YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda Görevli İdari ve Akademik Personellerin görevleri aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır. 1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 2) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, Görevin Bağlı Bulunduğu Müdürlük Yüksekokul Müdürü Rektör Yardımcısı- Rektör Okutman Asım AYDIN Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar. 2-Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Yüksekokul birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar. Yüksekokulun misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Yüksekokulun tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder. 3-Her yıl Yüksekokulun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar. 4-Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar. 5-Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük Makamına sunar. 6-Yüksekokulun birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar. 7-Yüksekokulda bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar. 8-Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 9-Yüksekokulda eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. 10-Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir. 11-Yüksekokulun idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Yüksekokulun sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır. 12-Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. 13-Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir. 14-Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Yüksekokul bazında uygulanmasını sağlar. 15-Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir. 16-Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Yüksekokul bazında uygulanmasını sağlar. 17-Yüksekokulda araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar. 18-Yüksekokuldaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar. 19-Yüksekokulun stratejik planının hazırlanmasını sağlar. 20-Yüksekokulun fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar. 21-Tasarruf ilkelerine uygun olarak harcama yetkisini kullanır. 22-Yüksekokuldaki tüm akademik ve idari personelin disiplin amiridir. 23-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri gerçekleştirir. Sayfa 1

2 Görevin Bağlı Bulunduğu Müdürlük Müdür Yardımcısı Müdürlük- Rektör Yardımcısı - Rektör Okutman Sami AKGÖL 1-Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür. 2-Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar. 3-Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar. 4-Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar. 5-Yüksekokulda yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar. 6-Yüksekokulun öz değerlendirme raporunu hazırlar. 7-Yüksekokulun stratejik planını hazırlar. 8-Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar. 9-Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 10-Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gelen akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlar ve yürütür. 11-Öğretim elemanlarına Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin uygulanmasını sağlar. 12-Öğrencilerin Yüksekokulu değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar. 13-Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir. 14-Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar. 15-Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunumlarını hazırlar. 16-Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar. 17-Yüksekokulda öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder. 18-Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar. 19-Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder. 20-Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 21-Müdür olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. 22-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar. Sayfa 2

3 Görevin Bağlı Bulunduğu Müdürlük Müdür Yardımcısı Müdürlük- Rektör Yardımcısı - Rektör Okutman İsmail SEZGİN 1-Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür. 2-Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar. 3-Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar. 4-Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar. 5-Yüksekokulda yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar. 6-Yüksekokulun öz değerlendirme raporunu hazırlar. 7-Yüksekokulun stratejik planını hazırlar. 8-Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar. 9-Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 10-Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gelen akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlar ve yürütür. 11-Öğretim elemanlarına Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin uygulanmasını sağlar. 12-Öğrencilerin Yüksekokulu değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar. 13-Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir. 14-Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar. 15-Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunumlarını hazırlar. 16-Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar. 17-Yüksekokulda öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder. 18-Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar. 19-Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder. 20-Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 21-Müdür olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. 22-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar. Sayfa 3

4 Görevin Bağlı Bulunduğu Bölüm Başkanlığı Bölüm Başkanı Müdür Yardımcısı- Yüksekokulu Müdürü - Rektör Yardımcısı - Rektör Okutman Tuğba AKBAŞ 1- Bölüm kurullarına başkanlık eder. 2-Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder. 3-Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. 4-Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar. 5-Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar. 6-Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. 7-Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. 8-Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir. 9-Bölüm kurullarını çalıştırır, en az ayda bir kere toplanmasını ve alınan kararların Müdürlüğ e iletilmesini sağlar. 10-Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunar. 11-Müdürlük Değerlendirme ve Kalite Geliştirme i ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür. 12-Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır. 13-Müdürlük Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar. 14-Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar. 15-Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir. 16-Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 17-Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar. 18-Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar. 19-Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar. 20-Bölüm ERASMUS, FARABİ, MEVLâNA programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. 21-Müdürlük web sitesi altındaki Bölüme ait bilgilerin güncel tutulmasını ve bölümün etkili bir şekilde tanıtılmasını sağlar. 22-Müdürlüğün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. Bölüm Başkanlığı Bölüm Başkan Yardımcısı Görevin Bağlı Bulunduğu Bölümü Başkanı- Müdür Yardımcısı- Müdürü- Rektör Yardımcısı - Rektör Okutman Uğur TURAN / Okutman Tuğba Yıldırım 1-Bölüm başkanının yokluğunda bölümü temsil eder ve başkanın görevlerini yapar. 2-Ders ve Sınav Programlarının hazırlanmasında ve işleyişinde bölüm başkanına yardım eder. 3-Bölüm başkanının verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır. 4-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar. Sayfa 4

5 Görevin Bağlı Bulunduğu Bölüm Başkanlığı Okutman Bölümü Başkan Yrd., Bölümü Başkanı- Müdür Yardımcısı- Müdürü- Rektör Yardımcısı- Rektör Okutman 1-Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Yüksekokulun ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak, 2-Yüksekokulun kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek, 3-Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek, 4-Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak, 5-Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak, 6-Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirmek, 7-Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olmak, 8-Yukarıda belirtilen hususlarda görevini yerine getirirken Yüksekokulumuzun Belirlemiş olduğu Vizyon ve üstlenmiş olduğu Misyonu yerine getirmede ve geliştirmede Etik Kurallarına riayet ederek iş ve işlemlerini yürütmek. 9-Kendi Sorumluluk alanında doğabilecek olan sıkıntıyı, ne önceden bildirmekle sorumludur. 10-Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Bölüm Başkanı nın verdiği görevleri yapar. Sayfa 5

6 Görevin Bağlı Bulunduğu Müdürlük Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdürü- Rektör Yardımcısı- Rektör Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar. 2-Yüksekokulun üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar. 3-Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürü ne öneride bulunur. 4-Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütülmesini sağlar. 5-Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulu Müdürlüğün talimatları doğrultusunda gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlar, uygulanmasını sağlar. 6-Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb. hizmetlerin yürütülmesini sağlar. 7-Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır. 8-Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder. 9-Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar. 10-Resmi evrakları tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar. 11-Öğrenci işleri, kütüphane gibi birimlerin düzenli çalışmasını; bütün tüketim -demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir. 12-Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım eder, Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım eder. 13-İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlar 14-Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlar. Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yapar ve zamanında yerine getirilmesini sağlar. 15-Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder. 16-Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını yardımcı olur. 17-İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi verir. 18-Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol eder, gereği için hazırlıklar yapar. Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütür, 19-Personelin özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlar. 20-Personelin izinlerini planlar ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular. 21-Halkla ilişkilere özen gösterir, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarında görev almak ve kurumdan memnun ayrılmalarına katkı sağlar. 22-Etik Kurallarına riayet ederek iş ve işlemlerini yürütmek. 23-Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapar. Sayfa 6

7 Görevin Bağlı Bulunduğu Yüksekokul Sekreterliği-Personel i Tekniker- Personel Yazı İşleri Yüksekokul Sekreteri- Yüksekokul Müdürü- Rektör Yardımcısı- Rektör İsmail ÖZDARÇIN 1-Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı ve değişiklikleri takip etmek, 2-Akademik ve idari personel İstihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak, 3-Akademik ve idari personellerle ilgili arşivlendirme işlerini yapmak, 4-Akademik ve idari personelle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, 5-Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme işlemlerini takip etmek, 6-Akademik ve idari personelin izin ve rapor işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak, 7-Akademik ve İdari Personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin takip etmek ve yazışmalarını yapmak. 8-Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, 9-Akademik Personelin geliştirme ödeneğinin takibini yapar. 10-Akademik Personel Hizmet Belgesi verilmesi. 11-Akademik Personel Özlük İşlemleri (Dil Tazminatı, Mezeniyet durum belgeleri Vb.) 12-* Akademik personelin kıdem, terfi, görev süresi uzatımı işlemlerinin takibini yaparak en geç görev sürelerinin dolmasına 1 ay kalana kadar ilgili personelin görev yaptığı bölüm başkanlığına durumu yazılı olarak bildirmek ve yeniden atanma/görev süresi uzatım işlemlerini yapmak, 13-lerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlama ve güncel tutulmasını sağlamak, 14-Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. Özlük haklarını takip etmek, 15-Yüksekokul adına personelle ilgili yapılacak duyuruları takip etmek, (mail ve pano ) 16-Rektörlüğümüzce istenen akademik faaliyet raporunun bölümlerden gelecek olan bilgiler doğrultusunda hazırlanması işlemlerini yürütmek, 17-Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Disiplin Kurulu ve Yüksekokul Kurul kararlarını almak ve yürütmek, Yüksekokul derslerinin görevlendirilmesi diğer birimlerden gelen görevlendirme taleplerinin ve bunlarda yapılacak görevlendirme değişikliği gibi işlemleri ve gerekli yazışmaları yapmak, 18-Yabanci Uyruklu Akademik personel İstihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak 19-Yabanci Uyruklu Akademik personellerle ilgili arşivlendirme işlerini yapmak, 20-Yabanci Uyruklu Akademik personellerle ilgili sözleşme yenileme takibini yapmak, 21-Yüksek Öğretim Kurumu ETA Programı Kapsamında görev yapan Fulbraght Okutmanların kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, 22-Yüksekokulla ilgili raporları hazırlar, bunlar için temel teşkil edecek istatistiki bilgileri tutmak, 23-Devlet arşiv hizmetleri hakkındaki yönetmelik çerçevesinde birim evraklarının arşivlenmesi, saklanması, ilgililere verilmesi ve alınması kapsamında tüm iş ve işlemleri yapmak, 24-lerden gelen stant açma talep yazılar doğrultusunda yer gösterilmesi işini yürütmek (Stant yeri olarak A giriş kapısı sol tarafındaki boşluk alan tespit edilmiştir.) 25-Kırtasiye ve Temizlik Deposundan, Talep formunda belirtilen malzemelerin çıkışında Temizlik personeline refakat etmek. 26-lere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler, İdarenin onayı olmadan malzeme, bilgi ve belge veremez, 27-Özlük dosyalarının ya da diğer yazıların başkaları tarafından görülüp okunması, incelenmesi ya da alınmasını önleyecek tedbirleri almak, 28-Elektronik Dokümantasyon Yönetim Sistemi üzerinden havale edilen tüm iş ve işlemleri yapmak. 29-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. 30-Etik Kurallarına riayet ederek iş ve işlemlerini yürütmek. 31-Kendi Sorumluluk alanında doğabilecek olan sıkıntıyı, Yüksekokul Sekreterliğine önceden bildirmekle sorumludur. 32-İzinli-Raporlu vb. görevinde olmadığı zamanlarda işin durumuna göre Memur Kübra TÜFEKÇİ ULUSOY veya *Hemşire Nergis AKYÜREK bu görevi yürütecektir. 33- Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 34-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı 1. Derece sorumludur. Sayfa 7

8 Görevin Bağlı Bulunduğu Yüksekokul Sekreterliği-Personel i Memur- YDL Bölüm Sekreteri, Ek ders görevlisi Yüksekokul Sekreteri- Yüksekokul Müdürü- Rektör Yardımcısı - Rektör Kübra TÜFEKÇİ ULUSOY 1-Ek ders işlemlerinin sistem üzerinden muhasebeleştirilmesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. 2-Onay alınan ek ders ödemelerinin elektronik ortamda ilgili bankaya gönderilmesi. 3-Ek derslerle ilgili düzenlemeleri yapmak, ve öğretim elemanlarının aylık ek ders beyan formlarının hazırlanarak onaylatılması işlemlerini yürütmek. 4-Ek ders telafi işlemlerini yürütmek ve hazırlamak. 5-YDL Bölümü iş ve işlemlerinin yürütülmesi. 6-Elektronik Dokümantasyon Yönetim Sistemi üzerinden havale edilen tüm iş ve işlemleri yapmak. 7-Devlet arşiv hizmetleri hakkındaki yönetmelik çerçevesinde birim evraklarının arşivlenmesi, saklanması, ilgililere verilmesi ve alınması kapsamında tüm iş ve işlemleri yapmak, 8-lere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler, İdarenin onayı olmadan malzeme, bilgi ve belge veremez, 9-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. 10-Etik Kurallarına riayet ederek iş ve işlemlerini yürütmek. 11-Kendi Sorumluluk alanında doğabilecek olan sıkıntıyı, Yüksekokul Sekreterliğine önceden bildirmekle sorumludur. 12-İzinli-Raporlu vb. görevinde olmadığı zamanlarda, YDL ile ilgili yazışmalar haricindekiler Memur Şule AKKAYA bu görevi yürütecektir. YDL yazışmalarını ise İsmail ÖZDARÇIN veya Nergis AKYÜREK yürütecektir. 13-Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 14-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı 1. Derece sorumludur. Sayfa 8

9 Görevin Bağlı Bulunduğu Yüksekokul Sekreterliği-Muhasebe i Memur- Muhasebe, Taşınır Kayıt Yetkilisi -Ayniyat Yüksekokul Sekreteri- Yüksekokul Müdürü- Rektör Yardımcısı- Rektör Şule AKKAYA 1-Her mali yılda bir sonraki 3 yılın Yüksekokul bütçesinin hazırlanması 2-Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması, 3-Giderlerin bütçedeki tertiplere, kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak, 4-Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin eksiksiz olmasını sağlamak, 5-Akademik- İdari personelin aylık maaş, özlük hakları, fazla mesai ve sosyal haklarına ait hesaplamaları yaparak bordrolaştırılmasını sağlamak ve bilgilerde olan değişikliklerin takip ederek gerekli düzeltmeleri yapmak, 6-Akademik ve İdari Personelin Sosyal Güvenlikle ilgili bilgileri internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine Yüklemek ve prim kesinti evraklarını düzenlemek ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütür. 7-Yurtiçi-Yurtdışı, geçici-sürekli görev yollukları işlemlerini yapmak, 8-Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibi, 9-Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması, 10-Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması, ödeme belgesinin hazırlanması, 11-Sorumlu olduğu tüm iş ve işlemlerle ilgili mevcut kanunların incelenmesi, kanunlardaki değişikliklerin takip edilmesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yaparak fazla veya eksik ödemenin önlenmesi, 12-Yüksekokulumuzda işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Harcama Yetkilisi Mutemedi Avansı kullanılarak işlemi yerine getirmek, 13-Taşınır ve Taşınmazlarla ilgili her türlü kayıtları tutmak, Zimmet işlemlerini yürütmek, 14-Gelen evrak ve eklerin uygunluğun kontrol edilmesi ve birim içinde sorumlu olduğu kişiye ulaştırarak bilgilendirmek, 15-Her türlü malzemenin giriş çıkış işlemlerinin talimatlara uygun olarak yapılması, 16-Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerinin işlemlerinin talimatlara göre yürütülmesi, 17- Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması, 18-lerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarının incelenmesi, 19- dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin teslimi, 20-Uygunluk onay işlemlerinin yapılması, 21-Malzeme Sayım İşlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapılması, 22-Mali yıl sonunda sayım cetvellerinin hazırlanması, 23-Çalışma lerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarının incelenmesi, 24-Kullanımdan düşülen Demirbaş malzemelerinin tespitini yaparak, Değer Tespit komisyonuna bildirmek, 25-Devlet arşiv hizmetleri hakkındaki yönetmelik çerçevesinde birim evraklarının arşivlenmesi, saklanması, ilgililere verilmesi ve alınması kapsamında tüm iş ve işlemleri yapmak, 26-Elektronik Dokümantasyon Yönetim Sistemi üzerinden havale edilen tüm iş ve işlemleri yapmak. 27- lere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler, İdarenin onayı olmadan malzeme, bilgi ve belge veremez, 28-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. 29-Etik Kurallarına riayet ederek iş ve işlemlerini yürütmek 30-Kendi Sorumluluk alanında doğabilecek olan sıkıntıyı, Yüksekokul Sekreterliğine önceden bildirmekle sorumludur. 31-İzinli-Raporlu vb. görevinde olmadığı zamanlarda taşınır kayıt, doğrudan temin, görev yollukları ve ödeme işleri haricindeki görevlerini Memur Kübra TÜFEKÇİ ULUSOY yürütecektir, 32-Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 33-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı 1. Derece sorumludur. Sayfa 9

10 Görevin Bağlı Bulunduğu Yüksekokul Sekreterliği-Öğrenci İşleri Bilgisayar İşletmeni- Öğrenci İşleri Sorumlusu Yüksekokul Sekreteri- Yüksekokul Müdürü- Rektör Yardımcısı - Rektör Abdurrahman BAŞUSTA 1-Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri gerçekleştirir. 2-Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar. 3-Öğrenci Disiplin soruşturması ile ilgili Yönetmelikleri takip eder ve açılan disiplin soruşturmalarını yürütür. 4-Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük Makamı na sunar. 5-Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları web sayfasında veya duyuru panolarında duyurusunu yapar. 6-Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararlarını ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirir. 7-Öğrenci işleri arşivini düzenlemek, imha edilecek evrakları ayırmak ve güvenle imha edilmesi için gerekli işlemleri başlatır. 8-Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri, ders muafiyet istekleri, not döküm belgeleri, öğrenci belgesi gibi belgeleri hazırlar. 9-Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip eder. 10-Öğrenci İşleri ile ilgili olarak tüm istatistiki bilgiler tutar. 11-lere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, İdarenin onayı olmadan malzeme, bilgi ve belge veremez. 12-Kısmi zamanlı çalışan öğrencileri takip ve işlemlerini gerçekleştirir. 13-Yaz okulunda yapılacak olan iş ve işlemleri yürütmekle sorumludur. 14-İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık talebinin alınması. 15-Öğrenci yemek bursu başvurularını almak ve takibini yapmak. 16-Öğrenci temsilciliği seçim işlemlerini yürütmek. 17-Sınav itiraz dilekçelerini almak ve takip etmek. 18-Seviye belirleme ve muafiyet sınavı işlemlerinin takibini yapmak. 19-Öğrenci izin ve raporlarının takibini yapmak. 20-Kurslar Koordinatörlüğü iş ve işlelemlerinin takibini yapmak. 21-lere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler, İdarenin onayı olmadan malzeme, bilgi ve belge veremez, 22-Devlet arşiv hizmetleri hakkındaki yönetmelik çerçevesinde birim evraklarının arşivlenmesi, saklanması, ilgililere verilmesi ve alınması kapsamında tüm iş ve işlemleri yapmak, 23-Elektronik Dokümantasyon Yönetim Sistemi üzerinden havale edilen tüm iş ve işlemleri yapmak. 24-Nergis AKYÜREK İzinli-Raporlu olduğu durumlarda onun öğrenci işleri ile ilgili görevlerini siz yürüteceksiniz. 25-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. 26-Etik Kurallarına riayet ederek iş ve işlemlerini yürütmek. 27-Kendi Sorumluluk alanında doğabilecek olan sıkıntıyı, Yüksekokul Sekreterliğine önceden bildirmekle sorumludur. 28-İzinli-Raporlu vb. görevinde olmadığı zamanlarda, Nergis AKYÜREK sizin yerinize bu görevleri yapacaktır. 29-Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 30Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı 1. Dereceden sorumludur. Sayfa 10

11 Görevin Bağlı Bulunduğu Yüksekokul Sekreterliği-Bölüm Sekreterliği Hemşire- Bölüm Sekreteri Yüksekokul Sekreteri- Yüksekokul Müdürü- Rektör Yardımcısı - Rektör Nergis AKYÜREK 1-Akademik Kurul Kararlarını alır ve Müdürlük Makamına Bildirir. 2-Bölümün kırtasiye ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının zamanında istenip, temin edilmesini sağlar. 3-Bölümdeki Akademik Personelin Görev süre uzatımlarının yapımı ve takibini yapar 4-Bölüm Kurul Kararlarını alır ve Müdürlük Makamına bildirir. 5-Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlar. 6-Bölüm Öğrenci İşleri ile ilgili gelen yazılara cevap vermek. 7-Öğrenci bilgi sistemindeki not hatalarını, Yönetim Kurul Kararı sonrasında öğrenci işleri birimi ile koordineli çalışarak giderir. 8-Yaz okulunda yapılacak olan iş ve işlemleri yürütmekle sorumludur. 9-İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık talebinin alınması. 10-Kısmi zamanlı öğrenci, iş ve işlemlerin yürütülmesi. 11-Öğrenci yemek bursu başvurularını almak ve takibini yapmak. 12-Öğrenci temsilciliği seçim işlemlerini yürütmek. 13-Sınav itiraz dilekçelerini almak ve takip etmek. 14-Seviye belirleme ve muafiyet sınavı işlemlerinin takibini yapmak. 15-Öğrenci izin ve raporlarının takibini yapmak. 16-Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları ve Yüksekokul sekreterinin vereceği diğer işleri yapar. 17-Devlet arşiv hizmetleri hakkındaki yönetmelik çerçevesinde birim evraklarının arşivlenmesi, saklanması, ilgililere verilmesi ve alınması kapsamında tüm iş ve işlemleri yapmak, 18-Yüksekokulumuz okuma salonunun iş ve işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. 19-Elektronik Dokümantasyon Yönetim Sistemi üzerinden havale edilen tüm iş ve işlemleri yapmak. 20-lere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler, İdarenin onayı olmadan malzeme, bilgi ve belge veremez, 21-*Akademik Personelin Görev süre uzatımlarının yapımında Tekniker İsmail ÖZDARÇIN ile koordineli bir şekilde yürütür. 22-İzinli-Raporlu vb. görevinde olmadığı zamanlarda, Abdurrahman BAŞUSTA sizin yerinize bu görevleri yapacaktır. 23-Öğrenci İşleri görevlisi Abdurrahman BAŞUSTA İzinli-Raporlu vb. görevinde olmadığı zamanlarda, Nergis AKYÜREK bu görevleri yapacaktır. 24-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak 25-Etik Kurallarına riayet ederek iş ve işlemlerini yürütmek 26-Kendi Sorumluluk alanında doğabilecek olan sıkıntıyı, Yüksekokul Sekreterliğine önceden bildirmekle sorumludur. 27- Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 28-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı 1. Derece sorumludur. Sayfa 11

12 Görevin Bağlı Bulunduğu Yüksekokul Sekreterliği-Teknik Servis Bilgisayar Teknikeri -Teknik Servis Sorumlusu Yüksekokul Sekreteri- Yüksekokul Müdürü- Rektör Yardımcısı - Rektör Ali YAMAN 1-Yüksekokulumuza ait tüm birimlerde (Büro, Derslik, Laboratuvar gibi) teknik işleri ilgilendiren tüm konularda, gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yaparak hazır halde bulundurur. 2-İdari bürolarda ortak kullanımda bulunan teknik ekipmanların bakımı ve hazır halde (toner ve diğer sarf malzemelerin) bulundurulmasını sağlar. 3-Personel ve öğrencilere teknik konularda yardımcı olur. 4-Görev alanı ile ilgili arızaların giderilmesi, arıza giderilemiyorsa raporlayıp bildirme ve ilgili daire başkanlığından gelen personel ile koordineli bir şekilde çalışır. 5-Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza eder. 6-Özellikle, makine teçhizat ve bina bakım onarımlarında satın alınacak malzemeler konusunda idareye destek olur, yapım çalışmalarını izler, ilgilileri bilgilendirir. 7-lere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek ve İdarenin onayı olmadan malzeme, bilgi ve belge veremez. 8-Yüksekokulumuz arıza linkine bildirilen tüm arızaları anında giderir, arıza giderilemiyorsa raporlayıp idareye bildirir. 9-Yüksekokulumuza ait laboratuvarları ve kısmi zamanlı öğrencileri gün içinde periyodik aralıklarla gezerek kontrol eder ve yönlendirir. 10Yüksekokulumuza ait akıllı tahta ve projeksiyonların aktif çalışması ve işlemlerinden sorumludur. 11-Yüksekokulumuza ait bilgisayar laboratuvarlarının aktif çalışması, Bilgisayarla ilgili sarf malzeme eksiklerini tespit edip Yüksekokul sekreterliğine bildirilmesi, 12-Baskı ofisinde görevli öğrenciyi kontrol altında tutarak takibi. Fotokopi ve baskı makinalarını takip ederek arıza veya diğer eksiklerinin giderilmesi için daha önceden Yüksekokul Sekreterliğini bilgilendirmek ve tamiri için girişimde bulunulmasını sağlamak, günde bir sınıfları, koridorları, hoca odalarını İdari personel odalarını dolaşarak elektrik arızası, toner eksikliği, bilgisayar arızası vb. Gibi eksiklerinin olup olmadığının kontrolünü sağlamak. 14-Elektronik Dokümantasyon Yönetim Sistemi üzerinden havale edilen tüm iş ve işlemleri yapmak. 15-lere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler, İdarenin onayı olmadan malzeme, bilgi ve belge veremez, 16-Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak. 17-Etik Kurallarına riayet ederek iş ve işlemlerini yürütmek. 18-Kendi Sorumluluk alanında doğabilecek olan sıkıntıyı, Yüksekokul Sekreterliğine önceden bildirmekle sorumludur. 19-İzinli-Raporlu vb. görevinde olmadığı zamanlarda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığndan gelen personel sizin yerinize bu görevleri yapacaktır. 20-Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 21-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı 1. Dereceden sorumludur. Sayfa 12

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda Görevli İdari ve Akademik Personellerin görevleri aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır. 1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Özlük İşleri ve Yazı İşleri Yetkilisi *Bulunduğu Görevde Rektörlük adına hareket ettiği bilincinde olmak, * Harcama Yetkilisi olarak İş ve İşlemlerini Etik Kuralları çerçevesinde yapmak, * Hedeflenen Stratejik

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar TC Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Özlük ĠĢleri ve Yazı ĠĢleri Yetkilisi *Bulunduğu Görevde Rektörlük adına hareket ettiği bilincinde olmak, * Harcama Yetkilisi olarak İş ve İşlemlerini Etik Kuralları çerçevesinde yapmak, * Hedeflenen Stratejik

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

4.2. Görev Tanımları Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

4.2. Görev Tanımları Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı 4.2. Görev Tanımları 4.2.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı GÖREVİN KISA TANIMI. Adı Soyadı : Ahmet ŞENGÖNÜL Görevi : Meslek Yüksek Okulu Müdürü Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Akademik ve

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ Görev ve Sorumlulukları 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. BAĞLI OLDUĞU Rektörlük Meslek Yüksekokulu Müdürü Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun özgörevi ve uzgörüsü

Detaylı

GÖREV TANIM FORMU : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALT BİRİMİ :ENSTİTÜ MÜDÜRÜ. : Yrd.Doç.Dr. Levent KÜÇÜK BAĞLI OLDUĞU MAKAM : REKTÖRLÜK MAKAMI

GÖREV TANIM FORMU : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALT BİRİMİ :ENSTİTÜ MÜDÜRÜ. : Yrd.Doç.Dr. Levent KÜÇÜK BAĞLI OLDUĞU MAKAM : REKTÖRLÜK MAKAMI ALT : ENSTİTÜ MÜDÜRÜ :ENSTİTÜ MÜDÜRÜ : Yrd.Doç.Dr. Levent KÜÇÜK BAĞLI OLDUĞU MAKAM : REKTÖRLÜK MAKAMI YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Ardahan Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

İLGİLİ MEVZUAT 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

İLGİLİ MEVZUAT 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu T.C. (Dekanlık) ALT BİRİM - DEKAN Amasya Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 1 - GÖREVLİNİN ADI : 2 - GÖREVİN ADI : Meslek Yüksekokulu Müdürü YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 3 - GÖREVİN KAPSAMI : Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 4- GÖREVİN KISA TANIMI : Erciyes Üniversitesi

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü GÖREV TANIMI FORMU Adı Soyadı : Fiili Görev Unvanı : Enstitü ü Üst Yönetici / Yöneticileri : Rektör Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu ve misyonu doğrultusunda

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Görevin Bağlı Bulunduğu Dekanlık Fakülte Dekanı Rektör Prof. Dr. Levent AYTEMİZ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı

Detaylı

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI İŞ/GÖREV TANIM FORMU KURUM Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör İş/Görev Kısa Tanımı: Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu,

Detaylı

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü AD SOYAD T.C. KADRO GÖREVLERİ * UNVANI Görevin Kısa Tanımı Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen vizyon, misyon, amaçlar ve hedeflere uygun olarak; Enstitü nün eğitim-öğretim, araştırma ve topluma

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. CMYO Müdürlüğü Yüksekokulu Müdürü. Yüksekokul Personeli

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. CMYO Müdürlüğü Yüksekokulu Müdürü. Yüksekokul Personeli T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi CMYO Müdürlüğü Yüksekokulu Müdürü Selçuk Üniversitesi

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Adı Soyadı : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör. Astları :

Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Adı Soyadı : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör. Astları : T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ORGANİZASYONEL BİLGİLER Adı Soyadı

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

657 Sayılı Kanunda ve 2547 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak

657 Sayılı Kanunda ve 2547 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olmak Yrd. Doç. Dr. Ercüment ERDOĞAN İŞİN ADI : MÜDÜR İŞ KODU: 11151409-1 REKTÖR 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Yüksekokul birimleri

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

S.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜSKEKOKULU GÖREV DAĞILIMLARI

S.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜSKEKOKULU GÖREV DAĞILIMLARI Üst Birim Birim KURUM BİLGİLERİ Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Meslek Yüksekokulu Müdürü / Harcama Yetkilisi Selçuk Üniversitesi

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON YAPISI... 1 İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ 2 İŞ ÜNVANI: DEKAN... 3 İş Tanımı:... 3 Görev ve Sorumlulukları:...

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI. Dekan

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ GÖREV TANIMLARI. Dekan YERİNE BAKACAK PERSONEL Dekan Rektör Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim üyeleri, Fakülte Sekreteri, Bölüm Sekreteri ve Dekanlık Bürosu Dekan Yardımcıları/ Bölüm Başkanları/ Öğretim üyeleri

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları MYO Adı : Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Birim Adı : Meslek Yüksekokulu Görevi : MÜDÜR (Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR) Üst Yönetici / Yöneticileri : Rektör Astları : Meslek Yüksekokulunun tüm akademik

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL GÖREV TANIMLARI

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL GÖREV TANIMLARI PERSONEL GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 1. Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 2. Her öğretim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Müdür (Dahili: 1407) -Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, Enstitü

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ Şubat /2017 1 İÇİNDEKİLER ORGANİ)ASYON YAPISI İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ İŞ ÜNVANI: MÜDÜR İş Taıı: Görev ve Sorululukları:

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Revizyon No Tarihi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Revizyon No Tarihi GÖREVİN ADI : DEKAN 1. GÖREVİN KISA TANIMI Kocaeli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Adı Soyadı : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör. Astları :

Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi. Adı Soyadı : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör. Astları : T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ORGANİZASYONEL BİLGİLER Adı Soyadı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

Müdür. Rektörlük GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Müdür. Rektörlük GÖREV VE SORUMLULUKLAR T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Doç. Dr. Fatma AĞGÜL YALCIN Müdür Rektörlük Bilimleri Enstitüsü vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON YAPISI... 1 İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ... 2 İŞ ÜNVANI: DEKAN... 3 İş Tanımı:... 3 Görev ve Sorumlulukları:...

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYELERİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Düzce Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fen Edebiyat Fakültesinin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri:

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: * Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek * Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI. Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI. Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ GÖREV TANIMLARI Ünitesi : Kırklareli Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ORGANİZASYONEL BİLGİLER Adı Soyadı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Güneysınır Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Güneysınır Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Müdürü T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Güneysınır Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI İÇİNDEKİLER 1. Osmaniye Meslek Yüksekokul Müdürü... 3 2. Yüksekokul Kurulu... 4 3. Yüksekokul Yönetim Kurulu... 5 4. Bölüm Başkanlıkları...

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No:

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No: GÖREVLİ PERSONEL: Bilgisayar İşletmeni Ayşegül DURAN 1. GÖREVİN KISA TANIMI Kırklareli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Yüksekokulun gerekli Öğrenci İşleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Üst Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Müdür/Harcama Yetkilisi Rektörü Yüksekokul Personeli üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 01 SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

1.GÖREVİN KISA TANIMI

1.GÖREVİN KISA TANIMI T.C ORGANİZASYONEL Ünitesi : Gaziosmanpaşa Üniversitesi BİLGİLER Bölümü : Sağlık Yüksekokulu lüğü Görevi : S.Y.O. ü/harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Sağlık Yüksekokulu ve birimlerinin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ : Mali İşler Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan : Tuncay TAŞ/Şef Fahrettin KİREÇÇİ/Bilgisayar İşletmeni Osman GÜVEN/Memur Orhan DEVECİ/Memur GÖREVLERİ 1. Fakültede yapılacak

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı