TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ HEMOGLOBİN ÖLÇÜM MİKROKÜVETLERİNİN ÖZELLİKLERİ İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR MUAYENE TESLİMAT....4 TABLO 2: HEMOGLOBİN MİKROKÜVETLERİNİN TESLİMAT TABLOSU GARANTİ KAPSAMI....6

3 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ Bu teknik şartname ile ihaleyi alan Firmaya, mikroküvetlerin kullanım süresince aşağıda belirtilen özelliklerde toplamda 456 (dörtyüzellialtı) adet sıfır veya en fazla 3 (üç) yıl kullanılmış Taşınabilir Hemoglobin Ölçüm cihazı verme koşulu getirilmektedir. Firma teslimat sırasında her cihazın üretim tarihini gösteren belgeyi, seri numarası ile birlikte verecektir. 2. TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2.1. Önerilen cihaz teklif edilen mikroküvetle tam uyumlu çalışabilmelidir Tarih ve saat ayarı olmalı, istendiğinde geriye dönük donör sonuçlarına bakılabilmelidir Cihaz, hem pil veya akü, hem de şehir elektriği ile çalışabilmelidir Cihaz, pil veya akü ile en az 8 saat süresince çalışabilmelidir Cihaz, alınan numuneden dolayı olabilecek hatayı otomatik kompanse etmek için tek veya iki farklı dalga boyu ile ölçüm yapmalıdır. Cihaz mikroküvetler yerleştirildikten sonra en çok 1 dakika içinde sonuç vermelidir Cihazda sonuçlar isteğe bağlı olarak gr/dl, gr/l olarak okunabilmelidir Cihaz sürekli çalışma özelliğine sahip olmalıdır Cihaz rahatça taşınabilir olmalıdır. Taşınma işleminden dolayı kalibrasyonu etkilenmemelidir Firma, iş bu ihale ile alımı yapılan mikroküvetlerin kullanımı bitinceye kadar cihazlar için gerekli olabilecek her türlü bakımı ve onarımı ücretsiz olarak sağlayacağını taahhüt etmelidir Cihazların kullanım süresince yapılacak bütün periyodik tamir, bakım, kalibrasyon ve servis hizmetlerine ait her türlü masraf yüklenici firmaya aittir Herhangi bir nedenle yerinden alınan ve/veya yerine teslim edilecek olan cihazların nakliye ve sigorta bedellerinin ödenmesi firma sorumluluğunda olacaktır Sözkonusu cihazların kullanımı süresince, cihazın aynı arızayı 2 (iki) kez, farklı arızayı 4 (dört) kez göstermesi durumunda kan merkezindeki işleyişin aksamaması için cihaz, en az aynı evsaftaki başka bir cihaz ile değiştirilmelidir Teklif veren firmalar cihazların tasarım, kurulum, işlemsel ve süreç kalifikasyonlarını içeren tüm validasyon verilerini belgelerle temin etmelidir Cihaz kurulumu sırasında yapılacak olan validasyon ve korelasyon ( halihazırda kullanılan sistemle karşılaştırma çalışması ) işlemlerinde uygunsuzluk olduğunda sorumluluk firmaya aittir. 3. HEMOGLOBİN ÖLÇÜM MİKROKÜVETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Hemoglobin ölçümü azid methemoglobin veya AHD metodu ile çalışmalıdır Ölçüm için kapiller 10 μl (mikrolitre) tam kan yeterli olmalıdır Ölçüm Aralığı g/l (4-25,6 g/dl) olmalıdır Mikroküvetler kullanım öncesinde başka bir işleme gerek duymamalıdır. Hemoglobin ölçümü için kapiller kan, direkt olarak mikroküvete doldurulmalıdır. Mikroküvet te cihaza

4 yerleştirilerek cihazın sonuç vermesi sağlanmalıdır. Arada ölçüm sürecini uzatacak başka bir basamak bulunmamalıdır Test mikroküvetleri tek kullanımlık olmalıdır Mikroküvet, üretici Firmaya ait orijinal etiket taşımalı, son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır. Mikroküvet, uluslararası kabul gören kalite kontrol belgelerinden birine (WHO, FDA ve/veya CE) sahip olmalıdır Mikroküvetlerin Türk Kızılayı na teslim tarihinden itibaren kullanma süreleri asgari 8 (sekiz) ay olmalıdır. Mikroküvetler, son kullanma tarihinden 2 ay önce Firmaya haber verilmek kaydı ile miktarı ne olursa olsun uzun miatlı Mikroküvetler ile değiştirilmelidir Firma Türk Kızılayı nın belirleyeceği 15 Kan Bağış Merkezi için istenilen miktarda 2 veya 3 seviyeli kontrol kanı, diğer Kan Bağış Merkezleri için ise tek seviye kontrol kanı veya kontrol mikroküveti uluslar arası standartlar çerçevesinde sözleşme kapsamındaki mikroküvetlerin kullanımı süresince ücretsiz olarak temin edecektir. Firma sözkonusu malzemeleri ilgili Kan Merkezinin siparişini müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Malzemelerin tesliminde herhangi bir gecikme olması durumunda her bir Bölge Kan Merkezi için günlük 50 (elli) TL cezai yaptırım uygulanacaktır Hemoglobin test sonuçları dış kalite kontrolü akredite olmuş uluslar arası bir kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır. Bu hizmetin bedeli tamamıyla firma tarafından karşılanacak olup, sözleşme süresince 15 Bölge Kan Merkezi için Tablo-1 de belirtilen miktarlarda 65 adet cihaz olmak üzere uygun koşullarda ulaştırılması da dâhil sağlanacaktır. Kalite kontrol ile ilgili çalışma programının periyotları yılda asgari 3 kez olacak şekilde belirlenecektir. Dış Kalite Kontrol Programını sağlayacak kuruluş Türk Kızılayı nın onayı ile belirlenecek olup, gerekli görülecek durumlarda bu kuruluşun değiştirilmesi hakkı Türk Kızılayı na aittir. İhaleyi alan Firma, Dış Kalite Kontrol Programını sağlayacak kuruluşun Türkiye bayisi ile periyodları belirlenen kalite kontrol programı çerçevesinde 30 (otuz) gün içerisinde dış kalite kontrol kayıtlarını yapacak ve bununla ilgili belgenin bir nüshasını Türk Kızılayı na teslim edecektir. İhaleyi alan Firma, Dış Kalite Kontrol firmasının Türkiye bayisi ile 30 (otuz) gün içerisinde sözleşme imzalamadığı takdirde veya bununla ilgili belgenin 30 (otuz) gün içerisinde Derneğe verilmemesi durumunda beher gecikme günü için 500 (beşyüz) TL cezai yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca sözleşmede yer alacak olan Dış Kalite Kontrol numunelerinin dağıtım planındaki teslim sürelerinde herhangi bir gecikme olması durumunda her bir Bölge Kan Merkezi için günlük 50 (elli) TL cezai yaptırım uygulanacaktır İhaleyi alan Firma, Dış Kalite Kontrol programını sağlayacak Firmanın Türkiye bayisine ait Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaktır Testin özelliklerini, test prosedürünü ve validasyon kriterlerini gösteren orijinal kullanım kılavuzu Türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir Kalite standartları kapsamında Firma, Türk Kızılayı nın kalibrasyon ve validasyon çalışmalarında gerekli prosedürlere uyacağını taahhüt edecektir. 4. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR 4.1. Önerilen malzemelerin (mikroküvet ve cihaz) üretici firma, menşei, marka, model ve teknik özelliklerinin yer aldığı tablo Önerilen mikroküvetlerin yurt içi referans listesi ve yurt dışında kullanan hastane, laboratuar veya kan merkezlerinin referans listesi (Yurt içi ve yurt dışı referans listesinde mikroküvetin markası ve sayısı, kullanıcının adres ve telefon numaraları açık olarak belirtilecektir).

5 4.3. Önerilen mikroküvetlerin üretildiği ülkenin dışında en az 2 (iki) AB ülkesinde 1 (bir) yıl süresince rutin kan bankacılığı uygulamalarında kullanıldığını gösteren belge verilecektir Önerilen mikroküvetlerin ve cihazın orijinal katalogundan birer adet ve yeminli tercüman bürolarınca yapılmış Türkçe tercümeleri 4.5. Üretici Firmanın ISO 9000 ve/veya EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (noter onaylı kopyası) 4.6. Tedarikçi Firmanın ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (noter onaylı kopyası) 4.7. CE (Conformity of Europe) belgesi (noter onaylı kopyası) 4.8. İhale teklif edilen malzemeye ait iş bitirme belgesi İthalatçı / imalatçı yetkili satıcılık belgesi, (ithal ürünler için üretici Firma tarafından verilen ve üretim yapılan ülkedeki T.C Konsolosluğu veya apostile onaylı ve noter tasdikli yetkili distribütörlük belgesi Türkçe noter tasdikli tercümeleri ile birlikte teklife eklenmelidir.) Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar Marka.Model.. teklifimizin şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. 5. MUAYENE Teklif edilen malzemelerin muayenesi aşağıdaki gibi yapılacaktır Teklif edilen mikroküvet ve cihazlara yönelik iki farklı aşamada muayene yapılacaktır. İlk muayene, tekliflerin toplanması aşamasında yapılacak olan ön değerlendirmedir ve ihaleye teklif veren tüm firmaların cihaz ve mikroküvetleri bu muayeneye tabi tutulacaktır. İkinci muayene ise sadece sözleşme imzalanmış olan firmanın tabi tutulacağı ve teklif edilmiş olan cihaz ve mikroküvetlerin kabul muayenesi olacaktır Firma, ihale aşamasında teklif edilen cihaz ve mikroküvetlerin ön değerlendirmesinin yapılabilmesi için yeterli miktardaki mikroküvet ve cihazı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezine (Ankara) teslim edecektir İhale aşamasında teklif edilen mikroküvet ve cihazlar hem teknik şartname hem de kullanım özelliğine göre değerlendirilecektir Sözleşme yapıldıktan sonra ulaşım ve nakliye masrafları Firmaya ait olmak üzere, teslim edilen mikroküvete ait her lottan 1 kutu numune, muayenesi yapılmak üzere Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi ne teslim edilecektir Çalışma sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan cihaz ve mikroküvetler yenileri ile bedelsiz olarak değiştirilecektir İhtiyaç duyulduğunda cihaz ve mikroküvetlerin teslim aşamasında teslim edildiği Bölge Kan Merkezleri sorumlularınca şartname koşulları içeriğine göre muayeneleri yapılabilecektir Firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak ve ücret talep edemez. 6. TESLİMAT 6.1. Ürünler kapalı, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretici firmaya ait orijinal etiket taşımalıdır (lot numarası, son kullanma tarihi, saklama koşulları, vb).

6 6.2. Kullanım sırasında cihaz ve mikroküvetlere ilişkin bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, problemli cihaz ve mikroküvetler şartname koşullarına uygun en az aynı evsaftaki cihaz ve mikroküvetler ile ücretsiz olarak değiştirmelidir İhaleyi alan Firma, söz konusu mikroküvetleri (Tablo-2) aşağıdaki tablolarda belirtilen miktarlarda ve partiler halinde (her yıl 3 parti olacak şekilde) Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezleri (İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır, Van, Samsun, Kayseri, Bursa, Antalya, Eskişehir, Düzce ve Adana) ile bundan sonra açılabilecek Bölge Kan Merkezlerine; Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak tebligatı müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde teslim edecek olup, bu teslimat ile ilgili her hangi bir nam ve gerekçe ile ek ücret talep etmeyecektir. Firma bu teslimatlarla ilgili kargo bedelini karşılayacaktır ve bunu taahhüt edecektir. İlk parti teslimatı sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (altmış) takvim günü içinde yapılacaktır İhaleyi alan Firma, cihazları Tablo 1 de verilen sayılarda; toplamda 456 (dörtyüzelli altı) adet cihazın; 386 (üçyüzseksenaltı) adedini mikroküvetlerin teslim edileceği ilk partide (BİRİNCİ TESLİMAT), 26 (yirmialtı) adedini tarihine kadar (İKİNCİ TESLİMAT) ve geri kalan 44 (kırkdört) adedini ise tarihi itibariyle (ÜÇÜNCÜ TESLİMAT) teslim etmiş olacaktır Türk Kızılayı teslimat tablosundaki parti miktarları (adet) arasında ve teslim süresinde istenildiğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tablo-1: Hemoglobin Cihazların Teslimat Tablosu BÖLGE KAN MERKEZİ HEMOGLOBİN ÖLÇÜM CİHAZI TESLİMAT PLANI BİRİNCİ TESLİMAT ADEDİ İKİNCİ TESLİMAT ADEDİ ÜÇÜNCÜ TESLİMAT ADEDİ TOPLAM TESLİMAT ADEDİ Dış Kalite Kontrol Üyelik Sayısı* ORTA AKDENİZ BKM (ADANA) BATI ANADOLU BKM (ESKİŞEHİR) ORTA ANADOLU BKM (ANKARA) BATI AKDENİZ BKM (ANTALYA) DOĞU ANADOLU BKM (ERZURUM) DOĞU KARADENİZ (TRABZON) EGE BKM (İZMİR) G.MARMARA BKM (BURSA) GÜNEY ANADOLU BKM (DİYARBAKIR) BATI KARADENİZ BKM (DÜZCE) K.MARMARA BKM (İSTANBUL) D.AKDENİZ BKM (GAZİANTEP) İÇ ANADOLU BKM (KAYSERİ) GÜNEYDOĞU BKM (VAN) ORTA KARADENİZ BKM (SAMSUN) TOPLAM Dış Kalite Kontrol Sözleşme Sayısı*: Herbir KBM için ayrı ayrı üyelik yapılacaktır. Sözleşme süresince Türk Kızılayının KBM açması durumunda yeni üyelik yapma işlemi firmanın sorumluluğunda olacaktır.

7 Tablo 2: Hemoglobin Mikroküvetlerinin Teslimat Tablosu 2013 PLANI 2014 PLANI 2015 PLANI BÖLGE KAN MERKEZLERİ 1.PARTİ 2.PARTİ 3.PARTİ 2013 TOPLAM 1.PARTİ 2.PARTİ 3.PARTİ 2014 TOPLAM 1.PARTİ 2.PARTİ 3.PARTİ 2015 TOPLAM TOPLAM ORTA ANADOLU BKM (ANKARA) BATI ANADOLU BKM (ESKİŞEHİR) İÇ ANADOLU BKM (KAYSERİ) DOĞU AKDENİZ BKM (GAZİANTEP) ORTA AKDENİZ BKM (ADANA) GÜNEY ANADOLU BKM (DİYARBAKIR) KUZEY MARMARA BKM (İSTANBUL) BATI KARADENİZ BKM (DÜZCE) GÜNEY MARMARA BKM (BURSA) EGE BKM (İZMİR) BATI AKDENİZ BKM (ANTALYA) DOĞU ANADOLU BKM (ERZURUM) GÜNEYDOĞU BKM (VAN) DOĞU KARADENİZ BKM (ERZURUM) ORTA KARADENİZ BKM (SAMSUN) GENEL TOPLAM

8 7. GARANTİ KAPSAMI 7.1. Teknik bakım, cihazlar ve bunların eklerine ilişkin tüm bakım, onarım ve gerekirse değişimi kapsar ve tümüyle ücretsizdir Teknik bakım hizmeti günde 24 (yirmi dört) saat, haftada 7 (yedi) gün olarak resmi ve dini bayram ile resmi tatil günlerinde ilgili firma tarafından, sorunun kendilerine bildirimini izleyen büyük merkezlerde en geç 8 (sekiz) saat, ulaşım sorunu olan merkezlerde ise 24 (yirmi dört) saat içinde verilmelidir. Olağan üstü hallerde hizmet veren birimlerdeki cihazlar için bu süre 2 (iki) saati aşmamalıdır Cihaz arızalanması durumunda, firmaya yazılı olarak başvurulduğu günden itibaren 2 (iki) gün içerisinde arıza yerinde giderilmelidir. Arızanın 2 (iki) gün içinde giderilemediği durumlarda ilave 2 (iki) gün içinde aynı özellikte yeni bir cihaz ücretsiz olarak sağlanmalıdır Kan Merkezlerine firma tarafından teslim edilen cihaz ve mikroküvetlerin nakliye, kötü koşullarda saklanma, depolama, cihaz/mikroküvet içeriklerinde eksik veya hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili sorumluluk ve bunların ücretsiz olarak yenilenmesi firmaya aittir Mikroküvetlerin kullanımı süresince periyodik ve arıza durumundaki tüm tamir, bakım, kalibrasyon ve servis hizmetlerine ait her türlü yol ve konaklama ücretleri ile diğer tüm masraflar firma tarafından karşılanmalıdır Herhangi bir nedenle yerinden alınan ve/veya yerine teslim edilecek olan cihaz ve mikroküvetlerin nakliye ve sigorta bedelleri firma tarafından karşılanmalıdır Teknik bakım süresi aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece mikroküvetlerin kullanımı sonuna kadardır.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı