TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İ Ç İ N D E K İ LE R İ Ç İ N D E K İ LE R... 2 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 5 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON MİSYON VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER TARİHÇE MEVZUAT FİZİKSEL YAPI... 9 Tablo 1- Personel, Eğitim, Spor ve Sosyal Alanlar Tablo 2 Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazlar Tablo 3 Faaliyet Gösterilen Alanlar Tablo 4 Üniversitemizde Engelli Bireyler İçin Var Olan İmkânlar b- Sosyal Alanlar Tablo 5 Üniversite Sosyal Alanları (Öğrenci-Personel Kantin, Kafeterya, Yemekhane Tesisleri) Tablo 6 Üniversite Sosyal Tesis ve Konukevi Tablo 7 Üniversite Spor Tesisleri Tablo 8 - Üniversite Toplantı ve Konferans Salonları Tablo 9 Üniversite Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Tablo 10 Öğrenci Kulüpleri Tablo 11 Öğrenci Kulüp Faaliyetleri c- Hizmet Alanları Tablo 12 Üniversite Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Tablo 13 Üniversite Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Tablo 14 Sağlık Alanları Tablo 15 Hastane Sağlık Alanları BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 16 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 17 Abone olunan veri tabanları Tablo 18 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Kütüphane) Tablo Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler İtibariyle Dağılımı Tablo 20 Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç)... Tablo Yılında Tüm Birimlere Dağıtılan Malzeme Listesi Tablo 22 Birimlerin teknolojik kaynakları Tablo 23 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İNSAN KAYNAKLARI Tablo 24 Üniversitemiz personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı a- Akademik Personel Tablo 25 Akademik personelin unvanlarına göre birimler itibariyle dağılımı Tablo 26 Akademik Personel Dağılımı Tablo 27 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Tablo 28 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablo 29 - Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 30 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo31 - Sözleşmeli Personel Dağılımı Tablo 32 - Akademik Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı Tablo 33 İdari personelin sınıflarına göre birimler itibariyle dağılımı Tablo 34 İdarî Personelin Hizmet Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Durumu Tablo 35 İdarî Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı Tablo 36 İdarî Personelin Hizmet Süresi İtibariyle Dağılımı Tablo 37 İdarî Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 38 - İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı Tablo 39 - İdari Personel Kadrolarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Tablo 40 - İdari personelin yıllar itibariyle sınıf bazında dağılımı Tablo 41 - İşçi ve Kısmî Zamanlı Öğrencilerin Dağılımı Tablo 42 Sözleşmeli Personelin (4/b) Hizmet Süresi Tablo 43 Sözleşmeli Personelin (4/b) Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 44 Geçici İşçilerin (4/c) Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 45 Çalışanların Kadın ve Erkek Personel Olarak Dağılımı

3 Eğitim Hizmetleri Tablo 46 Eğitim Programları Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları Tablo 49 - Engelli Öğrencilerin Okullara ve Engel Durumlarına Göre Dağılımı Tablo 50 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Tablo 51 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları Tablo 52 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı Tablo 53 Mezun Öğrenci Sayısı Tablo 54 - Yatay Geçişle Üniversitemize Gelen, Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları Tablo 55 - Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Tablo 56 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Tablo 57 Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Tablo 58 ERASMUS Değişim Programları Kapsamında Giden/Gelen Öğrenci Sayıları Tablo 59 ERASMUS Kapsamında Yılında Protokol İmzalanan Üniversiteler Tablo 60 FARABİ Değişim Programları Kapsamında Gelen / Giden Öğrenci Sayıları Sağlık Hizmetleri Tablo 61 Mediko Sağlık Alanları ve Hizmet Veren Personel Sayıları Tablo Yılı Mediko Sosyal Tesislerinin Muayene ve Sevk Adetleri Tablo 63 - Hastanemizde tedavi gören hastaların hastane bölümleri itibariyle dağılımı Tablo 64 Hastanemizde Ayakta Tedavi Gören Hastaların Yıllara Göre Dağılımı Diğer Hizmetler Tablo Yılı Bilgi Edinme Verileri Tablo 66 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından Talep Edilen Görüşler ve Sayıları Tablo Yılı Evrak, Toplantı ve Posta Gönderi Sayıları A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo Yılı Bütçe Giderleri Tablo Yılı Bütçe Giderleri Tablo Bütçe Giderleri Tablo Yılı Elektrik, Su, Yakacak ve Telefon Giderlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı Tablo Yılında Araç ve Jeneratörlerde Kullanılan Akaryakıtın Aylar İtibariyle Dağılımı Tablo 73 Bütçe Gelirleri Tablo 74 Bütçe Gelirleri Tablo 75 Öz Gelirler Tablo 76 Öz Gelirlerden Karşılanan Hazine Yardımı Karşılığı Harcamalar Tablo 77 Bütçe Gelir/Gider Dengeleri Tablo Yılı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Faaliyetleri Tablo 79 Hukuk Müşavirliğince Yürütülen Dava Sayısı Faaliyet Bilgileri Tablo 80 Akademik Personelin Katıldığı Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı... Tablo 81 İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim ve Toplantılar Tablo 82 Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Tablo 83 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşleri Tablo 84 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Tablo 85 Spor Alanında Yapılan İşler Tablo 86 Üniversitemiz Sporcu Bilgileri Tablo 87 Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Tablo 88 Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar İle Akademik Personel Başına Düşen Yayın Sayıları Tablo Yılı Ödül Alan Öğretim Elemanı Sayıları Tablo 90 - Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Tablosu Tablo 91 - Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Tablo 92 - Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar Tablo Yılı Proje Bilgileri Tablo Yılları Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Tablo 95 Performans Sonuçları Tablosu YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Yüksekokul Yönetimi: II- AMAÇ VE HEDEFLER A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Politikalar Öncelikler

4 B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- HEDEFLER D- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI HAZIRLAYANLAR

5 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Üniversiteler, sürekli değişen ve gelişen dünyada, bilginin üretildiği, geliştirildiği ve uygulandığı kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Yüksekokulumuz akademik ve idari hizmetlerde, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sistematik bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Atatürk İlke ve İnkılapları rehberliğinde faaliyetini sürdürmektedir. Bunun için Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmeti sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak evrensel değerlere ulaşacak kaliteyi yakalaması bir zorunluluktur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere birimlerimizce akademik ve idari misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilmiş ve bu değerler doğrultusunda birimimizin Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Yüksekokulumuza 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kullanılmak üzere tahsis edilen ödenekler, 2016 Yılı için hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı dâhilinde, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda, yılı içerisinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılmış, bütçemizde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapılmamıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen personelimize ve ilgili birimlerimize, bilginin üretilmesi ve geliştirilmesi, çevresel etkinliğinin sağlanmasında çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleşerek, çalışan tüm idari ve akademik personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum Prof. Dr. Altay Uğur GÜL Müdür 5

6 I- GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON 1- MİSYON Alanında yetkin, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip tütün teknoloji mühendisleri yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek, bu alanlarda Türkiye ve insanlığa hizmet etmektir. 2- VİZYON Tütün teknolojisi mühendisliği alanında eğitim-öğretim yürüten, bilimsel araştırmalar yaparak bilgi üreten, bunları yayımlayarak toplumsal refahın gelişmesine katkı sağlayan ve uluslararası düzeyde tanınan yüksekokul olma özelliğini sürdürmektedir. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yetki: 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı kanunun 31.maddesine göre kendisine harcama yetkisi verilen Harcama Yetkilisi olarak bütçe kanununda öngörülen ödenekleri kullanmaya ve harcamaya yetkili kılınmıştır. Görev: Akademik, idari ve eğitim-öğretim hizmetlerinin birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Sorumluluk: Eğitim-öğretimle ilgili en uygun koşulları sağlamak, kaliteli ve standartlara uygun öğrenci yetiştirmektir. 6

7 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1- TARİHÇE Ülkemizde ilk tütün eksperliği eğitimi 1889 yılında Reji İdaresi tarafından verilmeye başlanmıştır. Reji İdaresi, yetiştirdiği tütün eksperlerini ilk kez uzman olarak çalıştırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde reji uygulamasının kaldırılması/rejinin millileştirilmesinden sonra, 1929 yılında, TEKEL idaresi tarafından lise mezunlarına iki yıllık eğitim verilerek "tütün eksperi" yetiştirilmiştir yılında yürürlüğe giren ''1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasası'' ile tütün eksperliği görevleri, Tütün Eksperleri Yüksekokulu mezunlarına verilmiştir. Bu yasa gereği, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nca 1975 yılında İstanbul'da kurulan Tütün Eksperleri Yüksekokulu (TEYO), lise mezunlarını ön kayıtla öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Eğitim-Öğretim süresi 1978 yılında üç yıla, 1982 yılında dört yıla çıkmış ve 1983 yılında da 2809 sayılı yasa ile yüksekokul, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağlanmıştır yılından itibaren TEYO mezunlarına "Tütün Endüstri Mühendisi" unvanı verilmeye başlanmış ve bu unvan daha sonra Yükseköğretim Kurulu'nun Tarih ve Sayılı Kararı ile "Tütün Teknolojisi Mühendisi olarak değiştirilmiştir yılında 3389 sayılı yasa ile İstanbul'dan Akhisar'a nakli kararlaştırılan ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne bağlanan yüksekokul, 1992 yılında yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile kurulan Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlanmış ve adı "Tütün Eksperliği Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. Tütün ve sigara endüstrisinin ihtiyaç duyduğu tütün teknoloji mühendislerini yetiştiren Tütün Eksperliği Yüksekokulu, 1993 yılından itibaren Manisa-Akhisar'daki yerleşkesinde eğitim-öğretime başlamıştır. Halen, aynı yerde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir Eğitim-Öğretim yılından itibaren de, Manisa'da Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde "İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı" uygulaması başlatılmıştır. Tütün Eksperliği Yüksekokulu Akhisar Yerleşkesi iki katlı idari bina, derslikler, araştırma ve öğrenci uygulama laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, 320 kişi kapasiteli konferans salonu, seminer salonu, kütüphane, açık spor alanı, yemekhane ve kantinden oluşmaktadır. Bitişiğinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdu bulunmaktadır. 7

8 2- MEVZUAT 4733 Sayılı Tütün Yasası nın hükümlerine göre, Türkiye de tek olan Yüksekokulun diplomasına sahip olmayanlar, tütün alım ve satım muayenelerini, tütün vasıf değer ve nevilerinin belirlenmesini ve tütün işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği yapamazlar, tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin görev yetki ve mesleki sorumlulukları tarih ve sayılı Resmi gazetede (Ek 2) yayınlanan usul ve esaslar doğrultusunda belirlenmiştir. Ayrıca;4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu nun 6 ıncı maddesine göre; Türkiye de Tütün Eksperliği yapmak için, Tütün Eksperliği Yüksekokulu ndan veya muadili yerli ve yabancı okullardan lisans düzeyinde yükseköğrenim diploması alarak mezun olmak şarttır. Tütün Eksperi unvanına sahip olmayanlar, tütün alım ve satım muayenelerini, tütün vasıf, değer ve nevilerinin belirlenmesini ve tütün işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği yapamazlar, tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. Tütün Eksperlerinin görev, yetki ve mesleki sorumlulukları Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Tütün Eksperlerinin görev, yetki ve mesleki sorumlulukları Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir şeklinde yasada mevcuttur. 8

9 3- FİZİKSEL YAPI Tablo 1- Personel, Eğitim, Spor ve Sosyal Alanlar. BİRİM ADI PERSONEL ALANLARI EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SİRKÜLÂSYON SPOR ALANLARI Akademik İdari Laboratuar ALANLARI Açık Alan Kapalı Alan Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Derslik, Anfi, Seminer ve Konferans Salonu Tıbbi Bilgisayar Diğer Sinema Salonu, Kantin, Kafeterya, v.b. Misafirhane, Lojman, Yurt, v.b. Park, Bahçe ve Gezinti Alanları Balkon, WC, Merdiven ve Merdiven Boşluğu Tartan Pist, Futbol Sahası, Halı Saha, Tenis Kortu Spor, Jimnastik ve Kondisyon Salonu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Tütün Eksperliği YO Adet Adet Adet Adet KAPALI ALAN I AÇIK ALAN I GENEL Adet 9

10 Tablo 2 Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazlar. YERLEŞKE / BİRİMİ ADI Üniversite Hazine Tahsisli Diğer Tütün Eksperliği ve Akhisar Meslek Yüksekokulu (m²) AÇIKLAMA Tablo 3 Faaliyet Gösterilen Alanlar KAPALI ALAN AÇIK ALAN (m 2 ) (m 2 ) Tablo 4 Üniversitemizde Engelli Bireyler İçin Var Olan İmkânlar BİRİM ADI Tütün Eksperliği Yüksekokulu Tekerlekli Sandalye Rampası Asansör Zeminlerin Kaymayı Önleyici Materyal İle Kaplanması Özel Tuvalet - Lavabo Zemin Katta Derslik Zemin Katta Laboratuar Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Ayrı Giriş Kapısı Otomatik Sensorlu Kapı 10

11 b- Sosyal Alanlar Tablo 5 Üniversite Sosyal Alanları (Öğrenci-Personel Kantin, Kafeterya, Yemekhane Tesisleri) Yemekhane, Kantin ve Kafeteryanın Sayısı Kapalı Alanı(m 2 ) Ortalama Kapalı Alan ı((m 2 ) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Alakart Kafeterya Tablo 6 Üniversite Sosyal Tesis ve Konukevi Misafirhaneler Lojman Sayısı Kapalı Alan (m 2 ) Tablo 7 Üniversite Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Alan Alan Spor Dalı Adet (m 2 ) Spor Dalı Adet (m 2 ) Tenis Kortu Tenis Kortu Basketbol Salonu Basketbol Salonu Voleybol Salonu Voleybol Salonu Hentbol Salonu Hentbol Salonu Badminton Salonu Badminton Salonu Masa Tenisi Masa Tenisi Fitness Salonu Fitness Salonu Spor Salonu Spor Salonu Kondisyon Salonu Kondisyon Salonu Yüzme Havuzu Yüzme Havuzu

12 Tablo 8 - Üniversite Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) (Adet) 0 50 Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi 251 Kişi ve Üzeri Tablo 9 Üniversite Eğitim ve Dinlenme Tesisleri TESİS ADI Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m 2 ) Tablo 10 Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Üye Sayısı Tablo 11 Öğrenci Kulüp Faaliyetleri Faaliyet Adı / Sayısı Kulüp Adı Faaliyet Adı Faaliyet Sayısı 12

13 c- Hizmet Alanları Tablo 12 Üniversite Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Ofis Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Akademik Personel İdari Personel Tablo 13 Üniversite Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayı Alan (m 2 ) Ambar 1 25 Arşiv 1 15 Atölye 2 40 Tablo 14 Sağlık Alanları Hafsa Sultan Araştırma Uygulama Hastanesi Muradiye Mediko Sosyal Hizmet Verilen Alanın Adı Sayısı Alanı (m 2 ) Tablo 15 Hastane Sağlık Alanları Alan Adı Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinikler Poliklinikler Laboratuar Eczane Nükleer Tıp Radyoloji Sterilizasyon Adli Tıp Teknik Servis-Atölye Çamaşırhane Mutfak Mediko Sosyal (Poliklinik) Adet Alan (m 2 ) Adet Mediko Sosyal (Diş Hekimliği) Alan (m 2 ) Adet Araştırma Uyg. Hast. (Morris Şinasi) Alan (m 2 ) Adet Araştırma Uyg. Hast. (UncuBozköy) Alan (m 2 ) Adet Alan (m 2 ) Bilgi: Bu tablo hastane tarafından doldurulacaktır. 13

14 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 16 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılım ve Bilgisayarlar Sayısı Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar 76 Taşınabilir Bilgisayar 5 81 Tablo 17 Abone olunan veri tabanları Veri Tabanı Adı Tablo 18 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Kütüphane) Kütüphane Kaynakları Yazılım Kitap Basılı Periyodik Yayın Elektronik Yayın Sayısı Tablo Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler İtibariyle Dağılımı Birim Adı Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Projeksiyon Yazıcı Tablo 20 Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) ARAÇ, DEMİRBAŞ VE DİĞER VARLIKLAR ADI SAYISI Kitaplık 5 Misafir Sandalyesi 100 Elbise Dolabı - Bilgisayar Masası 33 Büro Sandalyesi 100 Yazı Tahtası 5 Öğrenci Sırası 160 Büro Masası

15 Tablo Yılında Tüm Birimlere Dağıtılan Malzeme Listesi Sıra Malzemenin Cinsi Adet Tutarı Genel Tablo 22 Birimlerin teknolojik kaynakları SIRA NO BİRİM Mevcut Bilgisayar Sayısı Mevcut Yazıcı Sayısı Mevcut Projeksiyon Sayısı 2016 Yılı Bilgisayar İhtiyaç Miktarı 2016 Yılı Yazıcı İhtiyaç Miktarı 2016 Yılı Projeksiyon İhtiyaç Miktarı GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI ENSTİTÜLER MERKEZLER GENEL 15

16 Tablo 23 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Adet) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı Slâyt Makinesi (Projeksiyıon) 4 4 Tepegöz 3 3 Episkop - - Barkot okuyucu - - Baskı Makinesi 1 1 Fotokopi Makinesi Faks 1 1 Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri 1 1 Mikroskoplar DVD ler 1 1 Yazıcılar

17 7- İNSAN KAYNAKLARI Tablo 24 Üniversitemiz personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı Akademik Personel İdari Personel Harcama Birimleri Prof. Doç. Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı G.İ. H. T.H.S. SHS A.H. D.H. Y.H.S. E.Ö.H. Sözleşmeli Personel İşçi Genel Tütün Eksperliği Yüksekokulu a- Akademik Personel Tablo 25 Akademik personelin unvanlarına göre birimler itibariyle dağılımı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı Dolu BİRİMLER Tütün Eksperliği Yüksekokulu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş GENEL 17

18 Tablo 26 Akademik Personel Dağılımı Akademik Personel Unvanı Kadrolarının Dağılımı Dolu Boş Profesör 1 1 Doçent Yrd. Doçent 3 3 Öğretim Görevlisi 1 1 Okutman Araştırma Görevlisi Uzman 5 5 Tablo 27 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Unvanı Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Sayısı Tablo 28/A Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvanı Çalıştığı Bölüm Sayısı Geldiği Üniversite Tablo 29 - Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı YILLAR AKADEMİK PERSONELİN UNVANI Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman YÜZDE 18

19 Tablo 30 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri Yaş Sayısı Yüzdesi (%) Tablo31 - Sözleşmeli Personel Dağılımı Akademik Ders saati ücretli öğretim elemanı İdari 2547/ /31 657/4-B 657/4-C 19

20 Tablo 32 - Akademik Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı Akademik Personelin Unvanı Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Profesör Doçent - Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi

21 Tablo 33 İdari personelin sınıflarına göre birimler itibariyle dağılımı BİRİMLER Dolu G İ H T H S S H S A H S E Ö H D H S Y H S Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Tütün Eksperliği Yüksekokulu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş GENEL 11 21

22 Tablo 34 İdarî Personelin Hizmet Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Durumu SINIFI Dolu Boş Genel İdari Hizmetler Sınıfı 7 7 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı 4/B Sözleşmeli Personel Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Tablo 35 İdarî Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde% Tablo 36 İdarî Personelin Hizmet Süresi İtibariyle Dağılımı Yıl 1 3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Üzeri Kişi Sayısı Yüzde% Tablo 37 İdarî Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Üzeri Kişi Sayısı Yüzde

23 Tablo 38 - İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı ÜNVAN SINIF DOLU BOŞ İç denetçi Genel sekreter Genel sekreter yardımcısı Daire başkanı Hukuk müşaviri Hastane başmüdürü Hastane müdürü Hastane müdür yardımcısı Fakülte sekreteri Yüksekokul sekreteri X 1 1 Enstitü sekreteri Şube müdürü Mali hizmetler uzmanı Mali hizmetler uzman yardımcısı Araştırmacı (özelleştirme) Araştırmacı (6191) Kütüphaneci Programcı Çözümleyici Koruma ve güvenlik şefi Şef X 1 1 Şef (özelleştirme) Ayniyat saymanı X 1 1 Memur X 4 4 Ambar memuru Koruma ve güvenlik görevlisi X 1 1 Santral memuru Satınalma memuru Sekreter Veznedar Bilgisayar işletmeni Veri hazırlama ve kontrol işletmeni X 2 2 Şoför Öğretmen Avukat İmam Tabip İşleme müdürü Kimyager Sağlık teknisyen. yardımcısı Sayman Tahsildar Terzi Uzman tabip Diş tabibi Biyolog Veteriner Hekim Psikolog Fizyoterapist Eczacı Diyetisyen Sağlık fizikçisi Başhemşire Hemşire Ebe Sosyal çalışmacı Sağlık memuru Sağlık teknikeri Sağlık teknisyeni 23

24 Laborant Mühendis Mühendis (özelleştirme) Mimar İstatistikçi Ttekniker X 1 1 Tekniker(özelleştirme) Teknisyen Teknisyen(özelleştirme) Teknik ressam Teknisyen yardımcısı X 1 1 Hizmetli X 1 1 Hastabakıcı Geçici personel Sözleşmeli Personel Aşçı Kaloriferci X 1 1 Bekçi Daktilograf Gassal 14 A GÖRE DOLU-BOŞ ORANI (%) Tablo 39 - İdari Personel Kadrolarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Kadın Erkek Kişi Sayısı Yüzde (%) 7,14 82, Tablo 40 - İdari personelin yıllar itibariyle sınıf bazında dağılımı Personelin Sınıfı Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş G.İ. H T.H.S S.H.S. A.H.S. D.H.S. Y.H.S E.Ö.H.S Tablo 41 - İşçilerin ve Kısmî Zamanlı Öğrencilerin Dağılımı Kısmî Zamanlı Öğrenciler 1 İşçiler

25 Tablo 42 Sözleşmeli Personelin (4/b) Hizmet Süresi 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Kişi Sayısı Yüzde (%) 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri Tablo 43 Sözleşmeli Personelin (4/b) Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Tablo 44 Geçici İşçilerin (4/c) Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Tablo 45 Çalışanların Kadın ve Erkek Personel Olarak Dağılımı Kadın Sayısı Erkek Sayısı Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları 1 1 İdarî Personel 10 1 Diğer Personel (4/b, 4/c) Kadın % Erkek % 25

26 Eğitim Hizmetleri Tablo 46 Eğitim Programları No Eğitim Programları (Bölümler, Programlar) 1. Tütün Eksperliği Yüksekokulu Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları Enstitü/Yüksekokul Örgün Öğretim İkinci Öğretim Genel Sıra Fakülte/ Adı Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek 1 Tütün Eksperliği Yüksekokulu Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları YABANCI UYRUKLU EĞİTİMİN ÖĞRENCİNİN DÜZEYİ ŞEKLİ CİNSİYETİ SAYISI Kız I. Öğretim Erkek Kız II. Öğretim ÖNLİSANS Erkek Kız I. ve II. Öğretim ı Erkek Önlisans ı Kız 17 I. Öğretim Erkek 130 Kız II. Öğretim LİSANS Erkek Kız 17 I. ve II. Öğretim ı Erkek 130 Lisans ı Kız Tezli Yüksek Lisans Erkek Kız Tezsiz Yüksek Lisans YÜKSEK LİSANS Erkek Kız Tezli ve Tezsiz ı Erkek Yüksek Lisans ı Kız Doktora DOKTORA Erkek Doktora ı Kız 17 Erkek 130 ARA I. Öğretim ı ÖNLİSANS LİSANS II. Öğretim ı I. ve II. Öğretim ı I. Öğretim ı II. Öğretim ı I. ve II. Öğretim ı GENEL

27 Tablo 49 - Engelli Öğrencilerin Okullara ve Engel Durumlarına Göre Dağılımı Tütün Eksperliği Yüksekokulu OKULUN ADI ENGEL TÜRÜ ÖĞRENCİ SAYISI Tablo 50 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları. Birim/Bölüm Adı Tütün Eksperliği Yüksekokulu Tablo 51 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları BİRİMİN ADI Tütün Eksperliği Yüksekokulu ÖSS Kontenjanı Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Doluluk Oranı (%) Boş Kalan Kontenjan Sayısı Boş Kalan Kontenjan Oranı (%) Tablo 52 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı Enstitü Adı Programın Adı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora 27

28 Tablo 53 Mezun Öğrenci Sayısı Öğretim Öğrencinin Öğrenci Sayısı Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar Kız Erkek Doktora Yüksek Lisans (Tezli ) Yüksek Lisans (Tezsiz) Mezun Öğrenci Lisans Ön Lisans Olan Sayısı Doktora Yüksek Lisans (Tezli ) Yüksek Lisans (Tezsiz) Lisans Ön Lisans Öğretim Öğrencinin Öğrenci Sayısı Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar Kız Erkek Doktora Yüksek Lisans (Tezli ) Yüksek Lisans (Tezsiz) Mezun Öğrenci Lisans Ön Lisans Öğretim Öğrencinin Öğrenci Sayısı Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar Kız Erkek Doktora Yüksek Lisans (Tezli ) Yüksek Lisans (Tezsiz) Mezun Öğrenci Lisans Ön Lisans Olan Sayısı Olan Sayısı Tablo 54 - Yatay Geçişle Üniversitemize Gelen, Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları Eğitim Öğretim Yılı Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Tablo 55 - Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Eğitim Öğretim Yılı Kendi İsteği İle Ayrılan Öğrenim Ücreti/Katkı Payı Yatırmayan Başarısızlık (Azami Süre) Yüksek Öğrenimden Çıkarma Diğer

29 Tablo 56 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Meslek Yüksekokulu Fakülte Eğitim Düzeyi Öğrenci Sayısı Tablo 57 Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Yüksek Öğrenimden Çıkarma 1 Yarı Yıl Uzaklaştırma 2 Yarı Yıl Uzaklaştırma 1 Hafta -1 Ay Arası Uzaklaştırma Fakülte Enstitü Yüksekokul 1 1 Meslek Yüksekokulu 1 1 Kınama Uyarma Tablo 58 ERASMUS Değişim Programları Kapsamında Giden/Gelen Öğrenci Sayıları Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenim Amaçlı Giden Öğrenci Sayısı Staj Amaçlı Gelen Öğrenci Sayısı Öğrenim Staj Amaçlı Amaçlı Tablo 59 ERASMUS Kapsamında Yılında Protokol İmzalanan Üniversiteler Yılı Üniversitemiz Anlaşma Yapan Birimleri Anlaşma Yapılan Ülke/Üniversite Adı Anlaşma Tarihi : Tablo 60/A FARABİ Değişim Programları Kapsamında Gelen / Giden Öğrenci Sayıları Öğrencinin Geldiği Üniversite Gelen Öğrenci Sayısı Öğrencinin Gittiği Üniversite Giden Öğrenci Sayısı 29

30 Tablo 60/B MEVLANA Değişim Programları Kapsamında Gelen / Giden Öğrenci Sayıları Öğrencinin Gelen Öğrenci Öğrencinin Giden Öğrenci Geldiği Üniversite Sayısı Gittiği Üniversite Sayısı Sağlık Hizmetleri Tablo 61 Mediko Sağlık Alanları ve Hizmet Veren Personel Sayıları. HİZMET HİZMET HİZMET SAĞLIK HİZMETİ VEREN ALANI VEREN ALAN BİRİM ADI (m2) Sayısı Sayısı Tablo Yılı Mediko Sosyal Tesislerinin Muayene ve Sevk Adetleri SAĞLIK BİRİMİ ADI PERSONEL MUAYENESİ PERSONELİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ ÖĞRENCİ MUAYENESİ ÖĞRENCİLERİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ MUAYENE I SEVK I GENEL YÜZDESİ (%) Tablo 63 - Hastanemizde tedavi gören hastaların hastane bölümleri itibariyle dağılımı SAĞLIK BİRİMİ ADI Acil Servis Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Laboratuvar Radyoloji Nükleer Tıp Mediko-Sosyal YATAK SAYISI HASTA SAYISI (Yatan Hasta) 2015 YILI 2016 YILI HASTA HASTA SAYISI SAYISI (Ayakta TETKİK YATAK (Yatan Tedavi) SAYISI SAYISI Hasta) HASTA SAYISI (Ayakta Tedavi) TETKİK SAYISI 30

31 Tablo 64 Hastanemizde Ayakta Tedavi Gören Hastaların Yıllara Göre Dağılımı POLİKLİNİK ADI Acil Adli Tıp Ağrı Polikliniği Anestezi Polikliniği Beslenme ve Diyet Polikliniği Çocuk Cerrahisi Polikliniği Çocuk Hastalıkları Polikliniği Dâhiliye Polikliniği Dermatoloji Polikliniği Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği Genel Cerrahi Polikliniği Göğüs Cerrahisi Polikliniği Göğüs Hastalıkları Polikliniği Göz Hastalıkları Polikliniği Kadın Hastalıları ve Doğum Polikliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği Kardiyoloji Polikliniği Kulak Burun Boğaz Polikliniği Nöroşirurji Polikliniği Nöroloji Polikliniği Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Polikliniği Psikiyatri Polikliniği Radyasyon Onkolojisi Polikliniği Tıbbi Genetik Tüp Bebek Merkezi Polikliniği Üroloji Polikliniği 31

32 Diğer Hizmetler Tablo Yılı Bilgi Edinme Verileri Bilgi Edinme Başvuru Konusu SAYI Tablo 66 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından Talep Edilen Görüşler ve Sayıları Talep Edilen Görüşün Konusu Adet Tablo Yılı Evrak, Toplantı ve Posta Gönderi Sayıları EVRAK KAYDI Gelen Evrak Giden Evrak Evrak Sayısı POSTA GÖNDERİLERİ Posta Gönderi Şekli Adet Tutar PTT Kargo APS İadeli Taahhütlü Adi Posta Tebligat TOPLANTILAR Toplantı Şekli Toplantı Sayısı Alınan Karar Sayısı Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite Senatosu Üniversite Disiplin Kurulu 32

33 A- MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo Yılı Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMA Personel giderleri SGK devlet primi giderleri Mal ve hizmet alım giderleri KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (K.B.Ö.) 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU YILSONU ÖDENEK (YSÖ) HARCAMA HARCAMA / YSÖ (%) HARCAMA / K.B.Ö. (%) , , , ,6145% , , , , , , , , ,93 % ,17 %30,71 Cari transferler Sermaye giderleri , , , ,100 Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Tablo Yılı Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) GERÇEKLEŞME I (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) 01 Personel Giderleri , , S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Tablo Bütçe Giderleri 2014 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) GERÇEKLEŞME I (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) 01 Personel Giderleri S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Tablo Yılı Elektrik, Su, Yakacak ve Telefon Giderlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı Fatura Elektrik Su Yakacak Telefon Dönemi Mazot Benzin LPG Doğalgaz Kömür Fuel Oil (TL) Ocak 5.055, ,80 Şubat 3.859, ,00 Mart Nisan 8.313, ,40 Mayıs 3.184, ,20 Haziran 3.244, ,90 Temmuz 3.115, ,70 Ağustos 2.925, ,30 Eylül 2.798, ,30 Ekim 3.422, ,90 Kasım 3.843, ,70 Aralık , ,20 33

34 Tablo Yılında Araç ve Jeneratörlerde Kullanılan Akaryakıtın Aylar İtibariyle Dağılımı Fatura Motorin LPG Benzin Dönemi (Litre) Tutar (TL) (Litre) Tutar (TL) (Litre) Tutar (TL) (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Tablo 73 Bütçe Gelirleri 2015 BÜTÇE TAHMİNİ (TL) GERÇEKLEŞME I (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) 02 Vergi Dışı Gelirler 03 Sermaye Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar Bütçe Gelirleri ı Tablo 74 Bütçe Gelirleri 2016 BÜTÇE TAHMİNİ (TL) GERÇEKLEŞME I (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) 02 Vergi Dışı Gelirler 03 Sermaye Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar Bütçe Gelirleri ı 34

35 Tablo 75 Öz Gelirler YILLARA GÖRE ÖZGELİR GELİR / GİDER DURUMU AÇIKLAMA ÖZGELİR ÖZGELİR KARŞILIĞI GİDER GELİR/GİDER FARKI Tablo 76 Öz Gelirlerden Karşılanan Hazine Yardımı Karşılığı Harcamalar YILLARA GÖRE ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLEN HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI HARCAMALAR AÇIKLAMA HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI GİDER OLUP ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLMİŞTİR. Tablo 77 Bütçe Gelir/Gider Dengeleri YILLARA GÖRE BÜTÇE GELİR/GİDER DENGESİ AÇIKLAMA BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GİDERİ GELİR / GİDER FARKI Tablo Yılı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Faaliyetleri Sıra No Tarih Faaliyet Türü Faaliyet Adı Faaliyet Yeri Tablo 79 Hukuk Müşavirliğince Yürütülen Dava Sayısı Üniversitemizce Açılan Davalar Üniversitemize Karşı Açılan Davalar Sonuçlanan Davalar Devam Eden Davalar 35

36 Faaliyet Bilgileri Tablo 80 Akademik Personelin Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyetin Türü Faaliyetin Konusu Katılımcı Sayısı Sempozyum Tarım 2 Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tarım Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Tütün Çalıştayı Kongre Tarım 2 3 : 4 7 Tablo 81 İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim ve Toplantılar FAALİYET TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU KATILIMCI SAYISI Tablo 82 Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Maliyet (TL) Tablo 83 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşleri Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşleri Maliyet (TL) 36

37 Tablo 84 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Maliyet (TL) Tablo 85 Spor Alanında Yapılan İşler Spor Alanında Yapılan İşler Maliyet (TL) Tablo 86 Üniversitemiz Sporcu Bilgileri İştirak Edilen Müsabaka Adı İştirak Edilen Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Tablo 87 Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri HİZMETTEN YARARLANAN Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlanan Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Hastaneye Sevk Sayısı Tablo 88 Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar İle Akademik Personel Başına Düşen Yayın Sayıları Birim Adı Yabancı Dilde Makale Türkçe Makale Bildiri/Tebliğ Konferans Yabancı Dilde Kitap Bölümü Türkçe Kitap Bölümü Yabancı Dilde Kitap Türkçe Kitap Diğer Tütün Eksperliği Yüksekokulu Tablo Yılı Ödül Alan Öğretim Elemanı Sayıları ÖDÜL KATEGORİSİ ALAN ÖDÜL ALAN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI 37

38 Tablo 90 - Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Tablosu YAYIN TÜRÜ KİTAP MAKALE BİLDİRİ ÖDÜLLER Tablo 91 - Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Birim Adı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Tablo 92 - Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar Üniversitenin Adı Ülkesi Anlaşma Sayısı Tablo Yılı Proje Bilgileri Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı Proje Sayısı Harcama Tutarı (TL) Tablo Yılları Proje Bilgileri DESTEKLEYEN BİRİM/PROJE TÜRÜ 2015 Yılı 2016 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşen Başlangıç Bütçesi Harcama Başlangıç Bütçesi Harcama 38

39 Performans Sonuçları Tablosu Tablo 95 Performans Sonuçları Tablosu Stratejik Amaç Performans Hedefi :1-EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI : 1.1Eğitimde Bologna sürecine tam uyumun sağlanması No Performans Göstergesi 2013 yılı Hedef 2013 yılı Gerçekleşen 1 Her yıl güncellenen program sayısı 30% 55% 2013 yılı 2013 yılı No Performans Göstergesi Hedef Gerçekleşen 1 Kataloğu hazırlanan bölüm sayısının toplam bölüm sayısına oranı 60% 55% 2 Kataloğu hazırlanan ders sayısının toplam ders sayısına oranı 50% 54,30% Sapma Nedeni Bologna süreci çalışmalarına verilen hızdan dolayı hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Sapma Nedeni No Performans Göstergesi 2013 yılı Hedef 2013 yılı Gerçekleşen 1 İnternet ortamı kullanılan ders sayısının her yıl %10 artırılması Sapma Nedeni Uzaktan Eğitim Uygulamasına verilen ağırlık nedeniyle hedefin üzerinde sonuç elde edilmiştir. Performans Göstergesi : Diploma eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi etiketlerinin alınması için 2013 yılında başvurunun yapılmış olması 2013 Gerçekleşme : Diploma Eki Etiketi Alınmış, AKTS başvurusu yapılmıştır. No Faaliyet Başlangıç Ödeneği (TL) Ödenek (TL) Harcama (Gerçekleşme) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Bütçe İçi Bütçe Dışı Bütçe İçi Bütçe Dışı 39

40 9- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Yüksekokul Yönetimi: Yüksekokulun yönetimi 2547 sayılı yasanın 20. maddesi hükümlerine göre belirlenmiştir. Yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla bir müdür yardımcısı atanmıştır. İç Kontrol Sistemi: İç Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 55 nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İç kontrol kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir şeklinde tanımlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, İç Kontrol Sistemi ve işleyişinin yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesini ve desteklenmesini temin etmek maksadıyla, öncelikli olarak harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri ile diğer personele gerek eylem planın oluşturulması, gerekse de uygulanması esnasında İç Kontrol Sisteminin tanıtılması hedeflenmiştir. Bu maksatla, İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Standartları ile ilgili temel bilgilerin, kavramların, sistemin unsurları arasındaki ilişkilerin ve farklılıkların anlaşılması amacıyla tanıtıcı bir doküman ile birlikte eğitim seminerleri düzenlenmiş ve konu ile ilgili Kitap broşür ve dokümanlar dağıtılmıştır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 1. maddesi Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir demek suretiyle amacını belirlemiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31. ve 32. Maddesinde Harcama Yetkisi ve Yetkilisini, 33. maddesinde de giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Yüksekokulumuz mali işlemlerini 5018 Sayılı Kanun ve Kanun la ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektedir. Yüksekokulumuzda Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi dâhilinde harcama öncesi kontrol sistemi oluşturulur. Kontrolü Yüksekokul Sekreteri Harcama Yetkilisi adına yapar. Ancak Harcama Yetkilisi, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Okulun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin satın alınmasında karar alma süreci, harcama yetkilisinin onay verme işlemi ile başlamaktadır. Fiyat teklifi toplama, piyasa araştırma tutanağı hazırlanması, yaklaşık maliyet hesap cetvellerinin düzenlenmesi gibi süreçler tamamlanır. Malzemenin alımına karar verildikten sonra mal ve hizmetin kabulüne ilişkin işlemler kontrol edildikten sonra muayene raporu düzenlenmektedir. Mal ve malzemelerin Taşınır İşlem Fişleri tanzim edildikten sonra taşınır kayıtları ve ödeme işlemi ile satın alma süreci tamamlanmaktadır. 40

41 II- AMAÇ ve HEDEFLER Amaç: Eğitim ve öğretimin kalitesini her yıl yükseltmek, Hedef: Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer, sempozyum vb. etkinlikleri %10 artırmak A- BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1Eğitim- Öğretimde Kalitenin Arttırılması. Stratejik Amaç-2 Kurumsal İlişkilerin geliştirilmesi Stratejik Hedefler Hedef-1 Bölüm ile ilgili öğretim elemanı sayısının artırılması. Hedef-2 Mevcut ders programlarının içeriklerinin ve kredi değerlerinin yeniden gözden geçirilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması. Hedef-3 Eğitimde kalite ve rekabetin üst seviyelere çıkarılması. Hedef-1 Diğer Yüksekokullar ile işbirliğini geliştirmek. Hedef-2 Kamu ve özel sektörle ilişkileri güçlendirmek. Hedef-3 Mezuniyet sonrası öğrenci ve üniversite bağlarını geliştirmek. 41

42 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Politikalar Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek Bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek Akademik liyakatte önem vermek Başarıyı önemsemek Gelişime açık olmak Çalışanların yönetime katılımını öngören yönetim politikası uygulamak Ulusal kimlikle evrensel değerleri bağdaştırmak Etik düşünceye ve anlayışa sahip olmak Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak Özgürlük içinde disiplini öngörmek Tutarlı ve adaletli bir yönetim politikası izlemek Topluma ve çevreye duyarlı olmak Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek Öncelikler Yüksekokulumuzda çağdaş eğitim-öğretiminin gerektirdiği kaliteli eğitim-öğretim hizmetlerinin verilebilmesi için fiziki mekânların iyileştirilmesinin sağlanması, Derslik ve araştırma laboratuvarların alt yapı ve donanımlarının geliştirilmesi, Makine-teçhizat ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi, Öğretim üyesi sayısını artırarak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oranını en iyi seviyeye getirmek. 42

43 B- PERFORMANS BİLGİLERİ Uluslar arası AHSCI(ARTS-HUMANITIES CITATION INDEX)---SSCI (SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX).. SCI(SCIENCE CITATION INDEX) atıf indeksli dergilerdeki yayın sayısı Yapılan proje sayıları (TÜBİTAK, Sanayi, BAP).. Diğer üniversitelerdeki eşdeğer Fakültelere/Yüksekokullara, Okullara/ M.Y. Okullarına göre ÖSS de giriş sırası Diğer üniversitelerdeki Fakültelere / Yüksekokullara /MY. Okulları na göre AHSCI-SSCI indeksli yayın sırası, Sosyal etkinlik vb. Lisansüstü öğrencilerin burs alma oranı Mezun öğrencilerin iş bulma oranı...% 93 Öğrenci memnuniyet anket sayısı ve sonuç % 60 Çalışan (Akademik ve İdari) memnuniyeti anket sayısı ve sonuçları % 99 Mezun memnuniyeti anket sayısı ve sonuç...(yapılacak) İş dünyası memnuniyeti anketleri... (Yapılacak) 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1-Altyapıya ilişkin Faaliyetler a Bütçesine uygun ödenek koyarak faaliyet ve projelerin gerçekleşmesini sağlamak. b-öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve boş zamanlarını değerlendirebilecek ortak kullanım alanının ve tesislerin geliştirilmesi için bütçe olanaklarının ve yerel imkanların devreye sokulması. c-kütüphanedeki mevcut kitap sayınının ve dergilerinin arttırılması ve e-kütüphane için yeterli bilgisayar ve çevre birimleri alt yapısının hazırlanması. d-fiziksel alanların ve sosyal alanların arttırılması 2-Eğitimde Kaliteye Yönelik Faaliyetler a-okulumuzun fiziksel ve sosyal alanların artırılması b-eğitim ve Öğretimin Kalitesinin arttırmak. c-yüksekokulumuzla ilgili konferans, panel ve sempozyumları takip ederek öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin bu çalışmalara katılımlarını sağlamak d-ezberci olmayan araştırma yenilikleri izleyen analiz edip sentezleyen öğrencilerin yetiştirilmesi için yüksek kalitede eğitim yapmak. e-ders programların yeniliklere ve teknik gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi. f-derslik ve laboratuvarlarda bilgisayarlı eğitime geçilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. g-öğrenci ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklere katılımlarını teşvik edilmesi ve bu konuda gerekli kaynağın yaratılmasını sağlamak. 3-Kurumsal İlişkiler Yönelik Faaliyetler a-mezun olduktan sonra kamu ve özel sektörde istihdam olanağı bulan mezunların verimliliğini istihdam izleme programı çerçevesinde değerlendirmek. b-mesleki konularda konferans, panel, sempozyum düzenlenmesi ve düzenlenen faaliyetlere katılımın teşvik edilmesini sağlamak. c-*öğrencilerin staj imkanlarının özel sektör ve kamu sektöründe yapmalarının sağlanmasına yönelik gerekli planların ve yazışmaların yapılması. Staj yapan öğrencilerin verimliliğini araştırmaya yönelik staj ve eğitim kurumlarıyla işbirliğinin sağlanması. 43

44 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER 1- Kamu ve özel sektör deneyimli öğretim elemanları. 2- Akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin internet hizmetlerinden faydalanmaları. 3- Laboratuvarlardaki makine ve teçhizat donanımı. 4- Yüksekokul binasının uygun fiziki şartları. 5- Ulaşım kolaylığı. 6- Bilgisayar laboratuvarı ile desteklenmiş eğitim sistemi. B- ZAYIFLIKLAR 1- Kadrolu öğretim elemanı sayısı yetersizliği. 2- Sosyal ve kültürel imkânların kısıtlılığı. 3- Eğitimle ilgili uygulama sahası yetersizliği. 4- Mezunların istihdam alanlarının daralması. 5- Akhisar Meslek Yüksekokulu ile aynı binada eğitim- öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi. C- HEDEFLER 1- Ulusal ve uluslararası piyasaların ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip öğrenci yetiştirmek. 2- Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel projeler, araştırmalar yaparak yayınlanmasını sağlamak. 3- Sektörde yer alan yenilikler ve gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal ve akademik toplantılar düzenlemek. D- DEĞERLENDİRME 1- Ulaşım kolaylığı. 2- Yurt olanakları. 3- Tarımsal potansiyel ağırlıklı bir bölgede bulunmak. 4- Yerel yönetimler. 44

45 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Yüksekokulumuzun bulunduğu bölge ilçe merkezine 4 km. uzaklıkta olup, ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Bölge halkı, geçimini, genelde zeytincilik, sera ve tütün üretiminden sağlamaktadır. Ancak; son yıllarda tütün ekimi ve üretiminde belirgin bir azalma olmuştur. İlçemiz sanayi yatırımları açısından halen gelişmektedir. İlçede tütün firmalarına ait büroların bulunması, mezun öğrencilere iş imkânı açısından fırsatlar sağlamaktadır. Akhisar Meslek Yüksekokulu nun yeni binasının tamamlanması, yüksekokulumuzun fiziki olarak gelişmesi ve genişlemesine olanak sağlayacaktır. 45

46 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi benden önceki Harcama Yetkilisinden almış olduğum bilgiler ve bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. [2] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [3].26 / 01 / 2017 İmza Prof. Dr. Altay Uğur GÜL Müdür [1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 46

47 HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Altay Uğur GÜL Öğr.Gör.Tolga ZORBA Yüksekokul Sekreteri Murat ARSLANTAŞ Şef Ali BOZTAŞ Osman Yaşar AFŞAR Adem ASLAN Ergun AKBOĞA 47

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli 2015 YILI KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSKEOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BİRİMLERCE DOLDURULACAK TABLOLAR

BİRİMLERCE DOLDURULACAK TABLOLAR BİRİMLERCE DOLDURULACAK TABLOLAR ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİ 1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER BÖLÜMLER 1 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Bölümü 2 Türk Dili Bölümü 3 Beden Eğitimi

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli 2016 YILIKÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSKEOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki...

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon [2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 0 I- GENEL BİLGİLER... 0 A) MİSYON VE VİZYON... 0 1- MİSYON...

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler..

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. 5 1-Fiziksel Yapı...... 5 2-Örgüt Yapısı... 9 3-Bilgi

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 4,5 1- Özgörüş...

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2017-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLAN TARİHİ : 12.06.14 SON BAŞVURU TARİHİ : 27.06.14 SINAV TARİHİ : Unvan Değişikliği sınavının tarih, yer ve saati biriminize

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON.......... 5 A.2. VİZYON........ 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR....

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı