TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUTUNDURMA STRATEJİLERİ"

Transkript

1 TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

2 Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin arzuladığı davranışları göstermelerini sağlamak için çeşitli pazarlama iletişimi araçları kullanırlar. Tutundurma pazarlama faaliyetleri içinde temel olarak işletmenin mevcut ya da muhtemel müşterileriyle iletişim kurma işlevini yüklenmiş olan pazarlama karması unsurudur. İşletmeler tutundurma faaliyetleriyle tüketicilerde düşünce ve davranış değişikliği yaratmayı ya da tüketicilerin varolan tutum ve davranışlarını pekiştirmeyi amaçlarlar. Dolayısıyla tüketicileri bilgilendirme, etkileme, ikna ve teşvik etme amacıyla oluşturulan iletişim yöntemlerini tutundurma olarak adlandırabiliriz.

3 Diğer bir tanıma göre ise tutundurma, ürün ya da hizmetleri satabilmek ya da bir fikri tutundurabilmek amacıyla, iletişim ve ikna kanalları oluşturmak için işletme tarafından başlatılan çabaların koordinasyonudur. Pazarlama karmasının çeşitli unsurları, gizli bir iletişim unsuru taşırken işletmenin pazara yönelik iletişiminin çoğu dikkatlice planlanan ve kontrol edilen bir tutundurma karmasıyla gerçekleşir. Bir örgütün iletişim amaçlarını yerine getirmek için kullanılan araçlar genellikle tutundurma karması olarak bilinir. Tutundurma karmasını oluşturan araçlar; reklam, doğrudan pazarlama, satış tutundurma, duyurum/halkla ilişkiler ve kişisel satıştır.

4 -Tutundurma iletişim kuramına dayanır ve ikna edici olma özelliği vardır: Tutundurma faaliyetleriyle işletme belirli bir hedef kitlede arzuladığı sonuçları almayı amaçlar ki bu amacın gerçekleşebilmesi için hedef kitleyle ikna edici bir iletişim kurulması gerekir. Diğer bir deyişle korku, baskı ya da serbest seçim hakkını engelleme gibi yollara başvurmadan tüketicilerin tutum ve davranışlarında etki yapmak söz konusudur. Sözgelişi bir ürün hakkındaki yanlış inanışların değiştirilmesi, tüketicilerin bir ürüne yönelik bilgilendirilmesi, bir kuruma ya da markaya imaj kazandırılması etkili bir iletişim sürecini gerektirir.

5 - Tutundurma faaliyetleri doğrudan satışları kolaylaştırma amacına yönelik olduğu kadar, tutum ve davranışları etkileme amacına da yöneliktir: Tüketici olarak maruz kaldığımız reklam mesajlarının bir kısmı, ürünlerin satışını artırmayı hedeflemektedir. Hepimiz zaman zaman satış amacı olmayan ancak bizlerin davranışlarını değiştirmeyi ya da pekiştirmeyi hedefleyen tutundurma mesajlarını da görmekteyiz. Sözgelişi sokak çocuklarına yardım etmek için ne yapmamız gerektiği konusunda bizi bilgilendiren bir reklam kampanyasında ya da alkollü olarak araç kullanılmaması yönünde ikna etmeye çalışan kampanyalarda olduğu gibi.

6 - Tutundurma faaliyetleri diğer pazarlama faaliyetleri ile birlikte uygulanır ve onların etkisi altındadır: Tutundurma faaliyetleri, çoğu zaman da diğer pazarlama karması unsurları hakkında tüketicileri bilgilendirme amaçlıdır. Örneğin, bir ürünün fiyatı, ürünün nerelerde bulunabileceği ya da geliştirilen bir ürün özelliği tüketicilere tutundurma araçlarıyla iletilir. Ürünün fiyatı, dağıtım kanalları gibi pazarlama faaliyetleri tutundurma kararlarını etkiler.

7 - Tutundurma genellikle bir işletmenin dış çevresi ile olan iletişimini içerir: Reklam, satış tutundurma, kişisel satış gibi tutundurma faaliyetleri işletmenin dış çevresini oluşturan tüketicilerle iletişimini gerçekleştirir. İşletmenin iç çevresini oluşturan çalışanları ile iletişimin gerçekleşmesi de önemli bir alandır; ancak bu işletme içinde pazarlama bölümünün değil, insan kaynakları bölümünün görev alanlarından biridir.

8 - Tutundurma genellikle fiyata dayalı olmayan bir rekabet aracıdır: Başarılı bir tutundurma kampanyası işletmeleri, fiyat yönlü rekabetten sıyrılmasına olanak sağlar. Reklam marka değeri yaratılmasına yardımcı olur ve tüketiciler marka değerine sahip ürünlere daha fazla ödeme yapmaya istekli olurlar.

9 - Tutundurma faaliyetleri sadece tüketicilere yönelik değil, toptancı ve perakendecilerden oluşan pazarlama kanal üyelerine de yöneliktir: İşletmeler tutundurma faaliyetleriyle sadece tüketicileri etkilemeyi düşünmezler. Ürün ve hizmetlerin satışında aracılık yapan toptancı ve perakendeci işletmeleri de kendi markalarının satışına destek vermeleri, ürün stoklamaları için ikna etmeleri gerekmektedir. Aracılara yönelik teşvikler işletmelerin tutundurma bütçeleri içinde önemli bir yer tutar.

10 1) Reklam: Ürünlerin tanıtımı ve satışını sağlamak veya kolaylaştırmak amacıyla belirli bir bedel karşılığında kitle iletişim araçlarıyla istenen mesajların tüketicilere ulaştırılma çabasıdır. Bu bağlamda reklamın üç fonksiyonundan bahsedilebilir. - Bilgilendirme - İkna Etme - Akılda Kalma Eğer, ikna edici ve etkileyici reklam yaratmak istiyorsanız, dört prensip önerilebilir: - Doğru fayda seçimi - Faydayı kanıtlamak - Marka adı ve faydayı bütünleştirmek - Sadeliği korumak.

11 Reklamlar çeşitli kriterlere göre farklı şekilde sınıflandırılır. Hedef Pazar açısından reklamlar - Tüketicilere yönelik reklam - Aracılara yönelik reklam - Üreticilere yönelik reklam Coğrafîk alan açısından reklamlar: - Ulusal reklamlar - Yerel reklamlar Kaynaklarına göre reklamlar: - Üretici reklamı - Aracı reklamı - Hizmet işletmesi reklamı İçerik bakımından reklamlar: - Mal reklamı - Kurumsal reklam

12 2) Satış Geliştirme: Tutundurma karmasında yaygın olarak kullanılan araçlardan biri de tüketicilerin genellikle promosyon ya da kampanyalı ürün kavramıyla dile getirdikleri satış tutundurmadır. Satış tutundurma faaliyetleri para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak, ürün ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve teknikleridir. Satış tutundurma faaliyetlerinin temel özelliği teşvik edici olmalarıdır. İşletmeler tüketicilere ürün dışında ek faydalar sunarak onları satın almaya teşvik etmektedirler. Bu teşvikler kuponlar, para iadeleri, geçici fiyat indirimleri olduğu gibi, yarışmalar, çekilişler, armağanlar da teşvik araçları olabilir. Tüketicilere ürünleri denettirme amaçlı örnek ürün dağıtımları da satış tutundurma uygulamalarıdır.

13 3) Kişisel Satış: Reklamdan farklı olarak kişisel satışta alıcı ve satıcı arasında doğrudan bir ilişki gerçekleşir. Yüz yüze ya da telefon aracılığıyla gerçekleşen bu iletişim ve etkileşim pazarlamacıya iletişim esnekliği kazandırır. Kişisel satışta mesaj, tüketicinin spesifik ihtiyaçlarına ya da durumuna göre oluşturulabilir. Kişisel satış diğer tutundurma yöntemlerine göre daha çabuk ve daha değerli bir geri bildirim sağlar. Satış görüşmesine tüketicinin nasıl bir tepki gösterdiği anında değerlendirilebilir. Eğer tüketicinin geri bildirimi olumsuz ise, satışçı mesajını değiştirip tüketiciyi ikna edebilir. Diğer tutundurma yöntemlerine göre çok daha pahalı bir araçtır.

14 4) Halkla İlişkiler: Bir işletme hakkında kamuoyunda yaratılan olumlu imaj, kamuoyunun işletmeye güven ve desteği işletmenin ürünlerinin/markalarının başarısını da etkilemektedir. İşletme sadece mevcut ve muhtemel tüketiciler ile değil, çok çeşitli kitleler ile karşılıklı iletişim, anlayış, onaylanma ve işbirliği duyguları oluşturmalıdır. İşte halkla ilişkiler de özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek, onları olumlu davranışa yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylelikle karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yönetim işlevidir. Halkla ilişkilerin görevi, sadece işletme hakkında olumlu bir imaj yaratılmasına katkıda bulunmak değildir. Bir problem ya da kriz durumunun olumsuz etkilerini en aza indirgemek için de halkla ilişkiler faaliyetlerinden yararlanılır.

15 Tutundurma karmasının tüm bileşenlerinin temel işlevi müşteriler ile iletişim kurmaktır. Bir işletmenin tutundurma stratejisi mevcut ve potansiyel müşterilerine yolladığı iletişim aracılığıyla uygulanır. Dolayısıyla iletişim sürecini anlamak işletmenin tutundurma karmasının planlanması, uygulanması ve değerlenmesi açısından çok önemlidir. İletişim bir gönderici ile bir alıcı arasında düşünce ortaklığı kurma sürecidir. Gönderici ve alıcı arasında bilginin ulaştırılması, fikirlerin değişimi gibi farklı biçimlerde de tanımlanabilir. Bu tanımlar bize iletişimin olabilmesi için iki taraf arasında ortak bir düşünce olması ve bilginin bir kişiden diğerine geçmesi gerektiğini önermektedir.

16

17 AIDA modeli, tüketiciyi etkileme sürecini birtakım aşamalar halinde göstermekte; aşamaları ifade eden İngilizce kelimelerin baş harfleri modelin adını oluşturmaktadır. Bu aşamalar: (1)Dikkat Çekme(Attention (2)İlgi uyandırma(intereset) (3)İstek uyandırma(desire) (4)Harekete geçme(action)

18 (1)Dikkat Çekme(Attention): İşletme, öncelikle neler sunduğunu tüketiciye duyuracak, onu mamüllerden haberdar ederek dikkatini çekecektir. (2)İlgi uyandırma(intereset): Malın varlığından haberdar olan tüketicinin o mala ilgi göstermesi sağlanacaktır. (3)İstek uyandırma(desire): İlgi olumlu yöne çekilerek, değerlendirme, malı satınalma isteğine dönüştürülecektir. (4)Harekete geçme(action): Satın alma isteğinin satınalma eylemine dönüşmesi ile satışın gerçekleştirilmesidir.

19 Etkiler Hiyerarşisi Modeli Farkında Olma Bilgilenme Hoşlanma Tercih Etme Karar Verme Satın Alma Şeklinde gerçekleşen tutundurma modelidir.

20 Tutundurma araçları olarak sayılan reklam, kişisel satış, satış tutundurma, tanıtma ve halkla ilişkiler aynı zamanda tutundurma karmasını oluşturur. Pazarlama yöneticisi, söz konusu araçların en uygun bileşimini belirlemeye çalışacaktır. Bu konuda karar verirken dikkate alması gereken faktörlerin başlıcaları şunlardır:

21 Tutundurmaya ayrılan para: Tutundurma karmasını belirleyen en önemli etken, bu eylemler için ayrılan para miktarıdır. İşletmenin finansal kaynakları yeterliyse, doğal olarak daha yoğun ve etkin reklam çabalarına girebilecektir. Buna karşılık, kaynakları yetersiz olan işletmeler ise, daha seyrek zamanlı tutundurma karması oluşturacaklardır.

22 Pazarın Nitelikleri: Pazarın coğrafik dağılımı tutundurma karmasını etkiler. Örneğin, Pazar küçükse, kişisel satış ve satış tutundurma eylemlerine ağırlık verilmesi uygun olur. Buna karşılık, pazar genişse, reklam kullanılır. Hedef pazardaki alıcı sayısı ve alıcıların nitelikleri, pazarın özellikleri de tutundurma karmasını etkiler.

23 Malın Nitelikleri: Malın tüketim ya da endüstriyel mal olması da tutundurma karmasında kullanılacak araçları etkiler. Tüketim malları pazarında çok sayıda tüketici olduğu için kitle iletişim araçları kullanılır. Buna karşılık endüstriyel mallarda, teknik özelliklerin, kurma, çalıştırma, bakım-onarım, hizmet gibi işlemlerin yakından tanıtımı ve anlatımı önem taşıdığı için kişisel satıştan yararlanılması daha etkili olacaktır.

24 Ürün Hayat Eğrisinin Seyri: Mal yaşam sürecinin değişik aşamalarında farklı uygulamalara gidilir. Giriş döneminde mal pazara sunulurken, öncelikle mala talep yaratılmaya çalışılır. Bu dönemde tüketici malı tanımadığından mesajlarla bilgilendirmeye önem verilir.

25 Tutundurma bütçesinin hazırlanmasında farklı tutundurma araçları kullanmak, farklı şekillerde bütçe hazırlanmasını gerektirir. Tutundurma kararları ile ilgili olarak önemli konulardan bir de bu eylemler için ne kadar para ayrılacağının belirlenmesidir. Bu konuda çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

26 Katlanabilir Miktar Yöntemi Bu yöntemde tepe yöneticisinin inisiyatifiyle tutundurma eylemlerine ayrılacak para miktarı belirlenir. Tamamen sübjektif bir yöntemdir. Satış ile tutundurma eylemleri arasındaki ilişki dikkate alınmaz. İşletmenin sahip olduğu finansal kaynaklar ve karar verecek olan işletmeci ya da yöneticilerin tutundurmaya ilişkin kişisel değerlendirmeleri, tutundurmaya ayrılacak para miktarını belirler.

27 Satış Yüzdesi Yöntemi Çok kullanılan bu yöntemde, ayrı yıl ya da gelecek yıl için tahmin edilen satışların bir yüzdesi tutundurma eylemlerine harcamak üzere ayrılır. İşletmenin olanaklarını dikkate alan bu yöntemde en önemli konu, hangi yılın satışlarının dikkate alınacağıdır. Bu yöntemde cari yılda satış düzeyi yüksek ise, izleyen yılda tutundurma eylemlerine ayrılacak para da çok olacak; buna karşılık cari yılın satışları düşükse, izleyen yılda belki de daha çok tutundurma eylemlerine girilmesi gerekirken, bu eylemlere daha az para ayrılmış olacaktır.

28 Rakiplerin Reklam Harcamalarını Dikkate Alma İşletme, bulunduğu sektördeki rakiplerin tutundurma faaliyetlerine ayırdığı bütçe kadar harcama yapar. Bu yöntem rakiplerin gerisinde kalmama avantajı sağlamakla birlikte, firmalar arası farklı yapılar dikkate alınmazsa finansal anlamda sorunlara neden olabilir.

29 Amaç ve Görev Yöntemi Bu yöntemde öncelikle tutundurma amaçları ve bu amaca ulaştıracak eylemler belirlenir, sonra da bu eylemler için ne kadar para harcanacağı hesaplanır. Diğer yöntemlerde tüm tutundurma eylemlerine ayrılacak para önceden belirlenirken, bu yöntemde önce gerçekleştirilecek eylemler belirlenmekte ve sonra bunların maliyetleri toplanarak harcanacak paranın toplamı bulunmaktadır.

30 Günümüzün sürekli değişen ekonomik koşulları içerisinde işletmeler rekabet avantajı yakalamak ve uluslar arası alanda faaliyette bulunmak ve devamlılığını sağlamak istiyorlarsa pazarlama yönetimini en iyi ve en doğru şekilde uygulamaları gerekmektedir. Bu yönetim içinde önemli bir yere sahip olan tutundurma faaliyetleri bir bütün içinde ele alınmalı her bir aşamasına gerekli olan önem gösterilmelidir. Reklamdan satış geliştirmeye, kişisel satıştan halkla ilişkilere kadar her bir aşamanın kendi içinde tüm işlevleri yerine getirilmelidir. Tüm bu aşamalar değişen hızlı teknolojiye karşı esneklik göstermelidir ki, işletmeler devamlılığını koruyabilsinler. Sonuç olarak pazarlama karması içinde yer alan tutundurma faaliyeti her bir işletme için ayrı bir önem arz etmektedir. Bu faaliyet doğru uygulanmadığı zaman veya eksik uygulandığı zaman pazarlayacağı ürün hedeflediği kitleye ya ulaşmayacak ya da yanlış veya eksik bilgiyle ulaşacaktır.

BÖLÜM 7 Tutundurma Politikası

BÖLÜM 7 Tutundurma Politikası BÖLÜM 7 Tutundurma Politikası Tutundurma Sizce ne olabilir Tutundurma Bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üreticipazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler

Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler 1992-2001 Andrew Altunışık, Lothian, Insights. Özdemir, All Rights Torlak Reserved Modern 2001 Pazarlama The Insights Group. All Rights Reserved 1 1 İletişim Süreci

Detaylı

Pazarlama Yönetimi. Talebin Yönetimidir. 1985 yılında Amerikan Marketing Association aşağıdaki tanımı, resmi tanım olarak belirtmiştir.

Pazarlama Yönetimi. Talebin Yönetimidir. 1985 yılında Amerikan Marketing Association aşağıdaki tanımı, resmi tanım olarak belirtmiştir. Pazarlama Yönetimi Dr. Fatih Anıl Pazarlama Yönetimi 1985 yılında Amerikan Marketing Association aşağıdaki tanımı, resmi tanım olarak belirtmiştir. Pazarlama kişisel ve örgütsel amaçları gerçekleştirecek

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

STADYUMLARDA TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: FENERBAHÇE, GALATASARAY ve BEŞİKTAŞ FUTBOL STADLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

STADYUMLARDA TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: FENERBAHÇE, GALATASARAY ve BEŞİKTAŞ FUTBOL STADLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ STADYUMLARDA TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: FENERBAHÇE, GALATASARAY ve BEŞİKTAŞ FUTBOL STADLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yüksek Lisans Tezi CAN DİNÇ İSTANBUL,2010 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI T.C. MİLLȊ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI REKLAMCILIKTA PLANLAMA 342PR0026 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TEKNOLOJİSİ MÜŞTERİ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MOBİL TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE BAYİLERE UYGULANAN SATIŞ GELİŞTİRME ÇABALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ümit Dinçer DİKİCİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ VE TELEFONDA SATIŞ

SATIŞ YÖNETİMİ VE TELEFONDA SATIŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3032 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1982 SATIŞ YÖNETİMİ VE TELEFONDA SATIŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Mutlu UYGUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 3-6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD ULUSLARASI PAZARLAMADA DAĞITIM KANALLARI İSMAİL TAŞ GAZİANTEP 2009 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖZET... 4 GİRİŞ... 5 1.Dağıtım ve Dağıtım

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3012 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1965 PAZARLAMA İLKELERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3012 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1965 PAZARLAMA İLKELERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3012 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1965 PAZARLAMA İLKELERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Müjdat ÖZMEN (Ünite 1, 8) Doç.Dr. Cevahir UZKURT (Ünite 2) Doç.Dr. Şuayıp ÖZDEMİR

Detaylı

PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA

PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA Evlilik yıl dönümü için ne alsam hangi mağazandan alsam gibi çok ciddi bir konuda bunalım yaşıyor. BU ADAM NEYE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORIYOR NE YAPMALIYIM?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

BULDAN MARKASININ OLUŞTURULMASINDA HALKLA İLİŞKİLERİN YERİ ve ÖNEMİ

BULDAN MARKASININ OLUŞTURULMASINDA HALKLA İLİŞKİLERİN YERİ ve ÖNEMİ BULDAN MARKASININ OLUŞTURULMASINDA HALKLA İLİŞKİLERİN YERİ ve ÖNEMİ Yard. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU*, Öğr. Gör. İbrahim Ersin TURGUT** *Pamukkale Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü sbarutcu@pamukkale.edu.tr

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI REKLAM VE REKLAMIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. Perakendecilik... 4 1.1.

Detaylı

PAZARLAMA PLANI REHBERİ

PAZARLAMA PLANI REHBERİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ PAZARLAMA PLANI REHBERİ Hazırlayan Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI Anadolu Üniversitesi Mart 2001 ANKARA 1 Basım Tarihi Basım Yeri : Mart 2001 1. Baskı : Seçkin Matbaası

Detaylı

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. R.Burak ARDA 507011028

Detaylı

PAZARLAMADA YENİ TRENDLER Mehmet Enes İnce

PAZARLAMADA YENİ TRENDLER Mehmet Enes İnce 1.GİRİŞ Yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan küreselleşme olgusu; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal olmak üzere birçok alanda dünyayı etkisi altına almıştır. Günümüzde küresel rekabet ortamında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR PAZARLAMA VE SATIŞI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı