2014 Dünya Nüfus Günü Gençlere Yatırım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Dünya Nüfus Günü Gençlere Yatırım"

Transkript

1 2014 Dünya Nüfus Günü Gençlere Yatırım Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA her yıl kutladığı 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nün 2014 temasını Gençlere Yatırım olarak belirlemiştir. Ana Mesajlar Ergenlikten yetişkinliğe güvenli, başarılı ve sağlıklı bir geçiş yapmak her çocuğun hakkıdır. Bu hakkın kullanılması ancak ve ancak aileler ve toplumlar ergenlerin ve gençlerin sağlıklı, üretken ve tatmin edici bir yaşam için gerekli olan bilgi, beceri ve dayanıklılığı aşama aşama geliştirebilmeleri için fırsatlar sağlar ve odaklı yatırımlar yaparsa mümkün olabilir. Ergenler ve gençler, geleceğin kalkınma gündeminin merkezinde yer almaktadır. Onların haklarını korumak ve kaliteli eğitim, düzgün istihdam, etkili geçim sağlama becerileri ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine ve toplumsal cinsiyet ve güç kavramlarını vurgulayan kapsamlı cinsellik eğitimine erişim sağlayarak onların geleceklerine yatırım yapmak, hem bu ergen ve gençlerin hem de onların aile, toplum ve ülkelerinin gelişimi için büyük öneme sahiptir. Artık daha çok sayıda kız çocuğu ilkokulu bitiriyor olsa da, kız çocukları değişen ekonomilerde kritik bir beceri kaynağı olan ortaöğretime erişme ve ortaöğretimi tamamlama konusunda hala zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Tarihimizin en kalabalık ergen nesli cinsel yaşama ve üreme hayatına adım atıyor. Ancak, ergen gebeliklerinin, güvenli olmayan kürtajların, anne ölümlerinin, cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve HIV-AIDS in önlenmesi konusunda çok az ilerleme kaydedildi; ayrıca, gençler için kapsamlı cinsellik eğitimine ve hizmetlerine erişimde ve bu eğitim ve hizmetlerin kalitesi ve bulunabilirliği konusunda önemli eksiklikler mevcut. Kız çocukları ergenliğe ve genç erişkinliğe yaklaştıkça, cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine duydukları ihtiyaç ciddi bir şekilde artmaktadır. CSÜS hizmetlerine erişiminin olmaması, bir kızın sağlığı ve hayatta eline geçecek fırsatlar üzerinde kalıcı etkiler yaratabilmektedir. Gençler kendi yaşamlarını doğrudan etkileyen karar alma süreçlerinin hala çok sık dışında bırakılmaktadır. Ülkelerin yaklaşık yüzde 76 sı, ergen ve gençlerin kendilerini etkileyen kararların alınmasına katılmaları için somut prosedürler ve mekanizmalar tesis ettiklerini bildirmektedir. Bugün ve gelecekte gençler Bugün dünyada yaş arası 1,8 milyar kişi bulunmaktadır ve bu gençler dünya nüfusunun dörtte birini oluşturmaktadır. Bu nüfus kategorisi iki gruba ayrılmaktadır: ergenler (10-19 yaş) ve gençler (15-24 yaş). 1

2 10-24 yaş arasındakilerin küresel nüfusa oranı 2010 yılında %28 olmuştur; Asya da bu oran biraz daha yüksek olurken, Afrika da bu grup nüfusun %31 den fazlasını oluşturuyordu. Önümüzdeki 25 yılda bu oran dünyanın çoğu bölgesinde azalacak olsa da, 2035 e kadar Avrupa dışındaki tüm bölgelerde %20 nin üzerinde, Afrika da ise 2035 e kadar yüzde 30 ün üzerinde olacaktır. Sağlıklı alışkanlıkları destekleyerek ve eğitim ve istihdam fırsatlarına, sağlık hizmetlerine ve tüm çalışanlar için sosyal güvenlik kapsamına erişimi sağlayarak gençlere bugünden yatırım yapmak, gelecek nesillerin yaşamlarını iyileştirmek için yapılacak en iyi yatırımdır. Ergenler ve gençler, önümüzdeki yirmi yıla ilişkin kalkınma gündeminin merkezinde yer almaktadır; bu sadece mutlak rakamlarla geniş bir grubu temsil etmelerinden değil, ayrıca dört önemli koşul yüzündendir: a) Bu gençlerin doğumlarından sonra doğurganlıkta görülen düşüş, bu grubun kendi kendini desteklemesi ve kendi kendine gelişmesi gerektiği anlamına gelmektedir, çünkü bu grup yaşlandığında onları destekleyecek daha büyük ve daha genç bir grup olmayacaktır ve bu ömür beklentisinin arttığı düşünüldüğünde, bu gençlerin hayli uzun yaşaması beklenmektedir; b) Bu grup aynı zamanda mevcut ve artan yaşlı nüfusu da desteklemek zorunda kalacaktır; c) Bu grubun çoğunluğu, eğitim ve sağlık sistemlerinin yetersiz kalitede olduğu, üreme seçeneklerinin ve sağlığın garanti edilmediği veya zor erişilebildiği, iyi iş imkanlarının az ve göçün sıkıntılı olduğu düşük gelirli ülkelerde büyümektedir; d) Bu grup, kendi kendini yönetme, özgürlük ve fırsatlar konusunda kendinden önceki kuşaklara göre daha yüksek beklentilere sahip. Bilgi çağı bu gruba kendi insan haklarını öğretti ve yaşamlarının nasıl olabileceği konusunda onlara daha büyük bir vizyon kazandırdı. Ergenler ve Gençler Hakkında Başlıca Gerçekler: Yoksulluk Tahminen, yaş arası 515 milyon ergen ve genç günde 2 USD den daha az parayla yaşamlarını sürdürmektedir. Milyonlar ise toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, engellilik ve diğer marjinalleşme biçimleri nedeniyle artan bir yoksunlukla karşı karşıyadır. Buna rağmen, her üç ülkeden ikisi, yoksulluğu azaltma stratejilerini veya ulusal kalkınma planlarını hazırlama sürecinde gençlere danışmamaktadır. Eğitim Dünya genelinde, ortaokul yaşındaki 69 milyon ergen hâlihazırda okul sistemi dışındadır. Sahraaltı Afrika ve Güney ve Batı Asya, erken yaşta okulu bırakanların oranının en yüksek olduğu yerlerdir. Bu bölgelerde, 2011 yılında ilkokula başlayan her üç öğrencinin birden fazlası son sınıfa kadar gelemeyecektir; kız çocuklarının kayıt yaptırma olasılığı ise erkek çocuklara oranla daha düşüktür. Okula devam edenler iyi kalitede eğitim alamayabilmektedir. İlkokul çağındaki 250 milyon çocuk, 4. sınıfa geldiklerinde okuma- yazmayı hala öğrenememektedir. Bu sadece boşa giden potansiyel değil, aynı zamanda boşa giden yatırımdır. En az gelişmiş ülkelerde, yaş arası erkeklerin dörtte biri ve yaş arası genç kadınların üçte biri okuryazar değildir. Son on yılda ilkokulu tamamlama konusunda elde edilen en büyük kazanımlar kız çocuklarında görülmüş olsa da, özellikle Sahraaltı Afrika ve Güney ve Batı Asya olmak üzere birçok bölgede 2

3 ortaöğretim ergen kız çocukları için hala bir zorluk olmaya devam etmektedir. Kızların eğitime erişimindeki bu orantısız kısıtlanma ortaöğretim düzeyinde daha fazla, ortaöğretimin ikinci kademesinde ise çok daha fazladır. Özellikle kız çocukları olmak üzere birçok ergen için, okulla ilişkili toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (aşağıya bakınız) nedeniyle okullar güvenli yerler olmayabilmektedir. Kızlar evlendirilmek üzere okuldan alınabilmektedir. Evlilik sonrasında, genç kızların örgün ve hatta yaygın eğitime erişimleri evdeki sorumluluklar, çocuk yetiştirme sorumlulukları ve evlilikle okulu aynı anda olmayacak iki şey olarak gören sosyal normlar yüzünden ciddi biçimde kısıtlanmaktadır. Sağlık İlk cinsel ilişki deneyimlerini 15 yaşından önce yaşayan kızların yüzde 10 unun başlarına geldiğini bildirdiği zorla seks, istenmeyen ergen gebeliklerine katkıda bulunmaktadır. Dünya genelinde her yıl, yaş arası 15 milyondan fazla kız doğum yapmaktadır. Ergen gebeliklerinin onda dokuzu çocuk evlilikleri veya erken yaşta yapılan evlilikler içinde meydana gelmektedir. Ergenlerde doğum oranı yoksul ülkelerde en yüksek seviyelerde olsa da, tüm ülkelerde bu doğumlar en yoksul ve en eğitimsiz kesimde toplanmakta, böylece hem anne hem de çocuk için sağlık risklerini arttırmaktadır. Gebelik ve çocuk doğurma, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaş arası ergen kızlar arasındaki birinci ölüm nedenidir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşen güvenli olmayan kürtajların yüzde 14 ü yaş arası kızlara uygulanmaktadır. Her yıl yaklaşık 2,5 milyon ergen güvenli olmayan koşullarda kürtaj yaptırmaktadır. Obstetrik fistüle sahip kadınların yüzde 65 e kadarında bu durum ergenlikte meydana gelmekte ve kadınların yaşamlarında hem fiziksel hem de sosyal açıdan ciddi sonuçlar doğurmaktadır yaş arasındaki iki milyonu aşkın ergen HIV ile yaşamaktadır. Yeni HIV enfeksiyonlarının yaklaşık yedide biri ergenlikte meydana gelmektedir. Doğu ve Güney Afrika Bölgesi nde, saatte 50 genç HIV kapmaktadır. Çocuk evlilikleri Çocuk evliliklerine son verme yönünde neredeyse tüm dünya ülkelerinin verdiği taahhütlere rağmen, gelişmekte olan ülkelerde (Çin hariç) üç kızdan biri muhtemelen 18 yaşına gelmeden evlenecektir. Dokuz kızdan biri ise 15. doğum gününden önce evlenecektir. Bu kızların çoğu yoksuldur, az eğitimlidir ve kırsal alanlarda yaşamaktadır da yaş arası 67 milyondan fazla kadın, çocuk yaşta evlenmiştir. Bunların yarısı Asya da, beşte biri Afrika dadır. Bir sonraki on yıllık dönemde, her yıl 18 yaşın altındaki 14,2 milyon kız çocuğu evlenecektir; bu, günde kızın evleneceği anlamına gelmektedir. Şimdiki trendler devam ederse, 2021 den başlayarak 2030 a kadar bu rakam yılda ortalama 15,1 milyon kıza yükselecektir. Çocuk yaştaki evlilikler 15 yaşından küçük kızlar arasında düşmekteyse de, 50 milyon kız çocuğu bu on yıllık dönemde 15. doğum günlerini göremeden evlenme riski altında olmaya devam edebilir. Ergen gebeliği Dünya genelinde her yıl yaş arası 15 milyondan fazla kız doğum yapmaktadır;gelişmekte olan ülkelerde genç kızların yaklaşık yüzde 19 u 18 yaşına gelmeden gebe kalmaktadır. Ergen gebeliklerinin önemli bir kısmı zorla cinsel ilişki sonucunda meydana gelmekte, çoğu da erken yaşta yapılan evlilikler içinde gerçekleşmektedir yaş arası ergen kız çocukları, gelişmekte olan ülkelerde her yıl 3,2 milyon tehlikeli kürtaj yaptırmaktadır. Genç yaştaki gebelikler anne ve çocuk için daha büyük sağlık riskleri getirmekte, gebe kalan birçok kız çocuğu ya okulu bırakmakta ya da okuldan atılmaktadır; bu 3

4 durum bu kızların gelecekteki fırsatlarını ve kazançlarını kısıtlamakta ve hem kendi sağlıklarını hem de çocuklarının sağlıklarını büyük oranda olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak, bu ülkelerde yaş arası genç kız ve kadınlar arasında ölüm ve hastalıkların baş nedeni gebeliğe bağlı komplikasyonlar, güvenli olmayan kürtaj uygulamaları ve çocuk doğurma eylemidir. Gençlerde işsizlik 2013 de neredeyse 202 milyon kişi işsizken, bunların 74,5 milyon kadarı yaş arasında olmuştur. Yetişkinlere kıyasla gençlerin işsiz olma olasılığı neredeyse üç kat daha fazla olmuş, bazı ülkelerde gençlerde işsizlik yüzde 50 leri geçmiştir. Yaygın işsizliğin önüne geçmek ve çalışma yaşındaki nüfusta gerçekleşen artışla başa çıkmak için, 2015 den 2030 a kadar küresel ekonominin yaklaşık 670 milyon iş yaratması gerekmektedir. Bu rakam, kadınların işgücüne katılımının artması halinde önemli ölçüde yükselecektir. Şiddet, ölüm ve yaralanma Dünya genelinde, cinsel saldırıların neredeyse yüzde 50 si 16 yaşından küçük kızlara karşı gerçekleştirilmektedir. Cinsel saldırı ve okullardaki diğer toplumsal cinsiyete dayalı şiddet biçimleri (okulla ilişkili toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, SRGBV), kızlar arasındaki düşük okula kayıt ve yüksek okul terk oranlarını etkileyen önemli faktörlerdir yaş arası gençlerde ikinci ölüm nedeni intihar, üçüncü ölüm nedeni ise toplum veya aile içi şiddettir. Ergenler arasındaki başlıca ölüm ve sakatlanma nedenlerinden biri, kasıtlı olmayan yaralanmalardır; yol-trafik yaralanmaları, boğulma ve yanık ise en sık rastlanan yaralanma türleridir. Ergenler arasındaki yaralanma oranlarının en yüksek olduğu yerler gelişmekte olan ülkelerdir; bu yaralanmaların yoksul ailelerden gelen ergenlerde olma olasılığı daha yüksektir. Küresel olarak, bir cinayete kurban gitme riskinin en yüksek olduğu grup, yaş arası genç erkeklerdir; bu risk yaşla birlikte hızla azalmaktadır. Aslında,15-29 yaş arası genç erkekte cinayete kurban gidenlerin oranı küresel olarak yüzde 21,2 dir; bu oran, yaş grubundaki erkekler için sadece yüzde 10,5 ile neredeyse yarı yarıyadır. 140 milyondan fazla kız çocuğu, silahlı çatışmadan etkilenen hassas bölgelerde yetişmektedir. Savaş yüzünden evlerinden kaçmak zorunda kalan 42 milyon insandan %80 i kadın, çocuk ve gençlerdir. Bunun en az 10 milyonunun kızlardan ve genç kadınlardan oluştuğu tahmin edilmektedir. Ergenler silahlı çatışmalarda çoklu risklerle karşı karşıya kalmakta ve şiddet, taciz ve sömürünün hedefi olabilmektedir. Ergenler, çocuk asker olarak veya seks köleleri olarak kullanılmak üzere silahlı kuvvetlerce veya gruplarca en çok alınan yaş grubudur ve emek sömürüsü veya paralı seks için insan ticareti mağduru olma olasılıkları çok yüksektir. Ergenler cinsel şiddetin birincil hedefleridir ve HIV/AIDS kapma riskleri çok yüksektir. Bu aşikâr risklere rağmen, çatışma sırasında en az yardım veya koruma alan yaş grubu yine ergenlerdir. Bunun nedeni, insani yardımların tipik olarak beş yaş altı ve ilkokul çağındaki çocukların acil sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmasıdır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bu genç nesil, tarihte birbiriyle en bağlantıda olan nesildir de, 25 yaşın altındaki gençler toplam internet kullanıcılarının yüzde 45 ini oluşturuyordu. Küresel olarak, 25 yaşın altındaki gençlerin yüzde 4

5 36 sı internet kullanmaktadır (25 yaş ve üstünde bu oran yüzde 34 tür) ve gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, 25 yaşın altındaki gençlerin yüzde 77 si internet kullanırken, 25 ve üstü yaştakiler arasında bu oran yüzde 71 dir. Gelişmekte olan ülkelerde, 25 yaş altındakilerin yüzde 30 u internet kullanırken 25 yaş ve üstü grupta internet kullanma oranı yüzde 23 tür. Bu eşitsizliklere rağmen, gelişmekte olan ülkelerde 25 yaş altı gençlerde toplam internet kullanıcılarının sayısı şimdiden gelişmiş ülkelerdekinden üç kat daha fazladır. Türkiye de Gençlik Türkiye de Dünya Sağlık Örgütü nün evrensel tanımı çerçevesinde, yaş arası gençlik (genç insanlar), toplam nüfusun yaklaşık üçte birini (25 milyon) oluşturmaktadır Ülkemizde 2050 yılına kadar gençlerin nüfus içerisinde oranı azalsa da, genç insanların nüfusu artmaya devam edecektir. Parlamentoda gençler yeteri kadar temsil edilememekte ve en genç milletvekili 30 yaşındadır Genç İşsizlik oranı % 18,7 dir. Türkiye de gençlik strateji ve politikaları gençlerin aktif katılımı ile hazırlanmamaktadır. UNFPA in Taahhüt ve Katkısı Gençler için yüksek nitelikli sonuçlar alınmasına katkıda bulunmak amacıyla, UNFPA özellikle gençler olmak üzere kilit paydaşlara karşı hesap verebilirlik, ortaklıklar yoluyla hizmet sunma, en dezavantajlı gruplara odaklanacak şekilde çeşitliliğe saygı gösterme ve eylemleri ulusal ve yerel bağlamlara göre özel olarak tasarlama ilkelerini benimsemektedir. Dünya genelindeki 129 ofisiyle oluşturduğu ağ üzerinden ve demografi (nüfusbilim) konusunda ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları konusunda sahip olduğu uzmanlık sayesinde ve BM sistemindeki diğerleriyle ortaklık içinde, UNFPA genç ve ergenlerin gelişimine beş stratejik koldan katkıda bulunmaktadır: 1. Kapsamlı Politika ve Program Geliştirme, Yatırım ve Uygulama için Delil Temelli Savununun Devreye Sokulması 2. Kapsamlı Cinsellik Eğitiminin Desteklenmesi 3. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Sunma Kapasitesinin Arttırılması (HIV önleme, tedavi ve bakımı dahil) 4. Özellikle Kızlar olmak üzere Marjinalleşmiş ve Dezavantajlı Ergenlere Ulaşmak için Cesur İnisiyatifler Almak 5. Gençlerin Liderliğini ve Katılımını Desteklemek 5

6 Bugün gençler için söz konusu olan sosyal, ekonomik ve çevresel gerçeklikler, bu gençlerin dünyanın bugüne dek gördüğü en büyük marjinalleşmiş ve dışlanmış insan gruplarından birini oluşturduğu anlamına gelmektedir. UNFPA olarak gençlerin eğitimli, sağlıklı, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve HIV dan korunmuş olarak üretken bir yetişkinliğe adım atabildikleri, şiddete, istenmeyen gebeliklere ve güvenli olmayan kürtaj uygulamalarına maruz kalmadıkları bir gelecek yaratmak için, kızların erkeklerle eşit ölçüde onur ve saygı gördükleri ve kimliklerinden bağımsız olarak gençlerin insan haklarının desteklenip sayıldığı bir gelecek yaratmak için kendimizi gençlerle çalışmaya adarken, tüm ülkeleri, toplumları, şehirleri ve köyleri bize ve BM ailesine katılmaya çağırıyoruz. Yaratacağımız bu gelecek dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek olacak ve tam da istediğimiz gelecek olacak. Yapılması Gerekenler Dört Anahtar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. Nüfus yapısı ve yoksulluk dinamikleri analizlerinin uygulandığı destekleyici politika oluşturma 2. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı, Yaşam Becerilerini Temel Alan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimi 3. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetleri: 4. Gençlerin Liderliği ve Katılımı Bu Dört Anahtarı güçlendiren ve birbirine bağlayan bir de anahtarlık var: kuşaklar arası ittifaklar. Bugün, dünya hem şimdiye kadarki en büyük genç grubuna hem de en kalabalık yaşlılar grubuna ev sahipliği yapıyor. Kuşaklar arasında sosyal dayanışma ve uyumu desteklemeliyiz. Her iki tarafın da fayda sağlayacağı kuşaklar arası ilişkileri desteklemeli, gençlerle yaşlıların birbirleriyle etkileşime girebilmeleri için fırsatlar yaratmalıyız. Bizim önümüzdeki zorluk, bu büyük genç nüfusundan en iyi şekilde yararlanmak ve sayıları giderek artan yaşlıların yapacağı katkılardan faydalanmaktır. İyi planlamayla ve üzerinde iyi düşünülmüş politikalarla bunu başarmak mümkün. Kuşakları birbirleriyle kıyaslamamalı, rekabete sokmamalıyız. Hem gençlerin hem de yaşlıların haklarına sahip çıkabildikleri, kalkınmaya eşit derecede katkıda bulunma ve kalkınmadan eşit derecede yararlanma şansına sahip oldukları, her yaşa hitap eden bir toplum yaratabiliriz. Hem insan hakları yüzünden hem de ekonomik sebeplerden dolayı, hem gençler hem de yaşlılar, yeterli barınma, beslenme, eğitim ve öğretim, ayrıca önleyici ve tedavi edici bakım dahil sağlık hizmetlerini içerecek şekilde temel sosyal hizmetlere eşit derecede erişime sahip olmalıdır. Gençlere ve yaşlılara dost ve duyarlı olan, hem gençlerin hem de yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış sosyal hizmetlere ve sağlık hizmetlerine sahip olabiliriz. Argüman #1 Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması büyüme, doğurganlık ve ölümlülük düzeyleri, yaş yapısı ve kırsal-kentsel dağılım gibi nüfus dinamiklerinden etkilenmektedir. Birçok düşük ve orta gelirli ülkede gerçekleşmekte olan demografik geçiş döneminin en önemli sonuçlarından biri, üretken yaştaki, özellikle de yaş aralığındaki nüfusun giderek artan yoğunluğudur. 6

7 Argüman #2 Ekonomik kalkınmaya ulaşma ihtimali, eğitim, beslenme ve sağlık gibi alanlarda üretkenliğin ve yatırımların arttırılabilmesiyle bağlantılıdır. Nüfus ivmesi, azalan doğurganlık oranlarıyla birleştiğinde, işgücünü arttırarak ve toplumun üzerindeki bağımlılık yükünü azaltarak ekonomik kalkınmayı tetiklemek için eşsiz bir fırsat yaratmaktadır. Argüman #3 Erken gebelik, özellikle okulu bırakmak zorunda kalabilen ve daha sonra okula dönme ihtimali de genelde düşük olan genç anneler için eğitim fırsatlarını olumsuz etkilemektedir. Argüman #4 Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, yoksulluktan kaçma ve/veya yoksulluğu ortadan kaldırma ve kalkınma olasılıklarını engellemektedir. Daha az çocuk ölümü ve daha düşük doğurganlık oranlarıyla en sık bağdaştırılan faktör, kızların okullaştırılmasıdır. 7

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2014 1 UN Plaza, New York, NY 10017, ABD Tüm hakları

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU 2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) Gerçekleştirilmesi ve Erken Çocukluk

Detaylı

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 ÇOCUKLUK TEHD T ALTINDA

DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 ÇOCUKLUK TEHD T ALTINDA DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 ÇOCUKLUK TEHD T ALTINDA Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005 Teşekkür Bu rapor, birçok kişinin ve aşağıdakiler

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi ALL CHILDREN IN SCHOOL BY 2015 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Mart 2012 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti UNICEF 2011-2015 Ülke

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Türkiye den Suriye ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı

Türkiye den Suriye ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı Türkiye den Suriye ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı Temmuz 2014 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. MEVCUT DURUM... 4 İnsani Erişim... 5 3.

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Çocuk Vakfı, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeni ile SAYISAL

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı