1929 ve 2008 DÜNYA EKONOMİK KRİZLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1929 ve 2008 DÜNYA EKONOMİK KRİZLERİ"

Transkript

1 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ 1929 ve 2008 DÜNYA EKONOMİK KRİZLERİ Hacmi, kapsama alanı ve süreci itibariyle modern dünyanın en ağır ekonomik buhranı 1929 Krizidir. Mali piyasalarda baş gösteren panik, haftalar içinde reel sektöre yansımıştır. Zengin, fakir ayırt etmeden her kesimi etkisine alarak on yılı aşkın bir süreyle ekonomik olarak etkilemiştir. Amerikanın ve dünyanın çehresini değiştirmiştir. Oysa, dönemin ekonomisinin olumlu yönde ilerlemekteydi. ABD, Birinci Dünya Savaşının acılarını geride bırakmış, yeniden yapılanmaya girişmiştir. Başdöndürücü bir teknoloji ve üretim patlaması yaşanan bu dönemde otomotivden, enerjiye kadar akla gelebilecek her sektörden hergün yeni bir buluşun haberi gelmiştir. Sanayiciler kazançlarını yeni fabrikalara, yeni makinelere, yeni işçilere yatırmıştır. Ücretler artmış, tüketim de aynı orantıda artmıştır. Borsa devamlı yükselmiştir. Bütün bu olanlardan sonra iyimser olmamak, geleceğe güven duymamak için hiçbir olumsuzluk yoktur. Dow-Jones Sanayi Ortalaması, bir düzine sanayi kuruluşunun New York Borsasında el değiştiren hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama değeridir. Borsa hareketleri, 1896 yılında Charles Dow un geliştirdiği bu yöntemle saptamıştır yılının başlarında Dow-Jones Ortalaması 191 di, 1929 Eylül ünde ise tam iki katı; 382 olmuştur Haziran ında kredi ile alınan hisse senetlerinin değeri 5 milyon dolarmış, 1929 Eylül ünde 850 milyon dolar olmuştur. Aynı aylarda, fiyat/kazanç oranı 10 dan 20 ye yükselmiş ve daha da yükselmesi beklenmiştir. 21 Ekim 1929 Pazartesi günü sabahı yabancı yatırımcıların, Hollandalıların ve Almanların, kağıtlarını ellerinden çıkarmalarıyla başlamıştır. İzleyen üç gün içinde Dow Jones Sanayi Ortalaması 382 den 299 a düştü. Kükreyen 20li Yılların sonu, Büyük Çöküşün Başlangıcı, Kara Perşembe. New York Borsası 24 Ekim 1929 Perşembe günü dibe vurmuştur. İnsanlar kağıtlarını satmaya çalıştıkça fiyatlar düşmüştür. Günün sonunda borsa 4 milyar dolar kaybetmiştir - yetmiş yıl öncesinin dört milyarı DÜNYA EKONOMİK KRİZİ 2007 yılından itibaren dünya gündeminin ilk sıralarına oturan ekonomik çalkantı, adını ilk kez sub-prime mortgage kredilerinin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşanması, düşüşe geçen emlak fiyatları ve sözkonusu piyasanın önemli aktörleri olan finansal kuruluşların tehlike sinyalleri vermeye başlamasıyla duyurmuştu. Sözkonusu yüksek riskli konut piyasasında işlem gören varlıkların yanı sıra, bu piyasada başlayan bozulmanın daha az riskli finansal varlıklara da yayılacağı korkusu ve dahi bu korkunun 2008 de gerçekleşmesi, bozulmayı daha da derinleştirmiştir. Netice itibariyle bu tür kredilerle ilgili finansal araçları portföyünde bulunduran kuruluşların mali yapıları da, düşen fiyatlarla birlikte bozulmaya başlamıştır. Nitekim ABD ve AB ülkeleri merkez bankaları ve hazineleri aracılığı ile birbiri ardına destek paketleri açmaya başlamış, Ekim ayının ikinci haftası itibariyle gerek finansal kuruluşlara sermaye enjeksiyonu, eldeki sorunlu mortgage varlıklarının satın alınması, ve diğer likidite önlemleri dahil olmak üzere alınan

2 önlemlerin boyutu 5.1 trilyon doları bulmuştur (Radikal Gazetesi, 14 Ekim) 2008 Nobel Ekonomi Ödülü nün sahibi Paul Krugman, krizin sektörde beklentilerin çok ötesinde, 6 ila 7 trilyon dolarlık sermayeyi eriteceğini ifade etmektedir. Küresel likidite sıkışıklığının ardında yatan etkenler irdelendiğinde öncelikle adı anılması gerekenler, firmaların daha güvenli gördükleri para piyasalarındaki davranışları ve hedge fonlardır. Özellikle ABD firmalarının finansman ihtiyacında Varlığa Dayalı Ticari Senetlere (ABCP) olan ilgilerini para piyasalarına yöneltmeleri, daralan likidite ortamında bankalararası piyasalarda faiz oranlarının sert yükselişler göstermesine neden olmuştur. ABD de faizlerin yükselmesi nedeniyle yüksek riskli mortgage kredilerinde batıkların artması hedge fonları da zora sokmuştur. Bazı fonların buna bağlı olarak büyük zararlar açıklamaları, hedge fonlardan para çekimlerine neden olmuş, likidite sıkışıklığı yaşamaya başlamışlardır. Hedge fonlar likidite yaratmak için piyasalardaki pozisyonlarını azaltınca tüm borsalarda hızlı geri çekilmeler yaşanmıştır (TCMB, Enflasyon Raporu, 2008). Alınan tüm önlemlere rağmen, olumsuz finansal piyasa koşullarının, konut piyasasındaki sorunların ve kredi sıkışıklığının dünya ekonomisindeki finansal istikrar ve büyüme üzerine yaratabileceği olumsuz etkileri hafifletmek amacıyla dünya merkez bankaları sürekli özel fonlarla, piyasa yapıcılarına özel kredilerle bu dönemin üstesinden en az zararla gelmeye çalışmaktadırlar ve 2008 Krizlerinin Ortak Yönleri 20.yüzyılda dünyada görülen ekonomik krizler nitelik olarak birbirinden önemli ölçüde farklılaşma göstermektedir. Ülkeler arasında mal ve hizmet ticaretinin sonraki yıllara kıyasla fazla olmadığı dönemlerde meydana gelen krizler, daha çok ulusal ölçekte kalmış; ya talep yetersizliği nedeniyle işsizliğe ve durgunluğa yol açmış, ya da talep fazlası yoluyla enflasyona ve ekonomik genişleme ile sonuçlanmıştır Büyük Bunalım bu tür krizler için iyi bir örnektir Krizi aslında aşırı üretim krizidir. 19. Yüzyıldaki benzerlerinden farkı, çok daha yoğun ve kapsamlı olmasıdır Yılının Ekim ayının son haftasında, Newyork Borsasında başlayan çöküntü, ticaret ve sanayi dallarında etkili olmuştur. 24 Ekim 1929 da Chisse senetleri değerinde büyük bir düşüş yaşanmıştır. Bir günde, 16 milyon hisse senedi değerinden %50 ile %90 arasında kaybederek satılmıştır. Aynı yıl iflas eden sınai ve ticari kuruluşların sayısı du Yılında iflas eden ticari ve sınai kuruluşların sayısı ise ye ulaşmıştır. Burada başlayan krizin fiyatlara yansıması ani olmuştur. Bunu sınai üretim ve ücretlerdeki dramatik düşüşler izlemiştir. Tarım ürünleri fiyatlarındaki düşüş 1932 yılında %51,8 e kadar inmiştir. Bu durumun gerisinde, 1925 ten sonra buğday fiyatlarındaki yükselişin neden olduğu bir üretim artışı vardı arası ürün artışı, kendisinden önceki dört yılın ürün ortalamasını %17 oranında aşmış bulunuyordu. Bu üretim artışları fiyatları düşürmüştür. Avusturalya gibi ülkelerin, bu düşüşe tepkileri daha çok buğday üretme biçimden oldu ve ekim sahalarını %22 arttırdılar. Sovyetler Birliği nin de damping yaparak piyasaya girmesi, dengeyi daha da bozdu. Bunun üzerine Sovyetler Birliği nin 1929 da 100 bin ton olan ihracatı; 1930 da 2 milyon 300 bin tona çıktı. Bu dönemde uygulanan politikalar, üretimin kısılmasına olanak vermiyordu. Her ülke kendi tarımsal üretimini belirli seviyelerin altına düşürmemeye çalışıyordu. Böylelikle stoklar birikiyor, fiyatlar düşüyordu.

3 Üretimdeki büyük düşüş, iç ve dış ticaretin daralması büyük bir işsizler kitlesinin oluşmasına neden oldu. Sadece ABD de 1929 da işsiz sayısı 1,5 milyondan, 1933 de 12,6 milyona çıkmıştır. Aynı ülkede işsizlik oranı 1929 da %3,1 den, 1933 de %25,2 ye yükselmiştir. Dünya ticareti de arası 100 olarak ele alındığında, 1929 da 104,6 iken; 1933 de 36,9 a düşmüştür. Nitekim 1929 krizi kapitalizmin ortaya çıkmasında sonraki en büyük kriz olmuştur. O dönem Türkiye ekonomisinin krizden etkilenmesi birçok ülkeye kıyasla daha az olmuştur. Bunun nedeni ise, Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyon derecesinin düşüklüğüdür. Bugün ise küreselleşme, mal ve hizmetlerin ülkeler arasındaki dolaşımını artırdığı için, kriz nitelik değiştirmeye başlamış ve uluslararası dolaşıma çıkmıştır. Ülkeler arasında hammadde-yarı mamul madde başta olmak üzere, mal ve hizmet ticareti arttıkça krizler bu defa enerji krizi, petrol krizi şeklinde görülmeye başlamıştır. İçinde bulunduğumuz zamanda ABD de ortaya çıkan krizin yapısıyla, 1929 tarihinde ortaya çıkan büyük krizin yapısı arasında benzerlikler bulunması tehlikeli bir sürece gidildiğinin bir işaretidir. Örneğin; Nobel ödüllü ABD li ekonomist Joseph Stiglitz, finans piyasalarında yaşanan krizin, 1929 daki Büyük Buhrandan bu yana yaşanan en ciddi sarsıntı olduğunu söylemiştir. Stiglitz, en büyük problemin, mortgage kredilerinin geri ödemesini yapamayan tahmini 2 milyon Amerikalının evlerini kaybedecek olması olduğunu ifade etmiştir. Stiglitz, krizin Irak Savaşı yla da bağlantısı olduğunu belirterek, savaş harcamalarının ekonomiyi ciddi manada etkilediğini ancak bu etkinin boyutunun kamuoyundan gizlendiğini belirtmiştir. Piyasa yapıcılar, FED in müdahalelerinin sorunu çözmeye yetmeyeceğini, sistemik krizin eşiğinde olunduğunu ve bu krizin tıpkı 1929 büyük bunalımı kadar büyük bir kriz olacağını söylemeye başlamışlardır. Bu krizi ilk öngörenlerden birisi olduğu için bugünlerde şöhreti zirve yapmış olan Nouriel Roubini, krizin 1929 büyük bunalımından bu yana yaşanmış en büyük kriz olduğunu söylemiştir Büyük Bunalımının ortaya çıkış nedenleri ile bugün yaşanılan krizin nedenleri ve seyri arasında benzerlikler bulunmaktadır yılında artan emlak piyasası ve verilen kredilerle ev sahibi olan dönemin Amerikan halkı ve bu kredilerin ödenmemesi yüzünden evsiz, aç ve sefil duruma düşen Amerika 20. yy da bu hatayı tekrarlamıştır. Bu dönem içerisinde de ev sahibi olabilmek adına çekilen uzun vadeli mortgage kredileri ve kullanılan krediler ödenemez duruma gelince, şişirilen Amerika ekonomisi beklenen ve patlaması beklenen kriz balonu ile 1929 yılını tüm dünya ya bir kez daha hatırlatmıştır. Bugün, krizin boyut değiştirmemesi için çok uğraşılmaktadır. Ancak yine de gelişmesine engel olunamamaktadır Büyük Buhranında karşılaşılan temel sorun olarak göze batan fazla üretim, her ürünün değer kazanması ve sanal bir servet olarak ele alınan mortgage kredileri tıpkı 2008 krizinin 3/2 oranında büyük yükü üzerinde tuttuğu bu dönemde de aynı hatalarla karşılaşılmıştır ve 2008 ekonomisindeki benzer dalgalanma ABD ve dünya ekonomisinden erittiği likiditeyi buharlaştırarak ABD ve dünya ekonomisinin eksi hanesine yazılmıştır.

4 Dünya Ekonomik Krizini 2008 Dünya Ekonomik Krizinden Farklı Kılan Yönleri ABD de başlayan ve uluslararası piyasalara yansıyan ekonomik kriz dünyanın 1929 dan beri gördüğü en büyük kriz olarak bilinmektedir. Bugün suretiyle dünyanın yaşadığı 2008 ekonomik krizinin, 1929 ekonomik krizden farklı kılan yönleri de vardır. Bankalar kötü yapılanmışlardı li yıllarda ABD de günde 4-5 banka açılıyordu. Bunların sermaye esaslarını, rezerv ve kredi oranlarını belirleyen yasalar yoktu yılları arasında günde iki bankanın batıyor olmasının endişeye neden olmamasının başlıca nedeni ekonominin iyi gitmesiydi. Ne zaman ki işler bozuldu, sonuçta banka iflaslarının sıradan olaylar olarak görülmemesi gereği ortaya çıktı. Ekonomi yönetiminde tecrübesizlik konusunda gelince, 1920 li yıllarda Amerikan politikacılarının ve ekonomistlerinin büyük çoğunluğu, liberal ekonominin, en iyi ekonomik sistem olduğuna inanıyor ve savunuyorlardı. Amerikan yönetimi, müdahale etmeyin, rahat bırakın politikasını benimsemişti krizi, ekonominin kendi yolunu bulmasını beklemenin toplumsal maliyetinin kaldırılamayacak kadar büyük olabileceğini gösterdi. Beyaz Saray, müdahale etmesi gerektiğine karar verdiğinde hem çok geçti hem de nereye nasıl müdahale edeceği konusunda tecrübesizdi. Bugün tekrarlanmayan hata ise likidite dir. Ekonomistler ve iktisat tarihçileri, o zamanki ABD yönetiminin yapması gereken en iyi şeyin, altın esasından vazgeçip, para arzını artırmak ve bugün de yapıldığı gibi yeterli likidite ile piyasaları rahatlatmak olduğunu vurguluyorlardı. Bugün ABD Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı, diğer merkez bankalarıyla işbirliği halinde dünya piyasalarına, şimdiye kadar 300 milyar dolarlık bir likidite sağlarken, ABD deki finansman sistemin düzelmesi için de 700 milyar dolarlık bir likidite paketi hazırladılar. İktisat tarihçileri, ABD yönetimi ve diğer sanayileşmiş ülkeler, para arzını artırmış olsaydı, ekonomi canlanma yoluna girebilirdi diyorlar Dünya ekonomik krizi sırasında, ABD de ve diğer sanayileşmiş ülkelerde, ne politikacıların ne de ekonomistlerin bu işlerde yeterli deneyimi vardı. Krizin ekonominin yapılanma biçiminden doğduğunu göremediler Dünya ekonomik krizi esnasında, örneğin işsizliği yenmek için sanayinin korunması gerektiğini düşünüyorlardı. ABD başta olmak üzere sanayileşmiş ülkeler, bunun için gümrük duvarlarını yükselten bir yasa çıkardılar. Avrupalılar anında aynen karşılık verince, iç piyasada satamayan sanayiciler, ihracat da yapamaz oldular dünya ekonomik krizinin ardından, uluslararası para sisteminde bazı değişikliklere gidilirken, daha sonraki dönemde Bretton Woods anlaşması ise dünya finans ve ekonomi sistemi düzenlemeye yönelik IMF ve Dünya Bankası kuruldu Ekonomik Bunalımın bir başka sonucu ise II. Dünya Savaşının tetikleyicisi olmasıdır Buhranının sonucunda ülkeler arasında içten yapılan ekonomik savaş,

5 kendisini II. Dünya savaşı olarak dünya sahnesine getirmiştir Krizini de bu açıdan bakacak olursak, önümüzdeki yıllarda birçok şeye gebe olacağa benzemektedir krizinin 1929 dan en temel farkı krizin patlama anlarının birkaç günle sınırlı olmayışıdır Krizi Kara Perşembe adı verilen 24 Ekim 1929 günü resmen patladı. Ancak 2008 krizi ise Ekim ayından bu yana en az 5 defa Kara Perşembe yaşadı. ABD de gerçekleşen kurtarma planları da yüksek ateşli hastalığın ortadan kaldırılması değil fitil ile ateşin düşürülmesine benzer bir durum yarattı. Çünkü mevcut kurtarma planları (300 milyar dolar likidite nin piyasaya sürülmesi ve 700 milyar dolarlık kurtarma paketini temsilciler meclisine gitmesi) şu an için bilinen en iyi tedavi yöntemidir. Ancak hasta (Amerika ve Dünya ekonomisi, kapitalizm) bu tedavi yöntemine yanıt vermemektedir. Yanıt vermeyişin sebebi şu an yaşadığı krizin sürekli hastalık yaratan varlık koşullarından kaynaklanmasıdır krizinin 1929 krizinden önemli diğer farkı ise batan kuruluşlardan çok, batan ülkeler yaratmasıdır. Bunlardan ilk ikisi İzlanda ve Macaristan dır. İzlanda aldığı verdiği krediler ile sahte cennet olmanın faturasını; Macaristan ise daha çok sömürge olmanın bedelini ödemektedirler krizi bu anlamda kapitalizmin nimetlerinden yararlananları da içine çeken bir kara delik görünümdedir.

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL 1 Araş. Gör. Evren İPEK 2 Araş. Gör. Olcay ÇOLAK 3 Bu çalışmada küresel mali krizin Türkiye ekonomisine etkileri sanayi üretim

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Yıl: 23 Sayı:84 Temmuz 2009 9 Güncel KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Durmuş YILMAZ Değerli Konuklar, Türkiye'de finans piyasalarının gelişmesi için çalışmalar yürüten ve Türk finans dünyasının önemli sivil

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 56-80 56 DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ Zübeyir TURAN 1 ÖZET Kriz, sosyal bilimciler

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi

Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 I. Giriş Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi Pelin Ataman Erdönmez * Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) 2007 yazında meydana gelen finansal

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARARI POLİTİKACILAR VERECEK

KARARI POLİTİKACILAR VERECEK AYLIK BÜLTEN KARARI POLİTİKACILAR VERECEK EYLÜL 2011 Yıl:5 Sayı:58 M. Baki ATILAL Araştırma, Müdür m.baki@turkishyatirim.com + 90 212 315 1071 Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza www.turkborsa.net

Detaylı

FİNANS TOPLULUĞU. Büyük Buhran. İç Borçlanma. ETF Nedir? Ne Değildir? TL nin Dolarla. İmtihanı FINANCIAL POST 1

FİNANS TOPLULUĞU. Büyük Buhran. İç Borçlanma. ETF Nedir? Ne Değildir? TL nin Dolarla. İmtihanı FINANCIAL POST 1 FİNANS TOPLULUĞU Bölgesel Rekabet Gücü ve Piyasa Potansiyeli Banka Müşterisinin Kalbine Giden Yol IK dan Geçer mi? Global Kriz Türk Bankacılık Sistemini Neden Diğer Ülkelerden Daha Az Vurdu? Büyük Buhran

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III)

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu Þener Uzm. Esna Betül Buðday Tüketici Yazýlarý (III) Tüketici Yazýlarý (III) ISBN: 978-605-88778-2-5 Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Lider Forex - Online Forex Platformu www.liderforex.com ÖNSÖZ

Lider Forex - Online Forex Platformu www.liderforex.com ÖNSÖZ ÖNSÖZ Dünyanın en büyük ve en çok kazandıran finans piyasasına adım atmaya hazır mısınız? Bu kitap günümüzde en çok ilgi uyandıran finans piyasası olan forex i yatırımcılara daha iyi anlatmak amacıyla

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

SON EKONOMİK KRİZİN TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNE ETKİSİ

SON EKONOMİK KRİZİN TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNE ETKİSİ SON EKONOMİK KRİZİN TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNE ETKİSİ Osman Nuri ARAS Fatih Üniversitesi 34500 Büyükçekmece İstanbul E-posta: onaras@fatih.edu.tr Özet 2008 küresel krizi, hem talep hem de maliyet

Detaylı