. Ancak karma sorgulama başlığı altında verilen açıklamalara uygun olarak: Anahtar sözcük içinde * (HERHANGİ BİR DİZGİ anlamında) ve? (HERHANGİ BİR KARAKTER anlamında) işaretleri kullanılabilir. Örneğin MASA anahtar sözcüğü sadece MASA geçen erişim uçlarını aradığı halde, MASA* sözcüğü MASA, MASADA, MASANIN vb. MASA ile başlayan tüm anahtar sözcükleri arar. Dizin sözcüğü verilerek anahtar sözcüğü sadece belirli erişim uçlarında aranması sağlanabilir. Örneğin MASA anahtar sözcüğü herhangi bir erişim ucu içinde geçen MASA sözcüklerini aradığı halde B=MASA anahtar sözcüğü, sadece eser adı erişim uçlarında geçen MASA sözcüklerini arar. K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 9

10 YENĠ YAYINLAR Son 15 gün içinde kataloglanan yeni işaretli künyelerin konulara göre dağılım listesi üretilir. Ekran Görüntüsü-11 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 10

11 ÖZEL KOLEKSĠYONLAR Programın bu bölümü kütüphanaye toplu bağış yapan kişi ve kurumların bağışlarının ve bağışladığı materyallerin, ayrıca diğer özel koleksiyonların (Elektronik materyaller, nadir eserler, müzik eserleri vb.) listelendiği sayfadır. Aşağıdaki ekran görüntüsü örneğine göre Hakkı ERDEM ismine tıklayarak kişinin bağışladığı materyalleri görebiliriz ayrıca kişi/kurum bağışları kısmındaki resimlere tıklayarak bağışta bulanan kişi/kurum hakkında kısa bilgi almamız da mümkün olacaktır. Ekran Görüntüsü-12 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 11

12 KÜTÜPHANE KOLEKSĠYONU Kütüphane Koleksiyonu sayfası içerisinde otomasyon programına dahil edilmiş materyallerle ilgili görsel ve sayısal istatistiksel veriler bulunur. MATERYAL TÜRLERİNE GÖRE Materyaller kitap, süreli yayın, bilgisayar kütüğü, kartografik materyal, müzik eseri, görsel materyal, tez, makale, ses kaydı gibi türlere ayrılır. Bu kısımda materyaller türlerinin istatistiklerini görebiliriz. Ekran Görüntüsü-13 Ekran Görüntüsü-14 Örneğimiz; adet kitabın fiziksel olarak sayısal varlığı ve birbirinden farklı künye olarak kataloglanmış kitap sayısını 9823 adet olarak ifadeleştirilmiştir. DİLLERİNE GÖRE Aşağıdaki tabloda yer aldığı ve görülebileceği üzere, bütün materyallerin dillere göre sınıflandırılması ile oluşturulmuş sayısal ve görsel istatistiksel verileri gösterir. Ekran Görüntüsü-15 Ekran Görüntüsü-16 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 12

13 ALANLARINA GÖRE Alanlarına göre; LC Sınıflama sistemi baz alınarak konusal kategorileştirilmiş materyaller LC Sınıflama Kodu ve materyalin içerdiği genel konu başlıklarını gösterecek şekilde istatistiki olarak gösterilmiştir. Ekran Görüntüsü-17 Ekran Görüntüsü-18 KONU SINIFLARINA GÖRE Konu Sınıflarına Göre; LC Sınıflama sistemi baz alınarak konusal kategorileştirilmiş materyaller LC Sınıflama Kodu ve materyalin içerdiği alt konu başlıklarını gösterecek şekilde istatistiki olarak gösterilmiştir. Ekran Görüntüsü-19 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 13

14 ÖDÜNÇ KAYITLARI Ödünç kayıtları sayfasında kütüphane kullanıcıları üzerlerinde bulunan materyalleri, materyallerin son iade tarihlerini, varsa tarafına tahakkuk eden materyal gecikme ücretini görebilir; iade süresi yaklaşmış materyallerin sürelerini uzatma imkânına sahiptirler. Ekran Görüntüsü-20 Kullanıcı, ödünç kayıtları sayfasında kutucuğa T.C. Kimlik numarasını yazarak Ödünç Listele butonuna basarak yukarıda sayılan programsal özelliklerden faydalanmak üzere, kişisel hesabına ulaşabilir. Ekran Görüntüsü-21 Ekran görüntüsünde Cem Sarı adlı kullanıcımızın üzerinde bulunan ödünç materyalleri görebiliyoruz. Kullanıcımız iki adet materyal almıştır. 2.Materyal için süre uzatımı, başka bir kullanıcı kendi adına rezerve etmiş olduğundan mümkün olmayacaktır öyle ki Süre Uzat Linki hali hazırda aktif değildir. 1.Materyal içinse görüntüden de görülebileceği gibi Süre Uzat Linki aktif olduğundan iade süresini erteleyebiliriz. Linke tıklayıp, aşağıda yer alan kırmızı arkaplanlı uyarı raporunu gördüğümüzde süre uzatma işlemimiz tamamlanmış olur. Ekran Görüntüsü-22 K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 14

15 GÜNCEL DUYURUSU Güncel Duyuru sayfasında ise ilgili olunan materyallerin konusal türlerine göre seçilmesi halinde, kataloglanıp ödünç verilir duruma geldiğini öğrenebilme sanşımız olacaktır. Ekran Görüntüsü-23 Ekran Görüntüsü-24 E-posta adresimizi yazıp tamam a basıp, sonrasında ekrana gelen sayfada üst listedeki konu başlıklarını, ilgimiz doğrultusunda, kataloglanıp ödünç verilebilir duruma geldiğinden haberdar olmasını istiyorsak ekleyip, ayrıca haberdar olmak istenilmeyen, daha öncesinde seçilmiş konu başlıklarını silebiliriz. Güncel Bilgi Duyurusu haftada bir kez abone olan kullanıcılara gönderilmektedir. Aboneliğin 6 ayda bir yenilenmesi gerekir. K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 15

16 FAZLA SAYILAR Fazla Sayılar sayfası; kütüphanedeki süreli yayınların fazla olan sayılarının listelendiği alandır. KÜTÜPHANE ĠġBĠRLĠĞĠ Bu sayfada ise kurum kütüphaneleri arası işbirliği kapsamında, Üniversite Merkez ve Şube Kütüphanelerinden ödünç alınmış materyallerin iade bilgilerini görmek amacıyla, kurum kütüphanecisinin gireceği; kütüphane kullanıcı kodu, şifre ve listelemek istenilen ödünç isteklerinin kayıt tarihi aralığını ayrılan alanlara girilip LİSTELE butonuna basmak yeterlidir. SAĞLAMA ĠSTEKLERĠ Sağlama İstekleri sayfasında; resmi kanalla kütüphanemizden talep edilen materyallerin durumunun hangi aşamada olduğunu öğrenebiliriz. Ekran Görüntüsü-25 Yapmış olduğunuz materyal sağlama isteklerinin hangi durumda olduğunu sorgulamak için, yukarıdaki sorgulama alanlarından uygun olanlara giriş yapıp TAMAM butonunu tıklayınız. Tarihler dışında kalan alanlarda, herhangi bir karakteri belirtmek üzere? ve herhangi bir dizgiyi belirtmek üzere * işaretlerini kullanabilirsiniz. İsteyen Birim için, açılır listeden ilgili birim, Yazar adı için yazar soy isimi başta olacak şekilde (şafak elif) yazılmalıdır. Sorgularınızda Yazar adı ve Eser adı alanlarında Türkçe karakter kullanmayınız. K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 16

17 Ekran Görüntüsü-26 Yukarıdaki örneğimizde Elif Şafak ın yazarı olduğu materyal isteklerini sorgulanması sonucu listelenen kayıtları görüyoruz. Ekran Görüntüsü-27 Bir başka örnekte ise Su Ürünleri Fakültesi tarafından istenilen materyal taleplerinin detaylarını görüyoruz. K ü t ü p h a n e v e D o k ü m a n t a s y o n D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 17

KOHA KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

KOHA KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü KOHA KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU 2013 koha@kulturturizm.gov.tr İÇİNDEKİLER Kütüphane Otomasyon Programına Giriş...1

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ŞEKİL LİSTESİ... II İTİCUUEP'E GİRİŞ...1 Ayarlar Menüsüyle Çalışmak...8 İletişim Menüsünü Tanımak...10

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ EL KİTABI KÜTÜPHANE KULLANICILARI İÇİN 2015-2016 Akademik Yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tel.:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KULLANICI KILAVUZU 2014 Kasım i İçindekiler GİRİŞ SAYFASI...1 EVRAK ANA SAYFA...2 1.1. Birim Yetkileri...2 1.2. Görevler...3 1.3. Bildirimler...3

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Akıllı Rehber Kullanıcı Kılavuzu

Akıllı Rehber Kullanıcı Kılavuzu OfisTelefonu 07 Abakus 360 T-Panel T-CRM Akıllı Rehber Kullanıcı Kılavuzu IPera İletişim Teknolojileri İçindekiler İçindekiler... 2 Abakus 360 Nedir?... 3 Programa Nasıl Girilir?... 3 Akıllı Rehber Nedir?...

Detaylı

ÖZET 1. INTERNET ARAMA MOTORLARININ KULLANILMASI

ÖZET 1. INTERNET ARAMA MOTORLARININ KULLANILMASI Internet üzerinden Araştırma Yöntemlerinin Etkin Kullanılması Arş. Gör. Enis Karaarslan*, Öğr. Gör. Tolga Çelik** * enis.karaarslan@ege.edu.tr, ** tolga.celik@ege.edu.tr *Ege Üniversitesi Kampüs Network

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI Madde 1 Amaç ve Kapsam Bu Talimat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi nin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile

Detaylı

ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ:

ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ: ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ: (Kütüphane hesabı oluşturabilmek için kütüphaneye gelerek, üye olup şifre almanız

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç MADDE 1. (1) Bu yönerge, temel olarak İpek Üniversitesinde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgi

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

Bilgisayarla İletişim ENF102 - Bilgisayar - II

Bilgisayarla İletişim ENF102 - Bilgisayar - II Bilgisayarla İletişim ENF102 - Bilgisayar - II Öğrt. Gör. Alper Aslan Bilgisayarla İletişim 1. İnternet 1.1. Tarayıcı 1.2. Arama Motorları 2. E-Posta E 2.1. E-Posta Göndermek 2.2. E-Posta Almak 2.3. E-Postaya

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu

Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu 1 Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu enocta Profilo İş Merkezi, Cemal Şahir Sok. No:26-28 34394 Mecidiyeköy / İstanbul T 0 212 356 13 00 F 0 212 356 13 09 www.enocta.com 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi

Detaylı

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.03.2013 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT CafePlus ; İnternet cafelere, laboratuvarlara, internet web filtreleme

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı