ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,"

Transkript

1 ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere ulaşabilmek ve ticari amaçlarını gerçekleştirebilmek için etkili ve yoğun bir iletişim içerisindedirler. Şüphesiz ki reklam, bu iletişim sürecinin en önemli ve etkili unsuru olarak göze çarpmaktadır. Bu çerçevede, gelişen ekonomik ve teknolojik şartlarla birlikte, üretici ve tüketicilerin birbirinden uzaklaşması ve sunulan mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi karşısında reklam yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Hatta reklam için yeterli miktarda bütçe ayrılmadan yeni bir mal veya hizmet arzının doğru olamayacağı ifade edilmektedir. Söz konusu gelişmeler bilgiye ulaşma hakkı açısından memnun edici ise de, reklamların etki alanlarının genişliği kontrollerini zorunlu hale getirmiştir. Nitekim, hakkın olduğu yerde hukuk, hukukun olduğu yerde ise bu hakları korumak adına yaptırımlar vardır. Mal veya hizmetlerin tanıtımını sağlayan en önemli araçlardan biri olan reklamın kötüye kullanılması suretiyle, tüketici haklarının zedelenmesini ve dolayısıyla rakip firmaların zarar görmesini engellemek için bu alanda bazı hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışma, çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili reklam yasaklama ve sınırlamalarının ülkemizdeki hukuksal boyutunun ne olduğunu araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmadır. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, i

2 ABSTRACT Fast transformation happening in daily life, which is triggered by the increased competition and modern life requirements, is also reflected to current consumer behaviors. Companies are performing more effective and focused on communication in order to reach their target consumers, in this ever-growing competitive environment. Commercial advertisements, without any doubt, are one of the most important factors in this communication process. In this manner, developments in economics and technology make products and service various and take producers away from consumers. Under these circumstance, commercial advertisements is a must. Furthermore, a new product or service supply without inadequate budget is considered to be irrational step. The developments mentioned above are appreciated for the right to reach to the knowledge, but the huge wide of the sphere of influence of the advertisements made the control of them necessary. Also, there is law where there is right, and there are sanctions where there is law to protect these rights. In this field, some legal arrangements have been done for the rights of consumers not to be harmed and thus, prevent the rival companies to be damaged, with the advertisements s abusement which is the most important instrument for introducing the goods and services. This paper is a study that aims searching the legal aspects of banding and delimitation of advertisements on several goods and services in our country. Key Words: Marketing, Commercial Advertisement, Consumer, Consumer Law Advertisement Law ii

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM REKLAM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.REKLAMIN TANIMI REKLAMIN UNSURLARI Mesaj Mecra Mesaj Kaynağı Ücret REKLAMIN AMAÇLARI İletişim Amacı Satış Amacı Özel Amaçlar REKLAMIN ETKİLERİ Reklamın Ekonomik Etkileri Maliyet Açısından Kıt Kaynakların Kullanımı Açısından Tekelci Etki Reklamın Sosyal Etkileri REKLAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU ALANLAR Halkla İlişkiler ve Reklam Sponsorluk ve Reklam II. BÖLÜM REKLAMIN HUKUKİ NİTELİĞİ 2.1.TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN RADYO VE TELEVİZYON HUKUKU AÇISINDAN HAKSIZ REKABET HUKUKU AÇISINDAN SÖZLEŞME HUKUKU AÇISINDAN FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU AÇISINDAN III. BÖLÜM REKLAM HAKKINA GETİRİLEN SINIRLAMALAR 3.1.GENEL OLARAK REKLAM HAKKI Reklam Hakkının Tanımı Hakkın Kapsamı Hakkın Niteliği REKLAMDA UYULMASI GEREKEN GENEL ŞARTLAR Yasalara Uygunluk Genel Ahlaka Uygunluk Dürüstlük ve Doğruluk... 43

4 3.3.4.Dürüst Rekabet İlkelerine Uygunluk Kötüleme Ticari İtibardan Haksız Yararlanma Taklit Reklamların Ayırt Edilmesi İlkesi YASAKLANMIŞ REKLAMLAR Aldatıcı Reklamlar Aldatıcı Reklamın Tanımı Reklamda Aldatıcılığın Belirlenmesinde Kriterler Tüketicinin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Düşürücü Reklamlar Zayıf Kişileri İstismar Edici Reklamlar Kamu Sağlığını Bozucu Reklamlar IV. BÖLÜM ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERLE İLGİLİ REKLAM YASAKLAMA VE SINIRLAMALARI 4.1.GENEL OLARAK SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKLAM Özel Sağlık Kuruluşları Özel Hastaneler Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Optisyenlik Müesseseleri Akupunktur Tedavisi Uygulayan Özel Sağlık Kuruluşları Kaplıcalar Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Sağlık Personeli Doktorlar ve Diş Hekimleri Eczacılar Optisyenler İlaç Reklamları İlaç ve Reklam İlaç Tanıtımı Örtülü Reklamlar TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE ALKOL REKLAMLARI Genel Olarak Tütün Ürünleri Reklamları Satış Noktalarında Yapılan İhlaller Tütün Mamullerinin Örtülü Reklamları... 99

5 Tütün Ürünlerinde Marka TAPDK Kararları Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Alkol Reklamları Alkol Reklamı Yasaklarının Sınırı Sponsorluk Uygulamaları GIDA REKLAMLARI Genel Olarak Fonksiyonel Gıda Reklamları Doğal Mineralli Sular Gıda-İlaç Ayırımı KOZMETİK REKLAMLARI Kozmetik Tanımı Kozmetik Reklamları Kozmetik-İlaç Ayırımı Kozmetik-Ara Ürün Ayırımı DİĞER Eğitim Sektörü Turizm Sektörü Talih Oyunları Meslek Grupları Avukatlar Serbest Muhasebeciler Noterler V. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NDE REKLAM HUKUKU DÜZENLEMELERİ 5.1.GENEL OLARAK AB DE REKLAM HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL DÜZENLEMELER Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin Yönerge Aldatıcı Reklamlar Karşılaştırmalı Reklamlar Sınır Tanımayan Televizyon Yönergesi Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Yönerge ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Sağlık Sektörü Açısından Tütün ve Alkol Ürünleri Açısından Kozmetik Ürünleri Açısından Gıda Ürünleri Açısından SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA VE REFERANSLAR EKLER

6

7 KISALTMALAR AB AET BK E FTC IPA : Avrupa Birliği : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Borçlar Kanunu : Esas : Federal Ticaret Komisyonu : İngiliz Reklam Uygulayıcıları K. : Karar KHK MK : Kanun Hükmünde Kararname : Medeni Kanun m. : Madde RG RTÜK S T TBMM TSE TTK TRY : Resmi Gazete : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu : Sayı : Tarih : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türk Standartları Enstitüsü : Türk Ticaret Kanunu : Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik TKHK vb. : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun : Ve benzeri iii

8 GİRİŞ Günümüzde, dünya ekonomisinin büyük bir bölümü, liberal kapitalist sistemi benimsemiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda, gündelik yaşamın her alanında etkisini gittikçe artıran küreselleşme ve bunun parelinde ortaya çıkan yoğun rekabet, teknolojik ve ekonomik gelişmeler mal ve hizmetlerin pazarlama alanında da kendi dinamiklerini yaratmıştır. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, değişimi hızlandıran temel unsurlardır. Bu yapının en önemli parçalarından biri olan reklam, günümüz yoğun rekabet ortamı içinde işletmelerin pazarda bulundukları yeri sağlamlaştırabilmeleri, tüketicinin zihninde belli bir konuma sahip olabilmeleri, tüketici ile aralarında sağlıklı işleyen bir iletişim kurabilmeleri açısından vazgeçilmez bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, işletmeler tüketicileri bilgilendirmek, üretilen mal ve hizmetleri tüketicilere duyurmak, piyasada aynı tür ürünlerden çok sayıda olması sebebiyle tüketicilerin kendi ürünlerini tercih etmelerini sağlamak, muhtemel alıcıların ilgisini sağlamak ve onları teşvik etmek amacıyla reklam yaparlar. Reklam, tüketicilerin binlerce çeşit ürün içinden doğru seçim yapmasını ve ihtiyacını en iyi şekilde karşılamasını sağlamaktadır. Bu bağlamda, tüketicinin ihtiyacına uygun mal veya hizmetlerden birini tercih etme hakkını yerinde kullanabilmesi, piyasadaki mal veya hizmetler hakkında tam bir bilgiye sahip olmasını gerektirir. İşletmeden tüketiciye doğru olan ve reklamlar ile sağlanan bilgi akışı sırasında, tüketicinin tercihini etkileyebilmek için, bazen hukuka aykırı davranışların sergilendiği gözlenmektedir. Bu bağlamda, işletme ile tüketici arasında köprü vazifesi gören, mal ve hizmetlerin tanıtımını sağlayan en önemli araçlardan biri olan reklamın kötüye kullanılması gerek tüketiciler gerekse rakip firmalar açısından ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle, tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesini ve hür iradesiyle seçim yapabilmesini sağlamak, reklamlar vasıtasıyla tüketicilerin 1

9 ekonomik çıkarlarının zedelenmesini ve dolayısıyla rakip firmaların zarar görmesini engellemek amacıyla bazı hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu hukuki düzenlemeler, temel tüketici haklarının korunması açısından büyük önem taşımakta ve bu nedenle tezimin konusunu oluşturmaktadır. Bu konuda yapılan her hukuki düzenleme, aslında bir anlamda sınırlandırmadır. Hukukumuzda reklama ilişkin olarak getirilen düzenlemelerin hem sayıca çok hem de birbiriyle çelişkili hükümler içerdiği gözlemlenmektedir. Bu tezin yazılmasındaki amaç, reklamlar vasıtasıyla tüketicilerin aldatılması ve haksız rekabet ortamının yaratılmasının oldukça kolay ve bir o kadar da sakıncalı olduğu gerçeği ışığında, reklam mevzuatının çok geniş olmasına ve ilgili düzenlemelerin son yıllarda hız kazanmasına rağmen, hukuki çalışmalarda henüz hak ettiği yeri bulamamış olan çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili reklam yasaklama ve sınırlamalarını inceleyerek yorum getirmektir. Bu doğrultuda, çalışmanın ilk bölümünde; reklam ve reklamcılıkla ilgili temel kavramlar ve tanımlara yer verilmiş, reklamın unsurları ve amaçları, reklamın ekonomik ve sosyal etkileri ve reklamın ilişkili olduğu alanlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; reklamın hukuki niteliği irdelenmiş ve bu bağlamda reklamın tüketici hukuku, radyo ve televizyon hukuku, haksız rekabet hukuku, sözleşme hukuku ve fikri mülkiyet hukuku açısından ne anlama geldiği ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde ise; reklamda uyulması gereken genel ilkeler ve yasaklanmış reklam türleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Dördüncü bölümde; çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili reklam yasaklama ve sınırlamaları sektörler bazında incelenmiştir. Sağlık sektöründe reklam; özel sağlık kuruluşları, sağlık personeli ve ilaç reklamları açısından değerlendirilmiştir. Tütün ve alkol ürünleri, fonksiyonel gıda ürünleri, kozmetik ve diğer sektörlere ilişkin mevzuat ve tanıtım ihlalleri incelenmiş ve örnek idari yaptırım ve Mahkeme kararları irdelenmiştir. Son bölümde ise, Avrupa Birliği ndeki reklam hukuku, genel ve özel düzenlemeler açısından değerlendirilmiştir. 2

10 I. BÖLÜM REKLAM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.REKLAMIN TANIMI Varlıklarını sürdürebilmek için kar elde etmek zorunda olan işletmeler, bu amaçla piyasaya sürdükleri mal ve hizmetlere talep yaratmak ya da var olan talebi artırmak amacıyla tüketici tercihlerini etkileme çabasına girmektedirler. Bu amaca ulaşmalarındaki en önemli yöntem ise reklam olmaktadır. Çünkü reklam, hedef kitle olan tüketicinin tanıtımı yapılan mal ve hizmete ilişkin tutum ve davranışlarını istenilen yönde güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Üreticiden tüketiciye doğru yol alan bir iletişim biçimi olarak reklamın, işletmeler için ne denli önemli ve göz ardı edilemez bir faktör olduğu aşikardır. 1 İşletmeler açısından değerlendirildiğinde; üretilen mal ve hizmetlerin çokluğu yüzünden tüketicinin, o işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri tercih etmesi için ikna edilmesi, ürüne olan ihtiyacın ve talebin canlı tutulması açısından reklamın büyük katkıları vardır. 2 Yoğun rekabet baskısı altında olan işletmeler, üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesi bağlamında karşılaşılan problemlerin çözümünü büyük ölçüde reklamdan beklemektedir. Günümüzün rekabete dayalı pazar ortamında işletmenin ya da organizasyonunun geliştirilmesi şarttır. Reklam da bu aşamada devreye girmekte ve büyüme programlarının en önemli unsurlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. 3 Firmalar reklamın çeşitli fonksiyonlarından yararlanmaktadırlar. Bu sınıflandırma; bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma ve değer katma fonksiyonları şeklinde yapılabilir. 4 Bilgilendirme fonksiyonuna, özellikle pazara çıkan yeni ürüne dikkatin çekilmesi ve talep yaratılması amacıyla başvurulmaktadır. İkna etme fonksiyonuna daha çok rekabetin yoğun yaşandığı alanlarda, markanın bilinirliğini 1 Kocabaş, Füsun ve Elden, Müge, Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s.11 2 Tenekecioğlu, Birol, İşletmelerde Reklam, Dünya da ve Türkiye de Reklamcılık, Reklamın Gücü, 1. Basım, Bilgi Yayınevi, Şubat 1998, s.17 3 Ramacıttı, D.F., (Çev:Rengin Erdoğmuş), Başarılı Reklamın Sırları, İstanbul 1998, s Ömer B. Tek, Pazarlama İlkeleri Global Yönetimsel Türkiye Uygulamaları, İstanbul 1999, s

11 artırmak, tüketicilerin belli ürün ve markalarla ilgili tutumlarını değiştirmek amacıyla başvurulmaktadır. Hatırlatma fonksiyonu, talebin olmadığı dönemlerde de ürünün veya markanın hatırlanmasını, tüketicinin zihninde canlı tutulmasını sağlamak için kullanılır. Değer katma fonksiyonu ile reklamcılar markalara bir kişilik, özel bir anlam katma çabası içindedirler. Markanın rakiplere göre daha özellikli, saygın, belli bir stili olan ve güçlü görünmesini sağlama çabası reklamın değer katma çabasına işaret eder. Reklam, tüketiciler açısından değerlendirildiğinde ise; pazarda kendi gereksinimlerini tatmin etmek üzere bulunan binlerce ürün arasından kendi yararına en uygun ve rasyonel olanı tercih etmesine yarayan bir araç olduğu gibi, çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetleri nereden, nasıl, ne fiyatla sağlayabileceğini ve ne şekilde kullanacağını tanımlayan, günümüz yaşam biçiminde zaman açısından tüketiciye yardımcı olan bir yapıdadır. 5 Reklamın bilgilendirme ve motive etme yönünü vurgulayan bir başka tanıma göre ise reklam; tüketicileri bir mal veya markanın varlığı konusunda uyarmak ve mala/markaya, hizmet veya kuruluşa doğru eğilim yaratmak amacıyla göze/kulağa hitap eden mesajların hazırlanması, bu mesajların yayılmasıdır. 6 Amerikan Pazarlama Derneği Tanımlar Kurulu tarafından yapılan tanıma göre ise reklam; malın, hizmetlerin ya da ticari düşüncelerin pazara sunulduğu hususunun bir vasıta kanalıyla ve sunan kişinin adının belirtilmesi suretiyle, bir ücret karşılığında yapılması ve geliştirilmesidir. 7 İngiliz Reklam Uygulayıcıları (IPA) nın tanımında ise reklamcılık olabilecek en düşük ücretle, mal ya da hizmetin doğru tanıtımında en inandırıcı mesajın verilmesini ifade eden uğraş olarak tanımlanmıştır. 8 Daha da genişletilebilecek olan bu tanımların içerdiği anlam ile reklam, satış amacına yönelik ilgi ve istek yaratmak, tanıtıcı bilgi vermek, satış düzeyinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, dağıtım kanallarının ve satıcıların etkinliklerini artırmak, yeni malların pazarlanmasını kolaylaştırmak, gereğinde 5 Kocabaş F. ve Elden M., a.g.e.,s.11 6 Kurtuluş, Kemal, a.g.e., s.27 7 Göle, Celal, Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Ankara, 1983, s.3 8 Mucuk, İsmet, Pazarlama İlkeleri, Der Yayınları, İstanbul 1994, s.160 4

12 işletmenin de reklamını yaparak o işletme için tüketiciler nazarında olumlu izlenimler yaratmak gibi temel işlevleri yüklenir. Özetle, yukarıdaki tanımlar çerçevesinde reklama ait özellikler şöyle sıralanabilir: Reklam, pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir unsurdur. Reklam, belirli bir ücret karşılığında yapılır. Reklam mesajında mallar, hizmetler, fikirler, vaatler, ödüller ve sorunlara çözümler vardır. Reklamı yapan kişi, kurum ya da kuruluş bellidir. Reklam, reklam verenden tüketiciye doğru akan bir iletiler bütünüdür. Reklam bir kitle iletişimidir. Reklam bir pazarlama stratejisidir. Reklam yoluyla tüketici, bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır. Reklam, diğer pazarlama iletişimi elemanları ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda belirlenen pazarlama hedeflerine ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışır. Reklam, rekabeti artırır. 1.2.REKLAMIN UNSURLARI Reklamın günümüzde giderek önem kazanması ve gündelik hayatımızın içine bu kadar girmiş olması, görüldüğü gibi birçok tanımın yapılmasına imkan sağlamıştır. Reklam tanımları çerçevesinde, reklamın unsurları; mesaj (duyuru), reklam verenin belirliliğine veya belirlenebilirliğine ilişkin olarak mesaj kaynağı, mesajı iletmeye yaratan mecra (reklam araçları) ve ücret olarak tespit edilebilir Mesaj Reklam mesajı, tüketiciye mal ve hizmetlerle ilgili ulaştırılmak istenen bilgi veya bilgilerin veya uyandırılmak istenen etkilerin bir kısmı veya tümüdür. 9 9 İTO Mesleki Kararı, m.5/d 5

13 Reklamda, herhangi bir mal/hizmet veya markanın belirli bir kitleye tanıtılması söz konusudur. Mesaj ile tanıtımı yapılan mal veya hizmetin üstün yönlerine vurgu yapılarak, hedef kitle olan tüketici ikna edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, reklamı yapılan mal veya hizmet hakkında bilgi verilmekte, rakip firmalarla karşılaştırma yapılmaktadır. Reklamlardaki aldatıcılık, reklam mesajında doğruluk ve dürüstlük ilkesine uygun olarak bilgi verilmemesinden kaynaklanır. Bunlara örnek olarak, mesajda yanlış bilgi verilmesi, reklamda kullanılan kelimelerin ima ettikleri anlam bakımından aldatıcı olması, önemli noktaların ihmali gösterilebilir. 10 Reklamın, kamuoyuna dolayısıyla tüketicilere seslenip seslenmemesinin saptanmasında hitap ettiği tüketicilerin sayısı önemli değildir. 11 Önemli olan, satıcı ile muhtemel alıcıların doğrudan doğruya yüz yüze gelmemeleridir. Bu sebeple, satış yapmak amacıyla bir ya da daha çok sayıdaki muhtemel alıcılarla karşı karşıya gelerek konuşmak, görüşmek ve sonuca ulaşmak şeklinde tanımlanan kişisel satışların reklam olarak değerlendirilmemesi gerekir. Zaten kişisel satışların bir türü olan kapıdan satışlar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde reklama ilişkin düzenlemelerden ayrı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur Mecra Reklamı, hedef kitle olan tüketicilere ulaştırmak için değişik reklam araçlarına ihtiyaç duyulur. Çok hızlı gelişen teknolojinin etkisiyle, bu araçlar da çeşitlenmektedir. Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin (T.R.Y.) 4/g maddesinde mecra; reklam ve tanıtım mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan kişi, grup ya da topluluğun buluştuğu yeri, ortamı (televizyon, her türlü yazılı basın, internet, radyo, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava, basılı işler gibi reklam taşıyan malzemeler) ifade etmektedir. 12 tanımdan da anlaşılacağı üzere, reklam mesajı ile hedef kitlenin buluştuğu ortam, kitle iletişim araçları olacağı gibi, üzerine reklam yerleştirilmesi mümkün olan otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçları, afişler, kataloglar, ürün ambalaj ve 10 Göle, Celal, a.g.e., s Göle, Celal, a.g.e., s Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, tarih ve Sayılı Resmi Gazete Bu 6

14 etiketleri de olabilir. Reklam verenler, reklamla ulaşmak istediği hedefe göre, bu araçlardan bir ya da birkaçını tercih edebilirler. Ancak, mecra ile ilgili hukuki düzenlemelerde yer alan reklamlara ilişkin kısıtlamalara uyulması gerekecektir. Örneğin, reklam mevzuatımız gereği, radyo ve televizyonlarda ilaç ve tütün ürünlerine ilişkin reklamların yapılması yasaktır. Dolayısıyla, reklam araçları seçilirken, bu düzenlemeler de dikkate alınmalıdır Mesaj Kaynağı Bir reklamdan söz edebilmek için, reklam mesajından reklam verenin kim olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Reklamda, reklamın yapılış şeklinden bu kişinin kim olduğunun anlaşılması gerekir. Doğal olarak söz konusu kişi, herhangi bir malı ya da hizmeti tüketicilere tanıtmayı dolayısıyla bu mal veya hizmetlerin satışını artırmayı amaçlayan kişidir. Bu bağlamda, reklam vereninin kimliğinin tespiti için, reklam veren kişinin ticari unvanının veya işletme adının yahut da tanıtımı yapılan markanın reklamda bulunması zorunludur. Mesaj kaynağına ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi sebebiyle ortaya çıkacak hukuka aykırılıklar kendisini marka tecavüzü, marka iltibası olarak gösterir. Bu bağlamda, Türk Ticaret Kanununun 57/5 inci maddesinde; başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere başvurmak, hususiyle başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalarıyla iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak ve yahut iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek, satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak, hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir hareket olarak nitelendirilmiştir. 13 Reklamla ilgili hukuki düzenlemelerde, T.T.K. nun anılan hükmüne paralel hükümler konmuştur. Bu bağlamda, T.R.Y. nin Ticari İtibardan Haksız Yararlanma başlıklı 15 nci maddesinde; reklamlarda; a) Bir başka firma, kurum ya da kuruluşun adı veya amblem, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurları, tüketicinin aldanmasına yol açacak şekilde kullanılamaz Sayılı Türk Ticaret Kanunu, tarih ve 9353 Sayılı Resmi Gazete 7

15 b) Bir kişi adından veya bir başka firma, kurum veya kuruluşa ait ticari unvan ya da fikri mülkiyete sahip olunan yahut bir reklam kampanyası ile sağlanmış bulunan itibardan, haksız olarak yararlanılamaz. hükmü amirdir. 14 Dolayısıyla, reklam hakkının kullanılmasında mesaj kaynağına ilişkin bilgiler verilirken marka iltibasına sebebiyet verecek nitelikte reklam yapılması yasaktır Ücret Reklam; gazete, dergi, televizyon gibi kitle iletişim araçlarında, para ile satın alınan yer ve zaman içerisinde mesajı yayımlama esasına dayanmaktadır. Reklam veren, reklamın yayımlandığı mecrada kapladığı yer ve zaman için bedel ödemektedir. Ödenen bu bedel nedeniyle reklam yaptıran kişi veya kurum, reklam üzerinde bir denetime sahip olmakta, insiyatifi eline almaktadır. Ücretin reklamın bir unsuru olarak değerlendirilmesinin sebebi, reklamın diğer pazarlama faaliyetlerinden, özellikle halkla ilişkilerden ayırt edilmesi içindir. Halkla ilişkiler faaliyeti ile, bir ücret ödemeden firma, yöneticiler, mal ve hizmetler hakkında basın ve yayın araçlarında haber niteliğinde bilgiler verilmeye çalışılmaktadır REKLAMIN AMAÇLARI Pazarlama işlevinde dağıtım sürecinin en sonunda yer alan tüketiciye etkin bir şekilde hizmet verebilmede tüketicinin rolü, onun reklamları nasıl algıladığına ve kullandığına bağlıdır. Tüketici gözüyle reklam olgusuna bakıldığında, reklamların şu amaçlarla kullanılabileceği söylenebilir: Reklam, bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. Reklam yoluyla tüketici, pazarda neyin bulunduğunu, satın alma gücünü nasıl değerlendireceğini ve hatta sunulan seçenekleri kabul veya ret özgürlüğünü kullanmayı öğrenebilmektedir. Reklam, zaman tasarrufu sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Tüketicinin bilgi ihtiyacı ve bu bilgiyi elde etmek için harcadığı zaman da gittikçe önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, reklam tüketicinin hızlı 14 Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, tarih ve Sayılı Resmi Gazete 15 Göle, Celal, a.g.e., s.33 8

16 ve ucuz bir şekilde bilgi edinme ihtiyacını karşılayarak ona hizmet verebilmektedir. Reklam, bir eğlence aracı olarak kullanılmaktadır. Tüketicinin ilgisini çekmek ve iletilmek istenen mesajın kabul şansını yükseltmek için reklamcı tarafından kullanılan teknikler, reklamları izlemeyi bazı televizyon veya radyo programlarını izlemekten daha cazip hale getirebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, reklamın etkinliği ve başarısı açısından reklamcının, tüketicinin reklam değerlendirme özelliklerini göz önüne alması, başka bir ifadeyle tüketici yönlü olması zorunludur. Reklamdan bir satış tekniği olarak beklenen, bir mal veya hizmetin satışını kolaylaştırmak ve bir düşüncenin veya fikrin toplum tarafından benimsenmesine yardımcı olmaktır. 16 Bu amaçla reklamın, mal veya hizmetler hakkında bilgi vermenin yanında, tüketicileri, o malı satın almaları konusunda ikna etmeye çalışması da söz konusudur. Çünkü, tüketicilere mal ve hizmetler hakkında bilgi vermekle onun mevcut tutum ve davranışları istenilen yönde ise bunu güçlendirmek; istenilen yönde değilse, değiştirmek amacı gütmektedir. Böylece, tüketicilerin istenilen şekilde hareket etmeleri, mal ya da hizmeti benimsemelerinin sağlanması önem kazanmaktadır. Reklam esas itibariyle, hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve işletmenin karlılığını artırmak amacını taşımaktadır. Reklamın, işletmeler açısından bazı özel pazarlama amaçları vardır. Özel amaçların dikkate alınmaksızın bir reklam kampanyasının başarılı olma şansı zayıftır. Reklamın bu bağlamda amaçlarını, üç maddede ele alıp incelemek mümkündür. Bunlar; iletişim amacı, satış amacı ve özel amaçlar olarak sıralanabilir İletişim Amacı Reklam, hedef kitlenin, reklamı yapılan mal ya da hizmet hakkındaki tutum ve davranışlarını istenilen yönde ise güçlendirmeyi; tersi yönde ise bunu değiştirmeyi ya 16 Tenekecioğlu, Birol, a.g.e, s.20 9

17 da amaçlanan yeni bir tutum ve davranışı oluşturmayı hedeflemektedir. 17 Bunun için de reklam vereninin mecra kuruşlarına ya da nihai tüketicilere mal, hizmet veya fikirlerine ilişkin bilgi vererek onları bu konuda aydınlatması gerekmektedir. Serbest piyasa ekonomisinin gelişmesine paralel olarak uzmanlaşma ve üretim noktası bir başka ifadeyle üretici ile tüketici arasındaki mesafenin açılması, kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da üretici ile tüketici arasında ilişkinin kopması yani iletişim boşluğu medyana gelmektedir. Günümüzün ekonomik dünyasında üretici firmaların reklamdan bekledikleri ilk görev, meydana gelen bu iletişim boşluğunu doldurmasıdır.reklamın iletişim amacını tarafsız gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu, üretici tarafından bilinçli olarak yönlendirilmiş bir iletişimdir. Bunun temel nedeni ise, reklamın satış amacı olmaktadır Satış Amacı Günümüzde reklam, şirketlerin karlarını artırma politikalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Satışı sağlamak veya artırmak gibi bir firma için hayati önemi olan bir eylemi gerçekleştirmenin en etkili yolu reklam olmaktadır. Reklamın satış amacı, kısa ve uzun vadede olmak üzere iki şekilde görülmektedir. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive ederek küçük bir zaman dilimi içerisinde o mal veya hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde, ürettikleri mal ya da hizmeti tanıtarak, tüketiciye getireceği avantajları ile yararları göstererek, o mal ya da ürüne karşı talep yaratmayı amaçlar. İster kısa ister uzun vadede satış amacını taşısın, reklamın buradaki amacı ortaktır: talep yaratmak, satıcıya yardımcı olmak ve tüm bunlar için tüketici ve satıcıyı bilgilendirmek. Rekabete dayalı piyasalarda yer alan işletmeler, mallarını iyi tanıtmadıkları sürece pazardaki yerlerini kaybetmeye mahkûmdurlar. Yeni ürünlerin pazara sunumunda promosyonel çabaların büyük önemi vardır. Özellikle ürünün tanıtımında ve tüketicilerce kabulünün sağlanmasında yaşamsal bir göreve sahiptir. Malların fiyatına ve kalitesine güvenerek satılacağından emin olmak ya da sadece reklamın satışları artıracağı düşüncesine kapılmak son derece yanlıştır. 17 Kocabaş, Füsun ve Elden, Müge, a.g.e., s.66 10

18 Bu noktada, reklamın tek başına satış amacına ulaşabilmesinin mümkün olmadığını vurgulamak gerekmektedir. Çoğu kez fiili satışın gerçekleşip gerçekleşmemesinden doğrudan doğruya reklam sorumlu tutulsa da, reklamın tek başına bir mal veya hizmeti satabilmesi neredeyse olanaksızdır. 18 Reklam, satışı etkileyen pek çok faktörden bir tanesidir. Diğer tutundurma araçları ile desteklenmediği sürece, doğrudan satış etkisinin sınırlı olduğu bilinmesi gereken bir gerçektir. Eğer pazarlama karması doğru, ürün kabul edilebilir ve pazara uygun, fiyat rakiplerle rekabet edebilir ve dağıtım yeterli durumda ise reklam, ürünün satılması yönünde önemli görevler üstlenebilir. Ancak, tek başına satış artışının bir garantisi değildir. Reklam; tüketicileri o mal, hizmet ya da markadan haberdar ederek, bunları tüketicilerin tanıyıp kavramasını sağlar. Daha sonra tüketicinin o mal, hizmet veya markayı satın alması için ikna etme aşamasını gerçekleştirir. İkna olmuş tüketicinin satın almada bulunması için reklam tekrarlanır ki; bu da satın alma için eyleme geçirme olan son aşamadır Özel Amaçlar Reklamın iletişim ve satış amaçlarından başka, firmaların reklam yaparken ulaşmak istedikleri bazı özel amaçları da bulunmaktadır. Özel amaçlardan biri, firma imajı ve markaya bağlılık yaratmaktır. Reklamların, bilgilendirme fonksiyonunun yanında, ürünlerin satın alınması ya da kullanılmasına ilişkin deneyimleri de dönüştürerek aktarma gibi işlevleri de vardır. Bu dönüştürme işlevi, ürün kişiliği ve imajı oluşturmanın sırrıdır. Amaç, aktarılmak istenen deneyimin daha zengin, daha sıcak, daha eğlendirici olduğunu ortaya koymaktır. Reklam, tüketicinin zihninde ürüne bir algı değeri kazandırmaktadır. Reklamın içeriğinde yaratılan olumlu imaj, ürünün tüketici nezdinde, üstün kaliteli ve çok arzu edilir bir ürün olarak algılanmasına yardımcı olur ve ürüne imaj yönünde katma değer sağlar. Firma veya ürün hakkındaki önyargı ve olumsuz izlenimleri düzeltmek, reklamın bir diğer özel amacıdır. Gerçekleştirilmesi en zor amaçlardan biri; mevcut 18 Tolungüç, Ahmet, Pazarlama, Reklam ve İletişim, A.Ü İletişim Fakültesi Reklam Atölyesi, Ankara 2000, s.2 11

19 olumsuz izlenimleri düzeltmektir. Bu noktada, bir ürün veya firma hakkındaki olumsuz izlenimleri pozitif yönde değiştirmek; reklamın diğer tutundurma karması elemanlarıyla desteklenmesini gerektirmektedir. Çünkü reklam, ne kadar başarılı olursa olsun, daha önceden oluşmuş olan olumsuz imajın silinmesine yardımcı olmayabilir. Burada, reklam dışındaki diğer promosyon veya satış kampanyaları destekleyici etki yaratabilir. Bir diğer özel amaç ise; marka konumlandırması yapmak ve aynı ürünleri üreten diğer firmalarla rekabet etmektir. Rekabet açısından reklam, firmaları geliştirmeye, yenilikler bulmaya ve maliyetleri düşürmeye teşvik edici bir etki yaratmaktadır. Rekabet edici reklamlar, izleyicinin belleğinde marka tercihi yaratmaya çalışan ürün reklamlarıdır. Artan rekabet ortamında, pazarda birçok markanı rakip olarak çıkmasıyla rekabet edici reklamlar da büyük önem taşımaktadır. İşletmenin ürettiği ürünü denemeye ikna etmek ise, reklamın bir diğer özel amacıdır. Yeni bir ürünün tüketiciler tarafından denenmesini sağlamak ve satın almanın tekrar edilmesi için ürünün satışını desteklemek reklamın amacıdır. Ürünü tekrar satın almak için yeterli miktarda başlangıç satın almaları olmadıkça, firma devamlı bir tüketici tesis etmeyi ve ürünü daha karlı olarak pazarlamayı ümit edemez. Bu açıdan ürünün ilk olarak satın aldırılması çok önemlidir ve bu aşamada bunun için yoğun bir reklam ve tutundurma harcamasına yer verilmesi gerekmektedir. Günümüz pazar yapısında yer alan firmaların reklam faaliyetleri yürütmesinin ve şirket bütçesinden bu faaliyetler için büyük paralar ayırmasının nedeni, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmektir. Reklam, söz konusu amaçlar doğrultusunda, hitap ettiği tüketici kitlesi üzerinde etkisini göstererek, bu kitlenin düşünce, duygu ve alışkanlıklarını etkileyerek, onları belirli bir yönde hareket etmeye itmektedir. 1.4.REKLAMIN ETKİLERİ Reklamın çalışma alanındaki genişlik, ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan birçok kişiyi bir araya getirmekte; reklamın ekonomik yanı, üretici ve tüketiciyi; sosyal yanı, psikolog ve sosyologları; hukuki yanı ise iktisatçı, hukukçu ve 12

20 politikacıları farklı bakış açıları ile bir arada tutmaktadır. Pazarlamanın başka hiçbir dalı, bu kadar farklı ve bağımsız unsurları bünyesinde bulundurma özelliğine sahip değildir. Reklam vasıtasıyla tüketicilerin ihtiyaç duymadığı ürünleri satın almaya yönlendirildiği, ekonomik kaynakların boşa harcandığı, reklamların maliyetleri arttırdığı ve dolayısıyla fiyat artışlarına neden olduğu ve taraflı reklamlarla belli marka ürünlere bağlılık yaratılarak rekabete yer vermeyen pazar durumları sonucu tekelleşme yaratıldığı ileri sürülmektedir. Ancak, söz konusu savlara karşılık; reklamın talep yaratarak üretim artışına neden olduğu, bunun sonucu olarak istihdam ve refah düzeyinin yükselmesine, diğer bir sonucu olarak da birim maliyetlerini düşürerek ve rekabet ortamını canlandırarak fiyat indirimlerine yol açtığı, ürün çeşitlerinin artmasına, tüketicilere çeşitli alternatifler arasından seçim yapma olanağı verdiği ileri sürülmektedir Reklamın Ekonomik Etkileri Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde reklamın önemi büyüktür. Ekonomik büyümenin sağlanabilmesi, ekonomide sağlıklı bir dinamizmin var olabilmesi için reklama üretici firmalar tarafından büyük önem verilmektedir. Reklamın ekonomik açıdan en çok eleştirildiği konuların başında; tekel yarattığı, mamul maliyetlerini dolayısıyla fiyatları artırdığı ve kaynakların israfına yol açtığı eleştirisi gelmektedir Maliyet Açısından Reklamın fiyat artırıcı etkisini vurgulayarak eleştirenlerin temel varsayımları şu düşüncede özetini bulmaktadır: Bütün masraflar üretim masrafları olduğunda, bir firmanın ürettiği mala karşı olan talep, o firmanın kendi çabalarıyla değiştirilemez. Fakat, satışın maliyet masrafları ile, daha fazla para harcayarak satıcı, sattığı malın talebini artırabilir. Bunu başardığında, rakibin malına karşı olan talepte bir azalmaya sebep olur. Rakip de durumunu düzeltmek için harekete geçerek karşı reklam a başvurur. Böylelikle maliyetler ve fiyatlar yükselir. Bahse konu olan firmalar, ne çok sayıda müşteri ele geçirebilirler, ne de daha fazla kar elde ederler. Tüketiciler, mala daha fazla fiyat 13

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri)

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) 1.MAMÜL : KALİTE ÇEŞİTLER MARKA STİL AMBALAJ GARANTİ SAĞLANAN HİZMETLER DİĞER ÖZELLİKLER 2.FİYAT: FİYAT DÜZEYİ İNDİRİMLER VE KREDİLER ÖDEME ŞARTLARI

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 16 YAYIM TARİHİ 01/04/2011 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 47 Tarih: 25/ 3 /2011

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık beyanı ile satışa sunulacak

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER RGT: 04/08/2017. Mevzuat 14/08/2017. Av. Çağlar Kaçar,

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER RGT: 04/08/2017. Mevzuat 14/08/2017. Av. Çağlar Kaçar, ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER RGT: 04/08/2017 Mevzuat 14/08/2017 Av. Çağlar Kaçar, caglar@kacar.av.tr İÇİNDEKİLER 1 Giriş 1 2 İçki Menülerinin Asgari İçeriği

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri XII. Bölüm OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 23.10.2016 1 pazar faaliyetlerinin zorluk katsayısının arttığı Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri F

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM VERİLMESİ

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM VERİLMESİ SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM VERİLMESİ Hasan Basri CAN* 24 ÖZ Kısa sürede çok fazla kişiye ulaşmanın en basit yolu olarak görülen sosyal paylaşım siteleri, son zamanlarda ticari reklamların

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI, TİCARİ REKLAM VE İLANLAR

GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI, TİCARİ REKLAM VE İLANLAR GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI, TİCARİ REKLAM VE İLANLAR Ramazan ERSOY Genel Müdür V. İzmir, 23.11.2011 Sunum İçeriği I- Genel Olarak Gıda Sektörü II- Gıda Sektöründe Tüketici Hakları III-Gıda Ürünlerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması,

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması, Mevzuatın önceki hali Mevzuatın son hali Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Karşılaştırmalı reklamlar MADDE 8 (1) Karşılaştırmalı reklamlar, ancak; a) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI 12 NİSAN 2016 ELAZIĞ Erol ÖZTÜRK Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ Girişimcilik Bölüm 6. Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html GİRİŞ Değişim Süreci Modern Pazarlama Pazarlama, bireylerin, örgütlerin değer yaratarak ve

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Dr. Elif Betül Akın Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanı 11 Ekim 2012, Antalya İlgili Mevzuat 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK 555 Sayılı

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

GİRİŞ Günümüzde gündelik yaşamın her alanında iyice hissedilmeye başlanan küreselleşme ve bunun paralelinde ortaya çıkan yoğun rekabet, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, pazarlama alanında da kendi dinamiklerini

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı